T E O L O G I E - fift.ugal.ro · Arhim. Daniil Oltean - Sfânta Scriptură în Patericul egiptean....

3
EPISCOPIA DUNĂRII DE JOS UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS FACULTATEA DE ISTORIE, FILOZOFIE ŞI TEOLOGIE T E O L O G I E ŞI E D U C A Ţ I E LA DUNĂREA DE JOS FASCICULA VII Volum tipărit cu binecuvântarea PS dr. CASIAN CRĂCIUN, Episcopul Dunării de Jos EDITURA EPISCOPIEI DUNĂRII DE JOS GALAŢI, 2008

Transcript of T E O L O G I E - fift.ugal.ro · Arhim. Daniil Oltean - Sfânta Scriptură în Patericul egiptean....

Page 1: T E O L O G I E - fift.ugal.ro · Arhim. Daniil Oltean - Sfânta Scriptură în Patericul egiptean. Cunoaştere teologică şi spiritualitate monastică..... 284 Prof. dr. Gina-Lumini

TEOLOGIE ŞI EDUCAŢIE LA DUNĂREA DE JOS

3

EPISCOPIA DUNĂRII DE JOS UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS

FACULTATEA DE ISTORIE, FILOZOFIE ŞI TEOLOGIE

T E O L O G I EŞI

E D U C A Ţ I ELA DUNĂREA DE JOS

FASCICULA VII

Volum tipărit cu binecuvântareaPS dr. CASIAN CRĂCIUN,

Episcopul Dunării de Jos

EDITURA EPISCOPIEI DUNĂRII DE JOSGALAŢI, 2008

Page 2: T E O L O G I E - fift.ugal.ro · Arhim. Daniil Oltean - Sfânta Scriptură în Patericul egiptean. Cunoaştere teologică şi spiritualitate monastică..... 284 Prof. dr. Gina-Lumini

TEOLOGIE ŞI EDUCAŢIE LA DUNĂREA DE JOS

375

CUPRINS

O nouă punte spirituală pentru universitariişi studenţii dunăreni († Casian, Episcopul Dunării de Jos) ................. 5

† Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române -Sfânta Liturghie - izvor de viaţă sfântă şi lumină veşnică ................... 7

† Casian, Episcopul Dunării de Jos -Păstor şi misionar, înţelept şi cumpătat, slujitor harnicşi competent în duhul tradiţiei echilibrate,Arhiepiscopul dr. Antim Nica la un secol de la naştere ..................... 13

Pr. prof. dr. Nicolae D. Necula - Se citeşte şi se explicăSfânta Scriptură în cultul divin public ortodox? ............................... 33

Diac. prof. Ioan Caraza - Lecţionarul liturgic ortodoxşi restaurarea templului Duhului Sfânt în inimi prin Hristos ........... 41

Pr. conf. dr. Ionel Ene - Sfântul şi sfinţenia în opera lui Eminescu ........ 83

Conf. dr. Lucia Balint - Omul şi natura.Criza ecologică actuală reflectată în textele sfinteşi în cercetările ştiinţifice ................................................................. 100

Conf. dr. Mihaela-Denisia Liuşnea - Consideraţiiprivind raporturile culturale şi religioasedintre ţările române şi Sfintele Locuri,în perioada domniei Sfântului Constantin Brâncoveanu ................. 121

Conf. dr. Doina Marta Bejan - Traducerile textului biblic,momente ale racordării culturii românela comunitatea culturală europeană ................................................ 127

Pr. lect. dr. Leontin Popescu - Bioetica şi perspectiva creştină ............ 132

Pr. lect. dr. Dorin-Gabriel Pandele - Principii fundamentaleale editorilor Bibliei de la Bucureşti - 1688 .................................... 191

Pr. asist. dr. Cristian Gagu - Cult şi cultură în limba românăîn secolele XV-XVII .......................................................................... 198

Page 3: T E O L O G I E - fift.ugal.ro · Arhim. Daniil Oltean - Sfânta Scriptură în Patericul egiptean. Cunoaştere teologică şi spiritualitate monastică..... 284 Prof. dr. Gina-Lumini

EPISCOPIA DUNĂRII DE JOS

376

Pr. asist. dr. Sorin Marinescu - Cuvântul mântuitor al Scripturiiîn societatea de astăzi ...................................................................... 215

Pr. asist. dr. Ovidiu Soare - Importanţa Sfintei Scripturide la 1688 pentru viaţa religioasă din spaţiul românesc ................. 223

Pr. asist. drd. Ionel Ostache - Biblia de la 1688 -Monument al limbii române ............................................................. 238

Pr. asist. drd. Constantin I. Oancea - Predica de pe munte(Comentariu la Evanghelia după Matei 5, 13-48) ........................... 246

Arhim. Daniil Oltean - Sfânta Scriptură în Patericul egiptean.Cunoaştere teologică şi spiritualitate monastică ............................ 284

Prof. dr. Gina-Luminiţa Scarlat - Despre biblicitateaunor termeni nebiblici şi nebiblicitatea unor termeni biblici .......... 300

Pr. drd. Lucian Petroaia - Rânduiala Proscomidieiîn Liturghierul românesc.................................................................. 309

Drd. Stelian Gomboş - Despre comuniunea liturgicăîn Iisus Hristos - ca premiză a comuniuniipopoarelor într-o Europă creştină ................................................... 332

Drd. Marian Ionescu - Faptele Apostolilor 4, 36 - 5, 11.Exegeză biblică ................................................................................ 339

Pr. conf. dr. Ionel Ene - Gânduri pe margineaunei conferinţe internaţionale. Sibiu 7-9 aprilie 2008 .................... 365

Maricela Lovin - Roade ale parteneriatului academicdintre departamentul teologicde la Galaţi şi Universitatea Reutlingen - Ludwigsbarg ................. 371