Download - 72476711 Planeta Venus

Transcript
Page 1: 72476711 Planeta Venus

8/12/2019 72476711 Planeta Venus

http://slidepdf.com/reader/full/72476711-planeta-venus 1/14

Planeta Venus

Page 2: 72476711 Planeta Venus

8/12/2019 72476711 Planeta Venus

http://slidepdf.com/reader/full/72476711-planeta-venus 2/14

Istorie 

• Este cea mai stălucitoare planetă și din acest motiv a fost remarcată din timpuri imemoriale. Uneori planeta lasă umbră, fapt remarcat deastronomul grec Simplicius dar și de autorul roman Plinius prin anul60. Babilonienii au avut un apetit dezovoltat pentru observareaplanetei, înregistrând pozițiile  planetei în tabele speciale. Homermenționează  în Iliada că Venus este cea mai frumoasă  stea de pecer, meritând numele zeiței iubirii și a frumuseții. 

• Babilonienii i-au dat numele de Ishtar, zeița dragostei.• A fost observată  pentru prima dată  în 1610 de către  Galileo

Galilei, cu ajutorul unui instrument optic.

•  Începând cu 1962, o armată de sonde ruseşti şi americane auefectuat masurători  privind aspectele planetei şi  de atunciobservaţiile continuă.

Page 3: 72476711 Planeta Venus

8/12/2019 72476711 Planeta Venus

http://slidepdf.com/reader/full/72476711-planeta-venus 3/14

Atmosfera •  Atmosfera planetei (groasă de 100

km) este compusă  din dioxid de

carbon, existând și  nori de acidsulfuric. Există  și o mică cantitatede apă  în atmosfera lui Venus.Procentul de gaze din atmosferă este următorul:

-96% dioxid de carbon-3% azot-1% monoxid de carbon,

heliu, argon, dioxid de sulf, xenon,kripton

• Norii din atmosfera  înaltă  a

planetei se mișcă cu viteza de 350km/s, dar spre sol, viteza scade lanumai 2-3 km/h. O particularitatedeosebită este faptul că atmosferaajunge până  la sol. În timpulmișcării acesteia, obiecte nu foartegrele sunt târâte. 

Page 4: 72476711 Planeta Venus

8/12/2019 72476711 Planeta Venus

http://slidepdf.com/reader/full/72476711-planeta-venus 4/14

  S-a observat că planeta este acoperită de

o pătură  foarte groasă de nori, nori ce nu lasă 

caldura degajată de sol să iasă in spațiu. Astfel

se produce efectul de seră,  temperatura la solfiind atât de mare încât plumbul se topește.

Presiuneaatmosferică este asemănătoare 

cu cea de la 900 m adâncime de pe Terra (de

90 de ori mai mare decât presiunea de la sol).

Page 5: 72476711 Planeta Venus

8/12/2019 72476711 Planeta Venus

http://slidepdf.com/reader/full/72476711-planeta-venus 5/14

SuprafaTa 

• În trecut pe suprafața planetei auexistat cantități mari apă, exact cași  pe Pământ. Dar, din cauzaapropierii de Soare, apa s-aevaporat. În prezent temperaturala suprafața planetei este de 462°C. 

• Suprafața  este în mare marte deorigine vulcanică,  65-70% fiindcâmpii, 30% regiuni muntoase și 8% depresiuni.

• Mai mult de 1000 de vulcani exista

pe Venus, majoritatea mai mari de20 km în diametru. Erupțiile 

vulcanilor au creat canale de

scurgere a lavei, ce se întind pe

sute de km.

Page 6: 72476711 Planeta Venus

8/12/2019 72476711 Planeta Venus

http://slidepdf.com/reader/full/72476711-planeta-venus 6/14

  Pe suprafața  lui Venus se întâlnesc și  câmpii întinse. În afară  de acesteamai există câteva depresiuni:

 Atalanta Planitia, GuineverePlanitia, Lavinia Planitia.

