Raport privind cercetarea ştiinţifică pe anul...

14
UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ - CRAIOVA CESCJ CRAIOVA Raport privind cercetarea ştiinţifică pe anul 2014 a. Introducere Facultatea de Drept şi Administraţie Publică - Craiova, şi-a desfăşurat activitatea de cercetare ştiinţifică în anul 2014, în conformitate cu strategia Universităţii şi cu Planul de cercetare propriu pe anul 2014, precum şi cu Strategia de cercetare a Facultăţii pentru perioada 2014-2020. Cercetarea ştiinţifică la nivelul Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică – Craiova si respectiv CESCJ CRAIOVA, a reprezentat pentru întregul colectiv de cadre didactice o preocupare prioritara pe tot parcursul anului 2014, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, rezultatele fiind pozitive, incadrandu-se in trendul ascendent manifestat la nivelul ultimilor ani. In conformitate cu directiile prevazute in documentele programatice menţionate anterior, fiecare cadru didactic al Facultatii a contribuit pentru afirmarea proprie, dar şi pentru creşterea prestigiului Facultăţii si al Centrului de Cercetare (CESCJ CRAIOVA) prin realizarea unor materiale de cercetare la un standard cât mai ridicat şi prin participarea consecventa la evenimentele ştiinţifice. Sesizam interesul cadrelor didactice pentru participarea la o gamă cât mai variată de manifestări ştiinţifice, organizate atât de Universitatea „Spiru Haret” cât şi de alte instituţii. Raportat la anii anteriori, numărul participărilor la manifestări ştiinţifice de prestigiu este în creştere, iar calitatea materialelor a fost confirmată prin acceptarea tuturor referatelor trimise la manifestări din alte instituţii de învăţământ superior, confirmând prin aceasta, nivelul de pregătire al cadrelor şi valoarea materialelor întocmite. Respectand tendintele conturate in anii anteriori, facultatea noastră a încheiat, a reînnoit sau a continuat colaborarea în cadrul protocoalelor de colaborare cu instituţii ce desfăşoară activităţi juridice şi judiciare pe raza judeţului Dolj sau a judeţelor limitrofe, permiţând astfel şi studenţilor să efectueze un stagiu de practică corespunzător, dar şi realizarea unor întâlniri şi schimburi de experienţă între cadrele didactice şi specialişti din domeniile respective de activitate. În acest sens, amintim protocoalele încheiate cu: Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova şi implicit toate parchetele de pe raza celor 4 judeţe din subordine, Curtea de Apel Craiova şi implicit toate instanţele de pe raza celor patru judeţe din subordine, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj cu toate unităţile din subordine, Baroul Dolj, Camera Executorilor Judecătoreşti Dolj, Penitenciarul de Maximă Siguranţă Craiova, Penitenciarul pentru Minori şi Tineri Craiova, Penitenciarul Pelendava din Craiova, Comandamentul Militar Judeţean Dolj, Biblioteca Judeţeană Dolj. În organizarea manifestărilor ştiinţifice, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică – Craiova şi Centrul de cercetare (CESCJ- CRAIOVA) au atras parteneri din domeniul juridic şi

Transcript of Raport privind cercetarea ştiinţifică pe anul...

Page 1: Raport privind cercetarea ştiinţifică pe anul 2014sjea-dj.spiruharet.ro/images/cercetare/2014_Raport_cercetare_Drept.pdf · Raport privind cercetarea ştiinţifică pe anul 2014

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET”

FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ - CRAIOVA

CESCJ CRAIOVA

Raport privind cercetarea ştiinţifică pe anul 2014

a. Introducere Facultatea de Drept şi Administraţie Publică - Craiova, şi-a desfăşurat activitatea de

cercetare ştiinţifică în anul 2014, în conformitate cu strategia Universităţii şi cu Planul de

cercetare propriu pe anul 2014, precum şi cu Strategia de cercetare a Facultăţii pentru perioada

2014-2020.

Cercetarea ştiinţifică la nivelul Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică – Craiova si

respectiv CESCJ CRAIOVA, a reprezentat pentru întregul colectiv de cadre didactice o

preocupare prioritara pe tot parcursul anului 2014, din punct de vedere cantitativ şi calitativ,

rezultatele fiind pozitive, incadrandu-se in trendul ascendent manifestat la nivelul ultimilor ani.

In conformitate cu directiile prevazute in documentele programatice menţionate anterior, fiecare

cadru didactic al Facultatii a contribuit pentru afirmarea proprie, dar şi pentru creşterea

prestigiului Facultăţii si al Centrului de Cercetare (CESCJ CRAIOVA) prin realizarea unor

materiale de cercetare la un standard cât mai ridicat şi prin participarea consecventa la

evenimentele ştiinţifice.

Sesizam interesul cadrelor didactice pentru participarea la o gamă cât mai variată de

manifestări ştiinţifice, organizate atât de Universitatea „Spiru Haret” cât şi de alte instituţii.

Raportat la anii anteriori, numărul participărilor la manifestări ştiinţifice de prestigiu este în

creştere, iar calitatea materialelor a fost confirmată prin acceptarea tuturor referatelor trimise la

manifestări din alte instituţii de învăţământ superior, confirmând prin aceasta, nivelul de

pregătire al cadrelor şi valoarea materialelor întocmite.

Respectand tendintele conturate in anii anteriori, facultatea noastră a încheiat, a reînnoit

sau a continuat colaborarea în cadrul protocoalelor de colaborare cu instituţii ce desfăşoară

activităţi juridice şi judiciare pe raza judeţului Dolj sau a judeţelor limitrofe, permiţând astfel şi

studenţilor să efectueze un stagiu de practică corespunzător, dar şi realizarea unor întâlniri şi

schimburi de experienţă între cadrele didactice şi specialişti din domeniile respective de

activitate.

În acest sens, amintim protocoalele încheiate cu: Parchetul de pe lângă Curtea de Apel

Craiova şi implicit toate parchetele de pe raza celor 4 judeţe din subordine, Curtea de Apel

Craiova şi implicit toate instanţele de pe raza celor patru judeţe din subordine, Inspectoratul de

Poliţie al Judeţului Dolj cu toate unităţile din subordine, Baroul Dolj, Camera Executorilor

Judecătoreşti Dolj, Penitenciarul de Maximă Siguranţă Craiova, Penitenciarul pentru Minori şi

Tineri Craiova, Penitenciarul Pelendava din Craiova, Comandamentul Militar Judeţean Dolj,

Biblioteca Judeţeană Dolj.

