Şcoala Generală ,,Sfânta Varvara" Aninoasa

8

description

Şcoala Generală ,,Sfânta Varvara" Aninoasa. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Şcoala Generală ,,Sfânta Varvara" Aninoasa

Page 1: Şcoala Generală ,,Sfânta Varvara"    Aninoasa
Page 2: Şcoala Generală ,,Sfânta Varvara"    Aninoasa

„Şcoala este inimă pentru inima oraşului, este tot ceea ce poate fi mai frumos, este locul unde florile

spiritului uman înfloresc, locul unde florile culturii s-au înfrăţit cu florile de mină, locul unde lumina din

adâncurile muntelui şi-a unit razele cu lumina gândului mereu cutezător spre cunoaştere.”

Page 3: Şcoala Generală ,,Sfânta Varvara"    Aninoasa

Şcoala din Aninoasa rămâne un arbore al vieţii, cu un IERI –

remarcabil, cu un AZI – aflat sub zodia înnoirii şi un MÂINE – al

nădejdii.

Derularea proiectului EBC în comunitate a adus Derularea proiectului EBC în comunitate a adus multiple oportunităţi pentru elevii şi dascălii şcolii.multiple oportunităţi pentru elevii şi dascălii şcolii.

Page 4: Şcoala Generală ,,Sfânta Varvara"    Aninoasa

Aninoasa

Aninoasa, acest orăşel de munte cu oameni harnici şi primitori are copii

minunaţi, care ştiu să fie responsabili atunci când sunt solicitaţi, ştiu să pună suflet în ceea ce fac, aşa cum au învăţat

de la cei mari.

În această şcoală – SFÂNTA VARVARA – elevii sunt receptivi la tot ce este nou; nu le trebuie mai mult decât o inimă deschisă, un zâmbet şi un imbold din partea profesorilor

pentru a pătrunde în lumea minunată a ştiinţei.

S-a descoperit la aceşti copii dragostea pentru carte, li s-a oferit încredere în

puterea lor, pentru că sunt la fel de buni sau poate chiar şi mai buni decât elevi din şcolile de elită din alte localităţi. Au

dovedit-o uneori şi o pot demonstra cu uşurinţă. Au nevoie de mai mult curaj, de

mai multă iniţiativă, de perseverenţă.

La noi nu se poate trăi fără momente deosebite!

“Elevi, cadre didactice, părinţi, comunitate – împreună pentru viitorul oraşului nostru!”

Aşa va fi întotdeauna!

Aninoasa, AninoasaAninoasa, AninoasaDomnul te-a aşezat Domnul te-a aşezat în şaua munteluiîn şaua munteluiAninoasa, AninoasaAninoasa, AninoasaO stea din Valea JiuluiO stea din Valea Jiului!!

Page 5: Şcoala Generală ,,Sfânta Varvara"    Aninoasa

Misiunea şcolii

Şcoala noastrăŞcoala noastră doreşte să devină o minicomunitate în comunitate, ordonată, doreşte să devină o minicomunitate în comunitate, ordonată, atentă, bazată pe valori, cu o personalitate bine definită ce va deriva din atentă, bazată pe valori, cu o personalitate bine definită ce va deriva din conexiunea cu tradiţia locală şi unde tinerii vor putea dobândi şi în continuare conexiunea cu tradiţia locală şi unde tinerii vor putea dobândi şi în continuare abilităţile necesare integrării sociale.abilităţile necesare integrării sociale.

Şcoala GeneralăŞcoala Generală Sf.Varvara va milita pentru respectarea drepturilor şi Sf.Varvara va milita pentru respectarea drepturilor şi intereselor elevilor în condiţiile legislaţiei în vigoare, asigurând, cu mijloacele de intereselor elevilor în condiţiile legislaţiei în vigoare, asigurând, cu mijloacele de care dispune, siguranţa şi dezvoltarea fizică, intelectuală şi spirituală a acestoracare dispune, siguranţa şi dezvoltarea fizică, intelectuală şi spirituală a acestora

Vom căuta să satisfacem nevoia fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine Vom căuta să satisfacem nevoia fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi spre înţelegerea şi respectarea şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi spre înţelegerea şi respectarea valorilor socio – culturale ale unei societăţi democratice.valorilor socio – culturale ale unei societăţi democratice.

Avem ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le Avem ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială.menirea socială.

Page 6: Şcoala Generală ,,Sfânta Varvara"    Aninoasa

Deviza şcolii

„„La noi nu se poate trăi fără momente deosebite. Ochii La noi nu se poate trăi fără momente deosebite. Ochii copiilor ne privesc întrebându-ne: Ce vom mai face?copiilor ne privesc întrebându-ne: Ce vom mai face?

Noi îi înţelegem. O luăm de la capăt, căutăm, iscodim şi Noi îi înţelegem. O luăm de la capăt, căutăm, iscodim şi reuşim. Aşa va fi întotdeauna căcireuşim. Aşa va fi întotdeauna căci

MÂINE VREM SĂ FACEM LUCRURI MAI BUNE MÂINE VREM SĂ FACEM LUCRURI MAI BUNE DECÂT IERI”DECÂT IERI”

Page 7: Şcoala Generală ,,Sfânta Varvara"    Aninoasa

CONFERINCONFERINŢŢA A NANAŢŢIONALĂIONALĂ

„„MediulMediul virtual virtual şşii

parteneriatulparteneriatul şşcolarcolar””PoianaPoiana BraBraşşovov

12 12 –– 14 14 NoiembrieNoiembrie 20082008

DIPLOME

PREMII

şi APLAUZEpentru toţi participanţii

Page 8: Şcoala Generală ,,Sfânta Varvara"    Aninoasa

“O ŞCOALĂ MICĂ, DAR CU SUFLET MARE!”