Download - BIBLIOGRAFIE Teatrul Latin

Transcript
Page 1: BIBLIOGRAFIE Teatrul Latin

BIBLIOGRAFIE

1. Barbu, N.I. (coord.): Istoria literaturii latine de la origini până la destrămarea Republicii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.

2. Barchiesi, Marino: Plauto e il metateatro antico, apud Eugen Cizek, Istoria literaturii latine, vol.I, Editura “Societatea Adevărul S.A.”, Bucureşti, 1994.

3. Bayet, Jean, Literatura latină, traducere de Gabriela Creţia, Bucureşti, Editura Univers, 1972. Bayet, Jean, Istoria literaturii latine de la origini până la destrămarea republicii, ediţia a II-a Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1972.

4. Bayet, Jean: Literatura latină, Editura Univers, Bucureşti, 1972.5. Cizek, Eugen, Istoria literaturii latine, vol. 1, Societatea „Adevărul” S.A., 1994. 6. Cizek, Eugen: Istoria literaturii latine, Editura „Adevărul S.A.”, Bucureşti, 1994, 2 vol. 7. Cizek, Eugen: Seneca, Editura Albatros, Bucureşti, 1970.8. Cruttwel, Charles Thomas: A History of Roman Literature, Internet.9. Defays, Jean-Marc: Comicul. Principii, procedee, desfăşurare, Institutul European, Iaşi,

Col.Memo, 2000.10. Drîmba, Ovidiu, Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. III, Bucureşti, Editura Vestala, 1997.11. Grimal, Pierre, Literatura latină, traducere de Mariana şi Liviu Franga, Bucureşti,

Editura Teora, 1997. 12. Grimal, Pierre: L. Annaeus Seneca - conştiinţa Imperiului, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,

1992.13. Grimal, Pierre: Literatura latină, Editura Teora, Bucureşti, 1997.14. Horatius, Arta poetică (Epistula ad Pisones), în Opera omnia, Editura Univers,

Bucureşti, 1980, ediţie bilingvă, vol. II.15. Iorgulescu, Alexandra şi Marcu, Mihaela: Teatru latin, Editura Universitaria, Craiova,

2005.16. Liiceanu, Gabriel: Tragicul. O fenomenologie a limitei şi depăşirii, Editura Humanitas,

Bucureşti, 1993.17. Marin, Ileana: Infidelităţile mitului. Repere hermeneutice, Editura Paralela 45, Piteşti,

2002.18. Munteanu, Romul: Farsa tragică, Editura Univers, Bucureşti, 1989.19. Pandolfi, Vito: Istoria teatrului universal, Editura Meridiane, Bucureşti, 1971.20. Pichon, René: Histoire de la littérature latine, Librairie Hachette, Paris, 1952.21. Popa, Marian: Comicologia, Editura Univers, Bucureşti, 1975..22. Rostagni, Augusto: Storia de la letteratura latina, Torino, 1965.23. Teatru latin: Plaut, Terentiu, Seneca, Editura Gramar, 200224. Tonitza-Iordache, Michaela; Banu, George: Arta teatrului, Editura Nemira, Bucureşti,

2004, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită.25. Ubersfeld, Anne: Termenii cheie ai analizei teatrului, Editura Institutul European, Iaşi,

1999.26. Zamfirescu, Ion: Istoria universală a teatrului, vol.I, Antichitatea, Editura de Stat pentru

Literatură şi Artă, Bucureşti, 1958.27. Zamfirescu, Ion: Panorama dramaturgiei universale, Editura Aius, Craiova, 1999.