2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

download 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

of 55

Transcript of 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  1/55

  MIRCEA ELIADE

  Comentarii la Legenda

  Meterului ManoleHUMANITASBUCURETICoperta serieiIANA DRA!MIRESCU MARDARE

  Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei ELIADE, MIRCEAComentarii la Legenda Meterului Manole " Mir#ea Eliade$ % Bu#ureti&Humanitas' ())*ISBN +,-%.)%).+L%-/(0$0-.$0$)+%+L%L

  Edi1ia prin#eps& Editura 23u4li#om5' Bu#ureti' 0+*- 6 SRIN ALE7ANDRESCU i DA8ID BRENT 6

  HUMANITAS' ())* pentru pre9enta edi1ieEDITURA HUMANITAS3ia1a 3resei Li4ere 0' )0-,)0 Se#tor 0 Bu#ureti%Rom:nia' Tel$ )(0"((( /. *;'

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  2/55

  ne*oie& nainte de toate& de o mulumitoare cunoatere a istoriei religiilor i a teoriei

  metafizice implicate n rituri& sim/oluri& cosmogonii i mituri. mensa ma+oritate a

  /i/liografiei internaionale referitoare la folclor i etnografie e preioas n msura n care

  cuprinde material autentic al spiritualitii populare& dar las mult de dorit ndat ce

  ncearc s e,plice acest material prin desuete 8 legi3& la mod pe timpul lui :;lor&

  5annardt sau Frazer. 'u e locul aici s ncepem un e,amen critic al feluritelor metode de ainterpreta documentele spiritualitii araice. Fiecare din[tre] aceste metode a a*ut& la tim-

  pul ei& anumite merite. 0ar aproape toate au urmrit mai

  C54':76 L7 L4

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  3/55

  simple 2o4ie#te5' #i' Pntr%un anumit sens' un mi#ro#osmos$ 3entru #J perla este o imagine a2lunii5' dar este' Pn a#elai timp G prin sim4olismul s#oi#ii G' i o em4lemJ a 2emeii5$ Unasemenea 2o4ie#t5 #apJtJ semnii#a1ie Pn mJsura Pn #are' rJmPnPnd Pn a#elai timp el Pnsui'e=primJ sau repre9intJ un prin#ipiu #osmi#$ 24ie#tul50)

  56C47 4L704e sporit prin nenumJrate alen1e& este ideogramJ' sim4ol' em4lemJ' #entru de energie#osmi#J' #onsu4stan1ialitate G toate a#estea simultan sau su##esi$ Dar' mJ#ar prin%tr%unadintreF a#este alen1e' el parti#ipJ ne#ontenit la prin#ipiul de la #are se reendi#J$ Estesui#ient un #onta#t dire#t pentru #a' prin el' omul sJ ie integrat Pntr%un ritm sau Pntr%o unitate#osmi#J$ 3erla inu9ea9J emeia #are o poartJ #u energie lunarJ' dar a#e' Pn a#elai timp' maimult& o reintegrea9J Pntr%un uria #ir#uit #are are lo# Pntre nenumJrate nieluri #osmi#e$ CJ#i2luna5' pentru #ulturile ar?ai#e' PnseamnJ i alt#ea de#Pt astrul i9i#Q PnseamnJ un #entru #aresu4sumea9J' repre9intJ sau #ontrolea9J apa' ploaia' e#unditatea' noaptea' moartea' laten1ele'ia1a pre%ormalJ' rePnierea et#$ Este sui#ient #onta#tul #u una dintreF em4lemele lunaremai proeminente Pn #a9ul nostru' perla pentru #a emeia sJ ie solidari9atJ a#estor #entre de

  energie #osmi#J i integratJ ritmului lorQ #a ea sJ%i gJseas#J sporitJ eminitatea' asiguratJe#unditateaQ Pntr%un #u%Pnt' sJ%i reali9e9e Pn #ondi1ii optime destinul sJu ai#i' pe pJmPnt' isJ%i #onstruias#J soartapost-mortem. 3entru a#este irtu1i erau purtate perleleQ aloarea loresteti#J i e#onomi#J s%a desprins mult mai tPr9iu' #Pnd sensul metai9i# primordial a Pn#eputsJ ie uitat' datoritJ anumitor eolu1ii #are au aut lo# Pn ia1a mentalJ a so#ietJ1iloreuropene0$ SJ amintim a#um al doilea e=empluQ de data a#easta' nu e=emplul unui 2o4ie#t5' #ial unui 2a#t5$ E or4a de #ulegerea 4uruienilor 4une de lea#$ Se spune #a ni#i o 4uruianJ delea# nu%i pJstrea9J irtu1ile ei medi#inale' da#J nu e #uleasJ #u un anumit ritualQ 4unJoarJ' lamie9ul nop%0C$ Mir#ea Eliade''otes sur le s;m/olisme aDuatiDue& PnEal-mo,is& oi$ II' 0+-+' pp$ 0-L%L.($C54':76 L7 L4

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  4/55

  plantei ie1ii' ar4orelui mira#ulos et#$ Se tie #J ori#e cutare a unei alori a4solute impli#JPntPmpina%rea unui nesPrit numJr de o4sta#ole' ie #J a#eastJ 2aloare a4solutJ5' #um i%amspus' e ormulatJ prin iar4a sau Ar4orele ie1ii' potirul SPntului !raal et#$ Dar ne mul1umim'deo#amdatJ' sJ #onstatJm #J ritualul #ulegerii ier4urilor 4une de lea# repetJ a#tul ini1ial alMedeii%He#ate sau a#tul #are a aut lo# a/ initio 2dintru Pn#eput5F' lPn%gJ Cru#ea

  MPntuitorului$Am putea aminti' #a un al treilea e=emplu' a#tul generator' #are este asimilat' Pn multe #ulturiar?ai#e' a#tul #rea1iei #osmi#e$ Sau des1elenirea arJturii G asimilatJ' la rPndul ei' #u a#tulgenerator' de#i #u modelul primordial& Crea1ia$ Sau #JlJtoriaG asimilatJ #eremoniilor deini1iere' #are' la rPndul lor' nu sPnt de#Pt preigurJri ale mor1ii$ Toate a#estea al#Jtuies# modele'ar?etipuri' repetate de #Pte ori o #er PmpreOurJrile ie1ii$ Repetarea lor nu e un a#t silni# sauinutilQ dimpotriJ' prin ele se sporete realitatea ie1ii' i omul #a atare #apJtJ un #on1inutmetai9i#$ Se imitJ un gest primordial sau se Pnsuete un o4ie#t #are parti#ipJ la un prototip'

  pentru #J' prin asemenea gesturi sau o4ie#te omul rJmPne Pn real i #reea9J Pn realitate$Continua rePntoar#ere la a#tul originar' la #eea #e a ost a/ orig[ine]& garantea9J nu numaiei#ien1a a#1iunii pe #are omul o repetJ pentru a miliarda oarJ' dar alidea9J i 2normalitatea5

  eiQ omul rJmPne Pn 2lege5 a#1ionea9J Pn #onormitate #u normele #osmi#e #J#i #eea #e a#e ela#um a J#ut 2odatJ5 Eroul sau Soarele sau Noaptea et#$ i' totodatJ' Pi #onirmJ propria sarealitate$ mul este om Pn mJsura Pn #are se pJs%C54':76 L7 L4'Lomme primitif et la religion& 3aris' 0+*)' p$ 00)$*Ananda $ Coomaras>amK' :e 6g Meda as Land-'ma-BoJ& Londra' 0+-.' p$ 0; $ urm$0*56C47 4L704

  2odinioarJ5' 2Pn a#ele timpuri5' ad initium& agre #um stJ s#ris Pn te=tele sans#rite$ Nu e=istJnimi# real Pn aarJ de #eea #e a J#ut diinitatea ie #J a#eastJ diinitate este ormulatJsim4oli#' ritual sau oral' prin 9ei sau prin prin#ipii #osmologi#e et#$ Aadar' pentru a trai Pn#?ip real' omul nu are alt#ea de J#ut de#Pt sJ imite' de #Pte ori PiF #er PmpreOurJrile' gesturilediinitJ1ii$ SJ se o4sere #J timpul este aproape Pntotdeauna suspendat Pn ritual' dupJ #um el#apJtJ o #u totul altJ #alitate Pn mit$ Ritualul repetJ un a#t ini1ial' dar a#eastJ a#1iune se

  petre#e' de apt' Pn timpul 2a#ela5' originar$ Timpul ritual este Pntotdeauna a#elai& timpul #Pnd

  s%a sJPrit pentru prima oarJ ritualul$ Bra?manii pretind #J prin sa#rii#iile lor e=istJCosmosul i #J' da#J a#este sa#rii#ii ar i Pntrerupte' lumea PntreagJ s%ar rePntoar#e Pn ?aosul

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  5/55

  primordial$ Bra?manii' aadar' nususin lumeaprin ritualul sa#rii#iilor' #i o fac2 sau mai 4ine9is& #oin#id ritual #u a#erea lumii de #Jtre 9ei' pentru #J timpul Pn #are se reali9ea9J un ritualeste #alitati dierit de timpul proan' el nu #urge' #i este Pntotdeauna a#elai' ie#are a#tsa#rii#ial petre#Pndu%se Pn a#elai 2moment5 al Pn#eputului$ Cu alte #uinte i JrJ a trJda#Ptui de pu1in sensul a#estor lu#ruri' s%ar putea spune #J toate ritualele' de la Pn#eputul lumii

  i pPnJ Pn #lipa de a1J' #oin#id' ele neiind de#Pt acelai ritual' reali9Pndu%se Pn acelai timpsa#ruQ repetarea lor este o ilu9ie datoritJ in#ongruen1ei dintre timpul sa#ru i timpul proan$A#eeai a=iomJ stJ la temelia teoriei #i#lurilor #osmi#e i istori#e' aa #um a ost ela4oratJ deorientali& eenimentele #are du# la sta4ilirea unei lumi noi sPnt repetarea' pe o altJ s#arJ' aeenimentelor #are au aut lo# 2odinioarJ5' adi#J Pn #lipa Crea1iei$ A#eastJ teorie misti#J a#i#lului #osmi# se regJsete i Pn i9i#a lui Aristotel' Pn 2MareaC54':76 L7 L4L> 57'L4 0,

  ea9J ea$

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  6/55

  4unJoarJ' pere#t indierent pentru Pn1elegerea magiei simpati#e da#J rJOitoarea #are arde opJpuJ de #earJ #u #Ptea ire din pJrul a#eluia pe #are rea sJ%L piardJ Pi dJ sau nu Pi dJseama Pn #?ip mul1umitor de teoria pe #are o presupune a#est a#t magi#$ Important pentruPn1elegerea magiei simpati#e este aptul #J un asemenea a#t n%a ost posi4il de#Pt Pn #lipa #Pndanumi1i oameni s%au #onins e=perimental sau au airmat pe temeiuri teoreti#e #J ung?iile'

  irele de pJr et#$ sau o4ie#tele purtate de un ins pJstrea9J a#eeai legJturJ intimJ #u el #?iardupJ #e au ost PndepJrtate$ asemenea #redin1J presupune e=isten1a unui 2spa1iu%plasJ5 #areleagJ Pntre ele o4ie#tele #ele mai de%0/56C47 4L704

  pJrtate' i le leagJ printr%o 2simpatie5 #are%i are legile ei 2alarea organi#J laolaltJ5' analogiaormalJ sau sim4oli#J' simetrii un#1ionale et#$($Cel #are a#1ionea9J raOitorete Pn #a9ul nostru' rJOind o pJpuJ de #earJ #u #Ptea ire din

  pJrul insului pe #are rea sJ%L piardJ sau sJ%L arme#e nu poate spera Pn ei#a#itatea a#tuluisJu de#Pt Pn mJsura Pn #are un asemenea 2spa1iu%plasJ magi#J5 e=istJ$ CJ el tie sau nu tiedespre un asemenea 2spa1iu%plasJ5' #J tie sau nu tie de 2simpatia5 #are leagJ irul de pJr de

  omul din #retetul #Jruia a ost #Pnda tJiat G este #u totul irelFeFant$ A#tul magi#'#onsiderat Pn el Pnsui' ne PnJ1iea9J un asemenea 2spa1iu%plasJ5 i o asemenea 2simpatie5#are leagJ' ini9i4il' Pntre ele o4ie#tele #ele mai depJrtate$ Uniersul mental Pn #are a ostormulat i e=perimentat un ase%(Pntr%un studiu mai e#?i'Folclorul ca instrument de cunoatere& e=tras din6.F.6.& 0+-,' dis#utam #a peF oipote9J de lu#ru posi4ilitJ1ile e=perimentale ale a#estei magii simpati#e' adu#Pnd #Ptea e=emple de #ripteste9iepragmati#J' #er#etate de dr$ Ri#?et$ Nu tiu Pn #e mJsurJ studiul a #onins pe pu1inii #ititori rom:ni o ersiuneran#e9J amplii#atJ a apJrea #urind$ Dintr%o re#en9ie a lui Ernesto De Martino' Gtudi e 5ateriali di Gtoriadelle 6eligioni& oi$ 78II' pu4li#at 0+*(' pp$ /(%/-' asupra #Jr1ii lui Ernesto Bo99ano'Nopoli primiti*i emanifestazioni supernormali& 8erona' 0+*0' alu #J a#eeai pro4lemJ a ost tratatJ de PnJ1atul italian i de H$Carrington' :e Ns;cic Korld& Londra' 0+-,$ L> 57'L4 0+menea a#t magi# presupune 2spa1iul%plasJ5 i 2simpatia5$ Este oarte pro4a4il #J nu toaterJOitoarele de astJ9i Pi repre9intJ lumea Pn #onsonan1J #u pra#ti#ile lor magi#e$ A#este

  pra#ti#i PnsJ' #onsiderate Pn sine' ne pot reela lumea Pn #are au ost transmise' indierent da#a#ei #are le repetJ mai au sau nu a##es teoreti# la ea$ Uniersul mental al lumilor ar?ai#e aaOuns pPnJ Pn 9ilele noastre pJstrat nu Pn #?ip diale#ti# Pn #redin1ele e=pli#ite ale oamenilor' #i#onserat Pn mituri' sim4oluri' o4i#eiuri' #are' ori#Pte degradJri ar i suerit' au Pn#J sensurileoriginare transparente$ Etimologia #uPntului 2supersti1ie5 (supersta[re] 2#eea #e stJdeasupra5V este de altel sugestiJQ toate do#umentele a#estea ol#lori#e au rJmas 2deasupra5#urgerii timpului' au plutit pPnJ Pn 9ilele noastre JrJ sJ poatJ i a4olite de reolu1iile mentale#are au modii#at radi#al i9iunea omului Pn ultimele douJ mii de ani$

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  7/55

  sJ ne PnJ1iJm lumea din #are s%a desprins Legenda Meterului Manole' iar nu sJ urmJrimistoria sau preistoria ei G ne%am PngJduit sJ olosim tot elul de do#umente ar?ai#e' de la

  4alade i supersti1ii' la apte etnograi#e' te?ni#i misti#e i o4i#eiuri proane$ Asta nuPnseamnJ PnsJ #J toate se alJ pe a#elai plan sau #J au o aloare egalJ$ 2TrJind5 sau' mai

  pre#is' iind trJite de so#ietJ1i umane elurite i Pn milenii deose4ite' do#umentele a#estea

  poartJ pe#etea istoriei. Ele pre9intJ uneori Pntre ele anumite raporturi geneti#e$ Este de la sinePn1eles #J altJ PrstJ i altJ orientare are o 4aladJ de#Pt un ritual de #onstru#1ie$ C?iar a#tul lorde #rea1ie rJspunde la neoi #u totul dierite$

