primariatarnaveni.ro · are pica pe altul acela si sa dea cu 10 lei mai mult si i-a stricat...

10

Transcript of primariatarnaveni.ro · are pica pe altul acela si sa dea cu 10 lei mai mult si i-a stricat...

Page 1: primariatarnaveni.ro · are pica pe altul acela si sa dea cu 10 lei mai mult si i-a stricat afacerea, si nu-i usor sa incepi o afacere, ar trebui sa protejam investitorul care a inceput,
Page 2: primariatarnaveni.ro · are pica pe altul acela si sa dea cu 10 lei mai mult si i-a stricat afacerea, si nu-i usor sa incepi o afacere, ar trebui sa protejam investitorul care a inceput,
Page 3: primariatarnaveni.ro · are pica pe altul acela si sa dea cu 10 lei mai mult si i-a stricat afacerea, si nu-i usor sa incepi o afacere, ar trebui sa protejam investitorul care a inceput,
Page 4: primariatarnaveni.ro · are pica pe altul acela si sa dea cu 10 lei mai mult si i-a stricat afacerea, si nu-i usor sa incepi o afacere, ar trebui sa protejam investitorul care a inceput,
Page 5: primariatarnaveni.ro · are pica pe altul acela si sa dea cu 10 lei mai mult si i-a stricat afacerea, si nu-i usor sa incepi o afacere, ar trebui sa protejam investitorul care a inceput,
Page 6: primariatarnaveni.ro · are pica pe altul acela si sa dea cu 10 lei mai mult si i-a stricat afacerea, si nu-i usor sa incepi o afacere, ar trebui sa protejam investitorul care a inceput,
Page 7: primariatarnaveni.ro · are pica pe altul acela si sa dea cu 10 lei mai mult si i-a stricat afacerea, si nu-i usor sa incepi o afacere, ar trebui sa protejam investitorul care a inceput,
Page 8: primariatarnaveni.ro · are pica pe altul acela si sa dea cu 10 lei mai mult si i-a stricat afacerea, si nu-i usor sa incepi o afacere, ar trebui sa protejam investitorul care a inceput,
Page 9: primariatarnaveni.ro · are pica pe altul acela si sa dea cu 10 lei mai mult si i-a stricat afacerea, si nu-i usor sa incepi o afacere, ar trebui sa protejam investitorul care a inceput,
Page 10: primariatarnaveni.ro · are pica pe altul acela si sa dea cu 10 lei mai mult si i-a stricat afacerea, si nu-i usor sa incepi o afacere, ar trebui sa protejam investitorul care a inceput,