Arta posibilului -> Știința practicii -...

of 15 /15
Fluxuri informaționale Societatea și satisfacerea nevoilor ei Arta posibilului -> Știința practicii Manager energetic pentru localități – AEEPM, www.managenergy.ro

Embed Size (px)

Transcript of Arta posibilului -> Știința practicii -...

Page 1: Arta posibilului -> Știința practicii - arpee.org.roarpee.org.ro/wp-content/...Informaționale-Eficienta_energetică.pdf · Fluxuri informaționale – Societatea și satisfacerea

Fluxuri informaționale –

Societatea și satisfacerea nevoilor eiArta posibilului -> Știința practicii

Manager energetic pentru localități – AEEPM, www.managenergy.ro

Page 2: Arta posibilului -> Știința practicii - arpee.org.roarpee.org.ro/wp-content/...Informaționale-Eficienta_energetică.pdf · Fluxuri informaționale – Societatea și satisfacerea

FACTORI DE INFLUENȚĂ

2. Organizație (independentă sau consorții)

4. Abordări: NATURĂ,Agricultură

și Zootehnie, Industrie,

Servicii

START/ STOP

Substanțe/Produse, Energii, Informații

0.2 SOCIETATEA și NATURA

(Procese și evenimente

**000 Informatica + matematica

100 Filozofie și psihologie200 Religie – credințe, convingeri300 Științe sociale400 Limbaje + comunicare

500 Științele naturii600 Tehnologii și aplicații

700 Arte800 Literatura900 Istorie și geografie

*Modelul Zachman**DDC (Digital Domain Classificatin) - modificat

*CINE? CE? DE CE? CUM?CÂND?UNDE?

10

DIK

W

0.1 Omul (Individul)Piramida nevoilor (Maslow)

1. Nevoi fiziologice

2. Nevoi de protecție

3. Nevoi sociale

4. Stimă,

recunoaștere

5. Autorealizare

+

2.7 Guvernanță –Management strategic

Viziune-Misiune-Strategie-ObiectiveTehnico-Economico-Social și ICT

predictiv, iterativ, adaptiv

2.8.2 Echipe de producție/ Suport

(Execuție, Transfer/ Tranziție)

CMMI, BSC, SWOT, OPM-P3MO

2.1 Organigramă

Departamente, echipe, roluri

2.2 Mijloace fixe + facilități și resurse

2.3 Cunoștințe și experiența acumulată

2.4 Resurse umane + competențe

2.5 Parteneri locali

1. Complexitate, incertitudini2. Vulnerabilități, greșeli/erori3. Stress, egoism, ură, frică 4. Ipocrizie, fals, minciună5. Incompetență, impostură ...

- Certitudini, ADEVĂR- Responsabilitate, altruism,- Autoritate, consens, implicare- IUBIRE, pasiune …

4.1 Date și informațiidocumente (DIKW, DMS)

4.2 Procese-fluxurimijloace și resurse

(R&D+I)

4.3 Buget și costurisurse, rezerve, evidențe

4.4 Părți interesateactori și părți afectate

(putere/influență)

4.5 Timp - planificare, termene, situații,

schimbare, comunicare

QC & EC

(SMART)

5. Rezultate, Impact și Sustenabilitate(Bunuri, Servicii și Cunoștințe)

4.6 Distribuție geografică

Progresul în OM (bio-psiho-social-organizațional, 0-100 ani)

Concept al fluxului informațional – Societatea și satisfacerea nevoilor ei

0.2

VA

LO

RI,

NE

VO

I, C

ER

INȚ

E. C

ON

ST

NG

ER

IP

roac

tive

: in

iția

tive

, asp

iraț

ii, d

ori

nțe

(IN

VE

ST

),

Rea

ctiv

e: U

RG

EN

ȚE

, CR

IZE

, IN

TE

RE

SE

• Reglementări externe,

• Clauze

2.8 PPP & Operațiuni2.8.1 Manageri și/sau P3MO

(Inițializare, Planificare, Monitorizare & Control, Încheiere)

3. ContexteA.Regim normal/standardB. Situații de riscC. Tranziții / SchimbăriD. Urgențe / CrizeE.Dezastre

+ O

rdin

e,

dis

cip

lin

ă ș

i cu

rățe

nie

Sistem de

Management al

Calității și Mediului

QA

Realizarea indicatorilor și Statisfacerea Beneficiarilor

1. Definiții - Principii-> reguli, norme

- Coduri, tratate, legi, statute, convenții/acorduri, regulamente;- Strategii, politici, STANDARDE, planuri, proceduri şi instrucțiuni; - Portofolii, Programe, Proiecte (PPP), activități, sarcini, ...............;- Sistem de management (Procese, Calitate, Mediu, SSM);- Cele mai bune practici, cercetări, dezvoltări şi inovări; - Managementul documentelor, rapoarte, lectii invățate, CULTURĂ;

Etică, Responsabilități şi Comportament.

