Trei cuvinte, cinci minciuni - Michael Stanovici cuvinte, cinci minciuni... · Trei cuvinte, cinci...

of 7 /7
-9 )d N o (J< c*j -Lr H c< EZ 0)ti b? 9IJ (d -li F U c z H c/) l-l 14 *{ U o-{ s5 11 ofl .=u ;{ o yr{ Jtl (JH r-{ o-l SJU -H (1 I-a F{ L r oP{ (J

Embed Size (px)

Transcript of Trei cuvinte, cinci minciuni - Michael Stanovici cuvinte, cinci minciuni... · Trei cuvinte, cinci...

Page 1: Trei cuvinte, cinci minciuni - Michael Stanovici cuvinte, cinci minciuni... · Trei cuvinte, cinci minciuni - Michael Stanovici Author: Michael Stanovici Keywords: Trei cuvinte, cinci

-9)dNo(J<c*j

-Lr H

c<E

Z0)tib?9IJ(d

-liF

UczHc/)l-l14*{U

o-{

s511 ofl

.=u

;{ o yr{

Jtl(JH

r-{ o-l

SJU

-H

(1I-a

F{

L r

oP{

(J

Page 2: Trei cuvinte, cinci minciuni - Michael Stanovici cuvinte, cinci minciuni... · Trei cuvinte, cinci minciuni - Michael Stanovici Author: Michael Stanovici Keywords: Trei cuvinte, cinci

iE$Isisss$tspg€{.

(t)q)

U

Page 3: Trei cuvinte, cinci minciuni - Michael Stanovici cuvinte, cinci minciuni... · Trei cuvinte, cinci minciuni - Michael Stanovici Author: Michael Stanovici Keywords: Trei cuvinte, cinci

;rt$r iH.tttt ps:H

E l;,g;

s,FE

i; ti;tg$i :E;:':niE

rEit"€ E

EgE

EE

€Ei€ JU

SE

aE:g€ *?iiE

j EE

gH $;fE

E.t;gggliE

f€$EE

FgiE

iEE

E;

H r r;

E te : c u g ;t $* t.: i F

:i €* q i I sei s ; g ? eg nE H

g : s F

: : ge € ! $ i g q i $ € 8 gg i t j

H E

E.i's!E

E

g€=5&

i E

r.Es E

ES

Jo.o(JOcdtriq.)

O.,r

a)(€Ov)(.)a)

z

i s ssls $ $$N sis+

;s $;is t s*IE

F.i5*'$ $ $st 5$S

i s$.$s$ $s $$

5 $$siss .$ sss,s$$s t$ss$F,s$ ss.

t 5$535g g5 5595gg5g ss$,s,s$is H$u

s$s $s s t $**s$s$tsS- is$ts$ss:. $ss

s$s s $sFs s s s $ s $ sg$s $ss $$i giss$$$s

Page 4: Trei cuvinte, cinci minciuni - Michael Stanovici cuvinte, cinci minciuni... · Trei cuvinte, cinci minciuni - Michael Stanovici Author: Michael Stanovici Keywords: Trei cuvinte, cinci

!4(Jq14Orrjr4AF

.loFO(t)zOrrlzz

lg'0'3oiE;E

E,s:sr xsiE

sg:$r )

.sH. -26p.sn,

4 l;EgggiiE

iS€ €igq€g:$if €,r {rF

€eg e$gggF

gEigig E

ggFgF

ifiE i$ igjig

E $F

$$rgF$3E

$+ ig$E

EF

Ef$F

FE

g fFg€i

F.lE

's.sr

fgtgsf$s;.g ii H

E=

s=gtF

$ slfs €ra€ji i ;; F

B i f a x * l$ ; f g $;r E

$ Er F

,i ; - € H r 8 -

.: s : s E E

$ 5 :+ s F

j x-i r€ E r - ' ;, 6 ; 6 ; E

H,s E

g ;g s.3* r E

gE g ; # it F

; q E E

r e; € 5 s s s € H s:

H ;

, EJ=

;a:sE#eE

j g;€ *e $i; E€iE

;ig*$€ gs

Page 5: Trei cuvinte, cinci minciuni - Michael Stanovici cuvinte, cinci minciuni... · Trei cuvinte, cinci minciuni - Michael Stanovici Author: Michael Stanovici Keywords: Trei cuvinte, cinci

