questions and data fields ro - European Commission...- Medic stomatolog - Medic stomatolog...

24
Profesia de [${Profession}] este reglementată pe teritoriul dumneavoastră? ### ### Care sunt activităţile profesionale pe care le implică profesia de [${Profession}] pe teritoriul dumneavoastră? Activitatea profesională de [${FreeTextActivity}] face parte din profesia de [${Profession}] pe teritoriul dumneavoastră? ### ### Care este media de vârstă a elevilor din învăţământul secundar? Ce materii pot fi predate de un profesor din învăţământul secundar? Care este titlul de calificare pentru exercitarea profesiei de [${Profession}] pe teritoriul dumneavoastră? [${FreeTextAbbreviatedTitle}] este abrevierea titlului de calificare de [${FreeTextTitle}] pe care [${Title} ${FirstName} ${SurName}] l- a primit pe teritoriul dumneavoastră pentru profesia de [${Profession}]? ### ### Titlul de calificare de [${FreeTextTitle}] pentru profesia de [${Profession}] este reglementat pe teritoriul dumneavoastră? ### ### Vă rugăm să precizaţi pentru exercitarea cărei profesii aţi recunoscut calificările profesionale obţinute de [${Title} ${FirstName} ${SurName}] în [${CountryNotSubject}]. ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### > Dacă este vorba de profesia de medic, ce fel de medic? ### ### ### >> Cel fel de recunoaştere? ### ### >>> Dacă este recunoscută automat, definiţi specializarea medicală ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### - Thoracic surgery - Clinical biology - Microbiology-bacteriology - Biological chemistry - Immunology - Psychiatry - Diagnostic radiology - Radiotherapy - Plastic surgery - Urology - Orthopaedics - Pathological anatomy - Neurology - Ophthalmology - Otorhinolaryngology - Paediatrics - Respiratory medicine - General surgery - Neurological surgery - Obstetrics and Gynaecology - General (internal) medicine - Recunoaştere automată - Recunoaştere neautomată 1. 3. 4 - Anaesthetics - Formare de bază - medic generalist - specialist 1. 3. 3 - Profesor în învăţământul secundar - Medic stomatolog - Activități din anexa IV 1. 3. 2 - Medic veterinar chirurg - Infirmieră - Moaşă - Medic radiolog - fiziokinetoterapeut - farmacist - medic - Arhitect - Nu Diplome eliberate de ţări terţe 1. 3. 1 - contabil - Da - Nu 1. 2. 3 - Da Titlu de calificare 1. 2. 1 [ ] 1. 2. 2 1. 1. 4 [ ] 1. 1. 5 [ ] [ ] 1. 1. 3 - Da - Nu Calificări profesionale 01 Întrebări generale Întrebări pentru identificarea profesiei Identificarea profesiei 1. 1. 1 - Da - Nu 1. 1. 2

Transcript of questions and data fields ro - European Commission...- Medic stomatolog - Medic stomatolog...

 • Profesia de [${Profession}] este reglementată pe teritoriul dumneavoastră?###

  ###

  Care sunt activităţile profesionale pe care le implică profesia de [${Profession}] pe teritoriul dumneavoastră?

  Activitatea profesională de [${FreeTextActivity}] face parte din profesia de [${Profession}] pe teritoriul dumneavoastră?###

  ###

  Care este media de vârstă a elevilor din învăţământul secundar?

  Ce materii pot fi predate de un profesor din învăţământul secundar?

  Care este titlul de calificare pentru exercitarea profesiei de [${Profession}] pe teritoriul dumneavoastră?

  [${FreeTextAbbreviatedTitle}] este abrevierea titlului de calificare de [${FreeTextTitle}] pe care [${Title} ${FirstName} ${SurName}] l-a primit pe teritoriul dumneavoastră pentru profesia de [${Profession}]?

  ###

  ###

  Titlul de calificare de [${FreeTextTitle}] pentru profesia de [${Profession}] este reglementat pe teritoriul dumneavoastră?

  ###

  ###

  Vă rugăm să precizaţi pentru exercitarea cărei profesii aţi recunoscut calificările profesionale obţinute de [${Title} ${FirstName} ${SurName}] în [${CountryNotSubject}].

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  > Dacă este vorba de profesia de medic, ce fel de medic?###

  ###

  ###

  >> Cel fel de recunoaştere?###

  ###

  >>> Dacă este recunoscută automat, definiţi specializarea medicală###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ### - Thoracic surgery

  - Clinical biology- Microbiology-bacteriology- Biological chemistry- Immunology

  - Psychiatry- Diagnostic radiology- Radiotherapy- Plastic surgery

  - Urology- Orthopaedics- Pathological anatomy- Neurology

  - Ophthalmology- Otorhinolaryngology- Paediatrics- Respiratory medicine

  - General surgery- Neurological surgery- Obstetrics and Gynaecology- General (internal) medicine

  - Recunoaştere automată- Recunoaştere neautomată

  1. 3. 4- Anaesthetics

  - Formare de bază- medic generalist- specialist

  1. 3. 3

  - Profesor în învăţământul secundar- Medic stomatolog- Activități din anexa IV

  1. 3. 2

  - Medic veterinar chirurg- Infirmieră- Moaşă- Medic radiolog

  - fiziokinetoterapeut- farmacist- medic- Arhitect

  - Nu

  Diplome eliberate de ţări terţe

  1. 3. 1

  - contabil

  - Da- Nu

  1. 2. 3

  - Da

  Titlu de calificare 1. 2. 1

  [ ]

  1. 2. 2

  1. 1. 4[ ]

  1. 1. 5[ ]

  [ ] 1. 1. 3

  - Da- Nu

  Calificări profesionale01 Întrebări generale

  Întrebări pentru identificarea profesiei

  Identificarea profesiei 1. 1. 1

  - Da- Nu

  1. 1. 2

 • ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  > Dacă este vorba de profesia de medic stomatolog, ce specializare?###

  ###

  >> Cel fel de recunoaştere?###

  ###

  >>> Dacă este recunoscută automat, definiţi specializarea

  > Vă rugăm să precizați:###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  >> Vă rugăm să precizați:

  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] este cetăţean al statului dumneavoastră?###

  ###

  ###

  Este pentru prima dată când recunoaşteţi calificările profesionale obţinute de [${Title} ${FirstName} ${SurName}] în [${CountryNotSubject}]?

  ### - Da

  - Nu ştiu

  Întrebări pentru identificarea calificării

  Diplome eliberate de ţări terţe

  3. 1. 1

  Cetăţenie 2. 1. 1

  - Da- Nu

  - Altă activitate 1. 3. 9

  [ ]

  Întrebări despre titular

  - Lăcătuş- Instalator gaze- Sudor / Lucrător în industria oţelului- Tapetar decorator

  - Tehnician / Instalator / Reparator instalaţii climatizare / încălzire / încălzire centrală- Instalator instalaţii sanitare- Acoperitor / Învelitor țiglă- Cosmeticiană

  - Geamgiu / Sticlar suflător şi prelucrător obiecte din sticlă- Antreprenor demolări- Proprietar restaurant / Administrator restaurant / Furnizor servicii catering / Organizator evenimente- Frizer / Bărbier / Peruchier

  - Faianţar- Tencuitor- Specialist izolaţii clădiri- Antreprenor / reparator / instalator echipamente şi aparatură electrică

  - Tâmplar / Dulgher- Zidar- Maistru constructor- Zugrav decorator

  - Recunoaştere neautomată 1. 3. 7

  [ ] 1. 3. 8

  - Medic stomatolog- Medic stomatolog specializat

  1. 3. 6- Recunoaştere automată

  - Accident and emergency medicine- Clinical neurophysiology- Dental, oral and maxillo-facial surgery (basic medical and dental training) [13]

  1. 3. 5

  - Dermatology- Venerology- Tropical medicine- Gastroenterological surgery

  - Nuclear medicine- Maxillo-facial surgery (basic medical training)- Biological haematology- Stomatology

  - Community medicine- Pharmacology- Occupational medicine- Allergology

  - Child psychiatry- Geriatrics- Renal diseases- Communicable diseases

  - Physiotherapy- Neuropsychiatry- Dermato-venereology- Radiology

  - Gastroenterology- Rheumatology- General Haematology- Endocrinology

  - Paediatric surgery- Vascular surgery- Cardiology

 • ###

  > Pentru ce profesie?###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  >> Dacă este vorba de profesia de medic, ce fel de medic?###

  ###

  ###

  >>> Cel fel de recunoaştere?###

  ###

  Dacă este recunoscută automat, definiţi specializarea medicală###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  >> Dacă este vorba de profesia de medic stomatolog, ce specializare?

  - Thoracic surgery- Paediatric surgery- Vascular surgery

  3. 1. 6

  - Clinical biology- Microbiology-bacteriology- Biological chemistry- Immunology

  - Psychiatry- Diagnostic radiology- Radiotherapy- Plastic surgery

  - Urology- Orthopaedics- Pathological anatomy- Neurology

  - Ophthalmology- Otorhinolaryngology- Paediatrics- Respiratory medicine

  - General surgery- Neurological surgery- Obstetrics and Gynaecology- General (internal) medicine

  - Accident and emergency medicine- Clinical neurophysiology- Dental, oral and maxillo-facial surgery (basic medical and dental training) [13]- Anaesthetics

  - Dermatology- Venerology- Tropical medicine- Gastroenterological surgery

  - Nuclear medicine- Maxillo-facial surgery (basic medical training)- Biological haematology- Stomatology

  - Community medicine- Pharmacology- Occupational medicine- Allergology

  - Child psychiatry- Geriatrics- Renal diseases- Communicable diseases

  - Physiotherapy- Neuropsychiatry- Dermato-venereology- Radiology

  - Gastroenterology- Rheumatology- General Haematology- Endocrinology

  - Recunoaştere automată- Recunoaştere neautomată

  3. 1. 5- Cardiology

  - Formare de bază- medic generalist- specialist

  3. 1. 4

  - Profesor în învăţământul secundar- Medic stomatolog- Activități din anexa IV

  3. 1. 3

  - Medic veterinar chirurg- Infirmieră- Moaşă- Medic radiolog

  - fiziokinetoterapeut- farmacist- medic- Arhitect

  - Nu 3. 1. 2

  - contabil

 • ###

  ###

  >>> Cel fel de recunoaştere?###

  ###

  Dacă este recunoscută automat, definiţi specializarea###

  ###

  >> Vă rugăm să precizați:###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  >>> Vă rugăm să precizați:

  Care este calificarea profesională pe care [${Title} ${FirstName} ${SurName}] a primit-o pe teritoriul dumneavoastră?

