1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie...

87
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamântului INCDFP Bucureşti Program:,,Cercetări privind hazardul seismic la nivel naţional şi local”/HAROM/PN 03-23 Nr. crt . Denumirea proiectului Tipul rezultatului Efecte scontate 1 2 3 4 5 6 Mecanismul de producere a cutremurelor din diferite zone seismice ale Romaniei Structura crustei terestre in ariile tectonice de interes din Romania pentru evaluarea hazardului seismic determinist Forme de seismicitate caracteristice zonelor seismogene ale Romaniei Evaluarea hazardului seismic al zonei seismogene Vrancea.Hazardul seismic al municipiului Focsani Evaluarea hazardului seismic al zonei Crisana- Maramures.Hazardul seismic al municipiului Baia-Mare. Modele de mecanisme ce carcaterizeaza sursa Vrancea.Catalog de cutremure revizuit pentru fiecare zona seismica. Sectiunile a trei profile crustale care leaga zona seismogena Vrancea (Nereju) de localitati dens populate si industriali-zate din Moldova,Transilvania si Dobro-gea. Modele de structura ale crustei terestre Modele de corelare a seismcitatii cu seismotectonica zonelor seismice. Harta de hazard seismic local(microzo-nare) a municipiului Focsani (in forma preliminarǎ) Harta de hazard seismic local(micro –zonare- Caracterizarea surselor seismice in vederea evaluarii hazardului seismic vrncean. Date de baza pentru evaluarea determinista a hazardului seismic ; Calculul seismiciataţii pentru diferite zone seismogene ale Romaniei. Reducerea riscului seismic la cutremurele vrancene pentru judetul Vrancea Reducerea riscului seismic

Transcript of 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie...

Page 1: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamântului INCDFP BucureştiProgram:,,Cercetări privind hazardul seismic la nivel naţional şi local”/HAROM/PN 03-23

Nr.crt. Denumirea proiectului Tipul rezultatului Efecte scontate

1

2

3

4

5

6

7

Mecanismul de producere a cutremurelor din diferite zone seismice ale Romaniei

Structura crustei terestre in ariile tectonice de interes din Romania pentru evaluarea hazardului seismic determinist

Forme de seismicitate caracteristice zonelor seismogene ale Romaniei

Evaluarea hazardului seismic al zonei seismogene Vrancea.Hazardul seismic al municipiului Focsani

Evaluarea hazardului seismic al zonei Crisana-Maramures.Hazardul seismic al municipiului Baia-Mare.

Evaluarea hazardului seismic al zonei Banat.Hazardul seismic al municipiului Timisoara.

Evaluarea hazardului seismic al zonei Muntenia.Hazardul seismic local al municipiului Ploieşti

Modele de mecanisme ce carcaterizeaza sursa Vrancea.Catalog de cutremure revizuit pentru fiecare zona seismica.

Sectiunile a trei profile crustale care leaga zona seismogena Vrancea (Nereju) de localitati dens populate si industriali-zate din Moldova,Transilvania si Dobro-gea. Modele de structura ale crustei terestre

Modele de corelare a seismcitatii cu seismotectonica zonelor seismice.

Harta de hazard seismic local(microzo-nare) a municipiului Focsani (in forma preliminarǎ)

Harta de hazard seismic local(micro –zonare-forma preliminara ) pentru mun. Baia Mare

Harta de hazard seismic local(micro-zonare-forma preliminara) a municipiului Timisoara.

Harta de hazard seismic local(micro-zonare-forma preliminara) a municipiului Ploiesti.

Modelarea determinista a

Caracterizarea surselor seismice in vederea evaluarii hazardului seismic vrncean.

Date de baza pentru evaluarea determinista a hazardului seismic ;

Calculul seismiciataţii pentru diferite zone seismogene ale Romaniei.Reducerea riscului seismicla cutremurele vrancene pentru judetul Vrancea

Reducerea riscului seismicla cutremurele din zona de nord-vest a Romanie1.

Reducerea riscului seismicla cutremurele din zona Banatului,respectiv Timisoara.

Reducerea riscului seismicla cutremurele vrancene pentru Muntenia,respectiv Ploiesti.

Page 2: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

8

9

10

11

Cutremure majore in Romania modelate determinist

Evaluarea hazardului seismic in nordul Munteniei de vest si Transilvania.Hazardul seismic local al municipiului Sibiu

Evaluarea hazardului seismic al zonei seismice Dobrogea.Hazardul seismic local al municipiului Tulcea.

Evaluarea hazardului seismic al zonei seismogene Moldova.Hazardul seismic local al municipiului Galaţi.

hazardului seismic pentru cutremurele din Romania

Harta de hazard seismic local (micro-zonare-forma preliminara) a municipiului Sibiu.

Harta de hazard seismic local(micro-zonare-forma preliminara) a municipiului Tulcea.

Harta de hazard seismic local(micro-zonare-forma preliminara) a municipiului Galati.

Reducerea riscului seismicla cutremure;

Reducerea riscului seismic in Transilvania,inclusiv Sibiu si Munteania de vest. Incadrarea barajelor din zona in clase de risc

Reducerea riscului seismic în Dobrogea,respectiv Tulcea.

Reducerea riscului seismic în Moldova,respectiv Galati.

Toate aceste harti seismice, locale,realizate pe zone seismice, intra in alcatuirea noii harti de hazard seismic a Romaniei si care va forma obiectul uni standard de proiectare pentru constructii si alte obiective social-economice. Aceaste harti de hazard seismic local(micrzonare) intra in obligatiile Institutului National de Cercetare Dezvoltare prin HG 1313/26 nov.1996 si HG.372/18 martie 2004.

Page 3: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice Rm. Vâlcea -INCD TCI- ICSI Rm. VâlceaProgram: ,,Fizica proceselor izotopice şi criogenice aplicată/CRIZO/ PN 03-10

Nr. crt. Denumirea proiectului Tipul rezultatului Efecte scontate

1 Permeabilitatea izotopilor hidrogenului prin membrane metalice si nonmetalice microporoase

Proiectarea si realizarea unui purificator cu membrana permeabila de hidrogen.Realizarea unui sistem de monitorizare si a unui model de simulare a procesului de permeatie

Optimizarea parametrilor de operare a permeatorului de hidrogen.

2 Studiu privind implementarea de noi surse de ioni cu spectrometria izotopica de masa

- Proiect de executie pentru sursa de ioni cu electrospray adaptata pentru un spectrometru de masa cu sector magnetic- Raport de experimentare privind functionalitatea sursei ES pe spectrometru de masa Varian MAT 250- Metoda de preparare a probelor de apa pentru analiza izotopica prin spectrometri de masa, metoda de analiza, metoda de calibrare a aparatului

Efectele estimate privind implementarea de noi surse de ioni in spectrometria de masa izotopica constau in marirea sensibilitatii aparateor, largirea domeniului de aplicatie in cuplaj cu alte tehnici de separare precum electroforeza capilara, si modernizarea unor aparate de analiza deja existente..

3 Studiu teoretic si experimental privind separarea izotopica a oxigenului prin distilare criogenica

-studiu teoretic privind utiliz`rile izotopilor oxigenului ]i metode de separare a lor-proiect stand experimental pentru studiul separ`rii izotopilor oxigenului prin distilare criogenic` la nivel de 80 K-stand experimental pentru studiul separ`rii izotopilor oxigenului prin distilare criogenic` la nivel de 80 K

-baza teoretic` pentru interpretarea datelor experimentale privind separarea criogenic` a izotopilor oxigenului la nivel de 80 K-posibilitatea realiz`rii de studii experimentale privind comportarea umpluturilor ordonate ]i noerdonate [n procesul de distilare izotopic` la nivel 80 K

4 Schimbul izotopic catalizat. Performante si studii comparative

Rezultatele acestei faze au condus la proiectarea si realizarea unei instalatii de schimb izotopic catalizat

Proiectarea si realizarea unei instalatii de schimb izotopic catalizat pentru testarea catalizatorilor manufacturati

Page 4: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

pentru testarea catalizatorilor.De asemenea, la stabilirea unei proceduri de functionare; determinarea performantelor si evaluarea rezultatelor experimentale obtinute

in etapa precedenta.

5 Studiu privind dezvoltarea tehnicilor de analiza prin spectrometrie in infrarosu pentru amestecuri izotopice ale hidrogenului pe domeniu extins de concentratii

Studiu privind definirea unei metode de analiza a izotopilor hidrogenului prin spectrometrie in infrarosu , pe domenii extinse de concentratie.

Optimizarea parametrilor de operare a instalatiilor de separare a izotopilor hidrogenului.

6 Studiu privind dinamica fluidelor in pilele de combustie cu hidrogen

Dezvoltarea unui model matematic, trei-dimensional pentru pila decombustie cu hidrogen ]i realizarea de simulari numerice utilizand codul comercial Fluent [n vederea [mbun`t`\irii performantelor si optimizarii unui ansamblu de pile de combustie

{mbunatatirea functionarii si performantelor unui ansamblu de pile de combustie

7 Studii privind caracterizarea parametrilor de material in domeniul 4-20 K

Studiu proiect, prototip, standuri experimentale; studii privind comportamentul materialelor la temperaturilor ultrajoase

Baze de date, brevete, noi tehnici de investigare.

8 Termometria temperaturilor criogenice

Studiu privind principalele tipuri de traductoare utilizate pentru masurarea temperaturilor in domeniul 4-300K

Proiectarea unui criostat cu variator de temperatura in domeniul 4-300K; Realizarea criostatului cu variator de temperatura in domeniul 4÷300 K. Testarea subansamblelor functionale Determinari experimentale si stabilirea

Prezentul proiect vine cu o solutie noua in domeniul termometriei instalatiilor criogenice, in cadrul acestuia realizandu-se un sistem modern de verificare si etalonare a senzorilor de temperatura in domeniul 4÷300 K. Precizia masuratorilor efectuate are o importanta deosebita in studiul modelelor elaborate pe procese, motiv pntru care realizarea unui sistem de verificare si trasare a

Page 5: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

performantelor functionale ale criostatului cu variator de temperatura in domeniul 4÷300 K.

caracteristicilor de temperatura a unor traductoare se impune ca o cerinta de prima actualitate.

9 Influenta gaz-dinamicii proceselor ireversibile ale efectului Joules-Thomson asupra performantelor ventilelor de laminare

Realizarea unui produs software de calcul a marimilor termodinamice de stare din domeniul ciclurilor criogenice Realizarea unui model experimental de ventil de laminare pentru hidrogen.Integrarea ventilelor de laminare [n sisteme de reglare automata a proceselor de lichefiere a gazelor

Determinarea caracteristicilor de functionare a ventilului de laminare in conditii cerute de intreaga instalatia pilot criogenic pentru separarea tritiului si deuteriului

10 Noi tipuri de catalizatori in procesele catalitice de recuperare si imbogatirea tritiului din efluenti nucleari lichizi si gazosi

-Studiu privind metodele de investigare avansata a catalizatorilor hidrofobi.-Realizarea instalatiei de testare a noilor tipuri de catalizatori obtinuti in procesul recuperarii tritiului din efluentii lichizi ai centralelor nucleare-Prepararea si testarea unor tipuri de catalizatori hidrofobi specifici proceselor de recuperare a tritiului

Dezvoltarea catalizatorilor implicati in schimbul izotopic hidrogen-apa;Reducerea pretului de cost al tehnologiilor de recuperare si imbogatirea tritiului.

