UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Facultatea de Chimie şi...

84
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică Catedra Chimie Anorganică şi Fizică Aurelian GULEA, Dumitru NEGOIU, Aliona COTOVAIA CHIMIA NEMETALELOR Partea I. IODUL Prelegeri Aprobată de Consiliul Facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică Chişinău – 2010 CEP USM

Transcript of UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Facultatea de Chimie şi...

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică

Catedra Chimie Anorganică şi Fizică

Aurelian GULEA, Dumitru NEGOIU, Aliona COTOVAIA

CHIMIA NEMETALELOR

Partea I. IODUL

Prelegeri

Aprobată de Consiliul

Facultăţii de Chimie

şi Tehnologie Chimică

Chişinău – 2010

CEP USM

2

CZU 546.1(075.8)

Lucrarea este recomandată spre editare de Catedra Chimie

Anorganică şi Fizică

Recenzent – Alexandru Cecal, dr., prof. univ., Universitatea „Al.I.

Cuza”, Iaşi

Descrierea CIP

Gulea, Aurelian

Nemetalele: Partea I (subgrupele principale a VIII-a şi a VII-a) / Aurelian Gulea, Dumitru Neagoiu, Aliona Cotovaia. USM. Facultatea

de Chimie şi Tehnologie Chimică. Catedra Chimie Anorganică şi

Fizică. – Chişinău: CEP USM, 2010.

Aurelian Gulea,

Dumitru Neagoiu,

Aliona Cotovaia

ISBN 978-9975-70-949-1 USM, 2010

3

CUPRINS

2.2.5. IODUL 2.2.5.1. Istoric.

2.2.5.2. Stare naturală.

2.2.5.3. Obţinere. 2.2.5.4. Purificare.

2.2.5.5. Proprietăţi fizice.

2.2.5.6. Proprietăţile chimice.

2.2.5.7. Proprietăţi fiziologice. 2.2.5.8. Recunoaştere şi determinare.

2.2.5.9. Întrebuinţările.

2.2.5.11. COMBINAŢIILE IODULUI CU HIDROGENUL 2.2.5.11.1. Acidul iodhidric.

2.2.5.11.1.1. Stare naturală.

2.2.5.11.1.2. Preparare. 2.2.5.11.1.3. Proprietăţile fizice.

2.2.5.11.1.4. Proprietăţi chimice.

2.2.5.11.1.5. Ioduri.

2.2.5.11.1.6. Recunoaştere şi determinare. 2.2.5.11.1.7. Întrebuinţări.

2.2.5.12. COMBINAŢIILE OXIGENATE ALE IODULUI 2.2.5.12.1. Acidul hipoiodos.

2.2.5.12.2. Oxizii iodului.

2.2.5.12.2.1. Monoxidul de iod IO. 2.2.5.12.2.2. Pentaoxidul de diiod.

2.2.5.12.2.3. Combinaţiile iodului trivalent.

2.2.5.12.2.4. Iodatul de iod.

2.2.5.12.2.5. Iodatul de iodil IO(IO3) (dioxidul de iod). 2.2.5.12.2.6. Azotatul de iodil IO(NO3).

2.2.5.12.2.7. Sulfatul de iodil.

2.2.5.12.2.8. Derivaţi organici ai iodului. 2.2.5.12.2.9. Sărurile de iodoniu.

2.2.5.12.3. Acidul iodic HIO3.

2.2.5.12.4. Heptaoxidul de diiod.

2.2.5.12.5. Acizii periodici.

4

2.2.5.12.6. Tetraoxidul de iod.

2.2.5.13. COMBINAŢIILE HALOGENILOR ÎNTRE EI

2.2.5.13.1. Combinaţii de tip AB.

2. 2.2.5.13.3. Combinaţii de tip AB5. 2.5.13.2. Combinaţii de tip AB3.

2.2.5.13.4. Combinaţii de tip AB7.

2.2.5.14. OXOHALOGENURILE HALOGENILOR

2.2.5.15. POLIHALOGENURI

2.2.5.15.1. Structura şi proprietăţile halogenurilor. 2.2.5.15.2. Halogenuri tridimensionale.

2.2.5.15.3. Halogenuri cu structuri în straturi.

2.2.5.15.4. Halogenuri cu structuri în lanţuri.

2.2.5.15.5. Halogenuri moleculare.

BIBLIOGRAFIE

5

2.2.5. IODUL

Simbol I; Z = 53. Masă atomică 126,904.

Configuraţie electronică: (1s)2 (2s)

2 (2p)

6 (3s)

2 (3p)

6 (3d)

10 (4s)

2 (4p)

6

(4d)10

(5s)2 (5p)

6.

2.2.5.1. Istoric. Iodul a fost descoperit de B.Courtois (1812) în

apele mame de la prepararea carbonatului de sodiu din cenuşa unor

plante marine varech (Laminaria digittata sau Laminaria stenophila). Aceste plante tratate cu acid sulfuric degajă vapori violeţi, care

reprezintă noul element. Prin condensarea acestor vapori se formează o

substanţă cristalină neagră cu aspect metalic (B.Courtois şi

J.M.Clément – 1813). Chiar în anul 1814, B.Courtois a ajuns la concluzia, că iodul este un element nou şi l-a clasificat alături de clor.

J.L.Gay-Lussac (1814) i-a dat numele de iod (greacă iodis = violet).

2.2.5.2. Stare naturală. Iodul se găseşte în regnul animal, vegetal şi animal. Este un element foarte dispersat. A fost semnalat

liber în produşii vulcanici solizi sau gazoşi. Majoritatea iodului se

găseşte combinat. Plantele marine, laminaria, conţin circa 0,25-0,75%,

iar fucus 0,03-0,08% iod legat sub formă organică. Se mai găseşte în fân şi paie.

Iodul este un element constant în ţesuturile animalelor

(E.Baumann - 1895). Se găseşte în carne, în ouă şi în produsele lactate. În concentraţie mai mare se găseşte în carnea de peşte, în uleiul unor

peşti marini. La mamifere se concentrează în glanda tiroidă, sub formă

de tiroxină, care este o substanţă proteică C15H11O4NI4. Iodul din organismul omului este necesar pentru menţinerea unei asimilaţii

normale. Lipsa de iod provoacă apariţia unei tumori a glandei tiroide

cunoscută sub numele de guşă (boala Basedow), care se previne

administrând iod, tiroxină sau alte preparate cu iod. Dezechilibrul tirodian se traduce prin cretinism.

Numărul mineralelor care conţin iod este foarte redus:

iodargirită AgI, iodobromită AgI·2Ag(Cl, Br), marshita CuI, miersită (Ag, Cu)I, bustamenită PbI2, coccinită HgI2 etc. Iodul se găseşte sub

formă de iodaţi în minerale ca lautarit Ca(IO3)2 şi diţeit

7Ca(IO3)2·8CaCrO4 (Caliche în Chile) cu un conţinut de iod de 0,02 – 1%, care este sursa comercială majoră de iod.

6

Iodul însoţeşte ca iodură sarea de bucătărie, ca iodat de sodiu

salpetrul de Chile (0,1% I), ca iodură şi iodat fosforitele, dolomitele, calcarurile, şisturile argiloase sau bituminoase, cărbunii de pământ,

granitele, apele petroliere. Principala sursă de iod este apa mărilor

(actuale sau fosile), în care se găseşte în concentraţie de 2,25 – 2,40 mg/l.

2.2.5.3. Obţinere. Iodul se extrage din alge (Franţa, Scoţia,

Norvegia, California, Japonia), din leşiile rămase de la extragerea azotatului de sodiu (Chile) sau din apele sărate ale puţurilor petroliere

(California).

Algele amintite concentrează selectiv iodul în ţesutul lor

(0,1%). Ele sunt uscate la soare (când se pierde iod) şi calcinate. Din leşia de cenuşă se extrag prin cristalizare clorurile, carbonaţi şi sulfaţii

de sodiu şi potasiu. Concentrând la fierbere apele mame, cristalizează

clorura de sodiu. La rece se depune clorura de potasiu. Soluţiile rămase conţin sulfat şi carbonat de potasiu, sulfuri şi sulfiţi, formaţi la

calcinarea algelor, când carbonul acţionează asupra sulfaţilor,

polisulfurilor şi tiosulfaţilor formaţi în contact cu aerul. Îndepărtarea

sulfurilor, polisulfurilor, sulfiţilor, tiosulfaţilor şi carbonaţilor se face prin tratare cu acid sulfuric. Soluţia clară conţine 3 – 4% I2.

2.2.5.3.1. Procedeul francez (B.Courtois). Iodul este pus în

libertate din apele mame printr-un curent de clor. Are loc reacţia: 2NaI + Cl2 = 2NaCl + I2

Trebuie utilizată o cantitate strict necesară de clor, întrucât

altfel clorul poate pune în libertate şi bromul din bromuri, iar o anumită cantitate de iod poate fi oxidată în acid iodic solubil sau poate forma

ICl:

I2 + 5Cl2 + 6H2O ↔ 2HIO3 + 10HCl

I2 + Cl2 = 2ICl Dacă se foloseşte mai puţin clor, atunci iodul se dizolvă în

ioduri conform reacţiei:

I2 + I ˉ = I3ˉ 2.2.5.3.2. Procedeul scoţian (W.H.Wollaston). Iodul poate fi

pus în libertate din ioduri, tratând apele mame calde cu un amestec de

dioxid de mangan şi acid sulfuric: 2FeCl3 + 2KI = 2FeCl2 + 2KCl + I2

7

Deoarece bromurile nu sunt atacate, nu trebuie să se utilizeze o

cantitate strict determinată din reactivul care scoate iodul din combinaţiile sale.

Cantitatea cea mai mare de iod se obţine însă din apele mame

de la purificarea salpetrului de Chile. a) Iodul poate fi precipitat după cristalizarea azotatului de sodiu

cu un amestec de sulfit neutru şi sulfit acid de sodiu:

2IO3ˉ + 2HSO3ˉ + 3SO3

2ˉ = 5SO4

2ˉ + I2 + H2O

Se poate proceda tratând 80% din apele mame cu un reducător

(SO2 sau NaHSO3) pentru a transforma iodatul în iodură sau acid

iodhidric, ca apoi să se adauge cealaltă cantitate de 20% din apele mame, când având raportul între iodat şi iodură 1 : 5 are loc ultima

reacţie:

3SO32ˉ + IO3ˉ = Iˉ + 3SO4

IO3ˉ + 5I ˉ + 6H+ = 3I2 + 3H2O

Atât timp cât există în soluţie ioni sulfit, iodul nu se separă,

întrucât sulfitul reacţionează cu iodul reducându-l la iodură:

I2 + SO32ˉ + H2O = 2I ˉ + SO4

2ˉ + 2H

+

Acest inconvenient este înlăturat dacă în faza a doua se

foloseşte un mic exces de iodat care distruge acidul iodhidric.

b) Apele mame pot fi tratate cu un exces de reducător (SO2 sau NaHSO3). Iodatul se reduce astfel complet la iodură, care se tratează

apoi cu sulfat de cupru:

NaIO3 + 3SO2 + 3H2O = NaI + 3H2SO4 2NaI + CuSO4 = Na2SO4 + CuI + ½I2

Se poate transforma întreaga cantitate de iod în iodură de

cupru(I), care se exportă ca atare şi apoi se tratează cu acid sulfuric şi

dioxid de mangan sau oxid de fier(III) pentru recuperarea iodului: 2CuI + 2MnO2 + 4H2SO4 = 2CuSO4 + 2MnSO4 + 4H2O + I2

2CuI + 2Fe2O3 + 6H2SO4 = 2CuSO4 + 4FeSO4 + 6H2O + I2

c) Apele mame pot fi tratate cu un amestec de carbonat de sodiu şi sulfit de sodiu:

4NaIO3 + 3Na2CO3 + 10NaHSO3 = 10Na2SO4 + 3CO2 + 5H2O + 2I2

În toate aceste procedee, iodul se separă ca un precipitat cleios, care este trecut printr-un filtru-presă, uscat şi apoi sublimat pentru a

îndepărta 10 – 25% din materiile saline cu care el este amestecat.

8

Iodul din salinele petroliere din America de Nord a fost extras

şi separat sa iodură de argint. Reacţiile sunt următoarele: NaI + AgNO3 = AgI + NaNO3

2AgI + Fe = FeI2 + 2Ag

2FeI2 + 3Cl2 = 2FeCl3 + 2I2

Creşterea preţului argintului şi reducerea preţului iodului au

determinat folosirea altului procedeu la Venice şi Inglewood

(California - F.G.Sawyer - 1949). Iodul poate fi extras din ioduri cu o soluţie de azotit în mediu

acid:

2I ˉ + 2NO2ˉ + 4H+ = I2 + 2NO + 2H2O

Din substanţele organice iodul se extrage evaporând la sec

lichidul filtrat după adăugarea unui exces de hidroxid sau carbonat

alcalin. Reziduul se calcinează la roşu pentru distrugerea substanţelor organice, se reia cu apă şi se precipită iodul cu acid azotic, vapori

nitroşi, apă oxigenată etc. (F.Arndt - 1919). Există şi alte procedee. Se

prezintă unele reacţii:

2EuI3 = 2EuI2 + I2 I2O5 + 5CO = 5CO2 + I2

5(COOH)2 + 2IO3ˉ + 2H+ → 10CO2 + I2 +6H2O

Tehnica schimbătorilor de ioni permite instituirea unui proces de extracţie economic şi obţinerea unui iod foarte pur (C.A.Hampel -

1968).

2.2.5.4. Purificare. Impurităţile din iod sunt: săruri, acid iodhidric, cianură de iod, clorură sau bromură de iod. O sublimare în

prezenţa oxidului de bariu usucă iodul, însă clorura şi bromura de iod se

separă foarte puţin. Acestea sunt distruse prin sublimări repetate în

prezenţa iodurii de potasiu. Cianura de iod se poate elimina topind iodul cu diclorură de calciu ce conţine puţină iodură. Procedeele de

purificare înaintate se bazează pe transformarea iodului în iodură de

argint sau iodură de cupru(I), insolubile, care se reduc în hidrogen la metal şi acid iodhidric care este apoi oxidat la iod cu azotit.

2.2.5.6. Proprietăţi fizice. La temperatura obişnuită, iodul este

un solid cristalin, cenuşiu închis, cu luciu metalic. Preparat prin descompunerea unor derivaţi pare amorf şi de culoare neagră. Depus

9

între două suprafeţe de sticlă apare roşu transparent, dicrotic, însă

aparenţa amorfă dispare uşor chiar la -180ºC. Iodul are un singur izotop natural (127) şi mulţi izotopi

artificiali, cu numere de masă cuprinse între 117 - 126 şi 128 - 139.

Izotopii 117 - 126 şi 128, având raportul sarcină nucleară: masă mai mare decât este compatibil cu stabilitatea, emit pozitroni sau

captează electroni, pe când izotopii grei 128 şi 130 - 139 bogaţi în

neutroni, cu raportul de mai sus prea mic pentru a fi stabili, suferă emisie β. Cei trei izotopi grei cu viaţă scurtă suferă emisie de neutroni.

Izotopii 127

I şi 129

I îndeplinesc condiţiile pentru a prezenta efect

Mossbauer. Spectre Mossbauer au fost măsurate pentru I2, ICl, IBr,

I2Cl6 unele ioduri, iodaţi şi periodaţi (R.H.Herber - 1967). O reţea bidimensională arată, că se formează lanţuri aproape

liniare şi fiecare atom de iod este implicat în două lanţuri aproape

perpendiculare (figura 81). Unghiul de aproximativ 90º sugerează, că legăturile între lanţurile care se intersectează se formează prin orbitale

5p ortogonale. Fiecare lanţ se poate descrie prin legături de şase

electroni între patru centre (R.J.Hach, R.E.Rundle - 1951).

Figura 81. Fragment al reţelei cristaline de iod

Iodul atomic participă la reacţii de adiţie, la reacţii cu transfer

de atomi şi la reacţii cu atomi calzi. Atomi de iod calzi se formează în reacţia:

127I

127I

n,

Iodul are aspectul unor prisme ortorombice şi este izomorf cu

bromul şi clorul. Sublimat sub 46,5ºC, se obţine uneori o formă

cristalină monoclinică, fără ca această temperatură să fie un punct de

tranziţie veritabil. Deci, iodul se găseşte în stare de monotropie, forma ortorombică fiind cea mai stabilă (D.C.West - 1953). Un studiu cu raze

X efectuat pentru forma ortorombică arată, că celula elementară este un

10

paralelipiped ortogonal, conţinând patru molecule cu dimensiunile I – I

egale cu 2,667 Å. Între moleculele de iod, distanţa este de 3,54 Å. Din datele de raze X se poate calcula o densitate teoretică a

iodului solid d18º = 4,9520 (M.Straumanis - 1943), care este în acord cu

determinările experimentale d17º = 4,948. Iodul se topeşte în jur de 114ºC. Constanta sa dielectrică este egală cu 10,3 la 23ºC. Topirea lui

este însoţită de creşterea volumului, deci punctul de topire creşte cu

presiunea. Iodul este element diamagnetic. Polarizarea moleculară este independentă de temperatură.

Molecula de iod are un moment de dipol foarte mic, dacă nu nul

(L.N.Syrkin - 1957). Conductibilitatea sa foarte mică la punctul de

topire (λ = 5,2 · 10-5

Ω-1

) implică, în lichid, echilibrul: I2 ↔ I

+ + I ˉ

Iodul emite vapori violeţi. Densitatea teoretică a vaporilor este

8,759 în raport cu aerul şi concordă cu cea determinată experimental între 250 şi 680ºC, ceea ce implică o moleculă diatomică I2. Apoi

densitatea vaporilor scade, indicând o disociere, care la 1700ºC este

totală în atomi de iod. Energia de disociere a moleculei este 36,2

kcal/mol. H.Mac Connel (1953) atribuie banda 2670 Å din spectrul de absorbţie, prezenţei complexului I4.

Iodul dizolvă cloruri, bromuri, ioduri, cianuri, sulf, telur, compuşi

organici. Acţionează ca dizolvant neprotolitic, în care ionul I+

caracterizează acidul şi Iˉ baza. Procesele de schimb ionic sunt

asemănătoare apei:

KI + IBr = KBr + I2 neutralizare NaCN + I2 = NaI + ICN solvoliză

PbCl2 + 2KI = PbI2 + 2KCl dublă descompunere

KI + I2 = KI3 solvatare

Iodul se dizolvă în apă (la 25ºC, 0,34 g/l), în care suferă un proces de hidroliză însoţit în mică măsură de o disproporţionare. În

alcool este mai solubil (0,635 g/l la 20ºC). Este deasemenea solubil în

benzen, toluen, p– xilen etc. Iodul poate da soluţii solide cu o serie de compuşi organici şi anorganici. Se dizolvă uşor în soluţii apoase de

iodură de potasiu cu formarea ionului complex I3ˉ.

Afinitatea electronică în eV a unor halogeni este: 1,3 ± 0,4 pentru Cl2, 1,2 ± 0,5 pentru Br2 şi 1,7 ± 0,5 pentru I2. Aceasta reflectă

puterea acceptoare mare a iodului. Pe lângă funcţia σ acceptoare a

11

halogenilor, orbitalele πg ocupate din unele molecule, constituie un

sistem π – donor în reacţii cu transfer de sarcină (R.S.Mulliken, W.B.Person - 1969). Benzile cu transfer de sarcină au intensitate foarte

mare. Coeficientul molar de extincţie este de ordinul 104.

Soluţiile de iod sunt colorate diferit, în funcţie de natura dizolvantului şi temperatură. S-a observat, că iodul se dizolvă cu o

culoare brună în dizolvanţi care conţin în moleculă funcţiuni oxigenate,

azotate sau sulfurate. În ceilalţi dizolvanţi (disulfura de carbon, derivaţi halogenaţi ai metanului, hidrocarburi superioare) se dizolvă cu o

culoare violetă sau violetă roşie. În soluţiile brune se formează compuşi

de adiţie, ceea ce este reflectat şi de afinităţile reziduale ale atomilor

dizolvanţilor respectivi (oxigen, sulf, azot; donori sau acceptori). Iodul este mai solubil, în general, în dizolvanţi în care culoarea este brună.

Cauzele de natură structurală care dau naştere diferitor coloraţii,

explicate de J.Kleinberg, A.V.Davidson (1948) şi F.Fairbrother (1948), au fost precizate prin analiză spectrală de R.S.Mulliken (1950). Banda

care are un maxim la 0,5 μ şi care conferă culoarea violetă se datorează

existenţei în soluţie a moleculelor I2. În dizolvanţi cu moment de dipol,

în care apar complecşi sau solvaţi cu iodul (I2S), tenta violetă este alterată, banda se deplasează spre ultraviolet, apar benzi noi în

domeniul albastru-violet. Deplasarea benzii de la 0,52 μ şi intensitatea

benzilor care apar, este diminuată de temperatură şi diluţie. Soluţiile violete absorb în domeniul frecvenţelor joase, iar cele brune în

domeniul frecvenţelor înalte.

Variaţia culorii iodului în dizolvanţi σ-donori se poate explica pe baza unei diagrame de orbitale moleculare schiţată în figura 82. Se

observă, că se poate explica apariţia coloraţiei iodului prin excitarea

electronilor din orbitalele 5pπ* în orbitalele 5pxσ*. Diferenţa de energie

între aceste nivele este h. Cu un dizolvant S sigma-donor se formează compasul I2S. Diferenţa dintre cele două nivele menţionate h

´ este

diferită de h, ceea ce afectează variaţia culorii iodului.

I2 I2S S

sp

sp

h

h'

I2 I2S S

sp

sp

h

h'

Figura 82. Diagrama de orbitale moleculare pentru I2S

12

Interesant este faptul, că numai soluţiile violete urmează legile

aditivităţii proprietăţilor magnetice (S.I.Bhatnagar, R.Lucas - 1933, C.Courty, 1937-38), cele brune se abat de la aceste legi.

M.C.R.Symons (1957) a studiat proprietăţile magnetice ale

soluţiilor albastre de iod în acid sulfuric oleum, găsind iod paramagnetic care variază cu concentraţia. Atomului de iod cu structură

electronică (5s2 5p

5, 1 electron impar) îi corespunde un moment

magnetic μ = 1,732 μB, ionului I+ (cu structură 5s

2 5p

4 şi doi electroni

impari) îi corespunde un moment magnetic μ = 2,828 μB şi ionului I ˉ

(cu structură 5s25p

6 fără electroni impari) ca şi moleculei I2 îi

corespunde un moment magnetic egal cu zero. Datele autorului

pledează pentru existenţa echilibrului: I2 ↔ I

+ + I ˉ

Iodul nepolar câştigă un moment de dipol electric în soluţie, cu

atât mai mare, cu cât culoarea este mai brună. De exemplu, în dioxan momentul de dipol electric μ = 3D, în piridină μ = 4,5D (G.Kortum,

H.Walz - 1953, F.Fairbrother - 1947).

Conductibilitatea mai mare a soluţiilor apoase de iod decât a

dizolvantului pur s-a explicat prin „hidroliza” moleculei de iod, pe când cea în dizolvanţi neapoşi (L.G.Gindin - 1952, G.Kortum, H.Wilski -

1953), trebuie raportată la disocierea complexului format între

dizolvant cu iodul şi trebuie să se ţină seama de echilibrul respectiv (D.L.Glusker - 1953):

SI2 ↔ SI+ + I ˉ

Măsurătorile de conductibilitate a soluţiilor de iod în piridină sunt în funcţie de concentraţie şi timp. Este posibil ca un compus de

adiţie C5H5NI2, notat [PyI2], neconductor să se transforme într-o sare

ternară, conform reacţiilor (G.Kortum, H.Wilski - 1953):

Py + I2 ↔ Ipy+ + I ˉ ↔ Py

2+ + 2I ˉ

2[PyI2] ↔ Ipy+ + I · PyI2ˉ

2I2 + Py ↔ Ipy+ + I3ˉ

Constanta de echilibru a primei reacţii este K25º = 4,6 · 10-8,

ceea ce implică o disociere a moleculei I2. Disocierea iodului elementar

în ioni a fost stabilită lăsând să acţioneze asupra percloratului de argint,

iod în cloroform sau benzen, în prezenţă de piridină: I2 + AgClO4 + 2Py = AgI + [I(Py)2](ClO4)

13

Piridina serveşte pentru stabilizarea combinaţiei IClO4,

precipitând-o sub forma unei combinaţii complexe cristaline. Caracterul salin al acestor săruri s-a dovedit prin determinări de conductibilitate

electrică. În cazul benzenului, drept argument pentru apariţia unui

complex 1:1 conform echilibrului: C6H6 + I2 ↔ C6H6I2

este adus faptul, că apare un pisc de absorbţie la λ = 297 mμ. Iodul se

„dizolvă” şi în gaze, mai ales în cele în care iodul dă soluţii brune în stare lichidă.

