TRANSPORTUL PACIENTULUI

download TRANSPORTUL PACIENTULUI

of 12

Transcript of TRANSPORTUL PACIENTULUI

 • 8/16/2019 TRANSPORTUL PACIENTULUI

  1/12

  Transportul pacientului

  *Transportul primar = transportul pacientului de la domiciliu (de la loculaccidentului) într-o unitate spitalicească.

  *Transportul secundar = transportul pacientului deja asistat într-o unitate sanitară:

  într-o altă unitate spitalicească (transfer), între secţiile spitalului (internare, transfer, explorări),sau la domiciliu.

  Transportul primarTrebuie:

  o Sa eite a!raarea traumatismelor "i "ocului traumatic#o Sa eite durerile#o Sa asi!ure ameliorarea (pe c$t posibil) a funcţiilor itale "i stării !enerale prin po%iţie

  corectă de transport "i iniţierea tratamentului#o Sa asi!ure monitori%area pacientului.

  Se efectuea%ă:

  - cu brancarda- cu mijloace improi%ate (brancarde improi%ate, scaune)&pe distanţe mici (p$nă la e'iculul de transport)&pe distanţe mai mari doar în ca%ul %onelor inaccesibile mijloacelor de transport motori%ate(ex.: ec'ipe Salamont)

  niţial se asi!ură primele în!rijiri de ur!enţă (prim ajutor de ba%ă calificat): *ndepărtarea pacientului din mediul noci# niţierea resuscitării cardio-respiratorii# +emosta%ă, toaletă c'irur!icală primară, pansament# mobili%area focarelor de fractură#

  *ndepărtarea de la nielul te!umentelor "i mucoaselor a toxicelor cu pătrunderetranscutanată "i a substanţelor care prooacă arsuri c'imice#

  niţierea tratamentului medicamentos# instituirea p.e.v.poi pacientul este plasat pe brancardă:

  = bare cu le!ătură flexibilă ri!idă, din material textil impermeabil, material plastic(radiotransparent) sau metal (politraumatisme, fractură de coloană ertebrală, ba%in)- eentual cu posibilitatea ridicării unuia din capete- se acoperă brancarda cu cear"af, eentual material impermeabil, iar bolnaul se acoperă cufolie de aluminiu, c$mpuri sterile, pătură (după ca%)

  Transportul brancardei se face:- pe c$t posibil fără "ocuri mecanice#- de către sau persoane (în ca%ul a persoane se sc'imbă po%iţia lor la anumite interale,

   pentru a preeni oboseala "i suprasolicitarea coloanei ertebrala)./acientul a fi în continuare transportat cu un mijloc motori%at:- mijloace: ambulanţa, aionul sau elicopterul (ur!enţe !rad %ero, %one inaccesibile

  autoe'iculelor), nae sanitare (maritime sau fluiale)#0 continuarea în!rijirilor de ur!enţă pe timpul transportului#0 monitori%are "i notarea eoluţiei pe timpul transportului.

 • 8/16/2019 TRANSPORTUL PACIENTULUI

  2/12

  /e timpul transportului cu ambulanţa se a aea în edere a"a-numita 1patolo!ie atransportului2:

  . 3actori ce prooacă efectele ne!atie ale transportului:

  4fecte mecanice: accelerare decelerare bruscă, "ocuri pe direcţie erticală (denielări aleterenului), forţe centrifu!e (în curbe) =5 aritmii, consecinţe asupra circulaţiei san!inecerebrale, efecte asupra focarelor de fractură 'emora!ie#

  4fecte termice: fri!ul căldura excesie 6 mai ales în ca%ul transportului nou-născuţilor  bătr$nilor, pacienţilor cu arsuri de!erături#

  4fecte sonore "i luminoase: =5 irită un pacient anxios (pacienţi cu psi'o%e boli cardio-asculare astm bron"ic, copii)# pot declan"a cri%e specifice la ca%urile de: epilepsie,tetanos, intoxicaţie cu stricnină, comă a!itată#

  7ăul de mi"care (ambulanţă, elicopter aion, naă sanitară), răul de înălţime (aion,elicopter).

