ANALIZA CONSTRUCTIV - FUNCŢIONALĂ A TURBOMAŞINILOR HIDRAULICE

17
 CAP. II ANALIZA CONSTRUCTIV - FUNCŢ IONALĂ A TURBOMAŞINILOR HIDRAULICE 2.1 Clasii!a"#a $i "%l&l 'a$i(il%" )i*"a&li !# Termenul de maşini hidraulice se referă la acele sisteme tehnice, alcătuite din organe de maşini rigide, cu mişcări relative determinate şi care transformă energia hidro-pneumatică în ene rg ie mec ani că, ene rg ia mec anică în ene rg ie hidro -pn eumatică. sau o for mă de ene rg ie mecanică în altă formă de energie mecanică, prin intermediul energiei hidro-pneumatice. Aceste maşini sunt caracterizate prin faptul că transformarea energiei se efectuează prin intermediul unui fluid, acesta fiind lichid sau gaz. Maşinile hidraulice şi pneumatice, în funcţie de sensul transmiterii energi ei, se grupează: - generatoare, - motoare. - transformato are. eneratoarele !maşini de lucru" ridică nivelul energetic al unui fluid în schim#ul unui lucru mecanic consumat. Motoarele !maşini de forţă" preiau energie de la un fluid şi realizează un lucru mecanic util. Transformatoarele realizează o du#lă transformare reunind în aceeaşi construcţie un motor şi un generator !transformator în circuit deschis" sau un generator şi un motor !transmisie hidraulică", diferenţa între ultimele două const$nd în ordinea celor două transformări energetice. %ată fiind marea diversitate a acestor maşini, este necesară o clasificare multicriterială în vederea grupării acestora (figura 2.1).

description

Curs Pompe

Transcript of ANALIZA CONSTRUCTIV - FUNCŢIONALĂ A TURBOMAŞINILOR HIDRAULICE

 • 5/18/2018 | 502: Bad gateway

  1/1

  Error 502 Ray ID: 41cb264765902408 2018-05-18 03:13:43

  UTC

  Bad gateway

  You

  Browser

  Working

  Ashburn

  Cloudflare

  Working

  Host

  Error

  What happened?

  The web server reported a bad gateway error.

  What can I do?

  Please try again in a few minutes.

  Cloudflare Ray ID: 41cb264765902408 Your IP: 2607:5300:203:be2:: Performance & security by Cloudflare

  https://www.cloudflare.com/5xx-error-landing?utm_source=error_footer