Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

download Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

of 171

Transcript of Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  1/171

  URGENTELE DIN SFERAURGENTELE DIN SFERAORLORL

  in practica Medicului dein practica Medicului deFamilieFamilie

  Codrut SarafoleanuCodrut Sarafoleanu

  Clinica ORL, Spitalul Sfanta Maria, BucurestiClinica ORL, Spitalul Sfanta Maria, Bucuresti

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  2/171

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  3/171

  E!ISTA"ISULE!ISTA"ISUL

  $$ %emoragiile nazale%emoragiile nazale Cea mai frec!enta urgenta in sferaCea mai frec!enta urgenta in sferaORLORL

  &n functie e seiul sangerarii&n functie e seiul sangerarii

  - anterior 'pata !asculara (issel#ac%)- anterior 'pata !asculara (issel#ac%) *+ *+ - posterior 'artera sfenopalatina)- posterior 'artera sfenopalatina)- +- +

  . in totalitatea moti!elor e consultatie ORL. in totalitatea moti!elor e consultatie ORL /opulatia aulta, !arstnica 0 1+ persoane 2 .+ ani/opulatia aulta, !arstnica 0 1+ persoane 2 .+ ani

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  4/171

  #auze#auze

  LocaleLocale 33fectiuni inamatoriifectiuni inamatorii

  nazosinnazosinuzuzaleale /osttraumatic/osttraumatic

  - traumatisme faciale- traumatisme facialecu fractura oaselor propriicu fractura oaselor propriinazale can tre#uie e!aluatnazale can tre#uie e!aluattraiectul e fractura latraiectul e fractura lamasi!ul facial sau eta4ulmasi!ul facial sau eta4ulanterior al #azei e craniuanterior al #azei e craniu

  - microtraumatisme 'ex5- microtraumatisme 'ex5grata4)grata4) 6umori6umori

  7enerale7enerale Cario!asculareCario!asculare -- 863863

  - ateroscleroza- ateroscleroza 8ematologice8ematologice-- #oala Renu-#oala Renu-

  OslerOsler

  - %emo"lie- %emo"lie

  - #oala 9on :ille#ran- #oala 9on :ille#ran

  - trom#astenia 7lantzmann- trom#astenia 7lantzmann ;nocrine;nocrine-- pu#ertate, sarcina,pu#ertate, sarcina,

  menopauzamenopauza RenaleRenale-- gleomerulonefritagleomerulonefrita

  cronica ifuzacronica ifuza

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  5/171

  A$rdarea pacientului cu epista%isA$rdarea pacientului cu epista%is

  Masuri generaleMasuri

  generale Calmarea pacientului si a apartinatorilorCalmarea pacientului si a apartinatorilor

  3namneza3namneza

  &enti"carea conitiilor e aparitie&enti"carea conitiilor e aparitie 3precierea cantitatii e sange pierut3precierea cantitatii e sange pierut &enti"carea posi#ilelor cauze e epistaxis&enti"carea posi#ilelor cauze e epistaxis

  3sezarea in pozitie semisezana si suarea nasului3sezarea in pozitie semisezana si suarea nasului

  3precierea gra!itatii paloarea, transpiratia, ta%icaria,3precierea gra!itatii paloarea, transpiratia, ta%icaria,polipneea sau %ipotensiunea= %ipertensiunea > a#or liniepolipneea sau %ipotensiunea= %ipertensiunea > a#or linie!enoasa!enoasa

  Cercetarea unei insu"ciente respiratorii secunare aspirariiCercetarea unei insu"ciente respiratorii secunare aspirarii

  e sangee sange

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  6/171

  Esalnarea masurilrEsalnarea masurilrterapeuticeterapeutice

  - locala- locala

  55 prin compresiuneprin compresiuneigitalaigitala

  ?5?5 aplicare eaplicare e!asoconstrictoare!asoconstrictoare@5@5 cauterizare c%imicacauterizare c%imicaA5A5 cauterizare electricacauterizare electrica.5.5 6amponament anterior6amponament anterior

  55 6amponament prin6amponament prin#urete %emostatic#urete %emostatic1515 6amponament posterior6amponament posterior55 Compresiunea prinCompresiunea prin

  #alonas#alonas

  - regionala- regionala

  55 in"ltratiiin"ltratii?5?5 em#olizari selecti!eem#olizari selecti!e

  @5@5 ligaturi !asculareligaturi !asculare

  - generala- generala

  55 Corectarea tul#urarilorCorectarea tul#urarilore coagulare=863, etc5e coagulare=863, etc5

  ?5?5 3meliorarea starii3meliorarea stariigeneralegenerale

  @5@5 Regim igieno-ieteticRegim igieno-ietetic

  A5A5 6ransfuzii sanguine6ransfuzii sanguine

  &emstaz&emstazaa

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  7/171

  &emstaza lcala 'I(&emstaza lcala 'I(

  55 Hemostaza prinHemostaza princompresiunecompresiune -- se comprimDse comprimD!Erful nasului Fntre police Gi!Erful nasului Fntre police Giinex timp e + -? minuteinex timp e + -? minute

  2.2. Aplicarea deAplicarea de

  vasoconstrictoarevasoconstrictoare aplicarea unui tampon 'stiletaplicarea unui tampon 'stiletcu !ata, mese e tifon saucu !ata, mese e tifon sau

  !ata) im#i#at in su#stante!ata) im#i#at in su#stante!asoconstrictoare 'arenalina!asoconstrictoare 'arenalina, eferina -@,, eferina -@,nap%azolina > xilina ?-nap%azolina > xilina ?-A)A)

  - HHH

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  8/171

  &emstaza lcala 'II(&emstaza lcala 'II(

  @5@5 #auterizare#auterizarec)imica *c)imica *

  -- perlD e nitrat e argintperlD e nitrat e argint,,aci, tricloracetic, aciaci, tricloracetic, acicromiccromic

  - a- atingerile se fac irecttingerile se fac irecteasupraeasupra

  seiului epistaxisului5seiului epistaxisului5

  AA+ #auterizare+ #auterizareelectricaelectrica

  -- se face cu anestezie localDse face cu anestezie localDe contacte contact

  -- se utilizeazD electrozise utilizeazD electrozimono sau #ipolarimono sau #ipolari

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  9/171

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  10/171

  &emstaza lcala 'III(&emstaza lcala 'III(

  Tampnamentul nazal anterirTampnamentul nazal anterir

  Se metine ,- ) 'periada in care se identi.ca si seSe metine ,- ) 'periada in care se identi.ca si se

  crecteaza afectiunile ce au cndus la aparitiacrecteaza afectiunile ce au cndus la aparitia

  epista%isului / &TA0 de.cite de cagulare0 etc+(epista%isului / &TA0 de.cite de cagulare0 etc+(

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  11/171

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  12/171

  &emstaza lcala 'I1(&emstaza lcala 'I1(

  #mpresiune prin $urete )emstatic#mpresiune prin $urete )emstatic

  a) 6ac%ocom#,a) 6ac%ocom#, gelaspngelaspn'rezor#a#il)'rezor#a#il) #) egete e manusa cu mese e tifon introuse#) egete e manusa cu mese e tifon introuse

  in lumenul egetului e manusain lumenul egetului e manusa

  c)c) mercelmercel'nerezor#a#il)'nerezor#a#il)

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  13/171

  &emstaza lcala '1(&emstaza lcala '1(

  Tampnamentul nazal psterirTampnamentul nazal psterir

  Se adreseazaSe adreseaza Epista%isurilr psteriareEpista%isurilr psteriare Esecurilr mane2relr anteriareEsecurilr mane2relr anteriare

  Se realizeaza cuSe realizeaza cu Snda Fle3Snda Fle3

  Tampn de tifnTampn de tifn

  Se mentine apr% ,-456 )Se mentine apr% ,-456 )

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  14/171

  &emstaza lcala '1I(&emstaza lcala '1I(

  #mpresiunea prin#mpresiunea prin$alnas$alnas

  SonaSona cucu #alonaG se#alonaG seintrouce pe planGeulintrouce pe planGeulfosei nazale Gi se umDfosei nazale Gi se umDprin in4ectarea cu oprin in4ectarea cu oseringDseringD ee ser "ziologicser "ziologic

  pEnD se "xeazD perfectpEnD se "xeazD perfect#locEn coana Gi nu mai#locEn coana Gi nu maipoate " trasD sprepoate " trasD spreanterioranterior

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  15/171

  &emstaza reginala&emstaza reginala

  Indicatii*Indicatii*

  cEn mi4loacele enumerate nu au reusit oprireacEn mi4loacele enumerate nu au reusit oprirea%emoragiei upa 1? e oreJ%emoragiei upa 1? e oreJ

  cEn existD contrainicaKii la unele mane!re ecEn existD contrainicaKii la unele mane!re e

  %emostazD enumerateJ%emostazD enumerateJ pentru a e!ita tamponamentul posteriorJpentru a e!ita tamponamentul posteriorJ Fn epistaxisul masi!, cu piereri e sEnge pesteFn epistaxisul masi!, cu piereri e sEnge peste ,.,.lJlJ cEn apare scDerea %emoglo#inei su# g=l5cEn apare scDerea %emoglo#inei su# g=l5

  Metde*Metde*

  Em$lizarileEm$lizarile Ligaturile 2asculareLigaturile 2asculare

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  16/171

  Ligaturile7cauterizarile 2asculareLigaturile7cauterizarile 2asculare

  Ligatura arterei maxilareLigatura arterei maxilare

  Ligatura=cauterizareLigatura=cauterizare

  a5sfenopalatinaa5sfenopalatina

  Ligatura=cauterizare aa5Ligatura=cauterizare aa5etmoiale anterioara sietmoiale anterioara si

  posterioaraposterioara

  Ligatura a5 carotieLigatura a5 carotieexterneexterne

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  17/171

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  18/171

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  19/171

  1717Willett et al. J Gen Intern Med 1994;9:3845

  Etiologia bacteriana a rinosinuzitelor acute

  Other bacteria3%3%

  Staphylococci6%

  Staphylococci6%

  Streptococci2 %

  Streptococci

  S.aureus7%

  H.infuenzae32%

  H.infuenzae32%

  S.pneu!niae33%

  M."atarr#alis11% Anaerobi

  6%

  Anaerobi6 %

  Exista si posibilitatea infectiilor plurimicrobiene

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  20/171

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  21/171

  Semne si simptme sugesti2e ptSemne si simptme sugesti2e ptdiagnsticul de RSdiagnsticul de RS

  Ma9reMa9re- urere, senzatie eurere, senzatie e

  plenituine sauplenituine saupresiune facialapresiune faciala

  - O#structie nazalaO#structie nazala- Rinoree ant5 sau post5Rinoree ant5 sau post5

  sau rinoree purulentasau rinoree purulentaanamnestic o#iecti!ataanamnestic o#iecti!ata

  la examenul clinicla examenul clinic

  - 8iposmie =anosmie8iposmie =anosmie- Ne#ra 'oar pt RS ac)Ne#ra 'oar pt RS ac)

  MinreMinre- CefaleeCefalee- Ne#ra'in alteNe#ra'in alte

  circumstante ecat RScircumstante ecat RS

  ac)ac)- 8alitoza8alitoza- O#osealaO#oseala- ureri entareureri entare- 6use6use- Otalgie sau senzatie eOtalgie sau senzatie e

  presiune auricularapresiune auriculara

  Lanza, (enne-**-Lanza, (enne-**-33O-8

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  22/171

  Diagnsticul RS acuteDiagnsticul RS acute

  ;ste un;ste un diagnstic clinicdiagnstic clinic Con"rmareCon"rmare

  Micro#iologicaMicro#iologicaEx.bacteriologicEx.bacteriologicEx.micologicEx.micologic

  RaiologicaRaiologica C6 craniofacial C6 craniofacial standardul deaurstandardul deaurPP RM< in caz e complicatiiRM< in caz e complicatii Rx S3N=S/N -Rx S3N=S/N - depasitedepasite

