Download - Urgente APPS

Transcript
Page 1: Urgente APPS

ACORDAREA PRIMULUI ACORDAREA PRIMULUI AJUTORAJUTOR

PRESPITALICESC IN PRESPITALICESC IN PRINCIPALELE URGENTEPRINCIPALELE URGENTEMEDICO-CHIRURGICALEMEDICO-CHIRURGICALE

Page 2: Urgente APPS

OBIECTIVE URMARITE IN OBIECTIVE URMARITE IN ACORDAREA PRIMULUIACORDAREA PRIMULUI

AJUTOR PRESPITALICESCAJUTOR PRESPITALICESC

evaluarea urgentei la prima vedere: este sau evaluarea urgentei la prima vedere: este sau nu o urgenta?nu o urgenta? natura urgenteinatura urgentei cauza care a produs-ocauza care a produs-o gravitateagravitatea numarul victimelor (in caz de accident numarul victimelor (in caz de accident

colectiv)colectiv) masuri ce trebuie intreprinsemasuri ce trebuie intreprinse succesiunea acestorasuccesiunea acestora

Page 3: Urgente APPS

estimarea timpului scurs de la producerea urgentei estimarea timpului scurs de la producerea urgentei pana la primelepana la primele masuri intreprinsemasuri intreprinse limitarea efectului produs de agentul primar limitarea efectului produs de agentul primar

scoaterea accidentatului din zona scoaterea accidentatului din zona efectuarea bilantului lezional si a triajului dupa criteriul efectuarea bilantului lezional si a triajului dupa criteriul

vital vital stabilirea prioritatilor de interventie in ordinea urgentei stabilirea prioritatilor de interventie in ordinea urgentei

vitale vitale aplicarea masurilor de prim ajutor aplicarea masurilor de prim ajutor aprecierea rezultatelor in urma masurilor aplicate aprecierea rezultatelor in urma masurilor aplicate

asumarea responsabilitatii MF de a urmari pacientui sau asumarea responsabilitatii MF de a urmari pacientui sau

de a-1 trimite la spitalde a-1 trimite la spital evaluarea factorilor de risc pe timpul transportuluievaluarea factorilor de risc pe timpul transportului

Page 4: Urgente APPS

STAREA DE RAU ASTMATICSTAREA DE RAU ASTMATIC = acces sever de astm,cu durata peste 24 h,care nu cedează = acces sever de astm,cu durata peste 24 h,care nu cedează

la la medicaţia bronhodilatatoare curentă, aminofilină şi β-mimetice medicaţia bronhodilatatoare curentă, aminofilină şi β-mimetice

în în doze adecvate,şi care asociază tulburări cardio-doze adecvate,şi care asociază tulburări cardio-

vasculare,neurologice vasculare,neurologice şi gazometrice specialeşi gazometrice speciale--clinicclinic:: dispnee severă cu polipneedispnee severă cu polipnee tiraj suprasternal,supraclaviculartiraj suprasternal,supraclavicular diminuarea tusei şi a wheezing-uluidiminuarea tusei şi a wheezing-ului transpiraţii,cianoză,anxietatetranspiraţii,cianoză,anxietate murmur vezicular ↓,raluri sibilante raremurmur vezicular ↓,raluri sibilante rare tahicardie,puls paradoxal,HTAtahicardie,puls paradoxal,HTA

Page 5: Urgente APPS

--factori precipitanţifactori precipitanţi:: infecţii respiratorii acute esp.viraleinfecţii respiratorii acute esp.virale efort fizic intensefort fizic intens factori psiho-emoţionalifactori psiho-emoţionali administrarea inadecvată a medicamentelor:administrarea inadecvată a medicamentelor:

aspirină şi alte AINSaspirină şi alte AINS β-blocante esp.neselectiveβ-blocante esp.neselective sedativesedative exces de β-mimeticeexces de β-mimetice întreruperea bruscă a corticoterapiei la un întreruperea bruscă a corticoterapiei la un

astmatic real corticodependentastmatic real corticodependent imunoterapiaimunoterapia

Page 6: Urgente APPS

--atitudine în ambulatoriuatitudine în ambulatoriu:: măsuri generalemăsuri generale

poziţie semişezândăpoziţie semişezândă oxigenoterapie->degajarea încăperiioxigenoterapie->degajarea încăperii hidratare oralăhidratare orală

măsuri specificemăsuri specifice aminofilină i.v. 1 fiolă (240 mg) lent (3-5 minute) apoi 0.5 aminofilină i.v. 1 fiolă (240 mg) lent (3-5 minute) apoi 0.5

mg/kg/h în PEVmg/kg/h în PEV-administrarea rapidă determină tahicardie-administrarea rapidă determină tahicardie-doza maximă = 1 g / 24 h,indiferent de intensitatea dispneei-doza maximă = 1 g / 24 h,indiferent de intensitatea dispneei-se va evita în caz de:-se va evita în caz de:-IMA recent (1-3 luni)-IMA recent (1-3 luni)-tulburări de ritm rapid actuale sau în antecedente-tulburări de ritm rapid actuale sau în antecedente-hipertiroidism-hipertiroidism HHC i.v. 4 * 200 mgHHC i.v. 4 * 200 mg fluidificante şi expectorante bronşice neinhalatorii:fluidificante şi expectorante bronşice neinhalatorii:

-N-acetilcisteină 3 * 200 mg-N-acetilcisteină 3 * 200 mg-Bromhexin 3 * 8 mg-Bromhexin 3 * 8 mg antibiotic nealergizant,cu spectru larg->tetraciclină 4 * antibiotic nealergizant,cu spectru larg->tetraciclină 4 *

250 mg/24 h250 mg/24 h

Page 7: Urgente APPS

evitarea erorilor terapeuticeevitarea erorilor terapeutice administrarea opiaceelor,sedativeloradministrarea opiaceelor,sedativelor mucolitice inhalatoriimucolitice inhalatorii sunt inactive în criză cromoglicatul sunt inactive în criză cromoglicatul

disodic,corticoterapia topică inhalatoriedisodic,corticoterapia topică inhalatorie internareinternare de preferinţă într-o secţie de terapie intensivă de preferinţă într-o secţie de terapie intensivă transport cu autoambulanţătransport cu autoambulanţă

abord venosabord venos sursă de O2sursă de O2 însoţitor instruit în resuscitare cardio-pulmonarăînsoţitor instruit în resuscitare cardio-pulmonară

monitorizareamonitorizarea TA,frecvenţei cardiace şi respiratorii în TA,frecvenţei cardiace şi respiratorii în timpul transportuluitimpul transportului

bilet de trimiterebilet de trimitere diagnostic de urgenţădiagnostic de urgenţă terapia administrată : doza,oraterapia administrată : doza,ora parametrii hemodinamici şi respiratoriparametrii hemodinamici şi respiratori starea de conştienţă : conştient / confuz / comăstarea de conştienţă : conştient / confuz / comă

Page 8: Urgente APPS

STOPUL CARDIAC STOPUL CARDIAC Reprezinta starea clinica consecutiva opririi bruste si Reprezinta starea clinica consecutiva opririi bruste si neasteptate neasteptate

a activitatii eficace a inimii. a activitatii eficace a inimii.

Diagnosticul stopului cardiacDiagnosticul stopului cardiacSe stabileste pe baza urmatoarelor semne:Se stabileste pe baza urmatoarelor semne:

- paloarea sau cianoza instalate brusc- paloarea sau cianoza instalate brusc - pierderea starii de constienta- pierderea starii de constienta - incetarea spontana a miscarilor respiratorii- incetarea spontana a miscarilor respiratorii - absenta pulsului la arterele mari (carotida sau - absenta pulsului la arterele mari (carotida sau

femurala)femurala) - absenta zgomotelor cardiace- absenta zgomotelor cardiace - aparitia midriazei.- aparitia midriazei.

Page 9: Urgente APPS

Reanimarea cardiopulmonaraReanimarea cardiopulmonara!! Nu este indicat in cazul afectiunilor cu !! Nu este indicat in cazul afectiunilor cu prognostic infaust ( de prognostic infaust ( de

exemplu , exemplu , carcinom avansatcarcinom avansat))!!

