Download - Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Transcript
Page 1: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Cogălniceanu Dan & Ruşti Dorel

Linne vs. PhyloCode

Page 2: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

MotivaţiaPracticienii care activează în domeniulconservarea şi managementul biodiversităţii îşi bazează deciziile de prioritizare şi planurile de acţiune pe datele furnizate de taxonomie.

Este taxonomia clasică capabilă să furnizeze în timp util informaţia necesară pentru stopareadeclinului actual al biodiversităţii?

Trebuie ea înlocuită sau doar adaptată la cerinţele actuale?

Page 3: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Cuprins

Introducere

Taxonomia Linneană

Taxonomia Filogenetică

Comparaţie şi limitări

Soluţii şi recomandări

Page 4: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Critici….

Taxonomia clasică este incapabilăsă furnizeze informaţiile necesareîn timp util.

Aceasta o face (parţial) responsabilă de lipsa de reacţii adecvate ale conservaţioniştilor.

Page 5: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Argumente contra

Extincţia speciilor şi criza biodiversităţii NU ESTE ÎNSA CAUZATĂ de taxonomie, iar (in)capacitatea noastră de a reduce impactul antropic şi a stopadeclinul nu este afectat pe termen scurtde lipsa denumirilor taxonomice.

Resursele alocate taxonomiei suntinsuficiente şi în continuă scadere.

Page 6: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

Num

arul

de

spec

ii

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

În pofida finanţării deficitare şi a marginalizăriitaxonomiei, rata descrierii de noi specii a crescut.

În ultimi 25 de ani au fost descrise 2562 (+60%) specii noi de amfibieni.

Numărul speciilor de amfibieni cunoscute în timp

Page 7: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Dinamica descrierii numărului de specii de amfibieni

Interval Perioada de timp(%)

Procentajul cumulat al publicaţiilor

despre amfibieni

1758-1939 72,4 25

1939-1979 16 50

1979-1999 8 75

1999-2008 3,6 100

Page 8: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Clasificări taxonomiceTaxonomia este ştiinţa clasificării

organismelor vii.Scopul unei clasificări este de a oferi o

putere predictivă maximă.

a. Principiul stabilităţii: sistem de referinţăce facilitează comunicarea.

b. Principiul monofiliei: reflectă relaţiilefilogenetice.

Page 9: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Ce este o specie?

1. Specia este un sistem biologic, o comunitatereproductivă ce reprezintă unitateafundamentală a evoluţiei.

2. Specia are un caracter contradictoriu, instabil în timp şi se află într-o transformarepermanentă.

3. Specia taxonomică reprezintă un concept sauun model care corespunde anumitorparticularităţi ale organismelor.

Page 10: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Specia ca ipoteza!

Denumirile ştiinţifice sunt volatile – elesunt propuse, testate, modificate şi/saueliminate în funcţie de informaţiileacumulate.

Nu (poate) exista stabilitatenomenclaturală pentru denumirileştiinţifice.

Concluzie: principiul stabilităţii esteîncălcat!

Page 11: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Taxonomie şi sistematică -terminologie

Taxonomia = sistemul nomenclatural.

Sistematică = clasificarea taxonilor adaptatăcunoaşterii şi cerinţelor actuale.

Taxonomia = teoria iar sistematica = aplicaţia.

Taxonomia Linneană = sistematica bazată pesistemul nomenclatural propus de Linne.

Page 12: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Taxonomia clasică

Paradigmele taxonomieis-au modificat de maimulte ori în timp, dar un singur sistem de nomenclatură a rămas –cel Linnean.

Page 13: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Taxonomia LinneanaSystema naturae a apărut în 13 ediții în timpul viețiilui Linnaeus, la care se adaugă o ediție postumăredactată de Johann Friedrich Gmelin (1748–1804).

• Ediția I-a din 1735 avea doar 11 pagini;• Ediția a X-a clasifică 4.400 specii de animale și 7.700

de plante; generalizează nomenclatura binară;• Ediția a XIII-a avea 3.000 de pagini;• Ediția lui Gmelin este și ultimul tratat general de

clasificare a lumii vii, autorii ulteriori tratânddiversele grupe separat.