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  8/55

  Pntotdeauna Pn #onormitate #u anumite legi i #a a#este legi sPnt 2ar?etipale5$ CJ i%a osttransmis sau nu un anumit prin#ipiu metai9i# este indierent' deoare#e ori#e #rea1ie ol#lori#Jse reali9ea9J #u e=#lusiitate Pn stru#turi Pn #are a#este prin#ipii metai9i#e sPnt impli#ate$ In#a9ul nostru de#i' e indierent da#J #reatorul sau #reatorii 4aladei au primit' prin transmisiune'teoria #are permeea9J produsul lor de #rea1ie G pentru #J' Pn #a9ul #Pnd nu ar i primit%o' ar i

  redes#operit%o JrJ sJ%i dea seama prin simplul lor a#t de #rea1ie artisti#J$Un e=emplu ne a aOuta sJ Pn1elegem mai limpede un#1ia ar?etipalJ a #rea1iei ol#lori#e$ Setie' 4unJoarJ' #J amintirea unui eeniment istori# sau a unei iguri autenti#e nu e pJstratJ dememoria popularJ mai mult de douJ%trei sute de ani*$De #eX 3entru #J memoria popularJ re1ine aneoie aptele indiiduale i igurile autenti#e$ Eaun#1ionea9J #u alte stru#turi& Pn lo# de eenimente G categorii2 Pn lo# de personaOe istori#e

  G aretipuri. 3ersonaOul istori# este asi%C54':76 L7 L4

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  9/55

  ar?etipalJ' adi#J Pn mJsura Pn #are Pn#etea9J de a mai i eeniment ireersi4il i deinea#tuali9area unui moment repetaF4il la ininit$ #atastroJ istori#J deine Pn a#est #a9 un2sPrit al lumii5' un reormator deine un AntiF#rist' o PntPmplare se transormJ Pntr%un

  proer4$De #e un#1ionea9J astel mentalitatea ol#lori#JX Un rJspuns proi9oriu ar i& pentru #J

  stru#tura ar?ai#J a a#estei mentalitJ1i a luat natere su4 semnul ontologiei$ Spaima omuluiar?ai# este irealul' nesemnii#atiul' moarteaQC54':76 L7 L4

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  10/55

  #eea #e inirma ilieraQ iar #Pnd #er#etea9J raspPndirea 4aladei Pn Bulgaria de nord' tre4uie sJ%ire#unoas#J redusa #ir#ula1ie to#mai Pn a#eastJ regiune slaa' #are ar tre4ui sJ repre9inteeriga diFntre nordul i sudul DunJrii$ 2Da#J ar i sJ%L #redem pe So' nu 9ar9aagiii

  4ulgari' #i meterii arom:ni au Ou#at rolul prin#ipal Pn #rearea i raspPndirea 4aladei atPt la noi'#Pt i Pn sud%estul Europei$5 So amintete #J toate ersiunile rom:neti au a#este douJ

  motie& 2a$ meterii 9idari sPnt iin1e superioare$ Manole este o iin1J superioarJ genie #areare legJturi #u diinitateaQ 4$ 9idarii sPnt sili1i prin meteugul lor sJ%i sa#rii#e amiliile' deai#i soarta lor tragi#J$ Ela4orarea a#estei #on#ep1iuni nu se poate imagina de#Pt Pntr%un mediude 9idari$ r' meseria de 9idar a ost e=er#itatJ Pn Bal#ani de #Jtre arom:nii #are se numeau

  go-ge. Anali9a lingisti#J a numelui eroului'5anole& ne permite sa erii#Jm a#eastJ ipote9J5So' #itat de Cara#ostea' p$ ;(.' notJ$ Pntr%adeJr'&gogii din Ma#edonia arom:neas#a erauatPt de mult identii#a1i #u meseria de 9idar' Pn#Pt pentru sPr4i i al4ane9i #uPntul arom:n

  goga este totuna #u 9idar5 Cara#ostea' p$ ;(*$ Pn ori#e #a9' 4alada a#easta a aut o mare#ir#ula1ie Pn toate regiunile sud%esti#e' i nu Pntotdeauna Pn a#elai sens$ D$ !a9daru regJsetenumele de Curtea Pntr%o ariantJ 4ulgarJ' #eea #e impli#J o tre#ere a ersiunilor rom:neti

  peste DunJre$ Important e aptul #J' dei Oerta 9idirii G aa #um om edea mai Oos G este

  (/56C47 4L704

  pretutindeni #unos#utJ' legendele #res#ute din amintirea a#estui ritual nu au ru#tii#at peniel literar de#Pt Pn sud%es%tul european' din !re#ia i pPnJ Pn Ungaria$ Numai ai#i i%au#JpJtat ele o autonomie #are le%a PngJduit sa #ir#ule #a atare i sJ%i sporeas#J treptat#on1inutul epi# i dramati#$ Sa tre#em a#um Pn reistJ 4aladele sud%esti#e' olosind materialelelui Sartori' Se4illot' Jineanu' rauss i Cara%#ostea$ 8a i o e=punere #Pt se poate de sumarJ'

  pentru #a do#umentele 4al#ani#e au ost deseori pu4li#ate i re9umate' iar #ititorul poate gJsi#Ptea indi#a1ii suplimentare Pn notele 4i4liograi#e$ 8ersiunile gre#eti or4es# de un pod

  peste Arta' #are se dJrPmJ ne#ontenit Pn timpul nop1ii' Pntr%o ariantJ' se aude o#eaar?ang?elilor' #are estete #J tre4uie 9idit 2un #opil al oamenilor5 pentru #a lu#rarea sJ poatJ

  dura$ Se apropie' diminea1a' so1ia meterului' i a#esta Pi spune #J i%a #J9ut inelul Pn temelii$L> 57'L4 (+i ii#J nu mai pot aea' so1ie da' poate gJses# una mai 4unJ5 Cara#ostea' p$ ;(+$ SePntPlnes# i ariante mai #rude' 4unJoarJ a#eea #uleasJ Pn Tra#ia' Pn #are meterul' #Pnd so1ia#o4oarJ la temelii sJ%i #aute inelul' Pi spune&2Inelul eu mi%L port' dar tu nu mai iei de a#oloZ5 ariantJ din Her1egoina poestete #um la #lJdirea podului peste Mostar a ost 9iditJ o1igan#J$ A#easta aea un #opil i #eru meterului sJ%i lase o #rJpJturJ sJ%L alJpte9e$ Meterulreu9J PnsJ' i de a#eea pPnJ la sPritul se#olului tre#ut al 7l7%lea G n. ed.) se prelingeau

  pi#Jturi prin #rJpJturile 9idJriei$ 2Se mai poestete #J meterul' dupJ #e a terminat lu#rarea'i%a J#ut aripi #a de pasJre i a 94urat din PnJl1imea podului$5-3i#Jturi de lapte #are se s#urg

  prin piatrJ sPnt #unos#ute i Pn legenda #lJdirii oraului Teang din Bosnia i a podului peste

  Struma din Bulgaria*$Dintre ariantele 4ulgare' #ea mai lungJ poestete #um Meterul Manole 9idete de 9e#e ani

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  11/55

  o #etate JrJ s%o poatJ sPri$ Pn1elegPnd #J e neoie de o Oerta' meterul #ere #a to1i sJ se legeprin OurJmPnt sJ 9ideas#J pe #ea dintPi neastJ #are a eni a doua 9i #u merinde$ El singur Pi1ine OurJmPntul' dei Pi PndeamnJ so1ia sJ Pnture nouJ sa#i de gnu' sJ%i du#J la moarJ' sa%ispoias#J lo#uin1a- 3$F Se4illot' op. cit.&p$ +-Q6e*ue des traditions populaires& 8II' p$ ;+0$ Pntr%o altJ ariantJ din Her1egoina' e

  or4a de un is pe #are Pl are meterul #J podul nu se a stri#a da#J se or Oerti nouJ ra1iQ meterul sa#rii#J' Pnlo#ul lor' nouJ #o#oiQ RF Se4illot' i/id.&pp$ +-%+*$ C$ 3aulF Sartori' /er das Bauopfer&p$ 0,$*rauss' MolJsglau/e und religioser Brauc der Giidsla*en& Miin%ster' 0/+)' pp$ 0./ s$Q0as Bauopfer /ei deGiidsla*en& PnF5it-teilungen der 7ntropologiscen L> 57'L4 -0nu au ost 9idite Oertele prin e=#elen1J' Oerta ar?etipalJ' am putea spune$ CJ#i ra1ii Stoian iStoiana parti#ipJ eident' prin magia numelui lor la statorni#ia a4soluta' la tot #eea #est Pna#eastJ lume de alune#Jri i #Jderi' la realitatea ultimJ$ Pna destJinuie #J ei' ar?etipul #on%stru#1iei sempiterne' ar asigura S#adarului o soliditate a4solutJ' i numai atun#i #Pnd toate#er#etJrile rJmPn JrJ re9ultat #um era i ires#' iind or4a de iin1e ar?etipale' adaugJ #J

  #etatea s%ar putea #lJdi 9idind Pn temeliile ei pe una dintreF so1iile meterilor$Cei trei prin1i se leagJ prin OurJmPnt sJ nu destJinuie so1iilor ?otJrPrea lor' dar numai #el maitPnJr' !oi#o' se 1ine de #uPnt$ So1ia a#estuia plea#J' la remea prPn9ului' sJ adu#J de mPn#are'mPnatJ mai ales de teama #a nu #uma lumea sJ #leeteas#J J9Pnd%oF pe soa#ra ei 4JtrPnJo4o%sindu%se #u merindele pPnJ la #etate$ datJ aOunsJ' Pn#epe sJ ie 9iditJ' JrJ #a sJPn1eleagJ #e se PntPmplJ #u ea$ Numai #Pnd 9idul Pi aOunge la piept Pi dJ seama #J e ursitJmor1ii' i atun#i se roagJ sJ%i lase 2o mi#u1J ereastrJ la pieptu%mi de mamJ duioasJ5' #a sJ%i

  poatJ alJpta #opilul' i de asemeni se mai roagJ sJ i se lase o ereastrJ i Pn dreptul o#?ilor$0eparte s-mi *d locuina =i cnd mi-or aduce copilul =i cnd mi l-or duce acasPA

  Pn sPrit' Pn ersiunea mag?iarJ' e or4a de #etatea Dea' la #are lu#rea9J 9adarni#doispre9e#e meteri$ Wertirea pri%.!$ Dem$T?eodores#u'Noezii populare&pp$ *,) s$Q Cara#ostea' QN- cit.&pp$ ;-, s$Q rauss' MolJsglau/e&pp$0;0 s$Q S#?>en#'5;tologie der Gla*en&p$ 0(' #itat de RF Sartori' op. cit.&p$ 0,$

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  12/55

  56C47 4L704O C54':76 L7 L4

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  13/55

  orientarea Pn materialele atPt de dierse pe #are le olosim' am segmentat anali9a noastrJ i amgrupat do#umentele #er#etate Pn elurite ru4ri#i& ritualuriF de #onstru#1ie' rolul #opilului'alegerea lo#ului' sa#rii#iile de su4stituire et#$ Nu Pntotdeauna do#umentele a#estea au ostraportate la s#?ema 4ine #unos#utJ a 4aladelor sud%esti#e' #i ele au ost interpretate Pn elePnseFle' pentru semnii#a1ia lor originarJ i autonomJ' so#otind #J #ea mai nimeritJ

  introdu#ere Pn metai9i#a ar?ai#J impli#atJ Pn Meterul Manole este totui amiliari9area #usensul i re#en1a a#estor o4i#eiuri populare$LE!ENDE I RITUALURIF DE CNSTRUCIEElementele undamentale ale Baladei Meterului Manole se regJses# i Pn alte arii ol#lori#e$Pntr%o legendJ estonianJ' se poestete #J' atun#i #Pnd se #onstruia #ea din%tPi 4iseri#J Pn3olde' o tPnJrJ atJ a isat #J lu#rul nu a Pnainta pPnJ #Pnd o e#ioarJ nu a i 9iditJ de ie i#?iar ea se oeri sJ ie OertitJ0$ legendJ u#raineanJ amintitJ de dl Cio4anu pp$ 0)%L0

  pornete' de asemenea' de la 9JdJrni#irea #onstru#1iei unei 4iseri#i' iind #ontaminatJ PnsJ #ualte motie lupta diFntre Dumne9eu i diaol' iirea tutunului din sPngele diaolului et#$Lemnele adunate Pn timpul 9ilei pentru ridi#area 4iseri#ii sPnt PmprJtiate noaptea de diaol$

  Numai dupJ #e #JlugJrul' #u aOutorul lui Dumne9eu' des#PntJ pe diaol i Pl silete sJ #are

  lemnele' poate ridi#a 4iseri#aQ i numai dupJ #e' tot #u aOutorul lui Dumne9eu' Pl strPnge pediaol Pntr%un steOar pPnJ Pi 1Pnete sPngele' #lJdirea poate dura($ Motiul 4iseri%0 W$ Hurt'Beitrge zur Ienntniss d. estniscer Gagen&p$ .' #itat de RF Sartori' op. cit.&p$ 0-$(8aleriu t$ Cio4anu'?ertfa zidirii la ucraineni i rui& C?ii%nJu' 0+-)' pp$ 0)%LL Din stropii a#etia de sPnge'rJsare tutunul [[ aa #um #im4rul s%a iit din sPngele #ori4an1ilor' ioletele din sPngele lui Attis' ier4urilerJOitoreti din #el al lui 3rometeu et#Q #% studiul nostruer/urile de su/ Cruce...&p$ / e=tras din6. F. 6.&noiem4rie 0+-+$ Pn legenda a#easta' sPnt ameste#ate #el pu1in patru-;56C47 4L704

  #ii #are se dJrPmJ Pnainte de a i se Oerti o JpturJ ome% I neas#J Pl PntPlnim i Pn S#o1ia$ SPntulColum4an se trudea 9adarni# sa ridi#e o #atedralJ la Iona' dar 9idurile se prJJleaune#ontenit$ Cerul Pl estete #J lu#rarea nu se a putea desJPri de#Pt PnmormPntPndu%se de ieo iin% Z 1J omeneas#J' i astel este 9idit Pn temelia #atedralei ran' toarJul sPntului-$SPnt mai numeroase legendele Pn legJturJ #u Oertele umane ne#esare #onstru#1iei podurilor'ortJre1elor' #astelelor' oraelor$ Se4illot' dupJ #e reprodu#e do#umentarea 4al#ani#J podulArta' #el de peste Mostar' Pn Her1egoina et#' amintete mai multe legende o##identale legatede Oertele aduse #Ptora poduri #ele4re$ Su4 podul din Rosporden L> 57'L4 -,legendJ din Loire%Inerieure' temeliile lui 3ont d\s ar i ost ae9ate pe oasele nJJlitorilor

  4irui1i Pntr%o mare 4JtJlie*$ NenumJrate ortJre1e' de asemenea' au ost 9idite peste trupurileii ale Oertelor omeneti$ Nennius poestete Pn a saRistoria Brit[t]onum& #apF$ 0/ #um

  regele !uort?igirnus' oind sJ%i #onstruias#J ortJrea1a Dinas Emris din ara !alilor' nui94utete' pentru #J materialele dispar a doua 9i$ CPnd lu#rul se repetJ pentru a treia oarJ'

