Download - Un Colt De Rai Romanesc

Transcript
Page 1: Un Colt De Rai Romanesc

• UN COLT DE RAI ROMANESC

Page 2: Un Colt De Rai Romanesc

www.buila.rowww.kogayon.ro www.rosilva.ro

Page 3: Un Colt De Rai Romanesc

ASOCIAŢIA KOGAYON

Proiectul PARCUL NAŢIONAL BUILA-VÂNTURARIŢApremiul pentru cel mai bun proiect de mediu al anului 2004 la Gala Societăţii Civile

- Masivul Buila-Vânturariţa a devenit al 12-lea Parc Naţional prin

aprobarea HG 2151/2004, în urma studiilor şi demersurilor Asociaţiei Kogayon

www.kogayon.ro

Page 4: Un Colt De Rai Romanesc

PARCUL NAŢIONAL BUILA-VÂNTURARIŢA

Page 5: Un Colt De Rai Romanesc

Suprafaţa: cca 4500 ha

Lungimea: 14 km

Lăţimea: 4 km

Altitudine min: 650 m

Altitudine max: 1885 m

Page 6: Un Colt De Rai Romanesc

Prin valoarea sa deosebită este şi sit de importanţă europeană, ca parte aReţelei Ecologice Europene Natura 2000:- OM nr. 776/2007 privind declararea siturilor de interes comunitar;- HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor speciale de protecţie avifaunistică.

Parcul este administrat de R.N.P. Romsilva, în parteneriat cu Asociaţia Kogayon,conform unui protocol încheiat în acest sens.

Parcul Naţional Buila-Vânturariţa a fost înfiinţat ca arie naturală protejată prin

Hotărârea Guvernului nr. 2151/2004.

Parcul are o administraţie, cu sediul în Horezu, cu 10 angajaţi:- Director;- Responsabil relaţii cu comunităţile, educaţie ecologică şi turism;- Biolog;- Economist;- Specialist IT- Sef pază;- 4 rangeri.

Activitatea administraţiei este supervizată de un Consiliu Stiinţific,iar implicarea comunităţilor locare este asigurată prin intermediulConsiliului Consultativ.

Activitatăţile desfăşurate pe teritoriul parcului sunt reglementate de legislaţia specificăariilor naturale protejate, de Regulamentul şi Planul de Management ale parcului.

Page 7: Un Colt De Rai Romanesc

Geodiversitatea

MASIVUL BUILA-VÂNTURARIŢA

Page 8: Un Colt De Rai Romanesc

Interes geologic deosebit

Parcul Naţional Buila-Vânturariţa

Page 9: Un Colt De Rai Romanesc

0

10

20

30

40

50

60

Harta hipsometrica - histograma

% 27.3 56.8 14.5 1.4

<1000 m1000-

1400m1400-1800

m>1800 m0

5

10

15

20

25

30

35

grade

Harta pantelor- histograma

Series1 9.3 9.8 15.9 33 32

<10 m 10-20 m 20-40 m 40-60 m >60 m

Studii geomorfologice

Page 10: Un Colt De Rai Romanesc
Page 11: Un Colt De Rai Romanesc

Parcul Naţional Buila-Vânturariţa

Flora si fauna

Page 12: Un Colt De Rai Romanesc
Page 13: Un Colt De Rai Romanesc
Page 14: Un Colt De Rai Romanesc