Clinica stopului respiratorClinica stopului respirator si si circulatorcirculator Lipsa pulsului ( artera carotidiana, artera femurala Lipsa pulsului ( artera carotidiana, artera femurala

) ) Inconstienta (6-12 secunde dupa sistarea Inconstienta (6-12 secunde dupa sistarea

aportului de oxigen aportului de oxigen catre creier)catre creier) Stopul respirator, respirafia gafaita( in caz de stop Stopul respirator, respirafia gafaita( in caz de stop

circulator primar, dupa 15-40 secunde)circulator primar, dupa 15-40 secunde) Pupile dilatate, areactive la lumina ( dupa 30-90 Pupile dilatate, areactive la lumina ( dupa 30-90

secunde )secunde ) LipsaLipsa batailor cordului la auscultate batailor cordului la auscultate Tegumente cenusii-cianotice Tegumente cenusii-cianotice

Page 10: Urgente APPS

Regula ABCDRegula ABCD - Manevra Esmarch - Manevra Esmarch A - A - AirwaysAirways Dezobstructia cailor respiratorii :Dezobstructia cailor respiratorii :

Inlaturarea corpilor straini din regiunea orofaringiana, Inlaturarea corpilor straini din regiunea orofaringiana, capul capul

pus in hiperextensie iar mandibula va fi tras spre anterior si pus in hiperextensie iar mandibula va fi tras spre anterior si

superiorsuperior . .

B - B - Breath Breath Ventilarea :Ventilarea :Gura la gura, gura la nas, gura la tub ( tubul SAFAR, tubul Gura la gura, gura la nas, gura la tub ( tubul SAFAR, tubul

GUEDEL ), ventilarea pe masca ( balonul tip AMBU ) cu O2 GUEDEL ), ventilarea pe masca ( balonul tip AMBU ) cu O2 100% .100% .

Daca ventilarea sau intubarea nu sunt posibile ( ca in Daca ventilarea sau intubarea nu sunt posibile ( ca in cazul cazul

edemului glotic ) se practica traheotomia de necesitate si edemului glotic ) se practica traheotomia de necesitate si punctie traheala de urgenta cu plasarea unei traheostome punctie traheala de urgenta cu plasarea unei traheostome

intre intre cartilajele tiroid si cricoid . Se va controla eficienta ventilarii cartilajele tiroid si cricoid . Se va controla eficienta ventilarii

: : prezenta miscarilor respiratorii ; cedarea cianozei ; murmur prezenta miscarilor respiratorii ; cedarea cianozei ; murmur vesicular simetric . vesicular simetric .

Page 11: Urgente APPS

Ulterior se practica ventilarea rapida in doua Ulterior se practica ventilarea rapida in doua tentative dupa tentative dupa

masaj cardiac si ventilare alternative :masaj cardiac si ventilare alternative : in cazul unui ajutor 15 : 2 in cazul unui ajutor 15 : 2 in cazul a doua ajutoare 5 : 1in cazul a doua ajutoare 5 : 1 Frecventa de ventilare este 20/minFrecventa de ventilare este 20/min

C CirculatiaC Circulatia- in cazul fiecarui stop cardiac se va incepe imediat cu - in cazul fiecarui stop cardiac se va incepe imediat cu lovitura cu lovitura cu

pumnul aplicata precordial si masaj cardiacpumnul aplicata precordial si masaj cardiacMasaj cardiac extern(decubit dorsal, pe suport tare, Masaj cardiac extern(decubit dorsal, pe suport tare, locul aplicarii -treimea inferioara asternului, la copii, locul aplicarii -treimea inferioara asternului, la copii, mijiocul sternului).mijiocul sternului).Frecventa masajului: Frecventa masajului: adulti 80/min, adulti 80/min, copii 90/min, copii 90/min, sugari 120>min, raportul comprimare-decomprimaresugari 120>min, raportul comprimare-decomprimare

> 50% (platoul de comprimare) aproximativ 4 – 5 cm> 50% (platoul de comprimare) aproximativ 4 – 5 cm

Defibrilare precoce.Defibrilare precoce.

Page 12: Urgente APPS

Terapia medicamentoasa : Terapia medicamentoasa : forte important forte important este realizarea este realizarea

unei cai de abord venos periferice.unei cai de abord venos periferice.Astfel pe cale intravenoasa sau pe tubul Astfel pe cale intravenoasa sau pe tubul endotraheal in doza endotraheal in doza

dubla sau tripla pot fi administrate adrenalina, dubla sau tripla pot fi administrate adrenalina, atropina in caz de atropina in caz de

bradicardie sinusala sau asistolie, lidocaina bradicardie sinusala sau asistolie, lidocaina pentru preventia pentru preventia

recurentelor de fibrilatie ventriculara, sau recurentelor de fibrilatie ventriculara, sau bicarbonat de sodiu 8,4 bicarbonat de sodiu 8,4

%%

Page 13: Urgente APPS

DefinitieDefinitie Infarctul miocardic acut (IMA) este o necroza ischemica a Infarctul miocardic acut (IMA) este o necroza ischemica a muschiului cardiac, secundara unei obstructii pe o ramuramuschiului cardiac, secundara unei obstructii pe o ramuracoronariana avand drept consecinta o hipoxie celulara coronariana avand drept consecinta o hipoxie celulara

prelungita .prelungita .

Necroza miocardica determina:Necroza miocardica determina: un sindrom clinicun sindrom clinic modificari ECG induse de scaderea pana la oprirea modificari ECG induse de scaderea pana la oprirea

fluxului coronarian.fluxului coronarian. cresterea nivelului sanguin al biomarkerilor sensibili si cresterea nivelului sanguin al biomarkerilor sensibili si

specifici specifici (troponina cardiaca I sau T, fractiunea MB a(troponina cardiaca I sau T, fractiunea MB acreatinkinazei,creatinkinazei, creatinkinaza totala, mioglobina).creatinkinaza totala, mioglobina). modificari morfopatologice miocardice.modificari morfopatologice miocardice.

INFARCTUL MIOCARDIC ACUTINFARCTUL MIOCARDIC ACUT

Page 14: Urgente APPS

Modalitati de debut ale IMAModalitati de debut ale IMA - anginos- anginos - gastralgic- gastralgic - astmatiform- astmatiform

Diagnosticul pozitiv de infarct miocardic acut Diagnosticul pozitiv de infarct miocardic acut se pune se pune

pe baza : pe baza : 11- Tabloul clinic- Tabloul clinic2- Detectia necrozei miocardice2- Detectia necrozei miocardice

concentratia enzimelor miocardice in sangeconcentratia enzimelor miocardice in sange modificari EKGmodificari EKG metode imagistice ( ecocardiografia, ventriculografia metode imagistice ( ecocardiografia, ventriculografia

de contrast, scintigrafia, miocardica ) de contrast, scintigrafia, miocardica ) examen morfopatologic examen morfopatologic

Page 15: Urgente APPS

Tabloul clinicTabloul clinicDezechilibrul ce rezulta intre cererea si oferta de Dezechilibrul ce rezulta intre cererea si oferta de perfuzie perfuzie

determina ischemia prelungita care are drept consecinta determina ischemia prelungita care are drept consecinta necroza necroza

miocitelor cardiace.miocitelor cardiace.

Semnele clinice ale ischemiei sunt reprezentate de:Semnele clinice ale ischemiei sunt reprezentate de: dureredurere modificari ale T.A. (hipotensiune sau mai rar modificari ale T.A. (hipotensiune sau mai rar

hipertensiune arteriala)hipertensiune arteriala) fenomene digestive (greata, varsaturi, diaree, sughit)fenomene digestive (greata, varsaturi, diaree, sughit) palpitatiipalpitatii dispnee (secundara insuficientei ventriculare stangi)dispnee (secundara insuficientei ventriculare stangi) manifestari neurologice (sincopa, manifestari manifestari neurologice (sincopa, manifestari

neurologice de focar)neurologice de focar) astenie fizicaastenie fizica hiperpirexie.hiperpirexie.

