ANEXA 2 PLAN DE IMPLEMENTARE 2014-2020 - old.ms.roold.ms.ro/documente/Anexa 2 -Plan...

21
ANEXA 2 PLAN DE IMPLEMENTARE 2014-2020 Instituţii a. Responsabile b. Implicate in implementare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 a. Introducerea in legislaţia naţională a principiilor privind marketingul produselor de lapte praf pentru sugari 1. Reglementare naţionala care integrează Codul Internaţional de Marketing al Substituenţilor de Lapte Matern elaborată şi promovată a. MS, Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu", b. MS, IOMC 2014-2020 Buget naţional Costuri administrative incluse in bugetele curente de personal al MS (elaborae reglementare) Buget naţional - Costuri administrative incluse in bugetele curente de personal al MS si autoritati locale de Sanatate 0,1 mil EUR 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0 FE (POCA) Suport informatic/ monitorizare program ; c. Îmbunătăţirea cadrului metodologic şi creşterea capacitaţii tehnice a furnizorilor de servicii 1.Număr de ghiduri clinice pentru gravida şi copil actualizate/elaborate 2.Număr de furnizori formaţi idem 2014-2020 0,32 mil EUR 0.1 0 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 Buget naţional/ POCU- formare furnizori vezi OS 4.1 si OS 4.2 d. Asigurarea accesului la diagnostic precoce, monitorizare adecvata si/sau tratament de calitate 1.Număr de maternităţi active în cadrul iniţiativei "Spital Prieten al Copilului" 2.Număr de copii beneficiari de administrare profilactică a preparatelor de fier 3.Număr de copii beneficiari de administrare profilactică a vitaminei D 4.Număr copii incluşi in screening, pe tipuri de afecţiuni 5.Număr de cazuri incidente de sifilis congenital 6.Mortalitatea infantilă şi perinatală 7.Rata cezariana la 1000 născuţi vii 8.Mortalitate maternă prin risc obstetrical Prevalenţa greutăţii mici pentru talie(*) idem 2014-2020 192 mil EUR 27 2.5 3.5 3.5 4 4 4.5 5 Buget naţional Vezi O.S.7.1. pt.componenta de reabilitare/ dotare secţii clinice de obstetrica-ginecologie şi neonatologie, de terapie intensiva pediatrica (*) Sursa- anchete e. Creşterea gradului de informare a populaţiei generale şi ţintirea familiilor şi copiilor cu risc crescut 1.Număr de gravide/lăuze beneficiare de activităţi de consiliere 2.Număr de materiale informative elaborate idem 2014-2020 3.86 0.76 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Buget naţional promovare alaptare/ consiliere gravide/ suport pentru asistente comunitare 31.06 Observ. Estimat (mil EUR) Direcţii strategice (măsuri) Indicatori Perioadă de implementare Buget Surse finanţare Buget total necesar estimat Buget (Suma / mil Eur) OG.1. Îmbunătăţirea stării de sănătate şi a femeii şi copilului OS 1.2. Reducerea numărului de sarcini nedorite, a incidenţei avortului la cerere şi a ratei mortalităţii materne prin avort 1. Suport informatic revizuit/elaborat şi funcţional 2. Raport anual integrat privind programele de sănătatea a femeii şi copilului 3. Complianţa probe sare la HG 568/2002 (nr. probe testate si % probe conforme) a. MS, IOMC, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Cluj-Napoca (diagnostic malformaţii) b.DSP, medici de familie, asistenţi comunitari, cabinete de medicina de familie, unităţi sanitare cu paturi cu secţii de obstetrica, cabinete de specialitate obstetrica- ginecologie, alte unităţi sanitare de specialitate b. Creşterea capacităţii de management, monitorizare şi evaluare a programului OS 1.1. Imbunatatirea starii de sanatate si nutritie a mamei si copilului 2014-2020 Page 1 of 21

Transcript of ANEXA 2 PLAN DE IMPLEMENTARE 2014-2020 - old.ms.roold.ms.ro/documente/Anexa 2 -Plan...

ANEXA 2 PLAN DE IMPLEMENTARE 2014-2020

Instituţiia. Responsabile

b. Implicate in implementare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

a. Introducerea in

legislaţia naţională a

principiilor privind

marketingul

produselor de lapte

praf pentru sugari

1. Reglementare naţionala care integrează

Codul Internaţional de Marketing al

Substituenţilor de Lapte Matern elaborată

şi promovată

a. MS, Institutul pentru

Ocrotirea Mamei şi Copilului

"Prof. Dr. Alfred Rusescu",

b.       MS, IOMC

2014-2020 Buget

naţional

Costuri administrative incluse in

bugetele curente de personal al MS

(elaborae reglementare)

Buget

naţional -

Costuri administrative incluse in

bugetele curente de personal al MS si

autoritati locale de Sanatate

0,1 mil EUR 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0 FE (POCA) Suport informatic/ monitorizare program

;

c. Îmbunătăţirea

cadrului metodologic

şi creşterea

capacitaţii tehnice a

furnizorilor de servicii

1.Număr de ghiduri clinice pentru gravida

şi copil actualizate/elaborate

2.Număr de furnizori formaţi

idem 2014-2020 0,32 mil EUR 0.1 0 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 Buget

naţional/

POCU-

formare

furnizori

vezi OS 4.1 si OS 4.2

d. Asigurarea

accesului la

diagnostic precoce,

monitorizare adecvata

si/sau tratament de

calitate

1.Număr de maternităţi active în cadrul

iniţiativei "Spital Prieten al Copilului"

2.Număr de copii beneficiari de

administrare profilactică a preparatelor de

fier

3.Număr de copii beneficiari de

administrare profilactică a vitaminei D

4.Număr copii incluşi in screening, pe tipuri

de afecţiuni

5.Număr de cazuri incidente de sifilis

congenital

6.Mortalitatea infantilă şi perinatală

7.Rata cezariana la 1000 născuţi vii

8.Mortalitate maternă prin risc obstetrical

Prevalenţa greutăţii mici pentru talie(*)

idem 2014-2020 192 mil EUR 27 2.5 3.5 3.5 4 4 4.5 5 Buget

naţional

Vezi O.S.7.1. pt.componenta de

reabilitare/ dotare secţii clinice de

obstetrica-ginecologie şi neonatologie,

de terapie intensiva pediatrica

(*) Sursa- anchete

e. Creşterea gradului

de informare a

populaţiei generale şi

ţintirea familiilor şi

copiilor cu risc

crescut

1.Număr de gravide/lăuze beneficiare de

activităţi de consiliere

2.Număr de materiale informative

elaborate

idem 2014-2020 3.86 0.76 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Buget

naţional

promovare alaptare/ consiliere gravide/

suport pentru asistente comunitare

31.06

Observ.Estimat (mil EUR) Direcţii strategice

(măsuri)Indicatori

Perioadă de

implementare

BugetSurse

finanţare

Buget total

necesar

estimat

Buget (Suma /

mil Eur)

OG.1. Îmbunătăţirea stării de sănătate şi a femeii şi copilului

OS 1.2. Reducerea numărului de sarcini nedorite, a incidenţei avortului la cerere şi a ratei mortalităţii materne prin avort

1. Suport informatic revizuit/elaborat şi

funcţional

2. Raport anual integrat privind programele

de sănătatea a femeii şi copilului

3. Complianţa probe sare la HG 568/2002

(nr. probe testate si % probe conforme) 

a. MS, IOMC,

Spitalul Clinic Judeţean de

Urgenta Cluj-Napoca

(diagnostic malformaţii)

b.DSP, medici de familie,

asistenţi comunitari, cabinete

de medicina de familie, unităţi

sanitare cu paturi cu secţii de

obstetrica, cabinete de

specialitate obstetrica-

ginecologie, alte unităţi sanitare

de specialitate

b. Creşterea

capacităţii de

management,

monitorizare şi

evaluare a

programului

OS 1.1. Imbunatatirea starii de sanatate si nutritie a mamei si copilului

2014-2020

Page 1 of 21

ANEXA 2 PLAN DE IMPLEMENTARE 2014-2020

Instituţiia. Responsabile

b. Implicate in implementare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Observ.Estimat (mil EUR) Direcţii strategice

(măsuri)Indicatori

Perioadă de

implementare

BugetSurse

finanţare

Buget total

necesar

estimat

Buget (Suma /

mil Eur)

a. Creşterea

capacitaţii de

planificare a

programului, de

previzionare a

necesarului şi

monitorizarea

distribuţiei de produse

contraceptive gratuite

1.Aplicaţia InterCON 1.0 revizuită,

adaptată descentralizării şi repusă in

funcţiune (*)

2.Număr de operatori regionali/judeţeni

formaţi sa utilizeze aplicaţia (*)

3.Număr de produse contraceptive

achiziţionate de MS, pe tip produse

4.Studiului sănătăţii reproducerii (SSR)

reiterat (**)

a.  MS, Sp. Clinic de Obstetrica-

Ginecologie "Prof. Dr. Panait

Sârbu"/Centrul

b.       Autoritati locale de

sănătate, cabinete medicale de

asistenta primara, cabinete de

planificare familiala, secţii de

ginecologie din unităţi sanitare

cu paturi, asistenţi comunitari

0.01 0.01 POCA Revizuire soft InterCON/extensie MF

c. Creşterea acoperirii

teritoriale cu furnizori

de servicii integrate

de planificare

familială/ sănătatea

reproducerii (PF/SR)

1.Număr furnizori de servicii care

beneficiază de formare, pe tipuri de

furnizori

2.Număr de medici formaţi sa distribuie

contraceptive care raportează in

InterCON)

3.% comunităţi rurale care au medic

format sa ofere servicii PF/SR integrate

Idem 2014-2020 POCU Buget prevazut pentru formare

integrata furnizori servicii prin POCU

vezi OS 4.1 si OS 4.2

d. Cresterea gradului

de constientizare si

informare a

populatiei privind

optiunile reproductive

% populatie informata asupra optiunilor

reproductive

idem 2014-2020 POCU vezi OS 4.1 si OS 4.2 ;

7.91

a. Menţinerea

corelării cadrului

legislativ/ normativ

naţional cu politica

europeana comuna

1.Număr documente de politica

comunitară comună transpuse pe plan

naţional

a. MS, instituţiile coordonatoare

ale PN

b. MS, instituţiile coordonatoare

ale PN, autorităţi locale de

sănătate

2014-2020 Buget

naţional

Costuri admin. incluse in bugetul de

personal al MS Alocari

specifice in buget INSP

1.2 1.5 2.2 Buget

Naţional

FE(POCA) Costuri administrative incluse in bugetul

de personal al MS si autoritati locale de

Sanatate

vezi OS 51

2014-2020

(*) 2014-2015

(**) 2017

mil EUR (PN

17)

7.9 0 0.8 1 1.2

1.Număr de beneficiari activi ai

programului de planificare familiala (nr.

CYP/cuplu-ani protecţie)

2.Incidenta avortului la cerere, pe grupe

de vârsta şi judeţe

3.Număr de avorturi la sub 15 ani, pe

judeţe

4.Mortalitate maternă prin avort (MMR

avort)

5.Rata utilizării contracepţiei

b. Asigurarea

accesului persoanelor

eligibile la produse

contraceptive

distribuite gratuit

OG.2. Reducerea morbidităţii şi mortalităţii prin boli transmisibile, a impactului lor la nivel de individ şi societateOS 2.1. Întărirea capacitaţii sistemului naţional de supraveghere a bolilor transmisibile prioritare, de alertare rapida şi răspuns coordonat

Page 2 of 21

ANEXA 2 PLAN DE IMPLEMENTARE 2014-2020

Instituţiia. Responsabile

b. Implicate in implementare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Observ.Estimat (mil EUR) Direcţii strategice

(măsuri)Indicatori

Perioadă de

implementare

BugetSurse

finanţare

Buget total

necesar

estimat

Buget (Suma /

mil Eur)

b. Asigurarea

capacitaţii de

supraveghere a

bolilor transmisibile şi

de gestionare a

alertelor naţionale şi

internaţionale la nivel

central şi local

1.Raport anual privind bolile transmisibile

prioritare elaborat şi diseminat

2.Rapoarte periodice

Număr de laboratoare de sănătate publică

naţionale şi locale modernizate/echipate

3.Număr de personal de la nivel regional,

judeţean şi local format

Număr de studii/anchete/rapoarte

periodice realizate şi publicate pentru

patologiile transmisibile prioritate

a. MS, CNAS, INSP/CNSCBT

şi structurile regionale; Inst.

