Download - OB IECTIVE

Transcript
Page 1: OB IECTIVE

OBIECTIVE

CONŢINUTURI

EVALUARE

INIŢIVA

FUNDFUNDAA NTNT

PENTRU O FORMARE +

PROFESIONALĂ

Page 2: OB IECTIVE

Oamenii nu trăiesc din CEEA CE ŞTIU, dar din CEEA CE FAC CU CEEA CE ŞTIU

Page 3: OB IECTIVE

LisabonaLisabona

Plan de convergenţă

StocholmStocholmBarcelonaBarcelona

Page 4: OB IECTIVE

Deschiderea sistemelor spre exteriorDeschiderea sistemelor spre exterior

Plan de convergenţăTREI OBIECTIVE

Accesul tuturor la educaţieAccesul tuturor la educaţie

Calitatea şi eficacitatea sistemelorCalitatea şi eficacitatea sistemelor

Page 5: OB IECTIVE

PROGRAMAREA

Şcoala Profesională “La Salle”Str. Vasile Alecsandri, 1617136-Pildeşti-Neamţ

Page 6: OB IECTIVE

ContextInternaţional

ContextInternaţional

Context Naţional

Context Naţional

Context Instituţional

Context Instituţional

Ciclu formativ (nivel)

Ciclu formativ (nivel)

Identificarea Competenţelor

Identificarea Competenţelor

Design Curricular

Design Curricular

Dezvoltarea Curriculumului

Dezvoltarea Curriculumului

Evaluarea Competenţelor

Evaluarea Competenţelor

Retroalimentare / Feed backRetroalimentare / Feed back

Curricula bazatepe COMPETENŢE

Şcoala Profesională “La Salle”Str. Vasile Alecsandri, 1617136-Pildeşti-Neamţ

Page 7: OB IECTIVE

PROGRAM GENERAL ANUAL (PGA)Elaborat de Echipa Directivă

Colaborează diferitele organe şi echipeLinii orientative: normativa legală

Aprobat de Consiliul de Administraţie.

Şcoala Profesională “La Salle”Str. Vasile Alecsandri, 1617136-Pildeşti-Neamţ

Page 8: OB IECTIVE

PROGRAMUL ANULUI ŞCOLARElaborat de Consiliul Profesoral, Coordonat de Echipă Directivă,

Aprobat de Consiliul de Administraţie

Şcoala Profesională “La Salle”Str. Vasile Alecsandri, 1617136-Pildeşti-Neamţ

Page 9: OB IECTIVE

PROGRAM DIDACTICElaborat de profesorul respectiv

În coordonare cu Comisia de ProfilRevizuit şi aprobat de Comisia de Profil

Verificat de Directorul Pedagogic

Şcoala Profesională “La Salle”Str. Vasile Alecsandri, 1617136-Pildeşti-Neamţ

Page 10: OB IECTIVE

PROGRAMDE NIVEL (CICLU)

Şcoala Profesională “La Salle”Str. Vasile Alecsandri, 1617136-Pildeşti-Neamţ

Page 11: OB IECTIVE

DEZVOLTAREA CURRICULARĂA UNUI CICLU FORMATIV(NIVEL PROFESIONAL)

Analizarea capacităţilor terminale şi criteriilor de evaluare legate de fiecare dintre ele

. Legătura cu sistemul productiv

. Profil Profesional

Analizarea conţinuturilor publicate de MEC (minime şi curriculare)

. Module şi număr de ore

. Organizarea şi legătura între module în funcţie de competenţe şi conţinuturi

Concretizarea ansamblului de capacităţi care trebuie dezvoltate după exigenţele fiecărui modul

. Cunoştinţe

. Abilităţi cognitive

. Îndemânări

. Atitudini

Definirea procesului de învăţare Alegerea conţinutului organizator al procesului - A şti - A şti să faci - A şti să valorezi

Programarea Procedeuri – Capacităţi ConcepteActivităţi de predare-învăţareCriterii de Evaluare

Şcoala Profesională “La Salle”Str. Vasile Alecsandri, 1617136-Pildeşti-Neamţ

Page 12: OB IECTIVE

Proces de bază: Programareaunui ciclu (nivel)

Diagrama de flux posibil

Şcoala Profesională “La Salle”Str. Vasile Alecsandri, 1617136-Pildeşti-Neamţ

DIRECTORPEDAGOGIC

COMISIAPROFIL

COMISIAPROFIL

Prezentarea activităţiişi a şabloanelor

Şabloane

Lectura-analiza normativei (Denumire-Curriculum)

Determinarea Competenţelor, unităţilorde competenţă şi a posibilităţilor fiecărui modul

Legătura unităţilor de competenţăcu unităţile didactice (plan de lecţie)

Temporizare pe module a unităţilor didactice (PL)de-a lungul anului şcolar

Redactarea Obiectivelor şi a Conţinuturilorfiecărei unităţi didactice (PL)

Concretizarea criteriilor de evaluareşi a activităţilor pentru fiecare unitate didactică (PL)

Alegerea resurselor care vor fi folositeîn dezvoltarea unităţilor didactice

FI ECARE

PROFESOR

D.Tit.

