Tratamentul chirurgical al hiperparatireoidismului primar · ² Dr. în medicină,...

of 27 /27
Tratamentul chirurgical al hiperparatireoidismului primar Stasiuc Maxim¹ Bujac Mariana² Hotineanu Vladimir³ ¹ Dr. în medicină, medic-chirurg, IMSP Spitalul Clinic Republican ² Dr. în medicină, medic-chirurg,cercetător ştiinţific superior LCŞ „Chirurgie reconstructivă a tractului digestiv” ³ Dr. hab. în medicină, prof. Universitar, MC AŞ RM, Om Emerit, Şef catedra 2 Chirurgie USMF „N.Testemiţanu”

Embed Size (px)

Transcript of Tratamentul chirurgical al hiperparatireoidismului primar · ² Dr. în medicină,...

Page 1: Tratamentul chirurgical al hiperparatireoidismului primar · ² Dr. în medicină, medic-chirurg,cercetător ştiinţific superior LCŞ „Chirurgie reconstructivă a tractului digestiv”

Tratamentul chirurgical al hiperparatireoidismului primar

Stasiuc Maxim¹ Bujac Mariana²

Hotineanu Vladimir³ ¹ Dr. în medicină, medic-chirurg, IMSP Spitalul Clinic Republican

² Dr. în medicină, medic-chirurg,cercetător ştiinţific superior LCŞ „Chirurgie reconstructivă a tractului digestiv”

³ Dr. hab. în medicină, prof. Universitar, MC AŞ RM, Om Emerit, Şef catedra 2 Chirurgie USMF „N.Testemiţanu”

Page 2: Tratamentul chirurgical al hiperparatireoidismului primar · ² Dr. în medicină, medic-chirurg,cercetător ştiinţific superior LCŞ „Chirurgie reconstructivă a tractului digestiv”

Caz clinic

• Pacienta C. 29ani, medic • Internată 28.08.2006 • Externată 14.09.2006 • Adresa r. Ciadîr-Lunga, s. Tomai • Diagnosticul Adenom paratireoidean dreapta.

Hiperparatireoidie primară forma gravă. • Acuze: sindrom algic diseminat în oasele, mersul

de tip „raţa”, fracturi patologice oaselor tibiale bilaterale, lumbalgii bilaterale, dizurie, xerostomie moderată, tremor muscular

Page 3: Tratamentul chirurgical al hiperparatireoidismului primar · ² Dr. în medicină, medic-chirurg,cercetător ştiinţific superior LCŞ „Chirurgie reconstructivă a tractului digestiv”

Anamneza

• Ianuarie 2004 – destrugere şi cadere dinţilor • Februarie 2004 – sindrom algic în regiune maxilei şi mandibulei • Adresează în Institutul Oncologic, unde la R-grafie craniului se depistează

focare chistice de osteolizisă în maxila şi mandibula – se stabileşte diagnosticul de Osteoblastoclastom

• 2004-2005 urmează 3 curse de radioterapie – fără efect • 2005-2006 clinica progresează, apar mersului de tip „raţa”, diseminează

afectare sistemului osos, fracturi patologice tibiale iunie 2006, afectare sistemului urinar

• August 2006 în Institutul Oncologic suspect metastaze diseminate în sistemului osos

• August 2006 – pacienta din propria iniţiativa adreseaz la ЦИТО Moscova – unde prima data examinează Ca-seric şi PTH – suspectă hiperparatireoidie

• 28.08.2006 internează în SCR secţie endocrinologie

Page 4: Tratamentul chirurgical al hiperparatireoidismului primar · ² Dr. în medicină, medic-chirurg,cercetător ştiinţific superior LCŞ „Chirurgie reconstructivă a tractului digestiv”

• PTH – 1033pg/ml

• Ca-seric – 4,01mmol/l (N 2,15-2,55)

• Fosfataza alcalină – 575Un/l (N 100-290)

• Urea – 8,6 mmol/l

• Creatinin – 102,6mmol/l

Page 5: Tratamentul chirurgical al hiperparatireoidismului primar · ² Dr. în medicină, medic-chirurg,cercetător ştiinţific superior LCŞ „Chirurgie reconstructivă a tractului digestiv”

Ultrasonografie – Glanda parotiroidă dreapta mărită în dimensiuni 2,3X1,6cm

Page 6: Tratamentul chirurgical al hiperparatireoidismului primar · ² Dr. în medicină, medic-chirurg,cercetător ştiinţific superior LCŞ „Chirurgie reconstructivă a tractului digestiv”

