Baterie Fotocelula Montaj,Intretinere

download Baterie Fotocelula Montaj,Intretinere

of 13

Transcript of Baterie Fotocelula Montaj,Intretinere

Producator: GROHE Germania

Baterie lavoar cu fotocelulaModel : EUROPLUS E / TECTRON

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE

CERevizia nr 0 / noiembrie 2006 1

2

Dimensiuni

3

Montaj

Domeniu de utilizareSe poate utiliza la: Cazane sub presiune nc lzitoare instantanee Utilizarea n re ea cu cazane nepresurizate (cazane deschise) nu este posibil .

4

Specifica ii tehnice Presiune de curgere min. 0,5 bar / recomandat 1 - 5 bar Presiune de lucru max. 10 bar Presiunea de testare 16 bar La presiuni de repaus de peste 5 bar se va monta un reductor de presiune. Se vor evita diferen e de presiune mari ntre racordurile de ap cald i rece! Debitul la presiunea de curgere de 3 bar: cca. 6 l/min Temperatura Intrare ap cald : max. 70 C Recomandat (pentru economie de energie): 60 C Tensiunea de alimentare: Baterie cu litiu de 6 V (tip CR-P2) Decuplarea automat de siguran (reglaj de fabric ): 60 s Func ionare ulterioar (reglaj de fabric ): 1 s Domeniu de sensibilitate, conform Kodak Gray Card, pagina gri, 8 x 10 format transversal (reglaj de fabric ): cca. 13cm Tip de protec ie: IP 59 K Control baterie (semnal intermitent) Racordarea la re eaua de ap rece dreapta; cald - stnga Accesorii speciale; a se vedea piesele de schimb. Cu telecomanda cu infraro ii (cod prod: 36 206) se pot efectua urm toarele set ri. i modifica

Reglarea domeniului de recep ie (5 - 20cm) Reglare timpului latent de curgere (0 - 10s) Reglarea i activarea func ion rii de durat (dezinfectarea termic ) nchiderea bateriei Refacerea reglajului de baz Mod de testare = Simularea f r ap Reglarea deconect rii de siguran (2 - 420s) Activarea i reglarea sp l rii automate

Cheie special (Nr. de comand : 19 132) pentru demontarea furtunurilor flexibile. Aerator antifurt (Nr. de catalog: 36 133). Ax de amestec protejat la acte de vandalism (Nr. de catalog: 36 209). Soclu de fixare pentru n l area arm turilor i senzorilor (Nr. de catalog: 36 210). Siguran de rotire protejat la acte de vandalism (Nr. de catalog: 42 919). Siguran a de blocaj antirotire nu se poate combina cu soclul de fixare i nu poate fi utilizat la produsele cu garnituri de scurgere.

5

Omologare i conformitateAcest produs corespunde cerintelor cuprinse in directivele CE corespunzatoare:

Indica ii privind de eurileDupa ce nu se mai utilizeaza, bateria trebuie aruncata la de euri, n conformitate cu reglement rile n vigoare!

InstalareSpalati initial evile de alimentare!

MontareSe vor avea n vedere desenele din prezentul manual. La montaj, tija (A) trebuie s fie introdus n corpul bateriei; a se vedea fig. [1]. Se fixeaz bateria de chiuvet ; a se vedea fig. [1] pn la [3]. Se monteaz garnitura de scurgere (28 910);. Se etan eaz cupa!

RacordulRacordul pentru apa rece va fi n partea dreapt , iar cel pentru apa cald n partea stng . Se n urubeaz adaptorul (B) pe robinetul col ar, folosind garnitura (B1) sau sita (C); a se vedea fig. [4]. Pentru asigurarea unei func ion ri ndelungate f r defec iuni, este absolut necesar montarea adaptorului livrat cu un filtru de captare impurit i, respectiv cu o supap de re inere! Se deschide alimentarea cu ap cald i rece i se verific etan eitatea racordurilor!

6

UtilizareSistemul electronic cu infraro u emite lumin invizibil , pulsatorie. Sistemul electronic cu infraro u este astfel reglat nct, la apropierea minilor sub evacuare, circuitul de ap este deblocat. Dac minile p r sesc zona de evacuare, circuitul de ap este nchis dup 1s (reglaj de fabric ). Zona de ac iune a sistemului de senzori depinde de propriet ile de reflexie a obiectului analizat. Indica ie: Pentru o utilizare anonim , recomand m aplicarea autocolantului anexat.