Nat. "Prof. Dr. Matei Bals"; Inst.

Pneumoftiziologie "Prof. Dr.

Marius Nasta”;

b. Autorităţi locale de sănătate,

INCD pentru Microbiologie şi

Imunologie "Cantacuzino”;

centre regionale HIV/SIDA şi

unităţile implicate; dispensare

de pneumoftiziologie,; reţeaua

de dermato-venerologie,

cabinete MF, din unităţile de

învăţământ, unităţi sanitare cu

paturi, laboratoare "sentinela"

2014-2020 345,8 mil EUR 18.5 0.5 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 Buget

naţional

sistemul de alerta rapida/ supraveghere

a bolilor transmisibile

(*) instituţiile coordonatoare şi

implementatoare diferă fct. de PN in

care se incadreaza, dar acestea

colaborează cu INSP pentru

supravegherea b.transmisibile

Vezi O.S.7.3. -investiţii in infrastructura

laboratoarelor de sanatate publica

pentru supraveghere b.transmisibile.

(**) bugetul total/an include

vcc.pneumococic 26.8 mil EUR si vcc.

gripal 3,08 mil EUR

18.50

a. Recuperarea

capacităţii naţionale

de producţie a

vaccinurilor

1.Număr de personal format

2.Număr de doze de vaccin produse

anual, pe tipuri de vaccinuri

a. MS, Inst. Cantacuzino

b. Inst. Cantacuzino

2014-2020 Buget

Naţional

Vezi OS 7.3 - investiţii pt. INCDMI

“Cantacuzino”

buget actual

^ Inclusiv vaccin BCG, gripal, HV

* Sursa suplimentara Guvern Norvegia

pentru RENV (registru vaccinari), vezi

Buget Total la vezi OS 6.1. suma

alocata pentru dezv. registre.

Resurse suplimentarea vor fi necesare

in cazul introducerii vaccinarii HPV la

fete pentru 90000fete - 27 mil EUR

Resurse suplimentare vor fi necesare in

cazul introducerii vaccinului

pneumococic in calendarul national de

vaccinare, estimativ 18 mil EUR/an

c. Asigurarea

performantei

adecvate a

programului naţional

de vaccinare

1.Acoperire vaccinala la copil conform

vârstei la 12 şi 24 luni (%), pe tipuri de

vaccin^

2.Nr. judeţe (si %) cu acoperire vaccinala

suboptimal, cf. INSP

Incidenţa bolilor ce pot fi prevenite prin

vaccinare (la %000 ), pe tip de boala

Incidente RAPI investigate şi confirmate

raportate cu promptitudine** (nr. şi %)

a. MS, INSP/CNSCBT şi

structurile regionale, MS,

CNAS

b. Autorităţi locale de sănătate,

cabinete de medicina de familie

şi cele din unităţile de

învăţământ, maternităţi,

asistenţi medicali comunitari

2014-2020 Buget

Naţional

Alocari specifice in buget INSP si

directii de sanatate publica

Indicator JAF

**Definiţie conform metodologiei

naţionale RAPI a INSP, 2013

d.Creşterea gradului

de complianţa a

populaţiei la

vaccinare, mai ales in

rândul grupurilor

vulnerabile şi

dezavantajate

1.Număr campanii/intervenţii naţionale sau

locale implementate

2.Site de informare a populaţiei privind

vaccinare funcţional

3.Anchete atitudinale realizate bianual

(KAP părinţi si furnizori de servicii

Pondere copii nevaccinaţi conform vârstei

din cauza refuzului părinţilor/neprezentării,

pe judeţe şi pe medii (%)

a. INSP , MS

b. Autorităţi locale de sănătate,

cabinete de medicina de familie

şi cele din unităţile de

învăţământ, maternităţi,

asistenţi medicali comunitari

2014-2020 0.07 mil EUR 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 Buget

Naţional

OMS

Tinta campanii nationale: minim bianual

168.90

OS 2.2. Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin vaccinare

30 21212130b. Consolidarea/

dezvoltarea

capacitaţii de

management si/sau

implementare a

programului de

vaccinare

168.5 Buget

Naţional

* Guvern

Norvegia

–RENV*

2014-2020

2014-2015

2014-2020

3015.5a. MS, INSP/CNSCBT şi

structuri regionale, MS, CNAS

b. Autorităţi locale de sănătate,

cabinete de medicina de familie

şi cele din unităţile de

învăţământ, maternităţi,

asistenţi medicali comunitari

1.Proceduri de procurare de vaccinuri

finalizate la timp

2.Număr de doze de vaccin achiziţionate

anual de MS, pe tipuri de vaccinuri

3.Registru naţional de vaccinări (RENV)

actualizat şi funcţional

Concordanta datelor de acoperire

vaccinală cu RENV, la 12 şi 24 luni (%)

OS 2.3. Reducerea morbidității şi mortalităţii prin TB şi menţinerea unor rate adecvate de depistare şi de succes terapeutic

168.5

Page 3 of 21

ANEXA 2 PLAN DE IMPLEMENTARE 2014-2020

Instituţiia. Responsabile

b. Implicate in implementare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Observ.Estimat (mil EUR) Direcţii strategice

(măsuri)Indicatori

Perioadă de

implementare

BugetSurse

finanţare

Buget total

necesar

estimat

Buget (Suma /

mil Eur)

a. Îmbunătăţirea

capacităţii de

management

programatic şi

intervenţie

1.Plan Naţional de Prevenire

şi Management al TB MDR reactualizat

Modul TB/MDR în cadrul sistemului

electronic de înregistrare TB funcţional

2.Număr şi % medici de familie / asistenși

medicali formaţi in TB MDR

3.Prevalenţa TB

4.Mortalitate prin TB

a. MS, CNAS, Inst. Pn-

ftiziologie "Prof. Dr. Marius

Nasta”

b. Dispensare de Pn-ftiziologie,

cabinete de medicina de familie

şi din unităţile de învăţământ,

autorităţi locale de sănătate

2015

2014-2020

4.5 4.5 1.5 1.5 1.5 Guvern

Norvegia

(alocari

Fondul Global - sursa potential

disponibila de finantare

Idem 2014-2020 6 6 Buget

naţional

Include dg. initial si monitorizarea

18.3 41.8 * 5 mil EUR

3,3 mil EUR

*5 mil EUR

4 mil EUR

0.5 mil

EUR

6 mil EUR 6 mil EUR 6 mil EUR 6 mil EUR

Fondul

Norvegian

Buget

naţional

*inclusiv registru la TB/MDRTB.

Finiantarea Norvegiana are

conditionalitate preluarea finantarii

medicamentelor la nivel acoperitor

incepand cu 2016; achizitie

internatioanla prin Global Drug Facility

(2/3 din costuri)

c. Ameliorarea

condiţiilor de

tratament şi

asigurarea accesului

universal la tratament

anti TB

1.Achiziţie centralizată a medicamentelor

conform necesar previzionat

2.Sistem electronic de management al

medicamentelor TB/linia II funcţional

3.Număr unitati/secţii TB renovate,

modernizate

4.Rata de succes terapeutic la TB

pulmonara microscopic+

5.Frecvenţa MDR-TB

6.Cazuri MDR/XDR-TB sub tratament

după rezultat

Idem 2014-2020 55.6 mil EUR 55.6 5.8 5.8 9 9 9 9 8 Buget

naţional

Fondul Global - sursa potential

disponibila aditionala de finantare/

demers in curs de evaluare

d. Asigurarea unui

sistem eficace de

suport (social,

psihologic si de

informare)

1.Planului Naţional IEC pentru programul

TB elaborat

2.Număr de facilitatori formaţi

3.Număr de as. medicali comunitari formaţi

4.Număr de beneficiari ai campaniilor de

informare si/sau destigmatizare

5.Site de informare funcţional şi actualizat

Idem 2014-2020 Buget

naţional

parte din buget proiect finantare

Norvegia (OS 2.3.b)

e. Îmbunătăţirea

controlului infecţiei TB

in unităţile medicale

de profil

1.Numar personal medical de control al

infecţiilor format

2.Incidenţa TB la personalul din reţeaua

de specialitate

Idem 2014-2020 parte din buget proiect finantare

Norvegia (OS 2.3.b)

Fondul Global - sursa potential

disponibila de finantare

107.9

a. Îmbunătăţirea

politicilor/cadrului de

reglementare şi

sprijinirea

mecanismelor eficace

de colaborare şi

coordonare

intersectorială

1.Ponderea alocărilor pt. activităţi de

prevenţie primara din total fonduri publice

alocate pentru HIV/SIDA (%)

2.Comisia naţionala multisectorială

HIV/SIDA reînfiinţată şi funcţională

3.Incidenţa HIV

4.Incidenta şi prevalenta HIV la UDI (*)

2014-2020 0,3 mil EUR 0.3 0.1 0.1 0.1 Buget

Naţional

(*) Sursa -Ancheta / cercetare

operationala

a. După caz, INSP/CNSCBT,

Inst. Nat. Boli Infecţioase "Prof.

Dr. Matei Bals"

b. Inst. Nat. Boli Infecţioase

"Prof. Dr. Matei Bals"Reţeaua

de dermatovenerologie ,

cabinetele de medicina de

familie , laboratoare

"sentinela", INCDMI

"Cantacuzino”, autorităţi locale

de sănătate

1.Reţeaua de laboratoare restructurata

conform indicaţiilor OMS

2.Ghid Naţional pentru Laboratoarele bK şi

POS elaborate

3.Sistemului electronic de înregistrare-

raportare a datelor de laborator actualizat

4.Procent pacienţi pacienţii pozitivi în

cultură cu tratament de linia I monitorizati

ABG

b. Creşterea

capacităţii de

diagnostic de

laborator a TB/TB-

MDR şi asigurarea

accesului universal la

diagnostic de calitate

OS 2.4. Reducerea incidenţei bolilor transmisibile prioritare – HIV/SIDA şi asigurarea accesului pacienţilor la tratamente antivirale

Page 4 of 21

ANEXA 2 PLAN DE IMPLEMENTARE 2014-2020

Instituţiia. Responsabile

b. Implicate in implementare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Observ.Estimat (mil EUR) Direcţii strategice

(măsuri)Indicatori

Perioadă de

implementare

BugetSurse

finanţare

Buget total

necesar

estimat

Buget (Suma /

mil Eur)

b. Îmbunătăţirea

capacităţii de

management

programatic şi

intervenţie

1.Număr de aplicaţii informatice dezvoltate

sau actualizate, ce sunt funcţionale

2.Număr de studii, cercetări, anchete

efectuate

3.Număr de furnizori de servicii din

medicină primară formaţi să ofere servicii

integrate de prevenire HIV/ITS (medici de

familie, asistenţi, asistenţi medicali

comunitari)