Iodul gazos este uşor absorbit de corpuri poroase, coloidale sau

cristaline, cărora le conferă fie o culoare brună, fie albastră. Ca

absorbanţi s-au folosit: silicea, alumina, carbonul, oxidul de magneziu. Absorbţia pe cărbune respectă legea lui H.Freundlich. Compuşi ca

amidonul, amilaza, amilopectina formează coloraţii intense cu iodul.

Coloraţia albastră conferită micelelor de amidon a fost amplu studiată (C.Meineke - 1894). Această coloraţie a fost atribuită fie unui

compus definit (F.Mylius - 1887), sau rezultatului unui proces de

absorbţie (W.Biltz - 1904), sau unei soluţii coloidale de iod stabilizată

cu amidon (W. Harrison - 1911). Coloraţia se menţine cu derivaţi ai amidonului, cu acetaţi bazici de lantan şi praseodim (M.Damaur - 1857)

etc. Această coloraţie dispare la 60-70ºC, reapare la rece şi în prezenţă

de alcool. Este produsă de minimum 10-6

ioni-g la litru. Cantitatea de iod absorbit creşte în prezenţa iodurilor şi a acidului iodhidric

(E.Angelescu, J.Mircescu - 1928).

Explicaţia coloraţiei a fost dată de un studiu cu raze X (R.E.Rundle, D.Freuch - 1943). Amidonul este o moleculă elicoidală,

constituită din şase grupe de glucoză C6H10O5 pe pas. Iodul ocupă un

gol intern care are dimensiunea de 8 Å. Pe măsură ce hidroliza

înaintează topochimic, canalul creşte şi culoarea variază de la violet-albastru la roşu-brun. În α-dextrină şase elemente glucozidice formează

o cavitate cu diametrul 6 Å. Distanţa între atomii de iod în molecula

liberă este 2,66 Å, pe când în această cavitate este 3,06 Å, ceea ce arată că atomii de iod sunt puşi în libertate şi reţinuţi de forţe van der Waals

de molecula organică, culoarea fiind albastră.

În β-dextrină şapte elemente glucozidice formează o cavitate cu diametrul 7,5 Å, culoarea este brună şi se apreciază, că se datorează

unui complex slab cu molecula I2.

14

În γ-dextrină opt elemente glucozidice formează o cavitate cu

dimensiunea de 9-10 Å, prea deschisă pentru a apărea o coloraţie. Ţinând cont de conductibilitatea electrică a iodului în

dizolvanţi minerali şi organici (P.Walden - 1920), din proprietăţile

iodurilor metalice dizolvate, din proprietăţile chimice ale iodului monovalent şi ICl dizolvate în brom şi respectiv acid acetic

(W.A.Plotnikov - 1923, B.Finkelstein - 1926), din electrolize în care s-a

măsurat transportul de iod la catod, din potenţiale de descompunere şi tensiune de polarizare rezultă, că iodul se disociază după echilibrele:

I2 ↔ I+ + I ˉ

2I2 ↔ I3+

+ 3I ˉ

În stare de anion, iodul există ca I ˉ şi ca I3ˉ în soluţii de iod în iodură. Între aceşti anioni există echilibrul:

I2 + I ˉ ↔ I3ˉ

2.2.5.7. Proprietăţile chimice. Iodul posedă şapte electroni pe ultimul strat. Regula octetului îi conferă covalenţa unu şi electrovalenţa

minus unu. Octetul său este depăşit în compuşii covalenţi ICl3, IF5, IF7,

care sunt posibili datorită volumului mic al reactanţilor. Aici apar grupe

periferice de 10, 12 şi 14 electroni. La distanţa care separă stratul zero de nucleu, covalenţa devine fragilă, susceptibilă de o disociere

heterolitică cu iodul pozitiv, dacă celălalt atom este un element puternic

electronegativ. Deci, se poate vorbi de iod monovalent sau trivalent, mai ales când se formează într-un dizolvant cu dublete electronice care

sunt susceptibile să se coordoneze la ionul de iod pozitiv, completând

octetul şi stabilizându-l. Mulţi dintre aceşti compuşi au momente de dipol, ceea ce

reflectă o organizare cvazi-ionică. Natura cvazi-ionică polară a unor

compuşi ca ICN, BrCN, IBr, ICl pare a fi certă (tabelul 40). Deci aceşti

compuşi trebuie numiţi, de exemplu, cianură de iod şi nu iodură de cianogen.

Tabelul 40. Momentele de dipol ai unor compuşi ai iodului

Compusul

Distanţa, Å

, D dexp. dcor.

I–Cl 2,34 2,27 0,5

I–Br 2,5 2,39 1,21

I–CN 2,03 2,05 3,71

Br–CN - - 2,94

15

Acizii acţionează asupra cianurii de iod deplasând acidul

cianhidric ca dintr-o sare obişnuită: ICN + HCl ↔ HCN + ICl

ICN + HI ↔ I2 + HCN

În compuşii oxigenaţi de tipul (IOx)ˉ care au rolul unor ioni monovalenţi, iodul este donor de electroni după completarea octetului

său. Distanţele observate în oxoacizi (IO3ˉ: 1,80 – 1,83 Å; IO2F2ˉ: 1,93

Å; IO4ˉ: 1,79 Å; IO65ˉ: 1,93 Å) se încadrează între razele covalente

simple şi duble, calculate cu valorile razelor medii covalente ale lui

L.Pauling (I – O: 1,94 Å şi I = O: 1,67 Å). Deci, în aceşti compuşi nu

sunt nici legături simple, nici duble, ci intermediare. Valenţele care li se

atribuie din calcul, de exemplu pentru IO4ˉ valenţa şapte, sunt convenţionale.

Iodul există sigur ca ion pozitiv independent într-un mediu

convenabil. El poate fi extras pe răşini schimbătoare de ioni, poate fi angajat în compuşi ca I(IO3)3, I(NO3)3, I(CH3COO)3. El rezultă dacă se

admite o disociere bazică a acidului hipoiodos, aşa cum arată echilibrul:

I+ + OH ˉ ↔ HIO ↔ IOˉ + H

+

Grupa IO se întâlneşte în cationul IO+, în care iodul este

trivalent. Se cunosc compuşii (IO)2SO4, (IO)2O. Iodul pozitiv este

conţinut în compuşii organici din care poate fi înlocuit printr-un metal:

CH3 – C6H4 – SO2I + KOH = CH3 – C6H4 – SO2K + HIO Iodul trivalent pozitiv există în iodozobenzen R – I = O, în

iodoxibenzen R – IO2.

Din punct de vedere chimic, iodul se aseamănă cu bromul şi clorul, însă este mai puţin activ. Aceasta rezultă din electronegativitatea

sa, care este inferioară în raport cu a altor halogeni. Potenţialul normal

de oxido-reducere al iodului la 25ºC este:

I2 + 2eˉ ↔ 2I ˉ; E0 = 0,5355 V I3ˉ + 2eˉ ↔ 3I ˉ; E0 = 0,536 V

Potenţialele standard pentru sisteme care implică iodul şi ionii

săi în soluţie apoasă, în volţi, se observă în următoarea schemă:

H3IO62-

0,7

IO3-

+0,14

IO-

I2

0,45 +0,54 I -

+0,29

+0,49

16

Potenţialul normal de oxido-reducere este suficient ca iodul să

fie un reactiv destul de oxidant. Iodul poate fi oxidat la treptele: +1, +3, +5, +7.

În stările +1, +5 şi +7 formează anioni oxigenaţi stabili, în care

legătura iod – oxigen este covalentă. Molecula de iod se dismută şi hidrolizează cu apa, formând

acidul hipoiodos HIO, instabil şi nedisociat numai în mediu alcalin,

când dispar ionii de hidrogen din echilibrul al doilea: I2 ↔ I

+ + I ˉ; I

+ + I ˉ + H

+ + HOˉ ↔ I ˉ + H

+ + HIO

Dismutaţia are loc şi în mediu anhidru, cu condiţia că I ˉ şi I+

fie angajaţi în complecşi sau săruri insolubile.

Iodul pur reacţionează cu hidrogenul în mod reversibil şi cu o viteză măsurabilă pe la 200ºC:

H2 + I2 ↔ 2I ˉ + 2H+

Deşi nu reacţionează cu oxigenul direct, prin descărcări electrice s-au obţinut compuşii I4O9 şi I2O5, iar prin acţiunea emanaţiei

de radiu oxidul I2O5. Aceşti compuşi se formează datorită acţiunii

ozonului format în prealabil. Iodul este oxidat la anhidridă iodică de

dioxidul de clor, acizii oxigenaţi ai clorului, acidul azotic şi la I2O4 de acidul sulfuric concentrat. Iodul se aprinde în contact cu fluorul,

formând pentafluorură de iod, iar cu clorul şi bromul formează ICl,

ICl3, IBr. Aici este vorba de o oxidare a iodului de un element mai electronegativ decât el. Se combină cu telurul formând tetraiodură de

telur.

Fosforul, arsenul şi antimoniul formează compuşi exotermi: PI2, PI3, PI5, AsI3, AsI5, SbI3, SbI5. Siliciul formează la roşu tetraiodură

de siliciu.

Iodul nu reacţionează cu sodiul din cauza unei pături

protectoare, iar cu potasiul reacţionează violent. Cu celelalte metale iodul reacţionează la temperatura obişnuită fără a rezulta iodura

superioară (AuI, FeI2). Reacţionează cu pentaclorura şi pentabromura

de fosfor (Ia.A.Fialkov - 1949). Iodul formează produşi de substituţie sau de adiţie cu compuşii organici în absenţa apei sau poate în prezenţa

urmelor de apă.

Iodul este un catalizator în mediu anhidru şi apos în chimia minerală şi organică. Iodul catalizează reacţiile de halogenare prin

substituţie în prezenţa fierului. Se formează intermediar clorură sau

17

bromură de iod. Iodul catalizează procesele de oxidare (benzen în

fenol) sau de sulfonare (anilina la tiodifenilamină). Iodul uşurează sulfonarea unor compuşi aromatici (V.Auger - 1921). Localizează

grupa SO3H, de exemplu în poziţia orto- în acidul benzoic. De

asemenea este un foarte bun agent de condensare. Iodul are rolul de antioxigen şi inhibă mulţi catalizatori organici şi minerali. În prezenţa

apei, sistemul se complică, deoarece apar speciile I ˉ, IOˉ, HIO şi chiar

IO3ˉ. Dacă la acestea se adaugă reglarea pH-ului cu modificarea potenţialelor de oxido-reducere, rezultă că posibilităţile de acţiune sunt

foarte variate.

Hidroliza iodului este ea însăşi un proces complex, însă cum

rezultă din determinări cinetice, dacă se face abstracţie de ionul I+

prezent şi solvatat din reacţia:

I2 ↔ I+ +I ˉ

atunci procesul poate fi rezumat la: I2 + H2O ↔ I ˉ + HIO + H

+

care cu un exces de iod devine:

I2 + I ˉ ↔ I3ˉ

Aceste echilibre arată, că starea iodului în soluţie apoasă este modificată de ionii Inˉ aduşi de ioduri, de ionii H

+ şi HOˉ dintre care

ultimii determină disocierea acidului hipoiodos:

HIO ↔ IOˉ + H+

Iodul în aparenţă nu reacţionează cu apa oxigenată care pierde

oxigenul în contact cu iodul. Iodul oxidează hidrazina complet în mediu

alcalin în prezenţa impurităţilor metalice (Cu): H2N – NH2 + 2I2 ↔ N2 + 4I ˉ + 4H

+

Reacţia reprezintă un mod de dozare a hidrazinei. Hidrogenul

sulfurat este oxidat la sulf în prezenţa alcoolului, piridinei şi a urmelor

de apă, iar în mediu alcalin sulful este oxidat la acid sulfuric din cauza dismutaţiei iodului:

I2 + H2S ↔ 2H+ + 2I ˉ + S

Sulfiţii neutri sau acizii sunt oxidaţi în soluţie apoasă de iod la sulfaţi şi sulfaţi acizi:

SO3 + I2 + H2O ↔ SO42ˉ + 2H

+ + 2I ˉ

SO3H ˉ + I2 + H2O ↔ SO4H ˉ + 2H+ + 2I ˉ

O reacţie foarte importantă din punct de vedere analitic este

oxidarea tiosulfaţilor la tetrationaţi:

18

2S2O32ˉ + I2 ↔ S4O6

2ˉ + 2I ˉ

Întrucât în viteza de reacţie experimentală intră ionii I ˉ, I3ˉ şi complexul S2O3I ˉ rezultat din combinarea ionilor S2O3

2ˉ şi I

+,

N.Hofmann - Bany (1949 - 1950) a imaginat următorul mecanism, care

este un exemplu de complexitate a fenomenelor chimice aparent simple:

S2O32ˉ + I

+ ↔ S2O3I ˉ reacţie rapidă

S2O3I ˉ + S2O32ˉ ↔ S4O6

2ˉ + I ˉ reacţie lentă asociată cu:

I+ + I ˉ ↔ I2

I ˉ + I2 ↔ I3ˉ

S2O32ˉ + I3 ↔ S2O3I ˉ + 2I ˉ

Azotiţii sunt oxidaţi în mediu neutru sau alcalin la azotaţi. Fosforul este „oxidat” violent de iod cu formare de P2I4, PI3, PI5. Iodul

oxidează arsenul şi stibiul, acidul hipofosforos şi fosforos, acidul

arsenos: HAsO2 + I3ˉ + 2H2O ↔ H3AsO4 + 2H

+ 3I ˉ

Trisulfura de diarsen în mediu puternic alcalin este oxidată de

iod la arsenat şi sulfat (H.F.Frost - 1944). Iodul acţionează asupra

azoturilor degajând azot şi asupra sulfocianurilor (E.Abel - 1952), formând iodura de cianogen:

2N3ˉ + I2 = 2I ˉ + 3N2

CNSˉ + 4I2 + 4H2O = CNI + SO42ˉ + 7I ˉ + 8H

+

Amoniacul foarte diluat reacţionează cu iodul după reacţia:

2NH3 + I2 ↔ NH4I + NH2I

pe când în mediu concentrat are loc o oxidare completă a amoniacului: 2NH3 + I2 = H4N2 + 2H

+ + 2I ˉ

În soluţie apoasă, iodul are acţiune oxidantă asupra substanţelor

organice.

2.2.5.8. Proprietăţi fiziologice. Iodul are o acţiune antiseptică, iritantă, care se moderează prin diluţie. Se cunoaşte tinctura de iod (iod

: alcool = 1 : 10), stabilizată cu iodură de potasiu sau glicerină iodată.

Activitatea iodului creşte când pH-ul creşte. Acţionează asupra bacilului coli, streptococului şi stafilococului. Poate fi respirat câteva

ore fără pericol în concentraţie de 0,1 ppm.

Intern se administrează (0,05 – 0,2 g în 24 ore) ca iodură lipsită de iodat, ca tinctură de iod diluată cu glicerină sau mult lapte,

19

combinaţii cu iodul, produşi de inserţie în proteine sau hidraţi de

carbon. Se foloseşte în tratamentul tuberculozei pulmonare, scrofuloză,

guşă, reumatism, afecţiuni gripale. În doză mare, produce vomă şi

diaree. În exterior acţionează ca vezicant. În tiroidă există ca ioni iodură, mono- şi di-iodotyroxină, thyroxină, triiodothyroxină,

polipeptide conţinând thyroxină, thyroglobulină şi probabil, alţi

compuşi ioduraţi. 2.2.5.9. Recunoaştere şi determinare. Încălzind la roşu

compuşii care conţin iod cu oxid de calciu şi puţină clorură de

mercur(II) în tub închis, aceştea se colorează în roşu. Sublimează pe

pereţii reci iodura de mercur(II) roşie. Iodul liber se poate recunoaşte prin culoarea lui în dizolvanţi organici. După H.H.Hlasiwetz (1867) se

poate recunoaşte în amidon milionimea de γ în 5 cm3. Iodul liber poate

fi titrat volumetric cu tiosulfat de sodiu (Schwartz - 1853). Iodul poate fi pus în libertate din ioduri de clor, de brom sau de derivaţi oxigenaţi ai

halogenurilor în mediu acid. Din ioduri poate fi oxidat la iod elementar

cu o sare de fier(III) cu apă oxigenată în mediu acid sau cu un amestec

de acid boric şi dioxid de mangan. Verdele malachit şi α-naftoflavona sunt mai sensibile decât amidonul.

2.2.5.10. Întrebuinţările. Iodul se întrebuinţează în chimia

analitică şi în chimia organică preparativă. Sub formă de diferite preparate serveşte la combaterea guşei. Tinctura de iod se foloseşte la

dezinfectarea rănilor. Unele preparate cu iod ca iodoformul CHI3 şi

sozoiodulul (C6H2I2OHSO3H acid diiod-p-fenolsulfonic) se folosesc la tratarea rănilor, deoarece acţionează ca dezinfectanţi şi accelerează

vindecarea acestora. Se utilizează drept catalizator. Iodura de argint,

fotosenzitivă, se utilizează în tehnica fotografică.

2.2.5.11. COMBINAŢIILE IODULUI CU HIDROGENUL

2.2.5.11.1. Acidul iodhidric. Acidul iodhidric a fost bănuit de B.Courtois în anul 1813. Cu un an mai târziu a fost preparat şi

caracterizat de J.L.Gay-Lussac.

2.2.5.11.1.1. Stare naturală. Acidul iodhidric nu se găseşte liber în natură decât în emanaţiile vulcanice. Sub formă de ioduri se

găseşte în: iodargirită AgI, iodobromită AgI + 2Ag(Cl, Br), marshită

20

CuI, miersită (Ag,Cu)I, bustamenită PbI2, coccinită HgI2 etc. Ca iodură

de sodiu se găseşte în salpetru de Chile (maximum 0,1%), ca iodură şi iodat se găseşte în fosforite, dolomite, calcite, şisturi argiloase şi

bituminoase, cărbuni de pământ, granite, ape petroliere. Ca ioduri

alcaline, alcalino-pământoase, ca diiodură de magneziu este foarte dispersat mai ales în apa mărilor actuale sau fosile.

2.2.5.11.1.2. Preparare. Acidul iodhidric gazos se obţine prin

reacţia directă dintre hidrogen şi iod. Hidrogenul este trecut peste iod topit într-un tub încălzit la cel puţin 200-300ºC în prezenţa buretului de

platină drept catalizator (azbest platinat):

H2 + I2(S) ↔ 2HI; ΔH = -12 kcal

Iodul nereacţionat se condensează. Hidrogenul se separă condensând acidul cu zăpadă carbonică.

Acidul iodhidric nu poate fi obţinut prin acţiunea unui acid

nevolatil asupra unei ioduri ca în cazul acidului fluorhidric şi clorhidric. Aceasta pentru faptul, că la temperatura de reacţie, acidul iodhidric este

parţial disociat şi fiindcă, având un caracter reducător, reduce acizii

respectivi. În cazul acidului sulfuric au loc reacţii de reducere până la

hidrogen sulfurat: KI + H2SO4 = HI + KHSO4

8HI + H2SO4 = H2S + 4H2O + 4I2

O soluţie apoasă de acid iodhidric (50%) se obţine trecând un curent de hidrogen sulfurat printr-o soluţie saturată de iod în apă:

H2S + I2 = 2H+ + 2I ˉ + S

Se filtrează sulful, iar excesul de hidrogen sulfurat este înlăturat prin încălzire. Dacă se foloseşte iodura de cupru(I), în locul iodului, se

filtrează sulfura de cupru(I) şi se obţine o soluţie apoasă de acid

iodhidric:

H2SO3 + I2 + H2O = 2HI + H2SO4

Diiodura de bariu se poate descompune cu hidrogen sulfurat

diluat. Un acid iodhidric impur amestecat cu iod şi cu produşi organici

volatili se obţine încălzind iodul cu diferiţi compuşi organici. Hidroliza unor ioduri nemetalice a dat cel mai bun rezultat. S-

au folosit triiodura şi pentaiodura de fosfor, care reacţionează cu apa

sau cu o soluţie de acid iodhidric. Mai practic se lasă să acţioneze apa asupra unui amestec de fosfor roşu şi iod:

P4 + 10I2 + 16H2O = 4H3PO4 + 20HI

21

Totdeauna trebuie să se întrebuinţeze un exces de iod pentru a rezulta

pentaiodura de fosfor care formează cu apa acid iodhidric: PI5 + 4H2O = H3PO4 + 5HI

Dacă iodul nu este în exces, atunci se formează numai triiodură

de fosfor, care cu apa formează acid iodhidric şi acid fosforos. Acesta se disproporţionează cu formare de hidrogen fosforat, care reacţionează

cu acidul iodhidric, formând iodură de fosfoniu care sublimă pe părţile

reci ale aparatului astupând tubul prin care se degajă acidul iodhidric (L.Meyer - 1887, L.Maquenne - 1893):

PI3 + 3H2O = H3PO3 + 3HI

4H3PO3 = 3H3PO4 + PH3

PH3 + HI = PH4I Vaporii de iod antrenaţi de curentul de acid iodhidric sunt

reţinuţi de către puţin fosfor roşu, care se află într-un tub în formă de U

aşezat între vasul în care are loc reacţia de formare şi cel de culegere. Acidul iodhidric se mai obţine prin iodurarea

tetrahidronaftalinei la fierbere:

CH2

CH2

CH2

H2C

+ 4I2

IHC

IHC

CHI

HIC

CH2

CH2

H2C

CH2

+ 4HI

Acidul iodhidric gazos obţinut prin metodele de mai sus

conţine totdeauna vapori de apă şi vapori de iod. Vaporii de iod se mai

pot reţine într-o soluţie concentrată de acid iodhidric sau diiodură de calciu. Pentru a-l usca se trece prin diiodură de calciu anhidră sau acid

metafosforic. Acidul iodhidric gazos atacă mercurul la rece, deci nu

poate fi manevrat în prezenţa acestuia. 2.2.5.11.1.3. Proprietăţile fizice. La temperatura obişnuită

acidul iodhidric este un gaz incolor, cu miros înţepător şi sufocant, care

fumegă în aerul umed. Densitatea sa teoretică este 4,415 în raport cu aerul. Cea experimentală oscilează sub 120ºC în jurul acestei valori,

indicând o slabă asociere. Peste 180ºC începe disocierea care devine

vizibilă prin apariţia vaporilor de iod violeţi (tabelul 41):

2HI ↔ I2 + H2

Acidul iodhidric gazos este diamagnetic. Răcit la 0ºC şi sub

presiunea de 4 atm, se condensează într-un lichid incolor, care fierbe la

-35,38ºC şi se solidifică la -49,4ºC.

22

Tabelul 41. Disocierea termică a HI

t, ºC 283 356 445 530 1020

% dis. 18 19,5 22 25 33

Acidul iodhidric lichid este incolor, însă lumina îl descompune

puţin colorându-l în violet, iar urmele de apă - în brun. Variaţia termică a energiei superficiale între -48 şi -37ºC are valoarea medie: (dγ

(MV)2/3

)/dt = 1,99, apropiată de 2,12 – 2,27, ca pentru un lichid

neasociat. Temperatura sa critică este de 150,5ºC. Acidul iodhidric lichid posedă o slabă conductibilitate electrică, de ordinul 0,2·10

-6 Ω

-1.

Acidul iodhidric solid incolor, cu aspectul zăpezii, există în trei

forme cristaline cu două puncte de tranziţie la -230ºC şi -148ºC. Acidul

iodhidric lichid este un dizolvant pentru multe corpuri, combinându-se uneori cu ele. Cu disulfura de carbon se amestecă în toate proporţiile

dând o soluţie violetă. Multe substanţe organice care conţin sulf,

oxigen, azot se dizolvă în acid iodhidric dând soluţii conductibile (D.Mac Intosh - 1908). Unele prezintă o asociere în acidul iodhidric

(acidul acetic). Apa la 10ºC şi presiune normală poate dizolva circa de

425 ori volumul său de acid iodhidric. Căldura de dizolvare atinge un maxim pentru o moleculă de acid dizolvată în 500 molecule de apă şi

are valoarea 19,2 kcal. Prin analiza termică a sistemului apă – acid

iodhidric S.U.Pickering (1893) a tras concluzia, că există trei hidraţi:

HI·4H2O care se topeşte la -36,5ºC, HI·3H2O care se topeşte la -48ºC şi HI·2H2O care se topeşte la -43ºC.

Fierberea soluţiilor apoase a fost amplu studiată (J.F.Carriere -

1926). Curbele care reprezintă compoziţia vaporilor şi a lichidului (figura 83) arată, că la presiunea obişnuită soluţia fierbe la 127ºC, cu o

compoziţie de 57% HI. Este deci vorba de un azeotrop.

Figura 83. Compoziţia vaporilor şi a lichidului soluţiei de HI

23

2.2.5.11.1.4. Proprietăţi chimice. Acidul iodhidric este un acid monoprotic. El nu este aşa de puternic ca acidul bromhidric şi

clorhidric. Soluţia de acid iodhidric reacţionează normal cu metalele

active, oxizii, hidroxizii şi carbonaţii spre a forma ioduri. Este un reducător energic. Potenţialul de oxido-reducere Iˉ/I2 este independent

de pH, în timp ce pentru multe sisteme el creşte când pH-ul descreşte.