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  14/55

  Pntrea4J drui9ii prin #e miOlo# ar putea du#e la 4un sPrit #onstru#1ia$ I se rJspunde& sJsa#rii#e un #opil JrJ pJrin1i oranX natere mira#uloasJX$ Cer#etat de drui9i #a sJlJmureas#J #e #au9J 9JdJrni#ea #onstru#1ia' #opilul le #ere sJ sape Pntr%un anumit lo# igJses# a#olo douJ ase #u apJ' doi erpi' unul al4 i #elJlalt rou et#$. 8om reeni PndatJasupra motiului 2#opilului5 Pn legJturJ #u riturile de #onstru#1ie$

  Alte #redin1e or4es# de Oertele #are au ost 9idite la temelia monumentelor pu4li#e'turnurilor sau oraelor$ DJ%rPmPndu%se o parte dintreF 9idurile #etJ1ii Bremen' s%a gJ%*3aul Se4illot'Les tra*au, pu/lics et es mines dans es traditions et les superstitions de tous les pa;s& 3aris'0/+*' pp$ /.%L() spe#$ pp$ +*'+.'+;Q 3$ Se4illot'LefolJlore de France& oi$ I8' 3aris' 0+),' 33% /+%++' 2Lesrites de la #onstru#tion5$ Sa#rii#ii aduse podului' Pn #redin1ele ruso%si4eriene' Gi/erian FolJ-:ales& Londra'0+-,' pp$ *0(%*0-' *-(%*-* et#$.!$ L$ !omme'4tnolog; in FolJlore& Londra' 0/+(' pp$ ;0 s$Q A$ H$ rappe' >n episode de l RistoriaBrit[t]onum& PnF6e*ue cel-tiDue& 0+(*' pp$ 0/L%L//$ rappe #itea9J o ersiune germanJ A$ u?n i Y$S#?>art9''orddeutsce Gagen& Leip9ig' 0/*/' p$ ();& 2Der Merse4urger Dom5' Pn #are e or4a de o 4roas#J1estoasJ #are Pm%3\edi#J sJ se ridi#e #atedrala$ Despre animalele su4terane i un#1ia lor Pn ritualuriFle de#onstru#1ie' e9i mai Oos$-/56C47 4L704

  sit s#?eletul unui #opil;$ La intrarea mPnJstirii Maul4ronn' s%a de9gropat s#?eletul unui om9idit' i se mai #unos# des#operiri asemJnJtoare,$

  Noul 9id al Nogorodului' dupJ o legendJ re9umatJ de dl Cio4anu pp$ 0. s$' s%a ridi#atPngropPndu%se la temelii o emeie PnsJr#inatJ$ DouJ legende spaniole G una a pun1ii dinToledo i alta a palatului din Madrid G re9umate de dl 3opes#u%Telega pJstrea9J amintirea

  Oertei 9idirii$ 3untea din Toledo a ost a doua orJ #onstruitJ' de astJ datJ Pn #?ip traini#'9idindu%se Pn temelii eigia ar?ite#tului/$ In rient' s%au re#oltat nenumJrate tradi1ii de a#estel$ Nu e monument de seamJ #are sa nu ai4J' Pn realitate sau Pn legendJ' Oerta lui iePngropatJ Pn temelii$ CPnd se ridi#a podul de piatrJ la poarta orientalJ a S?ang?aiului'ar?ite#tul' J9Pnd #J nu poate Pn#epe #onstru#1ia' JgJdui 9ei1ei Cerului #apetele a douJ sute

  de #opii da#J pietrele or putea i ae9ate aa #um tre4uie$ ei1a a rJspuns #J nu #ere ia1a#opiilor' dar #J or i atini de Jrsat$ Aa s%a i PntPmplat' i OumJtate au murit+$ Pn Siam' sePngroapJ oameni su4 un turn nou #lJdit0)$ Pn MandalaK' i#timele sPnt Pngropate la temelia

  palatului regal' su4 tron i su4 turn00$ Pn Waponia' la o; E$F Yestermar#' op. cit.&p$ *;($,Al$ 3opes#u%Telega'7semnri i analogii n folclorul romn i i/eric& Craioa 0+(,' pp$ 0('0*$ Legendele sPnt#unos#ute Pn 3ortugalia$/ 3$F Sartori' op. cit&p$ +$+ 3$F Se4illot'Les tra*au, pu/lics...&p$ +/$ Tradi1ia a#easta e #ontaminatJ PnsJ de o temJ ol#lori#J re#entJ Pnaria orientalJ& 9ei1a Jrsatului i sa#rii#iile su4stituite de #opii$0)R$ Andree'4tnograpisce Narallelen und Mergleice& oi$ I' Stuttgart' 0/,/' p$ (0$003aul Sartori' /er das Bauopfer& PnFEeitscrift fiir 4tnolo-gie& 777' 0/+/' pp$ L%.*' p$ ;' #itPnd Bastian'0ie MolJer des ost-licen 7siens& II' p$ +0$C54':76 L7 L4

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  15/55

  0*3$F Sartori' op. cit.&p$ ;' #itPnd Yait9'7ntropologie& I8' -;($0./id.&pp$ ;%,$0; E$F Yestermar#' op. cit.& I' p$ *;, edi1ia ran#e9J' p$ *,0$0, 3F Sartori' op. cit&p$ ,Q Borneo' R$ Andree' op. cit&p$ ((Q 3errK' :e Cildren ofte Gun& edi1ia a H%a' Londra'0+(-' pp$ ((+' (--Q MJrile de Sud' R$F Andree' op. cit.&p$ ((Q #eania'6e*[ue des] trad[itions] pop[ulaires]&8I' 0,($0/

  R$ Andree' p$ ()Q6e*[ue des] trad[itions] populaires& t$ 77' 3%*,)Q 8II' p$ ;+0$0+ 3F Sartori' op. cit&p$ ,' #itPnd Lie4re#?t'Eur MolJsJunde& 33% (/, s$Ad$ Lods'srael& des origines au milieu du Mesiecle 3aris' pp$ H- S % g D?orme'Le*olution religieusedsrael& I'40

  56C47 4L704

  leai o4i#eiuri la Roma(0$ DupJ Malalas' Ale=andru ar i #lJdit Ale=andria Oertind o atJ pe#are o numise Ma#edoniaQ Augustus' la Anipa' ar i Oertit%oF pe e#ioara !re%goriaQTi4erius' la marele teatru din Antio?ia' pe Antigona et#$(($ In Egipt' se Pngropau s#lai Pn#lJdiri(-$ India mo% ] dernJ(*a pJstrat tradi1ia Oertei umane' indispensa4ilJ #on% I stru#1iei'#are se Pn#adrea9J Pntr%un Pntreg sistem geometri# i #osmologi# asupra #Jruia om reeni demai multe F ori Pn paginile de a1J$ Pntr%una dintreF legendele ie1i% 0 lor anterioare ale lui

  Budd?a (?ataJa& nr$ */0Q edi1ia pali' oi$ I8' p$ (*;' se spune& 2 mare poartJ (d*ara) e stJpP%nitJ i pJ9itJ de du?uri (de*ata2 lit$ 9eitate lo#alJ$ Un 4ra?man$$$ tre4uie sJ ie omorPt' trupuli sPngele tre4uie oeriteF #a orandJ (/ali)& i trupul ae9at dedesu4t' iar poarta ridi#atJdeasupra lui$5 Tradi1ia a#easta e ar?ai#J i pro4a4il #ontaminatJ de ritualuriFle popula1iiloranariene #$ sa#rii#iul 4ra?manului' pentru #J nenumJrate alte te=te indiene ne or4es# deinterdi#1ia de a sa#rii#a oameni ii(.$Bru=elles' 0+-,' p$ (0(Q

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  16/55

  Elementul dramati# al Legendei Meterului Manole G 9idirea propriei sale so1ii G PlregJsim' e drept' sporadi# i #u o s#J9utJ intensitate #a sJ nu mai or4im de aloarea

  poeti#J' i Pn alte regiuni$ Meterul din Yinne4urg Pi #lJdete Pn 9id propria sa ii#a0$ Sartoriamintete i o legendJ #?ine9J($ MaOoritatea legendelor' dupJ #um se tie' se PntPlnes# PnsJ Pnsud%estul Europei$ Pn #eea #e priete #elJlalt amJnunt al 4aladei rom:neti G pedepsirea

  meterului de #Jtre domn' pentru #J s%a lJudat #J e Pn stare sJ ridi#e o mPnJstire mult mairumoasJ G' Pl PntPlnim Pn legenda #aalerului de U#?ten?agen' #are%lF amenin1J de laPn#eput pe meter #J%L a 9idi da#J nu a a#e #el mai rumos #astel #e%i stJ Pn putin1J$ DupJ#e meterul Pi sPr% F Preste #ir#ulPnd' Pnto#mai #um spores# si se Pnrumuse1ea9J ete#astelul din Neuen?agen' Pl Pntrea4J da#J nu l%ar i _ ersurile populare tre#Pnd din gurJ PngurJQ ori#ine are #?e putut a#e mai rumos$ 3e OumJtate Pn glumJ' meterul rJspundeairmati' i atun#i' 1inPndu%se de #uPnt' #aalerul Pl 9idete de iu-$ Dl 3opes#u%Telegaamintete legenda palatului din Madrid' #are #uprinde i ea un inal tragi# al meteruluiQ deteamJ #a nu #uma sJ mai #onstruias#J #ea asemJnJtor' regele dJ ordin sJ ie or4it' sJ i setaie 4ra1ele i lim4a' dar Pl 1ine lPngJ el Pn palat i%L adu#e la0 S#?mit9'4ifelsagen&pp$ 0)0 s$Q 3$F Sartori' op. cit.&p$ 0,$(

  3$F Sartori' op. cit.&p$ 0,$- A$F u?n i Y$F S#?>art9''orddeutsce Gagen&p$ ,,$C54':76 L7 L4

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  17/55

  mai eoluate spun #J' da#J omul nu moare #urPnd' #el pu1in se a4at asupra lui o serie denenoro#iri+$ De a#eea' Pn Rusia' #Pnd o amilie se muta Pntr%o #asJ nouJ' #el mai 4atrPn pJ%trunde #el dintPi0)$ Pn anumite regiuni din 3a#ii#' Pnainte de a intra Pntr%o #asJ nouJ' se a9PrlePnJuntru orande sau preotul pJtrunde i rostete rugJ#iuni00$ In Borneo', #R$ %artori, op. cit,p$ 0*$/

  /id.&p$ 0.Q E$F Yestermar#' op. cit.& oi$ I' pp$ *;0 s$Q RF Se4illot' :ra*au,pu/lics...&p$ 00( !re#ia$+ E$F Yestermar#' op. cit.&p$ *;0 Europa nordi#J$0)Ralston' Gongs ofte 6ussian Neople& Londra' 0/,(' p$ 0(;Q E$F Yestermar#' op. cit&p$ *;0Q rauss' op. cit.&p$ (0 slai de sud$00 E$F Yestermar#' op. cit.& I' pp$ *;)%*;0 3apua' insulele San%d>i#?$C54':76 L7 L4

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  18/55

  de 4unJoie sau mJ#ar sJ ie pJ#JlitJ Pn aa el' Pn#Pt sJ nu se sperie i sJ nu re9iste& nefle/ilisostia immoletur 2sJ nu ie adusJ OertJ #are sJ te a#J sJ plPngi5G n. ed.)G i nu Pn1elegea

  prea 4ine #e se PntPmplJ #u el$ Numai #Pnd 9idul Pi3$F Sartori' op. cit&p$ 0)$

  LaOunse la umJr se rugJ sJ i se lase o mi#J #rJpJturJ$ Mi#at pPnJ la la#rimi' maistorul reu9J sJ#ontinue' i prin1ul porun#i #alei sa%i ia lo#ul$ Dar ni#i a#esta nu au #uraOul sJ du#J la sPrit

  Oertirea$ Atun#i' se oeri u#eni#ul s%o a#J' i se apu#J s%o 9ideas#J$ PndatJ #e se PnJl1J 9idul'#opilul strigJ& 2Mama' Pn#J te JdZ5 DupJ a#eea' se ridi#J Pn Prul pi#ioarelor i strigJ dinnou& 2MamJ' Pn #urPnd n%am sJ te mai JdZ5 Iar #Pnd u#eni#ul puse ultima piatrJ' se au9i&2MamJ' a#um nu te mai Jd delo#Z5 Legenda adaugJ #J ni#i u#eni#ul' ni#i mama JrJ inimJ

  n%au trJit destul #a sJ se 4u#ure de rJsplata do4PnditJ(

  $ 8ariante ale a#estei legende au ost#ulese Pn Har9' Ba% I aria' Hannoer' !ottingen' Me#le4urg' lden4urg-$ Pn 0 lden4urg'#Pnd se #onstruia un 9id de apJrare' lu#rarea nu putea #ontinua' i atun#i meterii au ostneoi1i sJ #umpere un #opil surdo%mut de la mai#J%sa i sJ%L 9ideas% O #J de iu*$ Legenda sePntPlnete i Pn #oninii e=traeu%ropene$ Un prin1 georgian Pi #onstruia 9idul de apJrare al#astelului' dar tot #e se #lJdea 9iua se dJrPma noaptea$ 3reotul persan #?emat sJ lJmureas#Jneo4inuita Pn%tPmplare de#larJ #J lu#rarea nu a putea Pnainta de#Pt da#J uni#ul #opil al uneiJdue a i Pngropat dedesu4t.$ In Z(Lud>ig Yu#e' Gagen der mittleren Kerra& Eisena#?' 0+(0' p$ (+Q L$ Be#?stein' :iiringer Gagen/uc& Yien%Leip9ig' 0/+.' oi$ I' p$ (;)Q #$ A$ H$ rappe'Balor @it te 4*il 4;e& Colum4ia UniOer%sitKF' 0+(,' pp$ 0;.%L;;$-H$ 3ro?ie' Gagen des /er-Rarzes& Leip9ig' 0/.+' p$ /Q L> 57'L4 *+legendele iudai#e' se poestete de un rege #are' oind sJ #lJdeas#J un ora' a ales un lo# pe#are astrologii l%au so#otit nimerit' dar numai #u #ondi1ia #a un #opil' adus de 4unJoie demama lui' sJ ie 9idit la temelie;$ Pn sPrit' tre4uie sJ amintim i arianta dinRistoria

  Brit[t]onum& men1ionatJ Pn ` *$Temele a#estor legende pot i astel #lasii#ate&a #opilul' de o4i#ei surdo%mut sau mai mi# de un an' or4ete #Pnd e adus la lo#ul

  sa#rii#iului SRistoria Brit[t]onum2 T?uringia' dar inima mamei e de piatra T?uringiaQ4 #opilul tre4uie sJ inJ de 4unJoie' #umpJrat de la pJrin1i' Pndeose4i de la mamJQ rareoriPn a#este legende germane maistorul Pi Oertete propriul lui #opil' pe #are%L inde i%L9idete #u mPna lui ariantJ T?uringia,$Sartori' #are a adunat printre #ei dintPi o 4ogatJ 4i4liograie a a#estor douJ motie/' airmJ #J2spiritele5 #opiilor sPnt mai puterni#e i mai ei#iente' i de a#eea pa9a noilor #onstru#1ii li sePn#redin1ea9J lor+$ Amintete #J la germani suletul era #on#eput' poate Pn#J din timpul pJgP%nismului' #a unIindgestalt& iar du?urile #aselor se PnJ1iau su4 orma unor #opii0)$

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  19/55

  + 3%F Sartori' op. cit.&p$ -.$/id.&p$ -.1#itind E$ H$ MeKer'