  8. 9aniera de conducere corespun%ătoare a ambulanţei (trebuie să asi!ure un parcurs c$t maiuniform): Se eită accelerările decelerările bru"te (prin folosirea fr$nei de motor înaintea celei de

   picior "i accelerare lentă)# Se menţine o distanţă corespun%ătoare faţă de e'iculul din faţă (pentru a eita fr$narea

   bruscă)# Se diminuea%ă forţele centrifu!e prin abordarea curbelor cu ite%ă redusă "i pe banda de pe

  conexitatea acestora# Se ale!e traseul cel mai descon!estionat, nu neapărat cel mai scurt ca parcurs# Se a folosi sirena, !irofarul (în funcţie de starea pacientului) pentru ca trecerea în

  intersecţii pe ro"u să se facă doar cu încetinire, nu cu oprire# Starea te'nică bună a ambulanţei, cu suspensii bune "i cauciucuri umflate la presiunea

   prescrisă, cu brancarda bine solidari%ată de caroserie# mbulanţa a fi insonori%ată# se a preeni pacientul asupra utili%ării sirenei (îl a!ită).

  Transportul secundar

  . *n afara spitaluluiSe face cu:- mijloace motori%ate: ambulanţa, elicopterul aionul sanitar, naa sanitară#- a!onul de dormit.*n prealabil se pre!ăte"te pacientul pentru transport:

   pre!ătire psi'ică (0 se anunţă aparţinătorii "i se obţine consimţăm$ntul informat)# toaletare 0 îmbrăcare, preluarea ba!ajelor aflate la !arderobaa spitalului, acoperirea

   pacientului în funcţie de anotimp# se asi!ură (prin cooperarea pacientului) eliminarea de materii fecale "i urină înaintea

  transportului# se erifică 'emosta%a, pansamentele, mijloacele de imobili%are (eentual or fi refăcute)#

 • 8/16/2019 TRANSPORTUL PACIENTULUI

  3/12

  se alcătuie"te o trusă de ur!enţă în funcţie de patolo!ie#  pacientul pleacă cu toată documentaţia medicală (copie)#  pe timpul transportului cu ambulanţa este însoţit de ec'ipajul ambulanţei 0 eentual

  asistenta care a aut în în!rijire pacientul în lipsa personalului calificat pentru efectuareatransferului#

   pe timpul transportului: monitori%are, continuarea tratamentului, asistenţa ur!enţelor apărute#

   pe timpul transportului: se notea%ă "i se raportea%ă eoluţia pacientului# după transportarea pacienţilor cu afecţiuni infecto-conta!ioase se a efectua de%infecţia

  mijlocului de transport.

  8. *n incinta spitaluluiSe transportă cu brancarda, căruciorul rulant, patul rulant, fotoliul rulant:

   pacienţii somnolenţi, comato"i#  pacienţii cu tulburări de ec'ilibru#  pacienţii cu afecţiuni neurolo!ice care impietea%ă mersul (;, pare%eparali%ii,

  miodistrofii, etc.)#  pacienţii adinamici, epui%aţi#  pacienţii cu traumatisme ale coloanei ertebrale, toracelui, abdomenului, membrelor 

  inferioare#  pacienţii cu alte afecţiuni ale coloanei ertebrale (tuberculo%ă, osteo-discite, etc.), sau ale

  membrelor inferioare (osteomielite, osteoartrite, artrite, isc'emie arterială acută, T/)#  pacienţii cu arsuri de!erături#  pacienţii cu unele afecţiuni 'ematolo!ice: coa!ulopatii, leucemii acute, anemii seere#  pacienţi aflaţi în stare de "oc#  pacienţii cu insuficienţă cardio-respiratorie#

   pacienţii cu 9 acut#  pacienţii din sala de operaţii sau na"teri#  pacienţii cu intoxicaţii acute#  pacienţii cu unele afecţiuni endocrino-metabolice decompensate# unele cate!orii de bolnai psi'ici.

