Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

download Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

of 93

Transcript of Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  1/93

  EDEMULEDEMUL

  Defini ie fiziopatologic:Defini ie fiziopatologic: cre tere a volumului lichiduluicre tere a volumului lichiduluiintersti ial.intersti ial.

  Defini ie clinic:Defini ie clinic: cre tere clinic evident a volumuluicre tere clinic evident a volumuluilichidului intersti ial, la nivelul unui organ sau segmentlichidului intersti ial, la nivelul unui organ sau segment

  al corpului sau generalizat.al corpului sau generalizat.Edemul generalizat al corpului asociat cu prezen aEdemul generalizat al corpului asociat cu prezen a

  lichidului n cavit ilichidului n cavit i anasarc anasarc

  Edemul (subcutanat) semn clinic godeu (la presiuneaEdemul (subcutanat) semn clinic godeu (la presiunea

  cu degetul pe plan osos se observa o depresiune)cu degetul pe plan osos se observa o depresiune)

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  2/93

  EDEMULEDEMUL

  aracteristici:aracteristici: localizarelocalizare culoarea, temperatura tegumentelor supraiacenteculoarea, temperatura tegumentelor supraiacente sensibilitateasensibilitatea

  consisten a (u urin a cu care se produce godeul) consisten a (u urin a cu care se produce godeul) evolu ia n timp (circadianevolu ia n timp (circadian i!sau pe intervale maii!sau pe intervale mai

  mari).mari).

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  3/93

  EDEMULEDEMUL

  "E#$%&"E de formare a edemelor:"E#$%&"E de formare a edemelor:

  '. re terea presiunii hidrostatice la nivel capilar'. re terea presiunii hidrostatice la nivel capilar , prin cre terea presiunii, prin cre terea presiuniivenoase. oate fi:venoase. oate fi: ocalizat obstruc ia unui trunchi venosocalizat obstruc ia unui trunchi venos *eneralizat insuficien a cardiac*eneralizat insuficien a cardiac

  +. &cderea presiunii coloidosmotice plasmatice+. &cderea presiunii coloidosmotice plasmatice:: Deficit de sinteze proteice (albumine) insuficien a hepaticDeficit de sinteze proteice (albumine) insuficien a hepatic

  ierderi de proteine la nivel renal, intestinal, tegumentar (arsuri)ierderi de proteine la nivel renal, intestinal, tegumentar (arsuri). re terea presiunii coloidosmotice tisulare:. re terea presiunii coloidosmotice tisulare:

  re terea permeabilit ii capilare pentru proteine (albumine) re terea permeabilit ii capilare pentru proteine (albumine) #lterarea structurii proteinelor intersti iale cu formare de molecule mici active osmotic#lterarea structurii proteinelor intersti iale cu formare de molecule mici active osmotic #pari ia de cito-ine care altereaz permeabilitatea peretelui capilar (e inflama ie, #pari ia de cito-ine care altereaz permeabilitatea peretelui capilar (e inflama ie,

  alergie)alergie)

  /ase de neoforma ie cu permeabilitate mare (neoplazii)/ase de neoforma ie cu permeabilitate mare (neoplazii)

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  4/93

  EDEMULEDEMUL

  0. &cderea circula1iei limfatice:0. &cderea circula1iei limfatice:

  2bstruc1ie limfatic (e filarioza)2bstruc1ie limfatic (e filarioza) 2bstruc1ie ganglionar (e neoplazii, ecizii chirurgicale)2bstruc1ie ganglionar (e neoplazii, ecizii chirurgicale)

  3. #lterarea structurii proteinelor tisulare3. #lterarea structurii proteinelor tisulare:: e miedeme miedem

  #pari1ia edemului determin activarea sistemului de reten1ie a apei 4i#pari1ia edemului determin activarea sistemului de reten1ie a apei 4i$a n scpul men1inerii cantit1ii adecvate de lichide intracelular.$a n scpul men1inerii cantit1ii adecvate de lichide intracelular.

  5ipuri clinice de edeme:5ipuri clinice de edeme:

  generalizategeneralizatelocalizatelocalizate

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  5/93

  EDEMULEDEMUL

  1. EDEME GENERALIZATE1. EDEME GENERALIZATE

  aracteristici:aracteristici: &unt consecin1a unei leziuni de organ sau sistem&unt consecin1a unei leziuni de organ sau sistem &imetrice&imetrice resupun reten1ie de 63 l n spa1iul intersti1ial pentru a firesupun reten1ie de 63 l n spa1iul intersti1ial pentru a fi

  evidente clinicevidente clinic ocalizarea depinde de mecanismul de formare: edemele prinocalizarea depinde de mecanismul de formare: edemele princre4terea presiunii hidrostatice capilare 7 zonele declive8cre4terea presiunii hidrostatice capilare 7 zonele declive8edemele prin scderea presiunii coloidosmotice 7 zone deedemele prin scderea presiunii coloidosmotice 7 zone de1esut la (pleoape, fa1, scrot)1esut la (pleoape, fa1, scrot)

  EDEMULEDEMUL

  1. EDEME GENERALIZATE1. EDEME GENERALIZATE

  aracteristici:aracteristici: &unt consecin1a unei leziuni de organ sau sistem&unt consecin1a unei leziuni de organ sau sistem &imetrice&imetrice resupun reten1ie de 63 l n spa1iul intersti1ial pentru a firesupun reten1ie de 63 l n spa1iul intersti1ial pentru a fi

  evidente clinicevidente clinic ocalizarea depinde de mecanismul de formare: edemele prinocalizarea depinde de mecanismul de formare: edemele princre4terea presiunii hidrostatice capilare 7 zonele declive8cre4terea presiunii hidrostatice capilare 7 zonele declive8edemele prin scderea presiunii coloidosmotice 7 zone deedemele prin scderea presiunii coloidosmotice 7 zone de1esut la (pleoape, fa1, scrot)1esut la (pleoape, fa1, scrot)

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  6/93

  EDEMUL CARDIACEDEMUL CARDIAC

  aracteristici:aracteristici: #pare n %, prin staz venoas (cu cre4terea presiunii hidrostatice capilare) 4i#pare n %, prin staz venoas (cu cre4terea presiunii hidrostatice capilare) 4iscscderea debitului cardiacderea debitului cardiac

  %nsuficien1a cardiac dreapt:%nsuficien1a cardiac dreapt: rin staz venoas sistemicrin staz venoas sistemic #pare ini1ial n zonele declive, gambe, ulterior generalizat#pare ini1ial n zonele declive, gambe, ulterior generalizat

  ianotic, rece, nedurerosianotic, rece, nedureros %ni1ial moale, cu timpul devine mai consistent 4i greu depresibil (prin fibroz%ni1ial moale, cu timpul devine mai consistent 4i greu depresibil (prin fibroz

  subcutanat), cu colorarea brun a tegumentelor (depunere de hemosiderin) 9 dermitasubcutanat), cu colorarea brun a tegumentelor (depunere de hemosiderin) 9 dermitaocrocr

  Edemele cronice negliate se complic cu fisuri tegumentare, suprainfec1ie 4i devinEdemele cronice negliate se complic cu fisuri tegumentare, suprainfec1ie 4i devindureroase 4i ro4iidureroase 4i ro4ii

  %nsuficien1a cardiac st;ng:%nsuficien1a cardiac st;ng: &taza venoas capilar 7 dispnee de grade diferite (p;n la edemul pulmonar acut)&taza venoas capilar 7 dispnee de grade diferite (p;n la edemul pulmonar acut)

  EDEMULEDEMUL

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  7/93

  EDEMULEDEMUL

  EDEMUL HIPOPROTEINEMICEDEMUL HIPOPROTEINEMIC

  aracteristici:aracteristici: rin scderea presiunii coloidosmotice plasmatice, a albuminei sub +,3rin scderea presiunii coloidosmotice plasmatice, a albuminei sub +,3

  g!lg!l ocalizat ini1ial n zone cu 1esut la (pleoape, fa1a, scrot), apoiocalizat ini1ial n zone cu 1esut la (pleoape, fa1a, scrot), apoi

  generalizat, palid, alb, moale, las u4or godeu, temperatur normalgeneralizat, palid, alb, moale, las u4or godeu, temperatur normal

  auze:auze: #port proteic insuficient (de1inu1i, inani1ie cronic)#port proteic insuficient (de1inu1i, inani1ie cronic) &indroame de malabsorb1ie (absorb1ie deficitar intestinal de&indroame de malabsorb1ie (absorb1ie deficitar intestinal de

  proteine, vitamine etc)proteine, vitamine etc) &intez hepatic insuficient (ciroza hepatic)&intez hepatic insuficient (ciroza hepatic)

  ierderi de proteine (sdr nefrotic, enteropatie cu pierdere de proteine,ierderi de proteine (sdr nefrotic, enteropatie cu pierdere de proteine,arsuri)arsuri)

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  8/93

  EDEMULEDEMUL

  EDEMUL HEPATICEDEMUL HEPATIC

  iroza hepatic:iroza hepatic: "ecanisme: scderea sintezei de proteine (hipoproteinemice)

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  9/93

  EDEMUL RENALEDEMUL RENAL

  &dr nefrotic (E nefrotic):&dr nefrotic (E nefrotic): "ecanisme: hipoproteinemic prin pierdere urinar de proteine (peste ,3 g!+0 ore). &dr nefrotic"ecanisme: hipoproteinemic prin pierdere urinar de proteine (peste ,3 g!+0 ore). &dr nefrotic

  pur 9 albuminurie8 sdr nefrotic impur 9 proteinurie < hematurie (cu!fr insuficien renal)pur 9 albuminurie8 sdr nefrotic impur 9 proteinurie < hematurie (cu!fr insuficien renal)

  Edem hipoproteinemic: generalizat, palid, moale, temperatur normal, nedurerosEdem hipoproteinemic: generalizat, palid, moale, temperatur normal, nedureros%nsuficien a renal:%nsuficien a renal:

  ?inichiul nu mai poate elimina normal apa i srurile 7 reten ie hidrosalin n intersti iu 7 ?inichiul nu mai poate elimina normal apa i srurile 7 reten ie hidrosalin n intersti iu 7 edemedem

  Edem generalizat, ini ial la fa , palid, moale Edem generalizat, ini ial la fa , palid, moale

  $efrite (E nefritic):$efrite (E nefritic): "ecanism: afectare glomerular n *$, deficit de eliminare a sodiului i afectare capilar"ecanism: afectare glomerular n *$, deficit de eliminare a sodiului i afectare capilar

  &dr vasculorenal gravidic:&dr vasculorenal gravidic: "ecanism: reten ie ecesiv de sodiu"ecanism: reten ie ecesiv de sodiu %ni ial palpebral, la fa , apoi gambe, cu tendin la generalizare, moale, alb, pufos, mai %ni ial palpebral, la fa , apoi gambe, cu tendin la generalizare, moale, alb, pufos, mai

  accentuat diminea aaccentuat diminea a

  EDEMULEDEMUL

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  10/93

  EDEMULEDEMUL

  EDEMUL DE SARCINEDEMUL DE SARCIN

  "ecanisme: compresia /%, cre terea volemiei"ecanisme: compresia /%, cre terea volemiei Edemul este de obicei limitat la glezne, apare n ultimul trimestru, rar aparEdemul este de obicei limitat la glezne, apare n ultimul trimestru, rar aparcomplica ii (preeclampsie, eclampsie)complica ii (preeclampsie, eclampsie)

  EDEMUL PREMENSTRUAL (CATAMENIAL)EDEMUL PREMENSTRUAL (CATAMENIAL)

  "ecanisme: reten ie de ap i sodiu prin secre ie crescut de foliculin i "ecanisme: reten ie de ap i sodiu prin secre ie crescut de foliculin i aldosteronaldosteron Edemul discret la fa a dorsal a piciorului retromaleolar i pretibial Edemul discret la fa a dorsal a piciorului retromaleolar i pretibial

  EDEMUL DIN MIXEDEMEDEMUL DIN MIXEDEM

  Dur (infiltrare tegumentar cu mucopolizaharide), cu tegumente groase,Dur (infiltrare tegumentar cu mucopolizaharide), cu tegumente groase,infiltrate, reci, uscateinfiltrate, reci, uscate