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  20/55

  momentului miti# ini1ial' #Pnd Pntreaga omenire #rete Pn sPnul elementelor #os% F mi#e$ Dea#eea' apari1ia unui asemenea 2oran5 este' Pntr%un anumit sens' o regresiune Pn #osmogonie iantropogonie$ lata de#i #um un element lateral 4aladelor i9orPte din Oerta 9idirii' dei i%ar

  putea Oustii#a pre9en1a G pentru Oude#ata noastrJ' modernJ G prin Pnsui #on1inutul sJuemoti i alen1ele sale esteti#e' ne doedete' Pn#J o datJ' stru#tura sa miti#J$ 2Autonomia5

  sa e numai aparentJQ #J#i' desprin9Pndu%se din drama #entralJ' se reintegrea9J unei altestru#turi miti#e$ i nu e delo# PntPmplJtor #J stru#%tura miti#a Pn #are se reintegrea9J e a#eea a2oranului5' IC54':76 L7 L4L> 57'L4 ..Crea1ia lumii$ Unui 9eu o4osit i PnrPnt nu i se transu9ea9J pur i simplu sPnge proaspJt G #i

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  21/55

  i se indi#Jsemnul su4 #are se poate regenera' redeenind #eea #e a ost el 2la Pn#eput5$Ideea a#easta #reaturalJ o regJsim de#i Pn toate ritualuriF le amintite Pn paragraul de a1J$ #etate se prJ4ueteQ un #opil Oertit su4 9idurile ei o a#e sJ dure9e$ Un rege agoni9ea9JQ Oertaunui #opil Pi restaurea9J plenitudinea ini1ialJ$ Se#eta 4Pntuie' rePntor#Pnd lumea Pn ?aosul dedinaintea Crea1ieiQ #opilul Oertit rea#tuali9ea9J Crea1ia' o a#e din nous fie prezent se#eta

  adu#e #u sine o regresiune Pn amor' ne#ultiat' Pn preormal' de#i Pn ?aos$ Catastroa militarJdoedete o epui9are a or1ei 9eului rJ94oiuluiQ sa#rii#area primilor%nJs#u1i' a PniFi #opiilor9eului PlF a#e pe a#esta sJ retrJias#J momentul primordial al pere#tei sale plenitudini$ Toatea#este e=emple doedes# #J nu e or4a numai de o 2transu9ie de putere5' #i de o opera1ie maiastJ' de rePntoar#ere la ar?etipal' opera1ie #are adu#e dupJ sine' Pn #?ip ires#' regenerarea9eului sau a regelui sau statorni#irea #lJdirii$ 8oim sJ spunem #a mentalitatea ar?ai#J lu#rea9Jde predile#1ie #u ntregul& iar nu cu. prile. A peti#i' a #Prpi' a adJuga' a #ore#ta G sPntopera1ii de o minimJ ei#ien1J$ Lu#rul #el mai sigur este rePntoar#erea la momentul Crea1iunii'repetarea singurului a#t #reatural #are #ontea9J' la prototipul tuturor #elorlalte a#te diine$Tendin1a a#easta' transparentJ atPt Pn ritual uriF le mai sus amintite' #Pt i Pn nenumJrate altele'nu e lipsitJ de semnii#a1ie' #onsideratJ Pn ea PnsJi$ Demonstrea9J Pn#J o datJ setea de real'

  de onti# a omului ar5?ai#$ Demonstrea9J' mai ales' setea omului ar?ai# de a retrJi ntregul& de ase rePntoar#e Pn 2a#el timp5 #ru#ial' #md unitatea realului a ost despi#atJ Pn miliarde de rag%mente prin a#tul Crea1iei$ CJ#i' de oriunde am ple#a' de 4anali9a ori#Jrui rit sau supersti1ie'des#openm a#eeai o#a1ie metai9i#J a omului i a#eeai nostalgie a paradisului pierdut$2SUBSTITUTE5 I 2BIECTE5Cu timpul' sa#rii#iul uman la #onstru#1ii i lu#ruri a4ri#ate a ost Pnlo#uit #u sa#rii#iianimale$ Este aimoasa mi#are de transla1ie #Jtre 2su4stituire5' #are mar#?ea9J o etapJ Pneolu1ia mentalJ a omenirii i un pas #Jtre autonomia sa #osmi#J$ a9J intermediarJ ogJsim Pn luarea um4rei' o4i#ei rJspPndit Pn#J Pn 9ilele noastre' mai ales Pn Bal#ani$ Cel #Jruia is%a mJsurat um4ra i mJsura a ost 9iditJ Pn temelie moare #urPnd$ E mai pu1in or4a ai#i deun su4stitut al sa#rii#iului uman' #Pt de un euemism$ Pn unele lo#uri' se PngroapJ oase sau#ranii omenetiQ aa se petre#eau lu#rurile Pn India i ar?ipelagul indian' i multe mPnJstiri dinSiam i Cam4odgia au la temeliile lor oase de oameni0$ Pn Basara4ia de nord' se o4inuiete iastJ9i sJ se 9ideas#J 2Pn #lJdirea nouJ un os de ietate #asni#J' #u preerin1J PnsJ os de om5($AdeJratul su4stitut Pn#e%pe #u sa#rii#iile de animale$ Pn Danemar#a' se #rede #J su4 ie#are

  4iseri#J tre4uie sJ ie Pngropat de iu un #al-$0 lden4erg'0ie 6eligions des Meda& Berlin' 0/+*' pp$ -;- s$Q R%F Andree'4tnograpisce Narallelen...&p$(0Q RF Sartori' op. C\\%$33$ 0/ s$(Cio4anu' op. cit&p$ .$3%F Sartori' op. cit.&p$ 0+Q Y$ uidema' PnF6e*[ue] des tradltions]pop[ulaires]&UMl&p. .0(Q RFSe4illot'FolJloredeFran-#e] I8' p$ /+$./

  56C47 4L70lPn India e#?e' se sa#rii#a' la a#erea altarului' un 4ou negru sau un 1ap al4*$ ile se Oertes#mai ales Pn rient$ Se sa#rii#J de asemenea #Pini' pisi#i' pJsJri' i #?iar i erpi.' Pn#J Pn anul0/;)' tinerele pere#?i nu oiau sJ se #JsJtoreas#J Pn noua primJrie din Neuille%C?ant%d\isel' da#J nu se tJia un #o#o;$ Pn Rom:nia' se o4inuiete sa se taie un #o#o la #asJ nouJ$Pn rientul Apropiat' se sa#rii#J animale la punerea temeliei,sau se repetJ sa#rii#iul #?iar pe

  pragul #asei noi/$ Pn Her1egoina' Pn 0/,(' #Pnd Dedaga Cengi#F a pus temeliile unui pod' aOertit pe ie#are lespede de undamentF o oaie neagrJ' iar su4 ie#are piatrJ de ung?i a ae9atun du#at+$ 4i#eiul de a stropi #u sPnge o #asJ nouJ e Pn#J oarte rJspPndit0)$ Un proer4s#o1ian spune&

  f;ou @ant te /ridge to stand te flood& La; te foundation mong @ater and /loodn.

  Toate a#estea #onerg #Jtre a#eeai e=pli#a1ie& #onstru#1ia nu poate dura da#J nu e2Pnsule1itJ5' da#J nu i se #onerJ un sulet G ie el de om sau de animal$ 28ia1a5 i se poate

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  22/55

  insula uneori nu numai de #Jtre #inea #are o are Pn mod Jdit adi#J' am spune' de #Jtre#inea #are' pen%*L> 57'L4 .+tru Oude#ata noastrJ' 2trJiete5' #i a#eastJ 2ia1J5 Pi poate i transmisJ dire#t din #entrele #areau primit%o la rPn%dul lor prin parti#ipa1ie& 4unJoarJ' oasele de oameni sau de animale' aa#um am J9ut #J se PntPmplJ Pn India' Cam%4odgia' Rom:nia et#$ asele a#estea sPnt Pn#Jr#atecu putere& aadar pot 2Pnsule1i5 la rPndul lor o #onstru#1ie i Pi pot da ia1J i duratJ$ A#elailu#ru Pl poate a#e aurul' prin tot #e adu#e el #u sine din nielul solar #Jruia Pi apar1ine& or1J'duratJ' eternitate$ Pn Me=i#' se pun la temelii aur' argint i perle0(' toate su4stan1e Pn#Jr#ate #uor1e #osmi#e' Pn 3olonia i Belgia' se pun la #ele patru #ol1uri ale temeliei ier4uri er9i0-$ Pn

  alte lo#uri' se mai pun ouJ' pPine' in' sare' lapte' untdelemn et#$0*

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  23/55

  Yestermar#' op. cit&pp$ *;-' *;.$C54':76 L7 L4leK' aOunge la #on#lu9ia #J maOoritatea a#estorritualuriF #onerg #Jtre un sa#rii#iu de su4stituire& un om e u#is #a sJ s#ape pe #eilal1i()$Eident' airma1ia a#easta' priitJ Pn sine' e adeJratJQ Pn ori#e sa#rii#iu' #inea e Oertit #a sJs#ape pe #eilal1i$ Dar o asemenea airma1ie nu e=pli#J stru#tura sa#rii#iilor de #onstru#1ie$ Nue=pli#J' Pn ond' aproape nimi#' #J#i su4 a#eastJ ormulJ generalJ pot i grupate un numJr#onsidera4il de a#te religioase i #redin1e eterogene$ Da#J lu#rurile ar i atPt de simple pe #Pt#rede PnJ1atul inlande9' atun#i pre9en1a 2#opiilor5 ` ; n%ar aea ni#i un rostQ alegerealo#ului e9i' mai Oos' ` / ar i inutilJ i ar rJmPne JrJ ni#i un Pn1eles stru#tura #osmogoni#Ja tuturor sa#rii#iilor de #onstru#1ie' Pn ond' da#J totul s%ar redu#e la Wertirea unuia pentru as#Jpa pe #eilal1i5' a#eastJ Oertire ar putea i J#utJ oricum2 am asista' #u alte #uinte' la oanumitJ 2li4ertate5 a s#?emei sa#rii#iale$ Lu#rurile se petre# PnsJ to#mai #ontrariu& toatea#este sa#rii#ii pre9intJ o stru#turJ similarJ' stru#turJ uor omologatJ #u sa#rii#iul prim%

  ordial #are a aut lo# la Crea1ia lumii$$$CPt de nePndestulJtoare sPnt e=pli#a1iile PnJ1a1ilor mai sus aminti1i se a Pn1elege #u #Pt omPnainta Pn #omentariul de a1J$ Sa#rii#iile de #onstru#1ie au #a s#op 2Pnsule1irea5 #lJdirii sauaF o4ie#tului #onstruit' dar a#eastJ Pnsule1ire5 nu se a#e oricum adi#J Oertindu%se pur isimplu o JpturJ ie' #i se a#e Pn #onormitate #u un model diin' repetPndu%se a#tul ini1ial alCrea1iei$ Cu alte #uinte' sensul originar al a#estor sa#rii#ii nu era& se Oert%0E$F Yestermar#' op. cit.&p$ *;; edi1ia ran#e9J' p$ *,)$

  L;(56C47 4L704

  estepentru ca sJ se Pnsule1eas#J un lu#ru G #i& se Oertete pentru #J aa s-a fcut 8 lanceput3& #Pnd au luat natere lumile' i pentru #J numai aa se Pnsule1ete un lu#ru i i se#onerJ realitate i durata$ Eident' sensul a#esta originar a ost Pn #ele mai multe #a9uri uitat$Dar pre9en1a lui e pretutindeni identii#atJ& Pn 2#Jutarea lo#ului5' Pn re#en1a 2#opilului5' Pnomologarea 9idirii #asei #u a#erea Lumii et#$ 8om edea PndatJ #J 2Pnsule1irea5 ea PnsJi nueste o #redin1J simplistJ' e=pli#a4ilJ printr%un animism general omenes# animism #are' Pna#est sens general' n%a e=istat ni#iodatJ Pn realitate' #i se Pn#adrea9J Pntr%o teorie mai astJ$3entru a a#e inteligi4ilJ a#eastJ Pn#adrare' sJ e=aminJm o nouJ serie de apte$Am amintit pPnJ a#um ritualuriF' supersti1ii i legende Pn legJturJ #u #onstru#1iile 4iseri#i'orae' poduri' #ase' strJ9i et#$ PntPlnim sa#rii#ii identi#e Oertirea unui om' 4unJoarJ lades1elenirea unui teren irgin(0' sa#rii#ii Pn #are identii#Jm nu numai teama de 2#ea nou5' #iPn primul rPnd un a#t de #rea1ie i organi9are' similar a#tului prin #are ?aosul a osttransormat de 9ei Pn Cosmos #$ ritu%aluriFle de 2luare Pn posesiune5' ` 0$ Pn insulele

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  24/55

  C54':76 L7 L4

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  25/55

  Oos5' din lumea pe #are o a#e el' o adu#e el Pn iin1J$ De a#eea' tot #e e 2nou5' #e e ne#unos#ute primeOdios$ 3entru #J' prin simplul a#t al #onta#tului sau #unoaterii' o4ie#tul ne#unos#ut#apJtJ iin1J i e insulat Pn dorin1a de a dura$ A#est prim #onta#t e atal' #J#i' tre9indu%se lastarea de iin1J' o4ie#tul' pPnJ atun#i ine=istent pentru #J nu era #unos#ut' 2rea5 sJ dure9e iPi e=trage ia1a' idPndu%lF pe om de a sa$

  Este oarte greu de 2reali9at5 o asemenea #on#ep1ie a lumii PmpreOmuitoare' PnsJ ne%ampropus sJ alorii#Jm ia1a aa #um i%o PnJ1iea9J omul ar?ai#$ Pntr%o asemenea imagine alumii' aa se #omportJ 2o4ie#tele manua#turate5 i aa simt' oies# i gPndes# ele$

  C54':76 L7 L4

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  26/55

  56C47 4L704

  =i& cum l *edea& 0omnul i zicea1 85ndre cio/na 0in fluier doinaP Ne 7rge n sus Cu

  turma te-ai dus& Ne 7rge n +os Cu turma ai fost& 'u cum*a-ai *zut Ne unde-ai trecut& >n

  zid prsit =i neispr*it& La loc de grindi La *erde-aluniX 3 8Ba& 0oamne&-am *zut Ne

  unde-am trecut >n zid prsit =i neispr*it& Cinii cum l *d La el se reped =i latr-a pustiu

  =i url-a moriu.3 Ct l auzea 0omnu-n*eselea =i curnd pleca& Gpre zid apuca...Este destul de o4s#urJ a#eastJ #Jutare din partea Domnului a 9idului 2pJrJsit i neisprJit5$8oia el #u tot dinadinsul sJ #ontinue Pn#er#area unui prede#esor' despre #are 4alada nu nespune nimi#X I se pJreau sor1ii de i94PndJ mai siguri da#J relua o a#1iune PntreruptJ' da#JPn#er#a sJ in%C54':76 L7 L4amK'

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  27/55

  G;m/olism ofte 0ome e=tras din :e ndian Ristorical Yuarterl;& oi$ 7I8' 0+-/' p ()C54':76 L7 L4L> 57'L4 ,-monstru serpentin identi# lui A?i marele%arpe' i Pl despi#J Pn douJ #u un ulger$Conis#area Apelor PnseamnJ& 0 ori #J 8rtra era stJpPnul lor a4solut G aa #um era Tiamatsau ori#e altJ 9eitate oidianJ G pe Pntreg Haosul de diOnainte de Crea1ieQ ( ori #J marele%arpe' pJ9ind apele numai pentru el' lJsase lumea PntreagJ 4PntuitJ de se#etJQ ie #J a#eastJ#onis#are se petre#e Pnainte de Crea1ie' ie #J ea are lo# Pntr%un anumit moment posterior a%#erii lumii' sensul rJmPne a#elaiQ 8rtra 2Pmpiedi#J50/lumea sJ se a#J sau sJ dure9e$

