Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

of 32 /32
ICI Raport de activitate 2006 A. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public 14 ancerul de pancreas; 2B); l la reţeaua de transport public urban – tehnologii de dial (DDRCEM); de în industria textil ă; şi a siguranţei judeţean/regional, bazat pe interconectarea instituţiilor publice şi destinat furnizării de servicii electronice dici de preţ, specifici construcţiilor e a nivelului pieţei lucrărilor de construcţii (resurse şi servicii) în România, în perspectiva aderării la alorificare cultural-turistică a monumentelor istorice incluse în Lista Patrimoniului Mondial. Studiu de caz: elor şi serviciilor publice interorganizaţionale; entru i de ării de respectivele deficienţe; re – dezvoltare în domeniul tehnologiilor informaţiilor şi comunicaţiilor; că în contextul aplicării ini ţ iativei europene (INSPIRE). roiecte internaţionale: antic Techn rtener Search Support for Participants in IST Priority by Eu dge Base for RTD Competencies in IST; e Networks for Intelligent Road Safet lic Technology Procurement (OM Proiecte naţionale: Sistem complex integrat privind educaţia pentru sănătate şi profilaxie (EDUSAN); Tehnici avansate pentru analiza sistemică la nivel molecular a unor maladii complexe (BIOINFO); Studiul profilului expresie genice şi biomarker-ilor corelat cu parametrii clinico-patologici în c Integrarea bazat ă pe semantică a serviciilor publice în sprijinul mediului de afaceri (SEM-A Software bazat pe metode avansate de decizie pentru o agricultură durabilă (RIMOD); Optimizarea sistemului de finanţ are, producţ ie ş i distribuţ ie a serviciilor de sănătate pentru cet ăţ enii europeni (OSISS); Platformă multifuncţ ional ă destinată optimizării metodelor de diagnostic şi decizie în serviciile medicale (PROMED); Sistem informatic naţional de monitorizare a activităţilor pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor produse de dezastrele naturale şi de accidentele industriale; Servicii integrate mobile de informare pentru cetăţean, suport pentru accesu asistare într-o societate bazată pe cunoaştere (TRANSASIST); Dezvoltarea durabilă a României în context european şi mon Metode şi instrumente pentru crearea de interfeţe multimodale, necesare dezvoltării sistemelor informatice inclusive, cu grad ridicat accesibilitate (PRO – INCLUSIV); Analiza şi evaluarea riscului de poluare a apei Instrument de furnizare servicii online în domeniul turismului şi asistenţ ei medicale de recuperare în staţiuni balneare şi de odihnă (eMEDITUR); Sistem de analiză complexă a dinamicii semnalelor EEG, bazat pe analiza componentelor independente, cu efecte deosebite în creşterea calităţii actului medical (SACDS-EEG); Sistem de analiză a impactului vibraţiilor datorate traficului de metrou în raport cu alte surse din trafic asupra siguranţei structurale a clădirilor adiacente şi asupra confortului ocupanţilor acestora (SAVIMET); Sistem informatic de largă aplicabilitate, suport de asistare în timp real a conducătorilor auto pentru creşterea confortului în transporturi, bazat pe tehnologii GPS/GIS (NAVASIST); Sistem informatic integrat către cetăţeni şi către mediul de afaceri (SINTESERV); Sistem de evaluare a calităţii serviciilor publice online pentru cetăţeni şi mediul de afaceri (e-ServEval); Analiză avansată timp – frecvenţă a vibraţiilor cu aplicaţii în monitorizarea structurilor expuse acţiunilor dinamice extreme (Extreme Load Analysis – ELAN); Sistem integrat, suport decizional bazat pe fuziunea informaţiilor multisenzoriale pentru supravegherea şi predicţia comportării barajelor şi amenajărilor hidrotehnice (FUZIBAR); Cercetări asupra modalităţilor de dezvoltare a oraşelor competitive şi inteligente în societăţile bazate pe cunoaştere (e-CITY); Urmărirea modificărilor înregistrate pe piaţa clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, reflectate în in utilizând metode aplicate în statele membre ale UE. Sistem informatic pentru gestiunea datelor; Elemente de analiză şi urmărir spaţiul economic ale UE. Sistem informatic pentru gestiunea datelor; Tehnologii multimedia de v Sighişoara – Centrul Istoric; Instrumente inteligente pentru modelarea şi execuţia proces Sistem informatic şi servicii oferite cetăţenilor, cadrelor medicale, spitalelor şi autorităţii publice din domeniul medical, suport p prevenţie şi educare continuă; înmatriculare, folosind tehnici şi algoritm Sistem pentru control automat acces autovehicule, bazat pe identificarea plăcuţelor de vedere artificială şi OCR; Sistem multifuncţional pentr nivelului de stres cauzat u sporirea integrării copiilor cu dizabilităţi diverse în procesul de instruire şi educare în vederea diminu Centru informaţional de dermatologie; Specificaţ ii de realizare privind impactul abordării soluţ iilor m-services şi m-commerce asupra pieţ ei serviciilor în era digitală (MSERVDIG); Model experimental pentru administrarea competenţelor de cerceta Modele informaţionale pentru asigurarea interoperabilităţii sistemelor clinice eterogene; Cercet ări asupra utilizării datelor spaţ iale pentru sistemul public de tip guvernare electroni P Local Development Cooperation Actions Enabled by Sem Kyoto in the Home; Idealist 34 – Pa ology; ropean Network of NCP for IST under the 6th Framework Program; y” (COOPERS – Re ţ ele cooperative pentru siguranţă rutier ă inteligent ă ); C PTP). IST World – Knowle Proiectul integrat „COOPERS – Co-operativ Open Method of Co-ordination – Pub

Embed Size (px)

Transcript of Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

Page 1: Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

ICI Raport de activitate 2006

A. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

14

ancerul de pancreas;

2B);

l la reţeaua de transport public urban – tehnologii de

dial (DDRCEM);

de

• în industria textilă;

şi a siguranţei

• judeţean/regional, bazat pe interconectarea instituţiilor publice şi destinat furnizării de servicii electronice

dici de preţ, specifici construcţiilor

e a nivelului pieţei lucrărilor de construcţii (resurse şi servicii) în România, în perspectiva aderării la

• alorificare cultural-turistică a monumentelor istorice incluse în Lista Patrimoniului Mondial. Studiu de caz:

• elor şi serviciilor publice interorganizaţionale;

entru

i de

ării de respectivele deficienţe;

re – dezvoltare în domeniul tehnologiilor informaţiilor şi comunicaţiilor;

că în contextul aplicării iniţiativei europene (INSPIRE).

roiecte internaţionale:

antic Techn

rtener Search Support for Participants in IST Priority by Eu

dge Base for RTD Competencies in IST;

e Networks for Intelligent Road Safet

lic Technology Procurement (OM

Proiecte naţionale: • Sistem complex integrat privind educaţia pentru sănătate şi profilaxie (EDUSAN);

• Tehnici avansate pentru analiza sistemică la nivel molecular a unor maladii complexe (BIOINFO);

• Studiul profilului expresie genice şi biomarker-ilor corelat cu parametrii clinico-patologici în c

• Integrarea bazată pe semantică a serviciilor publice în sprijinul mediului de afaceri (SEM-A

• Software bazat pe metode avansate de decizie pentru o agricultură durabilă (RIMOD);

• Optimizarea sistemului de finanţare, producţie şi distribuţie a serviciilor de sănătate pentru cetăţenii europeni (OSISS);

• Platformă multifuncţională destinată optimizării metodelor de diagnostic şi decizie în serviciile medicale (PROMED);

• Sistem informatic naţional de monitorizare a activităţilor pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor produse de dezastrele naturale şi de accidentele industriale;

• Servicii integrate mobile de informare pentru cetăţean, suport pentru accesuasistare într-o societate bazată pe cunoaştere (TRANSASIST);

• Dezvoltarea durabilă a României în context european şi mon

• Metode şi instrumente pentru crearea de interfeţe multimodale, necesare dezvoltării sistemelor informatice inclusive, cu grad ridicat accesibilitate (PRO – INCLUSIV);

Analiza şi evaluarea riscului de poluare a apei

• Instrument de furnizare servicii online în domeniul turismului şi asistenţei medicale de recuperare în staţiuni balneare şi de odihnă (eMEDITUR);

• Sistem de analiză complexă a dinamicii semnalelor EEG, bazat pe analiza componentelor independente, cu efecte deosebite în creşterea calităţii actului medical (SACDS-EEG);

• Sistem de analiză a impactului vibraţiilor datorate traficului de metrou în raport cu alte surse din trafic asupra siguranţei structurale a clădirilor adiacente şi asupra confortului ocupanţilor acestora (SAVIMET);

• Sistem informatic de largă aplicabilitate, suport de asistare în timp real a conducătorilor auto pentru creşterea confortuluiîn transporturi, bazat pe tehnologii GPS/GIS (NAVASIST);

Sistem informatic integratcătre cetăţeni şi către mediul de afaceri (SINTESERV);

• Sistem de evaluare a calităţii serviciilor publice online pentru cetăţeni şi mediul de afaceri (e-ServEval);

• Analiză avansată timp – frecvenţă a vibraţiilor cu aplicaţii în monitorizarea structurilor expuse acţiunilor dinamice extreme (Extreme Load Analysis – ELAN);

• Sistem integrat, suport decizional bazat pe fuziunea informaţiilor multisenzoriale pentru supravegherea şi predicţia comportării barajelor şi amenajărilor hidrotehnice (FUZIBAR);

• Cercetări asupra modalităţilor de dezvoltare a oraşelor competitive şi inteligente în societăţile bazate pe cunoaştere (e-CITY);

• Urmărirea modificărilor înregistrate pe piaţa clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, reflectate în inutilizând metode aplicate în statele membre ale UE. Sistem informatic pentru gestiunea datelor;

• Elemente de analiză şi urmărirspaţiul economic ale UE. Sistem informatic pentru gestiunea datelor;

Tehnologii multimedia de vSighişoara – Centrul Istoric;

Instrumente inteligente pentru modelarea şi execuţia proces

• Sistem informatic şi servicii oferite cetăţenilor, cadrelor medicale, spitalelor şi autorităţii publice din domeniul medical, suport pprevenţie şi educare continuă;

• înmatriculare, folosind tehnici şi algoritm Sistem pentru control automat acces autovehicule, bazat pe identificarea plăcuţelor de vedere artificială şi OCR;

• Sistem multifuncţional pentrnivelului de stres cauzat

u sporirea integrării copiilor cu dizabilităţi diverse în procesul de instruire şi educare în vederea diminu

• Centru informaţional de dermatologie;

• Specificaţii de realizare privind impactul abordării soluţiilor m-services şi m-commerce asupra pieţei serviciilor în era digitală (MSERVDIG);

• Model experimental pentru administrarea competenţelor de cerceta

• Modele informaţionale pentru asigurarea interoperabilităţii sistemelor clinice eterogene;

• Cercetări asupra utilizării datelor spaţiale pentru sistemul public de tip guvernare electroni

P

• Local Development Cooperation Actions Enabled by Sem

• Kyoto in the Home;

• Idealist 34 – Pa

ology;

ropean Network of NCP for IST under the 6th Framework Program;

y” (COOPERS – Reţele cooperative pentru siguranţă rutieră inteligentă);

C PTP).

• IST World – Knowle

• Proiectul integrat „COOPERS – Co-operativ

• Open Method of Co-ordination – Pub

Page 2: Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

ICI Raport de activitate 2006

A. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

Sistem complex integrat privind

(EDr

educaţia pentru sănătate şi profilaxie USAN)

Di ector proiect: prof. dr. ing. mat. Adriana Alexandru [email protected], (021) 316.07.36/231

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 03.10.2005 –

ţat cofinanţare din partea S.C. Software ITC

şte (UVT);

A. (SITC);

tării unui sistem

de realizare a sistemului, care izarea datelor pe subsisteme precum şi

ziţie de date şi actualizare a informaţiilor.

expe

Con l Naţional

coordominteraplic ea

intrăa st cedurile de colectare,

ărs

gene

Rezultate: mului prin

liere în ate.

e);

arhitectura sistemului, modul de e componente, intrările şi ieşirile

stocarea şi prelucrarea funcţionale, tehnice,

ntru comunicaţii ale sistemului;

şi elaborat software-ul pentru plex integrat;

turate bazele de date, a fost stabilit

h aliza ă la nivel molecular a unor

aladii complexe – BIOINFO

30.09.2008 în cadrul Programului Cercetare de Excelenţă (CEEX), Aria tematică 3.3.1. Tehnologii informatice ca răspuns la provocările societăţii, AMCSIT-

din 03.10.2005, finanPOLITEHNICA, Contract nr. 81de ANCS, cuS.A. (SITC) şi a NET CLIP S.R.L. (NC).

Participanţi: • Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în

Informatică, ICI, Bucureşti – Conducător de proiect;

• Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” (UMFCD);

• Universitatea Valahia Târgovi

• S.C. Software ITC S.

• NET CLIP S.R.L. (NC).

Echipa de cercetare ICI: prof. dr. ing. mat. Adriana Alexandru, ing. Marilena Ianculescu, ec. Monica Pârvan, ing. Ovidiu Bica, ec. Elena Jitaru, ing. Eleonora Tudora, prog. aj. Marilena Piperea.

Obiectiv: Proiectul are ca obiectiv realizarea unui sistem modern de informare în domeniul educaţiei pentru sănătate şi al profilaxiei, care va constitui un instrument eficient de promovare a sănătăţii în societatea românească, uşor accesibil tuturor categoriilor de cetăţeni şi care va duce pe termen lung la o îmbunătăţire a stilului de viaţă şi a sănătăţii generale, precum şi la diminuarea costurilor suportate de sistemul sanitar.

Descriere şi stadiu: Proiectul a demarat în 2005 cu etapa I „Studii şi analize” în care s-au făcut cercetări pentru realizarea planului de dezvoltare a proiectului şi pentru identificarea cerinţelor specifice unui sistem de tip educaţie pentru sănătate şi au fost studiate cerinţele de calitate ale informaţiilor de sănătate publică. În urma fazei a rezultat, conform planului de realizare, un raport de cercetare.

În 2006, în cadrul etapei a II-a „Elaborare soluţie”, au fost studiate şi sintetizate etapele proiecinformatic, precum şi diverse modalităţi de abordare actuale a arhitecturii unui sistem integrat. Proiectarea modelului arhitectural a fost divizată în proiectarea de ansamblu (cu detaliere în specificaţii de definire) şi în proiectarea detaliată (cu sintetizarea în specificaţii de realizare). În urma etapei au rezultat, conform planului de realizare, specificaţii de definire, specificaţii de realizare, model arhitectural de ansamblu şi pe subsisteme.

În etapa a III-a „Realizare software pentru sistemul complex integrat” s-a construit modelul experimental al sistemului complex integrat, prin programarea

interfeţelor generale ale sistemului. De asemenea, s-au conceput specificaţiile cuprind: organmodul de achiÎn urma etapei au rezultat, conform planului de realizare, un model experimental, software pentru model

rimental şi specificaţii de realizare.

tribuţia partenerului reprezentat prin Institutude Cercetare Dezvoltare în Informatică a constat în

donarea întregii activităţi, studierea şi analizarea eniului sănătăţii publice, a politicilor naţionale şi naţionale, definirea criteriilor de calitate pentru aţiile Internet din domeniul sănătăţii, stabilir

arhitecturii de ansamblu, a componentelor sistemului, a rilor şi a ieşirilor de date şi informaţii, definirea unitară ructurii bazelor de date, pro

stocarea şi prelucrarea acestora, proiectarea detaliată a dou dintre subsistemele produsului informatic, iar în

ul realizării modelului expecad rimental, ICI a dezvoltat sub istemele proprii şi, împreună cu partenerii, interfeţele

rale ale sistemului.

• a fost proiectat modelul arhitectural al sisterealizarea unei proiectări de ansamblu (cu detaspecificaţii de definire) şi a unei proiectări detali(cu sintetizarea în specificaţii de realizar

• au fost stabilite descompunere psistemului, colecţiile de date, acestora. Au fost definite cerinţelepentru interfeţe şi pe

• au fost create modelele arhitecturale şi au fost specificate schemele funcţionale pentru fiecare din subsistemele EDUSAN-ului;

• a fost proiectat sistemul com

• au fost strucmodul de achiziţie a datelor şi au fost proiectate şi realizate interfeţele sistemului.

Te nici avansate pentru ansistemicmDirector proiect: dr. ing. Liviu Badea [email protected] (021) 316.07.36/161

Suport financiar: Durata contractului este de 36 luni, în perioada 03.10.2005 – 30.09.2008, în cadrul Programului CEEX,

DUL – 1 P-CD –AMCSIT-POLITEHNICA, Contract 2 din 03.10.2005.

MOnr. 3

Dezvoltare în ător de proiect;

Participanţi:

• Institutul Naţional de Cercetare –Informatică, ICI, Bucureşti – Conduc

• Universitatea din Bucureşti (BCUM-BM);

• Institutul Clinic Fundeni (ICF).

15

Page 3: Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

ICI Raport de activitate 2006

A. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

Echipa de cercetare ICI: dr. ing. Liviu Badea, ing. Anca Hotăran, ec. Doina Ţili ea, progr. aj. Mariana Stănescu. v

Obi

i şi ipalii algoritmi de analiză a datelor de ă (de către partenerul ICI) şi s-a realizat

lbanc ori maligne de colon, obţinute de la pacienţi

urgie tului

rocesare a datelor de e lacunele

tura de specialitate. In n domeniul biomedical s-au or eşantioane de cancer de colon

roteine cheie în oncogeneză, a unui lot de 11 pacienţi

ării genelor exprimate diferenţial între

zelor de expresie

Studiul profilului expresiei genice şi parametrii

il proiect ICI:

Obiectiv: ective generale:

• dezvoltarea de instrumente bioinformatice pentru descifrarea mecanismelor genetice la nivel molecular ale unor maladii complexe în scopul determinării de markeri de diagnostic şi de ţinte terapeutice;

• crearea unui nucleu interdisciplinar in domeniul bioinformaticii şi biologiei moleculare;

• creşterea vizibilităţii internaţionale.

Obiective tehnice:

• dezvoltarea de algoritmi de prelucrare a datelor masive de expresie genică;

• interpretarea, validarea şi testarea biologică a rezultatelor algoritmilor;

• investigarea la nivel molecular a unor maladii complexe (cancerul de colon, diabetul de tip 2);

• integrarea resurselor bioinformatice in procesele de analiză şi „data mining”;

• proiectarea modelului experimental de studiu a markerilor moleculari;

• evidenţierea expresiei fenotipice a genelor proteinelor luate în studiu;

• realizarea de analize AI/LOH MSI pe cromozomii 1p şi 5q uman;

• demonstrarea utilităţii modelelor propuse, diseminarea informaţiilor.

Descriere şi stadiu: Noutatea proiectului BIOINFO constă în dezvoltarea unor instrumente sofisticate care integrează un număr mare de tehnici de analiză la nivel molecular (genic) al unor maladii complexe precum cancerul de colon. (Se integrează tehnici de analiza datelor de microarray, data mining în literatura de specialitate etc.) Acest lucru va permite înţelegerea în detaliu a mecanismelor moleculare ale acestor maladii.

Numeroase contribuţii originale la nivel „tehnic” au fost prezentate (şi publicate) la conferinţe de specialitate.

În prima etapă a proiectului, au fost identificate şi colectate un număr impresionant de studii de microarray (transcriptomice şi/sau de hibridizare genomică comparativă bazată pe chip-uri) pentru diverse tipuri de cancer (în special de pancreas şi de colon). Scopul principal al acestei etape constă în analiza acestor seturi de date pentru a permite selectarea a unui subset de astfel de seturi de date de o calitate deosebită, care să fie ulterior analizate şi studiate în detaliu pentru determinarea mecanismelor şi cauzelor genetice implicate în procesul de cancerogeneză şi pentru identificarea unor potenţiale ţinte terapeutice.

În cea de a doua etapă a proiectului, au fost testaţevaluaţi princexpresie genicana iza macro şi microscopică a pieselor de rezecţie din

a de tum

operaţi în perioada 2003-2005, în Centrul de ChirGenerală şi Transplant Hepatic din cadrul InstituClinic Fundeni (de către partenerul ICF).

În cea de a treia etapă a proiectului, au fost dezvoltaţi noi algoritmi de analiză şi pmicroarray care să acopere unele dintrsistemelor existente în privinţa metodelor de clusterizare şi extragere de informaţii din literaparalel, partenerii diconcentrat pe analiza unprovenind de la pacienţi din Clinica Fundeni şi respectiv de la Spitalul Sf. Ioan. Partenerul BCUM-BM a studiat expresia fenotipică a unor p

asupriar ICF a realizat un studiucu scopul identificţesutul normal, cel adenomatos şi, respectiv, tumoral.

Re ultate: • software avansat pentru analiza dat

genică.

biomarkerilor corelat cuclinicopatologici în cancerul de pancreasResponsabdr. ing. Liviu Badea [email protected] (021) 316.07.36/161

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară pe o durată de 36 de luni, în

, Modul I Sănătate / Proiect P – .

ilivea.

c. Complexitatea

cadrul Programului CEEXCD, Contract nr. 56 / 2005

Participanţi: • Institutul Clinic Fundeni (ICF) – Conducător de proiect;

• Institutul Oncologic Bucureşti;

• Institutul Naţional „Victor Babeş”;

• Universitatea „Ovidius” Constanţa;

• Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti.

Echipa de cercetare ICI: dr. ing. Liviu Badea, ing. Anca Hotăran, ec. Doina Ţ

Obiectiv: Obiectivul major al Consorţiului format este de a identifica alterările genetice fundamentale şi paternul expresiei genice al evoluţiei leziunilor precursoare neoplazice spre carcinom invaziv în scopul ghidării diagnosticului şi terapiei.