0,85 mil. EUR 0.85 0.4 0.45 Guvern

Norvegia

Surse suplimentare - Guvern Norvegian

(registre), vezi OS 6.1

c. Întărirea prevenţiei

primare a HIV si ITS

prin ţintirea indivizilor

sau a grupurilor la risc

1.Număr seringi procurate de MS pentru

intervenţii de reducere a riscului/an

2.Număr persoane testate voluntar şi

anonim pentru HIV

3.Număr şi % gravide seropozitive care

primesc tratament ARV

4.Număr cazuri noi de infecţie HIV la IDU

şi BSB pe an

Număr beneficiari campanii informare

si/sau destigmatizare

7,7 mil EUR 7.02 0,022 mil EUR

0,2 mil

0.3 mil EUR

0.2 mil

0.7 mil

EUR

1.2 mil

EUR

1.2 mil

EUR

1.5 mil

EUR

1.7 mil

EUR

Buget

Naţional

Guvern

Norvegia

22000 EUR

1200000 seringi= 25

necesar de crestere a bugetului

national

Potential de finantare Fondul Global

e. Minimizarea

riscului biologic

ocupaţional la

personalul din

sistemul medical şi

instituţiile cu caracter

social

1.Număr de persoane tratate ARV

postexpunere

2.Număr de personal care primeşte

profilaxie postexpunere anti-HVB

postexpunereBuget

Naţional

Vezi OS 2.4.c

1.15

a. Implementare

intervenţii prevenţie

primară, integrate cu

alte ITS

1.Număr persoane testate voluntar şi

anonim pentru HVB, HVC

2.Număr beneficiari campanii informare

a. MS, institutii responsabile

b. Furnizori de servicii

2014-2020 Buget

Naţional

Vezi OS 2.4

b. Creşterea rolului şi

capacitatii furnizorilor

de servicii de

sănătate de prima

linie

1.Număr ghiduri specifice

elaborate/revizuite

2.Incidenta HVB

3.Incidenta HVC

a. MS, institutii responsabile

b. Furnizori de servicii

2014-2020 1,85 mil EUR 1.85 0.24 0.24 0.24 0.26 0.28 0.29 0.3 FNUASS 107mil EUR - necesar annual activitati

dedicate formarii si elaborarii registrului

c. Asigurarea

accesului la

monitorizare clinico-

biologica si tratament

antiviral specific

1.Nr pacienti trataţi a. MS, institutii responsabile

b. Furnizori de servicii

2014-2020 1077 mil EUR 749 107 107 107 107 107 107 107 FNUASS se finanteaza prin FNUASS

d. Minimizarea

riscului biologic

ocupaţional la

personalul

1.Pondere personal medical vaccinat anti-

HVB, pe tipuri de personal

2.Nr. personal care beneficiaza de

profilaxie post-expunere copleta si % din

total incidente inregistrate

a. MS, INSP

b. Furnizorii de servicii,

autoritatile locale de sanatate

2014-2020 Buget

Naţional

Vezi OS 2.4.c

e. Cunosterea

profilului

epidemiologic

(registru) al infectiei

1.Registru hepatite functional a MS, institutii responsabile 2014-2020 Vezi 2.4.b - asigurat din Fondul

Norvegian cuprins la OS 2.4.b

750.85

a. După caz, INSP/CNSCBT,

Inst. Nat. Boli Infecţioase "Prof.

Dr. Matei Bals"

b. Inst. Nat. Boli Infecţioase

"Prof. Dr. Matei Bals"Reţeaua

de dermatovenerologie ,

cabinetele de medicina de

familie , laboratoare

"sentinela", INCDMI

"Cantacuzino”, autorităţi locale

de sănătate

(*) Definitie comun (*) OMS, WB,

UNAIDS, UNICEF

Finantere asigurata prin bugetul OS 2.5

c

OS 2.5. Reducerea incidenţei bolilor transmisibile prioritare: hepatite B şi C - şi asigurarea accesului pacienţilor la tratamente antivirale

OS 2.6. Asigurarea necesarului de sânge şi componente sanguine, în condiţii de maximă siguranţă şi cost eficienţă

1.Număr bolnavi testaţi, pe tipuri de

testare (CD4, RNA-HIV1, prin genotipare)

2.Număr şi procent persoane eligibile care

primesc tratament ARV (*)

d. Asigurarea

accesului la serviciile

de prevenţie

secundară,

monitorizare clinico-

biologică, tratament şi

programele

nutriţionale, cf. ghiduri

Page 5 of 21

ANEXA 2 PLAN DE IMPLEMENTARE 2014-2020

Instituţiia. Responsabile

b. Implicate in implementare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Observ.Estimat (mil EUR) Direcţii strategice

(măsuri)Indicatori

Perioadă de

implementare

BugetSurse

finanţare

Buget total

necesar

estimat

Buget (Suma /

mil Eur)

a. Consolidarea

parametrilor

programatici esenţiali

ai sistemului naţional

de transfuzie

sanguină

1.Cadru normativ in concordanţă cu

cerinţele comunitare

2.Standarde de autorizare a institutiilor din

sistemul transfuzional conform cerintelor

comunitare elaborate

3.Norme şi proceduri pentru desfăşurarea

inspecţiei in domeniul transfuzional

elaborate/revizuite

4.Număr de inspectori sanitari de stat

formaţi

5.Sistem informaţional unic dezvoltat şi

funcţional

6.Criterii de evaluare periodică a unităţilor

de transfuzie sanguină

2014-2022 Buget

national

Costuri adminsitrative incluse in

bugetuld e personal al MS (elaborare

reglementari)

Vezi OS 5.4 (calitate servicii) si OS

6.1 (baza de date unica, e -formare)

b. Asigurarea unor

parametri buni de

performanta in

activitatea de

colectare si auto-

suficientei

1.Număr donatori (total şi donatori noi)

2.Cantitatea de sânge recoltata anual, la

nivel naţional, regional şi judeţean

2014-2022 4.5 5 6 8 10 12 15 Buget

Naţional

4,5 alocate in 2014;

24,8 mil EUR necesar pentru donatori

si testare sange anual

c. Dezvoltarea,

modernizarea

infrastructurii de

procesare

1.Număr de unităţi de procesare sange

modernizate/echipate

2.Cantitatea de sânge/plasma transfuzata

anual

2014-2022 5.4 5.4 0.6 0.6 0.6 0.6 1 1 1 Buget

Naţional

vezi OS 7, pct. 1C

d. Creşterea

capacităţii tehnnice a

resursei umane

1.Număr personal de specialitate format

2.Număr medici de familie formaţi in

monitorizarea donatorilor de sânge

3.Numar medici prescriptori privind

legislatia in vigoare

a. Inst. Nat. Hematologie

Transfuzională

b. Centre regionale/judeţene de

transfuzie sanguină, medici MF

2014-2022

POCU

Vezi OS 6.1 (formare resurse umane)

65.9

a. Creşterea

capacitaţii reţelei de

promovare a sănătăţii

1.Program/Plan multianual privind

promovarea unui stil de viaţă sănătos

elaborat

2.Număr personal din promovarea

sănătăţii format, pe regiuni şi judeţe

3.Parteneriate instituţionale funcţionale cu

ONG-uri şi alte instituţii

4. Numar APL-uri cu planuri intersectoriale

de preventie si promovare a sanatatii-

elaborate. 5.Rata deceselor de boli

cronice

a. MS, INSP

b. Autorităţi locale de sănătate,

ONG-uri

2014-2020 *0.3 mil. EUR

(eval. riscuri si

comportament

la risc, plan)

**1,8 mil EUR

(program

national stil de

viata sănătos)

2.1 0.15 *0.15

**0.3

**0.3

**0.3

**0.3

**0.3

**0.3

*Fondul

Norvegian

**Fonduri

europene

OMS

(POAT)

(*) Indicator EUROSTAT

b. Creşterea gradului

de informare,

conştientizare şi

responsabilizare a

populatiei

1.Număr campanii naţionale/locale

implementate şi evaluate

2.Număr de scoli şi gradinite in care sunt

implementate intervenţii pentru copii şi

adolescenţi

3.Număr de beneficiari

4.% unităţi educaţionale acoperite de

program de prevenţie primara la copil

5.Raport de evaluare a interventiei

6.Prevalenţa principalilor factori de risc

individuali (*)

Idem 2014-2020 0.6 0.2 0.2 0.2 Buget

national

(campanii)

(*) Indicator JAF/Anchete EHIS/

EUROSTAT

c. Creşterea rolului şi

capacităţii liniei întâi

de servicii medicale in

informare şi consiliere

1.Număr de medici şi asistenţi formaţi sa

furnizeze servicii de informare, educare,

consilierea pacientului

2.Număr de medici şi asistenţi medicali

asistenţi formaţi sa furnizeze servicii de

informare, educare, consilierea

pacientului adaptate nevoilor populaţiei

roma

Idem 2014-2020 POCU Sprijinite pe investitiile prevazute,

POCU vezi OS 4.1 si OS 4.2

2.7

a. MS, Inst. Nat. Hematologie

Transfuzională "Prof. Dr. C.T.

Nicolau"

b. Centre regionale/judeţene de

transfuzie sanguina

60.5

OS 3.1. Creşterea eficacităţii şi rolului promovării sănătății in reducerea poverii bolii in populaţie in domeniile prioritare

OS 3.2. Reducerea poverii cancerului in populaţie prin depistarea in faze incipiente de boală şi reducerea pe termen mediu-lung a mortalităţii specifice prin intervenţii de screening organizat

OG 3. Diminuarea ritmului de creştere a morbidităţii şi mortalităţii prin boli netransmisibile şi reducerea poverii lor in populaţie prin programe naţionale, regionale şi locale de sănătate cu caracter

Page 6 of 21

ANEXA 2 PLAN DE IMPLEMENTARE 2014-2020

Instituţiia. Responsabile

b. Implicate in implementare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Observ.Estimat (mil EUR) Direcţii strategice

(măsuri)Indicatori

Perioadă de

implementare

BugetSurse

finanţare

Buget total

necesar

estimat

Buget (Suma /

mil Eur)

a. Creşterea

capacitaţii de

planificare şi

coordonare in

domeniul controlului

cancerului, inclusiv pe

componenta de

screening

1.Planului naţional integrat multianual de

control al cancerului include secţiune

priving prevenţia primară, screening-ul

organizat şi registrele de cancer

2.Grupuri de lucru privind screening-ul şi

registrele de cancer infiintate şi funcţionale

3.Mortalitatea specifică prin cancer de col

uterin

4.Rata supravieţuire prin cancer** de col

uterin la 5 ani

5.Număr registre regionale de cancer

funcţionale (*)

a. MS,

b. MS, Institute oncologice,

ISPB Unităţile de management

a programului de screening,

registrele regionale de cancer,

furnizori de servicii de

mobilizare si screening

2014-2015 0.2 0.1 0.1 Guvern

Norvegia

(*) Vezi OS 6.1 restul sumei din proiect

Norvegia pentru dezv. registre

**Indicator JAF

b. Consolidarea

programului naţional

de screening pentru

cancer de col uterin

1.Ghiduri şi manuale de proceduri privind

screening revizuite/elaborate

2.Sistem informaţional pentru screening

revizuit/ dezvoltat

3.Procent cazuri depistate in stadii

precoce, pe stadii

4.Gradul de acoperire a femeilor eligibile

cu servicii de screening (%) *

a. MS, Centrele regionale de

management a programului de

screening

b. Unităţile de management a

programului de screening,

registrele regionale de cancer,

institute oncologice, ISPB,

furnizorii de servicii clinice/lab.

