aipi2014-lab03-slides -...

39
10/31/2014 1 Laboratorul 03 Dezvoltarea interfețelor grafice cu utilizatorul folosind tehnologia JavaFX Aplicaţii Integrate pentru Întreprinderi (AIPI) Semestrul de Toamnă 2014 Departamentul de Calculatoare Conținut JavaFX – aspecte generale Arhitectura JavaFX Structura Generală a unei aplicații JavaFX Componente ale Interfeței cu Utilizatorul o Controale Grafice o Gestiunea Meniurilor o Diagrame o Elemente de tip Text o Controale pentru Pagini Internet o Mecanisme de Dispunere a Conținutului o Foi de Stil o Gestiunea Evenimentelor o Conținut Multimedia Dezvoltarea unei Interfețe Grafice în Mod Vizual o FXML o Scene Builder 2.0 Modele de Date asociate Controalelor JavaFX Gestiunea Concurenței in JavaFX Recomandări cu privire la Implementarea Aplicațiilor JavaFX JavaFX – aspecte generale interfață de programare a sistemelor informatice ce presupun interacțiunea cu utilizatorul aplicații multimedia avansate destinate organizațiilor bazate pe date comportament consistent pe mai multe platforme de dezvoltare (Windows / Linux / Mac OS X / ARM) integrare cu limbajul de programare Java, optimizând inclus în JRE / JDK, începând cu versiunea 8 costurile legate de investiții complexitatea sistemelor dezvoltate

Transcript of aipi2014-lab03-slides -...

10/31/2014

1

Laboratorul 03Dezvoltarea interfețelor grafice cu utilizatorul

folosind tehnologia JavaFX

Aplicaţii Integrate pentru Întreprinderi (AIPI)Semestrul de Toamnă 2014

Departamentul de Calculatoare

Conținut JavaFX – aspecte generale

Arhitectura JavaFX

Structura Generală a unei aplicații JavaFX

Componente ale Interfeței cu Utilizatorul

o Controale Grafice

o Gestiunea Meniurilor

o Diagrame

o Elemente de tip Text

o Controale pentru Pagini Internet

o Mecanisme de Dispunere a Conținutului

o Foi de Stil

o Gestiunea Evenimentelor

o Conținut Multimedia

Dezvoltarea unei Interfețe Grafice în Mod Vizual

o FXML

o Scene Builder 2.0

Modele de Date asociate Controalelor JavaFX

Gestiunea Concurenței in JavaFX

Recomandări cu privire la Implementarea Aplicațiilor JavaFX

JavaFX – aspecte generale interfață de programare a sistemelor informatice ce presupun interacțiunea cu utilizatorul◦ aplicații multimedia avansate

◦ destinate organizațiilor bazate pe date

◦ comportament consistent pe mai multe platforme de dezvoltare             (Windows / Linux / Mac OS X / ARM)

integrare cu limbajul de programare Java, optimizând◦ inclus în JRE / JDK, începând cu versiunea 8

◦ costurile legate de investiții

◦ complexitatea sistemelor dezvoltate

10/31/2014

2

Caracteristicile JavaFX 8 integrare Java – alternative JRuby / Scala;

limbajul declarativ de adnotare FXML si utilitarul SceneBuilder 2o FXML – dezvoltarea interfeței grafice separând complet nivelul de prezentare de nivelul de logică a aplicației;

o SceneBuilder 2.0 – instrument de dezvoltare vizuală a interfețelor grafice, generând automat documentul FXML;

componente WebView – integrarea paginilor Internet în cadrulinterfețelor grafice folosind WebKitHTML

interoperabilitate cu tehnologia Swing – clasa SwingNode

biblioteci de controale ce pot fi particularizate prin foi de stil

tema Modena

grafică 3D: Shape3D, SubScene, Material, PickResult, LightBase, SceneAntiAliasing, Camera

Caracteristicile JavaFX 8(cont’d) desenarea pe o suprafață dintr‐o scenă JavaFX folosind API‐ul Canvas;

API pentru tipărire – javafx.print;

suport pentru text stilizat;

suport pentru operatii multi‐touch;

suport pentru dispozitive de afișare HiDPI;

Prism – motor grafic accelerat la nivel hardware pentru anumite componente recomandate;

GStreamer – motor multimedia performant;

model de dezvoltare a aplicațiilor autonome

Arhitectura JavaFX

Sursa: Understanding the JavaFX Architecture,http://docs.oracle.com/javase/8/javafx/get‐started‐tutorial/jfx‐architecture.htm

bazată pe o stivă de componente transparentă pentru utilizator Quantum Toolkit = motorul ce rulează codul sursă propriu‐zis

o Prism – motor grafic performanto Glass – sistem eficient de ferestreo motor pentru redarea conținutului multimediao motor pentru redarea paginilor Internet

10/31/2014

3

setul de API‐uri Java pentru funcționalități JavaFXo clase generice, adnotări, lucrul cu mai multe fire de execuție,                          

expresii Lambdao acces la JavaFX din alte limbaje de programare (JavaScript, Groovy)o acces la alte limbaje de programare bazate pe JVM pentru dezvoltarea de 

aplicații JavaFXo biblioteci de asocierio biblioteci de colecții (list / map) ce conectează modelul de date cu elementele 

din interfața grafică

graful de scene – structură ierarhică de noduri, fiecare nod fiind identificat în mod unic, având o clasă de stil și un volum delimitator

o noduri – forme 2D/3D, imagini, conținut multimedia / Internet, text, controale pentru interacțiunea cu utilizatorul, grafice, containere

o stări  ‐ transformări (poziționări / orientări), efecte vizualeo efecte – obiecte care specifică aspectul nodurilor (umbre, mecanisme de 

estompare, reglarea culorilor)

Arhitectura JavaFX (cont’d)

Arhitectura JavaFX (cont’d) controale ◦ definite in pachetul javafx.scene.control

◦ pot fi grupate in containere / panouri◦ BorderPane

◦ HBox / VBox

◦ StackPane

◦ GridPane

◦ FlowPane

◦ TilePane

◦ AnchorPane

stilizarea continutului folosind foi de stil◦ versiunea 2.1 a W3C CSS + elemente din versiunea 3

◦ pot fi aplicate oricarui obiect de tip Node

◦ proprietățile JavaFX prefixate de –fx–

Arhitectura JavaFX (cont’d) transformări – definite în javafx.scene.transform, affine() = mapare între sisteme de coordonate menținând paralelismul / ortogonalitatea

◦ translate()

◦ scale()

◦ shear()

◦ rotate()

efecte vizuale – definite în javafx.scene.effect◦ operează la nivel de pixel al imaginii

◦ Bloom, Blur (BoxBlur, MotionBlur, GaussianBlur),  DropShadow / InnerShadow, Reflection, Lightning, Perspective

10/31/2014

4

Arhitectura JavaFX (cont’d) sistemul grafic – obiecte 2D/3D randate software dacă hardware‐ul nu are capabilitățile necesareo Prism – operații de redare / rasterizare a conținutului folosind Windows XP/Vista: DirectX 9

Windows 7: DirectX 11

Mac, Linux, dispozitive mobile: OpenGL

daca nu există accelerare grafică: Java 2D

o Quantum Toolkit – element de interfață între Prism si sistemul de ferestre Glass

Glass – gestiunea ferestrelor, suprafețe, mecanisme de cronometrare, evenimente intrare/ieșireo coada de evenimente a sistemului de operare gazdă

Arhitectura JavaFX (cont’d)

firele de execuție – minim 2◦ al aplicației JavaFX: gestiunea scenelor afișate curent, pregătirea scenelor                     în fundal

◦ Prism: folosit pentru redare◦ evenimentele de intrare/ieșire tratate separat

◦ se pot asocia fire de execuție separate pentru rasterizare

◦ pentru continut multimedia

sincronizarea – mecanismul Pulse◦ indică faptul că elementele din graful de scene trebuie sincronizate

◦ se declanșează la maxim 60fps sau oricând sunt modificări în graful de scene

◦ elementele de dispunere a conținutului / legate de stil sunt parcurse doar o singură dată → performanța!!!

Arhitectura JavaFX (cont’d) suport multimedia: javafx.scene.media◦ continut audio‐vizual (.mp3, .aiff, .wav, .flv)

◦ componente: Media, MediaPlayer, MediaView

navigator încorporat◦ bazat pe WebKit

◦ suportă HTML5, CSS, JavaScript, DOM și SVG

◦ functionalități◦ redare / editare conținut HTML

◦ istoric navigare 

◦ execuție comenzi JavaScript din JavaFX și acces la obiecte JavaFX din JavaScript

◦ componente: WebEngine, WebView

10/31/2014

5

Structura unei aplicații JavaFX

extinde javafx.application.Application

metoda start(Stage) este apelată în momentul execuției aplicației JavaFX

o aplicație JavaFX se exprimă în termeni de obiecteo javafx.stage.Stage

o javafx.scene.Scene

Structura unei aplicații JavaFX(cont’d)

fiecare element din cadrul unei scene este un nod dintr‐un arbore în care rădăcina este container‐ulo Scene – nod rădăcină

o Parent – noduri de tip ramură

o Node – noduri frunză (javafx.scene.shape / javafx.scene.text)

Structura unei aplicații JavaFX(cont’d)

Bookstore.java

public class BookStore extends Application {

@Override

public void start(Stage mainStage) throws Exception {

new Authentication().start();

}

public static void main(String[] args) {

launch(args);

}

}

10/31/2014

6

Structura unei aplicații JavaFX(cont’d)

Authentication.java

public class Authentication {

private Stage                   applicationStage;

private Scene                   applicationScene;    

public void start() {

try {

applicationScene = 

new Scene((Parent)FXMLLoader.load(getClass().getResource(Constants.AUTHENTICATION_FXML)));

} catch (Exception exception) {

System.out.println ("An exception has occured: "+exception.getMessage());

if (Constants.DEBUG)

exception.printStackTrace();

}

applicationStage = new Stage();

applicationStage.setTitle(Constants.APPLICATION_NAME);

applicationStage.getIcons().add(

new Image(getClass().getResource(Constants.ICON_FILE_NAME).toExternalForm()));

applicationStage.setScene(applicationScene);

applicationStage.show();

}

}

Construirea de interfețe grafice cu ajutorul controalelor JavaFX definite în pachetul javafx.scene.control

majoritatea tipurilor de controale întâlnite în interfețele cu utilizatorul◦ Accordion◦ ColorPicker◦ Chart◦ DatePicker◦ Pagination◦ TitledPane◦ TreeTableView

sunt noduri în graful de scene – pot fi integrate în animații, efecte, transformări, tranziții

pot particularizate – fiind derivate din clasa Node◦ CSS (foi de stil)◦ folosind clasa Skin

Construirea de interfete grafice cu ajutorul controalelor JavaFX(cont’d)

10/31/2014

7

Clasa Label etichetă non‐editabilă

poate conține◦ un text

◦ o imagine

metode◦ setText(String text)

◦ setGraphic(Node graphic)