Descriere şi stadiu: Proiectul reprezintă prima încercare de a reuni instituţii şi expertize de vârf în domeniul cercetării patologiei pancreatice, care posedă o infrastructura complementară, comparabilă cu infrastructura existentă pe plan mondial. Scopul major al proiectului îl reprezintă exploatarea colecţiilor de eşantioane tisulare şi acizi nucleici deja existente, în scopul ameliorării strategiei de depistare a cancerului de pancreas prin introducerea unor metode de diagnostic molecular în cancerul pancreati

16

Page 4: Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

ICI Raport de activitate 2006

A. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public proiectului rezidă din folosirea unor metode de vârf precum: tezaurizare de probe, tehnici de biologie moleculară, terapie moleculară, prelucrarea bioinformatică complexă a datelor experimentale de microarray.

Contribuţia ICI constă în prelucrarea şi analiza detaliată a datelor de expresie genică.

Colectivul ICI a colectat referinţele la peste 150 seturi de date publice de microarray (transcriptomice şi/sau de hibridizare genomică comparativă, bazată pe chip-uri) de cancer (diverse subtipuri) şi a analizat în mai mare detaliu 5 seturi de date publice de cancer pancreatic.

Numărul iniţial de 30 eşantioane planificate a fi incluse în studiu a fost mărit la 40 pentru a creşte confidenţa statistică a rezultatelor. Deşi comparativ cu alte studii existente pentru cancerul de pancreas numărul de 40 de eşantioane este important, el este totuşi limitat din punct de vedere statistic. De aceea, am considerat foarte importantă utilizarea combinată a unor surse de date de microarray publice pentru cancerul pancreatic. Astfel, în proiect a fost analizat setul de date obţinut de grupul prof. Pollack de la Stanford [Bashyam et al.].

În etapa a 3-a a proiectului, partenerul ICI a analizat

5 (GCOS) cu

ay legate de cancerul pancreatic, a fost

proimare blic.

zat plicate în

. tă o bază de date care

iologice şi căi d dintr-un număr de alte baze de

. De asemenea, au fost cu stadiul, gradul de

imensiunea tumorii. ă datorată numărului foarte mic v cu numărul de gene conduce la

e analiză a datelor de microarray.

r ui

datele brute de microarray obţinute în urma măsurărilor cu ajutorul tehnicii de microarray a nivelurilor de expresie a cvasi-totalităţii genelor umane în perechi de eşantioane normal-tumoral provenind de la 36 de pacienţi diagnosticaţi cu adenocarcinom ductal de pancreas. Analiza primară a datelor de microarray a presupus normalizarea datelor de la nivel de set de probe („probe-set”) cu ajutorul mai multor algoritmi: MASnormalizare prin scalare, dChip (normalizare cu ajutorul seturilor de gene invariante), dChip (cu normalizarea cuantilelor), RMA (cu normalizarea cuantilelor) cu scopul de a selecta cea mai potrivită normalizare utilizabilă în prelucrările ulterioare. Comparaţia diferitelor metode de normalizare a condus la selecţia algoritmului de normalizare RMA.

Datele prelucrate primar au fost utilizate pentru determinarea setului de gene exprimate diferenţial între eşantioanele tumorale şi cele normale. Au fost selectate 300 de gene dintre cele mai bine diferenţiate între ţesuturile normal şi, respectiv tumoral, pentru care au fost determinate principalele caracteristici: procesul biologic, funcţia moleculară şi localizarea celulară.

Având în vedere existenţa unui număr semnificativ de studii microarrcomparată lista genelor diferenţial exprimate în acest studiu cu cele accesibile din literatură şi on-line pe Internet.

Este remarcabil faptul că studiul desfăşurat în acest ect implică un număr de eşantioane semnificativ mai decât orice alt studiu accesibil pu

În etapa a 4-a a proiectului, partenerul ICI a analiprocesele biologice şi căile de semnalizare, imadenocarcinomul ductal de pancreas, pornind de la lista de gene diferenţial exprimate în datele de microarrayPentru aceasta, a fost construiintegrează informaţiile despre procese b(pathway-uri) provenindate şi surse de pathway-urideterminate genele corelatediferenţiere şi, respectiv, dNedeterminarea statisticde eşantioane comparati

necesitatea filtrării acestor liste, utilizând cunoştinţe biologice. Într-o primă analiză, au fost regăsite CEACAM1 ca fiind corelat cu stadiul tumorii şi, respectiv, IL8 şi HIF1A corelate cu dimensiunea tumorii.

Rezultate: • lista de gene diferenţial exprimate în cancerul pancreatic;

• listă de gene corelate cu diverşi parametri clinico-patologici (precum stadiul, gradul de diferenţiere şi respectiv dimensiunea tumorii);

• software d

Integrarea bazată pe semantică a viciilor publice în sprijinul mediulse

de afaceri (SEM-A2B) Director proiect: dr. mat. Alexandra Gălătescu [email protected] (021) 316.07.36/158

Suport financiar: Proiectul este în curs de desfăşurare începând din

vând termenul final 30.09.2008, în cadrul cercetare de excelenţă (CEEX), aria

ţie”. Autoritatea

f03.1SIVE

Par• ezvoltare în

• • •

Echipa de cescu, fiz. ing. Taisia Greceanu,

puncservafac

03.10.2005, aProgramului detematică „Tehnologii informatice ca răspuns la provocările societăţii, Pentru guvernare: funcţionarea optimă a administraţiei publice şi a legăturilor administraţie – firme – cetăţean, sprijin pentru democracontractantă este AMCSIT-POLITEHNICA, proiectul des ăşurându-se în baza Contractului nr. 26 din

0.2005, finanţat de ANCS, cu cofinanţare din partea CO România S.A. din Bucureşti.

teneri: Institutul Naţional de Cercetare – DInformatică Bucureşti: Conducător de proiect;

Universitatea Politehnica Bucureşti;

SIVECO România din Bucureşti;

Universitatea Bucureşti.

rcetare ICI: dr. mat. Alexandra Gălăteing. Cristian Neicu, mat. Doina Enache, ing. Aurelia Cosmescu, mat. Ileana Stănescu, mat. Popa Victor.

Obiectiv: Realizarea unui sistem software pentru integrarea (din

t de vedere tehnologic, organizatoric şi semantic) a iciilor publice şi private care sprijină mediul de eri. Utilizatorii sistemului vor fi:

furnizori de servicii (organizaţii publice sau private) din orice domeniu (administrativ, financiar, fiscal, comerţ, imobiliar etc.) care îşi vor putea promova serviciile prin înregistrarea în registrul de servicii al sistemului; în timpul proiectului, sistemul se va valida împreună cu Camera de Comerţ şi Industrie aRomâniei, ca prim furnizor de servicii;

solicitanţi de servicii (compa nii, persoane fizice) care vor putea solicita execuţia unor servicii fie complexe (care vor implica mai mulţi furnizori de servicii, de exemplu, pentru înfiinţarea unei

17

Page 5: Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

ICI Raport de activitate 2006

A. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

companii), fie punctuale (de exemplu, verificarea financiară / fiscală a unei companii).

Descriere şi stadiu: fârşitul anului 2006, s-au realizat integral trei etape roiectului, în cadrul cărora s-au realizat următoarele ităţi şi s-au obţinut următoarele rezultate:

La sale pactiv

• i, analizate din a utilizatorilor, din punct de vedere

efuncţional (cerinţele tehnologice şi rivind

cordurile pentru

ii; (2) cooperare semantică -ontologie pentru

ia

algoritmul general a serviciilor pe baza semanticii logia calităţii serviciilor şi

ului ru

lor pentru asigurarea publice;

rt asupra liniilor rării serviciilor;

elor bazate pe servicii;

ca

Sof

(RI

• analiza tehnologiilor pentru asigurarea integrării (şi a interoperabilităţii) furnizorilor de servicii şi a platformelor acestora. Analiza a fost efectuată în trei direcţii: integrarea tehnologică, organizaţională şi semantică a serviciilor. S-au studiat: principalele recomandări ale Comunităţii Europene în aceste direcţii, principalele categorii de operaţii şi tehnologii pentru servicii şi procese Web; limbaje pentru ontologii destinate serviciilor Web; platforme pentru reprezentarea cunoştinţelor; instrumente pentru raţionament pe baza ontologiilor; un studiu de fezabilitate şi analiza SWOT pentru sistemului propus a se realiza; modelul sistemului de afaceri preconizat a se implementa în sistem, comparativ cu modelul sistemului de afaceri actual: ambele modele au fost exemplificate pentru cazul înfiinţării unei companii si al creării unui plan de marketing; specificaţia cerinţelor sistemuluperspectivfuncţional, nprivind calitatea serviciilor) şi a cerinţelor pmodelarea serviciilor, proceselor şi resurselor;

• specificarea cadrului de cooperare pentru utilizarea sistemului SEM-A2B, în următoarele direcţii: (1) cooperare organizaţională, pentru care s-au specificat cerinţele, regulile şi acooperarea între furnizorii de servicii şi cu solicitanţii de servicpentru care s-au definit: o metaontologiile create într-o bază de date, conform principiilor limbajului OWL; ontologia de referinţă a sistemului; concepte şi relaţii din ontologdomeniului de afaceri, in particular pentru cazurile de utilizare definite anterior;pentru descoperiredomeniului; ontoproceselor; algoritmul pentru descoperirea serviciilor după criterii de calitate; un prototip simplificat pentru exemplificarea integrării tehnologiei serviciilor Web cu cea a Web-semantic; detalierea cadrului de cooperare pentrealizarea unui plan de marketing.

Rezultate: Principalele rezultate la sfârşitul anului 2006 sunt:

• rezultatele analizei tehnologiiintegrării bazată pe semantică a serviciilor

• studiu de fezabilitate şi un rapodirectoare ale integ

• modelul sistemului de afaceri care va fi validat în proiectul SEM-A2B;

• specificarea cerinţelor sistemului; • specificarea cadrului de cooperare organizaţională şi

semantică în cadrul proces

• lucrări la conferinţe şi workshop-uri în domeniile abordate în cadrul proiectului.

Contacte externe: Partenerii din consorţiul proiectului IST FP6: LD-CAST (Lo al Development Cooperation Actions Enabled By Sem ntic Technology).

tware bazat pe metode avansate de decizie pentru o agricultură durabilă

MOD) Responsabil proiect ICI: dr. mat. Constanţa Zoie Ră[email protected] (021) 316.07.36/177

desfăşoară în perioada 3.10.2005 – cadrul Programului Cercetare de Excelenţă

iecte de cercetare-dezvoltare

0

Par• - Dezvoltare în

• ţia Mediului -

ntinescu.

a le analiza şi

network), platformă

cercea conţine

Suport financiar: Proiectul se30.09.2008 în– CEEX, Modul 1 – Procomplexe, AMCSIT-POLITEHNICA, Contract nr. 28 din 3.1 .2005, finanţat de ANCS.

ticipanţi: Institutul Naţional de Cercetare Informatică, ICI, Bucureşti – Conducător de proiect;

Univ. Bucureşti, Facultatea de Matematică Informatică;

• Instit. de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată „Gheorghe Mihoc Caius Iacob” – Academia Română;

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi ProtecCentrul de Calcul;

• Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală (Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Economie Agrară);

• Instit. de Cercetare Dezvoltarea Agricolă – Fundulea.

Echipa de cercetare ICI: dr. mat. Constanţa Zoie Radulescu, dr. ing. Florin Hartescu, ing. Ion Dumitraşcu, ec. Liliana Consta

Obiectiv: Proiectul are ca obiective:

• identificarea şi organizarea mulţimii de date, informaţii, cunoştinţe caracteristice problemelor de agricultură (durabilă) cu scopul de prelucra (prin OLAP – On Line Analytical Processing şi DM - Data Mining);

• elaborarea şi realizarea, în spiritul cercetării de excelenţă, a unui set de instrumente teoretice (modele, metode) şi practice (software) pentru asistarea deciziei, orientate către o agricultură durabilă;

• dezvoltarea unei reţele virtuale pe suport Internet (de tip VPN – virtual privatetehnologică hardware şi software.

Descriere şi stadiu:Proiectul a demarat în cursul anului 2005 cu un raport de

etare ce cuprinde cercetări privind asistarea deciziei orientate către o agricultură durabilă. Lucrar

18

Page 6: Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

ICI Raport de activitate 2006

A. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public sinteze în domenii ca: asistarea deciziei, SSD, OLAP,

-minig, teoria riscului, dezvoltare şi agricultură bilă. Aceste sinteze fără a fi exh

datadura austive se referă la

D, magazii

ai importante instrumente informatice de ajutor

tratează probleme legate de

roiect;

ate către o agricultură durabilă

a factorilor de risc în problemele

a I (capitolul 3) al lucrării.

c

t cadr

cv

Infor stică Matematică şi te

Real implicat şi colaborarea cu ă

DezvMediului - Centrul de Calcul, Institutul de Cercetare-

tare în tor

), Partea

ităţii II. 3 „Identificarea şi , date, cunoştinţe privind

lturii. Stabilirea legăturilor între fost realizate de către Dezvoltare pentru

i Protecţia Mediului - Centrul de

iei orientate către o agricultură lan mondial şi a situaţiei în ţară;

ganizat o colecţie de informaţii, eme specifice agriculturii.

nţare, lor de

openi

ureanu

domeniile enumerate în strânsă legătură cu problemele implicate de o agricultură durabilă.

Se realizează astfel o prezentare sumară a conceptelor de dezvoltare şi agricultură durabilă, o sinteză privind asistarea deciziei în agricultură şi informaţiile necesare pentru procesul de decizie în agricultură, o trecere în revistă a unor exemple de sisteme informatice în agricultură şi o sinteză privind decizia multicriterială şi legătura acesteia cu dezvoltarea durabilă.

Sunt prezentate preocupări actuale privind SSde date şi OLAP – Prelucrare Analitică On-Line. Se arată că cele mîn rezolvarea problemelor legate de o dezvoltare durabilă în agricultură sunt cele pentru asistarea deciziei. Se prezintă asistarea deciziei prin metode statistice avansate (Data Mining) şi semodelarea matematică a riscului.

Raportul de cercetare a fost realizat de către următorii parteneri din consorţiu:

• Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti: Coordonator de p

• Universitatea din Bucureşti – partener 1;

• Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată „Gheorghe Mihoc Caius Iacob” – Academia Română – partener 2.

Etapa a doua „Set de modele, tehnici şi metode de asistarea deciziei orient ” s-a desfăşurat în anul 2006 în cadrul mai multor activităţi.

Lucrarea realizată prezintă rezultatele obţinute în cadrul proiectului şi s-a convenit împărţirea ei în şase părţi, astfel:

Partea I. Elaborarea de modele de analiză multidimensională a datelor (OLAP), analiză multicriterială şi proiectarea unei infrastructuri de tip reţea virtuală pe suport Internet (de tip VPN).

Partea II. Elaborarea de metode statistice avansate (data mining).

Partea III. Elaborarea de modele pentru o agricultură durabilă ce implică riscul, modele de predicţie cu ajutorul funcţiilor de pierdere.

Partea IV. Identificarea şi organizarea colecţiei de informaţii, date, cunoştinţe privind probleme specifice legate de terenurile agricole.

Partea V. Sinteză privind agricultura durabilă şi problemele specifice integrării în UE a României.

Partea VI. Identificarede obţinere a unei energii curate din biomasă (sorg zaharat şi porumb) ca sursă regenerabilă de energie.

Lucrarea a fost realizată în colaborare, de către partenerii implicaţi în realizarea proiectului, prin realizarea de activităţi specifice.

Cercetările realizate în vederea realizării activităţii II.1 „Proiectarea unei infrastructuri de tip reţea virtuală pe suport Internet (de tip VPN)” au fost realizate de către ICI şi sunt cuprinse în Parte

Cer etările realizate în cadrul activităţii II.2. „Elaborarea demodele adaptate problemelor specifice din agricultură” au fos realizate şi reflectă efortul comun al cercetătorilor în

ul parteneriatului realizat între Institutul Naţional de Cer etare - Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti, Uni ersitatea Bucureşti, Facultatea de Matematică –

matică şi Institutul de StatiMa matică Aplicată „Gheorghe Mihoc Caius Iacob”.

izarea acestei activităţi a unit ţile partenere: Institutul Naţional de Cercetare-

oltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia

Dezvoltare pentru Economie Agrară, Institutul de CerceDezvoltarea Agricolă – Fundulea, institute cu experienţăproblemele specifice agriculturii. Rezultatele acescercetări sunt prezentate în Partea I (Capitolul 1 şi 2II şi Partea III a lucrării.

Cercetările realizate în cadrul activorganizarea colecţiei de informaţiiprobleme specifice agricuaceste informaţii, date, cunoştinţe” auInstitutul Naţional de Cercetare -Pedologie, Agrochimie şCalcul, Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Economie Agrară, Institutul de Cercetare Dezvoltarea Agricolă – Fundulea. Rezultatele acestor cercetări sunt prezentate în Partea IV, V şi VI a lucrării.

Rezultate: • s-a elaborat concepţia ştiinţifică detaliată a proiectului;

• s-a realizat o evaluare a „cercetărilor privind asistarea decizdurabilă” pe p

• s-a proiectat o infrastructură de tip reţea virtuală pe suport Internet (de tip VPN);

• s-a elaborat un set de modele adaptate problemelor specifice din agricultură;

• s-au identificat şi ordate, cunoştinţe privind probl

Optimizarea sistemului de finaproducţie şi distribuţie a serviciisănătate pentru cetăţenii eur(OSSIS) Responsabil proiect ICI: mat. Mircea Râ[email protected] (021) 316.07.36/171

Suport financiar: ectul se desfăşoară în perioada octombrie 2005 – ie 2008, în cadrul Programului CEEX Aria Tematică

Proiil

sănăurmmananalserv gică PT.11 -

apr 1.3.2 – Calitatea, eficienţa şi solidaritatea sistemelor de

tate, inclusiv sistemele de sănătate aflate în tranziţie, ărind transpunerea intervenţiilor efective în decizii de agement, pentru a asigura resursele umane şi a iza factorii care influenţează echitatea accesului la iciile publice, Platforma tehnolo

Medicina inovativă.

Participanţi: • ASE Bucureşti, Catedra de Eficienţă Economică –

Conducător de proiect;

19

Page 7: Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

ICI Raport de activitate 2006

A. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

• Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti;

• IPA SA. Bucureşti;

• CEIS Bucureşti;

Universitatea Transilvania – Braş• ov;

rcetare ICI:

şi i şi ;

rteneriat durabil menite , la creşterea capacitaţii

articipa la programele cadru de şi la integrarea în ).

:

odelului conceptual pentru a răspunde pecifice aplicaţiei;

z•

i de date OSSIS.

tinată i metodelor de diagnostic şi

• Universitatea de Petrol şi Gaze Ploieşti;

• Universitatea Valahia Târgovişte.

Echipa de ce.mat Mircea Râureanu, mat. Ovidiu Pavel.

Obiective: Obiectivele principale ale proiectului sunt:

• optimizarea sistemului de finanţare, producţiedistribuţie a serviciilor de sănătate pentru cetăţenprevenirea şi eliminarea situaţiilor de criză din sistem

• crearea unei reţele de cercetare de excelenţă multidisciplinare şi a unui pasă conducă, în termen scurtacestei entităţi de a pcercetare ale Comisiei Europenearia de cercetare europeană (ERA

Descriere şi stadiuEtapa realizată în cursul anului 2006 a avut drept obiectiv specificarea tehnică a bazei de date a sistemului OSSIS. În acest scop, au fost realizate:

• modelarea orientată pe obiecte a datelor (OO), bazată pe tehnologia UML;

• generarea modelului conceptual OSSIS (notaţie ER + Merise);

• modificarea munor cerinţe s

• generarea modelului logic al bazei de date OSSIS;

• generarea modelului fizic al BD OSSIS, orientată 2. către ORACLE 10g R

Re ultate: modelul OO al Bazei de date OSSIS;

• modelul conceptual OSSIS;

• modelul logic şi fizic al Baze

Platformă multifuncţională desoptimizăridecizie în serviciile medicale (PROMED) Responsabil proiect ICI: mat. Mircea Râureanu [email protected] (021) 316.07.36/171

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada octtombrie 2005 – iulie 2008, în cadrul Programului CEEX Ariile Tematice: 3.3.1 - Tehnologii informaţionale cu răspuns la provocările

şi 1.3.2 – Calitatea, eficienţa şi ănătate, inclusiv sistemele de

intervenţiilor efective în decizii de management, pentru a

uechit ile publice.

tea de Medicină şi Farmacie „Gr. T.

. vel.

ea unei etodelor

prin ă pe

municare avansate şi pe tilizării

or, schimbului de fişe medicale izorii de servicii medicale

e Web şi vor crea

:

leasă este constituită dintr-o platformă

şi pl

Desi e a fost utilizată

z•

ED;

rmatic naţional de are a activităţilor pentru

leasa

societăţii - pentru sănătate solidaritatea sistemelor de ssănătate aflate în tranziţie, urmărind transpunerea

asig ra resursele umane şi a analiza factorii care influenţează atea accesului la servici

Participanţi: • IPA SA. Bucureşti – Conducător de proiect;

• Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti;

• ITC S.A. Bucureşti;

• Spitalul Clinic de Obstetrică şi ginecologie Cuza Vodă, Iaşi;

• UniversitaPopa” Iaşi.

Echipa de cercetare ICI: mat Mircea Râureanu, mat. Ovidiu Pa

Obiective: Obiectivul principal al proiectului este realizarPlatforme multifuncţionale pentru optimizarea mde diagnostic şi decizie în serviciile medicaleutilizarea tehnologiilor cu cost redus, bazattranzacţiile Web, pe reţele de co

ectare. În locul umetodologii moderne de proitelefoanelor şi faxurilclasice pe suport de hârtie, furnvor putea accesa informaţia de ptranzacţii medicale electronice.