  Pentru exercitarea cărei profesii [${Title} ${FirstName} ${SurName}] are domiciliul legal pe teritoriul dumneavoastră?###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  > Dacă este vorba de profesia de medic, ce fel de medic?###

  ###

  ###

  >> Cel fel de recunoaştere?###

  ###

  >>> Dacă este recunoscută automat, definiţi specializarea medicală###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ### - Diagnostic radiology

  - Orthopaedics- Pathological anatomy- Neurology- Psychiatry

  - Otorhinolaryngology- Paediatrics- Respiratory medicine- Urology

  - Neurological surgery- Obstetrics and Gynaecology- General (internal) medicine- Ophthalmology

  - Recunoaştere neautomată 4. 1. 4

  - Anaesthetics- General surgery

  - medic generalist- specialist

  4. 1. 3- Recunoaştere automată

  - Medic stomatolog- Activități din anexa IV

  4. 1. 2- Formare de bază

  - Infirmieră- Moaşă- Medic radiolog- Profesor în învăţământul secundar

  - farmacist- medic- Arhitect- Medic veterinar chirurg

  Domiciliul legal pe teritoriul UE 4. 1. 1

  - contabil- fiziokinetoterapeut

  Titularul calificărilor 3. 2. 1

  [ ]

  Întrebări referitoare la exercitarea profesiei

  - Tapetar decorator- Altă activitate

  3. 1. 10[ ]

  - Cosmeticiană- Lăcătuş- Instalator gaze- Sudor / Lucrător în industria oţelului

  - Frizer / Bărbier / Peruchier- Tehnician / Instalator / Reparator instalaţii climatizare / încălzire / încălzire centrală- Instalator instalaţii sanitare- Acoperitor / Învelitor țiglă

  - Antreprenor / reparator / instalator echipamente şi aparatură electrică - Geamgiu / Sticlar suflător şi prelucrător obiecte din sticlă- Antreprenor demolări- Proprietar restaurant / Administrator restaurant / Furnizor servicii catering / Organizator evenimente

  - Zugrav decorator- Faianţar- Tencuitor- Specialist izolaţii clădiri

  3. 1. 9- Tâmplar / Dulgher- Zidar- Maistru constructor

  - Recunoaştere neautomată 3. 1. 8

  - Chirurgie buco-maxilo-facială- Ortodonţie

  - Medic stomatolog- Medic stomatolog specializat

  3. 1. 7- Recunoaştere automată

 • ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  > Dacă este vorba de profesia de medic stomatolog, ce specializare?###

  ###

  >> Cel fel de recunoaştere?###

  ###

  >>> Dacă este recunoscută automat, definiţi specializarea###

  ###

  > Vă rugăm să precizați:###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  >> Vă rugăm să precizați:

  Care este profesia pe care [${Title} ${FirstName} ${SurName}] o poate exercita pe teritoriul dumneavoastră?###

  ###

  4. 2. 1- contabil- fiziokinetoterapeut

  - Altă activitate 4. 1. 9

  [ ]

  Dreptul de a exercita o profesie

  - Lăcătuş- Instalator gaze- Sudor / Lucrător în industria oţelului- Tapetar decorator

  - Tehnician / Instalator / Reparator instalaţii climatizare / încălzire / încălzire centrală- Instalator instalaţii sanitare- Acoperitor / Învelitor țiglă- Cosmeticiană

  - Geamgiu / Sticlar suflător şi prelucrător obiecte din sticlă- Antreprenor demolări- Proprietar restaurant / Administrator restaurant / Furnizor servicii catering / Organizator evenimente- Frizer / Bărbier / Peruchier

  - Faianţar- Tencuitor- Specialist izolaţii clădiri- Antreprenor / reparator / instalator echipamente şi aparatură electrică

  - Tâmplar / Dulgher- Zidar- Maistru constructor- Zugrav decorator

  4. 1. 7- Chirurgie buco-maxilo-facială- Ortodonţie

  4. 1. 8

  - Medic stomatolog specializat 4. 1. 6

  - Recunoaştere automată- Recunoaştere neautomată

  - Clinical neurophysiology- Dental, oral and maxillo-facial surgery (basic medical and dental training) [13]

  4. 1. 5- Medic stomatolog

  - Venerology- Tropical medicine- Gastroenterological surgery- Accident and emergency medicine

  - Maxillo-facial surgery (basic medical training)- Biological haematology- Stomatology- Dermatology

  - Pharmacology- Occupational medicine- Allergology- Nuclear medicine

  - Geriatrics- Renal diseases- Communicable diseases- Community medicine

  - Neuropsychiatry- Dermato-venereology- Radiology- Child psychiatry

  - Rheumatology- General Haematology- Endocrinology- Physiotherapy

  - Paediatric surgery- Vascular surgery- Cardiology- Gastroenterology

  - Microbiology-bacteriology- Biological chemistry- Immunology- Thoracic surgery

  - Radiotherapy- Plastic surgery- Clinical biology

 • ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  > Dacă este vorba de profesia de medic, ce fel de medic?###

  ###

  ###

  >> Cel fel de recunoaştere?###

  ###

  >>> Dacă este recunoscută automat, definiţi specializarea medicală###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  > Dacă este vorba de profesia de medic stomatolog, ce specializare?###

  ###

  >> Cel fel de recunoaştere?###

  4. 2. 6- Recunoaştere automată

  - Dental, oral and maxillo-facial surgery (basic medical and dental training) [13] 4. 2. 5

  - Medic stomatolog- Medic stomatolog specializat

  - Tropical medicine- Gastroenterological surgery- Accident and emergency medicine- Clinical neurophysiology

  - Biological haematology- Stomatology- Dermatology- Venerology

  - Occupational medicine- Allergology- Nuclear medicine- Maxillo-facial surgery (basic medical training)

  - Renal diseases- Communicable diseases- Community medicine- Pharmacology

  - Dermato-venereology- Radiology- Child psychiatry- Geriatrics

  - General Haematology- Endocrinology- Physiotherapy- Neuropsychiatry

  - Vascular surgery- Cardiology- Gastroenterology- Rheumatology

  - Biological chemistry- Immunology- Thoracic surgery- Paediatric surgery

  - Radiotherapy- Plastic surgery- Clinical biology- Microbiology-bacteriology

  - Pathological anatomy- Neurology- Psychiatry- Diagnostic radiology

  - Paediatrics- Respiratory medicine- Urology- Orthopaedics

  - Obstetrics and Gynaecology- General (internal) medicine- Ophthalmology- Otorhinolaryngology

  4. 2. 4- Anaesthetics- General surgery- Neurological surgery

  - specialist 4. 2. 3

  - Recunoaştere automată- Recunoaştere neautomată

  - Activități din anexa IV 4. 2. 2

  - Formare de bază- medic generalist

  - Moaşă- Medic radiolog- Profesor în învăţământul secundar- Medic stomatolog

  - medic- Arhitect- Medic veterinar chirurg- Infirmieră

  - farmacist

 • ###

  >>> Dacă este recunoscută automat, definiţi specializarea###

  ###

  Care este media de vârstă a elevilor cărora le poate preda lucrătorul migrant [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?

  Ce materii poate preda lucrătorul migrant [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?

  > Vă rugăm să precizați:###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  >> Vă rugăm să precizați:

  În baza legislaţiei aplicabile pe teritoriul dumneavoastră, puteţi elibera un document prin care se confirmă sănătatea psihică a acestei persoane: [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?

  ###

  ###

  În baza legislaţiei aplicabile pe teritoriul dumneavoastră, puteţi elibera un document prin care se atestă onorabilitatea şi moralitatea acestei persoane: [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?

  ###

  ###

  În baza legislaţiei aplicabile pe teritoriul dumneavoastră, puteţi elibera un document prin care se confirmă absenţa unei situaţii de faliment pentru [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?

  ###

  ###

  În baza legislaţiei aplicabile pe teritoriul dumneavoastră, puteţi elibera un document prin care se confirmă faptul că [${Title} ${FirstName} ${SurName}] nu face obiectul suspendării sau interzicerii exercitării activităţilor profesionale din motive de eroare profesională gravă sau de infracţiune penală?

  ###

  ###

  În baza legislaţiei aplicabile pe teritoriul dumneavoastră, puteţi elibera un document prin care se confirmă sănătatea fizică a acestei persoane: [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?

  ###

  ###

  Documentul anexat atestă experienţa profesională pe teritoriul dumneavoastră?###

  ###

  Informaţiile anexate referitoare la asigurare sau la alte mijloace de protecție personală sau colectivă privind răspunderea profesională sunt relevante?

  ###

  ###

  Documentul anexat atestă onorabilitatea şi moralitatea acestei persoane: [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?###

  ###

  Documentul anexat confirmă absenţa unei situaţii de faliment pentru [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?###

  ###

  - Da- Nu

  5. 3. 1- Da- Nu

  5. 3. 2

  5. 2. 1

  - Da- Nu

  Documente pentru recunoaştere

  5. 1. 1- Da- Nu

  Asigurări

  - Da- Nu

  Întrebări referitoare la documentele din anexă

  Diplome eliberate de ţări terţe

  4. 3. 4

  - Da- Nu

  4. 3. 5

  - Nu

  4. 3. 3

  - Da- Nu

  - Da- Nu

  4. 3. 2

  - Da

  4. 2. 11[ ]

  Documente pentru recunoaştere

  4. 3. 1

  - Instalator gaze- Sudor / Lucrător în industria oţelului- Tapetar decorator- Altă activitate

  - Instalator instalaţii sanitare- Acoperitor / Învelitor țiglă- Cosmeticiană- Lăcătuş

  - Antreprenor demolări- Proprietar restaurant / Administrator restaurant / Furnizor servicii catering / Organizator evenimente- Frizer / Bărbier / Peruchier- Tehnician / Instalator / Reparator instalaţii climatizare / încălzire / încălzire centrală

  - Tencuitor- Specialist izolaţii clădiri- Antreprenor / reparator / instalator echipamente şi aparatură electrică - Geamgiu / Sticlar suflător şi prelucrător obiecte din sticlă

  - Zidar- Maistru constructor- Zugrav decorator- Faianţar

  4. 2. 9[ ]

  4. 2. 10- Tâmplar / Dulgher

  - Chirurgie buco-maxilo-facială- Ortodonţie

  4. 2. 8[ ]

  - Recunoaştere neautomată 4. 2. 7

 • Documentul anexat certifică faptul că [${Title} ${FirstName} ${SurName}] nu face obiectul suspendării sau interzicerii exercitării activităţilor profesionale din motive de eroare profesională gravă sau de infracţiune penală?

