tipic 2013

18
2013 Rânduiala Tipicului IANUARIE 1 MARȚI Tăierea Împrejur. Sf. Vasile cel Mare. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Paremii. Litie. Utrenie: Polieleul. Mărimurile Praznicului şi ale Sfântului. Ev. Ioan 10,9-16. Catavasiile Botezului. În loc de "Ceea ce eşti mai cinstită", cântăm troparele Pesnei a 9-a din Minei. Doxologia Mare. Troparul Sfântului glas. 1; “Mărire, şi acum”, troparul Praznicului. Liturghia Sf. Vasile cel Mare: Antifoanele obişnuite. “Sfinte Dumnezeule.” Ap. Col. 2,8-12; Ev. Luca 2,20-21, 40-52. Axionul:" De Tine se bucură...". După Liturghie se face TeDeum pentru Anul Nou. VINERI Ceasurile Împărăteşti. Vecernia. SÂMBĂTĂ Ajunul Botezului. Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Axionul: “De Tine se Bucură.” Sfinţirea Apei. Seara: Dupăcinarul cel Mare cu Litia, la care se cântă: "Cu noi este Dumnezeu...". După primul "Sfinte Dumnezeule" se cântă troparul Botezului. După al doilea "Sfinte Dumnezeule" se cântă condacul Botezului. După Doxologia citită, începem Litia în care se include Stihovna, Rugăciunea Dreptului Simeon și cădirea împrejurul pâinilor, cântându-se Troparul Praznicului de 3 ori și Otpustul. DUMINICĂ Botezul Domnului. Urmează Mineiul. Utrenia: "Dumnezeu este Domnul", Troparul Praznicului de 3 ori, Polieleu șiMărimuri, Antifoanele Praznicale. Ev. Marcu 1,9-11. Catavasiile Botezului. În loc de "Ceea ce ești mai cinstită" se cântă Irmosul Pesnei a 9-a. Laudele. Doxologia Mare. Liturghia Sfântului Vasile cel Mare: Antifoane Praznicale. În loc de "Sfinte Dumnezeule", se cântă: "Câți în Hristos v-ați botezat." Ap. Tit 2,11-14 și 3,4-7. Ev. Matei 3,13-17. Axionul: Primul irmos al pesnei a 9-a din Canonul Praznicului. După Rugăciunea Amvonului, ieșim în procesiune afară în mijlocul bisericii, pentru Sfințirea Apei Mari. Liturghia se încheie cu: “Fie numele Domnului binecuvântat” și otpustul. Până la încheierea praznicului (Ianuarie 14), creștinii, înainte de a lua anaforă, beau aghiazmă mare. LUNI Sf. Prooroc Ioan Botezătorul. Se combină slujba Praznicului cu a Sfântului, după îndrumările date în Minei.Vecernie Mare. “Fericit bărbatul. ” La “Doamne strigat-am…”, se cântă stihirile pe 8, ale Praznicului şi Sfântului, Mărire... a Sfântului, Şi acum... a Praznicului. După Intrat, Prochimenul Mare: “Dumnezeul nostru în cer și pe pământ...”. Paremii nu sunt. Stihoavna Praznicului, Mărire... al Sfântului, Şi acum...a Praznicului. După stihoavnă se cântă Troparul Sfântului și se încheie cu al Praznicului. Utrenie: Polieleu, Mărimuri și Antifoanele Praznicului. Ev. Marcu 1:9-11. Catavasiile Botezului. La pesna 9-a se cântă “Ceea ce ești mai cinstită”. La Laude, stihirile Praznicului, Mărire… a Sfântului, Şi Acum… a Praznicului. Doxologia Mare. Liturghie Sf. Ioan: Antifoane obișnuite, “Sfinte Dumnezeule”. Ap. Fapte 19,1-8. Ev. Ioan 1,29-34. Axionul Botezului. Otpostul începe cu: "Cel ce S-a botezat în Iordan de la Ioan." 4 5 6 7 1|P age

description

tipic 2013

Transcript of tipic 2013

Page 1: tipic 2013

2013

Rânduiala Tipicului IANUARIE

1 MARȚI Tăierea Împrejur. Sf. Vasile cel Mare. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Paremii. Litie. Utrenie: Polieleul. Mărimurile Praznicului şi ale Sfântului. Ev. Ioan 10,9-16. Catavasiile Botezului. În loc de "Ceea ce eşti mai cinstită", cântăm troparele Pesnei a 9-a din Minei. Doxologia Mare. Troparul Sfântului glas. 1; “Mărire, şi acum”, troparul Praznicului. Liturghia Sf. Vasile cel Mare: Antifoanele obişnuite. “Sfinte Dumnezeule.” Ap. Col. 2,8-12; Ev. Luca 2,20-21, 40-52. Axionul:" De Tine se bucură...". După Liturghie se face TeDeum pentru Anul Nou.

VINERI Ceasurile Împărăteşti. Vecernia.

SÂMBĂTĂ Ajunul Botezului. Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Axionul: “De Tine se Bucură.” Sfinţirea Apei. Seara: Dupăcinarul cel Mare cu Litia, la care se cântă: "Cu noi este Dumnezeu...". După primul "Sfinte Dumnezeule" se cântă troparul Botezului. După al doilea "Sfinte Dumnezeule" se cântă condacul Botezului. După Doxologia citită, începem Litia în care se include Stihovna, Rugăciunea Dreptului Simeon și cădirea împrejurul pâinilor, cântându-se Troparul Praznicului de 3 ori și Otpustul.

DUMINICĂ Botezul Domnului. Urmează Mineiul. Utrenia: "Dumnezeu este Domnul", Troparul Praznicului de 3 ori, Polieleu șiMărimuri, Antifoanele Praznicale. Ev. Marcu 1,9-11. Catavasiile Botezului. În loc de "Ceea ce ești mai cinstită" se cântă Irmosul Pesnei a 9-a. Laudele. Doxologia Mare. Liturghia Sfântului Vasile cel Mare: Antifoane Praznicale. În loc de "Sfinte Dumnezeule", se cântă: "Câți în Hristos v-ați botezat." Ap. Tit 2,11-14 și 3,4-7. Ev. Matei 3,13-17. Axionul: Primul irmos al pesnei a 9-a din Canonul Praznicului. După Rugăciunea Amvonului, ieșim în procesiune afară în mijlocul bisericii, pentru Sfințirea Apei Mari. Liturghia se încheie cu: “Fie numele Domnului binecuvântat” și otpustul. Până la încheierea praznicului (Ianuarie 14), creștinii, înainte de a lua anaforă, beau aghiazmă mare.

LUNI Sf. Prooroc Ioan Botezătorul. Se combină slujba Praznicului cu a Sfântului, după îndrumările date în Minei.Vecernie Mare. “Fericit bărbatul. ” La “Doamne strigat-am…”, se cântă stihirile pe 8, ale Praznicului şi Sfântului, Mărire... a Sfântului, Şi acum... a Praznicului. După Intrat, Prochimenul Mare: “Dumnezeul nostru în cer și pe pământ...”. Paremii nu sunt. Stihoavna Praznicului, Mărire... al Sfântului, Şi acum...a Praznicului. După stihoavnă se cântă Troparul Sfântului și se încheie cu al Praznicului. Utrenie: Polieleu, Mărimuri și Antifoanele Praznicului. Ev. Marcu 1:9-11. Catavasiile Botezului. La pesna 9-a se cântă “Ceea ce ești mai cinstită”. La Laude, stihirile Praznicului, Mărire… a Sfântului, Şi Acum… a Praznicului. Doxologia Mare. Liturghie Sf. Ioan: Antifoane obișnuite, “Sfinte Dumnezeule”. Ap. Fapte 19,1-8. Ev. Ioan 1,29-34. Axionul Botezului. Otpostul începe cu: "Cel ce S-a botezat în Iordan de la Ioan."

