r o m â n ia JUDECĂTORIA CONSTANŢA SECŢIA PENALĂ · PREŞEDINTE: Epure Marius JUDECĂTOR:...

23
2020-03-19 15:35 1 1 » +40241616425 P 1/2 * românia JUDECĂTORIA CONSTANŢA SECŢIA PENALĂ Operator de date cu caracter personal nr. 3047 ?L Tta,a" “r- 33> Constanţa tel. 0241/ 617760; fax; 0241/551341 NOTĂ INFORMATIVĂ C°"sili“llli S“^ 1 Magistraturii - complet penal P5, sala I, care se ^ ***> *' - Ordinea 2 - Dosar nr. - Ordinea 3 - Dosar nr. 35147^12/2019 - 1 inculpat;’ - Ordinea 4 - Dosar nr. 6190/212/2020 - 1 condamnat- - Ordinea 5 - Dosar nr. 6192/212/2020- 1 inculpat; - Ordinea 6 - Dosar nr. 1939/212/2020 - 1 intimat ’ - Ordinea 7 - Dosar nr. 4103/212/2020 - I intimat- - Ordinea 8 - Dosar nr. 6407/212/2020 - 1 intimat’ Preşedinte, Preduţ Dorin Ccorge, \\ ••••• •. o A '- V |j A ^ d k 1 /•/ V Grefier, Jianu Ionela ly MAR dOdkJ 1b 5b F r orn•1 ID:BAROUL CONSTANTA Pase:001 R y.j

Transcript of r o m â n ia JUDECĂTORIA CONSTANŢA SECŢIA PENALĂ · PREŞEDINTE: Epure Marius JUDECĂTOR:...

Page 1: r o m â n ia JUDECĂTORIA CONSTANŢA SECŢIA PENALĂ · PREŞEDINTE: Epure Marius JUDECĂTOR: Coadă Cipriain LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 24 MARTIE 2020 ORA 09-00 Complet

2020-03-19 15:35 1 1 » +40241616425 P 1/2*

r o m â n i aJUDECĂTORIA CONSTANŢA

SECŢIA PENALĂ ’ Operator de date cu caracter personal nr. 3047

? L Tta,a" “r- 33> Constanţa tel. 0241/617760; fax; 0241/551341

NOTĂ INFORMATIVĂ

C°"sili“llli S“^ 1 Magistraturii -

complet penal P5, sala I, care se ^ * * * > * '

- Ordinea 2 - Dosar nr.

- Ordinea 3 - Dosar nr. 35147^12/2019 - 1 inculpat;’- Ordinea 4 - Dosar nr. 6190/212/2020 - 1 condamnat­- Ordinea 5 - Dosar nr. 6192/212/2020- 1 inculpat;- Ordinea 6 - Dosar nr. 1939/212/2020 - 1 intimat ’- Ordinea 7 - Dosar nr. 4103/212/2020 - I intimat­- Ordinea 8 - Dosar nr. 6407/212/2020 - 1 intimat’

Preşedinte, Preduţ Dorin Ccorge,

• \\ ••••• •. ’oA'-

V |jA ^

■d k 1

/•/V

Grefier, Jianu Ionela

ly MAR dOdkJ 1 b • 5b F r o rn • 1 ID:BAROUL CONSTANTA P a s e :001 R ■ y.j

Page 2: r o m â n ia JUDECĂTORIA CONSTANŢA SECŢIA PENALĂ · PREŞEDINTE: Epure Marius JUDECĂTOR: Coadă Cipriain LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 24 MARTIE 2020 ORA 09-00 Complet

20-MAR.-2020 14:51 From:CURTEA.DE.APEL.CTA 0040241616003 To:0241616425 Pa

ROMÂNIA CURTEA DE APEL CONSTANŢA

SECŢIA PENALĂ Şl PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI Şl DE FAMILIE

COMPLETUL DE JUDECATĂ COMPUS DIN:PREŞEDINTE: Ciprian Coadă

JUDECĂTOR: Marius Damian Mîtea

Grefier: lulia Chiru

LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 23 MARTIE 2020

ORA 9,00

Cu participarea Ministerului Public prin procuror D.LI.C.O.T.Marius Ţucă-C 2 CONTESTAŢII

CAMERA DE CONSILIU

Nr.crt.

Numărdosar

Detalii despre părţi Obiectuldosarului

Stadiu procesualCalitate s» ii iii <111111111

1. 1 5 6 8 /l lS /2 0 2 0 /a 2 Contestator - inculpat • UNGURIANU CRISTIAN -AAv.ales Doicescu Radu

verificammăsuri preventive (art.207 MCPP)

Contestaţie(NCPP)

Cu participarea Ministerului Public prin procuror Violeta Păun

C 2 CONTESTAŢII

ŞEDINŢĂ PUBLICĂ

2. 7 0 3 9 /1 1 8 /2018/aS Apelant. PARCHETUL DE PE LANGA verificare

măsuri preventive (art.208 NCPP)

TRIBUNALUL CONSTANTA

Intimat - inculpat * BĂHNEAN CONSTANTIN

Contestaţie(NCPP)