◦ alinieri setTextAlignment()

setContentDisplay() ‐ (ContentDisplay: LEFT, RIGHT, CENTER, TOP, BOTTOM)

setWrapText(), setTextOverrun()

setFont() – set de caractere, setTextFill() – culoare 

setGraphicTextGap() – distanța dintre imagine și etichetă

Clasa Button produce o acțiune în momentul în care este apăsat,                                                           care trebuie tratată printr‐o metodă asociată evenimentului, atașată obiectului addEventHandler()

o frecvent, ActionEvent (apăsarea butonului)o alte tipuri de evenimente:                                                                                  MouseEvent.MOUSE_ENTERED, MouseEvent.MOUSE_EXITED

button.setOnAction((ActionEvent event) ‐> {

// ...}

);

derivat din clasa Labeled, conține text / imagine

operații: rotire, translatare, scalare, tăiere

efecte – setEffect(), pachetul javafx.scene.effect

stilizare: setSyleClass(), setStyle()

ClaseleRadioButton / ToggleButton RadioButton – există o singură selecție, ToggleButton – poate exista nici un buton selectat

două stări: selectat, deselectat – starea obținută prin isSelected()o setSelected()

o requestFocus()

grupate intr‐un obiect de tip ToggleGroup, care asigură excluderea mutuală între               controalele conținute – setToggleGroup()

modificarea selecției poate fi monitorizată printr‐un obiect ascultător ChangeListener

final ToggleGroup toggleGroup = new ToggleGroup();

toggleGroup.selectedToggleProperty().addListener(

(ObservableValue<? extends Toggle> observableValue, Toggle oldToggle, Toggle newToggle) ‐> {

if (toggleGroup.getSelectedToggle() != null) {

Toggle selectedToggle = toggleGroup.getSelectedToggle();

// ...

}

}

);

10/31/2014

8

Clasa CheckBox stare◦ definit – poate fi selectat/deselectat

◦ nedefinit – trebuie precizată proprietatea                                        allowIndeterminate

nu pot fi grupate în obiecte de tip ToggleGroup

metode◦ setSelected()

◦ setIndeterminate() – ciclare intre trei valori

Clasa ChoiceBox selecția dintre un număr relativ mic de opțiuni

elementele componente◦ create prin metoda FXCollections.observableArrayList()

◦ specificate◦ în constructor

◦ ca parametru al metodei setItems()

◦ separarea se poate face prin obiecte Separator

explicații suplimentare: Tooltip / setTooltip()

monitorizarea modificării selecției – ChangeListener<Number> / changed()

choiceBox.getSelectionModel().selectedIndexProperty().addListener(                              

(ObservableValue observableValue, Number oldValue, Number newValue) ‐> {

int selectedIndex = newValue.intValue();

// ...

}

);

ClaseleTextField / PasswordField derivate din clasa TextInput

controale prin care se preia un text de la utilizator

TextField – textul este vizibil în clar,                                           PasswordField – caracterele sunt înlocuite prin ●

vizualizare◦ setPrefColumnCount() – dimensiunea◦ setPromptText() – text descriptiv (semnificația continutului)

metode◦ copy()◦ cut()◦ selectAll()◦ paste()◦ clear()

monitorizarea modificării conținutului se face printr‐un obiect EventHandler<ActionEvent>

10/31/2014

9

Clasa ScrollBar panouri / zone de vizualizare care pot fi derulate

elemente componente◦ cursor

◦ bara culisantă

◦ butoane stâng/drept

metode◦ setMin() / setMax() – limitele între care se mișcă cursorul

◦ setValue() – valoarea curentă (implicit, (min + max) / 2)

◦ setOrientation() – orientare pe orizontală / verticală

◦ deplasarea la apăsarea pe butoanele laterale: UNIT_INCREMENT

◦ deplasarea la apăsarea pe bara culisantă: BLOCK_INCREMENT

Clasa ScrollPane vizualizări ale controalelor a căror dimensiune depășește                            suprafața de afișare, acestea putând fi derulate folosind elemente culisante (ScrollBar)

conține un singur element (pentru mai multe elemente, se folosește Group)

setPannable() – previzualizarea conținutului simultan cu mișcarea mouse‐ului

proprietăți – HVALUE, VVALUE: poziția pe care o are cursorul pe orizontală / verticală

metode◦ setContent()◦ setHbarPolicy() / setVbarPolicy()

◦ ScrollBarPolicy: ALWAYS, NEVER, AS_NEEDED

◦ setFitToWidth() / setFitToHeight() – redimensionare pentru încadrarea în spațiul existent (implicit, FIT_TO_WIDTH, FIT_TO_HEIGHT au valoarea false)

◦ dimensiunile minimă, maximă, curentă ale obiectului conținut

Clasa ListView vizualizarea unei liste care conține mai multe obiecte, astfel încât pentru inspectarea sa este necesară existența unei bare derulante

definire◦ în constructor

◦ setItems() – FXCollections.observableArrayList()

◦ setCellFactory()

metodeo setPrefWidth() / setPrefHeight()

o setOrientation() –Orientation.HORIZONTAL, Orientation.VERTICAL

10/31/2014

10

Clasa ListView (cont’d) clasa SelectionModel – determină selecția din cadrul listei

◦ getSelectionModel().getSelectedIndex()

◦ getSelectionModel().getSelectedItem()

clasa FocusModel – determină focusul din cadrul listei◦ getFocusModel().getFocusedIndex()

◦ getFocusModel().getFocusedItem()

implicit, modelul de selecție este MultipleSelectionModel,                                   cu proprietatea selectionMode = SelectionMode.SINGLE

pentru obținerea valorilor din selecții multiple sunt folosite metodele selectedItems() / selectedIndices()

o setSelectionMode(SelectionMode.MULTIPLE)

extensii ale clasei ListCell: “fabrici” de celule – se permite ca utilizatorul să modifice conținutulo CheckBoxListCell, ChoiceBoxListCell, ComboBoxListCell, TextFieldListCell

Clasele TableView,TableColumn și TableCell construirea◦ definirea unui model pentru tabel

◦ asocierea unei fabrici de celule pentru fiecare coloană în parte – metoda setCellValueFactory() – PropertyValueFactory utilizând                        denumirile coloanelor ca referințe către metodele clasei model

TableColumn – coloane ale tabeluluio vizibilitatea unei coloane poate fi specificată (setVisible())

o se pot defini coloane imbricate

TableColumn parent = new TableColumn("Parent");

TableColumn child1 = new TableColumn("Child1");

TableColumn child2 = new TableColumn("Child2");

parent.getColumns().addAll(child1, child2);

Clasele TableView,TableColumn și TableCell(cont’d)

operațiio sortarea datelor setSortable()

metoda setSortType (TableColumn.SortType: ASCENDING, DESCENDING), TableView.sortOrder()

numărul de click‐uri ale mouse‐ului (1 – crescător, 2 – descrescător, 3 – deloc), Shift + Click stabilește ordinea

o redimensionarea coloanelor

o editarea conținutului ‐ setEditable()

o setPlaceHolder() – mesajul afișat în cazul în care tabelul nu conține date (implicit No content in table)

10/31/2014

11

Clasele TableView,TableColumn și TableCell(cont’d)

Clasa TreeView vizualizarea de conținuturi ce respectă o structură ierarhică

obiecte de tip TreeItem între care se stabilesc relații de tip părinte‐fiu◦ rădăcina specificată prin metoda setRoot() sau în constructorul obiectului TreeView

◦ relațiile dintre noduri – metoda add() / addAll() adăugată pe lista observabilă a componentelor (obținută cu getChildren())

◦ verificarea relațiilor: getParent() / isLeaf()

◦ expandarea conținutului – setExpanded(), implicit nu este vizibil

◦ poate contine orice tip de date / controaleTreeItem<T> (T value)

◦ setGraphic() – asocierea unui element grafic

Clasa TreeView(cont’d) TreeItem – nu este derivate din clasa Node

o nu se pot aplica efecte vizuale

o mecanism de tip “fabrică” pentru generarea de obiecte TreeCell CheckBoxTreeCell, ChoiceBoxTreeCell,                                                                                                               ComboBoxTreeCell, TextFieldTreeCell

util când 

• obiectul conține o cantitate mare                                                                                             de informații modificată dinamic

• se dorește redefinirea tipului de control                                                                                    cu specificarea comportamentului la                                                                                          interacțiunea cu utilizatorul

10/31/2014

12

Clasa TreeTableView TreeTableView = TableView + TreeView

construirea

o 1) definirea nodurilor (TreeItem) din cadrul arborelui

final TreeItem<String> childNode1 = new TreeItem<>(new Person("FirstName1, LastName1"));

final TreeItem<String> childNode2 = new TreeItem<>(new Person("FirstName2, LastName2"));

o 2) specificarea nodului rădăcină

final TreeItem<String> rootNode = new TreeItem<>("Persons");

rootNode.setExpanded(true); 

o 3) stabilirea relațiilor de tip părinte‐copil între nodurile din cadrul arborelui

rootNode.getChildren().setAll(childNode1, childNode2);

o 4) definirea coloanelor (TreeTableColumn) 

TreeTableColumn<Person, String> firstNameColumn = new TreeTableColumn<>("First Name");

TreeTableColumn<Person, String> lastNameColumn = new TreeTableColumn<>("Last Name");

o 5) specificarea conținutului coloanelor, prin fabrici de celule – furnizează obiecte TreeItem

firstNameColumn.setCellValueFactory((CellDataFeatures<Person, String> parameter) ‐> 

new ReadOnlyStringWrapper(parameter.getValue().getValue().getFirstName()));

lastNameColumn.setCellValueFactory((CellDataFeatures<Person, String> parameter) ‐> 

new ReadOnlyStringWrapper(parameter.getValue().getValue().getLastName()));

o 6) construirea unui obiect TreeTableView

final TreeTableView<String> treeTableView = new TreeTableView<>(rootNode);

treeTableView.setShowRoot(true);

o 7) asocierea coloanelor la obiectul TreeTableView

treeTableView.getColumns().addAll(firstNameColumn, lastNameColumn);

setShowRoot() – vizibilitatea nodului rădăcină

setTableMenuButtonVisible() – accesul utilizatorilor la vizibilitatea coloanelor (butonul +)

Clasa TreeTableView(cont’d)

Clasa TreeTableView(cont’d)

ordonarea conținutuluio pentru fiecare coloană în parte setSortType() – TreeTableColumn.SortType

(ASCENDING, DESCENDING)

o pentru întregul tabel – setSortMode() TreeSortMode.ALL_DESCENDANTS

TreeSortMode.ONLY_FIRST_LEVEL

10/31/2014

13

Clasa TreeTableView(cont’d) selecția conținutului

o implicit, MultipleSelectionModel – SelectionMode.SINGLE

o selecții multiple – setSelectionMode() + setCellSelectionEnabled()

Clasa ComboBox folosită pentru  selectarea unei opțiuni dintr‐o listă ce depășește                       o anumită limită (folosește elemente derulante)

conținut – listă observabilă◦ constructor◦ setItems(…)

