Analiza traficului rutier din perspectiva realizării hărţilor strategice 1

18
Analiza traficului rutier din Analiza traficului rutier din perspectiva realizării hărţilor perspectiva realizării hărţilor strategice de zgomot strategice de zgomot Conducător de lucrare: Prof. dr. ing. Daniela FLOREA Masterand: Ing. Ionatan POPA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ SPECIALIZAREA: SISTEME AVANSATE DE TRANSPORT RUTIER BRAŞOV 2009

Transcript of Analiza traficului rutier din perspectiva realizării hărţilor strategice 1

Page 1: Analiza traficului rutier din perspectiva realizării hărţilor strategice 1

Analiza traficului rutier din perspectiva Analiza traficului rutier din perspectiva realizării hărţilor strategice de zgomotrealizării hărţilor strategice de zgomot

Conducător de lucrare: Prof. dr. ing. Daniela FLOREA

Masterand: Ing. Ionatan POPA

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOVFACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ

SPECIALIZAREA: SISTEME AVANSATE DE TRANSPORT RUTIER

BRAŞOV2009

Page 2: Analiza traficului rutier din perspectiva realizării hărţilor strategice 1

Harta strategicHarta strategică de zgomotă de zgomot• Conform DIRECTIVEI 2002/49/CE, din 25 iunie 2002 referitoare la

managementul zgomotului, tările membre trebuie să întocmească şi să prezinte HSZ pentru aglomeraţiile urbane.

• Recomandările europene cu privire la HSZ, prevăd realizarea hărţilor la nivel european pentru fiecare oraş, în etape dar şi un plan comun de abordare care să permită analiza la nivel central, comparţii şi planuri de

măsuri comun în toata Europa

Page 3: Analiza traficului rutier din perspectiva realizării hărţilor strategice 1

OBIECTIVEOBIECTIVE

• Creşterea confortului locuitorilor oraşelor prin reducerea poluării fonice;

• Identificarea surselor de zgomot în aglomerările urbane;

• Informarea şi consultarea publicului despre expunerea la zgomot;

• Reducerea poluării fonice la sursă;• Creşterea calităţii vieţii la nivelul municipiului.• Reducerea cheltuielilor din sistemul sanitar.

Page 4: Analiza traficului rutier din perspectiva realizării hărţilor strategice 1

Documente de lucruDocumente de lucru

• H.G. 321/2005 republicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 19/10.01.2008, privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambient;

• ORDINUL MINISTERULUI MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR Nr. 678 din 30.06.2006 (publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 730 din 25.08.2006) pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de trafic rutier, feroviar şi aerian.

• ORDINUL MINISTERULUI MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE Nr. 1830 din 21. 11.2007 (publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 864 din 18.12.2007) pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot.

Page 5: Analiza traficului rutier din perspectiva realizării hărţilor strategice 1

Harta strategică de zgomotHarta strategică de zgomot

• zgomot feroviar

• zgomot aeroport

• zgomot industrial

• zgomot rutier

Întocmirea HSZ se face prin analiza a 4 categorii de surse de zgomot:Întocmirea HSZ se face prin analiza a 4 categorii de surse de zgomot:

Page 6: Analiza traficului rutier din perspectiva realizării hărţilor strategice 1

Stratul tematic Stratul tematic StrăziStrăzi în harta GIS în harta GIS ((GIS – Geographic Information System)GIS – Geographic Information System)

- harta existentă la Primăria Tg. Mureş, realizată în AutoCAD; - harta orto-fotometrică a oraşului, pusă la dispoziţie de către Primăria Tg.

Mureş;- harta digitală a României ROAD integrată în programul MapSource ;

- măsurări realizate la faţa locului cu dispozitive GPS.

Harta în format CAD împreună cu straturile tematice.

Se prelucrează până când se obţine o hartă de bază cu straturile tematice de interes

Pe harta Road din programul MapSource s-au generat trasee care apoi au fost exportate in programul AutoCAD

Hartă orto-fotografică s-a folosit pentru a compara dacă reţaua de drumuri generată este întocmai cu realitatea

Page 7: Analiza traficului rutier din perspectiva realizării hărţilor strategice 1

COLECTAREA DATELOR DE INTRARE PENTRU TRAFICUL COLECTAREA DATELOR DE INTRARE PENTRU TRAFICUL RUTIER AFERENT REALIZĂRII HĂRŢII STRATEGICE DE ZGOMOT RUTIER AFERENT REALIZĂRII HĂRŢII STRATEGICE DE ZGOMOT

ÎN ORAŞUL TG. MUREŞÎN ORAŞUL TG. MUREŞ

Acesta metoda de calcul ţine cont de următorii factori:

• tipurile vehiculelor;

• vitezele de circulatie;

• tipul de flux de trafic;

• tipul profilului longitudinal al drumului;

• tipurile de suprafeţe ale carosabilului.

Pentru calculul indicatorilor Lzsn, Lzi, Lseară şi Lnoapte produs de trafic rutier se utilizează metoda interimară de calcul recomandată de Comisia Europeană, NMPB-Routes 96 si standardul francez XPS 31-133.

