Telefoane USM

39
Baza telefonica Universitara Inregistrari in baza 598 Functie Nume - Prenume Telef on Bloc Biro u Catedra / Serviciu Facultate Atelierul de incaltaminte - 57746 3 1 - Serviciile Universitare Servicii Universitare Cazangeria - 57773 0 4 caz SRE. Serviciul cazangerie Departamentul Dezvoltare Institutionala Birou Secretariat. FAX USM - 24424 8 pr 222 Sectia Personal,Secretari at si Arhiva Administratia Sef de sectie - 57747 4 4a 303 Sectia Asistenta Hard si Soft de Sistem Centrul Tehnologii Informationale Birou Secretariat - 57779 7 pr 222 Sectia Personal,Secretari at si Arhiva Administratia Server Dial-UP - 57747 2 4a 307 Sectia Administrare si Dezvoltarea Retelei USM Centrul Tehnologii Informationale Bufet - 57774 5 pr - Serviciile Universitare Servicii Universitare Cazangeria - 24004 1 4 caz SRE. Serviciul cazangerie Departamentul Dezvoltare Institutionala Sef de sectie (fax) - 57757 7 4a 303 Sectia Asistenta Hard si Soft de Sistem Centrul Tehnologii Informationale Prorector pentru relatii internat. Anticamera - 57753 4 pr 206 Rectoratul Administratia Ingineri - 57748 0 4a 312 Sectia Administrare si Dezvoltarea Retelei USM Centrul Tehnologii Informationale Modem - 57783 4 4a 311 Sectia Administrare si Dezvoltarea Retelei USM Centrul Tehnologii Informationale Modem - 57783 3 4a 311 Sectia Administrare si Dezvoltarea Retelei USM Centrul Tehnologii Informationale Cazangeria - 59375 7 caz SRE. Serviciul Departamentul

Transcript of Telefoane USM

Page 1: Telefoane USM

Baza telefonica Universitara

Inregistrari in baza  598

FunctieNume -

PrenumeTelefon Bloc Birou Catedra / Serviciu Facultate

Atelierul de incaltaminte - 577463 1 - Serviciile UniversitareServicii Universitare

Cazangeria - 577730 4 cazSRE. Serviciul cazangerie

Departamentul Dezvoltare Institutionala

Birou Secretariat. FAX USM

- 244248 pr 222Sectia Personal,Secretariat si Arhiva

Administratia

Sef de sectie - 577474 4a 303Sectia Asistenta Hard si Soft de Sistem

Centrul Tehnologii Informationale

Birou Secretariat - 577797 pr 222Sectia Personal,Secretariat si Arhiva

Administratia

Server Dial-UP - 577472 4a 307Sectia Administrare si Dezvoltarea Retelei USM

Centrul Tehnologii Informationale

Bufet - 577745 pr - Serviciile UniversitareServicii Universitare

Cazangeria - 240041 4 cazSRE. Serviciul cazangerie

Departamentul Dezvoltare Institutionala

Sef de sectie (fax) - 577577 4a 303Sectia Asistenta Hard si Soft de Sistem

Centrul Tehnologii Informationale

Prorector pentru relatii internat. Anticamera

- 577534 pr 206 Rectoratul Administratia

Ingineri - 577480 4a 312Sectia Administrare si Dezvoltarea Retelei USM

Centrul Tehnologii Informationale

Modem - 577834 4a 311Sectia Administrare si Dezvoltarea Retelei USM

Centrul Tehnologii Informationale

Modem - 577833 4a 311Sectia Administrare si Dezvoltarea Retelei USM

Centrul Tehnologii Informationale

Cazangeria - 593757 7 cazSRE. Serviciul cazangerie

Departamentul Dezvoltare Institutionala

Economisti - 577451 pr 231 Sectia Planificare Administratia

Bufet - 577723 4 sub Serviciile UniversitareServicii Universitare

Biroul de informatii - 577422 4 31 Centrala TelefonicaCentrul Tehnologii Informationale

Tehnica Sanitara lacatusi - 577654 4 23SRE. Serviciul apa canalizare

Departamentul Dezvoltare Institutionala

Administrator WEB - 577484 4a 204 Sectia InformatizareCentrul Tehnologii Informationale

Anticamera - 577783 pr 226 Sectia Planificare Administratia

Page 2: Telefoane USM

Bufet - 577717 3 - Serviciile UniversitareServicii Universitare

Arhiva - 577647 pr 100b Contabilitatea Administratia

Paza - 577675 Bis subs Grupul de PazaDepartamentul Administrarea Patrimoniului

Casa de cultura.Receptie - 270009 cc - Oraselul StudentescServicii Universitare

Economisti - 577450 pr 228 Sectia Planificare Administratia

Server Dial-UP - 577726 4a 307Sectia Administrare si Dezvoltarea Retelei USM

Centrul Tehnologii Informationale

Sectia materiala Achilina Lidia 577448 pr 103 Contabilitatea Administratia

Inginer Ajder Afanasii 577471 4a 304Sectia Asistenta Hard si Soft de Sistem

Centrul Tehnologii Informationale

Casa de cultura.Conducator

artisticAlbot Mihai 270400 cc - Oraselul Studentesc

Servicii Universitare

Sef de sectie Anghel Nina 577452 pr 107 Sectia Achizitii PubliceDepartamentul Aprovizionare si Logistica

Sectia burse Aniscenco Nina 577668 pr 105 Contabilitatea Administratia

Seful departamentului "Informatica"

Arnaut Vsevolod

577488 2 20 Informatica AplicataFacultatea de Matematica si Informatica

Sef de catedraAxenti Eufrosinia

577611 3 211 Limba FrancezaFacultatea de Limbi si Literaturi Straine

Sef Birou SecretariatBabara Eugenia

577429 pr 222Sectia Personal,Secretariat si Arhiva

Administratia

Seful ciclului "Protectie civila"

Bacalov Iurie 577643 3 511Biologia Umana si Animala

Facultatea de Biologie si Pedologie

Labor."Ecofiziologie umana si animala"

Bacalov Iurii 577571 3 22Biologia Umana si Animala

Facultatea de Biologie si Pedologie

Decan Baiesu Sergiu 577808 bis 12 ==//==Facultatea de Drept

Decan (fax) Baiesu Sergiu 577853 bis 12 ==//==Facultatea de Drept

Sef sectieBajurea Svetlana

577413 pr 224 Sectia Planificare Administratia

Sef sectie (FAX)Bajurea Svetlana

577831 pr 224 Sectia Planificare Administratia

Suflator de sticla Balanetchi Oleg 577789 4 s11Sectia Tehnica. Serviciul Ateliere Experimentale

Departamentul Aprovizionare si Logistica

Presedintele fundatieiBanzaru Valeriu

577612 4 40Fundatia pentru Relatii Moldo-Japoneze

Alte centre subdiviziuni

FaxBanzaru Valeriu

577473 4 39Fundatia pentru Relatii Moldo-Japoneze

Alte centre subdiviziuni

Presedintele fundatieiBanzaru Valeriu

232818 4 39Fundatia pentru Relatii Moldo-Japoneze

Alte centre subdiviziuni

Page 3: Telefoane USM

Catedra. Laborant superior

Barbu Valentina

577620 3 212Filologie Spaniola si Italiana

Facultatea de Limbi si Literaturi Straine

Laborant superiorBarbu Valentina

577585 3 110 Centrul de HispanisticaFacultatea de Limbi si Literaturi Straine

Sef de sectie adjunct Barca Maria 577486 pr 233Sectia Formare Continua

Administratia

Sectia fara frecventa. Metodist.

Barladeanu Olga

577519 pr 404 ==//==Facultatea de Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii

Director Bejan Vasile 314386 - -Baza de odihna "Paduricea Verde"

Departamentul Social

Intendent camin. nr.16doc

Beldiman Anatol

727966 cam r Serviciul StudentescDepartamentul Social

Sef de catedra Belei Elena 577790 bis 17 Drept Procesual CivilFacultatea de Drept

Notar Belicescu Oleg 222446 pr 3 Biroul notarialAlte centre subdiviziuni

Reparatii Belous Maxim 577650 4 31 Centrala TelefonicaCentrul Tehnologii Informationale

Secretariat Beriozov Elena 577629 4 232 ==//==Facultatea de Matematica si Informatica

Decanat (sectia f/r). Metodist

Beschieru Iliana

577774 2b 25 ==//==Facultatea de Drept

Intendent camin. nr.9 Betu Marian 727571 cam r Serviciul StudentescDepartamentul Social

Laborant Bicu Mariana 577493 3 436Ecologie, Botanica si Silvicultura

Facultatea de Biologie si Pedologie

Sef de catedra Birsan Ana 577527 3 526 Biologia VegetalaFacultatea de Biologie si Pedologie

CatedraBobeica Valentin

577547 4 114Chimie Industriala si Ecologica

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

Sef oficiu Bobeico Raisa 577514 4 324

Oficiul Documente Didactice si de Referinta. Sala lectura nr.3

Biblioteca

Centru de Educatie pentru Sanatate

Bodrug Tatiana 577570 3 240Biologia Umana si Animala

Facultatea de Biologie si Pedologie

Inspector superior personal auxiliar

Boganastiuc Larisa

577431 pr 123Sectia Personal,Secretariat si Arhiva

Administratia

Prim vice-presedinte al federatiei sportului

Bogus Boris 260122 - FS Oraselul StudentescServicii Universitare

Sef de catedra Bogus Boris 924066 - -Catedra Cultura Fizica si Sport

Catedre Universitare

Prim vice-presedinte al federatiei sportului (Fax)

