Download - Epoca Modernă 1821

Transcript
 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  1/501

  Epoca modern 1821-1918. Introducere

  Perioada 1821-1918, de la revoluia lui Tudor Vladimirescu la Romnia Mare" -reprezin! epoca modern! #n $ara Romnesc! %$R& 'i Moldova eapele principale (ncep curevoluia din 1821 condus! de T Vladimirescu, care a dus la (nl!urarea re)imului *anario 'ila resa+ilirea domniilor p!mnene urma pacea de la drianopol %1829&, dup! carerelaiile !rilor romne cu poara ooman! (nceeaz! s! *ie o pro+lem! epele urm!oare sunrevoluia din 18.8, unirea celor 2 Principae 18/9, resaurarea independenei 1800-1808 'irealizarea saului naional (n 1918

  Pe plan culural se descid primele cursuri superioare (n lim+a romn!, la 3a'i 1814 'i5ucure'i 18186 iau na'ere o serie de insiuii de (nv!!mn %cademia Romn!18771809&

  #n Trans se remarc! crearea saului dualis usro-n)aria (n 1870, (n cadrul c!ruiaTrans, 5anaul, :ri'ana 'i Maramure'ul au *os (ncorporae n)ariei, *iindu-le anula!auonomia Momenele principale ale lupelor din Trans revoluia din 18.8-9 care

  des*iineaz! io+!)ia6 consiuirea Paridului ;aional Romn 1879 'i Memorandum-ul din18926 unirea Trans cu Romnia la 1

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  2/502

  Mitropolia Moldovei n 1 % a sec. XIX !eniaminostac#i$

  poca modern! a isoriei +iserice'i a Moldovei (ncepe (nc! din 18D4, cnd a *os ales(n scaun sr!luciul c!rurar !eniamin ostac#i, ori)inar dinr-o *amilie de +oieri moldoveni?-a n!scu la Ro'ie'i (n 1078, a (nv!a la m!n!sirea Trei 3erari, c!lu)!ri la 1/ ani la Au'i

  cu numele Veniamin Cun)e e)umen la m!n!sirea ?* ?piridon din 3a'i, aCun)nd episcop la24 de ani %la Au'i& Pese . ani aCun)e la Roman iar (n marie 18D4 ese ales miropoli alMoldovei

  P!sore'e .D de ani, pn! (n 18.2, cu dou! (nrerupei 18D8-1812, cnd Moldova*usese ocupa! de ru'i, iar arul rusiei (l numise pe @avriil 5!nulescu-5odoni 'i 1821-1824, (nimpul eriei

  %titor si ndrumtor al colilor naionale&(n*iineaz! ?eminarul de la ?ocola %ln)!3a'i& (n 18D4, care a deveni o 'coal! de mare presi)iu, mai ales daori! lui Eilares ?cri+an%18.D, domniorul Miail ?urza (l va numi seminarul Veniamin& mai (n*iina o 'coal!

  penru c!lu)!riele de la m!n )apia, unde era sare! sora sa

  Eiicele de +ioeri, mazili, ne)usori 'i oa! sarea puea mer)e la m!n )apia 'iV!raec penru (nv!!ura c!rii sau lucrul minilor - acum apare penru prima oar!

  preocuparea penru (nv!!ura *eelor18D/ a descis la 3a'i o 'coal! de cn!ri +iserice'i, o 'coal! paricular! de cn!rei

  +iserice'i 'i la m!n ?* loan cel ;ou din suceava

  ?e ocupa 'i de or)anizarea (nv!!mmului laic, avnd ca scop (nl!urarea pro*esorilor)reci din 'coala superioar! de la m!n ?* Trei 3erari #n aceas! (ndr!znea! aciune deromnizare a (nv!!mnului din Moldova, a *os aCua de marele c!rurar @eor)e saci

  #n caliaea sa de prim epirop al 'colilor din Moldova, mirpoliul Veniamin a(ns!rcina pe @eor)e saci s! predea un curs de in)inerie (n lim+a romn! la cademiadomneasc! din 3a'i %1814-1818& Prin aces curs s-au pus +azele (nv!!mnului polienic laromni

  raordinare de in)ineriea)ronomie, are *rumoase 'i *ilolo)ie #n 187D din cademia Mi!ilean! s-a dezvolaniversiaea din 3a'i

  18.1 s-a descis la 3a'i prima 'coal! de are 'i me'e'u)uri din Moldova, cu 7 aeliereFa (ndemnul Miropoliului, unele m!n!siri 'i unii mari proprieari au (n*iina 'coli s!e'i pemo'iile lor Prin di*erie pasorale sau (n pre*eele c!rilor sale, miropoliul a (ndemna mereu

  p!soriii s!-'i dea copiii la 'coal!, ar!ndu-le *oloasele (nv!!urii

  Miropoliul Veniamin a reor)aniza vecea ipo)ra*ie a Miropoliei 'i a (n*iina unanoua, la m!n ;eam 18D0, pu+licnd pese 14D de lucr!ri, *ie raduse de el sau lucr!rilealora 'lcuirea celor ( 'aine%@avriil ariep Eiladel*iei&6 %)iriacodromionul la apostolii

  duminiilor de peste an %;ici*or Teoocis&6 *storia Scripturii +' si ,' ec Traduceriip!rie dup! moarea sa 'lcuirea -saltirii %uimie Gi)a+en& 'i *storia Bisericeasc

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  3/503

  %Teodore al :irului& ?-au ip!ri pese 0D de volume de c!ri de cul, (nre care/ang)elia dela ,eam !"0!1 2iturg)ierul de la *ai(n 2 ediii6 !0 3ineie%primele din Moldova& :!ri deisorie4escrierea 3oldo/ei%

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  4/504

  pre scurt la antifoanele celor " glasuri%;ici*or :alis Hanopol& :a miropoli a ip!ri%u/ntri%?* :asian Romanul, Vasile cel Mare, loan @& 'i un-ateric.

  *os preocupa de siuaia preoimii de mir, dar mai cu seam! de m!n!sirile(ncinae Fa numai 2 luni dup! (nsc!unare, a reu'i s! (nlocuiasc! e)umenii )reci cu uniiromni, urmnd s! irmia numai anumie sume de +ani la Focurile ?*ine

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  5/505

  iserica din 5rans. n prima 6umtate a secolului 19!asile Mo&a$

  r!mnea cu sauul de olera

  1811 - s-a descis la ?i+iu un curs de eolo)ie, pro*esor *iind (nv!aul @eor)eFaz!r, care va *unciona pn! (n 181/ :u +inecuvnarea lui Vasile Mo)a au ap!ru maimule c!ri de sluC+!, dar (n ipo)ra*ii pariculare, la ?i+iu 'i 5ra'ov #n urma unei coleceor)anizae prinre preoii 'i credincio'ii s!i, a reu'i s! cumpere o cas! (n ?i+iu, (n care 'i-ainsala re'edina, +irourile epariale 'i seminarul

  (ncerca s! o+in! de la :urea din Viena unele drepuri penru naiunea romn! 'iclerul orodo> 184. a (naina un memoriu :urii, (mpreun! cu loan Femeni de la 5laC, princare cerea recunoa'erea romnilor ca a .a naiune (n Trans 'i e)aliae (n drepuri cu celalale4

  1840, apoi 18.2 - a (naina sin)ur memorii c!re

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  6/506

  Fupa lor a deveni 'i mai drz! cnd au consaa c! memoriul le-a *os respins :elmai ener)ic ap!r!or al drepurilor romne'i a *os Moise icoar %108.-1871& care a sa anide zile la Viena, unde a (naina o serie de memorii (n care dezv!luia a+uzurile ierariei sr+e

  Ee+ruarie 1829 a *os numi ca episcop *!)!ru'anul estor loanovici, arimandri de

  la m!n 5ezdin de ln)! rad Moare (n 184/ 'i (i urmeaz! )#erasim a7, *os proopop de5ior 'i pro*esor la 3nsiuul eolo)id din rad #n cei 1/ ani dep!sorire a (ndep!ra repa pe clericii sr+i de la cenrul eparial, a (nlocui lim+a slavon! cucea romna (n caedrala episcopal!, a (ncerca s! cola+oreze cu noul episcop al rdealului%ndrei Ba)una& penru (ndep!rarea ieraric! de 5iserica ?r+!, convocnd un sinod eparialla rad

  187. - o da! cu resaurarea vecii Miropolii =rodo>e a Trans, episcopia radului adeveni su*ra)an! a aceseia, ie'ind as*el de su+ Curisdicia Miropoliei de la :arlovi' :a 'i (ncazul radului, credincio'ii romni din 5ana au aCuns su+ o+l!duirea episcopilor sr+i dinTimi'oara 'i Vr'e

  #n cursul revoluiei din 18.8, cele 2 scaune episcopale au *os declarae vacane,ale)ndu-se n locul lor vicari romni #n!+u'irea revoluiei a dus la resa+ilirea siuaieianerioare 'i la o serie de represiuni (mporiva preoilor romni

  187/ - s-a (n*iina piscopia romn! a :aranse+e'ului, iar paroiile romne'i,dependene pn! aunci de epariile Timi'oarei 'i Vr'eului, au *os recua su+ auoriaeanoii eparii

  iserica din omnia dup 189. ,e&iuiri:iserice+ti.

  Realizarea marelui ac al nirii Principaelor, prin ale)erea lui le>andru loan :uza

  ca domn al Moldovei %/ ianuarie 18/9& 'i (n $R %2. ianuarie 18/9&, a descis calea unorpre*aceri pro*unde (n viaa poliic! 'i social! a Principaelor nie Pn! (n isau, (n oa! ara, doar 2 ierari%miropoliul ;i*on al n)rovlaiei 'i episcopul :alinic de la Rmnic& ale'i de dunarea

  o+'easc! a !rii (n 18/D #n a*ar! de ace'ia 2, lociiorii 'i miropoliul ?o*ronie Miclescu alMoldovei au *os (nl!urai din scaunele lor, penru aiudini osile noii orien!ri a saului

  e;ormele :iserice+ti ale lui 4leisau 79 m!n!siri %4/ (ncinae&, iar (n Moldova 122 %29 (ncinae& -con*orm unei saisici din 18/7 :ele din $R daorau saului apro> 2DDDDDDD pia'ri

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  7/507

  urce'i, iar cele din moldova 1/DDDDD - din cauza acesor rise s!ri de lucruri, numero'ie)umeni au *os (nl!urai din sluC+a lor J arendarea mo'iilor m!n!sire'i s! se *ac! numai laMiniserul :ulelor J invenarierea o+iecelor de pre 'i a documenelor a*la (n acelem!n!siri6 s-a inerzis *olosirea lim+ii )rece'i la sluC+e

  1874 - reprezenanul Romniei la :-pol, :osace ;e)ri, a o*eri Focurilor ?*ine odespa)u+ire de 8DDDDDDD pia'ri J 1DDDDDDD penru (n*iinarea unei 'coli laice 'i a unuispial, (n care s! *ie primii orice oameni, indi*eren de reli)ie =*era a *os re*uza! - 2/decem+rie 1874, )uvernul !rii, condus de Miail Kol)!lniceanu, minisru al :ulelor *iind