2014-2020 * Indicator JAF

indicatorii se pot obtine numai daca

80% din populatie trece prin test in max

5 ani; in cazul subfinantarii . Finantarea

alocata pentru 2014 asigura 1/6 din

necesar (neceasr annual 18 mil EUR

pt asigurarea a 800000 teste)

c. Implementarea de

proiecte pilot cu baza

populaţională pentru

screeningul

cancerului la sân şi

colorectal (*)

1.Numar beneficiari intervenţie pilot

2.Incidenta cancerului la san si colorectal

in zonele pilot

3.Raport evaluare şi plan/metodologie de

extindere a programelor de screening la

nivel naţional implementata

a. MS, instituţii coordonatoare

nominalizate conform

metodologiei proiectelor pilot

b. Furnizori de servicii implicaţi

in proiectele pilot

2014-2018

(pilotare)

2019-2020

(extindere)

Vezi O.S. 7.2. – investiţii unităţi mobile

de screening

110.4

a. Politica in domeniul

sănătăţii mintale

fundamentata pe

dovezi 1.Strategia pentru sănătatea mintala a

copiilor şi tinerilor elaborata

2.Număr studii/analize/cercetări efectuate

a.MS, Centrul Naţional de

Sănătate Mintala şi Lupta

Antidrog,

b. Centrul Naţional de

Sanatate Mintala şi Lupta

Antidrog, instituţii de cercetare

sau academice, s.a.

2014-2020 1 mil EUR 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 Fonduri

europene

(POCA)

Fundamentare politici si interventii

pecifice(*) inclusiv pe grupele de vârsta

EUROSTAT

b. Creşterea

accesului la şi a

calităţii serviciilor

1.Număr de ghiduri clinice, protocoale,

standarde adoptate

2.Număr de furnizori de servicii formaţi, pe

tipuri de furnizori

3.Număr paturi de spital pentru probleme

de sănătate mintala la 1000 persoane (*)

a.       Centrul Naţional de

Sănătate Mintala şi Lupta

Antidrog, MS

b. Unităţi sanitare de

specialitate psihiatrie; unităţi

sanitare cu secţii/

compartimente de psihiatrie

si/sau centre de sănătate,

cabinete medici de familie,

asistenţi medicali comunitari ,

ONG cu profil de sănătate

mintală

2014-2020 Fonduri

Europene

(POCU)

Vezi OS 5.2 si OS 5.4 (*) Pentru

definitie vezi indicator OECD

c. Diversificarea

paletei de servicii

disponibile

1.Standarde de servicii comunitare de

tratament şi intervenţii specializate

2.Număr de Centre de Sănătate Mintală

înfiinţate in comunitate

3.Număr de unităţi educaţionale in care

sunt implementate intervenţii adaptate

nevoilor

4.Număr de pacienţi dezinstitutionalizati

a.       MS, Centrul Naţional de

Sanatate Mintala şi Lupta

Antidrog,

b.       Unitati sanitare de

specialitate psihiatrie; unitati

sanitare cu secţii/

compartimente de psihiatrie

si/sau centre de sanatate,

cabinete medici de familie,

asistenţi medicali comunitari ,

autorităţi locale, ONG de profil

2014-2020 POCA Fonduri europene, vezi OS 4.1 si 4.2

110.2

18 mil

EUR

18 mil

EUR

OS 3.3. Imbunatatirea stării de sănătate mintală a populaţiei

18 mil

EUR

18 mil

EUR

Guvern

Norvegian

Buget

national

18 mil

EUR

2

2.8 mil EUR

4.2

12 mil EUR

50.6

Page 7 of 21

ANEXA 2 PLAN DE IMPLEMENTARE 2014-2020

Instituţiia. Responsabile

b. Implicate in implementare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Observ.Estimat (mil EUR) Direcţii strategice

(măsuri)Indicatori

Perioadă de

implementare

BugetSurse

finanţare

Buget total

necesar

estimat

Buget (Suma /

mil Eur)

d. Implementarea de

intervenţii de

IEC/BCC

1.Număr de campanii naţionale şi locale

de promovare a sănătăţii mintale

2.Număr de campanii împotriva

stigmatizării, discriminării

a.        Dupa caz: MS, Centrul

Naţional de Sanatate Mintala şi

Lupta Antidrog, MECTS,

b. Centrul Naţional de

Sanatate Mintala şi Lupta

Antidrog, instituţii de

specialitate ale MS, autoritati

locale de sanatate,furnizori de

servicii, unitati MECTS, ONG-

uri

2014-2020 POCU Vezi OS 4.1, asistenti comunitari

formati pentru interventii la nivel de

comunitate implementate in parteneriat

cu asistentii sociaIi si medicii de familie

1

e. Asigurarea

accesului

consumatorilor de

droguri la servicii

integrate medico-

sociale

1.Număr de consumatori de droguri sub

tratament substitutiv

2.Rata recăderilor la pacienţii trataţi pentru

tulburări legate de consumul de droguri

a.       Centrul Nat. de Sănătate

Mintala şi Lupta Antidrog, MS

b.       Unitati sanitare

participante in programul

naţional, ONG-uri

2014-2020 3.98 mil EUR 3.98 0.42 0.46 0.51 0.56 0.61 0.67 0.75 FNUASS

f. Cresterea

capacitatii sistemului

de a aborda

problematica

consumului abuziv de

alcool

1. Plan strategic anti-consum de alcool

elaborat

2. Numar furnizori formati in consilierea

pentru combatarea consmului daunator de

alcool

a. Ministerul Sanatatii / INSP /

Colegiul Medicilor / Asociatii

Profesionale si de pacienti

b. Furnizori de servicii

2014-2020 POCA/

POCU

3.98

a. Corelarea cadrului

normativ şi a

practicilor nationale la

politica comunitara in

domeniu

1.Număr de documente de politica

comunitara comuna transpuse

2.Număr de ghiduri/protocoale elaborate

sau actualizate

a. MS, INSP

a. Centrele Regionale de

Sănătate Publica, autoritatile

locale de sanatate

2014-2020 Buget

Naţional

POCA

Buget INSP si autoritati locale de

sanatate (alocari specifice)

Buget

National

Buget INSP si autoritati locale

Resurse suplimentare din fonduri

europene pentru investitii in lab. de

sanatate publica, cf. OS 7.4.a.

0.2 0.2 Fonduri

europene

(PODCA)

Buget INSP

si autoritati

locale de

sanatate

(alocari

specifice)

Buget INSP si autoritati locale de

sanatate (alocari specifice)

0,5 mil EUR 0.5 0.5 POCU Interventie informare/constientizare

autoritati locale pe probleme de mediu

0.7

1.Număr de materiale informative de

specialitate elaborate şi diseminate pentru

informarea populaţiei, pe teme

Site/secţiuni pe site-ul INSP pentru

informarea populaţiei privind sănătatea in

relaţie cu mediul funcţional/e

a. INSP /CNMRMC

b. INSP/CNMRMC , Centrele

Regionale de Sănătate Publica

2014-2020

c. Comunicarea

eficace a riscurilor

pentru sanatate catre

populatie

2014-2020

Toxico-dependente si dependenta de alcool

b. Întărirea capacitaţii

tehnice la nivel

naţional şi sub-

naţional

1.Raport anual privind sănătatea in relaţie

cu mediul

2.Număr de laboratoare sănătate publica

modernizate/ echipate

3.Număr de personal format

Incidenta accidentelor de munca

a. INSP /CNMRMC

b. INSP/CNMRMC , Centrele

Regionale de Sănătate

Publica, autorităţile locale de

sănătate, autorităţile publice

locale

OS 3.4. Protejarea sănătăţii populatiei impotriva riscurilor legate de mediu

Page 8 of 21

ANEXA 2 PLAN DE IMPLEMENTARE 2014-2020

Instituţiia. Responsabile

b. Implicate in implementare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Observ.Estimat (mil EUR) Direcţii strategice

(măsuri)Indicatori

Perioadă de

implementare

BugetSurse

finanţare

Buget total

necesar

estimat

Buget (Suma /

mil Eur)

Buget

National

Costuri administrative incluse in bugetul

de personal al MS

Surse suplimentare POCU vezi OS 4.1

si OS 4.2 (*)

Indicator EUCERD Necesar pentru

copii cu boala oaselor de sr

(**) Indicator EUCERD - registre/baze

de date

Guvern

Norvegian

(registre de

boli rare-

hemofilici)

Guvern Norvegian pentru registre de

boli, inclusiv boli rare (ex.hemofilici),

cuprins la OS 6.1.c

b. Asigurarea

accesului pacienţilor

cu boli rare la terapia

specifică şi alimente

cu destinaţie

medicală specială

1.Număr de produse medicamentoase

orfane cu autorizaţie UE de punere pe

piaţa disponibile pe piata nationala

(rambursate sau fumizate direct in

sistemul naţional de sănătate) (*)

2.Număr de pacienţi trataţi in programul

naţional, pe tipuri de afecţiuni

3.% de pacienti hemofilici trataţi conform

ghidurilor

a. MS/Comisia de Genetica

Medicala , Spitalul Clinic de

Psihiatrie "Prof. dr. Al.

Obregia", Inst.pt. Ocrotirea

Mamei şi Copilului "Prof. dr.

Alfred Rusescu" s.a.

b. Unităţi sanitare specializate

in diagnosticul şi tratamentul

bolilor rare, medici de familie

2014-2021 505.3 42 EUR

9.3 alocat

Hemofilie

50

12 Hemofilie

52

16

Hemofilie

56

18

Hemofilie

58

22

Hemofilie

60

25

Hemofilie

60

25

Hemofilie

FNUASS (*) Indic. EUCERD

c. Imbunătăţirea

cadrului metodologic

şi a competenţelor

tehnice a specialiştilor

1.Număr de protocoale/ghiduri clinice de

practica noi privind patologii/grupuri de

patologii din categoria bolilor rare

elaborate

2.Număr de proiecte de cercetare

transnationale (europene şi internationale)

in care sunt implicati specialistii din

institutiile competente (*)

a. MS/Comisia de Genetica

Medicala , Spitalul Clinic de

Psihiatrie "Prof. dr. Al.

Obregia", Inst.pt. Ocrotirea

Mamei şi Copilului "Prof. dr.

Alfred Rusescu" s.a.

b. Unităţi sanitare specializate

in diagnosticul şi tratamentul

bolilor rare, medici de familie

2014-2022 Buget

Naţional

(*) Indicator EUCERD (ex.participare in

E-RARE – www.e-rare.eu, IRDiRC –

www.irdirc.org etc.)

505.3

a. Alinierea cadrului

normativ la

prevederile

comunitare şi

imbunatatirea cadrului

metodologic

1.Număr de documente de politica

comunitara comuna transpuse

2.Numar de de ghiduri/protocoale

elaborate

a. MS, Agenţia Naţionala de

Transplant

b. Unităţile sanitare cu paturi

incluse in program

2014-2022 Buget

Naţional

EC

Costuri administrative incluse in bugetul

de personal al MS

b. Promovarea in

rândul populaţiei a

unei atitudini

favorabile donării de

organe, ţesuturi şi

celule

1.Nr.donatori testati imunologic şi

virusologic, pe tipuri de donatori

a. MS, Agenţia Naţionala de

Transplant

b. Unităţile sanitare cu paturi

incluse in program

2014-2022 79.7 mil EUR 79.65 9.75 10.5 10.7 11.3 11.8 12.5 13.1 Buget

Naţional

c. Consolidarea

capacitaţii reţelei

naţionale de

transplant şi

susţinerea activităţilor

ANT

1.Număr receptori testaţi imunologic şi

virusologic

2.Număr acţiuni de coordonare

3.Număr de banci regionale de sânge

infiinţate

4.Număr bănci pentru transplantul de

celule şi ţesuturi infiinţate la nivel naţional

a. MS, Agenţia Naţionala de

Transplant

b. Unităţile sanitare cu paturi

incluse in program

2014-2022 427,6 mil EUR 427,6 52.5 55.1 57.9 60.8 63.8 67 70.5 Buget

Naţional

d. Dezvoltarea/

consolidarea

registrelor specifice

1.Registrului Naţional al Donatorilor

Voluntari de Organe lansat şi functional

(RNDVO)

2.Numar de persoane inscrise in Registrul

Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule

Stem Hematopoietice (RNDVCS)

a. MS, Agenţia Naţionala de

Transplant

b. RNDVO, RNDVCS, unităţile

sanitare cu paturi incluse in

program

2014-2022 Buget

Naţional

Costuri administrative incluse in bugetul

de personal al unitatilor

implementatoare

vezi OS 6.1.

