Altius manual de instalare

of 14 /14
ALTIUS FOTOVOLTAIC Panouri fotovoltaice Manual de siguranţă şi instalare Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Tel.: 021 403 31 60 2nd floor, room 2.05 Fax: 021 403 35 60 The Grand Offices at Marriott Grand Hotel E-mail: [email protected] București, Cod: 050013, Romania www.altiusfotovoltaic.ro Panouri fotovoltaice Altius Fotovoltaic Manual de siguranţă şi instalare Acest manual se aplică următoarelor modele de panouri Altius Fotovoltaic: AFP-72-XXX (XXX=245-310, cu un pas de 5), AFP-60-XXX (XXX=205-260, cu un pas de 5), AFP-54-XXX (XXX=185-235, cu un pas de 5), AFP-48-XXX (XXX=165-205, cu un pas de 5), AFP-42-XXX (XXX=125-155, cu un pas de 5), AFM-96-XXX-5 (XXX=225-275, in increment of 5). A se citi cu atenţie acest manual în întregime, înainte de instalarea, operarea şi service-ul sistemului fotovoltaic. Avariile descrise în acest manual pot cauza vătămarea corporală sau pagube materiale, anulând garanţia panourilor fotovoltaice.

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Altius manual de instalare

Page 1: Altius manual de instalare

ALTIUS FOTOVOLTAIC

Panouri fotovoltaice Manual de siguranţă şi instalare

Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Tel.: 021 403 31 60 2nd floor, room 2.05 Fax: 021 403 35 60 The Grand Offices at Marriott Grand Hotel E-mail: [email protected] București, Cod: 050013, Romania www.altiusfotovoltaic.ro

Panouri fotovoltaice Altius Fotovoltaic

Manual de siguranţă şi instalare

Acest manual se aplică următoarelor modele de panouri Altius Fotovoltaic: AFP-72-XXX

(XXX=245-310, cu un pas de 5), AFP-60-XXX (XXX=205-260, cu un pas de 5), AFP-54-XXX

(XXX=185-235, cu un pas de 5), AFP-48-XXX (XXX=165-205, cu un pas de 5), AFP-42-XXX

(XXX=125-155, cu un pas de 5), AFM-96-XXX-5 (XXX=225-275, in increment of 5). A se citi

cu atenţie acest manual în întregime, înainte de instalarea, operarea şi service-ul sistemului

fotovoltaic. Avariile descrise în acest manual pot cauza vătămarea corporală sau pagube

materiale, anulând garanţia panourilor fotovoltaice.

Page 2: Altius manual de instalare

ALTIUS FOTOVOLTAIC

Panouri fotovoltaice Manual de siguranţă şi instalare

Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Tel.: 021 403 31 60 2nd floor, room 2.05 Fax: 021 403 35 60 The Grand Offices at Marriott Grand Hotel E-mail: [email protected] București, Cod: 050013, Romania www.altiusfotovoltaic.ro

Cuprins

I. Informaţii generale Pag 31

II. Măsuri de siguranţă Pag 40

III. Instalarea panoului Pag 70

IV. Mentenanţă Pag 11

V. Limitarea răspunderii Pag 12

VI. Anexă Pag 13

Page 3: Altius manual de instalare

ALTIUS FOTOVOLTAIC

Panouri fotovoltaice Manual de siguranţă şi instalare

Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Tel.: 021 403 31 60 2nd floor, room 2.05 Fax: 021 403 35 60 The Grand Offices at Marriott Grand Hotel E-mail: [email protected] București, Cod: 050013, Romania www.altiusfotovoltaic.ro

I. INFORMAŢII GENERALE

1. Panourile Altius Fotovoltaic sunt destinate obţinerii energiei electrice din

radiaţia solară.

2. Acest manual conţine informaţii importante de siguranţa şi instalare a

panourilor Altius Fotovoltaic. Toate instrucţiunile de siguranţă şi instalare

descrise în acest manual trebuie înţelese în totalitate înainte de instalarea,

operarea şi mentenanţa sistemului fotovoltaic.

