6. Incercari nedistructive

download 6. Incercari nedistructive

of 14

Transcript of 6. Incercari nedistructive

 • 8/9/2019 6. Incercari nedistructive

  1/14

  DETERMINAREA PROPRIETĂŢILOR MATERIALELOR PRIN METODE NEDISTRUCTIVE

  Se înţelege prin încercare nedisr!ci"#$ acea încercare prin care n! se disr!geele%en!l pe care s&a e'ec!a( )n i%p!l aces*r deer%in#ri n! se %*di'ic# sr!c!ra inern# a%aerial!l!i din care ese c*n'ecţi*na ele%en!l încerca( Principi!l de +a,# care d!ce lae'icienţa aces*r încerc#ri ese leg#!ra care se p*ae 'ace înre * caracerisic# 'i,ic#%#s!ra+il# -c! aparae. /i * caracerisic# a %aerial!l!i care în si!aţia da# n! p*ae 'ideer%ina# prin încerc#ri disr!ci"e(

  )n pracica din d*%eni!l c*nsr!cţiil*r se cere deer%inarea re,isenţel*r %ecanice 0 cel %ai adesea la c*%presi!ne 0 sa! a %*d!l!l!i de elasiciae al %aerial!l!i( )n '!ncţie dera%!ra 'i,icii din care 'ace pare %#ri%ea ce se deer%in# e1peri%enal$ %e*delenedisr!ci"e se gr!pea,# în2

  & %e*de a*%ice 0 aen!area !n!i 'l!1 de paric!le la recerea prin %aerial3& %e*de elecrice 0 %*di'icarea c*nd!ci+ili#ţii %aerial!l!i în '!ncţie de pre,enţa

  apei3& %e*de ac!sice 0 "ie,a !lras!neel*r în %aerial3& %e*de %ecanice 0 disri+!irea energiei de l*"ire a !n!i %aerial(

  )n la+*ra*r se "*r e'ec!a încerc#ri nedisr!ci"e ac!sice /i %ecanice(Leg#!ra dinre %#ri%ea deer%ina# /i re,isenţa la c*%presi!ne ese da# în a+elele

   penr! %aeriale sandardi,ae(Eapele deer%in#ril*r s!n2

  1. Etalonarea aparatului.

  4iecare apara ese îns*ţi de * pr*+# eal*n pe care ese speci'ica# ciirea care re+!ieînregisra# c! apara!l CET -ciire eal*n.(

  Se 'ace deer%inarea pe aceas# pr*+# /i de *+icei da*ri# decali+r#rii apara!l!i secie/e * al# "al*are CE4 -ciire e'eci"#.( C*e'icien!l de eal*nare ese da de relaţia2

  ET

  E4

  C

  C5   =

  4iecare ciire c! apara!l "a re+!i c*reca# c! c*e'icien!l de eal*nare(

  2. Pregătirea suprafeţei pentru determinare.

  Preg#irea s!pra'eţei penr! deer%inare necesi# parc!rgerea !r%#*arel*r 'a,e2& se /le'!ie/e c! * plac# a+ra,i"# sa! c! * perie de s6r%# s!pra'aţa ele%en!l!i3& se /erge c! * p6sl#$ c6rp#3& se rasea,# !n car*ia7 c! * disanţ# de rei c% înre linii pe s!pra'aţa de încerca3& se aleg p!ncele de încercare$ care penr! a 'i %ai "i,i+ile de reg!l# se înnegresc c!

  crei*n!l -"e,i 'ig(8.(

  8

 • 8/9/2019 6. Incercari nedistructive

  2/14

  5

  1 3

  2

  6

  8

  3

  74

  > 3 cm

  > 3 cm

  > 2 cm

  > 3 cm

  > 3 cm

  > 3 cm

  > 2 cm

  4ig( 8

  3. Alegerea punctului de determinare.Se alege l*c!l !nde se "a 'ace deer%inarea respec6nd !r%#*arele rec*%and#ri2

  & se "*r e"ia s!pra'eţele de !rnare3& înre p!ncele de încercare "a 'i cel p!ţin 9 0 :c%3& n! se "a încerca în drep!l !nei 'is!ri$ ca"erne$ ar%#!r#$ gran!l# de agrega(

  4. Efectuarea încercării propriu-zise.Se 'i1ea,# apara!l în p!ncele de încercare /i se e'ec!ea,# încercarea d!p# care se

  cie/e %#ri%ea 'i,ic# înregisa# c! apara!l !ili,a(

  5. alculul rezistentei efecti!eC*rec#% aceas# %#ri%e c! c*e'icien!l de eal*nare *+ţin6nd * "al*are real#( )n

  '!ncţie de aceas# "al*are din a+ele sa! din gra'ice se e1rage "al*area sandard -penr!%aerial sandard. a re,isenţei la c*%presi!ne ;R  CT ? R <"iografia #etonului se re'er# la c*ndiţiile paric!lare pri"ind %aerialele c*%p*nene$

   prepararea /i p#srarea aces!ia p6n# în %*%en!l încerc#rii(

  "$%&'A($A "E)%*+,+$"eton simplu "eton armat

  dispers"eton de înaltă

  rezistenţă& daa !rn#rii +e*n!l!i& daa încerc#rii& ip!l de ci%en !ili,a

  & d*,a7!l de ci%en !ili,a& ip!l de agrega !ili,a& pr*cen!l de 'racţi!ne 'in#de agrega& di%ensi!nea %a1i%# agran!lei de agrega& c*ndiţiile de p#srare a