11 Tehnici de analiza prin scintilatie lichida a radioizotopilor T si C14; monitorizarea instalatiilor nucleare

Studiul privind dezvoltarea unor proceduri optimizate si eficientizate de analiza a tritiului si radiocarbonului prin scintilatie lichida atit in probe de apa, cit si in probe biologice. Metoda de preparare a probelor organice utilizand metoda adsorbtiei directe a bioxidului de carbon purificat in vederea analizei prin scintilatie lichida a C-14

Procedurile specifice de preparare si analiza a probelor de apa si a probelor organice in vederea utilizarii metodei scintilatiei lichide pentru determinarea radioizotopilor 3H si 14C.

Page 6: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

Sistem informational pentru luarea deciziilor destinate cresterii sigurantei in exploatare a instalatiilor de separare a izotopilor hidrogenului

Structurarea unor modele de decizie ]i conturarea treptelor procedurale, care s` vina [n sprijinul cre]terii siguran\ei [n exploatare a instala\iilor de separare a izotopilor hidrogenului, cu referire la: instala\iile GS ROMAG-Drobeta Turnu-Severin, Instala\ia Experimental` pentru separarea tritiului ]i deuteriului din INC-DTCI - ICSI Rm. V@lcea ]i instala\iile de reconcentrare de la CNE Cernavoda

- asigurarea unei exploat`ri fiabile a instala\iilor de separare a izotopilor hidrogenului- realizarea unei

performanteridicate [n luarea deciziilor [n situa\ii critice- reducerea si prevenirea evenimentelor nedorite (incidente de exploatare, accidente de munc`, etc.) identificarea m`surilor preventive

12 Studii teoretice si experimentale referitoare la difuzia moleculara a gazelor prin membrane compozite carbonice

- Studiu experimental asupra coeficientilor de difuzie moleculara a gazelor prin membrane compozite carbonice.- Instalatie experimentala pentru evaluarea performantelor membranelor compozite carbonice la separarea gazelor prin difuzie moleculara - Proiectare si executie.- Schema tehnologica aferenta procesului de separare; tehnologii de laborator pentru separarea gazelor prin difuzie moleculara

- Determinarea izotermelor de adsorbtie si constantei difuzionale de timp pentru doua tipuri de membrane compozite carbonice MCC-HP (avand ca materie prima huila de Petrila) si MCC-LP (avnd ca materie prima carbunele obtinut prin carbonizarea in atmosfera inerta a lemnului de prun).

- Realizarea unei instalatii de laborator pentru separarea avansata a gazelor (N2, H2, He, Ne etc) prin difuzie moleculara.

12 Dezvoltarea unui sistem de procesare si extractie a hidrogenului pur-analiza proceselor fizico-chimice implicate in vederea optimizarii unui sistem compact la scara redusa

-dezvoltarea unor membrane permselective, analiza structurala si determinarea parametrilor de permeabilitate, calculul eficientei procesului de purificare pentru condiţii variate ale gazului iniţial;- studiul teoretic si experimental al reactiei de reformare catalitica-studiul

-prezentarea tipurilor de sisteme de procesare a combustibilului – reformere pentru celulele de combustibil si modelarea matematica a procesului de refomare catalitica a gazului metan; prezentarea modelului de calcul pentru curgerea reactiva intr-un reformer

Page 7: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

microcinetic al procesului de cataliza.- model experimental – reactor de separare si purificare a hidrogenului prin reformare catalitica cu membrana permselectiva

si aspecte legate de proiectarea unui reformer de hidrogen.

13 Criosorbtia hidrogenului si compusilor organici volatili pe materiale poroase cu aplicatii la sisteme reversibile de purificare si stocare

Realizarea unui studiu care sa cuprinda: o prezentare a aspectelor economice si tehnice privind stocarea hidrogenului in materiale poroase comparativ cu alte metode; descrierea materialelor poroase nanostructurate, obtinerea si caracterizarea lor; tehnologia stocarii hidrogenului in aceste materiale prin criosorbtie, cu prezentarea sistemului de stocare acceptabil ca performanta.Elaborarea unei metode de preparare a materialelor carbonice poroase.

Elaborare metoda de producere a materialelor carbonice cu structura puternic poroasa;Obtinerea de materiale carbonice poroase care sa posede un volum de micropori > 0,8cm3/g si care sa inglobeze o cantitate de hidrogen > 200cm3/g, in conditii determinate de temperatura si presiune.

14 Studii privind sisteme de obtinere si purificare a izotopilor hidrogenului prin electroliza si permeatie

S-au determinat experimental factorii de separare prin electroliza a amestecului de izotopi ai hidrogenului.S-au determinat experimental coeficientii de permeatie pentru diferite tipuri de membrane.Tehnologie de separare a izotopilor hidrogenului printr-o metoda combinat` electroliza-permeatie.

Determinarea caracteristicilor de separare in vederea proiectarii unui sistem de separare prin electroliza si permeatie.

Page 8: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică tehnică-INCD IFT IasiProgram: ,,Magnetism şi materiale magnetice”/ MAGMATMAG/ PN 03-31

Nr.crt. Denumirea proiectului Tipul rezultatului Efecte scontate

1

PN 03-31 01 01/ Procese fizice în biosenzori magnetici

Materiale: Microfire magnetice amorfe; Micro şi nanoparticule magnetice funcţionalizate cu grupări chimice reactive Studii experimentale: experimente de laborator pentru evidenţerea limitelor de detecţie, sensibilităţii, şi liniarităţii răspunsului GMI al unui element de detecţie (microfir amorf CoFeSiB acoperit cu sticlă) al senzorului, utilizând particule magnetice de 40 nm de Co pentru stabilirea limitei inferioare de detecţie şi particule micrometrice de CoFeSiB (150 –300 m) pentru stabilirea limitei superioare de detecţie

Realizarea de materiale proprii pentru elementul sensibil al biosenzorului: microfire amorfe pentru elementul de detecţie; realizarea de micro şi nanoparticule magnetice pentru markeri Stabilirea caracteristicilor tehnice optime ale biosenzorilor magnetici pentru a fi utilizaţi în detecţia de biomolecule

2

PN 03-31 01 02 / Studiul actuării magnetice în dispozitive MEMS

Materiale/straturi subţiri magnetic dure Co78Mo22 şi Co76Cr24, în structură continuă şi matricială, utilizate ca elemente de actuare în dispozitive MEMS Simularea numerică privind: amplitudinea deflexiei în funcţie specificităţile de material, design şi parametrii magnetici ai structurilor magnetice, folosind programul MAPLE; funcţionarea MEMS-urilor magnetice şi microflapsurilor

Prepararea de materiale magnetic dure pe bază de CoCr Şi CoMo sub formă de straturi subţiri ca elemente de actuare pentru MEMS activităţi de simulare numerică a actuării componentelor MEMS-urilor magnetice de tip microîntrerupătoare RF şi a microflapsurilor cu structuri magnetice suspendate şi de tip cantilever şi de funcţionare a acestora

3

PN 03-31 01 03 / Fenomene magnetorezistive gigant la unele materiale nanocristaline şi amorfe oxidice

Materiale: perovskiţi dubli din sistemele: Sr2Fe1-xNixMoO6, Sr2Fe0,9Gd0,1Mo1-xWxO6, Dy2O3-SrO-MnO2-Fe2O3

Stabilirea condiţiilor optime de preparare, folosind metoda ceramică şi sol-gel, a perovskiţilor dubli cu magnetorezistenţă extrinsecă gigant

Page 9: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

Realizarea de senzori magnetorezistivi pentru detecţia câmpului magnetic

4PN 03-31 01 04/ Modelarea micromagnetică a ansamblurilor de nanofire feromagnetice amorfe cuplate magnetostatic

Materiale/ Ansambluri de nanofire magnetice amorfe din sistemul metal de tranziţie – metaloid, având compoziţia Co40Ni40P20 şi Co80P20, cu diferite diametre şi lungimi ale nanofirelorSimulare numerică a proceselor de magnetizare dinamică din sisteme de nanofire amorfe, pe baza ecuaţiei Landau-Lifschitz-Gilbert (LLG).

Stabilirea condiţiilor optime de preparare prin depunere electrochimică a ansamblurilor de nanofire amorfe Co40Ni40P20 şi Co80P20, cu diametre de 20, 150 şi 200 nm şi lungimi de 60 m A fost evidenţiat un efect magnetorezistiv important care poate fi utilizat pentru aplicaţii

5

PN 03-31 01 05/ Dezvoltarea de metode fizice, tehnici, sensori şi echipamente pentru evaluarea nedistructivă a materialelor noi şi avansate: compozite, nano-materiale, materiale inteligente.

Elaborarea a 2 tipuri de modele fizice care să descrie interacţia câmpului electromagnetic şi a undelor elastice cu materialele compozite şi structurate

Metodă nouă de control nedistructiv al materialelor noi şi avansate şi a microcomponentelor electromecanice MEMS

6

PN 03-31 01 06 Studiu de evaluare şi caracterizare a unor surse de câmpuri electromagnetice poluante în corelaţie cu impactul asupra calităţii vieţii

Senzori inductivi

Senzorii inductivi realizaţi pot fi utilizaţi la realizarea unor aparate pentru domeniul de frecvenţă 20 Hz – 100 kHz şi domeniul de câmp magnetic 0 – 200 T, valori conform cerinţelor cuprinse în Normele Generale de Protecţia Muncii (Legea 90/96) şi încadrate în standardele internaţionale.

Model experimental

Model experimental de aparat numit Envirometru pentru domeniul 0-1 MHz, şi pentru domeniul de câmp magnetic de 10 T.

Model de laborator

Model de laborator de aparat pentru măsurarea componentei electrice a câmpurilor electromagnetice cu domeniul de frecvenţe de până la 50 Hz

Page 10: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

731 02 01 / Obţinerea şi studiul caracteristicilor fizice ale nanopulberilor magnetice izolate superficial

Materiale/ au fost preparate prin metoda reducerii chimice şi caracterizate din punct de vedere fizic noi tipuri de nanopulberi magnetice pe bază de metale de tranziţie şi anume: nanopulberi magnetice de cobalt având o comportare superparamagnetică; nanopuberi magnetice de Ni80Fe20 şi nanopulberi de Ni1-

xCux (x=0,02; 0,04; 0,06).

Experimentări/ au fost testate din punct de vedere al biocompatibilităţii şi a biodegradabilităţii nanopulberile magnetice izolate superficial, obţinute prin metoda reducerii chimice şi prin metoda metoda descărcării în arc

Stabilirea condiţiilor optime de preparare a noi tipuri de nanopulberi şi anume : nanopulberi magnetice de cobalt având o comportare superparamagnetică; nanopuberi magnetice de Ni80Fe20 şi nanopulberi de Ni1-xCux (x=0,02; 0,04; 0,06), prin metoda reducerii chimice Utilizarea nanopulberilor magnetice izolate superficial în domeniul medical, ca purtători magnetici

831 02 02 / Efectul deformărilor mecanice şi al tensiunilor induse asupra proprietăţilor magnetice ale firelor amorfe

Studii experimentale: influenţa reducerii diametrului şi a anizotropiei induse ca urmare a proceselor succesive de trefilare la rece asupra caracteristicilor magnetice de bază pentru două categorii de probe, sub formă de fire amorfe CoFeSiB cu magnetostricţine negativă apropiată de zero şi sub formă de fire acoperite cu sticlă cu magnetostricţine pozitivă FeSiB

S-a studiat comportarea firelor magnetice amorfe trefilate la rece în domeniul frecvenţelor înalte pentru identificarea de aplicaţii în domeniul senzorilor şi actuatorilor

Page 11: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

9

31 02 03 /Straturi subţiri cu structuri nanocristaline şi granulare, cu proprietăţi magnetic moi sau de magnet permanent/ 31 02 03

Materiale/ straturi subţiri multistrat [FeCoBN/Si3N4]30

Straturile subţiri multistrat [FeCoBN/Si3N4]30 cu proprietăţi magnetic moi comparabile cu cele ale materialului FeCoB, şi rezistivitate electrică de valoare mare pot fi folosite ca miezuri magnetice pentru microinductori planari utilizaţi în comunicaţii, ce pot lucra în domeniul frecvenţelor înalte, cu pierderi reduse.