D.Curr.

Completarea şablonului

ŞablonCompletarea şablonului

ŞablonCompletarea şablonului

ŞablonCompletarea şablonului

Prezentarea şi contrastarea Programului

Redactarea Programului de ciclu (nivel)

Verificarea programării

Aprobată? ArhivaDANU

Page 13: OB IECTIVE

INTERVIN

Director

PedagogicFilosof.Proprie

Norme Verificare Arhivă

Comisie Profil

An. mediul

industrial

An. Mediul şcoală

An.

profilCompet

Revizuire

DiriginţiAn.

elevi/e

ProfesorProgramare

Proces de bază: Programarea unui Ciclu (Nivel)

Diagrama de flux posibil

Şcoala Profesională “La Salle”Str. Vasile Alecsandri, 1617136-Pildeşti-Neamţ

Page 14: OB IECTIVE

Cunoaşterea Propunerii Educative

A avea la dispoziţie Propunerea educativă (Filosofia Şcolii). A dezvolta şi pune în practică Propunerea Educativă în activitatea şcolară.

Cunoaşterea legislaţiei

A avea la dispoziţie diferitele documente legale asupra proiectului curricular (Denumirea şi curriculum).A primi din partea Directorului Pedagogic informaţia corespunzătoare.A arhiva personal documentele primite de la Directorul Pedagogic.

Cunoaşterea mediului şcolii

A reflecta asupra diferitelor documente statistice, sociolingvistice, economice furnizate de diferitele instituţii din zonă.

Cunoaşterea mediului industrial

A analiza raporturile diferitelor entităţi publice şi private asupra activităţii productive din teritoriu.

A avea în minte aceste date, în legătura cu inserarea laborală.

Proces de bază: Programarea unui Ciclu (Nivel)

Calitatea activităţilor

Şcoala Profesională “La Salle”Str. Vasile Alecsandri, 1617136-Pildeşti-Neamţ

Page 15: OB IECTIVE

Analiza profilului competenţial

Analizarea profilului competenţial propus pentru Ciclul (nivel) formativStabilirea unităţilor de competenţă şi a indicatorilorStabilirea legăturilor între ele şi diferitele module ale ciclului (nivel)

Cunoaşterea colectivului de elevi

Adunarea informaţiei asupra datelor de identitate ale elevilor/elevelor.

Realizarea programărilor

Date limită pentru revizuirea şi reînnoirea programărilor.Dezvoltarea programelor în Comisiile de Profil.Împărtăşirea obiectivelor generale.Unificarea criteriilor metodologice, pedagogice şi didactice.

Revizuirea proiectului curricular

Detectarea schimbărilor produse în sursele de informaţie.Valorarea schimbărilor ca bază pentru adaptarea Proiectului Curricular.Redactarea schimbărilor de comun acord (consens).

Proces de bază: Programarea unui Ciclu (Nivel)

Calitatea activităţilor

Şcoala Profesională “La Salle”Str. Vasile Alecsandri, 1617136-Pildeşti-Neamţ

Page 16: OB IECTIVE

PUNCTE CRITICE REALIZAT

OBSERVAŢII /ACŢIUNI DE CONSOLIDAREDA NU

FUNCŢIONARE:Difuzarea şi cunoaşterea Propunerii EducativeCunoaşterea şi analiza documentelor oficiale legate de denumirea şi curriculumul Ciclului (Nivelului profesional)Cunoaşterea situaţiei şi a cererilor din zonă Cunoaşterea mediului industrial apropiat: cereri, oferte de lucru...Analiza profilului competenţial: competenţe, unităţi de competenţă...Analiza corespondenţei între unităţi de competenţă şi module.Dezvoltarea Programului de Ciclu (Nivel) în Comisia de Profil.Determinarea Obiectivelor şi criteriilor pedagogice şi didactice.Evaluarea finală a Programului şi propuneri de îmbunătăşire.

CONTROALE:În fiecare şedinţă de evaluare: legătura activitate educativă-programare.