Descriere şi stadiuEtapa realizată în cursul anului 2006 a avut drept obiective:

• elaborarea modelului funcţional al platformei informaţionale pilot;

• elaborarea specificaţii software de aplicaţie şi realizare module software de aplicaţie.

Soluţia software aORACLE 10g pentru server-ul bazei de date al aplicaţiei

atforma PHP pentru dezvoltarea interfeţei Web.

În scopul proiectării bazei de date, a fost utilizat Power gner 11, iar pentru dezvoltar

platforma Zend Studio 5.2.

Re ultate: modelul funcţional al sistemului PROMED;

• specificaţia aplicaţiilor PROM

• realizări de module funcţionale.

Sistem infomonitorizprevenirea şi înlăturarea efectelor produse de dezastrele naturale şi de accidentele industriale Director proiect: mat. Aurel Mihai Stă[email protected] (021) 316.07.36/198

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 10.10.2005 – 30.05.2008 în cadrul Programului CEEX, Modulul 1 –

20

Page 8: Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

ICI Raport de activitate 2006

A. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public Proiecte complexe, Contract nr. 118 din 10.10.2005, finanţat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu cofinanţare din partea SC. Filiala Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice – ICEMENERG S.A. Bucureşti.

ercetare – Dezvoltare în , Bucureşti – Conducător de proiect;

• EMENERG S.A. Bucureşti.

.

Obiectivul proiectului constă în realizarea unui sistem

e

Dese

prev ecte pentru toate tipurile de n teritoriul României.

epentdeza industriale se

• tate teritorial-administrativă de tip

/ oraş / comună care comunică cu ul corespunzător judeţului din care face

de prelucrare ale sistemului, s-a

cţiunile bazei de date a

Obie izată în anul 2006, a s ţiilor de realizare a sistemului.

existente în cadrul activităţilor specifice managementului situaţiilor de urgenţă;

ntităţile colecţiei de rinţele de prelucrare

i de date;

de prelucrare lui;

• definirea structurilor funcţionale ale produselor

ă i;

aza

/ ieşire în / din sistem;

a sistemului;

s-a adoptat odel utilizat de principalele SGBD-

La de realizare ale

tr

• •

de informare

cunoaştere (TRANSASIST)

Participanţi: • Institutul Naţional de C

Informatică, ICI

• Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor – INHGA Bucureşti;

• Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Mediului – ICIM Bucureşti;

S.C. Filiala Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice – IC

Echipa de cercetare ICI: t. Aurel Mima hai Stănculeasa, ec. Maria Moşuleţ,

mat Georgeta Bălaşa, ing. Filoftia Constantin.

Obiectiv:

informatic distribuit ierarhic şi geografic, care, prin componentele sale, să contribuie la eficientizarea utilizării resurselor disponibile şi la creşterea actului decizional în gestionarea situaţiilor ocazionate ddezastre şi în luarea măsurilor pentru reducerea potenţialităţii acestora.

criere şi stadiu: Sist mul care se realizează gestionează activităţi de

enire şi înlăturare efeve imente care pot produce dezastre pe

Sist mul informatic naţional de monitorizare a activităţilor ru prevenirea şi înlăturarea efectelor produse de strele naturale şi de accidentele

realizează ca un sistem distribuit ierarhic şi geografic.

Din punct de vedere ierarhic sistemul este distribuit pe trei nivele, şi anume:

• nivelul central;

nivelul judeţean, care conţine câte un subsistem pentru fiecare unitate teritorial-administrativă de tip judeţ; nivelul local, care conţine câte un subsistem pentru fiecare unimunicipiusubsistemparte unitatea.

În definirea procedurilorţinut cont de:

• distribuirea geografică şi ierarhică a informaţiilor gestionate;

• fluxurile de date între sesistemului.

ctivul etapei a II-a a proiectului, realcon tat în elaborarea specifica

Activităţile desfăşurate pentru realizarea etapei au fost:

• identificarea clasificărilor utilizate şi a fluxurilor de informaţii

• definirea structurii şi formatului datelor de intrare / ieşire în / din sistem;

• definirea arhitecturii sistemului;

• identificarea relaţiilor între edate a sistemului, funcţie de ceşi realizarea structurii baze

• elaborarea specificaţiilor procedurilordin cadrul sistemu

pentru administrarea sistemului;

• definirea componentelor hardware şi software de baznecesare utilizării procedurilor automate ale sistemulu

• definirea procedurilor de control al accesului la bde date şi la procedurile automate de prelucrare alesistemului.

Rezultate: • structură şi format date de intrare

• arhitectură sistem;

• structură bază de date

• specificaţii proceduri de prelucrare din cadrul sistemului;

• structură funcţională a produselor pentru administrarea sistemului;

• structură platformă hardware şi software de bază necesară exploatării sistemului;

• rapoarte de cercetare.

În vederea structurării colecţiei de date, modelul relaţional, muri existente.

elaborarea specificaţiilor componentelor sistemului, au fost utilizate următoarele ins umente ale mediului de dezvoltare Oracle:

Oracle10g Forms Developer;

• Oracle10g Reports Developer;

PL/SQL*Plus V 10.2.0;

Oracle Enterprise Manager V 10.2.0;

• Schema Builder.

Servicii integrate mobilepentru cetăţean, suport pentru accesul la reţeaua de transport public urban – tehnologii de asistare într-o societate bazată peResponsabil proiect ICI: dr. ing. mat. Gabriela Rodica Hrin [email protected] (021) 316.52.62

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 06.10.2005 –

ramului Cercetare de Excelenţă oiecte de cercetare-dezvoltare

30.10.2008 în cadrul Prog– CEEX, Modul 1 – Prcomplexe, Subcontract 7-3 din 06.10.2005 la Contractul de cercetare nr. 7 din 06.10.2005, finanţat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică – ANCS, cu

21

Page 9: Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

ICI Raport de activitate 2006

A. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

cofinanţare din partea Institutului pentru Tehnică de Calcul S.A. – S.C. ITC S.A. şi a Societăţii Comerciale pentru Cercetare, Proiectare şi Producţie de Echipamente şi Instalaţii de Automatizare – S.C. IPA S.A.

Participanţi: • Institutul pentru Tehnică de Calcul S.A. – S.C. ITC

S.A.: Conducător de proiect;

• Societatea Comercială pentru Cercetare, Proiectare şi Producţie de Echipamente şi Instalaţii de Automatizare – S.C. IPA S.A.;

• Centrul de Cercetare, Proiectare, Service şi Consulting în domeniul Telecomenzilor şi Electronicii în Transporturi din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti – UPB-CEPETET;

• Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti.

Echipa de cercetare ICI: dr. ing. mat. Gabriela Rodica Hrin, ing. Lucian Emanuel Anghel, ing. Adrian David, Ing. Mihaela Tomescu, progr. Daniel Savu, progr. aj. Iuliana Iliescu (Neacşu).

Obiectiv: Obiectivul proiectului TRANSASIST este realizarea unui sistem inteligent de management al deplasărilor într-un mediu urban, bazat pe tehnologii moderne la nivelul standardelor europene, care integrează informaţii rutiere, medii GIS (Geographical Information System) de lucru cu hărţi digitale

ici multimedia, soluţii de achiziţie de date aţie wireless.

şi a

public ul primei etape a elaborarea unui

orientat spre sisteme GIS (Sistemelor de pentru medii grafice

tă abordează aspecte cu plementare a soluţiilor ografice analizate în

informaţional necesar activităţii de nologică, în vederea atingerii ţintei

ndenţă dintre acestea, zei de date şi a arhitecturii

lui, precum şi definirea criteriilor de c

ui denumită a funcţional,

uţia ICI a constat rt pentru

iza ST.

informare on- i

t e două

loace de transport public şi u

z

z în

ici.ro

vectoriale, tehncomplexe, tehnologii de comunic

Descriere şi stadiu:Prima etapă a proiectului s-a desfăşurat în anul 2005 constat în elaborarea unui studiu privind transportul urban. Contribuţia partenerului ICI în cadrproiectului TRANSASIST a constat în studiu documentar Informaţii Geografice) suport interactive. Documentaţia elaboracaracter conceptual, tehnic şi de imdedicate gestionării informaţiilor gescopul creării suportului cercetare şi dezvoltare tehşi obiectivelor proiectului.

Etapa a 2-a, realizată în anul 2006, a avut ca obiectiv proiectarea sistemului TRANSASIST. Contribuţia partenerului ICI a constat din stabilirea structurii funcţionale a sistemului TRANSASIST, definirea arhitecturii funcţionale, descrierea funcţiilor sistemului şi a relaţiilor de inter-depespecificarea structurii batehnice a sistemusele tare a informaţiilor gestionate de sistem.

nul 2006, în cadrul etapei aÎn a 3-a a proiectul„Re lizarea modelului experimental, model tehnologie de laborator (I parte)”, contribdin elaborarea unui ghid metodologic supo

ANSASIreal rea modelului funcţional al sistemului TR

Sistemul TRANSASIST va oferi soluţii de line şi o procedură de management al unor structurcomplexe de date privind infrastructura de transporurban şi posibilităţile de deplasare optimă într

locuri dintr-o localitate cu mij/ sa cu mijloace de transport private.

Re ultate: • specificaţie de realizare; • ghid metodologic.

De voltarea durabilă a României context european şi mondial (DDRCEM) Responsabil proiect ICI: dr. ing. mat. Gabriela Rodica Hrin rodica.hrin@ (021) 316.52.62

Naţională pentru S.

onomie Naţională – IEN;

ă Economică;

• •

pentru

– Dezvoltare în

;

din România.

odica Hrin, ing. Lucian Emanuel Tomescu, progr. Daniel Savu,

efectuarea de cercetări pentru sprijinirea procesului de

crearne

Des

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 19.10.2005 – 10.08.2008 în cadrul Programului Cercetare de Excelenţă – CEEX, Modul 1 – Proiecte de cercetare-dezvoltare complexe, Subcontract E153 din 19.10.2005 la Contractul de cercetare nr. CEEX D5-08-34 din 05.10.2005, finanţat de Autoritatea Cercetare Ştiinţifică – ANC

Participanţi: • Institutul Naţional de Cercetări Economice – INCE

– Conducător de proiect;

• Institutul de Ec

• Institutul de Prognoz

• Institutul de Economie Mondială – IEM;

• Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii;

• Institutul de Economie Agrară – IEA;

• Centrul de Economia Industriei şi Serviciilor – CEIS;

Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare;

Institutul de Sociologie;

• Academia de Studii Economice – ASE;

• Institutul Naţional de Cercetare şi DezvoltareOptoelectronică – INOE;

• Institutul Naţional de Cercetare Informatică, ICI, Bucureşti;

• ătire în Statistică Centrul Naţional de Preg

• Institutul European

Echipa de cercetare ICI: dr. ing. mat. Gabriela RAnghel, ing. Mihaela progr. aj. Iuliana Iliescu (Neacşu)

Obiectiv: Obiectivul proiectului a fost multidisciplinare dezvoltare durabilă a României în context european şi mondial. Sarcina partenerului ICI în proiect a constat din

ea şi implementarea la instituţia care conduce proiectul a unui site pentru forumul de dezbateri on-lial proiectului şi a bazei de date suport.

criere şi stadiu:

22

Page 10: Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

ICI Raport de activitate 2006

A. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public În anul 2006, partenerul ICI a elaborat site-ul pentru

mul de i on-line;

şi mondial”.

idicat de

dr. eprib

forumul de dezbateri on-line între partenerii proiectului şi baza de date asociată acestuia, precum şi manualul de utilizare a site-ului.

Rezultate: • specificaţia de realizare a site-ului pentru foru

dezbater

• baza de date a forumului de dezbateri on-line;

• site-ul pentru forumul de dezbateri on-line;

• manualul de utilizare a site-ului „Forum de dezbateri on-line a proiectului Dezvoltarea durabilă a României în context european

Metode şi instrumente pentru crearea de interfeţe multimodale, necesare dezvoltării sistemelor informatice inclusive, cu grad raccesibilitate (PRO-INCLUSIV) Director proiect:

c. Costin Pribeanu [email protected] 3160736 / 294

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 10.10.2005 – 10.10.2008 în cadrul Programului Naţional CEEX, AMCSIT-POLITEHNICA, Contract nr. 111 din

0.2005, finanţat de ANCS. 10.1

ezvoltare în

irea r cu Handicap

Ech

omică şi socială a persoanelor cu

anchetă pentru cerinţelor specifice;

• • şi

În p

ndouăspec re pentru realizarea

destinat tuturor ovarea tehnologiilor

formular pentru investigarea c iectarea pentru

line, ui

atice, (II.2) Studiu

ice persoanelor cu handicap vizual eb de diseminare. Situl web al

lansat in etapa II şi p://atlas.ici.ro/pro-

etapă de studiu care cuprinde două

ilului psiho-ului. Sunt prezentate rezultate obţinute

z•

• ale l: elaborare ipoteze şi

m de şi dezbatere pentru factorii implicaţi în

rea tehnologiilor informatice inclusive;

Participanţi: • Institutul Naţional de Cercetare

Informatică, ICI, Bucureşti – Condu- Dcător de proiect;

• Academia de Studii Economice Bucureşti (ASE);

• Institutul Naţional pentru Preven şi Combaterea Excluziunii Sociale a PersoaneloBucureşti (INPCESPH).

ipa de cercetare ICI: dr. ec. Costin Pribeanu, prof.dr.ing. Adriana Alexandru, ec. Elena Jitaru, ec. Monica Pârvan, ing. Eleonora Tudora, ing. Manina Ianculescu, ing. Ovidiu Bica, dr.psih. Mihaela Sterian, psih. George Gojgar, psih. Dragoş Iordache, soc. Adrian Plop, Silviu Ghioc.

Obiectiv: Obiectivul specific al proiectului este elaborarea de metode şi instrumente pentru dezvoltarea sistemelor informatice inclusive cu grad ridicat de accesibilitate, pentru integrarea economică şi socială a persoanelor cu (diferite grade) de handicap vizual.

Descriere şi stadiu: Proiectul PRO-INCLUSIV va crea un nucleu de competenţă pentru dezvoltarea de sisteme informatice inclusive, ca baza pentru o viitoare reţea de excelenţă la nivel naţional si va aborda două mari provocări ale societăţii informaţionale:

• integrarea econ(diferite grade) de handicap vizual şi

• îmbunătăţirea practicilor de proiectare a sistemelor interactive, prin promovarea si dezvoltarea metodelor de proiectare centrata pe om, sub paradigma proiectare universală.

Planul de realizare a proiectului cuprinde 8 etape. Obiectivele specifice pentru fiecare etapă sunt următoarele:

• elaborarea unui formular de colectarea

• studiu privind tehnologiile inclusive;

• studiu privind interfeţele multimodale;

elaborarea profilului utilizatorului;

• elaborarea metodologiei cadru şi a soluţiilor;

implementarea soluţiilor şi dezvoltarea componentelor;

realizarea sistemului experimental;

evaluarea sistemului experimental, prezentarea diseminarea rezultatelor cercetărilor.

rima etapă, a fost elaborat şi implementat în format electronic un formular de anchetă pentru colectarea ceri ţelor specifice proiectului. Practic, s-au elaborat

formulare: (a) formular pentru colectarea cerinţelor ifice şi a informaţiilor necesa

platformei web de diseminare,persoanelor interesate în prominformatice inclusive şi (b)pra ticilor curente în ceea ce priveşte proaccesibilitate a siturilor web, destinat dezvoltatorilor de aplicaţii web. Formularul a fost realizat şi în varianta on-

fiind afişat pe platforma de diseminare a proiectulla adresa http://atlas.ici.ro/pro-inclusive/chestionare.htm.

Etapa II a avut trei activităţi: (II.1) Studiu privindaccesibilitatea tehnologiilor informprivind cerinţele specifşi (II.3) Platforma wproiectului PRO-INCLUSIV a fostpoate fi vizitat la adresa httinclusiv/default.htm

Etapa a III-a a fost tot o activităţi: organizarea unui atelier de lucru şi elaborarea unui studiu privind interfeţele multimodale. Un obiectiv secundar al acestei etape a fost prezentarea unei sinteze a rezultatelor etapei precedente, cu accent pe modul de utilizare a acestor rezultate în etapa curentă şi în cele viitoare.

Etapa a IV-a a avut ca scop elaborarea profsocial al utilizatorprin utilizarea a două baterii de teste psihologice (CAS şi NPQ) şi prin analiza a 12 studii de caz.

Re ultate: studiu privind accesibilitatea tehnologiilor informatice:standarde şi reglementări privind accesibilitatea, particularităţi ale tehnologiilor asistive;

studiu pentru determinarea nevoilor specifice utilizatorilor cu handicap vizuametode, culegerea datelor şi analiza rezultatelor;

• platforma web de diseminare şi forucomunicarepromova

23

Page 11: Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

ICI Raport de activitate 2006

A. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

• atelier de lucru pentru diseminarea rezultatelor studiilor, elaborarea şi prezentarea strategiei de promovare a tehnologiilor inclusive;

aţia existentă în domeniul

masă rotundă în 2007 (Bucureşti).

• studiu privind situinterfeţelor multimodale destinate proiectării de sisteme informatice inclusive.

Publicaţii şi diseminare: • 13 articole în reviste;

• 11 articole la manifestări ştiinţifice;

• 2 ateliere de lucru organizate în 2006 (Focşani şi Bucureşti) şi o

Analiza şi evaluarea riscului de poluare a apei în industria textilă Director proiect: dr. mat. Constanţa Zoie Rădulescu [email protected] (021) 316.07.36/177

Suport financiar: Proiectul s-a desfăşurat în perioada 11.10.2004 –

pentru

t în elaborarea unui produs

acestuia este făcută în continuare.

voltare durabilă în

tante

multidimensionale a

lor -

voltare tal.

optimprodprot dele

aleapresmedţintăa vieo moamvieţi

15.09.2006 în cadrul Programului Naţional RELANSIN, Subprogramul 5 – Calitatea vieţii, AMCSIT-Politehnica, Contract nr. 2126 din 11.10.2004, finanţat de ANCS, cu cofinanţare din partea Societăţii Comerciale S.C. LACECA, Societate pe Acţiuni, Bucureşti.

Participanţi: • Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în

Informatică, ICI, Bucureşti: Conducător de proiect;

• Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată „Gheorghe Mihoc Caius Iacob” – Academia Română;

• Societatea Comercială Centrul de Cercetări Calitate şi Protecţia Mediului - LACECA, S. A.

Echipa de cercetare ICI: dr. mat. Constanţa Zoie Radulescu, dr. ing. Florin Hărţescu, ec. Liliana Constantinescu, ec. Ruxandra Marinescu.

Obiectiv: Obiectivul proiectului a constasoftware – model experimental pentru analiza şi evaluarea riscului de poluare a apei datorate proceselor chimice din industria textilă, pentru o dezvoltare industrială durabilă.

Descriere şi stadiu: În etapa 1 a proiectului, a fost realizat un raport de cercetare. O scurtă prezentare a

În capitolul 1, s-au prezentat problemele legate de o dezvoltare durabilă în general, o dezRomânia, problemele privind mediul şi poluarea apei în contextul integrării României în Uniunea Europeană precum şi problemele specifice industriei textile privind poluarea mediului.

În centrul capitolului 2, s-a aflat abordarea matematică a riscului şi a măsurilor pentru calculul acestuia. Teoria modernă a riscului este o ramură a teoriei probabilităţilor care se ocupă cu studiul riscurilor şi cu decizia în condiţii de incertitudine. S-

a definit riscul din punct de vedere probabilist. S-a modelat riscul cu ajutorul variabilelor aleatoare.

S-a realizat un scurt istoric asupra celor mai impormăsuri pentru calculul riscului propuse de-a lungul timpului. S-a realizat o descriere matematică a principalelor măsuri pentru calculul riscului.

În capitolul 3, s-au prezentat conceptele de sistem suport de decizie, magazie de date, analiză multidimensională a datelor şi un cadru integrat pentru proiectarea unui instrument suport de decizie pentru o dezvoltare durabilă.

O extensie a conceptului de magazie de date este cel de data marts – colecţii de date specifice, concept ce a prezentat interes pentru proiectarea produsului software pentru analiza şi evaluarea riscului de poluare a apei pentru dezvoltare durabilă, unul dintre rezultatele prezentului proiect de cercetare RELANSIN. Au fost prezentate soluţii software, care utilizează magaziile de date şi s-a accentuat asupra analizei datelor – OLAP (On Line Analytical Processing).

În capitolul 4, s-a prezentat problema protecţiei mediului în industria textilă, principalii indicatori fizici şi chimici ai apelor industriale, factorii principali care influenţează calitatea efluenţilor textili, criteriile analitice uzuale pentru efluenţi industriali, procesele tehnologice cu impact asupra mediului, metodele de analiză pentru determinarea indicatorilor de poluare şi strategia ecologică în industria textilă.

În etapa a 2-a, au fost elaborate specificaţiile de proiectare sistem. O sinteză a acestor specificaţii este realizată în continuare.

Scopul Capitolului 1 al lucrării a fost de a prezenta un mod de rezolvare a unor probleme legate de deciziile privind poluarea apei în industria textilă în contextul unei dezvoltări durabile.

S-au descris etapele necesare a fi rezolvate într-un proces de control a poluării apei industriale.

