Download - MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ......de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar Sesiunea 2016 - Note FINALE 91 132 105

Transcript
Page 1: MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ......de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar Sesiunea 2016 - Note FINALE 91 132 105

Titularizare

MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR –TITULARIZARE

Rezultatele finale la concursul de ocupare a posturilor

didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul

Page 2: MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ......de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar Sesiunea 2016 - Note FINALE 91 132 105

TOTAL CANDIDAȚI: SITUAȚIA CANDIDAȚILOR ABSOLVENȚI AN CURENT:

22.866 de candidați au fost prezenți la concurs; 3.163 de candidați au fost prezenți la concurs;

26 de candidați au fost eliminați pentru fraudă; 2 candidați au fost eliminați pentru fraudă;

2.630 de candidați s-au retras din concurs; 154 de candidați s-au retras din concurs;

11 lucrări au fost anulate în Centrele de Concurs; 1 lucrare a fost anulată în Centrele de Concurs;

20.196 de lucrări transmise la Centrele de Evaluare; 3.006 de lucrări transmise la Centrele de Evaluare;

20.125 de candidați cu note; 2.994 de candidați cu note;

71 de lucrări anulate la centrul de evaluare; 12 de lucrări anulate la centrul de evaluare;

3.757 - 18,67% contestații depuse; 482 - 16,10% contestații depuse;

2.134 - 56,80% contestații au condus la modificarea notei inițiale; 277 - 57,47% contestații au condus la modificarea notei inițiale;

1.452 - 68,04% contestații au condus la mărirea notei inițiale; 193 - 40,04% contestații au condus la mărirea notei inițiale;

682 - 31,96% contestații au condus la micșorarea notei inițiale; 84 - 17,43% contestații au condus la micșorarea notei inițiale;

După rezolvarea contestațiilor procentul notelor peste 7 a crescut cu 2,22% După rezolvarea contestațiilor procentul notelor peste 7 a crescut cu 2,23%

44,43% procentul notelor peste 7 înainte de contestații; 41,82% procentul notelor peste 7 înainte de contestații;

46,65% procentul notelor peste 7 DUPĂ de contestații; 44,05% procentul notelor peste 7 DUPĂ de contestații;

După rezolvarea contestațiilor procentul notelor între 5 și 7 a crescut cu 0,04% După rezolvarea contestațiilor procentul notelor între 5 și 7 a scăzut cu 0,24%

34,64% procentul notelor între 5,00 și 7,00 înainte de contestații; 35,54% procentul notelor între 5,00 și 7,00 înainte de contestații;

34,68% procentul notelor între 5,00 și 7,00 DUPĂ de contestații; 35,30% procentul notelor între 5,00 și 7,00 DUPĂ de contestații;

După rezolvarea contestațiilor procentul notelor sub 5 a scăzut cu 2,26% După rezolvarea contestațiilor procentul notelor sub 5 a scăzut cu 2,01%

20,93% procentul notelor sub 5 înainte de contestații; 22,65% procentul notelor sub 5 înainte de contestații;

18,67% procentul notelor sub 5 DUPĂ de contestații; 20,64% procentul notelor sub 5 DUPĂ de contestații;

83 candidați cu nota 10 înainte de contestații; 4 candidați cu nota 10 înainte de contestații;

83 candidați cu nota 10 DUPĂ de contestații; 4 candidați cu nota 10 DUPĂ de contestații;

18 candidați cu nota 1 înainte de contestații; 3 candidați cu nota 1 înainte de contestații;

18 candidați cu nota 1 DUPĂ de contestații; 3 candidați cu nota 1 DUPĂ de contestații;

vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar (02 august 2016)

Raport la finalizarea introducerii notelor finale la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor

Page 3: MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ......de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar Sesiunea 2016 - Note FINALE 91 132 105

Procentul notelor după rezolvarea contestațiilor în anul 2015

39,46% procentul notelor peste 7 în anul 2015;

36,80% procentul notelor între 5,00 și 7,00 în anul 2015;

23,74% procentul notelor sub 5 în anul 2015;

Page 4: MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ......de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar Sesiunea 2016 - Note FINALE 91 132 105