   +e*n!l!i& !%idiae& e%pera!r#& ip!l de ada*s !ili,a

  lasa #etonului rezultată în urma determinărilor2

  9

 • 8/9/2019 6. Incercari nedistructive

  3/14

  1. *E''$ *E/$0)'+)$E P'$* E)%/E+,)'A0%*$E A+0)$E

  Efectuarea determinării

  Apara!l !ili,a în "ederea e'ec!#rii deer%in#rii se n!%e/e +e*n*sc*p -'ig(9. /iese alc#!i din2

  8( parea elecr*nic#39( ecran!l +e*n*sc*p!l!i pe care se cie/e i%p!l în care !lras!neele sr#+a pr*+a3:( palpa*r!l recep*r3@( palpa*r!l e%iţ#*r3( pr*+a a'la# în s!di!(

  1 2

  E

  4

  R

  3

  5

  4ig( 9

  Se aplic# e%iţ#*r!l în p!nc!l ales penr! deer%inare$ iar recep*r!l pe 'aţa *p!s#(Da*ri# 'ap!l!i c# !lras!neele n! se pr*pag# prin aer$ pe cei d*i palpa*ri se aplic# !n%aerial c!plan -plasilin#$ "aselin#$ gel.( Se p*rne/e apara!l( I%p!ls!rile elecrice p*rnescde la genera*r$ s!n rans%ise prin iner%edi!l ca+l!ril*r de leg#!r# la e%iţ#*r care lerans'*r%# în !lras!nee( Acesea "*r sr#+ae pr*+a /i "*r 'i recepţi*nae de al d*ilea

   palpa*r$ n!%i recep*r( Se cie/e pe ecran i%p!l ;

 • 8/9/2019 6. Incercari nedistructive

  4/14

  & ca 0 c*e'icien!l de in'l!enţ# al na!rii agrega!l!i$ a"6nd "al*area 8$

 • 8/9/2019 6. Incercari nedistructive

  5/14

   Nr(cr( Caracerisica Je*n si%pl! Je*n ar%a dispers Je*n de înal# re,isenţ#( Cc8

 • 8/9/2019 6. Incercari nedistructive

  6/14

  C*e'icienţi de in'l!enţ# al d*,a7!l!i  Ta+el!l nr( 9

  D*,a7$5gK%:

  C*e'icien!l de in'l!enţ#$;cd=

  8

 • 8/9/2019 6. Incercari nedistructive

  7/14

  C*e'icien!l de in'l!enţ# al %a!ri#ţii +e*n!l!iTa+el!l nr(

  4ac*r de %a!riae' > N,- G 8

 • 8/9/2019 6. Incercari nedistructive

  8/14

  Se calc!lea,# dia%er!l %edi!29

  98  d d 

  d o+

  =   /i se c*recea,# aceas# "al*are c!

  c*e'icien!l de eal*nare2 K 

  d d ef  

  <= (

  Din a+el!l se e1rage "al*area sandard R 

 • 8/9/2019 6. Incercari nedistructive

  9/14

  Val*rile c*e'icien!l!i c pTa+el!l nr( 8<

  Direcţia de încercare ;c p=De s!s în 7*s 8$

 • 8/9/2019 6. Incercari nedistructive

  10/14

   Nr(cr( Caracerisica Je*n si%pl! Je*n ar%a dispers Je*n de înal# re,isenţ#( C!( C p( N8

 • 8/9/2019 6. Incercari nedistructive

  11/14

     7   0   0

     6   0   0

     5   0   0

     4   0   0

     3   0   0

     2   0   0

     1   0   0

     2   0

     2   5

     3   0

     3   5

     4   0

     4   5

     5   0

     5   5

     F   i  g .

     5 .  a

     D   "

     D   '

     D

     R  o  c

    r

    r  e   f

     R  o

     C

     B A

     O

     

     !   "   0

    !   4

      5

     0    #    4

      5       #

      "   0

     R  e  c  $   %

     &

    a      (  c  m

     2

  4ig(

  88

 • 8/9/2019 6. Incercari nedistructive

  12/14

  & din aces p!nc -A. se ridic# * perpendic!lar# AJ$ p!nc!l J 'iind si!a pe gra'ic!lc*resp!n,#*r p*,iţiei de încercare -în '!ncţie de !ngi!l > OD$ OD sa! OD.3

  & din p!nc!l J se d!ce * paralel# la a+scis# p6n# inersecea,# *rd*naa în p!nc!l C$ p!nc care repre,in# "al*area ;R 

 • 8/9/2019 6. Incercari nedistructive

  13/14

  9. Val*rile dae la secţi!nea de ,ile a a+el!l!i c*resp!nd re,isenţei pr*+a+ile d!p#9 de ,ile +a,a pe !n rec!l WRW *+ţin! prin esarea pr*d!s!l!i sa! a c!+!l!i d!p# ,ile(

  R 0 Val*area rec!l!l!i$ ciire *+ţin!# pe scler*%er!3X% 0 Val*area re,isenţei %edii3

  X%in 0 Val*area re,isenţei %ini%e(

  )n '!ncţie de +i*gra'ia +e*n!l!i se calc!lea,# c*e'icien!l de in'l!enţ# *al c! relaţia2

  CT > cd ? cc ? ca ? c! ? c%

  & cc 0 c*e'icien!l de in'l!enţ# al ip!l!i de ci%en -a+el!l 89.3& cd 0 c*e'icien!l de in'l!enţ# al d*,a7!l!i de ci%en -a+el!l 8:.3& ca 0 c*e'icien!l de in'l!enţ# al ip!l!i de agrega( El are "al*area 8$

 • 8/9/2019 6. Incercari nedistructive

  14/14

   Nr(cr( Caracerisica Je*n si%pl! Je*n ar%a dispers Je*n de înal# re,isenţ#8( CET9( CE4:(

  ET

  E4

  C

  C5   =

  @( r %ed(

   K 

  r r    med ef     =

  ( R < [daNKc%9]( Cc( Cd( Ca8