  M t l ) ti iM t l ) ti i

  http://nosephotographs.hawkelibrary.com/album63/Acute_Max_Sinusitis_1b?full=1http://nosephotographs.hawkelibrary.com/album63/AED_1_47_001?full=1http://nosephotographs.hawkelibrary.com/album63/Acute_Max_Sinusitis_1b?full=1http://nosephotographs.hawkelibrary.com/album63/AED_1_47_001?full=1http://nosephotographs.hawkelibrary.com/album63/AED_1_47_001?full=1http://nosephotographs.hawkelibrary.com/album63/AED_1_47_001?full=1http://nosephotographs.hawkelibrary.com/album63/AED_1_47_001?full=1http://nosephotographs.hawkelibrary.com/album63/Acute_Max_Sinusitis?full=1http://nosephotographs.hawkelibrary.com/album63/Acute_Max_Sinusitis_1b?full=1
 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  23/171

  Managementul sc)ematic primarManagementul sc)ematic primarpentru adultii cu rinsinuzita acutapentru adultii cu rinsinuzita acuta

  ';AA&NS(';AA&NS(

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  24/171

  Eradicarea infectiei

  Diminuarea duratei bolii

  Prevenirea recurentelor

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  25/171

  !rincipii de tratament in!rincipii de tratament inrinsinuziterinsinuzite

  3nti#ioterapie3nti#ioterapie

  econgestionante nazale topice si sistemiceecongestionante nazale topice si sistemice

  Corticoterapie topica=sistemicaCorticoterapie topica=sistemica Solutii saline intra nazaleSolutii saline intra nazale

  MucoliticeMucolitice

  3ntialergice3ntialergice

  3ntipiretice3ntipiretice

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  26/171

  ;"cient si #ine tolerat

  Capa#il sa actionezeasupra mucoasei tuturorsinusurilor paranazale

  3cti! impotri!aagentilor patogeni

  '&nfernal trioP)

  Alegerea

  Antibioticului

  S t l ti i $iS t l ti i $i

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  27/171

  Spectrul antimicr$ianSpectrul antimicr$ian

  'cmparatie intre'cmparatie intre

  anti$itice(anti$itice( Spectrul ptim deSpectrul ptim de

  acti2itateacti2itate

  Amoxicilin

  Amoxicilin/ Ac. Clav.

  Cefalosporine genII

  Quinolone

  Macrolide

  Ketolide

  Atipic Gram neg.S.

  pneumoniaeH. influenzae

  M.catarrhalis

  S. Pneumoniae(eritromi-rezist.)S. Pneumoniae

  (Penicilino-rezist.)

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  28/171

  Esecul tratamentului deEsecul tratamentului de

  prima intentie impune prima intentie impune + +

  INDI#ATII*INDI#ATII* Cu vizaCu vizabacteriologicabacteriologica - pt5epistarea- pt5epistarea

  #acteriilor aero#e#acteriilor aero#e

  - pt5epistarea anaero#ilor- pt5epistarea anaero#ilor

  'inf5 comunitare)'inf5 comunitare)In sinuzitele complicateIn sinuzitele complicate

  In sinuzitele cu esec terapeutic anteriorIn sinuzitele cu esec terapeutic anterior

  dupa 4-!2 oredupa 4-!2 ore

  prelevare bacterologica

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  29/171

  6e%nica prele!arii corecte6e%nica prele!arii corecteDin fosa nazalaDin fosa nazala:

  Q

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  30/171

  RSA 4TRATAMENTUL #URSA 4TRATAMENTUL #UANTI8IOTI#EANTI8IOTI#E

  De electieDe electieAmoxicilin /Amoxicilin Acid !lavulanicAmoxicilin /Amoxicilin Acid !lavulanic

  "uinolone"uinolone

  #acrolide#acrolide

  Linia IILinia II!efalosporine generatia a $$%a& #acrolidele generatie noua!efalosporine generatia a $$%a& #acrolidele generatie noua

  La copiiLa copii::

  Amoxicilin/ Amoxicilin Acid clavulanicAmoxicilin/ Amoxicilin Acid clavulanic

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  31/171

  Durata '(%'4 zileDurata '(%'4 zile

  )rimele ameliorari la *+ de ore)rimele ameliorari la *+ de ore

  Altfel se sc,imba AntibioticulAltfel se sc,imba Antibioticul

  -accinarea antipneumococica si antigripala scad incidenta-accinarea antipneumococica si antigripala scad incidenta

  $A!R. si implicit a R.A$A!R. si implicit a R.A

  RSA 4TRATAMENTUL #URSA 4TRATAMENTUL #UANTI8IOTI#EANTI8IOTI#E

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  32/171

  "asoconstrictoare"asoconstrictoare

  Steroizi #topici$Steroizi #topici$

  Antiin%amatoare nesteroidieneAntiin%amatoare nesteroidiene

  AntialergiceAntialergice

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  33/171

  Tratamentul c)irurgical al rinsinuziteiTratamentul c)irurgical al rinsinuziteiacuteacute

  IndicatiiIndicatii atunci can atunci can6ratamentul meicamentos esueaza6ratamentul meicamentos esueazaSunt prezente afectari ale tractului respirator inferiorSunt prezente afectari ale tractului respirator inferior'#ronsita cronica, astm)'#ronsita cronica, astm)

  Sunt prezente complicatii aleSunt prezente complicatii ale

  rinosinuzitei care pot " amenintatoarerinosinuzitei care pot " amenintatoare

  e !iatae !iata

  3#or3#or -- clasicclasic c%irurgie raicala c%irurgie raicala

  -- endscpicendscpic c%irurgie functionala c%irurgie functionala

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  34/171

  #OM!LI#ATIILE#OM!LI#ATIILERINOSINU

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  35/171

  #lasi.care#lasi.care

  LcaleLcale

  #mplicatii intracraniene#mplicatii intracraniene MeningiteMeningite

  - epiural- epiural 3#ces3#ces - su#ural- su#ural

  - intracere#ral- intracere#ral

  6rom#oza sinus sagital6rom#oza sinus sagitalsuperiorsuperior

  6rom#oza sinus ca!ernos6rom#oza sinus ca!ernos #mplicatii r$itare#mplicatii r$itare

  acriocistite recii!anteacriocistite recii!ante Celulita - perior#itaraCelulita - perior#itara

  - or#itara- or#itara 3#ces3#ces - su#periostal- su#periostal

  - or#itar- or#itar 6rom#oza sinus ca!ernos6rom#oza sinus ca!ernos

  MucceleMuccele

  La distantaLa distanta

  !ulmnare!ulmnare 3stm #ronsic3stm #ronsic BronsitaBronsita B/OCB/OC Ni#roza c%isticaNi#roza c%istica

  Afectare sistemicaAfectare sistemica

  SepsisSepsis Soc toxico-septicSoc toxico-septic

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  36/171

  #mplicatii r$itare#mplicatii r$itare

  ;piemiologie;piemiologie &ncienta - &ncienta - 1. in infectiile or#itale se atoreaza RS1. in infectiile or#itale se atoreaza RS Nrec!enta crescuta la copiiNrec!enta crescuta la copii

  /enetrarea or#itala/enetrarea or#itala e%iscente osoase congenitale=c%irurgicale=traumaticee%iscente osoase congenitale=c%irurgicale=traumatice OsteiteOsteite 6rom#oe#ita retrograa 'sistem !enos a!al!ular)6rom#oe#ita retrograa 'sistem !enos a!al!ular)

  Simptome ominanteSimptome ominante urere or#itara unilaterala, tumefactiaurere or#itara unilaterala, tumefactiaoc%iului respecti!, fe#ra, cefaleeoc%iului respecti!, fe#ra, cefalee

  &nfectiile sunt frec!ent polimicro#iene cu preominenta &nfectiile sunt frec!ent polimicro#iene cu preominenta sta"lococ, streptococ si anaero#ista"lococ, streptococ si anaero#i

  Diagnsticul si tratamentul precce sunt esentiale ===Diagnsticul si tratamentul precce sunt esentiale ===

  # l lit# l lit

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  37/171

  #elulita#elulitaperir$itaraperir$itara

  &nfectie limitata la tesutul cutanat si su#cutanat&nfectie limitata la tesutul cutanat si su#cutanat

  al pleoapei5al pleoapei5

  #linic#linic

  ;ritem si tumefactie a pleaopei;ritem si tumefactie a pleaopei NaraNara limitarea miscarilor glo#ului ocularlimitarea miscarilor glo#ului ocular NaraNara tul#urari ale acuitatii !izualetul#urari ale acuitatii !izuale

  TratamentTratament

  44 anti#iocorticoterapieanti#iocorticoterapie

  - tratamentul c%irurgical al RS cauzale- tratamentul c%irurgical al RS cauzale

  - e!entual ecompresia or#itei- e!entual ecompresia or#itei

  $ lA$ l

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  38/171

  A$cesulA$cesulsu$peristalsu$peristal

  De.nitieDe.nitie$ colectie purulenta circumscrisa intre$ colectie purulenta circumscrisa intreperior#ita si peretele osos or#itarperior#ita si peretele osos or#itar

  eterminaetermina eplasarea lateroinferioaraeplasarea lateroinferioaraa glo#ului oculara glo#ului ocular

  #linic*#linic* c%emosis,c%emosis, proptosisproptosis limitarea miscarilor glo#ului ocularlimitarea miscarilor glo#ului ocular usoara scaere a acuitatii !izualeusoara scaere a acuitatii !izuale

  ;ste consierat;ste consieratURGENTA MEDI#O4#&IRURGI#ALAURGENTA MEDI#O4#&IRURGI#ALA

  A$ lA$ l

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  39/171

  A$cesulA$cesulr$itarr$itar

  De.nitieDe.nitie$ colectie purulenta$ colectie purulentala ni!elul tesutului or#itarla ni!elul tesutului or#itar

  #linic#linic /roptosis masi!,/roptosis masi!, C%emosisC%emosis OftalmoplegieOftalmoplegie Scaere se!era a acuitatiiScaere se!era a acuitatii

  !izuale!izuale

  Ineori i"cil e iferentiat eIneori i"cil e iferentiat e

  celulita or#itaracelulita or#itara

  T $ : $i i il

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  40/171

  Trm$:e$ita sinusurilrTrm$:e$ita sinusurilr2enase2enase

  ;em palpe#ral, c%emozis, exoftalmie;em palpe#ral, c%emozis, exoftalmie TS#TS# ;em frontal !oluminos > semne e 86&c;em frontal !oluminos > semne e 86&c TSLSTSLS

  F+O+F+O+ ilatarea !enelor retiniene, eem papilar minorilatarea !enelor retiniene, eem papilar minor

  Ne#ra > semne e rinosinuzita cronica sau acutaNe#ra > semne e rinosinuzita cronica sau acuta Diagnstic pziti2Diagnstic pziti2 -- angioRM punctia lom#ara si examenulstarea clinica > punctia lom#ara si examenulLCRLCR

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  41/171

  3ngio-RM

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  42/171

  #mplicatii intracraniene#mplicatii intracraniene

  Cea mai frec!enta complicatie intracranianaCea mai frec!enta complicatie intracraniana #linic*#linic*

  cefalee intensacefalee intensa fe#ra @*-A+fe#ra @*-A+

  reoare e ceafareoare e ceafa somnolentasomnolenta fotofo#iefotofo#ie e"cite neurologice focalee"cite neurologice focale

  Meningita purulentaMeningita purulenta

  Diagnsticul pziti2Diagnsticul pziti2 4 /unctia/unctia

  lom#ara lic%i %iperton,purulent culom#ara lic%i %iperton,purulent cu

  pro#ele calitati!e ei"catoare >pro#ele calitati!e ei"catoare >

  anti#iogramaanti#iograma

  3tentie la formele latente mascate3tentie la formele latente mascate

  e anti#iotice5e anti#iotice5

  TrTratamentatament- anti#iotice parenteral, punctii lom#are e!acuatorii,- anti#iotice parenteral, punctii lom#are e!acuatorii,cura c%irurgicala a rinosinuzitei cauzalecura c%irurgicala a rinosinuzitei cauzale