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  28/55

  Sim4olul nemaniestatului' al latentului sau amorului' 8rtra PnJ1iea9J Haosul de dinainte de#rea1ie$ 2NePmpJr1it (apar*an)& nedeteptat (a/ud;am)& dormind (a/ud;amanam)& #uundatPn #el mai adPn# somn (susupanam)& Pntins (asa;anam)G aa L%a PntPlnit Indra Pnainte de a%L ulgera' despi#Pndu%L5 (6ig Meda I8' 0+$-$ i' prin despi#area lui' a luat natere lumea sau a

  putut renate' #J#i Apele s%au reJrsat i au rodit pJmPntul$

  Astel' 1Jruul #are strJpunge #apul arpelui su4 piatra de temelie imitJ ulgerul lui Indra #are'Pn alt te=t' 2retea9J #apul5 lui 8rtra (6ig Meda I' .($0)$ E=pli#area ritualului #a o mJsurJ depreedere Pmpotria #utremurului poate i posterioarJQ ea este' Pn ori#e #a9' #oerentJ #usim4olismul anali9at mai sus$ Deoare#e #utremurele sPnt ele PnseFle maniestJri alea#elorFai or1e oidiene #are stJpPneau Haosul Pnainte de Crea1ie i%L or stJpPni din nou Pnmomentul apo#alipti# al 2marii des#ompuneri5 (maaprala;a)& #Pnd totul se a #ontopi Pntr%osingurJ masJ amorJ$ arpele teluri# #utremurJ lumea #a s%o rePntoar#J Pn ?aos$ El rJmPne unsim4ol al regresiunii Pn0/Meisto este 2tatJl tuturor Pmpiedi#Jrilor5 (Faust& $ ;().' #$5itul reintegrrii&pp$ 0* s$74

  56C47 4L704

  nemaniestat sau al 2Pmpiedi#Jrii5' al iner1iei #are se opune ori#Jrei 2orme5' ori#Jrui a#t de#rea1ie$ De#i magi#& apJrPndu%se de #utremurQ miti#& imitPnd gestul lui Indra #Pnd a Pm4u#JtJ1itpe 8rtra G geomantul #are 4ate 1Jruul Pn 2#entrul5 lumii #a sJ asigure dura4ilitatea #asei pe#are rea s%o #onstruias#J retrJiete i rea#e' Pn a#el timp i spa1iu al 2Pn#eputului5' momentul#ru#ial al Crea1iei lumii din ?aos$Capitala Sueranului pere#t se alJ' pentru #?ine9i' tot Pn #entrul lumii$ A#olo se ridi#J unar4ore mira#ulos' #are reunete lumea su4teranJ #u #erurile' aa #um J#eau templele sau#etJ1ile 4a4iloniene0+$ Ar4orele a#esta se numete Lemn PnJl1at (Iien-mou) i se spune #J ni#iun lu#ru #are' alJturi de el' se 1ine pere#t drept nu dJ um4rJ$ De a#eea' Pnainte de a se unda o#apitalJ' geoman1Fii ridi#J un gnomonQ la amia9a 9ilei solsti1iului de arJ' a#esta tre4uia sJnu ai4J um4rJ()$ Capitala pere#tJ era modelul imitat de toate #elelalte #onstru#1ii$ rientarea

  #aselor tre4uind sJ ie J#utJ Pn #onormitate #u normele #osmi#e' 24alaurul5 Ou#a i ai#i unrol important$Am arJtat Pn Cosmologie i alcimie /a/ilonian #ap$ I #J' Pn anumite tradi1ii' e=istJ o

  pere#tJ omologie Pntre lumea pe #are i%oface omul 1Jri' #etJ1i' lo#uin1e i lumea #ereas#J'repre9entPnd prototipul ideal$ L> 57'L4 ,.

  la marginile ei a#tuale$ 2Pnto#mai dupJ #um em4rionul #rete de la 4uri# Pn aarJ' tot aaDumne9eu a Pn#eput sJ #ree9e Lumea de la 4uri# i' de a#olo' s%a rJspPndit Pn toate dire#1iile5'spune o tradi1ie semitJ(0$ Pn5ats;apurana se poestete #um lumile au luat natere din

  4uri#ul lui 8is?nu' #are plutea pe apele primordiale(($Pnto#mai #um lumea a Pn#eput sJ ie #reatJ dintr%un #entru' oraele se undea9J printr%o#eremonie #are are #a s#op gJsirea i #onsa#rarea unui #entru' urmatJ apoi de transormarealui Pn altar$ IatJ #um PnJ1iea9J

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  29/55

  (0 Cosmologie i alcimie /a/ilonian&p$ -(' #itPnd A$ W$ Yen%sin#' :e deas ofte Kestern Gemitesconcerning te 'a*ei ofte 4art& Amsterdam' 0+0;' p$ 0+$(( Despre identitatea 24uri#5%2#entru5' #$ Cosmologie...&pp$ -, s$(-Meterii ierari sPnt Pn unele #a9uri #?iar i ondatori de oraeQ aa se petre# lu#rurile' 4unJoarJ' #u tri4urileMosengere i Ba%saata' #$ Yalter Cline'5ining and 5etallurg; in 'egro 7frica& 3aris' 0+-,' p$ 0(*$ Pn Congo'tri4ul Ba Lolo #rede #J ierarii sPnt de o4Prie aristo#rati#J i #?iar regalJ' i/id.&p$ (($ Despre 2se#retele

  metalurgiei5 i sensul lor #osmologi#' #$5etallurg;& 5agic and 7lcem;&pp$ ; s$,;56C47 4L704

  se preJd patru por1i& la rJsJrit' la nord' la apus' la sud5$ Apoi' tinerii #aaleri PmpreunJ #uierarii a# de trei ori Pn#onOurul lo#ului' purtPnd #u ei un tPnJr i puterni# taur$ CPndPngrJditura e gata' #el dintPi #are intrJ nu sPnt oamenii' #i taurul #u patru a#i$ DupJ #e taurul agonit trei dintreF #ele patru a#i' este sa#rii#atQ #arnea luiF e Pn parte mPn#atJ de #ei de a1J#are sPnt astel uni1i' ei i progenitura lor' Pn parte #onsumatJ Pn o#ul ritual$ rganulgenerator al taurului este us#at la o# i Pngropat PFn ultima 9i a lunii i9i4ile' Pn miOlo#ulPngrJditurii$ 2Pn a#eeai 9i' se ridi#J deasupra #aoului #are #on1inea reli#a un altar Pn ormJde alusQ se sapJ alJturi un an1 destinat sa#rii#iilor' unde mai tPr9iu tre4uie sJ #urgJ sPn%gele

  la s#?im4Jrile lunii$ Se sa#rii#J Pntotdeauna trei animale la altar' PnsJ' la alte date' patru'deasupra an1ului$5(* Multe #redin1e se gJses# impli#ate Pn a#eastJ #eremonie ari#anJ(.' dar#eea #e ne interesea9J Pn primul rPnd este pre9en1a 2#entrului5' Pn Ourul #Jruia se undea9J ritu%al #etatea$ Cer#ul sau pJtratul' aPnd Pn #entru altarul a%lomor' PnJ1iea9J ae9areaomeneas#J Pn momentul Pn #are ea deine real& #Pnd #apJtJ' adi#J' iin1J$ A#est a#t deundare este #opia a#tului primordial de #rea1ie' i noua #etate deine impli#it o imago mundi.PngrJditura des%(*L$ L> 57'L4

  parte #eea #e este de #eea #e Pn#J nu este' sau este numai Pntr%un #?ip apro=imati' sau estepotrini#$8ala4ilitatea #osmologi#J a a#estei PngrJdituri originare' prin #are ia natere o noua ae9areomeneas#J nu este inirmatJ de eentualele sau posterioarele alori a#ordate ei$ PngrJditura ian1ul' #a i' Pn alte pJr1i' la4irintele i 9idurile pot aea G Pn aarJ de rostul lor primordial' decreaie a #etJ1ii G i un s#op apotropai#& sJ 1inJ Pn aarJ du?urile rele' or1ele no#ie$ Iar maitPr9iu' #Pnd ori9ontul spiritului nu a mai i dominat #u e=#lusiitate de o4ie#te' or1e saudumani 2neJ9u1i5' a#eleai 9iduri i la4irinte or olosi #a miOloa#e de apJrare Pmpotria ad%ersarilor$ 8oim sJ spunem #J i Pn #a9ul 2oraelor5' #a i Pn atPtea alte #a9uri' asistJm la o

  #ontinuJ degradare a sensului primordial' la o #Jdere Pn #on#ret #are uneori a#e aproapeimposi4ilJ des#irarea 2originalului5 metai9i# #e' #u ne#esitate' tre/uie sJ e=iste Pnapoiaori#Jrui a#t omenes#$ Nu e lo#ul ai#i sJ #er#etJm mai #u de%amJnuntul pro4lema la4irintuluiasupra #Jreia nJdJOduim sJ pu4li#Jm #urPnd un studiu spe#ial' dar este eident #J toateasemenea #onstru#1ii au ost J#ute' la Pn#eput' nu #a miOloa#e de apJrare Pmpotria oamenilor'#i #a miOloa#e de apJrare Pmpotria 2rJului5' a du?urilor i a mor1ii$ Nu strategia militarJ' #iritualul i metai9i#a auF dus la des#operirea' olosirea i desJPrirea lor$ Pnto#mai dupJ #umnu dupJ po9i1ia ei strategi#J era aleasJ aria unei #etJ1i' #i dupJ un #anon #osmologi# 4inesta4ilit$ Pn ond' poate #J nu ne depJrtJm prea mult de adeJr airmPnd #J' i Pntr%un #a9' ialtul' tot de 2strategie5 era or4a' numai #J apli#atJ pe nieluri dierite i olosind aloridierite$ La Pn#eput' po9i1ia strategi#J a unei #etJ1i Pnsemna aliditatea ei metai9i#J'inulnera4ilitatea ei a1J de or1ele de%,/

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  30/55

  56C47 4L704

  moni#e' ?aoti#e' a1J de 2rJu5$ Mai tPr9iu' a#eeai po9i1ie strategi#J se erii#J prin re9isten1aei a1J de adersarul uman$ Dar i Pntr%un #a9' i Pn #elJlalt' tot de apJrare Pmpotria mor1ii eraor4a' Pntr%un #uPnt de durat. Cea mai mult& pro#esul de degradare' da#J a dus la uitareasemnii#a1iei originare a unei a#1iuni sau unui gest' n%a putut Pntotdeauna suprimaprezena

  a#elui gestQ i%a s#?im4at doar interpretarea$Reenind la #eremonialul de undare aF oraelor' ne amintim #J Anti#?itatea ne%a transmisdouJ tradi1ii priitoare la undarea Romei$ Una or4ete de un cerc tras #u plugul' aPnd Pn#entrul lui o groapJ' pe #are romanii o numeau5undus#. idiu (Fasti I8' /0+ spune #Jdeasupra a#esteifossa se ala un altar$ AltJ tradi1ie or4ete de o6oma Duadrata.Nu intrJmPn lunga #ontroersJ purtatJ de PnJ1a1i Pn Ourul a#estei du4le tradi1iiQ e pro4a4il' aa #um s%aarJtat Pn ultimul timp' #J modelul originar al Romei a ost un pJFtrat Pntr%un #er#$ Ceea #e neinteresea9J ai#i este aptul #J i Roma' #a ori#are alt ora 2sa#ru5' a ost #lJditJ pornind de la2#entru5 altarul G5undus). Du4la tradi1ie a #er#ului i pJFtratului(/se regJsete i Pn alteregiuni' 4unJoarJ Pn India$ MormPntul indian aea deasupra ostup #ir#ularJ sau osuprastru#turJ pJFtratJ$ i una' i #ealaltJ PnsJ' erau o imago mundi2 ele repre9entau ie

  2muntele #osmi#5' ie 2#entrul5 lumii$Crea1ia n%a aut lo# numai Pn#epPnd din #entru' #i a aut lo# la nceputul anului. Pn aproapetoate #ulturile ar?ai%(; 3lutar?'6omulus& 8III$(,DionKsius din Hali#amas' I' ,+Q #$ i erenKiF'4infiirung...&pp$ (0 s$(/C$ A$ H$ All#rot' :e Circle and te Cross& Londra' 0+(,' ( olume$C54':76 L7 L4

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  31/55

  se #on#entrea9J pentru a%i putea unii#a luiul stJrilor de #ontiin1J-($ ri#e medita1ie re%ligioasJ i ori#e #on#entrare #orespunde unei ieiri din ?aos' unei an#orJri Pntr%un 2lo# sta4il5$Medita1iile i #on#entrJrile apJrJ de 2risipire5' de lu#tua1ie ?aoti#J' de resor4irea Pn amor$De a#eea G re#en1a sim4olurilor 2insulei5' alF 2diamantului5' alF 2pietrei din #apulung?iului5' alF 2tronului5 et#$ Pn te=tele as#eti#e i misti#e$ Toate a#este sim4oluri

  ormulea9J' pe nieluri dierse i #u apli#a1iuni elurite' realitatea aa #um se maniestJ ea Pno#eanul laten1elor sau al ilu9iilor$In pra#ti#a misti#%as#eti#J' 2ia1a nouJ5 pe #are o inaugurea9J e=er#i1iile spirituale este' #a iPn pra#ti#ile religioase #omune' un drum #Jtre #entru' sau' #u alte #uinte' o rePntoar#ere la#entru' la realitatea ultimJ$ Ne%am depJrta prea mult de su4ie#tul nostru da#J am intra Pn amJ%nunte' dar putem aminti #J ori#e pelerinaO la un lo# sPnt' ori#e i9itJ la un templu et#$ este undrum #Jtre 2#entru5$ Salarea poate i tradusJ prin nenumJrate ormule' PnsJ una dintreF #elemai #uprin9Jtoare este& 2drumul spre #entru5$ Nu e lipsitJ de semnii#a1ie medita1ia omali#J

  pe-(C$ #artea noastrJ Hoga.C54':76 L7 L4

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  32/55

  aspe#tul unui la4irint$ Itinerarul salJrii Pn#epe de#i #u o medita1ie asupra lumii #onsideratJPn ansam4lul ei$ 2Imita1ia a#tului #rea1iei5 se erii#J' aadar' de mai multe ori Pn opera1iile dete?ni#J as#eti#%meditatiJ preliminareF salJrii$ Construirea unei mandala este repetareai#onograi#J a Crea1iei Smandala \ imago mundi)2 medita1ia asupra mandalei este repetarearitualJ a #rea1iei (m 2lo#ul sta4il5' repetarea ei psi?ologi#J (m apJrare de ?aos' 2ia1J

  nouJ5 i omologarea metai9i#J #u a#tul Crea1iei (m \ #entru' realitatea ultimJ$ 3olialen1aa#easta e inerentJ ori#Jrui sim4ol #osmologi#' #are tre4uie Pntotdeauna Pn1eles un#1ional' eldes#operindu%i sensurile prin nenumJrate a%C54':76 L7 L4

