Download - Copilul Cu Dizabilități

Transcript
Page 1: Copilul Cu Dizabilități

8/19/2019 Copilul Cu Dizabilități

http://slidepdf.com/reader/full/copilul-cu-dizabilitai 1/14

COPILUL CU DIZABILITĂ I Ț

SERVICII, BENEFICII I CENTREȘ

DISPONIBILE ÎN JUDE UL PRAHOVAȚ

Page 2: Copilul Cu Dizabilități

8/19/2019 Copilul Cu Dizabilități

http://slidepdf.com/reader/full/copilul-cu-dizabilitai 2/14

• Incapacitatea (dizabilitatea): reducerea, lipa au pierderea ap!i!udi"iide a de#$ ura % ac!i&i!a!e c%"idera!$ "%r'al$ pe"!ru #ii" a u'a"$ș ț

• Infirmitatea (deficien a):ț repre(i"!$ a#ec!area u"ei !ruc!uri au #u"c iiț

a"a!%'ice, #i(i%l%)ice au pi*ice +e- parali(ie.

• Handicapul repre(i"!$ de(a&a"!a/ul re(ul!a! di" i"#ir'i!a!e aui"capaci!a!e, care 0'piedic$ a!i#acerea !%!al$ au par ial$ a arci"il%r ț

INCAPACITATE, INFIRMITATE, HANDICAP

Page 3: Copilul Cu Dizabilități

8/19/2019 Copilul Cu Dizabilități

http://slidepdf.com/reader/full/copilul-cu-dizabilitai 3/14

1radele de *a"dicap u"!-

2 U3%r 

2 'ediu,

2 acce"!ua!

2 )ra&4

Tipurile de *a"dicap u"!-

a4 #i(ic *4 HIV5SIDA

64 &i(ual i4 a%cia!c4 audi!i& /4 6%li rare4

d4 urd%ceci!a!e

e4 %'a!ic

#4 'i"!al

#4 pi*ic

GRADELE ȘI TIPURILE DE HANDICAP

Page 4: Copilul Cu Dizabilități

8/19/2019 Copilul Cu Dizabilități

http://slidepdf.com/reader/full/copilul-cu-dizabilitai 4/14

 Ar!44 74 2 +8. Per%a"ele cu *a"dicap, 0" 0"9eleul pre(e"!ei le)i, u"!

acele per%a"e c$r%ra, da!%ri!$ u"%r a#ec9iu"i #i(ice, 'e"!ale au

e"(%riale, le lipec a6ili!$9ile de a de#$3ura 0" '%d "%r'al

ac!i&i!$9i c%!idie"e, "ecei!:"d '$uri de pr%!ec9ie 0" pri/i"ul

recuper$rii, i"!e)r$rii 3i i"clu(iu"ii %ciale4

Legea nr. 448/2006 privind prtec ia i prmvarea drepturilrț ș

per!anelr cu "andicap# publicat$ %n &nitrul 'ficial

Page 5: Copilul Cu Dizabilități

8/19/2019 Copilul Cu Dizabilități

http://slidepdf.com/reader/full/copilul-cu-dizabilitai 5/14

Art. 32. - (1) Perso!e"e #$ %!&'# e!e*#'+ &e ser'#''so#'"e #or&te

) " &o0'#'"'$) ! #o0$!'tte#) ! #e!tre &e +' ' #e!tre re+'&e!4'"e, $"'#e s$ r'te.

Page 6: Copilul Cu Dizabilități

8/19/2019 Copilul Cu Dizabilități

http://slidepdf.com/reader/full/copilul-cu-dizabilitai 6/14

SERVICII OFERITE COPIILOR CU DI;ABILIT< I +8.Ț

•  e&aluare c%'ple$

• =i"e!%!erapie 3i 'aa/

•  l%)%pedie

•  !erapie %cupa9i%"al$

• di&ere #%r'e de pi*%!erapie

•  c%"iliere pi*%l%)ic$ ac%rda!$ c%pilului 3i #a'ilie

Page 7: Copilul Cu Dizabilități

8/19/2019 Copilul Cu Dizabilități

http://slidepdf.com/reader/full/copilul-cu-dizabilitai 7/14

•  0")ri/ire %ci%2'edical$

• c%"iliere pi*%2%cial$

• !erapii pri" 0"&$9are - 2 de(&%l!area #u"c9iil%r c%)"i!i&e> 2 de(&%l!area a6ili!$9il%r de au!%c%"!r%l>

  2 de(&%l!area au!%"%'iei per%"ale>

• er&iciu de !ip re(ide" ialț

• ce"!re de (i

SERVICII OFERITE COPIILOR CU DI;ABILIT< I +7.Ț

Page 8: Copilul Cu Dizabilități

8/19/2019 Copilul Cu Dizabilități

http://slidepdf.com/reader/full/copilul-cu-dizabilitai 8/14

BENEFICII OFERITE COPIILOR CU DIZABILITĂ IȚ

•  Al%ca ie de !a! 0" &al%are de 7?? de lei, pe"!ru c%piii cu &:r!a cupri"$ț

 0"!re @ i 8 a"i +c%"#%r' Le)ii "r4 8757?8 pri&i"d apr%6area OU1 "r4ș

57?8.

 

'IL*L * H+,-I+ + 6e"e#icia($ de-

• 6u)e! per%"al c%'ple'e"!ar lu"ar +8 lei.

