Transportul Deseurilor

12
Transportul Deseurilor

description

Transportul Deseurilor

Transcript of Transportul Deseurilor

Transportul Deseurilor

Transportul Intern În România transportul deşeurilor este reglementat prin

Hotărârea Guvernului nr. 1061 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 672/30.09.2008 .

Acasta Hotărâre a Guvernului a abrogat Ordinul nr. 2/211/118/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului economiei şi comerţului, pentru aprobarea procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărârea Guvernului privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, prevede:

atribuţiile operatorilor economici; atribuţiile autorităţilor de control; transportul deşeurilor periculoase se

realizează în baza formularului pentru aprobarea transportului de deşeuri periculoase (prevazut în anexa nr. 1 la HG) şi a formularului de expediţie/transport (prevăzut în anexa nr. 2 la HG);

Transportul deşeurilor periculoase produse într-o cantitate mai mică de 1 t/an, se realizează în baza formularului de expediţie/transport (prevăzut în anexa nr. 2 la HG), care trebuie sa conţină şi aprobarea APM pe raza căreia se află destinatarul deşeurilor;

transportul deşeurilor nepericuloase se efectuează în baza formularului de încarcare-descărcare, prevăzut în anexa nr. 3 la HG.

transportul deşeurilor municipale efectuat de către operatorii autorizaţi numai pentru prestarea serviciului de salubrizare în localităţi, nu intră sub prevederile prezentei hotărâri; 

Acest proiect de act normativ are următoarele avantaje:

simplificarea birocraţiei; îmbunătăţirea formularisticii; aplicarea sancţiunilor.

Transportul transfrontalier al deseurilor Conventia de la Basel Controlul transportului peste frontiere al

deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora se face în conformitate cu Convenţia de la Basel, la care România a aderat prin Legea nr. 6 din 25 ianuarie 1991.

Sub Convenţia de la Basel au fost elaborate o serie de ghiduri tehnice, dintre care amintim: Ghid Tehnic privind gestionarea din punct de vedere a protecţiei mediului a deşeurilor care conţin PCB, PCT, PBB;

Ghid Tehnic privind gestionarea din punct de vedere a protecţiei mediului a dezmembrării totale sau parţiale a navelor;

Ghid Tehnic privind identificarea şi managementul anvelopelor uzate;

Ghidul parteneriatului pentru telefonie mobilă.