cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament,...

67
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA PRESEDINTE RAPORT privind modul de indeplinire a atributiilor proprii si a hotararilor Consiliului Judetean Braila in anul 2007 Stimati consilieri, Stimati invitati, Atributiile presedintelui, sunt cuprinse, in concret, in Legea 215/2005 privind administratia publica locala, dar, in mod distinct este prevazuta si cea cu privire la prezentarea unui raport anual. In acest sens, in executarea dispozitiilor art. 104, alin 3, lit. “b” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, supun atentiei plenului Consiliului Judetean Braila, prezentul Raport, in care sunt prezentate atat modul de indeplinire a atributiilor proprii cat si cele referitoare la aducerea la indeplinire a Hotararilor Consiliului Judetean. 2007 a reprezentat primul an parcurs de tara noastra ca membra cu drepturi depline in Uniunea Europeana, in care autoritatile publice locale au contribuit la intarirea capacitatii administrative si la asigurarea conditiilor pentru absorbtia fondurile structurale. Consecvent principiului autonomiei functionale, Consiliul Judetean Braila a actionat permanent pentru realizarea programelor proprii, punerea in aplicare a strategiilor aprobate, a realizarii sarcinilor si atributiilor specifice, punand un accent mai mare pe 1

Transcript of cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament,...

Page 1: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA PRESEDINTE

RAPORT

privind modul de indeplinire a atributiilor proprii si a hotararilor Consiliului Judetean Braila in anul 2007

Stimati consilieri,Stimati invitati,

Atributiile presedintelui, sunt cuprinse, in concret, in Legea 215/2005 privind administratia publica locala, dar, in mod distinct este prevazuta si cea cu privire la prezentarea unui raport anual.

In acest sens, in executarea dispozitiilor art. 104, alin 3, lit. “b” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, supun atentiei plenului Consiliului Judetean Braila, prezentul Raport, in care sunt prezentate atat modul de indeplinire a atributiilor proprii cat si cele referitoare la aducerea la indeplinire a Hotararilor Consiliului Judetean.

2007 a reprezentat primul an parcurs de tara noastra ca membra cu drepturi depline in Uniunea Europeana, in care autoritatile publice locale au contribuit la intarirea capacitatii administrative si la asigurarea conditiilor pentru absorbtia fondurile structurale.

Consecvent principiului autonomiei functionale, Consiliul Judetean Braila a actionat permanent pentru realizarea programelor proprii, punerea in aplicare a strategiilor aprobate, a realizarii sarcinilor si atributiilor specifice, punand un accent mai mare pe coordonarea serviciilor publice de interes judetean, a autoritatilor administratiei publice locale, cresterea autonomiei colectivitatilor locale, a autonomiei decizionale, realizarea autonomiei financiare si descentralizarea reala a administratiei.

Fara pretentia unei abordari exhaustive, care este si dificil de realizat, va retin atentia cu principalele realizari ale Consiliului Judetean Braila, in anul care a trecut.

La baza activitatii desfasurate, a actiunilor intreprinse si a masurilor stabilite, au stat indeplinirea obiectivelor cuprinse in

1

Page 2: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

Strategia de dezvoltare a Judetului Braila pe perioada 2004 – 2008, in Strategia de modernizare a administratiei publice locale a Consiliului Judetean cu Planul de actiune aferent, in Strategia Judeteana in domeniul Protectiei Dreptului Copilului aflat in dificultate, strategii aprobate in anul 2004, prin Hotarari ale Consiliului Judetean.

Actele administrative adoptate si emise anul trecut, eforturile facute de aparatul de specialitate al Consiliului si personalul din institutiile aflate in subordinea sau sub autoritatea autoritatii deliberative judetene pentru realizarea unor actiuni, activitati si luarea unor masuri, au avut la baza concordanta cu obiectivele propuse in vederea alinierii la standardele europene, accesarii proiectelor din programele operationale regionale si sectoriale. In realizarea obiectivelor propuse in mod esential a contribuit bugetul Consiliului Judetean care in anul 2007 a fost mult mai mare ca in anii precedenti .

In conformitate cu prevederile legale, in vederea aprobarii bugetului propriu al judetului pe anul 2007, propunerile de repartizare a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si a cotei de 22% din impozitul pe venit au fost fundamentate potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale.

Astfel, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si din cota de 22% din impozitul pe venit, o cota de 27% a revenit bugetului propriu al judetului, diferenta fiind repartizata pentru bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiului astfel: 80 % din suma prin decizie a directorului Directiei Generale a Finantelor Publice, in functie de criteriile populatie, suprafata din intravilanul unitatii administrativ teritoriale si capacitatea financiara a unitatii administrativ teritoriale iar 20% din suma, prin hotarare a Consiliului Judetean, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala.

Pentru repartizarea procentului de 20%, Consiliul Judetean a solicitat unitatilor administrativ teritoriale valoarea proiectelor aflate in derulare si a cofinantarii aferente acestora in anul 2007.

Referitor la proiectele derulate in anul 2007, mentionam ca la nivelul Consiliului Judetean Braila, a fost lansat Programul de finantare “ Dezvoltarea prin proiecte”, avand ca obiective

2

Page 3: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

generale dezvoltarea capacitatii institutionale de absorbtie a fondurilor nerambursabile respectiv implicarea autoritatii judetene in sustinerea efortului comunitatilor de a moderniza baza materiala, patrimoniala si institutionala.

In ceea ce priveste sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocate pe anul 2007 pentru drumurile judetene si comunale, aceste au fost repartizate pe unitati administrativ teritoriale in functie de lungimea si starea tehnica a drumurilor, dupa consultarea primarilor.

Pe parcursul executiei bugetare a anului 2007, bugetul propriu al judetului a suferit o serie de modificari datorate rectificarilor bugetare prevazute de: Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 si ale Hotararii Guvernului Romaniei nr. 917/2007 privind repartizarea pe judete a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinata finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale; Ordonanta de Urgenta nr. 88/2007 privind rectificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007; Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007.

De asemenea, bugetul a fost modificat si ca urmare a incasarilor suplimentare ale cotei de 13% si 22% din impozitul pe venit respectiv a incasarii de donatii si sponsorizari.

Adoptarea bugetului propriu al judetului, a repartizarii sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si a transferurilor de la bugetul de stat precum si toate modificarile suferite de buget in cursul anului 2007, au fost reglementate prin Hotarari ale Consiliului Judetean, respectiv prin Dispozitii ale Presedintelui Consiliului Judetean Braila, validate ulterior de catre Consiliul Judetean, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

De asemenea, prin compartimentele de specialitate ale Directiei Economice s-a asigurat intocmirea documentatiilor necesare pentru rectificarile de buget din cursul anului si pentru elaborarea proiectului de buget pe anul 2008 si a estimarilor pentru anii 2009-2011.

In ceea ce priveste fondul de rulment constituit in afara bugetului local, acesta a fost utilizat conform dispozitiilor legale , pentru realizarea unor proiecte si investitii de interes judetean. Rezultatele obtinute de Consiliul Judetean in anul 2007, trebuiesc abordate in corelatie cu acest buget avut la dispozitie.

3

Page 4: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

O actiune prioritara a Consiliului Judetean a fost dezvoltarea si aplicarea strategiilor si implementarea programelor in conditii noi, rezultate din calitatea tarii noastre de membra a Uniunii Europene.O prezentare mai larga a rezultatelor este necesara.

S-a acordat prioritate pentru doua directii de actiune:- cresterea modului de informare a primariilor din judet;-cresterea gradului de implicare al autoritatilor locale in implementarea strategiei de dezvoltare a judetului.

Directia Strategie, Integrare Europeana si Relatii Internationale, cu sprijinul autoritatilor publice locale a reusit sa finalizeze in cursul anului 2007 urmatoarele proiecte; Program Phare

In cadrul Programului Phare 2003 Coeziune Economica si Sociala - Infrastructura regionala si locala - Inundatii, Consiliul Judetean Braila in parteneriat cu Consiliul Local Faurei, a implementat proiectul „Reabilitare Grup scolar George Valsan Faurei, judetul Braila”.

Obiectivul proiectului a fost imbunatatirea conditiilor de invatamant pentru elevii si cadrele didactice din Grupul scolar „George Valsan” Faurei, prin inlaturarea efectelor inundatiilor din anul 2005 asupra infrastructurii scolare.

Valoarea totala a proiectului a fost de 35.000 euro – fonduri Phare si cofinantare de la bugetul de stat si a fost finalizat in luna octombrie 2007.Program Fondul Europa

In cadrul Programului de micro-proiecte - Fondul Europa a fost implementat in cursul anului 2007 proiectul “Informare, Eficienta, Integrare”. Proiectul a vizat aducerea informatiei europene, in domeniul politicilor privind eficienta energetica, mai aproape de comunitatile locale, adaptata la nevoile specifice generate de situatia existenta si de modificarile care au survenit dupa 1 ianuarie 2007.Costul total eligibil al proiectului a fost de 24.884 Euro, din care 18.284 Euro finantare nerambursabila din fonduri europene.

Proiectul s-a finalizat in luna decembrie 2007 (s-a realizat Raportul Final si se asteapta aprobarea acestuia de catre Reprezentanta Comisiei Europene in Romania). Program „ Dezvoltare prin Proiecte”:

Consiliul Judetean Braila a lansat, inca din anul 2006, Programul de finantare „Dezvoltarea prin proiecte”, si au fost

4

Page 5: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

demarate doua sesiuni ale programului, obiectivele generale ale programului “Dezvoltare prin Proiecte” fiind:  - Dezvoltarea capacitatii institutionale locale de absorbtie a fondurilor nerambursabile prin elaborarea, promovarea, implementarea de proiecte viabile, cu efecte vizibile în dezvoltarea durabila a comunitatii.-  Dezvoltarea unei capacitati de management financiar modern, în special utilizarea planificarii bugetare pe proiecte, pentru autoritatile publice locale.-  Abordarea nevoilor şi priorităţilor comunităţii prin consultarea şi implicarea cetăţenilor la luarea deciziilor care privesc strategia de dezvoltare şi obiectivele investiţionale.-  Dezvoltarea unei reţele de promotori locali şi unitati pentru management de proiecte care să dovedească competenţa gestionării pe plan local a acestora. -  Implicarea autoritatii judetene în sustinerea efortului comunitatilor de a-si moderniza baza materiala, patrimoniala si institutionala în scopul unei dezvoltari de tip durabil în perspectiva integrarii în Uniunea Europeana. Consiliul Judetean Braila a asigurat asistenta tehnica pentru toate consiliile locale implicate in program.Enuntam in cele ce urmeaza proiectele finantate in anul 2007 din cadrul primei sesiuni :- Reabilitare Camin Cultural localitatea Tirlele-Filiu, oras Ianca, judetul Braila - valoare proiect 115.269,69 lei- beneficiar Consiliul Local Ianca- Reabilitare Camin Cultural localitatea Perisoru, oras Ianca, judetul Braila - valoare proiect 145.011,48 lei- beneficiar Consiliul Local Ianca- Reabilitare si modernizare Camin Cultural localitatea Spiru Haret, comuna Bertestii de Jos, judetul Braila – valoare proiect 163.600,00 lei- beneficiar Consiliul Local Bertestii de Jos- Reabilitare Camin Cultural Constantinesti, comuna Ramnicelu - valoare proiect 77.786,96 lei- beneficiar Consiliul Local Ramnicelu- Reabilitarea Caminului Cultural Tichilesti - valoare proiect 378.789,01 lei- beneficiar Consiliul Local Tichilesti- Reabilitare Camin Cultural Rimnicelu valoare proiect 153.971,00 lei- beneficiar Consiliul Local Rimnicelu- Reabilitarea terenului de sport din comuna Gradistea, judetul Braila - valoare proiect 52.155,26 lei- beneficiar Consiliul Local Gradistea

5

Page 6: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

- Reabilitarea Caminului Cultural al satului Ibrianu Gradistea - valoare proiect 126.981,33 lei- beneficiar Consiliul Local GradisteaProiecte finalizate in anul 2007 din cadrul celei de-a doua sesiuni :- Reabilitare si modernizare casa de cultura oras Faurei - valoare proiect 161.500,00 lei- beneficiar Consiliul Local Faurei- Reabilitare iluminat public stradal Calea Brailei, oras Ianca, judetul Braila - valoare proiect 201.875,80 lei- beneficiar Consiliul Local Ianca- Reabilitare si modernizare camin cultural in localitatea Lacu Rezii, orasul Insuratei, judetul Braila - valoare proiect 84.800,00 lei- beneficiar Consiliul Local Insuratei- Modernizarea instalatiei de iluminat public al comunei Gradistea - valoare proiect 122.647,01 lei- beneficiar Consiliul Local Gradistea- Reabilitare si modernizare teren de sport localitatea Bertestii de Jos, UAT Bertestii de Jos, judetul Braila - valoare proiect 98.635,34 lei- beneficiar Consiliul Local Bertestii de Jos- Reabilitarea instalatiilor de iluminat public din satele Traian, Silistraru, Urleasca si Caldarusa, judetul Braila - valoare proiect 126.758,00 lei- beneficiar Consiliul Local Traian- Reabilitarea si modernizarea caminului cultural din localitatea Tudor Vladimirescu, judetul Braila - valoare proiect 196.260,00 lei- beneficiar Consiliul Local Tudor Vladimirescu- Grup sanitar la scoala Generala Cotu Lung - valoare proiect 140.821,00 lei- beneficiar Consiliul Local Silistea- Reabilitarea instalatiilor de iluminat public din UAT Gemenele - valoare proiect 96.017,50 lei- beneficiar Consiliul Local Gemenele- Reabilitarea caminului cultural din UAT Gemenele - valoare proiect 190.619,88 lei- beneficiar Consiliul Local Gemenele- Reabilitare camin cultural Mihail Kogalniceanu, comuna Rimnicelu, judetul Braila- valoare proiect 115.929,29 lei- beneficiar Consiliul Local Rimnicelu- Put forat si alimentare cu apa gradinita – Lacu Rezii, orasul Insuratei, judetul Braila - valoare proiect 66.000,00 lei- beneficiar Consiliul Local Insuratei- Reabilitare si modernizare instalatie electrice de iluminat public in localitatea Bordei Verde, comuna Bordei Verde, judetul Braila - valoare proiect 119.700,00 lei- beneficiar Consiliul Local Bordei Verde

6

Page 7: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

- Construire teren de sport in localitatea Tufesti, comuna Tufesti, judetul Braila - valoare proiect 93.950,00 lei- beneficiar Consiliul Local Tufesti- Reabilitare iluminat public satele Movila Miresii, Tepes Voda si Esna - valoare proiect 173.166,00 lei- beneficiar Consiliul Local Movila Miresii- Reabilitare sistem de iluminat public in localitatile Lacu Rezii si Maru Rosu, oras Insuratei, judetul Braila - valoare proiect 62.922,45 lei- beneficiar Consiliul Local Insuratei- Reabilitarea instalatiilor de iluminat public, UAT Bertestii de Jos, judetul Braila - valoare proiect 161.914,19 lei- beneficiar Consiliul Local Bertestii de Jos- Reabilitarea si extinderea retelei de iluminat public oras Faurei - valoare proiect 79.956,00 lei- beneficiar Consiliul Local FaureiIn derulare se afla urmatoarele proiecte :Program Phare : As dori sa mentionez eforturile depuse in mod constant pentru accesarea de Fonduri Europene inca din anul 2005 cand a fost depus spre finantare in cadrul programului Phare 2004-2006 „Coeziune economica si sociala - Dezvoltarea Infrastructurii Regionale” proiectul „Reabilitarea Centrului Istoric al municipiului Braila” cu o valoare de 10.811.164 euro, din care valoarea cofinantarii Consiliului Judetean Braila este de 1.352.101 euro.

