Download - Pentru Sustinere Disertatie

Transcript
Page 1: Pentru Sustinere Disertatie

PENTRU PREZENTAREA ÎN POWERPOINT

Ce trebuie să cuprindă slide-urile – pentru o prezentare eficientă, dar şi pentru obţinerea notei maxime. Slide – vă specific TITLUL fiecăruia

1. TITLUL LUCRĂRII, COORDONATOR(I), AUTOR: Prezentarea paginii de gardă

2. MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI. Scurt, eventual două trei fraze: de ce a fost aleasă tema.

3. Dacă este cazul! ANALIZA LITERATURII DE SPECIALITATE PRIVITOR LA …(tema abordată). Scurt, eventual două trei fraze care vor concluziona relevanţa pe plan naţional şi/sau internaţional

4. PREMISELE ŞI IPOTEZA/IPOTEZELE LUCRĂRII

5. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE STUDIULUI.

6. MATERIAL SI METODE.6.1. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA DESIGN-ULUI PRACTIC, APLICAŢIEI PRACTICE, STUDIULUI sau a LUCRĂRII (pe scurt: unde, când - perioada, cu cine , cum – algoritmul de triere a subiecţilor; pe grupuri/loturi şi ce – pentru fiecare grup/lot în parte) 6. 2. METODE ŞI MILOACE DE EVALUARE UTILIZATE (enumerate)6.3. METODE, TEHNICI, MIJLOACE DE INTERVENŢIE UTILIZATE (enumerate) 6.4. OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE RECUPERARE:

OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE SPECIFICE

7. REZULTATE OBŢINUTE (Titlul acesta va apare pe fiecare slide de rezultate!!!!!!) – analiză şi interpretare7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., ……..Se vor prezenta GRAFICELE SPECIFICE (cu interpretare) a fiecărei evaluări în parte – sau pe grupuri de evaluări - INTRAGRUP (comparaţia pentru fiecare grup/lot ) ŞI INTERGRUPURI (comparaţia între grupuri/loturi )

8. CONCLUZIILE – Accentul se pune pe rezultatele obţinute în lucrare şi nu generalităţi. De preferat a se scoate în evidenţă rezultatele pozitive obţinute în urma aplicării mijloacelor de recuperare, dar şi rezultatele mai puţin bune. Se va

Page 2: Pentru Sustinere Disertatie

utiliza în principiu: recuperare (doar ce se recuperează 100% (ceea ce este rar), ameliorarea…, stagnarea…. şi eventual regres al…(ceea ce s-a utilizat ca evaluare) Se va pune accentul pe modul de valorificare, formularea unor opinii/observaţii

9. Dacă aveţi PROPUNERI

Durata unei prezentări este de maxim 7 (ŞAPTE) minute. Este posibil ca nici acele şapte minute să nu le puteţi susţine. Dacă Comisia este obosită (plictisită) sau a studiat anterior lucrarea este posibil să nu fiţi lăsaţi să prezentaţi slide-urile şi să fiţi doar întrebaţi despre: „ PREZINTĂ CONCLUZIILE LA CARE AI AJUNS TU ÎN URMA STUDIULUI”În această situaţie, veţi prezenta concluziile lucrării cu specificarea: „rezultatele pozitive obţinute în urma aplicării mijloacelor de recuperare, dar şi rezultatele mai puţin bune. Se va utiliza în principiu: recuperare (doar ce se recuperează 100% (ceea ce este rar), ameliorarea…, stagnarea…. şi eventual regres al…(ceea ce s-a utilizat ca evaluare)„Se va prezenta de asemenea o comparaţie cu ceea ce apare în literatura de specialitate!

Lucrarea se găseşte pe masă, în faţa comisiei, care o răsfoieşte în timpul prezentării. În general, la o lucrarea „GREA” din toate punctele de vedere: multe pagini la partea practică, multe descrieri de exerciţii, dar mai ales, multe tabele şi grafice, TOATE INTERPRETATE, comisia este deja convinsă şi nu mai insistă la prezentare. Sper să vă ajute!!!! SPOR LA LUCRU !