3. Pentru instalarea unui sistem fotovoltaic este nevoie exclusiv de personal

calificat şi autorizat care deţine cunoştinţe de specialitate.

4. Panourile Altius Fotovoltaic sunt destinate pentru funcţionarea în mediul

exterior, la temperaturi ambientale cuprinse în intervalul -400C ÷ 850C.

5. Panourile sunt destinate strict mediului exterior.

6. Puterea generată de panourile Altius Fotovoltaic este consemnat pe eticheta

panoului şi măsurată în Condiţii Standard de Testare (STC), care sunt:

radiaţie solară de 1000 W/m2, spectru solar 1.5 AM şi temperatura de 250C ±

20C. Totuşi panourile produc tensiune şi la 5% din radiaţia solară maximă,

conectate sau nu la reţeaua electrică de alimentare.

7. Curentul şi puterea, generate de panouri, cresc cu intensitatea luminoasă iar

o putere generată mai mare decât cea nominală specificată se poate obţine la

temperaturi mai mici.

8. Reflexia zăpezii, a apei sau a altor suprafeţe pot creşte intensitatea luminoasă

şi, în consecinţă, creşte valoarea curentului şi a puterii generate de panou.

9. A nu se concentra lumină artificială pe panouri. Concentrarea luminii pe

panou poate provoca avarii panoului sau a întregului sistem fotovoltaic.

10. Respectaţi toate măsurile de siguranţă ale celorlalte componente ale

sistemului fotovoltaic.

11. Păstraţi acest manual pentru orice referinţă viitoare.

12. Altius Fotovoltaic recomandă clientului să păstreze numărul de serie al

panourilor pentru a ţine evidenţa sistemului.

Page 4: Altius manual de instalare

ALTIUS FOTOVOLTAIC

Panouri fotovoltaice Manual de siguranţă şi instalare

Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Tel.: 021 403 31 60 2nd floor, room 2.05 Fax: 021 403 35 60 The Grand Offices at Marriott Grand Hotel E-mail: [email protected] București, Cod: 050013, Romania www.altiusfotovoltaic.ro

II. MĂSURI DE SIGURANŢĂ

1. Măsuri generale

1.1. Asiguraţi-vă că panourile sunt utilizate doar în scopul destinat.

1.2. La instalarea, operarea şi mentenanţa sistemelor fotovoltaice, ţineţi

cont de toate legile, normele şi normativele în vigoare referitoare la

sistemele fotovoltaice.

1.3. Trebuie să se ţină seama şi de informaţiile de siguranţă ale celorlalte

componente ale sistemului.

1.4. Ţineţi copii departe de panouri şi sistemele fotovoltaice.

2. Siguranţa manipulării

2.1. A se acorda atenţie mărită la despachetarea, transportul şi depozitarea

panourilor. Păstraţi panourile împachetate până la instalare.

2.2. Depozitaţi pe cât posibil panourile în încăperi uscate şi ventilate. Dacă

panourile neconectate trebuie să fie depozitate în exterior, asiguraţi-vă

că partea cu sticlă este îndreptată în jos şi acoperiţi panourile cu

materiale rezistente la apă, pentru a preveni acumularea de apă în

interiorul acestora şi pentru a nu deteriora conectorii neacoperiţi.

2.3. Manipulaţi panoul cu ambele mâini. Nu utilizaţi cutiile de conexiuni ca

suport de transport al panoului.

2.4. Nu călcaţi şi nu vă aşezaţi pe panou.

2.5. Nu scăpaţi panoul şi feriţi-l de căderea altor obiecte peste acesta.

2.6. Nu marcaţi şi nu zgâriaţi cu obiecte ascuţite suprafaţa din faţa sau

spatele panoului.

2.7. Nu dezasamblaţi, modificaţi sau ajustaţi panoul, cum ar fi găuri de

prindere în ramă sau sticlă. Nu aplicaţi vopsea sau adezivi pe

suprafaţa din spate a panoului.

2.8. Nu scoateţi etichetele aplicate de Altius Fotovoltaic pe panou.

Scoaterea etichetelor duce la pierderea garanţiei panoului.