În organizarea manifestărilor ştiinţifice, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică –

Craiova şi Centrul de cercetare (CESCJ- CRAIOVA) au atras parteneri din domeniul juridic şi

Page 2: Raport privind cercetarea ştiinţifică pe anul 2014sjea-dj.spiruharet.ro/images/cercetare/2014_Raport_cercetare_Drept.pdf · Raport privind cercetarea ştiinţifică pe anul 2014

deasemenea s-au implicat în organizarea unor manifestări ştiinţifice de către aceşti parteneri atăt

tehnic, organizaţional, cât şi prin participarea cu lucrări ştiinţifice şi comunicări.

Amintim printre partenerii nostri traditionali in organizarea manifestarilor stiintifice

INPPA Craiova si Baroul Dolj, Institutul de Cercetari Socio-Umane „CS Nicolaescu-Plopsor”

din cadrul Academiei Romane, Organizatia pentru Apararea Drepturilor Omului- Biroul

Judetean Dolj, Uniunea Nationala a Mediatorilor din Romania si Asociatia Juristilor si

Economistilor Haretisti din Craiova, dar si parteneri noi precum Asociaţia Română de Ştiinţe

Penale- ARSP.

De asemenea, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică - Craiova a realizat un schimb

de reviste pe bază de contract de colaborare cu Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S.

Nicolăescu Plopşor” din Craiova, care este subordonat Academiei Române şi cu care are legături

foarte strânse, cadrele noastre participând la manifestările sau lucrările ştiinţifice organizate de

acesta si viceversa.

În ceea ce priveşte legăturile Facultăţii cu instituţii din afara tarii, s-a realizat şi este

implementat un contract de schimb de reviste şi de colaborare cu Institutul de Stat şi Drept al

Academiei Republicii Moldova şi realizăm un schimb de experienţă prin participări reciproce la

manifestările ştiinţifice organizate de acesta.

Păstrând ritmicitatea anilor precedenţi, în anul 2014, Facultatea de Drept şi Administraţie

Publică – Craiova şi Centrul European de Studii şi Cercetări Juridice Craiova, au organizat

sesiunile anuale de comunicări ştiinţifice, în lunile iunie şi decembrie.

În colaborare cu Centrul Teritorial Craiova al Institutului Naţional de Pregătire şi

Perfecţionare a Avocaţilor (INPPA), Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolaescu

Plopsor”al Academiei Române, Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului- Biroul

Judetean Dolj, Uniunea Nationala a Mediatorilor din Romania si Asociatia Juristilor si

Economistilor Haretisti din Craiova a fost organizată conferinţa ştiinţifică cu participare

naţională „ Drept şi Administraţie Publică în Context European” ediţia a IV-a, în data de 21-22

iunie 2014, la care au participat cu comunicări şi specialişti în domeniul dreptului din cadrul

USH dar şi din afara instituţiei, atât teoreticieni cât şi practicieni în domeniul dreptului şi al

administraţiei publice, manifestare ce s-a finalizat cu realizarea unui volum ISBN, cuprinzînd

materialele prezentate în cadrul conferintei, tipărit la editura SITECH, recunoscută CNCS.

În decembrie 2014, a fost organizată a V-a ediţie a conferinţei ştiinţifice naţionale „

Drept şi Administraţie Publică în Context European”, lucrările susţinute în cadrul acesteia

urmand a fi publicate în revista Euro Dreptul în urma selecţiei realizate, in limba engleză.

Colectivul de cercetare din cadrul CESCJ CRAIOVA, s-a implicat în organizarea şi

participarea la conferinţa de finalizare a proiectului Prosperitate şi siguranţă în mediul rural al

judeţului Dolj, la nivelul lunii februarie 2014.

Un alt aspect de remarcat este reprezentat de eforturile colectivului de redacţie în vederea

sporirii calităţii revistei Euro Dreptul, şi implicit obţinerea unei cotaţii CNCS, în acest sens fiind

selectate spre publicare studii redactate exclusiv limba străină, engleză, abordarea unor teme de

larg interes precum si publicarea unor lucrări cu autori din afara instituţiei şi a ţării.

b. Prezentarea generală a activităţii de cercetare ştiinţifică Cercetarea ştiinţifică la nivelul anului 2014 a avut drept obiectiv principal afirmarea în

special a tinerilor cercetători, dar şi consacrarea celor cu experienţă în domeniu, iar prin vasta

Page 3: Raport privind cercetarea ştiinţifică pe anul 2014sjea-dj.spiruharet.ro/images/cercetare/2014_Raport_cercetare_Drept.pdf · Raport privind cercetarea ştiinţifică pe anul 2014

problematica abordată a permis elaborarea unui număr mare de lucrări, bine primite în mediul

academic, datorită importanţei şi actualităţii subiectelor atinse, având în vedere schimbările

legislative şi sociale survenite în legislaţia şi realitatea românească. Lucrările realizate de către

cadrele didactice ala Facultăţii, membri ai Centrului de cercetare, au reprezentat puncte de

vedere valoroase, atât în cercetarea din domeniul dreptului, cît cel al administraţiei publice.

Subliniem implicarea cadrelor didactice în elaborarea şi implementarea unor granturi şi

contracte de cercetare, realizate atât în cadrul Facultătii cât şi desfăşurate de alte instituţii, cu

profil diferit, fapt ce demonstrază adaptabilitatea corpului profesoral, profesionalismul şi

pregătirea interdisciplinară a acestuia.

Contractele de cercetare derulate sau aflate în faza de evaluare în cursul anului 2014,

în a căror desfăşurare este implicată Facultatea, sunt următoarele:

Titlul

proiectului

/contract

Tipul

proiectului

/contract

Perioada

de

realizare

Valoare

Titular

Responsabil

tema şi

număr

colaborator

Mod de

valorificare

propus

Prosperitate şi

siguranţă în

mediul rural al

judeţului Dolj

Grant 2011-

2014

Finalizat

în feb.

2014

Total:

475.000

euro

Universitatea

„Spiru Haret”,

Facultatea de

Drept şi

Administraţie

Publică -

Craiova

Lect. univ.

dr. Bică

Denisa

Loredana,

(1 prof.

univ., 3 lect.

univ., 3

asist. univ.)

editare de

manuale,

pliante,

broşuri

Cadrele didactice ale Facultăţi desfăşoară activitate în cadrul unei serii de contracte sau

granturi de cercetare, desfăşurate de către Facultate sau de către alte instituţii partenere, după

cum urmează:

Nr.

crt. Denumire grant

Date de

identificare grant

(Nr/Data/ perioada

derulare)

TIP*

Grant

Poziţia** în

echipa de grant

Valoare

grant

(RON)

1. Contract de cercetare cu mediul de

afaceri – Dinamica firmei.