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  8/50

  Fa s*r'iul anului 187. s-au da ale 4 le)i de sa care priveau +iserica

  1 4D noiem+rie 187. - Decretul organic pentru reglementarea schimei monahiceti (Legeaclugriei) - prevedea ca (n viior s! nu *ie c!lu)!rii dec cei cu sudii eolo)ice %dinre carese vor ale)e ierarii& iar din resul credincio'ilor pueau *i c!lu)!rii doar +!r+aii de 7D de ani'i *emeile de /D

  2 4 decem+rie 187. -Decretul organic pentru nfiinarea unei autoriti sinodale centrale - seurm!rea realizarea uni*ic!rii +iserice'i din noul sa Penru (nl!urarea oric!rei dependene deo auoriae +isericeasc! sr!in!, primul aricol al Fe)ii prevedea independena 5isericiiromne'i ceasa a *os prima le&i;erare o;icial a autoce;aliei ' ;a7 de =atriar#iadin -pol.

  l doilea aricol prevedea *ormarea unui ?inod )eneral penru (nrea)a +iserica 'i aunor ?inoade epariale penru *iecare eparie ?inodul )eneral era *orma din miropoliii 'iepiscopii eparioi, din arierei 'i 4 depuai din *iecare eparie J decanii Eacul!ilor deTeolo)ie %5ucure'i 'i 3a'i& ra prezida de miropoliul n)rovlaiei, care din 11 ianuarie

  187/ a primi ilul deprimat al Romniei7ilu *olosi (n 5R: ?inoadele epariale erau*ormae din ciriarul locului, 4 mem+ri ale'i 'i recorul seminarului epariei respecive

  4 11 mai 187. - Legea pentru numirea de mitropolii i episcopi eparhioi n Romnia -ierarii erau numii de domn, la recomandarea :onsiliului de Mini'ri 'i Miniserului :ulelor,(nl!urndu-se as*el radiia ale)erii lor de c!re o adunare de clerici 'i mireni ceea'i Fe)e

  prevedea c! ierarii pueau *i Cudeca'i de :urea de :asaie, lucru necunoscu pn! aunci

  1D mai 187/ - au *os numii, prin decre, miropoliul Moldovei 'i / episcopi laeparii conduse pn! aunci de lociiori Miropolia n)rovlaiei avea 4 eparii su*ra)ane -Rmnic, 5uz!u, r)e'6 Moldova - Roman, Au'i 'i

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  9/50

  Mitropolia (n&rovla#iei din 18>-1918

  ?cim+!rile vieii +iserice'i s-au (nmpla (n impul miropoliului ;i*on %1080-180/&, ales (n sepem+rie 18/D a 'i a>ele de epirail, pe care credincio'ii re+uiaus! le pl!easc! preoului, (nc el devenea un simplu *uncionar al acesora

  Fe)ea *i>a 'i num!rul paroiilor %487 ur+ane 'i 4427 rurale - apro> 4DDD de +isericir!mn *!r! preoi& :ei r!ma'i *!r! paroii au coninua s! *uncioneze ca preoisupranumerari, cu un salariu mai mic ceea'i le)e prevedea (n*iinarea de :onsisoriiepariale, penru Cudecarea clerului

  19D9 - o ?aul a veni cu o le)e noua penru modi*icarea celei din 1802, (n*iinndu-se aunci 'i :onsisoriul ?uperior 5isericesc, ca or)an consulaiv pe ln)! ?* ?inod, *ormadin oi mem+rii ?* ?inod, dele)ai ai Eacul!ii de Teolo)ie 'i ai seminariilor, ai clerului demir 'i monaal Fe)ea a provoca noi *r!mn!ri (n 5=R

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  10/50

  rmeaz! (n scaunul de miropoli

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  11/50

  oman0 cel mai de seam! ierar a *os Melc#isedec @te;nescu %1809-1892&, recor'i pro*esor la ?eminarul din Au'i #n cei 1/ ani de aciviae didacic! a ip!ri o serie demanuale *os unul dinre cei mai enuzia'i susin!ori ai nirii Principaelor, depua (n

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  12/50

  celelale devenind +iserici de mir6 averile +isericesi au *orma asa-numiul "fond religionar9adminisra de sa6 episcopul urma a *i numi direc de impara, iar preoii paroi si proopopiide )uvernaorul 5ucovinei

  3n 1089 moare episcopul *ositei Aerescu si ese numi *aniil !la#ovici %1089-1822&, care a *avoriza mul pe ruenii asezai acum in 5ucovina

  piscopul Isaia alo+escu %182/-184.& a in*iina un 3nsiu eolo)ic la :ernaui%avand 4 ani de sudii si in care se primeau doar a+solveni de liceu& si s-a in)riCi desalarizarea clerului din "*ondul reli)ionar" %preoii avand si +o)ae sesii paroiale, de ..iu)!re&

  piscopul Eu&enie Evenie$ Aacman %184/-1804&, care avea sudii la Eac deTeolo)ie romano-caolica din Viena, nu avea caliai de carmuior +isericesc, as*el caelemenal ruen s-a inari, iar amesecul saului in viaa epariei a *os o mai puernic:orespondena cenrului eparial cu paroiile se *acea in l+ )ermana, iar scolile romanesi au*os recue in seama saului 3n impul lui s-a consrui :aedrala miropoliana din :ernaui

  %18..-187.&u)enie Aacman s-a opus ca eparia 5ucovinei sa devina su*ra)ana a noii Miropolii

  a Transilvaniei, soliciand *acorilor de decizie din 3mperiul a+s+ur)ic sa creeze 2 miropoliiorodo>e romanesi una a Transilvaniei si ala a 5ucovinei :um dupa 1870, ?er+ia %deci siMiropolia de :arlovi& si Transilvania %deci si Miropolia de ?i+iu& au ramas in cadrulsaului ma)iar, iar 5ucovina a ramas su+ conducerea direca a @uvernului din Viena, s-aapro+a in*iinarea Miropoliei 5ucovinei cu sediul la :ernaui %in +aza unui decre imperialdin 24 ianuarie 1804&, avand ca su*ra)ane 2 eparii sr+esi, ocmai in

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  13/50

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  14/50

  rusese :ea mai mare realizare - ridicarea caedralei epariale din :isinau %so+orul&, s*iniain 1847

  3n 18/7, 4 Cudee din sudul 5asara+iei %:aul, 5ol)rad si 3smail& au *os rerocedaeRomaniei, porivi raaului de pace de la Paris

  ?-a in*iina un ":onsisoriu duovnicesc" la 3smail, iar in 187. o piscopie, a 7DD, la care se adau)au caeva "scolimanasiresi" si "scoli spiriuale" in*iinae in ar)uri %:isinau, dinei si 3smail J una de *eela :isinau&

  3n mule paroii au *os numii preoi rusi sau ucraineni, care sluCeau in slavonaParoiile aveau o siuaie maeriala *oare +una, deinand zeci de ecare de paman

  sa-numiele "*raimi" %din :isinau, Ti)ina, ec& inreineau azile si canine penru

  saraci 3nre 1878 si 1917 s-au convoca :on)rese anuale ale preoilor din eparie, in cadrulcarora se discuau pro+leme de ineres culural, misionar sau economic

  Viiorii preoi se pre)aeau in ?eminarul eolo)ic din :sisnau cu predare in l+ rusa,apoi, cei mai +uni la cademia eolo)ica movileana din Kiev Prinre acesia - ArsenieAxentie# Stadnic)i7*iu de preo din :omarova-Aoin, *os recor alcademiei eolo)ice din Moscova, ariepiscop al PsNov-ului, miropoli al ;ov)orod-ului%J1947 in TasNen& siAnatolie 'i)ai din Tarasoui-Aoin, misionar in aponia %J1894&

  Manasirile +asara+ene si-au coninua lucrarea lor duovniceasca si romaneasca inmiClocul credinciosilor :!priana, Ancu, Ar+ov!, Ru)i, :urci, ?aarna, apca, ?uruceni,ec ?-a in*iina o manasire noua la :icani, pe ;isru, numia si ;oul ;eam, penru ca

  primii ei monai venisera de la ;eam, in *rune cu e)umenul Teo*an :risea si duovniculndronic Popovici

  3n primul deceniu al sec HH are loc o miscare de redesepare naionala in randulclerului si credinciosilor romani din 5asara+ia 3n 19D/ s-a ceru inroducerea l+ romane in

  +iserica si scoala, in ?eminarul din :isinau, pu+licaii proprii, rein*iinarea ipo)ra*ieiepariale, ec, dar ariepiscopul ?era*im :icia)ov %19D8-191.& a impiedica sais*acerea celormai mule revendicari

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  15/50

  :lericii %prinre care Preoii pro*esori :-in Popovici si le>e Maeevici, ieromonaii@urie @rosu si edin Transilvania vine ndrei?a)una

  ndrei ?a)una s-a nascu la 2D dec 18D8 in Miscol %n)aria&, *iind *iul unuine)usor aroman nasasiu ?a)una a urma )imnaziul in orasul naal, iar liceul si sudiileuniversiare %*iloso*ia si drepul& la niv din Pesa si la Vr'e %sudiile de eolo)ie orodo>a&

  3media dupa rminarea sudiilor a *os numi pro*esor la seminar si secrear al:onsisoriului Miropolian din:arlovi

  3n 1844 - uns in monaism, cu numele ndrei, irooni ieromona si la scur impiroesi proosin)el si arimandri, apoi pro*essor la secia romana a ?eminarului din Vr'esi asesor %consilier& el piscopiei din Vr'e

  3n 18.7 - numi vicar )eneral al piscopiei =rodo>e a Transilvaniei de caremiropoliul sar+ 3osi* Raiacici

  3n decem+rie 18.0, a *os ales de ?inodul proopopilor epariei inruni la Turda, inrecei 4 candidai dinre care imparaul usriei urma sa numeasca pe noul episcope al

  Transilvaniei ndrei ?a)una a *os numi de impara, as*el ca in 18.8 a *os irooniariereu in :arlovi

  3nre 18.9-18/1 a pu+lica 4 memorii, in care incerca sa convin)a pe conducaori dee>isena vecii Miropolii =rodo>e a Transilvaniei, des*iinaa in 10D1 si de necesiaearesaurarii ei si a separarii 5isericii romane de cea sar+a 3osi* Raiacici %deveni pariar al5isericii sar+e in 18.9& si :urea imperiala din Viena s-au imporivi, dar ?a)una a *acu noidemersuri l a convoca 4 sinoade de clerici si mireni %18/D,187D si 187.& la ?i+iu in care s-au lua masuri penru o mai +una des*asurare a vieii +isericesi si s-au redaca memorii insusinerea cauzei sale