Page 5: Altius manual de instalare

ALTIUS FOTOVOLTAIC

Panouri fotovoltaice Manual de siguranţă şi instalare

Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Tel.: 021 403 31 60 2nd floor, room 2.05 Fax: 021 403 35 60 The Grand Offices at Marriott Grand Hotel E-mail: [email protected] București, Cod: 050013, Romania www.altiusfotovoltaic.ro

2.9. Păstraţi toate contactele electrice ale panoului curate şi uscate. Nu

manevraţi panourile când sunt ude fără echipament de protecţie

adecvat.

2.10. Nu lăsaţi panoul nesusţinut sau prost fixat.

2.11. În cadrul panoului nu există componente folositoare pentru utilizator.

Nu încercaţi să reparaţi componentele panoului. Panourile stricate sau

deteriorate nu trebuie utilizate şi trebuie manevrate cu grijă şi aşezate

corespunzător deoarece sticla spartă poate cauza răni dacă nu este

manevrată cu echipament de protecţie corespunzător, iar contactul cu

orice suprafaţă a ramei unui panou deteriorat poate provoca

electrocutare.

3. Siguranţa în timpul instalării

3.1. Toate instalaţiile trebuie realizate în concordanţă cu reglementările şi

normativele în vigoare, de către persoane autorizate.

3.2. Ţineţi copii departe de panouri şi sistem în timpul instalării.

3.3. Se interzice purtarea de bijuterii metalice în timpul realizării instalaţiilor

mecanice sau electrice ale panourilor, pentru a evita expunerea

accidentală la circuitele parcurse de curent electric.

3.4. Cand lucraţi cu panouri expuse la lumină, respectaţi normele şi

legislaţia referitoare la echipamentele parcurse de curent electric.

3.5. Nu instalaţi sau manevraţi panouri ude sau pe timp de vânt puternic.

3.6. Nu instalaţi panouri când este posibil să aveţi contact cu apă sărată

sau când panourile ar putea fi parţial sau total submersate în apă

proaspătă sau sărată, exemple care includ ambarcaţiuni, docuri sau

balize.

3.7. Folosiţi întotdeauna unelte izolate şi mănuşi de cauciuc aprobate în

lucrul cu echipamente electrice, pentru a reduce riscul electrocutării.

3.8. Folosiţi întotdeauna echipament, conectori, cablaj şi suporţi pentru

rame adecvate pentru sistemele fotovoltaice.

3.9. În cazul instalării panourilor pe suprafeţe aflate la înălţime, ca de

exemplu acoperişuri, fiţi prudenţi pentru a evita căderea sau alte

Page 6: Altius manual de instalare

ALTIUS FOTOVOLTAIC

Panouri fotovoltaice Manual de siguranţă şi instalare

Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Tel.: 021 403 31 60 2nd floor, room 2.05 Fax: 021 403 35 60 The Grand Offices at Marriott Grand Hotel E-mail: [email protected] București, Cod: 050013, Romania www.altiusfotovoltaic.ro

pericole, respectând măsurile de siguranţă corespunzătoare şi utilizând

echipament de siguranţă adecvat.

3.10. Panourile nu au comutator pornit/oprit. Singurul mod de a scoate

panourile din funcţiune este scoaterea lor din lumină, sau acoperirea

suprafeţei frontale în totalitate cu materiale opace, sau plasarea lor cu

faţa în jos pe o suprafaţă plană, orizontală.

3.11. Evitaţi aşezarea panourilor cu orice forţă pe oricare din suprafeţe, mai

ales în cazul aşezării pe unul din colţuri.

3.12. Pentru a evita deconectarea panourilor instalate de către persoane

neautorizate, se recomandă blocarea conectorilor şi utilizarea clemelor

de siguranţă.

3.13. Nu atingeţi bornele electrice sau capetele cablurilor în timpul instalării

panourilor. Nu deschideţi conexiunile electrice şi nu deconectaţi

conectorii în timp ce sistemul este în sarcină. Contactul cu părţile

electrice ale panoului aflate sub tensiune, cum sunt bornele, poate

cauza arsuri, scântei şi electrocutare, fie că panoul este sau nu

conectat.