Doua regiuni mai înalte se întâlnesc: Ishtar Terra, înemisfera nordică,  si

 Aphrodite Terra, la ecuator.Prima este de mărimea 

 Australiei iar cea de-a douade mărimea Americii de Sud. Cel mai inalt lanț muntos depe Venus este MaxwellMontes.  Acești  munți  seridică  la 12 km deasuprasuprafeței.

Craterele mici (sub3 km) sunt inexistente pe

 Venus, pentru că  atmosferafoarte groasă arde meteoriții mici. S-a deteminat că 

meteoriții  sub 30 de km îndiametru nu pot ajunge pesuprafață. Cel mai marecrater este Mead, ce are 280km în diametru.Pentru a afla date despresuprafata lui Venus,astronomii au studiat-o cuajutorul undelor radar.

Page 7: 72476711 Planeta Venus

8/12/2019 72476711 Planeta Venus

http://slidepdf.com/reader/full/72476711-planeta-venus 7/14

  Venus în Sistemul Solar Venus şi Pământul 

Orbita 

Page 8: 72476711 Planeta Venus

8/12/2019 72476711 Planeta Venus

http://slidepdf.com/reader/full/72476711-planeta-venus 8/14

• Venus se apropie la 100milioane km de Soare. Orotatie completa in jurulSoarelui (un an venusian) seface in 225 zile, iar o rotatie

completa in jurul proprieiaxe (o zi pe Venus) se face in234 zile.

• Un observator aflat pe Venusar vedea Soarele rasarind invest si apunand in est,invers fata de cum e pePamant. Asta pentru caVenus se roteste in jurulpropiei axe in sens inversfata de celelelate planete -aceasta miscare se numeste"miscare retrograda"

Page 9: 72476711 Planeta Venus

8/12/2019 72476711 Planeta Venus

http://slidepdf.com/reader/full/72476711-planeta-venus 9/14

Date Generale

• 462° C - aceasta estetemperatura medie pe Venus

• 23 minute - atât a rezistatsonda Venera 7 pe Venus

• 1 - numărul de formațiuni ce

au primit nume de bărbaţi• 224,695 zile - atât ține anulpe Venus

• 243 zile - atât ține o zi pe Venus

• 108.000.000 km - distanța

medie dintre Venus și Soare • 107,4-109 milioane km-distanţa faţă de Soare

• 12.102 km-diametrul• 5,25 g/cm³ - Densitatea

Page 10: 72476711 Planeta Venus

8/12/2019 72476711 Planeta Venus

http://slidepdf.com/reader/full/72476711-planeta-venus 10/14

Nume de pe VenusToate formațiunile 

de pe suprafața  planetei

primesc nume feminine. Astfel:craterele mai mari de 20 kmprimesc nume ale femeilor ceau adus o contribuție importantă în domeniul lor;craterele mai mici de 20 kmprimesc nume femininemunții  primesc nume alezeițelor din mitologiecâmpiile primesc nume aleeroinelor mitologicevăile  au nume ale planetei

 Venus în diferite limbi și numeale zeițelor râurilor

Pe Venus există  și câteva nume românești:craterul  Văcărescu  (după 

Elena  Văcărescu) peştera Darcleecraterul Estericacraterul Irinucacraterul Nataliacraterul Ștefania craterul Vetacraterul Zina

uprafaţa inşelatoare

a planetei Venus

Page 11: 72476711 Planeta Venus

8/12/2019 72476711 Planeta Venus

http://slidepdf.com/reader/full/72476711-planeta-venus 11/14

Imagine

comparativ ă 

Page 12: 72476711 Planeta Venus

8/12/2019 72476711 Planeta Venus

http://slidepdf.com/reader/full/72476711-planeta-venus 12/14

Page 13: 72476711 Planeta Venus

8/12/2019 72476711 Planeta Venus

http://slidepdf.com/reader/full/72476711-planeta-venus 13/14

 upiter–stânga sus

Venus – Dreapta lângăLună

Page 14: 72476711 Planeta Venus

8/12/2019 72476711 Planeta Venus

http://slidepdf.com/reader/full/72476711-planeta-venus 14/14

  a Realizat

SorinSolomon