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  16/50

  Principiile *undamenale ale ?auului - auonomia %conducerea 5isericii de ea insasi,prin reprezaenanii ei& si sinodaliaea %cola+orarea dinre clerici - care reprezenau 14 simireni - care reprezenau 24, la conducerea re+urilor +isericesi& lemenul laic puea

  paricipa la conducerea 5isericii in oae cele 4 uniai ale adminisraiei +isericesi - paroie,proopopia si eparie - in pro+leme culurale, +isericesi si economice

  Tre+urile *iecarei paroii erau conduse desinodul paro)ial- or)an deli+eraiv *ormadin oi mem+rii maCori %+ar+ai& ai unei paroii ?inodul paroial se inrunea numai su+conducerea preoului paro si avea misiunea sa alea)a comieul paroial - or)anul saue>ecuiv, epiropia paroiala %care adminisra +unurile paroiei&, pe preoul paro si peinvaaorulinvaaorii "scolii poporale" din paroia respeciva

  Mai mule paroii *ormau un proopopia condus de un proopop, aCua de sinodulproopopesc si de comieul acesui sinod, am+ele *ormae 14 din preoi si 24 mireni %8preoi si 17 mireni in sinod, 2 preeoi si . mireni in comie&

  paria era condusa de episcop %la ?i+iu - ariepiscop&, aCua de sinodul eparial,

  *orma din 2D de clerici si .D de mireni, convoca la sediul epariei o daa pe an =ra)anul saue>ecuiv de conducere - consisoriul eparial, avea 4 seciuni +isericeasca, scolara %culurala&si epiropeasca %economica&, *iecare condusa de cae un asesor %consilier& consisorial

  :onducerea a*ecerilor inre)ii Miropolii era incredinaa :on)resului ;aional5isericesc, convoca o daa la 4 ani si *orma din 9D de mem+ri, cae 1D clerici si 2D de mirenide *iecare eparie

  le)erea episcopilor su*ra)ani se *acea de sinoadele epariale, iar ale)ereamiropoliului de :on)resul ;aional 5isericesc e>raordinar, *orma, in aces caz, din 12D dedepuai 7D din riepiscopia ?i+iului si cae 4D din cele 2 eparii su*ra)ane, in aceeasi

  proporie de clerici si mireni

  Pro+lemele do)maice erau dez+aue in "sinodul episcopesc", *orma din oi ierariiorodocsi romani din Transilvania

  ndrei ?a)una a da 5isericii sale o or)anizare superioara, democraica, necunoscuade ala 5iserici orodo>e, *acand din ea si un asezaman de aparare naionala imporivaincercarilor de insrainare de credina si neam, dandu-i rolul de conducaoare a poporuluis*el, ndrei ?a)una ese cel mai de seama le)iuior si conducaor al 5isericii =rodo>eRomane

  ndrei ?a)una a sluCi poporul si prin culura, in special prin scolile poporale%primare& con*esionale, care au *os puse su+ conducerea direca a 5isericii si ai carorinvaaori erau a+solveni ai 3nsiuului peda)o)ic din ?i+iu, condus o de 5iserica

  isau aproape 8DD de scoli poporale, din care maimul de Cumaae in*iinae su+ el, ai aproape *iecare paroie avea scoala proprie

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  17/50

  s*el, scolile poporale romanesi au *os un *acor imporan de conservare a lim+ii in*aa incercarilor de insrainare

  3n 180D, ?a)una sa+ilea ca in *iecare paroie preoii si invaaorii sa ina cursuri seralepenru nesiuorii de care, in care sa se predea scrisul, ciiul si arimeica

  ?a)una s-a ocupa si de scolile medii, avand de )and sa in*iineze 7 )imnaziisuperioare %licee&, 7 )imnazii in*erioare %cu . clase& si 7 scoli "reale" %enice& in di*erieorase din Transilvania, oae cu lim+a de predare - romana 3nsa, auoriaile a+s+ur)ice nu i-au permis sa in*iineze deca un )imnaziu superior %cu 8 clase& la 5rasov - in 18/D, si un)imnaziu cu . clase %ridica apoi la 8 clase& la 5rad %Cud Aunedoara&

  3n 1879 s-a mai in*iina o scoala reala, cu . clase J una comerciala, cu 4 clase, careau *unciona pana in 1918 Ficeul din 5rasov ii poara si asazi numele

  ?a)una poae *i considera aa resauraorul si or)anizaorul 5isericii, ca si unuldinre ciorii invaamanului romanesc de oae )radele din rdeal

  3n anul numiriisale ca vicar %18.7& a ridica cursurile de eolo)ie de la ?i+iu de la 7

  luni la 1 an, oarand sa *ie admisi numai a+solveni de )imnaziu3n sinodul din 18/D s-a oara crearea unui 3nsiu eolo)ic si peda)o)ic, a+solvenii

  urmand sa *uncioneze ca invaaori inaine de iroonie

  3n 18/4, ?a)una a in*iinaa o secie separaa de peda)o)ie, in care se primeaua+solveni ai )imnaziului in*erior, care a aCuns in imp la . ani de sudii

  3n 18/2 cursurile de eolo)ie s-au ridica la 2 ani de sudii, iar in 1871 la 4 ani,ramanand asa pana in 1921

  Vecea scoala eolo)ica de la ?i+iu, in*iinaa in 1811 %desi cursuri sporadice se ineaudin 1087& a deveni o insiuie de invaaman superior, in care se primeau numai a+solveni de

  8 clase de )imnaziu cu +acalaurea?a)una s-a in)iCi si de *ormarea de cadre didacice corespunzaoare penru 3nsiuul

  eolo)ic-peda)o)ic 3n aces sens, el rimiea aproape in *iecare an pe cel mai +un a+solven al3nsiuului la sudii de specializare din usria si @ermania

  ?a)una a scris manuale didacice penru sudenii seciunii eolo)ice si penru preoi

  - lementele dreptului canonic7 !"5:1

  - %ompendiu de drept canonic71878, radus in rusa si )ermana6

  - n)iridion sau carte manuala de canoane cu comentarii7 !"(!1

  - *storia Bisericii Ortodoxe rasaritene uni/ersale7 2 vol, 187D, amandoua

  raduse parial in )ermana6

  - 3anual de studiu pastoral7 !"(0.Manuale didacice mai veci %unele revazue de ?a)una& reiparie 4ogmatica7

  3orala7 -astorala7 3arturisirea Ortodoxa a lui Peru Movila, %)iriacodromionul lui;ici*or Teoocis, ec

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  18/50

  3nre 18/7-18/8 a ipari o noua ediie a Bibliei%cu ilusraii, sin)ura de aces *el din5iserica romaneasca&, avand la +aza vecule raduceri romanesi, con*runae de ?a)una cue>ul ?epua)inei si cu o raducere slavona

  3n 1870 a *os ipari numai,oul 'estament.?-au reipari aproape oae carile desluC+a

  18/4 - 'elegraful Roman7cu apariie aproape neinrerupa pana in prezen Pana in1874 a aparu de 2 ori pe sapamana, iar de aunci pana in 1918 de 4 ori pe sapamanaceasa pu+licaie a avu un imporan rol in culuralizarea maselor, in susinerearevendicarilor naionale si sociale ale romanilor ransilvaneni

  18/2 - %alendarul Ar)iepiscopiei Sibiului7care apare pana azi *ara inrerupere, a caruiiniiee se daoreaza lui ?a)una 18/D - ipo)ra*ia in*iinaa pe +anii sai

  avu conri+uie insemnaa la in*iinarea sociaiei ransilvane penru culura silieraure romana %?TR& - 1871, cu sediul la ?i+iu *os ales Presedine cu ocazia primeidunari )enerala a ?TR si reales in 187.

  Miropoliul ?a)una a reusi sa creeze o sare maeriala corespunzaoare epariei?i+iului crea *ondul penru zidirea unei caedrale la ?i+iu, a cumpara o cladire careservese pana azi ca resedina J caeva cladiri in Cur penru 3nsiuul eolo)ico-peda)o)ic siinerna ?-au zidi numeroase +iserici paroiale, unele cu aCuorul sau ?-a in)riCi de sareaclerului si a credinciosilor

  ?a)una a *os un neo+osi milian penru soluionarea revendicarilor naionale sisociale ale poporului roman din Transilvania s*el, in mai 18.8 a condus, impreuna cuepiscopul uni 3oan Femeni din 5laC, Marea dunare ;aionala a romanilor de pe :ampiaFi+eraiide la 5laC, cand s-a *ormula "pro)ramul naional" in 17 punce, cu principalele

  revendicari romanesi li+eraea si independena poporului roman, des*iinarea io+a)iei,crearea unei sin)ure Miropolii penru oi romanii, ec unci, ?a)una a *os ales in *runeaunei dele)aii de 4D mem+ri %inre care numerosi preoi& care sa prezine :urii din Vienaoararile dunarii si doleanele romanilor sa aproape 1 an la Viena, Pesa, 3nns+rucN si=lmuz, prezenand *orurilor de sa siuaia romanilor ransilvaneni si revendicarile lorceleasi revendicari le-a prezenasi mai arziu, cand a *os ales mem+ru in ?enaul imperialdin Viena si un imp mem+ru in andru ?erca Buluiu de la 5laC,lucr!rile unei con*erine naional- poliice a romanilor, la l+a-3ulia si ?i+iu

  ?-a prezena in mai mule randuri in audiena la imparaul Erancisc lose* 3 %18.8-1917&, inmanandu-i memorii cu propruneri de inlaurarea a sarii de oprimare naionala sisociala in care raia poporul roman

  ?a)una a pasra sranse le)auri cu unele personaliai +isericesi din TaraRomaneasca si Moldova 1801 - cademia Romana l-a ales pe ?a)una mem+ru de onoare

  1728 iunie 1804 - Miropoliul ndrei ?a)una a muri, *iind inmormana lan)a"+iserica mare" din R!'inari

  Toaa averea sa %apro> 7DDDDD coroane& a lasa-o prin esamen riepiscopiei?i+iului, "spre scopuri +isericesi, scolare si *ilanropice" Prin acelasi esamen a dispus sa*ie proodi de un sin)ur preo si *ara predica

  (M4@II ,(I 4*EI ?4)(4

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  19/50

  Primul urmas - =rocopie Iva+covici %1804-180.&, *iu de preo roman din 5ana, *ospro*esor de eolo)ie la Vr'e, e)umen al manasirii :ru'edol, episcop la rad %18/2-1804&e romanesi 3n 1809 a condus la Viena o dele)aie deierari si mem+ri ai :on)resului ;aional 5isericesc ca sa prezine imparaului un proesimporiva le)ii prin care se inroducea sudiul o+li)aoriu al l+ ma)iare in acese scoli%Fe)ea Tre*or& lua cuvanul in Parlamenul de la 5udapesa penru apararea scolilorromanesi se cele+ra pasorala sa din 1D aprilie 1897, cu ocazia sar+aorilor mileniului",adica 1DDD de ani de la asezarea un)urilor in :ampia Panonic!, in care araa ca romanii nu

  po paricipa la aceasa sar+aoare, daa *iind opresiunea la care erau e>pusi 3n aceasaperioada au *os acordae caeva mii de +urse unor ineri romani orodocsi, elevi si sudeni,din *undaia inemeiaa de marele mecena aroman, manuil @oCdu %18D2-180D&, adminisraade 5iserica

  urma Ioan Me7ianu %1898-1917&, *os proopop in G!rne'i, vicar al :onsisoriuluidin =radea, episcop la rad %180/-1898&