Page 16: Urgente APPS

Caracteristicile durerii in infarctul Caracteristicile durerii in infarctul miocardicmiocardic

Factori precipitanti : Factori precipitanti : - efort fizic intens- efort fizic intens- stress- stress- hipoglicemie- hipoglicemie

-- infectii respiratoriiinfectii respiratorii- alergii- alergii- hemoragii- hemoragii

Localizare : Localizare : - retrosternala- retrosternala- retroxifoidiana- retroxifoidiana- epigastrica- epigastrica- precordial- precordial

Iradiere : Iradiere : - umarul sau membrul - umarul sau membrul superior stang superior stang- umeri si brate - umeri si brate bilateralbilateral- interscapulovertebral- interscapulovertebral- la baza gatului- la baza gatului- mandibula- mandibula- epigastru- epigastru

Caracter : Caracter : - strivire apasare- strivire apasare- constrictie arsura- constrictie arsura

Durata : Durata : - zeci de minute- zeci de minute- nu cedeaza la - nu cedeaza la nitroglicerina, alti nitroglicerina, alti nitrati, analgezice uzualenitrati, analgezice uzuale

Page 17: Urgente APPS

La examenul fizic se constata:La examenul fizic se constata: bolnav anxios, agitatbolnav anxios, agitat paloare, tegumente reci si umedepaloare, tegumente reci si umede transpiratiitranspiratii puls bradicardic sau tahicardic regulat sau puls bradicardic sau tahicardic regulat sau

neregulatneregulat raluri subcrepitante in insuficienta ventriculara raluri subcrepitante in insuficienta ventriculara

stanga (IVS).stanga (IVS). wheezing in IVSwheezing in IVS tuse cu hemoptizie in tromboembolism pulmonar tuse cu hemoptizie in tromboembolism pulmonar

sau edem pulmonar acutsau edem pulmonar acut

Page 18: Urgente APPS

Detectia necrozei miocardiceDetectia necrozei miocardiceNecroza miocardica duce la aparitia in sange a Necroza miocardica duce la aparitia in sange a unorproteineeliberatede unorproteineeliberatede

miocardul lezat: mioglobina, troponina cardiaca T si I, miocardul lezat: mioglobina, troponina cardiaca T si I, creatinkinaza(CK) creatinkinaza(CK)

fractiunea MB a creatinkinazei, lactat dehidrogenaza (LDH).fractiunea MB a creatinkinazei, lactat dehidrogenaza (LDH).Markerii biochimici sunt utili pentru diferentierea anginei Markerii biochimici sunt utili pentru diferentierea anginei instabile de infarctul instabile de infarctul

miocardic nonQ.miocardic nonQ.

Modificarile EKGModificarile EKG reprezentate de : reprezentate de : unde T ascutiteunde T ascutite ST supradenivelatST supradenivelat aparitia undei Qaparitia undei Q inversarea undei Tinversarea undei T Modificarile EKG apar din primele ore ale debutului Modificarile EKG apar din primele ore ale debutului

infarctului si se mentin mai multe zile .infarctului si se mentin mai multe zile . Un traseu electrocardiografic relativ normal in contextul Un traseu electrocardiografic relativ normal in contextul

unui tablou clinic caracteristic nu exclude posibilitatea IMA.unui tablou clinic caracteristic nu exclude posibilitatea IMA. 20 – 30 % din IMA posterior sau subendocardic evolueaza 20 – 30 % din IMA posterior sau subendocardic evolueaza

fara modificari electrocardiografice .fara modificari electrocardiografice .

Page 19: Urgente APPS

Conduita de urgentaConduita de urgenta Majoritatea deceselor prin IMA se produc in Majoritatea deceselor prin IMA se produc in

primele ore de la instalarea infarctului.primele ore de la instalarea infarctului.

In faza prespitaliceasca doua obiective domina In faza prespitaliceasca doua obiective domina atitudinea atitudinea

terapeutica in primele ore ale evolutiei unui infarct terapeutica in primele ore ale evolutiei unui infarct miocardic: miocardic:

prevenirea aritmiilor maligneprevenirea aritmiilor maligne (fibrilatia (fibrilatia ventriculara,tahicardiaventriculara fara puls, ventriculara,tahicardiaventriculara fara puls,

disociatia disociatia electromecanica, asistolia)electromecanica, asistolia) reperfuzarea coronariana precoce reperfuzarea coronariana precoce in primele in primele

4 – 6 ore. 4 – 6 ore.

Page 20: Urgente APPS

Primele actiuni si masuri terapeutice vizeaza:Primele actiuni si masuri terapeutice vizeaza: pozitia bolnavului: decubit dorsalpozitia bolnavului: decubit dorsal interzicerea efectuarii oricarei miscariinterzicerea efectuarii oricarei miscari se scot hainele stramte, cravata, se desfac nasturii de la se scot hainele stramte, cravata, se desfac nasturii de la

camasacamasa psihoterapiepsihoterapie pacientui isi va administra o tableta de pacientui isi va administra o tableta de nitroglicerinanitroglicerina

sublingua imediat dupa debutul durerii toracice sublingua imediat dupa debutul durerii toracice susceptibila de infarctsusceptibila de infarctmiocardicmiocardic

daca durerea nu a cedat in 5 minute, se repeta o a doua daca durerea nu a cedat in 5 minute, se repeta o a doua administrare, iar daca durerea toracica persista dupa administrare, iar daca durerea toracica persista dupa alte 5 minute se poate administra a treia tableta.alte 5 minute se poate administra a treia tableta.

Se poate administra:Se poate administra: aspirina 75-325 mgaspirina 75-325 mg tramal 50 mgtramal 50 mg sedativ.sedativ.

Daca se instaleaza stopul cardio-respirator se vor initia Daca se instaleaza stopul cardio-respirator se vor initia imediat imediat

manevrede resuscitare.manevrede resuscitare.

Page 21: Urgente APPS

In situatia, cand exista posibilitatea efectuarii unei ECG care In situatia, cand exista posibilitatea efectuarii unei ECG care confirma confirma

diagnosticul de infarct miocardic sunt necesare doua actiuni:diagnosticul de infarct miocardic sunt necesare doua actiuni: prinderea unei linii venoaseprinderea unei linii venoase asigurarea monitorizarii bolnavului a urmatorilor cinci asigurarea monitorizarii bolnavului a urmatorilor cinci

parametri:parametri: * intensitatea durerii toracice* intensitatea durerii toracice * alura ventriculara * alura ventriculara * T.A* T.A.. * aparitia aritmiilor cardiace* aparitia aritmiilor cardiace * ventilatia pulmonara* ventilatia pulmonara

Daca apare hipotensiune arteriala, bolnavul va fi asezatDaca apare hipotensiune arteriala, bolnavul va fi asezat in pozitie Trendelenburg .in pozitie Trendelenburg . Se va face oxigenoterapia prin sonda nazala (4 - 8 1 O2/min).Se va face oxigenoterapia prin sonda nazala (4 - 8 1 O2/min). Se va urmari mentinerea permeabilitatii cailor aeriene.Se va urmari mentinerea permeabilitatii cailor aeriene.

Pentru a combate instabilitatea electrica, consecinta a Pentru a combate instabilitatea electrica, consecinta a depolarizarii depolarizarii

membranare datorita pierderilormembranare datorita pierderilor de potasiu produse in zonele de potasiu produse in zonele ischemiate se ischemiate se

poate administra solutia G-I-K (glucoza -insulina-potasiu).poate administra solutia G-I-K (glucoza -insulina-potasiu).