◦ getItems().addAll(…)

!!! A nu se popula cu controale                                                                            din clasa Node, ci se utilizează                                                                            “fabrici” de celule (setCellFactory())

metode◦ {get|set}Value() – specificarea elementului curent modifică obiectul asociat din proprietatea selectionModel

◦ setVisibleRowCount()

◦ setEditable(), setPromptText()

Clasa Separator delimitează elementele unui grup, structurează interfața grafică

nu produce nici o acțiune

metode◦ setOrientation() – orientarea (orizontală / verticală)

◦ setMaxWidth() – dimensiunea

◦ setHalignement() / setValignement() – poziția pe Ox / Oy

derivat din clasa Node, poate fi stilizat

10/31/2014

14

Clasa Slider elemente componente: pistă, cursor, marcaje cu etichete asociate

metode – comune cu ale clasei ScrollPane◦ setMin() / setMax() – valorile extreme

◦ {get|set}Value() – valoarea curentă a cursorului (double)

◦ setShowTickLabels(), setShowTickMarks() – modul de vizualizare al cursorului (asociază etichete gradațiilor)

◦ setMinorTickCount(), setMajorTickCount()

◦ setBlockIncrement() – distanța cu care se mișcă cursorul atunci când utilizatorul apasă pe pista asociată

◦ setSnapToTicks() – alinierea cursorului cu marcajele din cadrul pistei

Clasele ProgressIndicatorși ProgressBar indică faptul că o sarcina este în curs de execuție precum și cantitatea care a fost deja realizatăo ProgressIndicator – grafic circular al cărui conținut este umplut

o ProgressBar – bară a cărei suprafață este umplută subclasă a ProgressIndicator

transmitere valoare (subunitară)◦ constructor

◦ metoda setProgress()

◦ proprietatea progressProperty

◦ în situația în care nu se poate evalua dimensiunea sarcinii în cauză◦ nu se specifică nici o valoare în constructor / valoare negativă

◦ isIndeterminate() 

Clasa Hyperlink formatează texte care au semnificația unei legături către                                       o pagină Interneto derivată din clasa Labeled setText(), setGraphic()

starea obiectului – setVisited()

tratarea evenimentului de vizitare – setOnAction()

Hyperlink hyperlink = new Hyperlink();String URL = "http://aipi2014.andreirosucojocaru.ro";hyperlink.setText(URL);hiperlink.setOnAction((ActionEvent actionEvent) ‐> {

new WebView().getEngine().load(URL);}

);

10/31/2014

15

Clasa HTMLEditor editor de texte cu funcționalități pentru redactarea documentelor HTML5

functionalități◦ formatare de text (bold, italic, underline, striketrough)

◦ configurari paragraf (formatare, tip, dimensiune caractere)

◦ culori fundal

◦ indentare text

◦ liste numerotate / nenumerotate

◦ riglă orizontală

◦ copy/paste

metode◦ setPrefWidth() / setPrefHeight()

◦ {get|set}HtmlText() –codul HTML asociat

◦ WebEngine.load() – vizualizarea conținutului într‐un navigator

derivat din clasa Node, i se pot aplica stiluri, efecte vizuale, transformări

Clasa Tooltip texte explicative ce pot fi asociate oricăror controale din pachetul javafx.scene.control

asocierea unui astfel de obiect se face prin metoda setTooltip()

stări◦ 1) activat

◦ 2) vizibil

◦ există o decalare la trecerea între cele două stări

ștergerea textului explicativ se face cu uninstall()

derivat din Labeled, i se poate asocia  text

imagine

ClaseleTitledPane / Accordion panouri care au asociat un titlu, încapsulând un obiect de tip Node

o textul și conținutul pot fi transmise în constructor

o setText(), setContent()

pot fi deschise și închiseo setCollapsible() – implicit poate fi deschis / închis

o setAnimated() – animație asociată tranziției

sunt grupate in obiecte de tip Accordion (unde doar un obiect TitledPane poate fi vizualizat la un moment)o nu se specifică înălțimea (minimă / maximă / preferată) a obiectelor TitledPane întrucât pot apărea probleme în momentul expandării

o {set|get}ExpandedPane() – obiectul TitledPane vizualizat în mod curent

10/31/2014

16

ClaseleTitledPane / Accordion(cont’d) obiectul ascultător (ChangeListener<TitledPane>) pentru evenimentul de modificare a selecției se asociazămetodei expandedPaneProperty()

Accordion accordion = new Accordion();TitledPane titledPane1 = new TitledPane(), titledPane2 = new TitledPane();// ...titledPane1.setContent(...);titledPane2.setContent(...);accordion.getPanes().add(titledPane1);accordion.getPanes().add(titledPane2);accordion.expandedPaneProperty().addListener(

(ObservableValue<? extends TitledPane> observableValue, TitledPane oldValue, TitledPane newValue) ‐> {

// ...}

);

Clasa ColorPicker permite selecția unei culori dintr‐o anumită gamă sau specificarea acesteia prin parametrii RGB / HSB

componente: lista pentru selecția culorii, paleta de culori, fereastra de dialog pentru specificarea parametrilor

metodeo {set|get}Value() – culoarea curentă culori pedefinite în clasa Color

metodele statice rgb() / hsb() / web()

o getCustomColors() –> ObservableList<Color>: nu pot fi reîncărcate la repornirea aplicației decât prin adoptarea unui mecanism de persistență

vizualizare: implicit javafx.scene.control.skin.ColorPickerSkino stiluri: ArrowButton, SplitButton

o Redefinirea proprietății ‐fx‐skin a clasei CSS .color‐picker

Clasa ColorPicker(cont’d)

10/31/2014

17

Clasa DatePicker permite selecția unei date dintr‐un anumit calendar

componente: ComboBox editabil având un câmp dată calendaristică, zonă de selecție a unei date dintr‐un calendar

populareo constructor fără parametri / obiect LocalDate ce indică data calendaristică selectată implicit

o setValue()

o LocalDate.now()

metodeo setShowNumberOfWeeks() – afișarea săptămânii în cadrul calendarului

o setChronology() – sisteme de calendare alternative (japonez, Hijrah, Minguo, tailandeze‐budiste)

Clasa DatePicker(cont’d) datele calendaristice sunt reprezentate în formatul definit de  sistemul local (mm/dd/yyyy)

modificarea formatului se face prin metoda setConverter()o null – formatul implicit

private DatePicker datePicker = new DatePicker(LocalDate.now());private final String dateFormat = "dd.mm.yyyy";StringConverter converter = new StringConverter<LocalDate>() {

DateTimeFormatter dateTimeFormatter = DateTimeFormatter.ofPattern(dateFormat);@Overridepublic String toString(LocalDate localDate) {

if (localDate != null) {return dateTimeFormatter.format(localDate);

return "";}@Overridepublic LocalDate fromString(String string) {

if (string != null && !string.isEmpty())return LocalDate.parse(string, dateTimeFormatter);

return null;}

};datePicker.setConverter(converter);datePicker.setPromptText(dateFormat.toLowerCase());

Clasa DatePicker(cont’d) schimbarea funcționalității unui obiect DatePicker se face                      prin atașarea unei fabrici de celule care generează obiecte DateCellcu comportamentul dorito exemplu: dezactivarea anumitor valori (setDisabled())

datePicker.setDayCellFactory(new Callback<DatePicker, DateCell>() {

@Override

public DateCell call(final DatePicker) {

return new DateCell() {

@Override

public void updateItem(LocalDate item, boolean empty) {

super.updateItem(item, empty);

// ...

}

};

}

});

10/31/2014

18

Clasa Pagination navigarea între mai multe pagini corespunzând unui conținut împărțit între mai multe secțiunio utilitate în cazul dispozitivelor mobile

elemente componenteo conținutul paginiio zona de navigare butoane pentru deplasarea înainte/inapoi

butoane pentru fiecare pagină în parte

etichetă de forma “pagina curentă / număr total de pagini”

populareo constructor: fără parametri (numărul de pagini INDETERMINATE), sau cu 1‐2 parametri (număr pagini, pagina curentă)

o setPageCount(), setCurrentPageIndex()

setMaxPageIndicatorCount() – limitarea legăturilor vizibile către numărul de pagini

Clasa Pagination (cont’d) specificarea conținutului – prin intermediul unei fabrici de pagini – setPageFactory()o trebuie să întoarcă null dacă indexul de pagină respectiv nu există

o metoda call() generează un obiect de tip Nodeint totalNumberOfPages = ...;int currentPageNumber = 0;Pagination pagination = new Pagination

(totalNumberOfPage, currentPageNumber);Pagination.setPageFactory((Integer currentPage) ‐> {

// ...}

);

clase CSS – Pagination.STYLE_CLASS_BULLETo ‐fx‐max‐page‐indicator‐count

o ‐fx‐arrows‐visible

o ‐fx‐tooltip‐visible

o ‐fx‐page‐information‐visible

o ‐fx‐page‐information‐alignment

Clasa FileChooser permite navigarea prin sistemul de fișiere, având un look‐and‐feel corespunzător sistemului de operare pe care este apelat

setInitialDirectory() – directorul pe care îl deschideo poate primi ca parametru rezultatul metodei showDialog() din clasa DirectoryChooser

o se poate folosi directorul specific utilizatorului autentificat în cadrul sistemului de operare System.getProperty(“user.home”);

FileChooser fileChooser = new FileChooser();fileChooser.setTitle("Open File");// ...File file = fileChooser.showOpenDialog(stage);FileChooser fileChooser = new FileChooser();fileChooser.setTitle("Open Files");// ...List<File> fileList = fileChooser.showOpenMultipleDialog(stage);

10/31/2014

19

Clasa FileChooser(cont’d) deschiderea unuia sau mai multor fișiere – metode blocante!!!

o showOpenDialog() – selecția unui singur fișier

o showOpenMultipleDialog() – selecția mai multor fișiere

o java.awt.Desktop ‐> open() – vizualizarea conținutului folosind aplicația asociată implicito isDesktopSupported() – verificarea faptului că metodele sunt suportate pe platforma respectivă

o alte meode: browse(), edit(), mail(), print()

salvarea unui conținut pe disco showSaveDialog()

specificarea de filtre ExtensionFilter pentru specificarea tipurilor de fișiere vizibile în listă

FileChooser fileChooser = new FileChooser();fileChooser.setTile("File Chooser");fileChooser.setInitialDirectory(new File(System.getProperty("user.home")));FileChooser.ExtensionFilter allFiles = 

new FileChooser.ExtensionFilter("All Files", "*.*");FileChooser.ExtensionFilter documents = 

new FileChooser.ExtensionFilter("Documents", "*.docx", "*.pdf");FileChooser.ExtensionFilter images = 

new FileChooser.ExtensionFilter("Images", "*.jpg", "*.png");fileChooser.getExtensionFilters().addAll(allFiles, documents, images);

Clasa FileChooser(cont’d)