  9ijloace de transport:

  a) cărucioare cu rotile: < sau roţi, cu !arnituri de cauciuc# cu brancardă ata"ată, sau cărucior port-brancardă pe care se a"ea%ă brancarda# 0 monitori%are# 0 asistarea ur!enţelor surenite pe timpul transportului.

   b) fotoliu rulant: roţi cu camere pneumatice# suporţi pentru susţinerea picioarelor#  po%iţia pacienţilor: "e%$nd.

  c) pat rulant:

 • 8/16/2019 TRANSPORTUL PACIENTULUI

  4/12

  forma ideală: necesită mai puţine transbordări# necesită dimensionarea adecată a coridoarelor "i lifturilor.

  iftul- facilitea%ă transportul între etaje#- pornirea oprirea trebuie să se producă fără "ocuri mecanice.

  *Poziţii de transport

  a) cu membrele inferioare în po%iţie procliă se transportă pacienţii cu:- "oc 'ipoolemic#- colaps#- traumatisme ale membrelor inferioare#- arsuri ale membrelor inferioare, de!erături#- trombo%e enoase profunde (în ca%ul enelor membrelor inferioare).

   b) cu membrele superioare în po%iţie procliă se transportă pacienţii cu:

  - fracturi ale oaselor membrelor superioare, entorse#- arsuri ale membrelor superioare#- edeme ale membrelor superioare: sindrom de traersare,etc.

  c) cu trunc'iul ridicat se transportă pacienţii cu:- insuficienţa cardiacă st$n!ă !lobală#- 4/ (4dem pulmonar acut) (cu picioarele at$rn$nd)#- insuficienţa respiratorie, afecţiunile respiratorii dispnei%ante#- traumatisme toracice cu dispnee (pneumo- 'emopneumotorax), fracturi costale#- traumatisme ale re!iunii cericale anterioare cu dispnee#- traumatisme ale iscerocraniului (0 eentual extremitatea cefalică în po%iţie laterală 0

  aspiraţia ;S)#

  d) în decubit dorsal sau cu trunc'iul ridicat la >? se transportă pacienţii cu:- 9 acut (nfarct miocardic acut).

  e) în decubit dorsal cu trunc'iul la >? "i membrele inferioare în semiflexie (=5relaxareamusculaturii abdominale) se transportă pacienţii cu:

  - abdomen acut c'irur!ical (peritonite)#- abdomen acut medical 6 în ca%ul riscului de ărsături, se admite transportul în accea"i po%iţie

  (cu membrele inferioare în semiflexie "i trunc'iul la >?), dar în decubit lateral#- traumatisme abdominale.

  f) în clinostatism cu !enunc'ii flectaţi decubit lateral st$n! se transportă:- !raidele (trimestrul < de sarcină).

  !) în decubit lateral se transportă pacienţii cu:- pacientul comatos neintubat (/S)#- ; (ccident ascular cerebral) (/S pe partea cu parali%ie - risc de ărsătură "i aspiraţie)#- pleure%ie (pe partea cu epan"ament pleural)#

 • 8/16/2019 TRANSPORTUL PACIENTULUI

  5/12

 • 8/16/2019 TRANSPORTUL PACIENTULUI

  6/12

   primul ajutor calificat  - efectuarea unor acţiuni salatoare de iaţă unor persoane care ausuferit o accidentare sau îmbolnăire acută, de către personal paramedical care a urmatcursuri speciale de formare "i care are în dotare ec'ipamentele specifice acestui scop,inclusi defibrilatoare semiautomate, funcţion$nd sub formă de ec'ipe de prim ajutor într-un cadru instituţionali%at#

  transport medical asistat  - transportul de ur!enţă al pacienţilor care necesită monitori%are"i în!rijiri medicale pe durata transportului, asi!urate de medic sau asistent medical,utili%$nd ambulanţe tip 8 sau ;#

  ambulanţă tip C   - ambulanţa destinată intervenţiei medicale de urgenţă la cel mai înalt nivel şi transportului medical asistat al pacientului critic, fiind dotată cu ec'ipamente,materiale "i medicamente de terapie intensiă. 4c'ipajul ambulanţei tip ; este condusobli!atoriu de un medic special pre!ătit, iar e'iculul este astfel construit înc$t să permităaccesul la pacientul aflat în e'icul din toate părţile, tar!a fiind amplasată în mijloc, cu posibilitatea mutării acesteia la dreapta "i la st$n!a "i ridicării ei la o înălţime care să permită acordarea asistenţei medicale de ur!enţă în mod corespun%ător. Ambulanţele detransport al nou-născuţilor aflaţi în stare critică fac parte din categoria ambulanţelor tip