Județ Nota 1Nota

1,01 - 4,99

Nota

5 - 6,99

Nota

7 - 9,99Nota 10

AB 0 91 132 128 2

AG 0 132 228 294 3

AR 2 103 181 214 2

B 1 258 515 922 15

BC 0 128 184 235 0

BH 0 171 361 448 3

BN 0 66 130 164 1

BR 1 73 110 103 0

BT 0 83 152 165 1

BV 0 75 200 294 2

BZ 0 83 142 143 1

CJ 0 104 321 577 5

CL 1 68 66 40 0

CS 1 53 100 98 0

CT 0 77 201 292 6

CV 0 33 72 135 1

DB 2 94 183 241 0

DJ 0 110 189 332 8

GJ 1 94 111 148 0

GL 0 71 166 207 0

GR 0 48 49 37 0

HD 0 39 125 159 1

HR 0 46 142 276 1

IF 0 49 78 105 1

IL 0 48 67 59 0

IS 1 160 312 517 3

MH 3 70 96 85 0

MM 1 115 207 251 3

MS 2 134 251 308 0

NT 0 78 161 202 2

OT 0 121 153 176 2

PH 0 107 235 360 5

SB 0 64 154 214 5

SJ 1 49 123 119 1

SM 0 72 113 128 0

SV 0 137 196 212 1

TL 0 28 48 49 1

TM 1 125 241 319 4

TR 0 80 118 112 0

VL 0 64 127 174 2

VN 0 66 103 116 0

VS 0 72 136 148 1

TOTAL 18 3.739 6.979 9.306 83

Notele FINALE la concursul de ocupare a posturilor

didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul

preuniversitar - Sesiunea 2016

18 68 167

306

477

642

832 964

283

2.514

1.797 1.771

897

2.958

1.752 1.752

1.319

1.031

494

83

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Distribuția notelor FINALE pentru candidații care au susținut concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul

preuniversitar Sesiunea 2016

3757 18,67%

6979 34,68%

9389 46,65%

Distribuția notelor FINALE pe intervale - sesiunea 2016 Situația la nivel de țară

Nr, cand, cu nota < 5

Nr, cand, cu nota 5 - 7

Nr, cand, cu nota > 7

Page 5: MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ......de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar Sesiunea 2016 - Note FINALE 91 132 105

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

1 1,01-1,49 1,50-1,99 2,00-2,49 2,50-2,99 3,00-3,49 3,50-3,99 4,00-4,49 4,50-4,99 5,00-5,49 5,50-5,99 6,00-6,49 6,50-6,99 7,00-7,49 7,50-7,99 8,00-8,49 8,50-8,99 9,00-9,49 9,50-9,99 10

Pro

cen

t

Distribuţia notelor candidaţilor înainte și după contestații Sesiunea 2016

initiale

finale

Page 6: MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ......de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar Sesiunea 2016 - Note FINALE 91 132 105

22,65%

18,67%

35,54% 34,68%

41,82%

46,65%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Distribuția notelor pe intervale înainte și după contestații

1 - 5 inițială 1 - 5 finală 5 - 7 inițială 5 - 7 finală notă inițială > 7 notă finală > 7

Page 7: MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ......de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar Sesiunea 2016 - Note FINALE 91 132 105

Număr total de candidați cu nota 10: 83 Număr total de candidați cu note între 7 și 9,99: 9306

Număr total de candidați cu note între 5 și 6,99: 6979 Număr total de candidați cu note sub 5: 3757

2 3

2

15

0

3

1 0

1 2

1

5

0 0

6

1 0

8

0 0 0 1 1 1

0

3

0

3

0

2 2

5 5

1 0

1 1

4

0

2

0 1

0

5

10

15

20

AB AG AR B BC BH BN BR BT BV BZ CJ CL CS CT CV DB DJ GJ GL GR HD HR IF IL IS MH MM MS NT OT PH SB SJ SM SV TL TM TR VL VN VS