  ###

  ###

  Documentul anexat confirmă sănătatea fizică a acestei persoane: [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?###

  ###

  Documentul anexat confirmă sănătatea psihică a acestei persoane: [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?###

  ###

  Care este profesia la care titlul de calificare anexat oferă acces pe teritoriul dumneavoastră?###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  > Dacă este vorba de profesia de medic, ce fel de medic?###

  ###

  ###

  >> Cel fel de recunoaştere?###

  ###

  >>> Dacă este recunoscută automat, definiţi specializarea medicală###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  - Occupational medicine- Allergology- Nuclear medicine- Maxillo-facial surgery (basic medical training)

  - Renal diseases- Communicable diseases- Community medicine- Pharmacology

  - Dermato-venereology- Radiology- Child psychiatry- Geriatrics

  - General Haematology- Endocrinology- Physiotherapy- Neuropsychiatry

  - Vascular surgery- Cardiology- Gastroenterology- Rheumatology

  - Biological chemistry- Immunology- Thoracic surgery- Paediatric surgery

  - Radiotherapy- Plastic surgery- Clinical biology- Microbiology-bacteriology

  - Pathological anatomy- Neurology- Psychiatry- Diagnostic radiology

  - Paediatrics- Respiratory medicine- Urology- Orthopaedics

  - Obstetrics and Gynaecology- General (internal) medicine- Ophthalmology- Otorhinolaryngology

  5. 4. 4- Anaesthetics- General surgery- Neurological surgery

  - specialist 5. 4. 3

  - Recunoaştere automată- Recunoaştere neautomată

  - Activități din anexa IV 5. 4. 2

  - Formare de bază- medic generalist

  - Moaşă- Medic radiolog- Profesor în învăţământul secundar- Medic stomatolog

  - medic- Arhitect- Medic veterinar chirurg- Infirmieră

  5. 4. 1- contabil- fiziokinetoterapeut- farmacist

  5. 3. 5- Da- Nu

  Identificarea profesiei

  - Nu 5. 3. 4

  - Da- Nu

  5. 3. 3

  - Da

 • ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  > Dacă este vorba de profesia de medic stomatolog, ce specializare?###

  ###

  >> Cel fel de recunoaştere?###

  ###

  >>> Dacă este recunoscută automat, definiţi specializarea###

  ###

  > Vă rugăm să precizați:###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  ###

  >> Vă rugăm să precizați:

  Când a fost emis documentul anexat?

  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] este persoana căreia îi revine de drept documentul anexat?###

  ###

  Profesia de [${Profession}] este reglementată pe teritoriul dumneavoastră?####

  Care sunt activităţile profesionale pe care le implică profesia de [${Profession}] pe teritoriul dumneavoastră?

  Activitatea profesională de [${FreeTextActivity}] face parte din profesia de [${Profession}] pe teritoriul dumneavoastră?####

  Care este media de vârstă a elevilor din învăţământul secundar?

  Ce materii pot fi predate de un profesor din învăţământul secundar?

  Titlul de calificare de [${FreeTextTitle}] pentru profesia de [${Profession}] este reglementat pe teritoriul dumneavoastră?

  ####

  Vă rugăm să precizaţi pentru exercitarea cărei profesii aţi recunoscut calificările profesionale obţinute de [${Title} ${FirstName} ${SurName}] în [${CountryNotSubject}].

  ####

  5. 6- Da- Nu

  5. 4. 9[ ]

  5. 5[ ]

  - Instalator gaze- Sudor / Lucrător în industria oţelului- Tapetar decorator- Altă activitate

  - Instalator instalaţii sanitare- Acoperitor / Învelitor țiglă- Cosmeticiană- Lăcătuş

  - Antreprenor demolări- Proprietar restaurant / Administrator restaurant / Furnizor servicii catering / Organizator evenimente- Frizer / Bărbier / Peruchier- Tehnician / Instalator / Reparator instalaţii climatizare / încălzire / încălzire centrală

  - Tencuitor- Specialist izolaţii clădiri- Antreprenor / reparator / instalator echipamente şi aparatură electrică - Geamgiu / Sticlar suflător şi prelucrător obiecte din sticlă

  - Zidar- Maistru constructor- Zugrav decorator- Faianţar

  - Chirurgie buco-maxilo-facială- Ortodonţie

  5. 4. 8- Tâmplar / Dulgher

  5. 4. 6- Recunoaştere automată- Recunoaştere neautomată

  5. 4. 7

  - Dental, oral and maxillo-facial surgery (basic medical and dental training) [13] 5. 4. 5

  - Medic stomatolog- Medic stomatolog specializat

  - Tropical medicine- Gastroenterological surgery- Accident and emergency medicine- Clinical neurophysiology

  - Biological haematology- Stomatology- Dermatology- Venerology

  Calificări profesionale02 Întrebări privind domiciliul permanent

  Întrebări pentru identificarea profesiei

  Identificarea profesiei 1. 1. 1

  - Da- Nu

  1. 1. 2[ ]

  1. 1. 3- Da- Nu

  1. 1. 4[ ]

  1. 1. 5[ ]

  Titlu de calificare

  1. 2. 1

  - Da- Nu

  Diplome eliberate de ţări terţe

  1. 3. 1

  - contabil- fiziokinetoterapeut

 • ####################

  > Dacă este vorba de profesia de medic, ce fel de medic?######

  >> Cel fel de recunoaştere?####

  >>> Dacă este recunoscută automat, definiţi specializarea medicală########################################################################################################

  > Dacă este vorba de profesia de medic stomatolog, ce specializare?####

  >> Cel fel de recunoaştere?####

  >>> Dacă este recunoscută automat, definiţi specializarea####

  > Vă rugăm să precizați:############

  - farmacist- medic- Arhitect- Medic veterinar chirurg- Infirmieră- Moaşă- Medic radiolog- Profesor în învăţământul secundar- Medic stomatolog- Activități din anexa IV

  1. 3. 2- Formare de bază- medic generalist- specialist

  1. 3. 3- Recunoaştere automată- Recunoaştere neautomată

  1. 3. 4- Cardiology- Gastroenterology- Rheumatology- General Haematology- Endocrinology- Physiotherapy- Neuropsychiatry- Dermato-venereology- Radiology- Child psychiatry- Geriatrics- Renal diseases- Communicable diseases- Community medicine- Pharmacology- Occupational medicine- Allergology- Nuclear medicine- Maxillo-facial surgery (basic medical training)- Biological haematology- Stomatology- Dermatology- Venerology- Tropical medicine- Gastroenterological surgery- Accident and emergency medicine- Clinical neurophysiology- Dental, oral and maxillo-facial surgery (basic medical and dental training) [13]- Anaesthetics- Biological chemistry- Clinical biology- Diagnostic radiology- General (internal) medicine- General surgery- Immunology- Microbiology-bacteriology- Neurological surgery- Neurology- Obstetrics and Gynaecology- Ophthalmology- Orthopaedics- Otorhinolaryngology- Paediatric surgery- Paediatrics- Pathological anatomy- Plastic surgery- Psychiatry- Radiotherapy- Respiratory medicine- Thoracic surgery- Urology- Vascular surgery

  1. 3. 5- Medic stomatolog- Medic stomatolog specializat

  1. 3. 6- Recunoaştere automată- Recunoaştere neautomată

  1. 3. 7- Chirurgie buco-maxilo-facială- Ortodonţie

  1. 3. 8- Tâmplar / Dulgher- Zidar- Maistru constructor- Zugrav decorator- Faianţar- Tencuitor

 • ##############################

  >> Vă rugăm să precizați:

  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] este cetăţean al statului dumneavoastră?######

  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] deţine titluri de calificare prin care se atestă absolvirea de studii recunoscute ca fiind de un nivel echivalent şi care condiţionează accesul la profesia de [${Profession}] sau exercitarea acesteia?

  ####

  > La ce nivel?##########

  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] deţine titlurile de calificare care permit exercitarea profesiei de [${Profession}] pe teritoriul dumneavoastră?

  ####

  > La ce nivel?##########

  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] deţine titluri de calificare care permit exercitarea profesiei de [${Profession}] cuprinse în lista formărilor profesionale reglementate?

  ####

  > La ce nivel?##########

  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] deţine titlurile de calificare prin care i se permite accesul la activitățile profesionale de [${Profession}] cuprinse în lista formărilor profesionale reglementate prevăzută în anexa III?

  ####

  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] a urmat cursuri de formare cu frecvență parțială în vederea obţinerii diplomei de [${FreeTextDiploma}] pe teritoriul dumneavoastră ?

  ####

  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] este membru al vreunei asociaţii sau organizaţii enumerate în anexa I?####

  Dacă este recunoscută automat, definiţi specializarea####

  >> Vă rugăm să precizați:############

  - Maistru constructor- Zugrav decorator- Faianţar- Tencuitor

  - Ortodonţie 3. 1. 2

  - Tâmplar / Dulgher- Zidar

  - Specialist izolaţii clădiri- Antreprenor / reparator / instalator echipamente şi aparatură electrică - Geamgiu / Sticlar suflător şi prelucrător obiecte din sticlă- Antreprenor demolări- Proprietar restaurant / Administrator restaurant / Furnizor servicii catering / Organizator evenimente- Frizer / Bărbier / Peruchier- Tehnician / Instalator / Reparator instalaţii climatizare / încălzire / încălzire centrală- Instalator instalaţii sanitare- Acoperitor / Învelitor țiglă- Cosmeticiană- Lăcătuş- Instalator gaze- Sudor / Lucrător în industria oţelului- Tapetar decorator- Altă activitate

  1. 3. 9[ ]

  Întrebări despre titular

  Cetăţenie 2. 1. 1

  - Da- Nu- Nu ştiu

  Titularul calificărilor

  2. 2. 1

  - Da- Nu

  2. 2. 2- A- B- C- D- E

  2. 2. 3

  - Da- Nu

  2. 2. 4- A- B- C- D- E

  2. 2. 5

  - Da- Nu

  2. 2. 6- A- B- C- D- E

  2. 2. 7

  - Da- Nu

  Cursuri de formare urmate

  2. 3. 1

  - Da- Nu

  Membru al unei asociaţii 2. 4. 1

  - Da- Nu

  Întrebări pentru identificarea calificării

  Diplome eliberate de ţări terţe 3. 1. 1

  - Chirurgie buco-maxilo-facială

 • ##############################

  >>> Vă rugăm să precizați:

  Este pentru prima dată când recunoaşteţi calificările profesionale obţinute de [${Title} ${FirstName} ${SurName}] în [${CountryNotSubject}] pentru profesia de [${Profession}]?