Av. oficiu Micu Teodora

Document generat în ECRIS

2

'20-MAR-2020 16:08 From: 0040241616003 I D :BAROUL CONSTANTA P a s e : 0 0 2

Page 3: r o m â n ia JUDECĂTORIA CONSTANŢA SECŢIA PENALĂ · PREŞEDINTE: Epure Marius JUDECĂTOR: Coadă Cipriain LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 24 MARTIE 2020 ORA 09-00 Complet

cB-MRR-cftfcW '14: 55 Fr om: CURTEA. DE. APEL. CTA 0040241616003 To : 0541616425

ROMÂNIA CURTEA DE APEL CONSTANŢA

SECŢIA PENALĂ Şl PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI Şl DE FAMILIE

COMPLETUL DE JUDECATĂ COMPUS DIN:PREŞEDINTE: Ciprian Coadă

Grefier: luiia Chiru

Cu participarea Ministerului Public prin procuror Violeta Păun

20 - MAR -2020 16: 09 F r o rn: 0040241616003 ID:BAROUL CONSTANTA P a g e :003

Page 4: r o m â n ia JUDECĂTORIA CONSTANŢA SECŢIA PENALĂ · PREŞEDINTE: Epure Marius JUDECĂTOR: Coadă Cipriain LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 24 MARTIE 2020 ORA 09-00 Complet

20-MAR-2020 15:00 From:CURTEA.DE.APEL.CTA 0040241616003 T o :0241616425 Rase:3 /22

ROMÂNIA CURTEA DE APEL CONSTANŢA

SECŢIA PENALĂ Şl PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI Şl DE FAMILIE

COMPLETUL DE JUDECATĂ COMPUS DIN:PREŞEDINTE: Ciprian Coadă

Grefier: lulia Chiru

Cu participarea Ministerului Public prin procuror Violeta Păun

LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 23.03.2020 ORA 9,00-C .7 C .P . şi P.l,

Nr,crt.

Numărdosar

Detalii despre părţi Obiectuldosarului

Stadiuprocesual' ' ' . , Cahtate şi n u m t. . ~ „

1. 8 6 /3 6 /2 0 2 0 Persoană solicitată* GOLOGAN OVIDIU’ GHEORGHE Av.oficiu Maraveia luliana Roxana

Curator* Gologan Liliana

mandat european de arestare Fond

Document generat în ECRIS

2

20 - MAR -2020 16'■ 17 From: 0040241616003 IP: BAROUL CONSTANTA Pase: 001 R:95"-

Page 5: r o m â n ia JUDECĂTORIA CONSTANŢA SECŢIA PENALĂ · PREŞEDINTE: Epure Marius JUDECĂTOR: Coadă Cipriain LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 24 MARTIE 2020 ORA 09-00 Complet

E0-MAR-20S0 15:00 1 From:CURTEA.DE.APEL.CTA 0040241616003 T o :024161b425 Paoe : 4-'

ROMÂNIA CURTEA DE APEL CONSTANŢA

SECŢIA PENALĂ Şl PENTRU CAUZE PENALE CU MIBNORI Şl DE FAMILIE

COMPLETUL DE JUDECATĂ COMPUS DIN:PREŞEDINTE: Ciprian Coadă

JUDECĂTOR: Marius Damian Mitea

Grefier: lulia Chiru

LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 23 MARTIE 2020

ORA 9,00

Cu participarea Ministerului Public prin procuror Dll.C.O.T.Marius Ţucă-C 2 CONTESTAŢII

CAMERA DE CONSILIU

Nr. Număr Detalii despre părţi Obiectul Stadiu procesualcrt. dosar dosarului

1. 1 5 6 8 /1 1 8 /2 0 2 0 /a 2 Contestator - inculpat * UNGURIANU CRISTIAN -AAv.aies Doicescu Radu

verificare măsuri preventive (art.207 NCPP)

Contestaţie(NCPP)

Cu participarea Ministerului Public prin procuror Violeta Păun

C 2 CONTESTAŢII

ŞEDINŢĂ PUBLICĂ

2. 7 0 3 9 /1 1 8 /2 0 1 8 /a B Apelant• PARCHETUL DE PE LANGA verificare

măsuri preventive (art.208 NCPP)

TRIBUNALUL CONSTANTA

Intimat - inculpat * BĂHNEAN CONSTANTIN

Contestaţie(NCPP)

Av.oficiu Micu Teodora

Document generat în ECRIS

60-MAR-6020 16:17 F rom:0040241616003 I D :BAROUL CONSTANTA P a 9 e : 0 0 2 R

Page 6: r o m â n ia JUDECĂTORIA CONSTANŢA SECŢIA PENALĂ · PREŞEDINTE: Epure Marius JUDECĂTOR: Coadă Cipriain LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 24 MARTIE 2020 ORA 09-00 Complet

£0-MAR-£020 15:01 From:CURTEA.DE.APEL.CTA 0040241616003 To:0241616425 F'ase : 5-'EE

Nr.crt.

ROMANIA 2 CURTEA DE APEL CONSTANŢA

SECŢIA PENALA Şl PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI Şl DE FAMILIE

COMPLETUL DE JUDECATĂ COMPUS DIN:PREŞEDINTE: Epure Marius JUDECĂTOR: Coadă Cipriain

LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 24 MARTIE 2020 ORA 09-00Complet continuitate - (M.C.E. - C.C.)