Potentialul turistic

Page 15: Un Colt De Rai Romanesc

Parcul Naţional Buila-Vânturariţa

Zone de escaladă

Page 16: Un Colt De Rai Romanesc

Parcul Naţional Buila-Vânturariţa

Peştera Lacul Verde

Peştera Liliecilor

SpeologiePeştera Arnăuţilor

Page 17: Un Colt De Rai Romanesc

Parcul Naţional Buila-Vânturariţa

Obiective cultural-istorice

Page 18: Un Colt De Rai Romanesc

Parcul Naţional Buila-Vânturariţa

Tradiţii-obiceiuri

Page 19: Un Colt De Rai Romanesc

Activitati curente

Page 20: Un Colt De Rai Romanesc

Proiecte

Page 21: Un Colt De Rai Romanesc

Porţile Parcului NaţionalBuila-Vânturariţa:natură şi spiritualitate

www.kogayon.ro

Cofinanţare: C.J. Vâlcea

Page 22: Un Colt De Rai Romanesc

Amenajarea unuitraseului de ecoturism

Page 23: Un Colt De Rai Romanesc
Page 24: Un Colt De Rai Romanesc

Organizarea unor cursuri de ecoturismpentru localnici

Page 25: Un Colt De Rai Romanesc

Realizarea unuiprogram ecoturisticsi promovarea acestuia

Page 26: Un Colt De Rai Romanesc

Implementarea Reţelei Ecologice Europene Natura 2000in Parcului Naţional Buila-Vânturariţa

www.kogayon.ro

Finanţator: Administraţia Fondului de MediuCofinanţare: R.N.P. Romsilva

Page 27: Un Colt De Rai Romanesc

Amenajare infrastructură turistică

Page 28: Un Colt De Rai Romanesc

www.buila.ro

Promovarea parcului

Page 29: Un Colt De Rai Romanesc

Cercetare

Page 30: Un Colt De Rai Romanesc

Ranger Junior alParcului Naţional Buila-Vânturariţa

Finanţator: Fundaţia pentru Parteneriat

www.kogayon.ro

Page 31: Un Colt De Rai Romanesc

Monitorizarea unor specii protejatereprezentative pentruParcul Naţional Buila-Vânturariţawww.kogayon.ro

Finanţator: Administraţia Fondului de MediuCofinanţare: R.N.P. Romsilva

Page 32: Un Colt De Rai Romanesc
Page 33: Un Colt De Rai Romanesc

Promovare a parcului

Page 34: Un Colt De Rai Romanesc

Parcul Naţional Buila-Vânturariţa

- Conservare şi protecţie a mediului

-Studii ştiinţifice pentru cunoaşterea zonei

- Dezvoltarea turistică a zonei

- Educaţie ecologică în rândul localnicilor

www.buila.ro

Ce vrem să facem mai departe?

Planul deManagemental parcului

Page 35: Un Colt De Rai Romanesc

Parcul Naţional Buila-Vânturariţa

Rezolvarea problemelor Parcului Naţional Buila-Vânturariţa

Page 36: Un Colt De Rai Romanesc

Planul de management al Parcului Naţional Buila-Vânturariţa

Zona propriuzisă a parcului naţional:

* Centru de cercetare in domeniul ştiinţelor naturii – studii şi cercetări

* Scoli de escaladă şi speologie

* Serviciu de ghizi montani

* Centru Salvamont permanent

* Puncte de informare la intrările in parc

* Intreţinerea traseelor turistice, a adăposturilor, refugiilor etc.

* Oraganizarea unor competiţii sportive

* Organizarea unor şcoli şi tabere de educaţie ecologică

* Restaurarea obiectivelor cultural-istorice

* Monitorizare a activităţilor de pe teritoriul parcului

www.buila.ro

Page 37: Un Colt De Rai Romanesc

Planul de management al Parcul Naţional Buila-Vânturariţa

Localităţile din vecinătatea Parcului Naţional (Horezu, Costeşti,

Dezvoltare durabilă: Bărbătesti, Cheia, Olăneşti):

* Atragerea de fonduri şi consilierea localnicilor in vederea dezvoltării agroturismului

* Incurajarea ocupatiilor tradiţionale

* Atragerea de fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii: drumuri, aducţiuni de apăpotabilă, canalizare, spaţii de cazare şi alimentaţie publică, gropi de gunoi ecologice, etc.

* Restaurarea şi includerea in circuitul turistic a obiectivelor cultural-istorice

* Proiecte şi programe de educaţie ecologică

* Crearea de noi locuri de muncă

* Transformarea zonei intr-un centru turistic model

* Dezvoltarea micii industrii a produselor ecologice şi artizanale

www.buila.ro

Page 38: Un Colt De Rai Romanesc

www.kogayon.ro

Fotografii:

Asociatia Kogayon

Va multumesc !

www.buila.ro

• PROCESARE MUZICALA • Ileana Oprea