Download - Trig Em en 5

Transcript
Page 1: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 1/39

NERVUL TRIGEMEN(V)

Marius Smrndoiu , nov 2011

Page 2: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 2/39

Trigemenul

Nervul trigemen(V)

f ace parte din cele 12 perechi de nervi cranieni.

este un nerv cranian mixt:- senzitiv pentru regiunile f aciale

- motor pentru muchii masticatori.

inf ormaia senzorial a f eei este procesat peci nervoase paralele de ctre sistemul nervoscentral.

 în traiectul sau perif eric nervul trigemen primete numeroase ramurianastomotice simpatice i parasimpatice provenind din maduva (simpaticulcervical) sau din nucleii vegetativi ai nervului intermediar Wrisberg, care ise alatur i se distribuie la nivelul f eei.

Page 3: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 3/39

Trigemenul

ORIGINEA REAL:

- trunchiul cerebral- primele segmente cervicale

NUCLEI:

nucleul tractului mezencefalic - proprioceptiv alaparatului masticator 

nucleul motor (masticator ) - somatomotor pt

m. masticatorinucleul senzitiv principal - somatosenzitiv,

discriminativ pt pielea i mucoasa f eei

nucleul tractului spinal - protopaticalgotermic al capului

Page 4: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 4/39

Trigemenul

ORIGINEA APARENT:pe f aa anterioar a punii, la limitadintre piramida pontin i peduncululcerebelar mijlociu, la nivelul undetreimea superioar a acesteia

 întâlnete cele dou treimi post.

- rdacina senzitiv ± groas, lateral(radix sensoria)

- rdcina motorie ± subire, medial(radix motoria)

Ganglionul senzitiv trigeminal GASSER(ganglion trigeminale)

de f orm semilunar, situat în dedublarea durei mater, în

impresiunea trigeminal a stâncii

rdcina senzorial

rdcina motorie ggl trigeminal

V1

V2

V3

Page 5: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 5/39

TrigemenulGanglionul senzitiv trigeminal GASSER:

Ggl. trigeminal

sinusul pietros superior 

este intercalat pe traiectul f ibrelor epicritice i termoalgice ale rdciniisenzitive.

orm semilunar, cu concavitateaposterior.

l:15mm, L:5mm, grosime:3mm.

marginea concav coresp. rd.

senzitive i marginea convex dnatere celor 3 ramuri terminale.

localizat în cavumul trigeminal =cavumul lui Meckel , dedublare adurei mater.

Page 6: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 6/39

Trigemenul

Fibrele senzitive descind în f iecare din cele 3 ramuri terminale alenervului. Corpul celular al protoneuronului este situat în ganglionultrigeminal

sensibilitatea exteroceptiv a:

mucoaselor, conjunctivei, sacului lacrimal, cavitiinazale, sinusurile paranazale, cavitii bucale i dinilor 

sensibilitatea proprioceptiv a:

m. cavitii bucale, m. pieloi ai f eei, m. masticatori ia articulaiei temporomandibulare

Fibrele motorii prin traiectul n. mandibular sunt destinate m.pterigoidian medial i lateral, temporal, maseter, tensor al timpanului,tensor al vlului palatin, milohioidian i pântecul anterior al m. digastric

Fibre secretorii, prin conexiuni pentru gl. parotid, submandibular isublingual i f ibre simpatice vasomotorii.

Page 7: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 7/39

Trigemenul

DIVIZIUNI:

n. Oftalmic(V1) - somatosenzitivse distribuie la tegumentele f rontale pân la vertex, pleoapa superioar, parteaposterioar a nasului, globul ocular, cornee, conjunctiv, mucoasa sinusurilor f rontal,sf enoidal i etmoidal, parte din mucoasa nazal, precum i la unele portiuni ale durei

mater, la sinusul cavernos i la poriunea anterioar a sinusului longitudinal superior.

n. Maxilar (V2) - somatosenzitivinerveaz regiunea genian, aripa nasului, buza superioar, parte din mucoasanazal, sinusul maxilar, bolta palatin, amigdalele, gingia maxilar i diniimaxilarului.

n. Mandibular (V3) - motor, proprioceptiv, somatosenzitivteritoriul senzitiv al nervului mandibular cuprinde regiunea temporal, regiuneamaseterin superioar, brbia, mucoasa jugal, mucoasa buzei superioare.Inerveaz de asemenea planeul bucal, gingia mandibulei, dinii mandibulari i celedou treimi anterioare ale limbii.

teritoriul senzitiv inerveaz muchii masticatori.