Numărdosar

1. 6 6 7 /3 6 /2 0 1 9

Detalii despre părţi

Calitate şl numeContestator - condamnat■ ANTOCE ALIN CONSTANTIN

Intimat - condamnat■ MAROSAC CONSTANTIN■ ICHIM FLORIN CLAUDIU■ MAFTEI VIOREL IONUT

Intimat■ RU5U GEORGE DANIEL

Intimat - condamnat■ MARINESCU MARIUS CRISTIAN■ JITEA Ml HAITA ANDREI

Intimat - parte vătămatăS.C. GRUP FEROVIAR ROMÂN S.A

Obiectul dosarului

furtul calificat (art.229 NCR) - contestaţie in anulare

Stadiu procesual

Apel

Document generat în ECRIS

lu

ik [ ia c m f L & h .< A c a

2 o 2 o ,

20-MAR-20E0 16:18 From:0040241616003 ID:BAROUL CONSTANTA Pase:003 R:95*

Page 7: r o m â n ia JUDECĂTORIA CONSTANŢA SECŢIA PENALĂ · PREŞEDINTE: Epure Marius JUDECĂTOR: Coadă Cipriain LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 24 MARTIE 2020 ORA 09-00 Complet

20-MAR-20E0 15:02 From:CURTEA.DE.APEL.CTA 0040241616003 T o :0241616425 Pa se ; 6'"22

20-MAR-

ROMÂNIA. - CURTEA DE APEL CONSTANTA

SECŢIA PENALA ŞI PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI Şl DE FAMILIE

COMPLETUL DE JUDECATĂ COMPUS DIN:PREŞEDINTE; Epure Marius

JUDECĂTOR: Ceauşu Raluca Georgeta

LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE M MARTIE 2020 ORA09:00 .......

Complet continuitate - C. 6 ANr.crt.

Numărdosar

Detalii despre părţiObiectul dosarului Stadiu procesual

1. 1 1 9 9 0 /2 1 2 /2 0 1 8 Apelant - inculpat* ILINA FLORICEL• MIHAI GHEORGHE* ADAM IULIAN• JIPEANU COSMIN GEORGE

Apelant - parte vătămată• NEDELOIU VASILE

Persoana vătămată* NEDELOIU VASILE

lovirea sau alte violente (art. 193 NCP) - aliri.2; art-205 alin.1 C.p., ambele cu aplic. art.38C.p si art,77 lît.a C.p., cu aplic. art.41 alin.1 C.p. rap. la art43 alin.5 C.p.

Apel

2.

....

2 9 6 7 9 /2 1 2 /2 0 1 7 Apelant - parte civilă• BAICA DUMITRU LAURENTIU

Apelant - inculpat• MIHAI COSTEL IULIAN

omorul (art 188 NCR) - art. 32 C.Pen- DECLINAT DE LAJUD. CONSTANŢA

Apel

O L - O l £ t

S b u t h . O r f r ' ^ a d x l c s v ^ u i

w f r ' ' J

I â , *4 & p ^ ■

l ^

< L - f a f f

2020 16: 1 y F r o rn: 0040241616003 ID :BAROUL CONSTANTA Page:004 R:9S

Page 8: r o m â n ia JUDECĂTORIA CONSTANŢA SECŢIA PENALĂ · PREŞEDINTE: Epure Marius JUDECĂTOR: Coadă Cipriain LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 24 MARTIE 2020 ORA 09-00 Complet

?0- I'IHR -2020 15:03 F r om : CURTEA. D E . APEL. CTA 0040241616003 To:0241616425 Rase:

ROMÂNIA CURTEA DE APEL CONSTANŢA

SECŢIA PENALĂ Şl PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI Şl DE FAMILIE

LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 26 MARTIE 2020 ORA09:00

Complet continuitate - C. 3 A

PREŞEDINTE: Ispas Adriana JUDECĂTOR: Epure Marius

Procuror DIICOT -ST Constanta

Nr.crt.

Numărdosar

Detalii despre părţiObiectuldosarului

Stadiuprocesual

1. 4 5 2 3 /1 1 8 /2 0 1 9

Apelant - inculpat • TORICAlONUŢ-CRISTIAN Arestat in cauza

Apel

Av ales Diatnandescu Octavian Intimat - inculpat• ALI SERDAR• ŞERBAN FLORIN zis Dude• GHENU COSTIN DANIEL• TRIFU DENISA IONELA zisă ANDREEA

20 - MAR 2020 1 b : 20 F r o rn î 004024161600o ID:BAROUL CONSTANTA P a g e :005 R:SC

Page 9: r o m â n ia JUDECĂTORIA CONSTANŢA SECŢIA PENALĂ · PREŞEDINTE: Epure Marius JUDECĂTOR: Coadă Cipriain LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 24 MARTIE 2020 ORA 09-00 Complet

20-I1HR-2033 15:04 From:CURTEA.D E .AFEL.CTA 0040241616003 T o :0S416164SE

ROMÂNIA u CURTEA DE APEL CONSTANŢA

SECŢIA PENALĂ Şl PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI Şl DE FAMILIE

LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 26 MARTIE 2020 ORA09:00

Complet continuitate - C. 3 Â

PREŞEDINTE: Ispas Adriana JUDECĂTOR: Epure Marius

Procuror din cadrulParchetului de pe lângă Curtea de A pel ConstanţaNr.crt,

1,

Numărdosar

1 5 3 4 /1 1 8 /2 0 1 6 *

Detalii despre părţi

Apelant• PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALULc o n s t a n t a