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  20/50

  18/2-1804, a pasori =rocopie Iva+covici su+ care s-a zidi acuala caedrala

  episcopala

  18D-18D Miron omanul

  180/-1898, Ioan Me7ianu, su+ care a aparu *oaia o*iciala a epariei, Biserica siScoala%1800-19.8& ?u+ al s-a ridica o noua cladire a 3nsiuului eolo)ic-peda)o)ic, s-ain*iina un *ond preoesc" penru aCuorarea preoilor si invaaorilor de la scolilecon*esionale, se dadeau pensii preoeselor vaduve, s-au re*acu +iserici paroiale

  Toi acesia 4 au ocupa scaunul miropolian de la ?i+iu

  Fa incepuul sec HH, a avu o lun)a pasorire 3oan Papp %19D4-192/&, aparaor alscolii con*esionale din eparie, copresedine al Marii dunari naionale romanesi de la l+alulia de la 1 decem+rie 1918

  Fa :aranse+e'

  Primul episcop a *os Ioan =opasu %187/-1889&, pana aunci proopop la 5rasov %deunde era ori)inar&, cola+oraor apropia al lui ?a)una :a episcop, a reusi sa rans*ere seciaromana de eolo)ie de la Vr'e la :aranse+e' %cu 4 ani de sudiu& indaa dupa numire 3n180. a in*iina o secie peda)o)ica cu 2 ani, ai eparia avea acum un 3nsiu eolo)ic-

  peda)o)ic ca si la ?i+iu si rad in*iina zeci de scoli poprale, a ridica o resedinaepariala si a in*iina o ipo)ra*ie 3nre 1887-19.8 a aparu ;oaia 4iecezana7 or)an

  +isericesc, scolar, economic si lierar al epariei

  urma icolae =opea %1889-19D8&, uceninc devoaa al lui ?a)una, *os pro*esor deeolo)ie la ?i+iu, apoi secrear, asesor %consilier& si vicar al riepiscopiei, milian pe aramnaional-poliic coninua munca lui 3oan Popasu scris caeva lucrari de isorie %despre

  vecea Miropolie a Transilvaniei, despre viaa si aciviaea lui ?a)una& pe +aza caroracademia Romana l-a ales mem+ru iular in 19DD, *iind al doilea ierar %dupa Melcidesescde la Roman& care a primi asemenea cinse

  e a Transilvaniei, deci, implici, re*acerea uniaii decredina a uuror romanilor&, cerand si concursul ariepiscopului romano-caolic dinszer)om, primaul n)ariei

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  21/50

  3n 18/D, inr-o con*erina a uuror episcopilor romano-caolici si )reco-caolici dinn)aria, inua la szer)om, episcopul roman uni de la =radea, Vasile rdelOi, a propusridicarea scaunului de la 5laC la ran)ul de miropolie si crearea a 2 dieceze noi :urea dinViena si :uria romana si-au da acordul si, as*el, prin +ula papala cclesiam %)risti7din 27nov 18/4, dieceza 5laCului era ridicaa la ran)ul de riepiscopie si Miropolie, cu ilul de

  l+a 3ulia si E!)!ra'", avand 4 dieceze su*ra)ane a =radiei %in*iinaa in 1800& si cele de la@erla si Fu)oC, care s-au in*iinaa acum prin 2 +ule di*erie

  ceasa miropolie era su+ordonaa direc papei, *ap care a dus la pierderea oala aauonomiei sale

  3n*iinarea epariei @erlei a *os +inevenia penru 5iserica romaneasca, inruca au*os reue in sema ei 1.. de paroii si *iliale, cu aproape 1DDDDD de credinciosi dinMaramures, care pana aunci aparineau de eparia rueana unia din Muncaci

  paria Fu)oCului avea un numar redus de paroii, cu numai 49DDD de credinciosi

  3itropoliti ai Blaandru ?erca Buluiu %ales episcop

  din 18/D&, pana in 18706 3oan Vancea %1878-1892& si Vicor Miali %189/-1918&Toi 4 au *os preocupai de scolile romanesi din riepiscopia 5laCului si au

  conlucra cu cole)ii lor de la ?i+iu %?a)una, Romanul si Meianu& in pro+leme de ordinnaional si culural romanesc

  4intre episcopii sufragani&Miail Pavel, *os la @erla %1802-1809&, apoi la =radea%1809-19D2&6 pro* ;icolae

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  22/50

  5udapesa, *ara pariciparea reprezenanilor 5isericii unie, a oara ca ea sa *ie cuprinsa in5iserica romano-caolica auonoma" din n)aria si Transilvania

  3n 1912 au loc incercari de insrainarea %macar pariala& a 5isericii romanesi unie,prin in*iinarea de care papa, la presiunile @uvernului de la 5udapesa, asa-numiei piscopii)reco-caolice ma)iare din Aaidudoro) penru credinciosii romani si rueni din CudeeleAaCdu si ?za+olcs %azi in n)aria& din zona vesica a Cudeelor de azi 5ior si ?au Marecesi credinciosi incepusera sa *oloseasca l+ ma)iara %in urma conacului cu populaiama)iara& aa in vor+irea curena, ca si in +iserica, as*el ca auoriaile ma)iare iiconsiderau drep ma)iari

  Proesele episcopilor unii de la =radea si @erla adresae inr-o audiena la papaPius H, precum si cele ale credinciosilor romani inrunii inr-o mare adunare la l+a 3ulia, inmai 1912, au ramas *ara rezula

  s*el, prin +ula :risi *ideles )raeci" din 8 iunie 1912 a lua *iina piscopia )reco-caolica ma)iara din AaCdudoro), care era su+venionaa de saul ausro-un)ar si pusa su+

  Curisdicia riepiscopiei caolice ma)iare din szer)om a cuprindea 172 de paroii cucaeva sue de *ilii

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  23/50

  3n 18/7, sareul

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  24/50

  Moldovei %

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  25/50

  pro*esori la niv din :luC dupa 1919 si mem+ri iulari ai cademiei Romane, Pavel Ro'ea siRomulus :ndea - am+ii pro*esori universiari dupa 1919

  3n 4rad si 5imi+oara, au *os cursuri sporadice de eolo)ie la s*arsiul sec HV333 %dee> cursul de eolo)ie si peda)o)ie de 7 luni de la Timisoara, descis in 1009 de dascalulMiail Marinovici Ro'u si care a dura pana la incepuul sec H3H&

  3n nov 1812 s-au descis la rad cursurile unei preparandii" %scoala peda)o)ica&penru pre)airea invaaorilor orodocsi romani din 5ana, rad si 5ior, care la incepudurau 1/ luni, apoi 2 ani %din 181.& si 4 ani %din 1807&, avand la incepu ca pro*esori peandru ;icolescu

  3n 18/9 s-a descis o scoala eolo)ica la @erla su+ numele de liceu eolo)ic,cursurile *iind predae la incepu in laina si, mai arziu, in romana :urand dupa 1918, oae3nsiuele eolo)ice din Transilvania au *os rans*ormae in cademii eolo)ice, cu . ani desudii

  isericile romane+ti din 5ransilvania ortodoe, *ie unie, cu predare in l+ romanaPrima scoala romaneasca de ip mediu a *os in*iinaa in 10/., la 5laC, de care

  episcopul Peru Pavel ron 3n sec H3H, ea a deveni un )imnaziu cu 8 clase, la care aupreda ?amuil Micu, Peru Maior, 3on 5udai

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  26/50

  pro*esori@avriil Muneanu, 3oan Me'o!, Vir)il =niiu, ndrei 5rseanu, Valeriu 5rani'e,Vasile @oldi', :iprian Porum+escu, @ero)e din Transilvania - la 5rad %Cud Aunedoara&, a *osin*iina de preoii din proopopiaul 5rad

  5isericile romanesi din Transilvania, orodo>a si unia, inreineau si caeva scolipeda)o)ice penru pre)airea viiorilor invaaori rad %1812&, ?i+iu %18/4&, :aranse+e'ului%180.&, 5laC %187/&, @erla %1879&, care au *unciona pana dupa 1918, precum si ale ipuride scoli cele medii de *ee din 5laC %19D2&, 5eiu' %1897&, rad %189D&6 o scoala de meserii sine)usorie la 5laC6 inernae, ec

  5iserica din Transilvania a avu su+ indrumarea sa si caeva mii de scoli poporale%primare& romanesi, care au incepu sa ia *iina din ulimele decenii ale sec HV333 3n impullui ?a)una nr scolilor elemenare din riepiscopia ?i+iului s-a ridica la aproape 8DD

  3n 1882 in Miropolia orodo>a a Transilvaniei e>isau 1/08 de scoli poporale, cu1022 de invaaori si cu apro> 1/DDDD de elevi 3n 188D, riepiscopia 5laCului avea /.D de

  scoli poporale, la care se adau)a cele di epariile =radiei, @erlei si Fu)oCului 3n 191/,5iserica =rodo>a avea 1/47 de scoli, iar cea unia 11.7

  amen special in l+ ma)iara 3n 1891 s-a voa o le)e a )radinielor decopii", prin care se impunea o+li)aia uuror copiilor cu varsa inre 4 si 7 ani sa *recveneze)radiniele care aveau oae lim+a de conversaie ma)iara

  3n 19D0 s-au voa 2 noi le)i scolare, opera minisrului :ulelor si 3nsruciunii -pponOi l+er, care prevedeau o+li)aiviaea penru oae scolile, din n)aria de aunci, dea dezvola si inari in elevi spiriul de aasamen la paria un)ara si consiia ca aparin lanaiunea ma)iara", precum si sporirea nr de ore penru l+ ma)iara si o+li)aia penruinvaaorii romani de a o cunoase emeinic ?alariile invaaorilor re+uiau plaie de paroii,iar daca salariul unui invaaor nu puea *i acia, scoala se des*iina, iar in locul ei se creauna noua, cu predare in l+ ma)iara

  3n 1910, din dispoziia minisrului pponOi, s-a crea asa-numia "zona culurala",adica oae scolile din arcul carpaic %deci la )ranie cu vecea Romanie& sa *ie recue inseama saului, masura e>insa apoi si asupra celorlale scoli din Transilvania, pana la 1decem+rie 1918

  Mnstirile. !ia7a mona#al

  la ;eam, sareul

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  27/50

  icanor H:olnicerul din :ernica a scris o $arte dohtoriceasc %18/.&, iar *ionisiear#imandritul a radus din )reac!%edicina practica%18.8&

  seculari/area tuturor averilor mnstire+ti s-a ;cut n timpul lui 4le noiem:rie 183 s-a adu&at ,e&ea clu&riei sau *ecretul or&anic pentrure&lementarea sc#ismei mona#ice+ticare susinea c! po inra (n monaism doar cei cu sudii superioare, iar dinre ei urmau s! *ierecruai viiorii ierari

  underile (n monaism se *!ceau doar cu apro+area Miniserului :ulelor, care 'i (nreineac!lu)!rii cu sume anuale de la +u)eul saului