Page 8: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 8/39

Trigemenul

Nervul oftalmic(V1):

Page 9: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 9/39

Trigemenul

Nervul oftalmic(V1):

este prima ramur terminal, senzitiv, a nervului trigemen

este cea mai subire i mai medial dintre ramurile nervului trigemen.

se detaeaz din ganglionul trigeminal, strbate tunelul medial al cavitiitrigeminale

comunicare:f isura orbital superioar

traiect:- strbate tunelul medial al cavitii trigeminale- segment intracavernos în poriunea lateral a sinusului cavernos- înainte s ptrund în orbit se divide in 3 ramuri principale- segment intraorbital ataat tavanului

Page 10: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 10/39

Trigemenul

Nervul oftalmic - ramuri:

n. frontal:deasupra m. levator al pleoapelor, la aditusul orbital.

ramura terminal cea mai voluminoas a nervului of talmic

traverseaz f isura orbital superioar i se angajeaz in spaiul dintreperiorbit i f aa superioar a muchiului ridictor al pleoapei superioare.

Se divide în:

n. supratrochlear :situat medial trece superior de trohlea m oblic superior pt tegumentele reg. f rontale, teg. unghiului palpebral i conjunctiv

n. supraorbital:situat lateral pentru tegumentul f ronto-parietalse bif urc în dou ramuri: ramur lateral

ramur medial

Page 11: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 11/39

Trigemenul

Nervul oftalmic - ramuri:

n. nazociliar :ptrunde în orbit prin poriunea medial a FSO i traverseaz inelultendinos comun, trece superior de nervul optic pt a se plasa în contact cuf aa inf erioar a m.drept superior i a ajunge în contact cu peretele medial al

orbitei însoind artera of talmic.

Se divide în:

n. ciliari lungi: în numr de 2-3 superior de n. optic

penetreaz sclera i inerveaz cornea

n. etmoidal posterior :traverseaz orif iciul omonimmucoasa celulelor etmoidale posterioaresinusul sf enoidal

Page 12: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 12/39

Trigemenul

Nervul oftalmic - ramuri:n. etmoidal anterior :

prima ramur terminaltrece prin gaura i canalul etmoidal anterior parcurge supraf aa lamei cibroase a osului etmoidalcelulele etmoidale anterioare i sinusul f rontal.se termin:

r. nazale interne, mediale i lateralept. mucoasa cavitii nazale

r. nazale externe.:pt. pielea nasului

r. comunicant cu ganglionul ciliar 

n. infratrohlear :a doua ramur terminal a n. nazociliar la unghiul medial al orbitei, inerveaz conjunctiva i

pielea pleoapelor(r. palpebrale)

Page 13: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 13/39

Trigemenul

Nervul oftalmic - ramuri:n. lacrimal:de la origine se orienteaz anterior i superior i traverseaz poriunealateral(îngustat) a FOS. În orbit se plaseaz în vecintatea pereteluilateral, superior dr marginea superioar a m.drept lateral pân la nivelulglandei lacrimale pe care o traverseaz i se termin în unghiul lateral al

pleoapei superioare.

destinat conjunctivei i tegumentelor poriunii laterale a pleoapelor.

 înainte de a prsi cavitatea orbital d natere la:

r. comunicant cu n. zigomatic:.f ibrele parasimpatice din acesta sunt transf erate nervului lacrimal pentruglanda lacrimal.