INDICATORI: Rata de satisfacţie a elevilor/elevelor asupra îndeplinirii Procent de programări care lipsesc sau nu au fost verificate

Proces de bază: Programarea Ciclului (Nivelului)

Auditul asupra consolidării procesului

Şcoala Profesională “La Salle”Str. Vasile Alecsandri, 1617136-Pildeşti-Neamţ

Page 17: OB IECTIVE

PROGRAMAREAUNITĂŢILOR DIDACTICE

(Plan de lecţie)

Şcoala Profesională “La Salle”Str. Vasile Alecsandri, 1617136-Pildeşti-Neamţ

Page 18: OB IECTIVE

INTERVIN

Profesor Materiale necesare

Şablon Obiective Conţinuturi Metodologie Activităţi Evaluare Resurse

Utilizatori Arhivare

Proces de bază: Programarea Unităţilor Didactice

(Plan de lecţie)

Diagrama de flux

Şcoala Profesională “La Salle”Str. Vasile Alecsandri, 1617136-Pildeşti-Neamţ

Page 19: OB IECTIVE

Adunarea materialului necesar pentru structurarea Unităţii Didactice.

Adunarea materialelor necesare (materiale din anii anteriori, documente legate de obiectivele şcolii, manuale...) pentru o U.D.Utilizarea şablonului pentru structurarea fiecărei Unităţi Didactice.Arhivarea documentelor pe calculator şi pe suport hârtie.

Completarea “capului”

şablonului.

Completarea datelor specificate din şablon: unitate didactică nr.___ / titlu / timp / profil / nivel / clasă / materie sau modul.

Selectarea obiectivelor

didacticeStabilirea obiectivelor didactice pentru U.D. Şi scrierea lor în şablon.

Proces de bază: Programarea Unităţilor Didactice

(Plan de lecţie)

Calitatea activităţilor de programare

Şcoala Profesională “La Salle”Str. Vasile Alecsandri, 1617136-Pildeşti-Neamţ

Page 20: OB IECTIVE

Specificarea conţinuturilor

Specificarea conţinuturilor (concepte, procedeuri şi atitudini) Unităţii Didactice.Scriere pe “şablon”.

Specificarea activităţilor de predare-

învăţareStabilirea diferitelor activităţi de predare-învăţare şi scrierea pe şablon.

Selectarea activităţilor de evaluare

Stabilirea activităţilor de evaluare şi scriere pe şablon.

Adunarea resurselor necesare legate de Unitatea Didactică

Adunarea documentaţiei care va susţine conţinuturile. Păstrarea originalelor în huse din plastic şi arhivarea lor ca anexe şablonului de structură a Unităţii Didactice.

Arhivarea structurii documentare a U.D.

Arhivarea Unităţii Didactice atât pe calculator cît şi în mapa materiei.

Proces de bază: Programarea Unităţilor Didactice

(Plan de lecţie)

Calitatea activităţilor

Şcoala Profesională “La Salle”Str. Vasile Alecsandri, 1617136-Pildeşti-Neamţ

Page 21: OB IECTIVE

Şcoala Profesională “La Salle”

Str. Vasile Alecsandri, 1617136-Pildeşti-Neamţ

UNITATE DIDACTICĂ NR.___

Titlu:________________________________Materie/Modul:________________________Profil:_______________________________Nivel:_______________________________Clasa:_________Timp acordat:_________________________

OBIECTIVE DIDACTICE1. ____________________________________________2. ____________________________________________X. ____________________________________________

Capacităţi Competenţe

CONŢINUTURI Activităţi depredare-învăţare

pentru fiecare obiectiv

Criterii şi Activităţi de

evaluare

Resurse Materiale

Concepte Procedeuri Atitudini

Page 22: OB IECTIVE

ORIENTĂRIPENTRU EVALUARE

Şcoala Profesională “La Salle”Str. Vasile Alecsandri, 1617136-Pildeşti-Neamţ

Page 23: OB IECTIVE

Proces de bază: Programarea Unităţilor Didactice

(Plan de lecţie)

Evaluarea capacităţii tehnice

INDICATORVALORARE-NOTARE

10 8 6 4 2 - 0

Cunoştinţe teoretice

Foarte ridicate Ridicate Acceptabile Reduse Foarte reduse sau inexistente

Asimilarea şi urmărirea instrucţiunilor verbale

Nu necesită repetare, nici clarificare

Necesită unele repetări sau clarificări

Necesită clarificări sau repetări cu anumită frecvenţă

Dificultăţi frecvente de asimilare sau înţelegere

Nu prea înţelege instrucţiunile sau nu asimilează nimic

Asimilarea şi urmărirea instrucţiunilor scrise

Nu necesită clarificări adiţionale

Necesită unele clarificări adiţionale

Necesită clarificări adiţionale cu anumită frecvenţă

Nu avansează fără clarificări adiţionale

Nu prea înţelege instrucţiunile sau nu înţelege nimic

Asimilarea şi urmărirea instrucţiunilor simbolice (graf)

