aleea CIPRIAN PORUMBESCU 1CC nr. top. 2546/2 nr. … U1 - Situatia existenta.pdfaleea CIPRIAN...

1
Suprafete strada GHEORGHE BARITIU C1 C2 C3 P P P P P P P strada GHEORGHE BARITIU strada GRADINARILOR strada AUREL VLAICU strada VICTORIEI strada REVOLUTIEI strada VICTORIEI strada CIPRIAN PORUMBESCU strada GEORGE ENESCU strada GEORGE ENESCU bulevardul CORVIN strada BICAZ aleea CIPRIAN PORUMBESCU Piata TEATRULUI Stadionul CONSTRUCTORUL strada ION CREANGA aleea COCSARILOR aleea PARCULUI aleea PARCULUI strada DOBROGEANU GHEREA strada CARPATI strada CRISAN strada ROMANILOR P P P, P+1 P P, P+1 P P P P P+1 P P P P P P P P+2 P P P B A Proprietati nr. cadastral 60322 nr. top. 2546/2 S=2403mp 1CC Limite Bilant teritorial existent total parcela POT = 42.78% CUT = 0.42 Accese bulevardul REPUBLICII CF nr.60322(CF vechi 5987) nr. cadastral 60322 nr. top. 2546/2 S=2403mp 1CC PRINCO proiectare vn construcĠii U1 14/30/2014 arhitectura Municipiul Hunedoara, strada Gheorghe Baritiu, nr. 28, jud. Hunedoara P.U.D. 1:2000/1:500 Proiectant general: PRINCO IMPEX S.R.L. P-ta Libertatii, nr. 13, Hunedoara, jud. Hunedoara C.U.I. RO 4467620 J20/1434/1993 Tel/Fax: 0354405775, 0354405776 octombrie 2014 EXTINDERE SI MANSARDARE CONSTRUCTIE EXISTENTA, TRANSFORMARE IN RESTAURANT SI SPATII DE CAZARE,IMPREJMUIRE "RAMONA COTISEL - NEGREANU" T.N.A. 5198 SIBIU, cod postal 550395 str.SIRETULUI 20, sc.B/ap.75/et.VII tel.: 0040 727 880779 birou individual de arhitectura Proiectant de specialitate: Plan de incadrare in zona 1:2000 Plan de situatie 1:500

Transcript of aleea CIPRIAN PORUMBESCU 1CC nr. top. 2546/2 nr. … U1 - Situatia existenta.pdfaleea CIPRIAN...

Page 1: aleea CIPRIAN PORUMBESCU 1CC nr. top. 2546/2 nr. … U1 - Situatia existenta.pdfaleea CIPRIAN PORUMBESCU Piata TEATRULUI Stadionul CONSTRUCTORUL strada ION CREANGA aleea COCSARILOR

Suprafete

strad

a G

H

EO

R

G

H

E B

A

R

IT

IU

C1

C2

C3

P

P

P

P

P

P

P

strad

a G

H

EO

R

G

H

E B

A

R

IT

IU

strad

a G

R

AD

IN

AR

IL

O

R

strad

a A

U

R

EL

V

LA

IC

U

strad

a V

ICT

OR

IEI

s

tra

d

a

R

E

V

O

L

U

T

IE

I

strad

a V

ICT

OR

IEI

strad

a C

IP

RIA

N P

OR

UM

BE

SC

U

strad

a G

EO

R

G

E E

N

ES

C

U

strad

a G

EO

R

G

E E

N

ES

C

U

bu

levard

ul C

OR

VIN

s

tra

d

a

B

IC

A

Z

a

le

e

a

C

I

P

R

I

A

N

P

O

R

U

M

B

E

S

C

U

P

iata

TE

A

TR

U

LU

I

S

ta

d

io

n

u

l

C

O

N

S

T

R

U

C

T

O

R

U

L

strad

a IO

N C

RE

AN

GA

aleea C

OC

SA

RIL

OR

a

le

e

a

P

A

R

C

U

L

U

I

a

le

e

a

P

A

R

C

U

L

U

I

s

tra

d

a

D

O

B

R

O

G

E

A

N

U

G

H

E

R

E

A

strad

a C

AR

PA

TI

s

tr

a

d

a

C

R

IS

A

N

s

t

r

a

d

a

R

O

M

A

N

I

L

O

R

P

P

P, P+1

P

P, P+1

P

P

P

P

P+1

P

P

P

P

P

P

P

P+2

P

P

P

B

A

Proprietati

nr. cadastral 60322

nr. top. 2546/2

S=2403mp

1CC

Limite

Bilant teritorial

existent

total parcela

POT = 42.78%

CUT = 0.42

Accese

bu

levard

ul

RE

PU

BL

IC

II

CF nr.60322(CF vechi 5987)

nr. cadastral 60322

nr. top. 2546/2

S=2403mp

1CC

PRINCOproiectare în construcţii

U114/30/2014arhitectura

Municipiul Hunedoara, strada Gheorghe Baritiu, nr. 28, jud. Hunedoara

P.U.D.

1:2000/1:500

Proiectant general: PRINCO IMPEX S.R.L.

P-ta Libertatii, nr. 13, Hunedoara, jud. Hunedoara

C.U.I. RO 4467620 J20/1434/1993

Tel/Fax: 0354405775, 0354405776

octombrie 2014

EXTINDERE SI MANSARDARE CONSTRUCTIE

EXISTENTA, TRANSFORMARE IN RESTAURANT

SI SPATII DE CAZARE,IMPREJMUIRE

"RAMONA

COTISEL - NEGREANU"

T.N.A. 5198

SIBIU, cod postal 550395

str.SIRETULUI 20, sc.B/ap.75/et.VII

tel.: 0040 727 880779

birou individual de arhitectura

Proiectant de specialitate:

Plan de incadrare in zona 1:2000

Plan de situatie 1:500