  Irmarirea e!olutiei prin punctiile lom#are si starea clinicaIrmarirea e!olutiei prin punctiile lom#are si starea clinica

  $ l

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  43/171

  A$cesulA$cesule%tradurale%tradural

  /ersistenta si agra!area rinosinuzitei/ersistenta si agra!area rinosinuzitei

  #linic#linic o#nu#ilare o#nu#ilare

  - crize con!ulsi!e- crize con!ulsi!e

  - semne neurologice e focar- semne neurologice e focar

  Diagnsticul pziti2Diagnsticul pziti2 clinic > examen C6 clinic > examen C6

  TratamentTratament- rena4ul neuroc%irurgical al a#cesului, cura- rena4ul neuroc%irurgical al a#cesului, curac%irurgicala a rinosinuzitei si anti#ioterapia parenteralac%irurgicala a rinosinuzitei si anti#ioterapia parenterala

  masi!amasi!a

  EmpiemulEmpiemul

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  44/171

  EmpiemulEmpiemulsu$duralsu$dural

  Ta$lul clinicTa$lul clinic se!er si asociaza se!er si asociaza55 sinromul meningeal si infectiossinromul meningeal si infectios?5?5 semne neurologice e focarsemne neurologice e focar@5@5 moi"cari ;;7moi"cari ;;7

  F+O+4F+O+4eem papilar important, contrainicaeem papilar important, contrainica

  punctia lom#arapunctia lom#ara

  Diagnstic pziti2Diagnstic pziti2 clinic > examen C6clinic > examen C6

  TratamentTratament curacurac%irurgicala raicala a rinosinuziteic%irurgicala raicala a rinosinuzitei,, rena4ul neuroc%irurgical al a#cesului,rena4ul neuroc%irurgical al a#cesului, tratament suporti! si anti#ioterapie 'ec%ipatratament suporti! si anti#ioterapie 'ec%ipa

  mixta)mixta)

  A$cesulA$cesul

  http://pediatrics.aappublications.org/content/vol116/issue3/images/large/zpe0090515540001.jpeg
 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  45/171

  A$cesulA$cesulcere$ralcere$ral

  #linic#linic cefalee, fe#ra, cur#atura, !arsaturicefalee, fe#ra, cur#atura, !arsaturi

  spontanespontane - tul#urari e comportament- tul#urari e comportament

  - semne neurologice e focar- semne neurologice e focar

  - semne e supuratie rinosinuzala- semne e supuratie rinosinuzala

  Seiul cel mai frec!ent este lo#ul frontal iar tipurileSeiul cel mai frec!ent este lo#ul frontal iar tipuriletopogra"cetopogra"ce

  preispozante sunt supuratiile frontale si etmoialepreispozante sunt supuratiile frontale si etmoiale

  iagnosticul iagnosticul examenul C6examenul C6

  TratamentTratament// MA"IMAMA"IMAURGENTAURGENTA

  -- anti#ioterapieanti#ioterapie - rena4 neuroc%irurgical a#ces- rena4 neuroc%irurgical a#ces

  - rena4 focar infectios rinosinuzal- rena4 focar infectios rinosinuzal

  O t i lit lO t i lit l

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  46/171

  Ostemielita aselrOstemielita aselrcraniuluicraniului

  3pare ca o complicatie a rinosinuzitei frontale3pare ca o complicatie a rinosinuzitei frontale

  #linic#linic- ;em prefrontal si supraor#itar care poate progresa- ;em prefrontal si supraor#itar care poate progresain partile moi >in partile moi >

  - ureri intense- ureri intense

  - fotofo#ie- fotofo#ie- accentuarea rinoreei purulente- accentuarea rinoreei purulente

  Starea generala se agra!eaza, fe#ra cresteStarea generala se agra!eaza, fe#ra creste

  ;xamenul C6 - liza corticalei osului frontal;xamenul C6 - liza corticalei osului frontal

  anti#ioterapie parenteral '@S) >anti#ioterapie parenteral '@S) > cura c%irurgicala raicala acura c%irurgicala raicala asinuziteisinuzitei

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  47/171

  F l l l

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  48/171

  Furunculul nazalFurunculul nazal

  DEFINITIEDEFINITIE infectiei piogene a #ul#ului pilose#aceu e lainfectiei piogene a #ul#ului pilose#aceu e la ni!elul !esti#ululuini!elul !esti#ulului

  nazalnazal

  ETIOLOGIEETIOLOGIE agentul micro#ian-agentul micro#ian-Stap&'lococcus AureusStap&'lococcus Aureus

  S&M/6OM36OLO7&;S&M/6OM36OLO7&;

  ureri !iolente, pulsatile la ni!elul lo#ulului nazalureri !iolente, pulsatile la ni!elul lo#ulului nazal stare generala alteratastare generala alterata ffe#rae#ra=f=frisoanerisoane cefalee=%emicraniecefalee=%emicranie

  6R363M;

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  49/171

  TRAUMATISMELE NA

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  50/171

  Date generaleDate generale

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  51/171

  FRA#TURA 8A

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  52/171

  E"AMEN #LINI#E"AMEN #LINI#

  se insotesc ese insotesc e )emragii)emragiiinin tesuturile mi aletesuturile mi alecapuluicapului ec%imoza si eem palpe#ralec%imoza si eem palpe#ral

  'semnul ratonului ='semnul ratonului =ec%imozaec%imozain oc%elariin oc%elari),),

  %ematom su#temporal,%ematom su#temporal, scurgere LCRscurgere LCR ec%imoze in regiuneaec%imoze in regiunea

  mastoiianamastoiiana 'semnul Battle)'semnul Battle)

  semne esemne e %emotimpan%emotimpan

  lezarea ner!ilor cranieni selezarea ner!ilor cranieni sepoate prouce prinpoate prouce princompresie osoasa e catrecompresie osoasa e catreesc%ile sau prin compresiaesc%ile sau prin compresiaprousa e un %ematomprousa e un %ematom

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  53/171

  #mplicatii#mplicatii complicatii septicecomplicatii septice

  osteomielita, meningoencefalita,osteomielita, meningoencefalita, empiemempiem-ul su#ural sau epiural,-ul su#ural sau epiural, a#cesul cere#rala#cesul cere#ral55

  complicatiicomplicatii

  neurologiceneurologice contuzia cere#ralacontuzia cere#rala

  circumscrisa,circumscrisa, %ematoame intracraniene,%ematoame intracraniene,

  ilacerarea uro-cere#rala,ilacerarea uro-cere#rala, leziuni ale ner!ilor cranieni,leziuni ale ner!ilor cranieni, epilepsiaepilepsia

  complicatiicomplicatii

  lic&idienelic&idiene "stule e lic%i"stule e lic%i

  cefalora%iiancefalora%iian

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  54/171

  &37

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  55/171

  FRA#TURILE NA

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  56/171

  Radigra.ile suntRadigra.ile suntdcumente medic4legaledcumente medic4legale

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  57/171

  T t t f t i lT t t f t i l

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  58/171

  Tratament fracturi nazaleTratament fracturi nazale

  &meiat sau la .-1 zile upa retragere&meiat sau la .-1 zile upa retragereeemeem

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  59/171

  &ematmul septal&ematmul septal

  e"nitiee"nitie Colectie %ematica su# mucopericonruColectie %ematica su# mucopericonrue!ascularizare septe!ascularizare sept atro"e siatro"e sinecroza cartilaginoasanecroza cartilaginoasa

  ;tiologia;tiologia /osttraumatic J/osttraumatic J

  &atrogen&atrogen

  Se poateSe poate complicacomplicacucu a$cesula$cesulseptalseptal ce poate conuce lace poate conuce la cicatrici, amputari, eformaricicatrici, amputari, eformari

  6ratament6ratament &ncizie J&ncizie J &n caz e incizii #ilaterale nu fata in fataP&n caz e incizii #ilaterale nu fata in fataP 6amponament nazal6amponament nazal /rotectie anti#iotica/rotectie anti#iotica

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  60/171

  UrgenteUrgente

  faringienefaringiene

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  61/171

  Faringitele acuteFaringitele acute

  )rincipii de tratament)rincipii de tratament'aplica#ile la pacienti imunocompetenti fara comor#iitati'aplica#ile la pacienti imunocompetenti fara comor#iitati

  asociate in afaraasociate in afara

  epiemiilor cu streptococepiemiilor cu streptococ UU-%emolitic grup 3)-%emolitic grup 3)

  55 StreptococulStreptococul UU-%emolitic e grup 3-%emolitic e grup 3etermina + in faringitele acuteetermina + in faringitele acuteale aultului5ale aultului5

  ?5?5 Ma4oritatea faringitelor acute suntMa4oritatea faringitelor acute sunt

  autolimitate si necesita oar tratamentautolimitate si necesita oar tratamentsuporti! antipiretic si analgeticsuporti! antipiretic si analgetic

  @5@5 3nti#ioterapia faringitelor aultului3nti#ioterapia faringitelor aultuluiauce #ene"cii oar in infectiile cuauce #ene"cii oar in infectiile cuStreptococStreptococ UU-%emolitic e grup 35-%emolitic e grup 35

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  62/171

  ClinicClinic/acientii cu faringita acuta tre#uie sa/acientii cu faringita acuta tre#uie saineplineasca celeineplineasca cele patrupatrucriterii #entrcriterii #entrpentru infectia cu Streptococulpentru infectia cu Streptococul UU-%emolitic-%emoliticgrup 3grup 3

  La pacientii care ineplinesc oar unul intreLa pacientii care ineplinesc oar unul intreaceste criterii nu este necesaraaceste criterii nu este necesaraanti#ioterapia HHHanti#ioterapia HHH

  MeReC Bulletin ?++J1'@)?-AMeReC Bulletin ?++J1'@)?-A

  4 Fe$ra4 Fe$ra

  4 !rezenta de e%udate la ni2el4 !rezenta de e%udate la ni2eltnsilartnsilar4 A$senta tusei4 A$senta tusei4 !liadenpatie later4cer2icala4 !liadenpatie later4cer2icalain:amatriein:amatrie

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Tonsillitis.jpg
 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  63/171

  !acientii care indeplinesc dua sau mai multe!acientii care indeplinesc dua sau mai multecriterii*criterii*

  a+ testare cu un ?it de diagnstic rapid si limitareaa+ testare cu un ?it de diagnstic rapid si limitareaanti$iterapiei la cei cu rezultate pziti2eanti$iterapiei la cei cu rezultate pziti2e

  $+ testare rapida si anti$iterapie la cei cu$+ testare rapida si anti$iterapie la cei curezultate pziti2e si 6 sau @ criterii indeplinite saurezultate pziti2e si 6 sau @ criterii indeplinite saudirect la cei cu , criterii intrunitedirect la cei cu , criterii intrunite

  c+ fara teste diagnstice si administrareac+ fara teste diagnstice si administrareaanti$iticelr dar la cei care intrunesc @ sau ,anti$iticelr dar la cei care intrunesc @ sau ,

  criteriicriterii

  MeReC Bulletin ?++J1'@)?-AMeReC Bulletin ?++J1'@)?-A

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  64/171

  !acientii cu rezultate negati2e la testul!acientii cu rezultate negati2e la testulstreptccic rapidstreptccic rapid

  nu necesita culturi $acteriene ca e%aminare de rutinanu necesita culturi $acteriene ca e%aminare de rutina'pt+streptcc('pt+streptcc(

  sensi$ilitatea testului rapid depasind -Bsensi$ilitatea testului rapid depasind -B

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  65/171

  Nlora comensala sau cea patogena asociata poateNlora comensala sau cea patogena asociata poate

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  66/171

  Nlora comensala sau cea patogena asociata poateNlora comensala sau cea patogena asociata poatecontine #acterii secretoare econtine #acterii secretoare e UU-lactamaze -lactamaze penicilina e!ine ine"cientapenicilina e!ine ine"cienta