Proiectul a fost impartit in doua loturi:- lot 1 (cladiri): RO 2004/016-772.043.01.01.01-11 – contractul a fost reziliat in baza art. 15.2 din FIDIC. In prezent, a fost aprobata realizarea proiectului cu surse de finantare din bugetul Consiliului Judetean Braila si documentatia de atribuire pentru relansarea licitatiei de lucrari se afla in faza de finalizare;- lot 2 (infrastructura): RO 2004/016-772.043.01.01.01-12 – contractul este in implementare avand ca termen de finalizare luna decembrie 2008.

Proiectul „Restructurare si largire a drumului judetean Viziru, Cuza Voda, Mihai Bravu” cu o valoare de 4.598.603 euro, care a fost depus spre finantare tot in cadrul programului Phare 2004-2006 „Coeziune economica si sociala - Dezvoltarea Infrastructurii Regionale” se afla in faza de evaluare strategica CRESC in vederea finantarii in cadrul POR – Axa 2.1 la ADRSE. Documentatia tehnica (PT, CS, DDE) a fost finantata prin HG 811/2006.

7

Page 8: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

In cadrul Programului Phare 2005 Coeziune economica si sociala - „Schema de investitii pentru proiecte mici de gestionare a deseurilor” a obtinut finantare proiectul „Statie de compostare pentru deseuri biodegradabile Ianca”, in care Consiliul Judetean Braila este partener alaturi de Consiliul Local Ianca.

Proiectul vizeaza colectarea gunoiului de grajd si a materialelor vegetale din localitatile adiacente orasului Ianca si transformarea lor in compost,si se afla in implementare faza de realizare a PT,contractarea serviciului de dirigentie de santier, serviciului de audit si serviciului de campanie de constientizare, avand o valoarea de 762.450 euro, din care valoare grant 682.450 euro.

In cadrul Programului Phare 2005 Coeziune economica si sociala - „Masuri impotriva dezastrelor provocate de inundatii” este in derulare proiectul „Reparare pod metalic pe DJ 203, km 35+135 peste raul Buzau la Nisipurile” si „Reparare pod pe DJ 202 D km 0+700 peste raul Buzau, comuna Scortaru Nou”, in care Consiliul Judetean Braila este aplicant. Valoarea totala a proiectului este de 1.469.340 euro – fonduri Phare si cofinantare de la bugetul de stat si urmeaza a fi finalizat in luna aprilie 2009.Program Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administratiei la Nivel Local:

In cadrul Programului Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administratiei la Nivel Local s-a obtinut finantarea si se afla in implementare proiectul “Retea judeteana de comunicatii pentru evidenta persoanelor si conectare la Reteaua de Comunicatii Integrate Voce-Date a MIRA”.

Scopul proiectului consta in realizarea unei retele judetene de comunicatii pentru evidenta persoanelor intre toate institutiile implicate in activitatile de evidenta a persoanelor din Braila, Faurei, Ianca si Insuratei. Aceasta retea va permite si conectarea institutiilor mentionate la Reteaua de Comunicatii Integrate Voce-Date a M.I.R.A.

Costul total eligibil al proiectului este de 75.106 Euro, din care 66.106 Euro finantare nerambursabila din fonduri europene.

Proiectul se va finaliza in luna decembrie 2008.Program de Dezvoltare prin Proiecte:Prezentam in ceea ce urmeaza proiectele din prima

sesiune aflate in derulare :

8

Page 9: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

- Reabilitare si amenajare Camin Cultural comuna Cazasu, judet Braila - valoare proiect 459.287,00 lei- beneficiar Consiliul Local Cazasu- Amenajare baza sportiva Sutesti - Imprejmuire gard zidarie - valoare proiect 176.150,00 lei- beneficiar Consiliul Local sutesti- Reabilitare si reamenajare Camin Cultural sat Movila Miresii, comuna Movila Miresii, judetul Braila - valoare proiect 445.002,00 lei- beneficiar Consiliul Local Movila Miresii- Construire teren sportiv comuna Zavoaia valoare proiect 55.978,50 lei- beneficiar Consiliul Local Zavoaia- Reabilitarea Caminului Cultural Racovita - valoare proiect 159.465,21 lei- beneficiar Consiliul Local Racovita- Reabilitare Camin Cultural comuna Zavoaia - valoare proiect 497.349,47 lei- beneficiar Consiliul Local ZavoaiaProiecte din a doua sesiune aflate in derulare :- Construire teren de sport multifunctional in comuna Stancuta, localitatea Stancuta, judetul Braila - valoare proiect 378.331,30 lei- beneficiar Consiliul Local Stancuta- Reabilitare camin cultural in localitatea Cuza Voda, comuna Stancuta, judetul Braila - valoare proiect 423.046,05 lei- beneficiar Consiliul Local Stancuta- Reabilitarea si modernizarea terenului de sport din localitatea Salcia Tudor - valoare proiect 162.817,63 lei- beneficiar Consiliul Local Salcia Tudor- Construirea caminului cultural din UAT Rosiori - valoare proiect 677.541,36 lei- beneficiar Consiliul Local Rosiori- Reabilitarea si modernizarea terenului de sport din UAT Traian - valoare proiect 150.651,08 lei- beneficiar Consiliul Local Traian- Reabilitare si modernizare camin cultural in localitatea Constantin Gabrielescu, comuna Bordei Verde, judetul Braila - valoare proiect 149.850,00 lei- beneficiar Consiliul Local Bordei Verde - Reabilitare si modernizare camin cultural in localitatea Galbenu, comuna Galbenu, judetul Braila - valoare proiect 201.500,00 lei- beneficiar Consiliul Local Galbenu- Casa de cultura si festivitati localitatea Caldarusa, Traian - valoare proiect 250.000,00 lei- beneficiar Consiliul Local Traian- Reabilitare si modernizare camin cultural in localitatea Jirlau, comuna Jirlau, judetul Braila - valoare proiect 199.400,00 lei- beneficiar Consiliul Local Jirlau

9

Page 10: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

- Reabilitare si modernizare camin cultural in comuna Scortaru Nou, judetul Braila - valoare proiect 97.100,00 lei- beneficiar Consiliul Local Scortaru Nou- Reabilitarea instalatiei de iluminat public in localitatile Racovita, Custura si Corbeni - valoare proiect 172.724,40 lei- beneficiar Consiliul Local Racovita- Reabilitare si modernizare camin cultural, localitatea Scortaru Vechi, judetul Braila - valoare proiect 182.900,00 lei- beneficiar Consiliul Local Tudor Vladimirescu- Reabilitarea si modernizarea terenului sportiv din Gemenele, judetul Braila - valoare proiect 79.856,07 lei- beneficiar Consiliul Local Gemenele- Reabilitare camin cultural localitatea Oprisenesti, oras Ianca, judetul Braila - valoare proiect 123.846,42 lei- beneficiar Consiliul Local Ianca- Reabilitare si modernizare teren de sport oras Ianca, judetul Braila - valoare proiect 100.998,61 lei- beneficiar Consiliul Local Ianca- Reabilitare camin cultural in localitatea Romanu, comuna Romanu, judetul Braila - valoare proiect 173.000,00 lei- beneficiar Consiliul Local Romanu- Reabilitarea caminului cultural Salcia Tudor - valoare proiect 174.900,57 lei- beneficiar Consiliul Local Salcia Tudor- Reabilitarea instalatiilor de iluminat public din comuna sutesti, judetul Braila - valoare proiect 181.039,06 lei- beneficiar Consiliul Local sutesti- Reabilitare camin cultural oras Ianca, judetul Braila - valoare proiect 172.871,53 lei- beneficiar Consiliul Local Ianca- Reabilitarea caminului cultural din Ulmu - valoare proiect 180.636,74 lei- beneficiar Consiliul Local Ulmu- Reabilitarea caminului cultural din Unitatea Administrativ Teritoriala Marasu - valoare proiect 222.321,25 lei- beneficiar Consiliul Local Marasu- Amenajare stadion categoria C- in mediul rural in localitatea Bordei Verde, comuna Bordei Verde, judetul Braila - valoare proiect 74.000,00 lei- beneficiar Consiliul Local Bordei Verde- Reabilitare baza sportiva Alexandru Mihail, orasul Insuratei, judetul Braila - valoare proiect 124.700,00 lei- beneficiar Consiliul Local Insuratei- Reabilitare si modernizare camin cultural in localitatea Tufesti, comuna Tufesti, judetul Braila - valoare proiect 204.600,00 lei- beneficiar Consiliul Local Tufesti

10

Page 11: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

- Reabilitare si modernizare instalatie electrica iluminat public in localitatea Tufesti, comuna Tufesti, judetul Braila - valoare proiect 150.000,00 lei- beneficiar Consiliul Local Tufesti- Reabilitarea instalatiilor de iluminat public localitatea Zavoaia, judetul Braila - valoare proiect 159.068,00 lei- beneficiar Consiliul Local ZavoaiaEvidentiem proiecte depuse spre finantare in curs de evaluare:- Restructurarea si largirea drumului judetean Viziru- Cuza Voda, Mihai Bravu - Complex ecologic pentru tratarea integrata a deseurilor - Strategie, durabilitate, dezvoltare- Reteaua informatica a bibliotecilor publice din judetul Braila- Unitati specializate ale Consiliilor Judetene pentru cresterea capacitatii de absortie a finantarilor de catre structurile administratiei publice locale Pe baza H.G. nr.1424/04.02.2007 au fost incluse in lista anexa la Hotarare urmatoarelor contracte:- contract nr. 61128/ 19.12.2007 – avand ca obiect acordarea de finantare in vederea elaborarii/revizuirii documentatiei tehnico-economice pentru proiectul de investitie “Includerea in circuitul turistic si balnear a Lacului Sarat Movila Miresii”, valoarea contractului – 492.000 Ron- contract nr.61130 / 19.12.2007- avand ca obiect acordarea de finantare in vederea elaborarii/revizuirii documentatiei tehnico-economice pentru proiectul de investitie “Cladire Biblioteca Panait Istrati – Piata Poligon nr.4”, valoarea contractului- 656.000 Ron- contract nr. 61133/19.12.2007- avand ca obiect acordarea de finantare in vederea elaborarii/revizuirii documentatiei tehnico-economice pentru proiectul de investitie “Reabilitarea cladirii din strada Ana Aslan 27-29 – Infiintarea reprezentantei zonei turistice Braila”, valoare contract – 410.000 Ron- contract nr.61135 / 19.12.2007 – avand ca obiect acordarea de finantare in vederea elaborarii/revizuirii documentatiei tehnico-economice pentru proiectul de investitie “Conservarea si promovarea culturii traditionale – O cale pentru dezvoltarea turismului brailean – Reabilitarea cladirii din Piata Traian nr.2”, valoarea contractului – 167.958,96 Ron

O preocupare constanta a fost pregatirea de documentatii tehnice in vederea obtinerii de finantari, chiar daca anul 2007 nu a fost foarte bogat in oportunitati de finantare s-au facut demersuri sustinute in aceasta directie.

11

Page 12: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

Activitatea a fost si este considerata de mare importanta date fiind oportunitatile de finantare din Romania in perioada imediat urmatoare cu evolutie ascendenta pana anul 2012 dar si situatia concreta a judetului Braila.

In prezent putem aprecia, bazandu-ne pe evaluarea si analiza in perspectiva a posibilitatilor de dezvoltare, ca judetul si-a pregatit, in timp, prin actiuni sistematice si sustinute, capacitatea de absorbtie de fonduri prin proiecte pentru perioada financiara urmatoare.

Pentru a asigura formarea personalului de specialitate din aparatul Consiliului Judetean, al Consiliilor Locale dar si a institutiilor aflate in subordinea Consilului judetean, in anul 2007 impreuna cu Asociatia Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila Braila, au fost organizate mai multe actiuni de informare a consiliilor locale intre care nominalizam: seminarul de perfectionare a secretarilor unitatilor administrativ teritoriale, cursul de achizitii publice, intalniri de lucru in cadrul programului ,,Dezvoltarea prin proiecte a judetului Braila’’, prezentarea de programe etc.