Page 22: Urgente APPS

Criterii de evaluare a riscului Criterii de evaluare a riscului bolnavului cu infarct miocardic acutbolnavului cu infarct miocardic acut

Bolnavi

Grup cu risc crescut Grup cu risc redus

Raluri de staza + -

Zgomotul 3 + -

TAS < 100 mmHg > 100 mm Hg

AV > 100 batai/min < 100 batai/min

Tablou clinic de soc cardiogen

+ -

Page 23: Urgente APPS

Sansele de supravietuire ale pacientului cu Sansele de supravietuire ale pacientului cu IMA depend IMA depend

de :de : modul de reactie al anturajului si pacientuluimodul de reactie al anturajului si pacientului

primele masuri aplicate la domiciliul primele masuri aplicate la domiciliul pacientului pacientului

precum si pe toata durata transportului la spitalprecum si pe toata durata transportului la spital

accesul usor si rapid al populatiei la serviciul accesul usor si rapid al populatiei la serviciul de de

asistenta mobila de urgenta asistenta mobila de urgenta

dotarea tehnica si antrenamentul specific al dotarea tehnica si antrenamentul specific al echipelor echipelor

de urgentade urgenta

Page 24: Urgente APPS

EDEMUL PULMONAR ACUTEDEMUL PULMONAR ACUT CARDIOGENCARDIOGEN

Definitie:Definitie: insuficienţă respiratorie acută prin transudarea lichidului insuficienţă respiratorie acută prin transudarea lichidului intraalveolar şi interstiţial secundar dezechilibrului dintre intraalveolar şi interstiţial secundar dezechilibrului dintre

presiunea presiunea hidrostatică în capilarele pulmonare şi presiunea coloid-hidrostatică în capilarele pulmonare şi presiunea coloid-

osmoticăosmotică

EtiologieEtiologie- cardiopatia ischemica- cardiopatia ischemica- hipertensiunea arteriaia- hipertensiunea arteriaia- tulburarile de ritm paroxistic- tulburarile de ritm paroxistic- insuficienta ventriculara stanga- insuficienta ventriculara stanga- infarctul miocardic acut- infarctul miocardic acut- cardiopatiile valvulare- cardiopatiile valvulare

Page 25: Urgente APPS

factori precipitanţifactori precipitanţi:: origine cardiacă->tulburări de ritm şi de origine cardiacă->tulburări de ritm şi de

conducere,insuficienţă coronariană acutăconducere,insuficienţă coronariană acută origine extracardiacă:origine extracardiacă:

-supraîncărcare lichidiană parenterală,exces de NaCl-supraîncărcare lichidiană parenterală,exces de NaCl-exces de efort fizic-exces de efort fizic-insuficienţa tratamentului digitalo-diuretic,puseu -insuficienţa tratamentului digitalo-diuretic,puseu hipertensivhipertensiv-hipoalbuminemie,sarcină-hipoalbuminemie,sarcină

clinicclinic:: dispnee şi anxietate extremedispnee şi anxietate extreme tuse productivă,cu expectoraţie tuse productivă,cu expectoraţie

spumoasă,rozată,abundentăspumoasă,rozată,abundentă dispnee cu ortopnee şi tahipnee,cianoză,transpiraţii dispnee cu ortopnee şi tahipnee,cianoză,transpiraţii

profundeprofunde raluri crepitante cu extindere raluri crepitante cu extindere

ascendentă,tahicardie,galop diastolicascendentă,tahicardie,galop diastolic

Page 26: Urgente APPS

--obiectivele tratamentuluiobiectivele tratamentului:: ↓ ↓ presiunii hidrostatice în capilarele pulmonarepresiunii hidrostatice în capilarele pulmonare ↓ ↓ presarcinii şi postsarciniipresarcinii şi postsarcinii ameliorarea contractilităţii miocardiceameliorarea contractilităţii miocardice corectarea aritmiilorcorectarea aritmiilor ameliorarea hematozei pulmonareameliorarea hematozei pulmonare combaterea anxietăţii şi tahipneeicombaterea anxietăţii şi tahipneei

Page 27: Urgente APPS

--mijloace de tratamentmijloace de tratament:: poziţia şezândăpoziţia şezândă abord venos sigurabord venos sigur sângerareasângerarea->flebotomie ->flebotomie

externă a 300-500 ml sânge în externă a 300-500 ml sânge în 5 minute5 minute-contraindicaţii:-contraindicaţii: TAS < 100 mmHgTAS < 100 mmHg anemieanemie vârstnici cu ATS cerebrală-vârstnici cu ATS cerebrală-

>favorizează AVC ischemic>favorizează AVC ischemic morfină clorhidratmorfină clorhidrat în diluţie în diluţie

(1 f.de 20 mg în 9 ml ser (1 f.de 20 mg în 9 ml ser fiziologic)fiziologic) se administrează câte 2 ml se administrează câte 2 ml

la 10 minute la 10 minute ↓ ↓ presarcina,efect presarcina,efect

vasodilatatorvasodilatator ↓ ↓ tahipneea,efect anxiolitictahipneea,efect anxiolitic

-contraindicaţii:-contraindicaţii: comatoşi,şocaţicomatoşi,şocaţi astm bronşic,BPOC,EPA astm bronşic,BPOC,EPA

necardiogennecardiogen

nitroglicerinănitroglicerină în perfuzie în perfuzie dacă TAS > 100 mmHgdacă TAS > 100 mmHg

diuretic de ansădiuretic de ansă-->furosemid 20-40 mg i.v.>furosemid 20-40 mg i.v.

cardiotonic digitaliccardiotonic digitalic-->digoxin 1 f.a 0.5 mg >digoxin 1 f.a 0.5 mg i.v.,repetată la 8 orei.v.,repetată la 8 ore

miofilin miofilin 1f.i.v.lent,repetat 1f.i.v.lent,repetat la 6 ore,max.4 f./zila 6 ore,max.4 f./zi

tratamentul bolii de tratamentul bolii de fond şi al factorilor fond şi al factorilor precipitanţiprecipitanţi

internareinternare

transport cu salvarea transport cu salvarea dotată cu O2 şi personal dotată cu O2 şi personal instruitinstruit

Page 28: Urgente APPS

EDEMUL PULMONAR ACUTEDEMUL PULMONAR ACUT NECARDIOGENNECARDIOGEN

DefinitieDefinitie acumulare lichidiană intraalveolară şi interstiţială acumulare lichidiană intraalveolară şi interstiţială

secundară lezării secundară lezării membranei alveolo-capilare prin procese inflamatorii sau membranei alveolo-capilare prin procese inflamatorii sau

factori factori toxicitoxici etiologieetiologie::

1. lezarea membranei alveolo-capilare1. lezarea membranei alveolo-capilare infecţii acute severe,septicemii esp.cu bacili G (-)infecţii acute severe,septicemii esp.cu bacili G (-) pneumonie de aspiraţie,sdr.de detresă respiratorie pneumonie de aspiraţie,sdr.de detresă respiratorie

acută a adultuluiacută a adultului inhalarea de gaze toxice-inhalarea de gaze toxice-

>organofosforice,fosgen,oxizi de azot,O3,acizi.baze>organofosforice,fosgen,oxizi de azot,O3,acizi.baze ascensiuni rapide la altitudineascensiuni rapide la altitudine edem pulmonar neurogenic->AVC edem pulmonar neurogenic->AVC

hemoragice,traumatisme cerebrale,tumori cerebralehemoragice,traumatisme cerebrale,tumori cerebrale înecareînecare

Page 29: Urgente APPS

2. ↓ presiunii coloid-osmotice prin 2. ↓ presiunii coloid-osmotice prin hipoalbuminemiehipoalbuminemie

hepatopatii şi nefropatii severehepatopatii şi nefropatii severe enteropatii cu pierdere de proteineenteropatii cu pierdere de proteine sdr.de malabsorbţiesdr.de malabsorbţie

3. ↑ presiunii hidrostatice în alveolele 3. ↑ presiunii hidrostatice în alveolele pulmonare de pulmonare de

cauză extracardiacăcauză extracardiacă EPA iatrogen->perfuzii masive de substanţe EPA iatrogen->perfuzii masive de substanţe

cristaloide,transfuzii masivecristaloide,transfuzii masive EPA „ ex vacuo”->evacuarea rapidă a unei EPA „ ex vacuo”->evacuarea rapidă a unei

colecţii pleurale mari sau a unui pneumotorace colecţii pleurale mari sau a unui pneumotorace masivmasiv

Page 30: Urgente APPS

--clinicclinic:: absenţa APP cardiace sau a semnelor clinice ale absenţa APP cardiace sau a semnelor clinice ale

unei cardiopatii unei cardiopatii actualeactuale expunerea la toxicexpunerea la toxic evidenţierea unui factor etiologicevidenţierea unui factor etiologic tablou clinic asemănător cu EPA cardiogen + tablou clinic asemănător cu EPA cardiogen +

semne legate de semne legate de etiologieetiologie

Page 31: Urgente APPS

--atitudinea de urgenţă în ambulatoriuatitudinea de urgenţă în ambulatoriu:: asistenţa medicală de urgenţă la locul accidentuluiasistenţa medicală de urgenţă la locul accidentului evacuarea din mediul toxic,ventilaţie eficientă a încăperiievacuarea din mediul toxic,ventilaţie eficientă a încăperii poziţie şezândăpoziţie şezândă

excepţie înecatul->decubit ventral cu flexia laterală a excepţie înecatul->decubit ventral cu flexia laterală a capuluicapului

contraindicate opiaceelecontraindicate opiaceele contraindicate emisia sanguină şi diureticele la înecatul cu contraindicate emisia sanguină şi diureticele la înecatul cu

apă de mare care prezintă hipovolemie şi hemoconcentraţieapă de mare care prezintă hipovolemie şi hemoconcentraţie cardiotonicele sunt ineficacecardiotonicele sunt ineficace se indică în EPA non-cardiogen:se indică în EPA non-cardiogen:

HHC i.v.500-1000 mg/24 h (perfuzie cu sol.glucoză 5%)HHC i.v.500-1000 mg/24 h (perfuzie cu sol.glucoză 5%) metilprednisolonmetilprednisolon furosemid i.v.200-400 mg (10-20 f.)/24 hfurosemid i.v.200-400 mg (10-20 f.)/24 h antibiotice cu spectru larg parenteral->ampicilină 2-4 g/ziantibiotice cu spectru larg parenteral->ampicilină 2-4 g/zi antidot->dacă toxicul este cunoscutantidot->dacă toxicul este cunoscut

transport adecvat cu ambulanţă cu sursă de O2 şi însoţitor transport adecvat cu ambulanţă cu sursă de O2 şi însoţitor instruitinstruit

internare în secţie ATIinternare în secţie ATI

Page 32: Urgente APPS

SOCULSOCUL sdr.plurietiologic caracterizat prin ↓ bruscă a sdr.plurietiologic caracterizat prin ↓ bruscă a

irigaţiei sanguine irigaţiei sanguine tisularetisulare

--clinicclinic:: TAS < 80 mmHgTAS < 80 mmHg tahicardie,puls filiform,greu palpabiltahicardie,puls filiform,greu palpabil manifestări ale hipoirigaţiei tisulare:manifestări ale hipoirigaţiei tisulare:

nervoase->agitaţie,apoi apatie,conştienţă mult nervoase->agitaţie,apoi apatie,conştienţă mult timp păstratătimp păstrată

cardiace şi respiratorii->funcţii diminuatecardiace şi respiratorii->funcţii diminuate renale : oligurie (< 500 ml/24 h)renale : oligurie (< 500 ml/24 h) digestive->tulburări dispeptice,dureri abdominaledigestive->tulburări dispeptice,dureri abdominale cutanate->tegumente reci,palide,transpiratecutanate->tegumente reci,palide,transpirate sdr.hemoragipar->CIDsdr.hemoragipar->CID

Page 33: Urgente APPS

--şoculşocul cardiogencardiogen = sdr.clinico-biologic complex = sdr.clinico-biologic complex determinat de determinat de

↓ ↓ performanţei cardiace care se manifestă prin reducerea performanţei cardiace care se manifestă prin reducerea critică a critică a

fluxului sanguin efectiv sub nivelul care asigură aportul de fluxului sanguin efectiv sub nivelul care asigură aportul de substanţe substanţe

esenţiale pt. susţinerea organelor vitaleesenţiale pt. susţinerea organelor vitale

--etiologieetiologie:: IMA cu distrugerea a peste 30% din masa miocardului VSIMA cu distrugerea a peste 30% din masa miocardului VS defecte mecanice cardiace acute neletale în mod directdefecte mecanice cardiace acute neletale în mod direct

ruptura SIVruptura SIV ruptura muşchilor pilieriruptura muşchilor pilieri distrucţii valvulare masive,brusc instalatedistrucţii valvulare masive,brusc instalate tromboze intracardiace voluminoasetromboze intracardiace voluminoase

disecţie acută a aorteidisecţie acută a aortei embolie pulmonară masivăembolie pulmonară masivă aritmii grave,persistentearitmii grave,persistente

Page 34: Urgente APPS

--atitudine în ambulatoriuatitudine în ambulatoriu:: poziţiapoziţia

decubit dorsal,cu extremitatea cefalică uşor decliv,cu membrele decubit dorsal,cu extremitatea cefalică uşor decliv,cu membrele inferioare ridicate la 15°inferioare ridicate la 15°

şezând->şoc cardiogen + IVS acutăşezând->şoc cardiogen + IVS acută abord venos sigurabord venos sigur perfuzie cu soluţie glucoză 5%perfuzie cu soluţie glucoză 5% cardiotonic nedigitalic,amino-simpaticomimetic cardiotonic nedigitalic,amino-simpaticomimetic

(catecolamine)(catecolamine) dopamină perfuzabilă în diluţie 2 f.a 50 mg în 500 ml.soluţie dopamină perfuzabilă în diluţie 2 f.a 50 mg în 500 ml.soluţie

glucozată 5%glucozată 5%-5-10 μg/kg/minut (35 picături / minut)-5-10 μg/kg/minut (35 picături / minut)digitalicele sunt indicate doar în şocul cardiogen la bolnavi cu IMA digitalicele sunt indicate doar în şocul cardiogen la bolnavi cu IMA şi fibrilaţie atrială sau EPAşi fibrilaţie atrială sau EPA

medicaţie vasodilatatoaremedicaţie vasodilatatoare->nitroglicerină în perfuzie 6-8 picături ->nitroglicerină în perfuzie 6-8 picături / minut->dacă TAS > 80 mmHg/ minut->dacă TAS > 80 mmHgnitroglicerina ↑ debitul cardiac prin:nitroglicerina ↑ debitul cardiac prin: ↓ ↓ congestiei pulmonarecongestiei pulmonare ↓ ↓ tonusului venostonusului venos ↓ ↓ consumului de O2 miocardicconsumului de O2 miocardic

transporttransport cu salvare cu mijloace antişoc,sursă de O2 şi însoţitor cu salvare cu mijloace antişoc,sursă de O2 şi însoţitor instruitinstruit

internareinternare într-o secţie de terapie intensivă coronariană într-o secţie de terapie intensivă coronariană

Page 35: Urgente APPS

COMELECOMELE comacoma = pierderea de lungă durată a stării de = pierderea de lungă durată a stării de

conştienţă şi a conştienţă şi a funcţiilor de relaţie (motilitatea voluntară, sensibilitate, funcţiilor de relaţie (motilitatea voluntară, sensibilitate, reflexivitate),cu păstrarea redusă a funcţiilor vegetative reflexivitate),cu păstrarea redusă a funcţiilor vegetative (respiratorie,circulatorie,termoreglare)(respiratorie,circulatorie,termoreglare)

--anamnezăanamneză:: modul de instalare a comeimodul de instalare a comei APPAPP tratamente efectuatetratamente efectuate expuneri profesionaleexpuneri profesionale

--examen obiectivexamen obiectiv:: gradul şi profunzimea comeigradul şi profunzimea comei examenul funcţiilor vitaleexamenul funcţiilor vitale

Page 36: Urgente APPS

--tipul respiraţieitipul respiraţiei:: Cheyne-Stokes->AVC ischemic,coma Cheyne-Stokes->AVC ischemic,coma

hipoglicemică,coma uremicăhipoglicemică,coma uremică Kussmaul->coma diabetică cetoacidotică, Kussmaul->coma diabetică cetoacidotică,

hipoxie, severă, intoxicaţie cu COhipoxie, severă, intoxicaţie cu CO zgomotoasă,stertoroasă->AVC hemoragic cu zgomotoasă,stertoroasă->AVC hemoragic cu

inundare ventricularăinundare ventriculară Biot,de tip agonic->coma avansată,leziune Biot,de tip agonic->coma avansată,leziune

pontină sau bulbarăpontină sau bulbară

--examenul aparatului cardio-vascularexamenul aparatului cardio-vascular:: hTA + bradicardie->coma neurologică hTA + bradicardie->coma neurologică (meningită,HTIC),intoxicaţie acută cu alcool(meningită,HTIC),intoxicaţie acută cu alcool tahicardie->come vasculare,come din infecţii tahicardie->come vasculare,come din infecţii

severe (abces cerebral,septicemii)severe (abces cerebral,septicemii) tulburare de ritm severă sau valvulopatie + tulburare de ritm severă sau valvulopatie +

semne neurologice de focar->AVC embolicsemne neurologice de focar->AVC embolic

Page 37: Urgente APPS

--examenul aparatului digestivexamenul aparatului digestiv:: vărsături->coma prin HTICvărsături->coma prin HTIC sughiţ->coma uremicăsughiţ->coma uremică halena:halena:

acetonemică->coma diabetică acidocetozicăacetonemică->coma diabetică acidocetozică amoniacală->coma uremicăamoniacală->coma uremică fetidă->coma hepaticăfetidă->coma hepatică alcoolică->intoxicaţie acută etanolicăalcoolică->intoxicaţie acută etanolică

deglutiţia:deglutiţia: alterarea timpului I (labio-bucal)->come superficialealterarea timpului I (labio-bucal)->come superficiale alterarea timpului II (faringo-esofagian)->come alterarea timpului II (faringo-esofagian)->come

avansateavansate

--aspectul tegumenteloraspectul tegumentelor:: uscate,calde,pliu cutanat şters->cetoacidoza diabeticăuscate,calde,pliu cutanat şters->cetoacidoza diabetică umede,reci->coma hipoglicemicăumede,reci->coma hipoglicemică