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  11/93

  EDEMULEDEMUL

  EDEMUL DIN ANEMIIEDEMUL DIN ANEMII

  %n anemii severe (@iermer sau de alte cauze), retromaleolar,%n anemii severe (@iermer sau de alte cauze), retromaleolar,pleoape, palid, pufos, nedureros, las godeupleoape, palid, pufos, nedureros, las godeu

  EDEMUL IATROGENEDEMUL IATROGEN

  "ecanisme: reten ie de ap i sodiu prin administrare de "ecanisme: reten ie de ap i sodiu prin administrare de corticoteroizi, #%$&, estrogeni, antihipertensivecorticoteroizi, #%$&, estrogeni, antihipertensive

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  12/93

  EDEMULEDEMUL

  2. EDEME LOCALIZATE2. EDEME LOCALIZATE

  aracteristici:aracteristici: imitate la un teritoriuimitate la un teritoriu #simetrice#simetrice auze locale tulburare de permeabilitateauze locale tulburare de permeabilitate

  EDEMUL INFLAMATOREDEMUL INFLAMATOR "ecanism: cre terea permeabilit ii capilare prin mecanism inflamator "ecanism: cre terea permeabilit ii capilare prin mecanism inflamator

  (cu eliberare de cito-ine) care determin mrire de volum local(cu eliberare de cito-ine) care determin mrire de volum local(5A"2?), vasodilata ie cu cldur local (#2?) i eritem (?A@2?), (5A"2?), vasodilata ie cu cldur local (#2?) i eritem (?A@2?), ecitarea termina iilor nervoase cu durere (D22?).ecitarea termina iilor nervoase cu durere (D22?).

  eziuni tegumentare (abces, furuncul, flegmon) sau subiacente (artrit,eziuni tegumentare (abces, furuncul, flegmon) sau subiacente (artrit,flebit superficial)flebit superficial)

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  13/93

  EDEMULEDEMUL

  EDEMUL ALERGICEDEMUL ALERGIC

  "ecanism: cre terea brusc a permeabilit ii capilare prin eliberare de "ecanism: cre terea brusc a permeabilit ii capilare prin eliberare de

  mediatori (histamin, alte cito-ine). ?eac ia vasomotorie mai pu in evident (nu mediatori (histamin, alte cito-ine). ?eac ia vasomotorie mai pu in evident (nu este cald i ro u) este cald i ro u)

  #pari ie brusc, cu deformarea regiunii dup epunere la un alergen cunoscut#pari ie brusc, cu deformarea regiunii dup epunere la un alergen cunoscutsau dup mu ctur de insectsau dup mu ctur de insect

  oate fi localizat numai dermic 9 papula urticarian sau cu etensie de gradeoate fi localizat numai dermic 9 papula urticarian sau cu etensie de grade

  diferitediferite

  Edemul Buin-e 9 edem alergic al fe ei8 limitarea la buz 9 buza de tapirEdemul Buin-e 9 edem alergic al fe ei8 limitarea la buz 9 buza de tapir(mrirea ei de volum)8 etensia la g;t i laringe risc de obstruc ie glotic. (mrirea ei de volum)8 etensia la g;t i laringe risc de obstruc ie glotic.

  ALTE EDEME PRIN CRE TEREA PERMEABILIT II CAPILARE ALTE EDEME PRIN CRE TEREA PERMEABILIT II CAPILARE Epuneri la frig (degerturi), cldur (arsuri), toice (venin de arpe),Epuneri la frig (degerturi), cldur (arsuri), toice (venin de arpe),

  traumatisme mecanice, ischemietraumatisme mecanice, ischemie

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  14/93

  EDEMULEDEMUL EDEMUL VENOSEDEMUL VENOS

  "ecanism: cre terea presiunii capilare prin staz venoas, de"ecanism: cre terea presiunii capilare prin staz venoas, de

  obicei la nivelul membrelor inferioare. auza incompeten aobicei la nivelul membrelor inferioare. auza incompeten avalvelor sigmoide venoase care fragmenteaz coloana de s;nge lavalvelor sigmoide venoase care fragmenteaz coloana de s;nge lanivelul venelor (cu rol antigravita ional). &taza 7 hipoie 7nivelul venelor (cu rol antigravita ional). &taza 7 hipoie 7cre terea permeabilit ii capilare 7 edeme. Cn timp apar tulburrile cre terea permeabilit ii capilare 7 edeme. Cn timp apar tulburrile trofice de tipul dermitei orce i ulcer varicos.trofice de tipul dermitei orce i ulcer varicos.

  Edemul din flebita superficial:Edemul din flebita superficial: %nflama ia venelor superficiale: edem inflamator localizat la zona de%nflama ia venelor superficiale: edem inflamator localizat la zona de

  traiect inflamat. Este cald, ro u, dureros, se palpeaz cordonultraiect inflamat. Este cald, ro u, dureros, se palpeaz cordonulvaricos inflamat sub tegumentele edema iate. "ecanismul devaricos inflamat sub tegumentele edema iate. "ecanismul de

  producere este inflamator, mai pu in prin staz.producere este inflamator, mai pu in prin staz.

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  15/93

  Edemul din flebita profund:Edemul din flebita profund: rin obstruc ia venelor profunde8 determin staz venoasrin obstruc ia venelor profunde8 determin staz venoas

  Edem cald, alb, consistent sau dur, dureros, cu mrire de volum a gambei sauEdem cald, alb, consistent sau dur, dureros, cu mrire de volum a gambei saucoapsei, cu etremitate rece i cianotic. Dorsifleia piciorului accentueazcoapsei, cu etremitate rece i cianotic. Dorsifleia piciorului accentueazdurerea 9durerea 9 semnul >omanssemnul >omans8 percu ia fe ei anterioare a tibiei accentueaz 8 percu ia fe ei anterioare a tibiei accentueaz durerea.durerea.

  Cn tromboza iliofemural edem al membrului inferior cu aspect deCn tromboza iliofemural edem al membrului inferior cu aspect de phlegmatiaphlegmatiaalba dolensalba dolens

  Dac se adaug spasmul arterial aspect deDac se adaug spasmul arterial aspect de phlegmatia coerulea dolensphlegmatia coerulea dolens

  Edemul din insuficien a venoas cronic:Edemul din insuficien a venoas cronic: Edem venos, dermit ocr avre6hasse, ulcer varicos, uni sau bilateral,Edem venos, dermit ocr avre6hasse, ulcer varicos, uni sau bilateral,

  accentuat de ortostatism.accentuat de ortostatism. #pare n varicele vechi, cu incompeten venoas sever sau n sdr#pare n varicele vechi, cu incompeten venoas sever sau n sdr

  posttromboticposttrombotic

  EDEMULEDEMUL

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  16/93

  EDEMULEDEMULEdeme venoase particulare:Edeme venoase particulare:

  Edemul fe eiEdemul fe ei

  : efort respirator intens i prelungit care determin: efort respirator intens i prelungit care determin

  cre terea presiunii venoase: criz sever de astm bron ic, cre terea presiunii venoase: criz sever de astm bron ic, obstruc ie de ci aeriene respiratorii superioareobstruc ie de ci aeriene respiratorii superioare

  Edemul n pelerinEdemul n pelerin: intereseaz = superioar a corpului cap, g;t,: intereseaz = superioar a corpului cap, g;t,torace, membre superioare. Determinat de compresia sautorace, membre superioare. Determinat de compresia sau

  obstruc ia venei cave superioare. #pare n sindroameleobstruc ia venei cave superioare. #pare n sindroamele

  mediastinale. &e asociaz cu turgescen a ugularelor, circula ie mediastinale. &e asociaz cu turgescen a ugularelor, circula ie colateral de tip cavo6cav, pete iicolateral de tip cavo6cav, pete ii

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  17/93

  EDEMULEDEMUL EDEMUL LIMFATICEDEMUL LIMFATIC

  "ecanism: blocarea circula iei limfatice. Edemul este cu lichid"ecanism: blocarea circula iei limfatice. Edemul este cu lichidintersti ial bogat n proteineintersti ial bogat n proteine

  aracteristici: ini ial moale, apoi dur, ferm, temperatura normal,aracteristici: ini ial moale, apoi dur, ferm, temperatura normal,apare ini ial la rdcina membrului afectat, poate aunge laapare ini ial la rdcina membrului afectat, poate aunge ladimensiuni impresionante elefantiazis. ielea este groas, cudimensiuni impresionante elefantiazis. ielea este groas, cu

  foliculii pilo i deprima i (aspect de oric). ot fi prezente varice foliculii pilo i deprima i (aspect de oric). ot fi prezente varice

  limfatice sub forma unor vase superficiale dilatate.limfatice sub forma unor vase superficiale dilatate. auze: etirparea ganglionilor limfatici (e mastectomii totale),auze: etirparea ganglionilor limfatici (e mastectomii totale),

  invazie neoplazic, obstruc ie limfatic de cauz parazitar invazie neoplazic, obstruc ie limfatic de cauz parazitar filarioza (elefantiazisul tropical), malforma ii congenitale limfaticefilarioza (elefantiazisul tropical), malforma ii congenitale limfatice(sdr "ilro).(sdr "ilro).

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  18/93

  EDEMULEDEMUL EDEMUL CEREBRALEDEMUL CEREBRAL

  "ecanism: cre terea presiunii capilare prin cre terea brusc a tensiunii "ecanism: cre terea presiunii capilare prin cre terea brusc a tensiunii arteriale peste capacitatea de autoreglare a circula iei cerebralearteriale peste capacitatea de autoreglare a circula iei cerebrale

  #pare edemul cerebral i al fundului de ochi#pare edemul cerebral i al fundului de ochi

  EDEMUL GRAVITA IONALEDEMUL GRAVITA IONAL

  "ecanism: ortostatism prelungit (n @# st %%% sau %/ picioarele"ecanism: ortostatism prelungit (n @# st %%% sau %/ picioareleat;rnate la marginea patului, la femei n perioadele calde ale anului)at;rnate la marginea patului, la femei n perioadele calde ale anului)

  EDEMUL NEUROTROFICEDEMUL NEUROTROFIC

  Cn paralizii ale membrelor m;na suculent *eorge "arinescuCn paralizii ale membrelor m;na suculent *eorge "arinescu

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  19/93

  Desh!"#$#"e#Desh!"#$#"e# 99conditia clinica ce rezulta din reducereaconditia clinica ce rezulta din reducereacontinutului hidric al organismuluicontinutului hidric al organismului

  Desh!"#$#"e# %e&'"#Desh!"#$#"e# %e&'"#Fpierdere predominanta de apa (transpiratii profuze, respiratie, poliurie)pierdere predominanta de apa (transpiratii profuze, respiratie, poliurie)7oligurie cu densitate urinara G, osmolaritate G, natremie G7oligurie cu densitate urinara G, osmolaritate G, natremie GFclinic: sete, anoreie, limba uscata, febra, respiratie hene6&to-esclinic: sete, anoreie, limba uscata, febra, respiratie hene6&to-es

  Desh!"#$#"e# e$"#%e&'"#Desh!"#$#"e# e$"#%e&'"#Fpierdere predominanta de sodiu (pe cale digestiva, cutanata, renala) 7pierdere predominanta de sodiu (pe cale digestiva, cutanata, renala) 7reducerea volumului circulant, oligurie cu densitate urinara G,reducerea volumului circulant, oligurie cu densitate urinara G,hemoconcentratie, hiponatremie, hipocloremie, hiperazotemie cuhemoconcentratie, hiponatremie, hipocloremie, hiperazotemie cuhiperproteinemiehiperproteinemie

  Fclinic: hipotensiune cu tendinta la colaps, scadere ponderala, pliu cutanatclinic: hipotensiune cu tendinta la colaps, scadere ponderala, pliu cutanatpersistent, globi oculari hipotonipersistent, globi oculari hipotoniFse poate asocia cu hiperhidratare celulara7 clinic: cefalee, astenie, apatie,se poate asocia cu hiperhidratare celulara7 clinic: cefalee, astenie, apatie,crampe musculare, varsaturicrampe musculare, varsaturi