Prognoze şi strategii de

management competitiv şi

marketing on-line

624/16.12.2010

BANU

naţional membru 4.500 ron

2. Sprijin pentru facilitarea tranziţiei

de la studiu la piaţa muncii a

studenţilor de la facultăţile cu

profil economic şi juridic

POSDRU/161/2.1/

G 139524

BICĂ GH.

BICĂ D.

FIRICĂ

Naţional Responsabil

recrutare ,

selecţie şi

comunicare cu

grupul ţintă

500.000

euro

3. Dezvoltarea şi implementarea unui

sistem de monitorizare,

îmbunătăţire continuă şi evaluare a

calităţii în învăţământul superior

deschis şi la distanţă, pe baza

POSDRU/86/1.2/S

/60720

Naţional

Responsabil

implementare

zona Centru

5.000.000

euro

Page 4: Raport privind cercetarea ştiinţifică pe anul 2014sjea-dj.spiruharet.ro/images/cercetare/2014_Raport_cercetare_Drept.pdf · Raport privind cercetarea ştiinţifică pe anul 2014

indicatorilor de performanţă şi

standardelor internaţionale de

performanţă

4. O noua dimensiune a calității în

învățământul superior economic

POSDRU/137309

BICĂ D

FIRICĂ

ROTARU

DRAGOMIROIU

Național Consilier

juridic

1914600.00

ron

5.

Prevenirea sistemului de fraudă,

incompatibilităţi, conflicte de

interese şi nereguli în cadrul

Autorităţilor de Management,

Organismelor intermediare şi

instituţiilor beneficiare ale P.O.G.

Proiect cofinanţat din Fondul

Social European pentru Dezvoltare

Regională şi Axa 6. Asistenţă

tehnică. Iniţiativă locală.

Dezvoltare regională.

Iunie 2014

MIULESCU

Membru grup

de lucru

6. Dezvoltarea implicării societăţii

civile în elaborarea, implementarea

şi evaluarea politicilor anticorupţie

(PACAR)

Iunie 2012-2014

Home

/ISEE/AG/FINEC/

4000002579

Ministerul

Administraţiei şi

Internelor

MIULESCU

Membru grup

de lucru

232919,41

euro

7. Abordarea strategică în domeniul

anticorupţiei la nivelul Ministerului

Dezvoltării Regionale şi

Administraţiei Publice, Proiect

cofinanţat din Fondul Social

European prin Programul

Operaţional „Dezvoltarea

capacităţii administrative”

Cod SMIS 40031,

2014

MIULESCU

Membru grup

de lucru

Ministerul

Dezvoltării

Regionale şi

Administraţiei

Publice

8. Politici anticorupţie pentru cetăţean

într-o administraţie responsabilă,

cofinanţat din Fondul Social

European, prin PODCA

Cod SMIS 40449

MIULESCU

9. Marea Logofeţie a Dreptăţii (1692-

1714) – începutul înfăptuirii

justiţiei în formă modernă

014/20.01.2011

36 Luni

2011-2014

Naţional Membru 50.000 ron

brut

10. Modernizarea legislaţiei naţionale

în contextul uniformizării dreptului

la nivel european şi implicaţiile

socio-politice asupra sistemului

POSDRU/159/1.5/

S/141699,

08.07.2014-

07.10.2015

Contract

de

cercetare

postdocto

Cercetător

postdoctoral

10.610.069,

43

lei

Page 5: Raport privind cercetarea ştiinţifică pe anul 2014sjea-dj.spiruharet.ro/images/cercetare/2014_Raport_cercetare_Drept.pdf · Raport privind cercetarea ştiinţifică pe anul 2014

administrativ MOISE rală

11. Caiete de seminar Contractul de

cercetare nr.

6/11.01.2010,

derulat în perioada

01.02.2010 –

28.02.2014

PARASCHIV E.

Naţional Membru 50.000

În cursul anului 2014, au fost publicate de către cadrele didactice ale Facultăţii, la care

aceştia au fost fie autor unic, fie coordonatori sau membrii în colectivele de redactare un număr

de 28 lucrări (cărţi), publicate la edituri recunoscute CNCS enumerate mai jos. Aceste lucrări au

fost apreciate pozitiv în mediul academic şi acoperă o vastă tematică din domeniul juridic şi al

ştiinţelor sociale.

Autorul(rii) cărţii/capitolului

din carte

Titlul cărţii/capitolului din carte Editura, ISBN

Gheorghe Bică, Gheorghe

Mihail, Ionel Sandu

Introducere în economie şi politici

economice. Curs universitar în

tehnologia I.D.,I.F.R

Editura Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti,

ISBN 978-973-163-843-0

Gheorghe Bică, Elena Bică,

Ionel Sandu

Economie,Curs universitar în

tehnologia I.D., I.F.R

Editura Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti,

ISBN 978-973-163-703-7

Gheorghe Bică (coordonator) Culegere de teste grilă pentru

examenul de licenţă-Drept

Editura Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti,

ISBN 978-606-20-0135-3

Costache Gheorghe

Introducere în dreptul european Ed.Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti,

ISBN 978-606-20-0130-8

Costache Gheorghe

(Coordonator)

Culegere de teste grilă pentru

examenul de licenţă- ap

Ed.Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti,

ISBN978-606-20-0138-4

Gh.Bică, C.Diaconu, Bică

Denisa, Gh.Costache, Moise

Simona, Budă Marian,

Diaconu Cristian, Trifan Otilia-

Elena

Drept civil-ideea opozabilităţii şi

efectele ei juridice

Editura Sitech Craiova, ISBN

978-606-11-4136-4

Gh.Bică, C.Diaconu, Gh.Costache, Moise Simona

Budă Marian, Trifan Otilia-

Elena

Drept civil – studiul definiţiilor

legale

Editura Sitech Craiova, ISBN

978-606-11-4137-1

Diaconescu Amelia Mihaela Drept Roman I Editura Fundaţiei România de

Mâine, ISBN 978-973-163-

668-9

Diaconescu Amelia Mihaela Drept Roman II Editura Fundaţiei România de

Mâine, ISBN 978-973-163-

675-7

Page 6: Raport privind cercetarea ştiinţifică pe anul 2014sjea-dj.spiruharet.ro/images/cercetare/2014_Raport_cercetare_Drept.pdf · Raport privind cercetarea ştiinţifică pe anul 2014

Diaconu Constantin, Firică

Manuel Cristian

Drept civil. Partea generală. Drept

cicil. Persoanele. Manual universitar

în tehnologia I.D., I.F.R.