Bogus Boris 260124 - FS Oraselul StudentescServicii Universitare

Sef de sectie Boiangiu Victoria

577802 4 249a Sectia Imagine si Relatii cu Publicul

Departamentul Relatii

Page 4: Telefoane USM

Internationale

Inginer coordonatorBolboceanu Eleonora

577555 2ax 25Sectia Protectie si Valorificare a Elaborarilor Stiintifice

Departamentul Cercetare si Inovare

Anticamera. Metodista Boldu Corina 797124 6 110 ==//==

Facultatea de Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative

Laborant Boldurat Maria 577493 3 440Ecologie, Botanica si Silvicultura

Facultatea de Biologie si Pedologie

ReferentBoliev Viaceslav

577787 4 131 ==//==Departamentul Relatii Internationale

Profesor Bondarenco A 577459 4a 218 Limbi GermaniceFacultatea de Limbi si Literaturi Straine

Anticamera Borduja Olga 577629 4 225 ==//==Facultatea de Matematica si Informatica

Prodecan Bors Vladimir 287114 6 110 ==//==

Facultatea de Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative

Anticamera Bostan Dorina 577558 pr 302 ==//==

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

Sectorul automatiz activitatii didactice

Inginer-programator

Botnarenco Lilia

577794 pr 318Departamentul Studii, Organizare si Evidenta

Administratia

CatedraBotnarenco Mihaella

577835 2a 11Drept Penal si Criminologie

Facultatea de Drept

Sef de catedraBotnarevschi Vergil

739014 5 224 Catedra MilitaraCatedre Universitare

Catedra. Laborant Superior

Botnariuc Catalina

577616 3 208 Filologie FrancezaFacultatea de Limbi si Literaturi Straine

LCS "Fizica semiconductorilor"

Botnariuc Vasile

577681 4 136CCS "Materiale si dispozitive cu semiconductori"

Facultatea de Fizica si Inginerie

Contabil - sef adjunctBovtunova Ludmila

577805 pr 117 Contabilitatea Administratia

Contabilul CSalCBradu Margareta

577425 pr 300 Rectoratul Administratia

Birou Arhiva. Arhivar Bragaru Elena 577461 1 subsSectia Personal,Secretariat si Arhiva

Administratia

Strungar Bragaru Oleg 577500 4a 109Sectia Tehnica. Serviciul Ateliere Experimentale

Departamentul Aprovizionare si Logistica

Director Bragaru Tudor 577756 2ax 26Centrul de instruire la distanta

Alte centre subdiviziuni

Receptie Branzan Parascovia

577784 2a r Blocurile de Studii Departamentul Administrarea

Page 5: Telefoane USM

Patrimoniului

ReceptieBranzan Parascovia

577695 2ax r Blocurile de StudiiDepartamentul Administrarea Patrimoniului

IntendentBranzan Parascovia

577466 2 - Blocurile de StudiiDepartamentul Administrarea Patrimoniului

ReceptieBranzan Parascovia

577466 2 r Blocurile de StudiiDepartamentul Administrarea Patrimoniului

Sef de catedra Brinza Sergiu 577854 2a 12Drept Penal si Criminologie

Facultatea de Drept

Catedra Bruc Iurii 577715 4 352Fizica Aplicata si Informatica

Facultatea de Fizica si Inginerie

Inginer coordonatorBudevici Svetlana

577481 4a 210Deservirea Claselor cu Calculatoare

Facultatea de Matematica si Informatica

Expert Bujor Virginia 577452 pr 109 Sectia Achizitii PubliceDepartamentul Aprovizionare si Logistica

Learning Class Bulgaru Maria 731972 5 217 Asistenta SocialaFacultatea de Sociologie si Asistenta Sociala

Centrul de Cercetari Sociale

Bulgaru Oleg 288158 5 112 SociologieFacultatea de Sociologie si Asistenta Sociala

Catedra Bulhac Natalia 577594 pr 531Arheologie si Istorie Antica

Facultatea de Istorie si Filosofie

Diectoror oficiuBulimaga Tatiana

577578 2ax 19Birou de Proprietate Intelectuala

Alte centre subdiviziuni

Sef de sectieBulimaga Tatiana

577441 2ax 24Sectia Protectie si Valorificare a Elaborarilor Stiintifice

Departamentul Cercetare si Inovare

LCS "Fotomicrobiologie"Bulimaga Valentina

577535 3 119 Biologia VegetalaFacultatea de Biologie si Pedologie

Laboratorul "Metode instrumentale"

Bulmaga Petru 577545 4 217Chimie Analitica si Organica

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

Inspector superior personal didactic

Bumbac Viorica 577428 pr 110aSectia Personal,Secretariat si Arhiva

Administratia

Sef de sectie Burac Vasile 577475 4a 201 Sectia InformatizareCentrul Tehnologii Informationale

CatedraBuracinschi Natalia

577753 3 425Ecologie, Botanica si Silvicultura

Facultatea de Biologie si Pedologie

Sef oficiuCaciuc Valentina

797185 6 -

Biblioteca Facultatii Relatii Internationale Stiinte Politice si Administrative

Biblioteca

LCS "Biochimia plantelor"

Cahovschi Irina 577529 4 105 Biologia VegetalaFacultatea de Biologie si Pedologie

Sectorul statistica. Caisin Angela 577714 pr 320 Departamentul Studii, Administratia

Page 6: Telefoane USM

Inginer-programator Organizare si Evidenta

ProdecanCalchei Marcela

577607 3 218 ==//==Facultatea de Limbi si Literaturi Straine

Presedintele CSalCCaldare Dumitru

577425 pr 300a Rectoratul Administratia

Vice directorCamerzan Roman

577641 Tip 7 Centru EditorialServicii Universitare

Sef de catedraCapatina Gheorghe

577828 4 427aInformatica si Tehnologii de Programare

Facultatea de Matematica si Informatica

Prodecan Capcelea Titu 577628 4 225 ==//==Facultatea de Matematica si Informatica

Sef de catedraCapsazu Valeriu

577713 pr 329Teorie Economica si Metodologia Cercetarii

Facultatea de Stiinte Economice

Studioul instructiv radioCaragulea Nicolae

577823 pr 407 JurnalismFacultatea de Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii

LCS "Fotonica si metrologie fizica"

Caraman Mihail 577669 4 334CCS "Materiale si dispozitive cu semiconductori"

Facultatea de Fizica si Inginerie

Laboratorul "Optica" Caraman Mihail 577582 4 418Meteorologie, Metrologie si Fizica Experementala

Facultatea de Fizica si Inginerie

Lab. "Analiza spectrala" Caraman Mihail 577718 4 347Meteorologie, Metrologie si Fizica Experementala

Facultatea de Fizica si Inginerie

Coordonator de stagii de practica

Caraus Irina 577568 1 44Sectia Managementul Calitatii

Administratia

Sef sectie Poligrafie operativa

Caslari Ana 577445 Tip 1 Centru EditorialServicii Universitare

Atelier de legat Caslari Anna 577740 Tip 9 Centru EditorialServicii Universitare

Prodecan (licenta f/r si masterat)

Castravet Lucia 577818 pr 324 ==//==Facultatea de Stiinte Economice

Seful departamentului "Matematici Aplicate"

Cataranciuc Sergiu

577659 4 403aInformatica si Optimizare Discreta

Facultatea de Matematica si Informatica

Sef de catedraCazacu Adriana

577487 1 27aLiteratura Romana si Teorie Literara

Facultatea de Litere

Director Cazacu Lidia 577682 3 128Centrul de Cultura Italiana

Facultatea de Limbi si Literaturi Straine

Laborant Ceban Ludmila 577663 3 105Centrul de Cultura Turca

Facultatea de Limbi si Literaturi Straine

Intendent Cebanu Nina 314346 - -Baza de odihna "Paduricea Verde"

Departamentul Social

Antcamera. Sectia cu frecfenta redusa

Cebanu Zinaida Lazu Elena

577778 3 123 ==//==Facultatea de Biologie si Pedologie

Catedra Cebotari Irina 577852 pr 536 Istorie UniversalaFacultatea de Istorie si Filosofie

Catedra Cebotari 577540 4 211 Chimie Anorganica si Facultatea de

Page 7: Telefoane USM

Ludmila FizicaChimie si Tehnologie Chimica

Catedra LaborantCebotari Tatiana

577546 pr 425Biblioteconomie si Asistenta Informationala

Facultatea de Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii

Laborant superior Celac Ludmila 577611 3 211 Limba FrancezaFacultatea de Limbi si Literaturi Straine

DecanCemirtan Claudia

577618 1 33 ==//==Facultatea de Litere

Inginer programator Cernei Elena 577490 4 145Deservirea Claselor cu Calculatoare

Facultatea de Matematica si Informatica

Sef oficiuCernisova Liubovi

577516 pr 232Oficiul Publicatii Periodice. Sala lectura nr.1

Biblioteca

ReceptieCheptene Maria

577467 3 r Blocurile de StudiiDepartamentul Administrarea Patrimoniului

IntendentCheptene Maria

577467 3 - Blocurile de StudiiDepartamentul Administrarea Patrimoniului

Catedra Chetrus Petru 577596 4 308aChimie Analitica si Organica

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

Laboratorul "Mecanica" Chetrus Petru 577735 4 410Fizica Aplicata si Informatica

Facultatea de Fizica si Inginerie

Diectoror oficiu Chetrus Petru 577847 2ax 18Birou de Cooperare Internationala in Cercetare si Inovare

Alte centre subdiviziuni

Sef de catedraChibac Gheorghe

577777 2a 14 Drept CivilFacultatea de Drept

Intendent camin. nr.5 Chicu Aurelia 797269 cam r Serviciul StudentescDepartamentul Social