  Desh!"#$#"e# &*+#Desh!"#$#"e# &*+#Fasociaza semnele deshidratarii intra6 si etracelulareasociaza semnele deshidratarii intra6 si etracelulare

  SEMIOLOGIA DESHIDRATRIISEMIOLOGIA DESHIDRATRII

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  20/93

  eziuni tumorale (benigne!maligne), inflamatorii, infiltrative, localiztae sau generalizate.eziuni tumorale (benigne!maligne), inflamatorii, infiltrative, localiztae sau generalizate.

  ipomul:ipomul: orma iune bine delimitat de esut adipos, cu nveli fibros, nedureroas, de orma iune bine delimitat de esut adipos, cu nveli fibros, nedureroas, de

  dimensiuni variabile, mobil pe planurile superficiale i profunde, consisten dimensiuni variabile, mobil pe planurile superficiale i profunde, consisten moale. $u sunt n rela ie cu adipozitatea general a organismului.moale. $u sunt n rela ie cu adipozitatea general a organismului.%zolate!multiple, uneori simetrice (%zolate!multiple, uneori simetrice ( lipomatoza nodularlipomatoza nodular).).

  ibrolipomulibrolipomul lipom cu con inut mai mare de esut fibros i consisten lipom cu con inut mai mare de esut fibros i consisten

  crescutcrescut ipomatoza dureroas (boala Dercum):ipomatoza dureroas (boala Dercum):lipoame multiple n = superioar alipoame multiple n = superioar acorpului (respect;nd capul), dureroase spontan i la palpare8 la femeicorpului (respect;nd capul), dureroase spontan i la palpare8 la femeipostmenopauz.postmenopauz.

  ipomul difuzipomul difuz: mas de esut adipos nencapsulat, de dimensiuni variabile8: mas de esut adipos nencapsulat, de dimensiuni variabile8localizarea cervical se poate etinde i n mediastin i s determine localizarea cervical se poate etinde i n mediastin i s determine

  compresiune cervical (compresiune cervical (boala "adelungboala "adelung))

  SEMIOLOGIA ESUTULUI SUBCUTANATSEMIOLOGIA ESUTULUI SUBCUTANAT

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  21/93

  ipodistrofiile:ipodistrofiile: boli caracterizate prin atrofia esutului gras, frecvent asociate cu alteboli caracterizate prin atrofia esutului gras, frecvent asociate cu altetulburri metabolicetulburri metabolice

  ipodistrofia generalizatipodistrofia generalizat: prinde tot esutul adipos, apare de la na tere8 se : prinde tot esutul adipos, apare de la na tere8 se asociaz cu diabet. oate fi ereditar (#?) sau sporadic neereditar.asociaz cu diabet. oate fi ereditar (#?) sau sporadic neereditar.

  ipodistrofia par ial dob;nditipodistrofia par ial dob;ndit : femei, intereseaz = superioar a corpului,: femei, intereseaz = superioar a corpului,contrastant cu masa adipoas din = inferioar (lipodistrofia @arraHuer6&imons).contrastant cu masa adipoas din = inferioar (lipodistrofia @arraHuer6&imons).

  #spectul fe ei caracteristic de Icap de mortI.#spectul fe ei caracteristic de Icap de mortI. >emiatrofia facial ?omberg:>emiatrofia facial ?omberg:dispari ia esutului adipos pe = fa . dispari ia esutului adipos pe = fa .

  ipodistrofia insulinicipodistrofia insulinic: atrofia sau hipertrofia esutului gras la locul de inectare al: atrofia sau hipertrofia esutului gras la locul de inectare alinsulineiinsulinei

  iposcleroza peritoneal sau boala 2rmondiposcleroza peritoneal sau boala 2rmond: transformarea scleroas a esutului: transformarea scleroas a esutuluiadipos retroperitoneal, cu prinderea ureterelor i evolu ie spre insuficien renal. adipos retroperitoneal, cu prinderea ureterelor i evolu ie spre insuficien renal.

  ipodistrofia dup administrare de inhibitori de proteazeipodistrofia dup administrare de inhibitori de proteaze (utiliza i n tratamentul >%/):(utiliza i n tratamentul >%/):atrofia esutului adipos al fe ei i membrelor, cu acumulare abdominal i atrofia esutului adipos al fe ei i membrelor, cu acumulare abdominal i

  interscapular (ceafa de bizon). "ecanism neelucidat.interscapular (ceafa de bizon). "ecanism neelucidat.

  SEMIOLOGIA ESUTULUI SUBCUTANATSEMIOLOGIA ESUTULUI SUBCUTANAT

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  22/93

  eziuni inflamatorii:eziuni inflamatorii: aniculita acutaniculita acut: noduli unici!multipli, de J,3 'J cm, n esutul adipos: noduli unici!multipli, de J,3 'J cm, n esutul adipos

  subcutanat, durero i, consisten ferm sau fluctuen i, tegumente subcutanat, durero i, consisten ferm sau fluctuen i, tegumente supraiacente de aspect normal. >istologic: zone de necroz a celulelorsupraiacente de aspect normal. >istologic: zone de necroz a celuleloradipoase, cu infiltrat inflamator i macrofage ncrcate cu grsime. #uadipoase, cu infiltrat inflamator i macrofage ncrcate cu grsime. #uevolu ie de ' K sptm;ni, fie spre dispari ie (cu zon deprimat i evolu ie de ' K sptm;ni, fie spre dispari ie (cu zon deprimat i pigmentat), fie spre supura ie (cu eliminare de lichid uleios). orme:pigmentat), fie spre supura ie (cu eliminare de lichid uleios). orme:

  aniculita simplaniculita simpl: posttraumatic sau dup epunere la frig8 unic sau: posttraumatic sau dup epunere la frig8 unic saurecidivant (sdr ?othmann6"a-ai)recidivant (sdr ?othmann6"a-ai)aniculita cu reac ie sistemicaniculita cu reac ie sistemic (boala Leber6hristian): febr < sdr(boala Leber6hristian): febr < sdrhemoragipar < disfunc ie hepatic i pancreatic. Cn colagenoze (E&, &D), hemoragipar < disfunc ie hepatic i pancreatic. Cn colagenoze (E&, &D), limfoamelimfoame

  elulita:elulita: inflama ie difuz regional a esutului subcutanat8 tegumente inflama ie difuz regional a esutului subcutanat8 tegumente infiltrate, indurate, uneori pigmentate (e dermita ocre din insuficien ainfiltrate, indurate, uneori pigmentate (e dermita ocre din insuficien avenoas cronic)venoas cronic)

  SEMIOLOGIA ESUTULUI SUBCUTANATSEMIOLOGIA ESUTULUI SUBCUTANAT

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  23/93

  eziuni inflamatorii:eziuni inflamatorii: asciitaasciita: inflama ie de cauz infec ioas a esutului conunctiv profund : inflama ie de cauz infec ioas a esutului conunctiv profund

  (fasciile musculare), cu debut brutal, evolu ie sever i rapid. (fasciile musculare), cu debut brutal, evolu ie sever i rapid. asciita necrozantasciita necrozant: streptococic8 durere intens, apoi anestezie prin: streptococic8 durere intens, apoi anestezie prinnecroza nervilor8 eritem, cianoz, edem local. 5ratament drenanecroza nervilor8 eritem, cianoz, edem local. 5ratament drenachirurgical, altminteri e fatal.chirurgical, altminteri e fatal.

  asciita dat de clostridiiasciita dat de clostridii : stare toic sever8 local durere moderat i: stare toic sever8 local durere moderat iemizem subcutanat cu crepitatii la palpareemizem subcutanat cu crepitatii la palpare

  #bcesul:#bcesul: supura ie localizat, av;nd n centru o colec ie purulent supura ie localizat, av;nd n centru o colec ie purulent delimitat periferic de o zon de inflama ie. Dureroas, tegumenteledelimitat periferic de o zon de inflama ie. Dureroas, tegumentelesupraiacente cu caractere de inflama ie, palpator forma iune de supraiacente cu caractere de inflama ie, palpator forma iune de dimensiuni variabile, fluctuent, dureroas. E abcese fesiere dup inec iidimensiuni variabile, fluctuent, dureroas. E abcese fesiere dup inec ii

  legmonul:legmonul: supura ie purulent difuz, prost delimitat, cu aspect clinicsupura ie purulent difuz, prost delimitat, cu aspect clinic

  asemntor abcesului.asemntor abcesului.

  SEMIOLOGIA ESUTULUI SUBCUTANATSEMIOLOGIA ESUTULUI SUBCUTANAT

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  24/93

  eziuni ale glandelor anee ale pielii:eziuni ale glandelor anee ale pielii: histul sebaceuhistul sebaceu: dilatarea unei glande sebacee care nu mai poate elimina: dilatarea unei glande sebacee care nu mai poate elimina

  secre ia. orma iuni bine delimitate, dimensiuni variabile, aderente la secre ia. orma iuni bine delimitate, dimensiuni variabile, aderente la tegumente, mobile pe planurile profunde, consisten asemntoaretegumente, mobile pe planurile profunde, consisten asemntoareplastilinei. &e poate observa orificiul glandei ca un punct negru.plastilinei. &e poate observa orificiul glandei ca un punct negru.omprimarea chistului poate determina eliminarea con inutului grsos.omprimarea chistului poate determina eliminarea con inutului grsos.

  >idrosadenita:>idrosadenita: supura ie a glandelor sebacee ailare8 forma iune supura ie a glandelor sebacee ailare8 forma iune

  dureroas, fluctuent, aderent de tegumente care sunt ro ii, calde.dureroas, fluctuent, aderent de tegumente care sunt ro ii, calde.

  eziuni tumorale:eziuni tumorale: &arcoame 9 tumori maligne ale esutului conunctiv:&arcoame 9 tumori maligne ale esutului conunctiv: miosacrcoame,miosacrcoame,

  liposarcoame, sarcoame nediferen iate. onsisten crescut, aderente, liposarcoame, sarcoame nediferen iate. onsisten crescut, aderente,

  prost delimitate, nedureroase, cu cre tere de volum progresiv.prost delimitate, nedureroase, cu cre tere de volum progresiv.

  SEMIOLOGIA ESUTULUI SUBCUTANATSEMIOLOGIA ESUTULUI SUBCUTANATeziuni ale glandelor anee ale pielii:eziuni ale glandelor anee ale pielii:

  histul sebaceuhistul sebaceu: dilatarea unei glande sebacee care nu mai poate elimina: dilatarea unei glande sebacee care nu mai poate elimina

  secre ia. orma iuni bine delimitate, dimensiuni variabile, aderente la secre ia. orma iuni bine delimitate, dimensiuni variabile, aderente la tegumente, mobile pe planurile profunde, consisten asemntoaretegumente, mobile pe planurile profunde, consisten asemntoareplastilinei. &e poate observa orificiul glandei ca un punct negru.plastilinei. &e poate observa orificiul glandei ca un punct negru.omprimarea chistului poate determina eliminarea con inutului grsos.omprimarea chistului poate determina eliminarea con inutului grsos.

  >idrosadenita:>idrosadenita: supura ie a glandelor sebacee ailare8 forma iune supura ie a glandelor sebacee ailare8 forma iune

  dureroas, fluctuent, aderent de tegumente care sunt ro ii, calde.dureroas, fluctuent, aderent de tegumente care sunt ro ii, calde.

  eziuni tumorale:eziuni tumorale: &arcoame 9 tumori maligne ale esutului conunctiv:&arcoame 9 tumori maligne ale esutului conunctiv: miosacrcoame,miosacrcoame,

  liposarcoame, sarcoame nediferen iate. onsisten crescut, aderente, liposarcoame, sarcoame nediferen iate. onsisten crescut, aderente,

  prost delimitate, nedureroase, cu cre tere de volum progresiv.prost delimitate, nedureroase, cu cre tere de volum progresiv.