4

5

6

7

1|P age

Page 2: tipic 2013

13 DUMINICĂ Duminica după Botezul Domnului. Glas 7. Voscr. 10. Combină Octoihul cu Mineiul. Vecernie Mare: Intrat. Utrenie: Catavasiile Botezului. La pesna 9-a se cântă: “Ceea ce eşti mai cinstită.”. Liturghie: Ap. Efeseni 4,7-13. Ev. Matei 4,12-17. Axionul Botezului.

DUMINICĂ Duminica 29-a după Rusalii. Glas 8. Voscr. 11. Vecernie Mare: Intrat. Utrenie: Binecuvântările Învierii. Antifoanele glasului de rând. Evanghelia Învierii. Catavasiile Întâmpinării Domnului. Laude. Doxologie Mare. Liturghie: Ap. Coloseni 3,4-11. Ev. Luca 17,12-19. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.”

DUMINICĂ Duminica 31-a după Rusalii. Aducerea Moaștelor Sfântului Ioan Gurăde Aur. Glas 1. Voscr. 1. Combină Octoihul cu Mineiul. Vecernie Mare: Intrat. Litie. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Binecuvântările Învierii. Antifoanele Învierii. Ev. Învierii. Catavasiile Întâmpinării. Liturghie: Ap. 1 Timotei 1,15-17; 1 Corinteni 12,7-11. Ev. Luca 18,35-43; Ioan 10,9-16. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.

MIERCURI Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Intrat. Paremiile. Litie. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Ev. Ioan 10,9-16. Catavasiile Intâmpinării. Liturghie: Ap. Evrei 13,7-16. Ev. Matei 5,14-19. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.”

Rânduiala Tipicului FEBRUARIE

20

27

30

2 SÂMBĂTĂ Întâmpinarea Domnului. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Intrat. Paremii. Litie. Utrenia: Polieleu. Mărimuri. Antifonul 1 al glasului 4. Ev. Luca 2,25-32. Catavasiile Întâmpinării. Laude. Doxologie Mare. Liturghie: Antifoane obişnuite. Stihurile speciale la Intrarea Mică. “Sfinte Dumnezeule.” Ap. Evrei 7,7-17. Ev. Luca 2,22-40. Axionul: Primul Irmos al Pesnei a 9-a din Canonul Praznicului. Până la Intropire (9 Februarie), toate Otpusturile încep cu: ”Cela ce în braţele Dreptului Simeon.”

DUMINICĂ Duminica 32-a după Rusalii. Glas 2. Voscr. 2. Vecernie Mare: Intrat. Utrenie: Catavasiile Întâmpinării. Laude. Doxologie Mare. Liturghie: Ap. 1 Timotei 4,9-15. Ev. Luca 19,1-10 (a lui Zaheu). Axionul: Întâmpinării.

DUMINICĂ Duminica a 16-a după Rusalii. Sf. Haralambie. Glas 3. Voscr. 3. Combină Octoihul cu Mineiul. Vecernie Mare: Intrat și Litie. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Binecuvântările Învierii. Antifoanele Învierii. Catavasiile Buneivestiri. Liturghie: Ap. 2 Corinteni 6,1-10; 2 Timotei 1,8-18. Ev. Matei 25,14-30; Ioan 15,17-27; 16,1-2. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.”

3

10

2|P age

Page 3: tipic 2013

17 DUMINICĂ Duminica 17-a după Rusalii. Glas 4. Voscr. 4. Vecernie Mare: Intrat. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. Liturghie: Ap. 2 Corinteni 6,16-7,1. Ev. Matei 15,21-28. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.”

DUMINICĂ Duminica 33-a după Rusalii - A Vameşului şi a Fariseului. Aflarea Capului Sf. Ioan Botezătorul. Glas 5. Voscr. 5. Combină Triodul cu Octoihul. (Regulă Generală: În toate Duminicile Triodului şi Penticostarului, slujba Sfântului zilei se lasă afară, cu excepția Bunavestiri). Vecernie Mare: Intrat. Utrenie: După Ev. Învierii şi Ps. 50, se cântă “Uşile Pocăinţii”, stihiri care ţin până la Duminica 5-a din Post inclusiv. Catavasiile Buneivestiri. Liturghie: Ap. 2 Timotei 3,10-15. Ev. Luca 18,10-14. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”.

Rânduiala Tipicului MARTIE Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfințite: 20, 22, 27, 29

24

3 DUMINICĂ Duminica 34-a după Rusalii - A Fiului Rătăcitor. Glas 6. Voscr. 6. Urmează Triodul. Vecernia Mare: Intrat. Utrenie: Polieleu. “La Râul Babilonului”. Binecuvântările Învierii. După Ps. 50 se cântă “Uşile Pocăinţii”. Catavasiile din Triodul. Liturghia: Ap. 1 Corinteni 6,12-20. Ev. Luca 15,11-32. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”.

SÂMBĂTĂ Sâmbăta Morţilor (Moşii de Iarnă). Sfinții 40 de Mucenici din Sebaste. Urmează Triodului. Vecernia: În loc de Prochimenul se cântă “Aleluia” de trei ori cu stihurile de la Parastas. Nu este Intrat. Troparul Morţilor. Utrenia: În loc de “Dumnezeu este Domnul” se cântă “Aleluia” cu stihurile şi Troparul Morţilor. Apoi Catisma 17 în două stări. După prima stare: Ectenia Morţilor, iar după 2-a: "Binecuvântările Morţilor" urmate de Ectenia Morţilor. Nu este Evanghelie. Canonul şi Catavasiile Morţilor. Liturghie: Ap. 1 Corinteni 10,23-38; Tesaloniceni 4,13-17. Ev. Luca 21,8-9, 25-27, 33-36; Ioan 5,24-39. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.” După Liturghie, Parastas de Obşte (adică pentru toţi, în general, nu numai pentru o anumită familie).

DUMINICĂ Duminica 35-a după Rusalii. A Înfricoşatei Judecăţi - Lăsatul sec de Carne. Glas 7. Voscr. 7. Se combină

Octoihul cu Triodul. Vecernia Mare: Intrat. Utrenie: Polieleu. “La Râul Babilonului.” Binecuvântările Învierii.

După Ps. 50 se cântă “Uşile Pocăinţii”. Catavasiile din Triod. Liturghie: Ap. 1 Corinteni 8,8-13; 9,1-2. Ev. Matei 25,31-46. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.”

9

10

3|P age

Page 4: tipic 2013

17 DUMINICĂ Duminica a 36-a după Rusalii. Lăsatul sec de Brânză - A Izgonirei lui Adam din Rai. Duminica Iertării. Glas 8. Voscr. 8. Se combină Octoihul cu Triodul. Vecernia Mare: Intrat. Utrenie: Polieleu. “La Râul Babilonului.” După Ps. 50 se cântă “Uşile Pocăinţii”. Catavasiile din Triod. Liturghie: (Observație: Începând cu această Dumincă și pe tot parcursul Postului Mare, la Proscomidie, preotul pregătește Sfântul Trup pentru Sf. Liturghie mai Înainte Sfințită pentru Miercurea și Vinerea săptămânii următoare). Ap. Romani 13,11-14; 14,1-4. Ev. Matei 6,14-21. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.” Seara se face Vecernia Iertării cu metanii şi Rugăciunea Sf. Efrem Sirul.