Intendent camin. nr.5 Chicu Aurelia 797503 5 21 Serviciul StudentescDepartamentul Social

Seful laboratorului de televiziune

Chiriac Angela 577561 pr 410 JurnalismFacultatea de Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii

Sectorul curriculum universitar

Chiriac Margareta

577496 pr 210Sectia Managementul Calitatii

Administratia

Sala de forta. Chiriac Petru 577734 2b sfCatedra Cultura Fizica si Sport

Catedre Universitare

Laboratorul "Homologie" Chirita Elena 577754 3 228Biologia Umana si Animala

Facultatea de Biologie si Pedologie

Director Cibotaru Tudor 577411 4a 301 ==//==Centrul Tehnologii Informationale

Director (fax) Cibotaru Tudor 577575 4a 301 ==//==Centrul Tehnologii Informationale

Serviciul tehnic Cicanci Ludmila 577743 4 316Chimie Anorganica si Fizica

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

Page 8: Telefoane USM

Inginer coordonator (fax) Cioban Lilia 577440 2ax 23Sectia Managementul Activitatii de Cercetare

Departamentul Cercetare si Inovare

Profesor Ciobanu Anatol 577489 1 34 Limba RomanaFacultatea de Litere

Laboratorul "Chimia si fitotehnia uleiurilor

eterice"Ciobanu Vasile 577532 3 113 Biologia Vegetala

Facultatea de Biologie si Pedologie

RectorCiocanu Gheorghe

- pr 209 Rectoratul Administratia

Sala de calculatoare Ciocirlan Victor 577694 3 503Biologia Umana si Animala

Facultatea de Biologie si Pedologie

Casa de cultura.Director (FAX)

Ciorchina Gheorghe

540544 cc 4 Oraselul StudentescServicii Universitare

Casa de cultura.DirectorCiorchina Gheorghe

270009 cc 4 Oraselul StudentescServicii Universitare

Inginer programator Ciornea Andrei 577477 4 330Deservirea Claselor cu Calculatoare

Facultatea de Matematica si Informatica

Sef de serviciuCiornoliov Stefan

577454 1 39 SRE. Serviciul electricDepartamentul Dezvoltare Institutionala

- Cirlan Sergiu 927830 7 710Asistenta internet/intranet

Facultatea de Drept

Metodist Ciubara Ana 577579 4 331 ==//==Facultatea de Fizica si Inginerie

Inspector superior personal didactic

Ciudin Galina 577428 pr 110aSectia Personal,Secretariat si Arhiva

Administratia

Sectorul automatiz activitatii didactice. Inginer-programator

Clima Tatiana 577714 pr 320Departamentul Studii, Organizare si Evidenta

Administratia

Sef oficiuCliscovschi Maria

723898 CP/5 -Biblioteca Facultatii Sociologie si Asistenta Sociala

Biblioteca

Sef de catedraCobaneanu Sergiu

577660 2a 35Drept Constitutional si Drept Administrativ

Facultatea de Drept

Sef de catedra Cocarla Pavel 577595 pr 538 Istorie UniversalaFacultatea de Istorie si Filosofie

Catedra Cojan Vasile 924065 - -Catedra Cultura Fizica si Sport

Catedre Universitare

Contabil - sef Cojocari Lilia 577412 pr 113 Contabilitatea Administratia

Dentist Cojocaru Ilie 797269 5 13 Centrul medicalDepartamentul Social

Prodecan (licenta zi)Cojocaru Maria, Garstea Ala

577775 pr 326 ==//==Facultatea de Stiinte Economice

Sef de catedraCojocaru Violeta

577731 2a 24Drept International si Relatii Economice Externe

Facultatea de Drept

Sef serviciuCojuhari Alexandra

577509 4 130bServiciul Catalogare. Clasificare

Biblioteca

Intendent camin. nr.3 Coman Emilia 270113 cam r Serviciul StudentescDepartamentul Social

Sef de birou Condrea 577788 pr 143 Birou de relatii cu Departamentul

Page 9: Telefoane USM

Dumitru studentii Social

Terapeut Condrea Filip 727555 5 12 Centrul medicalDepartamentul Social

Sef de catedra Condrea Irina 577637 1 22 Limba RomanaFacultatea de Litere

ManagerCondrea Mariana

577568 1 44Centrul de ghidare in cariera si relatii cu piata muncii

Alte centre subdiviziuni

Catedra Copcelea Maria 577648 4 235 Matematica AplicataFacultatea de Matematica si Informatica

CatedraCorduneanu Petru

577525 3 325Stiinte ale Solului, Geologie si Geografie

Facultatea de Biologie si Pedologie

CatedraCorlateanu Alexandru

577524 3 232Biologia Umana si Animala

Facultatea de Biologie si Pedologie

LCS "Inregistrare fototermoplastica"

Corsac Oleg 577588 4 141CCS "Materiale si dispozitive cu semiconductori"

Facultatea de Fizica si Inginerie

Anticamera Costachi Alesia 577437 pr 221 Rectoratul Administratia

Seful catedrei Cotlau Maria 287176 6 301 Limbi Straine Aplicate

Facultatea de Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative

Prodecan Cotovaia Aliona 577538 4 313a ==//==

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

LCS "Fizica semiconductorilor"

Coval Andrei 577587 4 123CCS "Materiale si dispozitive cu semiconductori"

Facultatea de Fizica si Inginerie

CCS "Chimia ecologica si aplicata"

Covaliov Victor 577556 4 106Chimie Industriala si Ecologica

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

Laborator "Protectia atmosferei"

Craciun Alexandru

577492 4 6Chimie Industriala si Ecologica

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

Laborant Craciun Lilia 287056 5 109 Asistenta SocialaFacultatea de Sociologie si Asistenta Sociala

Sef de catedraCrestianicov Elena

577700 3 403 Limbi GermaniceFacultatea de Limbi si Literaturi Straine

Sef de catedraCrestianikov Elena

577817 3 111Centrul de Studii Americane

Facultatea de Limbi si Literaturi Straine

Serviciul tehnic Cretu Larisa 577743 4 318Chimie Anorganica si Fizica

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

Sef de sectie Cretu Raisa 577442 2ax 23Sectia Managementul Activitatii de Cercetare

Departamentul Cercetare si Inovare

Page 10: Telefoane USM

Prodecan Cristei Aliona 287073 5 114 ==//==Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala

Sef de catedra Crivoi Aurelia 577560 3 219Biologia Umana si Animala

Facultatea de Biologie si Pedologie

Inginer programist Croitor Mihail 577813 pr 139Sectia Formare Continua

Administratia

Catedra. DispecerCujba Anastasia

797122 6 309 Relatii Internationale

Facultatea de Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative

Decan Cujba Vasile 287112 6 110 ==//==

Facultatea de Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative

Lab "Chimie farmaceutica"

Culea Maria 577666 2a 3Chimie Industriala si Ecologica

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

Prorector pentru activitatea didactica

Dandara Otilia 577402 pr 217 Rectoratul Administratia

Reparatie tehnica electromecanica.

Muncitor

Deadinciuc Vasile

577499 4a 107Sectia Tehnica. Serviciul Ateliere Experimentale

Departamentul Aprovizionare si Logistica

Sect redact si edit. Redact coordonat.

Dembitchi Antonina

577842 2ax 16 Centru EditorialServicii Universitare

Intendent camin. nr.1Dembitchi Clara

275248 cam r Serviciul StudentescDepartamentul Social

LCS "Fizica si ingineria nanomaterialelor si sinergetica" E.P.

Pokatilov"

Dementiev Igor 577658 4 s29CCS "Materiale si dispozitive cu semiconductori"

Facultatea de Fizica si Inginerie

LCS "Fizica si ingineria nanomaterialelor si sinergetica" E.P.

Pokatilov"

Dementiev Igor 577822 4a 209CCS "Materiale si dispozitive cu semiconductori"

Facultatea de Fizica si Inginerie

Inginer Dimitriu Pavel 577453 2 11SRE. Serviciul apa canalizare

Departamentul Dezvoltare Institutionala

Bufet Dionisie Dora 577581 1 - Serviciile UniversitareServicii Universitare

Medic igienist Discalenco Oxa 797269 5 20 Centrul medicalDepartamentul Social

LCS "Algologie" Cercetator stiintific

Dobrojan Sergiu

577753 3 423Ecologie, Botanica si Silvicultura

Facultatea de Biologie si Pedologie

Sef serviciu Dogoter Lilia 577506 4 130aServiciul Dezvoltarea Colectiilor

Biblioteca

Academician Dolgan Mihail 577470 1 26aLiteratura Romana si Teorie Literara

Facultatea de Litere

Sef de catedra Dolghii Cristina 577565 pr 319Contabilitate si Informatica Economica

Facultatea de Stiinte Economice

Sef serviciu Doni Gutiera 577505 pr 233Serviciul Asistenta de Specialitate si Cercetari

Biblioteca

Page 11: Telefoane USM

LCS "Algologie" Lector doctorand

Dontu Natalia 577531 3 406Ecologie, Botanica si Silvicultura

Facultatea de Biologie si Pedologie

Seful catedreiDorogan Valentin

577563 pr 434 ComunicareFacultatea de Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii

Sef de catedraDragalina Galina

577716 4 309Chimie Analitica si Organica

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

Inginer coordonatorDragancea Larisa

577441 2ax 24Sectia Protectie si Valorificare a Elaborarilor Stiintifice

Departamentul Cercetare si Inovare

Laborant superiorDraganel Galina

577649 3 108Centrul de Limba Germana

Facultatea de Limbi si Literaturi Straine

Sef de catedra Dragnev Emil 577844 pr 541Catedra UNESCO, Studii Sud-Est Europene

Catedre Universitare

Sef oficiu Dragutan Ala 577517 1 34Biblioteca Facultatii de Litere "Ion Osadcenco"

Biblioteca

Catedra Dragutan Elena 577602 pr 432 ComunicareFacultatea de Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii

Sectorul automatiz. activitatii didactice.

