· (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme...

6

Transcript of  · (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme...

Page 1:  · (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu echivalente; acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
Page 2:  · (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu echivalente; acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
Page 3:  · (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu echivalente; acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
Page 4:  · (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu echivalente; acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
Page 5:  · (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu echivalente; acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
Page 6:  · (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu echivalente; acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).