  (n R!z+oiul din 1800-1808, c!lu)!rii 'i c!lu)!riele s-au (nscris volunar (n serviciile saniareale armaei, au (n)riCi +olnavi, r!nii pe *ron, unii ciar cu preul vieii

  stare7ul alinic de la ernica a zidi :iserica ?;. )#eore" de la :ernica, :iserica ?;.5reime" de la =asrea 'i sc#itul Grsinei" din !lcea %18/9-187.&, cu re)uli de vieuire

  ca la os - sciul !sa a ie'i de su+ Fe)ea seculariz!rii (n prima Cum!ae a secolului 19, au ap!ru si#strii n Moldova sc#itul 5arcu, ciori de

  ieroscimonaul vramie de la ;eam %1828-1844&, sc#itul *uru 'i :iserica mnstiriiAorai7a

  n *o:ro&ea s-au (n*iina m!n!siri 5ai7a de c!lu)!ri moldoveni, oco+ de rei c!lu)!ri(nor'i de la os (nre care 'i Visarion, elic-*ere 'i meocul ?aon

  stare7ul alinic de la ernica a ;ost ales episcop de mnic n 18> iar 1> ani maitr/iu a ;ost canoni/at de ?;.?inod al 5=R

  sc#imona#ul 4ntipa ,uc#ian din acu a ;ost trecut n rndul s;in7ilor la 4t#os +i esin&urul romn canoni/at acolo

  ierosc#imona#ii moldoveni Irinar# oset +i ectarie anu au /idit o :iseric pe muntele5a:orului sin&ura ortodo

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  28/50

  n 1821 are loc mi+carea revolu7ionar condus de 5udor !ladimirescu ctitor de :isericn =re6na ac7iune spri6init de episcopul Ilarion al 4r&e+ului

  cea mai lar& participare a clerului ortodo< romn a *os,n 188,n Moldova, cnd i s-au ceru domniorului Mi#ail ?tur/a re*orme (n adminisraie, Cusiie, *inane, (nv!!mn,

  +iseric!, secularizarea averilor m!n!sire'i 'i (mproprie!rirea !ranilor, memoriu spri6int demitropolitul Meletie +i episcopul !eniamin oset al omanului

  (n $ara Romneasc!, preoul Radu Bapc! din :elei a +inecuvna (nceperea revoluiei 'i a*!cu pare din primul )uvern provizoriu *orma acolo ila la Muneleos, apoi (n Turcia 'i 5ul)aria

  (n Transilvania, romnii au convoca o dunare cu .DDDD de paricipani, pe 4-1/ mai 18.8,pe :mpia Fi+er!ii de la 5laC, su+ conducerea episcopilor ndrei Ba)una de la ?i+iu 'i loanFemeni de la 5laC

  area Transilvaniei la n)aria, pe 29 mai 18.8

  o nou! adunare a *os convoca! pe :mpia Fi+er!ii, (nsepem+rie 18.8, cu 7DDDD de

  romni care au *orma ooase su+ conducerea lui vram lancu, >ine ?ever, Vasile Moldovan 'i alii ie'i pr!p!d

  (n 5ana, numero'i preoi 'i proopopi au paricipa la adun!rile de la Fu)oC, din mai 'i iunie18.8, (n care s-a ceru recunoa'erea naiunii romne, (nl!urarea ierariei +iserice'i sr+e 'i(n*iinarea unei Miropolii la Timi'oara

  (n 18/9 are loc unirea Moldovei cu $ara Romneasc!

  la 9 mai 1800 s-a proclama 3ndependena de sa a Romniei, ac urma der!z+oiulruso-romno-urc din 1800

  1808, unde preoii miliari au ridica moralul osa'ilor no'ri, iar ierarii 'i pro*esorii de

  seminar au da +ani :rucii Ro'ii penru spiale 'i arme (n anii primului R!z+oi Mondial %1917-1918&, pese 2/D de preoi au (nsoi rupele pe

  cmpurile de lup! (n caliae de con*esori miliari, unii murind pe *ron, alii luai prizonieri 'ideporai (n @ermania 'i 5ul)aria

  la pre)!irea unirii Transilvaniei cu Romnia, 5iserica a avu un rol imporan sluCiorii ei au*os (n primele rnduri ale lup!orilor penru uniae

  la Marea dunare ;aional! de la l+a lulia, din 1 decem+rie 1918, (nre dele)ai erau 'imuli reprezenani ai 5isericii

  episcopii loan Popp de la rad 'i

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  29/50

  Pn! (n 1874 cele paru Pariarii aposolice, a'ez!minele de la os, Meeore,lanina, ?inai, ca 'i din ale p!ri ale @reciei 'i =rienului propia, au coninua s!

  +ene*icieze de veniurile m!n!sirilor (ncinae din $ara Romneasc! 'i Moldova

  ?ecularizarea din 1874 a avu urm!ri 'i asupra le)!urilor romno-aonie

  :u oa! Cer*elnicia romneasc! *a! de Munele os, romnii nu dein azi nici unadin cele 2D de m!n!siri mari, ci doar sciurile Prodromul, Facul re*!cu prin 107D 'i+iserica ?* 3paie

  'ez!minele +iserice'i din $ara ?*n! de asemenea au +ene*icia de veniurilem!n!sirilor (ncinae pn! (n 1874

  :iva c!lu)!ri romni au r!mas penru o resul vieii (n $ara ?*n! 'a au *osmoldovenii 3rinar Rose 'i ;ecarie 5anu , ciorii sin)urei 5iserici =rodo>e e>isene'i azi pe Munele Ta+or, aCuns! apoi (n s!pnirea Pariariei 3erusalimului

  Pe m!sur! ce sl!+eau le)!urile +iserice'i romno-)rece'i, se (n!reau cele cu5iserica =rodo>! Rus!

  #n 18./ miropoliul ;eo*i al n)rovlaiei a rimis 'ape ineri la seminariile din:i'in!u, Moscova 'i Peers+ur)

  3prima carte n lim:a :ul&ar auap!ru o serie de ale c!ri (n aceas! lim+! (n !rile romne'i, de pild!

  - n anul 182 s-a tiprit la ra+ov primul 4:ecedar ul&ar al lui =etr eron- (n anul 1828 s-a tiprit la ucure+ti prima edi7ie a 5etraevanelului n lim:a

  :ul&ar, radus de preoul ?era*im din ?ara Ga)ora 'i de Pe!r ?apunov din Treavna, cu

  spriCinul *inanciar al miropoliului @ri)orie

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  30/50

  (n anii 18/4, 18/0 'i 18/9 s-au ip!ri la 5ucure'i ediii ale ;oului Tesamen (nraducerea lui ;eo*i de Rila

  #n ceea ce prive'e relaiile cu iserica "rtodo# Sr7reaminim *apul c! pn! (nanul 187. 5iserica =rodo>! Romn! din Transilvania 'i 5ana se a*la su+ CurisdiciaMiropoliei sr+e din :arlovi

  Muli ineri romni din 5ana, rad 'i :ri'ana au (nva (n 'colile eolo)ice sr+e'idin :arlovi 'i Vr'e Mai rziu, urma'ul lui Ba)una (n scaunul meropolian de la?i+iu, romnul Procopie 3'vacovici, a *os ales pariarc de :arlovi 180.-188D

  Fe)!urile sr+ilor cu 5iserica din vecea Romnie au *os nensemnae

  ?pre s*r'iul secolului al HlH-lea 'i (ncepuul celui de-al HH-lea semnal!m o serie decontacte romno-al:ane/e, cu caracer poliic, culural 'i +isericesc

  #n romnia r!iau pe aunci ca la 4DDDD de al+anezi dup! unele 'iri prima 'coal! (nlim+a al+anez! s-a (n*iina la 5ucure'i (n anul 18DD, avnd o su+venie din pareasaului roman

  #n 188. al+anezii din 5ucure'i au (n*iina socieaea culural! ! al+anez!S din 5ucure'i

  #n 1911, saul roman a ceda aceseia +iserica dinr-o ziS cioria doamnei Marica,soia lui :onsanin 5rncoveanu, cunoscu!, de acum (naine, 'i su+ numele de +isericaal+anez!S

  #n 1912 a veni la 5ucure'i preoul Ean ?;oli %1882-197/&, viior miropoli 'i primminisru al l+aniei care a avu (nrevederi cu *runa'i al+anezi din Romnia 'i cu unele

  personali!i ale vieii poliice romne'i, (n vederea proclam!rii independenei l+aniei,la Vlore, la 28 noiem+rie 1912

  #n perioada de care ne ocup!m se (nre)isreaz! 'i primele legturi cu unele iserici

  cretine neortodo#e.Muli ineri orodoc'i din oae !rileS romne'i 'i-au des!vr'i sudiile eolo)ice 'i

  *ilozo*ice, la di*erie Eacul!i de eolo)ie caolice, dar mai ales proesane, din pusuluropei, aCun)nd apoi pro*esori la Eacul!ile de Teolo)ie din 5ucure'i 'i :ern!ui saula insiuele eolo)ice din ?i+iu, rad 'i :aranse+e'

  nele manuale proesane erau *olosie cu rezervele cuvenie 'i de pro*esoriiEacul!ilor mai sus pomenie

  piscopii Melcisedec Be*!nescu 'i @enadie $eposu au *os dele)ai de ?* ?inod s!reprezine 5=R la :on*erina vecilor caolici, care a avu loc la onn n anul 18D Eraprima participare :isericeasc romneasc la o ntrunire peste #otare dup ?inodul

  din Gerrara-GlorentaK

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  31/50

  4'MLII *I ?E',(, 4, XIX-,E40

  imaiv /DD de ani, eriorii care au inra (n componena l+aniei, @reciei, 5ul)ariei'i ?er+iei

  li vlaiS r!iesc pn! azi (n drapa e Romne

  Prima (ndaorire care revenea 5isericii (n noua siuaie poliic!, era aceea a or)aniz!rii eiuniare, su+ conducerea ?*nului ?inod din 5ucure'i, ac necesar a 5isericii c 'isaului%5ucovina reuni! cu Romnia la 1/28 noiem+rie 1918&%5asara+ia uni! cu Romnia la 20 marie9 aprilie 1918&

  la 1DN> decem:rie 1919, s-au (nruni penru prima oar! (n 'edin! comun! oimiropoliii 'i episcopii eparioi, precum 'i ariereii vicari din cuprinsul saului uniar

  Romnia

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  32/50

  4 doua /i deci la 18N1 decem:rie 1919 episcopul aranse:e+ului Miron ristea a;ost ales n scaunul vacant de mitropolit primat al omniei iar la 19 decem:rie1919N1 ianuarie 192> a ;ost investit +i nscunat n noua demnitate.