E€€$E

5H+

$ F E

EE

.i t's :fi * ff 3 i $ :H

E , $;

H;:€e5,*F

EB

.:?qtiltI€ ilg;tg€ l '$lt in [€H

;iEE

i I$i Hgj€ggs

E E

i x : a ; * p E

E ;g I ?t

a

iE+

art$+$,gggE

gg;E

Fge€igiE

:$+A

EE

EaE

I-&€'33€€H

E

E !€H

.

e E;E

,;gggggtgggggtg g g,gggsgggf=

E

E:

Ei

EE

e *V

cq-o tr.;

q)

q i=.isE

I n t

E *'a

r B+

€giiFs

F l5$;iE

gsg; 9 feI'i€ s r H a ;

' fi iFiE

f$€ifE€

s i$gE flsj gj{is€ ieig

d,-gE^lto

: E;.8 E

eF H

H E

'i E H

"".t=€ e g F

'i .i;:'E

9G

F'9E

.E

E E

g H ' g-g I F

:B $$i F

$gggl * $EggE

Ff$E

$;xE

f;€;e+g*E

3- 6Fg.1 i:

e eEE

;Egtc*

F fgjE

; g* f,if; +ij$f;t; ig*

: E

sTE

EE

'E*'fiH

'EE

;gEg€g"E

fi'Jo.s.sg^ EE

E

or!O,:rr!0r14nFL)ahz(.J14z

Page 6: Trei cuvinte, cinci minciuni - Michael Stanovici cuvinte, cinci minciuni... · Trei cuvinte, cinci minciuni - Michael Stanovici Author: Michael Stanovici Keywords: Trei cuvinte, cinci

igiiii$iiEi$giiiggE

$FiigiIg

i,g{$$$ fi=fr:[$!$iiE

rs -*Et* *r;f sE

e

i glggggg iiggggt gggfu giii isggiiiii

NF-i

HAF(t>rrlz3Ht-tzrq&zF

l,-{Fzo

s 4'd ''i 'E 2

'g- as 3 '3 ,* ,f; E

s 'eo's

=.E

=E

';"i ,E

.5.a o.'E'g:E

g geE

;E€6'e

s.E$s€E

'*E iF

g**'sits su

sq*:€A E

s. gf rifi;FI

$EE

'$+$i+

;i €E

*qE;E

E E

ssF

i'F.9ijg ;E

€'e R,f;"E

s*: :88€

iEg;ggr *g E

€ u [;ur$st.:$r€li:g :€ sigr; !E

jfF$q;if,E

g;

E F

€,8 f; ,; 5 q ISS

3 E E

I; g$ E E

E *

; F5j $gg +

+gi B

g gg $i i$g$ gg

rggcna(J(t).(dho

C)

-oCJ

fr

<cd

Page 7: Trei cuvinte, cinci minciuni - Michael Stanovici cuvinte, cinci minciuni... · Trei cuvinte, cinci minciuni - Michael Stanovici Author: Michael Stanovici Keywords: Trei cuvinte, cinci

{$!;€pgf$$$!;gi!fEl;lS

ruE;li

tsjFArqFrUY

zjrI1

z&zFl

Hzo=cd6r(J.-i

isEiqE

i$:aEtE

ist^ € $F$E

$E.$iE

f;EI

-'"i5ti

2 gF: S

frgF u E

fi5E,ilq s i,f;

H B

€_$ E;E

gf ; E!e

-= E

"e ES

A: =

Es H

I E ; +

.E 5 g

e E; E

F

s.E* ;.g +

X ;"

3 Hi s€ +

teFg$E

:E;E

E5 H

$.$$ f*;E g;F

:s€8

&;E

+

s

E q'€=

€FE

g$gfFi$€€fs gfiE

E gi$E

$$F$g

.E-d,'1

o

: g'i E s

iiE'ain

tr i .E

e F'n ,f a e'3- sq'E

i'H S

fl ; Y i I € .E

;.E li : € E

.E E

*

sE E

-', r i Ei si +

j gf FgiE

FE

fH E

i€EF

$;E i

I'n " '!

c ' o, o--

.E i.h;e

E G

i i; E

E-=

€if ,g E

f,F*9cE

f g^i FgF

EF

;i$F$gil

r!=9()o

ooEdcrScd"O

'i x

o\