Editura Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti,

ISBN 978-973-163-8362

Ilinca Alexandra Mijloace si instrumente juridice

unional europene de protectie a

mediului

SITECH, Craiova

978-606-11-4052-7

Cezar Tită, Mariana Ciocoiu,

Gheorghe Vintilă, Costică

Voicu, Anton Răscanu

Teoria Generală a Dreptului Editura Fundaţiei România de

Mâine, ISBN 978-606-20-

0125-4

Mariana Ciocoiu Elemente de Teoria Statului şi

Dreptului

Editura Fundaţiei România de

Mâine, ISBN 978-973-163-

791-4

Marica Alexandrina - coautor Buletinul jurisprudenţei Curţii de

Apel Craiova

ISBN978-606-20-0138-4

Miulescu Nicoleta Drept Administrativ I- curs de

tehnologie ID-IFR

Ed. Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti

ISBN 978-973-163-834-8

general

978-973-163-712-9 – vol.I

Laura Ștefănescu, Adrian

Cristian Moise

Informatică Judiciară. Curs în

tehnologia ID-IFR

Editura ASERS Publishing,

Craiova, Print ISBN: 978-606-

93490-1-4;

ISBN: 978-606-93490-1-4.

Stănciulescu

Daniela

Disputatio de euthanasia Editura Rovimed Publishers,

Bacău, în curs de apariţie

Madescu Lionela Istoria dr romanesc Curs în

tehnologia ID-IFR

Ed. Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti

Madescu Lionela Bazele constituţionale ale

administraţiei publice Curs în

tehnologia ID-IFR

Ed. Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti

Emilian Stancu, Adrian

Cristian Moise

Criminalistica. Elemente de tehnică

şi de tactică a investigării penale.

Ediţia a II-a,

Editura Universul Juridic,

Bucureşti, ISBN: 978-606-

673-482-0

Gavril Paraschiv, Daniel-

Ştefan Paraschiv, Elena

Paraschiv

Criminologie. Evoluţia cercetărilor

privind cauzalitatea şi prevenirea

infracţiunilor

Editura Pro Universitaria,

Bucureşti, ISBN 978-606-26-

0024-2

Daniel-Ştefan Paraschiv,

Ramona-Gabriela Paraschiv,

Gavril Paraschiv

Drept internaţional public Editura Pro Universitaria,

Bucureşti, ISBN 978-606-26-

0025-9

Gavril Paraschiv, Daniel-

Ştefan Paraschiv, Ramona-

Gabriela Paraschiv

Drogurile: un pericol pentru ordinea

juridică naţională şi internaţională

Editura Pro Universitaria,

Bucureşti, ISBN 979-606-26-

0027-3

Gavril Paraschiv, Ramona-

Gabriela Paraschiv, Daniel-

Ştefan Paraschiv

Unitatea naturală de infracţiune în

noul Cod penal

Editura Universul Juridic,

Bucureşti, ISBN 978-606-

673-379-3

Daniel-Ştefan Paraschiv, Gavril Evoluţia pedepselor în dreptul intern Editura Pro Universitaria,

Page 7: Raport privind cercetarea ştiinţifică pe anul 2014sjea-dj.spiruharet.ro/images/cercetare/2014_Raport_cercetare_Drept.pdf · Raport privind cercetarea ştiinţifică pe anul 2014

Paraschiv, Ramona-Gabriela

Paraschiv

şi internaţional penal. Reflecţii critice

privind noul Cod penal

Bucureşti, ISBN 978-606-647-

973-8

Dragomiroiu Gheorghe Drept financiar si fiscal Ed. Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti

Bică Gh, Dragomiroiu Gh si

colab.

Evaluator de risc la securitate fizica Fundaţia România de Mâine,

Bucureşti

Papa Andreea-Diana Studiu comparativ privind instituţia

contenciosului administrativ în

România şi în unele ţări din U.E.

SITECH, Craiova

978-606-11-4053-4

Cadrele didactice ale Facultăţii au demonstrat un interes crescut în privinţa publicării

de articole şi studii juridice, atât individual cât şi în colaborare, în revista EURODREPTUL.

În cursul anului 2014 au fost publicate un număr total de 27 articole ale colectivului

nostru profesoral, fapt pe care îl apreciem pozitiv deopotrivă în ceea ce priveşte cadrele didactice

cât şi susţinerea şi promovarea revistei Euro Dreptul, o parte importanta a acestor articole

regasindu-se in cuprinsul celor doua numere ale revistei. Au fost publicate în cursul anului 2014

un număr de 5 articole în reviste cotate B+, 3 articole în reviste cotate B, 15 articole în reviste

indexate BDI şi un număr de 18 articole în reviste fără cotaţie (ex. CNCSIS D şi E).

Subliniem şi o largă participare a cadrelor didactice la manifestări ştiinţifice, cu

susţinerea unor lucrări publicate în volumele special destinate acestor evenimente.

Statistic, evidenţiem susţinerea unui număr de 51 lucrări prezentate în cadrul unor

evenimente ştiinţifice cu caracter naţional şi internaţional. Aceste lucrări au fost publicate in

volume sau numere din reviste dedicate acestor evenimente, în volume ISI Proceedings, in

volume/reviste cotate BDI şi în volume/reviste publicate la edituri recunoscute CNCS.

Remarcăm faptul că un număr mare de cadre didactice ale Facultăţii fac parte din

colectivele redacţionale ale mai multor reviste, precum şi din colectivul redacţional al revistei

EuroDreptul.

Deasemenea, un număr considerabil de cadre didactice au facut parte din comitetele

ştiinţifice şi de organizare ale mai multor evenimente ştiinţifice, organizate atât din cadrul

Facultăţii şi Universităţii Spiru Haret, cât şi afara acestora, în proporţii semnificativ egale, fapt

ce demonstrează valoarea activităţii de cercetare desfăşurate pe acest palier, precum şi aprecierea

de care se bucură colectivul nostru profesoral.

Majoritatea cadrelor didactice fac deasemenea parte din diferite organisme şi organizaţii

profesionale, atăt din ţară cât şi din străinătate, din domeniul juridic fapt ce permite o permanentă

perfecţionare profesională ce are o înrâurire pozitivă şi asupra activităţii de cercetare ştiinţifică.