La pH = 0 ionul I ˉ va fi foarte reducător. El reduce acidul sulfuric, azotic, decolorează permanganatul de potasiu etc. Din contra, la pH =

14, devine foarte oxidant. Acidul iodhidric lichid reacţionează violent

cu argintul, mercurul, cuprul, staniul, aluminiul, metalele alcaline,

oxizii de cupru şi peroxidul de magneziu. O serie de metale şi săruri nu sunt atacate.

Acidul iodhidric gazos şi pur este stabil în absenţa luminii, însă

aşa cum s-a văzut se disociază prin ridicarea temperaturii. S-a măsurat viteza de descompunere şi de recombinare a acidului iodhidric gazos,

arătându-se că recombinarea se face cu o viteză mai mare (A.Peneloux

- 1955). Energia de activare a procesului este 45,9 kcal/mol (N.F.Bright

şi R.P.Hagerty - 1947). Acidul iodhidric este sensibil la lumina solară,

descompunându-se în timp total. M.Trautz şi B.Scheifele (1926) au

arătat, că partea activă asupra acidului iodhidric din spectrul ultraviolet se găseşte între 0,22 şi 0,30 μ, adică o regiune generatoare de hidrogen.

Folosind radiaţia λ = 2537 Å, D.Williams şi A.Ogg au determinat

constantele de viteză şi au propus următorul mecanism: H

X + HI = H2 + I

X (1)

HX + I2 = HI + I

X (2)

cu raportul constantelor 1

2K

K = 3,5. Acest rezultat ca şi bilanţul termic

al reacţiei de sinteză a acidului iodhidric arată, că nu este vorba de un

mecanism în lanţ ramificat (J.Franck şi H.Huhn - 1927).

Fluorul acţionează violent asupra acidului iodhidric gazos formând trifluorura de iod. Când fluorul este în exces se formează

pentafluorura de iod. Clorul şi bromul reacţionează asemănător,

formându-se ICl, ICl3, IBr. Halogenul se transformă în hidracid: 2HI + X2 ↔ 2HX + I2

24

Constantele de echilibru 2ClK = 10

31 şi

2BrK = 2,5·1016

arată, că reacţia

este totală. În cazul acţiunii oxigenului asupra acidului iodhidric gazos:

4HI + O2 ↔ 2H2O + 2I2 H = 2 · 5 kcal constanta de echilibru este K25º = 2·10

-6, ceea ce arată că acţiunea sa

este foarte lentă. Iodul poate fi scos din soluţie prin adăugare de argint fin

divizat sau bucăţi mici de tablă de cupru sub formă de iodură de argint

sau iodură de cupru(I), care sunt insolubile. O serie de cloruri (S2Cl2, PCl3, SbCl3, AsCl3, SiCl4, TiCl4 etc.) îl transformă în ioduri sau

cloroioduri. Cu fosforul alb formează triiodură de fosfor şi iodură de

fosfoniu. Acidul iodhidric gazos reduce o serie de combinaţii ale sulfului (S2Cl2, SCl2, SO2, SO, SOCl2, SO2Cl2, H2SO4):

SO2Cl2 + 6HI = 2HCl + 2H2O + S + 3I2

SCl2 + 4HI = H2S + 2I2 + 2HCl

Acidul iodhidric gazos reacţionează cu borurile, siliciurile, carburile formând iodurile pure, anhidre. Cu amoniacul formează

iodura de amoniu şi o serie de amoniacaţi ai acesteia, iar cu fosfina

formează iodura de fosfoniu. Oxidarea soluţiei de acid iodhidric de către oxigen este practic

totală:

4I ˉ + 4H+ + O2 = 2H2O + 2I2

Ozonul oxidează la temperatura obişnuită acidul iodhidric, iar oxigenul formează apă oxigenată:

O3 + 2HI = O2 + H2O + I2

Apa oxigenată oxidează acidul iodhidric la iod, reacţie pentru care E.Abel (1928) propune un mecanism în două etape, mult discutat

(J.Weiss - 1947):

H2O2 + 2H+ + 2I ˉ = 2H2O2 + I2

I2 + H2O2 = 2H+ + 2I ˉ +O2

Acizii oxigenaţi oxidează uşor acidul iodhidric. De exemplu,

acidul cloric reacţionează practic complet:

HClO3 + 6HI = HCl + 3H2O + 3I2 Oxizii de azot N2O şi NO sunt reduşi de acidul iodhidric la

amoniac:

N2O + 10HI = 2HN4+ + 2I ˉ + H2O + 4I2

Azotiţii sunt reduşi până la oxid de azot şi acidul azotic la acid

azotos după un mecanism dat de E.Abel (1950):

25

HNO2 + HI = NO + ½I2 + H2O

HNO3 + 2HI = HNO2 + I2 + H2O Soluţia de acid iodhidric dizolvă sulfurile de plumb, cadmiu,

bismut, mercur şi argint (I.M.Korenman - 1946).

Cu argintul, staniul şi plumbul se formează compuşi de adiţie între iodura formată şi acidul iodhidric. Aproape toate substanţele

organice încălzite în tub închis cu acidul iodhidric la 250–300ºC suferă

un proces de hidrogenare profundă. 2.2.5.11.1.5. Ioduri. Acidul iodhidric fiind un monoacid

formează săruri de tipul MI numite ioduri. Este un acid puternic,

întrucât la neutralizare degajă o cantitate de căldură normală. Iodurile

se pot prepara prin neutralizare, prin acţiunea acidului asupra unui oxid sau carbonat, prin dizolvarea metalului în acid, prin dublă

descompunere cu precipitare, reducerea iodaţilor cu fier şi sinteză

directă (Fe, Ni, U, Mg, Al). Iodurile metalice sunt compuşi cristalini, coloraţi mai intens decât clorurile şi bromurile. Astfel, iodura de argint

este galbenă, iodura de cupru(I) este albă, iodura de mercur(II) roşie sau

galbenă, triiodura de cesiu roşie şi heptaiodura de cesiu neagră.

Solubilitatea scade în şirul iodurilor de Na, K, Ba, Sr, Ca, Mg şi în şirul Zn, Cd, Au, Pb, Tl(I), Cu(I), Ag, Hg(I). Iodura de sodiu se prepară pe

baza reacţiilor:

3I2 + 6NaOH = 5NaI + NaIO3 + 3H2O 2NaIO3 + 3C = 2NaI + 3CO2

Reducerea are loc cu cărbune de lemn. La temperaturi de peste 65ºC

cristalizează sarea anhidră. Sub această temperatură cristalizează un dihidrat, iar la temperatură joasă un pentahidrat. Iodura de sodiu se

topeşte la 661ºC şi fierbe la 1300ºC. Este solubilă în apă (la 20ºC se

dizolvă 179 g NaI în 100 g apă) şi uşor solubilă în alcool absolut.

Iodura de potasiu se prepară prin metoda de mai sus sau pe baza reacţiei:

4K2CO3 + Fe3I8 = 8KI + Fe3O4 + 4CO2

Ea se topeşte la 677ºC şi fierbe la 1325ºC. Se dizolvă în apă (la 20ºC se dizolvă 144 g KI în 100 g H2O). Este solubilă în alcool metilic şi etilic.

Cristalizează într-o reţea de tip clorură de sodiu următoarele

ioduri: LiI, NaI, KI, RbI, NH4I, şi α-AgI. În reţea de tip clorură de cesiu cristalizează iodurile: β-CsI, NH4I şi TlI. În reţea de tip blendă (ZnS)

cristalizează iodurile: CdI2, PbI2, CoI2, MgI2 şi CaI2. Cristalizează în

26

reţea cubică moleculară iodurile: SnI4 şi GeI4. De asemenea şi Hg2I2

formează o reţea moleculară. În cadrul iodurilor: PI3, AsI3, SbI3, BiI3 are loc o trecere de la o reţea moleculară la una stratificată.

Formarea iodurilor are loc cu o contracţie de volum mai mică

decât la celelalte halogenuri. Rezultă diferenţe mari de volum molecular între ioduri şi celelalte halogenuri, ceea ce explică de ce

iodurile dau o serie de cristale mixte cu clorurile şi bromurile aceluiaşi

metal. Iodurile se topesc mai uşor decât clorurile şi bromurile şi fără descompunere în atmosferă inertă. Fluorul, clorul şi bromul acţionează

asupra iodurilor deplasând iodul. Reacţiile cu clorul şi bromul şi cu

acizii clorhidric şi bromhidric au următoarele constante de disociere şi

călduri de reacţie: Cl2 + 2I ˉ ↔ 2Clˉ + I2; K = 1026

Br2 + 2I ˉ ↔ 2Brˉ + I2; K = 1016

2KI + Cl2 = 2KCl + I2; ΔH = –39 kcal 2KI + Br2 = 2KBr + I2; ΔH = –24,6 kcal

KI + HCl = KCl + HI; ΔH = 6,7 kcal

KI + HBr = KBr + HI; ΔH = 3 kcal

Aceste date arată, că acidul clorhidric şi bromhidric nu deplasează acidul iodhidric din ioduri. Iodul este deplasat din ioduri de

peroxizii minerali şi de anhidridele acizilor minerali (Sb2O3, SnO2, TiO2

etc.). Cu oxidul de azot iodurile sunt transformate în azotit şi azotat sau în prezenţa oxigenului numai în azotat:

N2O2 + O2 + 2KI = 2KNO3 + I2

Acidul percloric eliberează iodul la 135ºC din iodura de potasiu conform reacţiei:

9HClO4 + 8KI = 8KClO4 + 4I2 + HCl + 4H2O

În multe circumstanţe ionul Iˉ are un caracter reducător. Astfel

soluţiile de ioduri au un caracter alcalin în contact cu aerul şi se colorează:

2I ˉ + H2O + ½O2 = 2HOˉ + I2

Cu ozonul în soluţie iodurile reacţionează conform expresiilor (G.Gueron şi M.Prettre - 1936):

I ˉ + 2O3 = IO4ˉ + O2

IO4ˉ + 2I ˉ + 2H+ ↔ IO3ˉ + I2 + H2O

Iodurile reacţionează şi cu peroxidisulfaţii (J.M.Kolthoff,

I.K.Miller - 1951):

27

2S2O82ˉ + 4I ˉ = 4SO4

2ˉ + 2I2

Sărurile de fier(III) sunt reduse la săruri de fier(II): 2Fe

3+ + 2I ˉ ↔ 2Fe

2+ + I2

Iodurile reduc sărurile de cupru(II) la săruri de cupru(I), acidul

arsenic la acid arsenos, hexacianoferatul(III) de potasiu la hexacianoferat(II):

2I ˉ + 2Cu2+

↔ 2Cu+ + I2

3I ˉ + H3AsO4 + 2H+ ↔ H3AsO3 + I3ˉ + H2O

2I ˉ + 2[Fe(CN)6]3ˉ ↔ I2 + 2[Fe(CN)6]

Permanganatul de potasiu oxidează iodurile la iodaţi cantitativ

în soluţie neutră:

2MnO4ˉ + I ˉ + H2O = IO3ˉ + 2MnO2 + 2HOˉ Hipocloriţii, azotiţii, cloraţii, cromaţii precipită iodul din ioduri

la un pH scăzut.

Iodurile formează compuşi de adiţie: AsI3·3S8; SbI3·3S8; CI2 = CI2·4S8. Există ioduri duble, care pot fi considerate combinaţii

complexe derivate, de exemplu, de la acizii: H[AgI2], H[HgI3], H[SnI3],

H[PtI6]·9H2O, H[TeI5]·8H2O etc.

Prin asocierea ionului Iˉ cu un halogen se obţin poliioduri şi halogenoioduri. Formarea acestor complecşi explică solubilitatea

marcată a iodului în soluţii de halogenuri metalice. Dintre poliioduri au

fost obţinute săruri care derivă de la ionii I3ˉ, I5ˉ, I7ˉ, I9ˉ prin agitarea la rece a unei ioduri cu iod în exces. Ionul Iˉ tinde să coordoneze uşor

molecule de iod. Existenţa echilibrului:

KI + I2 ↔ KI3 sau I ˉ + I2 ↔ I3ˉ este dovedită de solubilitatea iodului în ioduri, de măsurători

crioscopice, de conductibilitatea mai mică a soluţiilor de ioduri care

conţin iod, de spectrele de absorbţie. În dizolvanţi organici asocierea

este şi mai puternică. 2.2.5.11.1.6. Recunoaştere şi determinare. Ionul Iˉ poate fi

determinat gravimetric sub formă de iodură de argint în soluţie azotică.

Solubilitatea sa este practic nulă (3·10ˉ6 g/l). Trebuie să se lucreze în

soluţie diluată pentru a reduce absorbţia sării de argint solubile pe

precipitat. Iodura de paladiu(II) este roşie-brună şi puţin solubilă în apă.

Iodura de plumb(II) galbenă este solubilă în apă la cald şi precipitată la rece ca paiete aurii. Iodura de mercur(II) roşie este solubilă în exces de

iodură. Iodurile pot fi oxidate la iod liber de acidul azotos, apa de clor

28

sau brom. Iodul format poate fi titrat cu tiosulfat în prezenţa amidonului

ca indicator. 2.2.5.11.1.7. Întrebuinţări. Iodura de sodiu este folosită în

medicină. Iodura de potasiu se foloseşte în terapeutică, deşi acţionează

nefavorabil asupra inimii. Se mai foloseşte în industria fotografică şi la prepararea altor combinaţii cu iodul. Iodura de amoniu se foloseşte şi ea

în terapeutică. Acidul iodhidric contribuie la lămurirea constituţiei

multor substanţe organice. Fiind un produs de laborator, acidul iodhidric are întrebuinţări limitate.

29

2.2.5.12. COMBINAŢIILE OXIGENATE ALE IODULUI

Principalii compuşi oxigenaţi ai iodului sunt conţinuţi în tabelul

42. Se observă apariţia sărurilor de iod(I) şi iod(III), precum şi numărul

mare de acizi periodici bine caracterizaţi. Această serie de acizi periodici scoate totodată în evidenţă necesitatea unei nomenclaturi

sistematice în chimia minerală.

Tabelul 42. Compuşii oxigenaţi ai iodului

Gr.

de oxid.

Oxizii Acizii Sărurile

+1 necunoscut HIO

acid monoxiiodic(I) sau

hipoiodos

Iodaţi(I) sau

hipoiodiţi

MeIO

săruri de iod(I) sau

săruri hipoiodoase

+3 necunoscut necunoscut Săruri de iodozil

sau săruri de

iod(III)

+4 I2O4

iodat de iodozil I4O9

iodat iodos

- -

+5 I2O5

demipentaoxid

de iod

HIO3

acid trioxoiodic(V)

Iodaţi(V) MeIO3

derivaţi de iodil

IO2F

+7 necunoscut Acizi periodici HIO4

tetraoxoiodic(VII)

metaperiodic

KIO4

H4I2O9

enneaoxidiiodic(VII)

dimezoperiodic

K4I2O9

H3IO5

Pentaoxoiodic(VII)

mezoperiodic

Ag3IO5

H5IO6 hexaoxoiodic

paraperiodic

Ca5(IO3)2

H6IO6 heptaoxoiodic(VII)

ortoperiodic

30

Iodul formează combinaţii cu caracter salin, în care funcţionează ca element electropozitiv monovalent. Cationii F

+, Cl

+,

Br+ şi I

+ cu starea fundamentală ns

2 np

2 sunt specii puternic endoterme

şi electrofile. Existenţa ionului I+ care apare în echilibrul solvatat sau

pur ca ion monoatomic trebuie admisă pentru a explica proprietăţile

ionice ale soluţiilor de iod. Concentraţia şi stabilitatea ionilor I+ este

mică deoarece iodul posedă şase electroni în stratul 0. Conductibilitatea foarte mică a iodului topit se explică prin acest echilibru, mult deplasat

spre stânga. În apă concentraţia I+ este mică din cauza combinării cu

HOˉ. În dizolvanţi inerţi donori de electroni (ce conţin azot sau oxigen)

care completează octetul ionului I+ printr-un dublet, acest ion se

stabilizează şi concentraţia creşte. Apa îl stabilizează ca [IOH2]+,

piridina ca [IPy]+, [IPy2]

+ etc. Soluţiile alcoolice de iod sunt

conductibile datorită acestei stabilizări şi creşterii concentraţiei formelor ionice. În piridină, iodul şi piridina migrează la catod

(G.Kortum, H.Wilski - 1953):

I2 + nPy ↔ [IPyn]+ + I ˉ

Concentraţia în mediu solvant este atât de mare, încât poate schimba ionii H

+ ai unei răşini sulfonate RSO3H (Amberlit IR 100 H):

RSO3H + I+

solv ↔ RSO3I + H+ + dizolvant

Dintre combinaţiile iodului monovalent pozitiv prezintă un caracter ionic pronunţat cele ce aparţin tipurilor IPy2X, unde X = nitrat

sau perclorat şi IPyX unde X = nitrat, acetat, benzoat. Combinaţiile

iodului monovalent pozitiv cu anioni puternic polarizabili ca ICN, ICNO, ICNS, IN3 au un caracter mai covalent.

Aceste combinaţii se obţin în soluţii de dizolvanţi organici

(eter, cloroform etc.), de obicei prin dublu schimb. De exemplu:

AgCNO + I2 = AgI + ICNO Tratând un carboxilat de argint pulverizat şi sub formă de

suspensie în benzen cu o soluţie de iod în benzen, la rece are loc reacţia

(A.Simonini - 1893, C.Prévost - 1933): 2AgRCO2 + I2 = AgI + I [Ag(RCO2)2]

În acelaşi mod M.I.Uschakow (1934) a realizat reacţia dintre

iod şi azotat de argint: AgNO3 + I2 = AgI + INO3

31

Trecând soluţia de azotat printr-o răşină schimbătoare de ioni şi

eluând-o cu acid sulfuric se obţine I2SO4 (T.Kikindai - 1956). Percloratul de iod (IClO4·2H2O) se formează intermediar în

reacţia:

AgClO4 + I2 = AgI + IClO4 şi se descompune în soluţie eterică în exces de AgClO4 (M.Gomberg -

1923):

IClO4 + AgClO4 = AgI + 2ClO4 Cianura de iod se formează trecând un curent de clor printr-o

soluţie ce conţine iod şi ioni CN ˉ (E.Zmaczynski - 1926). Tratând

sărurile de argint cu iod în cloroform sau piridină se formează după

proporţia piridinei doi compuşi, conform reacţiilor (H.Calrsohn - 1932): AgX + Py + I2 = AgI + (IPy)X

AgX + 2Py + I2 = AgI + (IPy2)X

Se cunosc astăzi numeroşi compuşi, în care X este un radical organic, azotat, perclorat, sulfat şi acetat: IPyNO3, I(Py2)NO3,

I(Py2)ClO4, I(Py2)C2H3O2. Aceste combinaţii tratate cu hidroxizi, trec

în oxidul de iod sau produşi de disproporţionare ai hidroxidului instabil:

2(IPy)X + 2KOH = 2IPyOH + 2KX = (IPy)2O + H2O + 2KX Sărurile iodului monovalent pozitiv hidrolizează şi se

transformă în acid iodic:

IPy2NO3 + HOH = IPyOH + PyHNO3 3IPyOH = 2I2 + PyHIO3 + 2H2O + 4Py

Ionii I+ reacţionează cu iodurile, oxidându-le la iod, sulfitul este

oxidat la sulfat şi aurul la sur trivalent (V.Finkelstein - 1926): I

+ + I ˉ = I2

SO32ˉ + I+ + H2O = SO42ˉ + 2H

+ + I ˉ

3(IPy2)NO3 + Au = Au3+

+ 3NO3ˉ + 3/2I2 + 6Py

Ultima reacţie este în acord cu poziţia I+ în seria tensiunilor

(V.Finkelstein - 1926). Sărurile iodului monovalent substituie

hidrogenul cu iodul din compuşii organici, mai ales din cei aromatici.

Tratând aceste săruri cu hidroxid de sodiu se formează bazele IPyOH şi IPy2OH, care trec în anhidrida respectivă separabilă ca atare:

2IPy2OH = I(Py) – O – I(Py) + H2O + 2Py

Electroliza I(Py)2NO3 în cloroform sau metanol produce iod la catod:

I+ + leˉ = ½I2

32

Cationul {[(H2N)2CS]2I}+, detectat cristalografic în

[(H2N)2CS]2I2, prezintă o unitate simetrică liniară S – I – S, însă ionul în ansamblu nu este plan (H.Hope, G.H. - Y.Lin - 1970).

2.2.5.12.1. Acidul hipoiodos. E.Mitscherlich (1827) a preparat

din iod şi hidroxid de sodiu o combinaţie pe care J.Von Liebig (1838) a considerat-o ca sare a acidului hipoiodos. Kohne (1845) a demonstrat

formarea acidului hipoiodos într-o suspensie de oxid de mercur(II) şi

iod în apă. C.F.Schonbein (1861) a arătat, că acidul hipoiodos se formează la tratarea apei de iod cu hidroxizi.

2.2.5.12.1.1. Preparare. Acidul hipoiodos se obţine numai în

soluţie apoasă, agitând iod fin pulverizat cu o suspensie de oxid galben

de mercur, proaspăt precipitat şi filtrând iodura de mercur(II) printr-o pătură de oxid de mercur(II) sau azbest (L.R.Taylor - 1896):

HgO + H2O + 2I2 = HgI2 + 2HIO

Oxidul de mercur(II) poate fi înlocuit cu oxidul de argint, sulfat, carbonat, azotat sau acetat de argint (M.L.Josien, C.Courtial -

1949). În reacţia de mai sus soluţia se decolorează la început. Această

soluţie are putere oxidantă. Apoi soluţia se colorează uşor cu formare

de acid iodic conform reacţiilor:

3HIO = IO3ˉ + 2I ˉ + 3H+; H = 32 kcal

IO3ˉ + 5I ˉ + 6H+ = 3I2 + 3H2O

Acidul hipoiodos se formează şi prin hidroliza iodului:

I2 + H2O ↔ I ˉ + H+ + HIO

Neglijând disocierea acidului hipoiodos, prezenţa ionilor I3+,

I3ˉ, I5+, constanta de disociere a echilibrului de mai sus s-a evaluat la

3·10ˉ13

la 25ºC (W.C.Bray, E.L.Connelly - 1911). Soluţia brună cu

miros de şofran (de acid hipoiodos) se purifică extragând iodul cu cloroform. Acidul hipoiodos mai rezultă prin hidroliza IN3, NI3,

RCONHI etc.

2.2.5.12.1.2. Proprietăţi. Soluţia de acid hipoiodos are miros de şofran sau de iodoform. Aceste soluţii sunt instabile şi decolorante.

Caracterul amfoprotic al acidului hipoiodos se poate reprezenta prin

reacţiile:

HIO ↔ H+ + IOˉ ↔ HOˉ + I

+

Acidul hipoiodos este un acid foarte slab cu o constantă de

disociere mai mică decât acidul hipocloros, care după M.L.Josien şi

G.Sourisseau (1950) este Ka = {[IOˉ] [H+]} / [HIO] = 2·10ˉ

10. Fiind un

33

oxidant puternic, decolorează mai repede decât omologii săi (HClO şi

HBrO) indigoul şi alte substanţe organice. Oxidează ureea şi descompune violent apa oxigenată:

6HI + CO(NH2)2 = CO2 + N2 + 5H2O + 3I2

2HIO + H2O2 = O2 + I2 + 2H2O Alcoolul din soluţiile de iod este de asemenea oxidat. Puterea

oxidantă poate fi apreciată din valorile potenţialelor normale de

oxidare: H

+ + HIO + eˉ = 1/2I2 + H2O; E0 = 1,45 V (în mediu acid)

IOˉ + H2O + 2eˉ = I ˉ + 2HO-; E0 = 0,49 V (în mediu bazic)

Acidul hipoiodos, fiind un monoacid, formează săruri de tipul

MIO, numite hipoiodiţi. Amestecate cu ioduri, hipoiodiţii se obţin prin dizolvarea iodului în soluţie apoasă diluată şi rece de hidroxizi sau

carbonaţi alcalini:

I2 + 2KOH = KI + KIO + H2O Un exces de hidroxizi stabilizează hipoiodiţii, împiedicând

transformarea în iodat, pe când hidrogenocarbonaţii îi descompun:

2HIO + IOˉ = IO3 + 2I ˉ + 2H+

KIO + KI + 2KHCO3 = I2 + 2K2CO3 + H2O Hipoiodiţii sunt puternic hidrolizaţi. Ei oxidează sulfatul

manganului divalent la dioxid de mangan, sărurile de plumb, cele de

fier divalent la hidroxid de fier(III): Mn

2+ + 2I2 + 4KOH = MnO2 + 4KI + 2H2O

Prin adăugare de alcooli la soluţiile alcaline de iod se formează

iodoform: 4I2 + 6KOH + C2H5OH = CHI3 + HCOOK + 5KI + 5H2O

Tiosulfatul de sodiu este oxidat de hipoiodiţi la sulfat de sodiu:

Na2S2O3 + 4NaIO + 2NaOH = 2NaSO4 + 4NaI + H2O

Dioxidul de sulf în exces sau sulfiţii reduc hipoiodiţii la ioduri: NaIO + Na2SO3 = NaI + Na2SO4

Cianurile sunt transformate în cianaţi, iar sulfocianurile în

cianaţi şi trioxid de sulf: NaIO + CN ˉ = NaI + CNOˉ

4NaIO + CNSˉ = 4NaI + CNOˉ + SO3

Cinetica descompunerii acidului hipoiodos şi a sărurilor sale este amplu studiată (M.L.Josien - 1949). În mediu acid sau neutru unde

lipsesc ionii IOˉ este plauzibilă reacţia:

34

5HIO = 2I2 + HIO3 + 2H2O

În mediu alcalin, reacţia dominantă este: HIO + 2IOˉ + HOˉ = IO3ˉ + 2I ˉ + H2O

iar în mediu foarte alcalin, unde întreaga cantitate de iod se găseşte sub

formă de ioni IOˉ, reacţia cea mai probabilă este: 3IOˉ = IO3ˉ + 2I ˉ

Ordinul reacţiei variază cu timpul, trecând de la ordinul trei în

mediu foarte alcalin la ordinul doi în mediu mai puţin alcalin. 2.2.5.12.2. Oxizii iodului. Există discuţii în literatură asupra

următoarelor specii de oxizi: IO, (IPy2)O, (IPy)2O, I2O3, I2O4, I4O9,

I2O5, I2O7 şi IO4.