Glanda parotiroidă dreapta 17X12mm

Page 7: Tratamentul chirurgical al hiperparatireoidismului primar · ² Dr. în medicină, medic-chirurg,cercetător ştiinţific superior LCŞ „Chirurgie reconstructivă a tractului digestiv”

Remarcă un focar de destrucţie în os iliac stîng, mutiple focare în coaste, oasele craniului, oasele tibiale slab vizibile

Page 8: Tratamentul chirurgical al hiperparatireoidismului primar · ² Dr. în medicină, medic-chirurg,cercetător ştiinţific superior LCŞ „Chirurgie reconstructivă a tractului digestiv”

Focar chistic de osteolizisă

Page 9: Tratamentul chirurgical al hiperparatireoidismului primar · ² Dr. în medicină, medic-chirurg,cercetător ştiinţific superior LCŞ „Chirurgie reconstructivă a tractului digestiv”

Renografie - Încetănire evacuării

bilateral. USG – concremenţi 08-1,2cm în ambele

rinichi

Page 10: Tratamentul chirurgical al hiperparatireoidismului primar · ² Dr. în medicină, medic-chirurg,cercetător ştiinţific superior LCŞ „Chirurgie reconstructivă a tractului digestiv”

Operaţie – Paratireoidectomie dreapta

Page 11: Tratamentul chirurgical al hiperparatireoidismului primar · ² Dr. în medicină, medic-chirurg,cercetător ştiinţific superior LCŞ „Chirurgie reconstructivă a tractului digestiv”

• Histologie – adenom paratireoidean

• Perioada postoperatorie favorabilă, externata la 5zi postoperator

• Involuţia semnelor clinice peste 2 luni

• Normalizare PTH peste 1 luna, Ca-seric peste 2 luni

• Reabilitare completă peste 6 luni

Page 12: Tratamentul chirurgical al hiperparatireoidismului primar · ² Dr. în medicină, medic-chirurg,cercetător ştiinţific superior LCŞ „Chirurgie reconstructivă a tractului digestiv”

Clasificare.

1. Hiperparatiroisismul primar (HPP):

• Idiopatic;

• Ereditar (în componenţa MEN);

• Ereditar (fără legătură cu MEN).

2. Hiperparatiroidismul secundar;

3. Hiperparatiroidismul terţiar.

Page 13: Tratamentul chirurgical al hiperparatireoidismului primar · ² Dr. în medicină, medic-chirurg,cercetător ştiinţific superior LCŞ „Chirurgie reconstructivă a tractului digestiv”

HIPERPARATIROIDISMUL PRIMAR

• Definiţie- Este un sindrom caracterizat prin hipersecţia de PTH în absenţa stimulării antecedente prin hipocalciemie.

Page 14: Tratamentul chirurgical al hiperparatireoidismului primar · ² Dr. în medicină, medic-chirurg,cercetător ştiinţific superior LCŞ „Chirurgie reconstructivă a tractului digestiv”

Etiopatogenie:

• Adenomul este considerat ca principal cauză a afecţiunii, fiind menţionat cu o frecvenţă de 80-90% dintre cazurile de HPP.

• Hiperplazia cu celule clare realizează suportul anatomic al majorităţii observaţiilor de HPP din etapa “clasică” a desrierii afecţiunii.

• Carcinomul este cu o frecvenţă de 0,5-5% din etiologia HPP.

Page 15: Tratamentul chirurgical al hiperparatireoidismului primar · ² Dr. în medicină, medic-chirurg,cercetător ştiinţific superior LCŞ „Chirurgie reconstructivă a tractului digestiv”

Tabloul clinic. Forme clinice.

1.HPP clasic. • Sindromul osos(osteita fibrochistică von

Recklinghausen) • Sindromul urinar Manifestările urinare din HPP

pot fi grupate în trei categorii: Litiaza urinară şi nefrocalcinoza Poliuria şi polidipsia Alterările morfofunctionale renale • Sindrom gastro-intestinal 2. HPP asimptomatic.

Page 16: Tratamentul chirurgical al hiperparatireoidismului primar · ² Dr. în medicină, medic-chirurg,cercetător ştiinţific superior LCŞ „Chirurgie reconstructivă a tractului digestiv”

• Lucrare prezentată este bazată pe 31 de cazuri de hiperparatireoidismul primar (HPP), care pe parursul anilor 2007-2013 au fost operate în cadrul clinicei de chirurgie 2 a USMF ”N.Testemițanu” în IMSP SCR secție Chirurgie Viscerală Abdominală și Endocrină.