În privinţa parteneriatelor şi a legăturilor de colaborare, subliniem faptul că

Facultatea şi Centrul de Cercetare au reuşit în cursul anului 2014 să consolideze legăturile cu

instituţiile partenere atât în ceea ce priveşte organizarea manifestărilor ştiinţifice, a participării

între acestea la lucrările unor evenimente ştiinţifice cât şi în ceea ce priveşte colaborarea ce are

ca scop principal pregătirea practică a studenţilor în cadrul stagiilor special destinate.

În organizarea evenimentelor ştiinţifice din cadrul Facultăţii de Drept şi Administraţie

Publică – Craiova şi a Centrul European de Studii şi Cercetări Juridice Craiova, au fost atrase o

serie de instituţii ce desfăşoară activitate în domeniul juridic, între care amintim:

Page 8: Raport privind cercetarea ştiinţifică pe anul 2014sjea-dj.spiruharet.ro/images/cercetare/2014_Raport_cercetare_Drept.pdf · Raport privind cercetarea ştiinţifică pe anul 2014

-Centrul Teritorial Craiova al Institutului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a

Avocaţilor (INPPA), reprezentată de către Directorul Centrului, Prof Univ Dr

Turculeanu Ion, Decanul Baroului Dolj

-Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolaescu Plopsor”al Academiei Române -

reprezentată de către Directorul Centrului, Prof Univ Dr Avram Cezar

-Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului- Biroul Judetean Dolj- reprezentată de

către Directorul Biroului Dolj, Conf Univ Dr Velicu George

-Uniunea Nationala a Mediatorilor din Romania reprezentată de către dl.Director Ignat

Claudiu

-Asociatia Juristilor si Economistilor Haretisti din Craiova reprezentată de către dl.

Preşedinte Costache Gheorghe

-Asociaţia Română de Ştiinţe Penale reprezentată de către dl.Gavril Paraschiv

Prin participările unor reprezentanţi la lucrările evenimentelor ştiinţifice organizate de

către Facultate şi Centrul de cercetare CESCJ CRAIOVA, precum şi la evenimentele festive, o

legătură partenerială preţioasă a fost creată şi cu Baroul Dolj, Judecătoria Craiova, Tribunalul

Dolj, Curtea de Apel Craiova, Penitenciarul pentru Minori şi Tineri Craiova, Camera

Executorilor Judecătoreşti Dolj, Penitenciarul de Maximă Siguranţă Craiova, , Inspectoratul de

Poliţie al Judeţului Dolj.

În ceea ce priveşte colaborarea cu Baroul Dolj şi Institutul Naţional de Pregătire

Profesională a Avocaţilor- Craiova, subliniem cu deosebită plăcere faptul că acestea au fost

parteneri constanţi în organizarea evenimentelor ştiinţifice, ce au fost cotate de fiecare dată cu un

număr corespunzător de ore de pregătire profesională echivalente pentru toţi acei participanţi ce

au şi calitatea de avocat în cadrul baroului. Amintim totodată că numărul de avocaţi participanţi

cu lucrări a fost semnificativ.

În ceea ce priveşte legăturile Facultăţii cu instituţii din străinătate, s-a realizat şi este

implementat un contract de schimb de reviste şi de colaborare cu Institutul de Stat şi Drept al

Academiei Republicii Moldova şi realizăm un schimb de experienţă prin participări reciproce la

manifestările ştiinţifice organizate de acesta.

Aşa cum am arătat şi în partea introductivă, Facultatea colaborează activ în domeniul

practicii studenţeşti de specialitate cu o serie de instituţii, în baza unor protocoale de colaborare.

În acest sens, partenerii sunt:

- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova şi implicit toate parchetele de pe raza

celor 4 judeţe din subordine,

- Curtea de Apel Craiova şi implicit toate instanţele de pe raza celor patru judeţe din

subordine

- Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj cu toate unităţile din subordine

- Baroul Dolj,

-Camera Executorilor Judecătoreşti Dolj,

-Penitenciarul de Maximă Siguranţă Craiova,

-Penitenciarul pentru Minori şi Tineri Craiova,

-Penitenciarul Pelendava din Craiova,

-Comandamentul Militar Judeţean Dolj,

-Primăria Craiova

-Biblioteca Judeţeană Dolj.

Page 9: Raport privind cercetarea ştiinţifică pe anul 2014sjea-dj.spiruharet.ro/images/cercetare/2014_Raport_cercetare_Drept.pdf · Raport privind cercetarea ştiinţifică pe anul 2014

c. Situaţia privind Strategia proprie de cercetare ştiinţifică pe perioada

2014-2020; Planul de cercetare ştiinţifică al Facultăţii şi al Centrului de

Cercetare Ştiinţifică pentru anul 2014 Facultatea de Drept şi Administraţie Publică din Craiova a Universităţii Spiru Haret

Bucureşti, potrivit cerinţelor, a realizat şi deţine: Strategia proprie de cercetare ştiinţifică pe

perioada 2014-2020; Planul de cercetare ştiinţifică al Facultăţii şi al Centrului de Cercetare –

CESCJ CRAIOVA pentru anul 2014.

Întreaga documentaţie exemplificată a fost postată pe Site-ul Facultăţii de Drept şi

Administraţie Publică – Craiova.

În ceea ce priveşte strategia de cercetare a Centrului European de Studii şi Cercetări

Juridice - CESCJ, precizăm faptul că aceasta a fost întocmită pentru perioada 2014-2020, este în

concordanţă cu Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă a României şi Strategia Naţională

de Cercetare Ştiinţifică şi urmăreşte mobilizarea fiecărui cadru didactic pentru elaborarea de

lucrări şi contracte de un înalt caracter ştiinţific în conformitate cu temele de excelenţă stabilite

de centrul de cercetare şi Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Craiova.

TEME DE CERCETARE fundamentală

1. Configurarea şi modernizarea dreptului civil în România contemporană

2. Combaterea fenomenelor de tip infracţional prin mijloace de drept penal, procesual penal,

criminalistică şi criminologie

3.Evaluarea tendinţelor evolutive ale sistemului de administraţie publică în contextul

integrării europene

4. Studii privind Dreptul European şi procesul de integrare Europeană

5. Elemente teoretice şi practice de drept aplicate în lumea afacerilor (bussiness-ului)

6. Fiscalitate şi audit în sistemul juridic românesc

7. Provocările protecţiei drepturilor omului şi a protecţiei mediului prin mijloace juridice

8. Interdisciplinaritate. Interferenţele domeniului drept cu diferite alte domenii.

Amintim faptul că documentele programatice, planuri şi strategii de certare sunt dealtfel

comune în ceea ce priveşte direcţiile de dezvoltare şi conţinutul acestora, pentru Facultate şi

Centrul de cercetare, cadrele didactice ce desfăşoară activitate de cercetare fiind aceleaşi, iar

evenimentele ştiinţifice şi editarea revistei fiind rezultatul comun ale acestor două entităţi a căror

activitate se împleteşte permanent.