Controale definite de utilizator extinse din clasa javafx.scene.control.Control

redefinirea unor metode ale controalelor predefinite pentru                                a corespunde cerințelor funcționale

unele controale permit construirea conținutului pe baza unor “fabrici” de celuleo ComboBox, ListView, TableView, TreeView

o setCellFactory() – primește un obiect Callback, al cărei metodă call()furnizează conținutul dorit

10/31/2014

20

Compatibilitatea JavaFXcu dispozitivele mobile implementarea unor operații specifice

o atingere (doar pentru ecran tactil) – o apăsare la un moment dato gesturi (doar glisare) – ecran tactil, trackpad

tastatură virtualăo introducerea de text în anumite câmpurio vkType: numeric, url, email, text (implicit)

comportament modificat al unor controaleo ScrollBar, ScrollPane – elementele derulante nu sunt vizibile implicit și au doar rol decorativo TextField, PasswordField, TextArea, DatePicker – se vizualizează cursorulo ContextMenu – meniul contextual este dispus orizontal

limitări ale dispozitivelor mobileo TableView ‐ redimensionarea / rearanjarea coloanelor; ordonarea dateloro ListView, TreeView – selecția multiplă;o PasswordField – suport pentru copierea textuluio nu sunt implementate HTMLEditor

redarea de conținut multimedia

Compatibilitatea JavaFXcu dispozitivele mobile(cont’d)

Compatibilitatea JavaFXcu dispozitivele mobile(cont’d)

10/31/2014

21

Gestiunea meniurilor în JavaFX listă de elemente acționabile făcute vizibile la solicitarea utilizatorului

o un singur element din cadrul unui meniu este vizibil la un moment dat

o optimizează spațiu în interfața cu utilizatorul, funcționalitățile nu sunt vizbile tot timpul

MenuBar – meniul principal al unei aplicații

Menu – folosit pentru submeniuri◦ MenuItem – se poate asocia o combinatie de taste

◦ setAccelerator

◦ KeyCombination.keyComnination

◦ poate fi dezactivata – setDisabled(true)

◦ CheckMenuItem, RadioMenuItem, CustomMenuItem (SeparatorMenuItem)

ContextMenu – meniu contextual, folosit când lipsa de spațiu este pregnantă, afișat la apelarea metodei show()

Gestiunea meniurilor în JavaFX (cont’d) listă de elemente acționabile făcute vizibile la solicitarea utilizatorului

o un singur element din cadrul unui meniu este vizibil la un moment dat

o optimizează spațiu în interfața cu utilizatorul, funcționalitățile nu sunt vizbile tot timpul

MenuBar – meniul principal al unei aplicații, ocupă partea superioară a scenei, redimensionat la spațiul disponibil

o constructor fără parametru

o asocierea categoriilor se face prin add() / addAll() apelate pe lista observabilă de meniuri (getMenus())

Menu – folosit pentru submeniuri◦ MenuItem – nu extind clasa Node, nu pot fi incluse direct în scena aplicației poate avea asociat un text și o pictogramă

acțiunea asociată se face prin metoda setOnAction() ce primește un parametru EventHandler<ActionEvent> (metoda handle())

se poate asocia o combinație de taste

• setAccelerator()

• KeyCombination.keyCombination()

poate fi dezactivata – setDisabled()

◦ CheckMenuItem, RadioMenuItem, CustomMenuItem (SeparatorMenuItem)

ContextMenu – meniu contextual, folosit când lipsa de spațiu este pregnantă, afișat la apelarea metodei show(), la coordonatele la care a fost înregistrat click‐ul pe mouse                       getScreenX(), getScreenY()

Gestiunea meniurilor în JavaFX (cont’d)MenuBar containerMenu = new MenuBar();Menu fileMenu = new Menu("File");Menu operationsMenu = new Menu("Operations");Menu helpMenu = new Menu("Help");containerMenu.getMenus().addAll(fileMenu, operationsMenu, helpMenu);‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Menu operationsMenu = new Menu("Operations");MenuItem databaseManagementMenu = new MenuItem("DataBase Management");databaseManagementMenu.setAccelerator(KeyCombination.keyCombination("Ctrl+D"));operationsMenu.getItems().addAll(databaseManagementMenu);

CheckMenuItemo poate avea starea selectat (✔) / deselectat (doar textul / imaginea asociate)o selectedProperty() – monitorizarea modificăriloro {get|set}Selected() – starea curentă

RadioMenuItemo asociate unui ToggleGroup (metoda setToggleGroup())o selectedToggleProperty() – monitorizarea modificăriloro {get|set}SelectedToggle() – butonul selectat la momentul de timp respectiv

10/31/2014

22

Gestiunea meniurilor în JavaFX (cont’d)Exemplu

@FXML private MenuBar    containerMenu;@FXML private Menu databaseManagementMenu;

// ...

@FXMLprivate void initialize() {

try {

DataBaseWrapper databaseWrapper = DataBaseWrapperImplementation.getInstance();ArrayList<String> tableNames = databaseWrapper.getTableNames();

for (String tableName: tableNames) {MenuItem menuItem = new MenuItem(Utilities.tableNameToMenuEntry(tableName));menuItem.addEventHandler(EventType.ROOT, (EventHandler<Event>)this);databaseManagementMenu.getItems().add(menuItem);

}} catch (SQLException sqlException) {

System.out.println("An exception has occured: "+sqlException.getMessage());if (Constants.DEBUG)

sqlException.printStackTrace();}// ...

}

Gestiunea meniurilor în JavaFX (cont’d)Exemplu

Diagrame în JavaFX grafice – pachetul javafx.scene.chart◦ utilizează sistemul de coordonate (derivate din XYChart, XYChart.Data) LineChart, AreaChart, BubbleChart, ScatterChart, BarChart (StackedBarChart)

valorile axelor de coordonate reprezentate de xValue / yValue + extraValue

axele pot avea tipul CategoryAxis / NumberAxis

mai multe serii de date XYChart.Series

• o serie este identificată prin nume setName()

• asocierea unei serii la diagramă se face prin add() pe rezultatul metodei XYChart.Series.getData()

metode: setLabel(), setSide(), setLowerBound() / setUpperBound(), setTickUnit(), setTickLabelGap(), setTickLabelFill(), setCategoryGap(), setTickLabelRotation(), setAnimated()

o nu utilizează sistemul de coordonate  PieChart / PieChart.Data – valorile fiecărei secțiuni (asociere între o etichetă și o valoare numerică)

metode: setClockwise(), setStartAngle()

metode comune: setTitle(), stabilirea poziției, setLabelsVisible(), setLegendVisible(), setLegendSide(), setLabelLineLength()

metodele ascultător asociate fiecărui nod în parte chart.getData()

10/31/2014

23

Diagrame în JavaFX(cont’d)

asocierea unei foi de stil / clase CSS (.default‐colorx,                        x valoare numerică)

o chart‐area‐symbol

o chart‐series‐area‐line

o chart‐series‐area‐fill

o chart‐symbol

definirea propriului tip de diagramă care extinde clasa ChartCategoryAxis xAxis = new CategoryAxis();NumberAxis yAxis = new NumberAxis();yAxis.setTickLabelFormatter(

new NumberAxis.DefaultFormatter(yAxis, "RON ", null)

);LineChart<String, Number> lineChart = 

new LineChar<String, Number>(xAxis, yAxis);lineChart.setTitle("Profit Statistics");XYChart.Series series2014 = new XYChart.Series();series2014.setName("Year 2014");series2014.getData().add(new XYChart.Data("January", ...));// ...lineChart.getData.add(series2014);

Elemente de tip textîn JavaFX instanță a clasei javafx.scene.text.Text

o derivată din clasa Node – suportă efecte, transformări, animații

o Node extinde Shape – se poate specifica o culoare pentru fundalul textului

metodeo constructor – textul de afișat, poziția la care se afișează

o setText(), setColor()

o setFont() Font.font(), Font.getDefault()

Font.loadFont() – seturi de caractere definite de utilizator (.ttf / .otf)

proprietăți de tip bold / italic – FontWeight.BOLD, FontPosture.ITALIC

Elemente de tip textîn JavaFX (cont’d)Text text = new Text();

text.setText("Sample Text");

text.setFont(

Font.getDefault(),

FontWeight.BOLD|FontPosture.ITALIC,

24

);

text.setFontSmoothingType(FontSmoothingType.LCD);

text.setFill(Color.BEIGE);

TextFlow – gruparea mai multor obiecte de tip Text, ignorând coordonatele elementelor, poziționându‐le în funcție de proprietățile sale (lățime, înălțime, aliniere)

stilizarea: încărcarea foilor de stil cu metoda setId()

10/31/2014

24

Elemente de tip textîn JavaFX (cont’d) efecte – sunt aplicate prin metoda setEffect()

◦ PerspectiveTransform – 4 puncte (x, y) ale formei ce definește transformarea de perspectivă

◦ GaussianBlur

◦ DropShadow / InnerShadow – setOffsetX() / setOffsetY(), setColor(), setRadius(), setSpread()

◦ Reflection – setTopOpacity(), setBottomOpacity(), setFraction(), setTopOffset()

◦ combinarea efectelor se face in obiecte de tip Blend (BlendMode.MULTIPLY)◦ setTopInput()

◦ setBottomInput()

Text text = new Text();Blend blend1 = new Blend(), blend2 = new Blend();blend1.setMode(BlendMode.MULTIPLY); blend2.setMode(BlendMode.MULTIPLY);DropShadow dropShadow = new DropShadow();    //...blend1.setBottomInput(dropShadow);InnerShadow innerShadow = new InnerShadow(); // ...Reflection reflection = new Reflection ();   // ...blend2.setBottomInput(innerShadow);blend2.setTopInput(reflection);blend1.setTopInput(blend2);text.setEffect(blend1);

Conținut pentru pagini Internet navigator încorporat – javafx.scene.web

◦ bazat pe WebKit, motor open‐source ce implementează foi de stil, JavaScript,                                                             DOM, HTML5 (Canvas, SVG, redarea de conținut media, formulare și procesare date, istoric de navigare, etichete interactive, rularea de scripturi Web, sockeți web, seturi de caractere încărcate cu @font‐face, la nevoie)

funcționalitateo redarea de conținut HTML5 local sau la distanță

o istoric de vizitare

o comenzi JavaScript si executie comenzi JavaFX din acest context

o gestiunea ferestrelor

o efecte

WebEngine – funcționalitate de navigare de bază, implementează interacțiunea cu utilizatorul

o încărcarea de conținut Internet, accesarea proprietăților DOM, execuția JavaScript

o conținutul unei pagini Internet se încarcă prin metoda load()

WebView – încorporează conținut HTML în scena aplicațieio extinde clasa Node

o încapsulează un obiect WebEngine – {get|set}Engine()

Conținut pentru pagini Internet(cont’d) încărcarea unei paginiString URL = "http://aipi2014.andreirosucojocaru.ro";WebView webView = new WebView();WebEngine webEngine = webView.getEngine();webEngine.load(URL);

gestiunea ferestrelor proeminente – metodă pentru                             tratarea evenimentului care întoarce același motor web sau                                unul diferito clasa PopupFeatures conţine proprietăţile unei ferestre proeminente

webEngine.setCreatePopupHandler(new Callbak<PopupFeatures, WebEngine>() {@Overridepublic WebEngine call(PopupFeatures configuration){

// ...}

});

informaţiile cu privire la navigare sunt stocate în memorieo persistenţa trebuie implementată explicit prin java.net.ResponseCache

istoricul navigăriloro getHistory().getEntries() – informații despre pagină (titlu, URL), data accesăriio go() apelată pe o intrare are un efect similar cu load()

10/31/2014

25

Conținut pentru pagini Internet(cont’d) execuția de cod JavaScript în JavaFX prin executeScript()

o rezultatul execuției este un obiect java.lang.Object Int32 ‐> java.lang.Integer

valori numerice ‐> java.lang.Double

valori șir de caractere ‐> java.lang.String

valori adevărat/fals ‐> java.lang.Boolean

publicarea unui obiect JavaFX cu atributele și metodele publice vizibile în JavaScript prin JSObject.setMember()

o apelată într‐o metodă de tratare asociată evenimentului de încărcare a paginii

o atributele și metodele publice definite în JavaFX vor fi accesibile din JavaScriptwebEngine.getLoadWorker().stateProperty().addListener(

(ObservableValue<? extends State> observableValue, State oldState, State newState) ‐> {

if (newState == State.SUCCEEDED) {

JSObject jsObject = (JSObject)webEngine.executeScript("window");

jsObject.setMember("myObject", new MyClass());

}

}

);

// JavaScript interface object

public class MyClass {public void myMethod() {

// ...