Inginer-programator.Druga Ana 577443 pr 230

Departamentul Studii, Organizare si Evidenta

Administratia

Sectia materiala Druta Maria 577448 pr 103 Contabilitatea Administratia

Anticamera Duca George 577706 4 115 M.R.D.A

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

Anticamera Duca George 577707 4 115 M.R.D.A

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

Fax Duca George 226329 4 115 M.R.D.A

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

Doctor, conferentiar Dudnic Eugen 577732 3 226Biologia Umana si Animala

Facultatea de Biologie si Pedologie

ElectricieniDulgan Alexandru

577675 2ax subs SRE. Serviciul electricDepartamentul Dezvoltare Institutionala

Sef de departamentDumbraveanu Andrei

577604 pr 402a Dep JRsiTFacultatea de Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii

Proiect international FLEXSOLSELL

Dumitriu Petru 577827 4 234Fizica Aplicata si Informatica

Facultatea de Fizica si Inginerie

Lab. "Optica si fizica atomica"

Dusciac Viorel 577751 4 343 Fizica TeoreticaFacultatea de Fizica si Inginerie

Catedra Efros Petru 577692 4 120 Algebra si GeometrieFacultatea de Matematica si Informatica

Intendent camin. nr.2 Eftimescu Iurie 275532 cam r Serviciul Studentesc Departamentul

Page 12: Telefoane USM

Social

Anticamera Elinetchi Larisa 738270 5 107 ==//==Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala

Sect asist computer. Inginer coordonator

Enachi Ana 577569 Tip 2 Centru EditorialServicii Universitare

Laborant Erhan Alina 577837 3 107Centrul de Cultura Poloneza

Facultatea de Limbi si Literaturi Straine

Anticamera Erhan Alina 577699 3 216 ==//==Facultatea de Limbi si Literaturi Straine

Sef de catedra Erimia Ion 577841 pr 522 Istoria RomanilorFacultatea de Istorie si Filosofie

LCS "Fotonica si metrologie fizica"

Evtodiev Igor 577688 4 337CCS "Materiale si dispozitive cu semiconductori"

Facultatea de Fizica si Inginerie

Lab. "Fizica atomului si a nucleului"

Evtodiev Igor 577589 4 423Meteorologie, Metrologie si Fizica Experementala

Facultatea de Fizica si Inginerie

GazificareFiodorov Valentin

577651 pr -SRE. Serviciul cazangerie

Departamentul Dezvoltare Institutionala

LCS "Fizica semiconductorilor"

Fiodorov Vladimir

577792 4 132CCS "Materiale si dispozitive cu semiconductori"

Facultatea de Fizica si Inginerie

Laboratorul "Microscopie electronica"

Frunze Maria 577533 3 116 Biologia VegetalaFacultatea de Biologie si Pedologie

Metrologie. Inginer Fulga Vladimir 577812 4a 318Sectia Tehnica. Serviciul Deservire

Departamentul Aprovizionare si Logistica

Decanat (sectia f/r). Metodist

Furdui-Cociug Elena

577774 2b 25 ==//==Facultatea de Drept

LCS "Fizica si ingineria nanomaterialelor si sinergetica" E.P.

Pokatilov"

Gaiu Nicolae 577755 4 425aCCS "Materiale si dispozitive cu semiconductori"

Facultatea de Fizica si Inginerie

Lab "Etalonari si verificari metrolojice"

Gaiu Nicolae 577746 4 s25Meteorologie, Metrologie si Fizica Experementala

Facultatea de Fizica si Inginerie

Catedra. Dispecer Gajim Tatiana 797382 6 304 Stiinte Administrative

Facultatea de Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative

MetodistGalescu Victoria

577435 pr 225Departamentul Studii, Organizare si Evidenta

Administratia

Sef de departament. CSalS.

Garlea Victor 577426 pr 108a ==//==Departamentul Social

Catedra Gasin Petru 577498 4 118Fizica Aplicata si Informatica

Facultatea de Fizica si Inginerie

Sef de sectie Gaugas Petru 577749 4 251

Sectia Cooperare Internationala si Managementul Proiectelor

Departamentul Relatii Internationale

Page 13: Telefoane USM

LCS "Supraconductibilitate si

magnetism"Geru Ion 577590 4a 205 Fizica Teoretica

Facultatea de Fizica si Inginerie

Sef de catedraGherasim Alexandra

577495 1 29aLingvistica Generala si Limbi Clasice

Facultatea de Litere

Catedra ConferentiarGherco Anatolie

577552 4 254Analiza Matematica si Ecuatii Diferentiale

Facultatea de Matematica si Informatica

Decan Gladchi Viorica 577537 4 313a ==//==

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

Intrarea din str.Puskin (poarta)

Glavan Ilie 577673 1 - Grupul de PazaDepartamentul Administrarea Patrimoniului

Sef de catedra Goian Natalia 577605 pr 425aBiblioteconomie si Asistenta Informationala

Facultatea de Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii

CatedraGoncearenco Evghenii

577709 4 139Fizica Aplicata si Informatica

Facultatea de Fizica si Inginerie

Sectia de calculare Gonciar Maria 577661 pr 117 Contabilitatea Administratia

Sef de catedra Gonta Maria 577553 4 127Chimie Industriala si Ecologica

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

Lab."Bazle fizice ale tehnicii de calcul"

Gorceac Leonid 577720 4 138Fizica Aplicata si Informatica

Facultatea de Fizica si Inginerie

Inspector pentru evidenta studentilor

Gore Maria 577433 pr 127Sectia Personal,Secretariat si Arhiva

Administratia

CCS " Chimie ecologica si aplicata" CSC

Goreaceva Nelli

577557 4 129Chimie Industriala si Ecologica

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

Director Gorincioi Radu 577815 pr NATOCentrul informar, documen. privind NATO din Moldova

Alte centre subdiviziuni

Cantina. Sef producere. Gorun Tamara 577520 4 osp Serviciile UniversitareServicii Universitare

Sef de catedraGradinaru Angela

577613 3 308Traducere, Interpretare si Lingvistica Aplicata

Facultatea de Limbi si Literaturi Straine

Laborant fotoGraid Abdelkarim

577501 1 LFSectia Imagine si Relatii cu Publicul

Departamentul Relatii Internationale

Sef al laboratorului foto Graid Marina 577501 1 LFSectia Imagine si Relatii cu Publicul

Departamentul Relatii Internationale

Prodecan (masterat) Grama Mariana 577772 2b 20 ==//==Facultatea de Drept

AnticameraGranici Svetlana

577462 4 126 ==//==Departamentul Dezvoltare Institutionala

Anticamera Graur Inna 577538 4 313a ==//==

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

Page 14: Telefoane USM

Sef de catedraGribencea Alexandru

577567 pr 325 Marcheting si REIFacultatea de Stiinte Economice

ProdecanGrigorcea Viorel

577667 4 220 ==//==Facultatea de Matematica si Informatica

Sef serviciu Grigorita Nata 577516 pr 232Serviciul Comunicarea Colectiilor

Biblioteca

Inginer programatorGropa Valentina

577738 pr 123Sectia Personal,Secretariat si Arhiva

Administratia

Cafeneaua "Prietenia" Grosu Ema 739011 - - Oraselul StudentescServicii Universitare

Secretarul senatului Grosu Lidia 577427 pr 203 Rectoratul Administratia

Inginer programatorGubceac Ghenadie

577786 4 247 Fizica TeoreticaFacultatea de Fizica si Inginerie

Sef de catedra Gulea Aurelian 577539 4 209Chimie Anorganica si Fizica

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

ProdecaniGumenai Ion, Popa Angela

577593 pr 517 ==//==Facultatea de Istorie si Filosofie

AnticameraGuranda Ludmila

577607 3 216 ==//==Facultatea de Limbi si Literaturi Straine

Catedra Gutanu Vasile 577549 4 215aChimie Anorganica si Fizica

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

Sef de catedra Gutu Ion 577616 3 208 Filologie FrancezaFacultatea de Limbi si Literaturi Straine

Seful departamentului "Matematici"

Gutu Valeriu 577633 4 221Analiza Matematica si Ecuatii Diferentiale

Facultatea de Matematica si Informatica

Redactorul sef Gutu Vasile 577690 pr -Redactia revistei nationale de drept si ziarului "Dreptul"

Alte centre subdiviziuni

Decan Gutu Vladimir 577599 pr 302a ==//==

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

Directorul centrului Gutu Vladimir 577739 1 28Centrul de Politici Educationale

Alte centre subdiviziuni

Intendent camin. nr.7Gutulec Carolina

727527 cam r Serviciul StudentescDepartamentul Social

Sef de catedra Guzun Mihai 577708 pr 419 JurnalismFacultatea de Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii

Telefon de incredereHamuraru Maria

577806 pr 223Departamentul Studii, Organizare si Evidenta

Administratia

Sef adjunctHamuraru Maria

577409 pr 223Departamentul Studii, Organizare si Evidenta

Administratia

Inginer programatorHanbecov Natalia

577483 4 350Deservirea Claselor cu Calculatoare

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

Page 15: Telefoane USM

Catedra Hincu Boris 577689 4 416aInformatica si Optimizare Discreta

Facultatea de Matematica si Informatica

Catedra Hincu Victoria 577679 2a 21Dreptul Antreprenoriatului

Facultatea de Drept

LCS "Monitorizarea NOC"

