A S O C I A Ţ I A R O M Â N Ă D E E L E C T R O S E C U R I T A T E

of 8 /8
A A S S O O C C I I A A Ţ I A R O M Â N Ţ I A R O M Â N Ă D E Ă D E E L E C T R O S E C U R I T A E L E C T R O S E C U R I T A T E T E Petroşani – HUNEDOARA Petroşani – HUNEDOARA site: site: www.electrosecuritate.com www.electrosecuritate.com e-mail: e-mail: electrosecuritate electrosecuritate @ @ yahoo.com yahoo.com

Embed Size (px)

description

A S O C I A Ţ I A R O M Â N Ă D E E L E C T R O S E C U R I T A T E. Petroşani – HUNEDOARA site: www.electrosecuritate.com e-mail: electrosecuritate @ yahoo.com. PREZENTARE. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of A S O C I A Ţ I A R O M Â N Ă D E E L E C T R O S E C U R I T A T E

Page 1: A S O C I A Ţ I A R O M Â N Ă D E E L E C T R O S E C U R I T A T E

AA SS OO CC II AA Ţ I A R O M Â N Ă D E Ţ I A R O M Â N Ă D E E L E C T R O S E C U R I T A T EE L E C T R O S E C U R I T A T E

Petroşani – HUNEDOARAPetroşani – HUNEDOARA

site: site: www.electrosecuritate.comwww.electrosecuritate.come-mail: e-mail: electrosecuritateelectrosecuritate@@yahoo.comyahoo.com

Page 2: A S O C I A Ţ I A R O M Â N Ă D E E L E C T R O S E C U R I T A T E

PREZENTAREPREZENTAREARES este o asociaţie profesional - ştiinţifică, neguvernamentală,

apolitică şi autonomă, care reuneşte specialişti din domeniul electric şi al securităţii şi sănătăţii în muncă, înfiinţată în luna Ianuarie 2010.

ARES are în structura ei cadre didactice din cadrul Universităţii din Petroşani (profesori universitari, conferenţiari universitari, doctori ingineri), un doctorand inginer (expert în domeniul ELECTRICITATE), ingineri pe diferite domenii conexe (topografi, mecanici, etc.), studenţi şi elevi pe domeniul tehnic.

ARES doreşte să fie partenerul dumneavoastră în orientarea eforturilor tehnice, organizatorice şi financiare care vizează intervenţia eficace în procesul cauzal al incidentelor, accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale generate de factorii de risc electric, dar nu numai.

Page 3: A S O C I A Ţ I A R O M Â N Ă D E E L E C T R O S E C U R I T A T E

OBIECTIVEOBIECTIVESuntem preocupaţi de crearea şi promovarea unei punţi de dialog

şi a unei colaborări strânse în domeniul electrosecurităţii în muncă cu factorii guvernamentali, cu organizaţiile patronal şi sindicale;

Suntem angajaţi în elaborarea unor proiecte de acte normative, consacrate îmbunătăţirii legislaţiei de S.S.M şi electrosecuritate;

Acordăm servicii de consultanţă,  pe bază de contract cadru de prestări servicii, angajatorilor şi persoanelor fizice, în domeniul electrosecurităţii în muncă şi domenii conexe;

Desfăşurăm activităţi didactice privind susţinerea de cursuri de formare profesională continuă la nivel mediu şi superior (electrician, expert tehnic, inspector SSM, etc.);

Elaborăm publicaţii de specialitate (îndrumare, ghiduri, manuale, broşuri, fişe informative);

Asigurăm asistenţa juridică pentru partenerii asociaţiei, în litigiile referitoare la respectarea legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă.

Page 4: A S O C I A Ţ I A R O M Â N Ă D E E L E C T R O S E C U R I T A T E

STRUCTURĂSTRUCTURĂ

CONSILIUL DIRECTOR

Preşedinte : drd.ing. FÎŢĂ NICOLAE DANIEL

Vicepreşedinte : conf.univ.dr.ing. MORARU ROLAND IOSIF

Director executiv : dr.ing. PĂSCULESCU DRAGOŞ

Membru 1 : ing. BREBEN GABRIEL FLORN

Membru 2 : ing. MARINA OVIDIU CONSTANTIN

Page 5: A S O C I A Ţ I A R O M Â N Ă D E E L E C T R O S E C U R I T A T E

MEMBRIMEMBRI

MEMBRI DE ONOARE

- prof.univ.dr.ing.mat. POP EMIL – rector Universitatea din Petroşani;

- prof.univ.dr.ing. PĂSCULESCU MIHAI FLORIN – Universitatea din Petroşani;

- prof.univ.dr.ing. ILIAŞ NICOLAE – Universitatea din Petroşani;

- prof.univ.dr.ing. MATEI ION – Universitatea din Petroşani;

- prof.univ.dr.ing. KOVACS IOSIF – Universitatea din Petroşani;

- prof.univ.dr.ing. GOLOVANOV NICOLAE – U.P. Bucureşti;

- prof.univ.dr.ing. COMĂNESCU GHEORGHE – U.P. Bucureşti;

- prof.univ.dr.ing. TOADER CORNEL – U.P. Bucureşti;

- CALOTA ION - Presedinte Asociaţia Română a Electricienilor - AREL

Page 6: A S O C I A Ţ I A R O M Â N Ă D E E L E C T R O S E C U R I T A T E

MEMBRIMEMBRIMEMBRI INDIVIDUALI

- drd.ing. FÎŢĂ NICOLAE DANIEL; 

- conf.univ.dr.ing. MORARU ROLAND IOSIF;

- Ş.l.dr.ing. PĂSCULESCU DRAGOŞ;

- Ş.l.dr.ing. PANĂ CONSTANTIN LEON;

- ing. MARINA OVIDIU;

- ing. BREBEN FLORIN;

- prof.univ.dr.ing. KOVACS IOSIF;

- jr. MIHAI NELU;

- elev FÎŢĂ MARIAN CRISTIAN;

- student JORA ALEXANDRU;

- elev TOTORAN BOGDAN

Page 7: A S O C I A Ţ I A R O M Â N Ă D E E L E C T R O S E C U R I T A T E

PARTENERIATEPARTENERIATE

ASOCIAŢIA PATRONALĂ ENERGIA – APEN

SOCIETATEA INGINERILOR ENERGETICIENI RIN ROMÂNIA

SIER

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A ELECTRICIENILOR – AREL

GRUP ŞCOLAR DIMITRIE LEONIDA PETROŞANI

Page 8: A S O C I A Ţ I A R O M Â N Ă D E E L E C T R O S E C U R I T A T E

EDITURA ELECTROSECURITATEEDITURA ELECTROSECURITATEELECTROSECURITATE

ÎN MUNCĂ

autori:

FÎŢĂ NICOLAE DANIEL

MORARU ROLAND IOSIF

BREBEN FLORIN

MIHAI NELU

recenzie carte:

GOLOVANOV NICOLAE – U.P.B

TOADER CORNEL – U.P.B.

BĂBUŢ GABRIEL – U.P.