Page 14: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 14/39

Trigemenul

Nervul oftalmic:

N. supraorbital

r. medial r. lateral

N. supratrohlear 

N. lacrimalN. nazociliar 

Fisura orbital superioar

R. meningee

R. comunicantcu ganglionul ciliar 

Ggl. ciliar 

N. etmoidal posterior 

N. etmoidal anterior 

N. Ciliari lungi

N. infratrohlear 

R. comunicantn. zigomatic

N. frontal

Page 15: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 15/39

Trigemenul

Nervul maxilar(V2):

Page 16: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 16/39

Trigemenul

Nervul maxilar(V2):

cea de-a doua ramur terminal, senzitiv a nervului trigemen.

destinat tegumentelor regiunilor infraorbital, nazal i oral superioar

vehiculeaz i fibre secretorii penrtu glandele labiale ale buzei superioare

comunicare:gaura rotund

traiect: se orienteaz anterior de-a lungul poriunii inf erioare a pereteluilateral al sinusului cavernos, traverseaz gaura rotund în f osapterigopalatin pe care o traverseaz apoi lateral prin FOI, ptrunde în orbiti se plaseaz în anul inf raorbital i apoi canalul inf raorbital devenindn.inf raorbital i apoi gaura inf raorbital de la nivelul f eei anterioare a maxilei.

Page 17: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 17/39

Trigemenul

Nervul maxilar - ramuri:

r. meningee mijlocie: din poriunea iniial a traiectului n.maxilar înaintede gaura rotund i însoete artera omonim i este destinat durei mater encef alice de la nivelul f osei craniene mijlocii.

r. ganglionare: dou pentru ganglionul pterigopalatin cu f ibre vegetativenetrigeminale pt. glanda lacrimal i f ibre senzitive pentrul periostul orbitei.

n. zigomatic: se degajeaz în f osa pterigopalatin, trece prin f isura orbitalinf erioar la orif iciul zigomaticoorbital lateral de n.inf raorbital unde se bif urc:

r. zigomaticotemporal traverseaz canalul osului zigomaticprasindu-l prin gaura zigomaticotemporal de la nivelul f eei temporale aosului zigomatic pentru a ptrunde in f osa temporal participând la inervaiapielii regiunii temporale

r. zigomaticofacial prin gaura zigomaticof acial i inerveaz

tegumentele regiunii zigomatice

Page 18: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 18/39

Trigemenul

Nervul maxilar - ramuri:

n. pterigopalatini: Au originea în f osa pterigopalatin, f ormând mai multe mnunchiuri.

r. nazale posterioare trec prin orif iciul sf enopalatin la parteaposterioar a mucoasei nazale(r. superioare i inf erioare mediale i laterale).inerveaz cornetele nazale, meatul superior i mijlociu,septul nazal iperetele superior al cavitii nazale

n. nazopalatinde la ganglionul pterigopalatin se orienteaz transversal,

traverseaz gaura sf enopalatin pentru a ajunge la nivelul mucoasei cavitii

nazaled escinzând anterior i inf erior pân la canalul incisiv în careptrunde. Se termin în dou ramuri:n. nazopalatin lung

din care iua natere ramuri septale nazalen. nazopalatini scuri

din care iau natere ramuri nazale laterale iramuri ale sinusului maxilar.

Page 19: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 19/39

Trigemenul

Nervul maxilar - ramuri:

n. faringian:din poriunea posterioar a ganglionului pterigopalatin. Traverseaz canalulpalatovaginal împreun cu ramura f arigian a arterei maxilare. Inerveazmucoasa etajului nazal al f aringelui, situat posterior de tuba auditiv.

n. palatin marecoboar prin canalul palatin mare i prin orif iciul acestuia la nivelul palatuluidur, de unde se orienteaz anterior pân la nivelul dinilor incisivi. Inerveazgingiile, mucoasa i glandele palatului dur.