Pagina cercetării ştiinţifice este astfel configurată încât pot fi vizualizate Strategia

cercetării ştiinţifice, Planul cercetării ştiinţifice si cele mai semnificative rezultate ale cercetării

ştiinţifice obţinute de cadrele didactice ale Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică - Craiova:

articole publicate în reviste naţionale şi internaţionale, participări semnificative la conferinţe

internaţionale, granturi şi contracte de cercetare în derulare, etc.

În ceea ce priveşte îndeplinirea prevederilor documentelor programatice amintite, acestea

au fost îndeplinite, contractele de cercetare ştiinţifică planificate găsindu-se în derulare,

evenimentele ştiinţifice fiind organizate conform planificării, în lunile iunie (20-21 iunie 2014) şi

decembrie 2014. Atât cadrele didactice cât şi o serie de studenţi au fost atraşi în participarea

largă în cadrul acestor evenimente.

Page 10: Raport privind cercetarea ştiinţifică pe anul 2014sjea-dj.spiruharet.ro/images/cercetare/2014_Raport_cercetare_Drept.pdf · Raport privind cercetarea ştiinţifică pe anul 2014

Privitor la participarea cu lucrări a cadrelor didactice la o serie de manifestări ştiinţifice,

aceasta a fost realizată, implicarea anticipată, numărul lucrărilor precum şi subiectele abordate

fiind conforme proiecţiilor realizate prin documentele programatice.

În privinţa temelor de cercetare individuală în cadrul programelor doctorale, noi teze de

doctorat au fost publicate în cursul anului 2014, astfel încât majoritatea considerabilă a cadrelor

didactice care deţin titlul de doctor au publicat aceste studii la edituri recunoscute CNCS, în timp

ce mai multe cadre didactice urmează un al doilea program de studii doctorale.

Un număr de două teze de doctorat aparţinând cadrelor didactice au fost publicate în acest

an şi alte patru se află în curs de publicare.

Punctul slab în îndeplinirea previziunilor noastre îl constituie totuşi publicarea tezelor de

doctorat susţinute, fapt ce se menţine ca obiectiv pentru anul 2015, deficienţă datorată

pretenţiilor şi auto-exigenţei cadrelor didactice de a publica aceste lucrări în cea mai bună formă

redacţională şi exclusiv la edituri cu renume şi impact în domeniul juridic.

Deasemenea, datorită blocajelor survenite în finanţarea din fonduri europene, în cursul

acestui an nu a fost posibilă demararea niciunui nou contract de cercetare, însă două noi

propuneri de grant au fost înregistrate şi alte trei se află în curs de formulare.

d. Stadiul realizării Registrului Unic al Proiectelor/contractelor și

Stadiul creării/actualizării paginii de Internet a cercetării ştiinţifice În ceea ce priveşte stadiul realizării Registrului Unic al Proiectelor/contractelor precizăm

că forma acestuia s-a definitivat şi va cuprinde o evidenţă a contractelor şi granturilor cadrelor

didactice ale facultăţii noastre, permanent actualizată de către directorul Centrului de Cercetare.

Registrului Unic al Proiectelor/contractelor urmează a fi transmis în forma sa finală de către

Directorul Centrului către ICCS-Departamentul de Management al Cercetării Ştiinţifice însoţit

de copiile aferente ale contractelor.

e. Stadiul actualizării paginii de internet a cercetării ştiinţifice În ceea ce priveşte paginile virtuale destinate cercetării ştiinţifice, în concordanţă cu

raportările anilor precedenţi, considerăm că acestea reprezintă un avantaj important pentru

facultate, crearea posibilităţii de acces la pagina web a Universităţii permiţând un contact activ şi

direct cu întregul sistem de informaţii privind activitatea Facultăţii pe linia cercetării ştiinţifice.

Deasemenea, informări cu privire la manifestările ştiinţifice au fost transmise în scopul

asigurării vizibilităţii activităţii de cercetare. Totodată, partenerii CESCJ şi Facultăţii au

contribuit la publicitatea şi asigurarea vizibilităţii evenimentelor organizate, prin intermediul

mijloacelor proprii: site-uri, afişare, pliante, broşuri, invitaţii, etc.

Adresa paginii privind cercetarea ştiinţifică la nivelul Facultăţii este:

http://www.spiruharet.ro/facultati/cercetare.php?id=4. Pe această pagină web sunt postate şi

actualizate periodic informaţiile necesare referitor la revista Euro Dreptul pe care o edităm în

prezent, urmând ca în perioada imediat următoare să postăm şi ultimele numere editate în cursul

anului calendaristic 2014.

Sunt postate cu regularitate pe aceeaşi pagină, şi coperţile sau cuprinsul cărţilor scrise de

către cadrele didactice din cadrul facultăţii, indiferent dacă acestea au contribuit în calitate de

coautori sau coordonatori, urmând ca această operaţiune să se finalizeze şi pentru ultimele cărţi

publicate de către aceştia, pe măsură ce acestea sunt oferite de către autori.

Page 11: Raport privind cercetarea ştiinţifică pe anul 2014sjea-dj.spiruharet.ro/images/cercetare/2014_Raport_cercetare_Drept.pdf · Raport privind cercetarea ştiinţifică pe anul 2014

Ultimele rapoarte de cercetare, Strategia proprie de cercetare ştiinţifică pe perioada 2014-

2020; Planul de cercetare ştiinţifică al Facultăţii şi al CESCJ CRAIOVA pentru anul 2014;

evidenţa articolelor şi lucrărilor realizate de către cadrele didactice se regăsesc în egală măsură

pe pagina destinată cercetării ştiinţifice.

Manifestările ştiinţifice organizate de către Facultate sunt prezentate şi promovate

utilizând aceeaşi pagină de Internet, dublată de pagina proprie a centrului, fapt ce apreciem a

contribui la creşterea expunerii evenimentelor menţionate.