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  33/55

  realul #oin#ide #u nonrealul' totul #u partea' eternul #u eemerul et#$ Eident' a#eastJ 2ruperede niel5 se a#e Pn #onormitate #u anumite norme' rituale' miti#e sau metai9i#e$ Aem de%aa#e #u e=perien1e 2#u sens5' orientate i #onsumate PnlJuntrul realului$ 2Ruperile de niel5eidente Pn patogenii sPnt dereisti#e' nean#orate Pn real$ 3entru anumi1i medi#i sau psi?ologi

  po9itiiti' patogeniile sPnt su4stan1ial similare misti#ilor i magiilor$ De apt' patogenii sPnt

  misti#i i magi#ieni rata1iQ mai pre#is' simieti$3a#ientul #are desenea9J' JrJ sa i J9ut sau sJ i au9it reodatJ de ea' o mandala a#e asta #asJ se sale9e'C54':76 L7 L4

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  34/55

  //56C47 4L704

  menea' animalele$ Mitologia nordi#J poestete #um gigantul primordial bmir a ost sa#rii#atde #ei trei 9ei ra1i' d?in' 8ili i 8e' #a sJ se a#J lumileQ din #arnea lui au J#ut pJmPntul' dinsPngele lui marea' din oasele lui pietrele' din pJr pJdurile' din #raniu 4olta #erului i din #reier

  norii Snorre Sturlason'

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  35/55

  Lumii5 (Bundaisn& -0';%,$ Te= tele indiene #unos# mai multe itinerareF #osmi#epost-mortem& itinerareF #are nu sPnt de#Pt aspe#te ale a#eluiai a# de restituire reali9at prin moarte$2#?iul tJu se du#e spre Soare' suletul (atmari) tJu se du#e spre 8Pnt5 et#$ (6ig Meda& 7' 0;'-$ Sau 2rJsularea ta se du#e spre 8Pnt' ure#?ea ta i$ e$ au9ul spre pun#tele #ardinale' oaseletale Pn 3JmPnt5 (7itare;a Bramana& II' ;' 0-$ Un imn unerar din7tar*a Meda 78III' *'

  */ amintete mortului& 23e tine' #are eti pJmPnt' te ae9 Pn pJmPnt5$ RepetJm i ai#i G #eea#e am spus' de mai multe ori' Pn s#rierile noastre anterioare G #J elementele 28Pnt5' 2Soare5et#' #a de altel i no1iunile de 2emeie5 i 24Jr4at5' tre4uie Pn1elese Pn sensul lor #osmologi#'

  pe #are%L aeau pentru autorii te=telor ar?ai#e$Dar' #a sJ ne rePntoar#em' este eident #J''Antropo#os%mosul5 primordial Pi #ontinuJ *iaa Pnlumile #Jrora le%a dat natere prin moartea%i ritualJ$ i ie#are om' murind' nu a#e alt#eade#Pt sa se reintegre9e a#estui prototip An%tropo#osmi#$ 3rin ie#are moarte omeneas#J'Antropo#os%mosul se rea#eQ sau' mai pre#is' ncearc s se refac n forma lui originar.

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  36/55

  i de a#erea omului din la#rimile sau sJ%mPn1a 9eului.' #eea #e e tot o ormJ aautosa#rii#iului$Re#apitulPnd' putem redu#e miturile #osmogoni#e i antropogoni#e amintite mai sus laurmJtoarele s#?eme&0$ Cosmosul a ost J#ut de 9eul suprem sau de 9ei prin sa#rii#area unui !igant 3urus?a'

  bmir sau a unui monstru marin TiamatQ($ Cosmosul a luat iin1J pentru #J a ost 2Pnsule1it5 prin moartea ritualJ #are a aut lo# 2Pntimpul a#ela5Q-$ Pnsule1irea 2nu #onstJ Pn simpla transmisiune a ie1ii i suletului !igantului Pn Cosmos5'#i Pn primul rPnd Pn magia sa#rii#iului' #are a#e posi4ilJ prelungirea 2ie1ii5 !igantului Pnorme multiple de e=isten1JQ- Cosmologie&pp$ ,,%,/Q5etallurg;&pp$ 0* s$*Di=on' ceanic 5;tolog;& Boston' 0+0;' p$ 0),$.5etallurg;&p$ 0*Q

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  37/55

  arpelui$ 8om edea PndatJ #J modelul al#Jtuit de a#1iunea primordialJ Pi pJstrea9J ei#ien1a'#?iar Pn #ulturile moderne' #Pt ar pJrea a#estea de lai#i9ate i proane$0)2^NSU 57'L4 +,lai lu#ru Pl PnPlnim Pn tradi1iile indiene anali9ate Pner/urile de su/ Cruce2 din sJmPn1a unuisPnt rJsare o iar4J #are dJ natere unui #opil deenind' mai tPr9iu' erou sau sPnt$ Ni#i ai#i'as#etul #are a suerit o moarte iolentJ nu mai reine la orma lui originarJ' #i Pi #ontinuJe=isten1a su4 orma unei plante i a unui #opil$Da#J' aa #um reelea9J un #onsidera4il numJr de tradi1ii ar?ai#e' ori#e moarte iolentJ e#reatoare' adi#J proie#tea9J suletul #elui #e a ost Oertit Pntr%un nou #orp' este de la sinePn1eles #J suletul #elui ritual sa#rii#at la temelia unei #lJdiri este proie#tat Pn noul sJu #orp'

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  38/55

  ar?ite#toni#Q pe #are 2Pnsule1indu%L5 Pl a#e sJ dure9e$ De#i' Pn #a9ul legendei rom:neti'so1ia Meterului Manole triete Pn mP%nJstire' Pn sensul #J mPnJstirea PnsJi al#Jtuiete trupulsJu$ Astel #J' da#J Meterul ar i murit de moarte 4una' n%ar i putut%o PntPlni' pentru simplulmoti #J ea Pn#J nu murise$ i e admira4ilJ intu1ia autorului' sau autorilor 4aladei rom:neti'#are' pentru a reuni pe #ei doi so1i' a g?i#it singura posi4ilitate a rePntPlnirii lor& moartea

  iolentJ a Meterului$ Pntr%adeJr' moartea a#easta' #are G ori#Pt de s#?im4atJ #a sens arapJrea Pn 4aladJ G este totui o moarte ritualJ' prelungete e=isten1a lui Manole pe a#elai ni%el #osmi# unde Pi #ontinuJ e=isten1a so1ia luiQ ea' #u un #orp ar?ite#toni#Q el' #u unul de apJ#urgJtoare$ Trupurile lor sPnt aproape' #J#i i9orul e&Cu ap curat :recut prin piatr& Cu lacrimi srate& 0e Caplea *rsate.

  23iatra5 era noul #orp al so1iei$ PnlJn1uirea lor era a#um reali9atJ Pntr%un alt niel #osmi#' unde#ir#uitul se a#e mai lent' atPt de lent' Pn#Pt pare o#?ilor omeneti perenitate$56C47 4L704

  Pn lumina a#estei e=ege9e' ni se PnJ1iea9J Pn toatJ #laritatea ei #on#ep1ia ar?ai#J a riturilor de#onstru#1ie$ Nimi# nu poate dura da#J nu e 2Pnsule1it5 prin Oertirea unei iin1e iiQ PnsJidiinitatea a arJtat' Pn 2timpul a#ela5' #Pnd au ost J#ute Lumile' #J o #rea1ie nu poate i

  PmplinitJ de#Pt printr%un sa#rii#iu' i anume prin 2moartea iolentJ5 a !igantului #osmi#Q#rea1ia' aadar' este un pro#es organi# i ritual Pn a#elai timp' #J#i numai din #e e 29>5 se

  poate a#e un lu#ru 2">5' dar 2ia1a5 a#easta nu poate i transmisJ de#Pt printr%un sa#rii#iui$ e$ un a#t sa#ru' Pn toate #redin1ele deriate din a#est mit #entral' #osmogoni#' sPnt pre9ente'su4 o ormJ mai mult sau mai pu1in adulteratJ' ideile& *ia i ritual ar?etipul diin al tuturora#telor sa#re pe #are le repetJ omul ai#i pe pJmPnt' #a sJ se poatJ insera Pn real i #a sJ poatJFdura$ Lu#rurile J#ute' manua#turate iau iin1J i durea9J Pn mJsura Pn #are dein corpuriorgani#e$ Seria a#easta de apte nu se poate e=pli#a ni#i prin teoria animistJ a lui TKlor' ni#i

  prin aa%numitul preanimism al lui Marret$ Ele apar1in unui alt #i#lu istori# i presupun oteorie #oerentJ a lumii' #entratJ Pn Ourul mitului #osmogoni# i atotputerni#iei ritualului$E=isten1a unui 2#orp5 ar?ite#toni# nu e parado=alJ de#Pt pentru #on#ep1iile moderne

  Pndeose4i #ele de la Renatere Pn#oa#e' #are a#ordJ atPt 2omului5' #Pt i 2ie1ii5 alori din #ePn #e mai limitate$ Mentalitatea ar?ai#J re#unoate o pluralitate de nieluri #osmi#e Pn #are2ia1a5 i 2omul5 pot e=ista$ Am arJtat Pntr%altJ parte (5etallurg;& 5agic and 7lcem;) #a

  4unJoarJ Pn #?imie i metalurgie tre#erea de la organi# la anorgani# se a#e oarte Pn#et' #Jopera1ia #?imi#J a 2#om4inJrii5 aneoie se desprinde din #on#ep1ia al#?imi#J a 2nun1iimetalelor5' #J pietrele #a i metalele sPnt se=uate' suerJ' mor i Pnie' #J #eea #e seC54':76 L7 L4

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  39/55

  Cosmosul a ost J#ut dintr%un !igant primordial$ 8ia1a organi#J un#1ionea9J Pn toatJplenitudinea ei natere' #retere' se=ualitate' pasiune' suerin1J' moarte' rePniere #?iar Pn#ele mai inerte nieluri G #um ar i' de pildJ' #el geologi#$ Nu e or4a' aadar' de o simplJ2ia1J5 #on%0))

  56C47 4L704#ep1ia animistJ' aa #um' 4unJoarJ' o amoe4J are ia1J G #i de un #ir#uit ital e=trem deeoluat i #omplet' de o serie aproape ininitJ de 2organisme5 sau mai pre#is de 2#orpuri5'#are nu numai #J 2trJies#5' dar trJies# Pn #?ip integral' adi#J par#urg toate etapele ie1ii

  4iologi#e i' Pn unele #a9uri' #?iar pe #ele ale dramei spiritului$ Eti#?etele de animism' saupanteism' sau imanentism nu se potries# delo# a#estui ansam4lu #osmi# de 2#orpuri5 legatePntre ele prin solidaritJ1i o4s#ure sau rela1ii de destin$ Nu e or4a ni#i de un singur 2sulet5#are le dinami9ea9J pe toate' ni#i de o diinitate imanentJ Pn ele pentru #J' da#J uneoridiinitatea #oin#ide #u unul dintreF a#este 2#orpuri5' o a#e printr%o teoanie sau prin a#elai

  parado= #are PngJduie' Pntr%un ritual' #a esse sJ #oin#idJ #u non-esse& ragmentul #u totul'eemerul #u eternul et#$ De asemenea' a numi astel de #on#ep1ii 2antropo#entri#e5 iarJi nu

  ne du#e prea departe' pentru #a omul& aa #um i%L PnJ1iea9J teoriile ar?ai#e' nu esteasemenea omului Pn1eles de noiQ omul ar?ai# se alorii#a pe sine Pn termeni cosmici& #u alte#uinte se re#unotea' #a atare' om& Pn mJsura Pn #are Pi identii#a un#1iile Pn Cosmos$Pn1elegem asemenea #redin1e' Pn1elegem' 4unJoarJ' #um un 2om5 Pi poate #ontinua 2ia1a5Pntr%un nou 2#orp5' ar?ite#toni#' numai da#J i94utim sa ne PnJ1iJm i9iunea antropo#osmi#Ja oamenilor #ulturilor ar?ai#e$ Cum spuneam mai sus' sera no1iunilor de om i *ia erau'

  pentru #ulturile ar?ai#e' mult mai aste$ Un om putea tri Pn mai multe orme' pe mai multenieluri #osmi#e de#Pt i94utim sa ne Pn#?ipuim Pn limitele #ontiin1ei noastre 2moderne5'PnsJi no1iunea de 2#orp5 era de o tur4urJtoare polialen1J$ S%a putut or4i de Biseri#a#retinJ #a deF un #orp misti# al lui Cristos' Pntru#Pt pentru mentalitatea #on%C54':76 L7 L4

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  40/55

  CPtea e=emple ne or aOuta sJ Pn1elegem i mai limpede no1iunea de 2#orp ar?ite#toni#5$ Setie #J' la origine' templul era un altar ridi#at deasupra unui mormPnt sau' mai pre#is' deasupraunui re#ipient Pn #are se pJstrau reli#ele unui 2om sa#ru5$ Altarele preeleni#e' indiene' #?i%ne9e erau' la Pn#eput' lo#uri unde se adu#eau orande 2strJmoilor5' 2eroilor5 sau 2sin1ilor5Pngropa1i total sau par1ial dedesu4t$ Gtup indianJ este o #onstru#1ie #are s%a ridi#at deasupra

  unui asemenea altar' #onstru#1ie #are a eoluat Pn #onormitate #u legile ar?ite#turii' dar #areni#iodatJ nu s%a putut eli4era de un#1ia sa primordialJ& pJstrJtoare de reli#e$ Asemeneastup sPnt sa#re numai pentru #J ele al#Jtuies# #orpul ar?ite#toni# al reli#elor pe #are le#onserJ$ Nu este delo# e=agerat sJ se or4eas#J de o 2Pnsule1ire5 a a#estor #onstru#1iidatoritJ reli#elor dinlJuntrul lor de #ele mai multe ori' irete' ine=istente sau rauduloase$Budd?a #ontinuJ sJ e=iste' su4 orma unui #orp ar?ite#toni#' Pn oarte multe lo#uri' deoare#eun numJr #onsidera4il de temple istup Pi reendi#J o reli#J din trupul sJu$ 3entru unmodern' pare oarte greu de Pn1eles #J pelerinaOul la un templu 4udist sau la ostup de altel'ori#e templu #on1ine sau impli#J ostup) PnseamnJ luarea de #onta#t #uBudda ca atare&adi#J Pn plenitudinea iin1ei lui #onsiderat caJra*artti& Sueran Uniersal' temeiul onti# alCosmosului$ 3aul Mus0a de%0Bara/udur. 4sDuisse dune istoire du /ouddisme fondee sur la critiDue arceologiDue des te,tes& oi$ I' 0+-.'passim$ C$ dis#u%tareFa unor te9e ale lui Mus Pn studiul nostru&Bara/udur& templul sim/olic& [n]6. F.6.& 0+-,'retipJrit n nsula lui 4utanasius (!Z").C54':76 L7 L4

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  41/55

  adusJ diinitJ1ii sau #a un miOlo# de a reintra Pn #onta#t #u realitatea ultimJ' sPntul i eroul sesa#rii#J pe ei nii i ncontinuu. AmPndoi depJes#' ani?ilPnd%o' #ondi1ia umanJQ amPndoiimitJ un model ar?etipal$ Eroul PnsJ piere Pn luptJ' printr%o moarte iolentJ de altel' adeseoriun ins deine erou datoritJ e=#lusi mor1ii iolente-G ulger' in#endiu et#$ G' #a i #um aroi sJ se punJ Pn eiden1J #ara#terul impersonal' me#ani# al #onsa#rJrii rituale printr%o

  asemenea moarte e=#ep1ionalJ$ i am J9ut #J 2moartea iolentJ5 este Pntotdeauna #reatoare$si'Le culte des eros et ses con-ditions sociales 3aris' 0+0+' pp$ (;' 0/) et#$C54':76 L7 L4