  C # ambulanţă tip B - ambulanţa destinată interenţiei de ur!enţă "i transportului medical

  asistat al pacienţilor. 4a poate fi, după ca%, utili%ată în acordarea primului ajutor calificatsau în acordarea asistenţei medicale de ur!enţă. Dotarea ambulanţei tip 8 este formată dinec'ipamente "i materiale sanitare care includ, după ca%, un defibrilator semiautomat sau undefibrilator manual "i medicamentele necesare resuscitării "i acordării asistenţei medicalede ur!enţă#

  ambulanţă tip A1  - ambulanţa destinată transportului sanitar neasistat al unui sin!ur  pacient, fiind dotată cu ec'ipamentele "i materialele minime necesare acordării primuluiajutor în ca% de neoie#

  ambulanţă tip A2 - ambulanţa destinată transportului sanitar neasistat al unuia sau al mai

  multor pacienţi pe tar!ă "isau scaune, fiind dotată cu ec'ipamentele "i materialele minimenecesare acordării primului ajutor în ca% de neoie#

   Serviciul mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare S!"#$% - unitatea de interenţie publică inte!rată, de importanţă strate!ică, fără personalitate juridică, a$nd în structura saec'ipe inte!rate de reanimare, speciali%ate în acordarea asistenţei medicale "i te'nice deur!enţă, precum "i ec'ipe cu personal paramedical, speciali%at în acordarea primului ajutor calificat. S9E7D funcţionea%ă în cadrul inspectoratelor pentru situaţii de ur!enţă, a$ndca operator aerian structurile de aiaţie ale 9inisterului dministraţiei "i nternelor, încolaborare cu spitalele judeţene, re!ionale "i cu autorităţile publice locale#

    Primul a,utor de -az' i primul a,utor cali&icat

  cordarea primului ajutor de ba%ă, fără ec'ipamente specifice, se efectuea%ă de orice persoană instruită în acest sens sau de persoane fără instruire prealabilă acţion$nd laindicaţiile personalului speciali%at din cadrul dispeceratelor medicale de ur!enţă sau alsericiilor de ur!enţă prespitalicească de tip S9E7D "i sericiului de ambulanţă judeţeansau al municipiului 8ucure"ti, a$nd ca scop preenirea complicaţiilor "i salarea ieţii p$nă la sosirea unui ec'ipaj de interenţie.

  F

 • 8/16/2019 TRANSPORTUL PACIENTULUI

  7/12

  /rimul ajutor calificat se acordă într-un cadru instituţionali%at, de ec'ipe aflate subcoordonarea inspectoratelor pentru situaţii de ur!enţă, în colaborare cu autorităţile publicelocale "i structurile 9inisterului Sănătăţii /ublice.

  4c'ipele de prim ajutor calificat or fi dotate cu ec'ipamente specifice, inclusi pentrudefibrilare semiautomată.

  /ersonalul din cadrul ec'ipajelor de prim ajutor calificat "i ambulanţierii or fi formaţi "iautori%aţi în utili%area defibrilatoarelor semiautomate.

    Asistenţa medical' pu-lic' de urgenţ' /art 9!0sistenţa medicală de ur!enţă în prespital a fi or!ani%ată astfel înc$t timpul maxim de sosirela locul interenţiei de la apelul de ur!enţă să nu depă"ească:

    a) G> minute, pentru ec'ipajele de ur!enţă sau de terapie intensiă, în %onele urbane, la cel puţin HIJ din ca%urile de ur!enţă#  b) I de minute, pentru ec'ipajele de ur!enţă sau de terapie intensiă, în %onele rurale, la cel puţin K>J din ca%urile de ur!enţă.