  CCRecmandarile American Academ3 fRecmandarile American Academ3 f

  Otlar3nglg3 / &ead andOtlar3nglg3 / &ead and NNec? Surger3 pentruec? Surger3 pentrufaring4amigdalita acutafaring4amigdalita acutanestreptccicanestreptccica

  De prima intentie*QMacrlideQ#efur%ime0#efpd%imeQ#efti$uten cu sau faraMetrnidazl

  Alternati2e*

  Q#lindamicinaQAm%icilina7#la2ulanat'daca e e%clusa

  mnnucleza infectiasa(Q#efale%in sau altecefalsprine de generatiaI cu sau fara Metrnidazl

  /ocVet 7uie to 3ntimicro#ical 6%erap in Otolarngolog 8ea an

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  67/171

  Durata tratamentuluiDurata tratamentului

  FA StreptccicaFA Streptccica

  4 zile !enicilina4 zile !enicilina4 zile #ef4 zile #efalsprinelealsprineleadministratadministrate $ictidiane $ictidian'd2edit'd2editeesuperiarsuperiareein eradicareain eradicareastreptcculuistreptccului cmparati2 cucmparati2 cutratamentultratamentuldede zile cu !enicilina;( zile cu !enicilina;(

  FA NestreptccicaFA Nestreptccica

  4 zile4 zilemacrlide0 cefalsprinemacrlide0 cefalsprinecu cntrlulcu cntrlul

  $acterilgic al 2indecarii$acterilgic al 2indecarii

  WBrocV Bacterial &nterference, Otolarngol 8ea

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  68/171

  Alte $acterii pt determina faringiteAlte $acterii pt determina faringiteacute trata$ileacute trata$ile

  cu anti$iticecu anti$itice

  55 Mcoplasma pneumoniae si speciile eMcoplasma pneumoniae si speciile eC%lamiaC%lamia raspun prompt la raspun prompt la MMacrolieacrolie

  sausau CC%inolone respiratoriiP%inolone respiratoriiP

  ?5?5 ifteriaifteria eraicata in RO eraicata in RO

  @5@5 Naringita gonococicaNaringita gonococica'coexistenta cu'coexistenta cuC%lamiia in .+ in cazuri)C%lamiia in .+ in cazuri) Macroli Macroliee

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  69/171

  SE INTERNEA

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  70/171

  SE O!EREA

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  71/171

  Tratament c)irurgicalTratament c)irurgical

  Conser!ator Conser!ator Raiofrec!entaRaiofrec!enta L3S;R CO?=ioeL3S;R CO?=ioe

  RaicalRaical 3migalectomie3migalectomie

  AMIGDALITA LINGUALAAMIGDALITA LINGUALA

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  72/171

  FLEGMONOASAFLEGMONOASA

  extinerea inamatiei e la amigala linguala la tesutulextinerea inamatiei e la amigala linguala la tesutul

  celular lax in spatiul gloso-epigloticcelular lax in spatiul gloso-epiglotic

  Simptmatlgie*Simptmatlgie* e#ut #rusc, upa o angina #analae#ut #rusc, upa o angina #anala isfagie cu oinofagie intensa,isfagie cu oinofagie intensa,

  eglutitie imposi#ila, otalgieeglutitie imposi#ila, otalgie imo#ilitatea lim#ii si !alului palatinimo#ilitatea lim#ii si !alului palatin

  cu rinolalie si isartriecu rinolalie si isartrie stare generala alterata 'fe#ra, frison)stare generala alterata 'fe#ra, frison) congestia mucosei orofaringinecongestia mucosei orofaringine ureri la apasarea cu spatula in portiuneaureri la apasarea cu spatula in portiunea

  posterioara a lim#iiposterioara a lim#ii ganglioni su#mentonieri sau 4ugulariganglioni su#mentonieri sau 4ugulari

  mariti e !olum, urerosimariti e !olum, urerosi

  Tratament

  anti#ioticeanti#ioticeantiinamatoriiantiinamatorii

  steroiienesteroiieneezinfectanteezinfectante

  orofaringieneorofaringiene

  tratament simptomatictratament simptomatic

  comprese cale,comprese cale,alcoolizate in 4urul gatuluialcoolizate in 4urul gatului

  urmarire zilnica risc eurmarire zilnica risc e

  fuzare laringiana cufuzare laringiana cu

  as"xieas"xie

  U1ULITAU1ULITA

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  73/171

  U1ULITAU1ULITA

  #linic*#linic*

  -- e#ut #rusc, e o#icei nocturn, ce poate " eclansat ee#ut #rusc, e o#icei nocturn, ce poate " eclansat estranut sau tusestranut sau tuse

  - isfagie cu oinofagie moerate- isfagie cu oinofagie moerate

  - senzatie e corp strain faringian- senzatie e corp strain faringian

  - lueta puternic eematiata 'ca o lim#a e clopot) >=- eem al- lueta puternic eematiata 'ca o lim#a e clopot) >=- eem alpilierilor anterioripilierilor anteriori

  - uneori insu"cienta respiratorie- uneori insu"cienta respiratorie

  Tratament*Tratament* - steroizi in oze mari- steroizi in oze mari

  - anti%istaminice- anti%istaminice

  - uneori anti#ioterapie- uneori anti#ioterapie

  - regim igieno-ietetic- regim igieno-ietetic

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  74/171

  AngiedemulAngiedemul

  /oate " fatal/oate " fatal

  o#anito#anit-meiat &g; !asoilatatie si-meiat &g; !asoilatatie si

  cresterea permea#ilitatiicresterea permea#ilitatii!asculare 'ex5 intepatura e!asculare 'ex5 intepatura einsecte, alergii alimentare,etc5)insecte, alergii alimentare,etc5)

  -non-meiat &g; 'ex5 &n%i#itori ai-non-meiat &g; 'ex5 &n%i#itori aienzimei e con!ersie aenzimei e con!ersie aangiotensinei - anti%ipertensi!e)angiotensinei - anti%ipertensi!e)

  ;reitar;reitar

  6ratament O?, anti-%istamine,6ratament O?, anti-%istamine,steroizi, arenalina=eferinasteroizi, arenalina=eferina

  Oportunitatea si momentulOportunitatea si momentulintu#atiei sau tra%eotomieiintu#atiei sau tra%eotomiei

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  75/171

  A8#ESE SI FLEGMOANEA8#ESE SI FLEGMOANEin practica ORLin practica ORL

  3tituine terapeutica in3tituine terapeutica inurgentaurgenta

  U$i pus i$i e2acuaH

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  76/171

  DIAGNOSTI#ULDIAGNOSTI#UL

  3namneza3namneza ;xamenul clinic;xamenul clinic 3nalize e la#orator3nalize e la#orator

  ;xaminare imagistica;xaminare imagistica

  HHHHHH /rioritara este e!aluarea cailor respiratorii si/rioritara este e!aluarea cailor respiratorii si

  semnelor e insu"cienta respiratoriesemnelor e insu"cienta respiratorie

  SIM!TOMESIM!TOME

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  77/171

  SIM!TOMESIM!TOME'in rdinea frec2entei ('in rdinea frec2entei (

  Tumefactia gatuluiTumefactia gatului

  OdinfagiaOdinfagia

  Fe$raFe$ra

  isfagiaisfagia

  6rismus6rismus

  isfonieisfonie

  OtalgieOtalgie

  ispneeispnee

  Copii Fe$ra

  Rigiditate cer2icala

  &namatie faringiana

  3limentatie e"citara

  Sialoree 'rooling)

  3enopatie

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  78/171

  O$structie #RO$structie #R

  3pare atunci can exista localizari multiple, angina3pare atunci can exista localizari multiple, anginaLuTig, a#ces retrofaringian = parafaringian = !isceralLuTig, a#ces retrofaringian = parafaringian = !isceralanterioranterior

  Clinic ispnee, strior, tira4Clinic ispnee, strior, tira4

  O#iecti! tumefactie faringiana, eem CR, malpozitiaO#iecti! tumefactie faringiana, eem CR, malpozitiasuperiaora a lim#ii, compresia CR e catre un a#cessuperiaora a lim#ii, compresia CR e catre un a#ces

  6R38;O6OM&3 '3L) stanar6R38;O6OM&3 '3L) stanar

  &ntu#area enotra%eala, nazotra%eala&ntu#area enotra%eala, nazotra%eala

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  79/171

  Daca nu este prezent riscul de $structie iminenta #R*Daca nu este prezent riscul de $structie iminenta #R*

  &enti"carea potentialelor surse e infectie&enti"carea potentialelor surse e infectie- Boli recenteBoli recente- Carii si inter!entii stomatologiceCarii si inter!entii stomatologice- 6raumatisme cap-gat6raumatisme cap-gat

  - roguri i5!5roguri i5!5

  Nactori e risc X, 8&9, steroizi, c%imioterapieYNactori e risc X, 8&9, steroizi, c%imioterapieY

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  80/171

  ImagisticaImagistica

  C6 cu s5c5C6 cu s5c5- poate ienti"ca complicatiile e CR inainte capoate ienti"ca complicatiile e CR inainte ca

  acestea sa "e manifeste clinicacestea sa "e manifeste clinic- sta#ilirea a#orului c%irurgicalsta#ilirea a#orului c%irurgical

  Rg cer!icala incienta lateralaRg cer!icala incienta laterala

  Rg O/7 'panoramica entara)Rg O/7 'panoramica entara)

  ;cogra"a mai e"cienta 'fata e C6) in g if;cogra"a mai e"cienta 'fata e C6) in g ifa unui a#ces rena#il !s5 celulitaa unui a#ces rena#il !s5 celulita

  MR& > angiogra"e 'MR3)MR& > angiogra"e 'MR3)

  FLEGMONUL !ERIAMIGDALIANFLEGMONUL !ERIAMIGDALIAN

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  81/171

  FLEGMONUL !ERIAMIGDALIANFLEGMONUL !ERIAMIGDALIAN

  3pare e o#icei la pacientii cu infectii cronice ce prezinta3pare e o#icei la pacientii cu infectii cronice ce prezintanumeroase reacutizari sau upa angine acute prost tratate5numeroase reacutizari sau upa angine acute prost tratate5

  LcalizareLcalizare intre fascia #ucofaringiana si capsula amigaliana5 intre fascia #ucofaringiana si capsula amigaliana5

  SimptmatlgieSimptmatlgie au un au un e#ut realti! #rusce#ut realti! #ruscupa o anginaupa o anginaacutaJacutaJ

  - %ipersali!atie cu sialoree si %alena fetia, trismus,- %ipersali!atie cu sialoree si %alena fetia, trismus,isfagie, oinofagie,isfagie, oinofagie,

  otalgie reexaJotalgie reexaJ

  - !oce amigalianaJ- !oce amigalianaJ - aenopatie laterocer!icalaJ- aenopatie laterocer!icalaJ

  - stare generala alterata fe#ra, frison, cur#atura,- stare generala alterata fe#ra, frison, cur#atura,insomnii, oligurieinsomnii, oligurie

  E%amenul clinicE%amenul clinic congestia in"ltratia si %ipomo#ilitateacongestia in"ltratia si %ipomo#ilitatea

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  82/171

  E%amenul clinicE%amenul clinic congestia, in"ltratia si %ipomo#ilitatea congestia, in"ltratia si %ipomo#ilitateaunilaterala a !alului palatin cu asimetria !alului palatinJunilaterala a !alului palatin cu asimetria !alului palatinJ

  - lueta eematiata si e!iata spre partea- lueta eematiata si e!iata spre partea

  sanatoasaJsanatoasaJ - amigala palatina marita e !olum, %iperemica, Z- amigala palatina marita e !olum, %iperemica, Zepozite pultacee siepozite pultacee si

  false mem#raneJfalse mem#raneJ

  - impastarea regiunii laterocer!icale e parte- impastarea regiunii laterocer!icale e parte

  afectataJafectataJ - aenopatie regionala cu caracter inamator acut5- aenopatie regionala cu caracter inamator acut5

  Frme cliniceFrme clinice anterosuperior 'preamigalian) pilierul anterior este rosu anterosuperior 'preamigalian) pilierul anterior este rosusi eematiat iar amigaala palatina este impinsa meial caual si posteriorsi eematiat iar amigaala palatina este impinsa meial caual si posterior