Apelant - inculpat• Brotea (fost Năpîrcă) Dan lonuţAv oficiu Ion Ana• Ventri Giuliano GeorgeA v oficiu Dumkraşcu Laurenţiu• Prioteasa Ion CosminAv ales Popescu Ion• Zamfir Mariana CodruţaAv oficiu Alina Podărăscu• Chiriţă VioricaAv oficiu Ciocovianu Leonard• Pîrvulescu Florin BogdanAv ales Radu Tiberiu Emil• Fişer Mariana CristinaAv oficiu Babu Alexandru Dumitru• Radu Dorin Găbiţă Av oficiu Niţă Teodor ŞtefanIntimat - inculpat• Brotea Georgiana ( fosta Barbu)

Obiectul dosarului Stadiuprocesual

constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) - -rejudecare

Apel

Page 10: r o m â n ia JUDECĂTORIA CONSTANŢA SECŢIA PENALĂ · PREŞEDINTE: Epure Marius JUDECĂTOR: Coadă Cipriain LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 24 MARTIE 2020 ORA 09-00 Complet

20-MAR-2033 15:05 From:CURTEA.DE.APEL.CTA 004024,1616003 To:0241616425 Pa oe : 9-"22

Av oficiu EremiaAna Maria

Intimat - parte civilă• Mqscu Salomea• lovescu Rodica• Berindean Maria• Maria Dragu Popescu• Bolboacă Susana• Nebi Muterem• Nebi Mersie• Marinescu Hanna Dorotheea• Dumitraşcu lulia Valentina• Ciurdea Nicolae• Gherman Otilîa Ana• Rus Daniela Ligia• Moldoveanu Constanţa• Albuţ Maria Aura - DECEDATĂ• Severin Aurel Mihai• Giurgea Rodica• Căldăruşe Elena• Janosi Elisabeta• Bulz Cornelia• Canalaş Angela• lancu Elena• Bărboi Octavia• Pascu Florica Violeta■ Anghelescu Anca• Litra Ana• Toda Salomeea• Radu Valentina

, Adriana• Crişan Persida - DECEDATĂ• Duma loan Vasile• Vasile Ştefania Loredana

Intimat - parte vătămată• Burtea Raoul Stancu• Schmidt Ana

Intimat - parte civilă• CHICINAŞ ' ANDREEA« CRIŞAN OCTAVIAN REMUS• CRIŞAN HORIA CĂLIN• BOLOG EMIL

2

213 - MAR - 20261 16: 22 From: U040E!41bl6003 ID :BAROUL CONSTANTA P a ş e :007 R: 95 r

Page 11: r o m â n ia JUDECĂTORIA CONSTANŢA SECŢIA PENALĂ · PREŞEDINTE: Epure Marius JUDECĂTOR: Coadă Cipriain LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 24 MARTIE 2020 ORA 09-00 Complet

E0-MAR-2020 15:0b From:CURTEA.DE.APEL.CTfl 0040241616003 T o :0241616425 P

ROMÂNIA CURTEA DE APEL CONSTANŢA

SECŢIA PENALĂ Şl PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI Şl DE FAMILIE

COMPLETUL DE JUDECATĂ COMPUS DIN:PREŞEDINTE: Ispas Adriana JUDECĂTOR: Epure Marius

LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 26 MARTIE 2020 ORA09:00

■ C. 3 A MINORI

Procuror din cadrul Parchetului de ee lânqa Curtea de A pel ConstantaNr. Număr Detalii despre părţi Stadiucrt. dosar "Calitate şi-nume51 1 procesual

1. 7 6 7 6 /2 5 6 /2 0 1 9 Apelant - inculpat • BQITAN MADALIIN Arestat in cauzaAv. oficiu

intimat - parte vătămată • DANILA CLAUDIA prin ocrotitor DANILA NADIA

violul (art.218 NCR}

4

261-MAR-201261 16:22 From;0040Ş41616003 JD:BAROUL CONSTANTA Pa9e:0US

Page 12: r o m â n ia JUDECĂTORIA CONSTANŢA SECŢIA PENALĂ · PREŞEDINTE: Epure Marius JUDECĂTOR: Coadă Cipriain LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 24 MARTIE 2020 ORA 09-00 Complet

■20-MAR-2020 15:06 From:CURTEA.DE.APEL.CTA 0040241616003 To:0E416164E5

• ŞUŢUIOANA - DOINA

2. 3 /8 4 2 /2 0 1 9 Apelant - inculpat * CHIRITA CONSTANTIN CĂTĂLIN Arestat in cauza

tâlhărie calificată {art.234 NCP) - art.32 C.p. rap.la art.234 alin.1 lit.d şi f C.p. cu aplic, art.77 lit.a şi e C.p. - inlâturare omisiune vadita

Apel

Av oficiu N ula M ihai • CHIRITA DANIEL Arestat in cauzaAv. oficiu Drăgan Dan• IGNAT ANDREI STEFANArestat in cauzaA v. oficiu Şerhan Gabriela Lavinia

Intimat - parte vătămată • DOMINTE CONSTANTIN reprezentat(ă) de: AV.LUTU MIHAELA

3. 7 8 9 0 /2 5 6 /2 0 1 9 Apelant - inculpat • ILIE VASILE DANIELArestat in cauza tâlhărie calificată (art,234