  ####

  Este pentru prima dată când recunoaşteţi diploma obţinută de [${Title} ${FirstName} ${SurName}] în [${Country}]?####

  > Pentru ce profesie?########################

  >> Dacă este vorba de profesia de medic, ce fel de medic?######

  >>> Cel fel de recunoaştere?####

  Dacă este recunoscută automat, definiţi specializarea medicală################################################################################## - Orthopaedics

  - Neurological surgery- Neurology- Obstetrics and Gynaecology- Ophthalmology

  - General (internal) medicine- General surgery- Immunology- Microbiology-bacteriology

  - Anaesthetics- Biological chemistry- Clinical biology- Diagnostic radiology

  - Gastroenterological surgery- Accident and emergency medicine- Clinical neurophysiology- Dental, oral and maxillo-facial surgery (basic medical and dental training) [13]

  - Stomatology- Dermatology- Venerology- Tropical medicine

  - Allergology- Nuclear medicine- Maxillo-facial surgery (basic medical training)- Biological haematology

  - Communicable diseases- Community medicine- Pharmacology- Occupational medicine

  - Radiology- Child psychiatry- Geriatrics- Renal diseases

  - Endocrinology- Physiotherapy- Neuropsychiatry- Dermato-venereology

  - Cardiology- Gastroenterology- Rheumatology- General Haematology

  3. 1. 8- Recunoaştere automată- Recunoaştere neautomată

  3. 1. 9

  3. 1. 7- Formare de bază- medic generalist- specialist

  - Medic radiolog- Profesor în învăţământul secundar- Medic stomatolog- Activități din anexa IV

  - Arhitect- Medic veterinar chirurg- Infirmieră- Moaşă

  - contabil- fiziokinetoterapeut- farmacist- medic

  3. 1. 5- Da- Nu

  3. 1. 6

  [ ]

  3. 1. 4

  - Da- Nu

  - Sudor / Lucrător în industria oţelului- Tapetar decorator- Altă activitate

  3. 1. 3

  - Acoperitor / Învelitor țiglă- Cosmeticiană- Lăcătuş- Instalator gaze

  - Proprietar restaurant / Administrator restaurant / Furnizor servicii catering / Organizator evenimente- Frizer / Bărbier / Peruchier- Tehnician / Instalator / Reparator instalaţii climatizare / încălzire / încălzire centrală- Instalator instalaţii sanitare

  - Specialist izolaţii clădiri- Antreprenor / reparator / instalator echipamente şi aparatură electrică - Geamgiu / Sticlar suflător şi prelucrător obiecte din sticlă- Antreprenor demolări

 • ######################

  >> Dacă este vorba de profesia de medic stomatolog, ce specializare?####

  >>> Cel fel de recunoaştere?####

  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] deţine diploma cuprinsă în anexa 5.6.2 din Directiva 2005/36/CE?####

  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] deţine diploma cuprinsă în anexa 5.1.4 din Directiva 2005/36/CE?####

  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] deţine diploma cuprinsă în anexa 5.1.1 din Directiva 2005/36/CE?####

  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] deţine diploma cuprinsă în anexa 5.1.2 din Directiva 2005/36/CE?####

  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] deţine diploma cuprinsă în anexa 5.6.2 din Directiva 2005/36/CE?####

  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] deţine diploma cuprinsă în anexa 5.3.2 din Directiva 2005/36/CE?####

  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] deţine diploma cuprinsă în anexa 5.3.3 din Directiva 2005/36/CE?####

  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] deţine diploma cuprinsă în anexa 5.5.2 din Directiva 2005/36/CE?####

  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] deţine diploma cuprinsă în anexa 5.2.2 din Directiva 2005/36/CE?####

  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] deţine diploma cuprinsă în anexa 5.4.2 din Directiva 2005/36/CE?####

  Diploma de [${FreeTextDiploma}] are același efect legal pe teritoriul dumneavoastră ca și diplomele pe care le eliberaţi şi care beneficiază de recunoaștere automată în ceea ce priveşte accesul la activităţile profesionale de [${Profession}] şi la exercitarea acestor activităţi?

  ####

  Diploma de [${FreeTextDiploma}] pentru profesia de [${Profession}] deţinută de [${Title} ${FirstName} ${SurName}] atestă încheierea cu succes a formării în temeiul articolului 23 şi este asimilată de dumneavoastră celor prevăzute în anexa corespunzătoare la Directiva 2005/36/CE?

  ####

  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] deţine dovada că este titular(ă) al/a unor calificări profesionale care permit exercitarea profesiei de [${Profession}] pe teritoriul dumneavoastră?

  ####

  Diploma de [${FreeTextDiploma}] pentru profesia de [${Profession}] a fost eliberată de autorităţile din fosta ${FormerCountry}?

  ####

  > La ce nivel?##########

  Studiile şi cursurile de formare profesională care conduc la exercitarea profesiei de [${Profession}] sunt reglementate pe teritoriul dumneavoastră?

  ####

  Vă rugăm să furnizaţi detalii cu privire la durata cursurilor de formare urmate de [${Title} ${FirstName} ${SurName}], care deţine diploma de [${FreeTextDiploma}] pentru profesia de [${Profession}].

  3. 4. 2

  [ ]

  Cursuri de formare urmate

  3. 4. 1

  - Da- Nu

  - B- C- D- E

  - Da- Nu

  3. 3. 5- A

  3. 3. 3

  - Da- Nu

  3. 3. 4

  - Nu

  3. 3. 2

  - Da- Nu

  - Nu

  Drepturi dobândite

  3. 3. 1

  - Da

  - Da- Nu

  3. 2. 10- Da

  3. 2. 8- Da- Nu

  3. 2. 9

  - Nu 3. 2. 7

  - Da- Nu

  - Da- Nu

  3. 2. 6- Da

  3. 2. 4- Da- Nu

  3. 2. 5

  - Nu 3. 2. 3

  - Da- Nu

  - Da- Nu

  3. 2. 2- Da

  - Recunoaştere automată- Recunoaştere neautomată

  Titularul calificărilor 3. 2. 1

  3. 1. 10- Medic stomatolog- Medic stomatolog specializat

  3. 1. 11

  - Respiratory medicine- Thoracic surgery- Urology- Vascular surgery

  - Pathological anatomy- Plastic surgery- Psychiatry- Radiotherapy

  - Otorhinolaryngology- Paediatric surgery- Paediatrics

 • Vă rugăm să furnizaţi detalii cu privire la conţinutul cursurilor de formare urmate de [${Title} ${FirstName} ${SurName}], care deţinediploma de [${FreeTextDiploma}] pentru profesia de [${Profession}].

  [${FreeTextTitle}] este titlul academic pe care [${Title} ${FirstName} ${SurName}] l-a primit pe teritoriul dumneavoastră pentru profesia de [${Profession}]?

  ####

  Când a obţinut [${Title} ${FirstName} ${SurName}] diploma de [${FreeTextDiploma}] pentru profesia de [${Profession}]?

  Când a început [${Title} ${FirstName} ${SurName}] formarea pentru obţinerea diplomei de [${FreeTextDiploma}] pentru profesia de [${Profession}]?

  [${FreeTextAbbreviatedTitle}] este abrevierea titlului academic [${FreeTextTitle}] pe care [${Title} ${FirstName} ${SurName}] l-a primit pe teritoriul dumneavoastră pentru profesia de [${Profession}]?

  ####

  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] a urmat o formare prealabilă în vederea exercitării profesiei de [${Profession}], atestată printr-un certificat recunoscut de statul membru sau considerată pe deplin valabilă de către un organism profesional competent?

  ####

  > Ce durată a avut formarea prealabilă, atestată printr-un certificat recunoscut de statul membru sau considerată pe deplin valabilă de către un organism profesional competent, urmată de [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?

  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] are o experienţă profesională de trei ani pe teritoriul dumneavoastră pentru profesia de [${Profession}]?

  ####

  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] s-a consacrat în mod efectiv și legal activităților de [${Profession}] timp de cel puţin 3 ani în ultimii 5 ani pe teritoriul dumneavoastră de la data cererii de recunoaştere, [${DateRecognition}]?

  ####

  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] a exercitat legal, pe teritoriul dumneavoastră, una sau mai multe activităţi de farmacist, pe o perioadă de [${TimePeriod}]?

  ####

  > În care din următoarele activităţi?##############

  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] a exercitat pe teritoriul dumneavoastră activitatea profesională de [${Profession}], inclusă pe lista din anexa IV la Directiva 2005/36/CE?

  ####

  În ce calitate a exercitat [${Title} ${FirstName} ${SurName}] activitatea profesională de [${Profession}]?########

  > [${Title} ${FirstName} ${SurName}] a avut sarcini de natură tehnică pe o perioadă de minim trei ani, fiind responsabil de cel puţin un departament al întreprinderii?

  ####

  > Timp de câţi ani a exercitat [${Title} ${FirstName} ${SurName}] activitatea profesională de [${Profession}] în calitate de lucrător independent sau de director de întreprindere?

  > Timp de câţi ani a exercitat [${Title} ${FirstName} ${SurName}] activitatea profesională de [${Profession}] în calitate de lucrător independent sau de director de întreprindere?

  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] a exercitat activitatea profesională de [${Profession}] în calitate de salariat?####

  > Timp de câţi ani a exercitat [${Title} ${FirstName} ${SurName}] activitatea profesională de [${Profession}] în calitate de salariat?