• i"de'"i(a ie de 0"%!i!%r +@ lei. au ai!e"! per%"al,ț

• )ra!ui!a!e !ra"p%r! i"!erur6a", la ale)ere, cu %rice !ip de !re", 0" li'i!a

c%!ului u"ui 6ile! la !re" accelera! claa a II2a, au cu au!%6u(ele, pe"!ru

87 c$l$!%rii du20"!%r pe a" cale"dari!ic>

•  )ra!ui!a!e !ra"p%r! ur6a" cu 'i/l%ace de !ra"p%r! 0" c%'u" de upra#a $ț

3i cu 'e!r%ul4

Page 9: Copilul Cu Dizabilități

8/19/2019 Copilul Cu Dizabilități

http://slidepdf.com/reader/full/copilul-cu-dizabilitai 9/14

COPILUL CU HANDICAP ACCENTUAT beneficiază de:

•  buget e!"#na$ c#%$e%enta! $una! &'( $ei)*

• g!atuitatea t!an"#!tu$ui inte!u!ban+ $a a$ege!e+ cu #!ice ti de t!en+ ,n $i%ita

c#"tu$ui unui bi$et $a t!en acce$e!at c$a"a a II-a+ "au cu aut#buze$e+ ent!u '

că$ăt#!ii du"-,nt#!" e an ca$enda!i"tic*

• g!atuitate t!an"#!t u!ban cu %i.$#ace de t!an"#!t ,n c#%un de "u!afa/ă 0i cu

%et!#u$1

COPILUL CU HANDICAP MEDIU beneficiază de:

•  buget e!"#na$ c#%$e%enta! $una! ,n cuantu% de 22+3 $ei1

Page 10: Copilul Cu Dizabilități

8/19/2019 Copilul Cu Dizabilități

http://slidepdf.com/reader/full/copilul-cu-dizabilitai 10/14

'IL*L * H+,-I+ -1 I HI/3I-+ 6e"e#icia($ 3i de-

2 al%ca9ie lu"ar$ de *ra"$, calcula!$ pe 6a(a al%ca9iei (il"ice de *ra"$ !a6ili!e

pe"!ru c%"u'urile c%lec!i&e di" u"i!$9ile a"i!are pu6lice4

Page 11: Copilul Cu Dizabilități

8/19/2019 Copilul Cu Dizabilități

http://slidepdf.com/reader/full/copilul-cu-dizabilitai 11/14

CENTRE DI4PONIBILE COPIIILOR CU DIZABILITĂ IȚ

Complexul de Servicii Comunitare „Sfânta Filofteia”Câmpina

• Ce"!rul de (i +de recuperare. pe"!ru

c%piii cu di(a6ili!$ i %#er$ !erapie pri"ț /%c, !erapie c%'p%r!a'e"!al$, ar!2!erapie, !erapie pri" 'u(ic$4

• Ser&iciul de c%"iliere i pri/i" pe"!ruș

i"!e)rarea5rei"!e)rarea #a'ilial$ a

c%piiil%r cu *a"dicap a#la i 0"țdi#icul!a!e

Page 12: Copilul Cu Dizabilități

8/19/2019 Copilul Cu Dizabilități

http://slidepdf.com/reader/full/copilul-cu-dizabilitai 12/14

mpleul de 3ervicii munitare 53fntul +ndrei7 lieti

• Ce"!ru de plaa'e"! pe"!ru c%pilul cu*a"dicap, cu % capaci!a!e de l%curi

• Ce"!ru de (i pe"!ru c%pii cu di(a6ili!$9i

• Ser&iciul de c%"iliere 3i pri/i" pe"!rup$ri"9i 3i c%pii

Page 13: Copilul Cu Dizabilități

8/19/2019 Copilul Cu Dizabilități

http://slidepdf.com/reader/full/copilul-cu-dizabilitai 13/14

mpleul de 3ervicii munitare 53fnta &aria7 $lenii de &unte

• Ce"!ru de plaa'e"! cu % capaci!a!e de ? de l%curi +c%piii cu di(a6ili!$ ițl%cuiec 0'preu"$ cu c%piii #$r$ "e&%i peciale.>

• Ce"!ru de (i pe"!ru c%piii cu di(a6ili!$ i>ț

• Ser&iciul pe"!ru de(&%l!area depri"deril%r de &ia $ i"depe"de"!$ț

Ce"!rul de plaa'e"! %#er$ er&icii de c%"iliere pe"!ru 6e"e#iciari c:! iș

er&icii 'edicale pri" ca6i"e!ul pr%priu i c%la6%rea($ cu u" 'edic pedia!ru4ș

 Î" cadrul ce"!rului u"! %r)a"i(a!e di#eri!e a!eliere i ac!i&i!$ i educa!i&e4ș ț

entrul de pla!ament 9ilipe tii de rgș

C%piii cu ceri"9e educa9i%"ale peciale 0")ri/i9i 0" cadrul #a'iliil%r "a!urale auu6!i!u!i&e di" c%'u"i!a!ea l%cal$ care #rec&e"!ea($ Gc%ala Special$

Filipe3!ii de T:r) 0" re)i' e!er" 6e"e#icia($ de er&irea 'eei, ai)ura!$ de

ce"!rul de plaa'e"!4

Page 14: Copilul Cu Dizabilități

8/19/2019 Copilul Cu Dizabilități

http://slidepdf.com/reader/full/copilul-cu-dizabilitai 14/14

ILI'+9I1

1. 555.#o'"r%o.ro

2. %tt66555.#r'!'#$".ro6'!&e7.%6'!ter'$-#$-0o!'#-&ore-se8$"-#o0"e7$"$'-&e-ser'#''-#o0$!'tre-s8!t-*"o8te'-119:;

3.%tt66555.&reto!"'!e.ro6"e<'s"t'e6"e<e=12>=2?1>=rore=@UG=:>=2?1=0o&'*#re=#te=!or0t'e=#restere="o#t'e'=e!tr$=#o''.%