79.65

3.5.2. Transplant

OS 3.5. Asigurarea accesului populaţiei afectate la servicii de diagnostic si/sau tratament pentru patologii speciale

a. Îmbunătățirea

calității îngrijirii

pacientului cu boli

rare pe tot lanţul de

îngrijiri

1.Plan/strategie naţional privind bolile rare

elaborat/a (*)

2.Cadrului normativ privind stabilirea

centrelor de competenta/ expertiza in boli

rare definitivat (*)

3.Număr de centre expertiza care

îndeplinesc criteriile de calitate

recomandate de EUCERD

4.Număr de registre naţionale/regionale

pentru boli rare, conforme cu standardele

ORPHANET) (**)

5.Număr de produse medicamentoase

orfane cu autorizaţie UE de punere pe

piaţa disponibile pe piata nationala

(rambursate sau fumizate direct in

a. MS/Comisia de Genetica

Medicala , Spitalul Clinic de

Psihiatrie "Prof. dr. Al.

Obregia", Inst.pt. Ocrotirea

Mamei şi Copilului "Prof. dr.

Alfred Rusescu", s.a.

b. Unităţi sanitare specializate

in diagnosticul şi tratamentul

bolilor rare, medici de familie

2014-2020

Page 9 of 21

ANEXA 2 PLAN DE IMPLEMENTARE 2014-2020

Instituţiia. Responsabile

b. Implicate in implementare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Observ.Estimat (mil EUR) Direcţii strategice

(măsuri)Indicatori

Perioadă de

implementare

BugetSurse

finanţare

Buget total

necesar

estimat

Buget (Suma /

mil Eur)

a. Elaborarea cadrului

normativ de

organizare şi

functionare a

centrelor comunitare

integrate.

1.Legislatie primara şi secundara aprobata

de Guvern

2.Pachet de servicii definit

Metodologie de costuri validata

a. MS, MMFPSPV , MDRAP

b. Autoritati locale; structuri de

specialitate ONGuri

2014-2015 Buget

National

b. Organizarea de

centre comunitare

model şi extinderea

reţelei de servicii de

sanatate de baza

comunitare la nivel

naţional

1.Numar (%) comunitati rurale acoperite

cu asistenţi medicali comunitari / mediatori

romi

2.410 centre comunitare

construite/reabilitate (multifuncţionale,

centre de nursing comunitar

a. MS, MMFPSPV , MDRAP

b. Autoritati locale; structuri de

specialitate, ONG-uri

2014-2020 SURSA

POTENTIALA

NEAPROBATA

DE DONTOR

(in curs de

aprobare)

Buget

National

Guvern

Elvetian

Guvern

Norvegian

UNICEF

Fonduri

europene

c. Dezvoltarea

capacitatii

institutionale a

furnizorilor de servicii

de sanatate la nivel

comunitar

1.Numar de instrumente de lucru,

standarde de calitate, ghiduri de practica

şi protocoale clinice elaborate

2.Complianta la standarde şi ghiduri

Numar de persoane formate, pe tipuri de

calificare

3.Număr centre comunitare

reabilitate/construite

4.Numar de beneficiari/an/centru

comunitar (date dezagregate pe servicii şi

alte caracteristici)

a. MS, MMFPSPV , MDRAP

b. Autoritati locale; structuri de

specialitate, ONG-uri

2014-2020 Buget

National

Guvern

Elvetian

Guvern

Norvegian

UNICEF

Fonduri

europene

d. Asigurarea

controlului

metodologic de catre

autoritatile centrale de

sănătate

1.Proceduri de lucru definite

Plan de monitorizare şi evaluare

2.Compleanta la standardele

metodologice a serviciilor de asistenţă

comunitară

a. MS, MMFPSPV , MDRAP

b. Autoritati locale; structuri de

specialitate, ONG-uri

2014-2020 Buget

National

UNICEF

Fonduri

europene

0

OG4: Asigurarea unui acces echitabil a tuturor cetăţenilor, în special a grupurilor vulnerabile, la servicii de sănătate de calitate şi cost eficace

OS 4.1: Organizarea unui sistem de servicii comunitare de bază, medico-sociale integrate şi comprehensive, destinate în principal populaţiei din mediul rural şi grupurilor vulnerabile, inclusiv roma

Page 10 of 21

ANEXA 2 PLAN DE IMPLEMENTARE 2014-2020

Instituţiia. Responsabile

b. Implicate in implementare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Observ.Estimat (mil EUR) Direcţii strategice

(măsuri)Indicatori

Perioadă de

implementare

BugetSurse

finanţare

Buget total

necesar

estimat

Buget (Suma /

mil Eur)

a. Asigurarea

continuităţii îngrijirilor

şi integrarea cu

serviciile comunitare

şi cu asistenţa

ambulatorie de

specialitate

1.Numar de consultatii la medicul de

familie/ an (dezagregat pe judete, grupe

varsta/alte caracteristici)

2.Proceduri privind „parcurs terapeutic”

elaborate, implementate

3.Mecanism de monitorizare a „parcursului

terapeutic” elaborat şi 4.implementat

pentru primele 20 cele mai frecvente

patologii

5.Numar (%) de medici de familie care

respecta procedurile de „parcursul

terapeutic” pentru primele 20 cele mai

frecvente patologii

6.Numar (%) de pacienti cronici fara

internare/an

7.Numar (%) anual de trimiteri la spital

8.Număr pacienti HTA, DZ, BPOC,

monitorizati in AMP conform ghidurilor

practică

9.Rata externărilor după spitalizare

continuă pentru HTA, DZ, BPOC la

100000 locuitori

10.Ponderea cheltuielilor pentru asistenta

primara in bugetul CNAS

11.Ponderea platilor pentru performanta in

bugetul asistentei primare

a. MS, CNAS

b. Medici de familie, asociaţii

profesionale, ONGuri

2016-2020 Buget

national/

CNAS

Vezi investitii specifice in E-sanatate la

OS 6.4.d. si alte investitii relevante la

OS 6.4.

b. Asigurarea

distributiei teritoriale

echitabile a serviciilor

de asistenta primara

1.Numar (%) de medici de

familie/100000locuitori/judet (dezagregat

urban-rural)

2.Numar de servicii de asistenta medicala

rurala/judet (dezagregat urban-rural)

3.Numar (%) de cabinete de asistenta

medicala primara pe judet/regiune (date

dezagregate urban/rural şi pe alte

caracteristici)

c. CNAS, MS, MDRAP

a. Autoritati locale,

structuMedici de familie,

asociaţii profesionale, ONGuri

2016-2020 Buget

National/

CNAS

Bugete

locale

Fonduri

Europene

c. dezvoltarea

continua a

cunostintelor si

abilitatilor a

furnizorilor din

asistenta medicala

primara

1.Curricula de medicina de familie

revizuita

2.Numar de medici de famile inclusi in

programe EMC pe prioritatile de sanatate

publica

3.Numar de asistenti medicali inclusi in

programe de formare continua

4.Numar (%) de practici de asistenta

medicala primara compliante la

ghiduri/protocoale

a. MS, CNAS, CMR

b. Medici de familie, asociaţii

profesionale, ONGuri

2014-2020 Buget

National

Fonduri

Europene

0

a. Dezvoltarea retelei

de centre de sănătate

ambulatorii de

specialitate (asistenţă

ambulatorie de

specialitate,

specialităţi

paraclinice, servicii de

imagistică, laborator,

explorări funcţionale)

1.Numar de ambulatorii de specialitate

reabilitate/ construite/ echipate/

2.Numar de ambulatorii incadrate cu

personal in conformitate cu Planul

Consolidat de Servicii de Sanatate aprobat

de MS;

a. MS, CJ, APL

b. Furnizorii de servicii

ambulatorii

2014-2020 50 mil EUR

10 mil EUR

37 10 15 12 Banca

Mondiala

POR

Buget de

Stat

Bugetul de Stat acopera finantare şi

cofinanta

rea necesara

OS 4.2: Cresterea eficacităţii şi diversificarea serviciilor în asistenţa medicală primară

OS 4.3. Consolidarea serviciilor ambulatorii de specialitate, cu creşterea ponderii afecţiunilor rezolvate în ambulatorul de specialitate şi reducerea numărului de cazuri de spitalizare continuă

Page 11 of 21

ANEXA 2 PLAN DE IMPLEMENTARE 2014-2020

Instituţiia. Responsabile

b. Implicate in implementare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Observ.Estimat (mil EUR) Direcţii strategice

(măsuri)Indicatori

Perioadă de

implementare

BugetSurse

finanţare

Buget total

necesar

estimat

Buget (Suma /

mil Eur)

b.Cresterea

capacitatii

personalului medical

de a furniza servicii

ambulatorii de

specialitate in regim

integrat

1.Nr personal format in conformitate cu

ghidurile de practica şi protocoalele

clinice, pe categorii;

2.Ponderea cazurilor rezolvate in

ambulatoriul de specialitate

3.Numar (%) de centre ambulatorii care

respecta procedurile de „parcursul

terapeutic” pentru primele 20 cele mai

frecvente patologii

a. CNAS, MS

b. Formatori EMC in sanatate;

Furnizorii de servicii ambulatorii

2016-2020 Buget

National

Fonduri

Europene

37

a. Funcţionarea

asistenţei medicale

de urgenţă în regim

integrat, cu cresterea

capacităţii de

intervenţie

1.Numar (%) de urgente in

prespital/an/judet (dezagregat pe

caracteristici)

2.Timpul mediu de răspuns la apelul de

urgenta

a. MS

b. Serviciile de ambulanta, ISU,

SMURD

2014-2020 393 Buget

National

Vezi investitii specifdice in

infrastructura si E-sanatate la OS 6 si

OS 7

b. Diversificarea

competenţelor

personalului medical,

paramedical si

operativ implicat în

asistenţa de urgenţă

1.Numar de personal care participa la

programe de formare şi educatie continua

de medicina de urgenta, pe categorii

a. MS

b. Serviciile de ambulanta, ISU,

SMURD

2014-2020 0.4 Buget

National

Guvern

Elvetian

393.4

O.S. 4.4. Îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii medicale de urgenţă prin consolidarea sistemului integrat de urgenţă si continuarea dezvoltarii acestuia

Page 12 of 21

ANEXA 2 PLAN DE IMPLEMENTARE 2014-2020

Instituţiia. Responsabile

b. Implicate in implementare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Observ.Estimat (mil EUR) Direcţii strategice

(măsuri)Indicatori

Perioadă de

implementare

BugetSurse

finanţare

Buget total

necesar

estimat

Buget (Suma /

mil Eur)

a.Elaborarea/aprobar

ea de catre MS şi

CNAS a Planului

Consolidat de Servicii

de Sanatate

1.Unitatate de planificare a serviciilor a

Ministerului Sanatatii functională

Metodologie unica elaborate de MS şi

CNAS

2.Planuri judetene şi regionale de servicii

de sanatate de 3 ani

Plan Consolidat de Servicii de Sanatate

3.Numar total paturi spital/ din care numar

paturi acuti la 100000 populatie

4.Rata internărilor in regim de spitalizare

continua

a. MS, CNAS

a. CJ, APL, Spitale

2015, 2018,

2020

0.2 Buget

national,

CNAS,

Bugete

locale

Alte surse

finantare.