Reglajul limitatorului de temperaturNr. catalog 36 207 i 3 .236: 1. Se de urubeaz urubul (D) cu o cheie imbus de 2mm; a se vedea fig. [5]. 2. Se rote te prghia de amestec (E) n sens orar, pn cnd se atinge temperatura maxim dorit . 3. Se scoate prghia de amestec (E); a se vedea fig. [6]. 4. Se scoate inelul opritor (F) i se introduce la loc cu crest tura (F1) n pozi ie vertical , orientat n sus. 5. Se rote te axul de amestec (G) pn la limit n sens antiorar. 6. Se introduce maneta de amestec (E) n pozi ie orizontal i se fixeaz cu urubul (D). Nr. catalog 36 232: 1. Se de urubeaz urubul (H) cu o cheie imbus de 2,5mm; a se vedea fig. [7]. 2. Se scoate inelul opritor (I). 3. Se rote te axul de amestec (J) n sens orar pn cnd se atinge temperatura maxim dorit . 4. Se introduce din nou inelul opritor (I) i se asigur cu urubul (H).

Cur iren vederea cur irii, arm tura poate fi nchis prin introducerea clemei de cur ire anexate (K); a se vedea fig. [8]. Cu telecomanda cu infrarosii (a se vedea accesorii speciale, nr. comand : 36 206) bateria poate fi deconecatat .

7

Decuplarea automat de siguranDup vizualizarea continu a unui obiect timp de 60s (reglaj de fabric ), sistemul electronic cu infraro ii nchide automat circuitul de ap . Cu telecomanda cu infrarosii (a se vedea accesorii speciale, nr. comand : 36 206) decuplarea automat de siguran , poate fi reglat n trepte de 2 - 420s.

Sp lare automat (reglaj din fabric : dezactivat )Sp larea automat serve te la asigurarea igienei apei n cazul n care bateria nu a fost utilizat o perioad mai lung de timp; la 1 sau 3 zile dup ultima folosire a bateriei, sistemul de sp lare automat deschide apa pentru 1 - 10 minute.

Indica ii privind siguran a- n cazul activ rii sp l rii automate, se va asigura evacuarea liber a apei. - Pentru efectuarea sp l rii automate a conductelor de ap cald i rece, bateria trebuie s se g seasc n pozi ia de amestec.

Cu telecomanda cu infraro ii (nr. catalog: 36 206) se pot efectua i modifica urm toarele set ri:Activarea i reglarea sp l rii automate: 1. Pornirea / oprirea sp l rii automate. Se apas i men ine ap sat tasta RESET. ntr-un interval de 2s se apas suplimentar tasta OFF AUTO. (clipe te lampa de control din sistemul de senzori a bateriei). - Pornire: ntr-un interval de 10s se apas tasta OFF AUTO Lampa de control din sistemul de senzori se aprinde intermitent i scurt de 4 ori = Pornit - Oprire: ntr-un interval de 10s se apas tasta OFF AUTO Lampa de control din sistemul de senzori se aprinde intermitent i lung de 2 ori = Oprit Se abandoneaz modul reglare automat, dup 10 secunde. 2. Reglarea intervalului de sp lare pe 3 zile sau 1 zi (setare ini ial : 3 zile). Se apas tasta TEST => Regimul de testare este activat Cu ajutorul tastei ON AUTO se poate regla intervalul de sp lare. De fiecare dat se apas tasta ON AUTO. Lampa de control n sistemul de senzori a bateriei se aprinde intermitent:

8

- 2 x lung = 1 zi - 4 x scurt = 3 zile Abandonarea regimului de setare se face prin ap sarea tastei TEST sau automat, dup 60s. 3. Se regleaz durata de sp lare la interval de un minut, de la 1 pn la 10 min (reglare preliminar : 5 minute) Se apas tasta TEST => Regimul de testare este activat Cu tastele + i - (tasta ) se poate cre te (+), respectiv reduce (-), durata de sp lare. Se apas (tasta ) + sau -. Lampa de control n sistemul de senzori a bateriei se aprinde intermitent: - 4 x scurt = modificarea cu o treapt (cca. 1 minut) - 2 x lung = atingerea pozi iei finale Abandonarea regimului de setare se face prin ap sarea tastei TEST sau automat, dup 60s. Reglajul duratei de curgere la 3,5 minute sau 11 minute (setare ini ial : 3,5 minute) Se apas tasta TEST => Regimul de testare este activat Cu ajutorul tastei OFF AUTO se poate regla intervalul de curgere continu . De fiecare dat se apas tasta OFF AUTO. Lampa de control n sistemul de senzori a bateriei se aprinde intermitent: - 2 x lung = sunt reglate 11 minute de func ionare continu - 4 x scurt = sunt reglate 3,5 minute de func ionare continu Abandonarea regimului de setare se face prin ap sarea tastei TEST sau automat, dup 60s.

IntretinereToate piesele se verific , se cur , se nlocuiesc dac este cazul. Se ntrerupe alimentarea cu ap rece i cald ! I. Bateria Bateriile aproape epuizate sunt semnalizate de lampa de control ce se aprinde intermitent. 1. Se introduce clema de cur are (K); a se vedea fig. [9]. 2. Se de urubeaz urubul (L) cu cheia imbus de 2,5mm i se scoate carcasa (M). 3. Se scoate buc a de protec ie (N) i se extrage bateria (O), se verific contactele, se cur i eventual se nlocuie te. Instalarea se face n ordine invers .