10

31 02 04 / Fenomene şi procese magnetice în materiale amorfe şi nanocristaline masive pentru aplicaţii la frecvenţe ridicate

Studii experimetale:

evoluţia pierderilor în miez magnetic (prin histerezis, curenţi turbionari, pierderi excedentare prin curenţi turbionari sau anomale) în funcţie de forma şi dimensiunile probelor, frecvenţa de lucru, temperatură, pentru materiale amorfe şi nanostructurate masive cu compoziţii nominale Fe56Co7Ni7Zr6M1,5Nb2,5B20 (M=Zr,Ti,Ta,Mo) şi Fe56Co7Ni7Nb10B20.

Realizarea de probe sub formă de toruri amorfe şi nanostructurate masive obţinute în sistemele Fe56Co7Ni7Zr6M1,5Nb2,5B20 (M= Zr,Ti,Ta, Mo) şi Fe56Co7Ni7Nb10B20 cu aplicaţii în industria electronică şi electrotehnică.

Page 12: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica MaterialelorINCDFM BucureştiProgram: ,,Noi direcţii în fizica stării condensate şi fizica materialelor”/ COMAFI/ PN 03-18 Nr.crt. Denumirea proiectului Tipul rezultatului Efecte scontate

1 PN03-180101”Fenomene si procese fizice in materia condensata”

Raport de cercetare - s-a realizat creşterea selectivă de nano-puncte (insule) de Ge cu pozitionare controlata la marginile unor structuri mesa, sau prin cresteri selective in gauri de dimensiuni nanometrice in oxid.- s-a realizat doparea n si p a nanotuburilor de carbon prin procedee electrochimice, si aceasta a fost relevata prin spectroscopie Raman.- au fost evidenţiate efectele de corelaţie electronica in sisteme mesoscoice- a fost adaptat formalismul de transport Keldish pentru probe mezoscopice in aproximaţie discreta- s-au studiat sisteme compozite, bazate pe site moleculare sau sticle poroase care sa difere numai prin dimensiunea nanoporilor sau prin geometria acestora- pentru compuşi cristalini fotosensibili, s-a studiat autocaptura electron/gol si recombinarea excitonica radiativa- au fost dezvoltate şi realizate două tipuri de materiale piezoelectrice din care s-au realizat traductoare medicale

2 PN03-180102”Sinteza, procesarea si caracterizarea unor solide nanostructurate”

Raport de cercetare -diversificarea tipurilor de nanocompozite pe baza de nanotuburi de Carbon (NC)- au fost obtinute, prin metoda sol-gel - sisteme nanometrice de maghemita- au fost studiate prin TEM, “in situ” (incalzire in microscop) procesele de nucleatie si cristalizare in benzi amorfe de FeSiAlB folosite ca anod in bateriile de Li-ion- elaborarea si testarea unei noi tehnologii de sinterizare ultrarapida a

Page 13: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

materialelor piezoceramice nanostructurate de tip PZT- au fost studiate stoichiometriile optime si conditiile de cristalizare solvotermala pentru obtinerea unor sisteme oxidice pe baza de litiu, de tipul LixMyOz

- au fost studiate transformarile de faza amorf – cristalin, cinetica de cristalizare a nanofazelor magnetice dure si moi a unor compusi intermetalici pe baza de pamanturi rare si fier

3 PN03-180103 „Dezvoltarea de noi procedee de preparare si metodici de investigare a solidelor multifazice”

Raport de cercetare -au fost stabilite conditiile de crestere electrochimica a nanofirelor de CdTe si PbSeTe de diferite diametre si lungimi in porii unor membrane polimerice- metoda de preparare a luminoforilor de tip ioni de metal negativ, obtinuti prin proceduri de colorare electrolitica a condus la luminofori de tip metal negativ de Tl- noua metoda pentru investigarea fixarii vortexurilor in materialel supraconductoare cu temperatura ridicata- obtinerea de solide tip BZT cu anumite caracteristici de constanta dielectrica, pierderi dielectrice si coeficient de variatie al frecventei de rezonanta- determinarea prin metode foto si termostimulate a centrilor de captura in compusi binari si ternari din clasa A2B6 –A4B6, precum si in structuri CMOS sau preudo CMOS- obtinerea prin metoda depunerii in radio-frecventa (rf-sputtering) si caracterizarea straturilor subtiri de titanat de bariu dopat cu pamanturi rare- obtinerea de straturi de oxizi transparenţi-conductori prin metoda sol-gel

4 PN03-180104 „Elaborarea Raport de cercetare -amenajarea unor montaje

Page 14: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

si caracterizarea fizica a unor clase de materiale pentru aplicatii speciale”

experimentale pentru masurarea efectelor de fotoluminiscenta in semiizolatori de tipul GaAs dopat cu oxigen- realizarea de masuratori structurale prin tehnica XPS (X-Ray Photoelectron Spectroscopy –pt. prima data in tara) pe structuri.semiconductoare de GaAs depus cu diferite metale- prepararea prin reactie in faza solida a compusilor ternari BaO-SrO-TiO2, cu formula (Ba1-x Srx) Ti O3, la concentratiile molare x = 0.25; 0.50; 0.75 0,90- realizarea a doua tipuri de materiale piezoelectrice din care s-au realizat traductoare medicale. Acestea sunt: materialul PT (titanat de plumb) cu anizotropie electromecanica mare pentru emisia directionala a semnalelor ultrasonore si materialul PZT (titanat zirconat de plumb) de tip soft cu banda mare de receptie a acestor semnale- realizarea traductorului pentru defectoscopie nedistructiva in constructii civile- elaborarea unei metode de caracterizare a senzorilor de gaze si stabilirea conditiilor de utilizare in aplicatii de monitorizarea a mediului

5 PN03-180105 „ Noi directii de cercetare privind comportarea materiei condensate in camp de radiatii”

Raport de cercetare - obtinerea, prin iradiere cu raze X la temperaturi scazute (T<100K) si caracterizarea, prin spectroscopie RES, a unor noi centri de captura de electroni de tip Fe+ (3d7) in cristale de SrCl2 produse neconventional si dopat cu Fe - caracterizarea prin spectroscopie optica a defectelor punctuale formate in jurul urmelor produse in urma iradierii cu ioni grei de Au sau U a cristalelor de NaCl si KCl. - studiul efectelor de absorbtie si emisie in LiF dopat cu Pb si iradiat cu

Page 15: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

electroni, in vederea realizarii unor noi medii active laser- s-au obtinut rezultate deosebite privind cristalizarea controlata a straturilor subtiri oxidice sol-gel cu ajutorul iradierii laser cu excimeri- cresterea semnificativa a densitatii critice de curent in materialele supraconductoare cu temperatura critica ridicata in urma iradierii cu neutroni sau cu ioni grei

6 PN03-180106 „Mecanisme electronice, structuri locale si legaturi chimice in sisteme complexe”

Raport de cercetare - s-au realizat dispozitive optoelectronice bazate pe CdS:Cr2O3 si CdS,Se:Cr2O3 care permit detectarea prezentei sau absentei unui obiect, conectarea si deconectarea automată a iluminatului public, comutator optic prin atingere, controlul automat al iluminării- obtinerea straturilor subtiri de acizi grasi cu continut de ZnO, precum si studiul fenomenului de auto-organizare la nivelul acestor straturi

Page 16: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoeloctronică – INOE 2000 Bucureşti Progam: ,,Cercetări avansate în domeniul proceselor fizice şi tehnicilor specifice şi complementare sistemelor care emit, modulează, transmit şi recepţionează radiaţia optică/ OPTRONICA/ PN 03-03Nr.crt. Denumirea proiectului Tipul rezultatului Efecte scontate

1 03-03.01.01 Studii si cercetari asupra unor metode neconventionale si dezvoltare de sisteme pentru investigarea mediului prin tehnici optoelectronice de teledetectie activa si analiza multielementala

Metoda de reconstructie a mediului

Metoda de eliminare rapida si eficienta a cianurilor libere deversate in ape

Model experimental de sistem LIDAR modernizat

Permite caracterizarea atmosferei normale din punct de vedere al concentratiei si distributiei dimensionale a aerosolului

Proceduri de remediere

Tehnici moderne de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele pentru remedierea calitatii solului in zona de impact a activitatilor miniera si metalurgica

Baza de date Baza de date privind continutul de metale grele din licheni nativ, frunze si muschi pentru fiecare punct de prelevare este data locatia de prelevare, tipul de licheni prelevati, locatia de transpalntare si concentratia de metale grele determinata in lichenii transplantati

Hărţi ale coeficienţilor optici atmosferici

Estimarea pe baza datelor Lidar a coeficientilor de retroimprastiere si extinctie pentru atmosfera joasa in vederea investigarii gradului de poluare a mediului

Modele analitice pentru parametrii Stokes

Contributia activitatii optice liniare si neliniare la propagarea si interactia solitonilor optici spatiali.

Algoritm numeric Permite evidentierea comportamentului haotic din sirurile de date experimentale si determinari de valori ale entropiei Kolmogorov si a timpului de dublare a erorii in datele initiale-determinarea predictibilitatii sistemului

Page 17: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

Model experimental predictiv in sistem GIS

Studiu de evaluare a influentei gradului si tipului de poluare asupra sanatatii mediului utilizand bioindicatori

Metoda de laborator

Permite determinarea mecanismului de bioacumulare a metalelor grele în plante si monitorizarea gradului de poluare cu metale grele prin intermediul bioindicatorilor - nativi

2 03-03.01.02 Cercetari privind dezvoltarea de metode si realizarea de sisteme optoelectronice de inalta precizie pentru diagnosticare, restaurare artefacte si evaluare rezultate

Raport de experimentare

Studii interactie laser –pigment, Teste de curatare cu laser pe suprafete policrome

Studii de caz Colectie de date pentru materiale an/organice

Baza de date Studii de caz incluse (icoana pe lemn, desen pe hartie, pictura murala)

Model de laborator Sistem de masura optospectral de determinare a parametrilor de culoare.