n. palatini mici în numr de 2-3 trec prin orif iciile palatine mici la palatul moale(vlul palatin)unde se termin, inervând uvula i tonsilele palatine prin ramuri tonsilare

Page 20: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 20/39

Trigemenul

Nervul maxilar - ramuri:r. alveolar super ior poster ior :

 În numr de 2-3, au originea în f osa pterigopalatin, coboar petuberozitatea maxilei, ptrund prin orif iciile alveolare ale maxilei, participândla f ormarea plexului dentar superior ( plexul dental super ior )

r. dentare superioare pentru pentru rdcinile dinilor 

r. gingivale superioare pentru gingie

n. infraorbital:Continua nervul maxilar, trece prin f isura orbital inf erioar;în anul, apoi încanalul inf raorbital i se termin în jurul orif iciului inf raorbital. Emite:

r. alveolar super ioar mijlociese desprinde în anul inf raorbital i prin plexul dentar superior, este destinat premolarilor i gingiei acestora.

r. alveolar super ioar anter ioar

f ilete din canalul inf raorbital de pe f aa orbital a corpuluimaxilei. Coboar pe peretele anterior al sinusului maxilar.

inerveaz sinusul maxilar i dinii f rontali.

Page 21: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 21/39

Trigemenul

Nervul maxilar - ramuri:

ramura terminal a nervului infraorbital

prsete canalul inf raorbital prin gaura inf raorbital, traversând spaiuldintre m.ridictor al unghiului buzei superioare i m.ridictor al unghiului guriipentru a se termina împrindu-se în buchetul inf raorbital :

r. palpebrale inferioarer. nazale externe pt aripa nasului

r. nazale interne pt vestibulul nazal

r. labiale superioare pt buza superioar i gingia aferent

Page 22: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 22/39

Trigemenul

Nervul maxilar:ggl pterigopalatin - ggl parasimpatic

situat in f osa pterigopalatin, anterior de canalul pterigoidian, în vecintateagurii sf enopalatine i inf erior de nervul maxilar.morfologic aparine nervului maxilar 

funcional aparine nervului f acial(intermediof acial)N. infraorbital

R alveolare posterioare

Ggl. pterigopalatin

N pietros mic

Plexul dentar 

N. canalului pterigoidian

Page 23: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 23/39

Trigemenul

Nervul maxilar :ggl pterigopalatin - ggl parasimpatic

N. pietros profund N. palatinal mareR. nazale post.inf.

N. palatinali mici

N. nazopalatin

R. nazaleposterioaresuperioare mediale

N. faringian

R. nazaleposterioaresuperioare laterale

Fisura orbital inferioar

R. orbitaleR. senzorialeR. ganglionare

G. sfenopalatina

N. pietros mare

N. canaluluipterigoidian

glanda lacrimal

N. zigomatic

N. infraorbital

Plexulcarotic

Gaura rotund

Page 24: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 24/39

Trigemenul

Nervul maxilar:

N. zigomatic

N. lacrimal

R. comunicantcu N. lacrimal

Gaura rotund

R. meningee

N. faringian

N. palatinali mici

N. palatinal mare

Gaura infraorbital

R. zigomaticofacial

R. zigomaticotemporal

N. alveolari sup.

N. nazopalatini

R. nazale posterioare superioarelaterale i mediale.

R. orbitale

R. ganglionare

Ggl. pterigopalatin

Page 25: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 25/39

Trigemenul

Nervul mandibular(V3):

Page 26: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 26/39

Trigemenul

Nervul mandibular(V3):

cea de-a treia ramur terminal, mixt, a nervului trigemen.

inerveaz dinii i gingia mandibular, tegumentele regiunilor termporal,parotidomaseteric i bucal, buza inferioar, o parte din pavilionul

auricular, m. masticatori i mucoasa poriunii anterioare a limbii i aplaneului cavitii bucale.

comunicare:gaura oval

traiect:ia natere prin dou radcini, una senzitiv mai voluminoas ce sedesprinde din ganglionul trigeminal i o rdcina motorie situat inf erior deprcedenta. Trece prin gaura oval pt a ajunge în f osa inf ratemporal, printrem.pterigoidieni(medial i lateral). Dup ieirea din g.oval se ramif ic în

ramuri senzitive i motorii.

