05.05.2015 Taxe Si Comisioane Persoane Juridice

16
Tarife [i comisioane standard IMM [i Profesii Liberale 5 Mai 2015 |]i oferim solu]iile financiare cele mai potrivite pentru prosperitatea afacerii tale.

description

taxe

Transcript of 05.05.2015 Taxe Si Comisioane Persoane Juridice

Page 1: 05.05.2015 Taxe Si Comisioane Persoane Juridice

Tarife [i comisioane standardIMM [i Profesii Liberale

5 Mai 2015

|]i oferim solu]iile financiare cele mai potrivite pentru prosperitatea afacerii tale.

Page 2: 05.05.2015 Taxe Si Comisioane Persoane Juridice

Informa]ia cuprins` \n acest document se adreseaz` persoanelor juridice cu cifra de afaceri mai mic` de 5 milioane de EUR, persoanelorjuridice f`r` cifr` de afaceri (f`r` scop patrimonial, cu capital privat) [i Profesiilor Liberale (inclusiv PFA, PFI, II, IF, AF, etc.).

Page 3: 05.05.2015 Taxe Si Comisioane Persoane Juridice

* Pachetul Bronze are o valabilitate limitat` de maximum 12 luni [i este dedicat companiilor nou \nfiin]ate sau celor care \[i deschid contul la Raiffeisen Bank.** Pachetul nu mai are valabilitate pentru achizi]ie, ci adreseaz` doar clien]ii IMM Raiffeisen Bank de]in`tori ai acestuia. 3

(+1 cont suplimentar) (nelimitat)

1. Pachete de cont curent

Comision lunar de administrare Pachete de cont curent (Lei)

Pachet de cont curentClien]i IMM f`r` Cifr`

de Afaceri

Pachet de cont curentClien]i IMM f`r`

Personalitate Juridic`**

Cont Principal \n Lei

Card de Debit Visa Business lei cu utilizare interna]ional` - GRATUIT taxa deadministrare anual`

Cont de card \n lei la care este ata[at cardul de debit Visa Business lei cuutilizare interna]ional` - GRATUIT comision lunar de administrare

Raiffeisen Direct - GRATUIT abonament lunar

Raiffeisen Online - GRATUIT abonament lunar

Raiffeisen Smart Mobile - GRATUIT abonament lunar

Num`r lunar de pl`]i \n lei GRATUITE efectuate prin Raiffeisen Online

3 Euro

4 USD

3 Euro

4 USD

20

10

10

15 Euro

30 Euro

10 Euro

25 Euro

20 40 10 3080 120

10

Num`r lunar de depuneri numerar \n lei GRATUITE efectuate \n Agen]ie

Num`r lunar de retrageri numerar \n lei GRATUITE efectuate la ATM-urileRaiffeisen Bank

Num`r lunar de \ncas`ri interbancare \n lei GRATUITE

Comision lunar de administrare pentru primul cont curent \n USD

Comision lunar de administrare pentru primul cont curent \n Euro

Tarif preferen]ial pl`]i \n valut` interbancare prin Raiffeisen Online, indiferent desum` [i num`rul de pl`]i efectuate

Tarif preferen]ial pl`]i \n valut` interbancare prin Multicash sau Agen]iileRaiffeisen Bank, indiferent de sum` [i num`rul de pl`]i efectuate

Tarif preferen]ial pl`]i \n valut` interbancare Intragrup Raiffeisen BankInternational prin Online, indiferent de sum` [i num`rul de pl`]i efectuate

Tarif preferen]ial pl`]i \n valut` interbancare Intragrup Raiffeisen Bank International prin Multicash, indiferent de sum` [i num`rul de pl`]i efectuate

Pachete de cont curent Clien]i IMM

Bronze* Silver Gold Platinum

5

5

15 Euro

30 Euro

10 Euro

25 Euro

10

5

5

5

15 Euro

30 Euro

10 Euro

25 Euro

(+1 cont suplimentar) (nelimitat)

Page 4: 05.05.2015 Taxe Si Comisioane Persoane Juridice

2. Conturi Curente

Deschidere cont curent

20 Lei/lun`

5 Euro/lun`

6 USD/lun`echiv. 5 Euro/lun`

Administrare cont curent:

Gratuit

Cont curent Lei \n afara Pachetului/Cont curent suplimentarCont curent Euro \n afara Pachetului/Cont curent suplimentarCont curent USD \n afara Pachetului/Cont curent suplimentarCont curent \n alt` valut` decåt Euro/USD

10 LEI/depunere

0,50%, min. 5 Lei

0,50%1%

4. Opera]iuni cu numerar

La Ghi[eul B`ncii*

|n Lei:

Depuneri**Standard

RetrageriStandardSume peste 15.000 Lei neanun]ate cu o zi \nainte sau sume care dep`[esc valorile programateSume programate [i neretrase

4

3. Extrase de cont (inclusiv pentru conturile de card)

Raiffeisen Online

GratuitGratuit

Gratuit 25 Euro/lun`/cont sau 85 Lei/lun`/cont30 Lei/lun`

La ghi[eul b`ncii Prin Swift

Lunar / cont, \n moneda contuluiZilnic / cont, \n moneda contului

Page 5: 05.05.2015 Taxe Si Comisioane Persoane Juridice

5. |ncas`ri \n lei [i valut` (se adaug` comisioanele Caselor de Compensare, unde este cazul)

5.2 |ncas`ri \n LEI prin Instrumente de Debit (cecuri, bilete la ordin [i cambii)

Remitere la \ncasare|ncasare (creditare cont)Depozitare (max.90 zile de la data prezent`rii \n unitate pån` la data scaden]ei)Anulare

5.3 |ncas`ri \n Valut` prin Ordin de Plat` InterbancareIntrabancare

Gratuit Gratuit

Intrabancare Interbancare5 Lei

Gratuit, compensare electronic`/4 Lei, compensare hårtie1,5 Lei/instrument10 Lei/instrument

3,5 LeiGratuit

1,5 LEI/instrumentGratuit

5.1 |ncas`ri \n Lei prin Ordin de Plat` Intrabancare Interbancare

4 Lei-

5

0,50%, min. 3 Euro

0,50%1%

RetrageriStandardSume peste 5.000 Euro neanun]ate cu o zi \nainte sau sume care dep`[esc valorile programateSume programate [i neretrase

|n Valut`:

Gratuit

DepuneriStandard

* Raiffeisen Bank accept` depuneri de numerar \n moned` metalic`, na]ional` sau str`in`, numai \n baza serviciilor specializate: Transport Valori [i Depunere de numerar \n saci sigila]i.** |n cazul depun`torilor PF care nu reprezint` societatea \n rela]ie cu banca se adaug` comisioane aferente segmentului PF.

Page 6: 05.05.2015 Taxe Si Comisioane Persoane Juridice

6. Pl`]i \n Lei (se adaug` comisioanele Caselor de Compensare)

6.1 Pl`]i prin Ordin de Plat`

Raiffeisen Online / Smart Mobile

Intrabancare Interbancare

Agen]ie [i alte canale*

Gratuit1 Leu

--

-5 Lei

--

Intrabancare InterbancareGratuit10 Lei1 Leu30 Lei

-10 Lei4 Lei30 Lei

6.1.1 Pe teritoriul Romåniei|ntre conturile aceluia[i clientC`tre ter]iComision suplimentar urgen]` (prin Agen]iile Raiffeisen Bank)Comision procesare prin fax (prin Agen]iile Raiffeisen Bank)

75 Lei6.1.2 Pl`]i externe \n Lei 50 Lei

6.2 Pl`]i prin Instrumente de Debit (cecuri, bilete la ordin [i cambii) Intrabancare Interbancare

2 Lei 8 Lei8 Lei

Compensare electronic`Compensare hårtieInstrumente de debit refuzate la plat` 25 Lei/instrument refuzat

Pån` la 100 LeiPeste 100 Lei

6.3 Pl`]i Popriri

2,5 Lei/opera]iune50 Lei/opera]iune

* Include toate canalele de banking disponibile (agen]iile bancare, Multicash, Raiffeisen Direct, cod bare, etc.) cu excep]ia Internet Banking Raiffeisen Online [i Smart Mobile.