    1erviciile mo-ile de urgenţ'2 reanimare i descarcerare /1M)3+0  Sericiile mobile de ur!enţă, reanimare "i descarcerare sunt structuri publice inte!rate deinterenţie, fără personalitate juridică, care funcţionea%ă în or!ani!rama inspectoratelor pentrusituaţii de ur!enţă, respecti a Enităţii Speciale de nterenţie în Situaţii de Er!enţă, a$nd caoperator aerian structurile de aiaţie ale 9inisterului dministraţiei "i nternelor, precum "i,concomitent, după ca%, în structura autorităţilor publice locale "isau a unor spitale judeţene "ire!ionale de ur!enţă.  (G) Sericiile mobile de ur!enţă, reanimare "i descarcerare au în structura lor, după ca%,ec'ipaje de interenţie speciali%ate în acordarea primului ajutor calificat, reanimarea,descarcerarea "i executarea operaţiunilor de salare, inclusi salarea aeriană.

    () 4c'ipajele inte!rate de terapie intensiă mobilă din cadrul Sericiilor mobile de ur!enţă,reanimare "i descarcerare sunt formate din cel puţin persoane, dintre care un conducător auto pompier "i un medic special pre!ătit proenit dintr-o structură spitalicească de primire aur!enţelor. ;elelalte persoane din ec'ipajele inte!rate de terapie intensiă mobilă pot fiasi!urate de inspectoratele pentru situaţii de ur!enţă, de autorităţile publice locale "isau destructurile spitalice"ti. *n cadrul acestor ec'ipaje pot acţiona "i oluntari special pre!ătiţi.

    1erviciile de am-ulanţ' ,udeţene i al municipiului 4ucuretiSericiile de ambulanţă judeţene "i al municipiului 8ucure"ti sunt  servicii publice cu personalitate juridică. Sericiile de ambulanţă judeţene "i al municipiului 8ucure"ti au ca scop principal

  acordarea asistenţei medicale de ur!enţă "i transportul medical asistat, utili%$nd, după ca%, personal medical superior "i sau mediu calificat la diferite nieluri, precum "i conducătoriauto formaţi ca ambulanţieri.

  Sericiile de ambulanţă judeţene "i al municipiului 8ucure"ti au în structura lor douăcompartimente distincte: compartimentul de asistenţă medicală de ur!enţă "i transportmedical asistat "i compartimentul de consultaţii de ur!enţă "i transport sanitar neasistat.

  ;ompartimentul de asistenţă medicală de ur!enţă "i transport medical asistat

  K

 • 8/16/2019 TRANSPORTUL PACIENTULUI

  8/12

  ;ompartimentul de asistenţă medicală de ur!enţă are în dotare ambulanţe tip 8 "i ; "i altemijloace de interenţie autori%ate în ederea asi!urării asistenţei medicale de ur!enţă cusau fără medic.

  *n ca%ul în care ec'ipajele de ur!enţă sunt fără medic, acestea or funcţiona cu un asistentmedical ca "ef de ec'ipaj. 4c'ipajele pot include "i personal oluntar special pre!ătit.

  ;ompartimentul de asistenţă medicală de ur!enţă efectuea%ă "i transporturi medicaleasistate ale pacienţilor critici "i ale celor cu accidentări sau îmbolnăiri acute, care necesităsuprae!'ere din partea unui asistent medical ori medic "i monitori%area cu ec'ipamentelemedicale specifice.

  ;ompartimentul de asistenţă medicală de ur!enţă funcţionea%ă în re!im de a"teptare. ;ompartimentul de asistenţă medicală de ur!enţă poate aea în or!ani!ramă personal

  medical cu studii superioare, personal medical cu studii medii, ambulanţieri, operatorire!istratori de ur!enţă "i dispeceri radiotelefoni"ti, precum "i alte cate!orii de personalnecesare funcţionării compartimentului.

  ;ompartimentul de consultaţii de ur!enţă "i transport sanitar neasistat

  ;ompartimentul de consultaţii de ur!enţă "i transport sanitar funcţionea%ă ca structurădistinctă în cadrul sericiilor de ambulanţă judeţene "i al municipiului 8ucure"ti, a$nd înor!ani!rama sa personal medical cu studii superioare, personal medical cu studii medii,conducători auto ambulanţieri "i alte cate!orii de personal necesare funcţionării acestuia.