Iambartev Viorica

577657 4 207aChimie Industriala si Ecologica

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

Contabil - sef adjunct Iatun Tatiana 577449 pr 119 Contabilitatea Administratia

Catedra Ierhan Vera 577597 pr 525 Filosofie si AntropologieFacultatea de Istorie si Filosofie

Centrul de CCinA Ierhan Vera 577597 pr 527 Filosofie si AntropologieFacultatea de Istorie si Filosofie

Sef de sectie Ignatiuc Mihail 738366 - - Sectia TransportDepartamentul Dezvoltare Institutionala

Scoala auto (director) Ignatiuc Mihail 278461 - - Sectia TransportDepartamentul Dezvoltare Institutionala

Laborant Iov Victoria 577625 1 29Lingvistica Generala si Limbi Clasice

Facultatea de Litere

Catedra Isac Tatiana 577550 4 203Chimie Anorganica si Fizica

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

Receptie Iurcu Lidia 577464 pr r Blocurile de StudiiDepartamentul Administrarea Patrimoniului

Intendent Iurcu Lidia 577685 pr 106a Blocurile de StudiiDepartamentul Administrarea Patrimoniului

Laboratorul "Elictronica semiconductoare"

Iurieva Tatiana 577671 4 214Fizica Aplicata si Informatica

Facultatea de Fizica si Inginerie

Depozit armamentIvannicov Serghei

733097 5 216c Catedra MilitaraCatedre Universitare

Sef de catedra Jalencu Marian 577758 pr 310 Administrarea AfacerilorFacultatea de Stiinte Economice

Laboratorul "Biochimie" Jian Mariana 577502 4 104 Biologia VegetalaFacultatea de Biologie si Pedologie

LCS "Inregistrare fototermoplastica"

Jidcov Iurii 577747 4 148CCS "Materiale si dispozitive cu semiconductori"

Facultatea de Fizica si Inginerie

ProdecanJunghietu Elena

577573 1 33 ==//==Facultatea de Litere

Catedra Juraveli Victoria 577572 2a 33 Dreptul MunciiFacultatea de Drept

Catedra Latu Gheorghe 577635 4 417Informatica si Tehnologii de Programare

Facultatea de Matematica si Informatica

Decan Lesanu Mihai 577521 3 125 ==//==Facultatea de Biologie si Pedologie

Sef de catedra Lifari Viorica 577610 3 207 Filologie Engleza Facultatea de Limbi si Literaturi

Page 16: Telefoane USM

Straine

Laborant Lincautanu Ina 577615 3 310Laboratorul "Studii Orale"

Facultatea de Limbi si Literaturi Straine

Sef sectorului automatizarea activitatii

didacticeLisicov Natalia 577794 pr 318

Departamentul Studii, Organizare si Evidenta

Administratia

Biblioteca "Carte Austriaca"

Lisnic Tamara 577523 3 101 Filologie GermanaFacultatea de Limbi si Literaturi Straine

Director Lisnic Victor 242122 4a 219 Laborator MEGA SAAlte centre subdiviziuni

Seful laboratorului Liutenco Irina 577615 3 303Laboratorul "Studii Orale"

Facultatea de Limbi si Literaturi Straine

InginerLosiadinschi Vilen

577615 3 306Laboratorul "Studii Orale"

Facultatea de Limbi si Literaturi Straine

Metodist Lozovan Lilia 577704 4 130

Sectia Cooperare Internationala si Managementul Proiectelor

Departamentul Relatii Internationale

Sef de catedraLozovanu Dumitru

577648 4 235a Matematica AplicataFacultatea de Matematica si Informatica

Observatorul USM (Straseni).

Lozovanu Petru 92391 st obsMeteorologie, Metrologie si Fizica Experementala

Facultatea de Fizica si Inginerie

Lab. "Metode fizice de analiza a produselor"

Lozovanu Petru 577674 4 249Meteorologie, Metrologie si Fizica Experementala

Facultatea de Fizica si Inginerie

Sef serviciu Lunca Maria 577512 pr s17Serviciul Imprumut la Domiciliu

Biblioteca

Sef serviciu Lunca Maria 577511 pr s17Serviciul Imprumut la Domiciliu

Biblioteca

Seful catedreiLungu Alexandru

577632 4 406 Algebra si GeometrieFacultatea de Matematica si Informatica

Serviciul tehnic organica Lupascu Elvira 577696 4 315Chimie Analitica si Organica

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

Inginer Lupu Irina 577574 4a 306Sectia Asistenta Hard si Soft de Sistem

Centrul Tehnologii Informationale

Lab"Proectarea sistemelor informatice"

Magariu Nicolae

577733 2 23 Informatica AplicataFacultatea de Matematica si Informatica

Anticamera Malai Angela 577807 pr 215 Rectoratul Administratia

CantineleMalcoci Ecaterina

577642 pr 121 Contabilitatea Administratia

Director executiv al federatiei sportului

Mamontov Valentina

260122 - FS Oraselul StudentescServicii Universitare

Invatamant cu frecventa redusa

Mandru Larisa 577725 pr 515 ==//==Facultatea de Istorie si Filosofie

Pultul serviciului de paza si securitate

Maraliuc Viaceslav

723233 cam.16

- Grupul de Paza Departamentul Administrarea

Page 17: Telefoane USM

Patrimoniului

Serviciul de paza si securitate

Maraliuc Viaceslav

733502cam.16

- Grupul de PazaDepartamentul Administrarea Patrimoniului

CIMETTIL Laborant. Mardari Tatiana 577491 2ax 6Traducere, Interpretare si Lingvistica Aplicata

Facultatea de Limbi si Literaturi Straine

ReceptieMargineanu Mariana

739009 5 r Blocurile de StudiiDepartamentul Administrarea Patrimoniului

IntendentMargineanu Mariana

739009 5 216 Blocurile de StudiiDepartamentul Administrarea Patrimoniului

Catedra Marin Cristina 577840 pr 524 Istoria RomanilorFacultatea de Istorie si Filosofie

AdministratorMarin Ghenadie

577476 4 256Centrul "Fara Bariere" pentru studenti cu dizabilitati de vedere

Facultatea de Matematica si Informatica

Inginer Mariniuc Raisa 577670 1 37 Sectia Reparatii CurenteDepartamentul Dezvoltare Institutionala

Laboratorul "Potentiometrie"

Martin Mariana 577543 4 305Chimie Analitica si Organica

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

Sef de catedra Matei Tamara 577617 3 215 Limba EnglezaFacultatea de Limbi si Literaturi Straine

TinichigiuMatusevschi Petru

577722 - - Sectia Reparatii CurenteDepartamentul Dezvoltare Institutionala

CatedraMatveevici Vera

577554 4 111Chimie Industriala si Ecologica

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

Sef adjunct de departament

Melnic Victor 577576 4 128 ==//==Departamentul Administrarea Patrimoniului

Tehnica de oficiu. InginerMerciucari Vitalie

577748 4a 103Sectia Tehnica. Serviciul Deservire

Departamentul Aprovizionare si Logistica

Laboratorul "Aparate de masura si control"

Mereuta Aliona 577796 4 215Chimie Industriala si Ecologica

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

Casa de cultura (depozit) Mereuta Vera 271436 cc - Oraselul StudentescServicii Universitare

Medicul sef. Mihai Vladimir 797002 5 30 Centrul medicalDepartamentul Social

Decan Milicenco Stela 287033 5 107 ==//==Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala

Baza de practica (Badraji Vechi, Edineti)

Mirza Mihai 56151 ed bvEcologie, Botanica si Silvicultura

Facultatea de Biologie si Pedologie

IngineriMisurova Tatiana

577744 4a 202 Sectia InformatizareCentrul Tehnologii Informationale

Page 18: Telefoane USM

Electricieni Mizin Oleg 577729 4 35 SRE. Serviciul electricDepartamentul Dezvoltare Institutionala

ProdecanMolosniuc Viorica

577607 3 218 ==//==Facultatea de Limbi si Literaturi Straine

Laborant Morar Lilia 577562 3 519 Biologia VegetalaFacultatea de Biologie si Pedologie

Ziar "Universitatea" Redactor.

Moraras Mihai 577639 2ax 15 Centru EditorialServicii Universitare

Vice director al centrulu CEPO

Morari Cristina 287094 6 311 Relatii Internationale

Facultatea de Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative

Catedra. Dispecer Morari Elena 287176 6 301 Limbi Straine Aplicate

Facultatea de Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative

Director financiar Moraru Victor 241266 4a 219 Laborator MEGA SAAlte centre subdiviziuni

Inginer coordonator Moraru Viorel 577798 2ax 27Sectia Managementul Activitatii de Cercetare

Departamentul Cercetare si Inovare

Catedra Moruz Tatiana 577634 4 417aInformatica si Optimizare Discreta

Facultatea de Matematica si Informatica

Asociatia tinerilor crestini ortodoxi

Mosin Octavian 577825 Bis COAcademia teologica ortodoxa

Alte centre subdiviziuni

Seful catedreiMosneaga Valeriu

287133 6 108 Stiinte Politice

Facultatea de Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative

Sef de serviciuMunteanu Mihail

577656 4a 102Sectia Tehnica. Serviciul Ateliere Experimentale

Departamentul Aprovizionare si Logistica

Sora superioaraMunteanu Polina

727555 5 2 Centrul medicalDepartamentul Social

EconomistMunteanu Rodica

577783 pr 226 Sectia Planificare Administratia

Sef de sectie Muraru Elena 577850 pr 314Sectia Formare Continua

Administratia

Sef de sectieMuravschi-Lisman Aliona

577408 pr 125Sectia Personal,Secretariat si Arhiva

Administratia

Nod central Retea USMMurzac Gheorghe

577444 4a 307Sectia Administrare si Dezvoltarea Retelei USM

Centrul Tehnologii Informationale

Sef de sectieMurzac Gheorghe

577779 4a 317Sectia Administrare si Dezvoltarea Retelei USM

Centrul Tehnologii Informationale

Sef serviciuMusteata Victoria

577515 4 226bServiciul Resurse Informationale. Bibliografie

Biblioteca

Page 19: Telefoane USM

Sef serviciuMusteata Victoria

577515 4 226b1Serviciul Resurse Informationale. Bibliografie

Biblioteca

LCS "Procese pedologice"