Prin intermediul Biroului de Documentatie Tehnica din cadrul Directiei Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale a fost acordata consultanta si asistenta tehnica consiliilor locale, aceasta actiune strategica dovedind deschiderea Consiliului Judetean catre o reala descentralizare.

In cadrul relatiilor internationale si integrare europeana in perioada 6-7 mai 2007, s-a derulat la Braila, intalnirea Comisiei pentru Demografie din cadrul Euroregiunii “Dunarea de Jos” in care s-au reunit membrii din judetele Braila, Galati, Tulcea,precum si cei din Ucraina si Republica Moldova, reprezentanti ai AJOFM si Autoritatii de Sanatate Publica intrucat actiunile din planul de activitate al comisiei se refereau la realizarea unui corp consultativ permanent la care sa adere si Directia Regionala de Statistica.

In intervalul 10-12 mai 2007, s-a desfasurat la Tulcea sedinta Consiliului Euroregiunii “Dunarea de Jos”, in cadrul careia presedintia Euroregiunii a fost predata Regiunii Odessa pe o perioada de 2 ani, Domnul Mykola Skoryk – Presedinte al Consiliului regional Odessa fiind desemnat in functia de Presedinte al Euroregiunii “Dunarea de Jos”.

In data de 30 octombrie 2007, s-a desfasurat la Reni (Ucraina) sedinta Comisiilor din cadrul Euroregiunii “Dunarea de

12

Page 13: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

Jos” a caror presedintie este detinuta de Regiunea Odessa dupa cum urmeaza:

-Comisia pentru economie si audit financiar; -Comisia pentru transport si comunicatii; -Comisia pentru siguranta persoanei si combaterea

criminalitatii.In ceea ce priveste accesarea Programelor de Cooperare

Transfrontaliera Romania - Ucraina, Romania - Republica Moldova, Braila a fost declarat ca judet neeligibil, si de aceea s-a aflat in imposibilitatea de a participa la proiecte de cooperare transfrontaliera. Cadrul euroregional a favorizat o colaborare activa a autoritatilor publice locale din cele trei state componente in toate domeniile de activitate, acordand o importanta deosebita conservarii patrimoniului cultural, dialogului intre culturi, grupuri etnice si religii precum si dezvoltarii institutionale.

Consideram ca odata cu lansarea Programului Operational de Cooperare in Bazinul Marii Negre <<ENPI CBC 2007-2013>>, judetul Braila, ca parte componenta a Regiunii Sud-Est, se va putea implica concret in elaborarea si implementarea unor proiecte de cooperare transfrontaliera, impreuna cu partenerii din cadrul Euroregiunii “Dunarea de Jos”, avand in vedere faptul ca atat Raionul Cahul din Republica Moldova cat si Regiunea Odessa din Ucraina sunt incluse in aria eligibila de cooperare.

Incepand cu acest an, tara noastra se afla in pozitia de stat membru, incepe sa functioneze Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (IEVP - ENPI), care sprijina implementarea Politicii Europene de Vecinatate. Instrumentul va finanta programe comune care reunesc regiuni ale statelor membre si ale tarilor terte (pentru care nu exista deocamdata perspectiva aderarii) cu care acestea au granite comune.

Cooperarea transfrontaliera cu Republica Moldova si Ucraina se inscrie in cadrul oferit de Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat. Documentul strategic privind cooperarea transfrontaliera in perioada 2007-2013 (document aflat in lucru la Comisia Europeana), furnizeaza o lista a statelor si a zonelor eligibile pentru finantare din IEVP precum si gruparea acestora in programe comune.

Aria eligibila a acestui program va include cele patru judete din Romania aflate la granita cu Republica Moldova, la

13

Page 14: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

care se adauga judetele Tulcea si Suceava de la granita cu Ucraina si Judetul Braila ca arie adiacenta.

In acelasi context enuntam initiativa Directiei de Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale in organizarea evenimentului “Stafeta Dunarii 2007 - de la izvor pana la Marea Neagra” in perioada 4-14 august in parteneriat cu Directia pentru Sport a Judetului Braila si autoritatile din landul Baden Wurttemberg si orasul Ulm, Germania.

Pentru anul 2007 Programul constructiilor de locuinte in judetul Braila a cuprins realizarea unui numar de 1048 apartamente finantate in conformitate cu OGR nr.19/1994, astfel ca pana la 31.12.2007 au fost puse in functiune un numar de 971 apartamente, repartizate pe localitati astfel : - municipiul Braila - 870 apartamente - orasul Faurei - 60 apartamente - orasul Ianca - 41 apartamente

Tot in cursul anului 2007 s-au reluat lucrarile la blocul B23 din Ansamblul de locuinte Buzaului, bloc cu 77 apartamente, pentru care sunt necesare fonduri in valoare de 12.000 mii lei si s-au decontat lucrari in valoare de 3.522,4 mii lei.In judetul Braila, derularea programului de locuinte finantat in baza OGR nr.19/1994 a avut ritmicitate, in ciuda greutatilor si fondurilor insuficiente.

Preocuparea Consiliului Judetean Braila a fost sporirea, an de an, a calitatii lucrarilor si a gradului de confort, apartamentele fiind contorizate la instalatiile de gaze, apa rece si apa calda. Exigentele de ordin arhitectural sunt realizate prin finisaje superioare atat la interior, cat si la exterior, pardoseli din gresie si parchet laminat, placaje cu faianta la bai si bucatarii, tamplarie exterioara din PVC cu geam termopan, si terasa cu hidroizolatie din membrane termosudabile.

In ceea ce priveste aplicarea HGR 523/2004 privind aprobarea Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B : Reducerea Riscului Seismic, a fost cuprins si obiectivul “ Consolidare Spital Sf. Spiridon ( Bloc urgente medico-chirurgicale ), Corp B - Spitalul de urgenta Braila “ amplasat in municipiul Braila, str. Pietatii nr. 1. Consiliul Judetean Braila prin demersurile intreprinse cu specialistii din aparatul de specialitate a intocmit expertiza tehnica a constructiei tronsonului nr. 2 - Bloc urgente medico-chirurgicale si studiul de prefezabilitate pentru intreaga cladire,

14

Page 15: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

pentru a se evalua efortul financiar necesar si a se propune esalonarea in timp a lucrarilor necesare pentru reabilitarea, refunctionalizarea si consolidarea spitalului, iar prin protocolul incheiat intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor si Consiliul Judetean Braila s-au stabilit sarcinile partenerilor:

Legat de obligatiile stabilite prin O.G.R. 20/1994 privind punerea in siguranta a fondului construit existent s-au realizat urmatoarele:- urmarirea si raportarea catre MDLPL a activitatii de punere in siguranta a cladirilor avariate de seisme ;- identificarea si notificarea unui numar de 363 cladiri de locuit cu privire la obligativitatea expertizarii tehnice a structurii de rezistenta ;- renotificarea unui numar de 3 asociatii de proprietari din cladiri expertizate si incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic.

In cadrul activitatii de gospodarire comunala si alimentari cu apa  s-a actionat pentru: - alimentari cu apa la sate potrivit alocarilor prin HGR 577/1997 pentru anul 2007, au fost aprobate finantari din partea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor (fonduri bugetare, credit extern + TVA aferent acestuia), finantarile fiind din surse diferite. In acest context mentionam ca au fost executate urmatoarele lucrari :- extindere alimentare cu apa comuna Cazasu, sat Cazasu, constand in 9 km. conducta in valoare de 450.000 lei, finalizarea lucrarilor urmand a se face in cursul lunii martie a acestui an ;- extindere alimentare cu apa comuna Stancuta, sat Cuza Voda, constand in 11 km conducta, rezervor de inmagazinare si puturi forate, in valoare de 1.900.000 lei, lucrarile urmand a se finaliza in luna martie a acestui an;- elaborare SF+PT+DDE+CS pentru Alimentare cu apa comuna Salcia Tudor, satele Salcia Tudor, Ariciu, Cuza Voda, Gulianca, Olaneasca, valoarea acordata fiind de 45.310 lei, urmand ca in cursul acestui an sa inceapa executia lucrarilor.

In cadrul programului de pietruiri, reabilitari si/sau asfaltari de drumuri de interes local aprobat prin HG 577/1997, s-au executat lucrari de reabilitare a drumului comunal DC59, intre DJ 212 A si Blasova, lucrari ce au constat in asternerea unui strat de fundatie de 15 cm din piatra pe o lungime de 9 km.

15

Page 16: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

Pentru aceste lucrari Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Locuintei a alocat suma de 1.384.608,65 lei.

De asemenea s-au mai executat lucrari la drumul comunal DC21 Insuratei –Lacu Rezii, in valoare de 648074,73 lei, constand in lucrari de terasamente si asternerea stratului filtrant pe 4 km lungime; pe drumul comunal DC16 Tufesti –Viziru in valoare de 600.002,0 lei constand in lucrari de fundatie din piatra sparta si asternerea covorului bituminos pe 1,5 km lungime; pe drumul comunal DC15 Stancuta-Polizesti in valoare de 1.270.097,0 lei constand in lucrari de fundatie si strat binder pe 2,2 km lungime.Au fost finalizate lucrarile de pietruire a drumului comunal DC62 Ferma Zaton- Plopi –Magureni in valoare totala de 1.990.430,0 din care; 80.000,0 lei din surse M.D.L.P.L. iar restul din surse proprii ale Consiliului Local Marasu.

In cadrul aceluiasi program s-au executat proiecte tehnice pentru lucrarile de reabilitare si asfaltare a drumurilor comunale DC51 Rimnicelu –Boarca in valoare de 8.000 lei; DC8 DN 2B –Lacu Sarat –Tudor Vladimirescu in valoare de 38.080 lei; DC38 Sutesti –Dedulesti in valoare de 49.980 lei; DC29 Pribeagu –Coltea in valoare de 40.980 lei, executia acestor lucrari demarand in anul 2008.

Pe baza O.G. 7/2006 “Program de dezvoltare a infrastructurii in spatiul rural”, in cursul anului 2007 au primit finantare pentru inceperea lucrarilor de executie pentru alimentari cu apa, canalizari, poduri si podete, 18 consilii locale pentru proiectare, iar dintre acestea 10 au primit aproximativ 20% din valoarea solicitata prin cererea de finantare, dupa cum urmeaza:-Baraganu - “Gospodarie de apa comuna Baraganu” = 900.000,00 lei;-Bordei Verde - “Aductiune apa potabila Bordei Verde-Gabrielescu si Bordei Verde-Liscoteanca, retea distributie” = 859.000,00 lei;-Visani - Pod peste raul Buzau, comuna Visani, judetul Braila = 780.000,00 lei;-Ulmu - “Pod peste canal de irigatii in comuna Ulmu si pod peste raul Calmatui in localitatea Jugureanu, comuna Ulmu, judetul Braila” = 437.000,00 lei;-Jirlau - “Extindere si modernizare lucrari existente de alimentare cu apa a localitatii Jirlau, comuna Jirlau” = 265.000,00 lei;

16

Page 17: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

-Bertestii de Jos - “Modernizare lucrari podete, poduri in localitatea Spiru Haret, comuna Bertestii de Jos, judetul Braila” = 531.000,00 lei;-Surdila Greci - “ Alimentare cu apa a comunei Surdila Greci, satele Surdila Greci, Bratesu Vechi, Faurei sat si Horia” = 724.000,00 lei;-Viziru - “Infiintare alimentare cu apa in localitatea Viziru si sat Lanurile, comuna Viziru” = 975.000,00 lei;-Mircea Voda - “Canalizare in sistem centralizat si statie de epurare in localitatea Mircea Voda si Dedulesti” = 800.000,00 lei;-Unirea - “Infiintare alimentare cu apa in localitatea Unirea si sat Valea Canepii, comuna Unirea” = 962.000,00 lei.

Celelate 8 investitii au primit aproximativ 5% din valoarea solicitata prin cererea de finantare, dupa cum urmeaza:-Rimnicelu - “Consolidarea malurilor raului Buzau in zona Podului Boarca” = 154.000,00 lei;-Sutesti - “Alimentare cu apa a localitatilor sutesti si M. Kogalniceanu, comuna sutesti, judetul Braila” = 75.000,00 lei;-Tudor Vladimirescu - “Alimentare cu apa localitatile Tudor Vladimirescu, Scortaru Vechi si Comaneasca, judetul Braila” = 187.000,00 lei;-Vadeni - “Gospodarie de apa si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa potabila Vadeni” = 114.000,00 lei;-Rosiori - “Pod peste canal de irigatii in comuna Rosiori, judetul Braila” = 36.000,00 lei;-Silistea - “Alimentare cu apa in sistem centralizat a localitatilor Silistea si Martacesti” = 92.000,00 lei;-Insuratei -“Constructie pod localitatea Insuratei, judetul Braila” 159.000,00 lei;-Maxineni - “Constructia unui sistem centralizat de canalizare a apei si a unei statii de epurare si tratare a apelor uzate in localitatea Maxineni, judetul Braila” = 187.000,00 lei.

Pentru anul 2007 valoarea finantarii acordate judetului Braila in cadrul O.G. 7/2006 a fost de 8.237.000,00 lei din totalul de 76.162.377,97 lei solicitata prin cererile de finantare aprobate. Restul sumelor necesare finalizarii investitiilor aprobate se vor acorda pe parcursul anului 2008.

Urmare Conventiei nr. 7154/01.09.2006 incheiata intre MDLPL si Consiliul Judetean Braila in vederea realizarii investitiilor de alimentare cu apa la sate, conform HG 687/1997, pentru comuna Victoria – satele Victoria si Mihai Bravu si

17

Page 18: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

localitatea Rosiori, com. Rosiori, in anul 2007, au fost executate lucrari de catre “Mivan Kier” in valoare de 972.152,99 dolari.