  *n dotarea compartimentului de consultaţii de urgenţă şi transport sanitar se aflăambulanţe tip A1 şi A,  precum "i alte mijloace de transport autori%ate conformstandardelor "i re!lementărilor naţionale "i europene, precum "i autoturisme de transport pentru medicii de !ardă în ederea efectuării consultaţiilor la domiciliu.

  *n cadrul compartimentului de consultaţii de ur!enţă "i transport pot efectua !ăr%i "i medicide familie din afara structurii sericiilor de ambulanţă.

  ;oordonarea actiităţii de consultaţii de ur!enţă se face prin dispeceratul medical de

  ur!enţă, aceasta put$nd fi reali%ată, unde este posibil, în colaborare cu medicii de familie. ;ompartimentul de consultaţii de ur!enţă "i transport sanitar neasistat funcţionea%ă în

  re!im de !ardă "isau ture de cel mult G ore. ctiitatea de transport sanitar neasistat a fi efectuată de ambulanţieri "i asistenţi sau doar 

  de ambulanţieri, după ca%. ctiitatea de consultaţii de ur!enţă la domiciliu "i de transport sanitar neasistat poate fi

  externali%ată parţial sau total, ea put$nd fi contractată ori subcontractată de sericii priatede ambulanţă "i de transport sanitar direct cu ;asa Laţională de si!urări de Sănătate sausub forma unui subcontract cu sericiile publice de ambulanţă.

  ;oordonarea ;oordonarea actiităţii compartimentului de ur!enţă se reali%ea%ă la niel judeţean "i al

  municipiului 8ucure"ti de un medic specialist sau primar în medicină de ur!enţă, aneste%ie-terapie intensiă ori cu atestat în domeniul asistenţei medicale de ur!enţă prespitalicească.

  a nielul substaţiilor, în lipsa unui medic, compartimentul de ur!enţă poate fi coordonatde un asistent medical.

  M

 • 8/16/2019 TRANSPORTUL PACIENTULUI

  9/12

  ;oordonarea actiităţii de consultaţii de ur!enţă la domiciliu se a efectua de către unmedic specialist sau medic primar în medicină de familie, medicină !enerală, pediatrie orimedicină internă.

  ;oordonarea actiităţii de transport sanitar neasistat se reali%ea%ă de către un asistentmedical.

    Asistenţa medical' privat' de urgenţ' 5 ;onform standardelor 9S sistenţa medicală priată de ur!enţă în fa%a prespitalicească este asi!urată de sericiile

   priate de ambulanţă, pe ba%a unui contract direct cu beneficiarul, cu asi!urătorul priat alacestuia sau la solicitarea directă a beneficiarului ori a oricărei alte persoane, cuconsimţăm$ntul acestuia.

  /ersonalul medical, precum "i personalul nemedical care participă la acordarea asistenţeimedicale priate de ur!enţă în fa%a prespitalicească sunt pre!ătite în centre de formareacreditate "i autori%ate de 9inisterul Sănătăţii /ublice. /ro!ramele de formare preăd

  condiţiile de certificare a personalului medical, necesităţile de formare continuă "irecertificarea acestuia. sistenţa medicală priată de ur!enţă în fa%a spitalicească este asi!urată de spitalele

   priate, pe ba%a unui contract direct cu beneficiarul, cu asi!urătorul priat al acestuia sau lasolicitarea directă a beneficiarului ori a aparţinătorilor acestuia.  !n cazul pacienţilor cu funcţiile vitale în pericol, spitalele private au obligaţia de a acorda gratuit primul ajutor, p"nă la transferul acestora în condiţii de siguranţă la un spital public,  indiferent decapacitatea financiară a acestora de a ac'ita costurile tratamentului "i de calitatea sa deasi!urat. *n ca%ul în care nu au în structură sericii de !ardă, spitalele priate au obli!aţiasă acorde primul ajutor "i să alerte%e sericiile de ur!enţă publice prin numărul unic pentruapeluri de ur!enţă G-G-.

  sistenţa medicală priată de ur!enţă include "i misiuni de ambulanţă aeriană asi!urate în ba%a unor contracte cu beneficiarii sau cu asi!urătorii priaţi ai acestora.

