Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

42
Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii Tema 4 Diana Gratie (AI) Mihai Balan (MTI) Vlad Cănănău (MTI)

description

Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii. Tema 4. Diana Gratie (AI) Mihai Balan (MTI) Vlad Cănănău (MTI). Cuprins. Introducere – SCM SCM Software Logistică Software pentru logistică Managementul Depozitelor  Gestionarea Stocurilor Links. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

Page 1: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și

desfacerii

Tema 4

Diana Gratie (AI)Mihai Balan (MTI)

Vlad Cănănău (MTI)

Page 2: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

Cuprins

• Introducere – SCM• SCM Software• Logistică• Software pentru logistică• Managementul Depozitelor • Gestionarea Stocurilor• Links

Page 3: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

Supply chain management (SCM)

• Managementul unei reţele de procese interconectate cu scopul de a produce un bun/serviciu

• Achiziţia, transportul şi depozitarea materiilor prime

• Transformarea materiilor în produse finite

• Distribuţia bunurilor

Page 4: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

Funcţii ale SCM

• Managementul depozitelor• Gestionarea stocurilor• Logistica• Configuraţia reţelei de distribuţie• Strategia de distribuţie• Integrarea informaţiilor• Cash-flow

Page 5: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

Niveluri în SCM(1)

• Strategico Optimizarea reţelei de depozite(număr,

locaţie, centre de distribuţie)o Parteneriate strategice cu furnizori,

distributori şi clienţio Managementul ciclului de viaţă al

produsuluio Decizii privind locaţiile de producţie şi de

desfacere

Page 6: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

Niveluri în SCM(2)

• Tactico Decizii privind furnizorii şi comenzileo Decizii de producţieo Decizii privind inventarul bunurilor(cantitate,

locaţie, calitate)o Strategii de transport(frecvenţă, rute, contracte)o Benchmarking şi best practiceso Focus pe cerere

Page 7: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

Niveluri în SCM(3)

• Operaţionalo Planuri zilnice de producţie şi distribuţieo Planificarea producţiei pentru fiecare etapă de

prelucrareo Prognoze şi planificarea cereriloro Planificarea resurselor(în colaborare cu

furnizorii)o Gestionarea constrângerilor de pe lanţul de

producţieo Inventariere, depozitare şi livrare a bunurilor

Page 8: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

SCM – DE CE?

• Globalizare

• Companii multinaţionale

• Reducerea costurilor de producţie

• Lărgirea pieţei de desfacere

Page 9: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

SCM Software

• WMS(Warehouse management system )• TMS(Transportation management system )• ITL(International trade logistics )• SRM(Supplier relationship management )• DM(Demand management )• Supply chain analytics• Order management

Page 10: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

SCM Software

• Reţea de furnizori, producători şi clienţi• Câştiguri:

o Furnizorii ştiu câtă materie primă să livrezeo Producătorii ştiu cât material să comande pentru că pot

prezice evoluţia pieţeio Vânzătorii nu stau cu rafturile goale

• Cooperare forţată: vrei să vinzi la noi, faci publice datele pe care le vrem

• Just-in-time manufacturing: se produce atât cât poate piaţa să consume=>nu se blochează capital în stocuri

Page 11: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

Logistică

• Managementul traseului parcurs de bunuri, informaţii sau alte resurse incepând cu originea si terminând cu punctul de consum , pentru a respecta cerinţele clienţilor

• Face parte din lanţul de aprovizionare, care planifică, implementează şi controlează fluxul stocării de bunuri

• Managementul materialelor, managementul canalelor, distribuție, afacere, supply chain management

Page 12: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

Funcţii de logistică

• Managementul inventarului

• Transport

• Depozitare

• Organizare şi planificare a acestor activităţi

Page 13: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

Logistică din surse externe(1)

• In-houseo activităţile de logistică sunt executate în cadrul aceleiaşi

companii• 3PL(3rd Party Logistics)

o presupune folosirea unei organizaţii externe pentru executarea unor activităţi care în mod tradiţional se executau în cadrul firmei ex: angajarea unei alte companii pentru efectuarea

transportului marfurilor Logistics Systems Inc. (LSI)

Page 14: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

Logistică din surse externe (2)

• 4PLo un integrator care reuneşte resursele, capabilităţile şi

tehnologia propriei organizaţii şi a altor oganizaţii pentru a planifica, construi şi executa o soluţie pentru întregul lanţ de producţie

•  Logistică de urgenţăo folosită pentru a muta rapid bunuri în cazuri excepţionale;

de obicei e oferită de specialişti

Page 15: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

Tipuri de logistică

• Logistica de afaceri

o A avea toate materialele necesare în cantitatea necesară la timpul şi locul potrivit, cu preţul potrivit 

o Cuprinde toate sectoarele industriei

o Targetul este ca ciclul de viaţă al produsului şi lanţul de distribuţie să funcţioneze cât mai eficient

o Inbound/outbound logistics

Page 16: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

Tipuri de logistică

• Logistica de producţie

o Toate procesele de logistică dintr-o întreprindere

o Fiecare utilaj are materialele necesare la timpul potrivit în cantitatea şi calitatea potrivite

o Accelerarea şi optimizarea fluxului prin procese care adaugă valoare, şi eliminarea proceselor care nu adaugă valoare