In ceea ce priveste gospodarirea comunala s-a realizat baza de date privind gestiunea deseurilor pe total judet si pe fiecare unitate administrativ – teritoriala, lunar si trimestrial, in scopul asigurarii informatiilor necesare pentru intocmirea studiilor de fezabilitate si a proiectelor privind accesarea de fonduri externe pentru realizarea unui sistem integrat de gestiune a deseurilor.

A fost realizat Programul privind activitatea edilitar – gospodareasca in toate unitatile administrative – teritoriale ale judetului, conform Ordonantei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, modificata si completata prin Legea nr. 515/2002, precum si Programul targurilor, pietelor si oboarelor la nivelul judetului.

S-a continuat colaborarea cu consiliile locale pentru intocmirea documentatiilor privind accesarea de fonduri prin Programul “Sali de sport”. In urma acestor demersuri, un numar de 16 consilii locale au fost cuprinse pe Lista sinteza a Companiei Nationale de Investitii pentru anul 2007.

Prin promovarea colaborarii institutionale a Consiliului judetean cu toate consiliile locale in vederea promovarii constructiei de noi asezaminte culturale tip camin cultural sau casa de cultura, instituit prin O.U.G. nr. 118/2006 au fost monitorizate un numar de 12 consilii locale pentru realizarea documentatiei in vederea obtinerii fondurilor.

In urma constatarii starii tehnice a cladirilor in care functioneaza gradinitele un numar de 48 de unitati din judetul nostru necesita urgent reabilitari sau constructii noi, motiv pentru care s-au facut interventii la Guvernul Romaniei pentru obtinerea fondurilor necesare. In urma demersurilor intreprinse s-a alocat judetului nostru prin hotarari de guvern, suma de 4.496.000 lei, urmand ca executivul sa analizeze posibilitatea alocarii pe viitor si a altor sume.

S-a initiat actiunea de identificare a localitatilor neelectrificate si s-a realizat o baza de date privind situatia electrificarii tuturor localitatilor din judetul nostru pentru cuprinderea acestora in prevederile programului “Electrificare 2007 – 2009”.

Consiliul Judetean Braila are in administrare o retea de drumuri judetene in lungime totala de 603,295 km, majoritatea

18

Page 19: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

fiind asfaltata in perioada 1974 - 1980, in prezent avand capacitatea portanta depasita si durata de serviciu expirata.

Prin lucrarile contractate in cursul anului 2007 s-a incercat mentinerea viabilitatii acestei retele contractandu-se, in acest sens, lucrari de reparatii prin plombari pe o suprafata totala de 75.000 mp in valoare totala de 2.866.000 lei, pe urmatoarele trasee :-DJ 212 Chiscani-Tichilesti -M. Bravu - 8.000 mp-DJ211B Tataru -Victoria - 8.000 mp-DJ221 Cazasu-Sutesti - 8.000 mp-DJ203 Galbenu-Faurei-Insuratei - 8.000 mp-DJ202A Gulianca -Gradistea - 4.000 mp-DJ202B Latinu -Urleasca - 4.000 mp-DJ211ABordei Verde-Cuza Voda - 3.000 mp-DJ211 D Rosiori-Coltea - 3.000 mp-DJ221B Braila -Vadeni - 4.000 mp-DJ212C Stancuta-Dunare-Bac - 3.000 mp-DJ255A Unirea-DN21 - 2.000 mp-DJ203ACiineni -Visani - 6.000 mp-DJ211 Rosiori-DN 2 B - 8.000 mp-DJ202H Gradistea -Maraloiu - 4.000 mp-DJ203S S. Gaiseanca -Faurei - 2.000 mp

De asemenea, din bugetul propriu al Consiliului Judetean Braila s-a contractat executia de covoare bituminoase un strat in lungime de 7.75 km cu o valoare totala de 1.651.647.78 lei pe urmatoarele trasee:-DJ203A km 60+850-km62+050, la Plasoiu-DJ221 km 1+000- km 3+000 Cazasu –Martacesti-DJ211 km 13+000- km 15+000 Rosiori -Tataru-DJ255A km 9+450- km 52+000 Traian –DN 2 B

Pentru drumurile judetene pe tronsoanele pietruite s-au contractat lucrari de reprofilare si scarificare precum si de aprovizionare cu material pietros in valoare de 311.630 lei pe urmatoarele tronsoane:-DJ255 A Cotu Lung –Muchea si Silistraru -Unirea-DJ202D Scortaru Nou – M. Kogalniceanu

Prin H.G.R. nr.917/ 7.08.2007 privind repartizarea pe judete a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, Guvernul Romaniei a alocat judetului Braila suma de 17.500.000 lei pentru finantarea unor lucrari de reabilitare.

19

Page 20: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

Din analizele privind lucrarile necesare a fi efectuate in functie de starea retelei de drumuri judetene si de costurile estimative, s-a propus executarea de covoare bituminoase intr-un strat (4 cm) pe o lungime totala de 59,715 km pe tronsoanele de drumuri judetene aflate in stare tehnica necorespunzatoare precum si asfaltarea a 3 tronsoane de drumuri judetene pietruite, pe o lungime de 5,585 km . Tronsoanele cuprinse in cadrul acestei lucrari sunt urmatoarele:-DJ221 km 3+000- km 5+000 Cazasu –Romanu-DJ212 km 0+000- km 7+000 si km 8+000- km 11+000 Chiscani –Tichilesti-DJ212 C km 0+000- km 7+265 Cuza Voda –Stancuta- Dunare Bac-DJ221 C km 1+100- km 5+400 DN 23 –Silistea-DJ255 A km 47+200- km 49+700 Sc. Nou –Traian-DJ255 A km 70+500- km 73+100 Gropeni - Dunare Bac-DJ203 R km 7+000- km 11+300 Ciresu –Batogu-DJ203 T km 0+000- km 3+750 Jirlau –Visani-DJ203 A km 66+000- km 71+000 Plasoiu –Visani-DJ211 B km 18+000- km 20+000 Victoria –Mihai Bravu-DJ211 km 20+000- km 23+000 Tataru –Dudesti-DJ211 km 31+000- km 35+000 Zavoaia- Bordei Verde-DJ203 S km 0+000- km 4+000 Surdila Gaiseanca –Faurei-DJ203 N km 20+373- km 25+373 Jugureanu –Ulmu

S-au intocmit studii de fezabilitate si proiecte tehnice pentru consolidari de sisteme rutiere si pentru reparatii capitale pentru urmatoarele tronsoane de drumuri: -DJ 211 Rosiori –Tataru 30.741,27 lei-DJ255A Scortaru Vechi –Traian 20.000,00 lei-DJ211B Tataru- Baraganu –M. Bravu 41.650,00 lei-DJ212 Tufesti –Cuza Voda 16.660,00 lei-DJ202A Gulianca- Racovita 15.200,00 lei-DJ211 DN 2B –Bordei Verde 27.370,00 lei

De asemenea s-au mai intocmit studii de fezabilitate urmand ca proiectele tehnice sa se intocmeasca in cursul anului 2008 pentru urmatoarele lucrari:

20

Page 21: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

-Reabilitare pod pe DJ211 B, km 8+100 12.852,00 lei-Reabilitare pod pe DJ211 B, km 5+900 12.852,00 lei-Reabilitare pod pe DJ221 , km 22+440 12.052,00 lei-Amenajare zone de repaus pe drumurile judetene 10.710,00 lei In domeniul reglementarii rutiere, in anul 2007 s-au desfasurat activitati privind modul de respectare a Programului de transport rutier de persoane de catre operatorii de transport.

Pentru semnalizarea rutiera, compartimentul Reglementare Rutiera, impreuna cu compartimentul administrare-exploatare drumuri, ATOP, I.P.J. Braila – Serviciul Politiei Rutiere a executat o confruntare a evidentei indicatoarelor de circulatie cu situatia din teren, intocmind in final un necesar de indicatoare rutiere, functie de cerintele actuale, propunandu-se achizitionarea indicatoarelor necesare.

S-a actionat impreuna cu agentii de politie rutiera urmarindu-se respectarea gabaritelor vehiculelor aflate in trafic, precum si alte aspecte privind legislatia in vigoare care intra in competenta agentilor constatatori, conform Regulamentului aprobat de Consiliul Judetean Braila si O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, actualizata.

In 2007 in cadrul acestor activitati au fost aplicate sanctiuni contraventionale in suma totala de 49.500 lei. Din amenzi si autorizatii speciale de transport s-a incasat suma de 61.794,97 lei.

S-au eliberat 229 Autorizatii Speciale de Transport, pentru autovehicule care au folosit reteaua de drumuri judetene din administrarea Consiliului Judetean Braila, conform OUG nr. 43/1997, republicata.

Pentru perioada de iarna s-a urmarit intocmirea unor planuri de interventie care sa asigure viabilitatea retelei de drumuri judetene in caz de intemperii, viscol, zapada, polei, etc, avand ca principal scop functionarea in conditii optime a serviciilor de deservire a populatiei judetului si de deplasare in conditii de siguranta.

Consiliile locale au fost sprijinite pentru infiintarea sistemelor de distributie de gaze naturale la nivelul localitatilor, in sensul transmiterii legislatiei cu respectarea etapelor in vederea concesionarii serviciului de distributie a gazelor si

21

Page 22: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

obtinerea autorizatiei de infiintare a distributiei de gaze naturale, pentru care s-a asigurat asistenta tehnica de specialitate pe fiecare etapa in parte.

In ceea ce priveste elaborarea avizelor, acordurilor, autorizarea executarii constructiilor si functionarea Comisiei de Acorduri Unice, amenajarea teritoriului, urbanism, proiectare si disciplina in autorizarea executarii lucrarilor de constructii, protectia mediului natural si construit , crearea bancii de date urbane, in anul 2007 au fost intocmite urmatoarele documente: -386 certificate de urbanism  cu taxe aferente de 17.237,89 lei-266 autorizatii de construire, autorizatii de desfiintare ; prelungiri termen de valabilitate autorizatii , continuare lucrari cu taxe aferente de 1.105.702,40 lei-456 avize ale structurii de specialitate pentru certificate de urbanism si autorizatii de construire cu taxe aferente de 4.829 ,00 lei- 454 acorduri unice cu taxe aferente de 4.939 ,00 lei-regularizari de taxe ale autorizatiilor de construire in anul 2007 cu taxe aferente de 10.338,72 leiSuma totala a taxelor incasate in acest domeniu de activitate a fost de 1.143.047,01 lei.

Tot in anul 2007 au fost autorizate un numar de 588 locuinte individuale, insemnand o suprafata totala de 53.533mp.Municipiul Brăila - 291 locuinţe , suprafata utila – 31.570 mpOras Făurei - 9 locuinţe , suprafata utila – 717 mpOras Ianca - 13 locuin ţe , suprafata utila - 1157 mpOraş Însuraţei - 7 locuin ţe , suprafata utila - 1046 mpÎn mediul rural - 268 locuinţe , suprafata utila - 24.043 mp In anul 2007 , Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si de urbanism a analizat si a avizat din punct de vedere tehnic , documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, respectiv :- planul de amenajare a teritoriului zonal interjudetean Braila -Galati - Tulcea , Pod peste Dunare , implicatii in teritoriul celor trei judete ;

22

Page 23: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

- aprobarea acordului de parteneriat intre judetul Braila, municipiul Braila, Judetul Galati, municipiul Galati in vederea infiintarii unei zone de dezvoltare intercomunitara , situata intre municipiile Galati si Braila, pe teritoriul judetului Braila, alaturat DN 22 B; - initierea documentatiei de expropriere pentru cauza de utilitate publica de interes local ,, Pod peste Dunare la Braila ’’ ;- planul de amenajare a teritoriului judetean Braila – P.A.T.J. ;- s-au asigurat fondurile necesare si s-a elaborat caietul de sarcini care cuprinde:Faza I care prevede elaborarea a 15 studii de fundamentare Faza II care prevede identificarea elementelor care conditioneaza dezvoltarea , cu evidentierea problemelor si disfunctionalitatilor.Faza III care reprezinta un diagnostic prospectiv si general ,respectiv evaluarea decalajului dintre situatia actuala si cea anticipata;Faza IV – strategia de amenajare a teritoriului si programul de masuri;De asemenea acest plan mai cuprinde:- plan urbanistic general – orasul Faurei , P.U.G. definitiv;- planul urbanistic zonal ,cu extindere intravilan ’’ Complex comercial Retail Park ’’ , sat Varsatura , comuna Chiscani ;- planul urbanistic zonal – lotizare teren in vederea construirii de locuinte,Comuna Ramnicelu, sat Ramnicelu, s.teren 12, 21 ha;- plan urbanistic de detaliu – S.C.CHIMAGRI S.R.L.Braila – sediu administrativ P+ 1 etaj si spatii de depozitare, comuna Chiscani ;- plan urbanistic de detaliu – primaria Vadeni – lotizare teren pentru constructia de locuinte;- plan urbanistic de detaliu – primaria comunei Frecatei – asezare de vacanta Blasova , s.teren 15,07 ha;- plan urbanistic de detaliu – S.C. AGROAREND S.R.L. – sera in comuna Viziru ;- plan urbanistic de detaliu – S.C. STADIAL PROD COM S.R.L. – amenajare camping, comuna Cazasu;- plan urbanistic de detaliu – S.C.DIOTECH S.R.L. Galati – statie de betoane , extravilan comuna Vadeni ;

In anul 2007 , in cadrul Comisiei socio-economica de examinare si avizare a implementarii structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare s–au analizat documentatiile

23

Page 24: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

depuse si s – au eliberat eliberat avize pentru urmatorii solicitanti :-Hipermarket KAUFLAND – amplasat in municipiul Braila, Aleea Mecanizatorilor nr. 4 , cartier Viziru III; beneficiar KAUFLAND ROMANIA SCS ;-COMPLEX COMERCIAL D+P+E , cu parcare subterana - amplasat in municipiul Braila , str. Calea Calarasilor colt cu str.Radu Negru, cartier Viziru I, beneficiar SC ELENY SRL Braila;- CENTRUL COMERCIAL PRAKTIKER – amplasat in municipiul Braila , str. Transilvaniei , nr. 1 – 5 ; beneficiar SC REAL FRIENDS SRL Bucuresti;- MAGAZIN PLUS – amplasat in municipiul Braila , str. Galati nr. 346, beneficiar SC PLUS DISCOUNT ROMANIA SCS , jud Prahova;- HIPERMARKET PIC 3 - amplasat in Braila , str. George Avramescu , fosta Fabricilor ; beneficiar SC PIC SA Pitesti , jud. Arges;- SPATIU COMERCIAL – amplasat in municipiul Braila, intre B-dul Dorobantilor, str. Mioritei si str. Fabricilor ; beneficiar – SC PLUS DISCOUNT S.C.S. Romania , jud. Prahova;- SUPERMARKET P + 2 etaje, materiale de constructii – amplasat in municipiul Braila , Soseaua Ramnicu Sarat –nr. 92, beneficiar S.C.AGRIMON - COMPLEX COMERCIAL EUROPEAN RETAIL PARK – amplasat in comuna Chiscani , sat Varsatura; beneficiar – S.C. BEL ROM SASE SRL, jud. Sibiu;- MAGAZIN CASH & CARRY – amplasat in municipiul Braila, sos. Ramnicu Sarat nr. 92 ; beneficiar SC SEL GROS CASh & CARRY SRL – Brasov ;- COMPLEX REZIDENTIAL MALL - amplasat in municipiul Braila , bariera Calarasilor ; beneficiar S.C. INVESTMENT SRL – Braila; In baza prevederilor Legii nr. 27 / 2007 privind regimul deseurilor si in conformitate cu Ordinul Ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 951 / 2007 privind aprobarea metodologiei de elaborare a planurilor regionale si judetene de gestionare a deseurilor, reprezentanti ai Consiliului Judetean au participat la cursul de instruire privind elaborarea PJGD , s-a intocmit si s-a aprobat referatul de necesitate privind achizitionarea ’’ Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor’’.