  Fa 18 septem:rie 192> s-a (nruni la 5ucure'i a'a numia onstituant :isericeascS,

  *orma! din mem+rii ?* ?inod, din *o'ii mini'rii de cule, civa pro*esori de eolo)ie 'ipreoi de mir

  :onsiuana a ales din snul ei o comisie de 1/ mem+ri, (n *rune cu mirMiron, care s!(nocmeasc! un proiec de ?tatut de or&ani/are +i ;unc7ionare a .'.III

  omisia a lucrat pn n 192 iar ultimul proiect a ;ost apro:at de ?enatul Orii la2 martie 192 iar de camera deputa7ilor la aprilie 192 +i promul&at la 3 mai192 su: titlul0 ,e&ea +i statutul de or&ani/are a isericii 'rtodoe Romne, la > iulie 192.

  :eremonia invesiurii 'i (nsc!un!rii primului pariarc Miron :risea a avu loc la+ucure'i , (n ziua de duminic!, 1 noiem:rie 192%4 noiem+rie 192/ a avu loc o cons*!uire

  la palaul pariaral&Prin Fe)ea 'i sauul de or)anizare din 192/, se cons*inea auoce*alia 5=R, or)aniza!

  ca pariarie ?u+ rapor canonic-adminisraiv, ea cuprindea1. Mitropolia (n&rovla#iei cu epar#ii su;ra&ane0

  - ariepiscopia

  +ucure'ilor-episcopiile

  Rmnicului-

  ;oului?everin

  -5uz!ului r)e'ului Tomisului %:onsanei& - episcopiile @iur)iului le>andriei siTeleormanului lipsesc

  2. Mitropolia Moldovei +i ?ucevei cu epar#ii0-ariepiscopia 3a'ilor-episcopiile Romanului, Au'ilor 'i

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  33/50

  . Mitropolia ucovinei cu dou epar#ii0- ariepiscopia :ern!uilor%sucevei dup! 19..&- episcopia Aoinului %e>isen pn! (n 19..&. Mitropolia asara:iei, (n*iina! (n 1920 e>isen! pn! (n 19.. cu dou! eparii

  riepiscopia :i'in!ului 'i ariepiscopia :e!ii l+e - 3smail

  Mai rziu s-au (n*iina 'i ale eparii-cea misionar! penru romnii din merica - 194. a Maramure'ului cu sediul la ?i)e, darsu*ra)an! Miropoliei 5ucovinei %1940& a Timi'oarei, su*ra)an! Miropoliei rdealului%19.D&, as*el (n 19.D, Pariaria romn! avea 22 de eparii

  #n *runea 5=R se a*la ?;. ?inod, *iind cea mai (nal! auoriae penru cesiunile+userice'i de orice naur!, *iind *orma din pariarc ca pre'edine 'i din oi miropoliii,episcopii 'i ariereii vicari (n *uncie

  :a or&an deli:erativ, penru (nrea)a Pariarie, *unciona on&resul a7ionalisericesc, *orma din 2 preoi 'i . mireni ai *iec!rei eparii, ale'i pe 7 ani 'i care se (nrunea

  oda! la 4 ani'r&anul eecuive 'iadminisraive consiliul parocial, iar adminisrarea averii era (ncredina! epiropiei

  paroiale=rotopopiatul era *orma din 2D-/D de paroii conduse de un proopop

  4r#iNEpiscopia era condus! de un ariepiscop6 la *iecare eparie *unciona o adunareeparial!, ca or)an deli+eraive 'i consiliul eparial ca or)an e>ecuive *orma din ce 7consilieri Eiecare episcop avea un vicar, iar (n caz de +oal! puea primi un ariereu vicar6miropoliii aveau drepul la un ariereu-vicar, pariarul la doi6

  :a insane disciplinare se prevedeau- Cudec!oria proopopeasc!- ca prim! insan! de Cudeca!,consisoriul spiriual eparial6- consisoriul spiriual meropolian, ca insan! de apel la +ucure'i, ia'i 'i si+iu6- consisoriul spiriual cenral, ca insan! de recurs, cu ce / mem+ri ordinari 'i / supleani,

  ce unul de *iecare Miropolie

  le)erea ariepiscopilor se *!cea de c!re un cole)iu elecoral, *orma din mem+ri:on)resului ;aional 5isericesc 'i din mem+rii adun!rii epariale a epariei vacane

  le)erea pariarului se *!cea de c!re mem+rii :on)resului ;aional 5isericesc, mem+riidun!rii epariale a ariepiscopiei 5ucure'ilor 'i mem+rii orodoc'i ai camerei depuailor 'isenaului rma e>aminarea canonic! *!cu! de ?* ?inod, apoi con*irmarea 'i invesirea din

  parea 'e*ului saului 'i (nsc!unarea *!cu! de miropoliul locului

  mai 192D, las!ruinele re)elui Eerdinand, @uvernul roman a (nceia un :oncorda cu VaicanulS,

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  34/50

  rai*ica de Parlamen la 2 mai 19296 5isericii Romano-:aolice%5R:& din Romnia i s-acrea o siuaie de sa (n saS, care 'ir+ea suveraniaea saului roman

  #n acela'i imp punea 5=R (nr-o sare de in*erioriae *a! de cea romano-caolic!, lucruce era (n conrazicere cu prevederile :onsiuiei din 1924, care )arana li+eraea 'i e)aliaeaculelor

  5iserica caolic! era or)aniza! (n trei rituri-latin - cu Miropolie la 5ucure'i 'i paru dieceze su*ra)ane 3a'i l+a-3ulia Timi'oara 'i?au-Mare cu =radea -&recNunitromn- miropolie la 5laC paru dieceze su*ra)ane=radeaFu)oC@erla 'i 5aia Mare-armean- cu un 'e* spiriualS la @erla

  Eiecare eparie romano-caolic! avea drepul la un seminar penru *ormarea clerului, su+conrolul direc al episcopului respeciv, *!r! nici un amesec din parea saului

  #n ceea ce prive'e siuaia maerial!, 5R: a o+inu prin :oncorda averi imense, pe carenu le-a avu nici (n usro- n)aria Geci de mi de ecare de p!mn, sue de immo+ile 'i ale

  proprie!i, deinue (naine de 1918 numai ca usu*ruc, inrau acum (n a'a numiulparimoniu sacruS al 5R:, evalua la zeci de miliarde de lei

  :oncordaul a *os a+ro)a la 1D iulie 198

  ,e&ea &eneral a cultelor din 1928, a+ro)ae o (n 19.8, a *os un nou prileC denedrep!ire a 5isericii =rodo>e, c!ci mule din prevederile :oncordaului, erau inroduse (naceas! le)e

  ;o!m c! dup! 1918 (n cadrul saului roman uniar, au inra 'i ceva cule proesaneevan)elic-lueran, re*orma sau calvin, sinodo-prez+ierian 'i niarian, armeano-)re)orian,lipovean6 cule necre'ine musulman sau 3slamic 'i mosaic

  5=R s-a con*runa 'i cu aciunea prozeliis! a unor cule neoproesane, numie seceS+api'i, nazarenii, secer!orii, cre'inii ulimelor zile, cre'inii dup! van)elie, penicosali,sudeni (n +i+lie numii 'i ruseli'i sau mileni'i6 mai e>isa 'i advenismul, inocenismul,udorismul ec mule cule neoproesane primeau su+venii din merica

  IE4AI *E ?E4MB *(=B 19180

  =atriar#ul Miron ristea - 1838-199

  ra ori)inar din Toplia, CudAar)ia, cu sudii de eolo)ie la ?i+iu 'i *ilolo)ice la

  5udapesa6

  *os mul imp secrear 'i consilier la riepiscopia ?i+iului, un imp redacor al ziaruluiTele)ra*ul roman, iar din 191D episcop de caranse+e'6

  :a (nis!!or al 5=R, a spriCini aciunea de ip!rire a unor c!ri eolo)ice, inclusiv a+i+liei sinodale din 1947, a edia revisa aposolul, ca or)an de pu+liciae al riepiscopiei+ucure'ilor%192.&6

  (n*iina un seminar penru or*anii de r!z+oi la :mpulun) Muscel%1922&, a ridicaacualul pala pariarcal, a spriCini le)!urile cu ale +iserici cre'ine 'i aciviaea ecumenic!6 Pe plan poliic a *!cu pare din re)ena insiui! (n anii 1920-194D 'i din @uvernul $!rii,

  (n caliae de prim-minisru (n 1948-1949

  Moare la 7 marie 1949

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  35/50

  ?caunul pariarcal vacan ese ocupa de icodim Munteanu - 183-198J

  =ri)inar din Pipiri)-;eam, cu sudii la seminarul VeniaminS din 3a'i, apoi la cademia

  duovniceasc! din

  Kiev *os direcor de seminar 'i vicar la @alai, ariereu vicar al Miropoliei Moldovei,

  episcop la Au'i 1912-1924, de unde s-a reras ca sare la m!n!sirea ;eam 192.-194/,apoi Miropoli al Moldovei 194/-1949

  condus 5=R (n anii )rei ai r!z+oiului 'i (n cei urm!ori pn! la moare 2D ;e:ruarie 198

  l!sa o impresionan! opera lierar! 'i de raducaor, raducnd din ruse'e pese 1DD de

  lucr!ri eolo)ice ec

  :a pariarc a ip!ri o nou! ediie a +i+liei (n 19.., apoi ;oul Tesamen 'i psalirea, (n mai

  mule ediii

  Irineu Mi#lcescu - 18D-198

  Eos pro*essor de do)maic! 'i apolo)eic! 'i decan la Eaculaeade Teolo)ie din5ucure'i

  19D.-19496 riereu vicar al ariepiscopiei +ucure'ilor,lociior de episcop laRmnic, apoi mirpoli al

  Moldovei 'i ?ucevei%1949-19.0&

  ip!ri zeci de lucr!ri de do)maic!, apolo)eic! si isoria reli)iilor, manual penru(nv!!mnul eolo)ic, rad

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  36/50

  *os unul dinre pionierii romni ai ecumenismului, prin pariciparea sa la con)resele dela ?ocNolm 192/ 'i 5erna 1927

  Pe !rm culural, re+uie reinu *apul c! daori! sr!daniilor sale, ?i+iul a deveniunul dinre cele mai (nsemnae cenre edioriale 'i eolo)ice din Pariaria Romn! #nimpul p!soririi lui s-au ip!ri pese 4DD de lucr!ri Veciul insiu a deveni academiecu drepul de a con*eri licena (n Teolo)ie