  SEMIOLOGIA ESUTULUI SUBCUTANATSEMIOLOGIA ESUTULUI SUBCUTANAT

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  25/93

  SIMPTOMESIMPTOME

  Durerea muscular:Durerea muscular: "ialgia:"ialgia: durere difuz, nespecific, de intensitate variabil, n repaus, accentuat dedurere difuz, nespecific, de intensitate variabil, n repaus, accentuat de

  efort. E: febra musular la neantrena i, mialgia din strile febrile (starea deefort. E: febra musular la neantrena i, mialgia din strile febrile (starea decurbatur), infec iile virale (pleurodinia epidemic), parazitoze (trichinoza)curbatur), infec iile virale (pleurodinia epidemic), parazitoze (trichinoza)

  "iozita (inflama ia muscular)"iozita (inflama ia muscular) : dureri musculare de intensitate variabil < scderea: dureri musculare de intensitate variabil < scdereafor ei musculare.for ei musculare.

  Durere la compresia maselor musculare (gambiere), cu parestezii, cu!frDurere la compresia maselor musculare (gambiere), cu parestezii, cu!fr

  modificarea refleelor osteotendinoase polinevrite senzitive.modificarea refleelor osteotendinoase polinevrite senzitive. laudica ia intermitentlaudica ia intermitent crampa muscular dureroas la efort8 ischemie muscular: crampa muscular dureroas la efort8 ischemie muscular:

  ats iliofemural, claudica ia limbii n arterita cu celule gigante (boala >orton)ats iliofemural, claudica ia limbii n arterita cu celule gigante (boala >orton)

  &cderea for ei musculare:&cderea for ei musculare: simptom nespecific n boli sistemice (neoplazii), bolisimptom nespecific n boli sistemice (neoplazii), bolimusculare sau neuromusculare (miastenie, polimiozit, botulism), leziuni de neuronmusculare sau neuromusculare (miastenie, polimiozit, botulism), leziuni de neuronmotor periferic sau centralmotor periferic sau central

  SEMIOLOGIA SISTEMULUI MUSCULARSEMIOLOGIA SISTEMULUI MUSCULAR

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  26/93

  EXAMEN OBIECTIVEXAMEN OBIECTIV

  '. "odificri de volum muscular:'. "odificri de volum muscular: #trofiile musculare:#trofiile musculare: scdere de volum8 pierderea reliefurilorscdere de volum8 pierderea reliefurilormusculare i formei segmentului. #trofii asimetrice: imobilizaremusculare i formei segmentului. #trofii asimetrice: imobilizareprelungit dat de leziuni osteoarticulare, lezarea nervului motor.prelungit dat de leziuni osteoarticulare, lezarea nervului motor.

  #trofii simetrice: miopatii idiopatice.#trofii simetrice: miopatii idiopatice.

  >ipertrofiile musculare:>ipertrofiile musculare:fiziologice efort sus inut i prelungit fiziologice efort sus inut i prelungit (sportivi, unele profesii)8 patologice rare (miotonia hipertrofic sau(sportivi, unele profesii)8 patologice rare (miotonia hipertrofic sauboala 5homsen)boala 5homsen)

  SEMIOLOGIA SISTEMULUI MUSCULARSEMIOLOGIA SISTEMULUI MUSCULAR

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  27/93

  +. "odificri func ionale musculare:+. "odificri func ionale musculare:

  "odificri ale tonusului"odificri ale tonusului. 5onusul muscular. 5onusul muscular9 stare de contrac ie9 stare de contrac ieminimal dat de descrcarea intermitent a neuronilor motoriminimal dat de descrcarea intermitent a neuronilor motorimedulari sub ac iunea stimulilor proprioceptivi. &e investigheaz prinmedulari sub ac iunea stimulilor proprioceptivi. &e investigheaz prinpalparea maselor musculare (consisten elastic) i urmrirea palparea maselor musculare (consisten elastic) i urmrirea mi crilor pasive.mi crilor pasive.

  >ipotonia muscular:>ipotonia muscular:pierderea elasticit ii normale, aspect flasc, iarpierderea elasticit ii normale, aspect flasc, iarla mi cri pasive segmentul lsat liber cade inert. Cn leziuni dela mi cri pasive segmentul lsat liber cade inert. Cn leziuni deneuron motor medular i n faza acut a lezrii neuronilor piramidali.neuron motor medular i n faza acut a lezrii neuronilor piramidali.

  SEMIOLOGIA SISTEMULUI MUSCULARSEMIOLOGIA SISTEMULUI MUSCULAR+. "odificri func ionale musculare:+. "odificri func ionale musculare:

  "odificri ale tonusului"odificri ale tonusului. 5onusul muscular. 5onusul muscular9 stare de contrac ie9 stare de contrac ieminimal dat de descrcarea intermitent a neuronilor motoriminimal dat de descrcarea intermitent a neuronilor motorimedulari sub ac iunea stimulilor proprioceptivi. &e investigheaz prinmedulari sub ac iunea stimulilor proprioceptivi. &e investigheaz prinpalparea maselor musculare (consisten elastic) i urmrirea palparea maselor musculare (consisten elastic) i urmrirea mi crilor pasive.mi crilor pasive.

  >ipotonia muscular:>ipotonia muscular:pierderea elasticit ii normale, aspect flasc, iarpierderea elasticit ii normale, aspect flasc, iarla mi cri pasive segmentul lsat liber cade inert. Cn leziuni dela mi cri pasive segmentul lsat liber cade inert. Cn leziuni deneuron motor medular i n faza acut a lezrii neuronilor piramidali.neuron motor medular i n faza acut a lezrii neuronilor piramidali.

  SEMIOLOGIA SISTEMULUI MUSCULARSEMIOLOGIA SISTEMULUI MUSCULAR

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  28/93

  >ipertonia muscular:>ipertonia muscular:cre terea contrac iei musculare8 mase musculare cre terea contrac iei musculare8 mase musculare consistente, greu de deformat, care se opun mi crilor pasive. Eemple:consistente, greu de deformat, care se opun mi crilor pasive. Eemple:

  ontracturi musculareontracturi muscularecu rol antalgic: paravertebrl n discopatii, contracturacu rol antalgic: paravertebrl n discopatii, contracturacefei din sdr meningean, contractura abominal din peritonite.cefei din sdr meningean, contractura abominal din peritonite.

  ontractura piramidalontractura piramidal(spasticitatea piramidal): hipertonie prin ntreruperea(spasticitatea piramidal): hipertonie prin ntrerupereainfluen ei inhibitorii de repaus a sistemului piramidal asupra neuronului motorinfluen ei inhibitorii de repaus a sistemului piramidal asupra neuronului motorspinal 7 grupele musculare mai puternice s determine pozi ia segmentuluispinal 7 grupele musculare mai puternice s determine pozi ia segmentuluide corp. E la membrul superior pozi ia de fleie, la membrul inferior de corp. E la membrul superior pozi ia de fleie, la membrul inferior

  etensie. a mobilizarea pasiv apare ini ial o rezisten care nvins face ca etensie. a mobilizarea pasiv apare ini ial o rezisten care nvins face ca mi carea ulterioar s se fac u or mi care In lam de briceagI. mi carea ulterioar s se fac u or mi care In lam de briceagI.

  >ipertonia etrapiramidal>ipertonia etrapiramidal(b ar-inson): rigiditate de mi care care poate fi(b ar-inson): rigiditate de mi care care poate finvins pasiv sau activ. asiv: mi care sacadat semnul ro ii din ate. nvins pasiv sau activ. asiv: mi care sacadat semnul ro ii din ate.

  5etanos5etanos: afectarea neuronului ?enshaM din cornul medular anterior (ata at: afectarea neuronului ?enshaM din cornul medular anterior (ata atneuronului motor terminal): contractur particular (opistotons etc),neuronului motor terminal): contractur particular (opistotons etc),

  contractura maseterilor 9 trismuscontractura maseterilor 9 trismus

  SEMIOLOGIA SISTEMULUI MUSCULARSEMIOLOGIA SISTEMULUI MUSCULAR

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  29/93

  "odificarea refleului idiomuscular:"odificarea refleului idiomuscular:stimularea direct astimularea direct amu chiului (percu ie) determin contrac ie de scurt durat. ontrac ia mu chiului (percu ie) determin contrac ie de scurt durat. ontrac ia prelungit cu deformarea regiunii 9 mioedem (miedem). Cn denutri iiprelungit cu deformarea regiunii 9 mioedem (miedem). Cn denutri iiproteice.proteice.

  "iscrile involuntare i tremurturile"iscrile involuntare i tremurturile afec iuni neurologiceafec iuni neurologice

  SEMIOLOGIA SISTEMULUI MUSCULARSEMIOLOGIA SISTEMULUI MUSCULAR

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  30/93

  . orma iuni musculare:. orma iuni musculare:

  ?upturile musculare:?upturile musculare:ntreruperea continuit ii mu chiului ntreruperea continuit ii mu chiului >erniile musculare>erniile musculare: rupturi ale fasciilor perimusculare prin care: rupturi ale fasciilor perimusculare prin careherniaz masa muscular8 forma iune moale care cre te n herniaz masa muscular8 forma iune moale care cre te n consisten prin contrac ie. consisten prin contrac ie.

  >ematomul muscular>ematomul muscular: forma iune prost delimitat, cu!fr: forma iune prost delimitat, cu!frechimoz tegumentar8 posttraumatic, sub tratament anticoagulant,echimoz tegumentar8 posttraumatic, sub tratament anticoagulant,hemofilii.hemofilii.

  5umori musculare5umori musculare: forma iuni bine delimitate, consistente.: forma iuni bine delimitate, consistente.

  SEMIOLOGIA SISTEMULUI MUSCULARSEMIOLOGIA SISTEMULUI MUSCULAR

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  31/93

  *gl limfatici pot fi implica i n boli ale organelor pe care le dreneaz sau n boli ale*gl limfatici pot fi implica i n boli ale organelor pe care le dreneaz sau n boli alesistemului limfatic. %mportan semiologic au afectrile grupelor ggl superficiale.sistemului limfatic. %mportan semiologic au afectrile grupelor ggl superficiale.

  "rirea de volum a ggl 9 adenopatie (limfadenopatie)"rirea de volum a ggl 9 adenopatie (limfadenopatie)*rupele ggl palpabile:*rupele ggl palpabile:

  Etremitatea cefalic:Etremitatea cefalic: ggl suboccipitali pre i retroauriculari i parotidieni ggl suboccipitali pre i retroauriculari i parotidieni Nona cervical:Nona cervical: ggl lan urilor ugulare etern i intern ggl lan urilor ugulare etern i intern ,, submandibulari,submandibulari,

  submentonieri, supraclavicularisubmentonieri, supraclaviculari

  "embru superior:"embru superior: ggl ailari, supraepitrohleeniggl ailari, supraepitrohleeni "embru inferior:"embru inferior: ggl inghinali, popliteiggl inghinali, poplitei..

  ?eguli de eaminare:?eguli de eaminare: %nspec ie,%nspec ie, palparepalpare Dimensiuni, form, consisten , mobilitate pe planurile superficiale!profunde,Dimensiuni, form, consisten , mobilitate pe planurile superficiale!profunde,

  sensibilitate, modificri tegumentare, tendin a la confluare, la fistulizare, caracterulsensibilitate, modificri tegumentare, tendin a la confluare, la fistulizare, caracterulsimetric sau asimetricsimetric sau asimetric

  SEMIOLOGIA GANGLIONILOR LIMFATICISEMIOLOGIA GANGLIONILOR LIMFATICI

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  32/93

  *gl normali:*gl normali: ot fi palpa i la persoane slabe8 ovalari, sub ' cm, consisten elastic, mobili pe ot fi palpa i la persoane slabe8 ovalari, sub ' cm, consisten elastic, mobili pe

  planurile superficiale i profunde i ntre ei, nedurero i planurile superficiale i profunde i ntre ei, nedurero i *gl patologici:*gl patologici:

  "ri i de volum (peste ' cm), consisten variabil (moale sau fluctuent n "ri i de volum (peste ' cm), consisten variabil (moale sau fluctuent n supura ii7 dur n neoplazii), pot fi aderen i ntre ei sau mobili, durero i spontan supura ii7 dur n neoplazii), pot fi aderen i ntre ei sau mobili, durero i spontan sau la palpare.sau la palpare.