S-a predat documentatia si in prezent se fac verificarile asupra continutului acesteia de catre Agentia de Protectie a Mediului Braila si de catre Agentia Regionala de Protectie a

24

Page 25: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

Mediului Galati dupa care, conform prevederilor H.G.R. NR. 1076 / 2004, se va supune spre analiza , aprobare si emitere a avizului de mediu pentru Planuri si Programe . La sfarsitul anului 2007, din totalul localitatilor judetului s-au elaborat si sunt in curs de avizare si aprobare 23 de planuri urbanistice generale definitive, la care se adauga planul urbanistic general al municipiului Braila. Actiunea de elaborare a documentatiilor de urbanism va continua in anul 2008, pentru alte 20 de comune ale judetului. In conformitate cu prevederile listei proiectelor si documentatiilor tehnice pe anul 2007 , studii topo- geo in zona Vadeni, Blasova si Zaton, s-a analizat si s-a aprobat elaborarea de studii topografice in zonele susmentionate, respectiv realizarea de lucrari de planimetrie si nivelment,foraje pentru stabilirea caracteristicilor terenului de fundare si adancimea apei subterane , documentatii care servesc la intocmirea planurilor topografice necesare proiectarii de obiective, retele, drumuri, spatii verzi ,etc.

In domeniul utilitatilor in comunele judetului s-au realizat:- extindere alimentare cu apa in comunele Tichilesti, Jirlau, Romanu, Racovita, Surdila-Gaiseanca, Sutesti, Bordei-Verde, Baraganul, Cazasu, Ramnicelu; -infiintare alimentare cu apa in comunele:Traian, Viziru, Silistea, Unirea, Victoria, Rosiori; - retele de canalizare in comuna Maxineni;- retele de distributie gaze naturale in comuna Vadeni. In domeniu respectarii disciplinei in urbanism , amenajarea teritoriului si autorizarea executarii lucrarilor de constructii, s-au efectuat controale la toate primariile comunale, oraselor si municipiului Braila

Referitor la Cartierul de locuinte ’’ Dimitrie Cantemir ’’( Siret ), situat in extravilanul comunei Vadeni se va urmari, in continuare, intrarea in legalitate si efectuarea de noi demersuri, pentru respectarea competentelor de eliberare a certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de constructii.

In legatura cu gestionarea bunurilor incluse in patrimoniul, Consiliul Judetean Braila a aprobat darea in administrare, concesionarea bunurilor proprietate publica si a serviciilor de interes public judetean, precum si concesionarea bunurilor proprietate privata a judetului.

Ca urmare, operatiunile de modificare a regimului juridic, aferente bunurilor apartinand domeniului public si privat al

25

Page 26: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

judetului Braila, au fost operate in evidenta contabil-financiara, conform intrarilor/iesirilor din patrimoniu, prin dobandirea sau stingerea dreptului de proprietate publica sau privata, conform legii, sau prin transferul dreptului de administrare, folosinta gratuita, concesionare, catre titularii prevazuti prin lege.

Redam mai jos cateva actiuni din portofoliul administrarii patrimoniului judetului. Privatizarea unor bunuri si servicii de interes public judetean a condus la modificarea regimului juridic al acestora si a inventarului aferent patrimoniului judetului Braila.

Prin adoptarea H.C.J.nr.17/2007, privind vanzarea unui numar de 121.659 actiuni reprezentand 40% din capitalul social al S.C.”Drumuri si Poduri” S.A. Braila si incheierea Contractului de vanzare/cumparare nr.4244/2007, intre actionarul majoritar “Asociatia salariatilor S.C.Drumuri si Poduri S.A.Braila” si Unitatea Administrativ Teritoriala – judetul Braila, s-a finalizat procedura de privatizare a societatii. Diferenta de 60% din capitalul social al SC « Drumuri si Poduri » SA a constituit prima etapa de privatizare incheiata in anul 2005.

In vederea privatizarii Serviciului public de protectia plantelor, in prima etapa Directia Judeteana de Protectia Plantelor Braila a fost reorganizata in societate comerciala cu raspundere limitata, sub denumirea S.C. “Protectia Plantelor” S.R.L. Braila, cu unic asociat - judetul Braila.

Tot in anul 2007 s-a finalizat si vanzarea spatiilor destinate functionarii cabinetelor medicale si activitatilor conexe actului medical, situate in imobilul din Braila, str. Mihu Dragomir nr.13, proprietate privata a judetului Braila, prin vanzarea a 14 cabinete medicale si 5 laboratoare.

Consiliul judetean a aprobat inventarierea, evaluarea si reevaluarea mijloacelor fixe componente ale “Sistemului zonal de alimentare cu apa Gropeni – Ianca - Movila Miresii”. Defalcarea valorii sistemului zonal, inscris la poz.58 din inventarul domeniului public al judetului Braila la valoarea totala a investitiei realizate, a permis inscrierea mijloacelor fixe componente in evidenta tehnico-operativa si contabila, precum si transferul in domeniul privat al mijloacelor fixe care indeplinesc conditiile scoaterii din functiune si casarii.

Scaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la disponibilizarea de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila a

26

Page 27: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

imobilului situat in Sos. Ramnicu Sarat nr.80. Consiliul Judetean Braila a preluat in administrare directa imobilul, in scopul reamenajarii acestuia ca spatiu de functionare a “Centrului Judetean de Coordonare a Interventiei Braila”.

In vederea asigurarii cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judetean si dezvoltarii economico-sociale a judetului, s-a aprobat trecerea imobilului “Aerodrom militar – cazarma 906 Ianca-partial” din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii, in domeniul public al judetului Braila si in administrarea Consiliului Judetean Braila.

Propunerea de trecere a imobilului “Sala Polivalenta”, situat in municipiul Braila, Parcul Kiseleff, precum si preluarea imobilelor reprezentand stadionul de atletism si teren de rugby din domeniul public al statului in domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila au fost inaintate MIRA si ANS spre aprobare.

In vederea executarii lucrarilor la obiectivul de investitii “Constructia podului suspendat peste Dunare” in zona Braila, Consiliul Judetean Braila a aprobat propunerea de preluare a unor terenuri din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale si includerea acestora in domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila.

De asemenea, s-au facut toate demersurile privind preluarea terenurilor respective, fiind inaintate proiectele de Hotarare de Guvern.

Pentru realizarea obiectivului de investitii, Aeroportul « Dunarea de Jos » au fost initiate demersuri pentru degrevarea de sarcini a terenurilor aflate in domeniul public al judetului Braila pe care sunt amplasate amenajari ale unei firme private.

Programul Guvernamental al constructiilor de locuinte executate in baza O.G. 19/1994, cuprinde pentru municipiul si judetul Braila un numar de 1048 apartamente, din care, pana la finele anului 2007, au fost date in folosinta 971 apartamente. Programul se va incheia prin construirea ultimului bloc, respectiv blocul B23 – Ansamblul Buzaului, Braila cu 77 de apartamente.

Sursele de finantare au fost asigurate integral, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor alocandu-ne de la bugetul de stat suma de 6.900 mii lei la care s-au adaugat si sursele proprii (avansuri, rate, dobanzi).

27

Page 28: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

Cu toate acestea, lucrarile nu s-au executat conform graficului, constructorul invocand ca motive lipsa acuta de forta de munca pe tot parcursul anului precum si temperaturile negative inregistrate in luna decembrie, care nu au permis executarea unor lucrari de finisaj interioare.Valoarea lucrarilor de constructii executate in anul 2007 a fost de 3.603 mii lei finantata numai din surse proprii.

Pe baza aprobarii Consiliului Judetean Braila au fost concesionate 2273 ha. S-a procedat la intabularea imobilelor ce apartin domeniului public si privat al judetului Braila. Astfel, s-au inscris in cartea funciara 17 imobile apartinand domeniului public si privat al Judetului Braila.

Activitatea de achizitii publice s-a desfasurat pe baza Programului anual de achizitii publice, aprobat prin Dispozitia Presedintelui, modificata si completata prin dispozitii ulterioare functie de aparitia unor noi necesitati sau surse de finantare.Valoarea contractelor de lucrari, produse, servicii si a cumpararilor directe, insumeaza, la nivelul anului 2007, suma de 28.434.322 lei respectiv 8.567.444 Euro ( fara TVA )

De asemenea au fost elaborate documentatiile de licitatie deschisa pentru concesiunea de lucrari publice necesare obiectivelor :

-Aeroport International “DUNAREA DE JOS” -Constructie Pod suspendat peste Dunare, in zona Braila

Inventarierea bunurilor a avut ca scop stabilirea situatiei reale a patrimoniului, cuprinzand toate elementele patrimoniale, precum si bunurile si valorile detinute cu orice titlu. Constatarile s-au inscris in listele de inventariere si situatiile anexe, intocmite si semnate de comisia de inventariere .

Inventarierea bunurilor imobile (terenuri, constructii, imobilizari corporale in curs), a bunurilor mobile (mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale, rechizite,imprimate) a altor valori cum ar fi numerarul casieriei, bonurile valorice pentru carburanti, timbre postale, etc s-a efectuat prin verificarea existentei faptice, cantitative si valorice a acestora si confruntarea lor cu datele din evidenta tehnico-operativa si contabila a institutiei, situatia pe locuri de folosinta si gestiuni.

Printre obiectivele prioritare ale Consiliului Judeţean Brăila în strategia sa de dezvoltare s-a aflat si extinderea şi modernizarea sistemului informaţional existent. În acest sens, în anul 2007, a fost continuată politica de alocare de resurse

28

Page 29: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

financiare pentru domeniul IT, s-au asigurat resurse tehnice, hardware şi software necesare funcţionării eficiente a sistemului informatic existent al Consiliului Judeţean Brăila. Volumul de activitate inregistrat de Consiliul Judetean Braila si aparatul de specialitate al acestuia nu se putea desfasura fara pregatirea temeinica a sedintelor autoritatii publice deliberative.

Astfel, in anul 2007, au fost organizate 15 sedinte ale Consiliului Judetean Braila, din care 11 sedinte ordinare, 2 extraordinare si 2 sedinte de indata, convocate in baza dispozitiilor presedintelui, cu indicarea datei, locului si ordinei de zi. Materialele inscrise pe ordinea de zi s-au pus la dispozitia consilierilor judeteni, pentru a fi analizate, in comisiile de specialitate ale Consiliului Judetean iar, dupa obtinerea avizelor, s-au asigurat mape pentru studiu, pe grupuri de consilieri, in functie de apartenenta politica. De asemenea, o mapa a stat in permanenta la cabinetul Presedintelui Consiliului judetean.

Ordinea de zi a sedintelor Consiliului Judetean Braila a fost adusa la cunostinta publica prin mass-media, care a fost invitata sa participe la toate sedintele organizate si pe site-ul propriu al Consiliului judetean.

Prin numeroase articole de presa, in emisiuni radio si tv, mass-media a facut cunoscuta problematica abordata, dezbaterile si hotararile adoptate, informand publicul cu privire la activitatea decizionala in administratia publica judeteana. In aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Consiliul judetean a efectuat publicitatea cu privire la elaborarea proiectelor de hotarari cu caracter normativ, prin publicarea acestora pe site-ul propriu, afisarea la sediu intr-un spatiu accesibil si transmiterea catre mass-media locala.La publicarea anuntului privind elaborarea lor s-a asigurat perioada legala de cel putin 10 zile pentru primirea propunerilor de catre responsabilul in relatia cu societatea civila, desemnat prin dispozitia presedintelui. Deoarece nu s-au primit propuneri sau observatii, proiectele de hotarari au fost supuse analizei si dezbaterii in sedintele Consiliului judetean, in forma elaborata, cu avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului judetean. In calitate de autoritate deliberativa, Consiliul judetean a adoptat un numar de 137 hotarari pentru rezolvarea problemelor de interes judetean date in competenta prin Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata si prin

29

Page 30: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

alte acte normative in care sunt stipulate atributii si sarcini pentru consiliile judetene.

