ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de...

of 36 /36
Octombrie 2013 ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC Reprezentant Naţional al României în EOQ

Embed Size (px)

Transcript of ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de...

Page 1: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de management SSM Documentaţia Controlul documentelor ... - dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă

Octombrie 2013

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC

Reprezentant Naţional al României în EOQ

Page 2: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de management SSM Documentaţia Controlul documentelor ... - dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă

Octombrie 2013

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL

SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII ÎN

MUNCĂ

STOICA LAURA

Secretar General ARC

Auditor EOQ

Page 3: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de management SSM Documentaţia Controlul documentelor ... - dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă

Octombrie 2013

Globalizarea producţiei şi comerţului reprezintă o realitate

de necontestat a perioadei actuale determinând schimbări

rapide ale proceselor de producţie, dar mai ales ale

managementului organizaţiilor.

Îmbunătăţind calitatea produselor şi serviciilor sale,

organizaţia răspunde cerinţelor pieţei; luând măsuri de

protecţie a sănătăţii şi securităţii personalului, răspunde

cerinţelor şi intereselor salariaţilor săi.

Page 4: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de management SSM Documentaţia Controlul documentelor ... - dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă

Octombrie 2013

Părţi interesate

CLIENT ACŢIONARIANGAJAŢI FURNIZORI SOCIETATE

Calitatea

produsului

Calitatea

mediului de

lucru

Calitatea

investiţiei

Calitatea

mediului

înconjurător

Calitatea

relaţiei cu

furnizorul

ISO 9000

HACCP

etc.

OHSAS 18000 ISO 9000 ISO 14000AA 1000

ISO 9000

ISO / TR

10014

Page 5: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de management SSM Documentaţia Controlul documentelor ... - dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă

Octombrie 2013

Un rol primordial pentru îmbunătăţirea condițiilor de muncă

revine managementului organizaţiei respective în cel puţin

patru direcţii şi anume:

- identificarea riscurilor pentru accidente şi îmbolnăviri

profesionale

- alocarea resurselor materiale necesare pentru

eliminarea cauzelor generatoare de accidente şi îmbolnăviri

profesionale

- instruirea temeinică a personalului pentru evitarea

accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale şi bolilor legate de

profesiune

- controlul permanent al modului în care măsurile de

prevenire sunt respectate.

Page 6: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de management SSM Documentaţia Controlul documentelor ... - dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă

Octombrie 2013

De ce sănătate și securitate ocupațională?

• SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA ANGAJAȚILOR poate

face DIFERENŢA DINTRE REUŞITĂ ŞI EŞEC!

• SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA ANGAJAȚILOR ESTE

PROBLEMA FIECĂRUI AGENT ECONOMIC, DAR ŞI A

ÎNTREGII SOCIETĂŢI

Cum se poate obţine sănătatea și securitatea în muncă?

PRIN IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT!

Page 7: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de management SSM Documentaţia Controlul documentelor ... - dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă

Octombrie 2013

Standarde care reglementează sistemul de

management al sănătății și securității în muncă

SR OHSAS 18001:2008 - Sisteme de management

al securității și sănătății ocupaționale. Cerințe

SR OHSAS 18002:2009 - Sisteme de management

al securității și sănătății ocupaționale. Linii

directoare pentru implementarea OHSAS

18001:2007

Page 8: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de management SSM Documentaţia Controlul documentelor ... - dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă

Octombrie 2013

SR OHSAS 18001:2008 - Sisteme de management al

securității și sănătății ocupaționale. Cerințe

Capitolul 4 al OHSAS 18001 cuprinde cerinţe referitoare la

sistemul de management al sănătăţii şi securităţii în muncă:

4.1 Cerinţe generale

4.2 Politica de sănătate şi securitate ocupaţională

4.3 Planificare

- pentru identificarea pericolului, evaluarea riscului şi

controlul riscului

- cerinţe legale şi alte cerinţe

- obiective

- program(e) de management sănătate şi securitate

ocupaţional

Page 9: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de management SSM Documentaţia Controlul documentelor ... - dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă

Octombrie 2013

4.4 Implementare şi funcţionare

- structură şi responsabilitate

- instruire, conştientizare şi competenţă

- comunicare, participare şi consultare

- documentaţie

- controlul documentelor

- control operaţional

- pregătire pentru situaţii de urgenţă şi

capacitate de răspuns

SR OHSAS 18001:2008 - Sisteme de management al

securității și sănătății ocupaționale. Cerințe

Page 10: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de management SSM Documentaţia Controlul documentelor ... - dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă

Octombrie 2013

4.5 Verificare

- măsurarea şi monitorizarea performanţei

- evaluarea conformării

- investigarea incidentelor, neconformităţi şi

acţiuni corective şi preventive

- controlul înregistrărilor

- audit intern

4.6 Analiza efectuată de management

SR OHSAS 18001:2008 - Sisteme de management al

securității și sănătății ocupaționale. Cerințe

Page 11: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de management SSM Documentaţia Controlul documentelor ... - dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă

Octombrie 2013

Ce este un sistem de management?

Conform SR EN ISO 9000:2006

“Sistemul de management este un ansamblu de

elemente corelate sau în interacţiune prin care se

stabilesc politica şi obiectivele şi prin care se

realizează acele obiective”

Page 12: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de management SSM Documentaţia Controlul documentelor ... - dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă

Octombrie 2013

Date de

intrare

•Materii prime

•Facilităţi şi

infrastructură

•Resurse

umane

•Know-how

•Resurse

financiare

Sistemul organizaţiei

Proces A

Proces B

Proces C Proces D

Date de

ieşire

Rezultate

îndreptate

către:

•Clienţi

•Angajaţi

•Acţionari

•Societate

•Furnizori

Impact

asupra

calităţii

Impact asupra

mediului

Impact asupra

sănătăţii şi

securităţii

Page 13: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de management SSM Documentaţia Controlul documentelor ... - dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă

Octombrie 2013

De ce sistemul de management al sănătății și

securității în muncă?

Acest sistem are drept scop minimizarea diferitelor tipuri de

riscuri corelate cu activitatea unei organizaţii prin:

•Identificarea riscurilor

•Evaluarea şi ierarhizarea acestor riscuri

•Monitorizarea şi ţinerea sub control a riscurilor

Acest sistem utilizează principiile de management:

• Abordarea procesuală

• Ciclul Plan – Do – Check – Act

Page 14: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de management SSM Documentaţia Controlul documentelor ... - dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă

Octombrie 2013

Proces A Proces B

Proces C

Proces D

Date de

intrare

Date de

ieşire

SystemAct Plan

DoCheck

A P

DC

Ciclul PDCA în cadrul abordării procesuale

Page 15: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de management SSM Documentaţia Controlul documentelor ... - dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă

Octombrie 2013

Ciclulîmbunătăţirii

continue

plan

do

check

act

Organizare

Instruire

Comunicare

Obiective SSM

Program de management

SSM

Documentaţia

Controlul

documentelor

Control operaţional

Situaţii de urgenţă

Politica SSMPericole

Cerinţe legale

Analiza

efectuată de

management

Audit SSM

Monitorizare şi măsurare

Neconformitate, acţiuni

corective şi preventive

Înregistrări

Page 16: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de management SSM Documentaţia Controlul documentelor ... - dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă

Octombrie 2013

1. Organizarea companiei

- Definirea structurii organizatorice;

- Identificarea proceselor din cadrul organizaţiei,

precum şi a activităților din cadrul acesteia

- stabilirea responsabilităţilor angajaţilor

- stabilirea practicilor şi procedurilor aplicabile

- asigurarea resurselor (materiale şi umane) şi a

cunoştinţelor necesare pentru derularea proceselor.

2. Identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor și stabilirea

de controale

3. Elaborarea politicii, a strategiei şi a obiectivelor la nivelul

organizaţiei şi informarea personalului şi a părţilor

interesate pe această temă.

Ce presupune un SMSSM?