NCR)ApelAv, oficiu

Intimat - parte vătămată * ROIU MIHAELA

3

E0-MAR-E0E0 16:E3 From:S040E41616003 ID:BAROUL CONSTANTA P a 9e:009 R: 95*

Page 13: r o m â n ia JUDECĂTORIA CONSTANŢA SECŢIA PENALĂ · PREŞEDINTE: Epure Marius JUDECĂTOR: Coadă Cipriain LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 24 MARTIE 2020 ORA 09-00 Complet

20-MAR-£020 15:07 From:CURTEA.DE.APEL.CTA 0040241616003 To: 0241616425 P a s e : 1

ROMÂNIA s CURTEA DE APEL CONSTANŢA

SECI IA PENALA Şl PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI Şl DE FAMILIE

COMPLETUL DE JUDECATĂ COMPUS DIN' PREŞEDINTE: VALENTINA BOBOC

JUDECĂTOR: IULIA CEZARA SUCIU

Cu participare:Grefier Mihai loniţăProcuror Carmen Tănase din cadrul DIICOT S.T. Constanţa

LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 02 APRILIE 2020 ORA 09'00-C . 5 A MINORI ..........

Nr.crt.

Numărdosar

Detalii despre părţiObiectul dosarului Stadiu procesualSi

i

1.DIICOT

6 7 0 0 /1 1 8 /2 0 1 7 Apelant• DIICOT ST CONSTANTA

Apelant - inculpat• VASILE MAd ă UN• URSUION

Intimat - inculpat • DOBRE NICUŞOR IONEL

traficul de minori (art.211 NCP) Apel

Intimat - persoană vătămată* SAFCA GEORGIANA* s t ă v A r a c h e .n in a io n e l a* s t ă v Ar a c h e a n d r u t a m A dAl in a

20-MAR-2020 16:24 From:0040241616003 ID:BAROUL CONSTANTE» Page:010 R

Page 14: r o m â n ia JUDECĂTORIA CONSTANŢA SECŢIA PENALĂ · PREŞEDINTE: Epure Marius JUDECĂTOR: Coadă Cipriain LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 24 MARTIE 2020 ORA 09-00 Complet

20 -MOR-2020 15:08 Frorn:CURTEA.DE.APEL.CTA 0040241616003 To:0241616425 Pase:li

ROMÂNIA CURTEA DE APEL CONSTANŢA

SECŢIA PENALĂ Şl PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI Şl DE FAMILIE LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 02 APRILIE 2020 ORA 09:00

-C . 1 ACOMPLETUL DE JUDECATĂ COMPUS DIN:

PREŞEDINTE: Ungureanu Virgil Marius JUDECĂTOR: lanca Andreea

Cu participare:Grefier Camelia CosmaMinisterul Public prin procuror Violeta Julieta Păun din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa

Nr.crt.

Numărdosar

Detalii despre părţi

Calitate şi nume.Obiectuldosarului

Nr.Crt. Rezumat listă şedinţă

1. 6 1 8 4 /2 5 4 /2 0 19 /a5

Apelant - inculpat• ŞTEFAN DUMITRU - * av.of.

verificaremăsuri

preventive(art.208NCPP)

2. 3 4 7 /2 1 2 /2 0 2 0 /a 4 Apelant - inculpat• CONSTANTIN VALENTIN -av.of. Nedelcu Georgiana A Andreea• CONSTANTIN FLORIN MARIN - av.of.Roman A Dumitru - Ştefan

verificaremăsuri

preventive(art.208NCPP)

3. 6 8 8 8 /2 5 4 /2 0 1 9 Apelant - inculpat• ROŞU ION -av.of.Cuturicu Florentina A Cătălina

Intimat - parte civilă. VRABIE MIHAELA . MIRELA* BARCAN DUMITRU L

sesizarea cu acordul de

recunoaştere a vinovăţiei

(art,483 NCPP)

2 0 -MAR-2020 16:25 From:0040241616003 ID:BAROUL CONSTANTA Pa se:011 R:95*

Page 15: r o m â n ia JUDECĂTORIA CONSTANŢA SECŢIA PENALĂ · PREŞEDINTE: Epure Marius JUDECĂTOR: Coadă Cipriain LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 24 MARTIE 2020 ORA 09-00 Complet

zid - MAR - iz! id iz! id 1 5 : ido F r o rn ■ (JURTEft. DE . AF'EL. CT A Idid4ld'c'41 6 1 6 0 0 3 T o ■ idiz!41 6 1 64 iz!5 F1 a 9 e : 1 4 / i:

ROMÂNIA „ CURTEA DE APEL CONSTANŢA

SECŢIA PENALA Şl PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI Şl DE FAMILIE LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 02 APRILIE 2020 ORA 09-00

-C . 1 A MINORI COMPLETUL DE JUDECAtX c o MPUS DIN:

PREŞEDINTE: Virgil Marius Ungureanu JUDECĂTOR: lanca Andreea

Cu participare:Grefier Camelia CosmaMinisterul Public prin procuror Violeta Julieta Păun din cadrul Parchetului de pe Iânnă Curtea de Apel Constanţa

Nr. Număr Detalii despre părţiObiectul

dosaruluiNr.Crt.