  #denopatiile#denopatiile:: ocalizate: n boli localizate sau debutul unei boli generaleocalizate: n boli localizate sau debutul unei boli generale *eneralizate: afec iuni ale sistemului limfatic*eneralizate: afec iuni ale sistemului limfatic

  auzele adenopatiilorauzele adenopatiilor::'.'. %nflamatorii%nflamatorii : infec ioase (acute sau cronice, localizate sau generalizate) sau: infec ioase (acute sau cronice, localizate sau generalizate) sau

  neinfec ioase (sarcoidoz)neinfec ioase (sarcoidoz)

  +.+. "aligne"aligne: metastatice sau hemopatii maligne: metastatice sau hemopatii maligne

  SEMIOLOGIA GANGLIONILOR LIMFATICISEMIOLOGIA GANGLIONILOR LIMFATICI

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  33/93

  '. #denopatiile inflamatorii:'. #denopatiile inflamatorii: infec ii bacteriene sau viraleinfec ii bacteriene sau virale# #A5E 2#%N#5E: secundare infec iei n teritoriul de drena:# #A5E 2#%N#5E: secundare infec iei n teritoriul de drena:angine (adenopatii submandibulare), erizipel (adenopatie inghinal)angine (adenopatii submandibulare), erizipel (adenopatie inghinal)

  *gl durero i, consisten medie, nso i i de cordon limfangitic, *gl durero i, consisten medie, nso i i de cordon limfangitic, asocierea altor semne ale afec iuniiasocierea altor semne ale afec iunii

  # #A5O *E$E?#%N#5O:# #A5O *E$E?#%N#5O: "$%: poliadenopatie simetric (n special cervical), dureroas,"$%: poliadenopatie simetric (n special cervical), dureroas,

  ferm, mobil, fr afectarea tegumentului8 febr, angin,ferm, mobil, fr afectarea tegumentului8 febr, angin,splenomegalie, leucocitoz cu mononucleoz.splenomegalie, leucocitoz cu mononucleoz.

  SEMIOLOGIA GANGLIONILOR LIMFATICISEMIOLOGIA GANGLIONILOR LIMFATICI

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  34/93

  # %$#"#52?%% ?2$%E:# %$#"#52?%% ?2$%E: # tbc# tbc: laterocervical sau submandibular, voluminoas,: laterocervical sau submandibular, voluminoas,

  nedureroas sau pu in dureroas, ini ial ferm i neaderent8 n timp nedureroas sau pu in dureroas, ini ial ferm i neaderent8 n timp devine fluctuent, aderent la tegumente i poate fistuliza cudevine fluctuent, aderent la tegumente i poate fistuliza cueliminare de cazeum. &e vindec cu cicatrice aderente n zonaeliminare de cazeum. &e vindec cu cicatrice aderente n zona

  cervical cicatrice scrofuloase.cervical cicatrice scrofuloase. # luetice# luetice::n sifilisul primar: a inghinal, cu un ggl mai mare nconurat de ggl main sifilisul primar: a inghinal, cu un ggl mai mare nconurat de ggl maimici, fermi, nedurero i, mobili (Iclo ca cu puiI), care cedeaza spontan mici, fermi, nedurero i, mobili (Iclo ca cu puiI), care cedeaza spontan

  Cn sifilisul secundar: micropoliadenopatie generalizat, ggl mobili, mici,Cn sifilisul secundar: micropoliadenopatie generalizat, ggl mobili, mici,nedurero inedurero i

  @ruceloz@ruceloz: poliadenopatie ailar, cervical, ggl mici, fermi,: poliadenopatie ailar, cervical, ggl mici, fermi,nedurero i, mobilinedurero i, mobili

  SEMIOLOGIA GANGLIONILOR LIMFATICISEMIOLOGIA GANGLIONILOR LIMFATICI

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  35/93

  # %$#"#52?%% ?2$%E:# %$#"#52?%% ?2$%E: imfogranulomatoza benign (boala $icolas avre)imfogranulomatoza benign (boala $icolas avre): adenopatie: adenopatie

  inghinal uni sau bilateral, dur, nedureroas, fistulizeaz prininghinal uni sau bilateral, dur, nedureroas, fistulizeaz prinmai multe orificii (IstropitoareI)mai multe orificii (IstropitoareI)

  5ooplasmoza5ooplasmoza: adenopatii laterocervicale voluminoase (alun : adenopatii laterocervicale voluminoase (alun

  nuc), ggl neaderen i, nu fistulizeaz8 apare la tineri sau adul i nuc), ggl neaderen i, nu fistulizeaz8 apare la tineri sau adul i &arcoidoza&arcoidoza: adenopatie cervical, ailar, ggl izola i, mici, duri,: adenopatie cervical, ailar, ggl izola i, mici, duri,

  neaderen i. &e asociaz cu adenopatie hilar bilateral. Dg seneaderen i. &e asociaz cu adenopatie hilar bilateral. Dg sepune pe baza biopsiei.pune pe baza biopsiei.

  SEMIOLOGIA GANGLIONILOR LIMFATICISEMIOLOGIA GANGLIONILOR LIMFATICI

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  36/93

  +. #denopatiile maligne:+. #denopatiile maligne:# "E5#&5#5%E: intereseaz de obicei un grup ggl, dimensiuni# "E5#&5#5%E: intereseaz de obicei un grup ggl, dimensiunivariabile, duri, nedurero i, aderen i pe planurile profunde, nu variabile, duri, nedurero i, aderen i pe planurile profunde, nu fistulizeaz, pot invada structurile vecinefistulizeaz, pot invada structurile vecine

  # laterocervical# laterocervical: neo laringian, tiroidian, farigian: neo laringian, tiroidian, farigian

  # supraclavicular stg /irchoM65roisier# supraclavicular stg /irchoM65roisiern neo gastic, pancreatic,n neo gastic, pancreatic,colon, plm;n, prostatcolon, plm;n, prostat

  # ailar# ailarn neo de s;nn neo de s;n

  SEMIOLOGIA GANGLIONILOR LIMFATICISEMIOLOGIA GANGLIONILOR LIMFATICI

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  37/93

  # D%$ >E"2#5%%E "#%*$E: caracteristici diferite n func ie de# D%$ >E"2#5%%E "#%*$E: caracteristici diferite n func ie deafec iuneafec iune eucemia limfatic croniceucemia limfatic cronic: a intereseaz mai multe grupe, ggl: a intereseaz mai multe grupe, ggl

  mobili, neaderen i, nedurero i, nu conflueaz, nu fistulizeaz mobili, neaderen i, nedurero i, nu conflueaz, nu fistulizeaz @oala >odg-in (limfogranulomatoza malign):@oala >odg-in (limfogranulomatoza malign):a laterocervical, cua laterocervical, cu

  mrire progresiv de volum, poate deveni dureroas la consumulmrire progresiv de volum, poate deveni dureroas la consumulde alcool8 febr, splenomegalie, prurit, scdere ponderal8 biopsiede alcool8 febr, splenomegalie, prurit, scdere ponderal8 biopsienecesara.necesara.

  SEMIOLOGIA GANGLIONILOR LIMFATICISEMIOLOGIA GANGLIONILOR LIMFATICI

  CIANOZACIANOZA

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  38/93

  CIANOZACIANOZADefini ie: colora ie albstruie violacee a tegumentelor i mucoaselor prin prezen a n eces a >b redus (peste Defini ie: colora ie albstruie violacee a tegumentelor i mucoaselor prin prezen a n eces a >b redus (peste

  3 g!dl) sau a unei >b anormale sau unor compu i rari de >b.3 g!dl) sau a unei >b anormale sau unor compu i rari de >b.

  Este prezent pe tegumente, mucoase, mai evident la etremit i, pome i, nas, buze, pavilioanele urechilor8 Este prezent pe tegumente, mucoase, mai evident la etremit i, pome i, nas, buze, pavilioanele urechilor8 dispare la vitropresiune.dispare la vitropresiune.

  "area maoritate a cianozelor prin eces de >b redus."area maoritate a cianozelor prin eces de >b redus.

  Cs,%#"e !'- /e%#0s/'& !e -"*!'%e"eCs,%#"e !'- /e%#0s/'& !e -"*!'%e"e

  '. rin mecanism central'. rin mecanism central: prezen a n eces de >b redus n s;ngele arterial.: prezen a n eces de >b redus n s;ngele arterial.

  C#'eC#'e:: 2igenare insuficient a s;ngelui venos la nivel pulmonar (altitudine, boli bronhopulmonare cronice,2igenare insuficient a s;ngelui venos la nivel pulmonar (altitudine, boli bronhopulmonare cronice,

  deformri toracice severe)deformri toracice severe)

  @oli cardiace cu shunt dreapta6st;nga (" cu stenoz pulmonar sau cu >5)@oli cardiace cu shunt dreapta6st;nga (" cu stenoz pulmonar sau cu >5)C#"#%$e"s$%C#"#%$e"s$%: este generalizat, cald (datorit hipoiei ce provoac vasodilata ie)8 provocarea vasodilata iei : este generalizat, cald (datorit hipoiei ce provoac vasodilata ie)8 provocarea vasodilata iei

  (frecarea lobului urechii) nu duce la dispari ia cianozei. #dministrarea de oigen: cianoza dispare dac(frecarea lobului urechii) nu duce la dispari ia cianozei. #dministrarea de oigen: cianoza dispare daceste prin oigenare insuficient i nu este influen at dac este prin shunt intracardiac dr6stg. este prin oigenare insuficient i nu este influen at dac este prin shunt intracardiac dr6stg.

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  39/93

  CIANOZACIANOZA

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  40/93

  auze rare de cianozauze rare de cianoz::Eces de methemoglobinEces de methemoglobin (form oidat a>b cu e feric, care nu cedeaz oigen, normal sub(form oidat a>b cu e feric, care nu cedeaz oigen, normal sub

  'P din >b circulant).'P din >b circulant).

  linic: cianoz albastru6cenu ie, apare la peste ',3 g!dl met>b8 la peste 3 g!dl d simptome delinic: cianoz albastru6cenu ie, apare la peste ',3 g!dl met>b8 la peste 3 g!dl d simptome dehipoie (cefalee, dispnee, astenie)8 la peste '+ g!dl incompatibile cu via a. 5ipuri de met>b:hipoie (cefalee, dispnee, astenie)8 la peste '+ g!dl incompatibile cu via a. 5ipuri de met>b:

  >emoglobinele " (afec iuni transmise genetic): cianoz asimptomatic familial)>emoglobinele " (afec iuni transmise genetic): cianoz asimptomatic familial) Deficit genetic de hemoglobinreductazDeficit genetic de hemoglobinreductaz #dminstrare de substan e oidante (nitri i, fenacetin, sulfamide) #dminstrare de substan e oidante (nitri i, fenacetin, sulfamide)

  &ulfhemoglobina&ulfhemoglobina:: afec iuni hepatice, dup administrare de sulfamide sau fenacetin.afec iuni hepatice, dup administrare de sulfamide sau fenacetin.

  seudocianozaseudocianoza:: culoarea nu dispare la presiune8 depuneri de sruri de aur (crisiaz), argintculoarea nu dispare la presiune8 depuneri de sruri de aur (crisiaz), argint(argiroz), arsenic (melanoz arsenical)(argiroz), arsenic (melanoz arsenical)

  CIANOZACIANOZA

  SEMIOLOGIA UNGHIILORSEMIOLOGIA UNGHIILOR

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  41/93

  SEMIOLOGIA UNGHIILORSEMIOLOGIA UNGHIILOR

  Anghia normal: forma iune cornoas sub ire, transparent, u or curbat transversal. atul ungheal Anghia normal: forma iune cornoas sub ire, transparent, u or curbat transversal. atul ungheal are coloare roz8 unghiul dintre unghi i planul digital 9 QJare coloare roz8 unghiul dintre unghi i planul digital 9 QJ JJ..