Distribuția la nivel de județ al candidaților care au obținut nota 10 la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul

preuniversitar Sesiunea 2016 - Note FINALE

91

132

105

259

128

171

66 74

83 75

83

104

69 54

77

33

96 110

95

71

48 39

46 49 48

161

73

116

136

78

121 107

64 50

72

137

28

126

80

64 66 72

0

50

100

150

200

250

300

AB AG AR B BC BH BN BR BT BV BZ CJ CL CS CT CV DB DJ GJ GL GR HD HR IF IL IS MH MM MS NT OT PH SB SJ SM SV TL TM TR VL VN VS

Distribuția la nivel de județ al candidaților care au obținut note mai mici decât 5 la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în

învățământul preuniversitar Sesiunea 2016 - Note FINALE

132

228

181

515

184

361

130 110

152

200

142

321

66

100

201

72

183 189

111

166

49

125 142

78 67

312

96

207

251

161 153

235

154 123 113

196

48

241

118 127 103

136

0

100

200

300

400

500

600

AB AG AR B BC BH BN BR BT BV BZ CJ CL CS CT CV DB DJ GJ GL GR HD HR IF IL IS MH MM MS NT OT PH SB SJ SM SV TL TM TR VL VN VS

Distribuția la nivel de județ al candidaților care au obținut note între 5 și 6,99 la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în

învățământul preuniversitar Sesiunea 2016 - Note FINALE

128

294

214

922

235

448

164

103

165

294

143

577

40

98

292

135

241

332

148

207

37

159

276

105 59

517

85

251

308

202 176

360

214

119 128

212

49

319

112

174

116 148

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

AB AG AR B BC BH BN BR BT BV BZ CJ CL CS CT CV DB DJ GJ GL GR HD HR IF IL IS MH MM MS NT OT PH SB SJ SM SV TL TM TR VL VN VS

Distribuția la nivel de județ al candidaților care au obținut note între 7 și 9,99 la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în

învățământul preuniversitar Sesiunea 2016 - Note FINALE

Page 8: MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ......de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar Sesiunea 2016 - Note FINALE 91 132 105

1 1,01-1,49 1,50-1,99 2,00-2,49 2,50-2,99 3,00-3,49 3,50-3,99 4,00-4,49 4,50-4,99 5,00-5,49 5,50-5,99 6,00-6,49 6,50-6,99 7,00-7,49 7,50-7,99 8,00-8,49 8,50-8,99 9,00-9,49 9,50-9,99 10

Note 2016 0,09% 0,34% 0,83% 1,52% 2,37% 3,19% 4,13% 4,79% 1,41% 12,49% 8,93% 8,80% 4,46% 14,70% 8,71% 8,71% 6,55% 5,12% 2,45% 0,41%

Note 2015 0,15% 0,59% 1,23% 2,09% 3,09% 4,19% 4,80% 5,44% 2,17% 12,74% 9,28% 9,50% 5,28% 13,15% 8,22% 7,07% 5,38% 3,71% 1,73% 0,20%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

Axi

s Ti

tle

Comparația distribuției notelor finale din sesiunile 2015 - 2016 pentru candidații care au susținut concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar

Page 9: MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ......de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar Sesiunea 2016 - Note FINALE 91 132 105

Note 1 - 5 anul 2015

23,74% Note 1 - 5 anul 2016

18,67%

Note 5 - 7 anul 2015

36,80%

Note 5 - 7 anul 2016

34,68%

Note > 7 anul 2015

39,46%

Note > 7 anul 2016

46,65%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Distribuția notelor pe intervale comparativ 2015 - 2016

Page 10: MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ......de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar Sesiunea 2016 - Note FINALE 91 132 105