Page 14: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Taxonomia Linneană

1. Nomenclatură binară

2. Sistem ierarhic

Page 15: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Taxonomia LinneanăSistemul linnean se bazează pe logicaaristotelică a clasificării:

Genul proxim

Diferența specifică

“Definitio fit per genus proximum et differentiam specificam” - Aristotel

Page 16: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Taxonomia LinneanăLinnaeus restrânge numărul de ranguri ierarhice la șase:

Imperiul Naturii (Imperium Naturae) cuprinde:

1) Trei regate (regnuri): animal, vegetal și mineral -Regnum Animale, Regnum Vegetabile și Regnum Lapideum divizate în ...

2) Clase, care cuprind …

3) Ordine, alcătuite din …

4) Genuri, în care sunt clasificate …

5) Speciile;

6) Varietățile sunt introduse pentru a descrievariabilitatea din cadrul unor specii.

Page 17: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Exemplupagina 458 din Systema Naturae

Page 18: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Taxonomia Linneană: nomenclatura binară

Nomenclatura binară nu este invenția luiLinnaeus, însă el a generalizat-o în:

• Species plantarum (1735) pentru plante;• Systema naturae, editia X-a (1758) și

pentru animale;Denumirile binare sunt doar etichete

pentru denumirile descriptive (diagnoze- differentia/diaphorá).

Page 19: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Taxonomia Linneană: nomenclatura binară

Page 20: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Taxonomia LinneanăDupa un secol a început să se simtă nevoia unuicod de nomenclatură, concretizat în propuneriseparate pentru zoologie și botanică:

• 1842: Hugh Edwin Strickland pentru zoologie;

• 1867: este adoptat Codul de NomenclaturăBotanică redactat de Alphonse Pyramus de Candolle.

Page 21: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Taxonomia Linneană

În prezent există trei coduri separate derivate din cel linnean, pentrunomenclatura:

• Animalelor (ICZN)• Plantelor (ICBN) – inclusiv fungi și

cianobacterii• Bacteriilor (ICNB) – inclusiv arhebacterii

Page 22: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Taxonomia Linneană

Pentru virusuri există un cod special care reglementează și denumirile, nu doaraplicarea lor (ICTV).

S-a propus, fără succes, un BioCodepentru înlocuirea celor trei coduri“linneene” (ICZN, ICBN, ICNB).

Page 23: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Taxonomia LinneanaSistemul propus iniţial a evoluat mult în ultimii

250 ani (perfectibil).

Tranziţia de la taxonomia clasică la filogenie esteposibilă în sistemul linnean (compatibilitate).

Suficient de stabil pentru a comunica ceea cecunoaştem cu precizie.

Flexibil, astfel încât poate îngloba concepte noi.

Page 24: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Clasificarea ilustrată sub forma unui arbore

Specie Gen Familie Ordin Clasa

Page 25: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Taxonomia LinneanăÎncadrarea unui taxon în ierarhie implică

existenţa unei ipoteze asupra graduluide înrudire şi a modului de grupare.

Denumirea binomială include specia ca unitate evolutivă şi genul ce reflectărelaţiile filogenetice (ipoteza).

Asocierea dintre sistemul biologic (taxon)şi denumirea ştiinţifică este o ipotezăştiinţifică.

Generează instabilitate mare.

Page 26: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Taxonomia este o ştiinţă ca oricarealta, în care se propun şi se testează ipoteze.

O taxonomie stabilă, îngheţată nu armai fi ştiinţă.

Instabilitatea este inevitabilă.

Page 27: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Taxonii parafiletici sunt o consecinţăinevitabilă a clasificării ierarhiceLinneene.

Se încalcă astfel şi al doilea principiu (pr. monofiliei).

Dar …

1. ICZN se aplică doar până la rangul de familie.

2. Pentru majoritatea speciilor descrisenu se cunosc (încă) relaţiile filetice.

Page 28: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Taxonomie filogenetică

Bazată pe cladism (propus de Hennig în anii ’50).