3.14. Acoperiţi toate panourile din şirul de panouri cu un material opac

înaintea realizării sau întreruperii conexiunilor electrice.

3.15. Cutiile de conexiuni deteriorate sau conectorii deterioraţi sunt

periculoase din punct de vedere electric şi nu pot fi reparate. Vă rugăm

contactaţi instalatorii să scoată panourile deteriorate din şirul de

panouri şi luaţi legătura cu furnizorul pentru instrucţiuni.

4. Protecţia la foc

4.1. Panourile Altius Fotovoltaic sunt echipamente protejate împotriva

exploziei şi au clasa de protecţie contra incendiilor C.

4.2. Siguranţa clădirii poate fi afectată de instalarea sistemelor fotovoltaice.

Instalarea necorespunzătoare poate determina avarii cauzate de

incendii. Adresaţi-vă autorităţilor locale pentru instrucţiuni şi cerinţe

pentru siguranţa la incendiu a clădirilor sau structurilor.

4.3. Pentru instalarea pe acoperiş, panourile trebuie montate pe învelitoare

rezistente la foc, evaluate pentru acest tip de aplicaţie.

Page 7: Altius manual de instalare

ALTIUS FOTOVOLTAIC

Panouri fotovoltaice Manual de siguranţă şi instalare

Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Tel.: 021 403 31 60 2nd floor, room 2.05 Fax: 021 403 35 60 The Grand Offices at Marriott Grand Hotel E-mail: [email protected] București, Cod: 050013, Romania www.altiusfotovoltaic.ro

4.4. Se interzice instalarea panourilor în apropierea echipamentelor sau

locurilor în care se degajă sau se colectează gaze inflamabile.

4.5. Altius Fotovoltaic recomandă utilizarea componentelor cum sunt cuţite

de legare la pământ, siguranţe şi întreruptoare în sisteme fotovoltaice

cu protecţie împotriva incendiilor.

III. INSTALAREA PANOURILOR

1. Alegerea zonei de instalare

1.1. Amplasamentul în care se vor instala panourile trebuie să se încadreze

în limitele de temperatură de funcţionare ale panourilor Altius

Fotovoltaic, -400C ÷ 850C.

1.2. Amplasamentul trebuie să asigure expunerea tuturor panourilor la

radiaţia solară fără obstacole, tot timpul anului (umbririle datorate

copacilor sau clădirilor, chiar şi umbrirea parţială, va reduce eficienţa

sistemului).

1.3. Amplasamentul trebuie să aibe ventilaţie adecvată a spatelui panourilor

pentru a evita încălzirea construcţiei, care poate cauza scăderea

performanţei panoului şi reducerea performanţei sistemului. Pentru

sistemele de acoperiş este necesară o distanţă de cel puţin 5 cm între

spatele panoului şi suprafaţa acoperişului, pentru ventilarea spatelui

panoului şi răcirea acestuia.

1.4. Panoul este proiectat să suporte o sarcină mecanică de maxim 2400

Pa. Pentru a se evita atingerea sarcinii maxime, sarcinile specifice în

condiţii de zăpadă şi vânt ale amplasamentului trebuie să fie luate în

considerare.

1.5. Amplasamentul nu trebuie să fie expus la substanţe chimice foarte

corozive.

2. Orientarea panoului şi unghiul de înclinare

2.1. Pentru a obţine eficienţă maximă, direcţia şi unghiul de înclinare al

panoului trebuie alese astfel încât raza de lumină incidentă să cadă

perpendicular pe suprafaţa acestuia. Pentru a evita scăderea

Page 8: Altius manual de instalare

ALTIUS FOTOVOLTAIC

Panouri fotovoltaice Manual de siguranţă şi instalare

Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Tel.: 021 403 31 60 2nd floor, room 2.05 Fax: 021 403 35 60 The Grand Offices at Marriott Grand Hotel E-mail: [email protected] București, Cod: 050013, Romania www.altiusfotovoltaic.ro

performanţei unui sistem cu panouri serie, toate panourile trebuie să

aibă aceeaşi orientare şi aceeaşi înclinare.