S-a prezentat arhitectura unui sistem suport de decizie bazat pe modele şi analiză multidimensională a dateOLAP pentru analiza şi evaluarea poluării apei industriale în contextul unei dezvoltări durabile. Acest instrument este compus din cinci componente principale: (a) colecţia de date, (b) colecţia de date de tip data mart, (c) analiză multidimensională – OLAP, (d) modelare multicriterială şi (e) rezultate şi analize What if? şi Scenarii. Pornind de la această arhitectură, s-a prezentat arhitectura „Produsului software pentru analiza şi evaluarea riscului de poluare a apei pentru o dezindustrială durabilă – ATEH”- model experimen

În Capitolul 2, s-au dezvoltat mai multe modele de izare multicriterială destinate planificării optimale a

ucţiei industriale în condiţiile unor restricţii legate de ecţia mediului. Unele din aceste modele sunt mo

deterministe iar altele sunt modele stocastice. Cea de-a doua categorie de modele iau în considerare factorii

tori care pot apare în procesul de producţie. Modelele upun existenţa a două praguri privind poluarea iului. Primul prag se numeşte pragul dezirabil sau . Menţinerea poluării sub acest prag asigură o calitate ţii normală pentru societate. Depăşirea acestuia, într-ică măsură, nu pune probleme pentru sănătatea enilor. Totuşi această depăşire înrăutăţeşte calitatea i. Al doilea prag luat în considerare, se numeşte

24

Page 12: Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

ICI Raport de activitate 2006

A. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public pragsănă

Men

În c rocesele

ăzute în normativele de

ală a datelor

condiţiile unor are includ praguri

de poluare maxim u ajutorul unui model ales şi prin variaţia

etrilor modelului se pot construi a

are model se poate realiza hat if”. Aceată analiză presupune rametru în aria de valori posibile,

a parametrului în aria de valori posibile, (c) calculul

ei

are de ice,

cului rul modelelor furnizează în tabele, t if” diverse scenarii ale unui plan în considerare restricţii legate de

ezentat experimente realizate cu u analiza şi evaluarea riscului de

poluare a apei pentru o dezvoltare industrială durabilă – ATEH – model experimental. Pentru „Analiza

şi torul MATHCAD Professional.

rale c

Ele provin din măsurătorile izate de partenerul 3,

ectului RELANSIN), în

relucrări (operaţii) jutorul a doua cuburi de date. Primul cub de informaţii privind indicatorii de calitate ai

ători ate în indicatori de calitate

la SC. Dorobanţul SA. Pentru

perimental.

ţiuni

rdr. i

ul maxim admis. Depăşirea acestuia pune în pericol tatea oamenilor, faunei şi florei.

ţionăm că modelele prezentate sunt originale.

apitolul 3, s-au prezentat cercetări privind ptehnologice de finisare textilă, cu influenţe asupra apelor reziduale deversate, analize ale apelor reziduale deversate de pe fiecare fază a proceselor tehnologice de finisare, studii privind corelaţiile între indicatorii de calitate a apelor reziduale deversate şi reţetele utilizate, analize comparative ale valorilor indicatorilor de calitate a apelor reziduale, determinaţi la o întreprindere textilă reprezentativă, cu valorile prevcalitate naţionale, impuse atât de Ministerul Mediului, cât şi de Uniunea Europeană.

În etapa a treia a proiectului, s-a realizat produsul software – model experimental şi a fost realizat raportul de demonstrare sistem. O scurtă descriere a realizărilor este făcută în continuare.

În Capitolului 1 al raportului, s-a prezentat sistemul suport de decizie realizat - Produs software pentru analizaşi evaluarea riscului de poluare a apei pentru o dezvoltare industrială durabilă – ATEH – model experimental.

ATEH – „Produs software pentru analiza şi evaluarea riscului de poluare a apei pentru o dezvoltare industrială durabilă” – model experimental este definit ca un sistem suport de decizie, bazat pe modele (de decizie multicriterială) şi analiză multidimension(„On line analytic processing” – OLAP). El este adaptat problemelor de decizie din industria textilă şi, în particular, de poluarea apei datorată proceselor tehnologice în contextul unei dezvoltări durabile.

ATEH se bazează pe două tipuri de prelucrări:

• analiză multidimensională a datelor organizate în cuburi de date prin OLAP (On – Line Analytical Processing). Prin definirea de măsuri ale riscului se poate evalua şi analiza riscul de poluare a apei;

• decizie multicriterială: în produsul software sunt înglobate două modele originale de planificare optimă a producţiei industriale înrestricţii de protecţie a mediului cde poluare dezirabile şi praguri admise. Cvalorilor paramdiverse scenarii privind planificarea optimă producţiei ţinând cont de restricţiile legate depoluarea apei. Pentru fieco analiză de tip „W(a) variaţia unui pa(b) obţinerea soluţiei optime pentru fiecare valoare

valorii funcţiei obiectiv, (d) ilustrarea frontiereficiente şi (e) ilustrarea soluţiilor obţinute.

ATEH rulează ca aplicaţie Windows pe calculatotip Personal Computer. El sintetizează în tabele, grafdiagrame situaţia calităţii apei şi managementul risde poluare, iar cu ajutografice şi analiză „Whaoptim de producţie ce iapoluarea mediului.

În Capitolul 2, s-au prProdusul software pentr

multicriterială” s-au prezentat mai multe experimente, rezolvate cu ajutorul produsului software ATEH. Pentru comparaţie modelele de analiză multicriterială înglobate în produsul software ATEH au fost programaterezolvate şi cu aju

Datele de intrare folosite pentru aceste experimente sunt refe itoare la produse, indicatori de calitate ai apei, măsurători

alităţii apei industriale în diverse faze tehnologice, etc. din cadrul industriei textile. indicatorilor de calitate ai apei realLACECA SA. (la realizarea proicursul anului 2005 la SC. NOVATEX Piteşti.

S-a prezentat „Analiza multidimensională a datelor de tip OLAP”. Au fost prezentate diverse prealizate cu adate conţine apei măsuraţi pentru diverse faze ale procesului tehnologic şi diverse probe de măsurare. Aceste măsurători au fost realizate de către partenerul 3, LACECA SA. în cursul anului 2005 la SC. NOVATEX Piteşti. Al doilea cub de date cuprinde în plus măsurale poluării apei, exprimrealizate de LACECA SAambele cuburi de date s-a calculat valoarea riscului şi s-a ilustrat grafic valorile riscului calculate.

Proiectul a fost finalizat în anul 2006.

Rezultate: Produs software pentru analiza şi evaluarea riscului de poluare a apei pentru o dezvoltare industrială durabilă – ATEH – model ex

Contacte externe: prof. Felix Breitenecker (Vienna Univ. of Technology).

Instrument de furnizare servicii online în domeniul turismului şi asistenţei medicale de recuperare în stabalneare şi de odihnă (eMEDITUR)

ector proiect: Ding. Laura Ciocoiu

[email protected] (021) 316.12.61

, ,

tare – Dezvoltare în onducător de proiect;

ec. Liliana Constantinescu, ing. Smada, mat. Dragoş Barbu, ing.

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 13.10.2004 – 31.09.2006 în cadrul Programului Naţional RELANSINModulul 4 – Servicii Publice, AMCSIT-POLITEHNICAContract nr. 2130 din 13.10.2004, finanţat de ANCS.

Participanţi: • Institutul Naţional de Cerce

Informatică, ICI, Bucureşti – C

• Totalsoft Bucureşti.

Echipa de cercetare ICI: dr. ing. Laura Ciocoiu,Ionuţ Petre, ing. DragoşRăduţ Valentin, ing. Dragoş Nicolau.

Obiectiv:

25

Page 13: Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

ICI Raport de activitate 2006

A. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

Portalul eMeditur abordează tematica rezervărilor şi a plăţilor online din domeniul turistic şi asistenţei medicale de recuperare şi recreere în staţiuni balneare şi de odihnă. Portalul

te totală, prin accesarea facilă a informaţiei i abordat, din orice punct a reţelei.

Proicercreali ea generală a informaţiei şi

Urm constituit-o elaborarea istemului

rmaţii nestructurate de

şi rsiunii finale a sistemului integrat pentru servicii online în turism şi recuperare.

strarea funcţionalităţii ate de la agenţii de turism.

oferă o interactivitaspecifică domeniulu

Descriere şi stadiu: ectul a demarat cu analiza principalelor direcţii de etare pe plan internaţional în acest domeniu. S-a zat analiza şi structurar

elaborarea specificaţiilor de definire. ătoarea etapă a proiectului a

specificaţiilor de realizare pentru modelarea smultimedia caracterizat de infomari dimensiuni.

În anul 2006, s-a realizat experimentarea prototipului realizarea vefurnizarea de

Rezultate: • metodologie pentru structurarea informaţiilor

multimedia;

• crearea bazelor de date multimedia;

• componente software inclusiv de rezervare şi plată online a serviciilor de turism şi recuperare;

• experimentarea şi demonprodusului cu set de d

Contacte externe: prof. Simon Richir – Centrul de Realitate Virtuală, Laval Franţa.

Sistem de analiză complexă a dinamicii semnalelor EEG, bazată pe analiza componentelor independente, cu efecte deosebite în creşterea calităţii actului medical (SACDS-EEG) Responsabil proiect ICI: dr. ing. Theodor D. Popescu [email protected] (021) 316.07.36/156

Suport financiar: Proiectul s-a desfăşurat în perioada 15.09.2004 –

cadrul Programului Naţional RELANSIN, 5 – CALITATEA VIEŢII, Contract nr.

din ConAuto

• reşti, r

de Cercetare – Dezvoltare în

Echipa de cercetare ICI: dr. ing. Theodor D. Popescu, mat. Mariane Manolescu.

i

relucrării ea unui u Matlab mentarea

ul şti.

un studiu având ca obiective

şi analiza componentelor independente mental al acestuia.

experimental al instd

zrea datelor furnizate de zează separarea surselor

ii a semnalelor psihofiziologice (EEG);

nt software în mediul de lucru Matlab

30.07.2006 în Subprogramul 2005 din 15.09.2004, finanţat de ANCS, cu cofinanţare

partea Centrului de Cercetare „Automatică, ducerea Proceselor şi Calculatoare”, Facultatea de matică şi Calculatoare, (U.P.B. – A.C.P.C.)

Participanţi: Universitatea POLITEHNICA din BucuCentrul de Ce cetare „Automatică, Conducerea Proceselor şi Calculatoare”, Facultatea de Automatică şi Calculatoare (U.P.B. – A.C.P.C.) –

t; Conducător de proiec

• Institutul Naţional Informatică, ICI, Bucureşti;

• Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.

Obiectiv: Obiectivul proiectului a constat în elaborarea unei metodologii de prelucrare a datelor furnizate de reţelele desenzori, pentru rezolvarea problemei separării surselor sanalizei componentelor independente în cazul psemnalelor psihofiziologice (EEG), dezvoltarinstrument software performant in mediul de lucr

şi experipentru prelucrarea acestor semnale produsului în cadrul unei clinici de specialitate la SpitalUniversitar de Urgenţă Bucure

Descriere şi stadiu: Proiectul a demarat cuprincipale problematica analizei dinamicii semnalelor EEG utilizând separarea surselor şi analiza componentelor independente, şi prezentarea celor mai noi realizări în domeniu, a principalelor abordări, a instrumentelor software disponibile pe plan mondial, precum şi a perspectivei domeniului. Următoarele etape ale proiectului au constat în elaborarea specificaţiilor de realizare pentru un instrument software, în mediul de lucru Matlab, pentru analiza semnalelor EEG bazată pe separarea surselorşi în realizarea modelului experi

Etapa realizată în cursul anului 2006 a avut ca obiectiv experimentarea şi demonstrarea funcţionalităţii modelului

rumentului de analiză a semnalelor EEG ate reale din bcu aze de date publice şi furnizate de o clinică

de specialitate a Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti.

Re ultate: • metodologie pentru prelucra

reţelele de senzori care utilisi analiza componentelor independente cu aplicaţîn analiz

• instrumepentru separarea surselor şi analiza componentelor independente pentru analiza semnalelor EEG;

• experimentarea şi demonstrarea funcţionalităţii produsului cu date reale din baze de date publice şi furnizate de o clinică de specialitate.

Contacte externe: prof. Arnaud Delorme, Swartz Center for Computational Neuroscience, INC, University of San Diego California, La Jolla, SUA.

Sistem de analiză a impactului vibraţiilor datorate traficului de metrou în raport cu alte surse din trafic asupra siguranţei structurale a clădirilor adiacente şi asupra confortului ocupanţilor acestora (SAVIMET) Responsabil proiect ICI: dr. ing. Theodor D. Popescu [email protected] (021) 316.07.36/156

Suport financiar: Proiectul s-a desfăşurat în perioada 7.09.2004 – 20.08.2006 în cadrul Programului Naţional AMTRANS – Amenajarea Teritoriului şi Transporturi, Subprogramul

26

Page 14: Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

ICI Raport de activitate 2006

A. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public B, Contract nr. 7B24 din 7.09.2004, finanţat de ANCS, cu cofinanţare din partea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor (INCERC), Institutului Naţional de

ezvoltare în Informatică (ICI) şi a SC .

dr. i

Obiemetotraficului de metrou în raport cu alte surse din trafic,

e vibraţie, ilot

r obţinute.

având ca obiect metode lui vibraţiilor, datorate

alte surse din trafic, panţilor acestora, cu

ţelor legate de acest tip, inclusiv prezentarea

uprafaţă velul terenului) în zona pilot, adiacentă u, conform metodologiei elaborate, în

e

z• tru analiza impactului vibraţiilor

i ocupanţilor acestora;

diul de lucru Matlab

a metodologiei şi a instrumentului software

aficul de in Bucureşti, la nivelul terenului şi pe ntru zona în care s-au efectuat măsurători.

NAVASIST)

Cercetare – DMETROUL SA

Participanţi: Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor – Conducător de proiect;

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti;

SC METROUL SA.

Echipa de cercetare ICI: ng. Theodor D. Popescu, mat. Mariane Manolescu.

iectiv: Obctivul proiectului a constat în elaborarea unei dologii pentru analiza impactului vibraţiilor datorate

dezvoltarea şi testarea unui sistem de măsură şi analiză a vibraţiilor produse de traficul de metrou şi de alte surse de trafic. bazat se separarea surselor drealizarea de măsurători „in situ” într-o zona padiacentă galeriei de metrou, analiza dateloexperimentale, sinteza şi evaluarea rezultatelor

Descriere şi stadiu: Proiectul a demarat cu un studiu şi tehnici de analiză a efectutraficului de metrou în raport cu asupra clădirilor şi confortului ocu

şi a tendinprezentarea experienţei evaluarea vibraţiilor deunor caracteristici ale infrastructurii metroului Bucureşti ce pot avea influenţă asupra vibraţiilor produse la suprafaţă. Următoarele etape ale proiectului au constat în elaborarea specificaţiilor de realizare pentru modelul sistemului de măsurare şi analiză a vibraţiilor datorate traficului de metrou, pe clădiri şi la nivelul terenului, prin separarea vibraţiilor produse de traficul de metrou, de vibraţiile produse de alte surse din trafic şi elaborarea modelului experimental al acestuia.

Etapele realizate în cursul anului 2006 au avut ca obiectiv efectuarea de măsurători de vibraţii şi analiza datelor experimentale, datorate traficului de metrou la s(pe clădiri şi la nigaleriei de metroscopul demonstrării funcţionalităţii modelului exp rimental elaborat.

Re ultate: metodologie pendatorate traficului de metrou, în raport cu alte surse din trafic, asupra siguranţei structurale a clădirilor adiacente şi asupra confortulu

• instrument software în mepentru analiza vibraţiilor datorate traficului de metrou, pe clădiri şi la nivelul terenului, prin separarea vibraţiilor produse de traficul de metrou, de vibraţiile produse de alte surse din trafic;

• utilizare

la analiza impactului vibraţiilor datorate metroului şi altor surse din trafic pentru o zona pilot adiacentă galeriei de metrou;

• evaluarea nivelului de vibraţii produs de trmetrou dclădiri, pe

Sistem informatic de largă aplicabilitate suport de asistare în timp real a conducătorilor auto pentru creşterea confortului şi a siguranţei în transporturi bazat pe tehnologii (GPS/GIS – Responsabil proiect ICI: dr. ing. mat. Gabriela Rodica Hrin [email protected] (021) 316.52.62

Suport financiar: Proiectul s-a desfăşurat în perioada 26.11.2004 - 30.06.2006 în cadrul Programului Naţional de Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare AMTRANS,

şi Cercetării i pentru

alcul S.A. – S.C. ITC S.A. Societăţii

• Tehnică de Calcul S.A. – S.C. ITC

are, .A.

in, ing. Lucian Emanuel

liescu (Neacşu)

s-a efectuat testarea, experimentarea şi

temului borarea

eval ţional al sistemului şablonului raportului de testare,

mponentă şi la

Subprogramul 3 – TRANSPORTURI, Subcontract 7C25/3 din 26.11.2004 la Contractul de cercetare 7C25 din 2004, finanţat de Ministerul Educaţiei

inanţare din partea Institutulu(MEC), cu cofTehnică de CComerciale pentru Cercetare, Proiectare, Producţie, Echipamente şi Instalaţii Electronice S.A. - S.C. ICE S.A. şi a Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti.

Participanţi: Institutul pentruS.A. – Conducător de proiect;

• Societatea Comercială pentru Cercetare, ProiectProducţie, Echipamente şi Instalaţii Electronice S- S.C. ICE S.A.;

• Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti.

Echipa de cercetare ICI: dr. ing. mat. Gabriela Rodica HrAnghel, ing. Adrian David, ing. Mihaela Tomescu, progr. Daniel Savu, progr. aj. Iuliana I

Obiectiv: Proiectul a avut ca obiectiv crearea unui sistem de asistare a conducătorului de vehicul şi creşterea securităţii şi siguranţei în transporturi prin introducerea de noi tehnologii informatice şi de comunicaţii.

Descriere: În anul 2006, în cadrul etapei „Testare, experimentaremodel funcţional”evaluarea modelului experimental al sisNAVASIST. Contribuţia ICI a constat din elaspecificaţiei şi planului de testare, experimentare şi

uare a modelului funcNAVASIST, precum şi a experimentare şi evaluare la nivel de conivel de sistem.

27

Page 15: Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

ICI Raport de activitate 2006

A. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

Contribuţia partenerului ICI la etapa „Prezentarea şi ţiei, în scopul anualului de

sistemului NAVASIST prin prezentarea emului, performanţelor, componentelor

i de

solu

Rezuinfoşi so

ntegrat judeţean / rconectarea

nat furnizării i şi

căt TESERV) l proiect ICI:

.c

demonstrarea funcţionalităţii şi utilităţii solupromovării” a constat din elaborarea mprezentare a structurii sisthardware, componentelor de achiziţie a datelor de poziţiea vehiculelor de la receptorul GPS, componente navigare utilizând PDA, componentelor dispecer şi a

ţiilor de comunicare utilizate.

ltatele sistemului NAVASIST sunt soluţia rmatică de asistenţă în timp real a conducătorilor auto luţia informatică de realizare a hărţilor.

Rezultate: specificaţia şi planul de testare, experimentare şi evaluare;

şablonul raportului de testare, experimentare şi evaluare;

• prezentare metode şi proceduri de lucru în cadrul proiectului;

• manualul de prezentare al sistemului NAVASIST.

Sistem informatic iregional bazat pe inteinstituţiilor publice şi destide servicii electronice către cetăţen

re mediul de afaceri (SINResponsabimat Mircea Râureanu mir [email protected] (021) 316.07.36/171

Suport financiar: ectul se desfăşoară în perioProi ada octombrie 2006 – iulie

. 188, din 25.07.2006.

Conducător de proiect;

tare – Dezvoltare în ucureşti;

govişte.

cetare ICI: t.

enite să conducă, în citaţii acestei entităţi

valoros la programele cadru de cercetare ale Comisiei Europene şi de a se integra in aria de cercetare europeana (ERA) şi

l de afaceri prin şi implementarea de aplicaţii software care să

activitatea instituţiilor administraţiei

) elaborare Studiu de caz; zabilitate; ic, cu subactivităţile:

• •

Sispubde

dr. ealex

2008, în cadrul Programului CEEX Aria Tematică: 3.3.1 -Tehnologii informatice ca răspuns la provocările societăţii -Pentru guvernare: funcţionarea optimă a administraţiei publice şi a legăturilor administraţie – firme - cetăţean, sprijin pentru democraţie, Contract nr

Participanţi: • IPA SA. Bucureşti –

• Institutul Naţional de CerceInformatică, ICI, B

• ITC S.A. Bucureşti;

• Universitatea Româno - Americană;

• Universitatea VALAHIA, Târ

Echipa de cerma Mircea Râureanu , mat. Ovidiu Pavel.

Obiective: Obiectivele majore pe care proiectul şi le propune sunt:

(1) crearea unei reţele de cercetare de excelenţă şi a unui parteneriat durabil mtermen scurt, la creşterea capade a deveni un competitor

(2) utilizarea tehnologiilor informatice pentru optimizarea funcţionării administraţiei publice şi a legăturilor acesteia cu cetăţenii şi cu mediurealizareaeficientizezepublice şi prin furnizarea de servicii electronice (e-Servicii) către cetăţean şi către mediul de afaceri.

Descriere şi stadiu: Etapa realizată în cursul anului 2006 a avut drept obiectiv Analiza cerinţelor sistemului SINTESERV care a constat din următoarele activităţi:

(1(2) elaborare Studiu de fe(3) elaborare Studiu tehn

• analiza stadiului in domeniu;

• elaborare metodologie de lucru.

Rezultate: • studiu de caz privind oraşul Târgovişte;

studiu de fezabilitate a sistemului SINTESERV;

studiu tehnic privind definirea şi realizarea sistemului SINTESERV.

tem de evaluare a calităţii serviciilor lice on-line pentru cetăţeni şi mediul

afaceri (e-ServEval) Director proiect:

c. Alexandru Balog [email protected] (021) 316.07.36/127

Su ort financiar: ectul se desfăşoară în perioada 3.10.2005 – 30.06.08 drul Programului CEEX (AMCSIT), contract nr. 30 .10.2005, finanţat de ANCS.

pProiîn cadin 3

etare ICI:

rului, a

Participanţi: • Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în

Informatică, ICI, Bucureşti – Conducător de proiect;

• Academia de Studii Economice. Bucureşti;

• Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii, Bucureşti;

• Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii, Bucureşti.