  Penru a nu e>inde *oare mul aces capiol, voi meniona *u)iiv ale ceva numeimporane din cadrul 5=R din acea perioad!-icolae Ivan - episcop la lu6 1921-193 -icolae olan- episcop la lu6193-19D -oman ioro&ariu - episcop al 'radiei 192>-193 -icolae=opoviciu - episcop al 'radiei 193-19> -)ri&orie om+a - episcop la4rad 192-19-!asile ,a/arescu - episcop la ranse:e+ 19-191 apoi la 5imi+oara 191 unde adevenit mitropolit din 19D pn n 1931 cnd a ;ost nlturat de ctre autorit7ilecomuniste.-!asile ?uciu 192>-19 +i 4le au&ust 19>, populaia romneasc! de aici a *os supus! unor permanene

  persecuii, massacre collecive, ca la 3p 'i Treznea (nCudeul s!laC, iar (n 19.. (n Moisei inMaramure'

  Pese 1/DDD de romni au *os malraai, scin)iuii 'i ciar uci'i, pese 28DDDD

  e>pulzai pese )ranie, alii inernai (n la)!re de concenrare sau rimi'i la munc! *ora! (n@ermania

  ?e adau)! des*iinarea TTR=R BGQM3;TF=R :FTRF R=M;BT3%'coli, ipo)ra*ii, ziare ec&, inerzicerea lim+ii romne, deposedarea romnilor de p!mn,concedierea romnilor din *a+rici ec

  Represiunile auori!ilor orOse s-au (ndrepa 'i (mporiva 5isericii Romne'i 'i asluCiorilor ei-episcopul Vasile ?an al Maramure'ului a *os o+li)a s!-'i p!r!seasc! eparia-;icolae Popoviciu al =radiei a *os e>pulza (nr-un va)on de mar*! (mpreun! cu aliinelecuali romni6

  -sin)urul ierar orodo> c!ruia 3 s-a permis s! r!mn! la posul s!u a *os ;icolae :olan al:luCului-preoii orodoc'i au *os e>pulzai din paroiile lor, iar unii au *os uci'i (n mod +ar+ar-proopopul urel Muneanu din Auedin, orura si ucis la 1D sepem+rie 19.D Q-preoul Traian :osea din Treznea Cud?!laC, (mpu'ca (n cap, sr!puns cu +aioneele, apoi ars(n ziua de 9 sepem+rie 19.D Q %(n aceea'i comun! au *os asasinai 274 de romni Q &-preoul ndrei 5uCor din Mure'enii de :mpie, de ln)! :luC, omor, (mpreun! cu soia,dou! *iice si un +!ia 'i ale personae, (n casa lui, la 19 sepem+rie 19.D Q-(n oamna anului 19.., la rera)erea rupelor orOse, a *os ucis preoul @ri)orie

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  37/50

  u *os d!rmae pn! la emelie 10 +iserici orodo>e (n Cudeele:ovasnaAar)iaMure' 'i 5ior

  Muli credincio'i romni mai ales (n Cudeele din secuime, au *os o+li)ai s! reac! lacon*esiunile caolic! sau re*orma!, cu scopul v!di de ma)iarizare

  *I4?='4 '5'*'XB 'MLB0

  Prima paroie romneasc! din :anada, a *os cea din e&ina ?asP, p!sori! dearimandriul v)enie n)ureanu, rimis de Miropolia moldovei %19D4&, apoi (n*iinnd ale1D paroii

  #n ?aele nie, prima paroie s-a (n*iina la leveland n 19> Preoul Moise 5alea,rimis acolo ca paro de c!re ariepiscopia ?i+iului, a mai (n*iina (nc! 1/ paroii romne'i?-au mai (n*iina paroii noi de c!re ali preoi 'i in e apuseneS

  #n 19 a *os ales 'i irooni ca episcop =olicarp Moru+ca, insala in caedrala

  romneasc! din

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  38/50

  -un eolo) 'i isoric de mare valoare a *os pro*esorul 5eodor M.=opescu, ce s-a ocupamai mul de raporurile dinre 5isericile apusean! 'i r!s!riean!6

  - pro;.pr. =etre !intilescu a pu+lica sudii valoroase de Fiur)ic! 'i pasoral!6- pr. )ri&ore ristescu are zeci de sudii omileice, pasorale, caeeice 'i morale-sociale- renumitul patrolo& Ioan ).omanJ

  -Emilian !asilescu a scris sudii de *ilozo*ie cre'in! 'i apolo)eic!6-la :ern!ui, menion!m pe !asile 5arnavsPi cu raduceri 'i comenarii +i+lice VeciTesamenare6

  - !asile )#eoriu cu sudii si comenarii ;ou Tesamenare6- do)maisul !asile ,oic#i76- la :i'in!u, no!m pe raduc!orii +i+liei )ri&orie =i+culescu%ca scriior @ala @alacion&

  'i !asile adu6-pro;esorul Ioan ?avin cu lucr!ri de polo)eic!6-icerone lordc#escu cu lucr!ri (n domeniul isoric cre'in6-ar#imandritul luliu ?cri:an, un eolo) de mare erudiie , cu lucr!ri de omileic! 'i

  pasoral! 'i diverse sudii6- la si+iu, icolae =opoviciu, viior episcop de =radea6

  -preotul *umitru ?tniloae, pe aunci pro*essor 'i recor al cad Teolo)ice din ?i+iu6-pro;esorul ,iviu ?tanJ-pro;esorul )ri&orie MarcuJ-la 4rad marele teolo& Ilarion GeleaJ-la =radea (l no!m pe *umitru elu, cu o serie de lucr!ri valoroase de Moral!6

  sudii privind istoria :isericii romne+ti au pu+lica-ep lacov nonovici de la Au'i6-

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  39/50

  MaCoriaea acesor +iserici %de e> caedralele din 5!li l+a lulia :luCTimi'oara,+isericile :luC, ?au Mare , 5aia Mare, Media', Re'ia ec&, sun consruie (n sil +izaninradiional, inclusiv cele din Transilvania, unde era prea puin cunoscu lele sun (nsilul +isericilor lui Be*an cel Mare, sau cu in*luene apusene

  enumi7i pictori ai timpului0-:osin Perescu-caedrala din l+a lulia ec-eS

  4ctivitatea misionar s-au consiui mai mule asociaii de mireni orodoc'i, su+(ndrumarea 5isericii, care urm!reau revi)orarea senimenului reli)ios (n rndulcredincio'ilor 'i mai ales insruirea inereului (n spiri cre'in

  otm asociaia oasea domnuluiS (n*iina! la si+iu (n 1922 din iniiaive

  miropoliului ;icolae 5!lan

  rimandriul Teo*il lonescu a (n*iina la 5ucure'i asociaia cre'in! orodo>!

  Pariarul MironS

  #n ardeal aciva socieaea ?*, @eor)eS penru inere

  #n 1944 s-a (n*iina la :luC Er!ia orodo>! romn!S E=R - penru inelecualiFa (ncepuul secolului HH-lea a lua nasere socieaea orodo>! naional! a *emeilor

  romneS, condus! de nasasia Eilipescu, iar (n perioada iner+elic! a *os condus! deprincipesa le>andrina :anacuzino

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  40/50

  ,e&aturile cu alte iserici crestine.

  In 192 ' participa la con;.panortodoa la care paricipa si pro*i de la 5ucure'i si :isinau, cei de la:ernaui rimi doar re*erae %in ianuarie 1947, se ine la 5ucure'i o con*erina preliminaracondusa de 3oan Mialcescu, ppre)airea :on)resului&

  Aoararile con)resului de mai sus, au *os +azae pe propunerile pro*ilor nosri as*el au *oscodi*icarea canoanelor, ediarea unei revise eolo)ice orodo>e, raporuri sran)e inre*aculai prin scim+uri de pro*isudeni %se oarase ca al doilea :on)res sa ai+a loc la5ucuresi in 1949, dar din nou evenimene poliice, *ap ce duce la neindeplinirea acesuicon)res&

  To in aceasa perioade avem si mule scim+uri de vizie inre ierari, as*el, in Romania vinein anul 192 =atr.*amianos al Ierusalimului, Mitr.*ionisie al !arsoviei in 19D6 muli alii*iind prezeni la inscaunarea =atr.Miron in anul 192

  ParMiron nu se lasa mai preCos, mer)e si el la locurile ?*ine *acand vizie la :-pol, AalNi,3erusalim, le>andria si ena, in 1920, iar in 1948 mer)e pe la Mir

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  41/50

  inca din 192D %la con)resul con*erinei inu in Fausanne in 1920, paricipa mir;ecarie J 4eolo)i de la ?i+iu& ."4lianta mondiala pentru in;ratirea popoarelor prin iserica" -care milieaza penru pacea lumii6 paricipa si aici dele)aii romanesi inca din 1922, lacon)resul din :opena)a6 ese o or)anizaie care a inu mai mule con*erine re)ionale unelein arile +alcanice ciar si in Romania, la oae paricipand dele)aii +isericilor romane

  ;ovisad, ?inaia%192., prezde arim3ulia ?cri+an&, ena, ?o*ia, 5ucuresi%1924, su+ pre'deonoare a ParMiron&, Ramnicu Valcea% 1947, prez de epVarolomeu ?anescu&

  Teolo)i romani paricipa la con)resele alianei la Pra)a, Earis, 5ad-FarviN in ;orve)ia,precum si la inruniri re)ionale in arile apusene si nordice

  3n cadrul acesor inruniri se *ac remarcai pro;.!asile Ispir de la 5ucuresi si ar#im.Iuliu?cri:an, mir;icolae 5alan %pro miscari ecumenice& si mir;ecarie :olarciuc

  3n 1948 primele 2 or)anizaii ecumenice se conopesc inr-un onsiliu Mondial alisericilor6 dar dupa al doilea Raz+oi Mondial aciviaile acesuia s-au redus, iar Romania nua mai lua pare la inruniri si nici la dunarile )enerale de la mserdam %19.8&, vanson

  %19/.& - penru ca evenimene policie Reinra in :onsiliul cumenic al 5isericilor in 1931, cu prileCul celei de-a reia dunare

  )enerala la ;e

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  42/50

  To deparamenul culelor cenzura pu+licaiile +isericesi si reducea numarul iraCului deiparire Porivi saului din 19.8, 5iserica avea drepul de a *ace caeizarea credinciosilor incadrul Vecerniei, dar pracic preoii si copii erau inens urmarii si *oare puin +ene*iciau deaces drep

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  43/50

  Parusinian a pura o mare )riCa preoilor de mir, asi)urandu-le salarii , pare de la ?a paredin *onduri proprii - creeaza asezamine de asissociala penru preoii +arani si penrucalu)ari %-1983$ - umeaza cursurile ?eminarului or*anilor de raz+oidin :ampulun) Muscel dupa care va *i rimis de ParMiron la Eacde eolo)ie din ena%194D-194.&, apoi la sudii de specializare la ?ras+our) %194.-1947& dupa care din nou laena penru docora %1947-1940& unde si o+ine docoraul cu lucrarea78agrie din +ont -

  premiaa de cademia de ?iine din ena

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  44/50

  =r)anizaa ca Pariarie auoce*ala, 5=R avea acum mitropolii, 1 epar#ii su;ra&ane iarin 19.9 la punerea in aplicare al acesui ?au unele eparii s-au conopi dupa cum vomvedea