crt. dosar Calitate şi nume Aresţat /' ■ ' ■’ :-;v. Liber

Rezumat listă şedinţă

1. 1 7 3 0 4 /2 1 2 /2 0 1 8 Apelant♦ PARCHETUL DE PE LANGA JUDECĂTORIA CONSTANTA

Apelant - inculpat• GAVRILA DANIEL (CJ) - . av.ales Cazan lonuţ

Apelant - parte vătămată• GREBLA MIHAELA FLORENTINA - PRINr e p r e z e n t a n t LEGALBLOANŢĂ SIMONA ANGELA - av.of. Serban Gabriela Lavinia* GREBLA BIANCA MARIA ANGELA - PRIN REPREZENTANT LEGAL BLOANŢĂ SIMONA ANGELA - av.of.Scupra Adrian

violul (art.218

NCR)-al 1 si ai 3 lit a si c cp ; art 219 al 1 si al 2 lit a si c cp , cu aplic

art 38 al 1 cp

20-MAR-2020 16:26 From: 66461241616003 I P : BARDUL CONSTANTA Pa9e:01E R:95*

Page 16: r o m â n ia JUDECĂTORIA CONSTANŢA SECŢIA PENALĂ · PREŞEDINTE: Epure Marius JUDECĂTOR: Coadă Cipriain LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 24 MARTIE 2020 ORA 09-00 Complet

20 - MAR - 2020 15: 09 F r o m : CURTEA. D E . APEL. CTA 004024'1616003 To :0241616425 Page: 1

ROMÂNIA CURTEA DE APEL CONSTANŢA

SECŢIA PENALĂ Şl PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI Şl DE FAMILIE

COMPLETUL DE JUDECATĂ COMPUS DIN:PREŞEDINTE: VALENTINA BOBOC

JUDECĂTOR: IULIA CEZARA SUCIU

Cu participare:Grefier Mihai loniţăProcuror Laura Subţirelu din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa

LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 02 APRILIE 2020 ORA 09:00 - C. 5 A MINORINr.crt.

Numărdocar

Detalii despre părţiObiectul dosarului Stadiu procesual

1. 4 2 5 1 /2 1 2 /2 0 1 9 Apelant - inculpat . COZMA IONEL CLAUDIU

Intimat - inculpat* SANDU GABRIEL GEORGE* GHERGHINOIU IONUT MARIUS• TOMA IONUT DANIEL

Intimat - parte civilă• OIŢĂ MARIAN FLORENTIN* JACOt A CARMEN• SC E-GAMING MULTISLOT SRL• ZARCU COSTEL* IONETICU FLORIN SORIN• COJOCARU SILVIA* MANDAMARA

Intimat - parte vătămată♦ ANASTASIU SILVIU• LILIOS NICOLAE• CALOTA NICOLETA DANIELA* SC LIDL DISCOUNT SRL

Intimat - reprezentant legal• SANDU COSTICĂ ‘* TOMA MARIA

furtul calificat (art.229 NCP) - art.228 aiin.1 - art.229 alin.1 lit.d si alin,2 lit.b; art.48 alin. 1 C.p. rap, la art.228 alin.1 -art.229 alin.1 lit.b.d si alin.2 litb C.p. cu aplic. art.77 lit.a C.p.; toate cu apl.113 Cp si art.38

Apel

2L1 - MAR -2020 16:2b F r o m : 0040241616003 ID :• BAROUL CONSTANTA P age: 0 13

Page 17: r o m â n ia JUDECĂTORIA CONSTANŢA SECŢIA PENALĂ · PREŞEDINTE: Epure Marius JUDECĂTOR: Coadă Cipriain LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 24 MARTIE 2020 ORA 09-00 Complet

30-MAR-2020 15:10 From:CURTEA.D E .APEL.CTA 0040241616003 To:0S416164E5 Pa se:16/

ROMÂNIA CURTEA DE APEL CONSTANŢA

SECŢIA PENALĂ Şl PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI Şl DE FAMILIE

COMPLETUL DE JUDECATĂ COMPUS DIN:PREŞEDINTE: VALENTINA BOBOC

JUDECĂTOR: 1ULIA CEZARA SUCIU

Cu participare:Grefier Mihai loniţăProcuror Laura Subţirelu din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa

LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 02 APRILIE 2020 ORA 09:00-C . 5 A

Nr,crt.

Numărdosar

Detalii despre părţiObiectul dosarului Stadiu

procesualB H I M i a i B

1. 5 3 3 5 /2 5 4 /2 0 1 9 Apelant - inculpat• MEMIŞMEMET

Intimat - inculpat• MEMIŞ IAŞAR

Intimat-parte civilă . STĂNCESCU ŞTEFAN• ZĂVELCĂ e l e n a• THIS JONATHAN MICKAEL

furtul calificat (art229 NCP) Apel

2. 2 4 3 6 4 /2 1 2 /2 0 1 9

Apelant - revizuent-condamnat * GIMPIREA IONUT

infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice (O.U.G nr, 195/2002)- REVIZUIRE

Apel

3, 2 8 7 6 9 /2 1 2 /2 0 1 9

Apelant - inculpat • TANASA CONSTANTIN IULIAN

conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - al 2 c'; art 337 cp cu aplic art 38 al 1 cp

Apel

4. 2 8 7 6 9 /2 1 2 /2 0 1 9 /a 4 Apelant - inculpat • TANASA CONSTANTIN IULIAN

verificare măsuri preventive (art, 208 NCPP)