Echipa de cercdr. ec. Alexandu Balog, mat. Grigore Bădulescu, mat. Revişoara Bădulescu, mat. Florin Petrescu, ing. Eugenia Tîrziu, ec. Lucreţia Pîrvu.

Obiectiv: Proiectul are ca obiectiv evaluarea calităţii unui serviciu public on-line având în vedere procesul de furnizare a serviciului, interfaţa cu utilizatorul şi informaţiile furnizate de portalul prin care se furnizează serviciul prin luarea în considerare a caracteristicilor utilizatotipologiei serviciilor şi a gradului de disponibilitate online a serviciului.

28

Page 16: Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

ICI Raport de activitate 2006

A. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

Descriere şi stadiu: Proiectul va realiza şi experimenta un sistem bazat pe

pentru evaluarea calităţii serviciilor publice on-line ru cetăţeni şi mediul de afaceri, având următoarele teristici:

web pentcarac

internaţionale şi cu cele mai bune practici utilizate în domeniul evaluării serviciilor electronice;

• on-re ale

,

publice prin luarea în considerare a caracteristicilor

i serviciilor şi a gradului de

ii serviciului cu strategia de ublic on-line şi cu

rităţii din administraţia publică viciul, prin integrarea metodelor

rce şi tehnologii informatice moderne , OpenOffice, limbajele JavaScript şi

igence, modelarea utilizatorului şi a

interici,

calit cetăţeni şi

iu ru

diul de afaceri şi cu; studii şi analize iile şi instrumentele de

a realizat structura ponentelor.

• asigură suportul metodologic şi tehnologic pentrudesfăşurarea completă a procesului de evaluare în concordanţă cu standardele

sprijină evaluarea calităţii unui serviciu public line prin considerarea a trei dimensiuni majoserviciului: procesul de furnizare a serviciuluiinterfaţa cu utilizatorul şi informaţiile furnizate deportalul prin care se furnizează serviciul;

• sprijină măsurarea şi evaluarea serviciilor on-lineutilizatorului, a tipologiedisponibilitate on-line a serviciului;

• asigură corelarea calităţdezvoltare a serviciului pperformanţele autocare furnizează serde măsurare a performanţelor strategice.

Sistemul va fi accesibil pe web sub forma unui portal de evaluare a calităţii serviciilor publice on-line, utilizând o arhitectură open sou(Eclipse, MySQLPHP, business intellexperienţei acestuia, modelarea interfeţei cu utilizatorul,

acţiunea om-calculator). Rezultatul final al proiectului constă dintr-un ansamblu integrat de tehnmetodologii, instrumente software şi servicii asociate – experimentate şi validate – ce vor fi utilizate la evaluarea

ăţii serviciilor publice on-line pentru mediul de afaceri.

Proiectul a demarat la sfârşitul anului 2005 cu un studdocumentar privind serviciile publice on-line pentcetăţeni şi meprivind metodele, metodologevaluare a calităţii serviciilor publice on-line.

În etapa următoare s-a elaborat specificaţia de cerinţe a sistemului care cuprinde modelul conceptual al calităţii serviciilor publice on-line, modelele proceselor de furnizare a serviciilor publice on-line, modelul general de evaluare şi arhitectura funcţională a sistemului.

Pe baza cerinţelor sistemului s-sistemului şi structura com

Rezultate: • studiu documentar privind serviciile publice on-line

pentru cetăţeni şi mediul de afaceri; studii şi analize privind metodele, metodologiile şi instrumentele de evaluare a calităţii serviciilor publice on-line;

• specificaţia de cerinţe a sistemului;

• specificaţia de sistem: structura sistemului, structura componentelor sistemului.

Analiza avansată timp - frecvenţă a vibraţiilor cu aplicaţii în monitorizarea structurilor expuse acţiunilor dinamice extreme (Extreme Load Analysis – ELAN) Director proiect: dr. ing. Theodor D. Popescu [email protected], (021) 316.07.36/156

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 20.07.2006 – 20.09.2008 în cadrul Programului CEEX (AMCSIT –

ITEHNICA), Contract nr. 206 din 20.07.2006, ţat de ANCS.

POLfinan

e ICI:

a

tornade, a e

alte domenii, cum ar fi ă.

cursul anului 2006 cu un studiu aspectele fundamentale ale

discretă Gabor, area adaptivă) şi pătratice

formatei Fourier pe termen scurt,

VilledistrMor Page, distribuţia Choi-

l uţia Zhao-

ocom in punct de vedere al

menilor de e şi a vitezei de

reprezintă un studiu e

nt naliză în monitorizarea structurilor supuse ărilor extreme.

Participanţi: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti – Conducător de proiect;

• Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti;

• Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor.

Echipa de cercetardr. ing. Theodor D. Popescu, mat. Mariane Manolescu

Obiectiv: Obiectivul principalul al proiectului îl constituie analizavansată timp – frecvenţă a vibraţiilor cu aplicaţii în monitorizarea structurilor expuse acţiunilor dinamice extreme (cutremure puternice,vânt turbulent, valuri marine etc.), pe baza măsurătorilor dinamice lscară naturală. Suportul procedural şi experimental carva rezulta va putea fi utilizat şi îningineria mecanică şi aerospaţial

Descriere şi stadiu: Proiectul a demarat în tehnic care prezintămonitorizării structurilor expuse acţiunilor dinamice extreme, bazate pe utilizarea analizei timp-frecvenţă. În ceea ce priveşte contribuţia partenerului, reprezentat prin Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică, aceasta a constat în descrierea conceptuală a metodelor liniare (transformarea Fourier pe termen scurt, transformarea şi dezvoltareatransformarea şi dezvolt(spectrograma transdistribuţia Wigner-Ville, pseudo-distribuţia Wigner-

) de analiză timp-frecvenţă, precum şi a altor ibuţii din clasa Cohen: distribuţiile Rihaczek şi genau-Hill, distribuţia

Wil iams, distribuţiia Born-Jordan şi distribAtlas-Marks. Pe lângă descrierea conceptuală a acestor met de, s-au prezentat exemple sugestive şi s-a făcut o

paraţie a acestor metode drezoluţiei în timp şi frecvenţă, a prezenţei terinterferenţă, a efectelor de sincronizarcalcul. Documentul elaborat sistematic al domeniului, inclusiv abordarea unor aspectde natură practică, privind aplicarea acestui instrumeputernic de aacţiunii încărc

29

Page 17: Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

ICI Raport de activitate 2006

A. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

Rezultate: • definirea cadrului general al metodologiei de

monitorizare a structurilor supuse acţiunilor extreme pe baza măsurătorilor dinamice, utilizând analiza timp-frecvenţă;

• stabilirea unei abordări unitare şi integrate de analiză timp-frecvenţă cu aplicaţii în investigarea stării de degradare structurală, inclusiv specificarea claselor de metode şi algoritmi care vor fi utilizate în cadrul aplicaţiilor;

• prezentarea unor rezultate experimentale care fac parte din lucrări anterioare ale echipei de cercetare, elaborate în cadrul unei abordări nesistematice a domeniului.

Contacte externe: prof. P. Flandrin, Ecole Normale Superieure de Lyon, France.

Sistem integrat, suport decizional bazat pe fuziunea informaţiilor multisenzoriale pentru supravegherea şi predicţia comportării barajelor şi amenajărilor hidrotehnice (FUZIBAR) Responsabil proiect ICI: dr. ing. Theodor D. Popescu [email protected] (021) 316.07.36/156

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 21.08.2006 – 31.10.2008 în cadrul Programului CEEX (MENER – POLITEHNICA), Contract nr. 705 din 21.08.2006, finanţat de ANCS, cu cofinanţare din partea SC IPA SA Societate Comercială pentru Cercetare, Proiectare şi Producţie de Echipamente şi Instalaţii de Automatizare, Sucursala CIFATT Cluj-Napoca.

Participanţi: • SC IPA SA Societate Comercială pentru Cercetare,

• • e – Dezvoltare în

dr. i

Proiectul are ca obiectiv monitorizarea şi predicţia ce, prin

xpert. aţiilor

i tehnici rpretarea

ortarea structurilor care vor ltatele proiectului se vor

ware-software distribuite are, predicţie si suport decizie,

mplexe de comportare statică şi dinamica a barajelor şi structurilor hidrotehnice,

rabilităţii acestora la fenomenele

i 2006 cu un studiu tă rezultatele cercetării multidisciplinare

l definirii integrat,

are asigurării

m n acesteia.

Naţi I, liza posibilităţilor

mportării construcţiilor

abordări în domeniu, care se referă la

te principalele tipuri de modele . Predicţia comportării acestor le rezultate.

odalităţilor de

I:

Proiectare şi Producţie de Echipamente şi Instalaţii de Automatizare, Sucursala CIFATT Cluj-Napoca – Conducător de proiect;

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;

Institutul Naţional de CercetarInformatică, ICI, Bucureşti;

Universitatea „Transilvania” din Braşov.

Echipa de cercetare ICI: ng. Theodor D. Popescu, mat. Mariane Manolescu.

Obiectiv:

comportării barajelor şi structurilor hidrotehnidezvoltarea unui sistem suport de decizie, de tip eSistemul va implementa tehnici de fuziune a informmultisenzoriale, tehnici de învăţare supervizată şde analiză a imaginilor pentru analiza şi inteinformaţiilor obţinute din compface obiectul investigaţiilor. Rezuconcretiza prin subsisteme hardcu facilităţi de monitorizcapabile să implementeze modele co

pentru reducerea vulnenaturale şi pentru asigurarea dezvoltării regionale.

Descriere şi stadiu: Proiectul a demarat în cursul anulutehnic care prezinale partenerilor proiectului FUZIBAR, în scopuunei arhitecturi rezidente pentru acest sistemprecum şi stabilirea funcţiunilor necesexploatării în condiţii de securitate a unei hidroamenajări

o itorizate şi a zonelor adiacente

Contribuţia partenerului reprezentat prin Institutul onal de Cercetare Dezvoltare în Informatică, IC

Bucureşti, a constat, în principal, în anade modelare şi predicţie a cohidrotehnice (baraje) pe baza măsurătorilor dinamice, furnizate de sistemele de măsură şi control, în vederea supravegherii şi creşterii siguranţei în exploatare a acestor structuri. În acest context, au fost prezentateprincipalele modelarea statică, bazată pe analiza de regresie, modelarea dinamică bazată pe analiza seriilor dinamice şi la o abordare de dată recentă, care face uz de analiza componentelor independente. Pentru fiecare din aceste abordări, au fost prezentaşi caracteristicile acestorastructuri face uz de modele

Rezultate: • analiza comparativă a soluţiilor adoptate pe plan mondial

pentru monitorizarea construcţiilor hidrotehnice;

• stabilirea soluţiilor candidate privind achiziţionarea şi interpretarea setului de descriptori ai comportării construcţiilor hidrotehnice;

• analiza procedeelor de fuziune a informaţiilor multisenzoriale, provenite de la sistemele de supraveghere şi control specifice;

• analiza de sistem şi funcţională pentru sistemul de supraveghere a comportării construcţiilor hidrotehnice.

Contacte externe: prof. Miguel Jerez, Universidad Complutense de Madrid, Spain

Cercetări asupra mdezvoltare a oraşelor competitive şi inteligente în societăţile bazate pe cunoaştere (e-CITY) Responsabil proiect ICdr. ec. Alexandru Balog [email protected] (021) 316.07.36/127

Suport financiar: ectul se desfăşoară înProi perioada 26.07.2006 – 30.11.08

în cadrul Programului CEEX (CERES), contract nr. 69 din 26.07.2006, finanţat de ANCS.

Participanţi: • ASE, Bucureşti – Coordonator de proiect;

• Universitatea Politehnica, Bucureşti;

• Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti;

30

Page 18: Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

ICI Raport de activitate 2006

A. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

• Asociaţia pentru Protejarea Omului şi Mediului pento Dezvoltare Durabilă în Lume (ECOM

Echipa de cercetare ICI: dr. ec. Alexandu Balog, mat. Cornelia Lepădatu, matGrigore Bădulescu, mat. Revişoara Bădulescu, mat. DoraCoardoş, ec. Alexandra Ungureanu, subing. Ion Marinescu.

ru ), Bucureşti.

.

v realizarea unei cercetări asupra informatice pot fi n în vederea creşterii

.

petitivităţii rbane, dezvoltarea unui sistem suport de decizie pentru

el urban, crearea unui set de guvernare electronică care

aţii şi

parte ă, în termen scurt, la ităţi de a participa la

isiei Europene şi la cetare europeană (ERA), difuzarea

i rezultatelor obţinute în urma cercetărilor transferarea acestora către administraţia

.

com

Naţi

aoraş

zivind stadiul actual al

pia enţiale şi

speapl

unea datelor

mat.rcea@i

Obiectiv: Proiectul are ca obiectimodului în care tehnologiile implementate în managementul urbacompetitivităţii oraşelor

Descriere şi stadiu: Proiectul îşi propune formularea unor criterii de analiză şi a unei tipologii a indicatorilor de evaluare a comusprijinirea actului de decizie la nivde instrumente interoperabilesă furnizeze cetăţenilor şi mediului de afaceri informservicii urbane în formă electronică, crearea unei reţele de cercetare de excelenţă multidisciplinare şi a unui

neriat durabil menite să conduccreşterea capacităţii acestei entprogramele cadru de cercetare ale Comintegrarea în aria de cercunoştinţelor şîntreprinse şi publică pentru creşterea competitivităţii acesteia

Proiectul a demarat în anul 2006 cu analiza stadiului actual al conceptelor privind dezvoltarea şi

petitivitatea urbană.

Contribuţia partenerului reprezentat prin Institutul onal de Cercetare Dezvoltare în Informatică a constat

în principal în analiza stadiului actual al dezvoltării urb ne şi un studiu comparativ privind competitivitatea

elor europene.

Re ultate: • raport de cercetare pr

dezvoltării urbane;

• studiu comparativ referitor la competitivitatea oraşelor europene.

Urmărirea modificărilor înregistrate pe ţa clădirilor rezid

nerezidenţiale reflectate în indici de preţ cifici construcţiilor utilizând metode icate în statele membre ale UE. Sistem

informatic pentru gestiResponsabil proiect ICI:

Mircea Râureanu mi ci.ro (021) 316.07.36/171

ort financiar: Sup

28 subp

Ech.

• realizare sistem informatic.

nentelor ce entele de intrare, respectiv

i de lucrări ce se iau or, precum şi principii legate de

(categorii de surse, e, număr minim de respondenţi).

e U.E.;

elaborare a indicilor de preţ pentru

uinţe pentru persoane turale ce se introduc în

ilor de lucrări;

ţă ai sistemului informatic; planul ; cerinţele funcţionale;

asociat;

crări;

Rez

ţ în t cu principiile şi practicile

re ale U.E.

şi a Proiectul s-a desfăşurat în perioada 15 februarie 2006 –

iulie 2006, în cadrul Programului AMTRANS, rogramul B, subcontract 7B11-P2/2004.

Participanţi: • INCERC Bucureşti – Conducător de proiect;

• Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti.

ipa de cercetare ICI: mat Mircea Râureanu

Obiective: Obiectivele principale ale proiectului au fost:

armonizarea modului de elaborare şi comunicare a datelor ce reflectă evoluţia preţului în construcţii din ţara noastră cu practicile statelor membre ale UE;

monitorizarea influenţei preţurilor şi tarifelor din economie, asupra preţului tehnic al clădirilor;

• influenţele semnificative pe piaţa construcţiilor determinate de factorii interni ai activităţii în construcţii şi, respectiv, cei externi acesteia;

Descriere şi stadiu: În prima fază a cercetării au fost investigate:

• structurile uzuale de indici de preţ în construcţii, utilizateîn spaţiul economic al statelor membre ale U.E.;

• metodele de calcul a indicilor şi a compocaracterizează elemelementele de ieşire;

• tipurile de construcţii şi categoriîn calculul indicilcolectarea preţurilor şi tarifelormetode de colectar

În continuare, au fost definite:

• proiectul modelului cadru pentru elaborarea indicilor de preţ în construcţii, armonizat cu principiile şi practicile

unitatea statelor membre alspecifice din com

• modelul de clădiri rezidenţiale;

• categoriile de clădiri rezidenţiale (locuinţe la standard european/locuinţe ieftine/locasistate social), tipurilor strucmodelul de elaborare şi a categori

• termenii de referinde calitate

• modelul funcţional al sistemului informatic

• categoriile de clădiri nerezidenţiale (şcoli / spitale / clădiri pentru administraţie etc.) tipurilor structurale ce se introduc în modelul de elaborare şi a categoriilor de lu

• structura formelor şi a rapoartelor sistemului informatic.

ultate:

• model cadru pentru elaborarea indicilor de preconstrucţii, armonizaspecifice din comunitatea statelor memb

• set de metode de calculare a indicilor componentelor ce caracterizează elementele de intrare, respectiv elementele de ieşire;

31

Page 19: Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

ICI Raport de activitate 2006

A. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

• model de elaborare a indicilor de preţ pentru clădiri rezidenţiale;

sistemul informatic EVALCOST, experimentat şi •

niv de construcţii România, în

al UE. Sistem informatic pentru

Responsabil proiect ICI: .

mirc

implementat la INCERC.

Elemente de analiză şi urmărire a elului pieţei lucrărilor

(resurse şi servicii ) în perspectiva aderării la spaţiul economic

gestiunea datelor

mat Mircea Râureanu [email protected] (021) 316.07.36/171

pdesfăşurat în perioada 10.09.2004 –

.

funcţionare a pieţei a, în concordanţă cu

analiză şi urmărire a construcţiilor armonizate cu

meniu;

rcetării au fost investigate:

surse şi servicii) utilizate în

• ate în urmărirea şi

; preocupări şi practici în statele UE; de lucrări de construcţii

;

şi servicii.

, au fost definite:

analiza pieţei construcţiilor;

ţii şi a categoriilor de resurse şi servicii;

iului Su ort financiar: Proiectul s-a 30.06.2006, în cadrul Programului AMTRANS, subprogramul B, subcontract 7B15-P2/2004.

Participanţi: INCERC Bucureşti – Conducător de proiect;

• Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti

Echipa de cercetare ICI: mat. Mircea Râureanu

Obiective: Obiectivele principale ale proiectului au fost:

• perfecţionarea modului deconstrucţiilor din Româniexigenţele UE;

• elaborarea unor instrumente de nivelului pieţei practicile UE in do

• realizare sistem informatic.

Descriere şi stadiu: În prima fază a ce

• structuri uzuale de analiză şi urmărire a nivelului pieţei lucrărilor de construcţii (respaţiul economic al statelor membre ale UE; principii metodologice utilizanalizarea nivelului lucrărilor de construcţii în ţările membre ale UE

• model de analiză a tipurilor şi categorii de resurse aferente

• model de analiză a tipurilor de furnizori de materiale, produse

În continuare

• caracteristicile proiectului şi gradul de noutate al proiectului pe plan naţional;

• modelul cadru pentru

• tipurile de lucrări de construc

• modelul de analiză a tipurilor de lucrări şi categorii de resurse aferente;

• termeni de referinţă ai sistemului informatic; planul de calitate; cerinţele funcţionale.

Rezultate: • model cadru pentru analiza pieţei construcţiilor şi a

tipurilor de lucrări şi categorii de resurse aferente; • set de metode de calculare a indicilor de preţ fizici

pentru clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale; • sistem informatic EVALIND, experimentat şi

implementat la INCERC.

Tehnologii multimedia de valorificare cultural-turistică a monumentelor istorice incluse în Lista PatrimonMondial. Studiu de caz: Sighişoara – Centrul Istoric Responsabil proiect ICI: dr. cib .ec. mat.cib .ec. Gabriela C. Florescu [email protected] (021) 316.07.36/141

Suport financiar: Proiectul s-a desfăşurat în perioada 15.09.2004 –

Programului Naţional CERES, .11.2004, finanţat de ANCS.

ional de Cercetare – Dezvoltare în

• .

ing. Va

ea de

inară şi stabilirea rdat consultanţă pentru

pe studiul tehnologiilor moderne r de arhivare a informaţiilor (date

irea bibliotecii de date şi

c şi pagina web.

30.09.2006 în cadrul 222 din 15Contract nr. 14-

Participanţi: • Institutul Naţional al Monumentelor Istorice (INMI)

– Conducător de Proiect;

• Institutul NaţInformatică, ICI, Bucureşti;

Institutul Naţional pentru Optoelectronica Bucureşti (INOE 2000)

Echipa de cercetare ICI: dr. cib. ec. mat. cib. ec. Gabriela C. Florescu,

lentin Florescu.

Obiectiv: Obiectivul proiectului a constat în elaborarinstrumente multimedia pentru valorificarea culturalturistica a monumentelor istorice din Sighişoara.