În cadrul Facultăţii activează Centrul de Cercetare care poartă denumirea de Centrul

European de Studii şi Cercetări Juridice, activitatea acestuia fiind postată pe pagina proprie de

Internet, pagină creată special de către membrii centrului, disponibilă la adresa http://www.cescj-

craiova.ro/ , pentru a pune la dispoziţia celor interesaţi toate informaţiile legate de funcţionarea

şi desfăşurarea activităţii centrului, conform strategiei de cercetare ştiinţifică adoptată. Pe pagina

de internet este promovată întreaga activitate de cercetare ştiinţifică: conferinţe organizate,

revista editată sub egida centrului de cercetare, sunt facilitate contactul cu centrul de cercetare şi

familiarizarea cu misiunea acestuia.

f. Situaţia Analelor ştiinţifice şi pregătirea pentru acreditarea CNCS şi

indexarea în baze ştiinţifice internaţionale Revista EuroDreptul a apărut în anul 2006, primul număr fiind dedicat perioadei ianuarie

– martie 2006, fiind publicata la Craiova, Editura Sitech, acreditată CNCSIS pentru editare de

cărţi şi reviste universitare, având ISBN 1842-080X.

Până în prezent revista a apărut anual fără întrerupere, cu o frecvenţă de 4 numere pe an,

dedicate perioadelor: ianuarie-martie (Nr. 1), aprilie-iunie(Nr. 2), iulie-septembrie (Nr. 3),

octombrie-decembrie (Nr. 4).

În anul 2012 s-a decis restructurarea formatului, a colectivului de redacţie şi modificarea

frecvenţei de apariţie, de la 4 la 2 numere pe an, numărul 1 ianuarie-iunie şi numărul 2 iulie-

decembrie. Deasemenea, revista a fost editată exclusiv în limbă străină, engleză, încercându-se

atragerea de autori străini. În anul 2014 s-a ajuns la numărul(ediţia) 30 al revistei.

Facem menţiunea că revista a fost clasificata în categoria D, conform criteriilor de

clasificare la nivel intern realizate de CNCSIS, iar în prezent se depun eforturi pentru clasificarea

CNCS, însă până în acest moment, revistele de ştiinţe juridice nu au fost încă evaluate CNCS.

Precizăm că în prezent revista nu dispune de un site propriu, dar informaţiile necesare

sunt prezente pe pagina de internet a facultăţii la secţiunea Cercetare Ştiinţifică.

Expunerea se asigură şi prin intermediul site-ului Centrului de Cercetare, implicat în

realizarea acesteia.

Conform strategiei dezvoltate scopul principal urmărit este de a reforma şi pregăti revista

şi toate aspectele asociate editării şi publicării unui jurnal ştiinţific – în conformitate cu

standardele internaţionale – în vederea indexării acesteia în bazele de date internaţionale

recunoscute.

Conform planului realizat au fost identificate bazele de date internaţionale de impact

pentru domeniul ştiinţelor juridice, făcându-se eforturi ca dezvoltarea revistei să se realizeze cu

introducerea şi respectarea standardelor de calitate solicitate de acestea.

Page 12: Raport privind cercetarea ştiinţifică pe anul 2014sjea-dj.spiruharet.ro/images/cercetare/2014_Raport_cercetare_Drept.pdf · Raport privind cercetarea ştiinţifică pe anul 2014

Punctul de plecare este reprezentat de documentele dezvoltate de CNATDCU – Consiliul

National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, in special de Panelul

4 Ştiinte Sociale.

În ceea ce priveşte bazele de date internaţionale la care facem referire, acestea sunt cele

stabilite prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 4691 din 26 iulie

2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor

didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a

atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelului pe domenii fundamentale

P4 – Știinţe sociale din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și

Certificatelor Universitare .

Bazele de date internaţionale recunoscute pentru domeniul ştiinţe juridice sunt prevăzute

în Anexa nr. 1, fiind în număr de 15 : ISI Web of Knowledge, Scopus, Ebsco, Ceeol,

SpringerLink, Science Direct, West Law, Francis, Doctrinal, Hein Online, JSTOR, Lexis Nexis,

ProQuest, SSRN şi Persee.

Standardele pe care le urmărim sunt de cel mai înalt nivel şi facem aici referire la baza de

date internaţională – ISI Thomson. Astfel dezvoltarea ulterioara a revistei, procedurile interne pe

care le vom adopta - vor urmări standardele impuse şi urmărite în procesul de evaluare ISI,

punând accentul pe: calitate şi deschidere internaţională, proceduri clare şi transparente,

punctualitate în apariţie, publicare integral în limba engleză, conţinutul editorial, diseminarea şi

publicitatea jurnalului.

Ţinând cont de elementul de noutate pe care îl putem asocia noilor cerinţe dezvoltate la

nivel intern, de stadiul actual al cercetării şi recunoaşterii cercetării din domeniul ştiinţelor

juridice la nivel intern, de competiţia şi dificultatea integrării unei reviste ştiinţifice în bazele

internaţionale de prestigiu, nutrim speranţa ca demersurile iniţiate vor avea rezultatele scontate.

g . Cadre didactice ce s-au evidenţiat în cercetare ştiinţifică în anul 2014

Ca urmare a activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată în anul 2014, în conformitate cu

grila de evaluare stabilită prin Manualul Calităţii, furnizăm numele a cinci cadre didactice ale

Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică - Craiova care s-au remarcat în activitatea de

cercetare ştiinţifică:

- Prof. univ. dr. Bică Gheorghe: două cărţi, trei articole prezentate la conferinţe

internaţionale şi publicate în volume cotate ISI Proceedings, patru participări la conferinţe

ştiinţifice naţionale, membru în trei granturi aflate în derulare şi două propuneri de grant,

membru în comitetele ştiinţifice a trei manifestări ştiinţifice şi în colectivele de redacţie a două

reviste

- Conf. Univ. dr. Paraschiv Gavril: cinci cărţi, zece articole BDI, o lucrare prezentată în

cadrul unei conferinţe internaţionale, membru în comitetele de organizare a trei manifestări

ştiinţifice, este citat într-un articol publicat BDI.

- Conf. Univ. Dr. Bică Denisa Loredana: o carte, patru lucrări publicate în

reviste/volume de specialitate dintre care un articol publicat în revistă cotată CNCS B, două

articole prezentate în cadrul unor manifestări ştiinţifice, manager general şi membru în trei

contracte de cercetare ştiinţifică de tip grant, membru în două societăţi ştiinţifice şi

profesionale, membru în colectivele de redacţie a două reviste.