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  42/55

  Berard''au[s]ica[a] et le retour d>l;sse 3aris' 0+(+' pp$ -.0 s$C54':76 L7 L4 57'L4 0)+India' #u #entrul lumiiX Nu e oare or4a de un alt 2spa1iu5 Pn #are e=istJ mormintele i #arePngJduie #a ie#are 2sulet5 sJ se ale Pn a#elai timp Pn groapa lui i Pn 2inern5X$$$Dar' prin simplul apt #J un mormPnt e numit #asJ a mortului' se Pn1elege deose4irea diOntreun ins #are se stinge Pn #?ip ires# i altul' #are e Oertit printr%o moarte ritualJ$ A#easta Pi

  #onerJ ne4Jnuite posi4ilitJ1i de a%i #ontinua durata pe nieluri #osmi#e elurite& reli#J'glorie' plantJ' #orp ar?ite#toni# et#$ Toate a#este #redin1e au o #oeren1J intimJ' am putea

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  43/55

  spune #?iar o logi#J' pe #are o putem re#onstitui ori#Pt de multe i radi#ale transormJri'#ontaminJri i degradJri ar i Pndurat ele$ Pnapoia tuturor' re#unoatem strJe#?ea 2teorie5 a#rea1iei prin moartea ritualJ' a sporirii realitJ1ii prin OertJ #J#i' am J9ut' moartea iolentJ

  prooa#J o palingene9J i' mai ales' asigurJ perenitate unor Jpturi #are' lJsate sJ%i mistuiedestinul' ar i aut Pn #el mai 4un #a9 de trJit o ia1J omeneas#J$ 2Corpul5 Pn #are Pi #ontinuJ

  e=isten1a Jptura OertitJ este adesea atPt de #amulat' Pn#Pt aneoie ni l%am putea Pn#?ipui #apeF un miOlo# de supraie1uire$ BunJoarJ' Iigenia e OertitJ #a sJ se poatJ Pmplini e=pedi1iaPmpotria Troiei$ Am putea spune #J ea do4Pndete un 2#orp de glorie5 #are sPntF PnsuFirJ94oiul' PnsJi i#toriaQ ea triete Pn a#eastJ e=pedi1ie' Pnto#mai #um so1ia MeteruluiManole triete Pn trupul de piatrJ i ar al mPnJstirii$ Pn ond' ori#eface omul' ori#e seinserea9J Pn real e J#ut dupJ modelul ar?etipal al #osmogoniei i impli#J a#elai sa#rii#iu

  primordial$ Hani4al' Pnainte de a Pn#epe e=pedi1ia peste Alpi' sa#rii#J oameni 9eului MelartHera#les$ ri#are ar i ost sensul a#estor sa#rii#ii' 2logi#a5 pe #are am identii#at%o PnatPtea #redin1e i ritual uriF e=aminate pPnJ00)56C47 4L704

  a#um impli#J o anumitJ 2soartJ5 #reatJ a#estor oameni Oerti1i$ Crearea G sau' mai pre#is'#onstruirea G unei 2sor1i5post-mortem PnseamnJ PnsJ do4Pndirea unui 2#orp5$ are noul lor2#orp5 nu era Pnsui rJ94oiul lui Hani4al' tre#erea Alpilor' pe #are Oertele o 2Pnsule1eau5' oJ#eau ei#ienta' dura4ilJ' realX00 CAS' CR3' CSMSSo1ia Meterului Manole Pi #ontinua e=isten1a Pn #osmos Pntr%un nou trup' #orpul ar?ite#toni#al mPnJstirii pe #are%L Pnsule1ete i Pl a#e sJ dure9e$ 3roie#tatJ G prin moartea%i ritualJ GPntr%un alt niel #osmi# de#Pt a#ela Pn #are e=istase #a iin1J umanJ' so1ia Meterului e ursitJ sJ#unoas#J o perenitate nePngJduitJ omului #a atare$ Ea dureaz in#ontesta4il mai mult de#Pt

  pot dura oamenii #are trJies# i mor #a oameni' do4Pndind astel perenitatea i gloria eroilor$Este ea PnsJ atPt de singulari9atJ prin noul sJu 2#orp5' ar?ite#toni#X Este oare ea 9PrlitJ pe un

  niel #osmi# oare#um e=terior dramei i destinului omului' Pn aara de traie#toria spe#ieiumane i se alJ oare ea G datoritJ sor1iisui-generispe #are i%a #reat%o moartea ritualJ cGi9olatJ de Cosmosul la #are parti#ipJ restul muritorilorX Pntre4Jrile Pi au rostul lor' pentru #J'da#J so1ia Meterului se singulari9ea9J prin perenitatea ei' aptul a#esta ar putea i interpretat#a un 4lestem' #a o i9olare perni#ioasJ' #a o 2oprire pe lo#5 Pn marele #ir#uit #osmi# #e tindela reintegrarea inalJ a omului Pn unitatea din #are s%a desprins$ Pn ori9ontul spiritual #omuntuturor a#estor mituri ar?ai#e i #redin1elor laterale #Jrora le%a dat natere' o deplasare de petraie#toria reintegrJrii ar e#?iala #u un 4lestem' ori#e 2oprire pe lo#5 iind nu numai o #rimJPmpotria ie1ii' #i i una Pmpotria mPntuirii$00(56C47 4L704

  Soarta so1iei Meterului Manole este PnsJ Pn pere#tJ #on#ordan1J #u mitul i eti#a reintegrJrii$A4andonPndu%i trupul omenes# i do4Pndind un #orp ar?ite#toni#' ea rJmP%ne Pn a#elaiori9ont spiritual al miturilor #osmogoni#e i metai9i#ii pe #are o impli#J a#estea$ SJ neamintim #J omul ar?ai# se PnJ1ia pe sine Pn termeni #osmi#i i%i alorii#a ia1a redu#Pndtoate a#tele sale la ar?etipuri$ Pnsetat' aa #um l%am J9ut' de realitatea ultimJ' aea griOJ sJ nuse rupJ din riturile #osmi#e ni#i mJ#ar Pn #ele mai 2oare#are5 gesturi ale sale$ MPn#Pnd'indianul din timpurile edi#e n%aea #ontiin1a #J Pmplinete un a#t i9iologi#' #i #J 2sa#rii#J59eilor dinlJuntrul trupului sJu$ ei #are Pi aeau prototipul Pn Cosmos i #are al#Jtuiau#entrele de interse#1ie i solidari9are diFntre mi#ro#osmos trupul i ma#ro#osmos$

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  44/55

  el Pi aeau #oresponden1ele #osmi#e i erau #onstruite dupJ un prototip ar?etipal'#osmologi#$ Carul' 4unJoarJ' a ost J#ut dupJ modelul soarelui i su4 presiunea #on#ep1iilorreligioase pe #are omul #ulturilor preistori#e' de la Pn#eputul erei metali#e' le%a ela4orat PnlegJturJ #u astrul solar0$ 8eFmintele' instrumentele de lu#ru' ornamentele G toate erauJ#ute Pn #onormitate #u normele #osmi#e i aPnd0

  R$ L> 57'L4 00-griOJ sJ nu%lF depJrte9e pe om de realitate& #i sJ%L solidari9e9e i sJ%L integre9e ei($ Ceea #edeose4ete ia1a omului ar?ai# de ia1a omului modern este #ontiin1a an%tropo#osmi#J i

  parti#iparea la ritmurile #osmi#e' #are dispare Pn Europa muni#ipalJ o datJ #u reolu1iileindustriale$ mul modern este re9ultatul unui lung rJ94oi de neatPr%nare a1J de Cosmos$ El ai94utit' Pntr%adeJr' sJ se eli4ere9e Pn 4unJ parte de dependen1a Pn #are se alJ PnlJuntrul2Naturii5' PnsJ a#eastJ i#torie a #Ptigat%o #u pre1ul i9olJrii sale Pn Cosmos$ A#telor omuluimodern nu le mai #orespunde nimi# #osmi#Q #u atPt mai pu1in o4ie#telor pe #are le a4ri#J el$Casa omului ar?ai# nu era o 2mainJ de lo#uit5' #i' #a tot #e imagina i J#ea el' un pun#t de

  interse#1ie Pntre mai multe nieluri #osmi#e$ AdJpostindu%se Pntr%o #asJ' omul ar?ai# nu sei9ola de Cosmos' #i' dimpotriJ' enea sJ lo#uias#J Pn #?iar #entrul lui$ CJ#i #asa era ea PnsJio imago mundi& o i#oanJ a Pntregului #osmi#$ Am J9ut #J 1Jruul #are se 4ate' Pn India' su4

  piatra undamentalJ a ori#Jrei #onstru#1ii #orespunde lui a,is mundi2 #asa se alJ' aadar' Pn#entrul lumii i este Pntr%un anumit sens o i#oanJ redusJ a lumii$ Des#?i9Jtura pe #are ori#e#asJ ar?ai#J o aea deasupra 2altarului5 #orespundea 2o#?iului5 din miOlo#ul #upolei #osmi#e$Templul G #a i #asa G repre9enta Pn a#elai timp atPt Cosmosul' #Pt i #orpul uman$ DomulPn#Jperii Pn #are arde o#ul sa#ru' la parsii din Bom4aK' PnJ1iea9J 4olta #ereas#J$ DionKsiosFdin Hali#arnas I' .) airmJ #J templul 8estei era #ir#ular pentru a imita glo4ul pJmPntes#$A#estei interpretJri relati tardie Pi putem adJuga #ompara1ia pe #are 3laton o J#ea Pntre#apul(

  E=emple PnFragmentarium&pp$ .( s$' ;) s$' +) s$ et#$00*56C47 4L704

  omenes# i #osmosul seri# (:imaeus& ** d s$ i pe #are i%o Pnsuise Pntrega lume e#?e-$ simetrie PnsJ mai #larJ Pntre #osmos' #asJ i #orpul omenes# o PntPlnim Pn India$ DupJ#redin1ele indiene' Pn #lipa mor1ii spiritul pJrJsete trupul prin sutFura #ranianJ oramentullui Monro' numitJ /ramarandraZ. Le=i#ul ar?ite#toni# indian numete /ramarandrades#?i9Jtura 2o#?iul5 din Prul turnului sau din #entrul #upolei unui templu.$ Constru#1iaeste astel identii#atJ #orpului omenes#' 4olta repre9entPnd #raniul$ Tradi1ia a#easta s%a

  pJstrat i Pn lumea gre#o%latinJ$Foramen este des#?i9Jtura lJsatJ inten1ionat Pn a#operiultemplului lui Iupiter idiu'Faste II' ;;,$ 3e de altJ parte' regJsim termeni ar?ite#toni#i Pn

  i9iologia i i9iologia misti#J indianJ$7itare;a 7ran;aJa III' (' 0 spune #J rJsularea este2stPlpul5 #are sus1ine i unii#J #elelalte sim1uri' Pnto#mai #um Pntr%o #asJ toate materialelear?ite#toni#e sPnt sus1inute de un stPlp$ Iar 2rJsularea5 a ost Pn#J din timpurile edi#easimilatJ 2Pnturilor5 #osmi#e (7tar*a Meda& 7I' *' 0.;$ Simetria diOntre om' #asJ i #osmosse rePn%tPlnete impli#atJ Pntr%un numJr #onsidera4il de te=te$ Resturi din a#eastJ strJe#?eomologare au supraie1uit pPnJ astJ9i Pn lim4aOul #urent$ E=presia lui idiu S5etamorfoze& I'0-/ 2mJruntaiele pJmPntului5 este Pn#J re#entJ$ Se or4ete despre 2#erul gurii5' despre un2o#?i de- C$ reerin1e Pn Y$ S#ott'Rermetica =ord' 0+(.' oi$ II' p$ (*+$*C$ Hoga&pp$ ((/' (-)' -);$.A$ Coomaras>amK' G;m/olism ofte 0ome&p$ *;$; C$ studiul nostru Cosmical Romolog; and Hoga Cal#utta' 0+-/' pp$ 0+( s$C54':76 L7 L4

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  45/55

  2#er5$Con#eputJ Pn termeni antropo#osmologi#i' ar?ite#tura ar?ai#J nu era numai o tiin1J i o artJsa#rJ' #i i un instrument de salare a omului$ Am J9ut #J omul ar?ai# e #ara#teri9at printr%oo4sesie a realului. Ar?ite#tura' #a i ori#are altJ te?ni#J strJe#?e' urmJrea plasarea omului Pnreal. 57'L4 00,logarea #osmologi#J a sunetelor a #ondus la o teorie mu9i#alJ de o e=tremJ #omple=itate$ PnIndia' #u timpul' amintirea originii 2astrale5 a sunetelor s%a pierdut$ Un autor din se#olul alF7III%leaF' Sarnagadea' airmJ #J sunetele s#Jrii mu9i#ale sPnt imita1ia strigJtelor animalelor

  G supraie1uire desiguratJ a animalelor 9odia#ale' de#i a unui sistem #osmologi#$ Ammen1ionat toate a#estea pentru a pune Pn luminJ un#1iunea metai9i#J i soteriolo%gi#J pe #area aut%o mu9i#a Pn #ulturile ar?ai#e i pe #are oarte tPr9iu a pierdut%o' de%a4ia #Pnd emo1ia i

  #rea1ia mu9i#alJ i%au #JpJtat deplina autonomie$2PmpJ#area5 omului #u

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  46/55

  tre#e JrJ a stJrui$ Dar ilo9oia J#ea mai mult de#Pt sJ%lF 2Pmpa#e5 pe om #u Cosmosul'de#Pt sJ%L 2armoni9e9e5 Pntreaga spe#ula1ie ilo9oi#J #?ine9J' atPt #ea ortodo=%#onu#ianistJ'#Pt i #ea taoistJ' aea #a s#op ultim pere#ta armoni9are a omului #u Cosmosul$ India a

  pJstrat #u o #larJ pre#i9ie' i de data a#easta' un#1iunea de reintrare Pn Cosmos pe #are o aeailo9oia' #el pu1in pentru ortodo=ia tradi1ionalJ$ 2Cei #are Pn1eleg5' adi#J #ei #are gPndes#

  metai9i#' #are gPndes# asupra realitJ1ii ultime i Pn #onormitate #u prin#ipiile o41in Pn#J dintimpul ie1ii lor o reintegrare Pn Cosmos' #are pentru #eilal1i #are 2n%au Pn1eles5 are lo#numai dupJ moarte$ 28o#ea5 #elor #are 2Pn1eleg5 deine 2o#5Q 2mirosul5 se transormJ Pn2Pnt5Q 2ederea5 Pn 2soare5 et#$ G adi#J se reali9ea9J a#ea restituire pe #are omul nu o poatePmplini de#Pt dupJ moarte ` +$ Eli4erarea prin #unoatere transormJ omul Pn ma#ro#osmos

  G dei' aa #um am remar#at Pn ` +' a#eastJ reintegrare Pn Cosmos n%a mai satisJ#ut' dupJun anumit moment istori#' spiritul indian$ Ceea #e tre4uie PnsJ men1ionat este #J' #?iar11856C47 4L704

  atun#i #Pnd spiritul intim a depJit ormula reintegrJrii #osmi#e' n%a Pn#etat de a o #onsidera#a peF o etapJ a4solut indispensa4ilJ eli4erJrii inale$ Am arJtat Pn CosmicalRo-molog; and