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  83/171

  si eematiat, iar amigaala palatina este impinsa meial, caual si posterior5si eematiat, iar amigaala palatina este impinsa meial, caual si posterior5

  - posterior 'retroemigalian) tumefactie importanta a- posterior 'retroemigalian) tumefactie importanta apilierului posterior si amigala palatina impinsa spre anterior5pilierului posterior si amigala palatina impinsa spre anterior5

  TratamentTratament in fazele initialein fazele initiale comprese cale in 4urul gatului, gargarisme comprese cale in 4urul gatului, gargarismecu solutii alcalinecu solutii alcaline

  - ezinfectante oro-faringiene- ezinfectante oro-faringiene

  - antiinamatorii, antitermice, anti#iotice- antiinamatorii, antitermice, anti#iotice

  -- in faza e colectiein faza e colectie punctie exploratorie cu ac grospunctie exploratorie cu ac gros in punctulin punctul

  cel mai #om#at al colectieie > incizie si rena4cel mai #om#at al colectieie > incizie si rena4

  Ca si complicatie poate aCa si complicatie poate a eem laringian, a#ces pulmonar, septicemie, a#ceseem laringian, a#ces pulmonar, septicemie, a#cescere#ral, meningitecere#ral, meningite

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  84/171

  HHH OBL&736OR&I --- 3M&73L;C6OM&;la luna upa aparitia unui

  NL;7MO< /;R&3M&73L&3rena4ul egmonului, pe cale?5 Naza e colectie incizia>rena4ul egmonului, pe cale

  eno#ucala cat sieno#ucala cat sipe cale externa in cazul egmoanelor profune 'intr-un ser!iciupe cale externa in cazul egmoanelor profune 'intr-un ser!iciu

  ee

  specialitate)specialitate)

  Angina LUDIGAngina LUDIGFl l dif l l l iFl l dif l l l i

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  90/171

  4 Flegmnul difuz al planseului4 Flegmnul difuz al planseului$ucal$ucal

  ;ste un proces infectios, gangrenos %ipertoxic,;ste un proces infectios, gangrenos %ipertoxic, Cuprine tesuturile planseului #ucal ifuzan spreCuprine tesuturile planseului #ucal ifuzan spre

  lim#a,lim#a, spatiul laterofaringian,spatiul laterofaringian, fosa infratemporala sifosa infratemporala si regiunile cer!icale anterioareregiunile cer!icale anterioare

  ;!olutie spre o#structie CRS;!olutie spre o#structie CRS

  ;tiologie;tiologie /rocese septice entare sau paroontale/rocese septice entare sau paroontale /rocese septice ale lo4ilor su#linguale, su#mani#ulare/rocese septice ale lo4ilor su#linguale, su#mani#ulare 3#cese peritonsilare sau parafaringiene, epiglotita, plagi3#cese peritonsilare sau parafaringiene, epiglotita, plagi

  penetrante ale planseu #ucalpenetrante ale planseu #ucal

  SimptmatlgieSimptmatlgie

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  91/171

  SimptmatlgieSimptmatlgie

  -- Tumefactia l9ii su$lingualeTumefactia l9ii su$linguale, cu, cu e%tinderee%tindererapidarapida inin regiunea su#mentoniera siregiunea su#mentoniera si

  su#mani#ulara,su#mani#ulara,e!enin !oluminoasa, masi!a,e!enin !oluminoasa, masi!a,totala,totala,

  - ;em ifuz ce se intine spre o#raz si regiunea;em ifuz ce se intine spre o#raz si regiuneasternala,sternala,

  - 6egumente fara semne e inamatie acuta,6egumente fara semne e inamatie acuta,

  - 3par ictene, zone marmorate care se3par ictene, zone marmorate care sesfaceleaza,sfaceleaza,

  - uritate lemnoasa la palparea externa,uritate lemnoasa la palparea externa,

  - Celulita prine regiunile supra si infra-Celulita prine regiunile supra si infra-milo%ioiiana #ilateral, fara a#ces saumilo%ioiiana #ilateral, fara a#ces saulimfaenopatielimfaenopatie

  SimptmatlgieSimptmatlgie

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  92/171

  ;no#ucal;no#ucal

  - Bom#area lo4elor su#linguale, %iperemia- Bom#area lo4elor su#linguale, %iperemiamucoasei,mucoasei,

  - epozite "#rino-leucocitareepozite "#rino-leucocitare

  - ;em e lim#a, cu amprentarea fetelor si;em e lim#a, cu amprentarea fetelor simarginilor ei lateraleJ lim#a este impinsamarginilor ei lateraleJ lim#a este impinsasuperior si posteriorsuperior si posterior

  - 6rismus, oinofagie, ispnee, sali!atie6rismus, oinofagie, ispnee, sali!atiea#unenta,a#unenta,

  - Stare generala toxico septica '@*Stare generala toxico septica '@*oo-A+-A+ooC)C)

  - Oliguria $ e!olutie spre starea e socOliguria $ e!olutie spre starea e soc

  - H Sfarsitul poate " letalH Sfarsitul poate " letal

  SimptmatlgieSimptmatlgie

  TratamentTratament

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  93/171

  o Com#aterea starii e socCom#aterea starii e soc

  o 3B masi!a3B masi!asi tratament sporti!si tratament sporti!

  o esc%ierea c%irurgicala a procesului supurati!esc%ierea c%irurgicala a procesului supurati!

  o

  &ncizie in potcoa!a eesu#tul si inauntrul arcului&ncizie in potcoa!a eesu#tul si inauntrul arculuimani#ular, e la un gonion la altulmani#ular, e la un gonion la altul

  o Se esc%i toate lo4ile regionale spre aerisire, inclusi!Se esc%i toate lo4ile regionale spre aerisire, inclusi!spatiul laterofaringian si fosa infratemporalaspatiul laterofaringian si fosa infratemporala

  o rena4ul tuturor lo4elor esc%ise cu tu#uri e cauciucrena4ul tuturor lo4elor esc%ise cu tu#uri e cauciucperec%iperec%i

  o La!a4 si irigatii cu solitii antiseptice, apa oxigenata,La!a4 si irigatii cu solitii antiseptice, apa oxigenata,CloraminaCloramina

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  94/171

  UrgenteUrgentelaringienelaringiene

  L i it l tLaringitele acute

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  95/171

  Laringitele acuteLaringitele acute

  *aringita acuta*aringita acuta

  inamatia laringelui si a corzilor inamatia laringelui si a corzilor

  !ocale e mai putin e @ saptamani!ocale e mai putin e @ saptamani

  e o#icei sunt autolimitate si inuentate e conitiilee o#icei sunt autolimitate si inuentate e conitiileclimatice Wclimatice W

  SimptomatologiaSimptomatologia- isfonie moerata ce ureaza intre @ si zile- isfonie moerata ce ureaza intre @ si zile- Simptomatologie e &3CRS oinofagie, rinoree,- Simptomatologie e &3CRS oinofagie, rinoree,ispnee, congestie faringiana5WWispnee, congestie faringiana5WW

  Wanielies 9,

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  96/171

  In%amatia laringiana + cauzeIn%amatia laringiana + cauze

  &nfectii !irale=#acteriene&nfectii !irale=#acteriene Reux aciReux aci Malmena4 !ocalMalmena4 !ocal9apori toxici9apori toxici &ngestia e su#stante caustice&ngestia e su#stante caustice &ritatie prousa e rinoreea posterioara&ritatie prousa e rinoreea posterioara

  purulenta in rinosinuzitepurulenta in rinosinuzite Reactii e %ipersensi#ilitateReactii e %ipersensi#ilitate /rocese autoimune/rocese autoimune 6use e orice cauzaW6use e orice cauzaW

  WW(oufman \35 &nfectious an inammator iseases of t%e larnx5 &n Ballenger \\, SnoT \B eitor's)5(oufman \35 &nfectious an inammator iseases of t%e larnx5 &n Ballenger \\, SnoT \B eitor's)5OtorhinolaryngologyOtorhinolaryngology5 Nifteent%5 /%ilaelp%ia :illiams5 Nifteent%5 /%ilaelp%ia :illiams

  an :ilVins 'Lea ^ Ne#iger), **[email protected] :ilVins 'Lea ^ Ne#iger), **[email protected]..

  Criteriu de clasificare Laringit acut

  a infec0ioas1 a' viral1 a'' specific1

  ' + ifi 1

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  97/171

  etiologic

  a'+ nespecific1

  a+ bacterian1 a+' specific1

  a++ nespecific1

  a2 micotic1

  a alergic1a termic1

  a in,alatorie

  a medicamentoas1

  a edemul neinflamator allaringelui

  clinic dispneizant1 striduloas1 ,iperalgic1

  anatomic.upraglotic13epiglotita

  glotic1 subglotic1

  anatomo-

  patologic

  cataral1 edematoas1 flegmonoas1 ulcero%necrotic

  vrst a copilului a adultului

  evolutiv

  simpl1 3banal1

  recidivant1

  complicat1

  pericondrit1

  flegmon

  abces

  forma de trecere la stadiul cronic

  Laringita acuta cataralaLaringita acuta catarala

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  98/171

  Laringita acuta cataralaLaringita acuta catarala

  De.nitie*De.nitie*&namatie acuta&namatie acuta#anala secunara unei infectii#anala secunara unei infectiirino-faringienerino-faringiene

  Etilgie*Etilgie* 1irala1irala- parainuenza, r%ino!irus,- parainuenza, r%ino!irus,

  inuenzainuenza 8acteriana 48acteriana 4 Moraxella catar%alis,Moraxella catar%alis,8aemop%ilus inuenzae,8aemop%ilus inuenzae,Streptococcus pneumoniaeStreptococcus pneumoniae

  #linic*#linic*

  isfonie,isfonie, tuse seaca,tuse seaca, urere laringianaurere laringiana

  Corzi !ocale rosii, tume"ateCorzi !ocale rosii, tume"ate

  ,ratament,ratament

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  99/171

  - 6ratament simptomatic6ratament simptomatic- repaus !ocal, comprese calute, antiinamatoare,repaus !ocal, comprese calute, antiinamatoare,

  antitusi!e, lic%ie caluteantitusi!e, lic%ie calute

  - aca persista mai multe zile se poate lua inaca persista mai multe zile se poate lua incalcul in!azia #acteriana secunaracalcul in!azia #acteriana secunara

  Recomanarile 3merican 3caem of Otolarngolog 8ea anRecomanarile 3merican 3caem of Otolarngolog 8ea annecV SurgernecV Surger

  pentru tratamentul laringitelor acuteWpentru tratamentul laringitelor acuteW

  W/ocVet 7uie to 3ntimicro#ical 6%erap in Otolarngolog 8ea an

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  100/171

  NNormD mai gra!D e laringitDormD mai gra!D e laringitD

  acutD ecEt cea cataralDacutD ecEt cea cataralD ;tiologie;tiologie //rimiti!D -_a frigoreP 'pe fonul unuirimiti!D -_a frigoreP 'pe fonul unui

  surmena4, efort, suprasolicitaresurmena4, efort, suprasolicitare!ocalD, umezealD, frig, etc5)!ocalD, umezealD, frig, etc5) -- eemuleemul

  laringian se instaleazD e la e#ut Gilaringian se instaleazD e la e#ut GirDmEne izolat,rDmEne izolat,

  Secunara - cSecunara - context infecKios general,ontext infecKios general, 33lte cauze alergicD, traumaticD,lte cauze alergicD, traumaticD,

  infecKii regionale 'rino-sinuzite, rino-infecKii regionale 'rino-sinuzite, rino-

  faringite,faringite, a#cese entare, etc5)Ja#cese entare, etc5)J ;;emul apare relati! #ruscemul apare relati! #rusc