LUNI Începe Postul Mare. Tipicul Mare prescrie Liturghii Mai Înainte Sfinţite 5 zile pe săptămână, nu doar Miercurea şi Vinerea. De Luni până Joi, se citeşte Dupăcinarul cel Mare cu Canonul Sf. Andrei Criteanu. Se zice Rugăciunea Sf. Efrem Sirul, cu 4 metanii mari şi 12 închinăciuni la ceasuri şi ori de câte ori scrie în Triod. Observație: La slujbele din Postul mare veșmintele slujitorilor și

acoperămintele din biserică vor fi de culoare roșie, cu excepția Buneivestiri și a Floriilor când veșmintele slujitorilor vor fi luminoase.

SÂMBĂTĂ Sâmbăta Sfântului Teodor Tiron. Urmează Triodul. Vecernia sa făcut Vineri, dimpreună cu Liturghia Mai Înainte Sfinţită. Vineri seara se citeşte doar Dupăcinarul cel Mare fără metanii şi Canonul Sf. Teodor. Binecuvântarea colivei (acolo unde se obișnuiește). Liturghia Sf. Ioan: Ap. Evrei 1,1-12.

Ev. Marcu 2,23-3,5. Axionul “Cuvine-se cu adevărat.”

DUMINICĂ Duminica 1-a din Post - A Ortodoxiei sau a Dreptei Credințe. Înainte-prăznuirea Buneivestiri. Glas

1. Voscr. 9. Se combină Triodul, Octoihul şi Mineiul (pentru înainte-prăznuirea). Vecernie Mare: La

“Doamne strigat-am,” 10 stihiri: 4-Învierii; 3-ale dreptei credinţe; 3-ale înainte-prăznuiri. Mărire…a Triodului; Şi acum…Dogmatica glasului de rând.Intrat. Prochimenul zilei. Paremii. La Stihoavna,

stihirile Învierii; Mărire...din Triod, Şi acum...a Înainte-prăznuirii de la stihoavna Utreniei. La Tropare;

dacă nu se face binecuvântarea artoselor, se cântă Troparul Învierii, Mărire…al Triodului, Şi acum…al

înainte-prăznuirii (Astăzi începătura bucuriei…); iar de se face Litie, se cântă numai troparul

“Nascătoarea de Dumnezeu Fecioară, bucură-te...” (de trei ori). Utrenie: După Ps. 50 se cântă “Uşile Pocăinţii”. Canonul din Octoih, Triod şi Minei. Liturghia Sf. Vasile cel Mare: După Intratul cu Evanghelia, troparul Învierii, al Triodului şi al înainte-prăznuirii. Ap. Evrei 11,24-26, 32-40. Ev. Ioan 1,43-51. Axionul: “De Tine se bucură.”

LUNI Bunavestire. Urmează Triodul şi Mineiul. Vecernie Mare: “Fericit bărbatul.” La Doamne strigat-am…, 10 stihiri: 3 din Triod şi 7 ale praznicului. Mărire…şi acum… a prăznicului (În luna a şasea trimis a fost arhanghelul…). Intrat. Prochimenul zilei din Triod. Paremiile praznicului (primele trei). Litie. Troparul praznicului. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Ev. Luca 1,39-56. Catavasiile Buneivestiri. Doxologia Mare. Liturghia Sf. Ioan: Ap. Evrei 2,11-18. Ev. Luca 1,24-38. Axion: Irmosul Pesnei a 9-a din Canonul Praznicului. Fiind în Post, Intropirea se face în aceeași zi. Veșminte luminoase.

18

23

24

25

4|P age

Page 5: tipic 2013

31 DUMINICĂ Duminica 2-a din Post. A Sf. Grigore Palama. Glas 2. Voscr. 10. Urmează Triodul. Vecernie Mare: Intrat. Fără Paremii. Troparul Învierii şi a Sfântului. Utrenia: După Ps. 50 se cântă “Uşile Pocăinţii”. Catavasiile Buneivestiri. Liturghia Sf.Vasile: Ap. Evrei 1,10-14; 2,1-3; Evrei 7,26-28; 8,1-2. Ev. Marcu 2,1-12; Ioan 10,9-16. Axionul “De Tine se bucură.”

Rânduiala Tipicului APRILIE Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfințite: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 23, 24, 26

7 DUMINICĂ Duminica 3-a din Post - A Sf. Cruci. Glas 3. Voscr. 11. Se combină Octoihul cu Triodul. Vecernie Mare: Intrat. Utrenie: Ev. Învierii. Ps. 50. “Uşile Pocăinţei”. Catavasiile din Triod. La Doxologia Mare, preotul îmbrăcat în toate veşmintele, cădeşte împrejurul Sfintei Mese, iar la al 3-lea “Sfinte Dumnezeule” aduce în procesiune Crucea din Altar şi o aşează pe un analaghion în mijlocul bisericii pentru a fi venerată de credincioşi, şi cădind în jurul ei. În timpul procesiunii se cântă Troparul şi Condacul Crucii. Apoi e venerată cu metanii mari, în timp ce se cântă imnul: “Crucii Tale.” Liturghia Sf. Vasile cel Mare: În loc de “Sfinte Dumnezeule” cântăm “Crucii Tale.” Ap. Evrei 4,14-16; 5,1-6. Ev. Marcu 8,34-38; 9,1. Axionul “De Tine se bucură.”

DUMINICĂ Duminica a 4-a din Post - Sf. Ioan Scărarul. Glas 4. Voscr. 1. Se combină Triodul cu Octoihul. Vecernia Mare: Intrat. Utrenia: După Ps. 50, “ Ușile pocăinței”. Catavasiile Buneivestiri. Liturghia Sf. Vasile cel Mare: Ap. Evrei 6,13-20; Efeseni 5,8-19. Ev. Marcu 9,17-32; Matei 4,25; 5,1-12. Axionul: “ De tine se bucură”.

MIERCURI Canonul Sf. Andrei Criteanu. Vezi Triodul.

VINERI Acatistului Maicii Domnului. Vezi Triodul.

DUMINICĂ Duminica 5-a din Post - A Cuvioasei Maria Egipteanca. Glas. 5. Voscr. 2. Se combină Octoihul cu Triodul.

Vecernie Mare: Intrat. Fără Paremii. Pe lângă Troparul Învierii, se pune şi Troparul Sf. Maria Egipteanca, la

Vecernie, Utrenie şi Liturghie. Utrenia: Ps. 50. “Uşile Pocăinţei”. Catavasiile Buneivestiri. Liturghia Sf. Vasile

cel Mare. Ap. Evrei 9,11-14 şi Galateni 3,23-29. Ev. Marcu 10,32-45 şi Luca 7,36-50. Axionul: “De Tine se

bucură.”

14

17

19

21

5|P age

Page 6: tipic 2013

23 MARȚI Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Observație: Deoarece Sărbatoarea Paștelui este cu dată schimbătoare, slujba Sf. Gheorghe suferă și ea schimbări după cum urmează: Când cade în timpul Postului, se face Liturghia Mai Înainte Sfințită, cu toate citirile din Post și cu metanii, decât când cade pe Sâmbătă ori Duminică. Bisericile care au hramul “Sf. Gheorghe”se vor conduce după tipicul arătat la sfârşitul slujbei Sf. Gheorghe în Minei la litera “d”. La Doamne strigat-am…8 stihiri: 3 din Triod, 5 ale Sfântului, Mărire...a Sfântului, Şi acum...a Născătoare zilei, glasul al 6-lea. Intrat. Prochimenele şi paremiile zilei din Triod, apoi ale Sfântului. Litie. La stihoavnă, se cântă cele două stihiri ale zilei din Triod, repetînd pe cea dintîi, Mărire...a Sfântului, Şi acum...a Născătoarei din ale Învierii, glasul al 4-lea. Utrenie: Dumnezeu este Domnul..., troparul sfîntului (de 2 ori), Mărire...Şi acum...al Născătoarei din ale Învierii, glasul al 4-lea. Polieleul cu stihirile mărimuri ale sfîntului. Antifonul 1, al glasului al 4-lea, prochimeul din Minei. Evanghelia sfîntului. Catavasille Buneivestiri. Doxologie mică (citită). Obedniță (Tipicile sau

Închipuitoarele), cu Fericirile fără căntare, iar după otpust se săvîrşeşte Vecernia unită cu Liturghia

Darurilor mai înainte sfinţite: Intrat cu Evanghelia. Prochimenele şi paremiile zilei din Triod. “Să se îndrepteze rugăciunea mea...”. Ap. Fapte 12,1-11; Ev. Ioan 15,17-27; 16,1-2.