Marketing, Licitații,Selecții

Contacte2.6 Parteneri internaționali

@Eng. Gheorghe Hriscu, PMP, CGEIT, ITIL-2F&3F, OCP, QM-TÜV, 2013 – 03/2016

Inițiative

Inve

stiții

Page 3: Arta posibilului -> Știința practicii - arpee.org.roarpee.org.ro/wp-content/...Informaționale-Eficienta_energetică.pdf · Fluxuri informaționale – Societatea și satisfacerea

ENERGIE

DIS

TR

IBU

ȚIE

Purtători de energie primară

Regenerabili- Apă (hidro)- Vânt (eolian)- Soare (fotovoltaic)

- Deșeuri și biomasă- Resurse geotermale

Utilizarea energiei: industrial, comercial, rezidențial

• Încălzire/Răcire• Acționări mecanice • Transport• Telecomunicații• Iluminat

Fosili- Cărbune- Petrol- Gaze naturale- Uraniu

Sursa: http://www.siyavula.com

Flux energetic

Page 4: Arta posibilului -> Știința practicii - arpee.org.roarpee.org.ro/wp-content/...Informaționale-Eficienta_energetică.pdf · Fluxuri informaționale – Societatea și satisfacerea

1 Testarea prin comparaţie

2 Managementul competenţelor

3 Guvernanţa

4 Evaluarea performanţei individuale

5 Managementul cunoştinţelor şi P3MIS

6 Sisteme de management

7 Comunităţi organizaţionale ale managementului de

proiect

8 Metodologia organizaţională a managementului de

proiect

9 Politica şi viziunea organizaţională a managementului

de proiect

10 Practici organizaționale ale managementului de proiect

11 Tehnici ale managementului de proiect

12 Structuri organizaţionale

13 Metrici ale managementului de proiect

14 Instruiri în managementul de proiect

15 Criterii de succes ale proiectelor

16 Alocarea resurselor

17 Sponsorizarea

18 Alinierea strategică

Sursa: Standardul PMI ® - OPM3® www.pmi.org

Catalizatori organizaționali

1. Documentare și pregătire2. Popularizare și conștientizare3. Dezoltarea interesului și a dorinței 4. Evaluarea capacității și disponibilității5. Voință -> Decizie -> Plan de acțiune ->

Pași de urmat:

Portofolii->Programe->Proiecte->Operațiuni

Page 5: Arta posibilului -> Știința practicii - arpee.org.roarpee.org.ro/wp-content/...Informaționale-Eficienta_energetică.pdf · Fluxuri informaționale – Societatea și satisfacerea

Managementul energetic al clădirilor (Prezent-Viitor (dorit))

Page 6: Arta posibilului -> Știința practicii - arpee.org.roarpee.org.ro/wp-content/...Informaționale-Eficienta_energetică.pdf · Fluxuri informaționale – Societatea și satisfacerea

http://www.akita-ecotown.com/

https://www.youtube.com/watch?v=hEKdnpeMiYY

Pământul 2016 – tendințe

Page 7: Arta posibilului -> Știința practicii - arpee.org.roarpee.org.ro/wp-content/...Informaționale-Eficienta_energetică.pdf · Fluxuri informaționale – Societatea și satisfacerea

Sectorul 1 București

a) număr de locuitori: 216007(01/01/2011)

b) suprafață: 67,5228 km²; - 500 ha intravilan- 10500 ha extravilan;

c) cod SIRUTA: 179141d) gospodării: 101.517e) locuințe: 101.901f) numărul străzilor: - Bulevarde – 57- Străzi secundare -1023

g) situația economică a sectorului 1- Microintreprinderi – 6.795- Întreprinderi mari – 155- Întreprinderi mici – 1.401- Întreprinderi mijlocii – 508

• 77,19 m2/locuitor - suprafață spatii verzi, • 555.366 arbori• 1.757,7 ha spații verzi• 88,6 ha spații verzi degradate

Sursa: Primăria sectorului 1 București

Page 8: Arta posibilului -> Știința practicii - arpee.org.roarpee.org.ro/wp-content/...Informaționale-Eficienta_energetică.pdf · Fluxuri informaționale – Societatea și satisfacerea

2.828

183.500

82.00018.760 13.29028.279

697.300

246.000

63.156

954.299

467.400411.810

Clădiri publice Clădiri rezidențiale Clădiri comerciale și birouri Iluminat public Transport

Distribuția consumului de energie (MWh)

Energie electrică Energie termică Combustibil

3%

70%

27%

Ponderea consumurilor energetice în clădiri

Clădiri publice Clădiri rezidențiale Clădiri comerciale și birouri

86%

1%13%

Ponderea consumurilor energetice pe categorii de

consumatori

Clădiri Iluminat public Transport

Consumuri înregistrate în anul 2008 – referință

Page 9: Arta posibilului -> Știința practicii - arpee.org.roarpee.org.ro/wp-content/...Informaționale-Eficienta_energetică.pdf · Fluxuri informaționale – Societatea și satisfacerea

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Graficul temperaturilor lunare medii și extreme înregistrate ale climei temperate în România (1980-2000)