  1. Mitropolia (n&rovla#iei cu epar#iile ariepiscopia 5ucure'ilor, carmuia deParusinian Marina %19.8-1900&, 3usin Moisescu %1900-1987& si Teocis r!pa'u %din

  1987&6 +riepiscopia Tomisului si

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  45/50

  4dunarea ationala isericeasca Y or)an reprezenaiv cenral in 5=R p pro+lemeeconomice si adminisraive Eormaa din mem+rii ?*?inod J 1 cleric J 2 mireni de eparie,alesi la . ani

  :a or)ane cenrale e>ecuive mai avem si onsiliul ational isericesc si 4dministratia=atriar#ala Primul *iind cel mai inal or)an adminisraiv penru rezolvarea pro+lemeloradminisraive al inre)ii 5=R *iind si or)anul e>ecuiv al 4dunarii ationale isericesti.

  onsiliul ational isericesc ese *orma din 9 mem+rii %4 clericiJ7 mireni& alesi dedunarea ;aionala 5isericeasca J 7 preoi consilieri adminisraivi ca mem+rii permaneni

  4dministratia =atriar#ala - or)an e>ecuiv al ?*?inod consiuia din 2 episcopi vicaripariarali, 7 preoi consilieri adminisraivi, cancelaria pariarala si corpul de inspecie siconrol

  le)erea Pariarului, a miropoliiilor si episcopilor eparioi se *ace de care :ole)iullecoral care ese *orma din mem+rii ?*?inod J mem+rii dunarii ;aionale 5isericesi Jcei ai dunarii pariale a epariei vacane J caiva mem+rii de drep 3nvesirea J insalareaepiscopilor o *ace miropoliul locului iar a miropoliiilor pariarul piscopii-vicari siariereii- vicari sun alesi de ?*?inod la recomandarea iularului epariei respecive

  =arti constitutive ale .'. miropolia, eparia, proopopiaul, manasirea si paroia Mitropoliile in nrde / Y uniai canonice si adminisraive, *ormae din 2-4 eparii si

  conduse de 1 miropoli %episcopul unei miropolii J miropoliul Y sinodul miropolian, careconduce a*acerile comune ale epariilor Miropoliei respecive&

  Epar#iile uniai erioriale-+isericesi conduse de un episcopariepiscop, *ormae din caevasue de paroii si )rupae pe proopopiae ca si manasirile de pe erioriul respeciv =r)anuldeli+eraiv al epariei ese dunarea epariala, *ormaa din 1D clerici J 2D mireni alesi la .

  ani =r)anul e>ecuiv p pro+ economiceadminisraive Y :onsiliul eparial *orma dinepiscopJvicarul eparialJconsilieri adminisraivi ca mem+ri permaneni J 9 mem+ri %4clericiJ7 mireni& alesi de dunarea epariala o la . ani

  piscopul ese aCua de vicarul adminisraiv J 4-7 consilieri epariali permaneniJcorpul deinspecie si conrolJ*uncionarii cancelariei epariale

  ecuiv Y :onsiliul paroial %*orma 0-12mem+rii&, piropia paroiala %scop )esiunea paroiala& :omieul paroial se ocupa cuin*rumuseare +isericasusinere coror)anizare colporaC

  Manastirea comuniae moaala *ormaa din calu)ari J *rai ce se pre)aesc de calu)arie:ondusa de sare aCua de consiliu duovnicesc Manasirile mai mici se numesc sciuri iarasezarile monaale dependene de o manasire Y meocuri

  ?tatistica s;arsitul anului 1989 10 caedrale, 8242 +isparoiale, 2D capele si 142+ismanasiresi :ele 8242 paroii aveau .DD. *ilii, /1DD case paroiale, din 1.9 asezarimonaale 42 erau manasiri de calu)ari, 4/ calu)arie, 20 sciuri de calu)ari si 7 de

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  46/50

  calu)arie, 1. meocuri, 4/ paraclise manasiresi Personalul clerical *orma din 2. dearierei, 8./7 preoi, .7 diaconi, 0.D calu)ari, 1001 calu)arie

  *iaspora ortodo

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  47/50

  :on)resul epariei, ale)e episcop pe arim!ictorin (rsac#e la 2 aprilie 1933 %*ossuperior al asezaminelor romanesi din Tara ?*ana si pro*preo la seminar in merica& seirooni la D au&ust 1933 si inscauna la Uindsor- 'ntario pe data de 21 au&ust in acelasian 3n anul 1904 con)resul epariei sale il ridica la ran)ul de ariepiscop si va *i recunoscu side ?*?inod de la 5ucuresi

  :enrul eparial din -1982$ am+ii avand sediul la Paris

  3n 1982 drian Aricu ese ridica la ran)ul de ariepiscop, si are ca or)an de pu+liciaerevisa 0estitorul si calendarul-almana cu acelasi nume riepiscopia avea pese 2D de

  paroii cu apro>1/ *iliale cu credinciosi care au pleca din ara penru ca comunism :ea maivece paroie ese !iena - in*iinaa in 19D0 %din 1972 edieaza un almana anual, iar din1902 revisa Luceafar nou#.= ala paroie in usria ese cea din ?al/:ur&, in*iinaa in1909

  3n Marea 5rianie - paroia de la ,ondra 193$ si irminam6 edieaza +uleinul!ltarul. 3n arile scandinave, pr.pro;.dr.4lee romane'i :el din n)aria avea

  sediul la )Tula in*iina pe 20 marie 19.7 si or)aniza pe +aza sauului 'a)unian %avea 19paroii, 2 *iliale, 1/ +iserici si . capele cu pese 2DDDD credinciosi&6 :el din 3u)oslavia avea

  sediul la !r+e7 si a *os reor)aniza in 1901 %avea 4 proopopiae Varse, Panciova si ToraculMic6 49 paroii si *iliale si pese 7DDDD credinciosi& Preoii *iind or)anizai in " 4socia7ia

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  48/50

  clerului ortodo< roman din provincia autonoma !oivodina" care edieaza *oaia reli)ioasa%redinasi %alendarul bisericesc.

  Pariaria Romana, are o +iserica si un camin romanesc la 3erusalim - ridicae in 194/ care din1974 servesc si ca "reprezenana" a Pariariei acolo - acolo se edieaza din 1904 pu+licaia

  rimesriala n/ierea. Fa 4t#os din 0/0 asezari monaale, D2 sun romanesi cu pese de calu)ari, cele mai

  cunoscue *iind =rodromu si ,acu

  Biserica din Basarabia dupa !@::.

  area acesor eriorii de care niunea ?ovieica, oaa adminisraia +isericeascaromaneasca e>isena pana aunci se des*iineaza6 in locul Miropoliei 5asara+iei ramanand opiscopie o cu sediul la :isinau iar in locul Mir5ucovinei o piscopie cu sediul la:ernaui - am+ele erau dependene de Pariaria Moscovei

  ,a #isinau si ernauti sunt numiti ierar#i rusi ast;el la #isinau avem pe Ieronim

  a#arov 19-19D$ V enedict =oleaPov 19D-198$ ar#iep.ectarie )ri&oriev198- Q9martie 193$ ep.!artolomeu )ondarovsPi 1939-19D2$ ar#iep.Ionatanapolovici 19D2-198D$ V mitr.?erapion Gadeev 198D-1989$ care este ultimul ierar# rusdin asara:ia.

  2DD :ele apro>2D de manasiri si sciuri sun si ele incise ramanand descisa doar manasirea de maiciFapca

  3n 19.D-19.1 sun asasinai apro> 1D preoi, ali 2D deporai %e> 4le

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  49/50

  +isericesi sun cele *acue de !isarion ?arai, ?o;ronie de la ioara, Ioan =iuariu din?adu

  3n anul 18.8 inre oararile dunarii de la 5laC se numara si aceea a independenei +isericiiromanesi din Transilvania J resa+ilirea Miropoliei romane si a ?inodului )enerala anual

  dupa veciul drep, in care ?inod sa *ie depuai +isericesi si mirenesi 3n parea radului unele paroii au reveni la orodo>ie in vremea mirndrei ?a)una

  inele)and cemarea

  3nre preoii unii si orodocsi si inre credinciosi a e>isa inodeauna o conlucrarearmonioasa as*el, ei au lupa impreuna in momenele de rascruce ale acesui popor rascoalaAorea, :losca, :risan6 aciunea ?upple>ului6 memoriile comune ale lui Vasile Mo)a si loanFemeni6 revoluia 18.8, in cadrul srei, in aciunea memorandisa, in primul Raz+oi mondialsi la realizarea saului naional uniar

  Peru Maior ne spune ca preoii unii sluCeau impreuna cu cei orodocsi ciar si ?*Fiu)ie sise spovedeau unii la alii

  3n 1919 caiva *runasi ai romanilor orodocsiJunii ii propun lui Vasile ?uciu %miral5laCului& sa *ie mirorodo> al uuror credinciosilor romani din Transilvania

  ,a 2D ;e:ruarie 199 - are loc o mare adunare romaneasca la l+a lulia, unde se propune sase inceapa raaivele de reunire a celor 2 5iserici romanesi, doar ca iz+ucnirea celui de-aldoilea Raz+oi Mondial a in)ea planurile *acue

  2 pro*esori de eolo)ie se remarca prin aciviaea lor pu+licisica loan =a+ca de la lu6$ Z?te;an =op de la aranse:e+$6 ousi Mir5laCuluiJ piscopiile ei su*ra)aneJpoliicienii)reco-caolici au incerca sa opreasca aceasa revenire la +issramoseasca dand +isericile careau reveni, in Cudecaa

  -2 octom:rie 19 la ernica, la+i 4l:a luliaec, cu prileCul aniversarii a 0D de ani de auoce*alie a 5=R - as*el paricipa la evenimen

  dele)ai ai +isericii orodo>e surori din :-pol, Rusia, 5ul)aria Z @recia %de reinucanonizarea ?;.losi; cel ou se *ace ulerior la 3 octom:rie 193 la 5imi+oara&

 • 7/25/2019 Epoca Modern 1821

  50/50

  u *os recui in randul s*inilor ?;.lerar# alinic de la ernica, epRamnicului %praznui11 aprilie&6 ?;.lerar#i Marturisitori Ilie lorest si ?ava rancovici, mirrdealului %2.aprilie&6 ?;.losi; cel ou de la =arto+, mir5anaului %1/ sepem+rie&6 :uvmarurisiori!isarion ?arai, ?o;ronie de la ioara Z Mucenicul 'prea Miclu+$ din ?!li'ea ?i+iului%21 ocom+rie&

  ?e mai oarase ca s*inii ale caror moase se )asesc in ara sa *ie cinsii in inrea)a 5=R,acesia sun ?;.*imitrie cel ou asara:ov %moasele se a*la in :aedrala Pariarala6

  praznui 20 ocom+rie&6 uvioasa =arasc#eva %moase in :aedrala miropoliana din lasi6praznuia 1. ocom+rie&6 ?;.Gilo;teia de la 4r&es %0 decem+rie6 ?*@ri)orie