Search results for Lista standarde noi

Explore all categories to find your favorite topic

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ÎN CONSTRUCŢII LISTA STANDARDELOR ROMÂNE DIN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR ELABORATE CA VERSIUNE…

LISTA STANDARDELOR EUROPENE DIN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR ADOPTATE DE ASRO PRIN TRADUCERE LA SOLICITAREA MTCT LA DATA DE 01.05.2007 * Standarde romane care transpun standarde…

Indicativul standardului Titlul standardului SR EN 1:2001/A1:2009**) Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare, racordate la o conductă de evacuare a produselor…

Nr. crt. Indicativul standardului Titlul standardului 1 SR EN 1:2001/A1:2009**) Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare, racordate la o conductă de evacuare…

Nr. crt. Indicativul standardului Titlul standardului 1 SR EN 1:2001/A1:2009**) Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare, racordate la o conductă de evacuare…

8/22/2019 Constructii Lista Standarde 1/43Nr.crt. Indicativul standardului Titlul standardului1 SR EN 1:2001/A1:2009**)Sobe cu combustibil lichid cu arztoare cu vaporizare,…

Indicativul standardului Titlul standardului SR EN 1:2001/A1:2009**) Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare, racordate la o conductă de evacuare a produselor…

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ÎN CONSTRUCŢII STANDARDE ROMÂNE ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR ELABORATE CA VERSIUNE…

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ÎN CONSTRUCŢII LISTA STANDARDELOR ROMÂNE DIN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR ELABORATE CA VERSIUNE…

Lista standarde aprobate în 2012 Nr.Crt. Indice Titlu romana 1 SR 10000-4:2012 Principiile şi metodologia standardizării. Partea 4: Forma de prezentare a standardelor…

Sheet1 Nr. STAS Denumire Stare standard Pret 1 STAS ISO 406-91 Desene tehnice. Tolerarea dimensiunilor liniare şi unghiulare Publicat 18.9 RON (CD) 21 RON (Hartie) 2 STAS…

IV (Informări) INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE COMISIA EUROPEANĂ Comunicare a Comisiei în cadrul implementării Directivei…

Achizitii noi Lista publicatiilor noi - ianuarie 2012 1 Accesul la informatie si dreptul de autor Asociatia Bibliotecarilor din Rep Moldova Catedra Biblioteconomie si Asistenta…

Achizitii noi Lista publicatiilor noi - iunie 2012 1 ABC-ul proprietăţii intelectuale : biblioteca de proprietate intelectuală Rep Moldova Agenţia de Stat pentru Proprietatea…

Foaie1 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE DIRECŢIA GENERALĂ DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI INFRASTRUCTURĂ LISTA STANDARDELOR ROMÂNE DIN DOMENIUL…

Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Octombrie 2014 1. Abulafia, David. Marea cea Mare : o istorie umană a Mediteranei / David Abulafia ; trad. : Georgeta-Anca Ionescu,…

ORDIN Nr. 983 din 6 noiembrie 2008 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie…

7/24/2019 Copy of Constructii Lista Standarde 2014 1/42 MINISTERUL DEZVOLTRII REGIONALE I ADMINISTRAIEI PUBLICE DIRECIA GENERALA TEHNIC, STANDARDE SI REGLEMENTARILISTA STANDARDELOR…

Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - iulie 2013 1 Academicianul Jacotă Anatolie 1941-2000 : biobibliogr alcăt Eugenia Cotenco red Boris Gaina bibliogr Tatiana Doibani…

Standarde europene EN 31032004 1 Standarde europene EN existente în Fondul Naţional de Documente Normative Situaţia la 31032004 SR EN* 1 SR EN 1:2001 Sobe cu combustibil…