2.2.5.12.2.1. Monoxidul de iod IO. A fost pus în evidenţă prin analiza spectrală a unui amestec de vapori de iod şi oxigen excitat prin

scântei electrice (E.H.Coleman şi colaboratorii - 1948) şi în flacăra de

combustie a unor compuşi organici ai iodului. Oxidul iodului monovalent pozitiv este stabil numai sub forma unor compuşi cu

piridina (IPy)2O, (IPy2)O. În reacţia dintre ozon şi iod s-a admis că se

formează I2O3 (J.Ogier - 1877). Deşi s-au pus în evidenţă în literatură o

serie de compuşi de adiţie ai acestuia, existenţa sa este îndoielnică. Nu se poate separa în reacţia de descompunere a anhidridei iodice în acid

sulfuric (I.Masson, C.Argument - 1938):

I2O5 → I2O3 + O2 Se formează compusul de adiţie I2O3·5O3 la prepararea

tetraoxidului de diiod I2O4 din acid sulfuric şi acid iodic.

S-a atribuit o constituţie salină oxizilor I4O9 şi I2O4, adică I(IO3)3 iodat de iod şi respectiv (IO)(IO3) iodat de iodil. Singurul oxid

adevărat al iodului este pentaoxidul de diiod I2O5, adică anhidrida

iodică.

2.2.5.12.2.2. Pentaoxidul de diiod. Anhidrida iodică a fost descoperită de J.L.Gay-Lussac (1813) şi H.Davy (1815) prin oxidarea

iodului cu dioxid de clor sau acid azotic fumans. G. Salet (1875) l-a

observat în flacăra oxihidrică, în care se injectează un curent de vapori de iod.

2.2.5.12.2.2.1. Preparare. Deşi reacţia de formare a anhidridei

iodice este teoretic exotermă, tentativele de a-l obţine din elemente nu au dat rezultate (M.Berthelot - 1877). Anhidrida iodică se poate obţine

prin oxidarea iodului cu euclorină (ClO2 şi Cl2) la cald (H.Davy -

35

1815), cu dioxid de clor (V.A.Jacquelain - 1850), cu pentaoxid de

diazot (M.Guichard - 1909) sau cu acid azotic concentrat la cald (H.Lescoeur - 1889). Metoda cea mai indicată se bazează pe încălzirea

acidului iodic la circa 170ºC (E.Moles, A.Perez Vitoria - 1932):

2HIO3 = I2O5 + H2O; ΔH = –2,1 kcal Pentru a-l obţine pur se încălzeşte acidul iodic în curent de

oxigen la 200ºC sau de aer la 235-240ºC. Peste 250ºC se descompune.

Se poate recristaliza prin răcire dintr-o soluţie de HNO3 50% (E.Moles, A.Parts - 1933).

2.2.5.12.2.2.2. Proprietăţi fizice. Anhidrida iodică este un

compus microcristalin alb. Este delicvescent şi foarte solubil în apă (la

13ºC se dizolvă de 1,874 ori greutatea apei). Este descompus de lumina solară. Se descompune termic între 250 şi 300ºC. Este probabil ca

reacţia să fie reversibilă la o temperatură foarte înaltă, motiv pentru

care nu poate fi sintetizat. Structura cristalină a I2O5 constă din două unităţi IO3 piramidale care formează molecula I2O5. Unităţile sunt

legate printr-un vârf (figura 84).

Figura 84. Structura cristalină a I2O5

2.2.5.12.2.2.3. Proprietăţi chimice. Pentaoxidul de diiod este

anhidrida acidului iodic. Are un caracter oxidant. Este redus de hidrogen la 250ºC şi sub presiune:

I2O5 + 5H2 = I2 + 5H2O

Compuşii organici, carbonul, sulful, amoniacul, dioxidul de sulf, hidrogenul sulfurat sunt oxidaţi violent. Sub 250ºC oxidează

cocsul, borul, siliciul etc. La 170ºC oxidează oxidul de carbon la dioxid

de carbon (A.Ditte - 1870) şi mai uşor în prezenţa unor substanţe

(acetilenă, etilenă, oleum): I2O5 + 5CO = I2 + 5CO2

Reacţia s-a utilizat pentru dozarea oxidului de carbon din aer.

Dacă pentaoxidul de diiod este activat cu I2(SO4)3 oxidează oxidul de

36

azot (M.Schutze - 1919). Reacţionează cu acidul clorhidric formând apă

şi triclorură de iod. 2.2.5.12.2.3. Combinaţiile iodului trivalent. Ionul de iod

trivalent pozitiv format în reacţia:

2I2 ↔ I3+

+ 3I ˉ apare într-un mediu puternic oxidant şi anhidru pentru a evita hidroliza.

Aceşti compuşi indică apariţia caracterului metalic la iod. În afară de

triclorura de iod (J.L.Gay-Lussac), care are un slab caracter ionic, se discută în literatură azotatul, acetatul, fosfatul şi percloratul iodului

trivalent.

Acetatul de iod trivalent se prepară oxidând iodul dizolvat în

anhidridă acetică cu acid azotic fumans la 40 - 50ºC sau tratându-l cu oxid de diclor în acid acetic anhidru (P.Schutzenberger - 1861).

Evaporând în vid, se obţine un compus incolor cu formula I(CH3CO2)3

cristalizat în sistemul hexagonal, sensibil în aerul umed. Prin electroliza unei soluţii de acetat de iod în anhidră acetică

cu un catod de platină argintată, se formează la catod iodura de argint.

Deci, se trage precis concluzia, că există cationi de iod.

Fosfatul de iod trivalent se formează prin acţiunea acidului azotic fumans asupra unui amestec de iod, acid fosforic şi anhidridă

fosforică (F.Fichter, S.Stern - 1928). Aceasta este o substanţă cristalină,

care hidrolizează cu apa conform reacţiei: 5IPO4 + 9H2O = I2 + 3HIO3 + 5H3PO4

Percloratul de iod a fost obţinut sub formă de ace galbene-

verzui I(ClO4)3·2H2O, prin acţiunea ozonului asupra unei soluţii răcite de iod în acid percloric anhidru (P.Schutzenberger - 1861):

I2 + 6HClO4 + O3 = 2I(ClO4)3 + 3H2O

Este insolubil în dizolvanţi organici. Hidrolizează în prezenţa

umedităţii: 5I(ClO4)3 + 9H2O = I2 + 3HIO3 + 15HClO4

Sulfatul bazic de iod se formează prin încălzirea unei soluţii de

HIO3 în acid sulfuric concentrat. Acesta reacţionează cu trioxidul de sulf şi formează sulfatul de iod trivalent sub forma unor cristale galbene

prismatice (F.Fichter, H.Kappeler, L.Helfer - 1915):

(IO)2SO4 + 2SO3 = I2(SO4)3

37

În literatură se mai descrie azotatul de iod trivalent, triclorura

de iod şi derivaţii acidului mono, di–, triclor acetic (J.Kleinberg - 1916).

Sărurile iodului trivalent hidrolizează foarte uşor:

I3+

+ H2O ↔ I(OH)3 + 3H+

5I(OH)3 = I2 + 2HIO3 + 6H2O

În mediu alcalin are loc disproporţionarea:

3I(OH)3 = HI + 2HIO3 + 3H2O Sărurile iodului trivalent prezintă un caracter oxidant. Ele

oxidează iodurile, sulfiţii, acidul oxalic etc.:

I3+

+ 3I ˉ = 2I2

2H2SO3 + 2H2O + I3+

= 2SO42ˉ + 8H

+ + I ˉ

2.2.5.12.2.4. Iodatul de iod. Acest compus a fost preparat

trecând oxigenul ozonizat printr-o soluţie cloroformică de iod la 40 –

50ºC (F.Fichter, F.Rohner - 1910) sau executând reacţia în fază gazoasă la 40 – 60ºC (R.K.Bahl, J.R.Partington - 1935).

Altă metodă constă în tratarea acidului fosforic anhidru cu acid

iodic şi încălzind lent până apar vapori violeţi de iod. Prin tratare cu

acid sulfuric, precipitatul se aglomerează şi se usucă (F.Fichter, H.Kappeler - 1915). Substanţa albă-gălbuie care se obţine are

compoziţia I4O9. S-a presupus, că acest compus este un iodat de iod

I(IO3)3. Produşii hidrolizei parţiale reprezintă un argument: I(IO3)3 + 3H2O = I(OH)3 + 3HIO3

Studiile următoare ale procesului de hidroliză sunt reprezentate

de reacţiile: 3I(OH3)3 = 2HIO3 + HI + 3H2O

5HI + HIO3 = 3H2O + 3I2

Tratarea acestui oxid cu acid clorhidric duce la formarea

monoclorurii de iod: I4O9 + 18HCl = 4ICl + 9H2O + 7Cl2

Încălzindu-l la 120ºC se descompune repede:

4I4O9 = 6I2O5 + 2I2 + 3O2 2.2.5.12.2.5. Iodatul de iodil IO(IO3) (dioxidul de iod). Există

câteva combinaţii în care intervine ionul IO+ numit iodil. Se cunoaşte

un iodat, un azotat şi sulfiţi de iodil. Iodatul de iodil a fost preparat de E.Millon (1844) prin

hidroliza „sulfaţilor de iod”. H.Kappeler (1911) şi T.Kikindai (1956) au

38

precizat modul de obţinere. Iodul pulverizat se agită cu o sută de ori

cantitatea de acid azotic concentrat ce conţine 0,05 – 0,8 molecule apă pe molecula de acid. Precipitatul galben se separă de puţin iod depus la

fund şi se filtrează în absenţa umedităţii. Este un compus galben

cristalin, nehidroscopic cu formula I2O4. Se mai poate prepara prin acţiunea acidului sulfuric concentrat

asupra acidului iodic. Amestecul de combinaţii I2O3·H2SO4 şi

I2O4·H2SO4 formate în prima parte a reacţiei se presupune că reacţionează astfel:

I2O3·H2SO4 + 2HIO3 = 2I2O4 + H2SO4 + H2O

I2O4·H2SO4 = I2O4 + H2SO4

Densitatea sa la 10ºC este 4,2. Este solubil în acetonă şi insolubil în apă rece. Căldura îl descompune între 75 şi 130ºC în iod şi

oxigen. Apa caldă îl hidrolizează:

5I2O4 + 4H2O = 8HIO3 + I2 În soluţie alcalină sau acidă se comportă conform reacţiilor:

3I2O4 + 6HOˉ = 5IOˉ3 + I ˉ + 3H2O

I2O4 + 8H+ + 8Clˉ = 3Cl2 + 2ICl + 4H2O

Nu există dovezi că în acest compus iodul este tetravalent, ci că este tri- şi pentavalent. Dioxidul de iod este un compus diamagnetic.

Formula IO2 prezintă un electron impar. Diamagnetismul dovedeşte, că

în solid nu există unităţi IO2. Probabil, este vorba de un dimer. 2.2.5.12.2.6. Azotatul de iodil IO(NO3). Agitând iodul

pulverizat cu 50 sau 100 ori greutatea sa de acid azotic anhidru se

depune un compus galben care se filtrează şi se păstrează în exicator pe hidroxid de potasiu. Se descompune în pentaoxid de diiod şi trioxid de

diazot:

2IO(NO3) = I2O5 + N2O3

Prin hidroliză se formează iod şi acid iodic: 5IO(NO3) + 4H2O + xHNO3 = I2 + 3HIO3 + (5 + x)HNO3

2.2.5.12.2.7. Sulfatul de iodil. Se pare că existenţa compusului

(IO)2SO4·0,55H2O este admisă (T.Kikindai - 1956). Compusul are aspectul unor cristale galbene.

2.2.5.12.2.8. Derivaţi organici ai iodului. În multe combinaţii

organice iodul are rolul unui ion pozitiv legat mai mult sau mai puţin ionic. În aceşti compuşi, iodul este mono- sau trivalent pozitiv. Astfel,

39

iodurile acizilor sulfonici reacţionează cu bazele înlocuindu-se iodul cu

un metal sau cu hidrogen (R.Otto, J.Troger - 1891):

CH3 – C6H4 – SO2I + KOH CH3 – C6H4 – SO2K + IOH Hidroliza acestor compuşi descrişi de chimia organică atestă

existenţa iodului pozitiv.

Iodul policovalent există în combinaţiile organice R – I = O

numite iodosocombinaţii, în R – IO2 numite iodoxicombinaţii şi în compuşi de tipul R2I în care iodul posedă nouă electroni în stratul

extern. Ultimele combinaţii pierd un electron şi se transformă într-un

cation monovalent [R2I]+ numit iodoniu (C.Willgerodt - 1885): C6H5I + Cl2 = C6H5ICl2

C6H9I + SO2Cl2 = C6H5ICl2 + SO2

Din cauza agresivităţii fluorului se obţin fluoruri RIF2 prin reacţia (R.Weinland, W.Stille - 1903):

RIO + 2HF = RIF2 + H2O

Având un punct de topire foarte scăzut sunt greu cristalizabile.

Aceste combinaţii reacţionează cu hidroxizii alcalini şi hidrolizează cu apa:

RICl2 + 2KOH = RIO + 2KCl + H2O

C6H5Cl2 + H2O = C6H5IO + 2HCl Datorită mobilităţii clorului sunt oxidanţi şi cloruranţi.

Iodosocombinaţiile se obţin prin reacţia clorurilor cu apă,

carbonaţi sau hidroxizi (G.Ortoleva - 1893). Oxizii „iodoso” sunt compuşi microcristalini alb-gri cu miros caracteristic. Sunt puţin

solubili în apă sau în dizolvanţi organici. Se dizolvă în acizi minerali

sau organici, dând compuşi cristalizabili. De la iodosobenzen C6H5IO

se formează C6H5I(CH3CO2)2, C6H5I(NO3)2, C6H5I(C2O4), C6H5I(CrO4) etc. disproporţionează uşor:

2RIO = RI + RIO2

Compuşii „iodoxi” RIO2 sunt derivaţi organici de la iodul pentavalent. Ei se obţin prin acţiunea hipocloriţilor, hipobromiţilor sau

permanganaţilor asupra iodurilor, iodosocombinaţiilor sau prin

dismutaţia acestora. Se prezintă sub formă de cristale incolore, puţin

solubile în dizolvanţi organici, cu presiune de vapori mică fără a fi polimeri. Au un caracter mai slab oxidant decât iodosocombinaţiile.

Reacţionează cu acidul clorhidric şi fluorhidric, conform reacţiilor:

RIO2 + 4HCl = RCl + ICl + Cl2 + 2H2O

40

RIO2 + 2HF = RIOF2 + H2O

Prezintă un caracter amfoter. Iodoxibenzenul reacţionează cu acidul sulfuric şi percloric formând cristale de C6H5IO2·H2SO4 şi

C6H5IO2·HClO4 susceptibile să conţină ionii [C6H5IO2H]+HSO4ˉ şi

[C6H5IO2H]+ClO4ˉ. Faţă de baze se comportă ca un acid slab.

2.2.5.12.2.9. Sărurile de iodoniu. Au fost preparate prima dată

de V.Meyer şi Ch.Hartmann (1894) tratând iodosoderivaţii cu acid

sulfuric. Hidroxidul bazei iodoniu se obţine în urma reacţiei: ArI + ArIO2 + AgOH = Ar2IOH + AgIO3

Aceşti compuşi se mai prepară prin reacţia (C.Willgerodt -

1897, I.Masson, H.H.Race - 1937):

4ArHgCl + 2ClI = (Ar2I)2(HgCl4) + HgCl2 + Hg Sărurile de iodoniu sunt uşor solubile în apă şi se descompun

termic:

[Ar2I]X = ArI + ArX Cationii iodoniu substituie cationii unor combinaţii complexe:

[Ar2I]2[PtCl6], [Ar2I]2[HgCl4] etc. În soluţie se pot obţine bazele

corespunzătoare. După Madlin (1935), distanţa dintre doi atomi de iod

ai combinaţiei [(C6H5)2I]I este 3,5 Å, ceea ce demonstrează structura sa ionică. Întrucât trecerea de la iodobenzen la iodura de difeniliodoniu nu

micşorează diamagnetismul, înseamnă că compusul poliiodat este ionic

(P.Pascal, A.Pacault, C.Jamet - 1948). Aceleaşi date magnetice arată că legătura dintre clor şi iod şi dintre oxigen şi iod în C6H5ICl2, C6H5IO,

C6H5IO2 este covalentă.

2.2.5.12.3. Acidul iodic HIO3. Acidul iodic a fost descoperit de L.J.Gay-Lussac şi H.Davy în anul 1813. Se cunoaşte forma meta-HIO3

a hidroxidului iodului pentavalent I(OH)5 sau I2O5·5H2O. Forma orto-

I(OH)5 nu este cunoscută ca atare, ci sub forma iodoxicombinaţiilor. Un

hidrat al pentaoxidului de diiod I2O5·3H2O, care ar putea fi formulat IO(OH)3 se cunoaşte ca un derivat de substituţie cu fluorul IOF2(OH)2.

Acidul metaiodic poate fi considerat ca derivat de la hidratul I2O5·H2O.

În acest caz se cunoaşte şi acidul şi sărurile. Dihidratul I2O5·2H2O poate fi formulat ca H2I2O7 de la care se cunosc săruri. Se cunoaşte ca săruri

acidul mezoiodic 2I2O5·H2O, adică H2I4O11 şi acidul anhidroiodic care

poate fi formulat ca 3I2O5·H2O sau HI3O8 obţinut prin deshidratarea acidului metaiodic. Se cunosc şi săruri supraacide ca KIO3·HIO3 sau

41

KH(IO3)2 şi KIO3·2HIO3 sau KH2(IO3)3. Aceste specii poartă numele de

acizi iodici. 2.2.5.12.3.1. Stare naturală. Acidul iodic (metaiodic) se

găseşte sub formă de sare de sodiu în salpetrul de Chile. Se mai găseşte

în natură ca iodat de calciu numit lautarit. Urme de iodaţi se găsesc în apa de mare.

2.2.5.12.3.2. Preparare. Acidul iodic se formează prin

hidroliza unor combinaţii ale iodului sau a iodurilor, din iod în soluţii alcaline, prin acţiunea sărurilor de argint asupra iodului etc.:

6CH3COOAg + 3H2O + 3I2 = 5AgI + AgIO3 + 6CH3COOH

5AgIO3 + 3HO + 3I2 = 5AgI + 6HIO3

Prepararea acidului se poate realiza prin oxidarea iodului. Cel mai bun oxidant este acidul azotic cu densitatea 1,52. Iodul se tratează

în porţiuni cu acid azotic concentrat în exces, încălzind uşor (E.Millon -

1844, H.Kammerer - 1861): I2 + 8H

+ + 10NO3ˉ = 2IO3ˉ + 10NO2 + 4H2O

Se decantează şi se usucă cristalele sau se concentrează soluţia până la

cristalizare. Reziduul este dizolvat în puţină apă şi apoi evaporat din

nou până la sec, încălzind până la 200ºC pentru a îndepărta complet acidul azotic. Reziduul de pentaoxid de diiod se dizolvă din nou în

puţină apă şi se răceşte lichidul siropos obţinut, când se separă cristalele

rombice. Acidul iodic se mai poate obţine oxidând iodul cu clor

(J.L.Gay-Lussac - 1813), cu dioxid de clor (H.Davy), cu acizi cloric sau

bromic (H.Kammerer - 1871): I2 + 5Cl2 + 6H2O = 2IO3ˉ + 10Clˉ + 12H

+

Acizii clorhidric sau bromhidric se elimină cu oxid de argint. Iodul

poate fi oxidat cu hipoclorit. E.Rechar (1874) foloseşte hipocloritul de

calciu: 5Ca(ClO)2 + 2I2 + 2H2O = 2Ca(IO3)2 + 3CaCl2 + 4HCl

Iodul poate fi oxidat cu clorat de potasiu (V.A.Jaquelain -

1850) în prezenţa acidului azotic drept catalizator (M.Schlotter - 1905): 5KClO3 + 3I2 + 3H2O = 5KIO3 + HIO3 + 5HCl

Iodul se disproporţionează în mediu alcalin conform reacţiei:

3I2 + 6KOH = 5KI + KIO3 + 3H2O Pentru a separa iodura de potasiu de iodatul de potasiu se

dizolvă iodura în alcool sau se precipită iodatul ca iodat de bariu.

42

Oxidarea întregii cantităţi de iod din reacţia de mai sus se face

barbotând un curent de clor. Tratând o soluţie de iodat de bariu cu acid sulfuric diluat (20%) în exces, la fierbere şi filtrând sulfatul de bariu

format se obţine o soluţie de acid iodic impură din cauza solubilităţii

sulfatului de bariu. Se poate purifica prin recristalizare din acid azotic. Acidul iodic poate fi preparat pe cale electrolitică într-o celulă

cu diafragmă. În cilindrul interior se găseşte o soluţie de acid clorhidric

şi iod, pe când în spaţiul catodic o soluţie de acid azotic. Anodul este construit din platină, iar catodul din cupru aurit (reducerea acidului

azotic pe aur este mai slabă decât pe platină). Ca reacţii se pot scrie:

2HCl + I2 = 2ICl + 2H+ + 2eˉ

ICl + 3H2O = HIO3 + HCl + 4H+ + 4eˉ

Din soluţia anodică cristalizează acidul iodic (H.H.Willard,

R.R.Ralston - 1932).

2.2.5.12.3.3. Proprietăţi fizice. Acidul iodic solid este incolor. Acidul cloric, bromic şi iodic nu posedă proprietăţi care să varieze

continuu de la primul la ultimul cum rezultă din căldurile de formare.

Acidul iodic este mai stabil, deoarece soluţia poate fi evaporată până la

cristalizare, pe când ceilalţi se descompun la o concentraţie de peste 50%.

Acidul iodic cristalizează în două forme distincte, aparţinând

sistemului ortorombic, care nu trece una în alta. Structura modificaţiei α a fost determinată (M.T.Rogers, L.Helmholtz - 1941). Cristalul conţine

grupe IO3 piramidale (figura 85a) legate prin legături de hidrogen.

Distanţele dintre oxigen şi iod sunt 1,80 Å, iar a treia, la care este legat hidrogenul, de 1,89 Å. Unghiurile sunt de 98 ± 3º. La distanţe mult mai

mici decât necesită interacţiunile J.D. van der Waals (2,45 Å; 2,70 Å;

1,95 Å) se află alţi trei atomi de oxigen în jurul iodului care formează

un octaedru foarte deformat (figura 85b). Fiecare grupă IO3 este legată de celelalte prin două legături de hidrogen, formând lanţuri (A.F.Wells

- 1949). Legăturile de hidrogen sunt puternice (J.Donohue - 1952).

43

Figura 85. Forme cristaline ale acidului iodic

Pentru aprecierea gradului de legătură (simplă sau dublă) se ia

în consideraţie faptul, că legătura simplă I–O este de 1,96 Å, iar cea

dublă J=O este de 1,67 Å. Ţinând seama de distanţele experimentale

iod – oxigen care în IO3ˉ de 1,80 – 1,83 Å; în IO4ˉ de 1,79 Å şi de 1,93 Å în IO6

5ˉ se poate spune că în IO3ˉ şi IO4ˉ legăturile sunt intermediare,

iar în IO65ˉ legăturile sunt simple.