Page 17: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

Adăugarea de valoare

• RVA(real-value-add)o Schimbarea formei, sau adăugarea unei funcţionalităţi pt

care clientul e dispus sa plătească o contribuie la satisfacerea clientului(comenzi, producţie,

livrare)• BVA(business-value-add)

o nu adaugă valoare dpdv al clientului, ci al companiei  • NVA(non-value-add) - 90% din timp

o  Pot fi scoase din proces fără consecinte asupra produsului(depozitare, transport, verificări)

Page 18: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

Reverse Logistics

Înainte • stocare produse returnate

 • costuri cu distrugerea

produselor returnate • clienţi nemulţumiţi

Cu logistică: •  procese de adăugare

valoare la retururi• procesul de returnare• reintroducerea în stoc• "lustruirea" şi vânzarea• returnarea costului

produselor • stocare pe baza codului de

bare• reciclare

Page 19: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

Software pentru logistică

• Tehnologie pentru transportatori• Automatizarea fluxului de informaţii în organizaţie,

dar şi între departamente şi furnizori• Plan optim de încărcare a camioanelor• Ghid de trasee• Livrarea se face cu toate datele privitoare la ea

gata procesate• Comunicare cu transportatorii prin e-mail sau

online• Update-uri privind încărcătura şi facturi electonice

Page 21: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

Managementul depozitelor

• Parte esențială a lanțului de aprovizionare (Supply Chain Management), strâns legată de procesele și serviciile de logistică

• Monitorizează progresul și traseul bunurilor dintr-un depozit• Are în vedere:

o infrastructura fizică a depozituluio sistemele de urmărireo comunicația dintre punctele de producție sau cu alte

depozite• În cazul unui model de distribuție ierarhic (multi-echelon) are

în vedere și comunicarea și tranzacțiile dintre depozitele de pe nivele diferite:o depozite centraleo depozite regionaleo depozite locale

Page 22: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

Managementul Depozitelor - Warehouse Management Systems• Au ca obiectiv oferirea unui set de procese automatizate pentru

o tratarea recepției și a retururilor în depozito modelarea și administrarea facilităților fizice de stocareo administrarea stocurilor din depozito integrarea cu sistemele de logistică, prelucrare a comenzilor și comisionare

• Direcționează și optimizează aprovizionarea și eliminarea din stoc a bunurilor folosind informație în timp real despre utilizarea și starea lor

• De cele mai multe ori folosesc tehnologii automatizate de captură de date pentru monitorizarea fluxului și a stării bunurilor:o scannere de coduri de bareo rețele wirelesso sisteme RFID

• Datele sunt sincronizate într-o bază de date pe baza căreia se pot genera rapoarte sau lua decizii

Page 23: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

Mangementul Depozitelor - Stocarea și regăsirea mărfii• Una din funcțiile cele mai importante ale unui sistem WMS• Cantitatea și locația bunurilor din depozit pot fi introduse

manual la recepție sau se pot folosi modalități automatizate de identificare a mărfii:o coduri de bareo tag-uri RFID

• Există sisteme încorporate care se pot folosi pe utilajele de manipulare (motostivuitoare, etc.) pentru regăsirea mărfii

• În cazul depozitelor automatizate se face fără manipulare umană

Page 24: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

Managementul depozitelor - Criterii de înmagazinare• Se dorește optimizarea

o spațiului de stocareo circuitului mărfurilor în depozit. De exemplu:

recepția se face într-un capăt al clădirii stocarea se face în mijloc livrările se fac în celălalt capăt al clădirii

• Respectarea unor restricțiio produse cu condiții stricte de stocare o produse fragile o produse care nu trebuie depozitate împreună

• Restricții adiționale pot apărea în cazul depozitelor automatizate

Page 25: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

Managementul Depozitelor - Comisionare• Reprezintă combinarea bunurilor dintr-o formă de

împachetare în altă formă de împachetare (containere, paleți, pachete)

• Tipuri de comisionare:o Consolidare (Consolidation warehouses)o Împărțire (Break bulk warehouses)o Cu procesare sau întârziere (e.g. Bright can labeling

warehouses, etc.)

