Download - Utilizarile apei

Transcript
Page 1: Utilizarile apei

DE CE ESTE IMPORTANTĂ

APA?

Page 2: Utilizarile apei

APA PE PĂMÂNT• Apa acoperă 71% din suprafața Terrei• Repartiția apei: - 97% apă sărată - 3% apă dulce: 2% ghețari

0,9% ape subterane

0,001% vapori 0,02% râuri și

lacuri

Page 3: Utilizarile apei

Distribuția apei dulci

În Europa: 4800 m3 apă/locuitor În România: 1750 m3 apă/locuitor

Page 4: Utilizarile apei

Domeniile de utilizare a apei

• consum casnic: ≈ 10%• agricultură: ≈ 50%• industrie: ≈ 40%

Page 5: Utilizarile apei

Utilizarea apei în gospodărie

• Igienă

Page 6: Utilizarile apei

Utilizarea apei în gospodărie

• Prepararea hranei

Page 7: Utilizarile apei

Utilizarea apei în gospodărie

• Consum

Page 8: Utilizarile apei

Utilizarea apei în gospodărie

• Curățenia locuinței și a gospodăriei

Page 9: Utilizarile apei

Utilizarea apei în gospodărie

• Adăparea animalelor

Page 10: Utilizarile apei

Utilizarea apei în agricultură

Irigațiile = aprovizionarea cu cantități de apă suplimentare față de cele primite în condiții naturale astfel încât să se asigure producții agricole ridicate

Page 11: Utilizarile apei

Utilizarea apei în agricultură

Pescării

Page 12: Utilizarile apei

Utilizarea apei în industrie

• în industria energetică:- ca sursă de energie în hidrocentrale- pentru producerea aburului

necesar funcționării centralelor termoelectrice și nuclearoelectrice;

Page 13: Utilizarile apei

Utilizarea apei în industrie • în procesele de

fabricație: - ca agent hidraulic la

transportul materialelor - la prelucrarea

minereurilor - în industria chimică - ca materie primă în

industria alimentară

Page 14: Utilizarile apei

Utilizarea apei în industrie

• ca agent de răcire sau încălzire pentru a asigura desfășurarea în condiții bune a unui proces tehnologic.

Page 15: Utilizarile apei

Alte utilizări ale apei

• Ca mijloc de transport fluvial sau maritim

Page 16: Utilizarile apei

Alte utilizări ale apei

• Pentru agrement și sport

Page 17: Utilizarile apei

Alte utilizări ale apei• Pentru tratamente medicale

(apele minerale și termale)

Page 18: Utilizarile apei

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Acest produs a fost realizat de elevi ai Școlii Gimnaziale Halmeu (jud. Satu Mare) în cadrul proiectului Comenius multilateral