}} 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐<a href="about:blank" onclick="myObject.myMethod()">...</a>

Conținut pentru pagini Internet(cont’d) meniuri contextuale activate implicit – setContextMenuEnabled()

WebEngine.print() – tipărirea conținutului unei pagini Interneto PrinterJob.createPrinterJob() – întoarce null dacă nu există nici                  o imprinantă configurată pe platforma respectivă

o endJob() – asigură că procesul de tipărire a fost încheiat

o parametri: collation, copies, pageLayout, pageRanges, paperSource, printColor, printResolution, printQuality, printSlides

TabPane – mecanism de includere a mai multor navigatoare

Mecanisme de dispunere a conținutului containere – gestiunea interfeței cu utilizatorul

o componentele interfeței grafice își modifică în mod automat coordonatele și dimensiunea în cazul modificării dimensiunii ferestrei

tipuri disponibileo BorderPane – 5 regiuni pentru poziționarea nodurilor: sus, jos, stânga, dreapta, centru sus – meniu, jos – bară de stare, stânga – panou de navigare, dreapta – informațiii suplimentare, centru –

conținutul propriu‐zis

spațiu prea mic – regiuni suprapuse, spațiu prea mare – alocat zonei centrale

metode: setTop(), setBottom(), setLeft(), setRight(), setCenter()

o HBox / VBox mecanism de dispunere a nodurilor într‐un singur rând / coloană

metode: 

setPadding() –> Insets: distanțele față de cele patru laturi ale containerului

setSpacing() – distanțele dintre elementele componente

setMargin() –> Insets: spațiu suplimentar în jurul unui control grafic

add() / addAll() – asocierea unor controale grafice (lista observabilă a componentelor getChildren())

10/31/2014

26

Mecanisme de dispunere a conținutului(cont’d) tipuri disponibile

o StackPane – nodurile dispuse într‐o stivă (nodurile vechi dispuse peste nodurile vechi) suprapunerea unui text peste o imagine / suprapunerea mai multor forme pentru obținerea unor 

forme complexe

metode: setPos() – modul de poziționare a componentelor în cadrul containerului,                     setMargin() – plasarea fiecărui element grafi în parte

o GridPane – dispunere sub formă tabelară, un nod putând ocupa mai spațiul aferent mai multor celule util în cazul formularelor

proprietăți: gridLinesVisible – delimitează liniile și coloanele

metode

o setHgap() / setVgap() – valori întregi indicând distanțele propriu‐zise

o setPadding() – distanța față de marginile containerului

o add() / addAll() – asocierea unui control grafic la obiectul GridPane (coloana, linia,                        numărul coloanelor, numărul liniilor pe care le ocupă)

o RowConstraints / ColumnConstraints – setHalignment() / setValignment(),                       HPos / VPos

Mecanisme de dispunere a conținutului(cont’d) tipuri disponibile

o FlowPane – dispunere continuă, în funcție de orientare (verticală – în coloane, orizontală – în rânduri) și de limitele mecanismului de dispunere                                     (înălțime, lățime)

o TilePane – matrice în care fiecare element are aceeași dimensiune, dispunere orizontală (pe rânduri) / verticală (pe coloane), limitându‐se la                                         lățimea / înălțimea disponibile metode: setPrefRows(), setPrefColumns() – specifică dimensiunile unei coloane

o AnchorPane – raportarea poziției unui nod la marginile de sus, jos,                           stânga, dreapta, centru poziția unui nod poate fi specificată în funcție de mai multe elemente de referință

un element de referință poate servi drept repet pentru mai multe noduri

metode: setTopAnchor(), setBottomAnchor(), setLeftAnchor(), setRightAnchor(), setCenterAnchor()

Mecanisme de dispunere a conținutului(cont’d) dimensiunile unui control grafic – determinate în general de conținut, pentru a fi vizibil în totalitate și de constrângerile containeruluio metode dimensiuni minime: setMinWidth() / setMinHeight() / setMinSize()

dimensiuni maxime: setMaxWidth() / setMaxHeight() / setMaxSize()

dimensiuni preferate: setPrefWidth() / setPrefHeight()

o dimensiuni constante: Control.USE_PREF_SIZE (dimensiuni minime / maxime), specificarea unor dimensiuni preferate

o redimensionarea la spațiul disponibil: Double.MAX_VALUE (dimensiuni                      minime / maxime)

o alinierea: setAlignment() VPos – aliniere verticală

HPos – aliniere orizontală

Pos – aliniere verticală și orizontală (VALIGN_HALIGN; Pos.CENTER)

10/31/2014

27

Foi de stil aspectul elementelor de interfață cu utilizatorul

specificația 2.1 W3C CSS + actualizări din versiunea 3

modena.css – foaia de stil folosită implicit

asocierea unui stilo setStyle() – listă de tipul atribut:valoare separate prin ; atribut – denumirea elementului de stil (prefixat cu ‐fx‐)

valoare – caracteristica asociată, având o semantică asociată

o scene.getStyleSheets().add(“custom_style.css”)                              customControl.getStyleClass().add(“custom‐control”) definiția unui stil – denumire sa, prefixată de . (selector / clasă de stil), serie de reguli incluse între {}

.custom‐control {

‐fx‐font: 12px "Arial";

‐fx‐padding: 5;

‐fx‐background‐color: beige;

}

o rezoluția = 96 dpi, 1 px = 0,75pto stil pentru un anumit control – identificatorul controlului, prefixat de #o stil pentru fiecare stare a unui control – denumirea controlului, :, denumirea stării

Gestiunea evenimentelor mecanisme de a transmite aplicației acțiunile realizate de utilizator

o javafx.event.Event – sau subclasele acesteia

tip eveniment – instanță a clasei EventType, organizate ierarhic (Event.ROOT / Event.ANY);                       subtipul ANY al fiecărui nivel desemnează orice eveniment

sursa eveniment – nodul care are asociat mecanismul de tratare al evenimentului, este modificată                  de‐a lungul lanțului de propagare

tinta eveniment – instanta a clasei EventTarget (sau a oricarei subclase) pe lantul de transmitere construit de metoda buildEventDispatchChain()

o clasele Window, Scene, Node implementează EventTarget, nu este necesar să stabilească lanțul de transmitere

Gestiunea evenimentelor(cont’d) lanț de propagare a unui eveniment

o selecția tintei

o selecția parcursului urmat de eveniment

o capturarea propriu‐zisă

o întoarcerea la nodul sursă

selecția tinteio tastatură – nodul ce deține controlul

o mouse – nodul de la locația cursorului / punctul de atingere

o gesturi – nodul din centrul acțiunilor utilizatorului, la începutul gestului

o glisare – nodul din centrul acțiunilor utilizatorului, considerându‐se întregul parcurs; trackpad – nodul de la locația cursorului

o atingere pe dispozitive cu ecran tactil – nodul aflat la locația primei apăsări; metodele grab(node) / ungrab() pot fi precizate într‐un anumit punct                         dintr‐un filtru de evenimente / mecanism de tratare a evenimentelor

10/31/2014

28

Gestiunea evenimentelor(cont’d) stabilirea parcursului urmat de eveniment

o construit de metoda buildEventDispatchChain()

o contine în mod obligatoriu obiectele Stage și Scene a nodului respectiv

o ruta poate fi modificată după cum filtrele / metodele de tratare                                   a evenimentelor apelează metodele consume() / grab()

capturarea propriu‐zisă (event capturing phase)o nod rădăcină → nod țintă

o se pot defini filtre ce pot consuma evenimentul

întoarcerea la nodul sursă (event bubbling phase)o nod  nta → nod radacina

o se pot defini metode de tratare ce pot consuma evenimentul

Gestiunea evenimentelor(cont’d) filtre și metode de tratare – implementări ale EventHandler

filtru – executat în etapa de capturare propriu‐zisăo un părinte poate implementa filtre pentru mai mulți fii

o un nod poate avea asociate mai multe filtre, executate în ordinea dată de ierarhia tipului de evenimente (cele specifice înaintea celor generice)

metodă de tratare – executată în etapa de întoarcere la nodul rădăcinăo un fiu poate implementa o metodă de tratare pentru mai mulți părinți

o evenimentele specificate prin metodele de oportunitate se execută ultimele

metoda consume() anunță faptul că procesarea pentru evenimentul respectiv s‐a încheiat

Gestiunea evenimentelor(cont’d) mecanism de oportunitate (eng. convenience method)◦ asociază metode de tratare

◦ sunt definite în clasa Node, fiind disponibile pentru toate subclasele lor

◦ sintaxa

setOnEventType(EventHandler<? super event‐class> value)

◦ event‐type – tipul evenimentului gestionat

◦ event‐class – clasa care definește tipul de eveniment (acceptă o metodă de tratare fie pentru clasa care definește tipul de eveniment, fie pentru una din superclasele acesteia)

◦ exempletableContent.setOnMouseClick(new EventHandler<MouseEvent>() {

@Override

public void handle(MouseEvent event) {

// …

}

});

tableContent.setOnMouseClick(null);

10/31/2014

29

Gestiunea evenimentelor(cont’d)

ACŢIUNEA UTILIZATORULUI TIP DE EVENIMENT CLASASe apasă o tastă de pe tastatură. KeyEvent Node, Scene

Mouse‐ul este mişcat sau se apasă un buton de pe mouse. MouseEvent Node, Scene

Se produce o secvenţă de acţiuni care implică apăsarea unui buton de pe mouse, mişcarea mouse‐ului urmată de 

eliberarea butonului.