Page 26: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

Managementul Depozitelor - Comisionare• Consolidare (Consolidation warehouse)

o produse din mai multe surse sunt combinate pentru livrarea către un singur beneficiar

o avantajos din punct de vedere logistic și al transportului

Page 27: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

Managementul Depozitelor - Comisionare• Împărțire (Break bulk warehouse)

o un astfel de depozit primește comenzi combinate ale mai multor clienți de la producător și livrează comenzile individuale clienților

o scade costurile de transport și dificultatea de urmărire a produselor

Page 28: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

Managementul Depozitelor - Comisionare• Depozite cu procesare

o folosite pentru a întârzia livrarea până la cunoașterea cereriio de obicei realizează activități ușoare de producție, cum ar fi:

împachetarea (în ambalajul final) etichetarea, etc.

o folosite pentru produse cu producție (ex: produsele agricole) sau consum sezonier

o în cazul produselor agricole de exemplu, ele pot fi ambalate în ambalaje „blank” si etichetate doar când un distribuitor plaseaza o comandă

Page 29: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

Gestionarea stocurilor

Inventory management software (IMS)Folosit pentru:• urmărirea cantităților de produse aflate în stoc (în unul sau

mai multe depozite, puncte de lucru etc.);• administrarea comenzilor, atât de la clienți cât și către

distribuitori/importatori;• efectuarea de vânzări și livrări.

În cazul industriei de manufactură:• crearea de comenzi;• necesar de materiale;• alte documente utilizate în producție.

Page 30: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

Necesitatea IMS

Înlocuirea metodelor tradiționale:• pe hârtie;• fișiere de calcul tabelar (Excel).

Previne• Acumularea de stocuri;• Penuria.

Permite• Acces concomitent;• Acces la distanță;• Optimizarea distribuției stocurilor (în cazul mai multor locații

administrate);• Mecanisme de backup.

Page 31: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

Componente

• Urmărirea bunurilor (Asset tracking)Oferă informații despre stocuri, locația lor, stare etc.

• Codificare (Barcoding)Crearea de coduri unice pentru diferite bunuri (dacă nu au/nu se dorește folosirea acelora deja existente).

• Administrarea comenzilor (Order management)Folosit pentru a atenționa asupra scăderii cantității sub un anumit prag, comandă automată la furnizor.

• Administrarea serviciilor (Service management)Folosit în principal de companii care oferă servicii, pentru administrarea costului materialelor folosite (inclusiv facturare).

Page 32: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

Scopul IMS

• Menținerea echilibrului dintre stocuri prea mari și insuficiente;

• Urmărirea produselor în timpul mișcării între locații și primirea lor;

• Selectarea, împachetarea și livrarea produselor dintr-o locație;

• Jurnalizarea vânzărilor și a nivelului stocurilor;

• Reducerea numărului de produse demodate, expirate, perisate etc.

Page 33: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

Avantaje și Dezavantaje

• Optimizarea costurilor operaționale;

• Organizarea depozitului;

• Actualizarea datelor;

• Economisirea timpului;

• Costul adițional necesar achiziționării și rulării;

• Complexitate (necesită training și/sau timp de acomodare);

Page 34: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

Exemple de IMS

IntelliTrack ISRP    http://www.intellitrack.net/inventory_shipping_receiving_picking.asp

QuickBooks Inventory Tracking    http://www.trackinginventorysoftware.com

Almyta Inventory Software    http://www.almyta.com/default.asp

Accvision ABMIS Professional    http://www.accvision.com/product.htm

Page 35: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

IMS pentru Printec

Page 36: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

IMS pentru Printec

Page 37: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

IMS pentru Printec

Page 38: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

IMS pentru Printec

Page 39: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

LinksLogistică• http://en.wikipedia.org/wiki/Logistics• http://www.logisticsystem.com/about/• http://media.wiley.com/product_data/excerpt/77/04708491/0470849177.pdf• http://www.andlor.com/ • http://www.youtube.com/watch?v=SlK7qDLjmZ4• http://vimeo.com/6926134• http://vimeo.com/6925781• http://media.wiley.com/product_data/excerpt/77/04708491/0470849177.pdf• http://www.ups-scs.com/logistics/distribution.html• http://www.inboundlogistics.com/3pl/top100.shtml

http://www.afsi.com/warehouse-voice-rf-screenshots.asp

Page 40: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

Warehouse Management Software

• http://www.intellitrack.net/warehouse_management_system_WMS.asp• http://www.gyte.edu.tr/dersler/546/%C4%B0%C5%9EL%20654/10-Warehous

e%20Management.ppt• http://logistics.about.com/od/tacticalsupplychain/a/wms_best_prac.htm • http://www.inventoryops.com/warehouse_management_systems.htm• http://logistics.about.com/od/supplychainsoftware/a/ImplementingWMS.htm• http://logistics.about.com/od/forsmallbusinesses/a/warehouse_plan.htm

Page 41: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

Inventory Management Software

• http://www.entrepreneur.com/management/operations/inventory/article21852.html

• http://www.entrepreneur.com/management/operations/inventory/article21842.html

• http://www.referenceforbusiness.com/small/Inc-Mail/Inventory-Control-Systems.html

• http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703309704575413563940231170.html

• http://www.buzzle.com/articles/inventory-management-techniques.html• http://clockworkaccounting.com/inventory-control-systems/

Page 42: Sisteme informatice pentru asistarea aprovizionării și desfacerii

Cuprins

• Introducere – SCM• SCM Software• Logistică• Software pentru logistică• Managementul Depozitelor • Gestionarea Stocurilor• Links