  "odificri ale unghiilor:"odificri ale unghiilor:A$*>%# >%2?#5%O (n sticl de ceasornic):A$*>%# >%2?#5%O (n sticl de ceasornic): curbat i n sens longitudinal, cu accentuareacurbat i n sens longitudinal, cu accentuarea

  conveit ii. #socierea hipocratismului digital cu hipertrofia falangei distale i a pr ilor moi conveit ii. #socierea hipocratismului digital cu hipertrofia falangei distale i a pr ilor moi adiacente formeazadiacente formeaz degetul hipocratic sau In b de tobo arI. degetul hipocratic sau In b de tobo arI. @oli:@oli:

  &upura ii bronhopulmonare cronice, " cianogene, E%&upura ii bronhopulmonare cronice, " cianogene, E% $eo bronhopulmonar sdr paraneoplazic: hipocratism < hipertrofie periostic dureroas 9$eo bronhopulmonar sdr paraneoplazic: hipocratism < hipertrofie periostic dureroas 9

  osteoatropatie pneumic ierre6"arieosteoatropatie pneumic ierre6"arie..#52$%>%##52$%>%#(unghia plat),(unghia plat), 2%2$%>%#2%2$%>%#(unghia concav): anemii feriprive cronice(unghia concav): anemii feriprive cronice

  >E"2?#*%# C$ # >%E>E"2?#*%# C$ # >%E : subungheal, n E%: subungheal, n E%

  %$%%E @E#A%$%%E @E#A: an uri tranversale, apar dup boli grave la '6+ sptm;ni (infec ii severe), prin : an uri tranversale, apar dup boli grave la '6+ sptm;ni (infec ii severe), prin deficit de cre teredeficit de cre tere

  SEMIOLOGIA UNGHIILORSEMIOLOGIA UNGHIILOR

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  42/93

  SEMIOLOGIA UNGHIILORSEMIOLOGIA UNGHIILOR

  #>%2$%>%#:#>%2$%>%#:ngro area unghial8 psoriazis, micoze unghiale (unghiingro area unghial8 psoriazis, micoze unghiale (unghii

  ngro ate, opace, friabile)ngro ate, opace, friabile)2$%2&>%N%&2$%2&>%N%&: desprinderea unghiei din patul unghial8 dup panari ii, DN: desprinderea unghiei din patul unghial8 dup panari ii, DN

  2$%2%N#2$%2%N#: distrugerea unghiei: distrugerea unghiei

  2$%2*?%2N#2$%2*?%2N#: unghii foarte ncurbate, n ghear8 congenital, dup arsuri,: unghii foarte ncurbate, n ghear8 congenital, dup arsuri,degerturi, ischemie cronicdegerturi, ischemie cronic

  #$2$%>%##$2$%>%#: lipsa unghiei8 malforma ie congenital sau posttraumatic n: lipsa unghiei8 malforma ie congenital sau posttraumatic nrezec ii par iale rezec ii par iale

  #?2$%>%##?2$%>%#: inflama ia tegumentelor periunghiale, cu edem, eritem, durere: inflama ia tegumentelor periunghiale, cu edem, eritem, durere

  SEMIOLOGIA PRULUISEMIOLOGIA PRULUI

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  43/93

  SEMIOLOGIA PRULUISEMIOLOGIA PRULUI

  "odificri cantitative, calitative sau de distribu ie a prului."odificri cantitative, calitative sau de distribu ie a prului.

  >%E?5?%2NEE:>%E?5?%2NEE: dezvoltare ecesiv a prului.dezvoltare ecesiv a prului. >ipertricoza sacrat sau Icoada de calI congenital, n spina bifida (lipsa>ipertricoza sacrat sau Icoada de calI congenital, n spina bifida (lipsanchiderii posterioare a arcului vertebral)nchiderii posterioare a arcului vertebral)

  >ipertricoze localizate n locuri de irita ie dup fracturi sau traumatisme prin frecare>ipertricoze localizate n locuri de irita ie dup fracturi sau traumatisme prin frecare >ipertricoza pavilionului urechii la brba i>ipertricoza pavilionului urechii la brba i >ipertricoza temporoocular n porfirie>ipertricoza temporoocular n porfirie

  >%?&A5%&"A>%?&A5%&"A: pilozitate de tip masculin: pilozitate de tip masculin a copii: pubertate precocea copii: pubertate precoce a femei: castrare, tumori virilizante de ovar, suprarenale, sdr paraneoplazice,a femei: castrare, tumori virilizante de ovar, suprarenale, sdr paraneoplazice,

  droguri anabolizantedroguri anabolizante

  SEMIOLOGIA PRULUISEMIOLOGIA PRULUI

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  44/93

  SEMIOLOGIA PRULUISEMIOLOGIA PRULUI

  >%25?%2NE:>%25?%2NE: scderi ale pilozit ii.scderi ale pilozit ii.

  #/% %# (chelia) 9 pierderea prului cranian8 la brba i, este genetic #/% %# (chelia) 9 pierderea prului cranian8 la brba i, este genetic #2E%%E 9 cderi patologice ale prului. #lopecia generalizat:#2E%%E 9 cderi patologice ale prului. #lopecia generalizat:tranzitorie (boli grave, citostatice, iradieri) sau definitiv (peladatranzitorie (boli grave, citostatice, iradieri) sau definitiv (peladadeclavant). #lopecia localizat In lumini uriI n micoze cutanate, luesdeclavant). #lopecia localizat In lumini uriI n micoze cutanate, lues

  >ipotricoza localizat ailar (semnul hvoste-): ciroza hepatic>ipotricoza localizat ailar (semnul hvoste-): ciroza hepatic

  #$% %##$% %# : albirea prului determinat genetic odat cu v;rsta: albirea prului determinat genetic odat cu v;rsta

  "odificri calitative"odificri calitative: cancer (pr cu fir gros, negru), E& (friabil, rar): cancer (pr cu fir gros, negru), E& (friabil, rar)

  DUREREADUREREA

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  45/93

  DUREREADUREREAel mai frecvent simptom.el mai frecvent simptom.

  DE%$% %E:DE%$% %E: durerea este o senza ie neplcut localizat la un segment al corpului, caredurerea este o senza ie neplcut localizat la un segment al corpului, careantreneaz o reac ie somatic i psihic specific. antreneaz o reac ie somatic i psihic specific.

  aracteristici:aracteristici:Durerea este o eperien subiectiv, individual, cu component afectiv negativ, deDurerea este o eperien subiectiv, individual, cu component afectiv negativ, dediscomfort, suferin discomfort, suferin

  recvent este comparat cu alte senza ii: apsare, torsiune, presiune, arsur,recvent este comparat cu alte senza ii: apsare, torsiune, presiune, arsur,n epturn eptur

  Durerea poate nso i o leziune organic8 de regul o precede, cci pragul dureros la unDurerea poate nso i o leziune organic8 de regul o precede, cci pragul dureros la un

  stimul este mai mic dec;t pragul care declan eaz leziunea organic8 durerea are decistimul este mai mic dec;t pragul care declan eaz leziunea organic8 durerea are decivaloare de protec ie, de prevenire a unei leziuni.valoare de protec ie, de prevenire a unei leziuni.

  Durerea este perceput n condi iile pstrrii strii de con tien i de aten ie. Durerea este perceput n condi iile pstrrii strii de con tien i de aten ie. Distragerea aten iei diminueaz percep ia durerii i invers (e solda ii n misiune, Distragerea aten iei diminueaz percep ia durerii i invers (e solda ii n misiune, sportivii n competi ie)sportivii n competi ie)

  recep ia durerii este influen at de factori psihici, sociali, culturali recep ia durerii este influen at de factori psihici, sociali, culturali

  DUREREADUREREA

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  46/93

  DUREREADUREREA"ecanismul de formare a durerii include:"ecanismul de formare a durerii include:

  $euronul aferent periferic$euronul aferent periferic &ta ia medular&ta ia medular

  ile superioare de transmitereile superioare de transmitere'. $euronul aferent periferic'. $euronul aferent periferic . $ervii periferici au corpul neuronal n ggl spinal (pe. $ervii periferici au corpul neuronal n ggl spinal (pe

  rdcina posterioar senzitiv) i fibrele aferente la nivel cutanat sau visceral. &untrdcina posterioar senzitiv) i fibrele aferente la nivel cutanat sau visceral. &unttrei tipuri de fibre:trei tipuri de fibre:

  ibre #6betaibre #6beta: fibre mielinizate, cu conducere rapid, la nivelul termina iilor: fibre mielinizate, cu conducere rapid, la nivelul termina iilorcorpusculare, transport sensibilitatea tactil (atingere sau stimuli mobili). &timulareacorpusculare, transport sensibilitatea tactil (atingere sau stimuli mobili). &timularea

  lor nu determin durere. &e afl la nivelul nervilor cutana i, fusurilor musculare i lor nu determin durere. &e afl la nivelul nervilor cutana i, fusurilor musculare i proprioceptorilor capsulelor articulare i tendoanelor.proprioceptorilor capsulelor articulare i tendoanelor.

  ibre #6deltaibre #6delta(mielinizate sub iri, cu conducere rapid) i (mielinizate sub iri, cu conducere rapid) i fibre fibre (nemielinizate, cu(nemielinizate, cuconducere lent): se afl la nivelul nervilor cutana i i n structurile profunde (inclusiv conducere lent): se afl la nivelul nervilor cutana i i n structurile profunde (inclusiv viscerale). Anele rspund numai la stimuli termici, altele numai la stimuli mecanici,viscerale). Anele rspund numai la stimuli termici, altele numai la stimuli mecanici,altele la ambele tipuri, altele doar la stimuli foarte inten i (fibre nociceptive)altele la ambele tipuri, altele doar la stimuli foarte inten i (fibre nociceptive)

  DUREREADUREREA

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  47/93

  DUREREADUREREA &timulrile repetate ale nociceptorilor scad pragul de apari ie a durerii (fenomen&timulrile repetate ale nociceptorilor scad pragul de apari ie a durerii (fenomen

  de sensibilizare)de sensibilizare) rezen a inflama iei scade pragul de apari ie a durerii rezen a inflama iei scade pragul de apari ie a durerii

  &timularea termina iilor nociceptive determin eliberarea de substan e cu efect &timularea termina iilor nociceptive determin eliberarea de substan e cu efect proinflamator (substan a ) i care stimuleaz eliberarea de mediatori ai proinflamator (substan a ) i care stimuleaz eliberarea de mediatori ai inflama ieiinflama iei ..

  +. &ta ia medular+. &ta ia medular . #onii neuronilor senzitivi aung n cornul posterior i fac sinaps. #onii neuronilor senzitivi aung n cornul posterior i fac sinapscu al doilea neuron. articularit i:cu al doilea neuron. articularit i:

  #onul unui neuron senzitiv face sinaps cu mai mul i neuroni medulari#onul unui neuron senzitiv face sinaps cu mai mul i neuroni medulari

  #cela i neuron medular are aferen e de la fibre care inerveaz at;t tegumente c;t i #cela i neuron medular are aferen e de la fibre care inerveaz at;t tegumente c;t i structuri profunde.structuri profunde.

  ?ezult un fenomen de convergen a informa iei din diferite teritorii, superficiale i ?ezult un fenomen de convergen a informa iei din diferite teritorii, superficiale i profunde, somatice i viscerale, care eplic iradierea durerii.profunde, somatice i viscerale, care eplic iradierea durerii.

  #onii neuronilor spinali se ncruci eaz i formez tractele spinotalamice din #onii neuronilor spinali se ncruci eaz i formez tractele spinotalamice din cordoanele laterale controlaterale. &ec ionarea lor suprim durerea.cordoanele laterale controlaterale. &ec ionarea lor suprim durerea.

  DUREREADUREREA

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  48/93

  DUREREADUREREA

  . ile superioare de transmitere. ile superioare de transmitere..

  5ractele spinotalamice urc n cordoanele laterale medulare, apoi n5ractele spinotalamice urc n cordoanele laterale medulare, apoi npor iunea dorsolateral a bulbului i pun ii la talamus. por iunea dorsolateral a bulbului i pun ii la talamus.

  a nivelul trunchiului cerebral, o parte din fibre fac sinapse na nivelul trunchiului cerebral, o parte din fibre fac sinapse nsubstan a reticulat (form;nd sistemul paleospinotalamic)substan a reticulat (form;nd sistemul paleospinotalamic) 77nucleiinucleiiposteromediali talamiciposteromediali talamici 7 scoar a frontal i sistemul limbic. #ceste 7 scoar a frontal i sistemul limbic. #ceste fibre au rol nfibre au rol n componenta emo ional a dureriicomponenta emo ional a durerii ..