2.2. Pentru a evita acumularea de murdărie pe sticlă, evitaţi un unghi de

înclinare scăzut. Murdăria pe suprafaţa panoului poate determina

umbrire parţială şi poate scădea performanţa panoului şi a sistemului.

3. Conexiuni electrice

3.1. Panourile se pot conecta în serie sau paralel pentru a obţine mărimile

de ieşire dorite. La conectarea în serie, toate panourile vor avea acelaşi

curent, iar tensiunea maximă de mers în gol a sistemului este suma

tensiunilor maxime de mers în gol a panourilor. La conectarea în

paralel, toate panourile vor avea aceeaşi tensiune.

3.2. A nu se utiliza în acelaşi sistem panouri cu performanţe electrice sau

proprietăţi fizice diferite.

3.3. Panourile Altius Fotovoltaic sunt echipate din fabrică cu cablu şi

conectori cu cleme cu blocaj de siguranţă, pentru a preveni

deconectarea panoului de către persoane neautorizate. Odată

conectaţi, conectorii necesită utilizarea unor instrumente speciale

pentru deconectarea legăturilor dintre panouri.

3.4. La realizarea legăturilor dintre panouri, polaritatea cablurilor şi a

bornelor trebuie potrivită. Nerespectarea acestei proceduri poate cauza

defectarea panourilor şi duce la pierderea garanţiei.

3.5. Folosiţi cabluri şi fire cu secţiune adecvată şi conectori potriviţi

(conectori de tip MC4) care sunt acceptaţi în cazul curentului maxim de

scurtcircuit al panoului.

3.6. Dispozitivele de supracurent (ex. siguranţe sau întreruptoare) a căror

valoare nu este mai mare decât siguranţa de protecţie trecută pe

spatele panoului, trebuie conectate în serie cu fiecare panou sau şir de

panouri atunci când valoarea curentului rezidual poate depăşi valoarea

siguranţei panoului.

3.7. Cutiile de conexiuni au în componenţa lor 3 diode bypass şi nu sunt

proiectate să fie accesible sau mentenabile şi nu trebuie să fie

deschise. Deschiderea acestora duce la pierderea garanţiei.

Page 9: Altius manual de instalare

ALTIUS FOTOVOLTAIC

Panouri fotovoltaice Manual de siguranţă şi instalare

Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Tel.: 021 403 31 60 2nd floor, room 2.05 Fax: 021 403 35 60 The Grand Offices at Marriott Grand Hotel E-mail: [email protected] București, Cod: 050013, Romania www.altiusfotovoltaic.ro

4. Legarea la pământ

4.1. Pentru a reduce posibilitatea electrocutării şi pentru protejarea

sistemului fotovoltaic de trăsnete, ramele tuturor panourilor şi structurile

de susţinere trebuie legate la pământ, utilizând sisteme de legare la

pământ certificate conform standardelor, normativelor şi reglementărilor

în vigoare.

4.2. Dacă clădirea pe care se montează panourile are deja paratrăsnet,

sistemul fotovoltaic trebuie integrat în sistemul de paratrăsnet.

4.3. Fiecare panou are o gaură de împământare simbolizată . Altius

Fotovoltaic recomandă utilizarea următoarei metode de legare la

pământ a ramei panoului: utilizaţi un set de echipamente de legare la

pământ şi lipire din oţel inoxidabil (şurub/piuliţă/şaibă în formă de

cupă/şaibă dinţată) pentru a realiza o legare la pamânt eficientă a

ramei panoului (figura 1). Între şaiba dinţată şi firul de împământare

se recomandă utilizarea unei şaibe plane. Între firul de

împământare şi piuliţă se recomandă utilizarea unei şaibe în formă de

cupă. Firul de împământaere trebuie conectat direct cu şurubul.

4.4. Structura trebuie legată la pământ dacă nu e conectată mecanic prin

şuruburi şi piuliţe la panourile legate la pământ.