Descriere şi stadiu: În etapa 1: „Documentare prelimprocedurilor de lucru”. ICI a acolucrarea ştiinţifică, axatămultimedia şi a soluţiilotext şi imagini). În etapa a 2-a: „Elaborarea primei versiuni a sistemului integrat”, ICI a acordat consultanţă pentru realizarea primei versiuni a sistemului integrat şi a structurii bazei de date, legate de studiul de caz – Sighişoara. În etapa a 3-a: „Constituproiectarea structurii sistemului integrat”, ICI a acordat consultanţă pentru cele mai noi tehnologii de realizare a bazelor de date multimedia şi a construit specifi aţiile de realizare pentru interfaţa la arhiva de date

32

Page 20: Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

ICI Raport de activitate 2006

A. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public În etapa a 4-a: „Experimentarea sistemului integrat: site, DVD”, ICI a acordat consultanţa dedicată experimentării şi optimizării sistemului multimedia integrat. ICI a realizat construirea şi experimentarea instrumentului software de sporire a atractivităţii imaginilor obiectivelor cultural turistice (vizualizare în 360` orizontală şi 180` verticală, cuplare la harta

melodii medievale).

evaluarea informaţiilor şi a soluţiilor

ultim

Rez

ă

şi publice inter-organizaţionale

interactivă, cuplarea la set deÎn etapa a 5-a: „Demonstrarea utilităţii metodei şi comunicarea pe scară largă a rezultatelor”, ICI a acordat consultanţă pentru readoptate pe toată perioada alocată proiectului pentru

a versiune a sistemului integrat. Proiectul este încheiat.

ultate: • rapoarte de cercetare;

• instrument software pentru vizualizarea panoramica obiectivelor istorice;

• baza de date;

• experimentarea şi demonstrarea funcţionalităţii produsului cu date reale din baza de date a proiectului;

• website-ul Sighişoara istorică;

• DVD, CD cu film despre Sighişoara şi set de imagini originale.

Instrumente inteligente pentru modelarea şi execuţia proceselor serviciilor Responsabil proiect: dr. mat. Alexandra Galatescu [email protected] (021) 316.07.36/158

Suport financiar: ectul se desfăşoară în perioada 16.01.2006 – 2.2008, în cadrul Programului Nucleu „Promovarea ării în domeniul TIC şi dezvoltarea de sisteme şi icii pentru societatea cunoaşterii (PRONOVA), tract nr. 19N din 16.01.2006, finanţat de ANCS.

ipa de cercetare: mat. Alexandra Galatescu, ing. Cr

Proi15.1inovservCon

Echdr. istian Neicu,

dr. i

eb. Se umente

eb şi ale Web-ului specifice proceselor

tate sau adaptate

iilor

ă, bazată pe semantică, a r şi proceselor corespunzătoare fiecărei cereri;

a bazei de cunoştinţe.

aproie ază a fi: interfaţă prietenoasă şi

oadap i uşurinţă în definirea oricărui tip de serviciu

torii care interacţionează cu

,

a de detaliu,

italelor utorităţii publice din domeniul

Res

fiz. ing. Taisia Greceanu, mat. Doina Enache, ng. Aurelia Cosmescu, Radu Iliescu

mat Angela Florentina Popa

Obiectiv: Realizarea unui set de instrumente pentru modelarea şi execuţia bazată pe semantică şi personalizată a proceselor şi serviciilor inter-organizaţionale, accesibile pe Wintenţionează utilizarea unor principii şi instrspecifice tehnologiilor serviciilor Wsemantic, precum şi tehnologii orientate spre servicii Web.

Descriere şi stadiu: În acest proiect, vor fi dezvolinstrumente pentru:

• editare de ontologii pentru servicii, procese, resurse şi atribute ale resurselor şi de calitate;

• modelarea şi publicarea serviciilor şi proceselor inter-organizaţionale, bazate pe servicii Web;

• execuţia şi monitorizarea proceselor şi servicinter-organizaţionale.

În particular, se vor dezvolta şi integra componente pentru:

• descoperirea automatserviciilo

• personalizarea interfeţei şi a execuţiei serviciilor şi proceselor;

• administrare

Car cteristicile principale ale sistemului rezultat din acest ct se intenţione

pers nalizată pentru toate tipurile de utilizatori; flexibilitate, tabilitate ş

şi proces; interoperabilitate tehnică şi semantică între furnizorii de servicii şi cu solicitanţii de servicii.

Rezultate:

În anul 2006, s-a realizat o singură etapă „Proiectarea arhitecturii unui sistem inteligent pentru modelarea şi execuţia serviciilor şi proceselor publice inter-organizaţionale” în cadrul căreia:

• s-au identificat: acfiecare instrument; scenariile de utilizare a componentelor utilizate de fiecare tip de actor (ca suport pentru testele de verificare a instrumentelor); tehnologiile şi standardele care vor fi folosite în elaborarea proiectului, prin studierea comparativă pe funcţiile de bază (definire servicii, publicare serviciidescoperire servicii, execuţie servicii, compunere servicii şi definire procese, execuţie procese, definire şi management de ontologii);

• s-au definit arhitectura generală şi cecare integrează instrumentele propuse.

Sistem informatic şi servicii oferite cetăţenilor, cadrelor medicale, spşi amedical suport pentru prevenţie şi educare continuă (SIBC)

ponsabil proiect:

[email protected] (021) 316.07.36/208

Suport financiar: ectul se desfăşoară în perioada 16.01Proi .2006 –

inov de sisteme şi cunoaşterii (PRONOVA),

Echipa de cercetare:

tră

15.12.2008, în cadrul Programului Nucleu „Promovarea ării în domeniul TIC şi dezvoltarea

servicii pentru societatea Contract nr. 19N din 16.01.2006, finanţat de ANCS.

mat. Angela Florentina Popa, mat. Georgeta Bălaşa, ing. Filoftia Constantin.

Obiectiv: Obiectivul proiectului constă în realizarea unui set de ins umente active asociate specialiştilor şi cetăţenilor pe dou direcţii:

33

Page 21: Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

ICI Raport de activitate 2006

A. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

• suport informaţional cuprinzător pentru cetăţeni şi

ppent ormarea şi

metorepre ortalitate în rândul populaţiei din România şi din lume. Instrumentele ce se

ri o boli.

i

e prevenţie şi educaţie continuă la nivel rea cerinţelor, restricţiilor şi a area sistemului informatic.

în cercetarea sistemelor

eniului medical privind:

integrate;

ilizate în dezvoltarea de edical;

actuală referitoare la realizarea de sisteme internaţional şi naţional.

ne a datelor şi a lor de educaţie şi prevenţie;

i;

tem ea în structura

Rez•

• nice ale e

cadrelor medicale şi cetăţenilor.

aut

tehşi ORes

. hn

cadre medicale;

suport decizional bazat pe un suport complex de analiză.

Sco ul cercetării este de a elabora instrumente software ru informarea şi educarea populaţiei, inf

educarea continuă a cadrelor medicale referitor la căile şi dele de prevenire şi tratare a bolilor cronice, boli ce zintă o cauză importantă de m

vor realiza la nivelul unităţilor medicale vor ofeimagine obiectivă şi ştiinţifică asupra amplorii acestor

Descriere şi stadiu: Proiectul a demarat în 2006 cu un studiu privind stadiulude asistare prin IT a activităţilor din domeniul medical orientat sprnaţional şi european; Definiconstrângerilor privind realiz

Obiectivul principal al primei faze a constat şi documentarea referitoare la elaborareainformatice dedicate dom

• cadru legislativ din domeniu medical;

• tipuri de boli, factori de risc şi cauze de îmbolnăviri;

• concepte, metode şi soluţii utilizate în dezvoltarea sistemelor integrate pentru domeniul medical;

• tipuri de arhitecturi de sisteme

• tehnologii şi instrumente utsisteme inteligente dedicate domeniului m

• situaţia integrate pe plan

Etapa a doua din 2006 a avut ca obiectiv definirea:

• datelor şi relaţiilor informaţionale existente în domeniul medical;

• interconexiunilor dintre asistenţa medicală, costurile aferente şi furnizorii de servicii medicale;

• structurii unui sistem de gestiuindicatori

• arhitecturii sistemulu

• structurii funcţionale şi pe componente a sistemului SIBC.

va avSis ul informatic proiectat SIBCsa trei subsisteme ce vor realiza:

• gestiunea serviciilor acordate pacienţilor şi a costurilor asociate serviciilor consumate de pacienţi;

• informarea şi pregătirea medicală continuă a cadrelor medicale;

prevenţia şi educarea continuă a cetăţenilor.

ultate: studiu privind stadiul de asistare prin IT a activităţilor din domeniul medical orientat spre prevenţie şi educaţie continuă la nivel naţional şi european;

• definirea cerinţelor, restricţiilor şi constrângerilor privind realizarea sistemului informatic;

proiectarea de arhitecturi şi soluţii tehsistemului informatic furnizor de servicii oferit

Sistem pentru control automat acces ovehicule, bazat pe identificarea

plăcuţelor de înmatriculare, folosind nici şi algoritmi de vedere artificială CR

ponsabil proiect: ing fiz. Mihnea Horia Vrejoiu

[email protected] (021) 316.07.36/159

Suport financiar: ectul se desfăşoară în perioada Proi 16.01.2006 –

inovservCon

Echipa de cejoiu, C.P.III.

implfurnlucra controlul, monitorizarea şi/sau

au opropurm

• •

• e exemplu în

• •

, compensare distorsiuni

15.12.2008, în cadrul Programului Nucleu „Promovarea ării în domeniul TIC şi dezvoltarea de sisteme şi icii pentru societatea cunoaşterii (PRONOVA), tract nr. 19N din 16.01.2006, finanţat de ANCS.

rcetare: ing. fiz. Mihnea Horia Vre

Obiectiv: Obiectivul proiectului constă în elaborarea şi

ementarea unor algoritmi originali performanţi şi izarea unei soluţii LPR (License Plate Recognition) tive eficiente pentru

managementul în mod automat al accesului t vehiculelor. Sistemul ANPR, software experimental

us a fi realizat în finalul proiectului, urmează a avea ătoarele caracteristici principale:

general;

• modular şi flexibil;

• adaptare, configurare, dezvoltare şi integrare uşoare pentru aplicaţii ANPR (Automatic Number Plate Recognition) specifice / particulare;

robust şi fiabil în funcţionare;

utilizabil pe şi în conjuncţie cu echipamente şi dispozitive standard comerciale (PC, frame grabber, cameră video, senzori etc.);

• funcţionare în diverse condiţii de iluminare (lumină naturală / infraroşu) şi încadrare rezonabilă / acceptabilă (suprafaţa numărului să fie conţinută în întregime în imagine şi să reprezinte cam 1-8% din aria totală a acesteia, în funcţie şi de rezoluţie, respectiv, înălţimea caracterelor utile din număr să fie de circa 1-15% din înălţimea imaginii digitale, dar nu sub 15-20 de pixeli) a scenelor conţinând autovehicule;

independent faţă de rezoluţia imaginilor digitale capturate, dacă aceasta este rezonabilă, dgama 640x480 - 800x600 (1024x768) pixeli;

metodă multiplă de localizare zonă plăcuţă număr;

binarizare adaptivă a zonei numărului, filtrare elemente parazitegeometrice (rotaţii/înclinări);

recunoaştere numere internaţionale, atât din faţa cât şi din spatele autovehiculelor, scrise cu alfabet de tip latin, pe unul sau două rânduri, cu vopsea închisă pefond deschis şi/sau deschisă pe fond închis, independent de culorile folosite;

34

Page 22: Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

ICI Raport de activitate 2006

A. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

• •

Desedere funcţional, sistemul ANPR propus

prin următorii paşi:

rtor

ectivei imagini digitale;

ventual o filtrează şi o normalizează; apoi

r şi

are

ual nerecunoscute,

a fost el

artor v);

selectiv, cu o

are a accesului şi în funcţie de ndată printr-un port I/O

de tip barieră/poartă; în orizare a intervalului de

ută în jurnalul comun (sau în cel ), înregistrarea pereche, asociată

chea este alertat operatorul; în

us, dacă există o bază de date regăsit

şi tehnici, factori de ţii specifice. Au fost enumerate

mul rând pe partea te sensibile şi originale.

esul de instruire şi educare în

nivelului de stres ele deficienţe

Dora

tehnologie OCR duală de tip neuronal (clasificator şi memorie asociativă);

rată de recunoaştere performantă;

funcţie de corecţie / validare automată pe baza unei liste de reguli sintactice şi de format;

timpi de analiză şi recunoaştere per imagine performanţi (sub o secundă, funcţie de tipul şi frecvenţa de lucru a procesorului, complexitatea imaginii, dimensiunea şi gradul de adecvare a bazei de cunoştinţe OCR).

criere şi stadiu: Din punct de vpoate fi descris

• un semnal de la un senzor de prezenţă poziţionat în zona monitorizată de cameră este primit printr-un port I/O scanat de subsistemul de comandă şi control al sistemului ANPR;

• acest subsistem declanşează captura imaginii de la camera respectivă prin placa de achiziţie (eventual comandând şi dispozitivul de iluminare asociat), o salvează într-un format de fişier imagine ma(comprimat convenabil) şi apoi lansează modulul de procesare şi analiză a resp

• acest modul, dacă este cazul, converteşte automat la 256 nivele de gri (pixel/octet) imaginea digitală capturată şi elocalizează plăcuţa de înmatriculare şi crează un bitmap binarizat corespunzător (pixel/bit), asociat zonei în care numărul a fost încadrat în imagine, fiind răspunzătode filtrarea elementelor parazite (chenare, umbre, alte zgomote), precum şi de corecţiile geometrice (înclinare, rotaţie) eventual necesare;

• o dată bitmap-ul cu numărul binarizat disponibil, subsistemul de comandă şi control lansează funcţia principală a motorului OCR de tip neuronal, cproduce mai întâi segmentarea în caractere a acestuia; fiecare caracter este recunoscut individual, rezultatul final fiind reprezentat de un şir conţinând toate caracterele recunoscute (şi eventmarcate corespunzător); pentru creşterea performanţelor, se poate realiza şi o corecţie – validare automată pe baza unei liste de reguli sintactice şi de format predefinite, disponibilă în sistem;

• dacă există dubii în ce priveşte recunoaşterea completă a numărului, acesta poate fi introdus interactiv de operator, care primeşte la terminalul său imaginea, bitmap-ul şi şirul aşa cumrecunoscut automat;

• în fine, numărul recunoscut, data şi ora sistemului şi identificatorul camerei / culoarului sunt înregistrateautomat în jurnal, împreună cu locaţia imaginii mstocate (calea completă a fişierului imagine respecti

• în cazul unei aplicaţii de control acces numărul recunoscut poate fi confruntat automat bază de date de autorizrezultat, poate fi comadeschiderea unui dispozitivcazul unei aplicaţii de conttimp, la ieşire se cade intrări, după cazmomentului accesului în incintă a numărului respectiv; dacă aceasta e regăsită, este furnizată

durata şederii (şi eventual suma de plată corespunzătoare, pe baza unui tabel cu tarife şi perioade de aplicare); dacă nu se găseşte perereprezentând intrarea, ambele cazuri de mai sde tip „listă neagră” şi numărul respectiv esteîn aceasta, este alarmat operatorul.

Rezultate:În lucrarea aferentă fazei I (raport de fază) se regăsesc rezultatele unei analize destul de exhaustive a domeniului recunoaşterii automate a plăcuţelor de înmatriculare (Automatic License / Number Plates Recognition - ALPR / ANPR). Astfel, a fost prezentat un scurt istoric, au fost sintetizate concepte, termeni, metode influenţă, condiţii şi restricprincipalele tipuri de aplicaţii practice bazate pe ANPR:

• autorizare automată acces (în zone/arii delimitate cu drept de acces selectiv);

• taxare automată bazată pe durată sau distanţă (în parcări/garaje, centre urbane aglomerate sau pe autostrăzi);

• evaluări statistice, management, supraveghere-monitorizare şi/sau control trafic (în puncte de trecere frontieră, acces autostrăzi, pe tronsoane de drum);

• sancţionare / amendare încălcări reguli de circulaţie (trecere pe roşu, depăşire de viteză, oprire / staţionare în locuri nepermise etc.);

• semnalare apariţie şi / sau monitorizare traseu autovehicul al cărui număr de înmatriculare este dat în urmărire (este inclus într-o „listă neagră”) etc.

S-au trecut în revistă, prin studii de caz, un număr important de produse comerciale dintre cele mai (re)cunoscute pe plan mondial.

De asemenea, s-a precizat obiectivul prezentului proiect, au fost schiţate arhitectura de sistem şi mecanismele funcţionale propuse prin acest proiect, cu accent în pride LPR, elemen

În finalul lucrării, au fost sintetizate concluziile fazei şi s-au definit etapele de proiectare – dezvoltare ce urmează a fi parcurse în fazele ulterioare ale proiectului.

Sistem multifuncţional pentru sporirea integrării copiilor cu dizabilităţi diverseîn procvederea diminuării cauzat de respectivResponsabil proiect: ec. Marinescu [email protected] (021) 316.07.36

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 16.01.2006 – 15.12.2008, în cadrul Programului Nucleu „Promovarea

şi dezvoltarea de sisteme şi cunoaşterii (PRONOVA),

ec. Marinescu Ruxandra Dora, ec. Pîrvu Lucreţia

inovării în domeniul TIC servicii pentru societateaContract nr. 19N din 16.01.2006, finanţat de ANCS.

Echipa de cercetare:

35

Page 23: Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

ICI Raport de activitate 2006

A. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

Obiectiv: Realizarea unor instrumente multimedia care să-i ajute pe copii cu dizabilităţi auditive, mentale, motorii / neuromotorii – ce urmează sau nu cursurile şcolii primare – să-şi dezvolte capacitatea de comunicare scrisă şi

prin module. Un ganizat pe două grade de

în timp ce modulul de evaluare

torită i.

firm

RezRapfunc

en

Is

n

verbală prin îmbunătăţirea vocabularului, etapă necesară în procesul de integrare în societate.

Descriere şi stadiu: Sistemul multimedia multifuncţional care face obiectul acestui proiect se adresează unui grup eterogen de copii, dar care au totuşi câteva caracteristici comune. Ca urmare, el va fi o colecţie de instrumente (aplicaţii) fiecare reprezentând o categorie tematică cu subcategoriile sale (oameni; casă; îmbrăcăminte, încălţăminte; alimente; meserii; sport; transport; vieţuitoare; plante; numere; instrumente muzicale). Fiecare (sub)categorie va realiza două funcţii: învăţare şi evaluare reprezentate la nivel de aplicaţie modul de învăţare este ordificultate: uşor şi mediu, este structurat pe nivelurile: uşor, mediu şi greu (dificil), ultimul fiind dedicat evaluării globale a cunoştinţelor însuşite de copil. Sistemul multifuncţional este alcătuit din cele zece categorii tematice, enunţate mai sus. Fiecare dintre ele va fi un instrument multimedia independent. „Răsfoirea” acestuia se va face prin intermediul meniurilor. La dorinţă, două sau mai multe categorii tematice pot fi asamblate într-un singur instrument, dar utilizarea lui se va îngreuna danecesităţii de a parcurge o structură arborescentă de meniur

Pentru realizarea sistemului multimedia, a fost selectat produsul de autor ToolBook Instructor 2004, realizat de

a britanică SumTotal Systems Inc.

ultate: ort de cercetare (definirea de cerinţe, arhitecturi şi ţionalităţi specifice unui sistem multifuncţional tat către dezvoltarea vocabularului). ori

Centru informaţional de dermatologie (C D)

ponsabil proiect: Reing. Ianculescu Marilena ma [email protected] (021) 316.07.36

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 16.01.2006 – 15.12.2008, în cadrul Programului Nucleu „Promovarea inovării în domeniul TIC şi dezvoltarea de sisteme şi

societatea cunoaşterii (PRONOVA), din 16.01.2006, finanţat de ANCS.

şi uşor accesibilă.

dezvoltare a tate, punând

-

„Centrului Informaţional de a dispoziţie o sursă

e, de încredere şi user-friendly, tehnologii informatice care vor

t central un sistem de baze de ectate (de investigaţii clinice şi

portament sanogen, factori de risc, gravanţi, factori de mediu, management

ultanţă de specialitate, e funcţii avansate de

• •

auxiafereiniţi

zÎn ca lui

rminologie, structură, factori de olog-pacient), a fost studiată

a fost cercetată interdisciplinaritatea u alte specialităţi medicale, au fost cercetate e privind accesibilitatea informaţiilor de

sare realizării CID.

servicii pentruContract nr. 19N

Echipa de cercetare: ing. Marilena Ianculescu, ec. Monica Pârvan, conf. dr. Oana Andreia Coman, prof. dr. ing. mat. Adriana Alexandru, ec. Elena Jitaru.

Obiectiv: Realizarea unui sistem informatic care urmăreşte conştientizarea faptului că dermatologia are un impact important asupra sănătăţii, cu implicaţii atât la nivel de societate, cât şi la nivel de individ.

Se urmăreşte informarea şi educarea populaţiei asupra a tot ce îi este necesar şi util pentru ocrotirea propriei sănătăţi sub aspect dermatologic, prin crearea unei atitudini şi a unui comportament sanogenetic. În acelaşi timp, specialistul dermatolog va avea la dispoziţie o sursă de informaţii centralizată, actualizată în timp real

Sistemul va respecta principalele tendinţe de soluţiilor informatice dedicate sistemului de sănăaccent pe interoperabilitate ca fiind o cerinţă obligatorie pentrudesfăşurarea eficientă a schimburilor de date şi cunoştinţe dinacest sector, precum şi pentru întărirea cooperării medicpacient datorită facilităţilor oferite de TIC.

Descriere şi stadiu: Prin realizarea Dermatologie” utilizatorii vor avea lde informare cu date utilactualizate permanent, facilita identificarea grupelor de persoane supuse unui risc major de îmbolnăvire, ceea ce va contribui la reducerea substanţială pe termen lung a costurilor sociale şi administrative ale diagnosticării şi tratamentului.

„Centrul Informaţional de Dermatologie” cuprinde:

• aplicaţie ce are ca puncdate interconparaclinice, comfactori aterapeutic, centre de consspecialişti) care va permitcăutare, sortare, vizualizare şi interogare;

aplicaţie de monitorizare a interconexiunilor dermatologiei cu alte specialităţi medicale;

bibliotecă cu informaţii medicale primare (cum ar fi noţiuni elementare de anatomie, atlas dermatologic,noutăţi în domeniu etc.);

bibliotecă cu publicaţii medicale;

aplicaţie ce va cuprinde baze de date de discuţii ce va permite un dialog interactiv între utilizatori.