Page 38: Urgente APPS

--curba termicăcurba termică:: hipotermie->coma barbiturică, alcoolică, hipotermie->coma barbiturică, alcoolică,

mixedematoasă, hipoglicemicămixedematoasă, hipoglicemică hipertermia->coma din hemoragia hipertermia->coma din hemoragia

subarahnoidiană,come profunde din AVCsubarahnoidiană,come profunde din AVC

--agitaţieagitaţie,,tremurăturitremurături->coma hipoglicemică,tireotoxică->coma hipoglicemică,tireotoxică

--convulsiiconvulsii->encefalopatie ->encefalopatie hipertensivă,eclampsie,epilepsie majoră,coma hipertensivă,eclampsie,epilepsie majoră,coma hipoglicemică,AVC hemoragic cu inundaţie hipoglicemică,AVC hemoragic cu inundaţie ventriculară,tumori cerebraleventriculară,tumori cerebrale

--examenul pupilelorexamenul pupilelor:: midriaza unilaterală->traumatism cranio-midriaza unilaterală->traumatism cranio-

cerebral,AVCcerebral,AVC midriaza bilaterală->coma diabetică profundă,coma midriaza bilaterală->coma diabetică profundă,coma

epilepticăepileptică mioza bilaterală->intoxicaţia cu organofosforicemioza bilaterală->intoxicaţia cu organofosforice

Page 39: Urgente APPS

--atitudine în ambulatoriuatitudine în ambulatoriu:: măsuri generalemăsuri generale

abord venos sigurabord venos sigur recoltare de probe sanguine,urinare,din secreţii recoltare de probe sanguine,urinare,din secreţii

înaintea administrării medicaţieiînaintea administrării medicaţiei este contraindicată spălătura gastrică înainte de este contraindicată spălătura gastrică înainte de

intubaţia trahealăintubaţia traheală sunt contraindicate hidratarea sunt contraindicate hidratarea

orală,administrarea orală a medicaţiei şi a orală,administrarea orală a medicaţiei şi a opiaceeloropiaceelor

aplicarea măsurilor specifice de urgenţă la locul aplicarea măsurilor specifice de urgenţă la locul unde este găsit comatosulunde este găsit comatosul

transport adecvat,cu ambulanţă cu sursă de O2 transport adecvat,cu ambulanţă cu sursă de O2 şi însoţitor instruitşi însoţitor instruit

internare într-o secţie de terapie intensivăinternare într-o secţie de terapie intensivă

Page 40: Urgente APPS

măsuri specificemăsuri specifice coma diabetică acido-cetozicăcoma diabetică acido-cetozică-abord venos şi recoltarea glicemiei,rezervei -abord venos şi recoltarea glicemiei,rezervei

alcaline,ionogramei sericealcaline,ionogramei serice-sondaj vezical,monitorizarea diurezei,TA,frecvenţei -sondaj vezical,monitorizarea diurezei,TA,frecvenţei cardiacecardiace-hidratare parenterală cu ser fiziologic,2000 ml în -hidratare parenterală cu ser fiziologic,2000 ml în primele 2 oreprimele 2 ore-insulină 20 U i.v. şi 20 U s.c.-insulină 20 U i.v. şi 20 U s.c.-antibiotic cu spectru larg->ampicilină 4 g/24 h -antibiotic cu spectru larg->ampicilină 4 g/24 h -internare obligatorie-internare obligatorie

coma hipoglicemicăcoma hipoglicemică-abord venos,recoltarea glicemiei-abord venos,recoltarea glicemiei-sol.glucozată hipertonă i.v. : 5-10 f.sol.glucoză 33% sau -sol.glucozată hipertonă i.v. : 5-10 f.sol.glucoză 33% sau PEV PEV

cu sol.glucoză 20% netamponată cu insulinăcu sol.glucoză 20% netamponată cu insulină-glucagon 1 f.a 1 mg i.m. sau i.v.-glucagon 1 f.a 1 mg i.m. sau i.v.-internare obligatorie-internare obligatorie

Page 41: Urgente APPS

coma barbituricăcoma barbiturică-cea mai frecventă intoxicaţie voluntară-cea mai frecventă intoxicaţie voluntară-foarte periculoasă-foarte periculoasă-nu există antidot-nu există antidot-tablou clinic de insuficienţă respiratorie acută-tablou clinic de insuficienţă respiratorie acută-diureză osmotică alcalină->PEV cu sol.glucoză-diureză osmotică alcalină->PEV cu sol.glucoză

10%,sol.manitol 20% şi sol.bicarbonat de Na 1.4%10%,sol.manitol 20% şi sol.bicarbonat de Na 1.4%-Karion 1 f a 50 mg i.v. sau i.m.->stimulează -Karion 1 f a 50 mg i.v. sau i.m.->stimulează centrul centrul

respiratorrespirator-internare în secţie ATI iar ulterior într-o secţie -internare în secţie ATI iar ulterior într-o secţie psihiatricăpsihiatrică

Page 42: Urgente APPS

coma din intoxicaţia cu organo-fosforicecoma din intoxicaţia cu organo-fosforice--comă convulsivă prin excesul acetilcolinei datorat blocării comă convulsivă prin excesul acetilcolinei datorat blocării

colinesterazei de către substanţa toxicăcolinesterazei de către substanţa toxică-măsuri de decontaminare la locul intoxicaţiei->îndepărtarea -măsuri de decontaminare la locul intoxicaţiei->îndepărtarea

hainelor,spălarea tegumentelor cu apă şi săpunhainelor,spălarea tegumentelor cu apă şi săpun-diureză osmotică neutră->PEV cu 2/3 sol.glucoză 10% şi 1/3 -diureză osmotică neutră->PEV cu 2/3 sol.glucoză 10% şi 1/3

sol.manitol 20%sol.manitol 20%-antidot specific:-antidot specific:-atropină (f.a 1 mg)->2-4 mg.i.v.la 10-30 minute,până la -atropină (f.a 1 mg)->2-4 mg.i.v.la 10-30 minute,până la apariţia semnelor apariţia semnelor

de atropinizare : midriază, tegumente uscate,tahicardie;doza de atropinizare : midriază, tegumente uscate,tahicardie;doza totală : 20-30mg,până totală : 20-30mg,până

la 100 mg/zila 100 mg/zi-toxogonin->reactivează colinesteraza blocată de toxic;se -toxogonin->reactivează colinesteraza blocată de toxic;se administrează la 5 administrează la 5

minute după atropinăminute după atropină-iniţial 1-2 f. (250-500 mg i.v.),apoi 1 f.la 6 ore-iniţial 1-2 f. (250-500 mg i.v.),apoi 1 f.la 6 ore-combaterea EPA toxic->HHC 200-500 mg i.v. şi furosemid -combaterea EPA toxic->HHC 200-500 mg i.v. şi furosemid 40-80 mg40-80 mg-internare în secţie de terapie intensivă-internare în secţie de terapie intensivă