Page 17: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de management SSM Documentaţia Controlul documentelor ... - dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă

Octombrie 2013

4. Stabilirea clară a modului de a ține sub control riscurileidentificate la nivel de organizație

5. Stabilirea unor parametri operaţionali la nivel de procespentru asigurarea îndeplinirii cerinţelor precum şi a unuiset de indicatori specifici pentru evaluarea performanţelor

6. Identificarea şi aplicarea metodelor de menţinere subcontrol a proceselor şi monitorizarea lor permanentăpentru a se asigura conformitatea activităților cu cerinţelelegale şi cu reglementările din domeniu, precum şimenţinerea în limitele prestabilite a gradului de risc deaccidente la locul de muncă şi îmbolnăviri profesionale

7. Îmbunătăţirea continuă prin identificarea şi aplicareamăsurilor necesare realizării obiectivelor planificate

Ce presupune un SMSSM?

Page 18: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de management SSM Documentaţia Controlul documentelor ... - dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă

Octombrie 2013

4.2 Politica de sănătate și securitate în muncă

Declaraţia de politică în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă -

poate fi integrată cu politica în domeniul calității şi mediului sau

separată

Politica trebuie stabilită în şedinţa CSSM, numai după evaluarea

riscurilor. Dacă nu există CSSM atunci aceasta se stabileşte în analiza

efectuată de management unde sunt invitaţi şi reprezentanţii

lucrătorilor în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, lucrătorul

desemnat/serviciul intern de prevenire și protecție

În analiza efectuată de management de la sfârşitul anului aceasta

trebuie analizată şi stabilit dacă este necesară modificarea ei sau nu.

Politica de ssm trebuie semnată de directorul general și datată.

Page 19: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de management SSM Documentaţia Controlul documentelor ... - dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă

Octombrie 2013

4.3.1 Identificare pericol, evaluare risc şi stabilire controale

- procedură pentru identificare pericol, evaluare risc şi stabilire

controale; procedura trebuie să menționeze și când se reface

evaluarea de risc.

- metodă de evaluare (Cf Normelor metodologice art. 15: (1) 1.

identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor trebuie să se facă pentru

fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant,

sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă şi

mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru)

- reevaluarea riscurilor se face în cazul modificării locurilor de muncă,

- în cazul apariției unor noi activități trebuie să se facă evaluarea

înainte de începerea activității

- fişe de evaluare pentru fiecare loc de muncă în parte

- fişe de măsuri pentru fiecare loc de muncă în parte

- plan de prevenire și protecție - elaborat pe baza evaluării riscurilor de

către lucrătorul desemnat.

Page 20: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de management SSM Documentaţia Controlul documentelor ... - dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă

Octombrie 2013

4.3.2 Cerinţe legale şi alte cerinţe

Standardul solicită identificarea cerințelor legale și a altor cerințe

aplicabile organizației, cât și asigurarea că acestea sunt

comunicate în cadrul organizației

- lista cerinţelor legale aplicabile

- dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă în cadrul organizaţiei

- nota internă sau mail pentru informarea lucrătorului desemnat sau a

serviciului intern de prevenire şi protecţie cu apariţia unei noi

reglementări

- PV de instruire a personalului cu modificările apărute în legislaţie şi

cu modul de aplicare a acestora

Page 21: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de management SSM Documentaţia Controlul documentelor ... - dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă

Octombrie 2013

4.3.3 Obiective şi program (programe)

- program de management – în care sunt menţionate obiectivele în

domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă , responsabilităţi, termene de

realizare, resurse, semnat de responsabilul de sistem şi aprobat de

DG (se elaborează pe baza planului de prevenire si protecție)

- proces verbal trimestrial al CSSM-ului în care este analizat stadiul

realizării planului de prevenire şi protecţie. PV trebuie să fie comunicat

responsabilului de sistem

- procesul verbal de la analiza efectuată de management unde este

analizat stadiul și modul de realizare a obiectivelor

Page 22: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de management SSM Documentaţia Controlul documentelor ... - dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă

Octombrie 2013

4.4.1 Resurse, funcţii, responsabilitate, răspundere şi autoritate

- organigramă

- regulament intern

- fişe post

- decizii interne pentru: Reprezentantul managementului pentru sistemul

de management al sănătății și securității în muncă, personalul cu atribuții

în domeniul ssm: lucrător desemnat/serviciul intern de prevenire si

protectie, Comitetul de sănătate şi securitate, conducătorii locurilor de

muncă, personal cu responsabilități pe linie de ssm (pentru manipulare /

depozitare recipiente cu oxigen, deservire instalații aer comprimat etc.)