  Când a încetat [${Title} ${FirstName} ${SurName}] să exercite activitatea profesională de [${Profession}]?[ ]

  4. 4. 8[ ]

  Întrebări referitoare la exercitarea profesiei

  4. 4. 6- Da- Nu

  4. 4. 7

  4. 4. 4

  [ ]

  4. 4. 5

  [ ]

  - cadru superior

  4. 4. 3

  - Da- Nu

  4. 4. 2- lucrător independent- director de întreprindere- salariat

  Annex IV activities

  4. 4. 1

  - Da- Nu

  - stocarea, păstrarea și distribuirea cu ridicata a produselor medicamentoase- pregătirea, controlul, stocarea și furnizarea produselor medicamentoase în farmacii publice- pregătirea, controlul, stocarea și distribuirea produselor medicamentoase în spitale- informarea și consultarea cu privire la produsele medicamentoase

  4. 3. 2- pregătirea formei farmaceutice a produselor medicamentoase- fabricarea și controlul produselor medicamentoase- controlul produselor medicamentoase într-un laborator de control al medicamentelor

  Activităţi specifice sectorului farmaceutic

  4. 3. 1

  - Da- Nu

  Drepturi dobândite

  4. 2. 1

  - Da- Nu

  Diplome eliberate de ţări terţe

  4. 1. 1

  - Da- Nu

  - Nu

  3. 4. 9

  [ ]

  Întrebări referitoare la experienţa profesională

  - Da- Nu

  3. 4. 8

  - Da

  [ ]

  3. 4. 6

  [ ]

  3. 4. 7

  3. 4. 4

  - Da- Nu

  3. 4. 5

  3. 4. 3

  [ ]

 • [${Title} ${FirstName} ${SurName}], care deţine diploma de [${FreeTextDiploma}] pentru profesia de [${Profession}], are dreptul de a exercita activităţile profesionale în cauză pe întreg teritoriul dumneavoastră?

  ####

  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] beneficiază de dreptul de a exercita activităţile de medic generalist în cadrul regimului dumneavoastră național de securitate socială în conformitate cu articolul 30 din Directiva 2005/36/CE?

  ####

  > Începând de la ce dată?

  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] a obţinut legal certificatul emis în baza articolului 30 din Directiva 2005/36/CE?####

  Care este profesia pe care [${Title} ${FirstName} ${SurName}] o poate exercita pe teritoriul dumneavoastră?########################

  > Dacă este vorba de profesia de medic, ce fel de medic?######

  >> Cel fel de recunoaştere?####

  >>> Dacă este recunoscută automat, definiţi specializarea medicală####################################################################################################

  - Radiotherapy- Respiratory medicine- Thoracic surgery

  - Paediatrics- Pathological anatomy- Plastic surgery- Psychiatry

  - Ophthalmology- Orthopaedics- Otorhinolaryngology- Paediatric surgery

  - Microbiology-bacteriology- Neurological surgery- Neurology- Obstetrics and Gynaecology

  - Diagnostic radiology- General (internal) medicine- General surgery- Immunology

  - Dental, oral and maxillo-facial surgery (basic medical and dental training) [13]- Anaesthetics- Biological chemistry- Clinical biology

  - Tropical medicine- Gastroenterological surgery- Accident and emergency medicine- Clinical neurophysiology

  - Biological haematology- Stomatology- Dermatology- Venerology

  - Occupational medicine- Allergology- Nuclear medicine- Maxillo-facial surgery (basic medical training)

  - Renal diseases- Communicable diseases- Community medicine- Pharmacology

  - Dermato-venereology- Radiology- Child psychiatry- Geriatrics

  - General Haematology- Endocrinology- Physiotherapy- Neuropsychiatry

  5. 1. 8- Cardiology- Gastroenterology- Rheumatology

  - specialist 5. 1. 7

  - Recunoaştere automată- Recunoaştere neautomată

  - Activități din anexa IV 5. 1. 6

  - Formare de bază- medic generalist

  - Moaşă- Medic radiolog- Profesor în învăţământul secundar- Medic stomatolog

  - medic- Arhitect- Medic veterinar chirurg- Infirmieră

  5. 1. 5- contabil- fiziokinetoterapeut- farmacist

  [ ] 5. 1. 4

  - Da- Nu

  5. 1. 2

  - Da- Nu

  5. 1. 3

  Dreptul de a exercita o profesie

  5. 1. 1

  - Da- Nu

 • ####

  > Dacă este vorba de profesia de medic stomatolog, ce specializare?####

  >> Cel fel de recunoaştere?####

  >>> Dacă este recunoscută automat, definiţi specializarea####

  Care este media de vârstă a elevilor cărora le poate preda lucrătorul migrant [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?

  Ce materii poate preda lucrătorul migrant [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?

  > Vă rugăm să precizați:##########################################

  >> Vă rugăm să precizați:

  La data de [${DateOfRequest}] [${Title} ${FirstName} ${SurName}] face obiectul vreunei sancţiuni disciplinare pe teritoriul dumneavoastră, inclusiv cu efect temporar, care ar putea avea consecinţe asupra desfăşurării activităţilor profesionale de [${Profession}]?

  ########

  > În cazul în care [${Title} ${FirstName} ${SurName}] face obiectul vreunor sancţiuni disciplinare, vă rugăm să descrieţi faptele şi să menţionaţi care sunt măsurile luate în ultimă instanţă (atât cât permite legislaţia privind protecţia datelor).

  La data de [${DateOfRequest}] [${Title} ${FirstName} ${SurName}] face obiectul vreunei sancţiuni disciplinare într-o altă ţară, inclusiv cu efect temporar, care ar putea avea consecinţe asupra desfăşurării activităţilor profesionale de [${Profession}]?

  ######

  > Vă rugăm să precizaţi în ce ţară şi să descrieţi faptele, menţionând care sunt măsurile luate în ultimă instanţă (atât cât permite legislaţia privind protecţia datelor).

  La data de [${DateOfRequest}] [${Title} ${FirstName} ${SurName}] face obiectul vreunei sancţiuni penale pe teritoriul dumneavoastră, inclusiv cu efect temporar, care ar putea avea consecinţe asupra desfăşurării activităţilor profesionale de [${Profession}]?

  ########

  > În cazul în care [${Title} ${FirstName} ${SurName}] face obiectul vreunor sancţiuni penale, vă rugăm să descrieţi faptele şi să menţionaţi care sunt măsurile luate în ultimă instanţă (atât cât permite legislaţia privind protecţia datelor).

  La data de [${DateOfRequest}] [${Title} ${FirstName} ${SurName}] face obiectul vreunei sancţiuni penale într-o altă ţară, inclusiv cu efect temporar, care ar putea avea consecinţe asupra desfăşurării activităţilor profesionale de [${Profession}]?

  ######

  > Vă rugăm să precizaţi în ce ţară şi să descrieţi faptele, menţionând care sunt măsurile luate în ultimă instanţă (atât cât permite legislaţia privind protecţia datelor).

  În baza legislaţiei aplicabile pe teritoriul dumneavoastră, puteţi elibera un document prin care se atestă onorabilitatea şi moralitatea acestei persoane: [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?

  [ ]

  Documente pentru recunoaştere

  5. 3. 1

  - Da, deţin informaţii potrivit cărora această persoană face obiectul unor sancţiuni penale- Nu, nu deţin informaţii potrivit cărora această persoană face obiectul unor sancţiuni penale- Nu sunt autorizat să comunic aceste informaţii confidenţiale

  5. 2. 8

  - Nu sunt autorizat să comunic aceste informaţii confidenţiale

  5. 2. 6

  [ ]

  5. 2. 7

  5. 2. 5

  - Pot confirma că această persoană nu face obiectul vreunor sancţiuni penale- Nu pot confirma că această persoană nu face obiectul vreunor sancţiuni penale- Pot confirma că această persoană face obiectul unor sancţiuni penale

  - Nu, nu deţin informaţii potrivit cărora această persoană face obiectul unor sancţiuni disciplinare- Nu sunt autorizat să comunic aceste informaţii confidenţiale

  5. 2. 4

  [ ]

  5. 2. 2

  [ ]

  5. 2. 3

  - Da, deţin informaţii potrivit cărora această persoană face obiectul unor sancţiuni disciplinare

  - Pot confirma că această persoană nu face obiectul vreunor sancţiuni disciplinare- Nu pot confirma că această persoană nu face obiectul vreunor sancţiuni disciplinare- Pot confirma că această persoană face obiectul unor sancţiuni disciplinare- Nu sunt autorizat să comunic aceste informaţii confidenţiale

  5. 1. 15[ ]

  Sancţiuni profesionale

  5. 2. 1

  - Instalator gaze- Sudor / Lucrător în industria oţelului- Tapetar decorator- Altă activitate

  - Instalator instalaţii sanitare- Acoperitor / Învelitor țiglă- Cosmeticiană- Lăcătuş

  - Antreprenor demolări- Proprietar restaurant / Administrator restaurant / Furnizor servicii catering / Organizator evenimente- Frizer / Bărbier / Peruchier- Tehnician / Instalator / Reparator instalaţii climatizare / încălzire / încălzire centrală

  - Tencuitor- Specialist izolaţii clădiri- Antreprenor / reparator / instalator echipamente şi aparatură electrică - Geamgiu / Sticlar suflător şi prelucrător obiecte din sticlă

  - Zidar- Maistru constructor- Zugrav decorator- Faianţar

  5. 1. 13[ ]

  5. 1. 14- Tâmplar / Dulgher

  - Chirurgie buco-maxilo-facială- Ortodonţie

  5. 1. 12[ ]

  5. 1. 10- Recunoaştere automată- Recunoaştere neautomată

  5. 1. 11

  - Vascular surgery 5. 1. 9

  - Medic stomatolog- Medic stomatolog specializat

  - Urology

 • ####

  În baza legislaţiei aplicabile pe teritoriul dumneavoastră, puteţi elibera un document prin care se confirmă absenţa unei situaţii de faliment pentru [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?

  ####

  În baza legislaţiei aplicabile pe teritoriul dumneavoastră, puteţi elibera un document prin care se confirmă faptul că [${Title} ${FirstName} ${SurName}] nu face obiectul suspendării sau interzicerii exercitării activităţilor profesionale din motive de eroare profesională gravă sau de infracţiune penală?

  ####

  În baza legislaţiei aplicabile pe teritoriul dumneavoastră, puteţi elibera un document prin care se confirmă sănătatea fizică a acestei persoane: [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?

  ####

  În baza legislaţiei aplicabile pe teritoriul dumneavoastră, puteţi elibera un document prin care se confirmă sănătatea psihică a acestei persoane: [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?