Cod județ

înscriere

Nr. candidați care

au participat la

concurs

Candidați eliminați

pentru fraudă

Candidați care s-

au retras

Lucrări anulate la

Centrele de

Concurs

Lucrări transmise la

Centrele de

Evaluare

Nr. candidați cu

note

Lucrări anulate

la Centrele de

Evaluare

Lucrări anulate

la Centrele de

Evaluare

%

Nr. candidați

cu nota 1

Nr. candidați

cu nota 1 %

Nr. candidați cu nota

1.01-4,99

Nr. candidați cu

nota 1,01-4,99 %

Nr. candidați cu nota

5-6,99

Nr. candidați cu nota

5-6,99 %

Nr. candidați cu

nota

7-9,99

Nr. candidați cu

nota

7-9,99 %

Nr. candidați cu

nota 10

Nr. candidați cu nota

10 %

AB 385 1 28 0 356 353 3 0,84% 0 0,00% 91 25,78% 132 37,39% 128 36,26% 2 0,57%

AG 752 2 92 0 658 657 1 0,15% 0 0,00% 132 20,09% 228 34,70% 294 44,75% 3 0,46%

AR 553 0 50 0 502 502 0 0,00% 2 0,40% 103 20,52% 181 36,06% 214 42,63% 2 0,40%

B 1.846 0 124 0 1.722 1.711 11 0,64% 1 0,06% 258 15,08% 515 30,10% 922 53,89% 15 0,88%

BC 629 0 81 0 548 547 1 0,18% 0 0,00% 128 23,40% 184 33,64% 235 42,96% 0 0,00%

BH 1.110 2 118 3 987 983 4 0,41% 0 0,00% 171 17,40% 361 36,72% 448 45,57% 3 0,31%

BN 418 1 54 0 363 361 2 0,55% 0 0,00% 66 18,28% 130 36,01% 164 45,43% 1 0,28%

BR 328 0 40 0 288 287 1 0,35% 1 0,35% 73 25,44% 110 38,33% 103 35,89% 0 0,00%

BT 468 0 65 0 403 401 2 0,50% 0 0,00% 83 20,70% 152 37,91% 165 41,15% 1 0,25%

BV 617 0 46 0 571 571 0 0,00% 0 0,00% 75 13,13% 200 35,03% 294 51,49% 2 0,35%

BZ 409 1 38 0 370 369 1 0,27% 0 0,00% 83 22,49% 142 38,48% 143 38,75% 1 0,27%

CJ 1.067 0 56 0 1.011 1.007 4 0,40% 0 0,00% 104 10,33% 321 31,88% 577 57,30% 5 0,50%

CL 204 0 29 0 175 175 0 0,00% 1 0,57% 68 38,86% 66 37,71% 40 22,86% 0 0,00%

CS 311 1 57 0 253 252 1 0,40% 1 0,40% 53 21,03% 100 39,68% 98 38,89% 0 0,00%

CT 680 1 99 0 580 576 4 0,69% 0 0,00% 77 13,37% 201 34,90% 292 50,69% 6 1,04%

CV 256 0 13 0 243 241 2 0,82% 0 0,00% 33 13,69% 72 29,88% 135 56,02% 1 0,41%

DB 602 0 82 0 520 520 0 0,00% 2 0,38% 94 18,08% 183 35,19% 241 46,35% 0 0,00%

DJ 749 3 105 0 641 639 2 0,31% 0 0,00% 110 17,21% 189 29,58% 332 51,96% 8 1,25%

GJ 466 1 110 0 355 354 1 0,28% 1 0,28% 94 26,55% 111 31,36% 148 41,81% 0 0,00%

GL 530 0 86 0 444 444 0 0,00% 0 0,00% 71 15,99% 166 37,39% 207 46,62% 0 0,00%

GR 183 0 48 0 135 134 1 0,74% 0 0,00% 48 35,82% 49 36,57% 37 27,61% 0 0,00%

HD 366 1 38 0 327 324 3 0,92% 0 0,00% 39 12,04% 125 38,58% 159 49,07% 1 0,31%

HR 475 1 8 0 466 465 1 0,21% 0 0,00% 46 9,89% 142 30,54% 276 59,35% 1 0,22%

IF 282 1 48 0 233 233 0 0,00% 0 0,00% 49 21,03% 78 33,48% 105 45,06% 1 0,43%

IL 209 1 32 0 176 174 2 1,14% 0 0,00% 48 27,59% 67 38,51% 59 33,91% 0 0,00%

IS 1.043 0 47 0 996 993 3 0,30% 1 0,10% 160 16,11% 312 31,42% 517 52,06% 3 0,30%