Nagacevschi Tatiana

577598 3 334Stiinte ale Solului, Geologie si Geografie

Facultatea de Biologie si Pedologie

LCS "Inregistrare fototermoplastica"

Nasedchina Nadejda

577747 4 149CCS "Materiale si dispozitive cu semiconductori"

Facultatea de Fizica si Inginerie

LCS "Inregistrare fototermoplastica"

Neamtu Sevastian

577680 4a 215CCS "Materiale si dispozitive cu semiconductori"

Facultatea de Fizica si Inginerie

Sala de acvarium. Inginer Nedbaliug Iurii 577816 3 subsBiologia Umana si Animala

Facultatea de Biologie si Pedologie

Laboratorul "Radioelectronica"

Nedeoglo Dumitru

577737 4 143Fizica Aplicata si Informatica

Facultatea de Fizica si Inginerie

Sef de catedraNedeoglo Dumitru

577586 4 119Fizica Aplicata si Informatica

Facultatea de Fizica si Inginerie

Sef de catedra Negru Boris 577782 2a 25Teoria si Istoria Dreptului

Facultatea de Drept

Laborant Nica Ana 577622 1 22 Limba RomanaFacultatea de Litere

Sectia limba romana pentru alolingvi

Nica Ana 577623 1 26 Limba RomanaFacultatea de Litere

Sef de catedra Nica Denis 577583 4 230 Fizica TeoreticaFacultatea de Fizica si Inginerie

ProdecanNicorici Valentina

577664 4 333 ==//==Facultatea de Fizica si Inginerie

Laboratorul "Tehnologia materialelor

semiconductoare"

Nicorici Valentina

577736 4 125Fizica Aplicata si Informatica

Facultatea de Fizica si Inginerie

Prorector pentru relatii internationale

Niculita Angela 577403 pr 208 Rectoratul Administratia

LCS "Tracologie" Niculita Ion 577594 pr 531Arheologie si Istorie Antica

Facultatea de Istorie si Filosofie

Sef de catedra Niculita Ion 577665 pr 529Arheologie si Istorie Antica

Facultatea de Istorie si Filosofie

Inginer coordonator Nigrei Eduard 577485 4a 310Sectia Administrare si Dezvoltarea Retelei USM

Centrul Tehnologii Informationale

Sef de catedra Nosov Vladimir 577624 1 16 Filologie RusaFacultatea de Litere

Sef adjunct Novac Liudmila 577856 pr 216Sectia Managementul Calitatii

Administratia

Electricieni Novac Valeriu 577684 3 - SRE. Serviciul electricDepartamentul Dezvoltare Institutionala

Sectia materialeObrascenco Raisa

577785 pr 105 Contabilitatea Administratia

Intendent camin. nr.16stOceretnai Anastasia

727966 cam r Serviciul StudentescDepartamentul Social

Seful catedreiOceretnii Anastasia

287073 5 113 SociologieFacultatea de Sociologie si Asistenta Sociala

Page 20: Telefoane USM

Sef-adjunct Ojog Steliana 577432 pr 110Sectia Personal,Secretariat si Arhiva

Administratia

Lab. Spectroscopie de emisie.

Olarasu Nicolai 577544 4 312bChimie Analitica si Organica

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

IntendentOlievschi Ludmila

577465 1 - Blocurile de StudiiDepartamentul Administrarea Patrimoniului

ReceptieOlievschi Ludmila

577465 1 r Blocurile de StudiiDepartamentul Administrarea Patrimoniului

Catedra. ProfesorOnofrei Aiexandru

577691 pr 327a Marcheting si REIFacultatea de Stiinte Economice

Seful catedrei Onofrei Aliona 287035 5 110 Asistenta SocialaFacultatea de Sociologie si Asistenta Sociala

Inspectori pentru evidenta studentilor

Opalco Ala 577433 pr 128Sectia Personal,Secretariat si Arhiva

Administratia

Metodist Orlovschi Maria 577405 4 130

Sectia Cooperare Internationala si Managementul Proiectelor

Departamentul Relatii Internationale

Sef de sectieOsadciuc Valeriu

577438 4a 104 Sectia TehnicaDepartamentul Aprovizionare si Logistica

Centrul de multiplicare Osoian Vitalie 577740 Tip S-sol Centru EditorialServicii Universitare

Sef de laborator Paiu Mihai 577739 1 28aCentrul de Politici Educationale

Alte centre subdiviziuni

Decan Paladi Florentin 577579 4 331 ==//==Facultatea de Fizica si Inginerie

Intendent camin. nr.12 Palii Mariana 727952 cam r Serviciul StudentescDepartamentul Social

SecretarPanainte Ecaterina

287011 5 218 Catedra MilitaraCatedre Universitare

MetodistPanzaru Natalia

577435 pr 225Departamentul Studii, Organizare si Evidenta

Administratia

Catedra Papuc Tatiana 577838 pr 507 Stiinte ale Educatiei

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

Laborant Pasat Anjela 577621 1 27Literatura Romana si Teorie Literara

Facultatea de Litere

Sef-adjunct de catedra Paschevici Iurie 287646 5 226 Catedra MilitaraCatedre Universitare

Catedra Patiuc Vladimir 577478 4 409 Matematica AplicataFacultatea de Matematica si Informatica

Sef de catedraPavlicencu Sergiu

577614 3 210 Literatura UniversalaFacultatea de Limbi si Literaturi Straine

Consilier in cariera/programist

Pavlov Zinaida 577566 1 43 Centrul de ghidare in cariera si relatii cu piata

Alte centre subdiviziuni

Page 21: Telefoane USM

muncii

Inginer pentru protectia muncii

Perederco Vladimir

577424 2b 61 ==//==Departamentul Dezvoltare Institutionala

Decan Perjan Andrei 577627 4 225 ==//==Facultatea de Matematica si Informatica

Intendent Pistrui Silvia 577469 4a 101 Blocurile de StudiiDepartamentul Administrarea Patrimoniului

Receptie Pistrui Silvia 577469 4a r Blocurile de StudiiDepartamentul Administrarea Patrimoniului

Sectorul metodic si al stagiilor de practica

Placinta Angela 577436 pr 210Sectia Managementul Calitatii

Administratia

Sef oficiuPlamadeala Olga

577513 4 226a Oficiul Colectii Speciale Biblioteca

Sef de catedra Platon Carolina 577705 pr 504 Psihologie Aplicata

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

Inginer programator Plesca Ala 577814 4a 111Deservirea Claselor cu Calculatoare

Facultatea de Matematica si Informatica

CatedraPlesca Valentina

577550 4 208Chimie Anorganica si Fizica

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

Laborant Plugaru Ina 577635 4 417bInformatica si Tehnologii de Programare

Facultatea de Matematica si Informatica

Anticamera Ponici Eugenia 577803 pr 330 ==//==Facultatea de Stiinte Economice

Metodist. Sectia fara frecventa

Popa Alina 577626 1 34a ==//==Facultatea de Litere

Laborant superior Popa Ana 577640 3 109Centrul de Cultura Britanica

Facultatea de Limbi si Literaturi Straine

Catedra Popa Nelli 577541 4 323Chimie Anorganica si Fizica

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

CatedraPopovici Cristina

577559 2a 32Drept Constitutional si Drept Administrativ

Facultatea de Drept

Lab. "Fizica generala si experiment demonstrativ"

Postolachi Silvia

577678 4 332Meteorologie, Metrologie si Fizica Experementala

Facultatea de Fizica si Inginerie

Intendent camin. nr.10Potarniche Emilia

725883 cam r Serviciul StudentescDepartamentul Social

Sef de catedra Poting Angela 577439 pr 506 Psihologie Generala

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

Laboratorul "Electricitate si magnetism"

Potlog Tamara 577827 4 416Fizica Aplicata si Informatica

Facultatea de Fizica si Inginerie

Muzeul de stiinte ale Poznacomchin 577536 2b muz Muzeul de Stiinte ale Facultatea de

Page 22: Telefoane USM

naturii Stanislav NaturiiBiologie si Pedologie

LCS "Inregistrare fototermoplastica"

Prilepov Vladimir

577719 4 s15CCS "Materiale si dispozitive cu semiconductori"

Facultatea de Fizica si Inginerie

SemnalizareProcopii Alexandr

577651 pr - SRE. Serviciul electricDepartamentul Dezvoltare Institutionala

Sef-adjunct de catedra Prodan Nicolae 577609 pr 317Contabilitate si Informatica Economica

Facultatea de Stiinte Economice

Inginer coordonatorProhin Margareta

577555 2ax 25Sectia Protectie si Valorificare a Elaborarilor Stiintifice

Departamentul Cercetare si Inovare

Catedra Pruteanu Doina 577456 2a 31Drept Procesual Penal si Criminalistica

Facultatea de Drept

Inginer Puris Vitalie 287292 6 203 Sala de Calculatoare

Facultatea de Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative

Prodecan Pusca Tatiana 577644 pr 300b ==//==

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

Sef de laborator Putina Vasile 577698 4 223 Centrul "Microsoft"Facultatea de Matematica si Informatica