SÂMBĂTĂ Sâmbăta lui Lazăr. Toate din Triod. Vecernia lui Lazăr s-a făcut în ajun (Vineri), împreună cu Liturghia Mai Înainte Sfinţită. Utrenie: Nu este Polieleu, Mărimuri, nici Evanghelie. Se cântă însă “Binecuvântările Învierii" şi imnul "Învierea lui Hristos văzând." Catavasiile din Triod. În loc de "Ceeace eşti mai cinstită" se cântă pesna 9-a. "Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru", fără sfetilnă. Laudele. Doxologia cea Mare. Liturghia Sf. Ioan: Antifoane obişnuite. În loc de “Sfinte Dumnezeule”, se cântă “Câţi în Hristos v-aţi botezat.” Ap. Evrei 12,28-13,1-8. Ev. Ioan 11,1-45. Axion: Irmosul pesnei 9-a din Canonul Sfântului Lazăr.

DUMINICĂ Intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. (Duminica Floriilor). Toate din Triod. Vecernie Mare: Litie. Paremii. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Ev. Matei 21,1-11, 15-17. După Evanghelie, se citeşte imediat Ps. 50, iar preotul binecuvintează stâlpările, stropindu-le cu aghiazmă şi citind rugăciunea. Canonul Stâlpărilor. Liturghia Sf. Ioan: Antifoane Praznicale. Stihurile speciale la Intrarea Mică. “Sfinte Dumnezeule”. Ap. Filipeni 4,4-9. Ev. Ioan 12,1-18. Axionul Praznicului. Cu Denia de Duminică seara, începe Săptămâna Patimilor. Veșminte luminoase.

27

28

6|P age

Page 7: tipic 2013

29, 30 LUNI, MARȚI (Aprilie) șiMIERCURI (1 Mai) Săptămâna Patimilor. Urmează Triodul. În aceste zile se slujeşte Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfinţite, iar seara, Deniile cu Evanghelii, cântarea “Iată Mirele vine: şi Voscr.: “Cămara Ta Mântuitorule.” Miercuri după amiază se poate săvârşi Taina Sfântului Maslu pentru toată parohia, în amintirea ungerii Mântuitorului de către femeia cea păcătoasă, despre care aminteşte Evanghelia şi cântările suljbei din aceasta zi. În unele părţi, Joi după Liturghie Sf. Vasile cel Mare sau Vineri, după slujba Ceasurilor Împărăteşti.

Rânduiala Tipicului MAI Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfințite: 1.

2 JOIA MARE Pomenirea Cinei celei de Taină. Urmează Triodul. Liturghia Sf. Vasile combinată cu Vecernia Mare: Intrat cu Evanghelia. Paremii. Ap. 1 Corinteni 11,23-32. Ev. de fapt este o combinaţie din toţi Evangheliştii (vezi Evangheliarul): Matei 26,2-20; Ioan 13,3-17; Matei 26,21-39; Luca 22,43-44; Matei 26,40; 27,1-2. În loc de Heruvic şi “Să se umple gurile noastre” se cântă “Cinei Tale” iar în loc de Axion, “Din Ospăţul Stăpânului.” Se scoate un nou Agneţ pentru împărtăşirea bolnavilor din timpul anului. Seara se face Slujba Sfintelor Patimi cu citirea celor 12 Evanghelii: Sf. Cruce se scoate din Altar între Evangheliile a 5-a şi a 6-a.

VINEREA MARE Urmează Triodul. Ceasurile Împărăteşti. Vecernia: Intratul cu Evanghelia. Citirea Evangheliei. Scoaterea Sfântului Epitaf. Epitaful se scoate în timpul “Măririi” de la Stihoavnă.

Seara: Utrenia Sâmbetei Mari cu Prohodul: Prohodul se cântă după Laude, imediat înainte de

Doxologia cea Mare, după care preoţii nu mai intră în Altar, ci ies în procesiune împrejurul

bisericii. Venind înapoi, Sf. Epitaf se pune direct pe Sf. Masă, unde rămâne până la Înălţarea

Domnului. Încheierea Utreniei se face cu citirea unei Paremii, a Apostolului, a Evangheliei,

ecteniile şi otpustul.

SÂMBĂTA MARE Urmează Triodul. Liturghia Sf. Vasile cel Mare combinată cu Ceasurile, Obedniță (Tipicile

sau Închipuitoarele) şi Vecernia: În loc de “Sfinte Dumnezeule,” se cântă: “Câţi în Hristos v-aţi

botezat.” Ap. Romani 6,3-11. Ev. Matei 28,1-20. In loc de “Alleluia”, Heruvic şi Axion special

(Vezi cântările prescrise în Triod).

3

4

7|P age

Page 8: tipic 2013

5 ÎNVIEREA DOMNULUI (SF. PAȘTI) Urmează Penticostarul. Rânduiala Miezonoptica cu Canonul. Slujba Învierii cu Utrenia: Procesiunea Luminii cu înconjurarea bisericii, apoi Utrenia Paştilor. Evanghelia ce se citeşte Afară din biserică: Matei 28,1-15. Restul Utreniei se face în biserică. Liturghia Sf. Ioan: “Hristos a Înviat”

în loc de “Împărate ceresc” urmat de “Sfinte Dumnezeule” până la Înălţarea Domnului. Obişnuita binecuvântare, “Hristos a Înviat” de 3 ori (până la Intropirea Paştilor – 12 Iunie). Cădirea împrejurul Sf. Mese cu Stihurile Paştelor: “Să învie Dumnezeu” până Duminica Tomii. Ectenia. De la Duminica Tomii până la Înălţare, nu se mai se mai face cădire cu Stihurile Paştilor, ci se cântă numai “Hristos a Înviat” de 3 ori. Rugăciunea “Împărate Ceresc” nu se mai zice până la Rusalii. Iar Liturghia din noaptea Paştilor se face până la Duminica Tomii. În loc de "Sfinte Dumnezeule" se cântă “Câţi în Hristos”. Ap. Fapte 1,1-8. Ev. Ioan 1,1-17. Axionul Învierii: “Îngerul a strigat.” Până la Înălţare, în loc de “Bine este cuvântat,” “Văzut-am Lumina,” “Să se umple gurile noastre” şi “Fie Numele Domnului,” se cântă “Hristos a Înviat”. După Liturghie, binecuvântarea artosului, a cărnurilor şi ouălor. (Uşile sfîntului altar - atît cele împărăteşti, cît şi cele laterale sau diaconeşti - rămîn deschise toată Săptămîna Luminată până la Sâmbătă Tomii, mînuindu-se numai perdeaua uşilor împărăteşti. Seara: Vecernie Mare cu Intrat şi Evanghelie. Evanghelia se citeşte în mai multe limbi. Vecerniile, Utreniile, Ceasurile, Liturghiile acestei săptămâni sunt ca în ziua de Paşti.