MH 349 0 93 0 256 254 2 0,78% 3 1,18% 70 27,56% 96 37,80% 85 33,46% 0 0,00%

MM 675 1 96 0 578 577 1 0,17% 1 0,17% 115 19,93% 207 35,88% 251 43,50% 3 0,52%

MS 750 1 50 2 696 695 1 0,14% 2 0,29% 134 19,28% 251 36,12% 308 44,32% 0 0,00%

NT 517 1 72 1 443 443 0 0,00% 0 0,00% 78 17,61% 161 36,34% 202 45,60% 2 0,45%

OT 547 0 88 2 457 452 5 1,09% 0 0,00% 121 26,77% 153 33,85% 176 38,94% 2 0,44%

PH 795 2 85 0 708 707 1 0,14% 0 0,00% 107 15,13% 235 33,24% 360 50,92% 5 0,71%

SB 479 0 40 0 438 437 1 0,23% 0 0,00% 64 14,65% 154 35,24% 214 48,97% 5 1,14%

SJ 335 1 39 0 295 293 2 0,68% 1 0,34% 49 16,72% 123 41,98% 119 40,61% 1 0,34%

SM 344 0 31 0 313 313 0 0,00% 0 0,00% 72 23,00% 113 36,10% 128 40,89% 0 0,00%

SV 597 1 50 0 546 546 0 0,00% 0 0,00% 137 25,09% 196 35,90% 212 38,83% 1 0,18%

TL 149 0 21 0 128 126 2 1,56% 0 0,00% 28 22,22% 48 38,10% 49 38,89% 1 0,79%

TM 760 0 68 0 692 690 2 0,29% 1 0,14% 125 18,12% 241 34,93% 319 46,23% 4 0,58%

TR 383 0 71 0 312 310 2 0,64% 0 0,00% 80 25,81% 118 38,06% 112 36,13% 0 0,00%

VL 459 1 88 3 367 367 0 0,00% 0 0,00% 64 17,44% 127 34,60% 174 47,41% 2 0,54%

VN 340 1 52 0 287 285 2 0,70% 0 0,00% 66 23,16% 103 36,14% 116 40,70% 0 0,00%

VS 449 0 92 0 357 357 0 0,00% 0 0,00% 72 20,17% 136 38,10% 148 41,46% 1 0,28%

Total 22.866 26 2.630 11 20.196 20.125 71 0,35% 18 0,09% 3.739 18,58% 6.979 34,68% 9.306 46,24% 83 0,41%

Distribuția notelor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar

Sesiunea 2016 (Note FINALE)

Page 11: MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ......de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar Sesiunea 2016 - Note FINALE 91 132 105

0 10

Distribuția notelor de 10 la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate

în învățământul preuniversitar Sesiunea 2016 (Note FINALE)

AB 2

SB 5

MS

HR 1

CJ 5

BN 1

BV 2

SV 1

BT 1 MM

3

SM

SJ 1 BH

3

VL 2

VS 1

BC

CV 1

VN

GL

AG 3 DB

PH 5

AR 2

TM 4

CS

HD 1

GJ

BZ 1 BR

TL 1

CT 6

MH

GR

DJ 8

OT 2

TR

CL

IL

București (15)

1

2

3

4 5

6

1 IF

10

1

1

3

IS 3

NT 2

Page 12: MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ......de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar Sesiunea 2016 - Note FINALE 91 132 105

22,86% 64,44%

Distribuția notelor între 7 și 9,99 la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în

învățământul preuniversitar - Sesiunea 2016 (Note finale)

AB 36.3%

SB 49.0%

MS 44.3%

HR 59.4%

CJ 57.3%

BN 45.4%

BV 51.5%

SV 38.8%

BT 41.1% MM

43.5%

SM 40.9%

SJ 40.6% BH

45.6%

VL 47.4%

VS 41.5%

BC 43.0%

CV 56.0%

VN 40.7%

GL 46.6%

AG 44.7% DB

46.3%

PH 50.9%

AR 42.6%

TM 46.2%

CS 38.9%

HD 49.1%

GJ 41.8%

BZ 38.8% BR

35.9% TL

38.9%

CT 50.7%

MH 33.5%

GR 27.6%

DJ 52.0%

OT 38.9%

TR 36.1%

CL 22.9%

IL 33.9%

București (53,89%)