  ####

  Documentul anexat atestă experienţa profesională pe teritoriul dumneavoastră?####

  Cărui nivel îi corespunde titlul de calificare anexat?##########

  Titlul de calificare anexat atestă absolvirea de către [${Title} ${FirstName} ${SurName}] a unor studii de nivel echivalent care condiţionează accesul la profesia de [${Profession}] sau exercitarea acesteia?

  ####

  > La ce nivel?##########

  Titlul de calificare anexat care oferă acces la profesia de [${Profession}] atestă o formare profesională reglementată?####

  > La ce nivel?##########

  Titlul de calificare anexat care oferă acces la profesia de [${Profession}] atestă formarea profesională reglementată prevăzută în anexa III?

  ####

  În baza titlului de calificare anexat, [${Title} ${FirstName} ${SurName}] dobândeşte dreptul de a exercita profesia de [${Profession}] pe teritoriul dumneavoastră?

  ####

  > La ce nivel?##########

  Documentul anexat atestă onorabilitatea şi moralitatea acestei persoane: [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?####

  Documentul anexat confirmă absenţa unei situaţii de faliment pentru [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?####

  Documentul anexat certifică faptul că [${Title} ${FirstName} ${SurName}] nu face obiectul suspendării sau interzicerii exercitării activităţilor profesionale din motive de eroare profesională gravă sau de infracţiune penală?

  ####

  Documentul anexat confirmă sănătatea fizică a acestei persoane: [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?####

  Documentul anexat confirmă sănătatea psihică a acestei persoane: [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?- Nu

  6. 4. 5

  - Da- Nu

  6. 4. 4- Da

  6. 4. 2- Da- Nu

  6. 4. 3

  Documente pentru recunoaştere 6. 4. 1

  - Da- Nu

  - B- C- D- E

  - Da- Nu

  6. 3. 2- A

  - Da- Nu

  Drepturi dobândite

  6. 3. 1

  - C- D- E

  6. 2. 6

  - Nu 6. 2. 5

  - A- B

  - D- E

  6. 2. 4- Da

  6. 2. 3- A- B- C

  - E

  6. 2. 2

  - Da- Nu

  - A- B- C- D

  - Da- Nu

  Titularul calificărilor 6. 2. 1

  - Nu

  Întrebări referitoare la documentele din anexă

  Diplome eliberate de ţări terţe 6. 1. 1

  - Da- Nu

  5. 3. 5

  - Da

  5. 3. 3

  - Da- Nu

  5. 3. 4

  - Nu

  5. 3. 2

  - Da- Nu

  - Da

 • ####

  Documentul din anexă certifică faptul că [${Title} ${FirstName} ${SurName}] a exercitat activitatea profesională de [${Profession}] pe teritoriul dumneavoastră?

  ####

  Documentul din anexă certifică faptul că [${Title} ${FirstName} ${SurName}] a avut sarcini de natură tehnică pe o perioadă de minim trei ani, fiind responsabil de cel puţin un departament al întreprinderii?

  ####

  Documentul din anexă certifică faptul că [${Title} ${FirstName} ${SurName}] a exercitat activitatea profesională de [${Profession}] în calitate de lucrător independent?

  ####

  Documentul din anexă certifică faptul că [${Title} ${FirstName} ${SurName}] a exercitat activitatea profesională de [${Profession}] în calitate de director de întreprindere?

  ####

  Documentul din anexă certifică faptul că [${Title} ${FirstName} ${SurName}] a exercitat activitatea profesională de [${Profession}] în calitate de salariat?

  ####

  Documentul din anexă certifică faptul că [${Title} ${FirstName} ${SurName}] a exercitat activitatea profesională de [${Profession}] în calitate de cadru superior?

  ####

  Documentul din anexă precizează data la care [${Title} ${FirstName} ${SurName}] a încetat să mai exercite activitatea profesională de [${Profession}]?

  ####

  Certificatul anexat justifică faptul că [${Title} ${FirstName} ${SurName}] îndeplineşte condiţiile de formare necesare prevăzute la articolul 28 în vederea obţinerii diplomei de [${FreeTextDiploma}] pentru profesia de [${Profession}]?

  ####

  Certificatul anexat justifică faptul că [${Title} ${FirstName} ${SurName}] îndeplineşte condiţiile de formare necesare prevăzute la articolul 44 în vederea obţinerii diplomei de [${FreeTextDiploma}] pentru profesia de [${Profession}] ?

  ####

  Certificatul anexat justifică faptul că [${Title} ${FirstName} ${SurName}] îndeplineşte condiţiile de formare necesare prevăzute la articolul 25 în vederea obţinerii diplomei de [${FreeTextDiploma}] pentru profesia de [${Profession}]?

  ####

  Certificatul anexat justifică faptul că [${Title} ${FirstName} ${SurName}] îndeplineşte condiţiile de formare necesare prevăzute la articolul 24 în vederea obţinerii diplomei de [${FreeTextDiploma}] pentru profesia de [${Profession}]?

  ####

  Certificatul anexat justifică faptul că [${Title} ${FirstName} ${SurName}] îndeplineşte condiţiile de formare necesare prevăzute la articolul 46/47 în vederea obţinerii diplomei de [${FreeTextDiploma}] pentru profesia de [${Profession}] ?

  ####

  Certificatul anexat justifică faptul că [${Title} ${FirstName} ${SurName}] îndeplineşte condiţiile de formare necesare prevăzute la articolul 34 în vederea obţinerii diplomei de [${FreeTextDiploma}] pentru profesia de [${Profession}]?

  ####

  Certificatul anexat justifică faptul că [${Title} ${FirstName} ${SurName}] îndeplineşte condiţiile de formare necesare prevăzute la articolul 35 în vederea obţinerii diplomei de [${FreeTextDiploma}] pentru profesia de [${Profession}]?

  ####

  Certificatul anexat justifică faptul că [${Title} ${FirstName} ${SurName}] îndeplineşte condiţiile de formare necesare prevăzute la articolul 40 în vederea obţinerii diplomei de [${FreeTextDiploma}] pentru profesia de [${Profession}]?

  ####

  Certificatul anexat justifică faptul că [${Title} ${FirstName} ${SurName}] îndeplineşte condiţiile de formare necesare prevăzute la articolul 31 în vederea obţinerii diplomei de [${FreeTextDiploma}] pentru profesia de [${Profession}]?

  ####

  Certificatul anexat justifică faptul că [${Title} ${FirstName} ${SurName}] îndeplineşte condiţiile de formare necesare prevăzute la articolul 38 în vederea obţinerii diplomei de [${FreeTextDiploma}] pentru profesia de [${Profession}]?

  ####

  Documentul din anexă certifică faptul că persoana în cauză a urmat o formare prealabilă în vederea exercitării activităţii profesionale de [${Profession}]?

  ####

  Care este durata formării care stă la baza titlului de calificare anexat?

  Care este conţinutul formării care stă la baza titlului de calificare anexat?

  În contextul articolului 50 alineatul (3), instituţia de învăţământ de pe teritoriul dumneavoastră a atestat cursul de formare asigurat de instituția care a eliberat titlul de calificare anexat?

  ####

  - Da- Nu

  [ ] 6. 5. 13

  [ ]

  6. 5. 14

  6. 5. 11

  - Da- Nu

  6. 5. 12

  - Nu

  6. 5. 10

  - Da- Nu

  - Da- Nu

  6. 5. 9

  - Da

  6. 5. 7

  - Da- Nu

  6. 5. 8

  - Nu

  6. 5. 6

  - Da- Nu

  - Da- Nu

  6. 5. 5

  - Da

  6. 5. 3

  - Da- Nu

  6. 5. 4

  - Nu

  6. 5. 2

  - Da- Nu

  - Nu

  Cursuri de formare urmate

  6. 5. 1

  - Da

  - Da- Nu

  6. 4. 12

  - Da

  6. 4. 10

  - Da- Nu

  6. 4. 11

  - Nu

  6. 4. 9

  - Da- Nu

  - Da- Nu

  6. 4. 8

  - Da

  6. 4. 6

  - Da- Nu

  6. 4. 7

  - Da- Nu

 • În contextul articolului 50 alineatul (3), titlul de calificare anexat este același cu cel care ar fi fost emis în cazul în care ciclul de formare ar fi fost urmat integral pe teritoriul dumneavoastră?

  ####

  În contextul articolului 50 alineatul (3), titlul de calificare anexat oferă aceleaşi drepturi de acces la profesie pe teritoriul dumneavoastră ca şi în cazul în care cursurile ar fi fost frecventate pe teritoriul dumneavoastră?

  ####

  Care este profesia la care titlul de calificare anexat oferă acces pe teritoriul dumneavoastră?########################

  >>> Dacă este recunoscută automat, definiţi specializarea medicală########################################################################################################

  > Dacă este vorba de profesia de medic, ce fel de medic?######

  >> Cel fel de recunoaştere?####

  > Dacă este vorba de profesia de medic stomatolog, ce specializare?#### - Medic stomatolog specializat

  - Recunoaştere automată- Recunoaştere neautomată

  6. 6. 5- Medic stomatolog

  - Formare de bază- medic generalist- specialist

  6. 6. 4

  - Thoracic surgery- Urology- Vascular surgery

  6. 6. 3

  - Plastic surgery- Psychiatry- Radiotherapy- Respiratory medicine

  - Otorhinolaryngology- Paediatric surgery- Paediatrics- Pathological anatomy

  - Neurology- Obstetrics and Gynaecology- Ophthalmology- Orthopaedics

  - General surgery- Immunology- Microbiology-bacteriology- Neurological surgery

  - Biological chemistry- Clinical biology- Diagnostic radiology- General (internal) medicine

  - Accident and emergency medicine- Clinical neurophysiology- Dental, oral and maxillo-facial surgery (basic medical and dental training) [13]- Anaesthetics

  - Dermatology- Venerology- Tropical medicine- Gastroenterological surgery

  - Nuclear medicine- Maxillo-facial surgery (basic medical training)- Biological haematology- Stomatology

  - Community medicine- Pharmacology- Occupational medicine- Allergology

  - Child psychiatry- Geriatrics- Renal diseases- Communicable diseases

  - Physiotherapy- Neuropsychiatry- Dermato-venereology- Radiology

  - Gastroenterology- Rheumatology- General Haematology- Endocrinology

  - Medic stomatolog- Activități din anexa IV

  6. 6. 2- Cardiology

  - Infirmieră- Moaşă- Medic radiolog- Profesor în învăţământul secundar

  - farmacist- medic- Arhitect- Medic veterinar chirurg

  Identificarea profesiei 6. 6. 1

  - contabil- fiziokinetoterapeut

  - Nu

  6. 5. 16

  - Da- Nu

  6. 5. 15

  - Da

 • >> Cel fel de recunoaştere?####

  >>> Dacă este recunoscută automat, definiţi specializarea####

  > Vă rugăm să precizați:##########################################

  >> Vă rugăm să precizați:

  Când a fost emis documentul anexat?