Baza de date Evaluare gradului de degradare la imbatranire artificiala prin expunere comtrolata la UV

Metoda Determinarea emisivitatii termice a materialelor in vederea evaluarii starii de alterare

Raport de experimentare

Curatare cu laser a componentelor artistice din piatra de la Biserica Stavropoleos

3 03-03.01.03 Studii teoretice si experimentale de investigare prin metode optoelectronice a nivelului de poluare in apele marine si fluviale

Raport de experimentare

Determinarea experimentala a gradului de poluare a apei marine din diferite locatii

Baza de date Baza de date pentru coeficienti de extinctie utili in caracterizarea probelor de apa in miscare turbulenta

Montaj experimental

Permite investigarea nivelului de poluare a apelor marine pe baza metodei de fluorescenta indusa laser

Model matematic Determinarea valorilor coeficientilor de extinctie, absorbtie si imprastiere ale probelor in vederea stabilirii gradului de poluare

Page 18: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

Model de laborator imbunatatit

Analiza nivelului de poluare in ape marine si flufiale pe probe prelevate anterior in vederea stabilirii unor metode de monitorizare on-line a poluarii

4 03-03.02.01 Studii si cercetari privind obtinerea si caracterizarea materialelor fotonice cu structura cristalina si amorfa

Studii Influenta tratamentelor termice asupra structurilor fotonice cu banda interzisa

Metoda Obtinerea de materiale fotonice pe baza baza de nitruri ale grupei a IIIa destinate aplicatiilor in optoelectronica

Metoda Obtinerea sticlelor fosfatice dopate cu semiconductori si a sticlelor fosfatice dopate ioni de pamanturi rare cu aplicatii in optoelectronica (medii active laser)

Raport de experimentare

Evidentierea proprietatilor fotonice a structurilor de GaN dopate cu Mn prin DRX, SEM, EDX, spectroscopie optica, spectroscopie Raman si fotoluminescenta.

5 03-03.02.02 Metode de obtinere, analiza si caracterizare a materialelor de interes in optoelectronica

StudiiEvidentierea proprietatilor sticlelor dopate cu calcogenuri si ioni de pamanturi rare

Studii Determinarea conditiilor optime de obtinere a heterostructurilor cu aplicatii in optoelectronica

Model de laborator Ansamblu de masura in vid a reflectivitatii optice ( EUV, DUV) a straturilor de interes in optoelectronica - sistem de caracterizare

Metoda Caracterizarea materialelor supraconductoare

Software Studiul proceselor fizice specifice procesarii suprafetelor

Metoda Analiza suprafetelor si profilometria straturilor subtiri (compozitie elementala, distributie in adincime) folosid spectroscopie Auger si LEED

Metoda Obtinere de straturi de carbon si carbon hidrogenat pe diferite tipuri de substraturi pentru aplicatii in optoelectronica

Page 19: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

Diseminare Publicatii in reviste de specialitate, mese rotunde, participari la conferinte si simpozioane

6 03-03.02.03 Cercetari privind caracterizarea sistemelor cu plasma de interes aplicativ prin metode optoelectronice si complementare

Raport de experimentare

Caracterizarea plasmei cuplată capacitiv de radiofrecvenţă de concepţie proprie prin analize chimice ale Al în urme

Raport de experimentare

Studiul in regim cinetic a arcului electric rotitor autosustinut in vaporii metalici ai electrozilor

Metoda de analiza Analiza chimica avansata prin speciere a metalelor grele (Cu, Pb, Zn) din probe de mediu prin extractie secventiala

Model experimental Camera pentru studiul plasmelor tranziente care va permite studii ale evolutiei plasmelor in conditii similare cu situatiile reale

Model functional Sistem complex de analiza optospectrala a plasmelor de neechilibru „SESAM”

Prototip Sursa de radiatie electromagnetica in impuls folosind sursa de incalzire ECR a plasmei

Raport de experimentare

Analiza prin spectroscopie optica de emisie a plasmelor reactive alimentate in c.c. destinate depunerilor de straturi bariera de difuzie cu aplicatii in optoelectronica

Model matematic Modelarea numerica a proceselor fizice care au loc in plasmele din sisteme magnetron

Prototip Aparate portabile pentru analiza plasmelor prin SM si OES

7 03-03.03.01 Studii si cercetari teoretice si experimentale prin simularea si realizarea de modele pentru generarea presiunilor inalte

Documentaţia de execuţie

Crearea unei baze pentru realizarea unor game de echipamente speciale utilizate în domeniul presiunilor înalte:pompe duble de inalta presiune , multiplicatoare de presiune

Metodologii realizare prin modelare şi simulare. Model matematic

Modele matematice pentru sisteme de generare vibratiiMetodologii de optimizare a sistemelor tehnice de generare a presiunilor inalte

Page 20: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

8 03-03.03.02 Optimizarea performantelor sistemelor care utilizeaza presiuni inalte prin modelarea matematica si simulare numerica; validarea experimentala folosind sisteme moderne de achizitie date.

Raport de experimentare

Validarea experimentală a sistemelor portabile tip şi elaborarea metodologiilor de testare folosind sisteme moderne de achiziţie de date

Baze de date extinsa

Simularea virtuala a aplicarii metodologiilor elaborate pentru aplicarea presiunilor inalte

Raport de experimentare.

Sinteza metodologiilor privind optimizarea performanţelor sistemelor lucrând la presiuni înalte

Modele de sisteme portabile

Extinderea rezultatelor la o gama de marimi dimensionale si la o gama de

Page 21: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica
Page 22: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi moleculare INCDTIMProgram: ,,Procese izotopice si moleculare”/ PIM/ PN 03-29

Nr. crt. Denumirea proiectului Tipul rezultatului Efecte scontate

1 Cercetari privind elaborarea de tehnologii pentru obtinerea de substante marcate cu izotopi stabili

Tehnologie de preparare a iaopropanolului deuterat;Tehnologie de preparare a n-pentanolului deuterat; Tehnologie de compus marcat cu 15N

1.Obtinerea de izopropanol si n-pentanol deuterate.2.Obţinerea acidului -amino butiric -15N la o conc. izotopicǎ de 99 % at.15N şi puritate chimicǎ de ~99%.

2Cercetari privind procesele elementare de separare izotopica si controlul automat al instalatiilor de separare

Studiu stiintificStudiu comparativ privind utilizarea termodifuziei si a distilarii la temperaturi joase a NO ca etaj final de separare a izotopului 18O.Studiu stiintificDeterminarea capacitatii de adsorbtie a rasinii anionice pentru clorocomplecsii de Ti(IV) si Fe(III) si a influentei acesteia asupra benzii de uraniu

1. Rezultatele obţinute permit continuarea cercetărilor privind separarea izotopului 18O prin rectificarea sub vid a apei, scopul final fiind realizarea unei instalaţii pentru producerea acestui izotop în Romania.

2. Rezultatele obţinute permit continuarea studiilor privind îmbogăţirea izotopului 235U prin schimb izotopic pe răşini schimbătoare de ioni.

3Metode spectrometrice de masa in studiul interactiunilor la nivel de ecosistem si identificari de surse de pol

Studii:1) Caracterizarea poluantilor organici din sedimente cu ajutorul marcherilor moleculari

2) Procese care modifică compoziţia izotopică a componenţilor unui ecosistem

Separaea GC si identificari MS de compusi marcheri in probe de sedimente colectate la nivel regional (bazinul hidrografic Somes-Tisa);Obtinerea de profile caracteristice marcherilor moleculari pe baza cromatogramelor pe ioni characteristici.

S-au identificat zonele vulnerabile la poluare prin găsirea interacţiei apelor subterane cu cele de suprafaţa si a zonelor de amestec

Page 23: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

4 Sisteme cromatografice performante specifice analizelor de urme

3)Determinari de urme de gaze cu efect de incalzire globala in atmosfera si mediu apos

Modele experimentale de detectori pentru gaz-cromatografie şi HPLC:1. Detector cu ionizare în He - sensibilitate 10-13 g/s, sursa de ionizare 63Ni 10 mCi, limita de detecţie 0,05 ppm, liniaritate 5x10-3

2. Detector termoconductometric cu filamante banda dinpolipirol:domeniul temperaturilor de funcţionare -100 +110OC; volumul intern 0,1 ml; debit de gaz 0,41,5 ml/min; sensibilitate 5 ppm CH4

în He; liniaritate 10-4

Detector pentru HPLC - filtru-fotometric de absorbţie în UV, cu filtre interschimbabile: 254 nm standard; opţional: 220, 280, 300, 350 nm; lărgimea de bandă – 10 2 nm; celula de măsură

de ape provenite din acvifere diferite.

Colectarea si analiza de probe cu continut de urme de compusi responsabili de efecte de sera din puncte semnificative ale activitatilor industriale;Identificarea originii compusilor responsabili de producerea de efecte de sera in mediu acvatic;

Perfecţionarea detectorilor cu ionizare cu sursă radioactivă, pentru creşterea performanţelor de detecţie.- Dezvoltareagaz-cromatografelor pentru analiza de urme de poluanţi atmosferici, produse în INCDTIM.- Diversificarea detectorilor TCD şi creşterea performanţelor acestora;- Dezvoltarea, în producţia INCDTIM, a unei noi clase de gaz-cromatografe pentru analize la temperaturi joase;- Diversificarea aplicaţiilor poli-merilor conductori în domeniul traductorilor termorezistivi.

Proiectarea şi realizarea unui detector de absorbţie UV, care va permite realizarea integrală în INCDTIM a cromatografelor de lichide din clasa HPLC.

Page 24: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

- volum 12,5 l (0,7mm diametru x 10 mm lungime), camere conice de măsură; secţiuni de trecere a lichidelor - 0,25 mm; sistem de detecţie - fotodiodă cu siliciu dublă; presiune maximă de lucru - 75 x 105 Pa; nivelul zgomotului - 2,5 x 10-5 AU; deriva liniei de bază - 2 x 10-3

AU; reproductibilitate - 1,5 % FS.

5 Detectori specifici folositi in sisteme de analiza spectrometrica de substante toxice si poluante

- Studiu si definire de parametrii pentru sistemele de detectie in infrarosu nedispersiv(NDIR)”

- Studiul metodelor de explorare spectrala aplicabile pe capcane ionice pentru detectia de poluanti”,

Produs:Unitate de explorare spectrala:

Produs:Detectorul de monoxid de carbon (dioxid) de tip NDIR

S-a facut o descriere generala a acestui tip de detector, o analiza a performantelor lui de detectare a CO si s-a ales varianta optima.Diferite metode de explorare spectrala prezentate in literatura au fost analizate si comparate.

S-au studiat metodele de explorare spectrala in vederea aplicarii lor in exploatarea capcanei ionice construite in laborator.

Se foloseste la comanda curentilor si tensiunilor uneii capcane ionice cuadrupolare

-Se foloseste la:-controlul calitatii aerului-controlul incalzirii, ventilarii si conditionarii aerului-controlul arderii la motoare

Page 25: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

6 Investigarea interactiunilor intermoleculare si procesarea acestora cu radiatie electromagnetica

- Studiu asupra proprietăţilor dinamice neliniare a 4 clase de proteine şi analiza lor prin modelul Automatului Celular.

- Studiu privind procesul de transport al cationilor prin membrana eritrocitară umană în condiţii de câmp magnetic modificat.

- Realizare model universal pentru proprietăţile de corelare a mobilităţii atomice la proteine.

-Metodă spectroscopică de determinare a numărului poziţiilor de legare şi a constantelor de asociere în cazul interacţiunii proteină+ligand.

Identificarea şi caracterizarea corelaţiei dintre clasele structurale ale proteinelor şi proprietăţile dinamice ale acestora.

Evidenţierea modificării influxului şi efluxului total al Li+ prin membrana eritrocitară plastă în câmp magnetic de 3 Gs.

Posibilitatea descrierii proceselor spaţiale şi temporale cu proprietatea de corelare de distanţă lungă pe baza unui model autoregresiv.

Elaborarea modelului de interacţiune nespecifică şi neccoperativă dintre un ligand (NSAID) şi o proteină (HSA).