Page 27: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 27/39

Trigemenul

Nervul mandibular ramuri motorii:

n. maseterin: se orienteaz lateral, superior de m.pterigoidian lateral ianterior de ATM. Trece prin scizura mandibular la muchiul maseter i la

 ATM.

n. temporali profunzi în numr de 2 degajai deseori împreun cu alte ramuri mandibulare, urc lanivelul f osei temporale unde se plaseaz in contact cu f aa prof und amuchiului temporal, divizându-se într-o r. anterioar i alta posterioar.

n. pterigoidian lateralse insinueaz f recvent între cele dou f ascicule ale m.pterigoidian lateral pecare îl inerveaz abordând f aa prof und.

n. pterigoidian medialpentru muschiul cu acela nume

Page 28: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 28/39

Trigemenul

Nervul mandibular ramuri motorii:

n. milohioidiania natere în spaiul pterigomandibular, înainte ca acesta s ptrund îngaura mandibulei. Traverseaz ligamentul sf enomandibular, descinde înanul de pe f aa medial a capului mandibulei, apoi inf erior de linia

milohioidian pt a se palsa pe f aa interioar a m.milohioidian unde setermin inervând-ul pe acesta i pe pântecele anterior al digastricului.

n. tensor al vlului palatinramur ef erent destinat inervaiei m.tensor al vlului palatin. Din f ibre

caretraversaz ganglionul oticf 

r saf 

ac sinaps.

n. tensor al timpanuluiramur ef erent destinat inervaiei m.tensor al timpanului.

Page 29: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 29/39

Trigemenul

Nervul mandibular ramuri senzitive:

r. meningee(nervul spinos):ramur recurent pentru dura mater ia natere la nivelul f osei inf ratemporalei penetreaz cavitatea cranian prin gaura spinoas însoind traiectularterei meningee mijlocii i apoi se împarte in dou ramuri.

n. bucal:destinat inervaiei tegumentelor i mucoasei bucale adiacente m.buccinator .

de la orginea sa se orienteaz anterior, trece între cele dou capete ale

m.pterigoidian lateral, pentru a descinde apoi de-a lungul marginii anterioarea tendonului m.temporal i a atinge f aa lateral a m.buccinator . Ramuri:ramuri super f iciale cutanateramuri super f iciale mucoase ce inerveaz mucoasa bucal

i gingia

Page 30: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 30/39

Trigemenul

Nervul mandibular ramuri senzitive:

n. auriculotemporal:originea prin 2 rdcini ce încadreaz artera meningean mijlocie; trecemedial de colul mandibulei i urc prin glanda parotid la pielea regiunii

temporale. Inerveaz meatul acustic extern, tegumentele pavilionuluiauricular i ale regiunii temporale. Emite:

n. meatul acustic extern ± între poriunea osoas icatilaginoas a meatului acustic extern

r. pentru membrana timpanuluir. parotidiene

n. auriculari anteriori ± inerveaz pielea tragusului i uneori oporiune a helixului

r. temporali superficiali ± la nivelul pielii regiunii temporale i seanastomozeaz cu ramuri ale f acialului, n.f rontal i n.occipital mare