Pentru indeplinirea atributiilor privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al Consiliului judetean, ale institutiilor, serviciilor publice si societatilor comerciale de interes judetean, Consiliul Judetean Braila a adoptat un numar de 20 hotarari privind aprobarea organigramei, statului de functii si/sau regulamentelor de organizare si functionare ale acestora, inclusiv infiintarea sau reorganizarea de instituii, servicii publice si societati comerciale de interes judetean.

Exemplificam in acest sens, Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 47/2007 prin care s-a reorganizat Institutia muzicala « Lyra » in Institutie publica de spectacole Orchestra Simfonica « Lyra » in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic si Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 110/2007 privind infiintarea S.C. « Protectia Plantelor »S.R.L.Braila, persoana juridica romana, cu asociat unic judetul Braila ca urmare a reorganizarii Directiei publice judetene de protectia plantelor Braila.

Republicarea Legii organice de organizare si functionare a impus si adoptarea , prin Hotararea nr. 48/2007, a regulamentului de organizare si functionare a Consiliului judetean, actualizat pe baza prevederilor in vigoare. Problemele legate de buget au fost reglementate printr-un numar de 29 hotarari referitoare la aprobarea contului de executie a bugetului consiliului judetean si a situatiei financiare, inclusiv a bugetului special constituit in afara bugetului local pentru constructii de locuinte realizate in baza O.G. nr. 19/1994, pe anul 2006, aprobarea, modificarea si rectificarea bugetului aprobat pentru anul 2007, precum si validarea dispozitiilor presedintelui emise in calitate de ordonator principal de credite, in intervalul dintre sedintele Consiliului judetean.

Cu respectarea cadrului legal creat de Legea nr. 350/2005, Consiliul Judetean Braila a aprobat programele de finantare a actiunilor sportive pe anul 2007 si criteriile de participare, prin Hotararea nr. 16/2007 care au urmarit atragerea copiilor, elevilor si tinerilor pentru practicarea sportului dar si pregatirea competitionala, astfel incat sa sporeasca prestigiul judetului Braila pe plan national si international.

30

Page 31: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

Prin Hotararile Consiliului Judetean Braila nr. 26, respectiv 27, din 2007, Consiliul judetean a aprobat finantarea Centrului judetean de resurse si asistenta educationala Braila cu suma de 300 mii lei si contributia la finantarea cheltuielilor centrelor de zi pentru protectia copilului din judetul Braila, in procent de 52,70%.

In calitatea sa de actionar unic la S.C.”Judeteana de apa”S.A. Braila, prin Hotararea nr. 60/2007, Consiliul judetean a participat prin aport in numerar cu suma de 300 mii lei pentru finantarea unor lucrari urgente de reparatie si reamenajare spatii la Statiile de Tratare Gropeni, Ianca si Movila Miresii, precum si pentru lucrarile de inlocuire a unei portiuni de 1062 ml de conducta de aductiune de apa potabila la Statia de Tratare Gropeni.

De asemenea, pe baza prevederilor H.G.R. nr. 1591/2002 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, Consiliul Judetean Braila a stabilit cota de 3% din costurile totale ale S.C. “Judeteana de Apa” S.A. Braila in vederea acoperirii partiale a cheltuielilor de investitii de contorizare.

Prin hotarari ale Consiliului judetean a fost stabilit pretul mediu al produselor agricole, folosit pentru stabilirea platilor anticipate ale anului fiscal 2008, pentru arenda in natura, s-au aprobat tarifele pentru utilizarea drumurilor judetene pe anul 2008, precum si achitarea cotizatiilor de membru al Ansamblului Regiunilor Europene, respectiv Asociatiei Europene a Regiunilor Frontaliere aferente anului 2007.

Preluarea unor terenuri si constructii in domeniul public al judetului Braila cat si gestionarea eficienta a patrimoniului public si privat al acestuia au constituit prioritati in activitatea deliberativa. In anul 2007 au fost adoptate un numar de 36 hotarari in materie, din care 10 vizeaza obiectivele majore pentru judetul nostru: Constructia podului suspendat peste Dunare si a Aeroportului International “Dunarea de Jos” Braila.

In acest context, exemplificam si Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 128/2007 privind aprobarea propunerii de trecere a imobilelor “Stadion de atletism” si “Teren de rugby” situate in municipiul Braila, parcul Kiseleff, din domeniul public al statului si administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, prin Clubul Sportiv Municipal Braila si Directia pentru Sport a judetului Braila, in domeniul public al judetului si administrarea

31

Page 32: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

Consiliului Judetean Braila, precum si Hotararile nr. 29, 30 si 33/2007 privind propunerile de preluare a unor terenuri in domeniul public al judetului Braila si in administrarea Consiliului Judetean Braila.

Atributiile de gestionare a patrimoniului public si privat al judetului au fost exercitate prin adoptarea unui numar de 13 hotarari privind concesionarea unor terenuri aflate in domeniul public al judetului precum si prin transmiterea in administrare sau prelungirea transmiterii in folosinta gratuita a unor imobile din domeniul public sau privat, dupa caz, a judetului Braila. De asemenea, prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.55/2007 s-a exercitat dreptul de preemtiune la vanzarea imobilului situat in municipiul Braila, str.Polona nr. 14 si s-a aprobat cumpararea acestuia si includerea in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al judetului Braila.

In aplicarea prevederilor O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 130/2007 s-a aprobat inventarierea, evaluarea si reevaluarea fondurilor fixe componente ale “Sistemului zonal de alimentare cu apa Gropeni-Ianca-Movila Miresii si trecerea unor mijloace fixe din domeniul public in domeniul privat al judetului in vederea scoaterii din functiune si actualizarii patrimoniului public concesionat catre S.C.”Judeteana de Apa” S.A. Braila.

De asemenea, prin 4 hotarari s-a aprobat rectificarea datelor de identificare a unor imobile(Ana Aslan nr. 27, Belvedere nr.3, Al.I.Cuza nr. 79, P-ta Poligon nr. 4, Calea Calarasilor nr. 52, Soseaua Buzaului nr. 15 B si 15 C, Soseaua Ramnicu Sarat nr. 80) cuprinse in Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului, in urma masuratorilor cadastrale.

Pe baza prevederilor art. 126 din Legea administratiei publice locale, republicata, Consiliul Judetean Braila a adoptat 18 hotarari de aprobare a documentatiei tehnico-economice-studii de fezabilitate si indicatori tehnico-economici pentru reparatii capitale si consolidare sistem rutier pe drumuri judetene pentru 4 proiecte finantate prin Programul multianual “Asistenta tehnica pentru sprijinirea autoritatilor administratiei publice locale in pregatirea tehnica a proiectelor de investitii publice finantate prin Programul Operational Regional 2007-2013“ vizand dezvoltarea turismului in municipiul si judetul Braila pentru lucrarea “Adaptarea cladirilor civile si

32

Page 33: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

monumentelor istorice la exigentele persoanelor cu handicap la imobilele din patrimonial judetului Braila si pentru “Reabilitarea fatadei cladirii Casa de cultura pentru tineret’

De asemenea, pentru obiectivele “Constructia podului suspendat peste Dunare si “Aeroportul International Dunarea de Jos” Braila au fost aprobate atat studiile de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici cat si studiile de fundamentare la deciziile de concesionare a terenului si de constructie ale acestora.

In domeniile asocierii si parteneriatelor in vederea realizarii unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte comune, Consiliul Judetean a adoptat un numar de 13 hotarari din care 6 vizeaza realizarea Constructiei podului suspendat peste Dunare in zona Braila.

In acest context mentionam Hotararea nr. 99/2007 privind asocierea judetului Braila prin Consiliul Judetean Braila cu unitatile administrativ-teritoriale de pe raza judetului Braila in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Dunarea” Braila, precum si Hotararea nr. 110/2007 privind asocierea Consiliului Judetean Braila cu Consiliile judetene Buzau, Constanta, Galati, Tulcea si Vrancea in vederea realizarii unor proiecte comune de dezvoltare regionala si accesarii fondurilor structural alocate prin Programul Operational Regional 2007-2013.

Pentru indeplinirea unor atributii prevazute de legi speciale, Consiliul judetean a adoptat un numar de 19 hotarari care au vizat:-aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor din judetul Braila;-adoptarea Programului pentru pregatirea drumurilor judetene si comunale pe perioada de iarna 2007-2008; -adoptarea Programului- cadru al manifestarilor cultural-artistice care se vor organiza in judetul Braila in anul 2008, -modificarilor Programului de transport de persoane prin servicii regulate in trafic judetean pe perioada 2005-2008-adoptarea Strategiei judetene de accelerare a dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitate publica-aprobarea vanzarii unui numar de 121659 actiuni, reprezentand 40% din capitalul social al S.C. “Drumuri si poduri” S.A. Braila si a eliberarii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor in suprafata totala

33

Page 34: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

de 92103,08 mp, cota exclusiva, aflate in patrimoniul S.C.”Braicar” S.A.Braila-constituirea, organizarea sau modificarea, dupa caz, a componentei unor comisii infiintate prin hotarari ale Consiliului judetean(Comisia judeteana de baza melifera si stuparit pastoral,Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti, Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism din cadrul consiliului judetean, comisia de acorduri unice, Comisia judeteana pentru protectia copilului)-actualizarea Listei cuprinzand categoriile de documente create si/sau gestionate de Consiliul judetean care constituie informatii de interes public. In indeplinirea atributiilor proprii, presedintele Consiliului Judetean Braila a emis in anul 2007 un numar de 371 dispozitii, ponderea detinand-o dispozitiile privind constituirea unor comisii, in mod deosebit pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 34./2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Normelor de aplicare ale acesteia, aprobate prin HGR nr. 925/2006 si dispozitiile individuale vizand personalul aparatului propriu al Consiliului judetean . Un numar de 34 de dispozitii au vizat probleme legate de bugetul propriu al Consiliului judetean fiind emise de presedintele Consiliului judetean in calitatea sa de ordonator principal de credite.

Prin dispozitii ale presedintelui Consiliului Judetean Braila s-au restituit in natura doua imobile, pe baza prevederilor Legii nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume imobilul din Braila, str. R.S.Campiniu nr. 23 si imobilul situat in Braila, B-dul Al.I.Cuza nr. 79.

De asemenea, prin Dispozitia nr. 264/2007 a presedintelui s-a constituit Secretariatul Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice de interes local a lucrarii « Constructia podului suspendat peste Dunare in zona Braila », pe baza prevederilor art. 8 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica si a prevederilor H.G.R nr. 583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile.

34

Page 35: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

S-au emis o serie de dipozitii prin care au fost imputernicite persoane din aparatul de specialitate al Consiliului judetean sau din cadrul institutiilor din subordinea acestuia sa exercite atributii ale presedintelui Consiliului judetean stabilite de legi speciale. Exemplificam in acest sens: imputenicirea unor cadre tehnice din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Braila de a exercita activitatea de control in domeniul respectarii disciplinei in autorizarea lucrarilor de constructii precum si in urbanism si amenajarea teritoriului, stabilirea persoanelor imputernicite sa aplice sanctiuni prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, imputernicirea unor asistenti sociali din cadrul Directiei de asistenta sociala si protectie sociala sa exercite drepturile si obligatiile parintesti in numele presedintelui Consiliului judetean pentru unii minori pentru care nu a putut fi instituită tutela şi pentru care instanţa a dispus măsura plasamentului Prin Compartimentul cancelarie si arhiva, hotararile adoptate de Consiliul judetean si dispozitiile presedintelui au fost comunicate in termenul legal, in vederea punerii in aplicare, iar cele cu impact public au fost aduse la cunostinta populatiei.

In anul 2007 nu s-au inregistrat acte administrative adoptate si emise care sa fie atacate in instanta de contencios administrativ de catre Institutia Prefectului.Pe baza principiului coordonarii care include colaborarea intre autoritatile publice ale administratiei locale, si in anul 2007, au continuat actiunile de coordonare, indrumare si sprijin a activitatilor specifice consiliilor locale, insistandu-se pe coordonarea serviciilor publice de interes judetean si pe problematica reformei in administratia publica locala.

Primarii, viceprimarii, secretarii comunelor si oraselor, ceilalti functionari publici au fost ajutati concret in realizarea unor actiuni, intocmirea unor documente, proiecte de acte administrative, fiind permanent indrumati sa respecte, in toate cazurile, prevederile legale. Un accent deosebit a fost pus pe functionalitatea normala a serviciilor administratiei locale, punerea acestora in slujba cetateanului si, nu in ultimul rand, pe calitatea actelor de administratie.

Prin grija colectivului redactional, s-a continuat editarea “Monitorului oficial al judetului Braila”, care a fost distribuit celor interesati, celorlalte consilii judetene din tara, la schimb, si

35

Page 36: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

consilierilor judeteni.Au fost editate 12 numere care au cuprins toate hotararile Consliului judetean cu impact public sau alte acte de interes public.Din cauza dezintersului manifestat de autoritatilor locale din teritoriu nu s-a reusit si publicarea unor acte administrative ale acestor autoritati.

Prin compartimentul juridic contencios au fost sustinute in fata instantelor de judecata interesele autoritatilor judetene in 74 cauze cu obiecte diferite: - 30 actiuni in contencios administrativ- 15 actiuni civile- 2 litigii comerciale - 27 de actiuni diverse

Aceste cauze se afla in faze diferite de judecata, dintre care: 42 cauze s-au finalizat, iar celelalte aflandu-se inca pe rolul diferitelor instante de judecata.

Institutiile si serviciile publice de interes judetean au primit sprijin de specialitate si au fost reprezentate in fata instantelor judecatoresti in doua cauze.