În plus, sistemul va asigura şi următoarele funcţii liare: posibilitatea înregistrării on-line a instituţiilor nte cu specificul şi serviciile oferite; promovarea

ativelor UE în domeniul dermatologiei.

Re ultate: drul fazei 1, după prezentarea sintetizată a domeniu

dermatologiei (concepte, terisc, relaţie medic dermataccesibilitatea informaţiilor de specialitate. A fost analizată situaţia dermatologiei la nivel naţional, cât şi internaţional (organizaţii, foruri competente, manifestări şi programe, istoric şi evoluţie etc.).

S-a prezentat, de asemenea, o abordare generală a aplicaţiei Internet „Centru Informaţional de Dermatologie”, fiind prezentate caracteristicile şi structura sistemului informatic cu baze de date interconectate în domeniul dermatologiei. Au fost analizate şi clasificate noţiunile de bază din domeniul dermatologiei, a fost studiată evoluţia şcolii româneşti de dermatologie, dermatologiei cdiverse aspectspecialitate, a fost studiat impactul utilizării tehnologiilor informatice în dermatologie, au fost analizate şi sintetizate informaţiile nece

36

Page 24: Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

ICI Raport de activitate 2006

A. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

Specificaţii de realizare privind impactul abordării soluţiilor m-services i m-commerce asupra pieţii serviciilor ş

în era digitală (MSERVDIG) Responsabil proiect: ing. Iulia Mirescu [email protected] (021) 316.07.36/133

Suport financiar: în perioada 16.01.2006 – ramului Nucleu „Promovarea

TIC şi dezvoltarea de sisteme şi noaşterii (PRONOVA), , finanţat de ANCS.

lor tendinţe, metode şi

voltare a e telefonie mobilă având drept target l “clientul servit prompt oriunde s-ar afla”;

în vederea proiectării unui

gitală

Mom

tehcomunicaţiilor

Proiectul se desfăşoară 15.12.2008, în cadrul Proginovării în domeniul servicii pentru societatea cuContract nr. 19N din 16.01.2006

Echipa de cercetare: ing. Iulia Mirescu

Obiectiv: Obiectivul proiectului consta în:

• investigarea principaletehnologii pe plan internaţional de trecere de la e-services la m-services&m-commerce în concordanţă cu reglementările Asociaţiei GSM şi de dezpieţei dprincipiu

• analiza cerinţelor, tipologiei modelelor şi strategiilor iniţiatvei m-services&m-commerce şi e-business şi modalităţi de trecere şi adaptare în mediul de afaceri şi servicii specific României în condiţiile admiterii sale în Uniunea Europeană;

• definirea cerinţelor m-service pe piaţa aplicaţiilor wireless şi încurajarea dezvoltării soluţiilor m-commerce care să promoveze asimilarea creşterii în volum a serviciilor de tip GPRS;

• definirea parametrilor funcţionali si tehnici de realizare a unui sistem wireless de m-commerce.

Descriere şi stadiu: Proiectul a demarat cu un raport de cercetare privind impactul şi tendinţele pe plan mondial asupra utilizării tehnologiilor wireless pe piaţa serviciilor în era dicare reprezintă o privire la nivel mondial asupra problematicii impusă prin tema proiectului. S-a remarcat dinamica dezvoltării aplicaţiilor de tip GSM şi concurenţa tot mai mare pe piaţa de profil prin reprofilarea, aderarea sau adăugarea în portofoliul de preocupări şi cercetări a tot mai multor actori economici pe o piaţă care se profilează a fi una de mare anvergură la nivel mondial.

Rezultate: Studiu privind impactul şi tendinţele pe plan mondial asupra utilizării tehnologiilor wireless pe piaţa serviciilor în era digitală.

del experimental pentru inistrarea competad enţelor de

cercetare - dezvoltare în domeniul nologiilor informaţiei şi

Responsabil proiect: dr.ing. Gabriel Neagu [email protected] (021) 316.07.36

perioada 16.01.2006 – movarea

şi dezvoltarea de sisteme şi

or susţinute prin rezultate concrete ublicaţii, produse), în concordanţă cu

ale politicilor UE în domeniul

- inovare. Orientarea programelor de cercetare

de in D-I,

Pentru promovarea acestui obiectiv pe plan naţional în cesară continuarea activităţilor

i

com , coerenţei şi transparenţei fondului de

cerc(orgcalif ublicaţii de specialitate,

ico-ştiinţifice etc.). Tema de cercetare se t context prin promovarea unui standard

tea de e i soluţii de implementare

nt de date.

z

RIF 2000, reprezentând documentul de referinţă la nivel european privind dezvoltarea sistemelor de tip CRIS.

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în 15.12.2008, în cadrul Programului Nucleu „Proinovării în domeniul TIC servicii pentru societatea cunoaşterii (PRONOVA), Contract nr. 19N din 16.01.2006, finanţat de ANCS.

Echipa de cercetare: dr. ing. Gabriel Neagu, ing. Ileana Trandafir, ing. Ana-Maria Borozan, ing. Mădălina Zamfir

Obiectiv: Elaborarea şi experimentarea unei soluţii de structurare a datelor despre activitatea de cercetare, cu accent pe relevarea competenţel(proiecte, precomandările europene în domeniu.

Descriere şi stadiu: Unul din obiective majoreCDI îl constituie concentrarea şi focalizarea resurselor umane prin: crearea „masei critice” în domenii de cercetare cheie, stimularea şi atragerea de personal cu competenţe adecvate în activităţi de cercetare – dezvoltareFP6 şi FP7 către proiecte integrate, cu caracter interdisciplinar, care necesită formarea de consorţii reprezentative, a stimulat preocupările pentru furnizarea

formaţie privind potenţialul de colaborare in C-precum şi mecanisme asociate de acces şi difuzare.

domeniul TIC este neiniţ ate în ultimii ani, în special în contextul derulării Programului Cercetare de Excelenţă, pentru asigurarea

pletitudiniiinformaţii referitor la resursele umane şi competenţele de

etare – dezvoltare existente la nivel naţional anizaţii cu atribuţii de CD, cercetători, competenţe / icări, proiecte, rezultate, p

evenimente tehnînscrie în aceseuropean de structurare a datelor privind activitacerc tare şi experimentarea unea acestuia pe un fond releva

Re ultate: • evaluarea stadiului actual de dezvoltare a sistemelor

de management a informaţiilor despre activitatea de cercetare-dezvoltare; exemplificări în domeniu dinEuropa, SUA şi Japonia;

• prezentarea detaliată a standardului CE

37

Page 25: Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

ICI Raport de activitate 2006

A. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

Modele informaţionale pentru asigurarea interoperabilităţii sistemelor clinice eterogene Responsabil proiect: mat. Mircea Râureanu [email protected] (021) 316.07.36

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perio15.12.2008, în cadrul Programului N

ada 16.01.2006 – ucleu „Promovarea

IC şi dezvoltarea de sisteme şi atea cunoaşterii (PRONOVA),

. aj.

tehnologii de asigurare a tăţii SIC-urilor eterogene.

teroperabilităţii SIC-urilor eterogene, mai

006), au fost realizate:

ul public de tip electronică în contextul

dr. cib .ec. mat.cib .ec. Gabriela C. Florescu

inovării în domeniul Tservicii pentru societContract nr. 19N din 16.01.2006, finanţat de ANCS.

Echipa de cercetare: mat. Mircea Râureanu, mat. ec. Ovidiu Pavel, progr.aj. Mariana Anghel, progr. aj. Monica Anghel, progrRuxandra Fărcăşanu.

Obiectiv: Fundamentarea unei interoperabili

Descriere şi stadiu: Proiectul constă din realizarea de cercetări cu privire la arhitecturile de SIC-uri şi la fundamentarea unor metode de asigurarea inspecific:

• modele de arhitectură pentru sisteme informatice clinice;

• metodologie de definire a mesajelor pentru interoperabilitatea sistemelor clinice eterogene;

• modele informaţionale pentru definirea mesajelor HL7.

În plus, vor fi realizate:

• un repozitoriu ORACLE cuprinzând standardele 2.3 – 3 HL7;

• un sistem experimental de transmitere/recepţionare a mesajelor pentru un sistem informatic clinic generic care conţine funcţiile standard ale unui EHR aşa cum a fost definit de HL7.

Rezultate: În cadrul primei faze (dec 2

• termenii de referinţă;

• planul de calitate;

• un prestudiu de fezabilitate;

• o serie de capitole cu privire la interoperabilitate în domeniul sistemelor informatice clinice de eHealth.

Stadiul de realizare este conform planului de realizare prezentat şi aprobat în Propunerea de proiect

Cercetări asupra utilizării datelor spaţiale pentru sistemguvernareaplicării iniţiativei europene (INSPIRE) Responsabil proiect:

[email protected], (021) 316.07.36/141

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 16.01.2006 –

ui Nucleu „Promovarea şi

şterii (PRONOVA), ţat de ANCS.

e:

adiu: la

iilor public precum

de smed

iaInfoUniu

nt de uz public.

or

legis legata de informaţia spaţială

baza va defini o metodă de implementare a s ere

Acesusţinerea guvernării electronice în care este nevoie de

ire şi de realizare pentru

istemul personalizat tip guvernare electronică în

PIRE cu aplicare la informarea publică

15.12.2008, în cadrul Programulinovării în domeniul TIC şi dezvoltarea de sisteme servicii pentru societatea cunoaContract nr. 19N din 16.01.2006, finan

Echipa de cercetardr. cib .ec. mat.cib .ec. Gabriela C. Florescu, ing. Florescu Valentin

Obiectiv: Sisteme şi servicii în domenii de interes public: sănătate, incluziune, mobilitate sisteme de transport inteligente, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă, guvernare electronică.

Descriere şi stDin punct de vedere ştiinţific, proiectul contribuie

zarea informaţcercetările legate de organizarea si utiligeografice în domenii de interesguvernarea electronică. e-Government înseamnă oferirea

ervicii publice în format electronic pentru cetăţeni şi iul de afaceri.

Iniţ tiva INSPIRE (The INfrastructure for SPatial Rmation in Europe) pe cale să devină o directivă a nii Europene urmăreşte compatibilizarea la nivel

european a informaţiilor spaţiale care su

Se va realiza, mai întâi, o cercetare a sistemelinformatice geografice (SIG) din România, se va analiza

laţia europeanarespectiv iniţiativa INSPIRE şi se va extrage esenţa în

căreia se ace tei iniţiative de înregistrare, gestionare şi transmita informaţiilor geografice.

ste informaţii vor constitui o sursă importantă pentru

informaţia spaţială.

Se va realiza specificaţia de definun sistem de tip guvernare electronică în context INSPIRE cu aplicare la informarea publică privind hazardele. În final, se realizează şi testează sexperimental context INSprivind hazardele.

Din punct de vedere tehnic, proiectul realizează un suport esenţial pentru utilizarea informaţiei spaţiale in guvernarea electronică sub forma unei analize a informaţiei de tip SIG, a iniţiativei INSPIRE care vor fi făcute publice prin intermediul unui website şi realizează un sistem experimental de suport a guvernării electronice bazate pe informaţia spaţială.

38

Page 26: Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

ICI Raport de activitate 2006

A. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

Rezultate: ene INSPIRE si analiza utilizării

(LDResdr. magal

Studiul iniţiativei europinformaţiei spaţiale pentru aplicaţii de tip guvernare electronică (Faza 1).

Local Development Cooperation Actions Enabled By Semantic Technology

-CAST) ponsabil proiect ICI: at. Alexandra Gălătescu

@ici.ro (021) 316.07.36/158

pProi01.0 0.06.2008, în cadrul

ConÎn aCercde CORsem

Par•

s), Rome, Italia;

• of Commerce and Industry of Romania;

mber of Commerce, Polonia;

and Technology Hellas /

Echipa de cercetare ICI: Neicu, fiz. ing.

e, ing. Aurelia Cosmescu, or, Radu Iliescu.

lizarea unui cadru conceptual şi a are care să faciliteze cooperarea

litate europeană (European Interoperability .

h 4 şi WP8 din planul de realizare a T. Contribuţia ICI în fiecare pachet

ICI conduce echipa la obţinerea rezultatelor D1.1-

calitate, Acordul de colaborare al

a fost

a

efinirea cadrului de cooperare organizaţionala). A

ficaţiilor şi ontologiilor

D-CAST şi la zultatelor D3.1 (Specificarea bazei de

ţe comune), D3.2 (Cadrul de cooperare);

aport privind cooperarea cu

i exploatare”, ICI a contribuit cu oretice obţinute

RezSe v

servînreg

Part(Loc ration Actions Enabled By

Ky Resprof. dr

Su ort financiar: ectul este în curs de desfăşurare începând din 1.2006, având termenul final 3

Programului FP6-IST. Proiectul se desfăşoară în baza tractului nr. 26919, finanţat de Comisia Europeană. nul 2006, a fost cofinanţat de Ministerul Educaţiei şi etării (autoritatea contractantă fiind Centrul Naţional Management Programe) în cadrul proiectului INT 104/ 2006 (Cooperare susţinută de tehnologii

antice pentru dezvoltare locală).

ticipanţi: DATAMAT S.p.A., Rome, Italia (coordonator);

• Retecamere SCRL, Rome, Italia;

LUISS (Libera Università degli Studi Sociali - Guido Carli) - CeRSI (Centre for Research on Information System

• Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică Bucureşti – partener în proiectul IST şi Conducător de proiect în proiectul CORINT, România;

SIVECO România SA, România;

• Chamber

• BOC Information Technologies Consulting GmbH, Viena, Austria;

• Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, Bulgaria;

• Lower Silesian Cha

• Center for Research Informatics and Telematics Institute (CERTH/ITI), Grecia.

dr. mat. Alexandra Galatescu, ing. CristianTaisia Greceanu, mat. Doina Enachmat. Ileana Stanescu, mat. Popa Vict

Obiectiv: Proiectul are ca scop reaunei infrastructuri softwtransnaţională între Camere de comerţ europene cu scopul sprijinirii iniţiativelor companiilor private. Cooperarea se va baza pe un model de tip 'one-stop' la toate nivelurile (european, naţional, regional şi local), în concordanţă cu indicaţiile EC privind cadrul de interoperabiFramework (EIF))

Contribuţia ICI: În anul 2006, echipa din ICI Bucureşti, a contribuit în

etele WP1-Wpac Pproiectului LD-CASdin proiectul LD-CAST a constat în următoarele:

• în WP1, „Project Management”, proprie şi contribuieD1.3, D1.6 (Planul de management al proiectului, Planul deConsorţiului, Rapoarte contractuale, administrative şi financiare);

• în WP2, „Analiza cerinţelor”, ICI coordonatorul task-ului T2.2 (Analiza cerinţelor de cooperare) şi a contribuit la obţinerea rezultatului D2.1 (Specificarea cerinţelor);

• în WP3, „Specificarea cadrului de cooperare”, ICI fost implicat în ambele task-uri (T3.1 - Definirea cadrului de cooperare pentru interoperabilitatea semantica şi T3.2- Dpentru interoperabilitatea contribuit la realizarea specinecesare rezolvării problemelor privind calitatea serviciilor şi multilingvismul în Lobţinerea recunoştin

• în WP4, „Selectarea tehnologiilor şi analiza sistemului”, ICI a fost coordonatorul task-ului T4.5 (Cooperarea cu sisteme externe) şi a obţinut rezultatul D4.3 (Rsisteme externe);

• în WP8, „Diseminare şlucrări ştiinţifice care prezintă rezultate teîn proiect. De asemenea, a contribuit la realizarea rezultatului D8.3 (Plan de diseminare şi exploatare).

ultate: a construi un portal unic şi o reţea europeană de ţii regionale care vor permite companiiloragen private şi

oamenilor de afaceri să acceseze, în mod integrat, iciile furnizate de organizaţii publice din Europa, istrate în sistemul LD-CAST.

Contacte externe: enerii din consorţiul proiectului IST FP6: LD-CAST al Development Coope

Semantic Technology).

oto in the HOME (KITH)ponsabil proiect ICI:

. ing. mat. Adriana Alexandru [email protected], (021) 316.07.36/231

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 1.01.2006– 31.12.2008 în cadrul Programului European EIE (Energy

Energy Europe),- Intelligent Contract nr. ţat 50% de Uniunea

EIE/05/180/512.421632, finanEuropeană.

Participanţi: Sociotech Projects, Gb (coordonator);

39

Page 27: Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

ICI Raport de activitate 2006

A. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

• Community Energy Plus, CP, GB;

• SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., CZ;

• HESPUL, FR;

• Agence de l'Environnement et de la Maîtrise l'Energie, FR;

• ECOSERVEIS, ES;

• Comune di Bologna, Area Urbanistica, Ambie

de

nte e

e Verde Urbano, Unità Qualità

Ambiente di Torino, IT;

ncja Poszanowania Energii S.A., PL;

ter for Central and

Ech : dru, ec. Elena. Jitaru,

ste informarea şi educarea ege

şi de

locuinţelor şi de încorporare a

le în locuinţe eficiente din

şi a le

i a ţă;

pentru informarea şi

e tarea resurselor educaţionale li

tradu le. Se vor elabora

o

z

enţei energetice

ionale;

rofesorilor, interesare a iliilor.

by Network of NCP for IST

Mobilità;

• Settore Ambiente Ambientale, IT;

• Agenzia Energia e

• Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în Informatică, RO;

• Asociaţia Prietenii Pământului, RO;

• Krajowa Age

• The Regional Environmental CenEastern Europe, HU.

ipa de cercetare ICIprof. dr. ing. mat Adriana Alexaning. Eleonora Tudora, ing. Ovidiu Bica.

Obiectiv: Obiectivul proiectului eprofesorilor, studenţilor şi familiilor lor pentru a înţelnecesitatea utilizării eficiente a energiei şi a energiilor regenerabile în locuinţe.

Descriere şi stadiu: Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

• actualizarea şi integrarea unor resurse educaţionale europene variate destinate şcolilor generale secundare, realizate cu scopul de a promova metode izolare termică asurselor regenerabile de mici dimensiuni;

• dezvoltarea unei metodologii bazate pe web destinată estimării posibilităţii de încorporare a energiilor regenerabipunct de vedere energetic;

• ţionale testarea în şcoli a noilor resurse educaelaborate, pentru a verifica dacă sunt adecvate integra cu alte materii;

• încurajarea familiilor elevilor pentru a evalua potenţialul de utilizare eficientă a energiei şenergiilor regenerabile în locuin

• pregătirea unui plan de diseminare a resurselor şi metodologiilor dezvoltate educarea elevilor şi familiilor lor.

Part nerii colaborează la dezvolîn mba engleză, urmând apoi ca fiecare partener să le

că şi adapteze necesităţilor locametodologii de instruire a profesorilor şi elevilor şi de a găsi mijl ace potrivite de motivare a familiilor.

Re ultate: Produsele deja realizate sunt:

• abordarea integrată holistică a eficişi a surselor regenerabile de mici dimensiuni, care produc electricitate şi / sau căldură în locuinţă;

• realizarea şi localizarea unor resurse educaţ

• metodologii de instruire a pstudenţilor şi motivare a fam

Idealist 34 – Partener Search Support for Participants in IST PriorityEuropeanunder the 6th Framework Program Responsabil proiect ICI: dr. ing. Gabriel Neagu [email protected] (021)3161256

Suport financiar: Proiectul, de tip acţiune suport specifică, s-a desfăşurat în perioada 1.06.2004 – 30.09.2006 în cadrul Programului FP6 finanţat de Comisia Europeană, Contract nr. 511355/ 2004.

Participanţi: • DLR – Germania (coordonator);

• Biroul pentru Cooperare Internaţională în Cercetare

• • • •

• Danemarca;

• • • •

• • •

• • pentru Inginerie în

• •

şi Tehnologie – Austria;

• Societatea Alprocor – Belgia;

• Institutul pentru Procesarea Paralelă a Informaţiei al Academiei de Ştiinţe - Bulgaria;

Centrul pentru Tehnologia Informaţiei – Belarus;

Eurisearch - Elveţia;

Fundaţia pentru Promovarea Cercetării – Cipru;

Institutul pentru Teoria Informaţiei şi Automaticii al Academiei de Stiinţe – Republica Cehă;

Bent Egebart Informatik –

• Fundaţia Archimedes – Estonia;

Centrul pentru Dezvoltare Industrială şi Tehnologică – Spania;

Agenţia Naţională pentru Tehnologie – Finlanda;

Ubifrance – Franţa;

Centrul Naţional de Documentare – Grecia;

Institutul de Cercetare pentru Calculatoare şi Automatică al Academiei de Ştiinţe – Ungaria;

Enterprise – Irlanda;

• Centrul Industrial pentru Cercetare - Dezvoltare – Israel;

Oficiul pentru Relaţii de Cercetare – Islanda;

Consorţiul de Cercetare din Pisa – Italia;

Agenţia pentru Programele Internaţionale de Dezvoltare Ştiinţifică şi Tehnologică – Lituania;

Luxinnovation – Luxembourg;

Societatea InternaţionalăDomeniul Opticii – Letonia;

Consiliul pentru Ştiinţă şi Tehnologie – Malta;

SenterNovem – Olanda;

40

Page 28: Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

ICI Raport de activitate 2006

A. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

• • ;

Ştefan – Slovenia;

urcia;

site,

Proi acilitarea i

din F nţă în

te

Pentfurn mecanism de căutare de

ale şi zilelor de informare

tadiu: at pe următoarele componente şi

roiect: funcţionarea oficiului proiectului (activitate de secretariat, organizarea de

l i;

iar al proiectului; (calitatea rapoartelor torizarea şi raportarea

litate, evaluarea propunerilor de ea de sugestii pentru

a de parteneri: elaborarea

distribuirea cererilor de mulate de parteneri din alte ţări);

e statistici privind rezultatele acestui a nivel de proiect; ntru IMM-uri şi dealist; evaluarea

in punctul de acestora;

nferinţele şi ă proiectul Idealist);

ct de

e trilor de performanţă

e bază

contact în vederea

ţiilor beneficiare privind dificultăţile

cooperarea cu alte reţele de parteneriat şi asemenea în sensul oritatea IST din FP6;

eastă componentă.

rui apel de proiecte;

echipelor naţionale care l de formulare al propunerilor

iproi

I

implRom

a

ConDire

ISTCo

dr. ignea

Institutul de Cercetare Tehnologică Fundamentală al Academiei de Ştiinţe – Polonia;

Oficiul pentru Relaţii Internaţionale în Ştiinţă şi Învăţământ Superior – Portugalia;

Institutul Naţional pentru Cercetare - Dezvoltare în Informatică – România;

Institutul pentru Sisteme de Operare – Rusia;

Consiliul pentru Cercetare - Dezvoltare – Suedia

• Institutul Josef

• Universitatea Tehnologică din Bratislava – Slovacia;

• Consiliul de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică – T

• Compania Single Image – Marea Britanie.