CatedraRabacova Galina

577478 4 409 Matematica AplicataFacultatea de Matematica si Informatica

Bibliograf Racu Victoria 577830 4 231 Sala de Cataloage Biblioteca

AnticameraRailean Eugenia

577592 pr 519 ==//==Facultatea de Istorie si Filosofie

SRL"Pinea de aur". Directorl ospatariei

Rapoport Mila 577848 pr Osp Serviciile UniversitareServicii Universitare

CSalS. Vice presedinte Rata Daniela 577426 pr 108 ==//==Departamentul Social

Magaziner Rata Grigore 577458 - depSectia Aprovizionare si Monitorizare

Departamentul Aprovizionare si Logistica

Prorector pentru Activitatea Stiintifica (fax)

Revenco Mihail 577437 pr 219 Rectoratul Administratia

Prorector pentru Activitatea Stiintifica

Revenco Mihail 577404 pr 219 Rectoratul Administratia

Prorector pentru activitatea stiintifica

Revenco Mihail 577494 4 312Chimie Analitica si Organica

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

Secretar Ritoi Mariana 577702 pr 402 Dep JRsiTFacultatea de Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii

Lab "Cercetari fizico-chimice a polimerilor"

Robu Stefan 577548 4 117Chimie Analitica si Organica

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

Contabil - sef adjunct Rojnova 240092 pr 104 Contabilitatea Administratia

Page 23: Telefoane USM

Parascovia

Sef de catedra Roman Dumitru 577608 2a 34Drept Procesual Penal si Criminalistica

Facultatea de Drept

Sef de catedraRomandas Nicolae

577855 2b 21 Dreptul MunciiFacultatea de Drept

Director de programe Rosca Alla 577824 pr NATOCentrul informar, documen. privind NATO din Moldova

Alte centre subdiviziuni

Sef de catedra Rosca Angela 577620 3 212Filologie Spaniola si Italiana

Facultatea de Limbi si Literaturi Straine

Inginer programist Rosca Aurelia 577851 pr 233Sectia Formare Continua

Administratia

LCS "Fizica si ingineria nanomaterialelor si sinergetica" E.P.

Pokatilov"

Rosca Liudmila 577712 4a 216CCS "Materiale si dispozitive cu semiconductori"

Facultatea de Fizica si Inginerie

Sef de catedra Rosca Nicolae 577759 2a 15Dreptul Antreprenoriatului

Facultatea de Drept

Intendent camin. nr.13 Rosca Nicolai 731697 cam r Serviciul StudentescDepartamentul Social

Sef de laborator Rotar Anatolii 577721 4 147Tema3F10. Laboratorul "Tehnica cu microunde"

Alte centre subdiviziuni

Sef de serviciuRotari Veaceslav

279493 OS cazSRE. Serviciul cazangerie

Departamentul Dezvoltare Institutionala

Sef de serviciuRotari Veaceslav

273120 OS cazSRE. Serviciul cazangerie

Departamentul Dezvoltare Institutionala

Inginer Rotari Vitalii 593738 7 cazSRE. Serviciul cazangerie

Departamentul Dezvoltare Institutionala

Catedra Rotaru Corneliu 577686 4 121Fizica Aplicata si Informatica

Facultatea de Fizica si Inginerie

Sef de departament. Rotaru Grigore 577646 4 126 ==//==Departamentul Dezvoltare Institutionala

Sef de sectie Rotaru Liliana 577638 pr 214Sectia Managementul Calitatii

Administratia

Intendent camin. nr.4 Rusnac Marina 275231 cam r Serviciul StudentescDepartamentul Social

Catedra Rusu Galina 577703 pr 504 Psihologie Aplicata

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

Catedra. Conferentiar Rusu Gheorghe 577630 4 219Analiza Matematica si Ecuatii Diferentiale

Facultatea de Matematica si Informatica

Inginer Rusu Mihai 577485 4a 310Sectia Administrare si Dezvoltarea Retelei USM

Centrul Tehnologii Informationale

Prorector pentru problemele studentesti

Sadovei Nicolae

577407 pr 213 Rectoratul Administratia

Catedra Sagaidac Maria 577478 4 409 Matematica AplicataFacultatea de Matematica si Informatica

Page 24: Telefoane USM

Sef de catedraSaharneanu Eudochia

577849 pr 523 Filosofie si AntropologieFacultatea de Istorie si Filosofie

LCS "Algologie". Academician, sef de

laboratorSalaru Vasile 577791 3 402

Ecologie, Botanica si Silvicultura

Facultatea de Biologie si Pedologie

Sef de catedra Salaru Victor 577526 3 427Ecologie, Botanica si Silvicultura

Facultatea de Biologie si Pedologie

Serviciul tehnic analitica Sandu Angela 577544 4 303Chimie Analitica si Organica

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

Jurist Sanduta Sergiu 577832 pr 109 Sectia Achizitii PubliceDepartamentul Aprovizionare si Logistica

Sofer Sarbu Andrei 577722 - - Sectia TransportDepartamentul Dezvoltare Institutionala

Sef serviciu Sarbu Natalia 577564 4 224Serviciul Organizarea si Conservarea Colectiilor. Sala lectura nr.2

Biblioteca

Sef serviciu Sarbu Natalia 577507 4 224aServiciul Organizarea si Conservarea Colectiilor. Sala lectura nr.2

Biblioteca

Sef serviciu Sarbu Natalia 577508 4 224aServiciul Organizarea si Conservarea Colectiilor. Sala lectura nr.2

Biblioteca

Manager-coordonatorSarbu Parascovia

577676 4 239Centrul de Educatie si Cercetare in Matematica si Informatica

Facultatea de Matematica si Informatica

Sef de sectie Sarbu Valeriu 577455 1 40 Sectia Reparatii CurenteDepartamentul Dezvoltare Institutionala

Catedra Laborant Sarghi Ludmila 577603 pr 418 JurnalismFacultatea de Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii

Lab Securitate biologicaSarmaniuc Viorica

577781 3 522 Biologia VegetalaFacultatea de Biologie si Pedologie

Decan Sarov Igor 577591 pr 521 ==//==Facultatea de Istorie si Filosofie

Catedra Savca Elena 577562 3 513 Biologia VegetalaFacultatea de Biologie si Pedologie

Redactor sef-adjunct Sclifos Ion 577752 pr -Redactia revistei nationale de drept si ziarului "Dreptul"

Alte centre subdiviziuni

Cabinetul metodic de limba romana si rusa pentru studentii straini

Secara Irina 577727 1 15 Filologie RusaFacultatea de Litere

Catedra Secretariat 577691 pr 334 Marcheting si REIFacultatea de Stiinte Economice

Decanat (licenta f/r si masterat)

Secretariat 577701 pr 313 ==//==Facultatea de Stiinte Economice

Catedra Secretariat 577460 pr 306 Finante si BanciFacultatea de Stiinte Economice

Page 25: Telefoane USM

Decanat (licenta zi) Secretariat 577821 pr 328 ==//==Facultatea de Stiinte Economice

Catedra Secretariat 577580 pr 321Contabilitate si Informatica Economica

Facultatea de Stiinte Economice

Caredra Secretariat 577645 pr 338Teorie Economica si Metodologia Cercetarii

Facultatea de Stiinte Economice

Catedra Secretariat 577711 pr 308 Administrarea AfacerilorFacultatea de Stiinte Economice

Bufet Selezniova Ana 577723 4 1et Serviciile UniversitareServicii Universitare

BufetSelezniova Anna

727970 6 - Serviciile UniversitareServicii Universitare

Firma "Heidelberg" Semici Andrei 577518 4 124 Serviciile UniversitareServicii Universitare

Firma "Heidelberg" Semici Andrei 577510 4 124 Serviciile UniversitareServicii Universitare

Prodecan (sectia f/r)Serbenco Eduard

577677 bis 14 ==//==Facultatea de Drept

AnticameraSerjantu Cristina

577801 bis 15 ==//==Facultatea de Drept

Sef de catedra Sevciuc Maia 577839 pr 509 Stiinte ale Educatiei

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

Catedra Sili Irina 577683 2a 22Teoria si Istoria Dreptului

Facultatea de Drept

LCS "Argonaut" Silitrar Elena 577809 3 504Biologia Umana si Animala

Facultatea de Biologie si Pedologie

Seful catedreiSimboteanu Aurel

287179 6 304 Stiinte Administrative

Facultatea de Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative

Sef Birou Arhiva Sirghi Dumitru 577653 1 35Sectia Personal,Secretariat si Arhiva

Administratia

Anticamera Sitari Ina 577619 1 33 ==//==Facultatea de Litere

Sef de departamentSleahtitchi Maria

577414 2ax 21 ==//==Departamentul Cercetare si Inovare

DirectorSlobodaniuc Eduard

261042 - - Palatul SporturilorCatedre Universitare

Sef de sectie Sloninov Oleg 577810 2 11 SREDepartamentul Dezvoltare Institutionala

Sef de sectie Sloninov Oleg 577453 2 11 SREDepartamentul Dezvoltare Institutionala

Sef de departament Sochirca Vitalie 577710 3 326 Dep SSGGSsiDFacultatea de Biologie si Pedologie

Prodecan Sochirca Vitalie 577522 3 121 ==//==Facultatea de Biologie si Pedologie

Page 26: Telefoane USM

Laboratorul "Chimia si fitotehnia uleiurilor

eterice"Socinschi Maria 577532 3 122 Biologia Vegetala

Facultatea de Biologie si Pedologie

Catedra Socolova Olga 577693 3 512Biologia Umana si Animala

Facultatea de Biologie si Pedologie

Academician Soltan Petru 577845 4 403bInformatica si Optimizare Discreta

Facultatea de Matematica si Informatica

Catedra Sova Sergiu 577542 4 13Chimie Anorganica si Fizica

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

CatedraStamatova Nadejda

577836 2a 13 Drept CivilFacultatea de Drept

Sef de catedra Stan Victor 577780 4 137Meteorologie, Metrologie si Fizica Experementala

Facultatea de Fizica si Inginerie

Catedra Stasiev Grigore 577525 3 323Stiinte ale Solului, Geologie si Geografie

Facultatea de Biologie si Pedologie

Sef de catedra Stefaniuc Olga 577776 pr 304 Finante si BanciFacultatea de Stiinte Economice

DecanStepanov Gheorgheta

577600 pr 422 ==//==Facultatea de Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii

Laboratorul "Spectroscopie atomica"

Stratulat Elena 577497 4 307Chimie Analitica si Organica

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

Inginer de comunicatiiStratulat Grigore

577750 4 31 Centrala TelefonicaCentrul Tehnologii Informationale

Sect redact si edit. Sef sectiei.