LUNEA LUMINATĂ Vecernia, Utrenia şi Liturghia: Urmează Penticostarul. Ap. şi Ev. Sfântului: Ap. Fapte 1,12-17, 21-26. Ev. Ioan 1,18-28. Catavasiile şi Axionul Paştilor se continuă până la Înălţare.

MARȚEA LUMINATĂ Vecernia, Utrenia şi Liturghia ca în ziua de Paşti. Ap. Fapte 2,14-21. Ev. Luca 24,12-35. Axionul Paştilor.

VINEREA LUMINATĂ Izvorul Tămăduirii al Maicii Domnului. Vecernia, Utrenia şi Liturghia ca în ziua de Paşti. Ap. Faptele 3,1-8. Ev. Ioan 2,12-22. Axionul Paştilor. Sfinţirea cea mică apei.

DUMINICĂ Duminica 2-a după Paşti - Duminica Tomei. Glas 1. Voscr. 1. Începând de azi, toate slujbele încep cu “Hristos a înviat” (de trei ori) urmată de “Sfinte Dumnezeule” până la Intropirea Praznicului Învierii. Utreniile până la Înălţare încep cu “Mărire Sfintei” şi “Hristos a înviat” de 3 ori, în timpul care se cădeşte toată biserica. Toată rânduiala acestei Duminici este în Penticostar. Vecernie Mare: Intrat. Litie. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Binecuvântările Învierii. Catavasiile Paştilor. La pesna 9-a se cântă “Ceeace eşti mai cinstită.” Laude. Doxologia Mare. Liturghie: Antifoane obişnuite. “Sfinte Dumnezeule.” Ap. Fapte 5,12-20. Ev. Ioan 20,19-31. Axionul Paştilor: “Îngerul a strigat.”

6

7

10

12

8|P age

Page 9: tipic 2013

19 DUMINICĂ Duminica 3-a după Paşti - A Mironosiţelor. Glas 2. Voscr. 4. Vecernie Mare: Intrat. Utrenie: Fără Polieleu. Binecuvântările Învierii. Catavasiile Paştilor. La pesna 9-a: “Ceea ce eşti mai cinstită.” Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. Fapte 6,1-7. Ev. Marcu 15,43-47; 16,1-8. Axionul Paştilor.

MARȚI Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena. Combină Penticostarul şi Mineiul. Vecernie Mare: Intrat. Paremii. Litie. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Ev. Ioan 10:9-16. Catavasiile Paştilor. Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. Fapte 26,1, 12-19. Ev. Ioan 10 1-9. Axionul Paştilor.

DUMINICĂ Duminica 4-a după Paşti - A Slăbănogului. Glas 3. Voscr. 5. Vecernie Mare: Intrat. Utrenie: Fără Polieleu. Binecuvântările Învierii. Catavasiile Paştilor. La pesna 9-a: “Ceea ce eşti mai cinstită.” Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. Fapte 9,32-42. Ev. Ioan 5,1-15. Axionul Paştilor.

Rânduiala Tipicului IUNIE

21

26

2 DUMINICĂ Duminica 5-a după Paşti - A Samarinencii. Glas 4. Voscr. 7. Vecernie Mare: Intrat. Utrenie. Fără Polieleu. Binecuvântările Învierii. Antifoanele Glasului de rând. Catavasiile Paştilor. La pesna 9-a: “Ceea ce eşti mai cinstită.” Laude. Doxologia Mare. Sf. Liturghie: Antifoane obişnuite. “Sf. Dumnezeule.” Ap. Fapte 11,19-30. Ev. Ioan 4,5-42. Axionul Paştilor.

DUMINICA Duminica 6-a după Paşti - A Orbului. Glas 5. Voscr. 8. Vecernie Mare: Intrat. Utrenie. Fără Polieleu. Binecuvântările Învierii. Antifoanele Glasului de rând. Catavasiile Paştilor. La pesna 9-a: “Ceea ce eşti mai cinstită.” Laude. Doxologia Mare. Sf. Liturghie: Ap. Fapte 16,16-34. Ev. Ioan 9,1-38. Axionul Paştilor.

JOI Înălţarea Domnului (Ziua Eroilor). Urmează Penticostarul. Slujbele nu mai încep cu "Hristos a înviat", ci cu “Sfinte Dumnezeule” până la Rusalii. Vecernie Mare: Intrat. Paremii. Litie. Troparul Praznicului (de trei ori). Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Antifoanele Praznicului. Ev. Marcu 16,9-20. Catavasiile Rusaliilor. Luminânda şi Laudele sunt combinaţie între Minei şi Penticostar, aşa cum se arată la Minei. Doxologia Mare. Liturghie: Antifoane speciale. Stihurile speciale la Intrarea Mică. “Sfinte Dumnezeule.” Ap. Fapte 1,1-12. Ev. Luca 24,36-53. Axionul Praznicului. In loc de “Văzut-am Lumina,” cântăm Troparul Înălţării.

9

13

9|P age

Page 10: tipic 2013

16 DUMINICĂ Duminica 7-a după Paşti (A Sf. Părinţi dela Sinodul I Ecumenic). Glas 6. Voscr. 10. Urmează Penticostarul. Se combină slujba Înălţării cu a Sf. Părinţi. Vecernie Mare: Intrat. Paremii. Utrenie: Fără Polieleu sau Mărimuri. Binecuvântările Învierii. Ev. a Învierii. Catavasiile Înălţării şi ale Rusaliilor. Liturghie: Ap. Fapte 20,16-18; 28-36. Ev. Ioan 17,1-13. Axionul Înălţării. In loc de “Văzut-am Lumina,” cântăm Troparul Înălţării.

SÂMBĂTĂ Sâmbăta Morţilor (Moşii de Vară). Urmează Penticostarul. Vecernie şi Utrenie mică: La Utrenie se pun Binecuvântările Morţilor ca la Parastas. Liturghie: Ap. Fapte 28,1-31. Ev. Ioan 21,15-25. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.”

DUMINICĂ Duminica 8-a după Paşti - Pogorârea Spiritului Sfânt (Rusalii). Urmează Penticostarul. De aici înainte, toate slujbele încep cu “Împărate Ceresc.” Vecernie Mare: Intrat. Paremii. Litie. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Nu se pun Binecuvântările Învierii şi Antifoanele Glasului, deşi este Duminică, ci se pun Antifoanele Praznicale. Ev. Ioan 20,19-23. “Învierea lui Hristos” nu se cântă, ci îndată urmează Ps. 50. Catavasiile Înălţării şi ale Rusaliilor. Liturghie: Antifoane Praznicale. Stihurile speciale la Intrarea Mică. În loc de “Sfinte Dumnezeule,” se cântă “Câţi în Hristos.” Ap. Fapte 2,1-11. Ev. Ioan 7,37-53; 8,12. Axionul Praznicului: Irmos al pesnei a 9-a. După sfârşitul Sfintei Liturghii, Vecernie Mare cu Rugăciunile Plecării genunchilor.

LUNI Sfânta Treime. Nașterea Sf. Ioan Botezătorul. Sf. Niceta de Remesiana. Vecernie Mare: Intrat. Litie. Utrenie: Combină Penticostarul şi Mineiul. Polieleu. Mărimuri. Ev. Luca 1,24-25; 57-58; 76; 80. Catavasiile Rusaliilor. Doxologie Mare. Liturghia: Ap. Efeseni 5,8-19; Romani 13,11-14; 14,1- 4. Ev. Matei 18,10-20; Luca 1,1-25; 57-68; 76; 80. Axionul Praznicului.