Echipa de cercetare ICI: Punctul naţional de contact Idealist34: dr. ing. Gabriel Neagu – responsabil, ing. Iulia Mirescu – administrator

Renate Ioniţă, Florica Constantinescu.

Obiectiv: ectul are ca obiectiv simplificarea şi f

part cipării organizaţiilor de toate tipurile la prioritatea IST P6. Accentul a fost pus pe companiile fără experie

colaborarea internaţională şi pe IMM-uri, incluzând noile sta membre, ţările candidate, Rusia şi Belarus.

ru atingerea acestui obiectiv proiectul şi-a propus: izarea şi operarea unui

parteneri, furnizarea de servicii de căutare de parteneri în cadrul conferinţelor internaţionorganizate sub egida Comisiei Europene, o reţea de puncte naţionale de contact care să faciliteze coordonarea între nivelurile european şi naţional în contextul constituirii Ariei Europene de Cercetare.

Descriere şi sProiectul a fost structuractivităţi:

• WP1 - conducere p

întâlniri, întreţinerea serverului de documente aproiectului); comunicarea la nivelul consorţiulumanagementul financmanagementul de calitatefurnizate de proiect, moniindicatorilor de caparteneriat şi formular

tora); îmbunătăţirea aces

• WP2 – căutaremetodologiei pentru căutarea de parteneri; derularea procesului de căutare de parteneri (furnizarea şi operarea serviciului respectiv, monitorizarea utilizării acestuia, parteneriat forelaborarea dserviciu - pe apeluri şi agregate lacordarea de suport specific pepentru noile ţări incluse în reţeaua Icalităţii cererilor de parteneriat dvedere al eligibilităţii

• WP3 – participare la evenimente şi promovare: activităţi de bază (distribuirea informaţiei privind cozilele de informare la care particip

promovarea serviciilor Idealist la conferinţe şi zile de informare; întreţinerea site-ului proiectului din punvedere conţinut şi facilităţi tehnice puse la dispoziţia

ealizarea de materialutilizatorilor serviciilor Idealist; rpromoţionale; evaluarea paramepentru această componentă;

• WP4 – suportul colaborării: activităţi d(identificarea practicilor exemplare în activitatea punctelor naţionale de generalizării lor la nivelul proiectului; elaborarea ghidurilor de colaborare internaţională pentru noile puncte de contact; culegerea de informaţii la nivelul organizaîntâmpinate în participarea la apelurile IST în vederea analizării şi raportării acestora către Comisie);proiecte care activează desprijinirii participări la Pricolaborarea cu asociaţiile şi instituţiile europene în domeniul ITC; evaluarea parametrilor de performanţă pentru ac

Rezultate: Proiectul a valorificat o experienţă acumulată în proiecte anterioare cu tematică similară, începând cu PC 4.

Componenta principală a proiectului a constituit-o mecanismul de căutare parteneri cu următoarea specificitate:

• operează cu propuneri de proiecte specifice;

• se asigură o supervizare atentă a fiecărei solicitări de parteneriat din punct de vedere al eligibilităţii acesteia;

• are caracter proactiv în căutarea de parteneri potenţiali, spre deosebire de simpla înregistrare a cererilor de parteneriat într-o bază de date;

• este orientat pe obiectivele strategice ale Priorităţii IST şi pe specificul fiecă

• implică participareasupervizează procesuşi distribuirea cererilor de parteneriat pentru organizaţiile interesate.

Pro ectul a oferit asistenţă pentru toate apelurile de ecte derulate pe durata sa.

Bucureşti a particIC ipat la toate componentele proiectului, cu accent pe oferirea de suport pentru

icarea specialiştilor şi unităţilor de cercetare din ânia în propunerile de parteneriat distribuite prin

reţe ua Idealist.

tacte externe: ctor proiect dr. Mohsine Kefki – Centrul Aerospaţial

German (DLR) din Köln.

World – Knowledge Base for RTD mpetencies in IST

Responsabil proiect ICI: ng. Gabriel Neagu [email protected] (021)3161256

ort financiar: SupProiectul, de tip acţiune suport specifică, se desfăşoară în perioada 1.05.2005 – 30.09.2007 în cadrul

41

Page 29: Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

ICI Raport de activitate 2006

A. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

Programului FP6 finanţat de Comisia Europeană, tract nr. 115823/ 2005.

ticipanţi:

Con

Par

• • • • nformaţiei şi Automaticii al

• •

• • • n Silezia – Polonia;

Ech

ing.

ObProiport

pentîn co

Port manieră care

ivreţelaccede dportşi de

i stadiu: te centrată pe realizare

1. re parteneri, resurse, proiecte active,

2. ia unui consorţiu de parteneri

3. (Social Network Identification): analiza activităţilor actuale de

narea / predicţia (Forecasting / Prediction):

roiect: monitorizarea îndeplinirii

Europeană;

elor: în IF;

de limbajul OWL (Web Ontology te pentru reprezentarea

finirea serviciilor şi arhitecturii şi

aţiilor de realizare; dezvoltarea sursele de date şi analiza

te date existente,compatibile CERIF;

ţărilor

ficaţiilor portalului utilizând mediul tehnologic i a portalului şi

uirea de materiale promoţionale;

erinţele e-

: evaluarea rsiuni a portalului;

;

utilizarea mente pentru rea de soluţii

de surse

• DFKI – Germania (coordonator);

Institutul Jozef Ştefan – Slovenia;

Compania ONTOTEXT – Bulgaria;

RTD Talos – Cipru;

Institutul pentru Teoria IAcademiei de Ştiinţe – Republica Cehă;

Fundaţia Archimedes – Estonia;

Institutul de Cercetare pentru Calculatoare şi Automatică al Academiei de Ştiinţe – Ungaria;

• Institutul de Matematică şi Calculatoare – Letonia;

Centrul de Inovare – Lituania;

Compania „Projects in Motion” – Malta;

Universitatea Tehnică di

• Institutul Naţional pentru Cercetare - Dezvoltare în Informatică, ICI, România;

• Universitatea Tehnologică din Bratislava – Slovacia;

• Consiliul de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică – Turcia;

Centrul e-Science al Consiliului pentru Infrastructură Ştiinţifică şi Tehnologică – Marea Britanie.

ipa de cercetare ICI: dr. ing. Gabriel Neagu, ing. Ileana Trandafir,

Ana-Maria Borozan.

iectiv: ectul are ca obiectiv realizarea şi încărcarea alului informaţional dedicat promovării

preliminară a datelor;

• WP4 – achiziţia şi importul de date: importul de da

competenţelor de cercetare-dezvoltare în domenii specifice IST în noile state membre şi în ţările candidate

ru facilitarea implicării actorilor din această regiune laborarea internaţională din domeniu.

alul conţine informaţii organizate într-osă permită reprezentarea competenţelor persoanelor ind iduale şi ale organizaţiilor, expertiza acestora şi

ele sociale. Portalul va asigura un punct unic de s la informaţia distribuită în prezent în diverse baze ate la nivel naţional şi european. De asemenea,

alul va furniza facilităţi inovative de analiză a datelor evidenţiere a potenţialului de colaborare între actorii

baza de date. reprezentaţi în

Descriere şActivitatea în cadrul proiectului esportalului care va oferi următoarele funcţionalităţi:

depozitarea informaţiilor (Information Repository): informaţii despexperienţa acestora; găsirea de parteneri (Partner Finding Tool): propunerea / predicţoptim bazat pe competenţe, experienţă şi încredere; identificarea reţelelor sociale

cercetare, actori, reţele sociale (conexiuni între actori) şi rezultate vizualizate prin diferite tehnici;

4. previzioprevizionarea tendinţelor CDT bazată pe monitorizarea iniţiativelor curente de cercetare, proiectelor şi realizărilor şi predicţia viitoarelor teme posibile de cercetare bazată pe detectarea automată a tendinţelor;

5. identificarea expertizei (Expertize Identification): sintetizarea şi prezentarea diferitelor aspecte privind profilul complex de expertiză al persoanelor, pe baza extragerii şi analizei unui volum important de căutări pe web site.

Proiectul a fost structurat pe următoarele componente şi activităţi:

• WP1 - conducere pplanului de activităţi, comunicarea la nivelul consorţiului, asigurarea funcţiei de raportare către Comisia

• WP2 – modelul de date şi organizarea cunoştinţproiectarea structurii bazei de date centraleconformitate cu Standardul european CERstabilirea soluţiei de organizare a cunoştinţelor pe suportul oferit Language); modelul de daexpertizei profesionale;

• WP3 – proiectarea portalului: defuncţiilor portalului; stabilirea elaborarea specificconexiunilor cu

din baze deimportul de date din baze de date în alte formate; achiziţia de date din alte surse (utilizând tehnologii de web şi text mining);

• WP5 – localizare, multilingvism: realizarea interfeţei utilizator în limbile naţionale ale participante;

• WP6 – portal funcţional: implementarea speciZope/Plone; lansarea primei versiunevaluarea funcţionalităţii acestuia; extinderea portalului cu facilităţi privind identificarea partenerilor şi a competenţelor; importul de date suplimentare, ca activitate permanentă; darea în funcţiune a versiunii finale a portalului;

• WP7 – promovare şi diseminare: promovarea în noile state membre şi ţările candidate; promovarea în relaţia cu firmele şi comunităţile profesionale; realizarea şi distribparticiparea la evenimente IST la nivel european (CEBIT, conferinţele anuale IST, confChallenges;

• WP8 – evaluare şi analiză de impactreacţiei utilizatorilor primei veimplementarea propunerilor formulate; evaluarea versiunii finale a portalului cu implicarea Comitetului Executiv al utilizatorilor

• WP9 – întreţinere şi soluţii pentrusustenabilă: dezvoltarea de instruachiziţia automată a datelor; dezvoltapentru integrarea cu alte baze de date cu rol

42

Page 30: Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

ICI Raport de activitate 2006

A. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public de informaţii; dezvoltarea unui plan de afaceri pentru asigurarea continuităţii serviciilor după

Rezww.ist-world.org/)

r

are în baza de

• iagramei de ite entităţi reprezentate prin

de date

date toate produsele

i

noile şi viitoarele state

aces zat: tive de date la nivel

o ului acestor date în baza de

i a

finalizarea proiectului.

ultate: Portalul în versiunea 2006 (http://wofe ă următoarele funcţionalităţi:

• căutare (căutare simplă şi avansată după organizaţii, proiecte, experţi, publicaţii) şi navigdate integrată,

tehnica de vizualizare analitică a dcolaborare dintre diferinformaţiile stocate,

• interfaţa de import-export pentru seturileXML compatibile cu CERIF.

De asemenea, au fost elaborate şi preşi rapoartele periodice, conform planului de activitate al pro ectului.

Ca şi ceilalţi reprezentanţi dinmembre ale UE, ICI Bucureşti a avut ca principală sarcină asigurarea unui nivel de relevanţă corespunzător (ca volum şi arie de cuprindere) pentru datele referitoare la domeniul cercetării-dezvoltării IST în România. In

t sens, principalele sarcini îndeplinite au viidentificarea surselor reprezentanaţi nal, asigurarea importdate IST World, asigurarea interfeţei în limba românăpentru serviciile portalului şi activitatea de promovare şi diseminare a informaţiei privind oferta de serviciproiectului.

Contacte externe: Director proiect dr. Hans Uszkoreit – Centrul German de Cercetare în Inteligenţă Artificială (DFKI) din Saarbrucken

Proiectul integrat „COOPERS - Co-operative Networks for Intelligent Road Safety” Responsabil proiect ICI: dr. ing. mat. Gabriela Rodica Hrin [email protected] (021) 316.52.62

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 2006 - 2009 în cadrul Programului european Cadru 6 prin contractul 026814.

Participanţi: • VIA via donau - Österreichische Wasserstraßen-

Gesellschaft mbH – AT (coordonator);

• HIT HiTec-Vereinigung High-Tech Marketing – AT;

• SEI ARC Seibersdorf Research GmbH – AT;

• ARS ARS Traffic &NL;

Transport Technology BV –

Space Agency (ESA);

H – DE;

r

• mbH – DE;

gliga Tekniska Högskolan – SE;

• APP Applus + CTC – ES;

d

s and Simulation rsity of Crete – GR;

CZ;

ve Technology Solutions NV – BE;

etare ICI:

ing.

COO ă cele două componente ale tructura,

• SWA Swarco Europe GmbH – AT;

• EYI Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.A. – IT;

• ASF ASFINAG - Autobahnen- und Schnellstrassen- Finanzierungs- Aktiengesellschaft – AT;

• FAV Forschungs- und Anwendungsverbund Verkehrssystemtechnik/ TSB – DE;

• ABC Austrian Broadcasting Corporation Traffic Department – AT;

• TUW Technische Universität Wien (Vienna University of Technology) – AT;

• ASC Ascom – CH;

• TRG University of Southampton – UK;

• IPW IPW Ingenieurbüro - DE ;

• OBB Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium desInnern – DE;

• DOR Dornier Consulting GmbH – DE;

• GEW GEWI Hard- und Software Entwicklungsgesellschaft mbH – DE;

• BRE Autostrada del Brennero S.p.A. – IT;

• VEG VEGA Informations-Technologien GmbH – DE;

• ESA European

• LOD Politechnika Lodzka (Technical University of Lodz) – PL;

• LUC Lucent Technologies – DE;

• TRA TRANSVER Gmb

• FIR Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung deangewandten,Forschung e.V. – DE;

ELC Elcon mobility Gesellschaft für Telematik, Verkehrs & Datentechnik

• EFK Efkon AG – AT;

• VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut – SE;

• KTH Kun

• NET TeamNet International SA – RO;

• STH S&T Hermes Plus – SLO;

• INO INESC Inovaçao Instituto de Novas Tecnologias – PT;

• ICI National Institute for Research anDevelopment in Informatics – RO;

• TUC Dynamic SystemLaboratory/Technical Unive

• KYB Kybertec, s.r.o. –

• JAS JAST Sarl – CH;

• PHI Philips Innovati

• 38 BMW Bayerische Motoren Werke AG – DE;

• NAV NAVTEQ BV – NL.

Echipa de cercndr. i g. mat. Gabriela Rodica Hrin, ing. Lucian Emanuel

Anghel, progr. aj. Iuliana Marilena Iliescu (Neacşu), Mihaela Tomescu, ec. Marioara Duţu.

Obiectiv: PERS abordeaz

sistemului de transport rutier, vehiculul şi infrasca fiind părţi ce cooperează între ele ale soluţiei care va fi

43

Page 31: Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

ICI Raport de activitate 2006

A. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

elaborată. Proiectul pune accentul pe lipsa dezvoltării de aţii telematice inovaaplic tive destinate structurii rutiere şi

ng realizarea ului” prin . Misiunea

pacităţilor de

În aflux al traficului au un rol principal în

t din şi cooperează pentru

itde c logii vor constitui baza unui

erativ, permiţând

şi stadiu: lasării într-un mod eficient a

rastructură) permit administrarea

logia

vehifi c inovative pentru comunicaţia între

a

, printr-o abordare pas cu pas, l pentru schimbul

dura rului rutier se va modifica

refer esponsabilitatea privind oferirea în timp i de încredere.

hiculelor, managementul şi controlul

ului, standarde noi, poziţionare precisă;

comunicaţiei V2V cu comunicaţia I2V;

a rolurilor şi responsabilităţilor actorilor în

an de derulare a proiectului au fost elaborate spre eficientizarea şi siguranţa

ezultatele elaborate de echipa ICI sunt următoarele:

• linii directoare privind arhitectura naţională a sistemelor inteligente de transport;

• soluţii noi pentru sistemele inteligente de transport rutier.

Open Method of Coordination - Public technology procurement (OMC PTP) Responsabil proiect ICI: prof. dr. ing. Doina Banciu [email protected]

are ca obiectiv pe termen lu„managementului cooperativ al traficcomunicarea între vehicule şi infrastructurăproiectului COOPERS este activarea cacomunicaţie ale infrastructurilor rutiere.

cest scop, operatorii rutieri care sunt responsabili de ul sigur şi eficient

proiect. Operatorii rutieri parteneri în proiect sunAustria, Germania, Italia şi Olanda , (021) 316.01.54

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada Ianuarie 2007 – Decembrie 2008 în cadrul Programului Cadru 6, Contract nr. 043013, finanţat de Uniunea Europeană.

Participanţi: • Institute for the promotion of Innovation by Science

and Technology in Flanders (IWT) - Belgia – Coordonator proiect;

• VDI/VDE-Innovation - Technik GmbH (VDI/VDE-IT) – Germania;

• The Ministry of Economic Affairs, Olanda;

• VINNOVA - The Swedish Agency for Innovation Systems – Suedia;

• Mediterranee Technologies, Franţa;

• Latvian Technological Center, Letonia;

• Slovak Productivity center, Slovacia;

• Regional Vice Ministry for Telecommunications and Information Society of the Valencian region (SATSI) Spania;

• Department of Trade and Industry (DTI), UK;

• Technopolis Group, Belgia;

• National Institute for R&D in Informatics (ICI), România..

Echipa de cercetare ICI: prof. dr. ing. Doina Banciu, Adrian-Aureliu Vătăman, Vasile Iacob, Mihai Ştefan.

Obiectiv: Proiectul urmăreşte constituirea unui grup de experţi din diferite domenii, în vederea realizării unei platforme ce va analiza diferitele forme de achiziţii pre-comerciale şi implicaţiile acestora.

Scopul final al proiectului este realizarea unui ghid de bună practică în acest domeniu, destinat în special:

• factorilor de decizie, ce trebuie informaţi asupra importanţei şi beneficiilor achiziţiilor pre-comerciale;

• agenţiilor de achiziţii, ce au nevoie de consultanţă şi informare asupra acestui proces;

• firmelor ce vor fi implicate în acest tip de achiziţii.

Acest ghid va cuprinde:

• descrierea detaliată a procedurilor; • descrierea rolului fiecărui participant în cadrul

procedurilor de achiziţii;

abordarea la nivel european pentru proiectarea de arh ecturi, interfeţe, tehnologii de detectare şi tehnologii

omunicaţii. Aceste tehnosistem vehicul - infrastructură coopsatisfacerea cerinţelor utilizatorilor referitoare la siguranţă, eficienţă şi durabilitate în traficul rutier.

Descriere Pentru gestionarea depvehiculelor al căror număr este în continuă creştere sunt necesare noi tehnologii şi metode.

Sistemele cooperative dezvoltate pe baza telematicilor avansate (vehicule şi inftraficului dens într-un mod sigur şi eficient. Pe baza cercetării aflată în desfăşurare privind tehnoinstalată la bordul vehiculului şi comunicaţia între

cule (vehicle to vehicle communication - V2V), vor reate soluţii

infrastructură şi vehicule (communication between infrastructure & vehicles - I2V) în scopul explorării

tor opţiuni destinate unei maiaces bune utilizări a cap cităţii disponibile a infrastructurii.

Proiectul implementeazăreţe e de comunicaţii convergente (I2V)de informaţii importante privind siguranţa în timp real pe

ta călătoriei. Rolul operatoşi va trebui să fie redefinit în funcţie de îndatoririle sale

itoare la rreal de informaţii precise ş

Cercetarea se axează pe scenarii consistente pentru problemele pe termen lung orientate pe implementarea de inovări tehnologice şi instituţionale pentru sisteme cooperative care iau în considerare necesităţile utilizatorilor privind funcţiile nucleu (siguranţa drumurilor şi a vetraficului) precum:

• aplicaţii şi soluţii tehnologice noi pentru echipamentele destinate infrastructurii, arhitectura sistem

• integrarea sistemelor de taxare în conceptul sistemelor cooperative;

• integrarea

• redefinirelanţul valoric bazat pe modele de afaceri şi cercetare în cadrul legal de lucru.

În primul soluţii tehnice orientatetransportului rutier.

Rezultate: R

44

Page 32: Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

ICI Raport de activitate 2006

A. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

45

• condiţii ce trebuie îndeplinite de participanţii la achiziţii.

Descriere şi stadiu: Proiectul OMC PTP doreşte să perfecţioneze procedurile de achiziţii pre-comerciale în diferite domenii tehnologice punând accentul pe folosirea acestora pentru a stimula procesul de inovare şi cercetare-dezvoltare în spaţiul comunitar.

Se doreşte realizarea unui manual-ghid ce va cuprinde un set de reguli şi proceduri specifice, informaţii de natură legală, precum şi diferite exemple pozitive şi negative din domeniu.

Proiectul conţine 6 pachete de lucru, urmărind toate aspectele procedurilor de achiziţii precomerciale, amintite mai sus.

Rezultate: Proiectul este în desfăşurare, fiind deja organizate 2 workshop-uri internaţionale ce au urmărit tematica abordată.

Contacte externe: Peter Thevissen, Director Proiect, IWT, Belgia, ( [email protected])