Page 43: Urgente APPS

coma uremicăcoma uremică-controlul TA cu preparate care nu scad fluxul sanguin -controlul TA cu preparate care nu scad fluxul sanguin renal : renal :

hidralazină,metil-Dopa,chinidinăhidralazină,metil-Dopa,chinidină-combaterea edemului cerebral->HHC 50-100 mg-combaterea edemului cerebral->HHC 50-100 mg-diuretice hipokalemiante:furosemid 20-40 mg i.v.,edecrin -diuretice hipokalemiante:furosemid 20-40 mg i.v.,edecrin 50 mg50 mg-internare-internare

coma adisonianăcoma adisoniană-perfuzie i.v.soluţii izotone : glucoză 5%,ser fiziologic-perfuzie i.v.soluţii izotone : glucoză 5%,ser fiziologic-HHC 100 mg i.v. repetat la 2 ore-HHC 100 mg i.v. repetat la 2 ore-internare în secţia endocrinologie-internare în secţia endocrinologie

coma tireotoxicăcoma tireotoxică-propranolol 2 mg i.v. lent (1 f. = 5 mg)-propranolol 2 mg i.v. lent (1 f. = 5 mg)-HHC 100 mg i.v.-HHC 100 mg i.v.-internare în secţia de endocrinologie sau medicină -internare în secţia de endocrinologie sau medicină internăinternă

Page 44: Urgente APPS

HEMORAGIA DIGESTIVA HEMORAGIA DIGESTIVA SUPERIOARASUPERIOARA

DefinitieDefinitie Hemoragia digestiva superioara reprezinta sangerareaHemoragia digestiva superioara reprezinta sangerareaprodusaprodusa dede leziuni localizate la nivelul esofagului, stomacului, leziuni localizate la nivelul esofagului, stomacului, duodenului si jejunuluiduodenului si jejunului proximal, exteriorizata sub forma de proximal, exteriorizata sub forma de hematemeza si / sau melena.hematemeza si / sau melena.

Varsatura cu sange (hematemeza) are aspect asemanator Varsatura cu sange (hematemeza) are aspect asemanator zatului zatului

dede cafea , de sange negricios neaerat, amestecat cu resturi cafea , de sange negricios neaerat, amestecat cu resturi alimentare, rareori arealimentare, rareori are aspect rosu aprins.aspect rosu aprins.

Melena reprezinta eliminarea de sange prin scaun, care Melena reprezinta eliminarea de sange prin scaun, care este negru este negru

caca pacura, lucios si lipicios.pacura, lucios si lipicios.

Page 45: Urgente APPS

Diagnostic diferentialDiagnostic diferential HematemezaHematemeza va fi diferentiata de: va fi diferentiata de:

epistaxisul inghititepistaxisul inghitit hemoptiziehemoptizie hemoragia buco-faringianahemoragia buco-faringiana

MelenaMelena trebuie diferentiata de scaunul negru trebuie diferentiata de scaunul negru ce apare dupa:ce apare dupa: terapie orala cu fier, carbune, bismutterapie orala cu fier, carbune, bismut consum de: cafea, masline, spanac.consum de: cafea, masline, spanac.

Page 46: Urgente APPS

Cauzele hemoragiei Cauzele hemoragiei digestive superioaredigestive superioare

Boli ale tractului digestivBoli ale tractului digestiv Boli ale esofaguluiBoli ale esofagului

varice esofagienevarice esofagiene hemie gastrica hemie gastrica

transhiatala;transhiatala; esofagita peptica de esofagita peptica de

reflux;reflux; ulcer esofagian;ulcer esofagian; tumori benigne tumori benigne

esofagiene;esofagiene; tumori maligne tumori maligne

esofagiene;esofagiene; cancer esofagian;cancer esofagian; sindrom Mallory-Weisssindrom Mallory-Weiss

Boli ale stomaculuiBoli ale stomacului ulcer croniculcer cronic gastrita erozivagastrita eroziva tumori benigne ale tumori benigne ale

stomacului;stomacului; cancer gastric;cancer gastric; stomac operat.stomac operat.

Boli ale duodenuluiBoli ale duodenului duodenite acuteduodenite acute ulcer duodenalulcer duodenal

Page 47: Urgente APPS

Boli ale organelor de Boli ale organelor de vecinatatevecinatate

Boli ale ficatuluiBoli ale ficatului hipertensiune portalahipertensiune portala

Boli ale tractului biliarBoli ale tractului biliar hemobiliehemobilie

Boli ale pancreasuluiBoli ale pancreasului pancreatita acuta sau pancreatita acuta sau

cronicacronica cancer de pancreascancer de pancreas

Boli generate Boli generate extradigestiveextradigestive

Boli generaleBoli generale insuficienta cardiacainsuficienta cardiaca feocromocitomfeocromocitom colagenozecolagenoze uremieuremie

Boli ale sangeluiBoli ale sangelui sindroame hemoragipare sindroame hemoragipare

din: coagulopatii, din: coagulopatii, trombopatii, trombo-trombopatii, trombo-penii, hemofiliepenii, hemofilie

leucemieleucemie

Boli ale vaselorBoli ale vaselor teleangiectazie teleangiectazie

hemoragica ereditara hemoragica ereditara (boala Rendu-Osler-(boala Rendu-Osler-Weber)Weber)

Page 48: Urgente APPS

Aprecierea clinico-hemodinamica a gravitatii Aprecierea clinico-hemodinamica a gravitatii hemoragieihemoragiei

Forma de hemoragie digestiva superioara

Usoara Medie Severa

Pierderi de sange %din volemie

<25%(1250 ml de sange}

<35%(1750 ml de sange)

<50%(2500 ml de sange)

AV Tahicardie< lOO batai/min.

< 120 batai/min. > 120 batai/min.

TA <90mmHg <70mmHg <60mmHg

Diureza N scazuta oligurie

Alte fenomene Tegumente•reci•umede• palide

Alterarea starii deconstienfa (anxietate,agitape, apatie, somno-lenta,coma).Cianoza periferica Dispnee cu tahipneeBuze uscateFacies palid cu privireain gol

Page 49: Urgente APPS

Conduita de urgenta, primele masuriConduita de urgenta, primele masuri confirmarea diagnosticului de HDS:confirmarea diagnosticului de HDS: linistirea bolnavului, apartinatorilor si anturajuluilinistirea bolnavului, apartinatorilor si anturajului repaus strict la pat in pozitie culcata cu punga de repaus strict la pat in pozitie culcata cu punga de

gheata pe abdomen.gheata pe abdomen. efortul fizic va fi interzis (poate accentua hemoragia sau efortul fizic va fi interzis (poate accentua hemoragia sau

agravaagravatabloul clinic);tabloul clinic);

sangele eliminat de bolnav va fi colectat intr-un vassangele eliminat de bolnav va fi colectat intr-un vas gura bolnavului va fi curatata in caz de gura bolnavului va fi curatata in caz de

hematemeza,fara a deplasa bolnavul acesta avand hematemeza,fara a deplasa bolnavul acesta avand capul asezat intr-o parte;capul asezat intr-o parte;

se va efectua anamneza si examenul clinic mentionandu-se va efectua anamneza si examenul clinic mentionandu-se ora cand s-a efectuat si cele constatate;se ora cand s-a efectuat si cele constatate;

se va aprecia gravitatea hemoragiei se va aprecia gravitatea hemoragiei se vor administra hemostatice i.m. (Vitamina K)se vor administra hemostatice i.m. (Vitamina K) se va monta o perfuzie cu glucoza 5% , ser fiziologicse va monta o perfuzie cu glucoza 5% , ser fiziologic bolnavul este transportat la spital cu ambulantabolnavul este transportat la spital cu ambulanta functiile vitale ale bolnavului sunt monitorizatefunctiile vitale ale bolnavului sunt monitorizate

Page 50: Urgente APPS

SOCUL ANAFILACTICSOCUL ANAFILACTIC

Socul anafilactic apare In cursul reactiilor alergice Socul anafilactic apare In cursul reactiilor alergice imediate dupa:imediate dupa:

administrarea unor medicamente alergizante administrarea unor medicamente alergizante (antibiotice mai ales(antibiotice mai ales

penicilina); sulfamide; xilina; pirazolona; acid penicilina); sulfamide; xilina; pirazolona; acid acetilsalicilic;acetilsalicilic;

preparate de dextran, anestezice locale;preparate de dextran, anestezice locale; injectarea heteroproteinelor (seroterapie antitetanica, injectarea heteroproteinelor (seroterapie antitetanica,

antirabica )antirabica ) substante de contrast radiologice;substante de contrast radiologice; intepaturi de insecte (albina), serpi;intepaturi de insecte (albina), serpi; extracte de organe, alergene in hiposensibilizari.extracte de organe, alergene in hiposensibilizari.