7 Sisteme moleculare nanostructurate multifunctionale

Studiul sintezei nanostructurilor de carbon cu caracteristici morfologice si structurale diferite (sinteze de

Studiile efectuate au permis: - Realizarea unui biosenzor de glucoza care se poate folosi in laboratoarele de cercetare si clinice. S-a conceput si utilizat o noua metoda pentru determinarea activitatii enzimei glucozoxidaza care nu foloseste reactivi scumpi.- Realizarea unui dispozitiv multistrat cu film polimeric nanostructurat si dopaj

Page 26: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

nanotuburi de carbon cuun singur perete – SNWNC si cu mai multi pereti MWNC si nanofibre de carbon) si determinarea caracteristicilor electrochimice prin voltametrie ciclica.Studiul adsorbtiei

substantelor

biologic active

(aminoacizi:

alanina, acidul

glutamic, acidul

aspartic si

enzyme:

glucozoxidaza)

pe nanofibre de

carbon si

studierea

evolutiei

activitatii enzimei

glucozoxidaza

imobilizata

penano nanofibre

de carbon,

folosind metoda

amperometrica.

Studiu privind

prepararea in

metalo-organic pentru testarea sa ca sensor integrat de umiditate.- Elaborarea tehnologiei de reformare catalitica si eliminare a unor poluanti din mediul inconjurator avand la baza catalizatori nanostructurati.

Page 27: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

laborator a

filmelor

polimerice dopate

pe support

nanostructurat.

Produse:

Nanostructuri de carbon (nanofibre si nanotuburi) Biosenzor de glucoza

Metoda de preparare a filmelor polimerice pe suport nanostructurat

Page 28: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

8

9

Procese izotopice si moleculare detectate prin calorimetrie si spectroscopie fototermica

Asociere heteromoleculara si structura cristalina la ansamble supramoleculare biologic active

Rezultate faza: Studiul comportarii termice si electrice a senzorilor piroelectrici utilizati in studiul proceselor moleculare

(studiu) S-a determinat sistemul cristalografic, parametrii celulei elementare (a=18.9389, b=24.4208, c=15.6981, =110.52), grupul spatial (P21), numarul de molecule pe celula elementara, Z=2. S-a stabilit un model structural care a fost rafinat prin metode Rietverld si au rezultat coordonatele fractionare din care rezulta distante si unghiuri.

- stabilirea celei mai convenabile configuratii PPE de lucru pentru determinarea parametrilor termici ai senzorilor piroelectrici- stabilirea domeniului optim (in care nici parametrii termici si nici cei electrici nu sufera modificari importante si nu prezinta anomalii) de functionare, in frecventa si temperatura, a senzorilor piro-electrici

Punerea la punct a unei metodologii de determinare a structurii cristaline prin difractie de raze X din pulberi care va fi folosita si in determinarea altor stucturi cristaline.

Page 29: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor,Plasmei şi Radiaţiei-INFLPR BucureştiProgram : ,,Laseri, Plasmă, Acceleratori, Spaţit /LAPLAS/ PN 03-17

Nr.crt

Denumirea proiectului Tipul rezultatului Efecte scontate

1 PN 03-17.01.01 Studiul privind obtinerea prin piroliza laser de materiale cu proprietati magnetice pe baza de fier si carbon precum si compozite ale acestora cu materiale tranzitionale

Echipament tehnologic”Laser CO2 pentru procesare de nanomateriale”Prototip

Deschiderea spre Programul de Excelenta 2005-2008 si pregatirea grupului de cercetare pentru PC VI

2 PN 03-17.01.02 Cercetari tehnologice privind realizarea cavitatii optice a laserilor cu electroni liberi la energii inalte(2GeV)

Tehnologie de componente optice transferate la IOEL SA

Pregatirea transferului tehnologic catre IOEL,OPTICOAL NEWS OPTICS VISIONS.

3 PN 03-17.01.05 Filme subtiri si heterostructuri cu proprietati de relaxor feroelectric obtinute prin ablatie laser asistata de descarcare de radiofrecventa

Laborator specializat pentru masuratori si caracterizari de suprafete tehnologice active

Pregatire acreditare ISO 9001.

4 PN 03-17.01.06 Dezvoltarea de structuri microlaser de mare intensitate pentru procesarea materialelor.Modelarea unor fenomene specifice de interactiea fasciculelor optice intense cu materialele

Echipament laser YAG:Nd pentru procesari de suprafete:monumente si opere de arta

Echipamentul este functional si se face service la Bucuresti, Cluj si Viena. Pregatire EUREKA

5 PN 03-17.02.01 Cercetarea si caracterizarea de noi materiale ,procese fizice si solutii de principiu pentru surse si dispozitive fotonice avansate

Partener ROCEP. Parteneriate cu sectia Laseri din INFLPR si deschidere spre reteaua PC VII PHOREMOST.

Page 30: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

6 PN 03-17.03.01 Producerea, investigarea si utilizarea straturilor superdure nanocompozite de tip Ti2N/TiN

Laborator ISO 9001 pentru depuneri de straturi subtiri mutifunctionale

Obtinere acreditare ISO 9001 si ISO 9014 pentru Laboratorul Plasma si Fuziune si Laboratorul Plasma si Temperaturi Joase.

7 PN 03-17.05.03 Utilizarea tratamentului ionizant in asigurarea securitatii alimentului si controlul alimentelor iradiate, pe plan mondial si national:situatia actuala, directii de dezvoltare.

Procedeu de imbogatirea activitatii terapeutice a plantelor medicinale prin iradiere.

Pregatire proiect complex CEX si participare la PC VII, Platforma Tehnologica „Viata si Sanatate”

Page 31: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale-INCSMPS, Bucureşti Program: „Creşterea ocupării şi incluziunii sociale – o societate activă şi durabilă” /SOACT/ PN 03-32

Nr.crt Denumirea proiectului Tipul rezultatului Efecte scontate

1 Politici şi sisteme integrate de prelungire a vieţii active şi impactul asupra ocupării

StudiuPachet de politiciScenarii

Fundamentarea politicilor româneşti de piaţa muncii în vederea atingerii, în perspectivă, a nivelurilor propuse de strategia europeană de ocupare Fundamentarea politicilor guvernamentale în vederea asigurării unei coeziuni sociale ridicateCreşterea eficienţei politicilor de ocupareCreşterea posibilităţilor de parteneriat în cadrul Programelor Cadru –UEDezvoltarea capacităţilor de propunere şi elaborare de proiecte cu finanţare din alte surse, inclusiv din programele UE şi internaţionale (ILO, USAID, Banca Mondială, etc)

2 Modele de evaluare a impactului sistemului de asigurare de şomaj asupra creşterii ocupării – posibilităţi de optimizare

Model structural de optimizareModel matematicGhid de utilizare

Fundamentarea strategiilor şi politicilor privind piaţa muncii, respectiv fenomene ca: şomajul, şomajul de lungă durată, ocuparea, mobilitatea profesională, flexibilizarea pieţei munciiFundamentarea ştiinţifico - metodologică a evaluării capitalului umanElaborarea ghidului de utilizare a modelului de evaluareCreşterea posibilitaţilor de parteneriat în cadrul Programelor Cadru –UE şi internaţionale (ILO, USAID, Banca Mondială, etc)

3 Sistem de evaluare a potenţialului de ocupare în sectorul serviciilor

Studiu de cazStudiuMetodologie de evaluareGhid de utilizare

Posibilitatea monitorizării schimbărilor structurale ale ocupării forţei de muncă pe sectoare economiceFundamentarea unei politici naţionale de ocupare flexibilă, adecvată nevoilor pieţei, echilibrată şi calitativăCresterea gradului de utilizare a rezultatelor cercetarii prin elaborarea

Page 32: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

Ghidului de utilizare a sistemului de evaluareCreşterea posibilităţilor de parteneriat în cadrul Programelor Cadru –UE şi internaţionale (ILO, USAID, Banca Mondială, etc)

4 Model de monitorizare a prestaţiilor sociale pentru reducerea sărăciei severe

StudiuModel de monitorizareGhid de utilizare

Posibilitatea evaluării impactului diferitelor prestaţii sociale asupra reducerii sărăciei severePropunerea unor direcţii de reajustare a programelor de prestaţii sociale cu impact asupra reducerii sărăciei severe Fundamentarea politicii sociale în domeniul sărăciei severeModel de monitorizare a prestaţiilor socialeGhid de utilizareCreşterea posibilitaţilor de parteneriat în cadrul Programelor Cadru –UE şi internaţionale (ILO, USAID, Banca Mondială, etc)

5 Sistem de evaluare a politicilor în domeniul serviciilor sociale

StudiuSet de indicatoriMetodologie de evaluareGhid de utili zare

Fundamentarea politicii sociale privind serviciile socialeMetodologie de evaluareGhid de utilizare a sistemului de evaluareCreşterea posibilitaţilor de parteneriat în cadrul Programelor Cadru –UEDezvoltarea capacităţilor de propunere şi elaborare de proiecte cu finanţare din alte surse, inclusiv din programele UE şi internaţionale (ILO, USAID, Banca Mondială, etc)

6 Sistem de monitorizare a politicilor de reducere a sărăciei

StudiuSistem de monitorizare a politicilorGhid de utilizare a sistemului

Fundamentarea politicii de reducere a sărăciei prin evaluarea impactului diferitelor politici sociale asupra reducerii sărăcieiPosibilitatea evaluării politicilor de reducere a sărăcieiEvaluarea impactului politicilor asupra reducerii sărăciei, prin utilizarea ghidului elaboratCreşterea eficienţei şi eficacităţii politicilor în domeniu, prin sistemul de monitorizare elaboratCreşterea posibilitaţilor de parteneriat în

Page 33: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

cadrul Programelor Cadru –UEDezvoltarea capacităţilor de propunere şi elaborare de proiecte cu finanţare din alte surse, inclusiv din programele UE şi internaţionale (ILO, USAID, Banca Mondială, etc)

7 Sistem de evaluare a nevoii de pregătire continuă pentru personalul cu studii superioare

Metodologie de evaluareStudiuAncheta la nivel nationalModele econometricePropuneri de politica de formare continua

Fundamentarea politicilor de dezvoltare a capitalului umaneFundamentarea politicilor privind formarea adulţilorCunoasterea nevoilor de formare continuaPosibilitatea masurarii nevoii de calificare pentru personalul cu studii superioareGhid de utilizare a sistemului de evaluareCreşterea posibilitaţilor de parteneriat în cadrul Programelor Cadru –UEDezvoltarea capacităţilor de propunere şi elaborare de proiecte cu finanţare din alte surse, inclusiv din programele UE şi internaţionale (ILO, USAID, Banca Mondială, etc)

8 Politici de reabilitare profesională a adulţilorProiect finalizat in anul 2004

StudiuPropunere de politici

Posibilitatea fundamentării politicilor de dezvoltare a capitalului uman Fundamentarea programelor de formare continuă a adulţilor Creşterea posibilitaţilor de parteneriat în cadrul Programelor Cadru –UEDezvoltarea capacităţilor de propunere şi elaborare de proiecte cu finanţare din alte surse, inclusiv din programele UE şi internaţionale (ILO, USAID, Banca Mondială, etc)