Page 13: Raport privind cercetarea ştiinţifică pe anul 2014sjea-dj.spiruharet.ro/images/cercetare/2014_Raport_cercetare_Drept.pdf · Raport privind cercetarea ştiinţifică pe anul 2014

- Conf. Univ. dr. Ciocoiu Mariana: două cărţi, cinci articole publicate în reviste

neevaluate CNCS( D), trei lucrări prezentate în cadrul unor manifestări ştiinţifice cu caracter

naţional, membru într-un contract de cercetare ştiinţifică de tip grant, membru în două societăţi

ştiinţifice şi profesionale şi două participări la conferinţe pentru prelegeri la alte universităţi.

- Lect. univ. dr. Moise Adrian Cristian: două cărţi, patru articole publicate în reviste

cotată CNCS B+, un articol publicat în revistă cotată CNCS B şi un articol publicat în revistă

neevaluată CNCS( E), trei lucrări prezentate în cadrul unor manifestări ştiinţifice cu caracter

internaţional şi naţional, membru în două societăţi ştiinţifice şi în colectivul de redacţie al unei

reviste cotate CNCS B+, având în cursul anului trei citări în articole publicate în reviste cotate

ISI, o citare în articol publicat în reviste cotate BDI şi şapte citări în articole publicate în reviste

cotate BDN.

Apreciem că toate cadrele didactice ale facultăţii s-au remarcat prin preocuparea continuă

de a participa la derularea unor activităţi de cercetare ştiinţifică, implicarea în realizarea unor

contracte de cercetare ştiinţifică, editare de manuale în care sunt autori unici sau colaboratori,

publicarea de articole în diverse reviste de specialitate şi participări la diverse manifestări

ştiinţifice organizate de facultăţi din cadrul Universităţii sau de alte instituţii de învăţământ

superior din ţară.

Trebuie să evidenţiem faptul că materialele trimise la diverse manifestări din alte instituţii

de învăţământ superior la care au participat au fost acceptate şi bine apreciate afirmând prin

aceasta nivelul de pregătire al cadrelor, dar şi valoarea deosebită a materialelor întocmite.

h. Studenţi ce s-au evidenţiat în cercetare ştiinţifică în anul 2014 În ceea ce priveşte studenţii care au desfăşurat activitate de cercetare ştiinţifică şi s-au

remarcat prin rezultatele lor îi nominalizăm pe următorii:

- Tătaru Ştefan,

- Graure Anita

Precizăm faptul că studenţii nominalizaţi s-au evidenţiat prin participarea la desfăşurarea

lucrărilor conferinţei ştiinţifice organizate de către facultate în 20-21 iunie 2014, dar şi cu ocazia

desfăşurării diferitelor cercuri studenţeşti, prin calitatea întocmirii materialelor, dar şi a

dezbaterilor libere ce privesc problematici diverse din domeniul juridic, ei dând dovadă de o

preocupare permanentă în acest sens, precum şi prin implicare în proiectele desfăşurate de către

Facultate.

i. Cadre didactice ce nu au desfăşurat cercetare ştiinţifică în anul 2014 Activitatea de cercetare ştiinţifică a reprezentat pentru toate cadrele o preocupare majoră,

astfel că, din cele cu carnet de muncă, pe baza punctajului stabilit prin Manualul Calităţii nu

avem cadre care să nu fi realizat punctajul minim. Astfel, cu ocazia realizării evaluării cadrelor

didactice în catedră, nu au fost remarcate cadre didactice care să nu fi desfăşurat niciun fel de

activitate de cercetare ştiinţifică.

j. Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de cercetare ştiinţifică a

Facultăţii

Page 14: Raport privind cercetarea ştiinţifică pe anul 2014sjea-dj.spiruharet.ro/images/cercetare/2014_Raport_cercetare_Drept.pdf · Raport privind cercetarea ştiinţifică pe anul 2014

Propunerile privind îmbunătăţirea activităţii de cercetare, ale Facultăţii de Drept şi

Administraţie Publică – Craiova, vizează următoarele aspecte:

- stimularea activităţii de cercetare prin alocarea unor fonduri din partea USH pentru realizarea

unor proiecte de cercetare;

- crearea unor colective de cercetare compuse din cadre cu o bogată experienţă în domeniul

dreptului, la nivelul fiecărei facultăţi şi realizarea unei strânse colaborări între acestea prin

concretizarea unor teme de cercetare performante interdisciplinare, la nivelul celor cerute de

CNCS;

- realizarea unei colaborări active şi directe între toate facultăţile de drept din cadrul

Universităţii „Spiru Haret”, bazată pe un schimb de informaţii şi experienţă, în ceea ce

priveşte organizarea unor manifestări ştiinţifice sau publicaţii care pot fi valorificate şi

fructificate de cadrele tuturor facultăţilor în beneficiul lor şi al Universităţii;

- realizarea unor colaborări cu reviste de specialitate din ţară şi din străinătate, în vederea

facilitării schimbului de materiale, de practici tehnice, de modalităţi de selectare a materialelor

în vederea publicării, de evaluare, dar şi de promovare şi creştere a vizibilităţii revistei;

- indexarea revistei în baze de date internaţionale, obiectiv este urmărit şi asumat de către

colectivul redacţional al revistei, urmărindu-se ca punct terminus asigurarea prestigiului

revistei la nivel internaţional şi pe cale de consecinţă oferirea oportunităţii cadrelor didactice

de diseminare la nivel înalt a rezultatelor cercetării ştiinţifice realizate la nivelul Facultăţii şi

al Centrului de Cercetare;

- acordarea de sprijin din partea Universităţii în vederea publicării unor lucrări de specialitate

precum şi a tuturor tezelor de doctorat susţinute de către cadrele didactice;

- sprijinirea cadrelor didactice în participarea la cursuri de specializare şi evenimente ştiinţifice

din afara ţării;

- atragerea cât mai multor parteneri în vederea organizării unor evenimente ştiinţifice de mare

impact în mediul academic;

- cooptarea la nivelul Universităţii a cât mai multor cadre didactice în vederea desfăşurării de

contracte de cercetare ştiinţifică promovând interdisciplinaritatea, precum şi colaborarea între

Facultăţile Universităţii Spiru Haret.

Data: 10.12.2014

Întocmit,

Director Centru de Cercetare: Director Departament,

Lect.univ.dr. Denisa Bică Conf.univ.dr. Mariana CIOCOIU

Aprobat în sedința Facultății de Drept și Administrație Publică Craiova

Decan,

conf.univ.dr. Bujor FLORESCU

Data: .......................................