SÂMBĂTĂ Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Intrat. Paremeii. Litie. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Ev. Ioan 21,1-14. Catavasiile Buneivestiri. Liturghie: Ap. 2 Cor. 11,21-33 şi 12,1-9. Ev. Matei 16,13-19. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.”

DUMINICĂ Duminica 1-a după Rusalii - A Tuturor Sfinţilor. Glas 8. Voscr. 1. Urmează Penticostarul. Vecernie Mare. Intrat. Paremii. Litie. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri, până la 1 August. Liturghie: Ap. Evrei 11,33-40; 12,1-2. Ev. Matei 10,32-33, 37-38; 19,27-30. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.”

22

23

24

29

30

10 | P a g e

Page 11: tipic 2013

Rânduiala Tipicului IULIE

7 DUMINICĂ Duminica 2-a după Rusalii . Glas 1. Voscr. 2. Se combină slujba Învierii din Octoih cu a

Sfinţilor din Minei. Vecernie Mare: Intrat. Paremii. Litie. Utrenie: Polieleu. Mărimuri.

Binecuvântările şi Ev. Învierii. Catavasiile Buneivestiri. Laude: “Mărire” - a Sfinţilor; “Şi

acum”: “Prea Binecuvântată eşti.” Doxologie Mare. Liturghie: Ap. Romani 2,10-16. Ev.

Matei 4,18-23. Axionul: "Cuvine-se cu adevărat.”

DUMINICĂ Duminica a 3-a după Rusalii (A Sf. Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic) (Sânzienele sau Drăgaica). Glas 2. Voscr. 3. Combină Octoihul şi Mineiul (vezi 13-19 Iulie). Vecernie Mare: Intrat. Paremii. Utrenie: fărăPolieleu. Mărimuri. Binecuvântările. Antifoanele şi Evanghelie Învierii. Catavasiile Buneivestiri. La Peasna a 9-a: "Ceea ce eşti mai cinstită". Doxologia Mare. Liturghia: Ap. Romani 5,1-10; Evrei 13,7-16. Ev. Matei 6,22-33; Ioan 17, 1-13. Axionul: "Cuvine-se cu adevărat."

SÂMBĂTĂ Sfântul Prooroc Ilie Tezviteanul. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Intrat. Paremii. Litie. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Ev. Luca 4,22-30. Catavasiile Buneivestiri. Liturghie: Ap. Iacob 5,10-20. Ev. Luca 4,22-30. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.”

DUMINICĂ Duminica 4-a după Rusalii. Glas. 3. Voscr. 4. Vecernie Mare. Intrat. Utrenie: Fără Polieleu şi Mărimuri. Binecuvântările, Antifoanele şi Ev. Învierii. Catavasiile Buneivestiri. Liturghie: Ap. Romani 6,18-23. Ev. Matei 8,5-13 . Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.”

DUMINICĂ Duminica a 5-a după Rusalii. Glas 4. Voscr. 5. Vecernie Mare: Intrat. Utrenie: Binecuvântările Învierii. Antifoanele Glasului. Ev. Învierii. “Învierea lui Hristos.” Ps. 50. Catavasiile Buneivestiri. Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. Romani 10,1-10. Ev. Matei 8,28-34; 9,1. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.”

Rânduiala Tipicului AUGUST

1 JOI Scoaterea Sf. Cruci. Sfinţii 7 Fraţi Macabei. (Începe Postul Adormirii Maicii Domnului). Urmează Mineiul. Vecernie: La “Doamne strigat-am,” 6 stihiri. Fără Intrat şi Paremii. Utrenie: Fără Polieleu. Fără Evanghelie. Catavasiile Crucii până la 22 Septembrie. După Doxologia Mare, preotul îmbrăcat în toate veșmintele, scoate Sf. Cruce în mijlocul Bisericii spre venerare. Sfinţirea Apei Mici. Liturghie: Ap. Fapte 20,16-18, 28-36. Ev. Matei 10,16-22, 32-36; 11,1. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.” După Liturghie, Sf. Cruce este adusă în altar. Până la 15 August, în fiecare seară se oficiază Vecernia Mică şi Paraclisul Maicii Domnului.

14

20

21

28

11 | P a g e

Page 12: tipic 2013

4 DUMINICĂ Duminica 6-a după Rusalii. Glasul 5. Voscr. 6. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Intrat. Utrenie: Binecuvântările Învierii. Antifoanele şi Ev. Învierii. Catavasiile Crucii. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. Romani 12,6-14. Ev. Matei 9,1-8. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”.

MARȚI Schimbarea la faţa a Domnului. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Intrat. Paremii. Litie. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Ev. Luca 9,28-36. Catavasiile Schimbării la faţa. Pesna 9-a în loc de “Ceea ce eşti mai cinstită.” Liturghie: Antifoane speciale. “Sfinte Dumnezeule.” Ap. 2 Petru 1,10-19. Ev. Matei 17,1-9. Axionul: Irmosul pesnei 9-a din Canonul Praznicului. După Rugăciunea Amvonului se binecuvintează strugurii şi fructele.

DUMINICĂ Duminica 7-a după Rusalii. Glas. 6. Voscr. 7. Vecernie Mare: Intrat. Utrenie: Binecuvântările Învierii. Antifoanele şi Ev. Învierii. Catavasiile Crucii. Liturghie: Ap. Romani 15,1-7. Ev. Matei 9,27-35. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.”

JOI Adormirea Maicii Domnului. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Intrat. Paremii. Litia. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Ev. Luca 1,39-49, 56. Catavasiile Adormirii. Liturghie: Antifoane obişnuite. “Sfinte Dumnezeule”. Ap. Filipeni 2,5-11. Ev. Luca 10,38-42; 11,27-28. Axionul Praznicului: Irmosul pesnei 9-a din Canon.

DUMINICĂ Duminica 8-a după Rusalii. Glas 7. Voscr. 8. Vecernie Mare: Intrat. Utrenie: Fără Polieleu. Binecuvântările Învierii. Catavasiile Adormirii. Liturghie: Ap. 1 Corinteni 1,10-17; Tit 3,8-15. Ev. Matei 14,14-22. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”.

DUMINICĂ Duminica 9-a după Rusalii. Glas 8. Voscr. 9. Vecernie Mare: Intrat. Utrenie: Binecuvântările Învierii. Antifoanele Glasului. “Învierea lui Hristos”. Ps. 50. Catavasiile Crucii. Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. 1 Corinteni 3,9-17. Ev. Matei 14,22-34. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”.

JOI Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul (Zi de post). Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Intrat. Paremii. Litia. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Ev. Matei 14,1-13. Catavasiile Crucii. Liturghie: Antifoane obişnuite. “Sfinte Dumnezeule”. Ap. Fapte 13,25-33. Ev. Marcu 6,14-30. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.”

6

11

15

18

25

29

12 | P a g e

Page 13: tipic 2013

Rânduiala Tipicului SEPTEMBRIE

1 DUMINICĂ Duminica 10-a după Rusalii. Începutul Anului Nou Bisericesc (Indictionul) Glas 1. Voscr. 10. Combină Octoihul cu Mineiul. Vecernie Mare: Intrat. Fără Paremii şi Litie. Utrenie: Fără Polieleu şi Mărimuri. Binecuvântările Învierii. Antifoanele Glasului. “Învierea lui Hristos”. Ps. 50. Catavasiile Crucii. Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. 1 Corinteni 4,9-16. Ev. Matei 17,14-23. Axionul Praznicului.