MouseDragEvent Node, Scene

Se transmite conţinut printr‐o metodă alternativă de introducere a caracterelor (limbă ce utilizează alte tipuri de caractere) InputMethodEvent Node, Scene

Un obiect este mutat între locaţii prin selectarea, transportarea şi deselectarea sa. DragEvent Node, Scene

Obiectul este derulat. ScrollEvent Node, Scene

Se produce un gest de tip rotaţie asupra obiectului. RotateEvent Node, Scene

Se produce un eveniment de tip derulare asupra unui obiect. SwipeEvent Node, Scene

Pe ecranul tactil, este atinsă locaţia la care se află un obiect. TouchEvent Node, Scene

Se produce un gest ce implică modificarea rezoluţiei asupra obiectului respectiv. ZoomEvent Node, Scene

Este solicitată vizualizarea meniului contextual. ContextMenuEvent Node, Scene

Butonul este apăsat.

Lista derulantă este vizibilă sau este ascunsă.

Elementul unui meniu este selectat.

ActionEvent ButtonBase, 

ComboBoxBase, 

ContextMenu, 

MenuItem, 

TextField

Se editează elementele dintr‐un obiect de tip listă, tabel sau arbore. ListView.EditEvent

TableColumn.CellEditEvent

TreeView.EditEvent

ListView

TableColumn

TreeView

Obiectul de redare a conţinutului multimedia  întâlneşte o eroare. MediaErrorEvent MediaView

Meniul este vizibil sau ascuns. Event Menu

O fereastră pop‐up este ascunsă. Event PopupWindow

Panoul este închis sau selectat. Event Tab

Fereastra e închisă, vizibilă, ascunsă WindowEvent Window

Gestiunea evenimentelor(cont’d)node.addEventFilter(MouseEvent.MOUSE_CLICKED, 

new EventHandler<MouseEvent>() {

public void handle(MouseEvent) { ... };

});

EventHandler filter = new EventHandler(<InputEvent>() {

public void handle(InputEvent event) {

// ...

event.consume();

}

node1.addEventFilter(MouseEvent.MOUSE_PRESSED, filter);

node2.addEventFilter(MouseEvent.MOUSE_PRESSED, filter);

node.addEventFilter(KeyEvent.KEY_PRESSED, filter);

node.removeEventFilter(KeyEvent.KEY_PRESSED, filter);

Gestiunea evenimentelor(cont’d)node.addEventHandler(DragEvent.DRAG_ENTERED, 

new EventHandler<DragEvent>() {

public void handle(DragEvent) { ... };

});

EventHandler handler = new EventHandler<InputEvent>() {

public void handle(InputEvent event) {

// ...

event.consume();

}

node1.addEventHandler(DragEvent.DRAG_EXITED, handler);

node2.addEventHandler(DragEvent.DRAG_EXITED, handler);

node.addEventHandler(MouseEvent.MOUSE_DRAGGED, handler);

node.removeEventHandler(DragEvent.DRAG_EXITED, handler);

10/31/2014

30

Gestiunea evenimentelor(cont’d)

GEST DESCRIERE EVENIMENTE GENERATE

RotaţieMişcarea unui deget în jurul altuia în sensul acelor de

ceasornic sau în sens contrar acelor de ceasornic.

ROTATION_STARTED

ROTATE

ROTATION_FINISHED

DerulareMişcare de derulare, pe verticală (sus/jos) sau pe

orizontală (stânga/dreapta).

SCROLL_STARTED

SCROLL

SCROLL_FINISHED

Dacă se foloseşte rotiţa de mouse

se generează doar evenimentul

SCROLL.

Parcurgere

Mişcare de parcurgere de‐a lungul ecranului la stânga,

dreapta, în sus sau în jos. Mişcarea pe diagonală nu este

recunoscută ca parcurgere.

SWIPE_LEFT, SWIPE_RIGHT

SWIPE_UP, SWIPE_DOWN

Pentru fiecare gest se generează un

singur eveniment de parcurgere.

Mărire/MicşoareDepărtarea a două degete pentru mărire, respectiv

apropierea lor pentru micşorare.

ZOOM_STARTED

ZOOM

ZOOM_FINISHED

Gestiunea evenimentelor(cont’d) metode de verificare pentru ecranele tactile

o isSynthesized() – evenimentele au fost generate de alte gesturi

o isDirect() – evenimentul nu a fost generat de alt gest

o isInertia() – evenimentul nu s‐a generat ca urmare a inerției unui gest

tratare individuală a evenimentelor (fără gesturi) – TouchEvent

o tipuri: TOUCH_PRESSED, TOUCH_MOVED, TOUCH_STATIONARY, TOUCH_RELEASED

o punctul de contact – TouchPoint (coordonate, stare, nodul țintă)

o numărul de apăsări

o lista punctelor de contact

o identificatorul mulțimii de evenimente – fiecare set de evenimente are                        un identificator unic incrementat pentru fiecare mulțime asociată unei operații de apăsare

metodele grab / ungrab – elementele ce procesează evenimentul devin ținta acestuia, îl transmit altui nod sau îl detașează

Gestiunea evenimentelor(cont’d) operații de tip drag and drop (transfer între sursa și ținta gestului, aparținând aceleiași aplicații sau unor aplicații diferite, inclusiv                         non‐JavaFX) – javafx.scene.input.DragEvent

◦ moduri de transfer (TransferMode): COPY, MOVE, LINK, ANY

◦ sursa și ținta trebuie să suporte ambele tipul operației

◦ sursa◦ DRAG_DETECTED→ startDragAndDrop()

◦ DRAG_DONE – operații suplimentare pentru anumite moduri de transfer

◦ ținta◦ DRAG_OVER→ acceptTransferModes() (verifică tipul de date pe care îl conține                              

obiectul transferat)

◦ DRAG_ENTERED, DRAG_EXITED→ getDragboard() – conținutul, getGestureSource() –nodul sursă

◦ DRAG_DROPPED→ setDropCompleted() – marcarea terminării transferului

10/31/2014

31

Conținut MultimediaEfecte Vizuale pachetul javafx.scene.effect, derivate din clasa Effect

Blend – combinarea mai multor surseo modalități predefinite (BlendMode): SRC_ATOP, MULTIPLY, SRC_OVER

o setBlendMode() intrarea de nivel superior (nodul care este redat)

intrarea de nivel inferior (elementele care sunt sub acesta)

• se includ toate elementele inferioare (ordinea Z)

• procesul este terminat dacă grupul are definită o modalitate de combinare

• dacă grupul are modalitatea de combinare implicită, elementele aflate sub grup sunt incluse recursiv, folosind aceleași reguli

• dacă s‐a ajuns la nodul rădăcină, se include fundalul scenei

Bloom – efect de strălucire asupra porțiunilor de imagine deschiseo setTreshold() – definește un prag (cuprins între 0.0 și 1.0)

Conținut MultimediaEfecte Vizuale (cont’d) Blur – efect de estompare

o BoxBlur – nucleu de filtrare de tip cutie• setWidth(), setHeight() – valori de configurare ale ambelor dimensiuni (independente) pentru controlul cantității de 

estompare

• setIterations() – calitatea estompării obținute

o MotionBlur – efect de estompare de tip Gauss setRadius(), setAngle()

o GaussianBlur – algoritm Gauss setRadius() ‐ posibilitatea de configurare a razei

DropShadow – umbră a conținutului pe care este aplicato setColor() – culoarea mai deschisă cu câteva nuanțe decât culoarea de fundal

o setRadius() – aceeași orientare la toate obiectele din cadrul scenei pentru a da senzația unei surse de lumină dintr‐o unică direcție

o setOffsetX(), setOffsetY()

InnerShadow – umbră înăuntrul marginilor conținutului pe care este aplicato setColor(), setRadius(), setOffsetX(), setOffsetY()

Reflection – copie reflectată a conținutului pe care este aplicat, plasată sub acestao setTopOpacity(), setBottomOpacity(), setFraction(), setTopOffset()

Conținut MultimediaEfecte Vizuale (cont’d) Lightning – simulează o sursă de lumină care acționează asupra conținutului                pe care este aplicat

o setLight() – sursa de lumină Light.Distant – sursă de lumină distantă

Light.Point – sursă de lumină poziționată la coordonatele (x, y, z)

Light.Spot – sursă de lumină poziționată la coordonatele (x, y, z) cu o direcție și un focus

o setSurfaceScale() – suprafața de scalare

o setDiffuseConstant() – constanta de difuzie

o setSpecularConstant(), setSpecularExponent() – constanta și exponentul de reflexie

Perspective – transformă un obiect bidimensional în spațiul tridimensional, realizând o transformare între două dreptunghiuri

o coordonatele (x, y) pentru cele patru colțuri setLlx(), setLly() – stânga jos

setLrx(), setLry() – dreapta jos

setUlx(), setUly() – stânga sus

setUrx(), setUry() – dreapta sus

o nu sunt actualizate coordonatele corespunzătoare evenimentelor asociate!!!

Înlănțuirea Efectelor – inputProperty / setInput(): alt efect aplicat înaintea realizării efectului pentru care se apelează

10/31/2014

32

Conținut MultimediaTransformări 2D / 3D pachetul javafx.scene.transform

derivate din clasa Transform (subclasa Affine)o bazate pe algebra euclidiană

o asociere liniară între două sisteme de coordonate – conservă ortogonalitatea și paralelismul liniilor

redarea obiectelor 3D – tehnica Z‐bufferingo un obiect solid aflat în prim‐plan blochează elementele din spatele său

o setDepthTest() – DepthTest: ENABLE / DISABLE

realizate de‐a lungul celor trei axe de coordonate (x, y, z) ‐> transformări 3D (+ camera de perspectivă)

aplicate unui singur nod / unui grup de noduri

pot fi realizate independent sau împreună

Conținut MultimediaTransformări 2D / 3D (cont’d) Translate – mută un nod dintr‐o locație în alta, de‐a lungul axelor, relativ la poziția sa

o setX(), setY(), setZ()

o pe controlul grafic: setTranslateX(), setTranslateY(), setTranslateZ()

Rotate – mută un nod în jurul unui punct considerat pivot al sceneio setAxis() – axa din sistemul de coordonate în jurul căreia se va realiza rotația      (Rotate.X_AXIS, Rotate.Y_AXIS, Rotate.Z_AXIS)

o setAngle() – unghiul cu care se realizează rotația

o setPivotX(), setPivotY(), setPivotZ() – coordonatele punctului pivot

Scale – face ca un nod să apară mai mic sau mai mare (funcție de factorul de scalare, cu care se multiplică coordonatele axelor de coordonate)

o setX(), setY(), setZ() – factorii de multiplicare de‐a lungul celor trei axe de coordonate

Shear – rotește o axă astfel încât axele Ox și Oy să nu mai fie perpendiculareo setX(), setY() – factorii de multiplicare cu care sunt deplasate coordonatele în sensul pozitiv            al axelor