  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] este persoana căreia îi revine de drept documentul anexat?####

  La data de [${DateOfRequest}] [${Title} ${FirstName} ${SurName}] face obiectul vreunei sancţiuni disciplinare pe teritoriul dumneavoastră, inclusiv cu efect temporar, care ar putea avea consecinţe asupra desfăşurării activităţilor profesionale de [${Profession}]?

  ########

  În cazul în care [${Title} ${FirstName} ${SurName}] face obiectul vreunor sancţiuni disciplinare, vă rugăm să descrieţi faptele şi să menţionaţi care sunt măsurile luate în ultimă instanţă (atât cât permite legislaţia privind protecţia datelor).

  La data de [${DateOfRequest}] [${Title} ${FirstName} ${SurName}] face obiectul vreunei sancţiuni disciplinare într-o altă ţară, inclusiv cu efect temporar, care ar putea avea consecinţe asupra desfăşurării activităţilor profesionale de [${Profession}]?

  ######

  Vă rugăm să precizaţi în ce ţară şi să descrieţi faptele, menţionând care sunt măsurile luate în ultimă instanţă (atât cât permite legislaţia privind protecţia datelor).

  La data de [${DateOfRequest}] [${Title} ${FirstName} ${SurName}] face obiectul vreunei sancţiuni penale pe teritoriul dumneavoastră, inclusiv cu efect temporar, care ar putea avea consecinţe asupra desfăşurării activităţilor profesionale de [${Profession}]?

  ########

  În cazul în care [${Title} ${FirstName} ${SurName}] face obiectul vreunor sancţiuni penale, vă rugăm să descrieţi faptele şi să menţionaţi care sunt măsurile luate în ultimă instanţă (atât cât permite legislaţia privind protecţia datelor).

  La data de [${DateOfRequest}] [${Title} ${FirstName} ${SurName}] face obiectul vreunei sancţiuni penale într-o altă ţară, inclusiv cu efect temporar, care ar putea avea consecinţe asupra desfăşurării activităţilor profesionale de [${Profession}]?

  ######

  Vă rugăm să precizaţi în ce ţară şi să descrieţi faptele, menţionând care sunt măsurile luate în ultimă instanţă (atât cât permite legislaţia privind protecţia datelor).

  Documentul anexat atestă onorabilitatea şi moralitatea acestei persoane: [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?####

  Documentul anexat confirmă absenţa unei situaţii de faliment pentru [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?####

  Documentul anexat certifică faptul că [${Title} ${FirstName} ${SurName}] nu face obiectul suspendării sau interzicerii exercitării activităţilor profesionale din motive de eroare profesională gravă sau de infracţiune penală?

  ##

  - Nu

  6. 4. 3

  - Da

  - Da- Nu

  6. 4. 2- Da

  - Nu sunt autorizat să comunic aceste informaţii confidenţiale

  5. 2. 8

  [ ] 6. 4. 1

  [ ]

  5. 2. 7

  - Da, deţin informaţii potrivit cărora această persoană face obiectul unor sancţiuni penale- Nu, nu deţin informaţii potrivit cărora această persoană face obiectul unor sancţiuni penale

  - Nu pot confirma că această persoană nu face obiectul vreunor sancţiuni penale- Pot confirma că această persoană face obiectul unor sancţiuni penale- Nu sunt autorizat să comunic aceste informaţii confidenţiale

  5. 2. 6

  5. 2. 4

  [ ]

  5. 2. 5

  - Pot confirma că această persoană nu face obiectul vreunor sancţiuni penale

  5. 2. 3

  - Da, deţin informaţii potrivit cărora această persoană face obiectul unor sancţiuni disciplinare- Nu, nu deţin informaţii potrivit cărora această persoană face obiectul unor sancţiuni disciplinare- Nu sunt autorizat să comunic aceste informaţii confidenţiale

  - Pot confirma că această persoană face obiectul unor sancţiuni disciplinare- Nu sunt autorizat să comunic aceste informaţii confidenţiale

  5. 2. 2

  [ ]

  Întrebări cu privire la date sensibile*

  5. 2. 1

  - Pot confirma că această persoană nu face obiectul vreunor sancţiuni disciplinare- Nu pot confirma că această persoană nu face obiectul vreunor sancţiuni disciplinare

  [ ] 6. 8

  - Da- Nu

  - Altă activitate 6. 6. 9

  [ ] 6. 7

  - Lăcătuş- Instalator gaze- Sudor / Lucrător în industria oţelului- Tapetar decorator

  - Tehnician / Instalator / Reparator instalaţii climatizare / încălzire / încălzire centrală- Instalator instalaţii sanitare- Acoperitor / Învelitor țiglă- Cosmeticiană

  - Geamgiu / Sticlar suflător şi prelucrător obiecte din sticlă- Antreprenor demolări- Proprietar restaurant / Administrator restaurant / Furnizor servicii catering / Organizator evenimente- Frizer / Bărbier / Peruchier

  - Faianţar- Tencuitor- Specialist izolaţii clădiri- Antreprenor / reparator / instalator echipamente şi aparatură electrică

  - Tâmplar / Dulgher- Zidar- Maistru constructor- Zugrav decorator

  6. 6. 7- Chirurgie buco-maxilo-facială- Ortodonţie

  6. 6. 8

  6. 6. 6- Recunoaştere automată- Recunoaştere neautomată

 • ##Documentul anexat confirmă sănătatea fizică a acestei persoane: [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?

  ####

  Documentul anexat confirmă sănătatea psihică a acestei persoane: [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?####

  Profesia de [${Profession}] este reglementată pe teritoriul dumneavoastră?####

  Care sunt activităţile profesionale pe care le implică profesia de [${Profession}] pe teritoriul dumneavoastră?

  Activitatea profesională de [${FreeTextActivity}] face parte din profesia de [${Profession}] pe teritoriul dumneavoastră?####

  Care este media de vârstă a elevilor din învăţământul secundar?

  Ce materii pot fi predate de un profesor din învăţământul secundar?

  Care este titlul de calificare pentru exercitarea profesiei de [${Profession}] pe teritoriul dumneavoastră?

  [${FreeTextAbbreviatedTitle}] este abrevierea titlului de calificare de [${FreeTextTitle}] pe care [${Title} ${FirstName} ${SurName}] l-a primit pe teritoriul dumneavoastră pentru profesia de [${Profession}]?

  ####

  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] este cetăţean al statului dumneavoastră?######

  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] este membru al vreunei asociaţii sau organizaţii enumerate în anexa I?####

  Studiile şi cursurile de formare profesională care conduc la exercitarea profesiei de [${Profession}] sunt reglementate pe teritoriul dumneavoastră?

  ####

  Vă rugăm să furnizaţi detalii cu privire la durata cursurilor de formare urmate de [${Title} ${FirstName} ${SurName}], care deţine diploma de [${FreeTextDiploma}] pentru profesia de [${Profession}].

  Vă rugăm să furnizaţi detalii cu privire la conţinutul cursurilor de formare urmate de [${Title} ${FirstName} ${SurName}], care deţinediploma de [${FreeTextDiploma}] pentru profesia de [${Profession}].

  [${FreeTextTitle}] este titlul academic pe care [${Title} ${FirstName} ${SurName}] l-a primit pe teritoriul dumneavoastră pentru profesia de [${Profession}]?

  ####

  [${FreeTextAbbreviatedTitle}] este abrevierea titlului academic [${FreeTextTitle}] pe care [${Title} ${FirstName} ${SurName}] l-a primit pe teritoriul dumneavoastră pentru profesia de [${Profession}]?

  ####

  Care este titlul de calificare pentru exercitarea profesiei de [${Profession}] pe teritoriul dumneavoastră?

  [${FreeTextAbbreviatedTitleProfession}] este abrevierea titlului de calificare de [${FreeTextTitle}] pe care [${Title} ${FirstName} ${SurName}] l-a primit pe teritoriul dumneavoastră pentru profesia de [${Profession}]?

  ####

  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] s-a consacrat în mod efectiv și legal activităților de [${Profession}] timp de cel puţin 3 ani în ultimii 5 ani pe teritoriul dumneavoastră de la data cererii de recunoaştere, [${DateRecognition}]?

  ####

  - Da- Nu

  6. 4. 4- Da- Nu

  6. 4. 5

  - Nu

  Calificări profesionale

  4. 1. 1

  - Da- Nu

  Drepturi dobândite

  - Da- Nu

  Întrebări referitoare la experienţa profesională

  3. 2. 1[ ]

  3. 2. 2

  3. 1. 5

  - Da- Nu

  Titlu de calificare

  [ ]

  3. 1. 4

  - Da- Nu

  - Nu

  3. 1. 2

  [ ]

  3. 1. 3

  Cursuri de formare urmate

  3. 1. 1

  - Da

  Întrebări pentru identificarea calificării

  2. 2. 1- Da- Nu

  - Da- Nu- Nu ştiu

  Membru al unei asociaţii

  Cetăţenie 2. 1. 1

  - Da- Nu

  Întrebări despre titular

  1. 2. 1[ ]

  1. 2. 2

  [ ] 1. 1. 5

  [ ]

  Titlu de calificare

  1. 1. 3- Da- Nu

  1. 1. 4

  - Da- Nu

  1. 1. 2[ ]

  Identificarea profesiei 1. 1. 1

  03 Întrebări privind prestarea temporară de servicii

  Întrebări pentru identificarea profesiei

 • [${Title} ${FirstName} ${SurName}] are domiciliul legal pe teritoriul dumneavoastră pentru exercitarea profesiei de [${Profession}]?

  ######

  > Vă rugăm să precizaţi care este motivul pentru care [${Title} ${FirstName} ${SurName}] are domiciliul legal pe teritoriul dumneavoastră.

