REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL · PDF filePagina 1 din 4 REGULAMENTUL CAMPIONATULUI...

4
Pagina 1 din 4 REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL UNIVERSITAR DE ATLETISM 2016 I. SCOP Prezentul Regulament are drept scop promovarea educației sportive în mediul universitar, cultivarea spiritului competiţional şi stimularea performanţei sportive a studenților practicanți ai atletismului. Scopul prezentului regulament este, de asemenea, de a stabili sistemul de organizare și desfășurare a Campionatul Naţional Universitar de Atletism în anul 2016. În urma acestei competiții vor fi desemnați campionii naționali universitari la atletism. II. DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII Data etapei finale a CNU Atletism - 20-22.05.2016 Locul desfășurării etapei finale a CNU Atletism - Piteşti III. ORGANIZARE Campionatul Naţional Universitar de Atletism este organizat de către Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice prin Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar, în parteneriat cu: - Universitatea din Piteşti, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport - Federaţia Română de Atletism - Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Argeș - Asociaţia Judeţeană de Atletism Argeş. Campionatul Naţional Universitar se organizează pe următoarele etape: A etapa pe ani de studiu; B etapa pe facultate; C etapa pe institut sau pe universitate; D etapa pe Centru Universitar E etapa FINALĂ

Transcript of REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL · PDF filePagina 1 din 4 REGULAMENTUL CAMPIONATULUI...

Pagina 1 din 4

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL UNIVERSITAR

DE ATLETISM 2016

I. SCOP

Prezentul Regulament are drept scop promovarea educației sportive în mediul universitar, cultivarea

spiritului competiţional şi stimularea performanţei sportive a studenților practicanți ai atletismului. Scopul

prezentului regulament este, de asemenea, de a stabili sistemul de organizare și desfășurare a Campionatul

Naţional Universitar de Atletism în anul 2016. În urma acestei competiții vor fi desemnați campionii

naționali universitari la atletism.

II. DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII

Data etapei finale a CNU Atletism - 20-22.05.2016

Locul desfășurării etapei finale a CNU Atletism - Piteşti

III. ORGANIZARE

Campionatul Naţional Universitar de Atletism este organizat de către Ministerul Educaţiei Naționale şi

Cercetării Ştiinţifice prin Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar, în parteneriat cu:

- Universitatea din Piteşti, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

- Federaţia Română de Atletism

- Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Argeș

- Asociaţia Judeţeană de Atletism Argeş.

Campionatul Naţional Universitar se organizează pe următoarele etape:

A – etapa pe ani de studiu;

B – etapa pe facultate;

C – etapa pe institut sau pe universitate;

D – etapa pe Centru Universitar

E – etapa FINALĂ

Pagina 2 din 4

Răspunderea nemijlocită pentru organizarea şi buna desfăşurare a Campionatului Naţional Universitar

revine:

a. Pentru etapa pe ani de studii, facultate şi institut sau universitate: catedrelor de educaţie fizică,

împreună cu conducerea universităţilor;

b. Pentru etapa pe centru universitar: comisiilor (pe ramură de sport) de atletism din cadrul consiliilor,

şefilor de catedră din Centrul Universitar;

c. Pentru etapa finală: Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice prin Federaţia Sportului Şcolar şi

Universitar, Universitatea din Piteşti, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, cu sprijinul Federaţiei

Române de Atletism, Direcţiei Judeţene de Tineret şi Sport şi Asociaţiei judeţene de atletism, Argeş.

Preşedintele comisiei de organizare este Dl. Conf. Univ. Dr. Liviu Mihăilescu, din cadrul Universității din

Pitești.

IV. PROBELE DE CONCURS

Masculin: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10 000m, 4 x 100m, 4 x 400m, 10 km marş, 110

mg, 400 mg, 3000m obstacole, înălţime, prăjină, lungime, triplusalt, greutate, disc, suliţă, ciocan;

Feminin: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10.000m, 4 x 100m, 4 x 400m, 5 km marş, 100 mg,

400 mg, 3000m obstacole, înălţime, prăjină, lungime, triplusalt, greutate, disc, suliţă, ciocan.

V. CONDIȚII DE PARTICIPARE

a) Au dreptul să se înscrie la concurs sportivi studenţi/studente (licenţă, master, doctorat) de la cursurile de

zi, frecvenţă redusă şi IDD, care îndeplinesc standardele de participare prezentate la punctul VI.

b) Un concurent poate participa la toate probele la care a îndeplinit standardul de participare în anii

2015/2016.

c) Concursul se desfăşoară în conformitate cu regulamentul I.A.A.F. şi F.R.A., în două zile de concurs.