  /ublicitatea "i reclama pentru asistenţa medicală priată de ur!enţă cu scop comercial or specifica întotdeauna, în mod clar, că numerele de apel nu sunt !ratuite "i că sericiile se prestea%ă contra cost.

  sistenţa medicală priată de ur!enţă în fa%a prespitalicească este coordonată la nieluldispeceratului propriu al furni%orului de sericii de către personal medical cu studiisuperioare.

  sistenţa medicală priată de ur!enţă în fa%a prespitalicească se or!ani%ea%ă pe o %onăstabilită de furni%orul de sericii, cu condiţia ca acesta să aibă mijloacele necesareacoperirii %onei respectie în timpii preă%uţi pentru sericiile publice pentru diferite

  cate!orii de ur!enţă. sistenţa medicală priată de ur!enţă în fa%a prespitalicească este asi!urată cu ambulanţe "i

  ec'ipamente care respectă normele "i standardele minime impuse sericiilor publice deur!enţă prespitalicească.

  Transportul nou6n'scutuluimbulanţă tip ; (nou-născut critic) cu sursă de B, monitor 4@A, incubator.Trusă de ur!enţă:

  H

 • 8/16/2019 TRANSPORTUL PACIENTULUI

  10/12

 • 8/16/2019 TRANSPORTUL PACIENTULUI

  11/12

   pacientul cu fractură de claiculă 6 bandaj triun!'iular   pacientul cu fracturi ale unor oase ale membrelor se transportă cu membrul respecti în

   po%iţie procliă în decubit dorsal

  mobili%area proi%orie a focarului de fractură: o articulaţie deasupra i unadedesu-t. 0 erificarea circulaţiei periferice "i documentarea în scris (//, T7;).

  3racturi de ba%in: ex: centură de stabiliu%are ond

  /ansament steril: fracturi desc'ise.Se or administra antal!ice, antispastice (în ca%ul în care se asocia%ă "i traumatism

  abdominal - suspiciune de abdomen acut c'irur!ical - se preferă abţinerea de la administrareaantispasticelor).

  4entual: susţinere olemică (p.e..): fracturi de ba%in, femur, fracturi desc'ise, politraumatisme.

  9onitori%area funcţiilor itale (în special în ca%ul fracturilor de craniu, coloanăertebrală, ba%in, femur, coaste).

  Transportul pacienţilor cu arsuriScoaterea pacientului din mediul noci.Stin!erea flăcărilor (cu spumă în ca%ul substanţelor petroliere, alcoolului).

  GG

 • 8/16/2019 TRANSPORTUL PACIENTULUI

  12/12

  *ndepărtarea 'ainelor fierbinţi impre!nate cu substanţe care prooacă arsuri c'imice(nu "i îmbrăcămintea din fibre sintetice topită) 0 spălare din abundenţă cu apă în ca%ulsubstanţelor care prooacă arsuri c'imice (cu excepţia c$tora ca%uri particulare).

  coperirea cu c$mpuri sterile, apoi cu folie termoi%olantă, pătură.nstituirea unei linii enoase 0 administrare de antal!ice, susţinere olemică (nu se

  administrea%ă lic'ide sau medicaţie per os).dministrare de B  în ca%ul arsurilor căilor respiratorii, in'alării de fum, intoxicaţiei cu;B.

  9onitori%area funcţiilor itale (3;, T, 37, Sa B "i stării de con"tienţă).

  Transportul pacienţilor cu deger'turiScoaterea pacientului din mediul noci.Desfacerea elementelor compresie cau%atoare de isc'emie: "ireturi, curele,

  desfacerea mănu"ilor.9onitori%are.8e nu se va &ace:

  - nu se frecţionea%ă %ona le%ată cu %ăpadăQ- nu se încăl%e"te lent, parţial pacientulQ (risc de re în!'eţ pe timpul transportului, demărire a %onei necrotice, de infecţie precoce).

  G