POAT

b. Revizuirea si

aprobarea

Nomenclatorului de

clasificare a spitalelor

pe competenţe

1.Nomenclatorul de clasificare a spitalelor

(nivel şi categorie de îngrijire) pe

competenţe aprobat prin HG

2.Număr (%) de spitale organizate

conform Nomenclatorului (structură, nr

paturi, personal, platou tehnic)

3.Număr (%) pacienţi beneficiari de

serviciile “platformelor inter-spitalicesti”

(utilizarea resurselor spitalului de nivel

superior)

a. MS, CNAS

b. CJ, APL, Spitale

2014-2016

2016-2020

Buget

National.

CNAS,

Bugete

locale

c. Asigurarea

eficacitatii si controlul

costurilor pachetului

de servicii spitalicesti

1. Planuri judetene si regionale de servicii

de sanatate elaborate

2. Paturi spital din care numar paturi acuti /

100.000 populatie, total, per regiuni si

judete

3. Numar personal medical / pat spital /

regiune si judet / tip de spital / tip de

personal

1.2 BM

d. Dezvoltarea

capacitatii spitalelor

de a oferi servicii de

spitalizare de zi si

cresterea ponderii

acestora in oferta de

servicii

1. Ponderea cazurilor in regim de

spitalizare de zi din total spitalizari

2014-2020 0.4 Monitorizare activitati

1.8

a. Dezvoltarea unui

plan naţional pe

termen mediu şi lung

privind asistenţa

medicală de

reabilitare,

recuperare, paliatie si

de ingrijiri pe termen

lung

1.Plan naţional pe termen mediu şi lung

consolidat pe baza planurilor judetene şi

regionale, in functie de profilul demografic

(in cadrul Planului Consolidat de Servicii

de Sanatate)

% din bugetul FNUAS alocat ingrijirilor pe

termen lung

2.Nr paturi pentru ingrijiri cronice

(capacitatea de servicii) la 100000

persoane (confrom EUROSTAT)

a. MS, MMPSFPV

b. Autoritati locale, spitale

pentru boli cronice, centre

multifunctionale Formatori EMC

in sanatate

2014-2016 0.5 Buget

National,

POCA

b. Implementarea

planului national

privind serviciile de

reabilitare,

recuperare, paliatie si

de ingrijiri pe termen

lung

1.Nr unitati reabilitate/echipate conform

standardelor

2.Nr personal de ingrijiri pe termen lung

format

3.Rata internărilor in spitale de boli cronice

4.Numar populatie deservita cu servicii de

ingrijiri la domiciliu

5. Numar paturi de ingrijiri paliative / la

100.000 de locuitori

a. MS, CNAS, MMPSFPV

b. Autoritati locale, spitale

pentru boli cronice, centre

multifunctionale

2016-2020 10 6.6 1 2 2 1.6 Buget

National

Banca

Mondiala

Fonduri

Europene

Vezi investitii in infrastructura la OS 7

7.1

a. Coordonarea

îngrijirilor de sănătate

(trasee optime pentru

pacienţi)

1.Numar patologii prioritare pentru care s-

au elaborat proceduri de „parcurs

terapeutic”

a. MS, CNAS, MMPSFPV

b. Autoritati locale, furnizori de

servicii de sanatate

2016-2020 1.8 1.8 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 Fonduri

Europene

Buget

national

O.S.4.5. Imbunatatirea performantei şi calitatii serviciilor de sanatate prin regionalizarea/concentrarea asistenţei medicale spitaliceşti

OS 4.6. Cresterea accesului la servicii de calitate de reabilitare, recuperare, paliatie şi de ingrijiri pe termen lung, adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al morbiditatii

OS 4.7. Crearea de reţele de furnizori de asistenţă medicală la nivel local, judeţean şi regional

Page 13 of 21

ANEXA 2 PLAN DE IMPLEMENTARE 2014-2020

Instituţiia. Responsabile

b. Implicate in implementare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Observ.Estimat (mil EUR) Direcţii strategice

(măsuri)Indicatori

Perioadă de

implementare

BugetSurse

finanţare

Buget total

necesar

estimat

Buget (Suma /

mil Eur)

b. Asigurarea unui

management

performant a retelelor

de servicii de

sănătate la nivel

local, judetean şi

regional

1.Procent de servicii contractate ca retea

de furnizori

a. pe judet

b. pe regiune

a. MS, MDRAP

b. Autoritati locale, structuri de

specialitate la nivel local şi

regional

2016-2020 1.4 1.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2

Fonduri

Europene

Buget

national,

Bugete

locale

3.2

Page 14 of 21

ANEXA 2 PLAN DE IMPLEMENTARE 2014-2020

Instituţiia. Responsabile

b. Implicate in implementare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Observ.Estimat (mil EUR) Direcţii strategice

(măsuri)Indicatori

Perioadă de

implementare

BugetSurse

finanţare

Buget total

necesar

estimat

Buget (Suma /

mil Eur)

a. Asigurarea unui

management

performant al

sistemului de

sănătate

1. Responsabilitati şi atributii institutii

publice din sănătate revizuite 2.Sistem

functional de monitorizare, evaluare şi

control a furnizorilor de servicii de

sanatate

3.Plan consolidat de servicii de sanatate

4.Numar (%) de absolventi de sanatate

publica şi management angajati in institutii

publice

a. MS, CNAS

b. Institutii publice/structuri de

specialitate la nivel central/

regional/ judetean

2014-2020

4

Buget

National

Fonduri

Europene

(PODCA)

Vezi investitii si indicatori privind E-

sanatate inclusi la OS 6

b.Creşterea

capacităţii de

planificare/gestionare

a sistemului de

sănătate la nivel

regional/judeţean

/local

1.Numar planuri de servicii de sanatate

locale, judetene şi regionale elaborate

conform standardelor

2.Numar (%) de experti din structurile de

specialitate descentralizate formati in

planificare, organizare, M&E in domeniul

serviciilor de sanatate

a. MS,

b. Structuri de specialitate

regionale şi judetene, autoritati

locale

2014-2020 6 6 2 2 0.5 0.5 0.5 0.5

Fonduri

Europene

(POCA)

Buget

National

Bugete

localec. Consolidarea

capacităţii de

supravegere de

monitorizare şi

evaluare

determinanţi/program

e de sanatate la nivel

central, regional şi

judeţean (inclusiv

aliniere la ECHI)

1.Raport anual publicat pentru fiecare

PNS

(date dezagregate geografic, categorii şi

caracteristici beneficiari, costuri)

2.Anchete populationale pentru

determinantii starii de sanatate

a. MS, INSP/CNMRMC

b. Structuri de specialitate la

nivel naţional, regional şi

judetean

2014 - 2020 0.7 0.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Buget

National

Bugete

locale

Fonduri

Europene

d. Campanii de

comunicare a

masurilor de reforma

propuse şi a

rezultatelor asteptate

1.Numar de interventii implementate

2.Numar (%) de populatie informta

3.Numar de asociatii de pacienti, asociatii

profesionale şi ONGuri participante la

campaniile de informare

a. MS

b. Structuri de specialitate

regionale şi judetene, autoritati

locale, asociatii de pacienti,

asociatii profesionale şi ONGuri

2016-2020 1 1.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 Buget

National

Banca

Mondiala

Bugete

locale

Fonduri

Europene

11.8

a. Dezvoltarea

cadrului normativ

pentru optimizarea

resurselor umane.

1.Strategia/Planul de resurse umane in

sanatate elaborat(a).

2.Metodologie pentru monitorizarea

performantei definita;

3.Numar (%) de spitale cu manageri

formati in aplicarea metodologiei

remunerarii pe criterii de performanta

4.Numar (%) de personal medical

remunerat pe criterii de performanta in

sistemul public

a. MS

b. CMR, universitati medicina şi

farmacie, OAMMR

2014-2020 Buget MS Buget MS Buget MS Buget MS Buget

National

Fonduri

Europene/

PODCA

b. Asigurarea formarii

unui numar adecvat

de categorii de

personal cu

preponderenta pentru

specialităţile clinice

deficitare

1.Criterii de redefinire/ reorganizare a

specializarilor/ competentelor pentru

medici, asistenti medicali, alte tipuri de

personal.

2.Numar de personal medical pe

specialitati pe judete/ 100000 locuitoriâ

a. MS,

b. CMR, OAMMR, universitati

medicina şi farmacie

2014-2020 25 25 7 7 3 3 3 2 Buget

National

Fonduri

Europene/

POCU

25

a. Creşterea

sustenabilă a

veniturilor destinate

sănătăţii

1. Cadru normativ finalizat 2014-2020 Buget MS Buget MS

OG 5: Un sistem de sanatate inclusiv, sustenabil şi predictibil prin implementare de politici şi programe transversale prioritareOS 5.1. Intarirea capacitatii administrative la nivel national, regional şi local şi comunicarea schimbarii

O.S. 5.2. Implementarea unei politici sustenabile de asigurare a resurselor umane in sanatate

O.S. 5.3 Implementarea unei politici sustenabile de asigurare a resurselor financiare in sanatate, asigurarea controlului costurilor şi a protectiei financiare a populatiei

Page 15 of 21

ANEXA 2 PLAN DE IMPLEMENTARE 2014-2020

Instituţiia. Responsabile

b. Implicate in implementare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Observ.Estimat (mil EUR) Direcţii strategice

(măsuri)Indicatori

Perioadă de

implementare

BugetSurse

finanţare

Buget total

necesar

estimat

Buget (Suma /

mil Eur)

b. Cresterea

accesului financiar la

serviciile de sanatate,

odata cu

diversificarea

serviciilor de sanatate

furnizate persoanlor

/grupurilor

vulnerabile/

neasigurate

1.Numar persoane asigurate / (%) din

total populatie

2.Numar de persoane neasigurate cu

acces la programele nationale de sanatate

3.Numar de noi asigurati / an in sistemul

de asigurari sociale de sanatate pe

categorii

a. MS, CNAS, MMPSFPV,

MFP, INS

b. APL, asistent comunitar,

asistent social

2014-2020 Buget MS Buget MS Buget MS Buget

National

c. Revizuirea

sistemului de

finantare şi

rambursare a

serviciilor de

sanatate şi controlul

costurilor

1.Conturile nationale de sanatate

actualizate

2.Cheltuieli din sanatate pe tipuri furnizori

şi repartie geografica diseminate public

anual

a. MS, CNAS

b. INS, furnizori de servicii de

sanatate

2014-2020 Buget MS 1.2 Buget MS 0.6 0.6 Banca

Mondiala

Buget

National

Interventie sprijinita de OS 4.1.

d. Implementarea

unui control riguros al

cheltuielilor publice,

odata cu introducerea

de masuri pentru

reducerea platilor

informale

1.Sistem de audit cu stimulente şi

penalitati functional

2.Numar de frunizori auditati anual (pe

judete, cu diseminarea prin rapoarte

agregate)

3.Numar de interventii/campanii privind

platile oficiale şi platile informale/

judet/regiune

a.MS, CNAS, MFP

b. furnizori servicii

2014-2020 Buget

National

Fonduri

Europene

e. Cresterea ponderii

asigurarilor

suplimentare de

sanatate şi

dezvoltarea

parteneriatului public-

privat in sanatate

1.Nr persoane cu asigurari suplimentare

de sanatate

2. Nr de PPP-uri

a. MS

b. CNAS, furnizori publici/

privati de servicii, CJAS,

Asiguratori privati

2014-2020 Buget

National

1.2

a. Dezvoltarea şi

implementarea de

mecanisme de

asigurare a calității şi

acreditarea

furnizorilor

1.Agentia pentru Evaluare si Calitate

infiintata

2.Numar de ghiduri şi protocoale şi

proceduri de „parcurs terapeutic”

elaborate/reactualizate;