1

2

3

4 5

6

45.1% IF

63.2%

64.4%

48.8%

54.6%

55.7%

56.8%

IS 52.1%

NT 45.6%

Page 13: MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ......de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar Sesiunea 2016 - Note FINALE 91 132 105

17,11% 41,98%

Distribuția notelor între 5 și 6,99 la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în

învățământul preuniversitar - Sesiunea 2016 (Note finale)

AB 37.4%

SB 35.2%

MS 36.1%

HR 30.5%

CJ 31.9%

BN 36.0%

BV 35.0%

SV 35.9%

BT 37.9% MM

35.9%

SM 36.1%

SJ 42.0% BH

36.7%

VL 34.6%

VS 38.1%

BC 33.6%

CV 29.9%

VN 36.1%

GL 37.4%

AG 34.7% DB

35.2%

PH 33.2%

AR 36.1%

TM 34.9%

CS 39.7%

HD 38.6%

GJ 31.4%

BZ 38.5% BR

38.3% TL

38.1%

CT 34.9%

MH 37.8%

GR 36.6%

DJ 29.6%

OT 33.8%

TR 38.1%

CL 37.7%

IL 38.5%

București (30.10%)

1

2

3

4 5

6

33.5% IF

17.1%

28.9%

33.5%

30.5%

27.5%

31.5%

IS 31.4%

NT 36.3%

Page 14: MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ......de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar Sesiunea 2016 - Note FINALE 91 132 105

6,67% 39,43%

Distribuția notelor sub 5 la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul

preuniversitar - Sesiunea 2016 (Note finale)

AB 25.8%

SB 14.6%

MS 19.6%

HR 9.9%

CJ 10.3%

BN 18.3%

BV 13.1%

SV 25.1%

BT 20.7% MM

20.1%

SM 23.0%

SJ 17.1% BH

17.4%

VL 17.4%

VS 20.2%

BC 23.4%

CV 13.7%

VN 23.2%

GL 16.0%

AG 20.1% DB

18.5%

PH 15.1%

AR 20.9%

TM 18.3%

CS 21.4%

HD 12.0%

GJ 26.8%

BZ 22.5% BR

25.8% TL

22.2%

CT 13.4%

MH 28.7%

GR 35.8%

DJ 17.2%

OT 26.8%

TR 25.8%

CL 39.4%

IL 27.6%

București (15.14%)

1

2

3

4 5

6

21.0% IF

13.2%

6.7%

17.6%

14.4%

15.9%

11.7%

IS 16.2%

NT 17.6%

Page 15: MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ......de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar Sesiunea 2016 - Note FINALE 91 132 105