DUMINICĂ Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci. Nașterea Născătoarei de Dumnezeu. Glas 2. Voscr. 11. Combină Mineiul cu Octoihul. Vecernie Mare: Intrat, Paremii șiLitie. Utrenie: Polieleu, Mărimuri și“ Binecuvântările Învierii”. Prochimenul șiEvanghelia Născătoarei de Dumnezeu (Ev. Luca 1,39-49, 56). Catavasiile Crucii. În loc de "Ceea ce ești mai cinstită," se cântă irmoasele pesnei 9-a. Doxologie Mare. Liturghie: Ap. Galateni 6,11-18; Filipeni 2,5-11. Ev. Ioan 3,13-17; Luca 10,38-42; 11,27-28. Axionul Praznicului: Primul irmos al pesnei 9-a din Canon.

SÂMBĂTĂ Înălţarea Sfintei Cruci (Zi de post). Slujba după Minei. Vecernie Mare: Intrat. Paremii. Litie. Înainte de a începe Vecernia, Sf. Cruce se mută de pe Masa Proscomidiei pe Sf. Masă. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Antifonul I al glasului 4. Ev. Praznicului: Ioan 12,28-36. În mod special se cântă "Învierea lui Hristos", ori în ce zi ar cădea Praznicul. Catavasiile Crucii. Se cântă pesna 9-a în loc de “Ceeace eşti mai cinstită.” Voscr. Laudele. Doxologia Mare, în timpul căreia, preotul îmbrăcat în toate veșmintele cădeşte Sf. Masă împrejur, iar când se cântă “Sfinte Dumnezeule,” ia Crucea de pe Sf. Masă în procesiune şi o scoate în faţa Sf. Altar exclamând: “Înţelepciune!” Corul cântă Troparul Crucii iar preotul aşează Crucea pe analoghionul din mijlocul bisericii. Cădeşte împrejurul ei de trei ori, apoi o înalţă în toate cele patru puncte cardinale, zicând ectenia prescrisă în Minei, iar corul cântând “Doamne îndură-te”. După ecfonis reaşează Crucea pe analoghion. Apoi face 3 metanii, cântându-se de fiecare dată: “Crucii Tale”. Crucea stă pe analoghion 8 zile, până la încheierea Praznicului, 21 Septembrie. Liturghie: Antifoanele Praznicului. În loc de “Sfinte Dumnezeule,” cântăm “Crucii Tale.” Ap. 1 Corinteni 1,18-24. Ev. Ioan 19,6-11, 13-20, 25-28, 31-35. Axionul Praznicului: Primul Irmos al pesnei 9-a din Canon. Se ţine post, ori în ce zi ar cădea acest praznic.

DUMINICĂ Duminică după Înălţarea Sf. Cruci. Glas 3. Voscr. 1. Combină Octoihul cu Mineiul. Vecernie Mare: Intrat. Fără Litie. Utrenie: Binecuvântările Învierii. Antifoanele Glasului de rând. Catavasiile Crucii. Liturghie: Antifoane obişnuite. “Sfinte Dumnezeule.” Ap. Galateni 2,16-20. Ev. Marcu 8,34-38; 9,1. Axionul Praznicului.

8

14

15

13 | P a g e

Page 14: tipic 2013

22 DUMINICĂ Duminica 18-a după Rusalii. Glas 4. Voscr. 2. Combină Octoihul cu Mineiul. Vecernie Mare: Intrat. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. Liturghie: Ap. 2 Corinteni 9,6-11. Ev. Luca 5,1-11. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.”

JOI Adormirea Sf. Evanghelist Ioan. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Intrat. Paremii. Litie. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Ev. Ioan 21,15-25. Catavasiile Buneivestiri. Liturghie: Ap. 1 Ioan 4,12-29. Ev. Ioan 19,25-27; 21,24-25. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.”

DUMINICĂ Duminica 19-a după Rusalii. Glas 5. Voscr. 3. Combină Octoihul cu Mineiul. Vecernie Mare: Intrat. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. Liturghie: Ap. 2 Corinteni 11,31-33; 12,1-9. Ev. Luca 6,31-36. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.”

Rânduiala Tipicului OCTOMBRIE

26

29

1 MARȚI Acoperământul Maicii Domnului. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Intrat. Paremii. Litie. Utrenie: Polieleu. Ev. Luca 1,39-49, 56. Catavasiile Buneivestiri. La Pesna 9-a se cântă “Ceea ce eşti mai cinstită.” Liturghie: Ap. Evrei 9,1-7. Ev. Luca 10,38-42; 11,27-28. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.”

DUMINICĂ Duminica 20-a după Rusalii. Glas 6. Voscr. 4. Combină Octoihul cu Mineiul. Vecernie Mare: Intrat. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. Liturghie: Ap. Galateni 1,11-19. Ev. Luca 7,11-16. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.”

DUMINICĂ Duminica a 21-a după Rusalii - A Sf. Părinți dela Sinodul VII Ecumenic. Glas 7. Voscr. 5. Se combină slujba Învierii cu a Sfinţilor Părinţi care găseşte în Mineiul (pe luna Octombrie între 11-17 ale lunii). Vecernie Mare: Intrat. Paremii. Utrenie: Polieleu. Binecuvântările. Ev. Învierii. Catavasiile Buneivestiri. Liturghie: Ap. Galateni 2,16-20; Tit 3,8-15. Ev. Luca 8,5-15; Ioan 17,1-13. Axion: "Cuvine-se cu adevărat."

LUNI Cuvioasa Maica Parascheva (Sf. Vineri). Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Intrat. Paremii. Litie. Utrenia: Polieleu. Mărimuri. Ev. Matei 25,1-13. Catavasiile Buneivestiri. Liturghie: Ap. 1 Corinteni 9,2-12. Ev. Luca 7,36-50. Axionul:” Cuvine-se cu adevărat”.

DUMINICĂ Duminica a 23-a după Rusalii. Glasul 8. Voscr. 6. Vecernie Mare: Intrat. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. Liturghie: Ap. Efeseni 2,4-10. Ev. Luca 8,26-39 Axionul: "Cuvine-se cu adevărat."

6

13

14

20

14 | P a g e

Page 15: tipic 2013

26 SÂMBĂTĂ Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Intrat. Paremii. Litie. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Ev. Matei 10,16-22. Catavasiile Buneivestiri. Liturghie: Ap. 2 Timotei 2,1-10; Evrei 12,11-13, 25-27. Ev. Matei 8,23-27; Ioan 15,17-27; 16,1-2. Axionul: “Cuvine-se cu Adevărat.”

DUMINICĂ Duminica a 24-a după Rusalii. Glasul 1. Voscr. 7. Combină Octoihul şi Mineiul.Vecernie Mare: Intrat.

Litie. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Binecuvântările Învierii. Ev. Învierii. Catavasiile Buneivestiri.

Liturghie: Ap. Efeseni 2,14-22; Efeseni 4,7-13. Ev. Luca 8,41-56; Luca 10,16-22.

Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”.

Rânduiala Tipicului NOIEMBRIE

27

3 DUMINICĂ Duminica 22-a după Rusalii. Glas 2. Voscr. 8. Vecernie Mare: Intrat. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. Liturghie: Ap. Galateni 6,11-18. Ev. Luca 16,19-31. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”.

VINERI Soborul Marilor Voevozi Mihail şi Gavriil. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Intrat. Paremii. Litie. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Antifonul I - glasul 4. Ev. Matei 13,24-30; 34-43. Catavasiile Buneivestiri. Laudele. Doxologia Mare. La pesna 9-a se cântă: “Ceea ce ești mai cinstită”. Liturghie: Ap. Evrei 2,2-10. Ev. Luca 10,16-21. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.”

DUMINICĂ Duminica 25-a după Rusalii. Glas 3. Voscr. 9. Urmează Octoihul. Vecernie Mare: Intrat. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. Liturghie: Ap. Efeseni 4,1-7. Ev. Luca 10,25-37. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”.