9 Sistem de monitorizare a diferenţelor de gen pe piaţa muncii

Modele de evaluareSistem de monitorizareSistem de indicatori

Fundamentarea politicii de asigurare a egalităţii de şansă şi de accesPosibilitatea evaluării mutaţiilor în procesul de „genizare” a pieţei munciiSistem perfectionat de monitorizareCreşterea posibilitaţilor de parteneriat în cadrul Programelor Cadru –UEDezvoltarea capacităţilor de propunere şi elaborare de proiecte cu finanţare din alte surse, inclusiv din programele UE şi internaţionale (ILO, USAID, Banca

Page 34: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

Mondială, etc)

10 Modele de reconciliere a vieţii profesionale cu viaţa de familie

StudiuMecanisme de stimulare a participarii egale

Fundamentarea politicilor de dezvoltare a capitalului umanFundamentarea politicilor de asigurare a egalităţii de şansă şi de accesModele de aplicare a mecanismelor de participare egala la viata casnicaFundamentarea strategiei natioanle de egalitate de sanseCreşterea posibilitaţilor de parteneriat în cadrul Programelor Cadru –UEDezvoltarea capacităţilor de propunere şi elaborare de proiecte cu finanţare din alte surse, inclusiv din programele UE şi internaţionale (ILO, USAID, Banca Mondială, etc)

Page 35: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

Institutul Naţional de Cercetare-Dezoltare pentru Protecţia Muncii-INCDPM-Bucureşti Program: ,,Securitatea şi sănătatea în muncă” /SSM/ Pn 03-05

Nr.crt. Denumirea proiectului Tipul rezultatului Efecte scontate

1 PN 03-05 01 01 Studiu pentru elaborarea de metode de neutralizare a substanţelor chimice depreciate în scopul prevenirii riscurilor de accidentare şi îmbolnãvire profesionalã

Tehnologii pentru neutralizarea substanţelor chimice depreciate în scopul prevenirii riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională

Crearea instrumentelor de implementare a prevederilor legislaţiei naţionale privind securitatea în muncă şi protecţia mediului, furnizând elementele tehnice necesare punerii in practică a reglementărilor menţionate. Rezultatele lucrării încurajează dezvoltarea unei culturi a responsabilităţii fată de sănătatea angajaţilor şi fata de mediu, evitarea accidentelor la locul de munca legate de depozitarea pe termen lung în condiţii improprii a substanţelor chimice depreciate. Metodele de neutralizare elaborate în cadrul lucrării, au fost concepute astfel încât să nu implice riscuri suplimentare, să utilizeze reactivi cu pericol redus şi costuri accesibile, să permită recuperarea sau reciclarea unora dintre deşeuri.

2 PN 03-05 01 03Studiu pentru stabilirea cerinţelor de securitate împotriva riscurilor electrice la echipamentele electrice de înaltã tensiune

Studiu Întocmirea fişelor de securitate.Certificarea sau punerea în conformitate a echipamentelor tehnice de înaltă tensiune.Reducerea accidentelor de muncă prin electrocutare şi a pagubelor care apar în exploatare

3 PN 03-05 01 04Studiu privind prevenirea riscurilor de accidentare şi îmbolnãvire în activitãţile

Norme specifice de securitate a muncii pentru activităţile de fabricare, transport şi depozitare a produselor organice

Implementarea prevederilor legale din legea cadru a protecţiei muncii, nr. 90/1996, republicată, care prevede obligativitatea elaborării de

Page 36: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

de fabricare, transport şi depozitare a produselor organice (exclusiv petrochimice) şi anorganice

(exclusiv petrochimice) şi anorganice

NSSM pentru toate tipurile de activităţi din Anexa 2, inclusiv pentru activităţile de fabricare, transport şi depozitare a produselor organice şi a produselor anorganice. Prevenirea şi reducerea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională Reducerea efectelor negative asupra angajaţilor prin aplicarea măsurilor specifice de prevenire şi control propuse

4 PN 03-05 01 05Sistem de combatere a zgomotului (atenuatoare) pentru diminuarea nivelului de zgomot din mediul de muncã

Patru prototipuri de atenuatoare

Creşterea gradului de securitate şi sănătate în mediul de muncă prin prevenirea apariţiei hipoacuziei profesionale.

5 PN 03-05 01 06Studiu privind riscurile de accidentare şi îmbolnãvire profesionalã în activitãţile de prelucrare a pieilor, a articolelor din piele şi a încãlţãmintei

Norme specifice de securitate a muncii pentru activitãţile de prelucrare a pieilor, a articolelor din piele şi a încãlţãmintei.

Prevenirea şi reducerea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională

6 PN 03-05 02 01Cercetãri privind elaborarea unor proceduri şi metode (indicatori/ tehnici) pentru analiza– diagnostic/evaluarea efortului neuropsihic şi pentru identificarea factorilor de risc implicaţi, în activitãţile cu expunere la riscuri profesionale majore

StudiuManual - ghid

Cresterea productivitatiiProtectia munciiCresterea calitatii vietiiProtectia vietii si sanatatii

7 PN 03-05 02 03Studiu privind elaborarea unei metode de audit de

Metodologie, aplicaţie software, module de instruire pentru formarea

Abordarea unitară a problematicii auditării de securitate şi sănătate în muncă

Page 37: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

securitate şi sãnãtate în muncã şi a modulelor de instruire pentru formarea auditorilor în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã

auditorilor la nivelul unităţilor economice româneşti;Creşterea eficienţei prevenirii şi reducerii riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;

8 PN 03-05 02 04Cercetãri privind identificarea, evaluarea şi prevenirea riscurilor ergonomice şi a efectelor acestora asupra securitãţii şi sãnãtãţii personalului implicat în activitãţi cu efort profesional preponderent fizic.

Realizarea unei anchete la nivel naţional pentru identificarea locurilor de muncă/activităţilor cu efort profesional predominant fizic, implicând riscuri ergonomiceElaborarea unui îndrumar (ghid) conţinând metode, tehnici, proceduri de analiză – diagnostic / evaluare / monitorizare a factorilor de risc ergonomici, specifici activităţilor cu efort profesional predominant fizic şi măsuri de prevenire / eliminare / reducere a riscurilor ergonomice. Elaborarea de fişe de audit pentru locurile de muncă / activităţile cu efort profesional predominant fizic.

Creşterea nivelului de securitate şi sănătate în muncă, scăderea numărului de accidente de muncă, boli profesionale şi boli legate de profesie la locurile de muncă / activităţi cu efort profesional predominant fizicCreşterea calităţii activităţilor de informare / instruire / perfecţionare în domeniul SSMCreşterea capacităţii agenţilor economici de gestionare a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională

9 PN 03-05 03 01Studiu de fundamentare, organizare şi implementare a activitãţii de mãsurare, verificare şi încercare a ET utilizate în procesele de muncã, în concordanţã cu prevederile legislaţiei naţionale de securitatea muncii

Elaborare metode specifice de măsurare, verificare şi încercare a ET de ocazieElaborare metode specifice de măsurare, verificare şi încercare a ET în domeniul energetic Metodologie aplicabilă în activitatea de măsurare, verificare şi încercare a ET de uz profesional

Realizarea de ET cu grad înalt de securitate în conformitate cu Legea Protecţiei Muncii şi prevederile din Norma Generală de Protecţia Muncii-2002

10 PN 03-05 03 02Dezvoltarea domeniului de încercãri ale

Realizare echipamente de cercetare dezvoltare necesare implementării

Completarea domeniului de competenţă a laboratorului prin includerea încercării

Page 38: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

echipamentelor individuale de protecţie în conformitate cu standardele europene

sistemului calităţii prin completarea dotării laboratorului de încercări cu aparatură adecvată în conformitate cu prevederile standardelor naţionale şi internaţionale în vigoare, prin realizarea de aparate şi dispozitive în conformitate cu prevederile ultimelor standarde de metodă care vor permite efectuarea tuturor încercărilor de laborator, respectiv evaluarea completă a conformităţii la nivelul Organismului de Certificare ICSPM şi laboratorului MIP (conform domeniul de competenţă recunoscut).

privind determinarea indicelui de transmisie termică prin contactDotare cu aparatură de încercare pentru determinarea factorului de transmisie a căldurii şi diferite niveluri de transfer de căldură radiantă.

11 PN 03-05 03 03Studiu privind evaluarea comportării la îmbãtrânire sub acţiunea agenţilor atmosferici şi a agenţilor chimici a echipamentelor individuale de protecţie electroizolante

Studiu Transferul rezultatelor către producători prin instruirea experţilor din întreprinderiAplicarea condiţiilor referitoare la performanţe în activitatea organismelor de certificareAplicarea metodelor de către laboratoarele de încercăriDiseminarea informaţiilor prin publicare de articole

12 PN 03-05 03 04Studiu privind elaborarea cerinţelor de securitate şi a procedurilor de punere în conformitate a echipamentelor tehnice aflate în utilizare

Elaborarea cerinţelor de securitate pentru punerea în conformitate cu cerinţele aplicabile a ET de uz profesional aflate în utilizare la nivelul agenţilor economici

Conceperea, realizarea şi utilizarea de ET de uz profesional cu un grad înalt de securitate

13 PN 03-05 03 05Elaborarea criteriilor pentru alegerea şi utilizarea echipamentelor individuale de protecţie pentru lucrãri pe şantiere mobile

Metodologie de selecţionare şi utilizare a echipamentelor individuale de protecţie pentru lucrări pe şantiere mobile

Elaborarea unui ghid de selecţionare a EIP împotriva căderilor de la înălţime şi a sortimentelor de EIP împotriva altor riscuri specifice şantierelor mobile funcţie de particularităţile acestora şi de

Page 39: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

tehnologia de lucru aplicată14 PN 03-05 04 01

Conceperea şi realizarea unui sistem de management al securitãţii şi sãnãtãţii în muncã la nivelul agenţilor economici

Elaborarea unui sistem de management al securităţii şi sănătăţii în muncă (referenţial) compatibil cu OHSAS-18001 şi ILO-OSH-2002 adaptat la condiţiile concrete din economia naţională . Elaborarea unui ghid de aplicare a sistemului de management.Elaborarea manualului-cadru şi a principalelor proceduri de sistem.

Realizarea unui referenţial compatibil cu referenţialele OHSAS-18001-1999 şi ILO-OSH-2001 a ghidului de aplicare a acestuia, precum şi a unui model de manual de management al securităţii şi sănătăţii în muncă ce cuprinde:- elementele sistemului

de management- principalele proceduri

de sistem.Materialele sunt realizate la nivel de performanţă existent pe plan mondial

15 PN 03-05 04 02Proiectarea şi implementarea sistemului de management al calitãţii în activitatea de cercetare din cadrul Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Muncii-Bucureşti

Procedurile specifice de lucru in activitatea de cercetare in domeniul protectiei muncii pe directiile principale de cercetare, conform HG nr. 1772/2004;Modele de înregistrari privind derularea diferitelor activitati de cercetare in domeniul protectiei muncii;Forma finala a manualului calităţii, procedurilor, documentelor şi modelelor de înregistrări

Proiectarea sistemului de management al calitatii in cadrul INCDPM Bucureşti prin: elaborarea manualului calităţii şi a procedurilor de sistem referitoare la managementul calităţii INCDPM în raport cu prevederile Legii nr. 324/2003 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică (pentru aprobarea Ordonanţei de Guvern nr.57/2002), a Legii Protectiei Muncii nr.90/96, a HG nr. 406/98 şi principiile referitoare la managementul calităţii prevăzute de standardele de calitate din seria ISO 9001/2000

16 PN 03-05 05 01Studiu privind proiectarea şi realizarea unui sistem de diseminare a informaţiilor pentru prevenirea riscurilor profesionale, în conformitate cu tematicile prioritare existente la nivelul U.E.