9

II. Electrovalva 1. Se procedeaz la fel ca la ntre inerea bateriei, punctul 1 pn la 3. 2. Se de urubeaz uruburile (P1) i se scot supor ii bateriei (P); a se vedea fig. [10]. 3a. Se scoate conectorul (R) i se scoate electrovalva (S) prin rotire spre dreapta cu o cheie imbus de 5mm; a se vedea fig. [11]. 3b. Se sl be te conectorul (R) i se scoate electrovalva (S). 4. Se scoate sita (T). Se va respecta pozi ia de montaj! Instalarea se face n ordine invers . III. Sita 1. Se de urubeaz furtunul de racord i se scoate adaptorul (B); a se vedea fig. [12]. 2. Se scoate sita (C). Instalarea se face n ordine invers . IV. Aeratorul (42 832) se de urubeaz Instalarea se face n ordine invers . i se cur ;

V. Axul de amestec 1. Se separ bateria de racorduri. 2. Se scoate bateria de pe chiuvet . Demontarea se face a a cum este descris n capitolul Reglajul limitatorului de temperatur ; a se vedea fig. [5] pn la [7]. 3. Se scoate urubul (U) din carcas folosind o cheie imbus de 2,5mm. 4. Se scoate axul de amestec (G, J); a se vedea fig. [13]. Instalarea se face n ordine invers . urubul (U) trebuie s intre n canalul (G1, J1) axului de amestec (G, J).

10

Defectiune / Cauza / RemediereNu curge apa

Defectiune

Alimentarea cu ap e ntrerupt Sita electrovalvei este nfundat Electrovalv defect Conectorul electrovalvei cu contacte defecte Bateria este goal Bateria electric este aproape goal Electrovalv defect

Cauza

Lampa de control se aprinde intermitent Apa curge f r ntrerupere Apa curge involuntar

- Se deschid robinetul de nchidere i ventilele col ar - Se cur ; a se vedea ntre inerea electrovalvei - Se nlocuie te; a se vedea ntre inerea electrovalvei - Se cupleaz corect conectorul - Se nlocuie te, a se vedea ntre inerea bateriei - Se nlocuie te, a se vedea ntre inerea bateriei

Remediere

Debit de ap prea mic

Instala ia de amestec nu func ioneaz corect

- Se nlocuie te, a se vedea ntre inerea electrovalvei Domeniul de sensibilitate a - Se reduce domeniul de sistemului de senzori este sensibilitate al telecomenzii reglat prea mare pentru (accesorii suplimentare, nr. condi iile locale comand : 36 206) Declan are eronat - Se monteaz soclul la nivel datorit unui obiect din (accesorii suplimentare, nr. zona sistemului de senzori comand : 36 210) Sitele sau aeratorul sunt - Se nlocuiesc, a se vedea colmatate ntre inerea sitei (III) i a Ventilele col ar nu sunt aeratorului (IV) complet deschise - Se deschid complet ventilele de Alimentarea cu ap este alimentare i ventilele col ar par ial nchis - Se verific conductele de alimentare, se deschid ventilele col ar A se vedea la Debit de - Se cur . a se vedea ap prea mic ntre inerea axului de amestec Axul de amestec este - Se regleaz , a se vedea blocat cu depuneri de calcar Reglarea limitatorului de Limitatorul de temperatur temperatur nu este reglat corect

11

Piese de schimb

12

Pozitie Descriere 1 Suruburi 2 Pulverizator de aer 2.1 Sita 3 Baterie 4 Vana cu solenoid 4.1 Membrana 4.2 Filtru 5 Garnitura 6 Tija ridicare ventil 7 Clema de curatire 8 Maneta 8.1 Maneta 8.1.1 Surub de prindere 8.2 Garnitura 9 Set de fixare 10 Supapa de retinere 10.1 Supapa de retinere 11 Sistem de scurgere 1 11.1 Dop scurgere 1 11.1.1 Garnitura 11.2 Bila pentru tija 12 Racord flexibil, 370 Accesorii speciale 13 Cheie pentru demontare 14 Telecomanda cu infrarosii 15 Cartus cu sita 16 Mufa 17 Capac de protectie 18 Sticker cu pictograma

Cod articol 42831 00M 42832 000 42833 000 42836 000 42892 000 42835 000 42798 000 42836 00M 42707 000 42837 000 42839 000 42838 000 42787 00M 42840 00M 42841 000 43431 000 42842 000 28910 000 07182 000 05065 00M 07052 000 45483 000 19132 000 36206 000 36133 000 36210 000 36209 000 42177 00M

Nr. bucati 5 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 2 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 5

Colectivul de elaborare a cartii tehnice: Verificare tehnica: Tehnoredactare: ing.Violeta POPESCU Mihaela POPESCU

ROMSTAL, Bucuresti, Sos. Vitan-Barzesti 11A, sector 4 tel/fax: (021) 332.09.01, (021) 334.94.63 E-mail: [email protected] Internet: www.romstal.ro

13