Densitatea acidului iodic la 0ºC este 4,869. Variaţia rapidă a densităţii cu concentraţia indică o condensare moleculară. P.G.N.Nayar

(1934) a tras concluzii asupra condensării moleculare din

discontinuităţile observate în variaţia densităţii, conductibilităţii,

viscozităţii şi susceptibilităţii. În mod analog au fost interpretate măsurătorile crioscopice şi ebulioscopice. Condensarea acidului iodic

este puţin precizată.

Acidul iodic este puternic ionizat în soluţie diluată şi puternic asociat în soluţie concentrată. Acidul iodic este foarte solubil în apă (la

16ºC în 100 g apă se dizolvă 310 g HIO3) şi relativ stabil. Este

insolubil în alcool. La 195ºC se descompune în pentaoxid de diiod şi apă.

2.2.5.12.3.4. Proprietăţi chimice. Acidul iodic este o substanţă

puternic exotermă, deci stabilă. Este un monoacid cu proprietăţi

puternic oxidante. Prin intermediul acidului iodhidric trece în iod elementar. Acidul iodic explodează dacă se încălzeşte cu sulf, cărbune

sau fosfor. Aceste elemente se oxidează:

18HIO3 + 15S + 6H2O = 15H2SO4 + 9I2 Arsenul, bismutul, siliciul sunt oxidaţi. Atacă magneziul,

aluminiul, dizolvă zincul, cadmiul, fierul, cu degajare de hidrogen.

a ba b

44

Acţiunea oxidantă a acidului iodic depinde de pH-ul mediului.

Acidul clorhidric este oxidat la clor care formează cu iodul clorura de iod. Cu acidul bromhidric degajă brom şi cu acidul iodhidric se

formează iod:

2IO3ˉ + 12H+ + 10Xˉ = I2 +5X2 + 6H2O

HIO3 + 5HI = 3I2 + 3H2O

Acidul arsenos catalizează reacţiile cu acidul clorhidric şi

bromhidric. Apa oxigenată este descompusă de acidul iodic. Excesul de apă oxigenată reduce acidul iodic:

2HIO3 + 5H2O2 = I2 + 6H2O + 5O2

I2 + 5H2O2 = 2HIO3 + 4H2O

Cinetica acestei reacţii a fost explicată de H.A.Liebhafsky (1931), M.G.Peard şi C.F.Cullis (1952). Acidul iodic oxidează dioxidul

de sulf şi hidrogenul sulfurat:

2HIO3 + 5SO2 + 4H2O = I2 + 5H2SO4 2HIO3 + 5H2S = I2 + 5S + 6H2O

Sulfiţii sunt oxidaţi la sulfaţi (reacţia H.Landolt - 1886). Acidul

iodic oxidează amoniacul şi hidrazina la azot, hidrogenul fosforat la

acid fosforic, hidrogenul arseniat la acid arsenic: 2IO3ˉ + 5NO2ˉ + 2H

+ = I2 + 5NO3ˉ + H2O

Hipofosfiţii şi fosfiţii sunt oxidaţi la fosfaţi:

3KH2PO2 + HIO = 3KH2PO3 + HI 3I2 + 3KH2PO3 + 3H2O = 6HI + 3KH2PO4

Acidul iodic oxidează substanţele organice: alcoolul, parafina,

terebentina, acizii organici, hidraţii de carbon în soluţii concentrate şi la cald:

5(CO2H)2 + 2HIO3 = 10CO2 + I2 + 6H2O

Coagulează albumina şi numeroşi alţi coloizi.

Acidul iodic se comportă ca un amfoter faţă de acizii foarte puternici, adică suferă o hidroliză bazică pe lângă hidroliza acidă

(ionizare):

HIO3 ↔ IO3ˉ + H+

HIO3 ↔ IO2ˉ + HOˉ

S-au izolat compuşi care atestă existenţa echilibrului al doilea:

(IO3H2)ClO4 sau (IO2+)(ClO4ˉ) 2O, IO2

+Fˉ·H2O. În acest sens şi

anhidridei iodice i s-ar atribui o structură ionică IO2+(IO3ˉ)

(J.Farquharson - 1930). Acidul iodic nu este un acid puternic în sens

45

strict. Valoarea pK este mică (0,7), ceea ce corespunde unei disocieri

considerabile. Căldura de neutralizare cu hidroxid de potasiu a acidului normal HIO3(I2O5·H2O) este 14,3 kcal. Se pare că există şi alţi acizi ai

iodului pentavalent (acizi iodici), care corespund unei hidratări diferite

a anhidridei iodice, al căror atomi de hidrogen pot fi înlocuiţi prin metale.

2.2.5.12.4.4. Iodaţii. Iodaţii au formula generală MIO3. Se obţin

prin dizolvarea iodului în soluţii calde de hidroxizi: 3I2 + 6KOH = 5KI + KIO3 + 3H2O

Din iod şi hidroxid de bariu(II) se obţine iodură şi iodat de

bariu care este greu solubil şi se poate filtra:

6Ba(OH)2 + 6I2 = Ba(IO3)2 + 5BaI2 + 6H2O Oxidarea iodurilor se poate face şi pe cale electrolitică. Tratând

o suspensie de iod în apă cu clorat de potasiu şi puţin acid azotic la

50ºC are loc reacţia globală (E.Millon - 1840): 11KClO3 + 6I2 + 3H2O = 6KH(IO3)2 + 3Cl2 + 5KCl

Iodatul de potasiu cristalizează din soluţie. Se cunosc sărurile

KIO3·HIO3 sau KH(IO3)2 şi KIO3·2HIO3 sau KH(IO3)2. Această

complexitate se găseşte şi la acidul percloric. Studii de neutralizare progresivă a acidului iodic în soluţii diluate, studii crioscopice,

ebulioscopice, conductometrice, potenţiometrice confirmă existenţa

practic unică a ionului IO3ˉ. Iodaţilor alcalini li s-a atribuit structura perowskitului cu atomii

de metal şi iod în goluri octaedrice. Astăzi s-a revenit asupra acestei

structuri admiţându-se ioni distincţi IO3ˉ şi M+ în reţea.

Iodaţii sunt mai stabili decât cloraţii şi bromaţii. Ei se

descompun la încălzire în ioduri şi oxigen. Iodaţii alcalino-pământoşi

cu excepţia celor de magneziu şi calciu – trec în periodaţi:

KIO3 = KI + 3/2O2 Mg(IO3)2 = MgO + I2 + 5/2O2

Ca(IO3)2 = CaO + I2 + 5/2O2

Iodatul de amoniu explodează descompunându-se la încălzire. În contact cu substanţele organice explodează prin încălzire sau lovire.

Nu există nici o dovadă că la încălzirea acestor săruri se formează

periodaţi. Ionul iodat este incolor. Iodaţii sunt mai puţin solubili decât

cloraţii. Greu solubili sunt AgIO3, Pb(IO3)2, HgIO3 şi Hg(IO3)2 etc.

46

Solubilitatea iodaţilor alcalino-pământoşi creşte în seria Ba, Sr, Ca, Mg.

Se cunosc trei săruri de potasiu: sarea normală KIO3, monoacidă KH(IO3)2 folosite ca oxidanţi în analiza volumetrică şi sarea diacidă

KH2(IO3)3. Prin acţiunea clorului asupra iodatului de sodiu se formează

în mediu alcalin Na3H2IO6 (J.Philipp - 1869): NaIO3 + Cl2 + 3NaOH = Na3H2IO6 + NaCl + HCl

În soluţie neutră şi în prezenţa urmelor de iod, argint sau azotat

de argint, hidrogenul arseniat este oxidat la arsenat: 2AsH3 + 3KIO3 = 2KH2AsO4 + KI + I2 + H2O

Peroxodisulfaţii oxidează iodaţii la periodaţi:

S2O82ˉ

+ IO3ˉ + H2O = 2SO42ˉ

+ IO4ˉ + 2H+

Hidroxilamina şi hidrazina sunt oxidate la azot conform reacţiilor:

3(N2H4 · H2SO4) + 2KIO3 = 3N2 + 6H2O + 3H2SO4 + 2KI

4(NH2OH · H2SO4) + KIO3 = N2O + N2 + 6H2O + KI + 4H2SO4 Reacţiile unor iodaţi se observă în figura 86.

Acidul iodic se combină cu alţi acizi, halogenuri alcaline

(cloruri, bromuri, ioduri) sau cu anhidridele acestora formând acizi şi

săruri complexe numite heteropoliacizi sau heteropolisăruri (D.Sen, P.Rây - 1953). Aceste combinaţii complexe sunt puţin stabile şi uşor

hidrolizabile. Astfel se cunosc: 2SO3·I2O5·2M2O·H2O; P2O5·18I2O5·

4H2O; H3[SbIII

(IO3)3(OH)]; V2O5·I2O5·5H2O; 2MoO3·I2O5·nH2O; Nb2O5·2HIO3·2H2O; Ta2O5·HIO3·6H2O; 2CrO3·I2O5·5H2O.

KIO3

KIO2F2

KI3O8I2 O

5 , 160ºC

KH(IO3)2

aq.,

HIO

3

500ºCKI + 3/2O2

600ºC, 100 atm

KI

KIO4

H 2, P

t, H 2

O KC

lO3

I2

HN

O3 d

il.

Cl 2

aq

. K

OH

40%

HF

HIO3

Na3AsO4

aq.,

Na 3

AsO

3

aq. H

I

HN

O3, f

um

.

M[CrIO6] (M = K, Rb, Cs, NH4)

KI3O8

aq. M

2 Cr

2 O7

aq. K

IO3

100ºC

20ºC

KIO3

KIO2F2

KI3O8I2 O

5 , 160ºC

KH(IO3)2

aq.,

HIO

3

500ºCKI + 3/2O2

600ºC, 100 atm

KI

KIO4

H 2, P

t, H 2

O KC

lO3

I2

HN

O3 d

il.

Cl 2

aq

. K

OH

40%

HF

HIO3

Na3AsO4

aq.,

Na 3

AsO

3

aq. H

I

HN

O3, f

um

.

M[CrIO6] (M = K, Rb, Cs, NH4)

KI3O8

aq. M

2 Cr

2 O7

aq. K

IO3

100ºC

20ºC

Figura 86. Reacţiile acidului iodic şi a unor iodaţi

47

Fluorul înlocuieşte oxigenul din HIO3 sau IO(OH)3, formând

fluoroiodaţi. Astfel, se cunosc sărurile acidului IOF2(OH) sau ale acidului IF3(OH)2·4H2O (R.F.Weinland - 1899 – 1908). Fluorura

acidului metaiodic IO2F a fost obţinută de M.Schmeisser şi E.Pammer

(1955) pe baza reacţiilor în acid fluorhidric anhidru: 2I2O5 + 2F2 = 4IO2F + O2

2HIO4 + 2F2 = 2IO2F + 2O2 + 2HF

Adiţia unei molecule de acid fluorhidric determină formarea combinaţiei (IO2F2ˉ) (H

+).

2.2.5.12.4.5. Recunoaştere şi determinare. Acetatul de brucină

formează cu ionii iodat în mediu amoniacal, o coloraţie brună sau un

precipitat. Dozarea ionilor iodat se bazează de cele mai multe ori pe reducerea lor la iodură. Cu acid oxalic, ionii iodat pot fi reduşi la iod şi

acesta se titrează cu tiosulfat. T.Kikindai (1955) a separat ionii IO3ˉ,

BrO3ˉ şi ClO3ˉ pe o răşină schimbătoare de ioni de tip polistiren-divinilbenzen.

2.2.5.12.4.6. Întrebuinţări. Acidul iodic este folosit ca oxidant

în reacţii organice şi mai ales pentru substituţia hidrogenului cu iod.

Coagulează albumina şi numeroşi coloizi. Se utilizează în soluţie 5% pe cale externă contra hemoragiilor. Iodatul se sodiu se utilizează la

tratarea stomatitelor, anginelor, la prevenirea poliomielitei. Reducerea

iodatului în interiorul ţesuturilor furnizează iod care este un dezinfectant al plăgilor infectate. A fost indicat în tratarea meningitei

cerebro-spinale şi a holerei.

2.2.5.12.5. Heptaoxidul de diiod. I.Ogier (1878) a susţinut că heptaoxidul de diiod la naştere prin acţiunea descărcărilor electrice

asupra unui amestec de iod şi oxigen. Prin acţiunea iodului asupra

heptaoxidului de diclor Cl2O7 se formează o substanţă, probabil,

heptaoxid de diiod F2O7, cu eliminare de clor (A.Michael, W.T.Conn - 1900). Prin deshidratarea HIO4 şi H5IO6 rezultă I2O5 şi nu rezultă

heptaoxid de diiod (C.F.Rammelsberg - 1868).

2.2.5.12.6. Acizii periodici. Acidul periodic a fost descoperit de F.Ammermuller şi G.Magnus (1833). Admiţând ipoteza lui J.Ogier

(1878) asupra formării heptaoxidului de diiod I2O7, există patru produşi

de hidratare: H5IO6 sau I2O7·5H2O numit acid paraperiodic, H3IO7 sau I2O7·3H2O numit acid mezoperiodic, H4I2O9 sau I2O7·2H2O numit acid

dimezoperiodic şi HIO4 sau I2O7·H2O numit acid metaperiodic. Plecând

48

de la acidul ortoperiodic I(OH)7 sau I2O7·7H2O prin condensare sau

deshidratare se pot obţine cei patru acizi menţionaţi. În stare liberă s-au preparat acizii H5IO6, H4I2O9 şi HIO4.

2.2.5.12.6.1. Preparare. Acidul periodic poate fi preparat prin

oxidarea electrolitică a acidului iodic într-o celulă cu diafragmă, anod acoperit cu dioxid de plumb şi catod de platină cufundat în acid sulfuric

(E.Muller, O.Friedberger - 1902). Metodele indirecte sunt mai practice.

Trecând un curent de clor printr-o soluţie de NaOH 10% care conţine iod se formează un precipitat alb de paraperiodat de sodiu:

3I2 + 6HOˉ = IO3ˉ + 5I ˉ + 3H2O

2Na+ + IO3ˉ + 3HOˉ + Cl2 = Na2H3IO6 + 2Clˉ

Adăugând suspensiei de paraperiodat o soluţie fierbinte de azotat de argint se formează dimezoperiodat de argint Ag4I2O9 de

culoare închisă. Dacă prin suspensia acestuia în apă se trece un curent

de clor se formează clorură de argint care se filtrează. Filtratul se concentrează la 60 – 70ºC şi se usucă pe diclorură de calciu. Se

formează astfel cristale monoclinice delicvescente de acid paraperiodic

H5IO6 (H.Kammerer - 1869, M.Hochnel - 1894)

Formarea diferiţilor periodaţi este influenţată de pH-ul mediului (P.Souchay, A.Hessaby - 1953). La pH > 3,1 se obţine Ag5IO6

negru-brun, între pH 2 şi 3 se formează sarea Ag2H3IO6 galbenă-brună

care cu azotat de argint revine la Ag5IO6. În domeniul pH = 1 – 2 se obţine sarea galbenă-oranj Ag3H2IO6 şi sub pH = 1 se obţine Ag2H3IO6.

Sarea AgIO4 se obţine numai în mediu foarte acid şi la cald. Uscarea în

vid a acidului paraperiodic H5IO6 sub 100ºC îl transformă în acid metaperiodic HIO4 şi parţial în acid dimezoperiodic H4I2O9. Acidul

paraperiodic poate fi preparat şi din sarea de bariu sau de plumb cu

acid sulfuric diluat. Interconversia periodaţilor se observă în figura 87.

49

Na3H2IO6

KIO4

HNO3 dil.KNO3

I2 sau

NaIO3

Cl2

aq. NaOH

AgNO3

HNO3 dil.Ag2H3IO6

60ºC

HNO3 dil.Ag2HIO5

acidAg3IO5

HNO3 dil.

NaIO4

NaH4IO6, H2O

H2O

t < 35º Na5IO6

aq. KOH

70ºCK4H2I2O10 8H2O

100ºC

-H2OK4I2O9

O2

350ºCNaI + 2Na2O

AgIO4

HNO 3co

nc.

Ba3[H2IO6]

Ba(NO3)2 HNO3 dil.

HSO3F

SO3

IO2F3

HNO3 conc.

Ba(NO3)2

H5IO6

100ºCHIO4

KOHAg5IO6

120ºC

H7I3O14

Na3H2IO6

KIO4

HNO3 dil.KNO3

I2 sau

NaIO3

Cl2

aq. NaOH

AgNO3

HNO3 dil.Ag2H3IO6

60ºC

HNO3 dil.Ag2HIO5

acidAg3IO5

HNO3 dil.

NaIO4

NaH4IO6, H2O

H2O

t < 35º Na5IO6

aq. KOH

70ºCK4H2I2O10 8H2O

100ºC

-H2OK4I2O9

O2

350ºCNaI + 2Na2O

AgIO4

HNO 3co

nc.

Ba3[H2IO6]

Ba(NO3)2 HNO3 dil.

HSO3F

SO3

IO2F3

HNO3 conc.

Ba(NO3)2

H5IO6

100ºCHIO4

KOHAg5IO6

120ºC

H7I3O14

Figura 87. Interconversia periodaţilor

2.2.5.12.6.2. Proprietăţi fizice. Studii de raze X ale structurii

sărurilor acidului H5IO6 şi spectrul în infraroşu arată, că nu este vorba de un hidrat, ci de un adevărat acid care posedă grupe octaedrice IO6.

Se topeşte la 130ºC şi se descompune în anhidră iodică, apă şi oxigen

ozonizat.

Încălzind acidul H5IO6 timp de 24 ore la 100ºC şi 12 mm Hg se formează cristale albe de acid metaperiodic HIO4, care se descompun

la 110ºC (A.B.Lamb - 1902). Acidul intermediar H3IO5 nu s-a putut

pune în evidenţă. Prin încălzire cu precauţie s-a pus în evidenţă acidul H4I2O9 (R.Ripan, A.Duca - 1951). Peste 130ºC, acidul paraperiodic se

topeşte, iar la temperatură mai înaltă se descompune:

2HIO6 = 2HIO3 + 4H2O + O2 Descompunerea poate merge până la pentaoxid de diiod.

Spectrul Raman pledează pentru existenţa ionului tetraedric IO4ˉ şi

pentru existenţa unui octaedru în H5IO6 (H.Siebert - 1953). Între acestea

ar exista echilibrul: H5IO6 ↔ IO4ˉ + H

+ + 2H2O

În literatură se dau constante de ionizare fără ca datele să fie

concordante (P.Souchay - 1948). Studii de susceptibilitate magnetică a periodaţilor şi a acidului periodic indică faptul că în stare solidă şi în

soluţie H5IO6 există ca HIO4·2H2O.

Hidratarea acidului metaperiodic este una dintre cele mai rapide reacţii de acest fel (K.Kustin, E.C.Lieberman - 1946):

50

IO4ˉ + 2H2O ↔ H4IO6ˉ

2.2.5.12.6.3. Proprietăţi chimice. Căldurile de formare arată, că acidul paraperiodic H5IO6 este mai instabil decât acidul iodic, motiv

pentru care la încălzire trece în acesta din urmă şi oxigen ozonizat.

Acidul periodic este un oxidant puternic. Este atacat de fluor, formându-se acid flourhidric, oxigen şi oxidul de difluor. În final

rămâne pentaoxid de diiod, iar la 250ºC se formează pentafluorură de

iod. Iodul este oxidat la acid iodic: 5IO4ˉ + I2 + H2O = 7IO3ˉ + 2H

+

Fosforul şi arsenul sunt atacate uşor. Zincul şi fierul sunt

transformaţi în oxizi ZnO şi Fe3O4, iar acidul periodic se reduce la iod.

Acidul sulfuros în exces îl reduce la acid iodhidric şi în concentraţie egală la acid iodic:

HIO4 + H2SO3 = 4H2SO4 + HI

HIO4 + H2SO3 = HIO3 + H2SO4

În mediu alcalin sau neutru acţionează cu iodurile formându-se

iodat şi iod:

IO4ˉ + 2I ˉ + H2O = IO3ˉ + I2 + 2HOˉ

Acidul periodic oxidează acidul formic la acid carbonic, atacă acidul oxalic, glucoza etc. Soluţia de acid periodic este foarte acidă.

Din căldurile de neutralizare se trage concluzia, că este un poliacid.

2.2.5.12.6.4. Periodaţii. Se pot prepara oxidând un iodat alcalin în soluţie alcalină de clor (G.Magnus, F.Ammermuller - 1833). La rece

se separă sarea Na2H3IO6 şi la cald Na3H2IO6.

NaIO3 + 3NaOH + Cl2 = Na2H3IO6 + 2NaCl În locul clorului s-a folosit bromul. Încălzind iodura de bariu

sau iodul cu peroxid de bariu şi reluând cu apă rămâne insolubil

Ba5(IO6)2 (F.Giolitti - 1902). Prin calcinarea iodaţilor alcalinopământoşi

se formează un periodat (C.F.Rammelsberg 1838 - 1858): 5Ba(IO3)2 = Ba5(IO6)2 + 4I2 + 9O2

Prin tratarea periodatului de bariu cu acid sulfuric se obţine

acid periodic. Existenţa metaperiodaţilor MIO4 nu este pusă în discuţie,

deoarece se cunosc săruri de acest tip. Astfel, KIO4 cristalizează din

soluţia paraperiodatului de potasiu monometalic. Tratând metaperiodatul de potasiu KIO4 cu un exces de hidroxid, A.E.Hill

(1928) a preparat K4I2O9·9H2O. De la acidul paraperiodic s-au preparat

51

sărurile de tipul M5IO6, M3H2IO6, M2H3IO6 (P.Souchay, A.Hessaby -

1956). În acest sens se cunosc sărurile de argint: Ag5IO6, Ag3H2IO6, Ag2H3IO6 şi Ca5(IO6)2, care precipită în anumite domenii de pH.

Ionul H4IO6ˉ se prepară prin acţiunea iodatului asupra unei

baze în prezenţa clorului (A.A.Bombelli - 1951): IO3ˉ + H2O + 2HOˉ + Cl2 = H4IO6ˉ + 2Clˉ

Metaperiodatul de potasiu se prepară conform reacţiilor

următoare (Staff Report - 1950): 2KIO3 + 2Cl2 + 6KOH = K4I2O9 + 4KCl + 3H2O

K4I2O9 + 2HNO3 = 2KIO4 + 2KNO3 + H2O

Se cunosc periodaţi complecşi [Cu(IO6)2]7ˉ, [(Cs(IO6)2)]

7ˉ.

Aceştia pot conţine atomi metalici în stări superioare de valenţă ca Ag(III) şi Cu(III) (H.Sieberg - 1967).

Acidul metaperiodic adiţionează Nb2O5 şi Ta2O5 şi formează

heteropoliacizi cu formulele Nb2O5·2HIO4·8H2O şi Ta2O5·2HIO4·2H2O (D.Sen, P.Ray - 1953). Sărurile respective se obţin încălzind o soluţie

de acid periodic cu anhidridă metalică în prezenţa bazei a cărei sare se

urmăreşte să se prepare. Astfel, se cunosc: I2O7·12MoO3·5H2O sau

M5[I(MoO4)6]·M5[I(WO4)6], I2O7·8MoO3·4M2O, I2O7·2MoO3·3M2O, I2O7·2WO3·3M2O etc.

Periodaţii sunt agenţi oxidanţi. Astfel, KIO4 oxidează manganul

bivalent sau dioxidul de mangan la permanganat. Iodul este oxidat la acid iodic:

5IO4ˉ + I2 + H2O = 7IO3ˉ + 2H+

Cu raze X s-au studiat metaperiodatul de sodiu NaIO4 în care ionul IO4ˉ are o structură tetraedrică şi paraperiodaţii (NH4)2, H3IO6 şi

Ag2H3IO6 în care anionul IO65ˉ are o structură octaedrică. În aceste

săruri se stabileşte prin legături de hidrogen o reţea tridimensională

anionică în golurile căreia se găsesc cationii (H.F.Helmholtz - 1937). 2.2.5.12.6.5. Recunoaştere şi determinare. Sărurile de morfină

dau aceeaşi coloraţie cu ionii IO4ˉ şi IO65ˉ ca şi ionii IO3ˉ. Sărurile de

argint formează un precipitat galben care la cald devine brun. Cu iodură se transformă în iodat şi iod care poate fi titrat conform metodelor

iodometriei.

2.2.5.12.6.6. Întrebuinţări. Datorită acţiunii lor oxidante se folosesc la determinarea colorimetrică a manganului în oţeluri şi roci.

52

2.2.5.12.7. Tetraoxidul de iod. IO4 este incolor. În prezenţa

sărurilor se argint se descompune formând iodura de argint.