MIERCURI Sf. Ioan Gură de Aur. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Intrat. Paremii. Litie. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Ev. Ioan 10,1-9. Catavasiile Buneiestiri. Laudele. Doxologie Mare. Liturghie: Ap. Evrei 7,26-28; 8,1-2. Ev. Ioan 10,9-16. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”.

VINERI Începe Postul Naşterii Domnului (al Crăciunului).

DUMINICĂ Duminica 26-a după Rusalii. Glas 4. Voscr. 10. Vecernie Mare: Intrat. Utrenie: Binecuvântările Învierii. Antifoanele glasului de rând. Ev. Învierii. Catavasiile Buneivestiri. Liturghie: Ap. Efeseni 5,8-19. Ev. Luca 12,16-21. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”.

8

10

13

15

17

15 | P a g e

Page 16: tipic 2013

21 JOI Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Intrat. Paremii. Litia. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Antifonul 1 al glasului 4. Ev. Luca 1,39-49, 56. Catavasiile Naşterii Domnului. La pesna 9-a, în loc de “Ceeace eşti mai cinstită,” se cântă Irmoasele pesnei 9-a. Liturghie: Ap. Evrei 9,1-7. Ev. Luca 10,38-42; 11,27-28. Axionul Praznicului: Irmosul pesnei 9-a din Canon.

DUMINICĂ Duminica 30-a după Rusalii. Glas 5. Voscr. 11. Vecernie Mare: Intrat. Utrenie: Binecuvântările, Antifoanele șiEvanghelia Învierii. Catavasiile Nașterii. Liturghie: Ap. Coloseni 3,12-16; Ev. Luca 18,18-27. Axionul: Intrării Maicii Domnului în Biserică.

SÂMBĂTĂ Sfântul Apostol Andrei Cel întâi chemat. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Intrat. Paremii: 1 Petru 1,1-25; 2,1-6; 1 Petru 2,21-25; 3,1-9; 1 Petru 4,1-11. Litia. Utrenie: Polieleu. Ev. Matei 4,18-23. Catavasiile Naşterii. Liturghie: Ap. 1 Corinteni 4,9-16. Ev. Ioan 1,35-51. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”.

Rânduiala Tipicului DECEMBRIE

24

30

1 DUMINICĂ Duminica a 15-a după Rusalii. Glas 6. Voscr. 1. Vecernie Mare: Intrat. Utrenie: Binecuvântările, Antifoanele și Evanghelia Învierii. Catavasiile Nașterii. Liturghie: Ap. 2 Corinteni 4,6-15. Ev. Matei 22,35-46. Axionul: "Cuvine-se cu adevărat."

VINERI Sfântul Ierarh Nicolae. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Intrat. Paremii. Litie. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Ev. Ioan 10,9-16. Catavasiile Naşterii. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. Evrei 13,17-21. Ev. Luca 6,17-23. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.”

DUMINICĂ Duminica 27-a după Rusalii. Glasul 7. Voscr. 2. Vecernie Mare: Intrat. Utrenie: Antifoanele glasului de rând. Ev. Învierii. Catavasiile Naşterii. Liturghie: Ap. Efeseni 6,10-17. Ev. Luca 13,10-17. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”.

DUMINICĂ Duminica 28-a după Rusalii - A Sf. Strămoşi după trup ai Domnului. Glas 8. Voscr. 3. Se combină slujba glasului de rând din Octoih cu slujba Duminicii Sfinţilor Strămoşi din Minei între 11 şi 17 Decembrie. Vecernie Mare: Intrat. Paremii. Fără Litie. Utrenie: Polieleu. Binecuvântările Învierii. Mărimuri nu sunt. Catavasiile Naşterii. Liturghie: Ap. Coloseni 1,12-18; Coloseni 3:4-11. Ev. Luca 14,16-24. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”.

6

8

15

16 | P a g e

Page 17: tipic 2013

22 DUMINICĂ Duminică dinaintea Naşterii Domnului - Sfinţii Părinţi după trup ai Domnului. Glas. 1. Voscr. 4. Se combină slujba Glasului de rând din Octoih cu a Sfinţilor Părinţi, care se găseşte la Minei, la 17 Decembrie. Vecernie Mare: Intrat. Paremii. Utrenie: Polieleu. Binecuvîntările Învierii. Catavasiile Naşterii. Liturghie: Ap. Evrei 11,9-10, 32-40. Ev. Matei 1,1-25. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”.

MARȚI Ajunul Crăciunului. Toate ale Praznicului. (Zi de post). Ceasurile Împărăteşti, fiecare cu Paremia, Apostolul şi Evanghelia lui. Obedniță (Tipicile sau Închipuitoarele) şi Liturghia Sf. Vasile

împreunată cu Vecernia: Ap. Evrei 1,1-12. Ev. Luca 2,1-20. Axionul: “De Tine se bucură.” Seara: Dupăcinarul cel Mare şi Litia, urmată de Utrenia Praznicului: Polieleu. Mărimuri. Antifonul obişnuit la Praznice. Ev. Matei 1,18-24. Catavasiile Naşterii. La pesna 9-a, în loc de “Ceeace eşti mai cinstită,” se cântă pesna 9-a din Canonul Praznicului. Laudele. Doxologia Mare.

MIERCURI Naşterea Domnului (Crăciunul). Urmează Mineiul. Liturghia Sf. Ioan: Antifoanele Praznicului. Stihurile speciale la Intrarea Mică. În loc de “Sf. Dumnezeule” se cântă “Câţi în Hristos v-aţi botezat”. Ap. Galateni 4,4-7. Ev. Matei 2,1-12. Axionul Praznicului, adică Irmosul Pesnei 9-a din Canonul Praznicului.

JOI Soborul Născătoarei de Dumnezeu. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Intrat. Prochimenul cel mare:

“Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru…”. Paremii. Litie. Utrenie: Nu este Polieleu,

nici Evanghelie. Catavasiile Naşterii Domnului. În loc de “Ceea ce eşti mai cinstită”, se cântă

Troparele pesnei 9-a din Canonul Naşterii. Liturghie: Ap. Evrei 2, 11-18; Galateni 5,22-6,2; .

Ev. Matei 2,13-23; Matei 11,27-30. Axionul Praznicului.

VINERI Sfântul întâi Mucenic şi Arhidiacon Ştefan. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Intrat. Paremii. Litie. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Antifonul 1-a al glasului 4-lea. Ev. Luca 21,12-19. Catavasiile Naşterii. La pesna 9-a în loc de “Ceea ce eşti mai cinstită” se cântă Troparele din pesna 9-a din Canonul Naşterii. Doxologie Mare. Liturghie: Ap. Fapte 6,8-15; 7,1-5, 47-60. Ev. Matei 21,33-44. Axionul Naşterii.

DUMINICĂ Duminica după Nașterea Domnului. Sf.Părinţi: David Împăratul, Iosif Logodnicul şi Iacov Fratele Domnului. Glas 2. Voscr. 5. Combină Octoihul cu a Praznicului șicu a Duminicii de după Nașterea Domnului.Vecernie Mare: Intrat. Utrenie: Polieleu. Binecuvântările Învierii. Antifoanele șiEvanghelia Învierii. Catavasiile Crăciunului. "Ceea ce ești mai cinstită". Liturghie: Antifoane obișnuite. “Sfinte Dumnezeule”. Ap. Galateni 1,11-19; Ev. Matei 2,13-23. Axionul Crăciunului.

24

25

26

27

29

17 | P a g e

Page 18: tipic 2013

31 MARŢI Intropirea Praznicului Naşterii Domnului. Anul Nou.

18 | P a g e