Principiul de bază: clasificarea trebuie sărespecte strict filogenia.

Toţi taxonii sunt monofiletici.

- toţi indivizii componenţi ai taxonului se trag dintr-un strămoş comun;

- toţi descendenţii acestui strămoş particular sunt incluşi in taxon.

Nomenclatura este reglementată de PhyloCode.

Page 29: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Taxonomie filogenetică

Nomenclatura Linneană se bazează pe un set de caractere (diagnoze) care indicăapartenenţa la un grup sau altul.

Dar ....

Caracterele suferă transformări/mutaţii şi se modifică în timp.

Singurul caracter al unui grup care nu suferă transformări este strămoşul comun.

Page 30: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Taxonomie filogeneticăMonofilieParafiliePolifilie

Criteriul de bază estemonofilia, care corespunde uneiclasificări reale, naturale.

Page 31: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Taxonomie filogenetică

Filogeniile sunt însă şi ele ipoteticedeoarece se bazează pe factoricauzali din trecut care nu pot ficaracterizaţi sau studiaţi direct.

De exemplu: dispersia/vicarianţa din biogeografie.

Page 32: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Dispersie sau vicarianţă?

Dispersie

Vicarianţă

?

TrecutPrezent

Page 33: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Ereditate sau convergenţă?

Omolog = Similar datorită descendenţeicomune. Au un strămoş comun –Ereditate.

Analog = Similar datorită adaptării la acelaşi factor de mediu - Convergenţă.

Page 34: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Filogeniile utilizează structuri saucaractere omoloage şi trebuie să

le evite pe cele analoage

Prezent

Trecut

Page 35: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Da Nu Nu

Caracter derivat Caracter analog Caracter ancestral(ultimul strămoş comun) (convergenţă) (strămoşul comun al celor 3)

Page 36: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Cum putem clasifica aceste treispecii înrudite?

Page 37: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Utilizarea similarităţii tuturor caracterelor conduce la erori în stabilirea filogeniei

Ochii roşii Gât albastru Pete roz

Page 38: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Similaritatea caracterelor derivate duce la stabilireacorectă a relaţiilor filogenetice

Ochi rosii Gat albastru Pete roz

Page 39: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Similaritatea caracterelor derivate duce la stabilireacorectă a relaţiilor filogenetice

Ochi rosii Gat albastru Pete roz

Page 40: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Conflictul TL-TFDeturnarea problemei de la cum să acţionăm

pentru a furniza informaţiile solicitate spreun pragmatism exagerat.

Soluţie de tipul “do it yourself” care a condus la apariţia DNA barcoding (nu trebuie să cunoştitaxonomia grupului, nici măcar genetica –tehnica rezolvă problema).

Un minut – o secvenţă – un nume!

Page 41: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,
Page 42: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Limitări ale TFTF pretinde că promovează:

1. claritate2. universalitate3. stabilitate

DAR …acestea nu pot fi atinse, iar stabilitatea nu

este principala prioritate a clasificării.

Page 43: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Limitări ale TF

Taxonii descrisi cu ajutorul taxonomieifilogenetice nu corespund unor aplicaţii practice:

1. Aranjarea unei colecţii;2. Redactarea unei revizii taxonomice;3. Elaborarea unei liste faunistice.

Page 44: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Limitări ale TFAvansul tehnologic nu este echivalent cu progresul

în cunoastere.

DNA barcoding este ineficientă fără o fundaţietaxonomică solidă. În absenţa acesteia se generează date şi informaţii, nu cunoaştere.

Sporirea vitezei de descriere a speciilor nu ardiminua “criza biodiversităţii”.

Confundă delimitarea speciilor cu identificareaspeciilor.

Page 45: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Limitări ale TFSpeciile evoluează din specii.

Dar ….Analiza filogenetică produce arbori

filogenetici pe baza datelor molecularece reflectă modificări ale stăriicaracterelor, nu modificări ale taxonilor.