  #lte fibre spinotalamice se termin n nucleul ventral posterolateral#lte fibre spinotalamice se termin n nucleul ventral posterolateral(sistemul neospinotalamic) i sunt proiectate pe scoar a senzitiv. #u (sistemul neospinotalamic) i sunt proiectate pe scoar a senzitiv. #u rol derol de localizare spa ial a durerii i de apreciere a intensit ii. localizare spa ial a durerii i de apreciere a intensit ii.

  Din substan a reticulat a trunchiului pleac fibre descendenteDin substan a reticulat a trunchiului pleac fibre descendenteinhibitorii spre celulele senzitive ale cornului posterior medular, cu rolinhibitorii spre celulele senzitive ale cornului posterior medular, cu rolnn modularea percep iei dureroase.modularea percep iei dureroase.

  DUREREADUREREA

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  49/93

  DUREREADUREREAaracterele clinice ale durerii:aracterele clinice ale durerii: topografia, cronologia, intensitatea (cantitatea), calitatea,topografia, cronologia, intensitatea (cantitatea), calitatea,

  fenomene fiziologice de nso ire, fenomene psihice de nso ire, modalit i de provocare sau fenomene fiziologice de nso ire, fenomene psihice de nso ire, modalit i de provocare sau de ameliorarede ameliorare

  522*?#%#522*?#%#(localizare i iradiere):(localizare i iradiere):

  5eritoriile cu inerva ie bogat ( i discriminativ, transmis prin fibre #6beta) determin 5eritoriile cu inerva ie bogat ( i discriminativ, transmis prin fibre #6beta) determin durere bine localizat, e pielea, fasciile, pleura parietal, periostul, tecile tendoanelor,durere bine localizat, e pielea, fasciile, pleura parietal, periostul, tecile tendoanelor,ligamentele.ligamentele.

  &tructurile somatice profunde i viscerale fr inerva ie discriminativ (numai fibre #6delta i &tructurile somatice profunde i viscerale fr inerva ie discriminativ (numai fibre #6delta i ) dau durere difuz, prost localizat, corespunztoare structurilor superficiale inervate prin) dau durere difuz, prost localizat, corespunztoare structurilor superficiale inervate prinacela i ggl spinal. E durerea anginoas: teritoriul 5'6, zona sternului superior i median. acela i ggl spinal. E durerea anginoas: teritoriul 5'6, zona sternului superior i median.

  %radierea durerii este dat de coneiunile de la nivel spinal dintre segmentele vecine. E%radierea durerii este dat de coneiunile de la nivel spinal dintre segmentele vecine. Edurerea anginoas iradiaz n metamerele 36R (g;t, membre superioare) sau 506Q (sterndurerea anginoas iradiaz n metamerele 36R (g;t, membre superioare) sau 506Q (sterninferior, epigastru).inferior, epigastru).

  Cn leziuni directe ale unui nerv durerea este bine precizat la acel teritoriu.Cn leziuni directe ale unui nerv durerea este bine precizat la acel teritoriu.

  Descrirerea durerii ca localizare i iradiere se face prin raportare la zone topograficeDescrirerea durerii ca localizare i iradiere se face prin raportare la zone topograficesuperficiale, nu pe zone atribuite unor organe.superficiale, nu pe zone atribuite unor organe.

  DUREREADUREREA

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  50/93

  DUREREADUREREA?2$22*%#?2$22*%#::

  ?eprezint evolu ia n timp a durerii?eprezint evolu ia n timp a durerii

  oate fi: episod unic, continuu ! episoade repetate dureroase, peoate fi: episod unic, continuu ! episoade repetate dureroase, peperioade de timp diferite. #namneza trebuie s men ioneze evolu ia perioade de timp diferite. #namneza trebuie s men ioneze evolu ia unui episod dureros (istoric pe termen scurt), precum i evolu ia unui episod dureros (istoric pe termen scurt), precum i evolu ia durerilor cronice (istoric pe termen lung): numr de episoade, condi iidurerilor cronice (istoric pe termen lung): numr de episoade, condi iide apari ie etcde apari ie etc

  #pari ia durerii depinde de tipul receptorilor stimula i: stimularea #pari ia durerii depinde de tipul receptorilor stimula i: stimularea fibrelor cu diametru mic sau nemielinizate determin durerefibrelor cu diametru mic sau nemielinizate determin durereprelungit, difuzprelungit, difuz

  DUREREADUREREA

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  51/93

  DUREREADUREREA%$5E$&%5#5E#%$5E$&%5#5E#::

  Depinde de intensitatea i tipul stimulrii i de factori subiectivi. Depinde de intensitatea i tipul stimulrii i de factori subiectivi.

  actorii nociviactorii nocivimecanici, chimici, termici genereaz durere proportional cumecanici, chimici, termici genereaz durere proportional cu

  intensitatea lor de stimulare. Durerea apare naintea apari iei leziunii organice, deciintensitatea lor de stimulare. Durerea apare naintea apari iei leziunii organice, deciare rol de prevenire a lezrii.are rol de prevenire a lezrii.

  actorii subiectiviactorii subiectiviindividuali influen eaz modul de percepere a durerii.individuali influen eaz modul de percepere a durerii. a persoanele normale i n condi ii obi nuite eist un a persoanele normale i n condi ii obi nuite eist un prag dureros al stimulriiprag dureros al stimulrii,,

  relativ apropiat ntre diferite persoane. ragul dureros poate varia de la lipsarelativ apropiat ntre diferite persoane. ragul dureros poate varia de la lipsasensibilit ii (boli congenitale sau neurologice) la sensibilitate eagerat.sensibilit ii (boli congenitale sau neurologice) la sensibilitate eagerat.

  &tarea de con tien &tarea de con tien : pacientul incon tient nu poate percepe durerea (e debutul: pacientul incon tient nu poate percepe durerea (e debutulinfarctului prin sincop sau oc).infarctului prin sincop sau oc). #ten ia fa de durere #ten ia fa de durere : militari n ac iune, sportivi n concurs resimt mult mai pu in : militari n ac iune, sportivi n concurs resimt mult mai pu in

  durerea.durerea. 5eama5eamapoate diminua durerea e teama de dentistpoate diminua durerea e teama de dentist actorii sociali i culturaliactorii sociali i culturali

  DUREREADUREREA

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  52/93

  DUREREADUREREA#%5#5E##%5#5E#::

  ?eprezint modul de descriere a durerii i senza iile asociate ?eprezint modul de descriere a durerii i senza iile asociate

  "aniera de descriere a durerii depinde de capacitatea de n elegere i de relatare "aniera de descriere a durerii depinde de capacitatea de n elegere i de relatare

  a pacientului. Descrierea poate fi de la dramatic la foarte succint.a pacientului. Descrierea poate fi de la dramatic la foarte succint.5ermeni de compara ie: lovitur, unghi, apsare, arsur, constric ie etc 5ermeni de compara ie: lovitur, unghi, apsare, arsur, constric ie etc

  E$2"E$E %N%22*%E DE C$&2 %?EE$2"E$E %N%22*%E DE C$&2 %?E ::

  E palpita iile se pot asocia durerii anginoase8 vrstura n ulcer sau boli ale veziciiE palpita iile se pot asocia durerii anginoase8 vrstura n ulcer sau boli ale veziciibiliarebiliare

  E$2"E$E &%>%E DE C$&2 %?EE$2"E$E &%>%E DE C$&2 %?E ::

  Depind de afec iune i de fondul psihic al pacientului Depind de afec iune i de fondul psihic al pacientului

  E anietatea n infarct sau embolie pulmonarE anietatea n infarct sau embolie pulmonar

  acientul poate eagera sau diminua voit simptomeleacientul poate eagera sau diminua voit simptomele

  DUREREADUREREA

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  53/93

  DUREREADUREREA

  %?A"&5#$ EE DE ##?% %E % DE D%"%$A#?E # DA?E?%% %?A"&5#$ EE DE ##?% %E % DE D%"%$A#?E # DA?E?%%

  ::Durere provocat de mobilizarea unui segmentDurere provocat de mobilizarea unui segment 7 cauz osoas,7 cauz osoas,muscular sau articularmuscular sau articular

  Durere toracic la efort i calmat de repaus 7 angina pectoralDurere toracic la efort i calmat de repaus 7 angina pectoral

  Durere toracic intens n repaus 7 infarct miocardicDurere toracic intens n repaus 7 infarct miocardic

  Durere epigastric postprandial calmat de medica ie alcalin 7Durere epigastric postprandial calmat de medica ie alcalin 7ulcer gastric sau duodenalulcer gastric sau duodenal

  DUREREADUREREA

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  54/93

  DUREREADUREREACs,%#"e# !'"e"Cs,%#"e# !'"e"

  #.#.Dup structurile din care se formeaz stimulul dureros:Dup structurile din care se formeaz stimulul dureros:

  '. DA?E?E# E?%E?%O'. DA?E?E# E?%E?%O n structurile cu inerva ie nociceptiv: n structurile cu inerva ie nociceptiv:

  5ipul durerii5ipul durerii ?eceptorii stimula i?eceptorii stimula i aracterearactere

  &omatic&omaticsuperficialsuperficial

  $ociceptorii pielii$ociceptorii pielii ocalizat, propor ional cuocalizat, propor ional cuintensitatea stimulului, cu caracterintensitatea stimulului, cu caracter

  determinat de agentul stimulatordeterminat de agentul stimulator&omatic&omaticprofundprofund

  $ociceptorii somatici$ociceptorii somaticiprofunzi (mu chi,profunzi (mu chi,articula ii, oase, fascii)articula ii, oase, fascii)

  "ai imprecis localizat, segmentar,"ai imprecis localizat, segmentar,cu iradiere specific, corelat cucu iradiere specific, corelat cuintensitatea stimulului, accentuat laintensitatea stimulului, accentuat lamobilizarea segmentului, atenuatmobilizarea segmentului, atenuat

  de repausde repaus/isceral/isceral $ociceptorii viscerali$ociceptorii viscerali rofund, difuz, cu iradierirofund, difuz, cu iradieri

  sugestive la suprafa , descrise casugestive la suprafa , descrise cacramp, str;ngere, compresie,cramp, str;ngere, compresie,arsurarsur

  DUREREADUREREA

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  55/93

  DUREREADUREREA

  +. DA?E?E# $EA?2*E$O+. DA?E?E# $EA?2*E$O prin modficarea unor impulsuri la nivelul prin modficarea unor impulsuri la nivelulsistemului nervos, care sunt percepute ca dureresistemului nervos, care sunt percepute ca durere

  5ipul durerii5ipul durerii &tructuri implicate&tructuri implicate aracterearactere

  D neurogenD neurogenperifericperiferic

  #fectare nervilor#fectare nervilorperiferici (nevritperiferici (nevritalcoolic, diabetic,alcoolic, diabetic,

  paraneoplazic)paraneoplazic)

  Difuz n teritoriul afectat,Difuz n teritoriul afectat,dispropor ionat fa de intensitatea dispropor ionat fa de intensitatea stimulului, asemnat cu arsurstimulului, asemnat cu arsur

  D centralD central @oli ale &$ (sdr@oli ale &$ (sdrtalamic)talamic)

  %ntens, apare spontan sau la%ntens, apare spontan sau lastimulri minorestimulri minore

  . DA?E?E# &%>2*E$O. DA?E?E# &%>2*E$O durere imaginar, n absen a stimulrii nociceptive. durere imaginar, n absen a stimulrii nociceptive. Descrierea depinde de imagina ia personalDescrierea depinde de imagina ia personal Durerea este real, eprim fric, suferin Durerea este real, eprim fric, suferin # se deosebi de simpla relatare mincinoas a durerii# se deosebi de simpla relatare mincinoas a durerii

  DUREREADUREREA

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  56/93

  DUREREADUREREACs,%#"e# !'"e"Cs,%#"e# !'"e"

  @[email protected] cronologia durerii:Dup cronologia durerii:'. DA?E?% DE 5% #A5'. DA?E?% DE 5% #A5

  Durerea acutDurerea acut: ore zile, intensitate variabil, prin stimulare nociceptiv8 este urgen medical: ore zile, intensitate variabil, prin stimulare nociceptiv8 este urgen medical

  Durerea subacutDurerea subacut: mecanism similar, durat p;n la Q luni8 nu este urgen : mecanism similar, durat p;n la Q luni8 nu este urgen

  Durerea recurent acutDurerea recurent acut: prin stimulare nociceptiv continu sau recurent, n afec iuni cronice: prin stimulare nociceptiv continu sau recurent, n afec iuni cronice

  Durerea acut continuDurerea acut continu: stimulare nociceptiv continu (e neoplazic): stimulare nociceptiv continu (e neoplazic)

  +. DA?E?% DE 5% ?2$%+. DA?E?% DE 5% ?2$%sunt psihogene sau neurogene:sunt psihogene sau neurogene:Durerea cronic benignDurerea cronic benign: durata peste Q luni, relativ bine tolerat: durata peste Q luni, relativ bine tolerat

  Durerea cronic benign netratabilDurerea cronic benign netratabil: durerea cronic prost tolerat, care influen eaz calitatea vie ii pacientului : durerea cronic prost tolerat, care influen eaz calitatea vie ii pacientului

  DUREREADUREREA

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  57/93

  DUREREADUREREA

  5%A?% #?5%A#?E DE DA?E?E5%A?% #?5%A#?E DE DA?E?EDurerea colicativDurerea colicativ: perioade de durere foarte intens pe fondul unei dureri de intensitate redus8 descrise ca torsiune, cramp8 este: perioade de durere foarte intens pe fondul unei dureri de intensitate redus8 descrise ca torsiune, cramp8 estevisceral, predominant a organelor cavitare: intestinal, biliar, ureteral, uterin.visceral, predominant a organelor cavitare: intestinal, biliar, ureteral, uterin.