Page 17: Tratamentul chirurgical al hiperparatireoidismului primar · ² Dr. în medicină, medic-chirurg,cercetător ştiinţific superior LCŞ „Chirurgie reconstructivă a tractului digestiv”

Barbati

Femei 0 2 4 6 8

10 12 14

Tabloul clinic

Tabloul clinic

Page 18: Tratamentul chirurgical al hiperparatireoidismului primar · ² Dr. în medicină, medic-chirurg,cercetător ştiinţific superior LCŞ „Chirurgie reconstructivă a tractului digestiv”

Metodele de explorare

• Hipercalcemie a fost stabilit în 27 (87,1%) cazuri

• Nivelul crescut a PTH a fost stabilit în 21 ( 67,74%) cazuri

• Densitometria minerală osoasă – demineralizarea oaselor a fost diagnosticat în 15 (48,39%) cazuri.

Page 19: Tratamentul chirurgical al hiperparatireoidismului primar · ² Dr. în medicină, medic-chirurg,cercetător ştiinţific superior LCŞ „Chirurgie reconstructivă a tractului digestiv”

Ultrasonografia

• La Ultrasonografia s-au identificat localizarea unor adenoame paratiroidiene în 28 (90,32%) cazuri, dimensiunile variat de la 0,7 pînă la 3,5cm

Page 20: Tratamentul chirurgical al hiperparatireoidismului primar · ² Dr. în medicină, medic-chirurg,cercetător ştiinţific superior LCŞ „Chirurgie reconstructivă a tractului digestiv”

Tratament chirurgical

• Indicaţii: intervenţia chirurgicală rămîne principala armă terapeutică în HPP, în special în formele cu hipercalciemie severă şi cu complicaţii (osoase sau renale) ori asocieri morbide, toate constituind o indicaţie formală pentru cervicotomie. Paratiroidectomia se efectuează numai în mod programat, după corecţia volemică, hemodinamică şi metabolică a pacientului.

Page 21: Tratamentul chirurgical al hiperparatireoidismului primar · ² Dr. în medicină, medic-chirurg,cercetător ştiinţific superior LCŞ „Chirurgie reconstructivă a tractului digestiv”

Imaginea intraoperatorie – adenom paratireoidean pe stînga, după mobilizare

lobului sting a gl. tiroide

Page 22: Tratamentul chirurgical al hiperparatireoidismului primar · ² Dr. în medicină, medic-chirurg,cercetător ştiinţific superior LCŞ „Chirurgie reconstructivă a tractului digestiv”

Piesa operatorie – adenom a gl. parotiroidea

Page 23: Tratamentul chirurgical al hiperparatireoidismului primar · ² Dr. în medicină, medic-chirurg,cercetător ştiinţific superior LCŞ „Chirurgie reconstructivă a tractului digestiv”

21

10

Histologie

adenomul paratireoidean

hiperplazie paratireoideana

Page 24: Tratamentul chirurgical al hiperparatireoidismului primar · ² Dr. în medicină, medic-chirurg,cercetător ştiinţific superior LCŞ „Chirurgie reconstructivă a tractului digestiv”

Remisie semnelor clinice postoperator

Termenul de explorare

postoperator Numărul cazurilor cu remisie

După 1 lună 17 54,84%

După 3 luni 28 90,32%

După 12 luni 30 96,77%

Page 25: Tratamentul chirurgical al hiperparatireoidismului primar · ² Dr. în medicină, medic-chirurg,cercetător ştiinţific superior LCŞ „Chirurgie reconstructivă a tractului digestiv”

Normalizare indicilor de laborator

Termenul de

explorare

postoperator

Numărul cazurilor

cu normalizare

După 1 lună 18 58,06%

După 3 luni 24 77,42%

După 12 luni 30 96,77%

Termenul de

explorare

postoperator

Numărul cazurilor

cu normalizare

După 1 lună 26 83,87%

După 3 luni 31 100%

După 12 luni 31 100%

•Calcemie •Nivelul PTH

Page 26: Tratamentul chirurgical al hiperparatireoidismului primar · ² Dr. în medicină, medic-chirurg,cercetător ştiinţific superior LCŞ „Chirurgie reconstructivă a tractului digestiv”

Concluzie:

• Rezultatele obţinute demonstrează corectitudinea programului propus de diagnostic şi de tratament chirurgical al bolnavului cu HPP ce permite reducerea considerabilă a ratei morbidităţii şi a mortalităţii postoperatorii precoce şi tardive, reabibilitare precoce şi în volum mai deplin. Rezulatele bune înregistrate ne-au convins că paratireoidectomia este o intervenţie chirurgicală patogenetic argumentată.

Page 27: Tratamentul chirurgical al hiperparatireoidismului primar · ² Dr. în medicină, medic-chirurg,cercetător ştiinţific superior LCŞ „Chirurgie reconstructivă a tractului digestiv”

Vă mulțumim pentru atenție