Sistem integrat de informaţii relevante – legislaţie, bune practici, rezultate ale cercetării, sinteze documentare pe plan naţional şi european în scopul prevenirii riscurilor generate de zgomot la locurile de muncă

Prevenirea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;Reducerea indicatorilor de morbiditate;Dezvoltarea capacităţii întreprinderilor de gestionare a riscurilor profesionale şi de implementare a măsurilor prevăzute prin legislaţia naţională în vigoare,

Page 40: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

armonizată cu legislaţia UE.17 PN 03-05 05 02

Elaborarea unei metodologii de instruire şi antrenare, pentru personalul care utilizeazã aparate de protecţie respiratorie izolante şi de salvare, în mediu industrial

Metodologie Îmbunătăţirea cunoştinţelor în domeniuFacilitarea procesului de planificare a acţiunilor în vederea implementării sistemelor de management integrat la nivelul agenţilor economici

Page 41: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism-INCD TurismProgram: /,,TURISM” / PN 03-09

Nr.crt. Denumirea proiectului Tipul rezultatului Efecte scontate

1 Studiu de oportunitate privind modernizarea şi echiparea turistică la standarde europene a unor căi rutiere transcarpatice şi feroviare cu ecartament îngust, în scopul integrării lor în circuitul turistic  Faza I – Proiect de amenajare turistică a traseelor feroviare cu ecartament îngust din RomâniaFaza a II-a – Studiu privind echiparea turistică a arterelor rutiere transcarpatice din România, în scopul introducerii lor în circuitul turistic

STUDIU, PROIECT

→ elaborarea proiectului de amenajare turistică, inclusiv analiza swot pentru infrastructură şi dotările tehnico – edilitare;

→ reabilitarea şi modernizarea infrastructurii în zonele studiate;

→ amenajarea de structuri turistice şi modernizarea celor existente;

→ crearea de locuri de muncă în activităţi legate de execuţia proiectului tehnic şi după implementarea proiectului;

→ introducerea principalelor obiective în circuitul turistic şi promovarea acestora.

2 Proiect de valorificare şi amenajare turistică a lacurilor de acumulare pe râurile interioare din RomâniaFaza a II-a – Proiecte de amenajare turistică a lacurilor de acumulare din România – studii de caz

STUDIUPROIECT

→ îmbunătăţirea infrastructurii în zonă;→ amenajarea de structuri turistice şi

modernizarea celor existente;→ crearea de locuri de muncă în activităţi legate

de execuţia proiectului tehnic şi după implementarea proiectului;

→ introducerea principalelor obiective în circuitul turistic

3 Strategii de dezvoltare a turismului în ariile protejateFaza I – Definirea obiectivelor strategice de dezvoltare a turismului în ariile protejateFaza a II-a – Programe specifice de dezvoltare a turismului în ariile

STUDIUPROIECT

→ dezvoltarea şi promovarea unui turism ecologic (ecoturism), bazat pe principiile dezvoltării durabile;

→ inventarierea principalelor obiective de interes turistic, a formelor de turism practicabile şi structurilor turistice de cazare din interiorul şi din apropierea ariilor protejate;

→ realizarea unui plan strategic de dezvoltare a turismului în ariile protejate;

Page 42: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

Nr.crt. Denumirea proiectului Tipul rezultatului Efecte scontate

protejate din România → realizarea modelului de dezvoltare ecoturistică a Parcului Naţional Munţii Rodnei Rezervaţie a Biosferei;

→ realizarea unui model de amenajare turistică pentru PNMRRB şi verificarea funcţionalităţii economice a acestui model;

→ construirea unui portal web, prin intermediul căruia se va asigura diseminarea informaţiilor;

→ realizarea unei baze de date în format GIS care va cuprinde toate informaţiile privind turismul în PNMRRB.

4 Cuantificarea economică şi socială a activităţilor din turism Faza a III-a – Sistemul fiscal actual şi viitor din turism şi impactul acestuia asupra agenţilor economici şi a bugetelor locale şi centrale

STUDIU PROIECT → elaborarea unui sistem fiscal modern şi în concordanţă cu specificul activităţilor din turism;

→ bază de date cu indicatori comparabili pe plan naţional şi internaţional

Page 43: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH BucureştiProgram: ,,Cercetari avansate de fizica nucleara si aplicatii ale tehnicilor nucleare in domenii conexe”,/NIFIN-1/ PN 03-20

Nr.crt. Denumirea proiectului Tipul rezultatului Efecte scontate

1 Dezvoltarea de modele, metode si software cu aplicatii la descrierea proprietatilor fizice ale sistemelor cuantice.(PN 03- 20 01 01)

Studii Publicarea rezultatelor in reviste de circulatie, atragerea interesului unor eventuali colaboratori externi,, obtinerea si stocarea de date nucleare in vederea includerii lor in banci de date destinate fluxului international.

2 Proprietati semiclasice, cuantice si simetrii ale structurii si dinamicii sistemelor nucleare si atomice ( PN 03 – 20 01 02)

Lucrari publicate in reviste cu eferenti de specialitate din strainatate

Aprofundarea intelegerii fenomenelor nucleare si atomice. Cresterea importantei si vizibilitatii cercetarii romanesti de fizica

3 Modelarea condensatilor cuantici cu aplicatii la nano-agregate atomice si moleculare, tehnici si metode de tip GRID pentru aplicatii numerice si inter-conectivitate (PN 03-20 01 03)

Studii si publicatii: Ansamble cuantice, Arhitectura GRID, Excitatii polaronice

Publicarea rezultatelor in reviste de circulatie, publicatii arhive web/internet, proceduri de tip GRID pentru comunitatea stiintifica.

4 Teste si masuratori de mare precizie in fizica particulelor elementare (PN 03-20 01 04)

Rezultate noi in domeniul particulelor cu quarci grei (charm sau beauty), noi moduri de dezintegrare nucleara, studiul starilor legate exotice de tip atom kaonic

Masuratori de sectiuni de producere, rate de dezintegrare si timpi de viata, studiul fisiunii deltonice in domeniul nucleelor grele si supragrele, observarea unor linii in raze X ale sistemului azot kaonic si determinarea ratelor de tranzitie.

5 Spectroscopie nucleara performanta si forme speciale de dezintegrare (PN 03-20 02 01)

Studii, publicatii in reviste de specialitate, comunicari la conferinte.

Date noi de spectroscopie nucleara, ce vor fi preluate in bazele de date consacrate.

6 Stari extreme ale materiei hadronice ( PN 03 - 20 02 02)

Publicatii si comunicari stiintifice, Sisteme avansate de detectieOptimizare la sistemul multidetector de neutroni, prin cresterea distantei dintre detectorii adiacenti de la 0.8 la 2 cm, conform cu investigatiile

Cercetari fundamentale teoretice si experimentale vizind procesele disipative ce au loc in interactia sistemelor nucleare usoare, identificarea nucleelor halo si fenomenele colective in cadrul sistemelor nucleare aflate in conditii extreme de temperatura,

Page 44: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

prin simulari Monte Carlo densitate si presiune.7 Cercetări de fizică atomică şi

materie condensată cu fascicule de particule încărcate şi neutroni( PN 03 – 20 02 03 )

Studii si experimente- Obtinerea de date microscopice pe sisteme condensate, in cazul de fata pe vanadiu, la temperaturi ridicate, cu ajutorul instalatiei TS 3000 K la spectrometrul cu timp de zbor de la reactorul IBR 2, Laboratorul de Fizica Neutronilor, IUCN Dubna;- Obtinerea de date si informatii

1. Se obtin rezultate experimentale noi privind structura microscopica statica si dinamica a mediilor condensate prevazute a fi studiate in cadrul proiectului. Rezultatele experimentale amintite, prin comparatia cu teoriile existente in domeniu, vor contribui la elaborarea de noi conceptii si modele teoretice.Cercetarile prevazute in proiect şi care folosesc metoda împrăştierii neutronilor au un caracter multidisciplinar, cuprinzand fizica mediilor condensate, biofizica, biochimie, ceea ce contribuie si la explicarea unor fenomene microscopice legate de metabolismul uman si comportarea materiei vii.2. S-au obţinut noi rezultate experimentale asupra procesului de captură electronică radiativă.

8 Utilizarea fasciculelor de ioni accelerati la sistemul Tandem-ECR pentru caracterizari de materiale si studii de mediu.( PN 03 – 20 02 04)

Studii si cercetari Evaluari de nivele de poluare cu radiocarbon, date de centralele nucleare, prin spectroscopie de masa cu acceleratoriContribuţii la baza de date atomice privind secţiuni eficace de ionizare a păturii K a Ti şi Cr cu ioni de oxigen la energii de ord. MeV/u.Îmbunătăţirea bazei experimentale pentru studii interdisciplinare folosind fascicule accelerate de ioni la acceleratorul Tandem.Largirea gamei de ioni accelerati la accleratorul Tandem al IFIN-HH. Inbunatatirea performantelor sursei RECRIS pentru cercetari de fizica atomica si cercetari interdisciplinare.

Page 45: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

9 Cercetari experimentale si teoretice privind interactiile razelor cosmice si de astrofizica nucleara.(PN 03- 20 02 05)

Studii si cercetari Investigarea raspunsului detectorilor din reteaua KASCADE-Grande la detectia razelor cosmice, precum si a aspectelor termodinamice si statistice microscopice ale nucleosintezei elementelor in univers.

10 Modelarea fenomenologiei fizice a migratiei in factori geofizici a radionuclizilor si compusilor chimici cu potential poluant. Implementarea modelelor in sisteme expert de evaluare a migratiei. ( PN 03 – 20 03 01 )

Recunoastere internationala prin prezentarea rezultatelor obtinute la conferinte,simpozioane, workshopuri

Rezultatele noastre duc la optimizarea atat a cercetarilor experimentale cat si a contramasurilor ce se impun pentru diminuarea la maxim a consecintelor unui accident, contramasuri incluse in planurile de urgenta.

11 Evaluarea raspunsului biologic asociat expunerilor prelungite si de nivel scazut la factori fizici si chimici in situatii normale si patologice ; dezvoltarea unor metodologii neconventionale de diagnostic si analiza ( PN 03 – 20 03 02 )

Raport de cercetare Studii privind obtinerea si caracterizarea fizico-chimica de markeri moleculari tip anticorp antireceptor pentru iradierea membranelor celulare;Initierea unor studii complementare pentru caracterizarea fizica a noilor complecsi ai DF-B cu ioni metalici, pentru determinarea structurii lor moleculare si pentru determinarea constantelor chimice de formare si stabilitate;Studii privind inducerea apoptozei si producerea de efecte citogenetice de catre iradierea locala la nivelul nucleului cellular; transmembranar.

12 Estimarea eficacităţii măsurilor de control a eroziunii solurilor de pe terenurile agricole în pantă din România, prin utilizarea radionuclizilor existenti in sol, ca trasori de mediu( PN 03 – 20 03 03)

Studii si evaluari din date experimentale

A fost elaborata o procedura de masura pentru obtinerea unei baze de date cu privire la depunerile atmosferice de Be7;A fost evaluat inventarul de Be7 din Valea Tarinei – Perieni, BarladA fost testata procedura de masura pe probe de sol pentru Pb210;A fost evaluat inventarul de

Page 46: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

Pb210 din Valea Tarinei – Perieni, BarladA fost efectuata o analiza comparativa a inventarelor obtinute prin masurarea Cs137, Be7 si Pb210.