Multe din caracterele moleculare utilizatesunt neselective.

Page 46: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Limitări ale TFProbleme metodologice ale TF:

Selectarea genelor; Alinierea secvenţelor; Construirea arborelui filetic;Set de criterii pentru a delimita taxonii

pe baza distanţelor genetice;Găsirea unor caractere de diagnoză

utilizabile similar cu taxonomia clasică.

Page 47: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Comparatie TL-TF

TL recunoaştecategoriile ierarhice, dar nu poate dadenumiri tuturornodurilor uneifilogenii care indicăînrudire, fiindlimitată ca număr de categorii.

Page 48: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

1 2 3 4 5 6 7 8 9Ansamblu de

speciinedescrise.

Speciile au fostdescrise şi catalogate

conform ICZN.

Se stabilescrelaţiile fileticedintre specii.

Speciile descrise conform PhyloCode.

Speciilesuntgrupate în categoriiierarhice.

Page 49: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Comparaţie TL-TF

TF recunoaşte doar taxoni monofileticideci nu poate recunoaşte categoriiierarhice (acestea ar fi parafiletice).

Din această cauză cele două sistemesunt incompatibile.

Page 50: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Cladograma

http://tolweb.org/Terrestrial_Vertebrates/14952

Amfibieniisuntpolifiletici

Page 51: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Comparaţie TL-TF

În prezent avem specii descrise pe baza ambelorcoduri, ceea ce generează confuzie [numeidentice alocate de sisteme alternative de nomenclatură!]

În loc de “stabilitate şi claritate” ne confruntăm cu confuzie şi haos.

Critica nu este la adresa tehnicilor moleculare în sine, ci la intenţia de a le promova ca UNICĂsoluţie.

Page 52: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Soluţia propusă - denumirilepopulare?

Denumirile ştiinţifice sunt instabile, deoarecereflectă progresul în cunoaştere.

Denumirile populare sunt stabile.

Exemplu:Tritonul comun• Lacerta palustris/vulgaris• Triton palustris /aquaticus/ punctatus/ vulgaris/ taeniatus• Molge cinerea /punctata/ taeniata/ vulgaris• Triturus vulgaris• Lissotriton vulgaris

Page 53: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Soluţia propusă - denumirilepopulare?

DAR..

1. Cele mai multe specii nu au denumiri populare.2. Există denumiri populare de regulă doar in arealul

respectivei specii.3. Numeroase variaţii regionale. 4. Ambiguitatea unor denumiri populare.

DEX conţine doar cca 200 denumiri pentru artropode.

Page 54: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Recomandări1. Acceptarea de taxoni parafiletici în scop

operaţional, în special în cazul celor de rang superior.

2. Pe baza Fauna Europaea dezvoltarea unuisistem online de date taxonomice cu informaţie completă care sa permită:

• Căutarea după sinonime (rezolvă problemainstabilităţii taxonomice);

• Actualizarea facilă a legislaţiei din domeniu.

Page 55: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Concluzii

Modificări majore în sistematică au avutloc cu fiecare “revoluţie ştiinţifică”.– Sneath & Sokal (1963): Taxonomie numerică

Taxonomia filogenetică este cea mai nouă“revoluţie ştiinţifică”, dar desigur nu şi ultima.

Din perspectiva progresului în cunoaştere, actuala competiţie dintre ICZN şi PhyloCode este în spiritul ştiinţific şi (în anumite limite) benefică.

Page 56: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,

Concluzii

Ideea de a utiliza în paralel două sistemede nomenclatură nu este admisibilă.

Este necesară revizuirea taxonomieilinneene şi utilizarea în paralel cu criteriile de diagnoză (clasice: morfologice, geografice, ecologice şi reproductive) a datelor moleculare.

Page 57: Linne vs Phylocode - Ecoportalecoportal.ro/dan_cogalniceanu/file_download/80/Linne_vs...Taxonomia Linneana Systema naturaea apărut în 13 ediții în timpul vieții lui Linnaeus,