2.2.5.13. COMBINAŢIILE HALOGENILOR ÎNTRE EI

Combinaţiile halogenilor între ei se formează datorită diferenţei

lor în electronegativitate. Există următoarele tipuri: AB, AB3, AB5 şi

AB7. Fluorul fiind oxidant puternic şi având volum mic formează cei mai mulţi compuşi. Nu s-au preparat combinaţii ale halogenilor între ei

cu mai mult de două elemente. Numărul maxim de legături covalente

cu alţi atomi creşte cu volumul atomului oxidant. Acesta este de trei

pentru clor, cinci pentru brom şi şapte pentru iod. Formula acestor combinaţii conţine numai un atom din halogenul cel mai greu şi mai

puţin electronegativ. În compuşii AB3, AB5 şi AB7 legăturile covalente

nu satisfac regula octetului. Punctele de fierbere şi topire ale compuşilor de tipul AB - sunt intermediare între ale celor doi halogeni

(figura 88) (E.Fessenden - 1951). Structura lor se determină greu din

cauza refracţiei mici a fluorului. Sunt foarte reacţionabili şi instabili,

motiv pentru care nu se pot obţine în stare pură.

Figura 88. Punctele de fierbere şi topire ale compuşilor interhalogenici

53

Compuşii de tipul AB sunt veritabili halogeni micşti, cu

legături covalente disimetrice, deci cu moment de dipol. În aceşti compuşi, anionul este elementul cel mai electronegativ. Astfel IBr va fi

citită bromură de iod şi nu iodură de brom. Cu excepţia heptafluorului

de iod care se prepară din pentafluorură de iod toţi ceilalţi se prepară din elemente. Nu se cunosc compuşii cu fluorul de tipul FX3, FX5, FX7.

Numai iodul are covalenţa şapte. S-au preparat numai fluoruri penta- şi

heptacovalente (H.C.Clark - 1958). Deşi aceste combinaţii sunt volatile şi instabile, totuşi ele nu explodează. Aceste combinaţii sunt exoterme

cu călduri de formare foarte mici. În stare lichidă nu conduc curentul

electric, deci sunt nepolare. Cu cât diferenţa razelor atomilor care se

combină este mai mare, cu atât combinaţia conţine mai mulţi atomi în moleculă. Toţi aceşti compuşi hidrolizează şi nu există în soluţie

apoasă. Cea mai stabilă combinaţie este clorura de iod ICl.

Interhalogenii reacţionează cu acizi Lewis ca BF3, SbF5 sau SbCl5 spre a da compuşi ionici cristalini. Câteva reacţii tipice sunt:

BrF5 + 2BsF5 → [BrF4]+[Sb2F4]ˉ

ClF3 + BF3 → [ClF2]+[BF4]ˉ

ICl3 + BsCl5 → [ICl2]+[SbCl5]ˉ

IF7 + AsF5 → [IF6]+[AsF6]ˉ

Se cunosc aducţi ca [Cl2F]+[SbF6]ˉ, [Br3]+[AsF6]ˉ

(R.J.Gillespie, M.J.Morton - 1970). Prin măsurători spectroscopice s-a pus în evidenţă Br4 şi I4. Tăria legăturilor poate fi corelată cu diferenţa

între electronegativităţile atomilor Δ (tabelul 43). Tendinţa de a forma fluoruri şi cloruri superioare depinde de electronegativitatea atomului

central.

Tabelul 43. Valorile diferenţei dintre electronegativităţile halogenilor

Δ şi energiile de legătură (în paranteze, kJ/mol) în unii compuşi interhalogenici

Scă

der

ea

Scă

der

ea

Creşterea stării de oxidare

XY XY3 XY5 XY7

1,38 IF (66,4) IF3 (65) IF5 (64,0) IF7 (55,2)

1,28 BrF (59,6) BrF3 (48,1) BrF5 (44,7)

0,95 ClF (59,5) ClF3 (41,2) ClF5 (34,0)

0,43 ICl (49,7) ICl3

0,33 BrCl (51,6)

54

0,10 IBr (41,9)

0 F2 (37,0)

0 Cl2 (57,3)

0 Br2 (45,4)

0 I2 (35,6)

Legătura chimică în polihalogenurile neutre şi cele anionice a fost descrisă printr-un model electrostatic, prin legături covalente

localizate sau prin legături delocalizate. Calculele cele mai sofisticate

folosind ca funcţii de bază orbitale s şi p din stratul de valenţă în calcule CHOO/2 şi INSO, au fost făcute de B.M.Deb, C.A.Cuolson

(1971). Tendinţa de disproporţionare a stărilor inferioare de valenţă

depinde de câştigul în energia de legătură: 5IF → 2I2 + IF5

139O → 3OO + 134O; ΔE = 250 kJ molˉ1

Compuşii interhalogenici ascultă de teoria VSEPR. Acţiunea

distinctivă a interhalogenurilor asupra materialelor organice îi face foarte periculoşi.

2.2.5.13.1. Combinaţii de tip AB. Din această categorie se

cunosc compuşii: monoclorura de iod ICl, monobromura de iod IBr, monoclorura de brom BrCl, monofluorura de clor ClF, monofluorura de

brom BrF.

Toţi compuşii se obţin prin amestecarea halogenilor în cantităţi

echimoleculare. Monofluorura de iod nu s-a preparat, iar monoclorura de brom s-a obţinut impură. Moleculele combinaţiilor de tip AB sunt

liniare, cu distanţa interatomică aproximativ egală cu media distanţelor

intermoleculare a celor două elemente (C.M.Beeson, D.M.Yost - 1939). Prezintă circa 30% caracter ionic. Formarea unor compuşi prin adiţia

unui ion de halogen la combinaţiile de tipul AB prezintă energii libere

negative, ceea ce explică inexistenţa lor (R.L.Scott - 1953). 2.2.5.13.1.1. Monofluorura de clor. A fost preparată prima dată

de L.Domange şi J.Neudorffer (1948). Se formează prin acţiunea

directă a clorului umed asupra fluorului la 15ºC:

F2 + Cl2 = 2ClF Prin încălzirea clorului uscat cu fluor, reacţia decurge rapid la 250ºC şi

se termină la 400ºC. Reacţia se execută într-un cilindru de nichel

(încălzit cu ulei) sau aliaj Monel. Amestecul de gaze trece printr-un

55

refrigerent cu apă apoi prin altul la -95ºC până la -105ºC, care reţine

clorul şi trifluorura de clor. A treia treaptă, la -150ºC, reţine monofluorura de clor. Fluorul în exces trece prin trapa a treia (p. f. -

188ºC) şi este absorbit de clorură de mangan(II) cristalizată.

Monofluorura de clor este un gaz aproape incolor, care se poate condensa prin răcire într-un lichid gălbui cu un punct de fierbere -

100,8ºC. Se solidifică la -155,6ºC. Se poate purifica prin distilare

fracţionată. Căldura de formare a monofluorurii de clor este 15 ± 0,5 kcal. Din spectrul de bandă s-a calculat energia de disociere.

Monofluorura de clor este mai reactivă decât fluorul, probabil, datorită

unei disocieri mai uşoare în care ar rezulta fluor atomic. Un grafic al

energiei libere 0

fG pentru moleculele gazoase de fluoro-halogenuri

XFn funcţie de n arată din panta relativă n

G (figura 89), că pe când

ClF este stabilă, BrF şi IF sunt vulnerabile termodinamic la

disproporţionare de tipul:

3XF → X2 + XF3

5XF → 2X2 + XF5

Figura 89. Graficul dependenţei

nG pentru fluorohalogenuri

2.2.5.13.1.2. Monofluorura de brom BrF. H.Moissan (1891) a

arătat, că fluorul gazos se combină cu bromul lichid. Monofluorura de

56

brom obţinută este un gaz de culoare roşie-brună pală la temperatură

obişnuită. Se lichefiază la circa 20ºC, obţinându-se un lichid roşu-oranj şi se solidifică la circa -33ºC. Este insolubilă şi trece la 50ºC în

trifluorură şi pentafluorură de brom. Sistemul este ireversibil, deoarece

are loc multiplicarea legăturilor interatomice, fenomen exoterm: 3BrF = Br2 + BrF3

Căldura de disociere determinată din spectrul vibraţie-rotaţie

este 50,3 kcal (H.Schmitz, H.J.Schumacher - 1947). Distanţa interatomică determinată prin difracţie de electroni (1,78 Å) coincide

cu suma razelor covalente, deci combinaţia nu are caracter ionic

(M.T.Rogers - 1947).

Monofluorura de brom atacă metalele, cu hidrogenul reacţionează la rece, cu sulful reacţionează încet, cu fosfatul fumegă.

Când este tratată cu apă se degajă oxigen şi ozon. De asemenea

reacţionează cu monoxidul de carbon şi cu dioxidul de sulf. 2.2.5.13.1.3. Monofluorura de iod IF. Spectrul flăcării iodului

sau iodurii de metil în fluor indică faptul că monofluorura de iod există

(R.H.Durie - 1950).

2.2.5.13.1.4. Monoclorura de brom BrCl. Existenţa monoclorurii de brom a fost dovedită spectrofotometric în anul 1928.

Benzile de absorbţie ale unui amestec de clor şi brom nu corespund nici

clorului nici bromului. O altă dovadă este faptul, că amestecul de brom şi clor reacţionează cu acizii nesaturaţi şi esterii mai rapid decât bromul

şi clorul în parte.

Punctul de fierbere al monoclorurii de brom este circa 5ºC şi cel de topire circa -54ºC. S-a separat hidratul BrCl·4H2O, care se

formează când se trece clorul prin brom în apă (S.A.Ullah - 1932).

Constanta de echilibru a reacţiei:

2BrCl ↔ Br2 + Cl2 în tetraclorură de carbon este 0,145. Această valoare pledează pentru

existenţa monoclorurii de brom (A.I.Popov, J.J.Mannion - 1952).

2.2.5.13.1.5. Monoclorura de iod ICl. A fost obţinută în anul 1814 de J.L.Gay-Lussac şi H.Davy prin acţiunea clorului asupra iodului

până la lichefiere. Se purifică prin distilare la 100ºC şi în contact cu

puţin iod. Se prepară şi prin acţiunea acidului clorhidric asupra amestecului de iodură-iodat:

6H+ + IO3ˉ + 3Clˉ + 2I ˉ = 2I ˉ + 3ICl + 3H2O

57

Monoclorura de iod se mai formează în multe reacţii: dintre iod

şi clorat de potasiu, oxidând iodul sau o iodură cu hipoclorit, clorat, iodat, permanganat în mediu de acid clorhidric (A.Skrabal, F.Buchta -

1919), prin acţiunea acidului clorhidric asupra IN3 sau NI3 etc. În aceste

reacţii se formează un lichid roşu, care se solidifică prin şedere şi în special în contact cu urme de triclorură de iod.

2.2.5.13.1.5.1. Proprietăţi fizice. Există în două modificaţii

alotrope. Modificaţia stabilă α obţinută prin răcirea rapidă a clorurii de iod lichidă, cristalizează în ace roşii cubice. Se topeşte la 27,165ºC

trecând într-un lichid uleios, roşu închis. Monoclorura de iod forma α

formează lanţuri în zig-zag cu interacţiuni puternice între atomii de iod

(3,08 Å) pe de o parte, iar pe de alta între atomii de iod şi clor (3,00 Å) (figura 90). Diagrama de cristalizare a sistemului I – Cl scoate în

evidenţă existenţa formelor α şi β (figura 91). Forma instabilă β

obţinută la reacţia elementelor şi solidificarea lichidului, constă din cristale roşii-brune, rombice, care se topesc la 13,9ºC. Atacă pielea.

Prin încălzirea monoclorurii de iod lichide are loc o descompunere:

3ICl = I2 + ICl3

Descompunerea termică monoclorurii de iod gazoasă are loc după reacţia:

2ICl = I2 + Cl2

deoarece la aceste temperaturi ICl3 nu poate exista. Spectrul de absorbţie al vaporilor este foarte diferit de cel al clorului şi bromului.

Momentul de dipol al moleculei este 0,5 Debye şi corespunde la o

legătură cu 8% caracter ionic (C.E.Towers - 1948). Momentul de dipol creşte în lichidele cu constantă dielectrică mare.

Figura 90. Molecula de ICl Figura 91. Diagrama de

cristalizare a sistemului I – Cl

58

În stare lichidă ICl conduce curentul electric. În timpul electrolizei iodul migrează la catod, iar clorul la anod. Conductibilitatea

slabă este atribuită unei ionizări limitate:

ICl ↔ I+ + Clˉ

Monoclorura de iod este un dizolvant ionizant. În monoclorură

de iod topită, clorura de potasiu posedă o conductibilitate, care reflectă

o ionizare aproape completă. Se poate admite, că au loc echilibre de disociere şi de solvare asemănătoare altor sisteme:

ICl ↔ I+ + Clˉ

ICl + Clˉ ↔ ICl2ˉ

În acest caz ionul I+ îndeplineşte funcţia acidă şi ionul ICl2ˉ funcţia

bazică. Solvatarea ionului Clˉ se realizează adăugând cloruri

neionizabile derivate da la baze slabe ca AlCl3, SbCl3, SiCl4, SnCl4,

TiCl4, VCl4, NbCl5 (Ya.A.Fialkov 1941 - 1949), când se formează anioni de tipul [AlCl4]ˉ, [SbCl6]ˉ, [SnCl6]

2ˉ etc. Cu halogenuri ce

corespund unor baze puternice, ionii Clˉ se vor solvata ca ICl2ˉ.

Sistemul SbCl5 – ICl prezintă o mare conductibilitate datorită disocierii:

I[SbCl6] ↔ I+ + [SbCl6]ˉ

Adăugând clorură de potasiu, conductibilitatea scade la început

datorită formării combinaţiei complexe K[SbCl6], pentru ca apoi să

crească datorită formării K+(ICl2)ˉ:

I+[SbCl6]ˉ + K

+(ICl2)ˉ ↔ K[SbCl6] + 2ICl

În monoclorura de iod se pot face deci titrări conductometrice folosind

pentaclorură de antimoniu ca acid şi clorurile alcaline ca bază. Proprietăţile de dizolvant a monoclorurii de iod se pot folosi la

prepararea unor săruri ca K[SbCl6] încălzind pentaclorura de antimoniu

şi clorură de potasiu în mediu de monoclorură de iod. Excesul de

monoclorură de iod se poate extrage din mediu cu tetraclorură de carbon (V.Gutman - 1951).

2.2.5.13.1.5.2. Proprietăţi chimice. Datorită disocierii uşoare,

reacţionează cu amestecul elementelor componente. Cu elementele potasiu, aluminiu şi cu fosforul alb reacţionează cu explozie formând

clorurile respective. Elementele: Mg, Ge, S, Ca, Ba, Ni, Cu , Ag, Bi,

Se, Co, Zn, P roşu, Fe, Sn, Ti, As, Sb, Te reacţionează cu violenţă, crescând în ordinea indicată, formând clorurile respective. Pentru

elementele: Au, Hg, In, V şi Mn este necesară o încălzire. Elementele:

59

Cd, B, C, Si, Pb, Zr, Nb, Ta, Cr, Mo W şi Pt nu reacţionează (V.

Gutmann - 1951). Datorită sarcinii pozitive a iodului, monoclorura de iod este un oxidant. Produsul de reducere poate fi o iodură sau iodul,

după tăria agentului reducător:

ICl + 2e = I ˉ + Clˉ ICl + e = ½I2 + Clˉ

Reacţionează cu mulţi oxizi formând cloruri şi ioduri şi

degajând oxigen. Reacţionează cu apa formând acid hipoiodos şi acid clorhidric. Acidul hipoiodos se disproporţionează, astfel încât reacţia

finală este:

5ICl + 3H2O = 5HCl + HIO3 + 2I2

Excesul de acid clorhidric retrogradează hidroliza şi formează acidul HICl2 roşu-brun, de la care se cunosc săruri. Cu hipocloriţii şi

cloraţii reacţionează după reacţiile:

3KClO + ICl = KIO3 + 2KCl + Cl2 KClO3 + ICl = KIO3 + Cl2

Deşi monoclorura de iod este folosită ca agent odorant în

chimia organică, totuşi poate avea şi rolul de agent clorurant. Aceasta

depinde de mediul respectiv. Dizolvanţii cu constantă dielectrică mare produc o rupere homolitică a legăturilor. Clorurarea poate fi

împiedicată prin reacţia acidului clorhidric format cu mediul. Acidul

salicilic solid suferă o clorurare în vapori de monoclorură de iod. În tetraclorura de carbon reacţia este în mare măsură o iodurare, iar în

nitrobenzen exclusiv o iodurare (F.W.Bennett, A.G.Sharpe - 1950).

2.2.5.13.1.6. Monobromura de iod IBr. A fost preparată prima dată de A.J.Balard (1826) şi studiată de M.Lagermarck (1874) şi

W.Bornemann (1877). Se obţine direct din elemente la 50ºC. Bromul în

exces se elimină cu un curent de gaz uscat. Se mai formează în reacţia:

SBr2 + 2ICl = SCl2 + 2IBr Are aspectul unui solid cristalin de culoarea iodului. Este

sublimabilă ca şi acesta. Se topeşte la 42ºC, formând un lichid aproape

negru, care fierbe la 116ºC. Diagrama de echilibru indică o serie continuă de soluţii solide.

Totuşi la 50% mol, elementele se unesc indicând existenţa compusului

IBr (P.C.E.Meerum-Terwagt - 1905). Creşterea constantei dielectrice a iodului de la 3,082 la 3,724 când i se adaugă brom, este altă indicaţie.

Densitatea unui amestec creşte da la 3,1135 la 3,1855 prin şedere.

60

Prezintă o căldură de formare mică, aşa cum este de aşteptat (2,30

kcal). Spectrul de absorbţie diferă de cel al constituenţilor. Procentul de disociere al monobromurii de iod este mic. Chiar la 300ºC, la presiunea

atmosferică, procentul de disociere este numai 20%:

2IBr ↔ I2 + Br2 Posedă o conductibilitate electrică şi un moment de dipol de

1,21 D. Soluţiile de monobromură de iod au culori diferite în diferiţi

dizolvanţi, care reflectă fenomene de solvatare. Monobromura de iod topită conduce curentul electric. Şi în

acest caz este vorba de o solvatare sau de o ionizare:

IBr ↔ I+ + Brˉ

Brˉ + IBr ↔ (IBr2ˉ) Ionizarea monobromurii de iod este pusă în evidenţă prin

reacţiile:

Rb + Br ↔ [Rb+] [IBr2ˉ]

SnBr4 + 2IBr ↔ I2+ + (SnBr6)2ˉ

Bromocomplecşii sunt mai instabili decât clorocomplecşii.

Unele bromuri alcaline formează IBr2ˉ. Cu bromurile cationilor MoV,

SbIII

, ZnII, Al

III, Sn

IV, Pb

IV formează soluţii mai puţin conductoare, în

care ionul I+ este asociat cu anionii MoBr6ˉ, ZnBr4

2ˉ, AlBr4ˉ, SbBr6

2ˉ.

Cu pentabromură de fosfor se formează un compus bazic

(PBr4)+[IBr2]ˉ. Se pot scrie şi în acest caz reacţii acido-bazice de dublu

schimb (V.Gutmann - 1951):

NH4+ + Brˉ + I

+ + Brˉ = (NH4

+)(IBr2ˉ)

O reacţie de neutralizare se scrie astfel: 2MIBr2 + I2SnBr6 = M2SnBr6 + 4IBr

Asupra fenolului acţionează bromurant şi asupra anilinei

bromurant şi apoi iodurant. Se fixează în amidon, formând un compus

de inserţie, în care monobromura de iod este un polimer liniar alungit legat de macromolecula organică prin forţe van der Waals (C.D.West -

1949).

2.2.5.13.2. Combinaţii de tip AB3. Combinaţiile cunoscute de acest tip sunt: trifluorura de clor ClF3, trifluorura de brom BrF3,

triclorura de iod ICl3. Sunt de asemenea dovezi asupra existenţei

tribromurii de iod IBr3. Aceste combinaţii sunt agenţi oxidanţi. Acţiunea oxidantă creşte în ordinea I

3+ < Br

3+ < Cl

3+, în care descreşte

61

stabilitatea. Halogenul trivalent este redus la starea elementară sau la

halogenură. 2.2.5.13.2.1. Trifluorura de clor ClF3. Se prepară din elemente

în aceeaşi instalaţie ca şi monofluorura de clor, cu deosebirea că este

necesar un curent mai puternic de fluor. Vasul se încălzeşte la 300ºC şi este necesară o singură trapă. În final este rectificată prin distilare şi

condensare (O.Ruff, H.Krug - 1930, H.C.Miller - 1951). Separarea

trifluorurii, care are punctul de fierbere -100,8ºC se realizează răcind amestecul la -80ºC. Acidul fluorhidric se separă trecând amestecul

peste fluorură de sodiu solidă. Atacă bronhiile şi materialele de contact.

Se lucrează cu ochelari, mască, mănuşi de azbest.

2.2.5.13.2.1.1. Proprietăţi fizice. Trifluorura de clor gazoasă este incoloră, cea lichidă este verde pală şi cea solidă este albă. Spectrul

Raman indică o asociere (ClF3)2. Constanta lui Trouton (20,8) nu este

în acord cu vre-o asociere moleculară în lichid. În stare de vapori se admite o dimerizare. Momentul de dipol calculat este: μ= 0,554 D

(D.W.Magnuson - 1952). Constanta dielectrică are valoarea ε = 4,754

– 0,0187, între 0 şi 25ºC. Prin raze X şi spectre de microunde s-a

stabilit, că are o structură în T, distorsată (T.Smith - 1953). Aceste date sunt în acord cu spectrul Raman şi cel de vibraţie, din care se trag

concluzii asupra unei structuri piramidale (K.Schafer, E.Wicke - 1948).

Structura electronică a moleculei ClF3 este:

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XX¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XCl

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XX¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

X

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XX¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XX¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XX¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XF X¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XX¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XX¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XX¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

X

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XX¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XF X¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XX¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XX¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XX¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

X

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XX¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

X

F X¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XX¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XX¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XX¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XX¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XX¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

X

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XX¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XCl

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XX¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

X

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XX¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XX¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XX¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XF X¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XX¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XX¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XX¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

X

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XX¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XF X¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XX¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XX¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XX¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

X

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XX¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

X

F X¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XX¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XX¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XX¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XX¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

XX¨

¨

¨

¨

¨

+ X¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

X

2.2.5.13.2.1.2. Proprietăţi chimice. La temperatură înaltă

trifluorura de clor se disociază conform reacţiei:

ClF3 ↔ ClF + F2 cu K250º = 3·10ˉ

4. Reacţionează cu apa formând ClOF, care rămâne

dizolvată cu coloraţie roşie. Este un clorurant şi fluorurant foarte activ.

Transformă oxizii cei mai stabili în fluoruri (MgO, CaO, Al2O3). Clorurile sunt transformate în fluorurile corespunzătoare stării

superioare de valenţă a metalului (E.G.Rochow, I.Kukin - 1952):

CoCl2 + ClF3 = CoF3 + 3/2Cl2

62

Atacă unele metale direct cu aprindere (Al, Mg, Fe), altele

peste 120ºC (Ag, Hg, Cu, Pb, Ti), iar altele peste 200ºC. Dioxidul de sulf, hidrogenul sulfurat şi amoniacul ard în trifluorură. Reacţia cu

hidrogenul, oxidul de carbon, sulfura de carbon, amoniacul,

hidrocarburile constituie sisteme motoare chimice. În flăcările corespunzătoare apar radicali liberi (G.J.Skinrow, G.Wolfhardt - 1955).

Se păstrează lichefiată în cilindri de fier cu legături şi robinete de

teflon. Cu acidul fluorhidric formează un complex: ClF3 + HF ↔ HClF4

Trifluorura de clor transformă clorurile de Co(II), Ni(II) şi

Ag(I) în CoF3, NiF2, AgF2, care împreună cu HgF2 sunt agenţi de

fluorurare în chimia organică (E.G.Rochow, I.Kukin - 1952). 2.2.5.13.2.2. Trifluorura de brom BrF3. A fost preparată prima

dată de P.Lebeau (1905 – 1908) şi E.B.R.Prideaux (1905 – 1906) răcind

amestecul vaporilor de brom şi fluor cu zăpadă carbonică. O.Ruff (1932) a realizat reacţia într-un vas de cupru diluând fluorul cu azot.

Dacă se condensează amestecul de gaze la 10ºC, monofluorura de brom

şi fluorul nu sunt reţinute în trapă. Bromul poate fi separat prin distilare

sau lăsând să se separe două pături (BrF3 cea superioară). Se mai obţine pe baza reacţiei:

MBr + 2F2 = MF + BrF3

2.2.5.13.2.2.1. Proprietăţi fizice. Trifluorura de brom este un lichid incolor cu tentă verde-gălbuie, cu punct de fierbere 127,6ºC.

Fumegă la aer şi se solidifică sub forma unor cristale verzi-gălbui la

8,87ºC. Densitatea lichidului şi solidului sunt 2,323 şi respectiv 2,843 g/ml. Momentul electric al moleculei gazoase este 1,19 D (M.T.Rogers

şi colaboratorii - 1955), ceea ce implică o structură trigonală

piramidală. Conductibilitatea electrică (8,0·10ˉ3 Ωˉ

1·cmˉ

1 la 25ºC) se

explică printr-o autoionizare. Din difracţie de electroni rezultă o structură piramidală cu unghiul F – Br – F de 86º şi rBr–F = 1,78 Å

(M.T.Rogers - 1947). Speciile de ioni sugerate de conductibilitate sunt

BrF2+ şi BrF4ˉ. Primul ion este unghiular, iar al doilea planar, cu două

dublete deasupra şi dedesubtul planului.