  Gi se extine rapiJGi se extine rapiJ

  Laringita acuta edematasaLaringita acuta edematasa

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  101/171

  SimptomatologiaSimptomatologia ispneea inspiratorie FnsoKitD e tira4 Giispneea inspiratorie FnsoKitD e tira4 Gi

  corna4,corna4, tuse iritati!DJtuse iritati!DJ urere laringianD cu otalgie reexDJurere laringianD cu otalgie reexDJ isfagieJisfagieJ anxietate, agitaKie, sete e aerJanxietate, agitaKie, sete e aerJ isfonieJisfonieJ uneori fe#rD,ce nu epDGeGte @,.uneori fe#rD,ce nu epDGeGte @,.++C5C5

  LLaringoscopiaaringoscopia ;emul;emul -- roGu acD are oroGu acD are o

  cauzD infecKioasDcauzD infecKioasD

  -- al# transluci acD este eal# transluci acD este enaturD alergicD5naturD alergicD5

  Laringita acuta edematasaLaringita acuta edematasa

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  102/171

  6ratament6ratament OO#ser!atie permanenta#ser!atie permanenta CorticoterapieCorticoterapie

  3nti#ioticoterapie3nti#ioticoterapie 3nti%istaminice3nti%istaminice 3erosoli3erosoli Repaus !ocalRepaus !ocal

  &n caz e progresie a insu"cientei respiratorii&n caz e progresie a insu"cientei respiratorii tra)etmietra)etmie

  Laringitele cpiluluiLaringitele cpilului

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  103/171

  Laringitele cpiluluiLaringitele cpilului

  Laringitele simple '#enigne) fara ispneeLaringitele simple '#enigne) fara ispnee Clinic raguseala, tuse iritati!aClinic raguseala, tuse iritati!a Congestie ifuza supraglotica si a c!Congestie ifuza supraglotica si a c! Stare generala relati! #unaStare generala relati! #una

  Laringitele ispneizanteLaringitele ispneizante Laringita striduloasa (falsul crupLaringita striduloasa (falsul crup

  &namatie a %ipofaringelui&namatie a %ipofaringelui

  Spasm laringianSpasm laringian Crize nocturne e sufocare cu respiratie sacaata,Crize nocturne e sufocare cu respiratie sacaata,zgomotoasazgomotoasa

  6use latratoare, tira4 suprasternal6use latratoare, tira4 suprasternal Criza poate cea spontan, in =?%, ar se poate repetaCriza poate cea spontan, in =?%, ar se poate repeta

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  104/171

  Laringita supraglotica (!iralaLaringita supraglotica (!irala localizare epigloticalocalizare epiglotica

  ispnee, tira4, corna4, !oceispnee, tira4, corna4, !oceinfunatainfunata

  ;piglota ingrosata, eem al#,;piglota ingrosata, eem al#,moale pe fata laringiana simoale pe fata laringiana simarginea li#eramarginea li#era

  Laringita subgloticaLaringita subglotica ;em su#glotic, stare generala;em su#glotic, stare generala

  alterataalterata ;em inamator rosu, su# corzile;em inamator rosu, su# corzile!ocale!ocale

  Complicatii #ron%o-pulmonareComplicatii #ron%o-pulmonare

  Tratamentul laringitelrTratamentul laringitelr

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  105/171

  dispneizante ale cpiluluidispneizante ale cpilului

  O#ser!area copiluluiO#ser!area copilului Ineori necesita intu#atie sau tra%eotomieIneori necesita intu#atie sau tra%eotomie OxigenoterapieOxigenoterapie

  3erosoli cu !asoconstrictoare3erosoli cu !asoconstrictoare MucoliticeMucolitice CorticoterapieCorticoterapie 3nti#iotice3nti#iotice 6onice cariace6onice cariace

  "piglotita acuta"piglotita acuta

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  106/171

  p g ot ta acutap g

  &nfectie #acteriana&nfectie #acteriana

  ##liniclinic ispnee, isfagie, urere ispnee, isfagie, urerecer!icala, oinofagiecer!icala, oinofagie, !oce, !oceinfunatainfunata

  66umefactia epiglotei cu aspectumefactia epiglotei cu aspecte rulou rosu aprins cu zonee rulou rosu aprins cu zonegal#ui 'colectii in curs egal#ui 'colectii in curs ea#ceare)a#ceare)

  Tratament*Tratament*anti#iotice,anti#iotice,corticoterapie, reec%ili#rare, lacorticoterapie, reec%ili#rare, lane!oie tra%eostomie, rena4ulne!oie tra%eostomie, rena4ulcolectieicolectiei

  #ericondrita laringiana#ericondrita laringiana

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  107/171

  &nfectarea cu teninta la a#ceare a periconrului&nfectarea cu teninta la a#ceare a periconruluilaringianlaringian

  3pare upa traumatisme laringiene sau la persoane3pare upa traumatisme laringiene sau la persoaneimunoeprimateimunoeprimate

  ClinicClinic

  ispnee,ispnee, ureri locale la palpare,ureri locale la palpare, fe#ra,fe#ra, isparitia cracmentului laringian,isparitia cracmentului laringian, ccur#aturaur#atura55

  Ineori, progresia infectiei poate uce la istructiiIneori, progresia infectiei poate uce la istructiicartilaginoasecartilaginoase

  6ratament complex, meico-c%irurgical6ratament complex, meico-c%irurgical

  INSUFI#IENTA RES!IRATORIEINSUFI#IENTA RES!IRATORIEA#UTAA#UTA

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  108/171

  A#UTAA#UTA URGENTA MAJORA IN ORLURGENTA MAJORA IN ORL "in"ineterminateterminataae o#struce o#structtiaia

  laringelui cu fenomene e sufocarelaringelui cu fenomene e sufocare55 ======

  #auze#auze++ infectioaseinfectioase laringite acute eematoase, periconrite laringite acute eematoase, periconrite ?5?5 mecanicemecanice corpii straini laringieni corpii straini laringieni

  @5@5 traumaticetraumatice-- traumatisme laringiene cu fracturi sautraumatisme laringiene cu fracturi sauluxatii, eemeluxatii, eeme

  A5A5 alergicealergice $$ eemul `uincVeeemul `uincVe .5.5 tumoraletumorale -- tumori laringiene e o#icei malignetumori laringiene e o#icei maligne

  #linic#linic dispnee inspiratrie 'impsi$ilitatea de a respira( Kdispnee inspiratrie 'impsi$ilitatea de a respira( Kcrna9 K tira9crna9 K tira9

  intercstal in inspir K cianzaintercstal in inspir K cianza

  - senzatie e moarte iminenta- senzatie e moarte iminenta - traspiratii reci- traspiratii reci - agitatie- agitatie - turgescenta !enelor 4ugulare- turgescenta !enelor 4ugulare

  DIAGNOSTI# TO!OGRAFI#DIAGNOSTI# TO!OGRAFI#

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  109/171

  O$strucO$strucia supralaringiania supralaringian>>** nu exista ragunu exista raguGGealealDDsi corna45si corna45

  O$strucO$strucia laringiania laringian>>** isfonie cu !oce stinsisfonie cu !oce stinsDDsau afoniesau afonie Corna4Corna4 ispnee inspiratorie cu #raipneeispnee inspiratorie cu #raipnee

  6ira46ira4 ortopnee cu cap in %iperextensieortopnee cu cap in %iperextensie

  O$strucO$strucia tra)ealia tra)eal>>** tuse ltuse lDDtrtrDDtoaretoare corna4 la sfarcorna4 la sfarGGitul inspirului siitul inspirului si

  expiruluiexpirului ispnee inspispnee inspiratoorieiratooriesisi

  expiratoriiexpiratorii ortopnee cu capul puortopnee cu capul puKKin ectatin ectat /olipnee/olipnee uls araoxal (ussmaululs araoxal (ussmaul

  O$strucO$strucia $rnsicia $rnsic>> tuse spasmotictuse spasmoticDD, ureroas, ureroasDD,,

  c%intoasc%intoasDD T%eezing expirator sau inT%eezing expirator sau in

  am#ii timpiam#ii timpi

  AfecAfeciunileiunile

  $rn)pulmnare$rn)pulmnare ispnee inspiratorie cuispnee inspiratorie cu

  polipneepolipnee tuse cu expectoratuse cu expectoraKKieie

  TratamentulTratamentul

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  110/171

  ,ratamentul,ratamentul tre#uie sD se efectueze Fn urgenKa Gitre#uie sD se efectueze Fn urgenKa Gi

  tre#uie moulat intre#uie moulat in functie de cauzafunctie de cauzacare a prouscare a prousfenomenul o#structi!5fenomenul o#structi!5

  acDacD in%amaia-edemul laringianin%amaia-edemul laringianeste cauza ispneeieste cauza ispneei Tra)etmia al$>Tra)etmia al$> in4ectarea e su#stanKe antiinamatorii in4ectarea e su#stanKe antiinamatorii

  steroiiene in oze maristeroiiene in oze mari 3ntialergice,3ntialergice, aca eemul nu ceeazD tra%eotomie c%irurgicalDaca eemul nu ceeazD tra%eotomie c%irurgicalD

  &n caz e&n caz e corp straincorp strain %ipofaringo-laringian%ipofaringo-laringian

  ;xtractia corpului strain;xtractia corpului strain >=- tra%eotomia>=- tra%eotomia

  &n caz e&n caz e tumoritumori%ipofaringo-laringiene%ipofaringo-laringiene 6ra%eotomia c%irurgicala6ra%eotomia c%irurgicala

  #nitmia#nitmia

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  111/171

  De.nitieDe.nitie esc%ierea cailor respiratorii superioare in regiunea esc%ierea cailor respiratorii superioare in regiuneaintertirocricoiiana5intertirocricoiiana5

  Se practica inSe practica in cazuri extremecazuri extreme ar, upa asigurarea respiratieiar, upa asigurarea respiratieipacientului,este o#ligatorie efectuarea tra%eotomiei clasice 'sepacientului,este o#ligatorie efectuarea tra%eotomiei clasice 'sepre!ine instalarea stenozei su#glotice postoperatorii)5pre!ine instalarea stenozei su#glotice postoperatorii)5

  Te)nicaTe)nica incizia meiana a tegumentului cuprins intre incizia meiana a tegumentului cuprins intremarginea inferioara amarginea inferioara a cartila%ului trahealcartila%ului trahealsi marginea superioarasi marginea superioaraaa cartila%ului cricoidiancartila%ului cricoidian, e!ientierea mem#ranei cricotiroiiene, e!ientierea mem#ranei cricotiroiienesi sectionarea acesteia sau stra#aterea ei cu a4utorul unuisi sectionarea acesteia sau stra#aterea ei cu a4utorul unuitrocar, pana in regiunea su#glotica, asiguranu-se in felultrocar, pana in regiunea su#glotica, asiguranu-se in felulacesta respiratia pacientului5acesta respiratia pacientului5

  3ceasta cale este preferata in cazurile acute, eoarece3ceasta cale este preferata in cazurile acute, eoarece&e&brana cricotiroidiana&e&brana cricotiroidiana este putin !ascularizata, iar ineste putin !ascularizata, iar inregiunea anatomica respecti!a nu se intalnesc !ase sanguineregiunea anatomica respecti!a nu se intalnesc !ase sanguinemari sau glana tiroia5mari sau glana tiroia5

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  112/171

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  113/171

  Tra)estmiaTra)estmia

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  114/171

  3sigurD respiraKia pacientului printr-un ori"ciu3sigurD respiraKia pacientului printr-un ori"ciucreat la ni!elul tra%eei, realizanu-se astfelcreat la ni!elul tra%eei, realizanu-se astfelscurcircuitarea laringelui o#struat prin esc%iereascurcircuitarea laringelui o#struat prin esc%iereatra%eei la piele5tra%eei la piele5

  n funcKie e ori"ciul e esc%iere al tra%eei Fnn funcKie e ori"ciul e esc%iere al tra%eei Fnraport cu istmul glanei tiroie tra%eotomia poate "raport cu istmul glanei tiroie tra%eotomia poate "

  transist&ic'transist&ic''cel mai frec!ent),'cel mai frec!ent), supraist&ic'supraist&ic'GiGi subist&ic'subist&ic'55