Figura 1. Legarea la pământ a ramei panoului cu echipamente de legare la pământ şi

îmbinare din oţel inoxidabil

5. Montaj

5.1. Panourile sunt evaluate pentru o sarcină maximă pozitivă sau

negativă. Sarcina maximă a panoului nu trebuie să depăşească 2400

Pa.

1 Şurub M5 din oţel inoxidabil

2 Şaibă cupă M5 din oţel inoxidabil

3 Şaibă plată M5 din oţel inoxidabil

4 Şaibă dinţată M5 din oţel inoxidabil

5 Conductor de legare la pământ

6 Şurub M5 din oţel inoxidabil

Page 10: Altius manual de instalare

ALTIUS FOTOVOLTAIC

Panouri fotovoltaice Manual de siguranţă şi instalare

Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Tel.: 021 403 31 60 2nd floor, room 2.05 Fax: 021 403 35 60 The Grand Offices at Marriott Grand Hotel E-mail: [email protected] București, Cod: 050013, Romania www.altiusfotovoltaic.ro

5.2. Fiecare panou trebuie fixat în minim 4 puncte folosind ramele suport

sau kituri de montaj speciale pentru aplicaţiile fotovoltaice.

5.3. Panourile pot fi montate la orice unghi faţă de planul vertical sau

orizontal. Pentru obţinerea eficienţei maxime a sistemului, direcţia şi

unghiul de înclinare al panoului trebuie stabilit pentru a obţine raza de

incidenţă a luminii perpendiculară pe suprafaţa panoului.

5.4. Pentru sistemele montate pe acoperiş, se va respecta o distanţă între

spatele panoului şi acoperiş de minim 5 cm, pentru ventilarea şi

răcirea panoului.

5.5. Între panouri se va păstra o distanţă de minim 0.64 cm pentru a

permite dilatarea ramei panoului.

5.6. Suprafaţa din spate a panoului trebuie să fie liberă de orice obiect

străin sau element de structură care poate intra în contact cu panoul,

mai ales când panoul este sub sarcină mecanică.

5.7. Pentru a preveni pătrunderea apei în cutia de conexiuni, panourile nu

se vor monta cu faţa sau baza în jos.

5.8. Pentru a preveni distrugerea cablajului şi pentru a permite circularea

aerului în spetele panoului, se recomandă păstrarea distenţei între

rama panoului şi structura de susţinere.

5.9. Panoul poate fi fixat de structura de susţinere cu una din metodele:

5.9.1. Găuri de prindere: fixarea panoului de structură utilizând găurile de

prindere (8 găuri de prindere în ramă). Sunt necesare cel puţin 4

şuruburi din oţel inoxidabil de , piuliţe şi şaibe din oţel

inoxidabil de , pentru montarea sigură a panoului. Se

recomandă ca şurubul să fie strâns de un cuplu de 2.5Nm.

5.9.2. Cleme şi coliere de presiune: montaţi panoul cu coliere pe partea

laterală a ramei. Ramele laterale sunt întărite pe partea lungă a

panoului. Instalatorii trebuie să asigure o forţă suficientă asupra

clemelor ţinând cont de presiunea maximă proiectată a panoului.

Page 11: Altius manual de instalare

ALTIUS FOTOVOLTAIC

Panouri fotovoltaice Manual de siguranţă şi instalare

Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Tel.: 021 403 31 60 2nd floor, room 2.05 Fax: 021 403 35 60 The Grand Offices at Marriott Grand Hotel E-mail: [email protected] București, Cod: 050013, Romania www.altiusfotovoltaic.ro

5.10. Panourile trebuie fixate în minim 4 puncte pe lungime. NU este

permisă montarea panoului doar pe lăţime; facând astfel, se pierde

garanţia.

2 0 0

Figura 2. Fixarea panourilor

IV. MENTENANŢA

1. Nu este necesară mentenanţa zilnică.

2. Altius Fotovoltaic recomandă realizarea de inspecţii periodice a sistemelor

fotovoltaice pentru verificarea şi strângerea conexiunilor electrice şi mecanice

şi identificarea urmelor de coroziune.