3.Numar de personal medical format

pentru aplicarea ghidurilor

4.Mecanism de monitorizare a

implementarii ghidurilor definit

5.Număr (%) de furnizori de servicii cu

sisteme functionale de management al

calitatii

6.Numar (%) de spitale publice şi private

evaluate in vederea acreditarii

7.Numar de rapoarte publicate privind

performanţa spitalelor (date dezagregate

pe niveluri de asistenta şi categorii de

furnizori, alte caracteristici)

8.Metodologie de audit clinic elaborata

9.Numar (%) de practici auditate anual

a. MS, Agentia pentru Calitate

b. Structuri de specialitate

regionale şi judetene, furnizori

de servicii publici şi privati

2014-2020 22,144 mil EUR 22.14 22.14 Buget

National,

Banca

Mondiala,

Fonduri

Europene

Vezi OS 6.1 – pentru nomenclator de

dispozitive si materiale medicale

b. Cresterea gradului

de siguranţa a

pacientului şi a

calitatii serviciilor in

unitatile sanitare

1.Plan strategic naţional, inclusiv privind

infecţiile nozocomiale elaborat şi promovat

2.Incidenta infecţiilor nosocomiale cu

microorganisme multi-rezistente la

antibiotice

3.Rata infectii nozocomiale in sectiile

chirurgie

a. MS, INSP/CNSCBT

b. Structuri de specialitate

regionale şi judetene, furnizori

de servicii

2014 -2017

(Plan strategic)

2014-2020

Buget

MS/INSP

0,3 mil EUR

0.3 Buget

MS/INSP

0.2 0.1 Buget

INSP

Buget

INSP

Buget

INSP

Buget

INSP

Buget

National,

Fonduri

Europene

Buget INSP

22.44

O.S 5.4. Asigurarea şi monitorizarea calitatii serviciilor de sanatate publice şi private

Page 16 of 21

ANEXA 2 PLAN DE IMPLEMENTARE 2014-2020

Instituţiia. Responsabile

b. Implicate in implementare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Observ.Estimat (mil EUR) Direcţii strategice

(măsuri)Indicatori

Perioadă de

implementare

BugetSurse

finanţare

Buget total

necesar

estimat

Buget (Suma /

mil Eur)

a. Imbunatatirea

politicii

medicamentului

1.Act normativ de aprobare a Politicii

medicamentului (infiintare agentie

Evaluarea Tehnologiilor in Sanatate

(HTA), metodologie)

2.Lista de medicamente

3. Raport anual privind consum de

medicamente, date dezagregate

a.MS, CNAS, ANMDM

b.Agentia pentru calitate,

furnizori servicii

2014-2020 Buget MS Buget MS Buget MS

(1/an)

Resurse suplimentare pentru investitii

infrastructura control calitate

medicament la OS. 7.4.a.

0

a. Dezvoltarea

capacitatii de

cercetare la nivelul

sistemului de

sanatate cu

integrarea rezultatelor

in practica

1.Numar clustere de cercetare in sanatate

(oncologie, boli neurologice, etc.) avand

ca obiectiv principal sanatatea

2.Nr aplicatii transferate in practica

medicala rezultate din proiectele de

cercetare

a. MS, MECT, Academia

Stiinte medicale,

b.universitati de medicina şi

farmacie, institute de cercetare,

furnizori de servicii de sanatate

2014-2020 42 mil EUR 48 0.5 2 15.5 28 2 Buget

National

Fonduri

Europene

(Competitivit

ate)

b. Dezvoltarea

cercetării în sănătate

publică şi servicii de

sănătate, pentru

elaborarea de politici

de sănătate bazate

pe evidenţe

1.Planuri multianuale privind priorităţile de

cercetare aplicativă (3 Planuri)

2.Numar proiecte de cercetare

fundamentala şi aplicata in sanatate

3.Evaluarea sistemului de sanatate şi a

tehnologiilor esentiale –studiu realizat

4.Metodologie de evaluare a starii de

sanatate in profil teritorial dezvoltata

5.Raport anual de evaluare a starii de

sanatate/judet-regiune

6.Metodologii de costuri a serviciilor de

nanatate dezvoltate i aprobate

7.Servicii de sanatate costificate

Numar de cercetari in domeniile prioritare

ale sistemului de sanatate

a. MS, MECT, Academia

Stiinte medicale,

b.universitati de medicina şi

farmacie, institute şi alte

organizatii de cercetare

2014, 2016,

2018 (Planuri

multianuale)

2014 - 2020

8,83 mil EUR 9.83 0.2 0.8 4.83 1 1 1 1 Buget

National

Guvern

Norvegia

Fonduri

Europene

(Cercetare)

57.83

a. Dezvoltarea si

implementarea de

programe naționale

intersectoriale

adaptate nevoilor

specifice ale

grupurilor

vulenerabile de la

nivel local

1.Numar de reglementari emise prin

prisma HIAP

2.Numar de planuri intersectoriale de

servicii de asistenta comunitara integrata

(medicala, sociala, educaţionala) ce

respecta HIAP/ politici bazate pe dovezi )

3.Numar programe integrate in comunitati,

scoli, spitale/HIAP

4.Numar de rapoarte de monitorizare ale

planurilor de actiune intersectoriala la nivel

comunitar/judetean

5.Nr persoane vulnerabile beneficiare ,

inclusiv populatie de etnie roma

6.Numar ONG-uri ce primesc fonduri

publice pentru furnizarea de servicii

integrate in domenii prioritare

a. MS, Ministerul Educatiei,

Ministerul Muncii, Ministerul

Administrației și Internelor,

Ministerul Tineretului și

Sportului, MDRAP, MFP

b. Personal asistenta

comunitara; Autoritati regionale

şi locale, ONG-uri

2014-2020 5 5 Guvern

Norvegia (de

confirmat- pt

MS,

MMPSFPV,

MECT)

Buget

naţional

EC

b. Stimularea

cooperarii institutiilor

descentralizate la

nivel regional,

judetean si local

pentru sprijinirea

furnizarii integrate de

servicii medico-

sociale adresate

populatiilor

vulnerabile

1. Numar si procent regiuni si judete cu

planuri de dezvoltare 2014-2020 ce

acopera serviciile medico-sociale integrate

2. Numar comunitati cu programe integrate

medico-sociale implementate

MS / Ministerul Muncii, Familiei,

Protectiei Sociale si

Persoanelor Varstnice, APL,

CJ, Guvernul Romaniei, ANR,

Prefecturi, ONG, MEN etc.

POCA vezi OS 4

5

O.S. 5.5 Dezvoltarea si implementarea unei politici a medicamentului bazata pe dovezi, care sa asigure accesul echitabil si sustenabil al populatiei la medicatie

O.S 5.6.Promovarea cercetării şi inovării în sănătate

O.S.5.7. Colaborare intersectoriala pt o stare de sanatate mai buna a populatiei, in special a grupurilor vulnerabile

Page 17 of 21

ANEXA 2 PLAN DE IMPLEMENTARE 2014-2020

Instituţiia. Responsabile

b. Implicate in implementare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Observ.Estimat (mil EUR) Direcţii strategice

(măsuri)Indicatori

Perioadă de

implementare

BugetSurse

finanţare

Buget total

necesar

estimat

Buget (Suma /

mil Eur)

a. Implementarea

masurilor necesare

pentru standardizarea

si integrarea la nivel

national si comunitar

pentru asigurarea

interoperabilitatii

organizatorice,

tehnice si semnatice

a aplicatiilor existente

si viitoare pe toate

palierele sectorului de

sanatate

1.Standarde de interoperabilitate

organizatorice, tehnice si semantice

elaborare

2. Clasificarea ICPC-WONCA adoptata in

medicina primara

3. Clasificarea CIM10 (sau ulterioare)

adoptata in servicii ambulatorii de

specialitate

4. Procent de cabinete de medicina de

familie care utilizeaza ICPC

a. MS, CNAS

b. structuri de specialitate la

nivel regional şi judetean,

furnizori de servicii de sanatate

2015-2016 28 mil. EUR

(POCA)

4,85

(nomenclat.

dispozitive si

materiale

medicale)*

36.85 2 4 mil EUR

4.85 mil

EUR

8 8 8 2 Buget

naţional

Fonduri

europene

(POCA)

* sprijin OS 5.4.

b. Dezvoltarea

suportului informatic

necesar gestionării

anumitor aspecte

esenţiale pentru

sectorul de sănătate

1.Număr (%) beneficiari cf Registrului

Naţional de Dispozitive Medicale

2. Directiva 62/2012 privind trasabilitatea

medicamentelor transpusa

a. MS, CNAS

b. ANMDM, CNAS, MS,

structuri de specialitate la nivel

central, regional şi judetean,

furnizori de servicii de sanatate

2014-2018

0,49 mil EUR

(Intranet)

4,86 mil. EUR

(trasabilitate

medicam.)

0,8 mil. EUR (e-

learning)

5.15 0.5 0.49

1.5

0.8

1.86 POCA

c. Consolidarea

registrelor de boala

sau proceduri

existente şi

constituirea unor

registre noi

1.Număr registre de pacienţi/proceduri

conform standardelor/practicilor europene

funcţionale

a. MS, CNAS, INSP, IOB, IOC

b. structuri de specialitate la

nivel regional şi judeţean,

furnizori de servicii de

sănătate, INSP

2014-2016

2014-2020

1,6 (Guv

Norvegia) *

7,85 mil. EUR

(POCA)

1.6

6.6

0.8

0.8

0.8

0.8

1

1

1

1

1

Guvern

Norvegia

Fonduri

europene

(POCA)

Buget

naţional

* nu include 0,2 mil EUR pentru

registrele cancer vezi OS3.2 , si nici

registrele de TB si HIV HVB HVC del

OS 3.

d. Consolidarea sau

dezvoltarea soluţiilor

TIC privind serviciile

de sănătate în cadrul

proiectelor E-sănătate

1.Dosarul electronic al pacientului

implementat si functional

2.Sistem informatic pentru medicina

primara dezvoltat si functional

3.Reteta electronica a pacientului complet

implementata si functionala

4.Cardul national de asigurari de sanatate

implementat

a. MS, MAI, IGSU, STS

b. structuri de specialitate la

nivel regional şi judeţean,

furnizori de servicii de sănătate

2014-2020 7,25 mil. EUR

(fisa

electronica)

2 mil. EUR

(medicina

primara)

9.25 3

2

4.25 Buget

naţional

Fonduri

Europene

(FEDR)

vezi OS 1.2.b

e. Imbunatirea

utilizării soluţiilor TIC

in serviciile de

urgenta  

1.Număr dispecerate integrate

regionale/sub-regionale de urgenta

funcţionale

2.Sistem de telecomunicaţii, voce şi date

pentru serviciile de ambulanta şi SMURD

funcţional

a. MS, MAI, unitati sanitare,

IGSU, SMURD

b. MS, MAI, unitati sanitare,

IGSU, SMURD

2014-2020 38,75 mil EUR

(dispecerat

integrat

subregionale

de urgenta)

3,854 mil EUR

(Sistem de

urgenta paper-

free)

2,75 mil EUR

telecomunicatii,

voce si date

pentru serviciile

de ambulanta si

SMURD in

colaborare cu

IGSU si STS)

45.3 Buget

naţional

Fonduri

Europene

(FEDR)

Sprijin pentru OS 4.4., coroborat cu

investiţii non e-Sanatate infrastructura

in cadrul OS 7.3

96.55

OG 6. Eficientizarea sistemului de sanatate prin accelerarea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor moderne (e-sanatate)

O.S. 6.2. Cresterea accesului la servicii de sanatate prin utilizarea serviciilor de telemedicina

O.S. 6.1.Dezvoltarea unui sistem informatic integrat in domeniul sanatatii prin implementarea de solutii sustenabile de e-sanatate

