Download - Importanța apei

Transcript
Page 1: Importanța apei

Importanța șiPoluarea apei

A efectuat: Sergiu Voloc

Page 2: Importanța apei

Răspândirea apei în natură

Apa constituie “inima biosferei” deoarece se găseşte întotdeauna acolo unde este viaţă şi

reprezintă substanţa cea mai răspândită de pe Terra.

În natură, apa se găseşte din abundenţă, în toate stările de agregare:

- în stare lichidă ( acoperă 2/3 din suprafaţa Pământului sub

formă de mări, oceane, râuri ,fluvii, ape subterane).

- în stare solidă ( calote glaciare, gheţari)

- în stare gazoasă (atmosferă)

Page 3: Importanța apei

-cationi: Ca2+, Na+, K+, Mg2+

-anioni: Cl-, SO42- , HCO3

- ;

~ substanţe organice;

În natură nu există apă pură.

Date fiind interacţiunile cu mediul apa conţine:

~gaze: O2,CO2;

~ substanţe minerale:

Page 4: Importanța apei

Clasificarea apelor naturale:

1. După provenienţa resurselor Terrei:

-resurse de ape din atmosferă

-resurse de ape ale mărilor şi oceanelor

-resurse de ape continentale

Page 5: Importanța apei

2. După natura utilizărilor:

-apă potabilă

-ape industriale

-ape agricole

-ape termale si de agrement

Page 6: Importanța apei

3. După modul de

existenţă în natură

• Apă liberă

• Apă de cristalizare

• Apă de constituţie

• Apă potabilă

• Apă industrială

• Apă reziduală

4. După puritate

Page 7: Importanța apei

APA

Apa deploaie

Apeminerale

Apa durăApa

potabilă

Apelemărilor sioceanelor

Page 8: Importanța apei

Apa de ploaie:

• ar trebuie să fie cea mai curată apă naturală (prin distilare naturală)

• conţine O2, N2, NaCl, carbonaţi, azotaţi;

• poate conţine şi impurităţi : NH3, CO2,SO2;

Page 9: Importanța apei

Ape subterane şi ape minerale

(apa izvoarelor)

• Apele subterane conţin cantităţi mari de

substanţe solide sau gazoase, dizolvate

din straturile pe care le străbat.

• Ajunse la suprafaţă formează izvoare de

ape minerale.

Page 10: Importanța apei

Apele minerale conţin substanţe chimice sub

formă de:

• Săruri nedisociate

• Cationi ( Na, K, Ca, Mg, Fe )

• Anioni ( Cl, Br, I, bicarbonanţi, sulfaţi )

• gaze

După compoziţie apele minerale pot fi:

• Ape carbogazoase –Borsec, Vatra Dornei

• Ape alcaline – Covasna;

• Ape clorurate – Slănic Moldova, Băile Herculane, Lacul Sărat;

• Ape iodurate – Govora

• Ape sulfuroase – Pucioasa

• Ape feruginoase – Buziaş

Page 11: Importanța apei

Apele mărilor şi oceanelor sunt puternic

mineralizate (NaCl, săruri de Mg şi Ca)

• Salinitatea apei = cantitatea de săruri

existente .

• Apa sărată devine mai grea, mai densă

şi îngheaţă la -1,40

C.

• Diferenţele de salinitate provoacă

mişcarea apei (curenţii), importantă

pentru viaţa plantelor si animalelor

marine.

• Reprezintă 97% din totalitatea apei de

pe Terra.

Page 12: Importanța apei

Apa potabilă

Pentru a putea fi consumată, apa trebuie să aibă

anumite proprietăţi:

Organoleptice: - să fie incoloră

- fară miros

- cu gust plăcut

- o temperatura între 5-170C

- să fie transparentă

Proprietăţi chimice, bacteriologice si biologice admise

Page 13: Importanța apei

Apa dură conţine dizolvaţi ioni de Ca2+ şi Mg2+

Dezavantajele apei dure Avatajele apei dure

• Nu poate fi folosită

la spălat

• Depune la

evaporare săruri pe

pereţii cazanelor

formând cruste rău

conducătoare de

căldură

• Nu fierb legumele

• Gust mai bun

• Mai sănătoasă

(pentru inimă)

• Cea mai bună

pentru fabricarea

berii

Page 14: Importanța apei

Întrebuinţarile apei

Prepararea soluţiilor (cel mai bun solvent)

Producerea energiei electrice

Spălat , albit , colorat

Obţinerea O2 şi H2 prin electroliza.

Page 15: Importanța apei

•Pentru producerea:

•unei tone de fontă sunt necesare circa 15 000 l de apă.

•unei tone de hârtie- 250 000 l de apă.

•unei tone de carne- de circa 10 000 l de apă.

•unei tone de zahăr de 100 000 l de apă.

•pentru producerea unui litru de bere se pierd 30 de litri de apă.

•Apa este utilizată şi pentru nevoi agrozootehnice, pentru îngrijireaanimalelor şi adăposturilor acestora.

•Să nu uităm şi de folosirea bazinelor de apă pentru odihnă, sportprecum şi pentru formarea microclimatului.

•Statisticile OMS arată creşterea continuă a necesităţilor de apă, faptce duce la resimţirea acută a lipsei de apă de către zone întregi alePământului.

•Apele utilizate de om, indiferent pentru care scopuri, se încarcă cudiferite elemente chimice şi fizice sau biologice care modifică compoziţianaturală a apei în aşa măsură încât aceasta nu poate fi folosită decât înscopuri industriale. Fenomenul respectiv este numit poluare sifavorizează, nemijlocit, lipsa de apă potabilă a omenirii.

Page 16: Importanța apei

Cauzele poluarii apei :

Scurgeri accidentale de reziduuri de la diverse fabrici, dar şi deversări

deliberate a unor poluanţi;

Scurgeri de la rezervoare de depozitare şi conducte de transport

subterane, mai ales produse petroliere;

Pesticidele şi ierbicidele administrate în lucrările agricole care se

deplasează prin sol fiind transportate de apă de ploaie sau de la irigaţii

pînă la pînza freatică;

Îngrăşămintele chimice şi scurgerile provenite de la combinatele

zootehnice;

Deşeurile şi reziduurile menajere;

Sarea presărată în timpul iernii pe şosele, care este purtată prin sol de

apă de ploaie şi zăpadă topită;

Depunerile de poluanţi din atmosferă, ploile acide.

Poluanţii apei sînt produsele de orice natură care conţin substanţe în

stare solidă, lichidă sau gazoasă, în condiţii şi în concentraţii ce pot

schimba caracteristicile apei, făcînd-o dăunătoare sănătăţii.