Page 51: Urgente APPS

Tablou clinicTablou clinicEste tipul de soc produs prin proasta distributie a fluxului sanguin cuEste tipul de soc produs prin proasta distributie a fluxului sanguin cu

vasoplegie brusc instalata, cu tahicardie, reducerea presarcinii, cu vasoplegie brusc instalata, cu tahicardie, reducerea presarcinii, cu reducereareducerea

debitului cardiac, care genereaza colaps.debitului cardiac, care genereaza colaps.Frecvent socul anafilactic se asociaza cu edem alergic, urticarie, edemFrecvent socul anafilactic se asociaza cu edem alergic, urticarie, edem

Quincke, laringospasm.Quincke, laringospasm.

Conduita terapeuticaConduita terapeutica Se intrerupe imediat administrarea substantei alergizante.Se intrerupe imediat administrarea substantei alergizante.

In situatia in care socul anafilactic a fost declansat de o injectieIn situatia in care socul anafilactic a fost declansat de o injectie intramusculara, intramusculara,

subcutanata sau intradermica sau printr-o intepatura desubcutanata sau intradermica sau printr-o intepatura de insecta intr-o insecta intr-o extremitate, extremitate,

se aplica garou deasupra locului inocularii pentru ase aplica garou deasupra locului inocularii pentru a limita resorbtia limita resorbtia substantei substantei

alergizante.alergizante. Garoul va bloca intoarcerea venoasa, dar va trebui desfacut cate 2-3Garoul va bloca intoarcerea venoasa, dar va trebui desfacut cate 2-3

mmmm la la 10-15 minute interval pentru a evita efectele stazei venoase.10-15 minute interval pentru a evita efectele stazei venoase. bolnavul va fi asezat in pozitie de soc (pozitia Trendelenburg) pentrubolnavul va fi asezat in pozitie de soc (pozitia Trendelenburg) pentru a a preveni ischemia si leziunile cerebrale ireversibile.preveni ischemia si leziunile cerebrale ireversibile.

Page 52: Urgente APPS

Schema de tratament Schema de tratament Adrenalina se poate administra:Adrenalina se poate administra:

s.c. 0,5-1 mg (0,5-1 ml sol 1:1000)s.c. 0,5-1 mg (0,5-1 ml sol 1:1000) i.m.i.m. i.v. in cazuri grave 0,25-0,50 mg: 2,5-5 ml din fiola de 1:1000i.v. in cazuri grave 0,25-0,50 mg: 2,5-5 ml din fiola de 1:1000

diluata in 10 ml ser fiziologic; se injecteaza 1 ml/minut intr-un ritm diluata in 10 ml ser fiziologic; se injecteaza 1 ml/minut intr-un ritm lent.lent.

Hemisuccinat de hidrocortizonHemisuccinat de hidrocortizon doza de atac 250 mg i.v. lentdoza de atac 250 mg i.v. lent se continua i.v. pana la doza de 500-1000 mg in timp de 24 de orese continua i.v. pana la doza de 500-1000 mg in timp de 24 de ore

Oxigenoterapie 6-8 1/minutOxigenoterapie 6-8 1/minut Miofilin 1 f (240 mg) lent i.v. in caz de bronhoconstrictie severaMiofilin 1 f (240 mg) lent i.v. in caz de bronhoconstrictie severa Traheostomie de necesitate in caz de asfixie cand nu se poate Traheostomie de necesitate in caz de asfixie cand nu se poate

efectua intubatie orotrahealaefectua intubatie orotraheala Antihistaminice : clorfeniramina 10 – 20 mg intramuscular sau lent Antihistaminice : clorfeniramina 10 – 20 mg intramuscular sau lent

intravenos intravenos Daca manifestarile clinice de soc nu raspund la tratamentul Daca manifestarile clinice de soc nu raspund la tratamentul

medicamentos se medicamentos se administreaza 1 – 2 litri de fluide intravenos ; perfuzarea rapida sau administreaza 1 – 2 litri de fluide intravenos ; perfuzarea rapida sau

repetarea repetarea dozei de hidrocortizon poate fi necesaradozei de hidrocortizon poate fi necesara In caz de soc anafilactic, bolnavul va ramane sub supraveghereIn caz de soc anafilactic, bolnavul va ramane sub supraveghere

clinicaclinicacel putin 24 de ore existand riscul ca socul sa recidiveze.cel putin 24 de ore existand riscul ca socul sa recidiveze.

Page 53: Urgente APPS

COLICA RENALACOLICA RENALADefiniteDefinite

Colica renala este o forma clinica a durerii nefrogene, Colica renala este o forma clinica a durerii nefrogene, reprezentand o urgenta reprezentand o urgenta

medicala caracterizata prin durere acuta paroxistica cu iradieremedicala caracterizata prin durere acuta paroxistica cu iradiereuretero-vezico-genital, insotita de polakiune, disurie si uretero-vezico-genital, insotita de polakiune, disurie si

hematurie microscopica hematurie microscopica sau macroscopica provocata de un spasm al cailor urinare sau macroscopica provocata de un spasm al cailor urinare

excretoare superioare.excretoare superioare.

CauzeCauze1. Litiaza reno-ureterala1. Litiaza reno-ureterala2. Inflamafiile urogenilale2. Inflamafiile urogenilale

-- pielonefrita pielonefrita - pielonefroza- pielonefroza - tuberculoza renala- tuberculoza renala

3. Tumorile rcnale, de uter,3. Tumorile rcnale, de uter, colon si rect colon si rect (pot provoca rar (pot provoca rar colicicolici prin prin

compresiune uretrala extrinseca si spasm asociat)compresiune uretrala extrinseca si spasm asociat)

Page 54: Urgente APPS

Conduita de urgentaConduita de urgenta In colica renala dupa precizarea diagnosticului se In colica renala dupa precizarea diagnosticului se

recomanda recomanda repaus larepaus la pat si se urmaresc cateva obiective.pat si se urmaresc cateva obiective. Suprimarea durerii prinSuprimarea durerii prin::

Mijloace fizice; aplicatii locale de caldura in regiunea Mijloace fizice; aplicatii locale de caldura in regiunea lombara (sticlelombara (sticlecu apa calda, perna electrica, termofor, comprese cu apa calda, perna electrica, termofor, comprese fierbinti, bai fierbinti);fierbinti, bai fierbinti);

Analgetice pirazolonice: Algocalmin, (i.m.) Novalgin (i.v);Analgetice pirazolonice: Algocalmin, (i.m.) Novalgin (i.v); Analgetice de tipul pentazocin (Fortral i.m.);Analgetice de tipul pentazocin (Fortral i.m.); Spasmolitice cu actiune neurotropa (anticolinergice: Spasmolitice cu actiune neurotropa (anticolinergice:

Atropina,Atropina,Scobutil i.v. lent);Scobutil i.v. lent);

Spasmolitice cu actiune musculotropa: Papaverina i.v. Spasmolitice cu actiune musculotropa: Papaverina i.v. sau im.sau im.

Spasmoanalgetice cu actiune predominant neutrotropa: Spasmoanalgetice cu actiune predominant neutrotropa: ScobutilScobutil compus, Piafen;compus, Piafen;

Morfina si derivatii ei (Hidromorfin)Morfina si derivatii ei (Hidromorfin) analgetice de tip morfinic: petidina (Mialgin)analgetice de tip morfinic: petidina (Mialgin)

Page 55: Urgente APPS

Combaterea varsaturilor abundente Combaterea varsaturilor abundente prin prin substitutie electroliticasubstitutie electrolitica

Prevenirea recidivelor colicii:Prevenirea recidivelor colicii:

Scobutil compus (supozitoare) sauScobutil compus (supozitoare) sau Scobutil + AlgocalminScobutil + Algocalmin

Tratamentui ulterioTratamentui ulteriorr al litiazei renale va fi al litiazei renale va fi adaptat in functie deadaptat in functie de

compozitia calculului, starea rinichiului litiazic si a compozitia calculului, starea rinichiului litiazic si a celui opus, celui opus,

functia renala,functia renala, comorbiditate, gradul de complianta comorbiditate, gradul de complianta al bolnavului si al bolnavului si

familiei acestuia.familiei acestuia.