De asemenea consiliile locale, autoritatile administratiei publice de la nivel local si celelalte structuri ale administratiei publice de la comune, au fost reprezentate in fata instantelor de judecata in 12 cauze ( 6 contencios administrativ si 6 civile ). Pe langa reprezentarea in instantele judecatoresti, consiliile locale au primit asistenta juridica in redactarea cererilor de chemare in judecata si a cailor de atac in litigii in care a fost posibila judecarea in lipsa, precum si indrumare, coordonare si sprijin de specialitate in vederea: administrarii domeniului public si privat a unitatilor administrativ teritoriale; perfectarii contractelor civile si ale altor acte juridice; recuperarii sumelor ce reprezinta creante bugetare; emiterea actelor administrative cu caracter normativ si individual; aplicarii corecte a dispozitiilor normative desprinse din legislatia nou aparuta.

De asemenea, Compartimentul juridic contencios a analizat si a propus o serie de amendamente la unele proiecte de acte normative, de modificare si completare a celor existente, a intocmit documentatia pentru o serie de proiecte de acte normative initiate de Consiliul Judetean, a pus la dispozitia primariilor din teritoriu lista actelor normative noi aparute importante in desfasurarea activitatii din administratia publica locala.

Din colaborarea cu celelalte compartimente functionale ale aparatului de specialitate al Consiliului judetean, cu institutii

36

Page 37: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

publice aflate sub autoritatea Consiliului judetean a rezultat o activitate complexa permanenta de analize, avizari si redactari de obiectiuni si observatii la actele juridice civile intocmite precum si a celor administrative elaborate.

Aplicarea Legii nr.10/2001, republicata a continuat si in anul 2007, cu solutionarea notificarilor, in spiritul prevederilor Legii nr.247/2005, punandu-se accent pe retrocedarea in natura a imobilelor.

In vederea realizarii atributiilor prevazute de lege, prin activitatea desfasurata in plen si in comisiile de lucru, Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Braila a contribuit la elaborarea planului de activitati si la fixarea obiectivelor si indicatorilor de performanta minimali pentru serviciul politienesc. Fiind implicate direct in protejarea intereselor comunitatii prin asigurarea unor servicii de politie eficiente si eficace pentru cetateni, Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Braila a monitorizat pe parcursul anului 2007 activitatile Inspectoratului de politie al Judetului Braila si modul de indeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti, venind cu propuneri constructive pentru luarea operativa a masurilor de inlaturare a deficientelor sesizate.

In acest scop, a mediat, prin intermediul mai multor sedinte de lucru, realizarea, semnarea si implementarea „Planului Unic de Ordine şi Siguranţă Publică”, principalul instrument prin care se realizeaza cooperarea intre Inspectoratul de Poliţie al Judetului Braila, Inspectoratul de Jandarmi al Judetului Braila, Inspectoratul Politiei de Frontiera Braila, Politia Comunitara Braila in baza caruia s-au stabilit competentele fortelor de ordine publica la nivelul Judetului Braila, in vederea gestionarii eficiente a climatului infractional.

Totodata in cursul anul 2007, ATOP Braila, in parteneriat cu Inspectoratul de Politie al Judetului Braila, Serviciul Politiei Rutiere, a derulat “Proiectul local privind siguranta rutiera la nivelul Judetului Braila”. Obiectivele acestui program au urmarit reducerea numarului persoanelor decedate si a celor ranite grav in accidente rutiere produse pe fondul vitezei excesive si a numarului persoanelor decedate si a celor ranite grav in accidente rutiere care au drept cauza indisciplina pietonilor atat prin constientizarea opiniei publice asupra dinamicii si consecintelor accidentelor rutiere, precum si prin dezvoltarea colaborarii cu alte institutii care au atributii in domeniu.

37

Page 38: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

In anul 2007, ATOP Braila, prin reprezentantii sai, a participat la grupul de lucru constituit de Centrul de Mediere si Securitate Comunitara Iasi in vederea constituirii Asociatiei Nationale a Autoritatilor Teritoriale de Ordine Publica (ANATOP).

Scopul asociatiei este de a sprijini activitatea ATOP-urilor prin crearea unui parteneriat reprezentativ la nivel national, de dialog cu reprezentantii administratiei locale si centrale, de a crea un cadru organizat si profesional de informare si perfectionare a membrilor ATOP si de a facilita schimbul de informatii si experienta, in vederea imbunatatirii si dezvoltarii activitatii acestor structuri.

Autoritatea Teritorială de Ordine Publica Braila a desfasurat in anul 2007 un program de masuri menit a preveni si reduce faptele care aduc atingere sigurantei personalului didactic si elevilor si care influenteaza in mod negativ desfasurarea in bune conditii a procesului de invatamant. Urmare a discutiilor purtate de membrii ATOP Braila cu reprezentanti ai Inspectoratului Scolar Judetean Braila, reprezentanti ai autoritatilor publice locale precum si cu directori ai institutiilor de invatamant s-a luat decizia, cu sprijinul Consiliului Judetean Braila, achizitionarii si montarii unor sisteme de supraveghere, in vederea implementarii unui proiect pilot de dotare cu sistem de control si urmarire video, care sa duca la monitorizarea, 24 de ore din 24, a 5 institutii de invatamant din Judetul Braila dupa cum urmeaza:-Grup Scolar “George Valsan” - Oras Faurei, -Grup Scolar “Nicolae Oncescu” - Oras Ianca, -Liceul Teoretic “Constantin Angelescu” – Oras Ianca, -Grup Scolar Insuratei – Oras Insuratei, -Liceul Teoretic “Matei Basarab” - Comuna Maxineni

Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Braila a desfasurat o campanie de educare si informare in randul elevilor din Judetul Braila referitoare la importanta si utilitatea numarului unic de urgenta 112, si responsabilitatea in apelarea acestuia.

In acest sens au fost realizate, cu sprijinul Consiliului Judetean Braila, un numar de 130 panouri de informare-prevenire <numar unic de urgenta 112>, in vederea montarii acestora in institutiile de invatamant din Judetul Braila.

A.T.O.P. Braila a realizat in anul 2007, cu sprijinul Consiliului Judetean Braila, dotarea IPJ Braila cu un sistem Server biprocesor, pentru imbunatatirea muncii operative

38

Page 39: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

pentru verificarea aplicatiilor specifice Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, pentru imbunatatirea fluxului informatic cu posturile de politie comunale cat si pentru eficientizarea procedurilor de identificare a persoanelor si a autovehiculelor din Judetul Braila

Aceste servicii de retea sunt in prezent utilizate pentru managementul unei retele de 250 statii de lucru cu posibilitatea cresterii numarului in viitorul apropiat prin derularea Proiectului “Retea Metropolitana” la nivelul Municipiului Braila si extinderea acesteia catre politiile orasenesti si comunele arondate acestora.

In domeniul auditului, în anul 2007 conform planului anual s-au realizat :-Evaluarea sistemelor de management financiar şi control intern privind transparenţa, conformitatea cu normele legale, regularitatea, economicitatea, eficienţa şi eficacitatea ;-Evaluarea regularităţii şi conformităţii în încasarea şi utilizarea veniturilor proprii;-Sistemul derulării fondurilor pentru construcţia şi vânzarea locuinţelor în baza O.G.nr. 19/1994;-Respectarea legalităţii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor ;-Achiziţii publice ;-Administrarea , gestionarea şi utilizarea fondurilor europene - Analiza şi verificarea modului de utilizare a fondurilor repartizate de Consiliul Judeţean Brăila la Serviciul de Ambulanţă Judeţean;- Analiza şi verificarea modului de utilizare a fondurilor repartizate de Consiliul Judeţean Brăila la Handbal Club „Dunărea” Brăila şi la S.C. Clubul de fotbal S.A. Brăila

Analizând comparativ cererea de fonduri şi modul de utilizare a acestora, la S.C. « Clubul de Fotbal »Braila, echipa de auditori a constatat că nu s-a respectat încadrarea în sumele solicitate pe tipuri de activităţi, nu există o concordanţă între activităţile care fac obiectul proiectului şi documentele justificative. Conform contractului care a intrat în vigoare începând cu data de 05.04.2007, fondurile alocate trebuiau să fie utilizate pentru finanţarea activitaţilor ulterioare încheierii acestuia şi nu a restanţelor către personalul tehnic-administrativ şi diverşi furnizori de bunuri şi servicii anterioare datei de 05.04.2007. S.C. „Clubul de fotbal Brăila” trebuie să participe cu un procent de 25,81%, dar până la data efectuării controlului,

39

Page 40: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

din analiza documentelor, s-a constatat că S.C. „Clubul de fotbal Brăila” nu realizeaza venituri proprii.

În urma verificărilor efectuate la Consilul Judeţean şi la unităţile subordonate, prin rapoartele de audit întocmite s-au emis concluzii şi recomandări, care implementate, au condus la stabilirea concordanţei dintre fenomenele economice derulate şi realitatea situaţiilor financiare.

In domeniul resurselor umane si al salarizarii, atat pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean cat si pentru institutiile publice aflate in subordine, activitatea s-a axat pe problemele specifice de personal-salarizare, cum sunt: elaborarea si aprobarea de Organigrame, State de functii, Regulamente de organizare si functionare, planuri de ocupare a functiilor publice, organizarea si desfasurarea concursurilor, aprobarea Acordului colectiv de munca al functionarilor publici din cadrul Consiliului Judetean Braila si Contractul colectiv de munca al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila.

Solutionarea problemelor prezentate de cetateni in cadrul audientelor acordate sau in petitiile adresate Consiliului Judetean Braila a constituit o activitate careia i s-a acordat o atentie deosebita.

In anul 2007 la Consiliul Judetean Braila s-a inregistrat un numar de 53 petitii, toate fiind solutionate in termenele prevazute de legi. Din totalul acestora, 37 au fost adresate direct Consiliului Judetean Braila, iar 16 au fost primite prin intermediul altor institutii, institutia Prefectului sau autoritati centrale.

Un numar de 3 petitii au fost clasate pe baza de referat, deoarece erau anonime sau nu erau trecute datele de identificare ale petitionarului.

Cetatenii au fost primiti in audiente conform programului de audiente al presedintelui si vicepresedintilor Consiliului Judetean Braila si al secretarului judetului, iar atunci cand a fost posibil au fost primiti si in afara programului de audiente, dovedindu-se intelegere si disponibilitate in rezolvarea unor probleme urgente.

La nivelul anului 2007 s-au inregistrat 85 de audiente, indeosebi cazurile a caror rezolvare a necesitat verificari si analize.Prin Centrul de informare a braileanului s-a asigurat accesul cetatenilor la informatiile de interes public produse si/sau

40

Page 41: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

gestionate de Consiliul Judetean Braila, iar informatiile din categoria celor comunicate din oficiu au fost publicate pe site-ul propriu si actualizate periodic.

Consiliul Judetean Braila a coordonat si finantat, potrivit competentelor activitatea cultural-artistica si de educatie care a avut loc pe baza Programului anual.Mentionam ca realizari urmatoarele:

Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila a desfasurat, in perioada de referinta o activitate coerenta pe principalele coordonate prevazute de Legea asezamintelor de cultura precum si de Regulamentul de organizare si functionare aprobat de Consiliul Judetean Braila.

Una dintre aceste coordonate a fost si continua sa fie cunoasterea si promovarea creatiei populare contemporane, inventarierea, conservarea si reabilitarea patrimoniului cultural imaterial.La acest capitol mentionam:

-In calitate de beneficiara ai Proiectului Phare “Ateliere de Revitalizare a Textilelor Traditionale” si in calitate de formator autorizat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei si Cercetarii in meseria de tesator, a fost desfasurata activitatea de calificare a unor grupuri de femei din mediul rural, care traiesc din agricultura de subzistenta, in meseria mentionata.

In cadrul Atelierelor a fost continuata activitatea proprie de dezvoltare de produs artizanal – design de interior, tesaturi pentru vestimentatie din bumbac si in etc. Produsele au fost prezente si valorificate in numeroase si prestigioase targuri ale mestesugarilor Rustica Bucuresti, Targul International de Turism, Romexpo, Galati, Iasi, Sibiu, Christmas Day etc.

S-au organizat doua targuri ale mestesugarilor, in lunile august si septembrie, la care au fost prezenti peste 70 de mestesugari din tara, dar si braileni. In luna august s-a organizat, in parteneriat cu Complexul Muzeal “Astra” Sibiu un targ al copiilor mestesugari, castigatori ai olimpiadelor de profil ce au loc anual la Dumbrava Sibiului. In acest cadru am asigurat si prezenta unor copii mestesugari din localitatile judetului Braila.

S-a acordat sprijin metodologic dezvoltarii Ansamblului de cantece si dansuri “Museteanca” al Casei de cultura Insuratei. In lunile iunie – august, s-a asigurat participarea unui grup de 5 tineri interpreti de muzica populara la competetia Ora Populara organizata de Tvr2 – Autostrada Tvr.

41

Page 42: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

Dat fiind caracterul multietnic al zonei Braila, s-a acordat o deosebita atentie colaborarii cu formatiile artistice ale etniilor. La Sibiu – capitala culturala europeana- judetul a fost prezent cu un spectacol al comunitatilor entice existente in Braila.Din categoria manifestarilor de performanta, mentionam:- organizarea editiei a III-a a Festivalului International de Muzica Usoara “George Grigoriu” care a fost desemnat “Evenimentul anului” de catre Revista Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din Romania. - In luna iunie, in colaborare cu Biblioteca Judeteana Panait Istrati s-a organizat si desfasurat prima editie a Festivalului “Poetii din Balcani”. - In luna iulie s-a asigurat secretariatul tehnic al Festivalului International de Canto “Hariclea Darclee”. - In luna august s-a desfasurat prima editie a Concursului international de muzica populara vocala “Cantecul de dragoste de-a lungul Dunarii” la care au participat interpreti din toate judetele riverane Dunarii precum si din Serbia, Ungaria, Bulgaria, Ucraina si Moldova. - In noiembrie s-a desfasurat Festivalul National de Folk – “Omul cu o chitara” editia a II-a. - In luna decembrie, s-a organizat Salonul international de caricatura. Au fost expuse peste 200 de caricaturi din 27 de tari: China, Argentina, Germania, Grecia, Iran, Rusia, Ucraina, Belgia etc. Pe coordonata activitati de timp liber, “arta amatoare” consemnam:

-Grupul “NOI”, ce reuneste aproximativ 20 de artisti plastici amatori cu o structura profesionala si de varsta foarte diversa, a organizat patru expoztii de grup si au beneficiat de o tabara de creatie la Blasova;

-Corala feminina a Centrului de Creatie, ce reuneste peste 45 de coriste, cele mai multe fiind cadre didactice, invatatoare si educatoare, cu un repertoriu foarte variat si bogat a sustinut 15 concerte pe diferite scene din municipiu si din localitatile judetului.