3. Curăţarea periodică a panourilor nu este necesară, dar este recomandată,

deoarece curaţarea periodică are ca rezultat o mai bună performanţă a

sistemului, mai ales în regiunile cu nivel scăzut al precipitaţiilor anuale.

4. Nu curăţaţi murdăria prin răzuire sau frecare a suprafeţei panoului, deoarece

puteţi provoca microfisuri ale sticlei şi puteţi conduce la scăderea

performanţelor panoului.

5. Se poate utiliza apă pentru spălarea sau clătirea sticlei panoului, pentru

eliminarea prafului, a murdăriei sau altor depuneri.

6. Pentru eliminarea murdăriei impregnate, mai întâi clătiţi suprafaţa şi lăsaţi–o

medă o scurtă perioadă (5 minute). Udaţi din nou şi utilizaţi un burete moale

sau un material unitar pentru a şterge suprafaţa sticlei prin mişcare circulară.

Page 12: Altius manual de instalare

ALTIUS FOTOVOLTAIC

Panouri fotovoltaice Manual de siguranţă şi instalare

Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Tel.: 021 403 31 60 2nd floor, room 2.05 Fax: 021 403 35 60 The Grand Offices at Marriott Grand Hotel E-mail: [email protected] București, Cod: 050013, Romania www.altiusfotovoltaic.ro

Pentru curăţarea murdăriei impregnate se poate utiliza detergent blând sau

soluţie de curăţat geamuri, dar nu materiale aspre precum praful de curăţat,

burete de sârmă, raclete, lame sau alte obiecte ascuţite. Folosirea unor astfel

de materiale va anula garanţia produsului.

7. Folosiţi întotdeauna mănuşi din cauciuc pentru izolarea electrică în timpul

mentenanţei, spălării sau curăţării panourilor.

V. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Întrucât utilizarea acestui manual de siguranţă şi întreţinere şi a condiţiilor şi

metodelor de instalare, operare, utilizare şi mentenanţă a panourilor nu sunt

monitorizate şi verificate de către Altius Fotovoltaic, Altius Fotovoltaic nu îşi asumă

nicio răspundere pentru pierderi, avarii, daune sau cheltuieli datorate utilizării

necorespunzătoare sau instalării, operării şi mentenanţei incorecte.

În plus, Altius Fotovoltaic nu îşi asumă responsabilitatea pentru contrafacerea

brevetului sau a altor drepturi ale unor terţe părţi care pot rezulta din utilizarea

panourilor. Nu se obţin brevete prin implicare sau alte mijloace sub orice brevet sau

drepturi conferite de un brevet.

Informaţiile din acest manual sunt bazate pe cunoştinţele şi experienţa Altius

Fotovoltaic şi sunt considerate a fi de încredere; dar astfel de informaţii, inclusiv

fişele tehnice ale produsului (fără limitări) şi sugestiile nu constituie o garanţie,

explicită sau implicită. Altius Fotovoltaic îşi rezervă drepturile să modifice produsul,

fişele tehnice sau acest Manual fără notificare prealabilă.

Page 13: Altius manual de instalare

ALTIUS FOTOVOLTAIC

Panouri fotovoltaice Manual de siguranţă şi instalare

Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Tel.: 021 403 31 60 2nd floor, room 2.05 Fax: 021 403 35 60 The Grand Offices at Marriott Grand Hotel E-mail: [email protected] București, Cod: 050013, Romania www.altiusfotovoltaic.ro

VI. ANEXĂ

Figura 3. Poziţia găurilor de fixare pentru modelele AFP-60-XXX

Găuri de

prindere

Page 14: Altius manual de instalare

ALTIUS FOTOVOLTAIC

Panouri fotovoltaice Manual de siguranţă şi instalare

Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Tel.: 021 403 31 60 2nd floor, room 2.05 Fax: 021 403 35 60 The Grand Offices at Marriott Grand Hotel E-mail: [email protected] București, Cod: 050013, Romania www.altiusfotovoltaic.ro

Figura 4. Poziţia găurilor de fixare pentru modelele AFP-72-XXX