Cod județ

înscriere

Nr. candidați care

au participat la

concurs

Candidați eliminați

pentru fraudă

Candidați care s-

au retras

Lucrări anulate la

Centrele de

Concurs

Lucrări transmise

la Centrele de

Evaluare

Nr. candidați cu

note

Lucrări anulate

la Centrele de

Evaluare

Lucrări anulate

la Centrele de

Evaluare

%

Nr. candidați cu

nota 1

Nr. candidați cu

nota 1 %

Nr. candidați cu nota

1.01-4,99

Nr. candidați cu nota

1,01-4,99 %

Nr. candidați cu nota

5-6,99

Nr. candidați cu nota

5-6,99 %

Nr. candidați cu nota

7-9,99

Nr. candidați cu nota

7-9,99 %

Nr. candidați cu nota

10

Nr. candidați cu nota

10 %

AB 65 0 3 0 62 61 1 1,61% 0 0,00% 21 34,43% 19 31,15% 21 34,43% 0 0,00%

AG 95 0 9 0 86 85 1 1,16% 0 0,00% 24 28,24% 35 41,18% 26 30,59% 0 0,00%

AR 105 0 4 0 101 101 0 0,00% 0 0,00% 25 24,75% 38 37,62% 38 37,62% 0 0,00%

B 282 0 6 0 276 273 3 1,09% 0 0,00% 54 19,78% 83 30,40% 135 49,45% 1 0,37%

BC 76 0 7 0 69 68 1 1,45% 0 0,00% 15 22,06% 30 44,12% 23 33,82% 0 0,00%

BH 197 0 4 0 193 192 1 0,52% 0 0,00% 33 17,19% 71 36,98% 88 45,83% 0 0,00%

BN 55 0 5 0 50 49 1 2,00% 0 0,00% 11 22,45% 17 34,69% 20 40,82% 1 2,04%

BR 46 0 1 0 45 45 0 0,00% 0 0,00% 9 20,00% 22 48,89% 14 31,11% 0 0,00%

BT 58 0 2 0 56 56 0 0,00% 0 0,00% 10 17,86% 26 46,43% 20 35,71% 0 0,00%

BV 103 0 2 0 101 101 0 0,00% 0 0,00% 13 12,87% 31 30,69% 57 56,44% 0 0,00%

BZ 52 0 1 0 51 51 0 0,00% 0 0,00% 8 15,69% 18 35,29% 25 49,02% 0 0,00%

CJ 173 0 1 0 172 172 0 0,00% 0 0,00% 20 11,63% 56 32,56% 96 55,81% 0 0,00%

CL 14 0 1 0 13 13 0 0,00% 0 0,00% 3 23,08% 4 30,77% 6 46,15% 0 0,00%

CS 31 0 1 0 30 29 1 3,33% 0 0,00% 7 24,14% 6 20,69% 16 55,17% 0 0,00%

CT 77 0 5 0 72 72 0 0,00% 0 0,00% 15 20,83% 28 38,89% 28 38,89% 1 1,39%

CV 30 0 2 0 28 28 0 0,00% 0 0,00% 3 10,71% 9 32,14% 16 57,14% 0 0,00%

DB 96 0 7 0 89 89 0 0,00% 1 1,12% 20 22,47% 35 39,33% 34 38,20% 0 0,00%

DJ 101 1 11 0 89 89 0 0,00% 0 0,00% 24 26,97% 29 32,58% 36 40,45% 0 0,00%

GJ 43 0 5 0 38 38 0 0,00% 0 0,00% 18 47,37% 12 31,58% 8 21,05% 0 0,00%

GL 73 0 3 0 70 70 0 0,00% 0 0,00% 10 14,29% 29 41,43% 31 44,29% 0 0,00%

GR 27 0 3 0 24 24 0 0,00% 0 0,00% 11 45,83% 9 37,50% 4 16,67% 0 0,00%

HD 31 0 0 0 31 31 0 0,00% 0 0,00% 3 9,68% 14 45,16% 14 45,16% 0 0,00%

HR 72 0 0 0 72 72 0 0,00% 0 0,00% 6 8,33% 25 34,72% 41 56,94% 0 0,00%

IF 34 0 3 0 31 31 0 0,00% 0 0,00% 6 19,35% 8 25,81% 17 54,84% 0 0,00%

IL 26 1 1 0 24 24 0 0,00% 0 0,00% 5 20,83% 10 41,67% 9 37,50% 0 0,00%

IS 155 0 3 0 152 152 0 0,00% 0 0,00% 18 11,84% 44 28,95% 90 59,21% 0 0,00%

MH 45 0 3 0 42 41 1 2,38% 0 0,00% 18 43,90% 16 39,02% 7 17,07% 0 0,00%

MM 102 0 8 0 94 94 0 0,00% 0 0,00% 17 18,09% 42 44,68% 35 37,23% 0 0,00%

MS 94 0 1 0 93 93 0 0,00% 0 0,00% 30 32,26% 30 32,26% 33 35,48% 0 0,00%

NT 59 0 2 0 57 57 0 0,00% 0 0,00% 13 22,81% 21 36,84% 23 40,35% 0 0,00%

OT 61 0 6 0 55 55 0 0,00% 0 0,00% 20 36,36% 15 27,27% 20 36,36% 0 0,00%