Apel

20-MAR-2020 16:27 Fr.orn: 0040241616003 ID: BAROUL CONSTANTA Pas>e:014 R:9

Page 18: r o m â n ia JUDECĂTORIA CONSTANŢA SECŢIA PENALĂ · PREŞEDINTE: Epure Marius JUDECĂTOR: Coadă Cipriain LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 24 MARTIE 2020 ORA 09-00 Complet

20-MAR-2E

dU MAR ” l

ldU 15: 1 y F r o m : CURTEA. D E . AF'EL. CTA 0040241616003 T o : 0241616425 Page: 1 1

ROMÂNIA CURTEA DE APEL CONSTANŢA

SECŢIA PENALĂ Şl PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI Şl DEFAMILIE

LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 03 APRILIE 2020 ORA10:00

C, continuitate (RGC- GAT- VB)Nr. Număr Detalii despre părţi

Obiectul dosarului Stadiucrt. dosar procesual

1. 6 2 7 1 /2 5 4 /2 0 1 9 Apelant - inculpat • HÎRTIE GHEORGHE arestat io cauza

punerea în circulaţie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat (art.334 NCP)

Apelav oficiu Munieanu Eugenia

ROMÂNIA CURTEA DE APEL CONSTANŢA

SECŢIA PENALĂ Şl PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI Şl DE FAMILIE

LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 03 APRILIE 2020 ORA11:00

Complet continuitate - C. 2 ANr. Număr Detalii despre părţi Obiectul Stadiucrt. dosar dosarului procesual

1. 1 2 1 7 2 /2 1 2 /2 0 1 9 /3 1 0 Apelant - inculpat * RAMESCU RADUS ADRIAN arestat în cauză

verificare măsuri preventive (art.208 NCPP)

apel

av oficiu2. 2 3 5 9 4 /2 1 2 /2019 /a6 Apelant - inculpat

♦ IORDANESCU CRISTIAN arestat în cauză

verificare măsuri preventive (art.208 NCPP)

apel

av. oficiu Penciu Anda

2

Î020 16:36 From: 0040241616003 ID: BAROUL CONSTANTA Page: 001 R:95^

Page 19: r o m â n ia JUDECĂTORIA CONSTANŢA SECŢIA PENALĂ · PREŞEDINTE: Epure Marius JUDECĂTOR: Coadă Cipriain LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 24 MARTIE 2020 ORA 09-00 Complet

ROMÂNIA „ CURTEA DE APEL CONSTANŢA

SECŢIA PENALA Şl PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI Şl DE FAMILIE

COMPLETUL DE JUDECATĂ COMPUS DIN;Preşedinte - judecător de cameră preliminară; Suciu lulia Cezara

Judecător de cameră preliminară: Boboc Valentina

Grefier - Smeu Cerasela

Cu participare procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ICCJ - DIICOT -Serviciul Teritorial Constanţa

US TA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 07 APRILIE 2020 ORA 10-30 __ -C 1 CONTESTAŢIINr. Număr Detalii despre părţi

Obiectul dosarului Stadiu procesualcrt. dosar

CONTESTAŢIE - JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ Şedinţă Camera de Consiliou

1. 8 1 0 3 /1 * 8 /2 0 1 9 /a l Contestator - inculpat• HLUŞNEAC ' GHEORGHIŢĂ

Intimat - inculpat• BARBU IONUŢ ALEXANDRU î

măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră

preliminarăContestaţie(NCPP)

Document generat în ECRIS

2 0 -MAR-2020 16:37 Frorn: 0040241616003 ID :BAROUL CONSTANTA Pase:002

Page 20: r o m â n ia JUDECĂTORIA CONSTANŢA SECŢIA PENALĂ · PREŞEDINTE: Epure Marius JUDECĂTOR: Coadă Cipriain LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 24 MARTIE 2020 ORA 09-00 Complet

20-MflR-20cM 15:21 From:CURTEA.DE.APEL.CTA 0040241616003 T o :0241616425 Pa9

ROMÂNIA CURTEA DE APEL CONSTANŢA

SECŢIA PENALĂ Şl PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI Şl DE FAMILIE

LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 08 APRILIE 2020 ORA09:00

Complet continuitate - { A.lspas - CC)

PREŞEDINTE: Ispas Adriana JUDECĂTOR: Ciprian Coadă

Cu participare procuror DNA ST ConstantaNr. Număr Detalii despre părţi

Obiectul dosarului Stadiucrt. dosar

M M H O H procesual1. 1 2 3 1 /1 1 8 /2 0 1 5 Apelant

• D.N.A. - SERVICIUL TERITORIAL CONSTANŢA

Apelant - inculpat• Strutinsky Gabriel Sorin

infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000) - atr 291 alin 1 Cpen rap la art 6 din Lg 78/2000, art 47 rap la art 322 alin 1 cpen , art 29 alin 1 din Lg 656/2002,

Apel

6

20-MAR-2020 1 6 :38 F rg rn:00402416 16003 10 :BAROUL CONSTANTA P a ? e :003 R: 95*

Page 21: r o m â n ia JUDECĂTORIA CONSTANŢA SECŢIA PENALĂ · PREŞEDINTE: Epure Marius JUDECĂTOR: Coadă Cipriain LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 24 MARTIE 2020 ORA 09-00 Complet

20-MAR-2020 15:25 From: CURTEA. DE. APEL. CTA 0040241616003 To:0241616465

ROMÂNIA CURTEA DE APEL CONSTANTA

SECŢIA PENALĂ Şl PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI Şl DE FAMILIE

COMPLETUL DE JUDECATĂ COMPUS DIN:PREŞEDINTE: Anghel-Tudor Georgiana JUDECĂTOR: Ceauşu Raluca Geoirgeta

LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 0 9 APRILIE 2020 ORA09:00

* C . 2 ANr.crt.