Page 31: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 31/39

Trigemenul

Nervul mandibular ramuri senzitive:

n. lingual:pt. inervaia mucoasei poriunii anterioare a limbii, a planeului cavitiibucale i a gingiei mandibulare. Voluminos, nervul lingual ia natere dinnervul mandibular în f osa inf ratemporal. Traiect curb, prin spaiul

interpterigoidian nivel la care se unete cu coarda timpanului, strbatespaiul pterigomandibular cu traiect concav, paralel cu traiectul nervuluialveolar inf erior. Strbate regiunea submandibular prin def ileulhioglosomilohioidian i apoi în loja sublingual încruiseaz ductulsubmandibular. Emite:

n. sublingual pentru loja i glanda omonimr. linguale pentru mucoasa limbiir. pentru istmul faringian pentru mucoasa vlului palatin, tonsilei

palatine i poriunii posterioare a planeului bucalr. comunicante hipoglosr. comunicant coarda timpanului ± f ibre senzoriale gustative i

f ibre parasimpatice secretorii pentru glanda submandibular i sublingual

Page 32: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 32/39

Trigemenul

Nervul mandibular ramuri senzitive:

n. alveolar inferior :cea mai voluminoas ramur, ia natere în f osa inf ratemporal, strbatespaiul interpterigoidian, lateral de n. lingual i încrucieaz artera maxilar icoarda timpanului. Prin spaiul pterigomandibular vine în raport cu artera

meningee mijlocie i mic, intr în canalul mandibular prin gauramandibular, marginit anterior de lingula mandibulei sau spina lui SPIX.

 În reg.mandibular n.alveolar inf erior este plasat în canalul mandibulei pecare îl prsete la gaura mentonier. Prezint ramuri:

r. dentare inferioare

 în numr variat, se anostomozeaz,f 

ormând plexul dentar inf erior(plexus dentalis inf erior), ramuri destinate dinilor inf eriori i f iecareramur ptrunde prin gaura apexului dentar.

r. gingivale inferioarepentru gingia arcadei dentare inf erioare

Page 33: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 33/39

Trigemenul

Nervul mandibular ramuri senzitive:

n. mental:ramur terminal arborizat a nervului alveolar inf erior, destinat pieliimentonului i a buzei inf erioare i ia natere la nivelul gurii mentale, nivel lacare se împarte în:

r.mentale  ± tegumentele regiunii mentale

r.labiale  ± mucoasa buzei inf erioare

r.gingivale ± poriunea anterioar a gingiei mandibulare

Page 34: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 34/39

Trigemenul

Nervul mandibular ramuri senzitive:ggl otic: ggl parasimpatic

N. lingual

N. alveolar inferior 

N. m.tensor alvalului palatin

N. bucalN. pietros mic

N. coarda timpanului

N. facial

gl. parotid

N. glosofaringian

gaura oval

N.m. tensor al timpanului

A.meningeemedie

R. senzoriale

Ggl. cervical superior 

N. auriculotemporal

situat in f osa inf ratemporal,inf erior de gaura oval

morfologic ataat nervuluimandibular 

funcional aparine nervuluiglosof aringian

Page 35: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 35/39

Trigemenul

Nervul mandibular:

Gaura oval

R. meningee

N. auriculotemporar 

A meningee medie

N. maseterin

N. alveolar inf.

N. milohioidian Plexul dentar inferior 

N. mental

N. bucalN. lingual

N. pterigoidian medial

N. pterigoidian lateral

N. temporali profunzi

Ggl. submandibular 

N. coarda timpanului

Page 36: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 36/39

Trigemenul

Puncte de ieire ale ramurilor cutanate :

incizura supraorbital

N. supraorbital

gaura infraorbital

gaura mentonier

N. infraorbital

N. mentonier 

Page 37: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 37/39

Trigemenul

Inervaia dinilor :N. infraorbital

N. mentonier Plexul dentar inferior 

N. Alveolar inferior 

N. lingual

N. alveolari sup

Page 38: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 38/39

Bibliografie:

Seres-Sturm, Ludovic ± Anatomie stomatologic i cervico-oro-f acial

Seres-Sturm, Ludovic

 ± Neuroanatomie

Norton S., Neil ± Netter¶s head and neck anatomy

SOBOTTA

-Atlas of  Human Anatomy

Hansen T., John- Atlas of  Neuroanatomy and Neurophysiology

Page 39: Trig Em en 5

5/12/2018 Trig Em en 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/trig-em-en-5 39/39

V mulumesc!