Combinarea Transformărilor – lanț de transformări: add() / addAll() apelată pentru lista observabilă de transformări asociată nodului curent (getTransforms())

Conținut MultimediaAnimații animații– javafx.animation.Animation

o Transition ‐ tranziții: animații având asociată intern o anumită cronologie FadeTransition – schimbă opacitatea de‐a lungul unei secvențe de timp

• constructor: durata, nodul asupra căruia se aplică

• setFromValue(), setToValue(), setAutoReverse(), setCycleCount(), play()

PathTransition –mută un nod de‐a lungul unei căi intr‐o perioadă de timp

• setPath() – obiecte CubicCurveTo: curbă Bezier între elementul curent și un punct (x,y) trecând prin alte 2 puncte de control (controlX1, controlY1), (controlX2, controlY2)

• orientarea – PathTransition.OrientationType

FillTransition, StrokeTransition – schimbă culoarea suprafeței de cumplere / conturului unui nod; valorile limită trebuie să aibă semnificația unor culori

PauseTransition – perioadă de așteptare între tranziții (apelată pe Animation.onFinished())

RotateTransition, ScaleTransition, TranslateTransition – rotirea / scalarea / translatarea unui nod cu un anumit unghi / cu anumite valori pe axele Ox, Oy, Oz / între (x1, y1, z1) → (x2, y2, z2)

ParallelTransition – tranzitiile sunt executate simultan, transformările sunt adăugate cu getChildren().addAll()

SequentialTransition – tranzițiile sunt executate secvențial, în ordinea în care au fost adăugate

10/31/2014

33

Conținut MultimediaAnimații (cont’d)o Timeline ‐ animații bazate pe timp: nodul este definit de anumite proprietăți ce pot fi modificate automat între valori extreme (cadre cheie) funcționalități: oprire (cu sau fără reluare din punctul respectiv), redare în sens invers, repetare

KeyFrame: durata animației, metoda de tratare a evenimentului de terminare a aplicației, obiecte KeyValue

KeyValue: atributul de modificat în intervalul respectiv, valoarea cu care se modifică

o Interpolare (clasa Interpolator) – poziții intermediare ale obiectului                   pentru care se realizează animația, specificat pentru un obiect KeyValueo predefinită (LINEAR (implicit), DISCRETE, EASE_BOTH, EASE_IN, EASE_OUT)

o definite de utilizator – implementare a metodei curve(), folosită pentru determinarea fracției din metoda interpolate()

Conținut MultimediaRedarea conținutului audio/video pachetul javafx.scene.media

formate suportate – decodificarea unor tipuri de compresii audio‐video se bazează pe motoarele multimedia ale sistemelor de operareo audio: MP3, AIFF, WAV, MPEG‐4/AACo video: FLV, MPEG‐4 (H.264/AVC)

funcționalitățio redarea conținutului multimedia în formatele suportate play, pause, stop, volume, mute, balance, equalizer

redarea de conținut din Internet – parametrii de redare (rata de biți / rezoluția) ajustați în funcție de condițiile respective

o suport pentru protocoalele HTTP / FILEo descărcarea conținutului în mod progresiv (folosirea unei zone de memorie tampon –eng. buffer)

o căutareo comutarea între fluxuri alternative (listă de redare, listă de segmente în care fluxul este corupt)

Conținut MultimediaRedareaconținutului audio/video (cont’d) Media – resursămultimedia + metadata

MediaPlayer – redarea conținutuluio AUTO_PLAY, play()o VOLUME (0.0 – 1.0) – nivelul de redareo BALANCE (‐1.0 – 0 – 1.0) – echilibru stânga‐dreaptao pause(), stop()o getStatus() – starea obiectului MediaPlayer Status: UNKNOWN, HALTED, PLAYING, PAUSED, READY, STOPPED

o seek() – redarea conținutului se face de la momentul indicat ca parametruo getStartMediaTime() – momentul de început al conținutului multimediao setCycleCount() – numărul de redărio evenimente: terminare conținut, stagnare datorită fluxului prea lent, excepții MediaErrorEvent

o mecanisme de oportunitate: setOnPlaying(), setOnPaused(), setOnReady(), setOnEndOfMedia()

10/31/2014

34

Conținut MultimediaRedareaconținutului audio/video (cont’d) MediaView – obiect Node ce încorporează MediaPlayer, suportând animații și efecteo mediaPlayer – obiectul MediaPlayer care redă conținutul

o onError() – metoda de tratare asociată unei excepții

o preserveRatio() – păstrarea raportului lățime/înălțime

o smooth() – algoritm de filtrare performant pentru scalare, conținutul multimedia este scalat la dimensiunile MediaView (fitHeight / fitWidth)

o viewport – cadrul de vizualizare al conținutului multimedia

o x, y – originea obiectului

o trebuie să i se atribuie controale grafice pentru a avea funcționalitatea oricărui produs ce redă conținut multimedia cronometru

bară de progres

butoane pentru redare conținut / oprire cu posibilitatea (sau nu) a reluării de la punctul respectiv, reglarea volumului

Conținut MultimediaRedareaconținutului audio/video (cont’d)

Scene scene = new Scene(new Group(), 500, 500);

String source = getParameters().getRaw().get(0);

Media media = new Media(source);

// Media media = new Media(MEDIA_URL);

MediaPlayer mediaPlayer = new MediaPlayer(media);

mediaPlayer.setAudio(true);

MediaView mediaView = new MediaView(mediaPlayer);

((Group)scene.getRoot()).getChildren().add(mediaView);

Dezvoltarea interfeței graficeîn mod vizualFXML limbaj bazat pe XML ce oferă structura necesară pentru dezvoltarea unei interfețe complexe cu utilizatorul, separând‐o de logica aplicației

nu respectă în mod necesar o schemăo clasele JavaFX ↔ elemente

o proprietăți JavaBeans ↔ atribute

arhitectura MVC: obiecte domeniu Java – model, FXML – vizualizare, clase Java (ce implementează Initializable) – control

util pentru grafuri de scene foarte complexe, de dimensiuni mari, formulare, tabele, animații complicate =   !!! interfețe statice

o interfețe dinamice ‐ scripturi

beneficiio sintaxă similară XML

o nu este necesara compilarea aplicației

o graful de scene este mai transparent facilitând construirea și întreținerea lui

o localizare 

o compatibilitate cu orice limbaj JVM: Java, Scala, Clojure

o se pot construi servicii, sarcini sau obiecte domeniu

o Integrare cu limbaje de tipul JavaScript

o se pot construi interfețe grafice complexe fără cunoștințe ale unui limbaj de programare de nivel înalt (Java)

10/31/2014

35

Dezvoltarea interfeței graficeîn mod vizualFXML (cont’d) caracteristici JavaFX 2.2

o prefixarea caracterelor speciale cu \

o variabilă implicită pentru controller, documentează spațiul de nume, legătură cu interfața grafică

o constructor pentru FXMLLoader, alternativă la metoda statică load()

o particularizarea instanțierii clasei controller, prin specificarea unei fabrici în obiectul FXMLLoader către care se deleagă construirea clasei

o foi de stil ușor de utilizat

o definirea metodelor de tratare a evenimentelor în clasa controller, fără parametri

o eticheta <fx:constant> facilitaeaza procesul de cautare al constantelor java.lang.Double.NEGATIVE_INFINITY↔ <Double fx:constant=“NEGATIVE_INFINITY” />

o acces îmbunătățit la subclasele care asigură controlul unor noduri definite ca elemente ale scenei din FXML – se construiesc subclasele care asigură controlul în cadrul metodei initialize())

o initializarea claselor care asigură controlul se face prin mecanismul de reflectare (apelează automat metoda initialize() – publică sau adnotată cu @FXML)

o ușurința în realizarea de noi controale prin metodele setRoot() și setController()prin care codul sursă ce le apelează poate stabili valori, astfel că aceste operații nu mai trebuie realizate de FXMLLoader

Dezvoltarea interfeței graficeîn mod vizualFXML (cont’d)

<?xml version="1.0" encoding="UTF‐8"?>

<?import java.lang.*?>

<?import java.net.*?>

<?import java.util.*?>

<?import javafx.geometry.*?>

<?import javafx.scene.control.*?>

<?import javafx.scene.layout.*?>

<?import javafx.scene.paint.*?>

<AnchorPane fx:id="AnchorPane" maxHeight="‐Infinity" maxWidth="‐Infinity" minHeight="‐Infinity" minWidth="‐Infinity" prefHeight="128.0" prefWidth="336.0000999999975" style="‐fx‐background‐color: beige;" xmlns="http://javafx.com/javafx/8" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" fx:controller="ro.pub.cs.aipi.lab03.controller.Authentication">

<children>

<GridPane layoutX="15.0" layoutY="8.0" prefWidth="309.0">

<children>

<Label text="User name:" GridPane.columnIndex="0" GridPane.rowIndex="0" />

<Label text="Password:" GridPane.columnIndex="0" GridPane.rowIndex="1" />

<TextField fx:id="usernameTextField" prefWidth="200.0" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="0" />

<PasswordField fx:id="passwordTextField" prefWidth="200.0" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="1" />

<HBox prefHeight="100.0" prefWidth="200.0" spacing="5.0" GridPane.columnIndex="1" GridPane.columnSpan="2147483647" GridPane.rowIndex="2">

Dezvoltarea interfeței graficeîn mod vizualFXML (cont’d)

<children>

<Button mnemonicParsing="false" onAction="#okButtonHandler" text="OK" />

<Button mnemonicParsing="false" onAction="#cancelButtonHandler" text="Cancel" />

</children>

<padding>

<Insets bottom="5.0" left="5.0" right="5.0" top="5.0" />

</padding>

</HBox>

<HBox prefHeight="100.0" prefWidth="200.0" GridPane.columnIndex="0" GridPane.columnSpan="2147483647" GridPane.rowIndex="3">

<children>

<Label fx:id="errorLabel" textFill="RED" />

</children>

</HBox>

</children>

<columnConstraints>

<ColumnConstraints hgrow="SOMETIMES" maxWidth="155.0" minWidth="10.0" prefWidth="114.0" />

<ColumnConstraints hgrow="SOMETIMES" maxWidth="206.0" minWidth="10.0" prefWidth="195.0" />

</columnConstraints>

<rowConstraints>

<RowConstraints maxHeight="30.0" minHeight="10.0" prefHeight="30.0" vgrow="SOMETIMES" />

<RowConstraints maxHeight="30.0" minHeight="10.0" prefHeight="30.0" vgrow="SOMETIMES" />

<RowConstraints maxHeight="30.0" minHeight="10.0" prefHeight="30.0" valignment="CENTER" vgrow="SOMETIMES" />

<RowConstraints maxHeight="30.0" minHeight="10.0" prefHeight="30.0" vgrow="SOMETIMES" />