Strungaru Ariadna

577446 2ax 17 Centru EditorialServicii Universitare

Laboratotul "Fenomene optoelectronice"

Suman Victor 577820 4 245Fizica Aplicata si Informatica

Facultatea de Fizica si Inginerie

CCS " Chimie ecologica si aplicata" CSC

Surighina Olga 577557 4 3Chimie Industriala si Ecologica

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

Laboratorul "Fizica dielectricilor"

Suschevici Constantin

577728 4 241Fizica Aplicata si Informatica

Facultatea de Fizica si Inginerie

LCS "Biochimia plantelor"

Sutov Alexandru

577528 4 101 Biologia VegetalaFacultatea de Biologie si Pedologie

Laborant Tabac Tatiana 287043 5 210 SociologieFacultatea de Sociologie si Asistenta Sociala

Catedra Tacu Nina 577584 4 228 Fizica TeoreticaFacultatea de Fizica si Inginerie

Laboratorul de analiza termica

Tapcov Victor 577687 4 402Chimie Anorganica si Fizica

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

Catedra Tarita Lucia 577488 2 24 Informatica AplicataFacultatea de Matematica si Informatica

Page 27: Telefoane USM

CatedraTcacenco Alexandr

577636 4 325 Matematica AplicataFacultatea de Matematica si Informatica

Seful catedreiTeosa Valentina

287086 6 309a Relatii Internationale

Facultatea de Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative

Seful catedreiTeosa Valentina

797122 6 309a Relatii Internationale

Facultatea de Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative

Centrul Republican de Resurse pentru Asistenta

SocialaTimbur Lilia 287035 5 207 Asistenta Sociala

Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala

Anticamera Timotin Tatiana 577601 pr 422 ==//==Facultatea de Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii

Cantinele Toderas Angela 577642 pr 121 Contabilitatea Administratia

Catedra Toderas Ion 577530 3 510Biologia Umana si Animala

Facultatea de Biologie si Pedologie

Centrul poligrafic Toma Arcadii 577740 Tip 3 Centru EditorialServicii Universitare

Cantina. Expeditor. Toma Raisa 275008 4 osp Serviciile UniversitareServicii Universitare

Sectorul acte de studii. Metodist

Tomulet Ludmila

577829 pr 230aDepartamentul Studii, Organizare si Evidenta

Administratia

Facultatea de Arte Frumoase.

Decan.Metodist

Tomulet Valentin, Rata Elena

279912 cc 2 Oraselul StudentescServicii Universitare

Sectia materiale Topciu Clara 577785 pr 105 Contabilitatea Administratia

Inginer coordonatorTrifanova Nadejda

577655 4a 208 Sectia InformatizareCentrul Tehnologii Informationale

CatedraTudoreanu Cornelia

577551 4 108Chimie Anorganica si Fizica

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

Laborant Tulbure Tatiana 577846 pr 508 Psihologie Generala

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

Contabil Turcan Elena 577447 pr 104 Contabilitatea Administratia

Intendent Turcan Liuda 727970 6 - Blocurile de StudiiDepartamentul Administrarea Patrimoniului

Decanat (sectia zi, masterat). Metodist

Turcanu Albina 577773 2b 24 ==//==Facultatea de Drept

MetodistaTurcanu Cristina

577826 2ax 20Studii Postuniversitare si Reciclare

Departamentul Cercetare si Inovare

Prodecan licentaTurcanu Dumitru

577843 pr 422 ==//==Facultatea de Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii

Administrator Turcanu Vitalie 577430 pr 229 Sectia Planificare Administratia

Page 28: Telefoane USM

(ge.usm.md)

Lab. "Mecanica, fizica moleculara si electricitate"

Udalova Oxana 577751 4 345 Fizica TeoreticaFacultatea de Fizica si Inginerie

Decan Ulian Galina 577741 pr 330 ==//==Facultatea de Stiinte Economice

Sef oficiuUngureanu Valentina

577672 3 203Biblioteca Facultatii Limbi si Literaturi Streine "Victor Banaru"

Biblioteca

Meneger Untila Aleona 577819 pr 3Agentia pentru imobil "ASOLEX GID"

Alte centre subdiviziuni

IngineriUreche Sergiu Vrabie Mihai

287055 5 108 Sala de CalculatoareFacultatea de Sociologie si Asistenta Sociala

Catedra. Dispecer Ursan Ionela 797385 6 108 Stiinte Politice

Facultatea de Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative

Inginer programator Ursu Anatolie 577479 3 235Deservirea Claselor cu Calculatoare

Facultatea de Limbi si Literaturi Straine

Intendent camin. nr.11 Ursu Nelea 727955 cam r Serviciul StudentescDepartamentul Social

Sef de serviciu Ursu Nelea 274168 gosp - Serviciul StudentescDepartamentul Social

Prodecan (sectia zi) Ursu Sergiu 577457 2b 19 ==//==Facultatea de Drept

Anticamera Ursu Svetlana 577401 pr 211 Rectoratul Administratia

Intendent camin. nr.6 Valicov Ion 727545 cam r Serviciul StudentescDepartamentul Social

Laboratorul "Metodica predarii biologiei"

Vanina Polina 577533 3 114 Biologia VegetalaFacultatea de Biologie si Pedologie

Sef de departamentVasilachi Savelie

577652 pr 111 ==//==Departamentul Aprovizionare si Logistica

Centrul de Studii Europene. Director

Vasilescu Grigore

280456 6 212 Relatii Internationale

Facultatea de Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative

Catedra Vatavu Elmira 577742 4 430Meteorologie, Metrologie si Fizica Experementala

Facultatea de Fizica si Inginerie

Sef serviciuVedrascu Ludmila

577482 4 226 Serviciul Multimedia Biblioteca

Intendent camin. nr.8 Verdes Larisa 727554 cam r Serviciul StudentescDepartamentul Social

Sef de departament Verlan Igor 577410 pr 227Departamentul Studii, Organizare si Evidenta

Administratia

Bancomat Victoria Banc 240015 3 bmatBanca "Victoriabanc SA"

Alte centre subdiviziuni

Bancomat Victoria Banc 240076 pr bmatBanca "Victoriabanc SA"

Alte centre subdiviziuni

Page 29: Telefoane USM

Intendent Vioara Tamara 577468 4 - Blocurile de StudiiDepartamentul Administrarea Patrimoniului

Receptie Vioara Tamara 577468 4 r Blocurile de StudiiDepartamentul Administrarea Patrimoniului

Vivariii. Sef Volcov Nicolai 577754 3 28Biologia Umana si Animala

Facultatea de Biologie si Pedologie

Sef de sectieVolosciuc Serghei

577458 - depSectia Aprovizionare si Monitorizare

Departamentul Aprovizionare si Logistica

Secretar Voronov Ana 577631 4 216 Algebra si GeometrieFacultatea de Matematica si Informatica

Seful centrului Vrabie Vitalie 577793 pr CdmCentrul de deservire a minicentralelor USM

Alte centre subdiviziuni

Seful centrului (fax) Vrabie Vitalie 577795 pr CdmCentrul de deservire a minicentralelor USM

Alte centre subdiviziuni

Administrator Zacon Anatolii 278544 - - Palatul SporturilorCatedre Universitare

Laboratorul "Modelarea structurii"

Zadorojnai Alexandru

577687 4 400Chimie Analitica si Organica

Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

Catedra Zaharia Virginia 577724 2a 23Drept International si Relatii Economice Externe

Facultatea de Drept

Inspectr pentru asigurare medicala si evidenta

militara

Zarija Margareta

577434 pr 135Sectia Personal,Secretariat si Arhiva

Administratia

Intendent camin. nr.19 Zarija Valeriu 445206 cam r Serviciul StudentescDepartamentul Social

DirectorZasmenco Ecaterina

577504 pr 234 ==//== Biblioteca

Director adjunctZasmenco Ecaterina

577503 pr 236 ==//== Biblioteca

Decan (fax) Zbant Liudmila 577606 3 216 ==//==Facultatea de Limbi si Literaturi Straine

Decan Zbant Liudmila 577697 3 216 ==//==Facultatea de Limbi si Literaturi Straine

Director Ziadeh Eugenia 577662 3 321Centrul de Cultura Araba

Facultatea de Limbi si Literaturi Straine

LCS "Fotomicrobiologie" Zosim Liliana 577535 3 126 Biologia VegetalaFacultatea de Biologie si Pedologie

- Zubatii S 577804 4a 318aSectia Tehnica. Serviciul Deservire

Departamentul Aprovizionare si Logistica