T max Temperatura medie T min

www.wikipedia.org

Page 10: Arta posibilului -> Știința practicii - arpee.org.roarpee.org.ro/wp-content/...Informaționale-Eficienta_energetică.pdf · Fluxuri informaționale – Societatea și satisfacerea

Atuuri Vulnerabilități

Cel mai mare buget local

Populație conștiincioasă privind plata taxelor la

bugetul local

Infrastructură extinsă a utilităților (energie, electrică,

gaze, apă și canalizare)

Facilități de conexiune cu rețele de transport

magistrale (cale ferată, autostrăzi, aeroport, rețele

electrice, de produse petroliere și gaze naturale,

telecomunicații)

Inexistența unor amenințări ale calamităților naturale

de proporții

Populație îmbătrânită și scăderea populației

Multe clădiri vechi ineficiente energetic

Infrastructură veche (en. electrică, termică, gaze, apă, canal)

Multe servicii și responsabilități sociale (azile de bătrâni, case

de copii orfani)

Infrastructură IT slab dezvoltată

Blocaj managerial, birocratic și legislativ

Clima temperată actuală extremă

Oportunități Amenințări

Realizarea modernizării infrastructurii energetice

Îmbunătățirea educației populației

Îmbunătățirea cadrului legislativ

Economii de energie

Reducerea poluării mediului

Interes din partea investitorilor străini

Acces la credite și fonduri pentru EE

Creșterea numărului de incidente energetice

Creșterea tarifelor energetice

Avarii, fenomene naturale extreme (e.g. cutremure, secetă)

Instabilitate politică

Conflicte de interese în zonă

Analiza SWOT – Sectorul 1 București

Page 11: Arta posibilului -> Știința practicii - arpee.org.roarpee.org.ro/wp-content/...Informaționale-Eficienta_energetică.pdf · Fluxuri informaționale – Societatea și satisfacerea

37,6

26,6

85,476,6

95

55

14,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Investiție

Investiție (mil. Euro)

3486 3474

105349438

11712

6781

2650

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Locuințe reabilitate termic

Programul de reabilitare termică al Primăriei sectorului 1 București(2008-2015) – finanțat prin credit BEI

An

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Total

Investiție

(mil. Euro) 37,6 26,6 85,4 76,6 95 55 14,3 390,5

Clădiri 75 54 199 167 208 152 50 905

Apartamente 3486 3474 10534 9438 11712 6781 2650 48075

*sursa: Prezentare AEEPM

Page 12: Arta posibilului -> Știința practicii - arpee.org.roarpee.org.ro/wp-content/...Informaționale-Eficienta_energetică.pdf · Fluxuri informaționale – Societatea și satisfacerea

Interfață (informatică) de colectare și regăsire a datelor inventariate

Page 13: Arta posibilului -> Știința practicii - arpee.org.roarpee.org.ro/wp-content/...Informaționale-Eficienta_energetică.pdf · Fluxuri informaționale – Societatea și satisfacerea

Analiza cost – beneficiu a consumurilor de energie termică înregistrate (2011-2015)

698,71612,44

479,19 517,29 475,14 518,17 497,33

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Consumuri de energie termică 2009-2015 (în Gcal)

Studiu de caz – bl.B2, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 25, sector 1, București

Calcul

1. Media consumului de energie termică a

ultimilor 5 ani = 497,42 Gcal/an

2. Economia procentuală de energie termică

= maximum (2009) / media (2011-2015) - 1 =

(698,71-497,42)/698,71 -1 = 28,81%

Tarif gigacalorie = 328 lei (preț subvenționat 2016)

3. Economia anuală medie = (698,71 - 497,42)

*328 = 201,31 *328 = 66.023 lei/an.

4. Economia totală: In perioada 2011-2015 (5

ani), au fost realizate economii de combustibili

fosili de 100,6 t.e.p, (698,71-497,42) *0,1 * 5)

5. Investiția inițială a fost de: 1.362.648 Euro x

4.45 RON/Euro = 6.063.783,6 RON

Page 14: Arta posibilului -> Știința practicii - arpee.org.roarpee.org.ro/wp-content/...Informaționale-Eficienta_energetică.pdf · Fluxuri informaționale – Societatea și satisfacerea

Manager energeti pentru localități – AEEPM, www.managenergy.rohttp://www.linkedin.com/profile/view?id=4554272Mobil : +40-741699900 (RO); +373-61149561 (MD)

email: [email protected], Skype ID: gheorghe.hriscu

Page 15: Arta posibilului -> Știința practicii - arpee.org.roarpee.org.ro/wp-content/...Informaționale-Eficienta_energetică.pdf · Fluxuri informaționale – Societatea și satisfacerea

Concept al fluxului informaţional - Societatea şi satisfacerea nevoilor ei

If not US... then WHO? If not NOW... then WHEN?

Dacӑ nu NOI ... atunci CINE? Dacӑ nu acum ... atunci CÂND?

Revoluția Română (21/12/1989)

Hе мы ... mогда KTO? Hе сейчас ... КОГДА?