- buget de venituri şi cheltuieli, pentru activitatea de ssm, dar si pentru

organizaţie

Page 23: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de management SSM Documentaţia Controlul documentelor ... - dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă

Octombrie 2013

4.4.2 Competenţă, instruire şi conştientizare

- procedura de Competenţă, instruire şi conştientizare şi / sau instrucţiune

cerută de lege pentru stabilirea frecventei instruirii periodice

- diplome de studii

- CV-uri

- autorizaţii – urmărire de către lucrător desemnat (în cazul autorizaţiilor

interne numeşte comisia de autorizare)

- necesar de instruire – fiecare responsabil de compartiment

- program de instruire (sistemul de management, tehnic, legislaţie, situaţii de

urgenţă) – RU

- program de instruire – testare, pe meserii sau activităţi – lucrător desemnat

- fişa individuală de instruire SSM – la angajare lucrător desemnat, pentru

instruiri periodice – şeful locului de muncă

- PV de instruire + evaluarea instruirii

(catalog) – lector

- PV de conştientizare – responsabil conştientizare

- fişe de instruire vizitatori (cf legii) – lucrător desemnat

Page 24: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de management SSM Documentaţia Controlul documentelor ... - dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă

Octombrie 2013

4.4.3 Comunicare, consultare, participare

- note interne, e-mail pe intranet,

- adrese către/de la ITM, Inspectia Muncii, Direcţia de sănătate publică, ISU

etc. – lucrător desemnat / persoană nominalizată din cadrul organizaţiei

- răspunsuri la controale ITM, Inspectia Muncii, Direcţia de sănătate

publică, ISU etc. – lucrător desemnat / persoană nominalizată din cadrul

organizaţiei

- comunicări cu subcontractorii – lucrător desemnat

- chestionare de consultare angajaţi – lucrător desemnat / responsabil

sistem

- fişa de sugestii – lucrător desemnat / responsabil sistem

- raport sedinţă CSSM (trimestrial) se trimite la ITM – lucrător desemnat

- raport pentru şedinţă LD (SIPP) – lucrător desemnat,

- raport DG – anual- DG

- fişe de comunicare evenimente conform normelor de aplicare a legii 319 –

lucrător desemnat

Page 25: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de management SSM Documentaţia Controlul documentelor ... - dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă

Octombrie 2013

4.4.4 Documentaţie

- manual de management în care se descrie domeniul de aplicare

a sistemului de management de sănătate şi securitate în muncă,

locaţiile de aplicare şi o descriere a sistemului de management –

responsabil sistem

- proceduri / instrucţiuni documentate pentru a respecta clauza

4.4.6 Control operaţional – responsabil sistem / lucrător desemnat

(pentru instrucţiunile specifice de ssm)

- alte proceduri documentate necesare organizaţiei – responsabil

sistem

Page 26: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de management SSM Documentaţia Controlul documentelor ... - dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă

Octombrie 2013

4.4.5 Controlul documentelor

- procedură de sistem

- lista documentelor în vigoare

– responsabil sistem

Page 27: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de management SSM Documentaţia Controlul documentelor ... - dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă

Octombrie 2013

4.4.6 Control operaţional

- procedura generală de Control operaţional (nu este obligatoriu) –

responsabil sistem

-instrucțiuni specifice de sănătate și securitate în muncă pentru activitățile

desfășurate în cadrul organizației

- Echip. individual de protectie - lista de acordare– lucrător desemnat,

dovada acordării EIP – şeful locului de muncă , mod de lucru – la faţa

locului – şeful locului de muncă, mentenanţă echip şi a dispozitivelor de

protecţie – responsabil proces mentenanţă

- asigurarea condiţiilor speciale pentru depozitare, manipulare – lucrător

desemnat

- autorizare pentru anumite meserii (electrician, sudor, macaragiu etc) –

lucrător desemnat

- permis de intrare în zone periculoase – şeful locului de muncă

Page 28: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de management SSM Documentaţia Controlul documentelor ... - dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă

Octombrie 2013

4.4.6 Control operaţional

Aprovizionare

- documente de însoţire a mărfurilor (fişa de securitate) –

solicitare de la furnizor – responsabil aprovizionare, verificare la primire –

comisia de recepţie

– pentru echipamente achiziţionate – carte tehnică – solicitare de la

furnizor – responsabil aprovizionare, verificare la primire – comisia de

recepţie

Transport - responsabilul cu procesul de transport

- mentenanţa maşinilor

- verificarea înainte de plecarea în cursă

- autorizare şofer şi maşină pentru transporturi speciale

– dotare specială pentru transport

Depozitare, manipulare – şeful locului de muncă/lucrător desemnat

- urmărire condiţii de manipulare şi depozitare

Page 29: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de management SSM Documentaţia Controlul documentelor ... - dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă

Octombrie 2013

4.5.1 Măsurarea şi monitorizarea performanţelor

- control medical periodic – lucrător desemnat

- măsurare factori din mediul de muncă – lucrător desemnat

- acordare EIP, alimentaţie, materiale igienico-sanitare –

lucrător desemnat

- controale efectuate de LD (SIPP) – lucrător desemnat

- număr de accidente produse într-un an – lucrător desemnat

- număr de incidente într-un an – lucrător desemnat

- monitorizare obiective si program de management (plan de

prevenire si protectie) – responsabil sistem

- lista de evidenţă EMM – metrolog

- program de etalonare verificare

- buletin de verificare, etalonare

- fişa EMM

Page 30: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de management SSM Documentaţia Controlul documentelor ... - dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă

Octombrie 2013

4.5.2 Evaluarea conformării – responsabil sistem

- program de evaluare a conformării dacă nu se face în

timpul auditului sau prin controlul lucrătorului desemnat

- raport de evaluare a conformării

- raport de control – după controlul făcut de lucrătorul

desemnat sau serviciul intern de prevenire și protecție sau

serviciul extern de prevenire și protecție

- raport de audit în care se menţionează că s-a verificat şi

aplicarea legislaţiei şi proporţia în care se aplică aceasta-

Page 31: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de management SSM Documentaţia Controlul documentelor ... - dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă

Octombrie 2013

4.5.3.1 Investigarea incidentelor – lucrător desemnat

- Decizie comisie de investigare

- Dosar de investigare (conform lege)

- Raport de investigare a incidentului fără urmări

- Registrele stabilite de către legislație ca fiind obligatorii

- plan de măsuri pentru eliminarea cauzelor care au condus

la producerea accidentului (acţiuni corective)

Page 32: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de management SSM Documentaţia Controlul documentelor ... - dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă

Octombrie 2013

4.5.3.2 Neconformitate, actiune corectiva si preventiva –

responsabil sistem

- fisa de neconformitate

- fisa de actiuni preventive

- planul de măsuri stabilit în urma producerii unui incident -lucrător desemnat

Page 33: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de management SSM Documentaţia Controlul documentelor ... - dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă

Octombrie 2013

4.5.4 Controlul inregistrarilor – responsabil sistem

- matricea inregistrarilor

Page 34: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de management SSM Documentaţia Controlul documentelor ... - dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă

Octombrie 2013

4.5.5 Audit intern – responsabil sistem

- program de audit

- plan de audit

- raport de audit

- lista auditorilor

- fise de neconformitate

- fise de observatii

- liste de verificare pentru sistem

- liste de verificare cerinţe legale

Page 35: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de management SSM Documentaţia Controlul documentelor ... - dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă

Octombrie 2013

4.6 Analiză efectuată de management –

responsabil sistem

- raport pentru analiza efectuata de management

- pv analiza efectuata de management

- plan de masuri

- proiect de politica si obiective

Page 36: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - ARC - ppr.ro · PDF fileObiective SSM Program de management SSM Documentaţia Controlul documentelor ... - dosar sau folder cu legislaţia aplicabilă

Octombrie 2013

Coordonatele noastre:

Str. Iani Buzoiani nr. 1, Bl. 16A, Et. 10,

Ap. 40-41, Sector 1, Bucureşti

Tel. 021. 224.10.52, 224 03 08

Fax: 021 224 29 01

E-mail: [email protected]

Site: www.quality.ro

Mulţumesc pentru atenţie!

Stoica LauraAsociaţia Română pentru Calitate – ARC

Reprezentant Naţional al României în EOQ