</rowConstraints>

</GridPane>

</children>

</AnchorPane>

10/31/2014

36

Dezvoltarea interfeței graficeîn mod vizualFXML (cont’d)

elementul rădăcină specifică proprietatea fx:controller (clasa care se va ocupa de gestiunea interfeței grafice reprezentată de fișierul .fxml) controalele injectate în codul sursă au specificat un identificator fx:id

o trebuie adnotate cu @FXML

o pot fi utilizate după încărcarea scenei și apelul metodei initialize()

metodele de tratare a avenimentelor trebuie precizate explicito prefixate de #

o clasa controller trebuie să le implementeze în mod obligatoriu (adnotate cu @FXML)

Dezvoltarea interfeței graficeîn mod vizualFXML (cont’d) încărcarea unei scene din cadrul unui fișier FXML

try {applicationScene = new 

Scene((Parent)FXMLLoader.load(getClass().getResource(Constants.AUTHENTICATION_FXML)));} catch (Exception exception) {

System.out.println ("An exception has occured: "+exception.getMessage());if (Constants.DEBUG)

exception.printStackTrace();}

metodele pentru tratarea evenimentelor și atributele private trebuie adnotate cu @FXML

@FXML private TextField      usernameTextField;@FXML private PasswordField  passwordTextField;@FXML private Label              errorLabel;  @FXML protected void okButtonHandler(ActionEvent event) {

// ...}  

@FXML protected void cancelButtonHandler(ActionEvent event) {

// ...} 

Dezvoltarea interfeței graficeîn mod vizualScene Builder 2.0 versiuni disponibile pe Windows (.msi), MacOS X (.dmg), Linux (.deb și tar.gz) –32/64 biți

caracteristicio interfațăWYSIWYG de tip drag and drop – dezvoltarea rapidă a unui UI fără a scrie cod sursăo integrare facilă cu orice IDE pentru Javao generare automată a codului FXML, separat de logica aplicației și foi de stilo editare în timp real și funcționalități de previzualizare, modificările sunt vizibile pe măsură ce sunt implementate, fără a rula aplicația

o acces la intreaga bibliotecă de controale JavaFX 8o Specificare a unor elemente de interfață grafică definite de utilizator (.jar, .fxml, importate     în panourile ierarhie / conținut)

o suport 3D – proprietăți din panoul de inspectare (fără Material / Mesh); obiectele nu pot fi create, doar vizualizate

o suport pentru text particularizat – TextFlow ce poate conține mai multe obiecte Text, gestionate autonom

o JavaFX Scene Builder Kit – API pentru integrarea funcționalităților în interfața grafică a unor IDE‐uri ca NetBeans, Eclipse, IntelliJ

o suport pentru CSSo disponibilitate pe mai multe sisteme de operare, consistențăo gratuitate pentru toate tipurile de utilizatori

10/31/2014

37

Dezvoltarea interfeței graficeîn mod vizualScene Builder 2.0 (cont’d)

Dezvoltarea interfeței graficeîn mod vizualScene Builder 2.0 (cont’d)

Library: bibliotecă de componente cu care se poate construi interfața cu utilizatorulo moduri de dispunere, controale propriu‐zise

o categorii: Containers, Controls, Menu, Miscellaneous, Shapes, Charts, 3D

Documento Hierarchy: ierarhia de noduri – obiectele ce conțin alte noduri au asociate semne de + sau ‐ după cum sunt sau   

nu expandate

o Controller – clasa controller asociată fișierului .fxml și componentele care au identificator unic pe baza căruia             vor fi injectate în codul sursă

previzualizarea interfetei cu utilizatorulo se construiește  interfața cu utilizatorul prin operații de tip drag & drop

o partea superioară: scena de grafuri pentru nodul curent

o la adăugarea unui control, obiectul părinte este evidențiat în mod deosebit

Inspector: căutarea în biblioteca de controale / interfața grafică (pentru UI complexe)

Properties: stabilirea proprietăților obiectului selectat în mod current (efecte, transformări, asocierea unor foi de stil, aliniere, vizibilitate, opacitate, orientare)

Layout: aspecte legate de modul de dispunere al nodului (dimensiuni, aliniere, poziție, transformări, limite)

❼ Code: metodele executate din clasa controller atunci când  o acțiune se produce asupra interfeței respective(main, drag & drop, evenimente legate de tastatură și mouse, specifice dispozitivelor mobile)

Modele de date asociatecontroalelor JavaFX model JavaBeans pentru reprezentarea obiectelor ‐ suport pentru 

o proprietățiclass MyClass {

private SomeTypeProperty myAttribute = new SomeTypeProperty();

// ...

}

setter și getter: setMyAttribute() / getMyAttribute(); myAttributeProperty()

o dependențe (modificările vizible asupra obiectului cu care se găsește în legătură) – informații din interfața grafică sincronizate cu sursa de date clase specifice tipului de date ‐ DataTypeBinding (DataType = tipul de date respectiv)

clasa Bindings

interfețe pentru notificare la modificarea / invalidarea unei valorio Observable (nu conține și valoarea) ‐> InvalidationListener (evaluare leneșă / rapidă)o ObservableValue (încapsulează valoarea) ‐> ChangeListener (evaluare rapidă)

evaluare leneșă – valoarea este calculată doar când este solicitatăMyClass myObject = new MyClass();myObject.myAttributeProperty().addListener(new ChangeListener() {

@Overridepublic void changed(Observable Value observableValue, Object oldValue, Object newValue) {

// ...}

});

10/31/2014

38

Modele de date asociatecontroalelor JavaFX (cont’d) colecții de date: javafx.collections

interfețeo ObservableList – listă ce permite ascultătorilor să identifice modificările atunci când                            se produc (< javafx.beans.Observable + java.util.List), FXCollections.observableList(), addListener()

o ListChangeListener – interfață ce primește modificările realizate asupra                                            unui ObservableList

o ObservableMap – asocieri cheie unică – valoare ce permite ascultătorilor să identifice modificările atunci când se produc (< javafx.beans.Observable + java.util.Map), FXCollections.observableMap(), addListener()

o MapChangeListener interfață ce primește modificările realizate asupra unui ObservableMap

claseo FXCollections – clasă de utilitare cu aceeași funcționalitate ca java.util.Collections

o ListChangeListener.Change – schimbare asupra unui obiect ObservableList,                        poate reține informații despre mai multe modificări (iterator next())

o MapChangeListener.Change – schimbare asupra unui obiect ObservableMap, poate reține informații despre o singurămodificare corespunzătoare operației put() sau remove()

Modele de date asociatecontroalelor JavaFX (cont’d)

List<String> list = new ArrayList<String>();

ObservableList<String> observableList = FXCollections.observableList(list);

observableList.addListener(new ListChangeListener() {

@Override

public void onChanged(ListChangeListener.Change change) {

while (change.next()) {

if (change.wasAdded()) {

}

if (change.wasRemoved()) {

}

if (change.wasReplaced()) {

}

if (change.wasPermutated()) {

}

}

}

});

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Map<String,String> map = new HashMap<String,String>();

ObservableMap<String,String> observableMap = FXCollections.observableMap(map);

observableMap.addListener(new MapChangeListener() {

@Override

public void onChanged(MapChangeListener.Change change) {

}

});

Gestiunea concurențeiîn JavaFX pachetul javafx.concurrent – dezvoltarea de aplicații ce rulează pe mai multe fire de execuțieo completează setul de metode din java.util.concurrent

o viteză răspuns satisfăcătoare prin execuția sarcinilor ce consumă resurse pe fire de execuție rulate în fundal (operații ce durează mult timp pe firul de execuție al aplicației JavaFX scade responsivitatea interfeței cu utilizatorul)

interfața Workero obiect ce realizează anumite sarcini pe unul / mai multe fire de execuție

o starea sa este observabilă din firul de execuție al aplicației JavaFX READY – imediat după ce a fost creat

SCHEDULED – programat pentru o anumită sarcină

RUNNING – după ce a fost pornit (dacă este pornit direct, trece oricum prin SCHEDULED)

SUCCEEDED – sarcina este executată cu succes (proprietatea value este transmisă)

FAILED – sarcina nu a putut fi finalizată (proprietatea exception este transmisă)

CANCELED – sarcina este întreruptă de utilizator prin apelul metodei cancel()

10/31/2014

39

Gestiunea concurențeiîn JavaFX (cont’d) clasele ce implementează interfața Worker

o funcționalități pentru un fir de execuție ce comunică cu interfața grafică

o Implementează EventTarget – ascultarea evenimentelor legate de starea firelor de execuție

o Task (< java.util.concurrent.FutureTask) – definirea de sarcini asincrone logica sarcinii care trebuie executată în fundal – metoda call(): realizează operațiile și furnizează 

rezultatul

updateProgress(), updateMessage(), updateTitle() – doar proprietăți publice din cadrul firului de execuție JavaFX

transmis unui fir de execuție / folosit din interfața de programare Executor / apelat prin FutureTask.run() din contextul unui fir de execuție ce rulează în fundal

trebuie să verifice dacă nu a fost înterupt isCanceled() (generază InterruptedExceptiondacă cancel() este apelat în timpul unor metode blocante)

proprietățile totalWork, workDone, progress / progressProperty – vizualizarea progresului unui obiect de tip Task

Gestiunea concurențeiîn JavaFX (cont’d) clasele ce implementează interfața Worker

o Service – execuția sarcinilor asincrone execută un obiect de tip Task pe unul sau mai multe fire de execuție care rulează în fundal

asigură interacțiunea dintre firele de execuție care rulează în fundal și firul de execuție al aplicației JavaFX

operații: pornire, repornire, oprire

pe parcursul rulării sale furnizează starea proceselor din fundal

rulare: Executor / fir de execuție de tip daemon / ThreadPoolExecutor

WorkerStateEvent – modificarea stării unui obiect Workero ANY, WORKER_STATE_CANCELLED, WORKER_STATE_FAILED, WORKER_STATE_READY, WORKER_STATE_RUNNING, WORKER_STATE_SCHEDULED, WORKER_STATE_SUCCEEDED

o cancelled(), failed(), ready(), running(), scheduled(), succeeded() –metode pentru tratarea tranzițiilor dintre stări

Recomandări referitoare la implementarea aplicațiilor JavaFX nivelul de logică a aplicației

o procese de lungă durată → ecrane animate care indică progresulo denumiri simbolice pentru pachete – mentenanță mai facilăo implementarea arhitecturii MVC prin intermediul fișierelor FXML pentru definirea sceneloro rularea sarcinilor ce implică volum mare de date pe fire de execuție ce rulează în fundal

nivelul de prezentareo organizarea interfeței grafice prin panouri de dispunereo aceleași dimensiuni pentru controale similare (încadrarea în panouri VBox / indicarea dimensiunilor maxime și dispunerea într‐un TilePane)

o mentinerea nodurilor la dimensiunile preferate (Control.USE_PREF_SIZE) pentru prevenirea comportamentelor nedorite la redimensionare

o prevenirea operației de redimensionare prin indicarea dimensiunilor minime, maxime, preferate la aceeași valoare

o alinierea nodurilor si panourilor prin metoda setAlignment() ce primește constante din pachetul javafx.geometry (HPos / VPos / Pos)

o folosirea foilor de stil