Numărdosar

Detalii despre părţiObiectul dosarului Stadiu procesual

1. 5 1 2 4 /1 1 8 /2 0 1 9 Apelant - inculpat . PASCU PETRE arestat îmi cauzăav. oficiu Dascălu Dragoş

Intimat - parte civilă • FRÂSILĂ CONSTANTIN

ROMÂNIA CURTEA DE APEL CONSTANŢA

SECŢIA PENALĂ Şl PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI Şl DE FAMILIE

LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 09 APRILIE 2020 ORA09:00

Complet continuitate - (R.G.C, - I.C.S.)Nr.crt.

Numărdosar

Detalii despre părţiObiectul dosarului Stadiu

procesualS B S B B B B B U B ff im

1. 1 1 6 5 /8 8 /2 0 1 9 Apelant - inculpat * IANIIANI ’ arestat la domiciliu

omorul (art. 188 NCP) Apel

av. ales Axinte Maria

Apelant - parte civilă• TRANULEA VASILE av. ales Cărbunaru Eva

Intimat - parte civilă♦ SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TULCEA

3

2 0 -MAR-2020 16:42 F r o m :0040241616003 I D :BAROUL CONSTANTA Pa s e :001

Paoe: c!0-' £!2

i

R:

EPi—

Page 22: r o m â n ia JUDECĂTORIA CONSTANŢA SECŢIA PENALĂ · PREŞEDINTE: Epure Marius JUDECĂTOR: Coadă Cipriain LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 24 MARTIE 2020 ORA 09-00 Complet

20-MAR--2020 15:26 From:CURTEA.DE.APEL.CTA 0040241616003 To:0241616425 P a a e : 21

i_!ld MAR-c

ROMÂNIA

SECŢIA PENALĂ Şl PENTRU c L ^ P eT a L^C U MINORI Şl DE FAMILIE

COMPLETUL DE JUDECATĂ COMPUS DIN:PREŞEDINTE: Ciprfan Coadlii

JUDECĂTOR: Marius Damian IMitea

Cu participarea: Grefier - Carmen Apostol i c t , « Procuror-Graţiela l.ăzurearm

LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE09 APRILIE 2020 ORA 09:00.............. .

-C . 4 A

Nr.crt.

Numărdosar

Detalii despre părţiObiectul

Termene1. 8 1 3 7 /2 1 2 /2 0 1 8

Apelant - inculpat* IORDAN LI VIU - MIHÂIŢĂ Avocat ales Doicescu Radu* ŞOCARICI LUCIAN BOGDAN Avocat ales Gherasim Mircea

Intimat - inculpat* BURIU PETRICA a Avocat oficiu Haiduc Alexandru

Intimat - parte civilă* PUIUHRISTU* PUIU MIHAI

ameninţarea (art.206 NCP) - al 1 cp cu aplic drt 41 al 1 cp; art 253 al 4 cp cu aplic art 77 lit a cp si art 41 al 1 cp; art 335 al 1 cp cu aplic art 35 al 1 cp si art 41 al 1 cp toate cu aplic art 38 al 1 cp

1

®E0 16:43 From:0040241616003 ID:BAROUL CONSTHNT0 Pase:002 R:(

Page 23: r o m â n ia JUDECĂTORIA CONSTANŢA SECŢIA PENALĂ · PREŞEDINTE: Epure Marius JUDECĂTOR: Coadă Cipriain LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 24 MARTIE 2020 ORA 09-00 Complet

-0- MAR“ 2020 15 : 27 F r o m : .C U R TE A . D E . A P E L . C TA 00402416 1 6 0 0 3 T o : 0241 6 1 6425 Pa9e '■ 22-'22

r o m â n iac c . ir ii _ „ CURTEA DE APEL CONSTANTASECŢIA PENALA Şl PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI Şl DE FAMILIE

COMPLETUL DE JUDECATĂ COMPUS DIN:PREŞEDINTE: Cipirian Coadă

JUDECĂTOR: Marius Damian Mitea

Cu participarea: Grefier - Carmen Apostol i i e r , « Prceuror-Graţiela Lăzureanu LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE

09 APRILIE 2020 ORA 09:00 ’ C . 4 A Minori

Nr,crt.

1.

Număr dosar

2 3 /1 7 9 /2 0 1 9 /a l l

Detalii despre părţi

Intimat - inculpat• MUSTAFA (fost ASAN) ISMAIL Av.oficiu Sarafu Mihai

Obiectuldosarului

verificaremăsuripreventive(art.208NCPP)

Termene

2 0 - MPiR - 2 0 2 .U 1 6 : 4 4 F r o m : 0 0 4 0 2 4 1 6 1 6002 ID:BAROUL CONSTANTA P a s e :003 R: 95*