7. Pl`]i \n valut`

Standard*

Comision suplimentar urgen]` (data de valut` D si D+1)Comision extern (pentru pl`]i cu op]iunea OUR)Comision procesare prin fax (doar \n Agen]iile Raiffeisen Bank)Intragrup (banca beneficiarului apar]ine grupului Raiffeisen Bank International) -pl`]i prin online/multicash \n Euro

Comision suplimentar urgen]` pl`]i Intragrup (data de valut` D)

Agen]ie [i alte canale**Intrabancarespeze Swift Interbancare

Gratuit

Gratuit Gratuit

Gratuit 0,10%, min. 25 Euromax. 500 Euro

0,15%, min. 30 Euromax. 600 Euro

0,10%, min. 20 Euro max. 500 Euro

0,10%, min. 20 Euromax. 500 Euro

Intrabancare Interbancare

1 Euro

35 Euro

50 Euro20 Euro

50 Euro20 Euro70 Euro

Raiffeisen Online / Smart Mobile

* De]in`torii Pachetelor de Cont Curent pentru IMM vor consulta info de la pagina nr. 3.** Include toate canalele de banking disponibile (agen]iile bancare, Multicash, Raiffeisen Direct, cod bare, etc.) cu excep]ia Internet Banking Raiffeisen Online [i Smart Mobile.

6

Page 7: 05.05.2015 Taxe Si Comisioane Persoane Juridice

7

8. Alte instrumente de plat` (se adaug` comisioanele Caselor de Compensare, unde este cazul)

1,5 Lei/plat`

0,10%, min 85 Euro

Debit Direct Intrabancar / Interbancar / Plat` Planificat` (Fix Pay)Ordine de plat` documentare/condi]ionate:

Emitere / Avizare

9. Sisteme electronice de plat`

9.1 Serviciul de Internet Banking Raiffeisen Online

Abonament lunar standard (\n afara Pachetului de cont curent IMM)Pre] token nou / \nlocuire token (distrus, pierdut, avariat, etc.)

40 Lei/lun`12 Euro/token (se adaug` TVA)

5 Lei/lun`

9.2 Serviciul de Mobile Banking Raiffeisen Smart Mobile

Abonament lunar standard (\n afara Pachetului de cont curent IMM, indiferent de num`rul de utilizatori)

Instalare, instruire [i asisten]` produs “MULTICASH”Abonament lunar de utilizare pentru Extras de cont [i pl`]i LeiAbonament lunar de utilizare pentru Extras de cont [i pl`]i Lei [i Valut`Interven]ii din motive datorate clientuluiAbonament lunar serviciu FREe-WAY

1. Plat` de mic` valoare (< 50.000 LEI)2. Plat` de mare valoare (>=50.000 LEI)3. Plat` instrumente de debit - decontare electronic`4. |ncasare instrumente de debit - decontare electronic`5. Plat` prin direct debit interbancar (aplicat pl`titorului)6. |ncasare prin direct debit interbancar (aplicat beneficiarului)

SmartTel SMS PLUS, f`r` abonament lunar

SmartTel SMS PLUS, cu abonament lunar

0,20 Euro pentru fiecare mesaj SMS recep]ionat0,26 Euro abonament lunar [i 0,15 Euro pentru fiecare mesaj SMS recep]ionat

25 Lei/lun`

0,51 Lei6 Lei0 Lei

0,88 Lei0 Lei

0,51 Lei

350 Lei sau 80 Euro (TVA inclus)90 Lei sau 20 Euro120 Lei sau 30 Euro

25 Euro / or` sau echivalent \n lei (TVA inclus)85 Lei/punct vamal

9.3 Serviciul de bancarizare prin telefonie fix` Raiffeisen Direct

9.4 Serviciul Multicash

9.5 SmartTel

Comisioane Casa de Compensare valabile la data actualiz`rii listei de tarife [i comisioane - se aplic` pentru fiecare opera]iune interbancara \n Lei

Abonament lunar standard (\n afara Pachetului de cont curent IMM)

Page 8: 05.05.2015 Taxe Si Comisioane Persoane Juridice

8

10. Alte servicii

Consemnare [i confirmare capital social

Alte servicii – Scrisori de recomandare / Confirm`ri solduri pentru auditori/ Eliberare adres`confirmare specimen semn`tur` la cererea clientului / Scrisoare de bonitate

Consultarea bazei de date CIP la eliberarea de cecuri barate

Interogarea bazei de date CIP la cererea clientului (Raiffeisen Online / Agen]ie)

