Alexandru Donici

24

description

Alexandru Donici. “ Cuib de înţelepciune... ” (M. Eminescu). Lexic. A demisiona - a se retrage dintr-o funcţie A adera – a deveni adept, a împărtăşi aceleaşi idei Adept – persoana care aderă la convingerile cuiva Abuz = exces, peste măsură A demasca = a descoperi - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Alexandru Donici

Page 1: Alexandru Donici
Page 2: Alexandru Donici
Page 3: Alexandru Donici
Page 4: Alexandru Donici
Page 5: Alexandru Donici
Page 6: Alexandru Donici
Page 7: Alexandru Donici
Page 8: Alexandru Donici
Page 9: Alexandru Donici
Page 10: Alexandru Donici
Page 11: Alexandru Donici
Page 12: Alexandru Donici

Alexandru DoniciAlexandru Donici

“Cuib de înţelepciune...” (M. Eminescu)

Page 13: Alexandru Donici

LexicLexic

A demisiona - a se retrage dintr-o funcţieA demisiona - a se retrage dintr-o funcţie A adera – a deveni adept, a împărtăşi A adera – a deveni adept, a împărtăşi

aceleaşi ideiaceleaşi idei Adept – persoana care aderă la Adept – persoana care aderă la

convingerile cuivaconvingerile cuiva Abuz Abuz == exces, peste măsură exces, peste măsură A demasca A demasca == a descoperi a descoperi A condamna A condamna == a învinui, a învinui, a criticaa critica VViciuiciu = = cusur cusur, , neajunsneajuns, defect, defect

Page 14: Alexandru Donici

1848

Page 15: Alexandru Donici

1848

1806 – în s. Stanca (azi s. Donici)

se naşte Alexandru Donici

Page 16: Alexandru Donici

Aderă lamişcarea

paşoptista

1806 – în s. Stanca (azi s. Donici)

Se naşte Aleandru Donici

Page 17: Alexandru Donici

Participă laMişcarea

paşoptista

1806 – în s. Stanca (azi s. Donici)

Se naşte Aleandru Donici

Traduce poemullui A. Puşkin

“Ţiganii”

Page 18: Alexandru Donici

Participă laMişcarea

paşoptista

1806 – în s. Stanca (azi s. Donici)

Se naşte Aleandru Donici

Traduce poemulLui A. Puşkin

“Ţiganii”

Traduce “Satirile şi altePoetice compuneri”

de A. Cantemir

Page 19: Alexandru Donici

Participă laMişcarea

paşoptista

1806 – în s. Stanca (azi s. Donici)

Se naşte Aleandru Donici

Traduce poemullui A. Puşkin

“Ţiganii”

Traduce “Satirile şi altepoetice compuneri”

de A. Cantemir

Împreună cuG. Asachiconduce

Teatrul Naţionaldin Iaşi

Page 20: Alexandru Donici

Aderă lamişcarea

paşoptista

1806 – în s. Stanca (azi s. Donici) se naşte

A. Donici 1866 - încetează din

viaţă(s.Piatra)

Traduce poemul“Ţiganii”

de A. Puşkin

Traduce “Satirile şi altepoetice compuneri”de Antioh Cantemir

Împreună cuG. Asachiconduce

Teatrul Naţionaldin Iaşi

Editează volume defabule în care

demascăviciile oamenilor

şi societăţii

Page 21: Alexandru Donici

Măgarul a văzut pe o privighetoare.-Prieteno, - i-a zis, mă rog să mă asculţi:Eu tot am auzit o vorbă de la mulţi,Că tu întru cîntări eşti meşteriţă mare,Şi iată acum vreuDe iscusinţa ta să judec singur eu.

Măgarul a văzut pe o privighetoare.De iscusinţa ta să judec singur eu.Şi iată acum vreuCă tu întru cîntări eşti meşteriţă mare,Eu tot am auzit o vorbă de la mulţi,-Prieteno, - i-a zis, mă rog să mă asculţi:

Page 22: Alexandru Donici

Iar buna păsăruică, pornită spre cîntare,Cînd liniştit, abiaÎn sine ciripea,

Cînd tare şuiera,Cînd glasu-i tremura,Iar lumea, ascultînd,

Tăcea şi se mira.

Iar buna păsăruică, pornită spre cîntare,

Cînd tare şuiera,În sine ciripea,

Tăcea şi se mira.Iar lumea, ascultînd,Cînd glasu-i tremura,

Cînd liniştit, abia

Page 23: Alexandru Donici

Măgarul a spus că cucoşul cîntă mai frumos.

Auzind aceste cuvinte, privighetoarea s-a supărat.

De atunci ea nu mai cîntă pentru măgari.

Dumnezeu să ne ferească de judecata măgarească

Page 24: Alexandru Donici

Tema de acasăTema de acasă(la alegere)(la alegere)

Modificaţi subiectul fabulei, Modificaţi subiectul fabulei, introducînd un al treilea personaj.introducînd un al treilea personaj.

Ilustraţi o fabulă comentînd desenul Ilustraţi o fabulă comentînd desenul şi morala ei.şi morala ei.

Formulaţi 10 întrebări pentru a Formulaţi 10 întrebări pentru a organiza victorina “A.Donici şi organiza victorina “A.Donici şi fabulele lui”.fabulele lui”.