Nu necesită ajutor Necesită mici ajutoare de interpretare

Necesită frecvent ajutor pentru interpretare

Interpretează greu chiar şi cu ajutor

Interpretează foarte greu sau este incapabil de a interpreta simboluri

Şcoala Profesională “La Salle”Str. Vasile Alecsandri, 1617136-Pildeşti-Neamţ

Page 24: OB IECTIVE

Proces de bază: Programarea Unităţilor Didactice

(Plan de lecţie)

Evaluarea abilităţii (îndemânării)

INDICATORVALORARE-NOTARE

10 8 6 4 2 ó 0

Organizarea şi planificarea muncii

Minuţioasă Minuţioasă cu unele carenţe

Acceptabilă Lasă de dorit Lasă mult de dorit sau inexistentă

Metodă, ordine, igienă

Foarte eficace Eficace Acceptabilă Nu prea acceptabilă

Inadecvată / f. inadecvată

Ritmul de lucru Ridicat şi susţinut

Ridicat, dar ceva irregular

Mediocru dar susţinut

Mediocru şi destul de irregular

Redus sau foarte redus

Calitatea muncii realizate

Perfect De calitate standard

Cu defecte care se pot repara

Cu defecte care nu se pot repara

Deficient sau foarte deficient

Şcoala Profesională “La Salle”Str. Vasile Alecsandri, 1617136-Pildeşti-Neamţ

Page 25: OB IECTIVE

Proces de bază: Programarea Unităţilor Didactice

(Plan de lecţie)

Evaluarea atitudinilor

2 - 046810

Foarte reduse sau inexistente

ReduseAcceptabileRidicateFoarte ridicateResponsabilitate şi interes

pentru muncă

3 sau mai multe absenţe pe lună

1 - 2 absenţe pe lună

3 - 4 întârzieri pe lună

1 - 2 întârzieri pe lună

Nici o absenţă sau întârziere

Prezenţă şi Punctualitate

Dispoziţie foarte limitată sau inexistentă

Dispoziţie limitatăDestul de bună dispoziţie şi succes relativ

Dispoziţie ridicată şi succes în cele mai multe cazuri

Foarte bună dispoziţie şi succes

Spirit de colaborare şi

muncă în echipă

Foarte rar sau niciodată nu ia iniţiative

Rar arată sau ia iniţiative

Ia iniţiativa doar din când în când

Ia iniţiativa frecvent şi cu rezultate bune

Are iniţiative numeroase şi rodnice

INDICATOR

Iniţiativă

VALORARE-NOTARE

Şcoala Profesională “La Salle”Str. Vasile Alecsandri, 1617136-Pildeşti-Neamţ

Page 26: OB IECTIVE

2626

URMĂRIRE ŞI EVALUAREUn exemplu de evaluare sinteticăUn exemplu de evaluare sintetică

Materia/Săptămână 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª Media

Indicator Capacitate 3,5 4,5 5,5 6 7 6,5 6,5 8 8 8,5 8,5 8,5 6,7 Cunoştinţe teoretice 4 4 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 6,5 Asimilarea şi urmărirea instrucţiunilor verbale 4 4 6 6 6 6 6 8 8 10 8 8 6,6

Id. Scrise 4 6 6 6 8 8 8 8 8 8 10 10 7,5 Id. Simbolice 2 4 4 6 8 6 6 8 8 8 8 8 7,3

Indicator Îndemânare 3 3,5 5,5 5 5 5,5 6,5 6 6,5 7,5 8 8 5,8 Organizarea/Planificarea muncii 2 2 4 4 4 6 4 4 6 8 8 8 5 Metodă 2 2 4 4 4 4 6 6 6 8 8 8 5,1 Ritmul de lucru 4 4 6 6 6 6 8 8 6 6 8 8 6,3 Munca realizată 4 6 8 6 6 6 8 6 8 8 8 8 6,8

Indicator Atitudine 5 5,5 6 6,5 7,5 7 7 6,5 7 7,5 7 7,5 6,6 Iniţiativă 2 2 4 4 6 4 6 6 6 8 6 8 5,1 Munca în echipă 4 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5,6 Prezenţă/Punctualitate 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 9,8 Responsabilitate / interes 4 4 6 6 8 8 6 6 6 6 6 6 6

Indicator sintetic 3,8 4,3 5,6 5,8 6,5 6,3 6,6 6,8 7,1 7,8 7,8 8 6,3