-Scoala Populara de Arte si Meserii “Vespasian Lungu” Braila si-a propus ca obiective: - Cresterea nivelului calitatii actului cultural – educational; - Cresterea numarului de elevi inscrisi la cursuri ;- Participarea la 5 concursuri internationale ;- Participari la 17 concursuri pe plan national ;

42

Page 43: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

- Organizarea si participarea la 12 concursuri, spectacole si expozitii pe plan local ; - Participarea la 13 actiuni oganizate in colaborare si in parteneriat cu institutii de profil , toate obiectivele fiind realizate.

La finele anului 2007, in cadrul Scolii Populare de Arte si Meserii “Vespasian Lungu”, s-a infiintat Sectia Externa de Impletituri si Artizanat cu un numar de peste 25 de elevi, in comunele Surdila Gaiseanca si Filipesti. Cresterea numarului de elevi se datoreaza in principal noului sediu al Scolii Populare de Arte si Meserii “Vespasian Lungu”, reabilitat si oferit spre administrare din 2005 de catre Consiliul Judetean Braila, spatiu ce asigura nevoile de pregatire si calificare ale cursantilor.

In ceea ce priveste activitatea Bibliotecii Judetene ,,Panait Istrati’’ pe anul 2007 se poate retine faptul ca aceasta institutie s-a implicat responsabil in realizarea atributiilor sale, actionand pentru :- dezvoltarea colectiilor. La 31.12.2007 colectiile Bibliotecii se constituiau in 373.403 u.b. ( indice de inzestrare 1.76 u.b./ locuitor) in valoare de 4321.003,53 lei ;- prelucrarea si organizarea colectiilor. Ca urmare a informatiilor stocate a demarat un proiect cultural de anvergura ,,Dictionarul Bibliografic al Scriitorilor Braileni’’ ;  - organizarea lecturii si informarii la nivelul comunitatii brailene.In anul 2007 au beneficiat de servicii de specialitate 11.610 persoane. Biblioteca a primit 119.167 vizite de catre abonati. Au fost imprumutate 295.909 u.b ;- comunicarea colectiilor. Animatie culturala prin expozitii documentare, expozitii de arta plastica, lansari de carte, intalniri cu scriitorii, conferinte tematice, auditii muzicale, vizionari de filme, un total 68 actiuni cu participarea a 7500 persoane ;- promovarea colectiilor si serviciilor ;- imbunatatirea sistemului informatic si digitalizarea documentelor ;- indrumarea metodologica de specialitate a bibliotecilor publice din judet.

Muzeul Brailei, care a trecut de 125 de ani de existenta, a desfasurat o activitate laborioasa in toate sectiile sale, si ca o recunostere a activitatii acestei importante institutii de cultura i s-a conferit prin Decret prezidential Ordinul ,, Meritul cultural in grad de mare ofiter’’

43

Page 44: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

Cercetatorii de la Muzeul Brailei au realizat activitati specifice prin descoperirile facute cu ocazia sapaturilor arheologice, prin studiile realizate si prin comunicarile prezentate la numeroase actiuni organizate de institutie sau de alte institutii similare din tara, iar prin colectia « ISTROS » in anul 2007 au fost publicate 16 volume.

Au fost organizate expozitii si manifestari culturale ( ex. omagierea unor personalitati marcante ale Brailei ca pictorul Gheorghe Naum si scriitorul Mihail Sebastian de la a caror nastere s-au implinit 100 ani.

In anul 2007 in viata cultural – artistica a judetului nostru a aparut o noua institutie de cultura, Institutia publica de spectacole – Orchestra Simfonica ,,LYRA’’ Braila, care deja a debutat cu doua concerte simfonice si doua manifestari legate de sarbatorile de iarna.

In domeniul protectiei si asistentei sociale prin directia subordonata Consiliului Judetean Braila, au fost asigurate protectia copilului si protectia persoanelor adulte cu handicap. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila in cursul anului 2007 a infiintat doua noi servicii: - Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Handicap Braila. Infiintarea Centrului de ingrijire si asistenta, a reprezentat un prim pas in procesul de dezvoltare, la nivel judetean, a unor servicii alternative de protectie speciala si asistenta pentru persoana adulta cu nevoi speciale. Crearea acestui centru a fost posibila datorita efortului investitional al Consiliului Judetean Braila si a celui organizatoric al D.G.A.S.P.C. Braila. Beneficiarii directi ai acestui serviciu sunt persoane cu handicap grav si accentuat preluate din Caminul pentru Persoane Varstnice “Sfintii Apostoli Petru si Pavel” Braila si din Centrul de Asistenta Medico-Sociala “Sfanta Maria” din localitatea Baldovinesti din sistemul de protectie a copilului, odata cu implinirea varstei de 18 ani, precum si a persoanelor cu handicap, provenite din comunitate. - Modulul de readaptare psihosociala a copilului cu comportament antisocial .Infiintarea acestuia este un raspuns la nevoile identificate la nivel judetean in ceea ce priveste serviciile specializate oferite copilului care savarseste fapte penale si nu raspunde penal. Beneficiarii modulului sunt: copii care prezinta diferite tulburari de comportament; copii care au savârsit o fapta penala, dar nu raspund penal; copii care provin

44

Page 45: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

din medii sociale defavorizate, care prezinta potential infractional; copii care au fost gasiti vagabondând sau cersind. In structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului functioneaza Comisia Judeteana pentru Protectia Copilului si Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti,comisii aflate in subordinea Consiliului Judetean. In cursul anului 2007, activitatea celor doua comisii s-a concretizat in: - Serviciul Secretariatul Comisiei pentru Protectia Copilului - In cursul anului 2007, au fost organizate 24 de sedinte ale Comisiei Judetene pentru Protectia Copilului Braila. Au fost analizate 1376 de cazuri sociale, precum si 1477 de cazuri care au necesitat incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau dupa caz orientare scolara / profesionala. Au fost eliberate un numar de 1200 Certificate de incadrare a copilului intr-un grad de handicap, 372 Certificate de expertiza si orientare scolara / profesionala, precum si 1392 hotarari de incadrare a copilului intr-un grad de handicap si orientare scolara / profesionala. De asemenea, pe segmentul social, au fost elaborate si transmise, in conditiile legii, partilor interesate, un numar de 79 atestate de asistent maternal profesionist, precum si un numar de 496 hotarari, privind instituirea sau revocarea de masuri de protectie speciala. - Serviciul Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru adulţi - In anul 2007 au fost evaluate 5769 de persoane. Dintre acestea 1250 s-au încadrat în gradul de handicap grav, 3852 în gradul de handicap accentuat, 513 în gradul de handicap mediu, 7 în gradul de handicap uşor şi 147 nu s-au încadrat în nici un grad de handicap.

Efectivul de copii din sistemul de protectie al DGASPC Braila la 31.12.2007 era de 656 repartizati astfel:- Centrul de recuperare pentru copiii cu dizabilitati ,,Pescarusul’’ – 38 copii;- Centrul de plasament in regim de urgenta – 18 copii;- Centrul maternal ,,Alexandra’’ – 8 copii;- Centrul de zi ,,Elpida I’’ – 42 copii;- Complexul de tip familial I – 86 copii;- Complexul de tip familial II – 68 copii;- Centrul cu module de tip familial ,, Dumbrava Minunata’’ – 44 copii;- Copii plasati la asistenti maternali profesionisti – 352 copii

45

Page 46: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

Efectivul de persoane adulte cu dizabilitati din sistemul de protectie DGASPC Braila la 31.12.2007 era de 144 persoane repartizate dupa cum urmeaza:- Centrul Social de Gazduire temporara pentru Tinerii cu dizabilitati – 18 tineri;- Centrul de Ingrijire si Asistenta Braila – 46 persoane;- Centrul de Ingrijire si Asistenta Baraganul – 43 persoane;- Centrul de zi pentru ingrijirea si recuperarea peroanelor cu dizabilitati – 17 persoane- Centrul de zi ,,Elpida II’’ – 20 persoane

In anul 2007 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila a acordat serviciii unui numar de 656 copii si 144 persoane adulte cu dizabilitati.

Consiliul Judetean Braila finanteaza si Scoala Speciala, pentru toate categoriile de cheltuieli, iar sumele alocate pentru 2007 au asigurat o desfasurare a activitatii normala. In anul scolar 2006-2007 scoala speciala a functionat cu 218 elevi, in anul scolar actual cu 201 elevi inscrisi.

Scoala de arte si meserii a beneficiat in anul scolar 2006-2007 de fonduri din partea Consiliului judetean, pentru reabilitare, amenajandu-se spatiile necesare desfasurarii acestei dificile activitati didactice.

Serviciul public comunitar judetean de evidenta a persoanelor Braila, aflat in subordinea Consiliului Judetean Braila, a cautat, pe tot parcursul anului 2007, sa-si organizeze activitatea mai bine pentru realizarea atributiilor si sarcinilor specifice. Ca urmare, a sprijinit si indrumat serviciile locale de evidenta a persoanelor, a efectuat controale la acestea, a controlat pe linie de stare civila primariile din teritoriu si a efectuat instruirea anuala a delegatiilor de stare civila.

In cifre activitatea poate fi demonstrata de eliberarea a 35609 acte de identitate, a 29105 carti de alegator, a 581 pasapoarte, efectuarea a 12 mentiuni in registrele de stare civila, verificarea a 12941 de persoane in Registrul National de Evidenta a Persoanei.

La S.C. ,,Judeteana de Apa S.A. Braila’’ activitatea a fost in continua redresare, dar, datoriile vechi, acumulate in timp inca mai greveaza societatea. A crescut de asemenea gradul de incasare a creantelor. Ca urmare a masurilor dispuse societatea a reprezentat lunar informari privind realizarea indicatorilor de performanta.

46

Page 47: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

Pretul de cost pe m3 apa produsa si livrata este cel din mai 2006. Pentru a veni in sprijinul societatii, Consiliul Judetean Braila a majorat capitalul social al societatii cu suma de 300 mii lei din bugetul propriu pe anul 2007.

De asemenea in cadrul societatii s-a realizat inventarierea si reevaluarea bunurilor din domeniul public al judetului date in concesionarea SC Judeteana de Apa S.A. Braila, urmand a se proceda la inregistrarea plusurilor , imputarii lipsurilor si scoaterii din functiune a unor mijloace fixe.

Doamnelor si domnilor consilieriAm convingerea ca prezentul raport, pus la dispozitia

dumneavoastra, a reusit sa prezinte in detaliu rezultatele activitatii Presedintelui Consiliului Judetean Braila si a modului cum au fost duse la indeplinire masurile stabilite prin Hotararile adoptate si Dispozitiile emise.

Consideram ca autoritatea publica deliberativa judeteana, Presedintele Consiliului Judetean Braila si aparatul de specialitate al Consiliului Judetean au contribuit potrivit competentelor si atributiilor la realizarile obtinute.

Aduc, acum si aici, multumiri tuturor consilierilor judeteni, vicepresedintilor, comisiilor de specialitate, si nu in ultimul rand aparatului de specialitate pentru eforturile facute in anul 2007.

Totodata, trebuie sa aratam ca, pentru o mai buna organizare si un management mai eficient, in conditiile unor eforturi financiare mai mari am fi obtinut rezultate superioare celor prezentate.

A trecut un an si cateva luni de la primirea oficiala a tarii noastre in Uniunea Europeana si suntem constienti ca eforturile noastre trebuie sa fie mai consistente si mai eficiente pentru ca integrarea reala in spatiul valorilor si cerintelor europene sa aiba loc.

De aceea Consiliul Judetean, cu sprijinul tuturor consilierilor, indiferent de apartenenta politica, trebuie sa actioneze pentru punerea in aplicare a strategiilor si sa gaseasca noi solutii si masuri pentru accelerarea realizarii lor, pentru imbunatatirea calitatii serviciilor publice cu impact direct asupra cetateanului.

In acest context, se impun corectii din mers la Strategia de dezvoltare economico-sociala a judetului Braila pe termen mediu,si la Strategia judeteana de accelerare a dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice, in consens cu noile

47

Page 48: cjbraila.ro · Web viewScaderea numarului de copii institutionalizati in centrele de plasament, prin infiintarea unor servicii de asistenta si sprijin de tip familial, a condus la

cerinte, in sensul redimensionarii resurselor materiale angajate in realizarea investitiilor, odata cu atragerea de surse de finantare externe pe piata de capital si din UE dar si crearea de parteneriate cu autoritati din statele membre ale Uniunii Europene pentru realizarea de obiective de interes comun.

Toate acestea trebuie sa confere certitudinea ca si judetul Braila, se inscrie prin propriile realizari, in efortul comun pentru integrarea reala in Uniunea Europeana.

Doamnelor si domnilor consilieri, a mai ramas putin timp pana la alegerile locale, mandatul actualului consiliu apropiindu-se de final si va urez succes la alegerile locale programate pentru luna iunie 2008.

Sa speram ca problemele pentru care ne-am zbatut, si ma refer, in special, la obiectivele Aeroport International ,, Dunarea de Jos’’ si ,, Pod suspendat peste Dunare in zona Braila’’ si finalizarea Planului Urbanistic Zonal pentru amenajarea zonei metropolitane Braila-Galati sa fie duse mai departe si realizate in beneficiul cetatenilor si al judetului Braila.

PRESEDINTE,

GHEORGHE BUNEA-STANCU

48