13 Noi metode si tehnologii pentru aplicatii interdisciplinare folosind fascicule accelerate la Ciclotronul IFIN-HH(PN 03 - 20 04 01)

Stand dedicat analizelor elementale si structuraleStand dedicat iradierii cu neutroni rapizi;

Participarea la cercetari interdisciplinare in domeniul materialelor nanostructurateAcreditarea unui Laborator National de analizeParticiparea la proiecte de cercetare interne si internationale

14 Asigurarea echivalentei internationale a etalonului romanesc de activitate in cadrul sistemului EUROMET si certificarea de etaloane si materiale de referinta radioactive.( PN 03-20 04 02)

Recunoastere internationala pentru etaloanele romanesti. Participare la Programele Europene si AIEA

Cresterea ofertei de etaloane si servicii de metrologie in domeniul masurarii activitatii (Becquerel)

15 Acreditarea /Notificarea unor laboratoare, de catre organisme nationale competente, pentru creerea infrastructurii de aplicare a legislatiei conexe sigurantei nationale si integrarii europene.( PN 03 – 20 04 03)

Obtinerea de acreditari, notificari, certificari.

Laboratoarele acreditate pot desfasura activitati cu efecte economice.

16 Implementarea normelor de bună practică de fabricaţie în producţia preparatelor radiofarmaceutice pentru diagnoză şi tratament”( PN 03-20 04 04)

Implementarea normelor de buna practica de fabricatie in productia radiofarmaceuticelorObtinere model experimental "Radioiodura de sodiu - capsule pt. tratament"Studii tehnologice si proiectarea liniei de obtinere a radioiodurii de Na - capsule pentru tratament.

modernizarea liniilor tehnologice de producţie a preparatelor radiofarmaceutice cu 131I-calificarea la instalare, calificarea operaţională şi a performanţelor a echipamentelor, şi utilitaţilor utilizate în fabricarea produselor radiofarmaceutice cu 131I-validarea proceselor tehnologiceImplementarea normelor de bună practică de fabricaţie în domeniul producţiei de radiofarmaceutice cu 131-I-Realizare model experimental „Radioiodură de sodiu capsule pentru terapie”

Page 47: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

- Calificare proces tehnologic de obtinere produs „Radioiodură de sodiu capsule pentru terapie”poiectarea liniei de obtinere a radioiodurii de sodiu–capsule pentru tratament-calificarea si validarea echipamentelor utilizate pentru obtinerea produsului Radioiodura de sodiu capsule pentru tratament

17 Laborator integrat de analize de mare sensibilitate prin tehnici atomice şi nucleare.( PN 03- 20 05 01)

studiu 1. Rezultatele din acest proiect vor forma o baza de date pentru Autorităţile Romane pentru a adopta masurile necesare de reducere a emisiei de poluanţi la niveluri acceptabile. 2. Elaborarea unei baze de date in scopul supravegherii depunerilor atmosferice de metale grele;3. Corelarea datelor obţinute prin metode diferite de analiza (ENAA, NAA, XRF, AAS, PIXE) cu date privind deprecierea sănătăţii populaţiei.4. Intercompararea rezultatelor obţinute in cadrul acestui proiect , cu cele din alte tari europene .5. Realizarea unor tehnologii de vârf in domeniul fizicii nucleare experimentale care va permite asigurarea condiţiilor de securitate in dezvoltarea si folosirea tehnologiilor avansate in domeniul nuclear.

6. Formarea de specialisti de inalta calificare;

7. Cresterea gradului de utilizare a instalatiilor de interes national.8. Diseminarea informaţiilor ştiinţifice prin lucrări ştiinţifice, comunicări internaţionale, organizarea de simpozioane

9. Procedurarea activităţilor de

Page 48: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

exploatare.

10. Formarea de tineri specialişti prin lucrări de diplomă, masterat, doctorat care vor lucra efectiv pe tehnologiile dezvoltate

18 Dezvoltari de sisteme avansate de detectie si achizitie de date pentru experimente de fizica nucleara la energii joase, medii si inalte( PN 03- 20 05 02)

studiu Solutii noi in ceea ce priveşte realizarea ansamblului scintilator-fotomultiplicator; scintilator-fotodioda PIN; structura de detecţie ; electronica asociata si noi metodici de detectie. Se vor face îmbunătăţiri ale performantelor tehnico-functionale ale componentelor de detectie, iar performantele in ce priveste consumurile materiale si energetice se vor imbunatati substantial.La realizarea electronicii asociate si a structurii mecanice se vor aplica tehnologii si procese de fabricatie avansate. Metodica de detectie ce se vor elabora si softurile dezvoltate vor conduce la performante ridicate in interpretarea rezultatelor experimentale.

19 Sistem integrat de supraveghere a radioactivităţii (gamma şi neutroni).( PN 03-20 05 03)

studiu Finalizarea spectrometrului de neutroni, a procedurilor de lucru şi crearea etalonului naţional de doză echivalent ţesut în câmp de neutroni.Elaborarea unei generaţii noi de aparatură radiometrică, inteligentă, posibil de organizat în sisteme complexe de supraveghere a radioactivităţii, caracterizată prin:1. componenţă: debitmetru, sonde inteligente cu scintilator (2 tipuri), monitor poartă, monitor de neutroni, sistem dozimetric cu TLD, monitoare de gaze radioactive;2. performanţe conforme cu

Page 49: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

standardele aplicabile din Uniunea Europoeană;3. multifuncţionalitate – pentru aparatura portabilă;4. volum şi masă reduse de 2,…, 4 ori faţă de aparatura din dotare.Elaborarea unui generator de aerosoli şi omologarea unui sistem modern pentru măsurarea eficienţei de filtrare precum şi a ratei de scurgeri prin neetanşeitătile unităţilor filtrante utilizate în instalaţiile de purificare a aerului.Elaborarea, realizarea şi testarea unui model experimental pentru un sistem pentru cartare radiometrică pe spatii largi.Elaborarea şi realizarea sistemului de măsurare cu precizie a activităţii volumice a tritiului gazos în vederea producerii de etaloane radioactive.Prezentarea a câte 2,…,4 comunicări ştiintifice în fiecare an.Întocmirea a cel puţin 3 dosare şi cereri de invenţieMenţinera specialiştilor în aparatură pentru radioprotecţie, rămaşi în institut, la nivelul cunoaşterii şi tehnicii contemporane.

20 Realizarea de radiofarmaceuti-ce pentru diagnostic si terapie( PN 03 – 20 05 04)

Studi, realizare modele, elaborare metode

-Punerea pe piata a produsului : « Scintifin –Medronat, trusa pentru marcare cu 99mTc »- elaborarea modelului trusei pentru dozarea TSH-ului la nou nascuti, trusa IRMA TSH neonatal

21 Metode si coduri de calcul pentru predictia si evaluarea impactului de mediu si sanitar al dezafectarii instalatiilor nucleare

StudiiModeleMetodeLibrarii de datesoftware

produse-program informaticecu aplicatie directa in autorizarea, proiectarea si executia dezafectarii reactorului nuclear de cercetare si productie de

Page 50: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

( PN 03-20 06 01) radioizotopi VVR-S IFIN-HH; documentatie de referinta pentru proiecte similare;capacitate de expertiza si servicii.Aplicarea rezultatelor asigura / poate asigura:servicii strict necesare IFIN-HHin aplicarea Hotararii Guvernului Romaniei privind dezafectarea reactorului VVR-S;incasari din expertiza si servicii pentru terti.

In plan socio-economic, rezultatele contribuie:la asigurarea securitatii nuclearesi radioprotectiei lucratorilor sipopulatiei, in cadrul dezafectarii instalatiilor nucleare, si in particular a reactorului VVR-S IFIN-HH; la fundamentarea tehnica a planificarii organizatorice,financiare si logistice a capacitatii de raspuns la eventuale urgente radiologice in procesul dezafectarii, la nivel de institut, autoritati locale si aparare civila.

22 Absorbanti si floculanti polimerici obtinuti prin iradiere si utilizati la gestionarea in siguranta a deseurilor radioactive solide si lichide, a substantelor chimice toxice si periculoase ( PN 03 – 20 06 02 )

Studii si cercetari, publicatii Modernizarea tehnicilor de tratare a efluentilor radioactivi lichizi;Stabilirea dozajelor de floculanti la tratarea efluentilor lichizi radioactivi;Verificarea caracteristicilor fizico-chimice ale absorbantilor prin teste pe substante lichide toxice, periculoase, radioactive;Verificarea stabilitatii gelurilor care contin deseurilor lichide radioactive recuperate;Verificarea la rezistenta mecanica, degonflari, pierderi de lichid, pastrarea stabilitatii dimensionale

23 Evaluarea impactului radiologic al activitatii de

Studii Evaluarea factorului de risc radiologic pentru populatia din

Page 51: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica

depozitare a deseurilor radioactive si de minerit asupra mediului inconjurator si populatiei din zona Depozitului National de Deseuri Radioactive DNDR Baita-Bihor( PN 03 – 20 06 03 )

zona de influenta a Depozitului National de Deseuri Radioactive Baita-Bihor, pe baza rezultatelor experimentale obtinute (care vor servi ca date de intrare in programele de calcul) si a programelor de calcul utilizate in cadrul acestui proiect

24 Planul de dezafectare a depozitelor de deseuri istorice de pe amplasamentul MagureleIlfov( PN 03 – 20 06 04 )

Documentatie stiintifico-tehnica pentruobtinerea autorizarii legale a dezafectarii depozitelor

Imbunatatirea calitatii vietii in zona(capitala , aria periurbana)

25 Realizarea securitatii radiologice prin zonarea Reactorului Nuclear VVR-S in vederea dezafectarii( PN 03 20 06 05)

Controlul expunerii lucratorilor la radiatii ionizante; reducerea si controlul cimpurilor de radiatii si a contaminarii suprafetelor si aerului in locurile de munca; realizarea protectiei radiologice operationale; reducerea dozelor efective anuale pentru expusii profesional si populatie sub 20 mSv, respectiv 1 mSv; controlul eliminarilor radioactive; siguranta practicilor; protectia populatiei si a mediului.

Identificarea, localizarea, masurarea si estimarea activitatii surselor radioactive existente, necesare delimitarii zonei supravegheate; identificarea si localizarea zonelor contaminate. Determinarea dozelor ambientale si a concentratiei radioactivitatii aeropurtate; identificarea si localizarea deseurilor radioactive existente in vederea zonarii.

26 Studii si cercetari pentru modernizarea tehnologiilor de tratare, conditionare si depozitare finala a deseurilor radioactive generate de producerea si utilizarea izotopilor radioactivi precum si din dezafectarea instalatiilor nucleare.( PN 03 – 20 06 06 )

- Studiu - Proiect tehnic

Determinarea interactiei reciproce dintre matrici de conditionare si materialele de confinare folosite ca bariera de retentie in DNDR – Baita.Elaborarea si implementarea unor noi tehnologii de conditionare a deseurilor radioactive, conducand la ridicarea gradului de asigurare a securitatii radiologice a personalului operator, populatiei si mediului ambiant.

Page 52: 1€¦ · Web viewInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară ,, Horia Hulubei”-IFIN-HH Bucureşti Program: ,,Cercetari avansate de fizica