  SunghiulSunghiul: durere intens, localizat, descris ca mpunstur de pumnal8 n inflama ii ale mucoaselor, e unghiul pleural.: durere intens, localizat, descris ca mpunstur de pumnal8 n inflama ii ale mucoaselor, e unghiul pleural.

  Durerea pulsatilDurerea pulsatil: prin leziuni de tip inflamator la nivelul unor cavit i sau leziuni arteriale inflamatorii8 se accentueaz sincron cu: prin leziuni de tip inflamator la nivelul unor cavit i sau leziuni arteriale inflamatorii8 se accentueaz sincron cupulsa iile arteriale8 e durerea de din i pulsa iile arteriale8 e durerea de din i

  laudica ialaudica ia : cramp muscular la nivelul musculaturii n activitate, care cedeaz n repaus8 dat de ischemia teritoriului: cramp muscular la nivelul musculaturii n activitate, care cedeaz n repaus8 dat de ischemia teritoriului

  CEFALEEACEFALEEA

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  58/93

  CEFALEEACDE%$% %E:DE%$% %E: durerea etremit ii cefalice, de cauz intra sau etracranian.durerea etremit ii cefalice, de cauz intra sau etracranian.

  &tructurile cefalice sensibile la durere:&tructurile cefalice sensibile la durere:5oate structurile etracraniene au sensibilitate dureroas5oate structurile etracraniene au sensibilitate dureroas

  &tructuri intracraniene sensibile la durere: sinusurile venoase i venele aferente,&tructuri intracraniene sensibile la durere: sinusurile venoase i venele aferente,arterele durei mater, arterele poligonului Lillis, dura mater a endobazei, nerviiarterele durei mater, arterele poligonului Lillis, dura mater a endobazei, nerviicranieni ce con in aferen e senzitive (/, %T, T). cranieni ce con in aferen e senzitive (/, %T, T).

  &tructuri intracraniene insensibile la durere: parenchimul cerebral, dura mater a&tructuri intracraniene insensibile la durere: parenchimul cerebral, dura mater acalotei, leptomeningele, pleurile coroide, pere ii sistemului ventricular.calotei, leptomeningele, pleurile coroide, pere ii sistemului ventricular.

  "ecanisme ale cefaleii:"ecanisme ale cefaleii: Distensia, dilatarea, compresia, trac iunea arterelor i venelor intra i Distensia, dilatarea, compresia, trac iunea arterelor i venelor intra i etracranieneetracraniene

  Distensia i deplasarea marilor sinusuri venoaseDistensia i deplasarea marilor sinusuri venoase ompresia, trac iunea, inflama ia nervilor ompresia, trac iunea, inflama ia nervilor ontractura mu chilor cranieni i cervicali ontractura mu chilor cranieni i cervicali

  CEFALEEACEFALEEA

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  59/93

  CEFALEEA#specte clinice ale cefaleii: calitate, localizare, durat, evolu ie,#specte clinice ale cefaleii: calitate, localizare, durat, evolu ie,

  condi ii de apari ie i de ameliorare condi ii de apari ie i de ameliorare alitateaalitatea: durere profund, apstoare, constrictiv: durere profund, apstoare, constrictiv

  %ntensitatea%ntensitatea: rar are valoare diagnostic, depinde de tipul de rspuns: rar are valoare diagnostic, depinde de tipul de rspunsla durere al pacientului (de la eagerare la stoicism). Cntrebare: n cela durere al pacientului (de la eagerare la stoicism). Cntrebare: n cemsur cefaleea mpiedic efectuarea activit ilor zilnice. ele maimsur cefaleea mpiedic efectuarea activit ilor zilnice. ele maiintense: migrena, meningita, hemoragia subarahnoidian. 5umorile nuintense: migrena, meningita, hemoragia subarahnoidian. 5umorile nudetermin dureri intense.determin dureri intense.

  ocalizareaocalizarea:: 5emporal superficial5emporal superficial 7 b >orton (arterita cu celule gigante)7 b >orton (arterita cu celule gigante) &inusal, dentar, ocular 7 afec iuni locale etracraniene&inusal, dentar, ocular 7 afec iuni locale etracraniene eziuni intracraniene ale fosei posterioare 7 cefalee occipital, celeeziuni intracraniene ale fosei posterioare 7 cefalee occipital, cele

  supratentoriale 7 cefalee frontotemporal.supratentoriale 7 cefalee frontotemporal.

  CEFALEEACEFALEEA

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  60/93

  CDurata i varia ia intensit ii Durata i varia ia intensit ii ::

  ?uptura unui anevrism?uptura unui anevrism 7 durere violent i brusc (anevrismele nerupte rar dau7 durere violent i brusc (anevrismele nerupte rar dausimptome)simptome)

  efaleea cu crize apropiate (cluster headache): intensitate progresiv n 63 min,efaleea cu crize apropiate (cluster headache): intensitate progresiv n 63 min,nivel maim de 03 min, apoi remisiunenivel maim de 03 min, apoi remisiune

  "igrena: durere progresiv n c;teva ore, platou timp de ore zile, ameliorare la"igrena: durere progresiv n c;teva ore, platou timp de ore zile, ameliorare lasomn.somn.

  efalee n somn 7 tumori cerebraleefalee n somn 7 tumori cerebrale

  ondi ii de apari ie, simptome de nso ire ondi ii de apari ie, simptome de nso ire ::

  efaleea matinal din migren apare dup un interval liber de durereefaleea matinal din migren apare dup un interval liber de durere #socierea cu amenoree i galactoree#socierea cu amenoree i galactoree 7 sdr ovarului polichistic7 sdr ovarului polichistic efaleea de novo la pacient cu neoplazie 7 obs "5& cerebraleefaleea de novo la pacient cu neoplazie 7 obs "5& cerebrale #ccentuarea durerii cu mobilizarea ochilor 7 obs meningit, nevrit optic#ccentuarea durerii cu mobilizarea ochilor 7 obs meningit, nevrit optic Dureri faciale de tip nevralgic (trigemen sau glosofaringian): accentuate deDureri faciale de tip nevralgic (trigemen sau glosofaringian): accentuate de

  mestecat, nghi itmestecat, nghi it

  CEFALEEACEFALEEA

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  61/93

  lasificarea cefaleii dup >egglin:lasificarea cefaleii dup >egglin:'.'. prin procese intracraniene prin procese intracraniene::

  F Epansive: tumori, abcese, inflama ii ale meningelui, hemoragii vasculareEpansive: tumori, abcese, inflama ii ale meningelui, hemoragii vasculare

  F $eepansive: migrene, cefalee histaminic, modificarea tensiunii ?$eepansive: migrene, cefalee histaminic, modificarea tensiunii ?+.+. prin procese etracraniene: prin procese etracraniene:

  F #fec iuni ale calotei craniene: b aget, hiperostoza frontal intern#fec iuni ale calotei craniene: b aget, hiperostoza frontal internF @oli vasculare: arterita temporal >orton@oli vasculare: arterita temporal >ortonF #fec iuni otice, nazale, oculare, vertebrale cervicale#fec iuni otice, nazale, oculare, vertebrale cervicaleF @oli generale: >5#, hipo5#, %, %?en, anemii, policitemii, DN, stri febrile@oli generale: >5#, hipo5#, %, %?en, anemii, policitemii, DN, stri febrile

  etcetc

  .. posttraumatic posttraumatic

  0.0. psihogen psihogen

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  62/93

  CEFALEEACEFALEEA

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  63/93

  E#EE# DAO A$ %# 2"@#?O:E#EE# DAO A$ %# 2"@#?O: apare la interval de 0K ore (ma '+ zile), la 'J JP din punc ii. Este declan at de ortostatism apare la interval de 0K ore (ma '+ zile), la 'J JP din punc ii. Este declan at de ortostatism i ameliorat de repaus sau compresie abdominal, localizare frontooccipital. &e poate asocia cu grea , verti, fotofobie. #meliorare i ameliorat de repaus sau compresie abdominal, localizare frontooccipital. &e poate asocia cu grea , verti, fotofobie. #meliorare

  spontan n c;teva zile, rar mai mult.spontan n c;teva zile, rar mai mult.

  E#EE# 2&55?#A"#5%OE#EE# 2&55?#A"#5%O: dup accidente craniene minore, fr leziuni organice eviden iate la eamenele complementare.: dup accidente craniene minore, fr leziuni organice eviden iate la eamenele complementare.#sociat cu verti, anietate, dificult i de concentrare. 5ratament simptomatic.#sociat cu verti, anietate, dificult i de concentrare. 5ratament simptomatic.

  #?5E?%5# 5E"2?#O (arterita cu celule gigante sau b >orton)#?5E?%5# 5E"2?#O (arterita cu celule gigante sau b >orton): afec iune inflamatorie a arterelor care asigur iriga ia etracranian. a : afec iune inflamatorie a arterelor care asigur iriga ia etracranian. a persoane v;rstnice, persoane v;rstnice, UU@. &imptome: cefalee, polimialgia rheumatica, claudica ia ncheieturilor, febr, scdere ponderal. efalee uni@. &imptome: cefalee, polimialgia rheumatica, claudica ia ncheieturilor, febr, scdere ponderal. efalee unisau bilateral, temporal, intens. a nivel temporal: ro ea pielii, noduli durero i. Dg: biopsie. sau bilateral, temporal, intens. a nivel temporal: ro ea pielii, noduli durero i. Dg: biopsie.

  CEFALEEACEFALEEA

 • 7/25/2019 Semiologie 4 Edem, Ggl, Tcsc, Cianoza, Simpt

  64/93

  E#EE# # 5A&E:E#EE# # 5A&E:cefalee sever n timpul tusei, cu durata de secunde minute. ?aport @! 9 0!'cefalee sever n timpul tusei, cu durata de secunde minute. ?aport @! 9 0!'

  E#EE# D%$ 5A"2?%E ?#$%E$EE#EE# D%$ 5A"2?%E ?#$%E$E: la JP din 5. efalee intermitent, de intensitate moderat, se: la JP din 5. efalee intermitent, de intensitate moderat, se

  poate accentua la efort sau schimbare de pozi ie. oate ntrerupe somnul la 'JP din pacien i. poate accentua la efort sau schimbare de pozi ie. oate ntrerupe somnul la 'JP din pacien i. E#EE# D%$ @2%E &%&5E"%EE#EE# D%$ @2%E &%&5E"%E: multe afec iuni sistemice se asociaz cu cefalee: "$%, E&, @2,: multe afec iuni sistemice se asociaz cu cefalee: "$%, E&, @2,tiroidita autoimun, feocromocito