2.2.5.13.2.2.2. Proprietăţi chimice. Trifluorura de brom este un

dizolvant pentru mulţi derivaţi nemetalici sau metalici. Astfel, bromul dizolvat în trifluorură de brom reacţionează cantitativ cu fluorul gazos.

63

Se autoionizează în acord cu valoarea mare a constantei lui T.Trouton

(25,3): 2BrF3 ↔ BrF2

+ + BrF4ˉ

În acest caz BrF4ˉ este baza de la care se cunosc sărurile AgBrF4,

KBrF4, Ba[BrF4]2. Acizii corespunzători ce conţin cationul BrF2+ au

fost preparaţi în unele cazuri [BrF2][SbF6], [BrF2][NbF6], [BrF2]2[SnF6].

S-au putut titra conductometric astfel de baze cu astfel de acizi:

[BrF2][SbF6] + Ag[BrF4] = Ag[SbF6] + 2BrF3 Acidul [BrF2][AuF4] poate fi neutralizat cu o bază ca de

exemplu Ag[BrF4]:

Ag[BrF4] + [BrF2][AuF4] = Ag[AuF4] + 2BrF3

S-au preparat şi compuşii [BrF2]3[AuF6] şi [BrF2][SbF6]. Aceste baze şi acizi pot reacţiona cu anhidride acide şi bazice spre a da reacţii

de neutralizare (V.Gutmann - 1950, A.G.Sharpe, H.J.Emeleus - 1948):

VF5 + Ag[BrF4] ↔ Ag[VF6] + BrF3 Trifluorura de brom are rolul fluorului care poate fi donor sau

acceptor de electroni. Într-un sistem acid-bază ionul fluor are rolul

protonului dar de sarcină opusă.

Halogenuri ca BF3, TiCl4, SiF4, GeF4 se dizolvă fără modificare în trifluorura de brom. Celelalte fluoruri ionice intervin în reacţii în care

au rolul de donori sau acceptori de ioni Fˉ. Ele regenerează molecula de

trifluorură de brom, pornind de la ionii BrF2+ sau pot să participe la

constituirea ionilor MF6ˉ sau uneori MF4ˉ capabili să se asocieze chiar

cu BrF2+. Fluorurile din grupa I şi a V-a se dizolvă în trifluorură de

brom cu reacţie exotermă. Solubilitatea fluorurile alcaline creşte odată cu creşterea cu

volumului cationului. Există un paralelism între acţiunea oxidantă,

creşterea sarcinii nucleare şi scăderea tendinţei de a pierde ioni fluor a

fluorurilor în sistemul periodic. Paralel scade solubilitatea fluorurilor metalice. Fluorurile grupei a V-a care pot acţiona ca acceptor de Fˉ sunt

foarte solubile formând soluţii conductibile.

În triiodura de brom pot avea loc reacţii de solvatare (paranteza obişnuită înseamnă un compus intermediar) urmate de un proces de

fluorurare:

K[PF6] + BrF3 = k[BrF4] + (PF5) PF5 + BrF3 = (BrF2PF6)

(BrF2PF6) + K[BrF4] = K[PF6] + 2BrF3

64

Trifluorura de brom este un agent de fluorurare puternic.

Dizolvă aurul (nu atacă platina), negrul de fum, iodul, sulful, fosforul, arsenul, borul, siliciul. Trifluorura de brom transformă CdI2, LiCl,

AlCl3, FeCl3 în fluoruri. Reacţii complete de fluorurare au loc cu CuO,

B2O3, Tl2O3, SiO2, GeO2, TiO2, As2O3, SeO2, Sb2O3, I2O5 şi parţiale cu BeO, MgO, ZnO, CdO, HgO, CaO, Al2O3, SnO2, PbO2 şi ThO2

(H.J.Emeleus, A.A.Wolf - 1950).

2B2O3 + 4BrF3 → 4BF3 + 2Br2 + 3O2 3SiO2 + BrF3 → 3SiF4 + 2Br2 + 3O2

Dintre interhalogeni, probabil, trifluorura de brom este cel mai

mult folosită ca reactiv de laborator, mai ales pentru obţinerea unor

combinaţii complexe. Spre a ilustra numărul mare şi diversitatea preparărilor prin această metodă, se prezintă reacţiile (K.O.Kriste,

C.J.Schach - 1970):

Ag + A4 BrF3

AgBrF4 + BrF2AuF4 → AgAuF4

NOCl + SnF4 BrF3

[NO]SnF6

N2O4 + Sb2O3 BrF3

[NO2]SBF6

VF5 + LiF BrF3

LiVF6

Ru + KCl BrF3

KRuF6

Metafosfaţii sunt transformaţi de trifluorura de brom în hexafluorofosfaţi, ortofosfaţii în fluoro şi bromofosfaţi, peroxosulfaţii şi

pirosulfaţii în fluorosulfonaţi M(FSO3), cromaţii fluorocromaţi

MCrF4O, permanganaţii în fluorosăruri roşii MMnF5 sau galbene

MMnF6. Trifluorura de brom reacţionează violent cu halogenurile alcaline (NH4, NH4Cl, KBr, KI, KF), alcalino-pământoase (BaCl2) şi de

argint (AgCl şi AgF) formând complecşi ce conţin anionul BrF4ˉ,

Ag[BrF4], Ba[BrF4]2, K[BrF4]. Folosind trifluorura de brom s-au preparat compuşi nitroniu (NO2)2[SnF6] şi NO2[AsF6] (H.J.Emeleus -

1950) şi nitrozil (A.A.Wolf - 1951).

Reacţiile trifluorurii de brom cu compuşii organici sunt importante. Cu tetraclorura de carbon formează CBr3F, CBr2F2 şi CBrF3

(H.J.Emeleus - 1948).

2.2.5.13.2.2.3. Triclorura de iod ICl3. A fost descoperită de

J.L.Gay-Lussac (1814). Clorul lichid la -90ºC se combină cu iodul sau cu o iodură (PbI2), formând triclorura de iod cristalină. O soluţie de

65

triclorură de iod în acid clorhidric se prepară pe baza reacţiei

(Ya.A.Fialkov, F.E.Kagan - 1952): KI + 2KIO3 + 12HCl = 3ICl3 + 3KCl + 6H2O

sau prin acţiunea acidului clorhidric asupra pentaoxidului de diiod:

I2O5 + 10HCl = 2ICl3 + 5H2O + 2Cl2 Se mai poate obţine prin acţiunea pentaclorurii de fosfor asupra

bromurii de iod, prin acţiunea clorurii asupra iodatului de argint, a

clorurii de sulfuril asupra iodului etc. 2.2.5.13.2.3.1. Proprietăţi fizice. În stare solidă, triclorura de

iod se prezintă sub formă de cristale aciculare galbene ca lămâia, uşor

transformabile în plăci triclinice roşii-oranj care sublimă la temperaturi

sub 0ºC. Este delicvescentă şi are miros înţepător. Reţeaua cristalină a triclorurii de iod constă din molecule plane I2Cl6 (fig. 92) cu dublete de

electroni ale iodului neutralizate de o parte şi alta a planului

(K.H.Boswijk, E.H.Wiebenga - 1954). Punctele de fierbere şi de topire nu sunt exacte din cauza descompunerii în monoclorură de iod şi clor.

Din densitatea de vapori rezultă, că la 77ºC disocierea este completă.

I

Cl

Cl

Cl

Cl

I

Cl

Cl2,38 Å

2,39 Å

2,69 Å

2,72 Å

94º84ºI

Cl

Cl

Cl

Cl

I

Cl

Cl2,38 Å

2,39 Å

2,69 Å

2,72 Å

94º84º

Figura 92. Reţeaua cristalină a triclorurii de iod

Este solubilă într-o serie de dizolvanţi minerali şi organici (SO2, POCl3, SO2Cl2, AsCl3, benzen, acid acetic, tetraclorură de

carbon.) Deşi spectrul de absorbţie în tetraclorură de carbon este cel al

compuşilor de disociere totală: ICl3 ↔ Cl2 + ICl

totuşi, dat fiind faptul că clorul este puţin solubil în tetraclorură de

carbon se admite o ionizare simultană (M.N.Greenwood, H.J.Emeleus -

1950): 2ICl3 ↔ ICl2

+ + ICl4ˉ

ceea ce explică şi conductibilitatea electrică a acestei soluţii.

2.2.5.13.2.3.2. Proprietăţi chimice. Reacţiile triclorurii de iod se explică ţinând seama de disocierea sa în clor şi monoclorură de iod.

Reacţionează cu hidrogenul formând acid clorhidric şi monoclorură de

iod. La temperatură mai înaltă se formează acid clorhidric şi iodhidric.

66

Atacă fosforul, potasiul cu care se aprinde, argintul, mercurul şi oxizii

lor. Are rol de oxidant faţă de acidul sulfuros, sulfhidric, sărurile de fier(II), de staniu(II) şi mulţi compuşi organici. Apa o hidrolizează după

reacţia globală (Tarugi - 1918):

2ICl3 + 3H2O ↔ 5HCl + ICl + HIO3 Procesul de hidroliză este incomplet (B.V.Soldatov,

S.A.Voznesenskii - 1941). Reacţia cu hidroxidul de potasiu este

complicată, producându-se clorură de potasiu, iodat, iod, iodură, hipoclorit, clorat, periodat.

Triclorura de iod adiţionează cloruri alcaline sau alte cloruri ale

unor elemente puternic electropozitive, formând combinaţii cristaline

de tipul MICl4. Sarea de potasiu se mai obţine prin acţiunea acidului clorhidric concentrat asupra iodaţilor:

KIO3 + 6HCl = KICl4 + Cl2 + 3H2O

Triclorura de iod reacţionează cu triclorură de aluminiu formând I[AlCl6] şi cu pentaclorura de antimoniu formând I[SbCl8].

Structurile acestora sunt considerate intermediare între [ICl2]+[SbCl6]ˉ

şi [ICl4]ˉ[SbCl4]+ pe de o parte şi între [ICl2]

+[AlCl4]ˉ şi [ICl4]ˉ[AlCl2]

+

pe de altă parte (C.G.Vonk, E.H.Wiebenga - 1959). 2.2.5.13.2.3.3. Întrebuinţări. Soluţia apoasă de ICl3 este un

antiseptic puternic, care chiar în soluţie apoasă şi diluţie mare distruge

bacteriile. Datorită proprietăţilor de a oxida sulful se întrebuinţează la dezagregarea minereurilor sulfuroase (pirită etc.) în soluţie clorhidrică.

De asemenea este utilizată în chimia organică drept transportator de

clor foarte activ, deoarece se disociază în monoclorură de iod şi clor. În acest fel se explică acţiunea catalitică a iodului în chimia organică.

2.2.5.13.2.4. Tribromura de iod. Tribromura de iod IBr3 se

descrie ca un lichid brun închis solubil în apă şi alcool. Există unele

indicaţii electrometrice că se găseşte în sistemul iod-brom alături de monobromură de iod fără să i se poată preciza exact compoziţia

(J.H.Faull, G.S.Forbes - 1933).

2.2.5.13.3. Combinaţii de tip AB5. Se cunosc până în prezent numai două pentahalogenuri: BrF5 şi IF5. În fiecare compus există cinci

perechi de electroni participante şi o pereche de electroni liberă.

Structura moleculelor de tip XY5 se observă în figura 93.

67

2,82 Å 3,17 Å

2,82 Å

3,17 Å175º

175º

2,82 Å 3,17 Å

2,82 Å

3,17 Å175º

175º

Figura 93. Moleculă de tip XY5

2.2.5.13.3.1. Pentafluorura de brom BrF5. A fost preparată de

O.Ruff şi H.Menz (1931) introducând un curent de vapori de brom diluaţi cu azot şi un exces de fluor într-un vas de cupru încălzit la

200ºC. Produsul brut este purificat prin distilare. Reacţia prezintă

pericol de explozie mai ales în vas de platină. Se poate folosi ca

substanţă iniţială trifluorura de brom, însă echilibrul reacţiei: BrF3 + F2 ↔ BrF5

nu este atins. Se condensează amestecul de trifluorură şi pentafluorură

de brom la -60ºC şi se distilă la presiune redusă în vas de cuarţ sub 0ºC. Excesul de fluor se condensează într-o trapă răcită cu aer lichid.

2.2.5.13.1.1. Proprietăţi fizice. Este un lichid aproape incolor,

care se solidifică la -61ºC şi fierbe la 40,5ºC. În stare de vapori nu este

asociată, însă constanta lui F. Trouton (23,7) a lichidului indică o oarecare asociere. În spectrul Raman s-au măsurat nouă frecvenţe

fundamentale. Aceste date sunt în acord cu o structură tetragonal-

piramidală şi infirmă structura de bipiramidă trigonală (T.G.Burke, E.A.Jones - 1951).

Există posibilitatea ca o structură să fie susceptibilă de o

distorsiune spontană: a) dacă este implicată o orbitală degenerată în starea fundamentală (Efect Jahn-Teller) sau b) dacă există o stare

excitată separată de starea fundamentală printr-o energie mică

(pseudoefectul Jahn-Teller). Aceste condiţii sunt îndeplinite pentru

BrF5 (R.G.Pearson - 1969), ceea ce permite o distorsiune a bipiramidei trigonale.

2.2.5.13.3.1.2. Proprietăţi chimice. Disocierea se începe abia la

400ºC. Apa o transformă în acid fluorhidric, oxotrifluorură de brom BrOF3 şi apoi acid bromic. Atacă sodiul, cuprul, argintul, calciul,

cadmiul, titanul, cromul, platina. Pentafluorura de brom arde în dioxid

de sulf, hidrogen şi oxid de carbon. Transformă oxizii WO3, MoO3,

68

Cr2O3, P2O5, I2O5, As2O5, SiO2, MgO în fluoruri. Deplasează ceilalţi

halogeni din sărurile lor şi atacă multe substanţe organice. 2.2.5.13.3.2. Pentafluorura de iod IF5. Pentafluorura de iod a

fost obţinută de H.Kammerer (1862) şi de Gore în anul 1871, încălzind

la roşu fluorura de argint cu vapori de iod: 5AgF + 3I2 = 5AgI + IF5

O.Ruff şi R.Kein (1930 – 1931) şi O.Ruff şi A.Braida (1934)

au preparat-o încălzind pentaoxidul de diiod cu fluor, reacţie în care se formează şi puţină oxotrifluorură de iod care se depune pe pereţi sub

formă de cristale:

2I2O5 + 10F2 = 4IF5 + 5O2

2I2O5 + 6F2 = 4IOF3 + 3O2 Pentafluorura de iod car se formează în exces de fluor se

elimină menţinând trifluorura lichidă la –10ºC şi sub o presiune de 100

mm Hg. Se purifică prin distilare în vase de cuarţ topit. 2.2.5.13.3.2.1. Proprietăţi fizice. Se prezintă ca un lichid

incolor care fierbe la 98ºC şi se solidifică la 9,6ºC. Din spectrul de

vibraţie i se atribuie o structură de piramidă tetragonală cu dubletul

iodului neutilizat ocupând vârful unui octaedru (R.C.Lord - 1950, R.L.Scott - 1950, W.G.Palmer - 1953). Atomii de fluor se găsesc în

vârfurile bazei pătrate, iar atomul de iod şi fluorul celălalt pe axa

tetragonală, normală pe bază. Momentul de dipol în stare de vapori 2,18 D reflectă o disimetrie structurală marcată. Datele de raze X indică o

structură de bipiramidă triunghiulară.

2.2.5.13.3.2.2. Proprietăţi chimice. Pentafluorura de iod este stabilă până la 400ºC. Ulterior are loc o disociere care provoacă

creşterea numărului de coordonaţie al atomului central, cel mai

electropozitiv:

7IF5 ↔ I2 + 5IF7 Metalele alcaline sunt atacate superficial şi explodează la

încălzire în pentafluorură de iod. Atacă încet Ag, Mg, Cu, Fe, Hg şi Cr.

Reacţionează cu multe substanţe (E.E.Aynsley - 1953). Anhidrida iodică formează cu IF5 cristale albe de oxotrifluorură

de iod. Oxizii P2O5, V2O5, Sb2O5, Cr2O3, WO3 se dizolvă în

pentafluorură de iod formând POF3, VOF3, SbF5·IO2, CrO2F2 şi WO3·2IF5. Cu permanganatul sau perrenatul de potasiu are loc reacţia:

KMO4 + IF5 → MO3F + IOF3 + KF; (M = Mn, Re)

69

Sunt posibile reacţii de tip acid-bază, în care pentafluorura de

iod reacţionează ca dizolvant:

SbF5 + IF5 = SbIF10 KI

KSbF6 + IF5

BF3 + KF IF5

KBF4

Conductibilitatea specificată a pentafluorurii de iod în acid

fluorhidric la 25ºC este 1,53·10ˉ5 Ωˉ

1·cmˉ

1 şi indică un anumit grad de

ionizare (R.Y.Gillespie, J.Passmore - 1975):

2IF5 ↔ IF6ˉ + IF4+

Prin adaos de iodură de potasiu la pentafluorură de iod se formează la fierbere hexafluoroiodatul de potasiu KIF6, care

reacţionează cu apa astfel:

KIF6 + 3H2O = K+ + 6F6ˉ + IO3ˉ + 6H

+

Ionul IF6ˉ cu configuraţie electronică 5s25p

6sd

46s

2 a stratului de

valenţă al iodului are o structură octaedrică (H.J.Emeleus, A.G.Sharpe -

1950).

2.2.5.13.4. Combinaţii de tip AB7. Există un singur reprezentant al acestei clase IF7. Volumul atomului de iod este suficient de mare

pentru a coordina şapte atom de fluor. Combinaţiile cu numărul de

coordinaţie şapte sunt puţin obişnuite. Combinaţia pierde uşor fluor trecând în pentafluorură de iod.

2.2.5.13.4.1. Heptafluorura de iod IF7. A fost preparată de

O.Ruff şi R.Keim (1930 – 1931) saturând pentabromura de iod încălzită

la 90ºC cu un curent de fluor şi trecând amestecul într-un tub de platină încălzit sub 290ºC. Amestecul se condensează şi se fracţionează

(W.C.Schumb şi M.A.Lynch - 1950):

IF5 + F2 ↔ IF7 2.2.5.13.4.1.1. Proprietăţi fizice. Este un gaz incolor care

fumegă la aer şi atacă mucoasele. Solidul se topeşte sub uşoară presiune

la 5 – 6ºC. Lichidul supratopit fierbe la 4,5ºC. Are o structură de bipiramidă pentagonală cu cei doi atomi mai mobili în vârfuri.

Heptafluorura de iod se descompune în pentafluorură de iod cu o

structură de piramidă pătrată (R.C.Lord - 1950, R.L.Scott - 1950).

2.2.5.13.4.1.2. Proprietăţi chimice. Reacţionează numai la temperatura la care se poate disocia ca un amestec de fluor şi

pentafluorură de iod. Atacă totuşi la temperatura ordinară obişnuită

sulful, arsenul, fosforul alb, borul şi siliciul. Sodiul, potasiul, bariul,

70

magneziul, aluminiul reacţionează violent cu heptafluorura de iod.

Iodul reduce heptafluorura la pentafluorură de iod: F2

I2

IF5 + F2 IF7

Reacţionează cu apa formând acid periodic şi acid fluorhidric.

2.2.5.14. OXOHALOGENURILE HALOGENILOR

Se cunosc precis dioxofluorura de brom BrO2F, oxoclorurile

ClO+, ClO2

+ şi oxofluorurile de iod IOF3 şi IO2F. În literatură sunt citate

şi alte specii (K.O.Kriste, E.C.Curtis, C.J.Schack - 1972). 2.2.5.14.1. Dioxofluorura de brom. A fost preparată de

M.Schmeisser şi E.Pammer (1957), barbotând fluor printr-o suspensie

de dioxid de brom în perfluorpentan C5F12 înlocuind fluorul cu

pentafluorură de brom şi dioxidul de brom cu bromat: BrF5 + 5BrO2 = 5BrO2F + ½Br2

KBrO3 + BrF5 = KBrF4 + BrO2F + ½O2

S-a mai obţinut la temperatura de -50ºC după fracţionare sub -20ºC pe baza reacţiei:

BrF5 + 2Br2 + 10O3 = 5BrO2F + 10O2

Poate fi considerată ca o fluorură a acidului bromic BrO2(OH).

Oxoclorurile se obţin pe baza unor reacţii ca: 2ClO2 + 3SO3 → [ClO][ClO2][S3O10]

[ClO2][SO3F]SO2

ClO2F AsF5

[ClO2][AsF6] Reacţiile ClO2F se observă în figura 94.

Oxofluorurile iodului se consideră fluoruri ale radicalilor (IO)3+

şi (IO2)+ în care iodul este pentavalent. Prima combinaţie rezultă prin

acţiunea pentafluorurii de iod asupra pentaoxidului de diiod:

I2O5 + 3IF5 = 5IOF3

Ultima rezultă prin dismutaţia precedentei la 100ºC (E.E.Anysley - 1953):

2IOF3 = IO2F + IF5

71

ClO2F

ClOF3

ClF3, h

40º

PtF 6, 2

[ClO2]+[PtF6]

- + [ClO2F2]+[PtF6]

-

CsF6

-80ºCCs[ClO2F2]

MFn

[ClO2]+[MFn-1]

-

(n=3, M=B; n=5, M=P, As)

Al2O3

AlF3

SnCl 4

[ClO2]2+[SnF6]

2-

AsF3[ClO2]2

+[AsF6]-

Sb2 O

3

[ClO2]+[SbF6]

-

ClO2F

ClOF3

ClF3, h

40º

PtF 6, 2

[ClO2]+[PtF6]

- + [ClO2F2]+[PtF6]

-

CsF6

-80ºCCs[ClO2F2]

MFn

[ClO2]+[MFn-1]

-

(n=3, M=B; n=5, M=P, As)

Al2O3

AlF3

SnCl 4

[ClO2]2+[SnF6]

2-

AsF3[ClO2]2

+[AsF6]-

Sb2 O

3

[ClO2]+[SbF6]

-

Figura 94. Reacţiile ClO2F

Se cunoaşte ionul IO2F2ˉ de la care se cunosc săruri (J.J.Pitts,

S.Kongaricha, A.W.Jache - 1965). Structurile moleculare ale IO2F2ˉ şi

IOF3 se observă în figura 95.

1,93±0,05 Å

180º100±10º

I

F

F

O

O

a

1,82(2) Å

192(1)ºI

F

F

O

F

b

1,83(2) Å

1,90(2) Å

1,74(2) Å

1,93±0,05 Å

180º100±10º

I

F

F

O

O

a

1,82(2) Å

192(1)ºI

F

F

O

F

b

1,83(2) Å

1,90(2) Å

1,74(2) Å

Figura 95. Structurile moleculare ale IO2F2ˉ şi IOF3

2.2.5.15. POLIHALOGENURI

Se ştie de multă vreme, că iodul se asociază cu un ion de iod formând un ion complex solubil:

I ˉ + I2 ↔ I3ˉ

Formarea orbitalelor moleculare tricentrice şi diagrama nivelelor de energie pentru I3ˉ şi alte sisteme în corelaţie cu acestea se

observă în figura 96 (R.E.Rundle - 1963, E.H.Wiebenga, D.Kracht -

1969).

72

+A + +

Y X Y

+N +

+B ++

E

+A +A + +

Y X Y

+N +N ++

+B +B ++++

E

Figura 96. Diagrama nivelelor de energie pentru I3ˉ

Schema simplă indică numai participarea orbitalelor p la

legături şi pare mai realistă decât o alta mai sofisticată, care ia în

considerare participarea orbitalelor s, d şi a interacţiilor π. Se cunosc şi cationii X2

+ (X = Cl, Br, I), dintre care I2

+ este la

originea paramagnetismului şi a culorii albastre intense ale iodului în

oleum. Se cunosc compuşi ca [I2]+[M2F4]ˉ (M = Sb, Ta)

(R.D.W.Kemmit - 1968) şi [Br2]+[Sb3F16]ˉ (A.J.Eduards, G.R.Jones -

1971). Se cunosc şi cationi pentaatomici ca I5+ şi MF4

+ (M = Cl ,Br, I).