PH 92 0 8 0 84 84 0 0,00% 0 0,00% 10 11,90% 23 27,38% 51 60,71% 0 0,00%

SB 68 0 3 0 65 65 0 0,00% 0 0,00% 11 16,92% 28 43,08% 26 40,00% 0 0,00%

SJ 41 0 1 0 40 39 1 2,50% 1 2,56% 5 12,82% 20 51,28% 14 35,90% 0 0,00%

SM 37 0 1 0 36 36 0 0,00% 0 0,00% 6 16,67% 12 33,33% 18 50,00% 0 0,00%

SV 136 0 6 0 130 130 0 0,00% 0 0,00% 30 23,08% 46 35,38% 54 41,54% 0 0,00%

TL 10 0 1 0 9 9 0 0,00% 0 0,00% 1 11,11% 2 22,22% 6 66,67% 0 0,00%

TM 112 0 9 0 103 102 1 0,97% 1 0,98% 23 22,55% 41 40,20% 38 37,25% 0 0,00%

TR 37 0 4 0 33 33 0 0,00% 0 0,00% 10 30,30% 8 24,24% 15 45,45% 0 0,00%

VL 51 0 4 1 46 46 0 0,00% 0 0,00% 13 28,26% 13 28,26% 20 43,48% 0 0,00%

VN 54 0 5 0 49 49 0 0,00% 0 0,00% 10 20,41% 17 34,69% 22 44,90% 0 0,00%

VS 47 0 2 0 45 45 0 0,00% 0 0,00% 9 20,00% 15 33,33% 20 44,44% 1 2,22%

Total 3.163 2 154 1 3.006 2.994 12 0,40% 3 0,10% 618 20,64% 1.057 35,30% 1.315 43,92% 4 0,13%

Distribuția notelor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar

Sesiunea 2016 (Note FINALE) - Absolvenți an curent

Page 16: MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ......de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar Sesiunea 2016 - Note FINALE 91 132 105

16,67% 100,00%

Distribuția notelor între 7 și 10 la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în

învățământul preuniversitar - Sesiunea 2016 (Note finale)

Absolvenți an curent

AB 34.4%

SB 40.0%

MS 35.5%

HR 56.9%

CJ 55.8%

BN 42.9%

BV 56.4%

SV 41.5%

BT 35.7% MM

37.2%

SM 50.0%

SJ 35.9% BH

45.8%

VL 43.5%

VS 46.7%

BC 33.8%

CV 57.1%

VN 44.9%

GL 44.3%

AG 30.6% DB

38.2%

PH 60.7%

AR 37.6%

TM 37.3%

CS 55.2%

HD 45.2%

GJ 21.1%

BZ 49.0% BR

31.1% TL

66.7%

CT 40.3%

MH 17.1%

GR 16.7%

DJ 40.4%

OT 36.4%

TR 45.5%

CL 46.2%

IL 37.5%

București (49.82%)

1

2

3

4 5

6

54.8% IF

63.6%

100.0%

45.3%

50.0%

50.0%

61.4%

IS 59.2%

NT 40.4%

Page 17: MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ......de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar Sesiunea 2016 - Note FINALE 91 132 105

Note Procent Note Procent 1 74 0,28% 18 0,09%

1.01-1.49 121 0,46% 68 0,34%1.50-1.99 254 0,97% 167 0,83%2.00-2.49 437 1,67% 306 1,52%2.50-2.99 583 2,23% 477 2,37%3.00-3.49 824 3,16% 642 3,19%3.50-3.99 988 3,78% 832 4,13%4.00-4.49 1212 4,64% 964 4,79%4.50-4.99 399 1,53% 283 1,41%5.00-5.49 3015 11,55% 2514 12,49%5.50-5.99 2082 7,98% 1797 8,93%6.00-6.49 2077 7,96% 1771 8,80%6.50-6.99 967 3,70% 897 4,46%7.00-7.49 3779 14,48% 2958 14,70%7.50-7.99 2475 9,48% 1752 8,71%8.00-8.49 2418 9,26% 1752 8,71%8.50-8.99 1948 7,46% 1319 6,55%9.00-9.49 1569 6,01% 1031 5,12%9.50-9.99 726 2,78% 494 2,45%

10 158 0,61% 83 0,41%26.106 100,00% 20.125 100,00%

Comparația distribuției notelor finale din sesiunile 2015 - 2016

pentru candidații care au susținut concursul de ocupare a posturilor

didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar

Prag2015 2016