Tax` de interogare RECOM, la solicitarea clientului PJ pentru deschidere de cont/actualizare date

P`strarea obiectelor de valoare sau a altor valori posibil de tezaurizat

Comision de investiga]ii / Anulare / Return`ri / Modific`ri

1. Pl`]i / |ncas`ri \n Lei

2. Pl`]i / |ncas`ri \n valut` (inclusiv externe \n Lei [i ordine de plat` condi]ionate)

Investiga]ii documente [i tranzac]ii, mai vechi de 3 luni

Duplicate Documente (inclusiv Extras la cerere / Confirmare de plat`)

24 Lei (TVA inclus)

10 Lei

5 / 10 Lei (TVA inclus)

30 Lei (TVA neaplicabil)

20 Euro/lun` sau echivalent Lei, plus TVA

10 Lei

25 Euro

18 Euro sau echivalent Lei (TVA inclus)

20 Lei / document

60 Euro sau echivalent Lei (TVA inclus)

Alte servicii de cash management

Transport numerar pentru clien]ii b`nciiDepunere numerar \n saci speciali pentru numerar \n unit`]ile Raiffeisen Bank

Consumabile transport numerar / Depunere numerar \n saci sigila]i

Administrare cont de \ncas`ri / Administrare Cont RDS (distribuiri)Administrare cont colector

Negociabil0,10%, minim 5 Euro/tranzac]ie sau echivalent Lei

saci mari: 0,16 Euro/sac + TVA saci medii [i mici: 0,12 Euro/sac + TVA

sigilii: 0,15 Euro/buc + TVA

GratuitEchivalent 1 Euro/lun`

Cecuri de c`l`torie

Onorarea pe loc a cecurilor de c`l`torie

Remiterea spre \ncasare a cecurilor comerciale

Restituirea cecurilor neonorate

Vånzarea cecurilor de c`l`torie American Express

1,5%, min.10 Euro, maxim 300 Eurosau echivalent (+ comision extern + speze po[t`

pentru direct la banca tras`)

1,25%, min. 5 Euro sau echivalent valuta cecului

20 Euro + comision extern

1%, min. 3 Euro sau echivalent valuta cecului

Page 9: 05.05.2015 Taxe Si Comisioane Persoane Juridice

9

11. Carduri

Comisioane opera]iuni la comercian]i [i retragere numerar

Comision pentru opera]iuni la comercian]i \n ]ar` sau str`inatateComision retragere numerar la ATM-urile Raiffeisen Bank S.A.Comision retragere numerar la ghi[eele bancare Raiffeisen Bank S.A. prin EPOS**Comision retragere numerar la ATM / ghi[ee bancare ale altor b`nci romåne[ti acceptatoare de cardComision retragere numerar la ATM /ghi[eele b`ncilor acceptatoare de card din str`in`tate*

Gratuit0.3% min. 2,5 Euro0.4% min. 2,5 Euro0.75% plus 2,5 Euro1.5% plus 2.5 Euro

Gratuit0.3% min. 2 Lei

0.4% min. 2,5 Lei0.75% plus 5 Lei

1.5% plus 2.5 Euro(echiv. Lei)

11.1 Carduri de debit

Taxe emitere [i administrare Visa Business Lei Visa Business Euro

Tax` de deschidere /alimentare contTax` lunar` de administrare cont card (indiferent de num`rul de carduri ata[ate pe cont)Tax` ini]ial` de emitere card / tax` de re\nnoire (\nlocuire) card la expirareTax` anual` de administrare card

Gratuit1 EuroGratuit15 Euro

Gratuit1 Euro (echiv. Lei)

Gratuit50 Lei

Visa Business Lei Visa Business Euro

Dobånzi

Dobånd` bonificat` la sold creditorDobånd` re]inut` la sold debitor pentru ie[iri neautorizate \n descoperit de cont

La vedere18% p.a.

La vedere35% p.a.