Page 8: Analiza traficului rutier din perspectiva realizării hărţilor strategice 1

Strat tematic: puncte de măsurare trafic de măsurare trafic

- 38 puncte de măsurare pe arterele principale ale oraşului Tg. Mureş- colectarea datelor de volum trafic

Page 9: Analiza traficului rutier din perspectiva realizării hărţilor strategice 1

Producerea datelor privind viteza medie a fluxului de trafic rutierProducerea datelor privind viteza medie a fluxului de trafic rutier Determinarea experimentală a vitezei vehiculului martor

Holux GPS Logger m-241 şi Garmin GPS map 60CSx

Atribuirea vitezelor medii s-a făcut pentru fiecare segment în programul AutoCAD şi prin utilizarea unei aplicaţii proprii dezvoltate în limbajul de programare „Alisip”.

Page 10: Analiza traficului rutier din perspectiva realizării hărţilor strategice 1

Prin aceste măsurători se pot evidenţia uşor aspecte din trafic, cum ar fi zonele de percurgere cu viteză scazută datorită congestionării traficului, intersecţii semaforizate sau fără semafor unde circulaţia se desfăşoară cu dificultate sau zone de cu trafic fluent. [8]

Page 11: Analiza traficului rutier din perspectiva realizării hărţilor strategice 1

IMPACTUL ZGOMOTULUI DATORAT TRAFICULUI IMPACTUL ZGOMOTULUI DATORAT TRAFICULUI RUTIERRUTIER

Expunerea prelungită la peste 55dB, conduce la numeroase efecte negative asupra sănătăţii. Aproximativ 42% (57 de milioane de personae) dintre cei expuşi au probleme sănătate iar dintre aceştia în fiecare an, peste 245.000 de persoane sunt afectate de boli cardiovasculare, care pot fi urmări ale expunerii prelungite la zgomot. Mai mult aproximativ 20% din aceste persoane (circa 50.000) pot suferi oricând un atac de cord letal. [4]

Page 12: Analiza traficului rutier din perspectiva realizării hărţilor strategice 1

Metode de reducere a zgomotuluiMetode de reducere a zgomotului Volumul de trafic

Viteza fluxului de trafic

Caracteristi-cile tehnice ale autovehicul-ului

Caracteristi-cile tehnice ale suprafeţei de rulare

Măsuri de limitare a propagării zgomotului

Expunerea la zgomot

Volum de zgomot

Efecte asupra oamenilor şi a faunei

Page 13: Analiza traficului rutier din perspectiva realizării hărţilor strategice 1

Volumul de traficVolumul de trafic • interzicerea totală a circulaţiei sau a unor categorii de vehicule în intervale orare

puternic poluate acustic;• interzicerea circulaţiei anumitor categorii de vehicule pe anumite artere;• devierea pe rute ocolitoare sau preluarea traficului din anumite zone prin pasaje

supraterane sau subterane

În funcţie de gradul de restricţionare al vehiculelor se constată o scădere a nivelului de zgomot, de exemplu de la 70.4 dB în anul 1986 la 63.2 dB în anul 1991 valori obţinute în intervalul orar 22:00-05:00. [4]

Page 14: Analiza traficului rutier din perspectiva realizării hărţilor strategice 1

Viteza fluxului de traficViteza fluxului de trafic

În Viena, limita de 30 km/h este valabilă pentru multe zone rezidenţiale din motive de siguranţă, dar de asemenea şi din cauza zgomotului în creştere. Cca. 34% din toate drumurile oraşului au fost transformate în sunt aşa-numitele zone de trafic CALM. [5]

O posibilă reducere cu 3-4 dB poate fi realizată prin punerea în aplicare a acestei metode. [4]

Page 15: Analiza traficului rutier din perspectiva realizării hărţilor strategice 1

Caracteristicile tehnice ale autovehicululuiCaracteristicile tehnice ale autovehiculului

Corelare grafică între emisiile datorate funcţionării autovehiculului şi zgomotul de rulare. [4]

Există o propune de creştere performanţelor acustice mult mai evidentă dar la care producătorii nu pot să se alinieze îndeplinind şi toate condiţiile, eficienţa pneului din punct de vedere al comportamentului dinamic, al consumului de combustibil şi rezistenţei la uzură. [4]

Page 16: Analiza traficului rutier din perspectiva realizării hărţilor strategice 1

Caracteristicile tehnice ale suprafeţei de rulareCaracteristicile tehnice ale suprafeţei de rulare

Potenţialul de reducerea zgomotului prin utilizare unor straturi cu proprietăţi speciale în mediul urban şi rural. [4]

• Asfaltul poros şi poroelastic, ce oferă un potenţial considerabil de reducere a zgomotului.

• Aceste măsuri de reducere a zgomotului sunt mai eficiente şi mai puţin costisitoare decât barierele de zgomot

• Comisia Europeană doreşte introducerea la nivelul global a unei standardizări cu privire la suprafaţa carosabilă

Page 17: Analiza traficului rutier din perspectiva realizării hărţilor strategice 1

ConcluziiConcluzii

• Zgomotul datorat traficului rutier reprezintă o sursă cu importanţă majoră alături de celelalte forme de poluare;

• Realizarea hǎrţii acustice, pe baza studiilor de trafic permit:• stabilirea de concluzii privind zonele cel mai intens poluate, • simularea efectelor diferitelor metode de diminuare • întocmirea planurilor de acţiune;

• Pot fi identificate soluţii ieftine şi relativ uşor de implementat pentru a reduce zgomotul datorat traficului rutier în mod semnificativ;

• SSoluoluţiile cu adevărat eficiente sunt cele aplicate la ţiile cu adevărat eficiente sunt cele aplicate la sursă;sursă;

Page 18: Analiza traficului rutier din perspectiva realizării hărţilor strategice 1

Va mulţumesc pentru atenţia Va mulţumesc pentru atenţia acordată!acordată!