t i SISTEM DE ILUMINAT SOLAR 9W r t s B - iproeb.ro 9W.pdf · Panou fotovoltaic: maxim 8 m Power...

2
Sistemele de iluminat cu panouri fotovoltaice sunt recomandate pentru iluminatul spaþiilor publice urbane sau rurale, parcuri, alei, depozite, pensiuni sau case izolate. Reprezinta soluþia optimã ce conferã independenþã faþã de reþeaua electricã, fiind uºor de montat chiar ºi în locuri greu accesibile. Bistrita SISTEM DE ILUMINAT SOLAR 9W Iproeb sa Acumulator : Panou solar : Regulator de încãrcare : Corp iluminat : 5 ani sau 800 de cicluri de încãrcare 20 de ani 10 ani >50 000 ore Cer senin cu soare puternic : Cer cu câþiva nori : Cer înnorat : Cer înnorat ºi ceaþã : Curent absorbit de corpul de iluminat, mãsurat la acumulator : Autonomia de funcþionare : Timp maxim de funcþionare a lãmpii : curent încãrcare 7,5A curent încãrcare 4,4A curent încãrcare 1,7A÷2,2A curent încãrcare 0,6A 0,8A 3÷5 zile vara 3 zile iarna 14,5 ore-noapte Conul de distributie a luminii pentru lampa de 9W Curba de distribuie a luminii Stâlp metalic pentru panouri fotovoltaice: Corp iluminat : Acumulator: Regulator de încãrcare: Panou fotovoltaic: maxim 8 m Power LED 9W cu posibilitate de a seta temporizari pt 9W si 4,5W 90Ah-12V seria BSB Solar 10A PWM policristalin 90Wp 1 ACCEPT ELECTRICA Laborator incercari acreditat RENAR Nr. LI 049-L AUT AUTORIZATIE DE FURNIZOR FEROVIAR TUV h 2 m h 4 m h 6 m 108 lux 27 lux 12 lux ˘ = 12 m ˘ = 7 m ˘ = 3 .5 m

Transcript of t i SISTEM DE ILUMINAT SOLAR 9W r t s B - iproeb.ro 9W.pdf · Panou fotovoltaic: maxim 8 m Power...

Page 1: t i SISTEM DE ILUMINAT SOLAR 9W r t s B - iproeb.ro 9W.pdf · Panou fotovoltaic: maxim 8 m Power LED 9W cu posibilitate de a seta temporizari pt 9W si 4,5W 90Ah-12V seria BSB Solar

Sistemele de iluminat cu panouri fotovoltaice sunt recomandate pentru iluminatul spaþiilor publice urbane sau rurale,parcuri, alei, depozite, pensiuni sau case izolate. Reprezinta soluþia optimã ce conferã independenþã faþã de reþeauaelectricã, fiind uºor de montat chiar ºi în locuri greu accesibile.

Bis

trita

SISTEM DE ILUMINAT SOLAR 9W

Iproeb sa

Acumulator :

Panou solar :

Regulator de încãrcare :

Corp iluminat :

5 ani sau 800 de cicluri de încãrcare

20 de ani

10 ani

>50 000 ore

Cer senin cu soare puternic :

Cer cu câþiva nori :

Cer înnorat :

Cer înnorat ºi ceaþã :

Curent absorbit de corpul de

iluminat, mãsurat la acumulator :

Autonomia de funcþionare :

Timp maxim de funcþionare a lãmpii :

curent încãrcare 7,5A

curent încãrcare 4,4A

curent încãrcare 1,7A÷2,2A

curent încãrcare 0,6A

0,8A

3÷5 zile vara

3 zile iarna

14,5 ore-noapte

Conul de distributie a luminii pentru lampa de 9WCurba de distribuie a luminii

Stâlp metalic

pentru panouri fotovoltaice:

Corp iluminat :

Acumulator:

Regulator de încãrcare:

Panou fotovoltaic:

maxim 8 m

Power LED 9W cu posibilitate de a seta

temporizari pt 9W si 4,5W

90Ah-12V seria BSB Solar

10A PWM

policristalin 90Wp

1 ACCEPT

ELECTRICA

Laborator

incercari acreditat

RENAR Nr. LI 049-L

AUTAUTORIZATIEDE

FURNIZORFEROVIAR

TUV

h 2 m

h 4 m

h 6 m

108 lux

27 lux

12 lux Æ = 12 m

Æ = 7 m

Æ = 3.5 m

Page 2: t i SISTEM DE ILUMINAT SOLAR 9W r t s B - iproeb.ro 9W.pdf · Panou fotovoltaic: maxim 8 m Power LED 9W cu posibilitate de a seta temporizari pt 9W si 4,5W 90Ah-12V seria BSB Solar

IPROEB S.A. BistritaDrumul Cetatii, nr. 19 420063, Bistrita

tel: 0263-238164; fax: 0263-234701e-mail: [email protected] Internet: http://www.iproeb.ro

Sistem de asigurarea calitatii ISO 9001 certificat de din GermaniaTÜV SÜD Management Service GmbH

Iproeb saSISTEM DE ILUMINAT SOLAR 9W

Sistemul de iluminat solar 9W a fost testat în funcþionare pe perioada iernii în municipiul Bistriþa. S-au monitorizat urmãtorii parametrii:

-timpul de funcþionare al lãmpii-curentul de încãrcare-capacitatea de generare a panoului-fluxul luminos

Analiza datelor înregistrate în aceastã perioadã, certificã un comportament corespunzãtor al sistemului fotovoltaic chiar în zile cu luminozitate minimã (3÷4 zile consecutive), temperaturi negative de pânã la -20°C, depunerea unui strat mare de

zãpadã – situaþii dintre cele mai defavorabile care pot apare în perioada rece.

Facilitãþi opþionale

Programarea opþionalã a parametrilor de funcþionare ai lãmpii astfel : - funcþionarea lãmpii pe întreaga duratã la putere nominalã (9W). - funcþionarea pe un interval orar cuprins între 0÷9 ore la putere nominalã, dupã care, funcþionarea la 50% din putere pentru diferenþa de interval.

Montarea de senzori de miºcare pentru comanda funcþionãrii lãmpii numai în cazul în care senzorii detecteazã un corp în miºcare pe o razã de 12m.

Realizarea compartimentului pentru acumulatori în douã variante constructive: la baza stâlpului sau pe stâlp la înãlþimea solicitatã de beneficiar.

Dotarea sistemului cu un invertor care poate asigura alimentarea temporarã cu o tensiune de 220 Vc.a. a unor consumatori.

Realizarea montajului de cãtre client cu respectarea instrucþiunilor de montaj indicate, sau de cãtre echipe specializate ale producãtorului.

Utilizarea unui controler cu facilitãþi de conectare la reþeaua naþionalã.

Variatia tensiunii pe panou si baterie( experimental - conditii de iarna)

2 ACCEPT

ELECTRICA

Laborator

incercari acreditat

RENAR Nr. LI 049-L

AUTAUTORIZATIEDE

FURNIZORFEROVIAR

TUV