  ####

  Pentru exercitarea cărei profesii [${Title} ${FirstName} ${SurName}] are domiciliul legal pe teritoriul dumneavoastră?########################

  > Dacă este vorba de profesia de medic, ce fel de medic?######

  >> Cel fel de recunoaştere?####

  >>> Dacă este recunoscută automat, definiţi specializarea medicală######################################################################################################## - Dental, oral and maxillo-facial surgery (basic medical and dental training) [13]

  - Tropical medicine- Gastroenterological surgery- Accident and emergency medicine- Clinical neurophysiology

  - Biological haematology- Stomatology- Dermatology- Venerology

  - Occupational medicine- Allergology- Nuclear medicine- Maxillo-facial surgery (basic medical training)

  - Renal diseases- Communicable diseases- Community medicine- Pharmacology

  - Dermato-venereology- Radiology- Child psychiatry- Geriatrics

  - General Haematology- Endocrinology- Physiotherapy- Neuropsychiatry

  - Vascular surgery- Cardiology- Gastroenterology- Rheumatology

  - Biological chemistry- Immunology- Thoracic surgery- Paediatric surgery

  - Radiotherapy- Plastic surgery- Clinical biology- Microbiology-bacteriology

  - Pathological anatomy- Neurology- Psychiatry- Diagnostic radiology

  - Paediatrics- Respiratory medicine- Urology- Orthopaedics

  - Obstetrics and Gynaecology- General (internal) medicine- Ophthalmology- Otorhinolaryngology

  5. 1. 6- Anaesthetics- General surgery- Neurological surgery

  - specialist 5. 1. 5

  - Recunoaştere automată- Recunoaştere neautomată

  - Activități din anexa IV 5. 1. 4

  - Formare de bază- medic generalist

  - Moaşă- Medic radiolog- Profesor în învăţământul secundar- Medic stomatolog

  - medic- Arhitect- Medic veterinar chirurg- Infirmieră

  5. 1. 3- contabil- fiziokinetoterapeut- farmacist

  - Nu ştiu

  5. 1. 2

  - Nu deţin informaţii disponibile privind formalităţile necesare (taxe etc.)- altele

  5. 1. 1

  - Da- Nu

  Întrebări referitoare la exercitarea profesiei

  Domiciliul legal pe teritoriul UE

 • La data de [${DateOfRequest}] [${Title} ${FirstName} ${SurName}] face obiectul vreunei sancţiuni disciplinare de natură profesională pe teritoriul dumneavoastră, inclusiv cu efect temporar, privind activităţile profesionale de [${Profession}]?

  ########

  > În cazul în care [${Title} ${FirstName} ${SurName}] face obiectul vreunor sancţiuni disciplinare de natură profesională, vă rugămsă descrieţi faptele şi să menţionaţi care sunt măsurile luate în ultimă instanţă (atât cât permite legislaţia privind protecţia datelor).

  La data de [${DateOfRequest}] [${Title} ${FirstName} ${SurName}] face obiectul vreunei sancţiuni disciplinare de natură profesională într-o altă ţară, inclusiv cu efect temporar, privind activităţile profesionale de [${Profession}]?

  ######

  > Vă rugăm să precizaţi în ce ţară şi să descrieţi faptele, menţionând care sunt măsurile luate în ultimă instanţă (atât cât permite legislaţia privind protecţia datelor).

  La data de [${DateOfRequest}] [${Title} ${FirstName} ${SurName}] face obiectul vreunei sancţiuni penale de natură profesională pe teritoriul dumneavoastră, inclusiv cu efect temporar, privind activităţile profesionale de [${Profession}]?

  ########

  > În cazul în care [${Title} ${FirstName} ${SurName}] face obiectul vreunor sancţiuni penale de natură profesională, vă rugăm să descrieţi faptele şi să menţionaţi care sunt măsurile luate în ultimă instanţă (atât cât permite legislaţia privind protecţia datelor).

  La data de [${DateOfRequest}] [${Title} ${FirstName} ${SurName}] face obiectul vreunei sancţiuni penale de natură profesională, într-o altă ţară, inclusiv cu efect temporar, care ar putea avea consecinţe asupra desfăşurării activităţilor profesionale de [${Profession}]?

  ######

  > Vă rugăm să precizaţi în ce ţară şi să descrieţi faptele, menţionând care sunt măsurile luate în ultimă instanţă (atât cât permite legislaţia privind protecţia datelor).

  >> Alta. Specificaţi.

  > Dacă este vorba de profesia de medic stomatolog, ce specializare?####

  >> Cel fel de recunoaştere?####

  >>> Dacă este recunoscută automat, definiţi specializarea####

  > Vă rugăm să precizați:##########################################

  >> Vă rugăm să precizați:

  Care este media de vârstă a elevilor cărora le poate preda lucrătorul migrant [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?

  Ce materii poate preda lucrătorul migrant [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?

  Documentul anexat atestă experienţa profesională pe teritoriul dumneavoastră?Diplome eliberate de ţări terţe 6. 1. 1

  Întrebări referitoare la documentele din anexă

  5. 2. 1[ ]

  5. 2. 2[ ]

  5. 1. 20[ ]

  Dreptul de a exercita o profesie

  - Instalator gaze- Sudor / Lucrător în industria oţelului- Tapetar decorator- Altă activitate

  - Instalator instalaţii sanitare- Acoperitor / Învelitor țiglă- Cosmeticiană- Lăcătuş

  - Antreprenor demolări- Proprietar restaurant / Administrator restaurant / Furnizor servicii catering / Organizator evenimente- Frizer / Bărbier / Peruchier- Tehnician / Instalator / Reparator instalaţii climatizare / încălzire / încălzire centrală

  - Tencuitor- Specialist izolaţii clădiri- Antreprenor / reparator / instalator echipamente şi aparatură electrică - Geamgiu / Sticlar suflător şi prelucrător obiecte din sticlă

  - Zidar- Maistru constructor- Zugrav decorator- Faianţar

  - Chirurgie buco-maxilo-facială- Ortodonţie

  5. 1. 19- Tâmplar / Dulgher

  5. 1. 17- Recunoaştere automată- Recunoaştere neautomată

  5. 1. 18

  [ ] 5. 1. 16

  - Medic stomatolog- Medic stomatolog specializat

  - Nu sunt autorizat să comunic aceste informaţii confidenţiale

  5. 1. 14

  [ ] 5. 1. 15

  [ ]

  5. 1. 13

  - Da, deţin informaţii potrivit cărora această persoană face obiectul unor sancţiuni penale- Nu, nu deţin informaţii potrivit cărora această persoană face obiectul unor sancţiuni penale

  - Nu pot confirma că această persoană nu face obiectul vreunor sancţiuni penale- Pot confirma că această persoană face obiectul unor sancţiuni penale- Nu sunt autorizat să comunic aceste informaţii confidenţiale

  5. 1. 12

  5. 1. 10

  [ ]

  5. 1. 11

  - Pot confirma că această persoană nu face obiectul vreunor sancţiuni penale

  5. 1. 9

  - Da, deţin informaţii potrivit cărora această persoană face obiectul unor sancţiuni disciplinare- Nu, nu deţin informaţii potrivit cărora această persoană face obiectul unor sancţiuni disciplinare- Nu sunt autorizat să comunic aceste informaţii confidenţiale

  - Pot confirma că această persoană face obiectul unor sancţiuni disciplinare- Nu sunt autorizat să comunic aceste informaţii confidenţiale

  5. 1. 8

  [ ]

  5. 1. 7

  - Pot confirma că această persoană nu face obiectul vreunor sancţiuni disciplinare- Nu pot confirma că această persoană nu face obiectul vreunor sancţiuni disciplinare

 • ####

  Informaţiile anexate referitoare la asigurare sau la alte mijloace de protecție personală sau colectivă privind răspunderea profesională sunt relevante?

  ####

  Care este durata formării care stă la baza titlului de calificare anexat?

  Care este conţinutul formării care stă la baza titlului de calificare anexat?

  Când a fost emis documentul anexat?

  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] este persoana căreia îi revine de drept documentul anexat?####

  La data de [${DateOfRequest}] [${Title} ${FirstName} ${SurName}] face obiectul vreunei sancţiuni penale de natură profesională pe teritoriul dumneavoastră, inclusiv cu efect temporar, privind activităţile profesionale de [${Profession}]?

  ########

  În cazul în care [${Title} ${FirstName} ${SurName}] face obiectul vreunor sancţiuni penale de natură profesională, vă rugăm să descrieţi faptele şi să menţionaţi care sunt măsurile luate în ultimă instanţă (atât cât permite legislaţia privind protecţia datelor).

  La data de [${DateOfRequest}] [${Title} ${FirstName} ${SurName}] face obiectul vreunei sancţiuni penale de natură profesională, într-o altă ţară, inclusiv cu efect temporar, care ar putea avea consecinţe asupra desfăşurării activităţilor profesionale de [${Profession}]?

  ######

  Vă rugăm să precizaţi în ce ţară şi să descrieţi faptele, menţionând care sunt măsurile luate în ultimă instanţă (atât cât permite legislaţia privind protecţia datelor).

  Alta. Specificaţi.

  Dacă este vorba de profesia de medic stomatolog, ce specializare?####

  Cel fel de recunoaştere?####

  Dacă este recunoscută automat, definiţi specializarea####

  5. 1. 18- Chirurgie buco-maxilo-facială- Ortodonţie

  - Medic stomatolog specializat 5. 1. 17

  - Recunoaştere automată- Recunoaştere neautomată

  5. 1. 15[ ]

  5. 1. 16- Medic stomatolog

  - Nu, nu deţin informaţii potrivit cărora această persoană face obiectul unor sancţiuni penale- Nu sunt autorizat să comunic aceste informaţii confidenţiale

  5. 1. 14

  [ ]

  5. 1. 12

  [ ]

  5. 1. 13

  - Da, deţin informaţii potrivit cărora această persoană face obiectul unor sancţiuni penale

  - Pot confirma că această persoană nu face obiectul vreunor sancţiuni penale- Nu pot confirma că această persoană nu face obiectul vreunor sancţiuni penale- Pot confirma că această persoană face obiectul unor sancţiuni penale- Nu sunt autorizat să comunic aceste informaţii confidenţiale

  5. 1. 11

  - Nu

  Întrebări cu privire la date sensibile*

  6. 4[ ]

  6. 5- Da

  [ ] 6. 3. 2

  [ ]

  - Nu

  Cursuri de formare urmate 6. 3. 1

  - Nu

  Asigurări

  6. 2. 1

  - Da

  - Da