  Tra)estmiaTra)estmia

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  115/171

  Tra)estmiaTra)estmia

  Tra)etmieTra)etmie

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  116/171

  Tra)etmieTra)etmie

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  117/171

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  118/171

  Insu.cienta respiratrie acutaInsu.cienta respiratrie acutai i d i t i ii i d i t i i

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  119/171

  prin aspirarea de crpi strainiprin aspirarea de crpi straini

  Mane2ra &eimlic)*Mane2ra &eimlic)* Te)nicaTe)nica3propiati-!a e !ictima in spate, cuprineti-o3propiati-!a e !ictima in spate, cuprineti-o

  pe su# #rate, Fnepartati picioarele, aseaza-ti o mEna lape su# #rate, Fnepartati picioarele, aseaza-ti o mEna lami4locul istantei intre om#ilic si apenicele xifoi, cumi4locul istantei intre om#ilic si apenicele xifoi, cucealalta mEna prineti mEna Fnclestata si faceti miscaricealalta mEna prineti mEna Fnclestata si faceti miscari#ruste Fnauntru si Fn sus5#ruste Fnauntru si Fn sus5

  3ceste miscari !or comprima iafragmul care la rEnul3ceste miscari !or comprima iafragmul care la rEnullui !a comprima plamEnii si presiunea creata Fn #ron%iilui !a comprima plamEnii si presiunea creata Fn #ron%ii!a arunca corpul strain Fn ca!itatea #ucala5!a arunca corpul strain Fn ca!itatea #ucala5

  Naceti aceste miscari pEna eli#erati caile aeriene5Naceti aceste miscari pEna eli#erati caile aeriene5 &nepDrtarea corpilor strDini prin metoe&nepDrtarea corpilor strDini prin metoe

  enoscopice cu tu# rigi sau exi#ilenoscopice cu tu# rigi sau exi#il &n caz e esec - tra%eotomie&n caz e esec - tra%eotomie

  Mane2ra &eimlic)Mane2ra &eimlic)

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  120/171

  Mane2ra &eimlic)Mane2ra &eimlic)

  TRAUMATISMELE LARINGELUITRAUMATISMELE LARINGELUI

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  121/171

  /rin pozitia lui meiocer!icala anterioara, laringele este foarte/rin pozitia lui meiocer!icala anterioara, laringele este foartees expuses expus

  traumatismelor5traumatismelor5

  6rei tipuri traumatisme inc%ise traumatisme6rei tipuri traumatisme inc%ise traumatismeexterneexterne

  - traumatisme esc%ise- traumatisme esc%ise

  - traumatismele interne- traumatismele interne

  ;tilogic contuzii, plagi penetrante 'esc%ise sau inc%ise);tilogic contuzii, plagi penetrante 'esc%ise sau inc%ise)

  Cauze lo!ituri sau agresiunile meiocer!icale, iz#ituri,Cauze lo!ituri sau agresiunile meiocer!icale, iz#ituri,strangulare inc%isestrangulare inc%ise

  - accientele e circulatie 'cele mai frec!ente)- accientele e circulatie 'cele mai frec!ente)

  - s orturile a resi!e '#oxul, %oc%ei)- sporturile agresi!e '#oxul, %oc%ei)

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  122/171

  #linic#linic . grae . grae

  & contuzie externa cu %ematom enolaringian& contuzie externa cu %ematom enolaringian

  && eem, %ematom, leziuni e suprafata ale mucoase cu=fara&& eem, %ematom, leziuni e suprafata ale mucoase cu=farafracturi izolatefracturi izolate

  neislocateneislocate

  &&& fractura cu islocare, eem masi!, fragmente cominuti!e&&& fractura cu islocare, eem masi!, fragmente cominuti!eenolaringiene,enolaringiene,

  imo#ilizare corzi !ocaleimo#ilizare corzi !ocale

  &9 fractura extinsa, cominuti!a laringe&9 fractura extinsa, cominuti!a laringe 9 rezectie totala laringo-tra%eala9 rezectie totala laringo-tra%eala

  Traumatismul laringian de gradul I1Traumatismul larin

  gian de gradul I1

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  123/171

  g gg gURGENTAURGENTA, c%iar !itala, care necesita iagnostic si tratament rapi, c%iar !itala, care necesita iagnostic si tratament rapi

  - fractura esc%isa, cominuti!a a laringelui- fractura esc%isa, cominuti!a a laringelui

  - triaa leziuni cer!icale > em"zem cer!ical circular > as"xie- triaa leziuni cer!icale > em"zem cer!ical circular > as"xie - respiratie i"cila, greoaie- respiratie i"cila, greoaie as"xie '%ematom, eem sau o#structieas"xie '%ematom, eem sau o#structie

  mecanica)mecanica) - in formele usoare sau meii urere, isfagie, isfonie pana la afonie,- in formele usoare sau meii urere, isfagie, isfonie pana la afonie,

  tuse, %emoptizietuse, %emoptizie - simtomele respiratorii usoare se pot accentua in ?A-A ore- simtomele respiratorii usoare se pot accentua in ?A-A ore HHHHHH

  Ruptura laring4tra)ealaRuptura laring4tra)eala - traumatism laringian gra! e graul 9 rezectie totala laringo-tra%eala- traumatism laringian gra! e graul 9 rezectie totala laringo-tra%eala

  eseori tra%eea ramane atarnata e laringe numai prin peretele ei eseori tra%eea ramane atarnata e laringe numai prin peretele eime#ranos posteriorme#ranos posterior

  URGENTA MA"IMAURGENTA MA"IMA

  - em"zem cer!ical circular cu extinere la ni!elul fetei si a toracelui- em"zem cer!ical circular cu extinere la ni!elul fetei si a toracelui -- interzisa intu#areainterzisa intu#area poate rupe perete mem#ranos poate rupe perete mem#ranos -- tra%eotomie e urgentatra%eotomie e urgenta

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  124/171

  Urgente tlgiceUrgente tlgice

  Otita E%terna 4Otita E%terna 4# t i ti i# t i ti i

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  125/171

  #aracteristici#aracteristici MicroorganismeMicroorganismepreispozantepreispozante

  S AureusS Aureus #s Aeruginosa#s Aeruginosa #roteus#roteus

  Nactori preispozantiNactori preispozanti 3pa3pa Betisoare auriculareBetisoare auriculare ;czema;czema

  SimptomatologieSimptomatologie urere meie sau se!eraurere meie sau se!era urerea este accentuata e urerea este accentuata e

  presiune e tragus si mo#ilizareapresiune e tragus si mo#ilizareapa!ilionuluipa!ilionului

  otoree in cantitate micaotoree in cantitate mica

  ;[3M;

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  126/171

  - otoscopie conuct auiti! eritematos,- otoscopie conuct auiti! eritematos,

  eematiat, cu lumen mult reuseematiat, cu lumen mult reus - poate apare aenopatie regionala si eem- poate apare aenopatie regionala si eempreauricularpreauricular

  6R363M;

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  127/171

  Otita E%terna 1arianteOt ta te a a a te

  Fungica Otitta externa maligna-ia#etici-/aralizie n!5 1

  Otita e%terna micticaOtita e%terna mictica

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  128/171

  ;tiologie;tiologie infectie fungica a tegumentuluiinfectie fungica a tegumentuluiC3;C3;

  ciupercile cel mai es intalniteciupercile cel mai es intalniteCania al#icans si 3spergilusCania al#icans si 3spergilus

  Conitii e aparitieConitii e aparitie infectii #acteriene croniceinfectii #acteriene cronice corpi strainicorpi straini tumoritumori imunoepresieimunoepresie folosirea inelungata afolosirea inelungata a

  picaturilor cu anti#iotice saupicaturilor cu anti#iotice saucorticoizicorticoizi

  umezealaumezeala igiena e"citaraigiena e"citara

  SimptomatologieSimptomatologie

  http://bp2.blogger.com/_G054Zr-3Y1k/RjFQXgFxgrI/AAAAAAAAAAw/Var_7FCihDA/s1600-h/otomycosis_090601.jpg
 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  129/171

  SimptomatologieSimptomatologie - prurit- prurit

  - otoinie- otoinie - >=- %ipoacuzie usoara- >=- %ipoacuzie usoara

  ;xamen clinic;xamen clinic - otoscopia prezenta- otoscopia prezenta

  miceliilor, tegumentele C3; potmiceliilor, tegumentele C3; pot" inamate" inamate

  6ratament6ratament - toaleta locala- toaleta locala - agenti topici locali- agenti topici locali

  Otita e%terna maligna sauOtita e%terna maligna saunecrzantanecrzanta

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  130/171

  &nfectie gra!a a C3;&nfectie gra!a a C3; afectarea conuctului cartilaginosafectarea conuctului cartilaginos extensie in profunzime, la #aza craniuluiextensie in profunzime, la #aza craniului osteomielita consecuti!a a osuluiosteomielita consecuti!a a osului

  temporaltemporal

  Etilgie*Etilgie*

  suprainfectarea cu anaero#i a unei otitesuprainfectarea cu anaero#i a unei otiteexterne #anale la pacienti cuexterne #anale la pacienti cu ia#et, raioterapie si imunoepresieia#et, raioterapie si imunoepresie

  /seuomonas aeruginosa/seuomonas aeruginosa

  Simptmatlgie*Simptmatlgie* e#ut insiios ca o celulita a C3;e#ut insiios ca o celulita a C3;

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  131/171

  e#ut insiios ca o celulita a C3;e#ut insiios ca o celulita a C3; in timp aparin timp apar

  otalgie intensa si cefalee temporo-occipitalaotalgie intensa si cefalee temporo-occipitala

  otoree purulentaotoree purulenta necroze tisulare- prin !asculita necrozanta eterminatanecroze tisulare- prin !asculita necrozanta eterminata

  e enotoxinele si exotoxinele /iocianiculuie enotoxinele si exotoxinele /iocianicului afecteaza progresi! C3;, parotia, articulatiaafecteaza progresi! C3;, parotia, articulatia

  temporo-mani#ulara si #aza craniuluitemporo-mani#ulara si #aza craniului

  6ratament6ratament pro"laxie se e!ita patrunerea apei in urec%i,pro"laxie se e!ita patrunerea apei in urec%i,

  grata4ul C3;J ec%ili#rarea X, imunoe"cienteigrata4ul C3;J ec%ili#rarea X, imunoe"cientei

  tratament curati!tratament curati! - toaleta zilnica a C3;,- toaleta zilnica a C3;,eliminare #ur#ion prin aspiratieJ mesa cueliminare #ur#ion prin aspiratieJ mesa curi!anol, #etaina, solutie anti#ioticri!anol, #etaina, solutie anti#iotic

  - anti#iotice, antialgice si 3&

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  132/171

  e"nitie pioermita sta"lococica pe une"nitie pioermita sta"lococica pe un

  folicul pilosfolicul pilos

  ;6&OLO7&; Sta"lococ-ul;6&OLO7&; Sta"lococ-ul

  S&M/6OM;S&M/6OM;

  - otalgie intensa- otalgie intensa - >=- fe#ra- >=- fe#ra - >=-%ipoacuzie- >=-%ipoacuzie

  S;M

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  133/171

  - pro"lactic controlul X sau al afectiunii e- pro"lactic controlul X sau al afectiunii e

  #aza#aza

  - tratament local- tratament local toaleta zilnica a C3; toaleta zilnica a C3; cucue#riarea tesuturilor infectate si extirpareae#riarea tesuturilor infectate si extirparea

  zonelor necrozateJ anti#ioticzonelor necrozateJ anti#iotic incizie=rena4incizie=rena4in caz e colectarein caz e colectare

  - tratament general anti#ioterapie, antialgice,- tratament general anti#ioterapie, antialgice,

  3&

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  134/171

  segmente ale urec%ii si exteriorizate prin conuctulsegmente ale urec%ii si exteriorizate prin conuctulauiti! extern5auiti! extern5

  CauzeCauze

  -- mane!re intempesti!e e grata4mane!re intempesti!e e grata4 - perforatie sau ruptura traumatica a timpanului- perforatie sau ruptura traumatica a timpanului