Alte taxe

Tax` interogare sold prin ATM / EPOSTax` de regenerare PINTax` de blocare card pierdut/furatTax` de \nlocuire card [i eliberare numerar \n regim de urgen]` (pentru card declarat pierdut/furat) \n str`in`tate

0,10 EuroGratuitGratuit

150 Euro

0,3 LeiGratuitGratuit

150 Euro (echiv. Lei)

Visa Business Lei Visa Business Euro

Visa Business Lei Visa Business Euro

Page 10: 05.05.2015 Taxe Si Comisioane Persoane Juridice

10

11.2 Carduri de credit

Comisioane emitere [i administrare Visa Business SILVER Visa Business GOLD

Comision pentru opera]iuni de eliberare numerar

Tax` de analiz` a documenta]iei de acordare a limitei de credit pe companieTax` lunar` de administrare cont de cardTax` anual` de administrare cardTax` standard de generare a raportului lunar de activitate a contului de cardTax` de regenerare la cerere a raportului de activitate a contului de Business Credit CardComision de plat` \ntårziat`Dobånd` standardTax` ini]iala de emitere cardTax` reemitere card la expirareTax` interogare sold prin intermediul ATM Raiffeisen Bank (datorat` la data interog`rii soldului)Tax` interogare disponibil cont de card prin serviciul Raiffeisen Direct (telefonic)

Gratuit3,5 Lei200 LeiGratuit10 Lei100 Lei19.50%Gratuit50 Lei1 Leu

Gratuit

Gratuit3,5 Lei60 LeiGratuit10 Lei100 Lei19.50%Gratuit30 Lei1 Leu

Gratuit

La ghi[eele b`ncilor acceptatoare de card din str`in`tateLa ATM-urile b`ncilor din str`in`tateLa ghi[eele bancare [i ATM-urile Raiffeisen Bank S.A.La ghi[ee bancare [i \n re]ele ATM ale altor b`nci romåne[ti

2 % din suma retras` min. 20 Lei2 % din suma retras` min. 15 Lei

1,50 % din suma retras` min. 3 Lei1,50 % plus 4 Lei

2 % din suma retras` min. 20 Lei2 % din suma retras` min. 15 Lei

1,50 % din suma retras` min. 3 Lei1,50 % plus 4 Lei

Comision pentru pl`]i la comercian]i

Opera]iuni \n str`in`tate sau pe teritoriul Romåniei GratuitGratuit

Visa Business SILVER Visa Business GOLD

Visa Business SILVER Visa Business GOLD

Alte taxe

Tax` de regenerare PINTax` de blocare card pierdut/furatTax` de \nlocuire card [i eliberare numerar \n regim de urgen]` (pentru card declarat pierdut/furat) \n str`in`tate

GratuitGratuit600 Lei

GratuitGratuit600 Lei

Visa Business GOLDVisa Business SILVER

* Limita zilnic` de cheltuieli prin eliber`ri de numerar (retrase conform reglement`rilor legale \n vigoare) la ATM / EPOS: 10.000 Lei** Pentru sume mai mari de 15.000 Lei/5.000 Eur (retrase conform reglement`rilor legale \n vigoare) care nu au fost programate cu cel pu]in o zi \nainte, se aplic` comision de retragere de 1%.

Page 11: 05.05.2015 Taxe Si Comisioane Persoane Juridice

11

12. Acceptare carduri la comercian]i

Comision de procesare tranzac]ii pentru serviciul de acceptare carduri Visa, Maestro, Mastercard / Tip de terminal EPOS

EPOS Ethernet

1.8 % + 0.28 Lei/tranzac]ie+ 25 Lei/terminal/lun`

EPOS GPRS

1.8 % + 0.28 Lei/tranzac]ie+ 40 Lei/terminal/lun`

EPOS GPRS mobil

1.8 % + 0.28 Lei/tranzac]ie+ 55 Lei/terminal/lun`

Comisioane [i taxe percepute comercian]ilor pentru activitatea de acceptare carduri pe internet (E-Commerce)

Tax` \nrolare 3D Secure (per magazin virtual) pentru Serviciul “E-Commerce +” (cu acces la serviciileintegratorului b`ncii)

180 Euro

Comisioane de procesare

Comision lunar (per magazin virtual [i cont de decontare)

Comision la valoarea tranzac]iei

8 Euro/lun`/cont de decontare

2.55% din valoarea tranzac]iei plus:

1.25 Lei/tranzac]ie (tranzac]ii \n lei)0.30 Euro/tranzac]ie (tranzac]ii \n Euro)0.35 USD/tranzac]ie (tranzac]ii \n USD)

13. Scrisori de garan]ie

13.1 Garan]ii emise

13.2 Garan]ii primite

Preavizare

Tax` de urgen]` pentru emitere garan]ii / Modific`riExecutareAnulare

Avizare/MajorareModific`ri/AnulareExecutare

Emitere/ Majorare garan]ie cu text standard (banc`)/ Prelungirea valabilit`]ii

Emitere/ Majorare garan]ie cu text nestandard/ Prelungirea valabilit`]ii

30 Euro

30 Euro0,20%, min. 200 Euro

Gratuit

100 Euro30 Euro

0,10%, min. 75 Euro

0,25% / trimestru sau frac]iune de trimestru, min. 50 Euro / trimestru sau frac]iune de trimestru

0,50% / trimestru sau frac]iune de trimestru, min. 75 Euro / trimestru sau frac]iune de trimestru

Page 12: 05.05.2015 Taxe Si Comisioane Persoane Juridice

12

14. Incasso

14.1 Incasso simplu (trate, bilete la ordin) & Incasso documentar de import

14.2 Incasso documentar de export

14.3 Avalizare

AvizarePlat`Modific`ri / Facturi nepl`tite / Documente returnate (incasso documentar)Eliberarea documentelor “franco de plat`” (incasso documentar)Eliberarea m`rfurilor expediate la ordinul B`ncii (incasso documentar)

Remiterea documentelor pentru plat` / acceptareRemiterea documentelor “Franco de plat`“Modific`ri / Documente returnate nepl`titeSolicit`ri de informa]ii

0,10%, min. 50 Euro/max. 500 Euro0,15%, min. 30 Euro/max. 1500 Euro

25 Euro0,10%, min. 30 Euro/max. 500 Euro

0,10%, min. 50 Euro

0,15%, min. 50 Euro/max. 500 Euro0,10%, min. 30 Euro/max. 500 Euro

25 Euro10 Euro/cerere

Negociabil, min.100 Euro/trimestru sau frac]iune de trimestru

15. Acreditive documentare

15.1 Acreditive de import

Preavizare

Plat`/Negociere/Manipulare documente

Acceptare/Plat` amånat`

Modific`ri/AnulareComision de discrepan]eReturnare documente nepl`tite

25 Euro0,20% / trimestru sau frac]iune din trimestru,

min. 100 Euro / trimestru sau frac]iune de trimestru

0,15% / trimestru sau frac]iune de trimestru min. 100 Euro / trimestru sau frac]iune de trimestru

0,20%, min. 75 Euro

30 Euro50 Euro25 Euro

Emitere/Majorare/Prelungirea valabilit`]ii

Page 13: 05.05.2015 Taxe Si Comisioane Persoane Juridice

13

15.2 Acreditive de export

15.3 Transferul acreditivului

15.4 Cesionare Acreditiv

15.5 Scontare acreditiv

PreavizareAvizare / Majorare

Plat`/Negociere/Manipulare de documente

Acceptare trate/Plat` amånat`

Modific`ri/AnulareComision de discrepan]eReturnare documente nepl`tite

NotificareModific`ri ale cesiuniiPlat` \n cadrul cesiunii

Confirmare

0,25% / trimestru sau frac]iune de trimestru, min. 100 Euro / trimestru sau frac]iune de trimestru

(suma reprezint` minimul de \ncasat, poate fi majorat` \n func]ie de riscul de ]ar`/banc` implicate \n tranzac]ie)

0,20%, min. 75 Euro

25 Euro0,10%, min. 75 Euro

30 Euro50 Euro25 Euro

0,10%, min. 75 Euro30 Euro

0,10%, min. 50 Euro/max. 2.000 Euro

Vezi avizare/confirmare

0,25%, min. 100 Euro; rat` de scont - negociabil`, \n func]ie de condi]iile pie]ei [i ratei

0,15% / trimestru sau frac]iune de trimestru, min. 100 Euro/ trimestru sau frac]iune de trimestru

Page 14: 05.05.2015 Taxe Si Comisioane Persoane Juridice
Page 15: 05.05.2015 Taxe Si Comisioane Persoane Juridice
Page 16: 05.05.2015 Taxe Si Comisioane Persoane Juridice

021.306.30.020800.802.02.02✆