Se cunosc halogenocloruri, polibromuri, halogenobromuri,

poliioduri şi halogenoioduri şi ioni polihalogenuri. Astfel se cunosc ioni de tipul: X3ˉ: I3ˉ, I2Brˉ, I2Clˉ, IBr2ˉ, ICl2ˉ, IBrClˉ, IBrFˉ, Br3ˉ, Br2Clˉ,

BrCl2ˉ, Cl3ˉ; de tipul X5ˉ: F5ˉ, I4Clˉ, I4Brˉ, I2Br3ˉ, I2Br2Clˉ, I2BrCl2ˉ,

I2Br3ˉ, IBrCl3ˉ, ICl4ˉ, ICl3Fˉ, IF4ˉ, BrF4ˉ, ClF4ˉ; de tipul X7ˉ: I7ˉ, I6Brˉ,

IF6ˉ, Br6Clˉ; de tipul X9ˉ: I9ˉ, de tipul Xnnˉ: I8

2ˉ, şi de tipul Xn

+: ICl2

+,

BrF2+, IF4

+ (J.E.Huheey - 1978). O porţiune a structurii ionului

„enceaiodură” se observă în figura 97.

73

267 ppm

89º85º

I I I I I

I

I

I

I

343 ppm 324 ppm 267 ppm

318 ppm

324 ppm

291 ppm

87º 290 ppm

267 ppm

89º85º

I I I I I

I

I

I

I

343 ppm 324 ppm 267 ppm

318 ppm

324 ppm

291 ppm

87º 290 ppm

Figura 97. O porţiune a structurii ionului „enceaiodură”

Se cunosc săruri care conţin ioni tetracloroiodic (ICl4)ˉ şi dicloroiodic ICl2ˉ (W.Cremer, R.Ducan - 1931). A fost izolat chiar

acidul H(ICl4)·4H2O. Dizolvând bromul în acid bromhidric s-a obţinut

HBr3 şi există dovezi despre existenţa HClBr2 şi HbrI2. Folosind

proprietatea bromului de a se dizolva în bromuri s-au obţinut polibromuri de tipul M11Br4 care sunt dimeri sau săruri duble deoarece

sunt diamagnetice şi MBr2n+1 în care n = 1, 2 şi 3. La acestea se mai

adaugă şi săruri de tipurile MClBr2 şi MBrCl2. Echilibrul dintre brom şi o bromură alcalină în care apar

polibromuri a fost studiat pe baza unor măsurători de solubilitate, de

coeficient de schimb cu un dizolvant neionizat etc.: Brˉ + nBr2 ↔ Brˉ2n+1

S-au preparat polibromuri ale metalelor alcaline grele, ale

amoniului tetrasubstituit şi ale cationilor voluminoşi ai alcaloizilor.

Poliiodurile descoperite sunt de tipul I3ˉ, I5ˉ, I7ˉ, I9ˉ. Poliiodurile de tipul MI4 fiind diamagnetice înseamnă că sunt duble

M2I8 sau mixte MI3, şi MI5, condiţii în care dispar electronii

neîmperecheaţi. Halogenoiodurile au formula generală IaXbYc. Numerele a, b, c se supun regulii a + b + c = 2n + 1 (n întreg), ceea ce

reprezintă condiţia ca ansamblul respectiv să fie diamagnetic.

Existenţa poliiodurilor se demonstrează prin studii de solubilitate a iodului în ioduri, studii crioscopice, conductometrice, de

absorbţie a luminii, coeficienţi de repartiţie etc. Ele se obţin sub formă

cristalină topind direct iodul cu iodura respectivă sau dizolvând iodul şi

iodura într-un dizolvant care ulterior se îndepărtează. Este interesant că

74

locul cationului cu volum mare poate fi luat de un ion complex, de

exemplu: [Zn(NH3)4]I5 şi [Cd(NH3)2]I7 sau [(C6H5)4As]I3, [(C2H5)4N]I7, [(CH3)4N]I5, [(CH3)4N]I9. Poliiodurile hidrolizează uşor şi se dizolvă în

dizolvanţi cu constantă dielectrică mare ca alcooli, cetone, ceea ce

reflectă o natură covalentă-polară. La descompunerea termică se formează compuşii cu energia de reţea cea mai mare:

CsICl2 = CsCl + ICl = CsI + Cl2

Sunt mai stabile termic combinaţiile cu structura cea mai simetrică şi cele cu metalul cel mai greu. Halogenul cel mai

electronegativ înlocuieşte pe cel mai puţin electronegativ şi cel mai

electropozitiv pe cel mai puţin electropozitiv dintr-o polihalogenură:

KIBr2 + Cl2 = KICl2 + Br2 MBr3 + I2 = MIBr2 + IBr

Polihalogenurile se pot dizolva în halogenuri lichizi din care

cristalizează din nou la evaporare. Un halogen se poate adiţiona la o polihalogenură:

KICl2 + Cl2 = KICl4

Ionii ICl2ˉ şi IBrClˉ sunt liniari şi simetrici în primul caz (r =

2,34 Å) şi desigur asimetrici în al doilea (rI–Br = 2,50 Å şi rI–Cl = 2,38 Å; R.C.L.Mooney - 1939). S-au găsit ioni ICl2ˉ liniari şi cu cele două

distanţe I – Cl diferite în (C4H12N2) (ICl2)2 (C.Romming - 1958).

Ionul ICl4ˉ are o structură plană în KICl4 (R.C.L.Mooney - 1938) şi ionul BrF4ˉ are o structură plan pătrată cu distanţa Br – F =

1,88 Å (W.G.Sly, R.E.Marsh – 1957).

Ionul triiodură are o structură liniară cu distanţe egale între atomii de iod în săruri cu cationi mari ca [(C6H5)4As]I3 (rI–I = 2,91 Å;

R.C.L.Mooney, J.C.Slater - 1959) şi o structură unghiulară şi distanţe I

– I diferite în alţi compuşi ca NH4I3, CsI3, etc. (rI–I = 2,83 şi 3,04 Å şi α

= 176º, H.A.Tasman, K.H.Boswijk - 1955). Lungimea legăturilor în Cl2ˉ, IClBrˉ şi ICl4ˉ este cea pentru

legături simple covalente pe când în toţi ionii poliiodurilor distanţele

sunt intermediare între cea covalentă (rI–I = 2,68 Å) şi cea mai scurtă distanţă intermoleculară în iodul cristalin 3,54 Å. Pentru ionii izomeri:

a) (Br – I – Cl), b) (I – Br – Cl)ˉ şi c) (I – Cl – Br)ˉ se poate arăta

printr-un calcul simplu HMO că cel mai stabil este izomerul a) cu atomii terminali cei mai electronegativi (E.Heilbronner, E.Bock -

1976).

75

Structura poliiodurilor superioare constă din plane în care ionul

iod leagă una, două sau mai multe molecule de iod. Distanţele dintre planele legate prin forţe van der Waals sunt mari (4,3 Å). Distanţele

dintre atomii de iod din plan sunt diferite şi pe măsură ce se trece la ioni

superiori molecula I2 este din ce în ce mai puţin deformată şi distanţa tinde spre cea din molecula liberă. Structura unui strat din molecula

N(CH3)4I5 care conţine ionul I5ˉ este dată în figura 98 (J.Broockewa -

1957).

Figura 98. Structura unui strat din molecula N(CH3)4I5

S-a sugerat, că iodul nu utilizează orbitalii săi d de sub stratul de valenţă pentru legături covalente. Ionul I5ˉ rezultă, probabil, ca şi

ceilalţi ioni de poliioduri din interacţiunea ionilor iod cu molecule

polarizabile de iod (R.J.Hach, R.E.Rundle - 1951). Pentafluorura de fosfor interacţionează cu ionii de iod în soluţie pentru formarea unei

polihalogenuri complexe PCl6I. Aceasta se mai obţine prin topirea

componenţilor. Formarea combinaţiei este evidenţiată de măsurători de conductibilitate electrică. Complexul are structura [PCl4]

+[ICl2]ˉ. Se

admite că pentacluorura de fosfor oxidează iodul la monoclorură de iod

care cu PCl5 sau [PCl4]Cl formează [PCl6]I. Acelaşi compus de culoare

galben-oranj se formează în reacţia triclorurii de fosfor cu clorura de iod. Reacţia poate fi scrisă în două stadii:

PCl3 + 2ICl = PCl5 + I2

PCl5 + ICl = PCl6I sau global:

PCl3 + 3ICl = PCl6I + I2

Un compus analog se poate obţine din tribromură de fosfor şi

monobromură de iod sau amestecând pentabromură de fosfor cu monobromură de iod în disulfură de carbon:

PBr3 + 3IBr = PBr6I + I2

76

Măsurători de conductibilitate electrică arată, că iodul este

transportat la anod, pe când fosforul la catod în acord cu reprezentarea: [PBr4]

+[IBr2]ˉ.

2.2.5.15.1. Structura şi proprietăţile halogenurilor. În fiecare

grupă a sistemului periodic, primul element se deosebeşte de celelalte, deoarece acestea din urmă pot folosi orbitali d pe lângă s şi p pentru a

forma legături. Fluorul formează de obicei fluoruri în care metalul se

găseşte în trepte superioare de valenţă. Fluorul formează o legătură covalentă, clorul patru, bromul mai mult decât trei numai în

pentafluorură de brom şi iodul şase şi şapte legături covalente.

Fluorul fiind cel mai electronegativ formează legături cu

caracterul ionic cel mai pronunţat. Fluorurile metalice au structuri ionice. Structurile fluorurilor diferă de ale altor halogenuri pentru

acelaşi metal. Unii dioxizi au aceeaşi structură ca difluorurile, pe când

clorurile, bromurile şi iodurile respective se aseamănă cu disulfurile, diselenurile şi ditelururile.

Iodurile sunt, în general, solide cristaline cu o culoare mai

intensă decât bromurile şi clorurile corespunzătoare, diferenţa fiind mai

netă pentru compuşii poliioduraţi (J.H.Kastle - 1899). Solubilitatea iodurilor este mai mică decât a bromurilor şi clorurilor corespunzătoare.

Formarea iodurilor are loc cu cea mai mică degajare de energie în

aceeaşi serie de halogenuri. Contracţia de volum la formarea iodurilor este cea mai mică şi

de aceea iodurile, deşi izomorfe uneori cu restul halogenurilor nu

formează decât o serie lacunară de cristale mixte cu clorurile şi bromurile.

Iodurile se topesc fără descompunere, mai uşor decât bromurile şi

clorurile şi se volatilizează mai uşor. Culoarea, solubilitatea şi

fuzibilitatea bromurilor este intermediară între cloruri şi ioduri. Conductibilitatea electrică a halogenurilor creşte în ordinea: cloruri,

ioduri, bromuri, în apă; ioduri, bromuri, cloruri în amoniac şi cloruri,

bromuri, ioduri în acid cianhidric (K.A.Kraus - 1949). Fluorurile prezintă puncte de topire şi de fierbere cele mai

înalte. Caracterul ionic cel mai pronunţat corespunde pentru acelaşi

element halogenurilor inferioare. În seria metalelor alcaline solubilitatea creşte cu dimensiunile halogenului şi distanţa interatomică.

77

Considerând fluorurile dintr-o singură serie, solubilitatea creşte cu

creşterea razei cationului. Stereochimia clorului, bromului şi iodului este dominată de

faptul că un grup de electroni de valenţă de 8, 10, 12 şi 14 electroni se

pot aranja tetraedric, trigonal bipiramidal, octaedric şi pentagonal bipiramidal.

Ionul Fˉ ar o rază de 1,36 Å comparabilă cu cea a ionului O2ˉ

de 1,40 Å, ceea ce face ca structurile fluorurilor şi oxizilor să fie asemănătoare (H.J.Emeleus în Fluorine Chemistry, J.H.Simons – 1950).

Cele mai multe fluoruri au reţele tridimensionale, pe când clorurile,

bromurile şi iodurile au reţele stratificate. De exemplu difluorura de

calciu posedă o reţea ionică tridimensională, pe când diclorura şi dibromura de calciu posedă o structură de rutil deformată şi diiodura de

calciu o structură în pături.

Din punct de vedere structural halogenurile simple se clasifică în: halogenuri tridimensionale, în straturi, în lanţuri şi halogenuri

moleculare (tabelul 44). Majoritatea halogenurilor de tip MX, MX2 şi

MX3 adoptă structuri de la stânga liniei pline a tabelului alăturat.

2.2.5.15.2. Halogenuri tridimensionale. Toate halogenurile alcaline (cu excepţia CsCl, CsBr, CsI) şi AgF, AgCl, AgBr cristalizează

la temperatura obişnuită în reţeaua clorurii de sodiu. Structura clorurii

de sodiu (a), a clorurii de cesiu (a), a CdCl2 (b) şi a SnI4 (c) se observă în figura 99.

Figura 99. Structura NaCl (a), CsCl (a), CdCl2 (b) şi SnI4 (c)

78

Tabelul 44. Structura halogenurilor metalice cristaline Tip NC

(M)

Tridimen-

sional

NC

(M)

Bidimen-

sional

NC

(M)

Lanţ NC

(M)

Mole-

culară

MX 4

6

8

Blendă Würtzit

NaCl

CsCl

5+2 TlI(galbenă) 2 AuI

MX2 4

6

6

7 7+2

8

Silice

Rutil

CaCl2

SrI2, EuI2

PbCl2 Fluorină

4

6

HgI2(roşie)

CdI2

CdCl2

3

3

4

4

SnCl2

GeF2

BeCl2

PbCl2

2

4

HgCl2

Pt6Cl12

MX3 6

7+2 8+1

9

ReO3

LaF3 YF3

UCl3

6

8+1

YCl3

BiI3

PuBr3

4

6

AuF3

ZrI3

3

4

4

SbF3

Al2Cl6

Au2Cl6

MX4 8

8

ZrF4

UCl4

6

6

PbF4

ThI4

5 6

6

6

TeF4 -NbI4

TeCl4

ReCl4

4 4

SnBr4 SnI4

MX5 7 -UF5 6 6

7

BiF5 CsF5

PaCl5

5 6

6

SbCl5 Nb2Cl10

Mo4F20

MX6 6 IrF6

Clorura, bromura şi iodura de cesiu, TlCl, TlBr şi TlI roşie

cristalizează în reţeaua clorurii de cesiu. Structura clorurii de cesiu este

mai densă decât a clorurii de sodiu. Întrucât numărul de coordinaţie este opt faţă de şase, este de aşteptat ca sub acţiunea presiunii halogenurile

cu structura clorurii de sodiu să adopte structura clorurii de cesiu.

Trecerea de la structuri de tip clorură de sodiu la cele de tip clorură de

cesiu are loc prin încălzire. Astfel, NH4Cl, NH4Br, NH4I cristalizează

79

sub 184,3, 137,8 şi respectiv -17, 6ºC în reţeaua clorurii de sodiu şi

peste aceste temperaturi în cea a clorurii de cesiu. Halogenurile de cupru(I) (cu excepţia CuF) cristalizează în

reţeaua blendei. Poate temperaturile de 407ºC clorura de cupru(I), peste

385ºC bromura de cupru(I) şi peste 369ºC iodura de cupru(I) adoptă structura würtzitei.

Difluorurile cu ioni voluminoşi (Cd, Cu, Hg, Sr, Pb, Ba)

cristalizează în reţeaua fluorinei cu număr de coordinaţie opt, iar cele cu cation puţin voluminos (Mg, Ni, Co, Fe, Mn, Zn) în reţeaua rutilului

cu număr de coordinaţie mic. Unele cloruri şi bromuri cu ioni

voluminoşi (M2+

şi M3+

) cristalizează în reţele ionice în contrast cu

structurile în lanţuri sau pături ale unui număr mare de dicloruri şi dibromuri. Astfel, diflorurile de Ca, Sr, Ba, Pb, Eu şi diclorura de Sr

cristalizează în reţeaua fluorinei. Diclorurile de Ba, Pb, Eu, Sm,

difluorura de plumb, dibromurile de bariu şi plumb, diiodura de bariu cristalizează în reţeaua diclorurii de plumb(II) (figura 100) (H.Braekken

- 1932). La fel şi clorurile de La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Ac, U,

Np, Pu, Am, bromurile de La, Ce, Pr, Ac, U, α-Np. O proiecţie a

cristalului de triclorură de uraniu este dată în figura 101, din care se poate observa coordinaţia ionilor.

Figura 100. Reţeaua diclorurii de plumb(II)

80

Figura 101. O proiecţie a cristalului de triclorură de uraniu

Halogenurile descrise au o structură esenţială ionică cu

excepţia blendei. Acestea posedă numere de coordinaţie mari şi

aranjamentul unor ioni în jurul altora este simetric (tabelul 45). Un

număr mare de halogenuri de acest tip prezintă structuri mai mult sau mai puţin deformate.

Tabelul 45. Simetria golurilor ocupate de ionii M şi X în halogenuri ionice

Structura Gol ocupat de M Gol ocupat de X

MX NaCl

CsI

Octaedric MX6

Octaedric MX8

Octaedric MX6

Cubic MX8

MX2 MgF2 rutil

CaF2

Octaedric MX6

Cubic MX8

Triunghiular MX3

Tetraedric MX4

MX3 SeF3 Octaedric MX6 Liniar MX2

2.2.5.15.3. Halogenuri cu structuri în straturi. Este ştiut faptul

că anumite halogenuri pot fi privite ca având o structură constituită

dintr-un aranjament compact al atomilor de halogen. După modul de ocupare al golurilor de atomi metalici rezultă structuri tridimensionale,

bidimensionale, monodimensionale sau finite. În figura 102 se observă

împachetarea a două straturi de halogeni de aşa natură, încât între

straturi rezultă goluri octaedrice ocupate de ioni metalici. Cele două straturi cu atomi metalici se leagă între ele de alte straturi duble

asemănătoare în exterior prin forţe van der Waals. Când succesiunea

straturilor este ABC – ABC se realizează o structură cubică, când succesiunea este AB – AB aranjamentul este hexagonal. Halogenurile

simple cu structuri tipic stratificate fac parte din sistemul cubic sau

81

hexagonal. În structura diclorurii de cadmiu cristalizează: CdCl2, FeCl2,

CoCl2, NiCl2, NiF2, MgCl2, ZnBr2, MnCl2. În reţeaua diiodurii de cadmiu cristalizează: CdI2, CuI2, MgI2, ZnI2, PbI2, MnI2, FeI2, CoI2,

YbI2, MgBr2, FeBr2, CoBr2, CdBr2, NiBr2, VCl2, TiCl2, TiI2 şi o serie de

hidroxizi de tipul A(OH)2 şi de disulfuri. În reţeaua triiodurii de bismut cristalizează: SbI3, AsI3, FeCl3, CrBr3, SeCl3, TiCl3, VCl3, FeBr3, TiBr3.

Figura 102. Goluri octaedrice între două straturi de halogeni

2.2.5.15.4. Halogenuri cu structuri în lanţuri. Există un număr

mic de halogenuri cu structuri în lanţuri. Astfel, diclorura de beriliu constă din lanţuri infinite formate din tetraedre BeCl4 legate prin

laturile opuse (R.E.Rundle, P.H.Lewis - 1952):

Be 82 Be Be

Cl Cl

Cl Cl

2,05 A

Cl

Be 82 Be Be

Cl Cl

Cl Cl

2,05 A

Cl

Structuri asemănătoare în lanţuri posedă şi PdCl2, CuCl2, CuBr2, NiI4, TaI4, α-UF5, BiF5. Structura diclorii de paladiu este

ilustrată în figura 103 (A.F.Wells - 1938). Distanţele interatomice se

observă în schema alăturată:

Pd 87 Pd Pd

Cl Cl

Cl Cl

3,18 A

3,34 A

2,31 A

Cl

3,34 Å

3,18 ÅPd 87 Pd Pd

Cl Cl

Cl Cl

3,18 A

3,34 A

2,31 A

Cl

3,34 Å

3,18 Å

Clorura şi bromura de cupru(II) anhidre sunt constituite din

lanţuri de acelaşi tip ca şi clorura de paladiu(II).

82

Figura 103. Structura PdCl2

2.2.5.15.5. Halogenuri moleculare. Halogenurile cu structuri

moleculare posedă molecule în nodurile reţelei cristaline. Halogenurile

nemetalice au puncte de topire joase şi se studiază greu. Studiul lor prin difracţie de electroni se referă la starea gazoasă. În aceste cazuri este

importantă mai ales structura internă a moleculei şi mai puţin modul în

care se aranjează acestea în cristal. Aranjamentul în cristal depinde de forma moleculelor. Structura tetraiodurii de staniu (F.Meller,

I.Fankuchen - 1955) poate fi comparată cu structura diiodurii de nichel

şi a iodurii de cupru(I). Aranjamentul atomilor de iod este acelaşi ca şi

atomii de iod în iodura de cupru(I), adică o structură de tip blendă. Dacă în jumătate din golurile octaedrice ale structurii compacte a

atomilor de iod se plasează atomii de nichel, astfel încât aceştia să se

găsească în anumite plane, se obţine structura diiodurii de nichel (structura CdCl2). Considerând în aceeaşi structură cubic compactă a

atomilor de iod golurile tetraedrice şi ocupând jumătate din acestea cu

ioni de Cu+, astfel încât să se obţină o structură tridimensională

(structura blendei) rezultă structura iodurii de cupru(I). În structura

tetraiodurii de staniu numai o optime din golurile tetraedrice sunt

ocupate cu atomi, motiv pentru care se obţine o structură cu molecule

discrete. În structurile CuI, SnI4, NiI2 şi CdI2 fiecare atom de iod are doisprezece vecini echidistanţi. Distanţele I – I cele mai scurte sunt la

4,28; 4,30; 4,18; 4,22 Å.

Majoritatea moleculelor halogenurilor nemetalice posedă aceeaşi structură în cristal ca şi în stare de vapori. Diclorura de galiu

însă constă în stare cristalină din ioni GaCl4ˉ şi Ga+ (G.Garton,

H.H.Powell - 1957).

83

Un număr de halogenuri există în stare cristalină ca molecule

dimere. Astfel, tribromura de aluminiu se găseşte ca molecule duble în cristal (P.A.Renes, C.H.Mac Gillavry - 1945). Două tetraedre distorsate

sunt unite printr-o latură. Triclorura de aur(III) constă din molecule

plane Au2Cl6. Pentaclorura de niobiu constă din molecule duble în reţeaua cristalină (A.Zalkin, D.E.Sands - 1958). În acest caz două

octaedre sunt legate printr-o latură.

În general, se poate observa regula că pe măsură ce numărul de coordinaţie scade are loc o trecere de la structuri tridimensionale la

structuri stratificate şi moleculare. Astfel, în cazul triclorurilor de

uraniu UCl3, cu număr de coordinaţie nouă, de plutoniu PuBr3 cu număr

de coordinaţie opt, de crom CrCl3 şi bismut BiI3 cu număr de coordinaţie şase se obţin structuri stratificate. În cazul Al2Br6 şi Au2Cl6

cu număr de coordinaţie patru, SbF3 şi SbCl3 cu număr de coordinaţie

trei se obţin structuri moleculare.

BIBLIOGRAFIE

1. Gulea A., Sandu I., Popov M. Lucrări practice la Chimia

anorganică. – Chişinău: Ştiinţa, 1994.

2. Sandu I., Şova S., Gulea A. Structura atomului. – Chişinău: USM, 1994.

3. Sandu I., Gulea A. Legătura chimică. Structura şi proprietăţile

moleculelor. – Chişinău: USM, 1996. 4. Spacu P., Gheorghiu C., Stan M., Brezanu M. Tratat de Chimie

Anorganică. Vol. 1.3. – Bucureşti: Editura Tehnică, 1978.

5. Peters E.I. Chemical Skills. – New York: Mcgaw-Hill Book

Company, 1984. 6. Holtzelaw H.F., Robinson W.P. College Chemistry. –

Lexington USA: D.C. Health and Company, 1988.

7. Robinson W.P. Archive Test Item file of General Chemistry. –Lexington USA: D.C. Health and Company, 1988.

8. Day M.C., Selbin J. Theoretical Inorganic Chemistry. – New

York, Amsterdam, 1974. 9. Gulea A., Kudriţchi S. Lucrări practice la Chimia Anorganică.

– Chişinău, 1988.

84

10. Negoiu D. Tratat de chimie anorganică. Vol. I, II. – Bucureşti:

Editura Tehnică, 1972. 11. Jolly W.L. The Chemistry of the Non-Metals. – New Jersey,

Prentice-hall. Inc., Engelwood Cliffs, 1966.

12. Neniţescu C.D. Chimie generală. – Bucureşti: Editura Tehnică, 1963.

13. Pascal P. Nouveau traité de chimie minérale. Tome I, VIII –

1968, X, XI – 1958, XIII – 1961, XVI. – Paris – Masson et Cie.

14. Cotton F.A., Wilkinson G. Advanced Inorganic Chemistry. –

New York, London, Interscience Publishers, 1962.

15. Cotton F.A. Progress in Inorganic Chemistry. Interscience

Publishers, vol. I-VIII. – New York, John Wiley & Sons INC, 1959-1967.

16. Basolo F., Pearson R.G. Mechanisms of Inorganic Reactions. –

New York, John Wiley & Sons INC, 1958. 17. Bailar J.C.Jr., Busch D.H. The Chemistry of the Coordination

Compounds. – New York, Rein-hold Publishing Corporation,

1956.

18. Gallais F. Chimie minérale théorique et expérimentale. – Paris, Masson et C

ie, 1950.