  Hoga #J' Pnainte de a Pn#er#a depJirea 2Cosmosului5 i integrarea spiritului Pn sine prinreali9area identitJ1ii atman-/raman)& Pn1eleptul indian tre4uie sJ do4Pndeas#J o pere#tJarmoni9are #u Cosmosul' pro#es #are poate i numit 2auto#osmi9are5$RePntor#Pndu%ne la Pntre4area #u #are am des#?is #apitolul de a1J& este oare so1ia MeteruluiManole atPt de singulari9atJ prin noul sJu 2#orp5' ar?ite#toni#' este ea oare i9olatJ Pntr%undestin e=terior dramei umaneX Totul ne PndeamnJ sJ #redem #J nu$ 3e de o parte' pentru #J un2#orp5 ar?ite#toni# era unul dintreF 2#orpurile5 #ele mai amiliare ori9ontului spiritual ar?ai#'

  pe de altJ parte pentru #J el nu repre9enta o oprire pe lo# Pn #ir#uitul #osmi#' #Fi' am puteaspune' o reintegrare Pn Cosmos$ Pntr%adeJr' da#J o #asJ PnJ1iea9J o imago mundi i e#onstruitJ dupJ modelul #osmi# G suletul #are ine sJ o lo#uias#J' sJ o a#J ie i dura4ilJ'se poate spune #J se inserea9J Pn PnsJi i#oana lumii$ 2Pnsule1irea5 #onstru#1iei prin Oertirea

  ritualJ este' Pn a#elai timp' o reintegrare Pn Cosmos$ Departe de#i de a i 2i9olatJ5' so1iaMeterului Pi #ontinuJ e=isten1a pe un niel #osmi# Pn #are integrarea e mai uoarJ' a#estniel G #orpul ar?ite#toni# G PngJduind o #ertJ omologare Pntre mi#ro#osmos ima#ro#osmos$ E=isten1a ei este totui parado=alJ' pentru #J' pe de o parte' se #ontinuJ Pntr%un2#orp5 ar?ite#toni# G iar' pe de altJ parte' este reintegratJ Pn Cosmos' #lJdirea iind' #um amJ9ut' o imago mundi. LegJturile atPt de organi#e diFntreC54':76 L7 L4

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  47/55

  PnJ1atul sPr4 3etar So a arJtat rolul pe #are l%au aut toJrJiile de 9idari arom:ni PnrJspPndirea Baladei Meterului Manole Pn toatJ Europa sud%esti#J$ C$ Cara#os%tea' op. cit&

  pp$ ;(* s$ AmJnuntul a#esta nu e lipsit de semnii#a1ie' #J#i de o4i#ei asemenea #orpora1iide meseriai pJstrea9J ritualuriF i #redin1e ar?ai#e' 2uitate5 sau ne#unos#ute #elorlaltegrupuri so#iale Pn miOlo#ul #Jrora trJies#$ Corpora1iile de 9idari i ar?ite#1i' de mineri i

  metalurgiti' de ierari i topitori pot i #onsiderate drept so#ietJ1i se#rete' aiF #Jror mem4ri sere#rutea9J e=#lusi din amiliile 4reslailor' purtJtoare a unei tradi1ii strJe#?i' i nu sPntadmii de#Pt printr%o serie de ritualuriF #are au toate atri4utele ini1ierii$ Pn general' se poatespune #J 2se#retele5 atPt de griOuliu as#unse i #u atPta pruden1J transmise 2ini1ia1ilor5 Pn#orpora1iile de metalurgiti' 9idari' topitori et#$ G se reerJ nu numai la te?ni#a pro%priu%9isJ'#i' mai ales' la metai9i#a i magia pe #are leF impli#J$ Trimitem pe #ititor la lu#rJrile noastreanterioare' Cosmologie i alcimie /a/ilonian (pp. ;( s$ i5e-tallurg;& 5agicand7lcem; pp$ . s$ PnEalmo,is& I' pp$ /, s$' pentru do#umentarea i interpretarea2se#retelor5 metalurgiei' aa #um le putem identii#a Pn te?ni#ile strJe#?i asiati#e i Pn#redin1ele moderne$ Do#umentarea a i' de altel' #onsidera4il sporitJ Pntr%o nouJ edi1ie' pe#are o pregJtim' a #Jr1ii5etallurg;.

  Se tie #J Pn !re#ia ar?ai#J #ele dintPi #orpora1ii de metalurgiti' ierari i Juritori de arme'purtPnd numele sau reendi#Pndu%se de la prototipuri miti#e G Cori4an1i' Cure1i' Da#tili'Ca4iri' Tel?iniGPi aeau 2misterele5 lor' #are se Pmplineau e=#lusi pentru ini1ia1i Pn anumitemegaron& aeau dansuri spe#iale i un Pntreg corpus de legende mitologi#e #are au pJtruns #utimpul Pn te9aurul mitologi# elen$ Pn#J nu s%a studiat #u toatJ sPrguin1a rolul pe #are#orpora1iile se#rete l%au aut Pn originea i sporirea mitologiei gre#eti' dar nu Pn#ape PndoialJ#J el s%a J#ut sim1it$ Pn trea#Jt' amintim #J !$ Dume9il' Pn olumulLe pro/leme desCentaures 3aris' 0+(+' Pndeose4i pp$ 0/. s$' a arJtat #J 2#entaurii5 al#Jtuiau o #orpora1iemagi#J medi#i' ra#i' dansatori' aPnd rituale spe#iale de ini1iere pro4a4il' o tre#ere prino#Q #$ A?ile' dansuri misti#e #u mJti i traestiuri animaleti' i #J a#eastJ so#ietate se#retJ#en%tauri#J de1inea primatul a4solut Pn timpul sJr4Jtorilor sPr%itului de an' #Pnd terori9aPntreaga #omunitate$ Este pro4a4il #J se deenea 2#entaur5 prin arderea Pn o# a #Jl#Piului' iritualul a#esta de ini1iere preistori#J s%a transmis pPnJ Pn 9ilele noastre Pn !re#ia i insulelegre#eti' s#?im4Pn%du%i doar semnii#a1iaQ astJ9i se #rede #J prun#ii nJs#u1i la sPritul anuluiris#J sJ se transorme PnIalliJantari entauroi i' pentru a preFPntPmpina a#eastJ

  primeOdie' tre4uie sJ se ardJ Pn o# #Jl#Piul #opilului$ DupJ #um se ede' un ritual de ini1ierepreistori#J pentru #J o4i#eiul era #unos#ut indo%europenilor Pnainte de despJr1irea lor Pngrupurile etni#e independente a supraie1uit #el pu1in trei mii de ani' pier9Pndu%i doarsemnii#a1ia originarJ$ Ce datorea9JF mitologia grea#J' #oregraia i literatura grea#J a#estor#orpora1ii preistori#e de medi#i i magi#ieni nu mai putem ti$

  0((56C47 4L704Eident' #orpora1iile 9idarilor i ar?ite#1ilor G sau' #u un #uPnt' ale 2meterilor5 G au aut'#a i #elelalte #orpora1ii se#rete' ritualuriFle lor de ini1iere i legendele lor' Pn #are se pJstraie i pura tradi1ia #osmogoni#J' pentru motie uor de Pn1eles& meteriifceau #ase' creau&repetau aadar gestul ar?etipal prin #are diinitatea a dat natere lumilor$ Ni s%au pJstrat oserie de #redin1e i supersti1ii Pn legJturJ #u riturile de #onstru#1ie' #redin1e #are au su%

  praie1uit #u o mai puterni#J intensitate Pn mediile de 9idari$ Dar nu ni s%a pJstrat nimi# dinritualuriFle de ini1iere ale #orpora1iei 2meterilor5$ Doar da#J n%am i Pndritui1i sJ edem Pnmoartea ritualJ a so1iei lui Manole o tul4ure amintire a unui ritual ini1iati#$ S#?i1Jm ipote9aa#easta JrJ ni#i o preten1ie de a o undamenta$ Tot #e putem aminti Pn spriOinul ei este

  #ara#terul ini1iati# al 2pro4elor5 pe #are tre4uie sJ le trea#J 2so1ia5 Pnainte de a aOunge lamPnJs%tire& ploaia' lupoai#a' s#orpia et#$ G i #are pre9intJ ainitJ1i eidente #u 2o4sta#olele5

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  48/55

  la #are e supus ini1iatul Pn misterele anti#e$ Da#J ar i sJ a##eptJm a#eastJ sugestie' aminterpreta drumul 2so1iei5 #Jtre mPnJstire #a peF un drum spre 2#entru5' adi#J o ini1iere' #utiutele ei primeOdii i Pn#er#Jri PntPmpinarea s#orpiei ne amintete lupta eroului #u 4alaurul'lupoai#a ne amintete 2ini1ierea5 etei de PmpJrat din 4asme' #are de*ineprin a#eastJ luptJerou et#$ 2So1ia5 i%ar reali9a destinul depJind a#este o4sta#ole i 2pro4e5' Pnto#mai #um un

  erou Pi Pmplinete destinul de erou luptPnd #u monstrul$ Da#J #uma aem de%a a#e ai#i #uurme degradate dintr%un ritual ini1iati# strJe#?i' este pro4a4il #J moartea ritualJ ar i numai omoarte sim4oli#J' aa #um se petre# lu#rurile Pn religiile misti#e$ RepetJm' toate a#estea nu sespriOinJ pe ni#i un do#ument i au ost s#rise numai pentru a putea repeta iC54':76 L7 L4

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  49/55

  alorii#J atPt de 4Jr4J%tete moartea rituala' a ost adPn#itJ' la des#enden1ii ge1ilor' poporulrom:nes#' de PnsJi istoria lor$ Rareori s%aC54':76 L7 L4

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  50/55

  nouJ$ A pJstrat #osmogonia' ri%tualuriFle' #ultele populare et#$ S%a stJruit de nenumJrate oriasupra asimilJrii de #Jtre teologia #retinJ a gPndirii gre#eti' dar nu s%a pus Pn lumina pe #areo meritJ #ealaltJ asimilare& a #redin1elor populare$ A#tul a#esta de a4sor4ire' transigurare iunii#are a #ultelor strJe#?i ni se pare superior #?iar asimilJrii ilo9oiei gre#eti i a in%stitu1iilor romane$ 3entru #J adeJrata unitate spiritualJ a Europei a do4Pndit%o #retinismul

  mai ales prinsal*area i 2Pnno4ilarea5 ie1ii populare$ Europa mediealJ al#Jtuia o unitatespiritualJ nu numai pentru #J olosea a#eeai ilo9oie i a#eleai institu1ii de altel' lu#rula#esta n%a ost ni#iodatJ Pmplinit' ni#i mJ#ar Pn ##ident' #i pentru #J #retinismul adusese laa#elai numitor dupJ grele re9isten1e ia1a spiritualJ popularJ$Este de la sine Pn1eles #J' aa #um a a4sor4it i a transigurat o ininitate de #redin1e'#retinismul a dat luminJ nouJ' #?iar atun#i #Pnd n%a a#ut%o e=pli#it' i #redin1elor #er#etatePn #artea de a1J$ Eident' ori#e asimilare adu#e #u sine anumite primeOdii& gno9e' eresuri et#$Dar' pPnJ la urmJ' toate a#este #ri9e de #retere au ost depJite$ 2Moartea #reatoare5' pe #aream identii#at%o Pn toate #redin1ele desprinse din mitul #osmologi#' era o #on#ep1ie #are sePn#adra #retinismului istori#' mai ales Pn sud%estul Europei$ Se Pn#adra G dar nu i se puteasu4stitui$ C?iar da#J am i ispiti1i sJ #onsiderJm mitul #osmologi# #a una dintreF

  0(/56C47 4L704

  multiplele preigurJri ale #retinismului' deose4irea diFntre patimile MPntuitorului i OertirearitualJ a 2Antropo#os%mosului5 este eidentJ$ Pn timp #e toate iin1ele Oertite mor #a sJretrJias#J glorios Pn altce*a& mai semnii#ati i mai pu1in eemer G MPntuitorul ren*iaz&adi#J renate Pn El Pnsui$ Autonomia a#easta a4solutJ este Pn#J o doadJ a dumne9eirii luiCristos G #J#i rePnie Pn eternitate i totui Pn 2ormJ5 umanJ$Dar' da#J nu poate i or4a de o su4stituire' nu e mai pu1in adeJrat #J ideea de 2moarte#reatoare5 se Pn#adra i9iunii pe #are o adu#ea #u sine #retinismul$ Aa #J nu numai istoriadramati#J a rom:nilor a #ontri4uit sJ promoe9e pe prim%plan alorii#area mor1ii rituale' #i i#redin1a lor cretin.Nu tre4uie sJ Oude#Jm PnsJ #retinismul popular G #are trJiete e=#lusi

  su4 semnul tainelor G prin #riteriile #retinismului nostru de ora modem$ Ceea #e poateapJrea #ontradi#toriu sau ereti# o#?ilor notri o4inui1i #u #onsisten1e de manual este totuiorgani# i e#umeni# Pntr%o i9iune integralJ' aa #um e de o4i#ei i9iunea popularJ$Dar #onsidera1iile a#estea ne des#?id drumul #Jtre dis#u1ia raporturilor diFntre #retinism i#ulturile ar?ai#e' dis#u1ie pe #are nu o putem Pn#epe a#um$& ^NCHEIERIEste lumea ar?ai#J pe #are am eo#at%o ne#ontenit Pn paginile a#estei #Jr1i' atPt de departe denoiX i a#1iunea de 2degradare5 a sensului metai9i# original' pe #are' de asemeni' amidentii#at%o de nenumJrate ori' ne Pndrituie oare o depre#iere un#iarJ a tot #e este 2modem5'impunPn%du%ne #u tot dinadinsul o i9iune pesimistJ a istorieiX Pntre4Jrile a#estea' pentru a iPndestulJtor de lJmurite' se #uin #er#etate Pntr%o lu#rare spe#ialJ$ Dar nu putem Pn#?eiaComentariile noastre' JrJ sJ Pn#er#Jm #Ptea pre#i9Jri$Aminteam' la sPritul paragraului 0' #J i9i#a lui Aris%totel se Pntemeia9J i pe unele motiestrJe#?i de #osmologie #i#lurile& Marea lamJ' Marea 8arJ et#$ Iar #Pt de mult se apropieteoria ar?ai#J a ar?etipului i a par%ti#ipa1iei la teoria platoni#J a Ideilor i a parti#ipa1iei s%a

  putut #oninge ori#e #ititor al #Jr1ii de a1J i al Cosmologiei i alcimiei /a/iloniene. CJPnsui 3laton a re#unos#ut uneori' #Jtre sPritul ie1ii' dii#ultJ1ile impli#ate Pn teoria luiundamentalJ ne%o spune limpede a#est te=t dinNarmenide 0-0 e& 2Pn #e #?ip de#i' So#rate'ar i Pntre4at 3armenide' #on#epi tu a#eastJ parti#ipare la orme Idei' da#J ea nu poate i

  parti#ipare ni#i la parte' ni#i la totX G 3e eus' ar i mJrturisit So#rate' de 4unJ seamJ #J numi se pare delo# uor s%o deines#' Pn ni#i un el$5

  0-)56C47 4L704Iar ultimul tradu#Jtor al dialoguluiNarmenide& A$ Dies' amintete Pn notJ un te=t din Aristotel

 • 8/22/2019 2292953 Mircea Eliade Comentarii La Legenda Mesterului Manole

  51/55