Page 18 of 21

ANEXA 2 PLAN DE IMPLEMENTARE 2014-2020

Instituţiia. Responsabile

b. Implicate in implementare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Observ.Estimat (mil EUR) Direcţii strategice

(măsuri)Indicatori

Perioadă de

implementare

BugetSurse

finanţare

Buget total

necesar

estimat

Buget (Suma /

mil Eur)

a. Implementarea

fazei a II-a a

programului integrat

de telemedicina in

sistemul de urgenta 

1.Numar (%) pacienţi asistaţi prin servicii

de telemedicina de urgenta

a. MS

b. Structuri de specialitate la

nivel regional şi judeţean,

furnizori de servicii de sănătate

2014-2020 5.2 mil. EUR 5.2 Fonduri

Europene

(FEDR)

Buget

naţional

Banca

Mondiala

(componenta

1)

b. Dezvoltarea de

soluții inovative şi

inclusive de

telemedicină în

asistenţa primara

1.Numar de comunitati izolate deservite

prin servicii de telemedicina pentru

asistenta medicala primara

2. numar persoane din comunitati rurale

izolate care beneficiaza de servicii de

telemedicina in asistenta primara

a. MS

b. Structuri de specialitate la

nivel regional şi judeţean,

furnizori de servicii de sănătate

2014-2020 21 mil EUR

(FE)

21 Fonduri

Europene,

Buget

naţional

26.2

a. Rationalizarea şi

transformarea

spitalelor locale (50

centre

multifunctionale)

1.Număr de spitale locale reabilitate si

transformate in alte tipuri de servicii*

a. MS, CNAS, nu si CJ, APL??

b. CJ, APL, Spitale

2014-2020

100 mil EUR

(Fonduri

Europene)

100 20 20 20 20 20 Fonduri

Europene

POR

*Tinta – 3 spitale locale locale

**Reabili-tate in vederea transforma-rii

in alte tipuri de servicii - comunitare,

ambulatorii, sau de îngrijiri pe termen

lung cuprinse in OS 7.2

b. Dezvoltarea şi

rationalizarea

spitalelor judetene

(inclusiv crestere

eficienta energetica si

imbunatire acces

fizic)

1.Numar spitale judetene eficientizate

energetic

2.Număr (si %) de populaţie deservita de

spitalele judeţene reabilitate

3.Costuri cu consumul energetic ale

spitalelor judeţene reabilitate

a. MS, CNAS, nu si CJ, APL

b. CJ, APL, Spitale

2014-2020 750 mil EUR

(pentru 8 de

spitale noi sau

modernizate)

50 mil EUR

(eficeinta

energetica la

20-25 spitale -

unit sanitare

monobloc)

150 mil EUR

(pentru

eficientizare

energetica din

concesionari

PPP)

950 POR

Fonduri

Europene

(POS Mediu)

c. Dezvoltarea şi

rationalizarea

spitalelor de nivel

regional şi naţional

1.Număr spitale regionale construite de

novo

2.Număr spitale regionale reabilitate

3.Număr (%) populaţie deservita de

spitalele regionale

4.Număr de unităţi sanitare de nivel 2A

construite

5.Număr de unităţi sanitare de nivel 2A

reabilitate

6. Numar bănci sange

Nota: Mai sus, doar indicatori cheie de

monitorizarea a implementării. Indicatori

de monitorizare suplimentari vor fi folosiţi

in funcţie de proiectul specific ce asigura

sursa de finanţare

a. MS,

b. Spitale

2014-2020

idem

600 mil. EUR

(spit. regionale-

constructie

noua)

440 mil EUR

(Buget MS

pentru spitale

regionale de

urgenta)

9,34 mil EUR

(banci sange)

1049.3 Banca

Mondiala

(componenta

1)

Guvern

Elvetia

(ATI

pediatrie)

Buget

naţional

Fonduri

europene

(POR)

Investiţii pt. OS 4.4, 4.5

Tinte: 6 spit. regionale construite si

2 reabilitate

20 unităţi sanitare de nivel 2A

construite şi 15 reabilitate

**Investitii infrastructr. pentru OS 2.6,

3.7/transplat, 4.4, 4.5

(bănci regionale/naţionale de sânge si

ţesuturi)

O.S. 7.1. Îmbunatirea infrastructurii spitalicești în condițiile necesarei remodelari a rețelei spitalicesti prin restructurare şi rationalizare

OG 7. Dezvoltarea infrastructurii la nivel national, regional si local, in vederea reducerii inechitatii accesului la serviciile de sanatate

Page 19 of 21

ANEXA 2 PLAN DE IMPLEMENTARE 2014-2020

Instituţiia. Responsabile

b. Implicate in implementare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Observ.Estimat (mil EUR) Direcţii strategice

(măsuri)Indicatori

Perioadă de

implementare

BugetSurse

finanţare

Buget total

necesar

estimat

Buget (Suma /

mil Eur)

d. Aducerea la

standarde moderne a

infrastructuri

serviciilor de

radioterapie si

oncologie (Timisoara

si Bucuresti)

1.Număr centre de radioterapie

modernizate/ echipate, pe nivele

regionale/ judetene

a. MS, CNAS

b. CJ, autoritati locale, Spitale

2014-2020 40 mil (BM -

echipament

radioterapie si

construire

buncar)

102 mil EUR

(Buget MS

pentru

activitatea 7.1 d

40 5 20 15 Banca

Mondiala

(componenta

1.1)

e. Cresterea

capacitătii de

diagnostic precoce

(screening) si

tratament pentru

cancer (col, sân si

colon)

1.Număr de laboratoare regionale de

citologie modernizate

2.Număr de unitati dg. Rx regionale

modernizate

a. MS, CNAS

b. CJ, APL, Furnizori de servicii

2014-2020 14,6 BM

2 Norvegia

16.6 0.5 (Norvegia) 1,5

(Norvegia)

1 BM

10 BM 2 BM 1 BM 1.6 MB Banca

Mondiala

(componenta

1.1, 1.2)

Fonduri

Norvegiene

2155.9

a. Asigurarea

infrastructurii

necesare dezvoltării

graduale a reţelei de

servicii de sănătate

de baza comunitară

1.Număr de centre de asistenţă

comunitară multifuncţionale reabilitate

2.Număr si % de comunităţi rurale cu

centre de asistenta comunitara integrate

funcţionale

3.Procent populaţie rurala acoperita cu

servicii integrate de asistenta comunitara

(%)

a. MS, MMFPSPV, MDRAP

b. Autorităţi locale; structuri de

specialitate, ONG-uri

2014-2020 168,5 mil EUR

8 mil (Elevetia)

176.5 Guvern

Elveţia

(pilotare 15-

20 centre

comunitare

integrate

2013-15 si

dezvoltare

model de

servicii)

Fonduri

structurale

(FEDR)

Buget

naţional

Banca

Mondiala

(componenta

2 se refera la

investitii?)

Ţinta:~410 centre

- 100 centre intre 2014-16

- 300 centre intre 2017-20

b. Modernizarea

infrastructurii de

medicina de familie

1.Numar de cabinete de asistenţă

medicală primară (MF)/centre de

permanenta reabilitate, construite sau

dotate

2.Procent de cabinete de asistenta

medicala primara (MF) reabilitate (%)

a. CJ, autoritati locale

b. Furnizori de servicii de

asistenta medicala primara

(MF))

2014-2016 250 mil. EUR 125 Fonduri

europene

(FEDR)

Buget

naţional

c. Continuarea

modernizării

infrastructurii

serviciilor ambulatorii

de diagnostic şi

tratament

1.Numar de ambulatorii de specialitate

reabilitate/ construite/ echipate/

a. MS, CJ, autorităţi locale

b. Autorităţi locale, Furnizori de

servicii

2014-2020 24,4 mil eur

(BM)

411 mil EUR

(Fonduri

europene)

435.5 Banca

Mondiala

(pilotare)

Fonduri

europene

(FEDR)

d. Sprijinirea

implementării

serviciilor de îngrijiri

pe termen lung

1.Număr de centre de îngrijiri pe termen

lung reabilitate/construite (**)

Număr de centre de îngrijiri paliative

dezvoltate (***)

a. MS, CJ, autorităţi locale

b. Autorităţi locale, Furnizori de

servicii

2014-2020 36,9 mil EUR

9,66 (Fonduri

Europene)

4.5 Buget

naţional

Fonduri

structurale

(FEDR)

Banca

Mondiala

(componenta

2) (#)

Ţinte:

(**) 43 centre

(***) 8 centre

(#) servicii de sanatate (incl. B.

neurologice ce necesita ventil

mecanica. paliatie, s.a.) sau servicii

sociale de îngrijiri pe termen lung

O.S. 7.2. Imbunatirea infrastructurii serviciilor de sănătate in regim ambulatoriu asigurate prin asistenţa medicala comunitara, medicina de familie şi ambulatorul de specialitate

Page 20 of 21

ANEXA 2 PLAN DE IMPLEMENTARE 2014-2020

Instituţiia. Responsabile

b. Implicate in implementare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Observ.Estimat (mil EUR) Direcţii strategice

(măsuri)Indicatori

Perioadă de

implementare

BugetSurse

finanţare

Buget total

necesar

estimat

Buget (Suma /

mil Eur)

e. Realizarea

investitiilor necesare

pentru asigurarea

capacitatii de

diagnostic precoce

(screening) pentru

cancerul de col, san

si colorectal

1.Număr unităţi de screening pentru

cancer de col si sân procurate

2.Număr de regiuni care dispun de unitate

mobila de screening pentru cancer

a. MS,

b. Institute Oncologice,

Autoritati locale de sanatate

2015-2016 2 0.8

1.2

(#) Guvern

Norvegian

Banca

Mondiala

(componenta

1.2)

(#) vezi alocări totale pt. screening de

cancer de col uterin la OS 3.2.

743.5

a. Dotarea serviciilor

de ambulanţă şi

SMURD cu

echipament specific

de transport in condiţii

de urgenţă

Număr vehicule de transport urgenţă

achiziţionate, pe tipuri

Poate si Indicator cu

Numar de vehicule la 1 mil. locuitori, pe

regiuni si tipuri de vehicule

a. MS, ???

b. ???

2014-2020 2 mil EUR 2

Buget

National

Guvern

Elvetia

b. Finalizarea

extinderii

infrastructurii SMURD

Număr de echipaje SMURD operaţionale

Număr de ambulante in dotarea serviciilor

de ambulanta şi SMURD

a. MS, IGSU

b. ISU, SMURD, Serviciile de

ambulanta

2014-2020 75 mil. EUR 75 12 15 12 12 12 12 Fonduri

Europene

(FEDR)

77

a. Îmbunătăţirea

infrastructurii

laboratoarelor de

sănătate publică

1.Număr de laboratoare de sănătate

publica modernizate si echipate(*)

a. MS

b. INSP, CJ, autorităţi locale de

sănătate, institutii de profil

2014-2020 20 mil. EUR

(echip. suprav.

calit. apei)

4 mil. EUR (alte

lab. sanatate

publica ) *

5,12 mil EUR

(lab.mobile

control calit.

medicam.)

7.28 Fonduri

europene

(FEDR)

Buget

Naţional

* boli infectioase, mediu, inclusiv radiatii

ionizante

b. Realizarea

investiţiilor in

infrastructura,

tehnologie şi

echipamente la

INCDMI

“Cantacuzino”

1.Numar de tipuri de vaccinuri pentru care

exista capacitate de productie functionala

a. MS, INCDMI „Cantacuzino”

b. INCDMI „Cantacuzino”

2014-2020 40 mil EUR 40 8 8 8 8 8 FEDR Investii infrastructura pentru OS 2.2.,

punct a.

47.28TOTAL General 5,568.10

O.S. 7.4. Imbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate publică

O.S. 7.3. Dezvoltarea infrastructurii serviciilor integrate de urgenta

Page 21 of 21