VI. STANDARDE DE PARTICIPARE

BĂIEȚI FETE

PROBA STANDARD PROBA STANDARD

100m 11, 80 100m 12,20

200m 23,40 200m 26,50

400m 52,00 400m 58,00

800m 1,58,00 800m 2,16,00

1500m 4,08,00 1500m 4,50,00

5000m 16,50,00 5000m Fără standard

10.000m Fără standard 10.000m Fără standard

110mg 16,50 100mg 15,50

400mg 59,50 400mg 67,50

3000m obs 9,40,00 3000m obs Fără standard

Pagina 3 din 4

înălțime 1,80 înălțime

lungime 6,65 lungime 5,30

triplusalt 13,50 triplusalt 11,50

prăjină 3,40 prăjină 2,40

greutate 11,00 greutate 8,50

disc 35,00 disc 30,00

suliță 40,00 suliță 35,00

ciocan 30,00 ciocan 45,00

4x100m Fără standard 4x100m Fără standard

4x400m Fără standard 4x400m Fără standard

10km marș Fără standard 10km marș Fără standard

Standardele trebuie realizate în anul 2015 şi/sau 2016

VII. ÎNSCRIERI

Înscrierea sportivilor pentru Etapa Finală a CNU Atletism se realizează după cum urmează:

Adresă de înaintare emisă de către universitatea participantă

Tabel nominal cu sportivii participanți, care va cuprinde:

- numele şi prenumele,

- data naşterii,

- universitatea/facultatea,

- forma de învăţământ,

- cea mai bună performanţă în anii 2015/2016,

- Serie şi nr. Carte de Identitate.

Documentele (adresă și tabel) vor fi semnate de conducerea universității/facultății (Rector, Prorector,

sau Decan) şi stampilate.

Documentele de înscriere se transmit Facultății de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universității

Pitești, la următoarele contacte:

FAX - 0348453321

EMAIL - liviumihă[email protected]

Termenul limită de transmitere a documentelor de înscriere este: 8.05.2016.

VIII. VALIDAREA PARTICIPANȚILOR

Validarea participanţilor se face pe baza tabelului nominal de înscriere şi a carnetului de student, cu viza

anuală la zi, în data de 20.05.2016, până la ora 14.00, la Universitatea din Pitești, Facultatea de Educaţie

Fizică şi Sport, Str. Gheorghe Doja nr 41 Pitești, Argeș.

Şedinţa tehnică va avea loc în data de 20.05.2016 la ora 18.00 la Universitatea din Pitești, Facultatea de

Educaţie Fizică şi Sport, Str. Gheorghe Doja nr 41 Pitești, Argeș - Sala de Consiliu.

Pagina 4 din 4

IX. TITLURI ŞI PREMII

a) Titlul

Câştigătorii probelor vor fi declaraţi CAMPIONI NAŢIONALI UNIVERSITARI.

b) Premii

- Câştigătorii probelor vor primi tricouri de campioni naționali universitari.

- Primii 3 clasaţi la fiecare probă vor primi diplome şi medalii.

- Primele trei universități în clasamentul pe medalii vor primi trofee.

- Federaţia Română de Atletism va oferi trofee pentru cele mai bune performanţe ale concursului,

masculin și feminin şi un trofeu pentru universitatea cu cele mai bune rezultate în clasamentul pe medalii.

X. CONDIŢII ADMINISTRATIVE

Cheltuielile de transport pentru studenții participanți vor fi suportate integral de către universităţile care

înscriu studenții sportivi în concurs.

Arbitrajul competiției este asigurat de către Federaţia Română de Atletism.

Celelalte categorii de cheltuieli necesare desfășurării, în condiții optime, a acțiunii, revin organizatorilor,

partenerilor și sponsorilor atrași de aceștia.

XI. PROGRAMUL

Concursul se desfăşoară pe două reuniuni:

21.05.2016 – începând cu ora 10.00.

22.05.2016 – începând cu ora 09.00.

Programul pe ore şi probe va fi stabilit la şedinţa tehnică.

Comisia de organizare a competiției

Președinte: LIVIU MIHĂILESCU

Reprezentant FSSU: DAN RADULIAN

Reprezentant ............