  - traumatism cranio-cere#ral- traumatism cranio-cere#ral - %emoragiile auriculare in procesele infectioase- %emoragiile auriculare in procesele infectioase

  - prin lezarea golfului 4ugularei, sinusului lateral,- prin lezarea golfului 4ugularei, sinusului lateral,

  arterei carotie internearterei carotie interne

  6R363M;

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  135/171

  EtiologieEtiologie

  - Streptococcus pneumoniaeYY555Y?.-- Streptococcus pneumoniaeYY555Y?.-.+.+- 8aemop%ilus inuenzaeYYYY555.-- 8aemop%ilus inuenzaeYYYY555.-@+@+

  - Moraxella catar%alisYYYYYYY@-- Moraxella catar%alisYYYYYYY@-?+?+- Streptococcus pogenes 'gr5 3)- Streptococcus pogenes 'gr5 3)YYY555?YYY555?- Stap%lococcus aureusYYYYYYY- Stap%lococcus aureusYYYYYYY- 9irusuriYYYYYYYYYY5555A.-1+- 9irusuriYYYYYYYYYY5555A.-1+

  - Nara microorganism ienti"ca#ilY55-- Nara microorganism ienti"ca#ilY55-??,,.W.W

  Wa!i Nai#anVs - 3merican 3caem of /eiatrics5 iagnosis an Management ofWa!i Nai#anVs - 3merican 3caem of /eiatrics5 iagnosis an Management of3cute Otitis3cute Otitis

  Meia5Meia5#ediatrics#ediatrics ?++AJ @A.?++AJ @A.55

  Otita acuta medieOtita acuta medie

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  136/171

  SimptmatlgieSimptmatlgie

  OtalgieOtalgie

  8ipoacuzie=senzatie e8ipoacuzie=senzatie e

  urec%e infunataurec%e infunata

  Otoree 'in caz eOtoree 'in caz eperforatie timpanala)perforatie timpanala)

  Ne#raNe#ra

  CefaleeCefalee

  Otita acuta medieOtita acuta medie

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  137/171

  #mplicatii#mplicatii

  /erforatie timpanala/erforatie timpanala

  Leziuni lant osicularLeziuni lant osicular Otomastoiita acutaOtomastoiita acuta

  OtoragieOtoragie

  /aralizie n!59&&/aralizie n!59&&

  Otita acuta medieOtita acuta medie

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  138/171

  !rincipii terapeutice!rincipii terapeutice

  Refacerea rena4uluiRefacerea rena4ului"ziologic"ziologic permea#ilizarea tu#arapermea#ilizarea tu#ara 3&

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  139/171

  .+ in otitele meii se remit spontan orice.+ in otitele meii se remit spontan orice

  meicament folosit !a " e"cientHHHWmeicament folosit !a " e"cientHHHW

  &n caz e simptomatologie usoara sau moerata&n caz e simptomatologie usoara sau moeratae recomana tratament suporti! si ree!aluaree recomana tratament suporti! si ree!aluarela ?-@ zileWWla ?-@ zileWW

  Anti$iterapiaAnti$iterapia

  - ameliorarea urerii- ameliorarea urerii- pre!enirea scaerii auzului- pre!enirea scaerii auzului- pre!enirea aparitiei otomastoiitei 'aprox5 in A++ e- pre!enirea aparitiei otomastoiitei 'aprox5 in A++ e

  copii) WWcopii) WW

  WBenningerWBenninger Otolaryng) Head) Neck SurgOtolaryng) Head) Neck Surg ?+++J ?-15 3lso oTell?+++J ?-15 3lso oTell#ed#ed*nfectious+is*nfectious+is ***J -*5***J -*5

  WW3merican 3caem of /eiatrics5 iagnosis an Management of 3cute OtitisWW3merican 3caem of /eiatrics5 iagnosis an Management of 3cute OtitisMeia5Meia5#ediatrics#ediatrics ?++AJ @A.5?++AJ @A.5

  Recomanarile 3merican 3caem of Otolarngolog 8ea an necVRecomanarile 3merican 3caem of Otolarngolog 8ea an necVSurger pentru tratamentul otitelor meii acuteWSurger pentru tratamentul otitelor meii acuteW

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  140/171

  #)inlnele nu sunt dispni$ile in preparatele pediatrice#)inlnele nu sunt dispni$ile in preparatele pediatrice

  La cpii su$ 6 ani si pentru pacientii cu tite mediiLa cpii su$ 6 ani si pentru pacientii cu tite mediifrec2ente se flsesc direct am%icilina7cla2ulanat saufrec2ente se flsesc direct am%icilina7cla2ulanat sauceftria%na intramuscularceftria%na intramuscular

  Tulpinile de pneumcc cu suscepti$iliate scazuta laTulpinile de pneumcc cu suscepti$iliate scazuta lapenicilina sunt sensi$ile la dze mari 'du$le( depenicilina sunt sensi$ile la dze mari 'du$le( deam%icilina la care pate . adaugat cla2ulanatulam%icilina la care pate . adaugat cla2ulanatul

  W/ocVet 7uie to 3ntimicro#ical 6%erap in Otolarngolog 8ea an

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  141/171

  '3aptat upa 3rgueas 3 et al #mparati2e trial f @ da3s fazit)rm3cin 2ersus da3s f clarit)rm3cin in t)e treatment fc)ildren it) acute titis media it) eusin\ C%emot%er5 **1Ne#J*')AA-.+)

  nP5 'Q luni 4 6 ani(

  Claritromicina .mg=(gc=zi + zile

  Infectiile care nu cedeaza la tratamentele mentinate suntInfectiile care nu cedeaza la tratamentele mentinate sunt

  pr$a$il datrate tulpinilr de pneumcc pluri4rezisente lapr$a$il datrate tulpinilr de pneumcc pluri4rezisente lati$i titi$i ti

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  142/171

  anti$iticeanti$itice

  /entru acestia 3merican 3caem of Otolarngolog 8ea an/entru acestia 3merican 3caem of Otolarngolog 8ea annecV Surger recomanaWnecV Surger recomanaW

  urata tratamentuluiurata tratamentului

  - copii su# @ ani minim + zile pentru a pre!eni recurentele- copii su# @ ani minim + zile pentru a pre!eni recurentele

  - copii mai mari care raspun #ine la tratament minim .zile- copii mai mari care raspun #ine la tratament minim .zile

  - pacienti fara raspuns la amoxicilina in A-1?% trecerea la alt- pacienti fara raspuns la amoxicilina in A-1?% trecerea la altanti#iotic cel putin + zile sau Ceftriaxon &M .+mg=Vgc o oza peanti#iotic cel putin + zile sau Ceftriaxon &M .+mg=Vgc o oza pezi, @ oze5zi, @ oze5

  W/ocVet 7uie to 3ntimicro#ical 6%erap in Otolarngolog 8ea an

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  143/171

  A NU se prelungi inutil tratamentulA NU se prelungi inutil tratamentul

  medicamentsmedicaments

  In STADIUL !RE!ERFORATI1 4In STADIUL !RE!ERFORATI1 4

  TIM!ANOTOMIETIM!ANOTOMIE

  Otita medie serasaOtita medie serasa

  S i i f ii #S t i i f tii t #

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  144/171

  Se atoreaza unei isfunctii tu#are,Se atoreaza unei isfunctii tu#are, e o#icei consecuti!a unei &3CRS, saue o#icei consecuti!a unei &3CRS, sau 6umori rinofaringiene6umori rinofaringiene Supuratii rinosinusaleSupuratii rinosinusale

  ClinicClinic Senzatie e urec%e infunataPSenzatie e urec%e infunataP 8ipoacuzie8ipoacuzie

  /araclinic/araclinic 3uiograma %ipoacuzie transmisie3uiograma %ipoacuzie transmisie

  &mpeancemetrie cur#a tip B&mpeancemetrie cur#a tip B ;x5otomicroscopic timpan prin a carui;x5otomicroscopic timpan prin a caruitransparenta se !izualizeaza ni!el lic%iian sitransparenta se !izualizeaza ni!el lic%iian si#ule e aer#ule e aer

  Otita medie serasaOtita medie serasa

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  145/171

  6ratament6ratament

  /ermea#ilizarea trompei lui ;ustac%io/ermea#ilizarea trompei lui ;ustac%io3ntiinamatoare topice si sistemice3ntiinamatoare topice si sistemice econgestionate nazaleecongestionate nazale &nsuatii tu#are&nsuatii tu#are

  6ratamentul care ineparteaza6ratamentul care ineparteazacauzacauza

  'aenoiectomie, septoplastie,'aenoiectomie, septoplastie,

  polipectomie nazala, etc5)polipectomie nazala, etc5)

  &n caz e esec&n caz e esec timpanotomie >=-timpanotomie >=-plasare aerator transtimpanicplasare aerator transtimpanic

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  146/171

  15 - Timpanotomie xvid.avi

  Otita $ulasaOtita $ulasa

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  147/171

  Boala !irala ce se manifesta prinBoala !irala ce se manifesta prinaparitia unor leziuni !eziculoase laaparitia unor leziuni !eziculoase lani!elul m#5timpaniceni!elul m#5timpanice

  Se manifesta prin otoinie intensa,Se manifesta prin otoinie intensa,%ipoacuzie e transmisie, e!entual%ipoacuzie e transmisie, e!entualascensiuni fe#rileascensiuni fe#rile

  Simptomatologia incepe sa se remitaSimptomatologia incepe sa se remita

  upa spargerea leziunilor !eziculare5upa spargerea leziunilor !eziculare5

  6ratament simptomatic > toaleta6ratament simptomatic > toaletalocala > 3& 3&

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  148/171

  -

  e"nitiee"nitie- Osteita celulelorOsteita celulelorotomastoiiene, insotitaotomastoiiene, insotitae exuat purulent lae exuat purulent lani!elul mastoieini!elul mastoiei

  - Complicatie a unuiComplicatie a unuiproces acut inamator alproces acut inamator alurec%ii meii 'otitaurec%ii meii 'otita

  meie acuta sau otitameie acuta sau otitameie cronica acutizata)meie cronica acutizata)prin extensie la sistemulprin extensie la sistemulcelulelor otomastoiiene5celulelor otomastoiiene5

  DiagnsticDiagnstic

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  149/171

  ClinicClinic6esuturi retroauriculare6esuturi retroauriculare - inemne- inemne

  - impastate- impastate

  - moi"cari e culoare- moi"cari e culoare

  HHHHHH6umefactie ureroasa cu impingerea inainte si6umefactie ureroasa cu impingerea inainte siin afara a pa!ilionului semn e constituire ain afara a pa!ilionului semn e constituire a

  a#cesului mastoiian su#periostala#cesului mastoiian su#periostal

  ;xamenul otomicroscopic;xamenul otomicrosco

  pic

 • 7/23/2019 Urgentele Orl Prof Dr. Codrut Sarafoleanu

  150/171

  ;xamenul otomicroscopic;xamenul otomicroscopic

  - secretii purulente, !ascoase, a#unente,- secretii purulente, !ascoase, a#unente,gal#en-gal#en-!erzui sau #rune '%ematice) care se refac upa!erzui sau #rune '%ematice) care se refac upa

  aspiratieaspiratie

  6impanul6impanul rosu, turgescent rosu, turgescent

  - ingrosat- ingrosat- in"ltrat- in"ltrat,,mai ales superiormai ales superior, fara repere, fara repere- tegument peritimpanal impastat postero-- tegument peritimpanal impastat postero-superiorsuperior- >=- perforatie cu seiu si marime !aria#ila,- >=- perforatie cu seiu si marime !aria#ila,margini granuloase prin care se exteriorizeazamargini granuloase prin care se exteriorizeazapuroi sincron cu pulsulpuroi sincron cu pulsul

  HHHHHH/rezenta unor formatiuni granuloase cu aspect/rezenta unor formatiuni granuloase cu aspectpolipos in profunzimea C3; semn al uneipolipos in profunzimea C3; semn al une